Page 21

ling. De kantoorruimtes van de voormalige Schoonmakerij sluiten aan op de wellness en kunst en cultuur op ondergelegen etages. De begane grond van de moderne nieuwe Singeltoren ligt tussen de straatzijde en de binnentuin, direct bij de parkeergarage; naast de al bestaande kantoorruimtes in het Directiekantoor. Eigen en gezamenlijke werkruimtes wisselen elkaar af. Telkens met als doel om elkaar onderling te versterken, vanuit De Meelfabriek naar de onderneming en vice versa. De huidige ondernemers zetten al de toon met een mengeling van gevestigde bureaus en start-ups, en een gevarieerd aanbod aan diensten.

locatie voor de kunst uit de depots

Leiden tot de meest vooraan-

van de vele Leidse musea en een

staande Europese wetenschappe-

Veel aandacht is er voor kunst en cultuur, en daar-

congreslocatie. De activiteiten zijn

lijke kenniscentra en kan hiermee

voor wordt ook veel ruimte ingericht. Onderdelen

vervlochten door alle panden en

bogen op een vruchtbare voe-

hierin zijn een debat- en ontmoetingscentrum, een

door de verschillende functies. Zo

dingsbodem voor internationale

tentoonstellingsruimte, een kleinschalig filmhuis en

zullen de onderste etages van het

congressen.

event-, workshop- en atelierruimtes. De program-

Meelpakhuis een plek zijn waar

mering kan variĂŤren van een modeshow van Achmed

mensen elkaar ontmoeten voor

De stad trekt zowel zakelijke als

Oso van Oso Couture, die zich hier met zijn atelier

mooie producten en presentaties.

particuliere bezoekers. Dankzij de

en winkel zal vestigen, tot een tourlocatie van een filosofieclub. Maar het is ook een tentoonstellings-

dertien musea, is er geen stad in De karakteristieke panden zijn nu

Nederland waar cultuur zo mak-

al erg gewild als inspirerende ach-

kelijk kan worden gecombineerd

tergrond voor uiteenlopende voor-

met een zakelijke bijeenkomst.

stellingen en festivals. Dit zal nog

Particuliere

verder uitgewerkt worden in de

weten de stad ook te vinden en

speciale Kunst & Cultuurlaag, een

zeer te waarderen. De ontwikke-

waar architecturaal huzarenstuk-

ling van het winkelcentrum met

je. Een 4,7 meter hoge expositie-

eigentijdse winkels in het histori-

ruimte in de nieuwbouw Silotoren

sche hart draagt hier zeker aan bij.

met een waanzinnig beeldenterras

Het hotel zal zich op al deze doel-

loopt over naar de koepel van het

groepen richten met een divers

Ketelhuis. Deze intieme ruimte

kameraanbod voor korte of lan-

wordt een zeer bijzondere film-

gere verblijfsduur. De Skybar, het

huis/eventruimte. De laag loopt

restaurant en ruimten voor evene-

nog door naar de voormalige

menten in het hotel worden aan-

Schoonmakerij en beslaat daar-

gevuld met de overige beschikbare

mee straks 640 vierkante meter.

faciliteiten op het terrein.

cultuurliefhebbers

Een locatie waar ook de zakelijke markt zich aan kan verbinden.

De Meelfabriek is hĂŠt gebied waar de verbinding van alle facetten

Als hoogwaardige congresstad kan

voor iedere bezoeker telkens weer

Leiden zich internationaal meten

verrijkend voelt en waar herhaal-

met steden als Oxford, Cambridge

bezoek een vanzelfsprekendheid is.

en Salamanca. Met zijn universiteit en Bio Science Park behoort

21

Profile for demeelfabriek

De Meelfabriek Magazine 2019  

Lees alles over het herontwikkelingsproject De Meelfabriek in Leiden.

De Meelfabriek Magazine 2019  

Lees alles over het herontwikkelingsproject De Meelfabriek in Leiden.

Advertisement