Page 1

PRAATCAFE DEMENTIE KORTRIJK – IEPER – POPERINGE

NIEUWSBRIEF MAART 2017

Neem deel aan de Praatcafés Dementie in Kortrijk, Ieper of Poperinge ! Wanneer iemand in je omgeving de diagnose dementie krijgt, zit je als mantelzorger met veel vragen. Het Praatcafé Dementie kan je hierbij helpen en is bedoeld voor mantelzorgers die geconfronteerd worden met de zorg voor een persoon met dementie. Het contact met andere mantelzorgers, het evenwichtig samengesteld programma en de ondersteuning van de organisatoren wil mantelzorgers helpen en bijstaan met hun vragen en problemen. “Ik vind het heel positief”, zegt Katrien,“Ik ben blij dat ik naar de Praatcafés kom. Ik voel me hierdoor minder alleen en kan de problemen beter plaatsen. Tijdens deze bijeenkomsten wordt altijd stilgestaan bij een specifiek aspect van de zorg : over ‘medische informatie’, over ‘sociale ondersteuning’, ‘zinvolle tijdsbesteding’, ‘omgaan met moeilijk gedrag’, ‘veiligheid’, … “Zo krijgen we actuele informatie over alle aspecten in het omgang van een persoon met dementie”, zegt Johan, “Hierdoor heb ik meer inzicht gekregen en begrijp ik beter hoe het komt dat mijn moeder soms een bepaald gedrag stelt”. Er is ook voldoende tijd en ruimte om de eigen situatie en ervaringen te bespreken met andere mantelzorgers. Zo krijgen zij voluit steun van ‘lotgenoten’. “Ik ben verrast door de vele verhalen van lotgenoten”, zegt Greta. “Het is zo herkenbaar allemaal. Als je telkens terugkomt, ben je blij andere mantelzorgers terug te zien en te horen hoe de voorbije periode is geweest. Liliane beaamt: “Ik ben dankbaar voor de vele tips die ik telkens krijg: ‘probeer dit eens’ - ‘pak het eens op die manier aan’…. Ik besef dat ik niet te vlug mag gaan en stapje per stapje moet proberen te zetten”. Ben ook je geïnteresseerd om deel te nemen aan de Praatcafés Dementie in Kortrijk, in Ieper of in Poperinge ? Neem contact op met het Thuiszorgcentrum CM Zuid-West-Vlaanderen op 056 52 63 30 of mail: ‘thuiszorgcentrum.zwvl@cm.be’.


Een terugblik : “Veiligheidsaspecten in de zorg voor een persoon met dementie” In november 2016 stonden de Praatcafés Dementie van Ieper en Poperinge in het teken van “Veiligheidsaspecten in de zorg voor een persoon met dementie”. Wij blikken graag met jou terug op de inhoud die aan bod kwam – met dank voor deze bijdrage van Marleen Hennin. Wanneer je geconfronteerd wordt met de zorg voor een persoon met dementie is het niet altijd evident om dit te dragen. Er komen heel veel vragen op, hoe kan het nu verder ? Éen van deze vragen kan zijn: “wat kan ik doen om de veiligheid zo veel mogelijk te garanderen?” Er zijn op de markt veel hulpmiddelen beschikbaar. Maar wat kan in jouw concrete situatie het meest passende hulpmiddel zijn ? Om hierop een antwoord te krijgen, kan je met jouw specifieke vraag langsgaan in de Thuiszorgwinkel. In beide gevallen word je verder geholpen, krijg je de verschillende mogelijkheden voorgesteld en er wordt er gekeken wat in jouw specifieke situatie meest hulp kan bieden. Enkele mogelijke voorbeelden zijn: • Klok met vermelding van ‘dag-datum-uur’ • Medicatie box met alarm • ‘Fotoboek’ die bepaalde handelingen ondersteunt, bijv. ‘hoe koffie zetten ?’ • Telefoon met ‘foto drukknop’ • Personen alarm systeem … Wanneer het moeilijk is om in te schatten welke hulpmiddelen nu een meerwaarde kunnen bieden, kan de ergotherapeute van de dienst ‘Thuis Blijven Wonen’ (*) bij je langskomen. Zij maakt samen met jou een analyse van de situatie om na te gaan welk hulpmiddel er voor jou een oplossing kan bieden. (*) Iedereen kan voor gratis woningadvies terecht bij je ziekenfonds. CM-leden nemen hiervoor contact op met de dienst ‘Thuis Blijven Wonen’ van het Thuiszorgcentrum CM Zuid-WestVlaanderen, 056 52 63 14 – thuiszorgcentrum.zwvl@cm.be.

Els Naessens tijdens de voorstelling van de hulpmiddelen voor personen met dementie.

Inwoners van Poperinge kunnen hiervoor ook terecht bij het ThuiszorgKruispunt op het nummer : 0470 28 09 51 info@thuiszorgkruispunt.be


PROGRAMMA OPEN PRAATCAFE DEMENTIE MAART 2017 Wij nodigen je graag uit naar onze volgende Praatcafés Dementie van maart 2017. Je hoeft niet vooraf in te schrijven – de toegang is gratis.

