Page 4

4

2 / 17

PUHEENJOHTAJAN TERVEISET

SUOMI ANSAITSEE SUKUPOLVENVAIHDOKSEN Kuntavaalit on pidetty ja äänet laskettu. Moni nuori ehdokas ja monet tukijat tekivät valtavan työn. Suuri kiitos siitä kuuluu teille kaikille!

A

lle 32-vuotiaita sosialidemokraatteja valittiin valtuustoihin 118, joka on suurinpiirtein sama määrä kuin edellisissä kuntavaaleissa. Myös monia nuoria valittiin varasijoille ja moni teki hienoja tuloksia, jotka antavat hyvän mahdollisuuden pyrkiä vaikuttamaan lautakuntiin. Äänestysaktiivisuus nousi hiukan 58,8 %:iin, mutta silti 1,8 miljoonaa äänioikeutettua jäi vaalipäivänä nukkumaan. Keskimääräinen suomalainen kaupungintai kunnanvaltuutettu on 50-vuotias ja yli kuusi kertaa kymmenestä mies. Nämä ovat haasteita, jotka kaipaavat ratkaisemista. Suomi ansaitsee sukupolvenvaihdoksen. SDP:ssa se on jo alkanut. Vuonna 2012 puoluejohtoon valittiin 25-vuotias Eero Vainio, 2014 28-vuotias Sanna Marin ja viime eduskuntavaaleissa 2015 läpi meni neljä nuorta sosialidemokraattia. 2017 puoluekokouksen jälkeen puoluehallituksen pöydän ympärillä istuu kuusi alle 30-vuotiasta. Puoluekokouksessa näimme muu-

tenkin hienon nuorten esiinmarssin: puoluekokousedustajista 70 oli nuoria, nuoret näkyivät ja kuuluivat ja kaikki Demarinuorten päätavoitteet Yleisturvaa myöten meni läpi. Kuten HS otsikoi 5.2: “Rinne ei voi enää sivuuttaa nuoria”. Eräs entinen ministerimme ja nuorisoliittolainen sanoi minulle

kokouksen päätyttyä: “Lahden puoluekokous 2017 tullaan muistamaan nuorten esiinmarssina.” Tähän on helppo yhtyä. Itselleni toivoa tulevaisuudesta antaa hieno sukupolvi nuoria päättäjiä, jotka varmasti pystyvät kantamaan vastuuta myös kunnissa ympäri maan. Moni pitää SDP:ta ukkoutuneena, varovaisena ja menneisyyden saavutuksiin nojaavana puolueen. Se on ymmärrettävä näkökulma, mutta tämän sanoneet eivät ole nähneet puolueessa tapahtuvaa sukupolvenvaihdosta. Minulla on täysi luotto siihen, että SDP tulee nousemaan uuteen loistoon, kunhan emme anna periksi. Suomi, hyvinvointivaltio ja liberaalidemokratia tarvitsevat tulevaisuuteen katsovan ja uudistavan Sosialidemokraattisen puolueen. Ollaan me tämän muutoksen keulilla. Nyt on aika kääntää katseet tulevaan. Kunnissa tehdään jo syksyllä tärkeitä päätöksiä. Yllättävän lähellä siintää jo tulevat maakunta- ja eduskuntavaalit. Heti eduskuntavaalien jälkeen pidetään myös eurovaalit. Ehkä silloin olisi aika saada jo ensimmäinen nuori demarimeppi? LIPPU

TEKSTI: MIKKEL NÄKKÄLÄJÄRVI, PUHEENJOHTAJA | KUVA: JUKKA-PEKKA FLANDER

Lippu 2/2017  

Anni Suvisuo - Feminististä politiikkaa - Kasvien voimalla - Nuorten vuoro

Lippu 2/2017  

Anni Suvisuo - Feminististä politiikkaa - Kasvien voimalla - Nuorten vuoro

Advertisement