Page 65

B E E L D E N T U I N A LS N AAST E B U U R ‘Dit past zó goed hier.’ Vol enthousiasme vertelt Fons Verheijen over het plan om in het Ankerpark een Frans de Wit Tuin te creëren. Een mooi voorstel waarmee De Meelfabriek een unieke beeldentuin als buur zou krijgen.

Frans de Wit (1942-2004) was beeldhouwer en landschapskunstenaar en de maker van de drie grootste kunstwerken van Nederland. De Leidse Franciscus Theodorus Alexandros de Wit studeerde van 1960 tot 1965 aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag en maakte deel uit van de zogenaamde Haagse School. Fons Verheijen werkte sinds de jaren tachtig als architect voor diverse projecten regelmatig met hem samen. Zo werden de – voor Leidenaren ongetwijfeld bekende – beelden

Frans de Wit was een van de

langs de Plesmanlaan bij het pand van Naturalis geplaatst.

beste Nederlandse beeldhouwers

WAAR GROEN EN KUNST SAMENKOMEN

van zijn generatie, tezamen met Carel Visser, David van de

Het anker van het Ankerpark verwijst naar de grofsmederij die daar ooit

Kop, Cornelius Rogge en Lon

stond. Wat een directe band heeft met het materiaal en de bewerking

Pennock. Hij bouwde aan een

waarin Frans de Wit veelvuldig werkte. Aan de Singel lag jarenlang het

indrukwekkend oeuvre, waarin

vroegere atelierschip van De Wit. En de ‘kom’ van het Ankerpark vraagt

opdrachten voor beelden in

om gevuld te worden met kunst. Er zijn veel werken van De Wit in depot

de openbare ruimte een grote

die hier een prachtige plek kunnen krijgen.

plaats innamen. Voor Frans de Wit was de plek het uitgangspunt

Als mede-initiator van het Singelpark-initiatief en vanuit zijn stichting

voor dergelijke beelden. De

ArchiScienza zet Fons Verheijen zich met een warm hart in voor dit plan

maatvoering zorgt ervoor dat

om Frans de Wit te eren. ‘In dit plan komen groen en kunst op krachtige

de kunstwerken in evenwicht zijn

wijze samen. Twee bijzondere pijlers waar Leiden trots op mag zijn!’ ’

met mens, natuur en omgeving. De Wit koos uiteenlopende materialen. Kenmerkend voor hem was dat hij die materialen met eigen handen – en met zelf ontworpen werktuigen – bewerkte. Dit bewerken bepaalde voor een belangrijk deel het beeld, het groeide tijdens het ontstaansproces. Dergelijke projecten namen soms jaren in beslag. Uit een lezing van kunsthistoricus Jetteke Bolten Rempt.

Ankerpark als naaste buur van

‘Wachters’ van

De Meelfabriek

Frans de Wit

65

Profile for demeelfabriek

De Meelfabriek Magazine 2019  

Lees alles over het herontwikkelingsproject De Meelfabriek in Leiden.

De Meelfabriek Magazine 2019  

Lees alles over het herontwikkelingsproject De Meelfabriek in Leiden.

Advertisement