Page 1

АТКАРЫЛДЫ Көпчүлүк диндер Библия тууралуу эмнени айтышпайт


Кириш сөз Эгер Кудай сизге Ага ар кандай оор суроолорду берүүгө, Аны менен бетме-бет олтурганга, сиздин шек саноолоруңарды айтууга уруксат берсе силер ушул сунушту кабыл атат белеңер? Анын аныктамаларын жана максаттарын маанисин билгиңер келет беле? Ал ушундай сунуш кылса Ага ишенет белеңер? Урматтуу досум, дал ушуну Кудай сизге сунуш кылат. Ышайа 1:18 «Ошондон кийин гана келгиле, ошондо талкуулап көрөбүз, - дейт Теңир. - Эгерде силердин күнөөлөрүңөр кыпкызыл болсо, Мен аны аппак кардай агартам. Эгерде кочкул кызыл болсо, Мен аны ак жүндөй агартам». Сиздин шексанооңор жана ар кандай суроолоруңар Кудайды оңтойсуздандырбайт. Тескерисинче, Кудай сиздин жашооңуздагы ар бир нерсени так билет, ошого карабастан Ал силерди чакырат, Аны менен биргеликте жашооңуздагы суроолорду чечкенге. Ушул китептин жардамы менен сиз так ушундай кыласыз деп мен үмүттөнөм. Тынч жер таап алып, көптөгөн диний системалар бурмалап салган Библиянын үстүнөн кылдаттык менен ой жүгүртүңүз, ошондой болсо дагы бул китеп жөнөкөйлүктү берет, жана ошол эле учурда адамга күч кубат берет. Библияда биздин күнүмдүк жашообузда жакшы колдоно турган нерселер бар, бирок бул нерселерди чиркөөлөрдүн кафедраларынан уга албайсыз, же көпчүлүк


христиандык китептерден таба албайсыңар. Бул жазылган нерселер кичинекей балага түшүнүктүү дагы чоң адамдарга дагы деле болсо түшүнүктүү эмес. Бул нерселер акыл менен тастыкталат, бирок ишеним менен гана кабыл алынат. Алар сиздин жашооңузду толугу менен өзгөртө алат. Бул жазылган нерселер абдан маанилүү. Бул өлүм менен өмүргө тете нерселер. Ушуну түшүнгө бир нече мүнөт убактыңызды жумшап кое аласызбы? Бул китеп сиздин колуңузга кандай жол менен барышын мен билбейм, бирок бул капысынан эле болбойт деп ишенем. Жашоодо пайда болгон суроолоруңарга жооп издеп жаткандырсыз. Балким сиз динге ишене албай, бирок Кудайдын чындыгы сиз үчүн барыбир эместир. Сиз билесиз - жашоо бул жөн эле убакт эмес, бул андан да өйдө турган нерсе, ошондой эле билесиз сиз жөн гана эт жана кан эмессиз, сиз андан да алда канча өйдө турасыз! Бардык бар болуп турган нерселердин себеби бар болушу керек. Үмүт болушу керек. Төрөлүү, жашоо, өлүү сыяктуу акыр-аягы жок эволюциянын айлампасынан да алда канча өйдө турган бир нерсе болушу керек. Сиз ойлогондон да маанилүүсүз, сиздин келечегиңиздин абдан терең мааниси бар! Ичиңизден сиз мунун баарын билесиз, анткени мунун баары сиздин жүрөгүңүздө, аң-сезимиңизде жазылуу. Бул чындыктар сиздин руханий ДНКңарды түзүп турат. Сиз айланаңыздагы акыл менен түзүлгөн жаратылышты карап туруп, сиз да жаратылган экениңизди билесиз. Сиз биле аласыз - сиздин Жаратуучуңуз жакшы, Ал ушунча көп жакшы нерселерди жараткан. Ошентсе дагы сиз бул катаал турмушта өмүр сүрүп, проблемаларды, суроолорду жана шексаноолорду кездештирип келесиз. Кудай Анын бар


экенин далилдей турган көптөгөн информацияны берет, бирок ичиңизде сиз андан да көбүн каалайсыз. Сиз билесиз мындан да зор нерселер бар, жана сиз Кудайды издесеңиз Ал сизге мындан да көптү берет. Кудай бар, Ал мен жөнүндө кам көрүп жатат - деп ойлонуу туура болоор. Жана ушуга карата болгон далилди көрүүгө даярсызбы, бул сиздин жашооңуз үчүн эмне мааниси бар? Сиздин өмүр, өлүм жана түбөлүктүүлүк тууралуу ой жүгүртүүңөр туура эмес информацияга негизделге болуп жүрбөсүн? Кудай сизди жаратты жана Ал сизди сүйөт деп элестеткиле. Кудайдын сиз үчүн эң сонун жеткилең планы бар, бирок сиз азыр сизге көрүнбөгөн душмандын колундасыз, анын максаты сизди жок кылыш деп да элестетиңиз. Жана ушунун баары сизге байкалбай эле көшөгөнүн ары жаганда болуп жатат. Эгер сизде түбөлүктүү өмүрүңүз кайда болоорун биле ала турган мүмкүнчүлүк пайда болсо, сиздин коркунучтарыңыздарды жок кылууга шарт болсо, эгер азыр Ырайымдуу Кудай сиздин эшигиңизди каккылап куткарылуу сунуш кылса, сиз Аны киргизет белеңиз? Сиз ушундай Кудайды билгиңиз келет беле? Эгер сиз үчүн Кудайдын сүйүүсү мааниге ээ болсо, мен сизде бир гана нерсени суранам - Кудайга ушул китеп аркылуу жүрөгүңүзгө жол ачып бериңиз. Сизге бул баян жагат болушу керек деп ойлойм!


