Page 92

Team van npk design

Ideeënlaboratorium

‘HET WORDT EEN LEVENDIGE EN

GOEDE COMBINATIE VAN WONEN, WERKEN EN WINKELEN’

Als iets npk design tekent is het wel de bijzondere combinatie van creativiteit en efficiency, vindt eigenaar Herman van der Vegt. ‘We hebben creatieve geesten om de ideeënflow op gang te brengen, zoals schetsers en ontwerpers, maar ook engineers die ervoor zorgen dat de producten daadwerkelijk perfect werken.’ Het team van strategen, ontwerpers, engineers en prototypers ontwikkelt zo nieuwe producten en diensten voor klanten. En dat kan van alles zijn: voor de consumentenmarkt, medische toepassingen, inrichtingen van de openbare ruimte. Herman: ‘We kijken door de lens van de uiteindelijke gebruikers Fishing het leven voor alle soor-

ook dat ze snel nog meer gebruik

en gaan voor de maximale verbetering en relevante

ten zeedieren weer net zo leefbaar

gaan maken van het kantoor. ‘We

impact.’

maken als voordat de mens zijn

vergaderen er en houden er team-

Daarbij heeft elk project zijn ‘bright moments’. ‘Het is

vismaterialen op de zeebodem

meetings en sessies met partners.

heel fijn als het lukt om een idee uit te voeren en dit

achterliet.

In de toekomst zullen er ook meer

succes heeft in de markt. Zelf heb ik veel affiniteit met

vaste medewerkers gaan zitten.’

producten die echt iets toevoegen, zoals de medische.

Bas Poelmann, verantwoordelijk

Naast het opruimen van de rom-

Als je iets kunt verzinnen om een radioactief medicijn

voor de veiligheid tijdens de mis-

mel en deze een nieuwe bestem-

op een veilige manier toe te dienen, is dat natuurlijk

sies waarbij het vistuig wordt ver-

ming geven, probeert Ghost Fis-

prachtig. Maar ik vind het ook leuk om over straat te

wijderd, is heel blij met de plek in

hing awareness te creëren. ‘Voor

fietsen en onze brievenbus of ANWB-bewegwijzering

De Meelfabriek. ‘We hebben de

het grote publiek is het verborgen

te zien.’

ruimte toegewezen gekregen als

terrein, het probleem speelt zich

sponsoring van ons goede doel.

af op de zeebodem. De enige ma-

De Meelfabriek vindt Herman een aantrekkelijke

De eigenaar, Ab van der Wiel,

nier om aandacht te genereren is

plek. ‘Het wordt een levendige en goede combinatie

hoorde via een collega ons ver-

daarnaartoe gaan en beelden van

van wonen, werken en winkelen. Met een hotel, res-

haal en wij passen perfect in zijn

de verstrikte dieren te maken. Die

taurants, winkeltjes… In het hotel en de restaurants

filosofie. Het voelt voor ons als een

delen we heel actief in de media

kunnen we onze gasten ontvangen, ideaal voor onze

bijzonder cadeau, want we had-

en op social media.’

projecten. Mooi ook is dat npk design in het oude

den nog geen uitvalsbasis.’ Ghost Fishing groeit hard. Bas denkt dan

laboratorium van de fabriek zit, aangezien wij naDat De Meelfabriek heel duur-

tuurlijk ook een soort ideeënlaboratorium zijn. Wat

zaam is, spreekt Bas erg aan. ‘Een

Ab van der Wiel heeft gedaan – de recycling van oude

oude fabriek opnieuw gebruiken

panden tot een nieuwe bestemming – spreekt ons

in plaats van hem te slopen, voor-

vanwege de circulariteit erg aan. Precies wat wij ook

komt een grote co2-footprint. Ook

met onze producten proberen te doen.’ Daarbij hoopt

vinden wij het mooi dat hij met

Herman dat het nog meer een bedrijvenverzamel-

aardwarmte

verwarmd;

gebouw wordt, zodat npk design er nieuwe partners

wij passen wel in die sustainable

wordt

kan zoeken en nieuwe verbanden kan leggen. ‘Als het

filosofie. Daarnaast ademt het

hier nog meer een start-upscene zou worden, kunnen

pand natuurlijk veel sfeer, zijn de

we daar echt wat aan toevoegen.’

authentieke details mooi en is de locatie prachtig, zo bij de gracht.’

92

Profile for demeelfabriek

De Meelfabriek Magazine 2019  

Lees alles over het herontwikkelingsproject De Meelfabriek in Leiden.

De Meelfabriek Magazine 2019  

Lees alles over het herontwikkelingsproject De Meelfabriek in Leiden.

Advertisement