Page 32

32

2 / 17

POLITIIKKAA IHMISIÄ VARTEN, EI VAIN IHMISIÄ POLITIIKKAA VARTEN Moni nuori on voinut vaikuttajapolullaan kuulla erilaisia kommentteja liittyen ikäänsä. Nuoren uskallus ja osaaminen usein kyseenalaistetaan: jäävätkö nuoret sitten valtuustoon kuunteluoppilaiksi? Uskaltavatko he avata suunsa? Osaavatkohan he toimia päätöksentekijöinä? Tähän voi kaupan päälle liittyä tytöttelyä ja pojittelua – ikää yritetään käyttää nuorta vastaan. Mielestäni kyky sisäistää tietoa, hallita kokonaisuuksia ja muodostaa mielipiteitä eri näkökulmat huomioiden ovat tärkeimpiä päätöksentekijän ominaisuuksia. Ne eivät ole millään tavalla ikään sidonnaisia.

V

astavalituista kunnanvaltuutetuista 5,7 % on nuoria. Luku on tismalleen sama kuin viime kuntavaalien jälkeen. Nuorten osuus ehdokkaista laski näissä vaaleissa: vielä vuonna 2012 ehdokkaista alle 30-vuotiaita oli 10 %, tänä keväänä luku oli 8,9 %. Erityisen vinoutuneen asetelmasta tekee se, että äänioikeutetuista 17,9 % on nuoria. Olemme siis rajusti aliedustettuina kuntapäätöksenteossa. Jatkuvasti kysytään, miksi nuoret eivät ole kiinnostuneita politiikasta. Kysymyksen voisi kääntää myös toisinpäin: onko politiikka kiinnostunut nuorista? Toisin sanoen, onko politiikasta tehty retoriikaltaan ja toimintakulttuuriltaan kenttä, jolle yhä

harvempi tahtoo astua? Ennen vaaleja paljon jännitetty yleinen äänestysprosentti kertoo paljon: äänestämättä jättää edelleen noin joka kolmas. Myös kaupunkien eri alueiden äänestysaktiivisuudessa on suuriakin eroja. Luvuista on nopeasti tulkittavissa, että aktiivisimmin äänestävät hyvätuloiset ja korkeakoulutetut. Yhteisistä asioista päättäminen ei saa jäädä vain korkeasti koulutettujen ja hyvätuloisten asiaksi. On pystyttävä parempaan. Tilannetta ei saada korjattua yksittäisillä kampanjoilla, vaan on tehtävä parempaa, osallistavampaa politiikkaa. Kyse on sekä sisällöstä että toimintakulttuurista - jos päätöksenteko tapahtuu vain ja ainoastaan suljettujen ovien sisällä ja prosessien avoimuuden eteen ei nähdä vaivaa,

on varmaa, että ulkopuolisuuden tunne lisääntyy. Politiikka on alusta loppuun ihmisten arkea ja jokaisen elämää koskettavia asioita. Siksi näistä asioista päättävän joukon tulisi olla yhtä monipuolinen kuin on yhteiskuntammekin. Hyvä näkökulma päätöksentekoon tutustuessa on, että jokainen meistä on oman arkensa asiantuntija. Tämä lähes kliseeksi muodostunut ajatus tulisi muistaa myös yhteisistä asioista puhuttaessa. Kun eräs ystäväni mietti ketä äänestäisi kuntavaaleissa, pyysin häntä miettimään, mitkä ovat hänen lempiasioita kotikaupungissaan ja mitä hän toivoisi lisää. Arkeen kuuluvat asiat kuten joukkoliikenne, lenkkipolkujen ylläpito ja katulamput ovat kuntapolitiikkaa. Kulttuuripal-

TEKSTI: ILMARI NURMINEN | KUVA: JUKKA-PEKKA FLANDER

Lippu 2/2017  
Lippu 2/2017  

Anni Suvisuo - Feminististä politiikkaa - Kasvien voimalla - Nuorten vuoro

Advertisement