Жөн гана кан жана дене эмес. Ал менин маңдайымда олтурду. Ал элүү жашка чыкканда гана өмүрүндө биринчи жолу бир нерсе издегенин айтты. «Акыркы үч жылдын ичинде мен атеизмден ишенимге келдим. Өз өмүрүмдөгү болгон жаман жакшыны таразалап, менин иштеримдин баары жакшы болуусуна мен татыктуу эмес экенимди билдим. Мен Кудайга ишене баштадым». Бул адам мен жакшы көргөн ресторанда мененджер болуп иштечү. Бир күнү мен бул адамга сиз окуп жаткан нерсени бергим келди. Бул биздин үчүнчү жолугушуубуз эле, ал өмүрүндө биринчи жолу убакыттын өтүшүнөн, көр оокаттан башка дагы жогору турган нерсе болушу керек экенин түшүндү. Анда көптөгөн суроолор болду, ал билип турду - жашоодо ал түшүнө элек бир зор нерсе бар. Биздин маек аяктап калганда мен андан анын башка суроолоруна жооп берип дагы жолуксак болобу деп сурадым. Ал албетте деп жооп берди, сиз менин суроолруман тажап эле кетпесеңер деди. Мен ага ойлонууга керек болгон руханий тамак берем деп айтым, библиялык айрым керек аяттарды берем дедим, ал өзү окуп, мунун баары туура экенин билип ала алышы үчүн. Ошол сыяктуу эле, сиз дагы бул чындык тууралуу ойлонуңуз. Досум, сен жөн гана кан жана дене эмессиң!


Заманбап-маданият пропаганда кылгандай сиз жөн гана кан жана дене эмес, жөн гана биологиялык жандык эмес, андан да жогорусуз. Сиз билишиңиз керек - сиз күн сайын кырган, жууган жана кийим менен далдалаган денеден да башка жогорку нерсе бар! Ыйса айткан: «Жан тамактан жогору, дене кийимден жогору» (Лука 12:23). Дагы: «...силердин жаныңыр, рухуңар, денеңер Ыйсанын келишине чейин...» (1 Тессал. 5:23). Жакып 2:26 Кудай мындай дейт: «...жансыз дене өлүк...». 2 Корунт. 4:16 Кудай сырткы адам (дене) менен ички адамды айырмалайт: «...сырткы адам чирисе да, ички адам жаңыланат...». Жөн гана кан жана дене эмес - бул эмне үчүн мынча маанилүү? Биринчиден, сиз жөн гана өлүмдү эмес, андан кийинки абдан зор бир нерсе бар экенин билишиңер керек! Эгерде биз жөн гана дене жана кан болгонубузда биз өлүм менен гана чектелип калабыз. Эгер бул нерсе (өлүм) келечектеги бир гана нерсе боло турган болсо, анда эч кандай кубана турган себеп жок. Эгерде ар бирибиздин барып бүтөөр жерибиз өлүм гана болсо, анда бардык башка нерселедин кереги не? Экинчиден - сиздин чоң баалуулугуңуз бар. Эгер сиз жөн гана биологиялык капыстыктан да алда канча жогору турган болсоңор, демек сиз - жаратылган жандыксыз. Ал эми сиз жаратылган болсоңор, анда Жаратуучу үчүн баалуусуз. Ал сизди бир максат менен жаратты. Сиз Ал


үчүн маанилүүсүз, ал эми жашоо - бул жөн гана капысынан болуп турчу нерселер эмес. Үчүнчүдөн, бул сизе дагы деле болсо үмүт бар дегенди билдирет. Жөн гана физиологиялык өмүр жана өлүмдөн алда ганча зор бир нерсе бар. Сиздин азап чеккениңиздин баары артта калып, алдыда сизди эң сонун бир нерсе күтүп турат. Сиз «Көр оокат менен эле алек болуп атып о дүйнөгө кете берди» деген сөздү уккандырсыз. Бул деген жашоого болгон абдан эле үмүтсүз көз караш. Библия буга үйрөтпөйт. Ооба, бирок жашоо кээде эң эле оор, ойдо болбогон нерселер да болуп кетет. Ооба, ар бир адам убагы келгенде өлөт. Бирок Кудайдын сизге кайрылуусунда (жазуусунда) мындан да жогору турган бир нерсе бар! Сиздин жашоо бул жөн гана сиз көрүп турган нерселер эмес, жана сиздин тарыхыңыз бул жөн гана убакыттын өтүшү эмес. Буга далил керекпи? - Бул сиздин абийириңиз. Сизде абийир бар. Мына далил: кантип эле башаламандыктан пайда болгон материя (адам) өзү эле абийирин өрчүтө алат? Эгер ошондой болгон болсо, анда муздаткычтын (холодилник) деле сезими болуп, ага катту сөз айтсам ал таарынып калат эле да... Абийир - бул руханий кубулуш, ал эми жөн гана эт (материя) эч кандай руханий нерсеге ээ эмес. Эт деген эт ал өзүн жаман да жакшы да сезе албайт, качан өмүр-деми денеден чыккандан кийин ал жөн гана чирийт. Мен болгонун болгондой гана айтып жатам.