KORTRIJK “Zorg dragen voor het levenseinde”

IEPER & POPERINGE Documentaire : “Feel my love” Het verdwijnende geheugen van de generatie die de Tweede Oorlog nog heeft meegemaakt, wordt ingetogen en liefdevol getoond door de jonge Vlaamse filmmaker en cameravrouw Griet Teck. Gedurende vier seizoenen volgde ze de dagelijkse bezigheden van Louise, Bes, Denise, Louisa, Betty, Rosa en Jean, die werden begeleid en geholpen door hun familie, door verzorgenden en verpleging en door vele anderen.

Mieke Werbrouck, LEIF-consulente van het huis van de Mens in Kortrijk heeft het onder meer over ‘welke wilsverklaringen kan je vooraf invullen, en hoe doe je dat correct?’ - ‘Hoe kan je aangeven dat je bepaalde behandelingen wel of niet wenst?’ – ‘Wat is het verschil tussen euthanasie en palliatieve sedatie?’ – ‘Is euthanasie mogelijk voor dementerende personen?’. Het levenseinde is geen eenvoudig onderwerp. Als je de wettelijke mogelijkheden kent, weet je waaruit je keuzes kan maken. In toegankelijke taal en met concrete voorbeelden maakt Mieke Werbrouck je wegwijs in de mogelijke beslissingen bij het levenseinde en bespreekt ze documenten zoals de ‘negatieve wilsverklaring’, de ‘wilsverklaring’, ‘euthanasie’, ‘wilsbeschikking’, ‘teraardebestelling’, ‘verklaring voor orgaandonatie’, … Heule : maandag 27 maart om 14u in OC De Vonke, Lagaeplein in Heule. Info : vzw Thuiszorgcentrum Kortrijk - Ieper, tel: 056 52 63 30 - thuiszorgcentrum.zwvl@cm.be www.praatcafedementiewvl.be Volg ons op Facebook:

De film ademt in een ongebruikelijk heldere intimiteit. In de concentratie op de gezichten van deze oude mensen, die worstelen met het verlies van hun identiteit. Voor hen is muziek vaak een laatste expressiemiddel. Het resultaat is een heel bijzondere film over ‘afscheid’ nemen van het leven en van wie je bent. Heel integer, niet opdringerig, niet bevooroordeeld en met breekbare levenskracht in beeld gebracht. Ieper : dinsdag 21 maart om 14u in Het Perron (aan het station van Ieper). Poperinge : donderdag 23 maart om 14u in LDC De Bres, Veurnestraat 15 in Poperinge.


Het ‘Leie en vlasmuseum’ in Kortrijk, Volledig op maat van een persoon met dementie Wij stellen graag het Texture-museum ‘Leie en vlas’ in Kortrijk aan u voor. ‘Texture prikkelt’ is immers een rondleiding voor mensen met dementie en hun mantelzorger of begeleider. Texture verwelkomt hen voor een interactief bezoek met nadruk op een zintuigelijke ervaring. In een ontspannen en positieve sfeer nemen we in de ‘wonderkamer’ ruim de tijd om alles goed te bekijken, te proeven, te ruiken en te voelen. Humor is nooit veraf want het vlasverhaal kent vele anekdotes. Een uniek concept in Vlaanderen. Interactie, comfort & rust De gids vertelt en begeleidt, maar gaat ook in gesprek en speelt in op de inbreng en reacties van de bezoekers. Dank zij de kleine groepjes (maximum 5 personen met dementie samen met 5 begeleiders) verloopt het bezoek met veel zorg, biedt comfort en brengt rust. Een aanrader ! Praktisch Rondleidingen mogelijk op woensdag of vrijdag telkens van 14 tot 15u of van 15 tot 16u. De toegang is gratis – voor de gids betaalt u 66 euro. Reserveer best twee weken op voorhand.

‘Texture museum over Leie en Vlas’ Noordstraat 28, 8500 Kortrijk 056 27 74 70 www.texturekortrijk.be mail : texture@kortrijk.be

Programma Praatcafés Dementie juni 2017 In het Praatcafé Dementie van KORTRIJK is Dr Geerts, afdelingshoofd geronto-psychiatrie, te gast op maandagavond 12 juni om 19u in OC De Vonke in Heule : “Zin of onzin van medicatie“ In de Praatcafés Dementie in IEPER en POPERINGE geven de werkgroepleden tips en doen ze suggesties om beter om te gaan met ‘veranderend gedrag bij personen met dementie’. --> Dinsdag 6 juni om 14u in OC ‘Het Perron’ in Ieper. --> Donderdag 8 juni om 14u in LDC De Bres, Veurnestraat 15 in Poperinge. Ook voor deze praatcafés hoeft u niet in te schrijven. Meer informatie in het Thuiszorgcentrum CM Zuid-WestVlaanderen, 056 52 63 30 of ‘thuiszorgcentrum.zwvl@cm.be’.

Nieuwsbrief maart 2017  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you