Page 90

In wat eens het Directiekantoor was van Meelfabriek De Sleutels huizen nu zes bedrijven. Van een start-up tot en met een ngo. Alle zitten ze er met veel plezier; het was een mooie kans dat ze een van de gewilde kantoren konden bemachtigen. Daarbij hebben de ondernemers veel feeling met de nieuwe bestemming. Het hergebruik van De Meelfabriek in plaats van sloop, en vooral de duurzaamheid die daarvan uitgaat, doet ze deugd.

D I R EC T I E K A N TO O R Het Directiekantoor werd in 1940 gebouwd. In de

bekeken de fabrieksmedewerkers of het van de juiste

gevel is een gevelsteen van een korenmolen uit 1734

kwaliteit was: ze proefbakten er brood en cake om te

gemetseld, ‘De Oranjeboom’. De authentieke Leidse

bepalen of het meel aan alle eisen voldeed. Het perso-

sleutels boven de voordeur staan symbool voor het

neel mocht die proefbroden en -cakes ’s avonds mee

bedrijf dat sinds de jaren 20 van de vorige eeuw Meel-

naar huis nemen.

fabriek De Sleutels heette. De eerdere naam, StoomSinds maart 2018

meelfabriek De Koster & Co., kon met de komst van

In het Directiekantoor bevinden zich nog de twee

stroom immers niet meer.

oude kluizen. In de grootste van de twee (zo’n 3 bij

heeft het

8 meter) werd vroeger de administratie opgeslagen,

Directiekantoor

In het laboratorium op de tweede verdieping werd het

in de kleinere (zo’n 3 bij 3 meter) werden de lonen

nieuwe bewoners

meel chemisch getest. Door middel van proefbakken

bewaard. Saillant detail: bij de verbouwing bleken de sleutels verdwenen. De sleutelmaker die eraan te pas moest komen, had een dag nodig om door de deur van de grote kluis te boren. Hij had geluk, want toen dat eenmaal gelukt was, bleek die een doorgang naar de kleine kluis te hebben. De veel dikkere deur daarvan doorboren was een nog veel grotere klus geweest. Nu doen de kluizen dienst als opslag. In 1988 sloot Meelfabriek De Sleutels en sindsdien woonde er een beheerder in het Directiekantoor/ laboratorium. Tot het in maart 2018 nieuwe bewoners vond in de enthousiaste eigenaren van de zes vooruitstrevende ondernemingen. De ondernemers roemen Ab van der Wiel om zijn lef, visie en inzet om het waardevolle industrieel erfgoed te behouden. We spraken ze.

90

Profile for demeelfabriek

De Meelfabriek Magazine 2019  

Lees alles over het herontwikkelingsproject De Meelfabriek in Leiden.

De Meelfabriek Magazine 2019  

Lees alles over het herontwikkelingsproject De Meelfabriek in Leiden.

Advertisement