Досум, сиздин абийириңиз сиздин жаныңыз бар экенин далилдеп турат. Абийир - бул адамдын ичинен жаман менен жакшыны айырмалап билүүсү. Абийир - бул Кудай бизге бреген билим, бул аркылуу Жаратуучуну биле алабыз, Анын моралдык мыйзамдарын биле алабыз. Бардык адамдардын сезимдер деңгээлинде бир нерсеге табынуучу жайы бар, жана бул Кудайдын биздин ичибизде калтырган изи экенин билдирип турат. Бул биздин руханий ДНКбыз болуп саналат. Кай жерге барба, адамдар сөзсүз бирөөгө же бирнерсеге табынып жаткан болот. Жада калса Кудайды жокко чыгарган атеист, Кудайдын ордуна өзүн коюп табынат. Римдиктердин биринчи бөлүмүндө Кудай адамдарды ашкере кылат, анткени алар Кудай жүрөктөрүндө жазып койгон айкын нерсени жокко чыгарышкан. Римдиктерге 1:20 «Дүйнө жаратылгандан бери Кудайдын көзгө көрүнбөгөн табияты...». Он тогузунчу аятта Кудай Өзүн ар бир жандыкка билдирген деп айтылат. Ал эми 21 аятта адам өзү бул ички билимди четке какса анда жүрөгү катуулайт деген. Римдиктерге 2:15те Кудай Анын мыйзамдары адамдардын жүрөктөрүндө жазылганын айтат. Бул эмнени билдирет? Римдиктерге 1:20да Кудай так айтат - биз актана албайбыз. Кудайдын бар экенин, Анын биздин жашоого кызыгуусу бар экенин четке каккан болсок, анда - биз


жүрөгүбүзгдө жазылган абийирибизди жокко чыгарган болобуз.

жана

чындыкты

Өйдөдө айтылгандардын баарын жыйынтыктап биздин Кудай менен болгон мамилебиз ишенимдин негизинде болушун шарттаганын билебиз, көзгө көрүнгөн нерсе менен эмес, ишеним менен - Эврейлерге 11:3 «...көрүнбөгөндөн көрүнгөн нерсе келип чыккан...». Жаратылгандын баарысы (сиз дагы, мен дагы) көзгө көрүнбөгөн нерседен жаратылганбыз. Биздин пайда болгонубуз, биз кайда бара жатабыз мунун баары көзгө көрүнгөн нерселерге эмес, көрүнбөгөн нерселерге көп тиешеси бар. Сиз шамалды көрө албайсыз, бирок билесиз ал бар. Сиз абаны көрө албайсыз, бирок сиз абасыз (кычкылтексиз) жашай албайсыз. Сиз үмүттү, кубанычты жана тынчтыкты көрө албайсыз, бирок ар дайым буларды эңсейсиз. Сиз Кудайды көрө албайсыз, бирок Ал бар экенин билесиз, сиз жүрөгүңүздө Ал сизди кабыл алса, сүйсө деп эңсейсиз. Жөн гана кан жана дене эмес, андан да жогорубу? Албетте! Сиздин денеңиз бул убактылуу гана сиздин үйүңүз. Кудай сиздин денеңизди «чатыр» деп да атайт (2 Корунт. 5:1)! Кийим алмаштырган сыяктуу сиз бир убакта денеңизди таштап кетесиз. Муну өлүм деп атап коюшат. Башкача айтканда «бөлүнүү». Сиздин жаныңыз денени таштап кетет. Ошол учурда сиздин денеңиз кыймылдабай калат, ал эми нагыз сиз (ички адам) - өмүрүңүздү уланта бересиз!


Ооба, сиз жөн гана дене эмессиз, сиз алда ганча жогору турасыз! Денеңизди да жакшы караңыз, бирок ошол эле учурда сиздин бардык көңүлүңүздү жалгыз гана денеге бура бербеңиз, сиз көзгө көрүнбөгөн нерсени унутуп койбогула! Сиз - жансыз! Сиздин абийириңиз бар. Сиз Кудайдын жандыгысыз. Сиз маанилүүсүз. Сиздин түбөлүктүү максатыңыз бар. Сизди жараткан Бирөө бар, Ал сизге кеңештерин берген, сиз аларды түшүнүп, көзгө көрүнбөгөн нерсени жүрөгүңүз менен көрүшүңөрдү каалайт. Кудай сизге жетиштүү маалыматтарды берген, Ал сизди күтүп жатат. Бул бөлүмдү аяктап жатып сизге бир тапшырма бергим келип жатат. Эфестиктерге 1:19 да «...жүрөгүңөрдүн көздөрүн ачсын...» деген аят бар. Башкача айтканда сиздин денедеги көздөрүңөрдөн башка да руханий көздөрүңөр бар, алар же көрөт же көрбөйт. Мен сизден суранат элем, бул китепти мындан ары окууну улантуудан мурда ушул сыйынууну чын дилиңиз менен окуңуз. «Кудайым, мен билем, мен жөн гана кан жана дене эмесмин, мен мындан да жогору турам. Балким руханий жашоого тиешеси бар көп нерселерди түшүнө албайм. Ошондуктан ушул китепти окуп жатканда менин руханий көздөрүмдү ачып берчи, мен түшүнбөй жаткан нерселерди ачып берчи. Мен чын эле билгим келет. Омийин».


