Page 11

lijnen te creëren,’ zegt Bart Akkerhuis in de lobby van Vesper, het hotel

eenlopende

in Noordwijk aan Zee dat zijn studio in 2014 compleet nieuw heeft ont-

handen. De rode lijn door al die

worpen.

ontwerpen is diversiteit. Het is

De Meelfabriek is een bastion in de stad Leiden. Het industriële com-

niet de grootte van het bedrijf,

plex is altijd in transformatie geweest en door de jaren heen aangevuld

noch de omvang van de projecten

met nieuwe gebouwen. In Akkerhuis’ optiek wordt het nu opnieuw ge-

waaraan hij het succes van zijn

transformeerd. ‘We willen graag nieuwe elementen ontwerpen en zijn

studio afmeet, maar de dimensie

niet bang om bestaande onderdelen te verwijderen en geschikt te maken

van de projecten. ‘Diversiteit is be-

voor een volgende functie. Zo halen we twee gebouwen en gevels volle-

langrijk. In Frankrijk zijn architec-

dig weg, dat zijn grote ingrepen.’

tenbureaus vaak gespecialiseerd

Bart Akkerhuis en zijn team nemen in zijn Parijse studio de meest uit-

in één typologie, zoals scholen,

opdrachten

onder

11

Profile for demeelfabriek

De Meelfabriek Magazine 2019  

Lees alles over het herontwikkelingsproject De Meelfabriek in Leiden.

De Meelfabriek Magazine 2019  

Lees alles over het herontwikkelingsproject De Meelfabriek in Leiden.

Advertisement