Page 71

Veel duurzamer dan De Meelfabriek zul je het niet snel vinden in Nederland kiezen voor het gebruik van een van de elektrische deelauto’s (BMW i3). Wie met het openbaar vervoer, de fiets of lopend naar De Meelfabriek komt, kiest op momenten dat het nodig is voor deze deelauto. Of voor de huurfietsen van Bizon Bike Company of de elektrische boot van Bizon Events. En niet alleen is er een samenwerking aangegaan met deze duurzame partner, ook bij de keuze voor bedrijven die het voormalige Directiekantoor en het vat opgeslagen.’ Tot slot wekt De

Poortgebouw vullen is gemikt op ondernemers die

Meelfabriek ook nog energie op

op dit vlak hun steentje bijdragen, zoals LeydenJar

met zonnepanelen en wordt met

Technologies en Ghost Fishing.

zonnecollectoren op de daken warm water gemaakt.

Bij dit alles opgeteld het functionele, tijdloze ontwerp van De Meelfabriek, waardoor gebruikers veel minder

Om in de resterende energie-

de behoefte zullen voelen om (snel) weer te verbou-

behoefte te voorzien moet tot slot

wen, en het mag duidelijk zijn: veel duurzamer dan De

zo efficiënt mogelijk – en het liefst

Meelfabriek zul je het niet snel vinden in Nederland.

helemaal geen – gebruik worden gemaakt van fossiele brandstoffen. Ook die stap is goed te maken,

Warmte-koudeopslag

legt Ed Zwart uit. ‘De benodigde

De vloeistof wordt naar een diepte van 250 meter

elektrische energie wordt afgeno-

gepompt en komt een paar graden warmer naar

men van een groene leverancier

boven door invloed van de bodem en de daar vrij

die met windmolens of zonne-

constante temperatuur van 12 tot 15 graden. De

parken stroom opwekt.’ Een gas-

gewonnen graden worden vervolgens afgegeven

aansluiting ontbreekt dus geheel

aan het opslagsysteem, zoals een boiler. Als je dat

in het bijzonder duurzame project

vaak genoeg doet, krijgt die boiler uiteindelijk een

dat De Meelfabriek is.

temperatuur van 50 of 55 graden: op zijn beurt

DUURZAAM VERVOER

een prima bron om de vloerverwarming mee te verwarmen of het tapwater voor de douche. De

Ook op het gebied van vervoer is

energie uit de bodem is gratis, alleen voor het

De Meelfabriek optimaal duur-

rondpompen is het nodig extra elektra in te zetten.

zaam. Zo heeft de drielaags par-

In de zomer kun je het systeem ook omgekeerd

keergarage

laten werken en het warme water uit de door de zon

voor

driehonderd

auto’s een zeer hoge dekking van

opgewarmde woning de grond in pompen om het te

laadpunten voor elektrisch rijden.

laten afkoelen. Als je dat koudere water vervolgens

Dat de parkeergarage zich geheel

door de woning pompt is er een goede koeling.

ondergronds bevindt en de auto’s hierdoor uit het zicht zijn, is eveneens een grote verbetering van de leefomgeving. Bezoekers en medewerkers kunnen bovendien

71

Profile for demeelfabriek

De Meelfabriek Magazine 2019  

Lees alles over het herontwikkelingsproject De Meelfabriek in Leiden.

De Meelfabriek Magazine 2019  

Lees alles over het herontwikkelingsproject De Meelfabriek in Leiden.

Advertisement