Дүйнөдө эки гана дин бар Дүйнөдө канча дин бар? Жүздөгөн? Миңдеген? Бир гана Америкадагы ар кандай диний системаларды элестетсеңер эле башыңыз чаташып кетет. Ошонун кесепетинен көптөгөн адамдар көңүлдөрү калып калышат, анткени ар ким ар кайсыны айтат, жана ким эмнеге ишенет, эмне айырмачылыктар бар, ким туура ким туура эмесин аныктоо оор. Баса, акыркы мезгилдерде «Бардыгы эле бирдей, бардыгы эле бир жерге алып барат, барыбыз эле ошол жерде болобуз, негизгиси - ишеним керек!» деген динге болгон мамиле күчөп баратат. Ар бир диний агымдардын башын бириктиришет, бул ыңгайлуу болсо керек, бирок эч кандай мааниси жок. Айрымдары бири бирине такыр карама-каршы. «Бардык эле жолдор бир максатка алып барат да» деген ой жакшы угулса керек, бирок бул теория сынга туруштук бере албайт, жана Библия да муну туура эмес дейт. Эми, ушул толгон-токой диний агымдарды жиреп өтүп, эң негизги нерсеге кантип жете алабыз? Чындыкты жалгандан, фактты фантазиядан кантип айырмалайбыз? Кудайдын нагыз максатын адамдын ойлоп чыгарган нерсесинен кантип айырмалайбыз? Бул суроолорго жоопту сиз ойлогондон да оңой эле тапса болот.


Менин биринчи суроомо кайрылалы. Канча дин бар? Сиз ишенесизби, чынында эки гана дин бар? Дээрлик бүт диндерди эки гана негизги топко бөлүп койсо болот. Бул үчүн бардык сырткы белгилерин алып салгыла - майда барат айырмасы, чоң теологиялык карамакаршылыктары - ошентип, сиз оңой эле маңызын таба аласыз. Муну мындай деп элестетиңиз. Көпчүлүк диндер биринчи бөлүмдө айтылган нерсе менен макулдукта. Көп адамдар кандайдыр бир жаратуучу, руханий дүйнө бар экенин мойнуна алышат. Бирок дал ошол жаратуучуну жана руханий дүйнөнү аныктап билүү жолдору көптөгөн карамакаршылыктарды туудурат. Мындан да маанилүү нерсе - Жаратуучуну таанып билүү жолдору, «Кантип түбөлүк тынчтыкты тапса болот?» деген нерселер ушул диндерди эки топко бөлүп турат. Башкача айтканда бул - Кудайга кантип келсе болот, бейишке кантип чыкса болот? Көпчүлүк диндер ушул эки негизги суроого жооп тапканга аракетин кылып келишет. Эми ушул көпчүлүк татаалдашкан диний агымдарды кантип эки негизги топко бөлсө болот? - Эки сөздүн жардамы менен: АТКАРЫШ КЕРЕК жана АТКАРЫЛДЫ (АТКАРЫЛГАН). Бул эки сөздү эстеп калгыла, бул китептин аягына келгенге чейин булар чоң мааниге ээ болуп калышат. Биринчи «АТКАРЫШ КЕРЕК» деген топтогу диндерди карап көрөлү. Бул диндер негизинен дининй


системалардан турат. Булардын негизги айта турган нерсеси - «Сиз бейишке барышыңар үчүн, Кудайга жагынуу үчүн эмнени АТКАРЫШЫҢАР КЕРЕК». «АТКАРЫШ КЕРЕК» деген топтогу диндердин баары: адам кандайдыр бир жол менен Кудайдан бөлүнүп калган, эми Аны менен элдешиш үчүн бир нерсе АТКАРЫШ КЕРЕК» дейт. Мындай диний системаларда Кудай ачуусу келген мугалимге окшош, адамдардын кылган жаман иштерине Ал абдан ачуусу келген, бардык адамдар күнөөлөрүн жууш үчүн алар жакшы иштерди АТКАРЫШ КЕРЕК деп, Кудай тактысына отуруп алып, колун кайчылаштырып алып күтүп жатат. Бул жакта диний салт-санаалар бар, же жакшы иштерди АТКАРЫШ КЕРЕК. Ал эми кандай иштерди АТКАРЫШ КЕРЕК дегенде алардын саны көп. Ошол себептен ушунча көп диний агымдар пайда болгон. Негизинен булардын айтканы бул: «АТКАРЫШ КЕРЕК, жакшы иштерди кыл, жамандык кылба, ошондо Кудай кандайдыр бир жол менен сени бейишке чыгарат». Муну буга салыштырса болот: сыр жана макаронду элүү башка-башка жол менен бышыруу - баары бир ошол эле макарон жана сыр. Бул диндердин негизги айта турганы: «Кудайдын сага ачуусу келген, ошондуктан сен жакшы иштерди АТКАРЫШЫҢ КЕРЕК, анан сен Кудайга жагына аласың!». «АТКАРЫШ КЕРЕК» деген топтогу диндердин эмнени аткарыш керек, эмнени кылбаш керек деген суроосуна өзүлөрүнүн тизмелери даяр. Кээ бирөөлөрүнүн тизмеси абдан узун жана тажатма, мисалы: күнөөнү сыртка


