Page 12

‘E E N VA N D E B E L A N G R I J KST E U I TG A N G S P U N T E N VO O R H E T O N T W E R P VA N D E M E E L FA B R I E K I S O M I N D E H U I D I G E S I T UAT I E O R D E E N T RA N S PA RA N T I E AA N T E B R E N G E N D O O R Z I C H T L I J N E N T E C R EËR E N’ sociale woningbouw of theaters. Wij zijn juist sterk door de variëteit van onze projecten.’ Die diversiteit geldt in het bijzonder voor de begane grond van De Meelfabriek, een grote piazza die publiekelijk toegankelijk is. Maar zeker ook voor de drie gebouwen die onder meer onderdak bieden aan een hotel, restaurant, wellness, kantoren, kunstcentrum en expositieruimte. Bart Akkerhuis: ‘Die functies worden verspreid over de diverse lagen van de gebouwen, waardoor ze de karakteristieken van een verticale stad benaderen.’ Onderzoek is een belangrijk as-

EEN MAQUETTE LIEGT NIET

De principes en methoden die hij

pect in het werk van de studio. Bart

Een van de lessen die Bart Akkerhuis van zijn leer-

bij zijn oude meester heeft geleerd

Akkerhuis laat voor elk project een

meester Renzo Piano meekreeg, is om tijdens de

zijn duidelijk terug te vinden in

uitgebreid

materieelonderzoek

verschillende fases van het ontwerpproces een stap

het atelier van Akkerhuis in Parijs;

uitvoeren. ‘We doen dit op ver-

terug te doen en te onderzoeken of de weg die is

overal verspreid staan kartonnen

schillende manieren,’ legt hij uit.

ingeslagen wel de juiste is en je niet te veel van het

en houten modellen, liggen schet-

‘Voor de Singeltoren van De Meel-

oorspronkelijke pad afwijkt. ‘Door de factor twijfel

sen, hangen tekeningen. Het geeft

fabriek hebben we bijvoorbeeld

in te bouwen, toets je jezelf voortdurend. Het is een

het gevoel van een echte werk-

uitgebreide analyses uitgevoerd

essentieel middel om je steeds af te vragen of je het

plaats waarin onderzoek, inno-

met Van Der Wiel Bouw en Pieters

beste bereikt hebt,’ zegt hij.

vatie en ambacht centraal staan.

Bouwtechniek voor het ontwerp

Het ontwerpen van maquettes

van de betonnen constructie.

op verschillende schaalniveaus

Hierdoor kunnen we de betonnen

levert een cruciale bijdrage aan

kolommen die het gebouw dragen

zijn werkwijze. Het is een belang-

geheel aan de buitenzijde van het

rijk instrument voor de studio om

gebouw plaatsen en bovendien

de ideeën aan de opdrachtgever te

zeer slank uitvoeren. Zo geven we

presenteren. ‘Het is voor mij een

het gebouw een stoer en elegant

belangrijk middel in het ontwerp-

uiterlijk, een passende moderne

proces. Een maquette liegt niet.’

aanvulling op de monumentale Meelfabriek.’

12

Profile for demeelfabriek

De Meelfabriek Magazine 2019  

Lees alles over het herontwikkelingsproject De Meelfabriek in Leiden.

De Meelfabriek Magazine 2019  

Lees alles over het herontwikkelingsproject De Meelfabriek in Leiden.

Advertisement