Page 20

Voor Ab van der Wiel is sociaalmaatschappelijk bijdragen een drijfveer bij de realisatie van zijn levenswerk Fysieke verbinding vindt plaats door de ligging van

water van de Singels vormt de

Het hotel zal uitgebaat worden

het project en de inzet op (duurzame) transportmid-

blauwe ader door het park. Het

door Vondel Hotels, die geroemd

delen. Vanaf De Meelfabriek ben je zo op de snelweg

terrein van De Meelfabriek wordt

worden om de fantastische service

naar Schiphol, Amsterdam, Den Haag en Rotterdam,

hierdoor onderdeel van de door-

van toegewijd personeel. Zij doen

maar ook het strand en de Keukenhof liggen op een

gaande route voor recreanten te

er alles aan om het zowel de zake-

steenworp afstand. Elektrische auto’s staan klaar voor

voet, te fiets en te water. Het be-

lijke- als de vrijetijdsgasten hele-

ondernemers, bewoners en toeristen. Gebruik van

drijf Bizon Events is gevestigd in

maal naar te zin te maken en hen

fiets of ov (waar mogelijk) wordt gestimuleerd en de

De Meelfabriek en hét adres om

het gevoel te geven thuis te zijn

auto is beschikbaar op momenten waar het noodza-

fietsen te huren of een tocht over

in de hotels. En het winkelaan-

kelijk is. Voor eigen vervoer zal een drielaags parkeer-

het water in een elektrische boot

bod toont geen massaproductie,

garage ruimte bieden.

te boeken. Natuurlijk is aanmeren

maar selectief gekozen producten

met een eigen boot voor lunch,

of zelfs maatwerk. De klant krijgt

Hiermee blijft het terrein autovrij zonder op com-

diner, cultuur, winkelen of over-

aandacht, persoonlijk advies en

fort in te boeten. Op de fiets of te voet ben je in een

nachting ook mogelijk.

het comfort om op z’n gemak te

mum van tijd in het oude stadscentrum. De tuin van

20

kunnen rondstruinen van hotel

De Meelfabriek zal een van de schakels worden van

Binnen de commerciële functies

naar winkel, naar wellness en een

het Singelpark: een uniek kilometerslang stadspark

zullen horeca, winkels en wellness

kop koffie in de bar.

dat het historische centrum van Leiden omringt. Het

extra aandacht schenken aan persoonlijke ontmoetingen. Zo zal het

Ook de invulling van de kantoor-

sportcentrum worden ingevuld

ruimtes is gebaseerd op de filoso-

door Azzurro Wellness, dat staat

fie van De Meelfabriek: bedrijven

voor welbevinden in de breedste

zullen raakvlakken hebben met

zin van het woord. De meerwaar-

creativiteit,

de van het persoonlijk contact

wellness. Daarbij valt te denken

van personeel en leden onderling

aan ontwerpstudio’s en ateliers,

is een belangrijke reden voor de

een

onderscheidende positieve cijfers

therapie en een diëtiste. Een

in verblijfsduur en ledenbestand.

gevarieerd aanbod aan ruim-

Azzurro Wellness is in de toekomst

tes ontstaat, ieder met een eigen

ook toegankelijk voor de hotelgast.

accent qua architectuur en invul-

duurzaamheid

psychologiepraktijk,

en

fysio-

Profile for demeelfabriek

De Meelfabriek Magazine 2019  

Lees alles over het herontwikkelingsproject De Meelfabriek in Leiden.

De Meelfabriek Magazine 2019  

Lees alles over het herontwikkelingsproject De Meelfabriek in Leiden.

Advertisement