чыгарып айт, чокун, акча курмандык кыл, аэропортто гүл сат, үйлөргө китептерди Адамдын элестетүүсү кандай чексиз болсо, да ошондой чеги жок. Ар бир онжылдык тизмеси менен жаңы дин пайда болуп жатат.

чачыңды ал, тарат ж.у.с. бул тизмелер сайын жаңы

Кээ бир диндерде бул тизме аз гана: жакшы бол, боорукер бол, негизинен жакшы иштериң көбүрөөк болушу керек. Ал эми кээ бирлеринде бул тизме ашыкча чектен чыгып кетет - өзүн өзү сабоо, балдарды курмандыкка чалуу, өзүн өзү өлтүрүү, киши өлтүрүү ж.у.с. Ошентип, булардын бардыгы бир гана ойду айтат сен өз иштериң менен Кудайга жол салышың керек. Сен Кудайдын тизмесиндеги АТКАРЫШ КЕРЕК дегендин баарын кылышың керек, Анын талаптарын аткарышың керек, Анын ачуусун басып, Анын кечиримине татыктуу болушуң керек. Мындай диний системалар миллиондогон адамдарды кулчулукта кармап турушат, адамдар коркушат анткени татаал, кыла турган талаптар бар, ошол эле учурда алар тизмедегилерди (талаптарды) кылуу аркылуу Кудайдан куткарылуу алабыз деп ишенишет. «АТКАРЫШ КЕРЕК» деген топтогу диндер сыртынан жана структурасы боюнча бири-биринен айырмаланып турушат. Ар кандай диний агымдар табылат. Бирок баары бир нерседе окшош - Кудай адамды анын кылган иштерине карап туруп кабыл алат. Кудай - катаал өкүмдар, ал эми адамдар - кулдар. Кудай бизди кабыл алышы үчүн, Ал


бизди сүйүшү үчүн, биз АТКАРЫШЫБЫЗ КЕРЕК.

Ага

жаккан

нерселерди

Барынан өкүнүчтүүсү - бул диндердин баары бир гана кулчулукту жана кайгы-капаны алып келет. Адамдардын жүрөктөрүнө Кудай аларды таштап кеткендей сезимди берет, дайыма шек саноону берет: «Жетиштүү деңгээлде эле жакшы иштерди кылдымбы?». Кудайды Асмандагы Ата катары кабыл алышпай, катаал өкүмдар катары кабыл алышат, Кудайга болгон жакындыкты сезе алышпайт. Бул сыяктуу диний системалар адамдын жүрөгүн аягы жок шек саноо менен толтуруп салат: - мен бир нерсени туура эмес кылып алдымбы?; - балким мен туура эмес кылып жатам?; - балким мен кылып жаткан нерселердин арасында негизги нерсе жоктур?; - мен жакшымынбы, жакшы боло алдымбы?; - балким жок?; - мен канчалык деңгээлде жакшы болушум керек?. Мындай системалар зор жана бай динди түзүүгө жакшы, анткени булар адамды жүрөгүндө эркиндикке чыгаргандын ордуна анын ички коркунучун, шек саноосун күчөтөт, байлап салат. Бул диндер адамдын абийирин чындап эле айыктыра албайт, кечирим бере албайт. Ошондой эле бул диндер Библия баяндаган, бизди сүйгөн Асмандагы Атабыз менен болгон чыныгы мамилени бере албайт. Көрдүңөрбү, мындай диндер тууралуу сөз кылганда мындай суроону беришиңер керек: «Кудай Өзү эмне дейт?». Кечирим алуу жолу тууралуу Кудай Өзү эмне дейт?


Бардыгы эле муну биле беришпейт: «АТКАРЫШ КЕРЕК» деген топтогу диндерди тандоо менен адам Библия айткан негизги нерсени четке каккан болот. Кудай Ыйык жазуу менен бул тууралуу эмне дейт... «Ал бизди иштерибиздин негизинде эмес, Өз ырайымы менен куткарды...» (Титке 3:5). «Анткени мыйзамды аткаруу менен Анын алдында бир да адам акталбайт...» (Римдиктерге 3:20). Башкача айтканда, жакшы иштериңер менен сиз куткарыла албайсыз. Дагы: Римдиктерге 4:5. Бул аятта Кудай адам жакшы иштери менен Ага жага албай турганын айтып жатат. Ал эми бул аятта Кудай так жана эң таамай айтып жатат: "...адам иштери менен акталбайт..." (Галат. 2:16). Кудай кайтадан ырайымды иштер менен таба албайсыңар дейт: Эфестиктерге 2:8,9 "...Кудайдын белеги...иштер эмес...". Ойлонуңуз! "Иштердин негизинде эмес". Бул эмне дегенди билдирет? Жообу жөнөкөй эле. Кандай гана жакшы иштер болбосун, кандай гана ойдон чыгарылган диний система болбосун сизди Кудайга жакындата албайт, Анын ырайымын бере албайт. Сиз эмне деп ойлошуңузду мен билем. "Кантип эле мен жакшы иштер аркылуу Кудайдга жагына албайм? Албетте жага алам!". Ошентсе дагы жакшы иштерди кылчу


