Page 84

Dat sporten goed voor je is en gezond, weet inmiddels iedereen. Toch werkt niet iedereen hard aan zijn gezondheid. ‘Sommige mensen sporten vooral omdat het moet. Voor hun gezondheid, op advies van de arts of de part-

‘Het draait hier om een actieve leefstijl, met gezonde voeding, voldoende rust, sociaal en een positieve houding’

ner. Deze mensen houden het op de lange termijn zelden vol,’ stelt

bouwt. Hij somt op: ‘Welke mu-

Marcel Zijlstra. En dat kan anders.

ziek staat er op, wat ruik je, is het

Daarom wil Azzurro Wellness

schoon, is het licht, kijken de me-

warmte uitstralen, zodat mensen

dewerkers je aan, zijn de mensen

een positief gevoel hebben als ze

die daar ook sporten mensen bij

aan hun sportschool denken.

wie je je prettig voelt. Dat speelt allemaal mee in de beleving van

BELEVING EN

jouw sport. Het idee is dat als je

FUNCTIONALITEIT

een paar keer per week iets aan

Zin hebben in sporten begint al

sport doet, je dat het best kunt

thuis, vertelt Marcel. ‘Als je kunt

doen op een plek die je heel leuk

sporten op een mooie plek, waar

vindt.’

het comfortabel is, waar aardige mensen werken en waar je vrien-

SPORT EN SPA

den en familie ontmoet, ga je al

Alles bij elkaar zorgt het ervoor dat

met veel meer plezier.’ De tweede

mensen niet zo snel afhaken. Dat

stap is hoe mensen binnenkomen.

is bewezen, want Azzurro Well-

‘Ik let op beleving en functiona-

ness, dat al een vestiging heeft

liteit. Het is heel belangrijk wat

in Noordwijk en binnen drie jaar

klanten bij binnenkomst zien.

een tweede op De Meelfabriek zal

Maar

kunnen

hebben, houdt precies bij hoeveel

onze receptiemedewerkers hun

klanten er stoppen. Marcel zit er

goed zien en ook de lounge in de

samen met bedrijfsleider Harry

gaten houden? Als je hier binnen

Schuit en alle andere collega’s bo-

bent, ben je thuis. Dat betekent

venop om hen binnen te houden.

bijvoorbeeld dat je koffie en thee

‘We hebben veel minder afhakers

mag pakken zo veel je wilt. Wij

dan gemiddeld. Want als iemand

moeten er dus voor zorgen dat er

dreigt te stoppen, proberen we die

altijd schone kopjes klaarstaan, de

persoon weer aan boord te halen.

vuile vaat zich niet opstapelt en de

Dat begint al in de club, onder

koffiebonen zijn bijgevuld.’

meer door zo veel mogelijk goed

andersom

ook:

advies te geven.’ Natuurlijk, weet ook Marcel: loop-

84

banden zijn loopbanden, daar

Als voorbeeld geeft de bevlogen

verander je niets aan. Maar waar

Marcel een klant die wil afslan-

het om gaat is de uitstraling van

ken, heel druk is met werk en

het gebouw, de locatie, de inrich-

daardoor veel stress ervaart, en

ting. Maar ook om de mensen en

niet aan fatsoenlijk eten toekomt.

het netwerk dat je er als klant op-

‘Dan kun je zeggen: je moet op

Profile for demeelfabriek

De Meelfabriek Magazine 2019  

Lees alles over het herontwikkelingsproject De Meelfabriek in Leiden.

De Meelfabriek Magazine 2019  

Lees alles over het herontwikkelingsproject De Meelfabriek in Leiden.

Advertisement