Page 93

Robert Guis, Marc Sulsters & Roald Laport

Ontmoeten, verblijven, verbinden

De creatieve merkdenkers van

AL IN DAT BEHOUD VAN INDUSTRIEEL

klanten; groei in bekendheid,

‘AB VAN DER WIEL ZAG DERTIG JAAR GELEDEN

OWN realiseren groei voor hun

ERFGOED VAN ONSCHATBARE WAARDE IS’

voorkeur, leads, sales, personeel

‘De eigenaren van De Meelfabriek zijn hun tijd altijd

of merksympathie. Dat doen ze

vooruit en tonen ondernemerschap, innovativiteit en

multidisciplinair vanuit vier dis-

lef. En daar herkennen wij onszelf in.’ Aan het woord

ciplines: merk/marketing, com-

is Business director Robert Guis van creatief marke-

municatie, (social) activatie en

ting & communicatiebureau OWN, dat begin 2017 het

digitaal. Daarbij is het – uiteraard

eerste bureau was dat De Meelfabriek betrok. Robert

– de ambitie om te groeien. Op

Guis is dan ook erg enthousiast over het bijzondere

zakelijk vlak door iedere dag be-

onderkomen. ‘Het getuigt van lef en visie dat Ab van

ter te worden in wat ze doen. ‘Het

der Wiel dertig jaar geleden al inzag dat behoud van

merk en marketingspeelveld ver-

industrieel erfgoed van onschatbare waarde is.’

anderen snel en daarin willen wij vooroplopen. Met creatieve oplossingen die scoren.’ Maar ook op het gebied van de mensen die er werken en de klanten voor wie zij werken, streeft OWN groei na. ‘We willen alleen voor leuke en gedre-

Helemaal thuis

‘FANTASTISCH OM BIJ DE TRANSITIE VAN DE

MEELFABRIEK TE ZIJN EN

ven klanten werken, want dat is

ER DEEL VAN UIT TE MAKEN’

volgens ons een van de randvoor-

Wie naar de eerste verdieping van

waarden voor succes.’

het Directiekantoor loopt, doet

Op termijn streven ze het behoud

dat over een karakteristieke stalen

na van goede mensen en de juis-

trap. Met een stalen bordes en gla-

te energie binnen het bureau. En

zen leuningen. De trap is ontwor-

aan die juiste energie draagt De

pen door studio VVKH. Dit bureau

Meelfabriek zeker bij. Robert Guis

voor architectuur, stedenbouw en

is er dan ook van overtuigd dat De

interieur is zelf ook gehuisvest in

Meelfabriek de mooiste en prettig-

het pand. De toegevoegde waarde

ste plek van Leiden gaat worden.

van de studio ligt volgens Ronald

En zeker niet alleen om te werken.

Knappers, oprichter en eigenaar,

‘Naast de mooie verhalen uit het

op drie vlakken. ‘Op stedelijke lo-

verleden staat de ambitie voor de

caties zijn we steeds op zoek naar

toekomst om een plek te zijn voor

wat het juiste antwoord is voor

ontmoeten, verblijven en verbin-

exact die plek. Wat wordt er daar

den. Daar onderdeel van uitma-

gevraagd? Soms houdt dat in dat

ken is goed voor onze business en

een plek veel betekenis heeft of

het behouden en aantrekken van

moet krijgen, die we kunnen ver-

schaars talent.’

sterken.’ Ook houdt studio VVKH zich bezig met complexe opgaven rond een mix van functies. Zo ontwerpt ze bijvoorbeeld shopping malls, waarbij functionele vragen komen

Team van

kijken zoals hoe om te gaan met

Studio VVKH

parkeren, expediëren en met de

93

Profile for demeelfabriek

De Meelfabriek Magazine 2019  

Lees alles over het herontwikkelingsproject De Meelfabriek in Leiden.

De Meelfabriek Magazine 2019  

Lees alles over het herontwikkelingsproject De Meelfabriek in Leiden.