да атайын убак бар. Бирок азыр биз Кудайдан кечирим алуу тууралуу айтып жатабыз. Азыр кеп чынчыл болуп жашоо, тартиптүү омүр сүрүү, кайрымдуулук кылып жашоо аркылуу Кудайдан сыйлык алуу тууралуу эмес. "Жакшы иштерим аркылуу мен Кудайга жага аламбы? Мен жакшы ишреди кылсам Ага жагабы, кечирим береби, мени мындан да бекем сүйүп калабы?" - ушул суроолорго жооп издеп жатабыз. Көпчүлүк диндер: "биздин талап коюлган тизмедегилерди аткарсаң, анда кечирим аласын" дешет. Библия аркылуу Кудай Өзү кайра айтып жатат: «Жок, адилет иштер менен эмес…» (Тит 3:5). Дагы мындай дейт: «Силер жакшы иштериңер менен Мен тарапты көздөй жол сала албайсыңар. Силер канай гана жакшы иш кылбагыла Менден кечирим жана ырайым таба албайсыңар». Ышайа 64:6 да Кудай эң таамай айткан: «Бардыгыңар таза эмессиңер…кирсиңер…мыйзасыздык кыласыңар…». Бул аятта Кудай мындай дейт: "Кудай менен бизди бөлүп турган бир зор нерсе бар, жана сиздин эң жеткилең түрдө өмүр сүргөнүңүз да пайдасыз". Кудай менен болгон маселебизде жакшы иштер жардам бербейт. Бул тууралуу биз дагы сүйлөшөбүз, бирок азыр сиз муну түшүнүшүңүз керек – Кудай эч качан куткарылууну иштердин негизинде аласыңар деген эмес. Өйдөдө айтылгандарды жыйынтыктап муну айтсак болот: «АТКАРЫШ КЕРЕК» деген категориядагы диндер жарабайт. Библияда бир да жерде менин жакшы иштерим


үчүн Кудайдын мага ырайымы күчөйт же Ал мени кечирип, куткарат деп жазылган эмес. Эмнеге мындай? Анткени Кудайга мен эмне кылганым маанилүү эмес, мен ким экененим маанилүү. Кудай мени башкаргысы келбейт, Ал мени билгиси келет. Сезимсиз дин Кудайды ыраазы кыла албайт. Ага чыныгы жакын мамиле керек. Милдеттерди «АТКАРЫШ КЕРЕК», ал эми МАМИЛЕ башкача түчүлөт. Биз буга дагы кийинки бөлүмдө кайрылабыз. Ал эми азыр «АТКАРЫЛДЫ» деген сөз туулалуу ой жүгүртөлү. АТКАРЫЛДЫ – ишке ашты, бүттү, аяктады, жасалды. Бул кандай сонун сөз! «АТКАРЫШ КЕРЕК» деген категориядагы диндер көп болсо дагы, «АТКАРЫЛДЫ» деген да категориядагы бар. Бул бир сөздө нагыз Библиялык чындык бар: «АТКАРЫЛДЫ». Башкача айтканда, сиз Кудайдан кечирим алып, түбөлүк өмүргө ээ болушуңуз үчүн баардыгы «АТКАРЫЛГАН». Айкач жыгачта Ыйса: «Аткарылды» деген сөздү айткан. (Жакан 19:30). Мунун мааниси – толугу менен төлөндү, «АТКАРЫЛДЫ» дегенди билдирет. Бул Анын өлөр алдындагы эң акыркы сөзү эле. Дал ошол убакта Иерусалимде укмуштуудай окуялар болуп өттү. Ибадаткананын төрүндө ыйык жерди жаап турган көшөгө бар эле, ошол экиге айрылып калган, б.а. башкаларга жол ачылган.


Бул күтүлбөгөн жерде (убакта) болду, Кудай менен адамды бөлүп турган нерсе жок кылынгандай болду, Кудай бардык адамзатты Өзүнө келүүсүн айтып жатты. Ошону менен Кудай адамзатка: «АТКАРЫЛДЫ» деп кайрылып жатты. АТКАРЫЛДЫ деген сөз аткарылды, башка эч нерсени кылып кереги жок дегенди билдирет. Кун төлөндү. Карыз төлөндү. Кечирим берилди. Кечиримди жакшы иштердин негизинде алам деп ойлосоңор анда бекер гана убактыңарды жоготосуңар. Бардыгы аткарылган. Ыйса айткандай: «АТКАРЫЛДЫ». Мисалы, сиз үй-бүлөөңүз менен Жаңы жыл майрамына камдандыңыз. Сиз көптөн бери чогулткан акчаңызга балдарыңыз үчүн белектерди алып, балатынын алдына коюп койдуңуз. Таң атты, балдарыңз турушту да чуркап барып балатынын алдындагы белектерин алуунун ордуна сизге жагынуунун амалын кыла башташты: бири гаражды жыйнай башташты, бири буткийимиңизди тазалай баштады, бири идишти жууп жүрөт. Сиз бир кызык абалда калат элеңиз мындай учурда, сиздин балким көңүлүңүз да түшүп калмак. Сиз аларды токтотуп: «Силерге эмне болду?» деп сурамаксыз. Азыр жакшы иштерди кылчу убак эмес, азыр белектерди алчу гана убакыт» деп айтмаксыз. Мынай жоопту элестетип көргүлөчү: «Ата, апа, биз бул белектерди алууга татыктуу эмеспиз. Ошондутан татыктуу болу үчүн биз сиздерге кызмат кылууну чечтик». Сиз бул учурда эмне кылат элеңиз? Сиз балдарыңызга мындай кылуунун кереги жок экенин


айтмаксыз. Сиз бул белектерди алуу үчүн кандай иштеп аракет кылдыңыз, канча убакыт иштедиңиз – ошолорду түшүндүрмөксүз. Жана сизге алардын кызмат кылуусу кереги жок, сиз аларды ансыз деле сүйөсүз, бул сиздин сүйүүңүздүн белгиси экенин айтмаксыз. Мына ушу Кудайдын адамзатка айткан кайрылуусу. Кудай айтат: «Силер ар кандай иштер менен эле алек боло бересиңер, ал эми Мен эбак эле баарын АТКАРЫП койгонумду эсиңерден чыгарып коюп жатасыңар». Белек сатылып алынган, дасторкон дайындалган, башка эч нерсени АТКАРУУНУН кереги жок! Бардык даярдыктар бүткөн. «...келгиле...» деп гана айтылат, Кудайдын чакыруусу - Ал үчүчн бир нерсени АТКАРУУНУ талап кылбайт, жөн гана Ага келүү керек. Дйүнөдө көп диндер бар экенин билдик, бирок чынында эле эки гана дин барбы? Дал ошондо кеп болуп жатпайбы, эки гана дин бар. Алар: бирөө АТКАРЫШ КЕРЕК дейт; экинчиси АТКАРЫЛДЫ дейт. Муну башкача айтса да болот: Дин жана Мамиле. Кудай бул экөөнүн кайсынысын кылат: Кудай Ага алып келе турган аркандай системаларды ойлоп чыгарабы же Ал чыныгы жеке мамилелерди каалайбы? Кудай бизге Аны Ата деп атагыла деген факты өзү эле көп нерсени айтып турбайбы. Ал сиз менен жеке мамиледе болгусу келет. Жакын мамиле жакшы иштердин негизинде эмес, Аны менен бирге болуудан келип чыгат.


Сиз жөн гана кан жана дене эмессиңер, сизди Жараткан Бирөө бар, ал эми ошол Жаратуучуну кантип таанып биле алабыз? Бул эки суроого кандай жооп болот: «Мен кантип Кудайга келе алам?», «Мен канткенде бейишке бара алам?». Бул суроолорго Библиялык жооптор оңой эле. Сиз кылган иштериңиз менен бейишке чыга албайсыз. Сиз ал жакка барыш үчүн эч нерсени АТКАРА АЛБАЙСЫЗ (эмнени аткарсаңар да бара албайсыз). Сиз өз жакшы иштериңиздин негизинде Кудайга бара албайсыз. Кудай кожоюн менен жумушчунукундай болгон мамилени каалабайт. Сезимсиз дин эмес, андан да олуттуу нерсени каалайт. Жакын мамилени каалайт. Эң маанилүү нерсе бул: Кудай менен сиздин ортоңуздагы дубалды жок кылып салуу үчүн кылына турган нерсенин баары эбак эле АТКАРЫЛГАН. Түбөлүк өмүргөө ээ болуш үчүн башка эч нерсени АТКАРЫП кереги жок. Чыныда эле дүйнөдө эки гана дин барбы? «АТКАРЫШ КЕРЕК» жана «АТКАРЫЛДЫ». Сиз дага эле АТКАРЫШ КЕРЕК деген категорияга карайсызбы? Сиз бир нерселерди актарыш керек болгон системага түшүп калдыңыз, жана туура жолдо бара жатам деп ойлоп жатасызбы? Сиз өз күчүңүз менен Кудайга барууга аракет кылып жатасыз. Мен адамдарга адатта мындай суроо берем: «Эгер сиз бүгүн бул дүйнөдөн кете турган болсоңуз, сиз бейишке чыгам деп ойлойсузбу?». Кызык нерсеси көпчүлүгү: «Ооба, мен бейишке чыгат болушум керек» деп жооп бришет. Ошондо мен сурайм: «Эмне үчүн сиз мындай деп


ойлойсуз?». Негизинен мындай жооп угам: «Мен жакшы адам болууга аракеттенем, жакшы иштерди кылам». Сиз билесизби алар эмне деп айтышат? МЕН АТКАРЫП ЖАТАМ. Досум, сиз дагы өз иштериңиз менен бейишке жол салып жатасызбы? Эгерде ошондой болсо, анда Библия айтып жаткан негизги нерсени билбей жатасыңар. Жакшы иштерге негизделген динге гана ишенип, сиз, Кудайга алып келүүчү чыныгы жолду билбей жатасыңар. Сиз жанагы суроого кантип жооп берет элеңер? Сиз эмнеге ишенесиз? АТКАРЫШ КЕРЕК (КЫЛЫШ КЕРЕК) же АТКАРЫЛГАН? Сиздики жөн гана динби же чыныгы мамилеби? Сиз чыдамдуулук менен ушул жерге чейин окуп жеткениңиз үчүн сизге рахмат. Эми мындан ары окуй турган көп нерселер бар. Сиз эми билип калдыңыз, сиз жөн гана кан жана дене эмессиз, жана Кудайды таанып билүү бул жакшы иштерден эмес. Келгиле кийинки бөлүмдү баштайлы. Бул бөлүмдө балким сиз уга элек эң сонун кабар бар...

Өз жолун билүү Сиз жөн гана кан жана дене эмес экениңизди билгенден кийин, сиздин тычыңызды алган бир суроо пайда болот: «Мен өлгөндөн кийин кайда болом? Мен жер кезип,


каалгып, адамдарды коркутуп жүрүп өтөмбү? Балким мен башка бир жандыкка айланаармын? Балким убактылуу сыналуучу жайга барып түшөм, ал жакта бейишке чыгуу үчүн жакшы аракет кылып көрөм». Бул тууралуу ар кандай ойлор бар. Ар бир адамдын ою ар башка, ошондуктан мындай ойлорго таянууга болбойт. Туура жоопту биз кайрадан эле Библиядан таба алабыз, бул жерден биз Кудай бул тууралуу эмне айтып жатканын биле алабыз. Ооба, Библияда жазылган, адамдын денеси өлөт, ал эми чыныгы сиз кай бир жерде жашай бересиз. Эврейлерге 9:27 - адам бир убакта өлөт деп жазылып турат. Так жазылып турат бардык адамдар бир убакта өлүшөт, түбөлүктүү тагдырын чечүү үчүн Кудай алдына барат. Биз кайда барарыбыз Библияда жазылган, бирок муну кийинчерээк караштырабыз. Шашылбаңыз. Ал эми азыр ушул суроо тууралуу ой жүгүртүңүз: «Сиз өлгөндөн кийин кайда болооруңузду билгиңиз келеби? Эгер сиз түбөлүк өмүрүңүздү кайда өткөрөрүңөрдү билгидей мүмүкүнчүлүк болсо, сиз билгиңиз келет беле?». АТКАРЫШ КЕРЕК деген категориядагы диндердин бир чоң маселеси ушул: бул диндерде дайыма шек саноо бар, билим бере алышпайт. Ошонун кесепетинде сиз дайыма шексаноо менен өтөсүз. Сиз дайыма бул ойлор менен жашайсыз: «Мен жетиштүү эле иштерди кылдымбы?», «Мен туура иш кылдымбы?». Акырында: «Мен чынында кай жакка бара жатам?» деген суроого келип такаласыз.


Мен биздин шаарда жашаган бир айым менен ушул тема тууралуу маектештим. Бул айым чынчыл, тартиптүү, жакшы үй-бүлөөдөн жана динге ишенимдүү эле. Бирок мен андан бейишке чыгасынбы деп сураганда эң жакшы жообу бул болду: «Мен бейишке чыгам деген үмүтүм бар». Анан айым таңкалып сурады: «Бейишке сөзсүз чыга алса болобу?» («Разве можно бытң в этом уверенным?»). Балким сиз азыр дал ушул айымдай болуп: «Кантип бейишке шексиз эле чыкса болот деп айтууга болот?» деп ойлоп жатасыз. Досум, жакшы кабар - бул - жөн жерден табышмакты жарата бербегиле. Сиз түбөлүк өмүрүңүз тууралуу ар кандай ойлорду ойлоп кыйналышыңарды Кудай каалабайт, Андан коркушуңарды да каалабайт. Сиз туура жолду тандап, кай жакка бара жатканыңарды ачык-айкын билишиңерди Кудай каалайт. Сиздин түбөлүк өмүрүңүз эбак эле чечилип коюлган, жана ушуну сиз билишиңиз үчүн Кудай көп нерселерди аткарып койгон. Мен азыр сизге бир аятты көрсөткүм келет, балким сиз бул аятты көргөн эмессиңер. Көптөгөн диний системалар бул аятты жазышпайт. Жакандын биринчи каты 5:13 «Кудайдын Уулуна ишенүү аркылуу түбөлүк өмүргө ээ болгонуңарды билишиңер үчүн, мен муну силерге Кудайдын Уулуна ишенгендерге жаздым». Бул тууралуу ойлонгула. Бул сүйлөм сиздин аңсезимиңизге сиңсин. Баарын таразалаңыз. Сиз кайжакка бара жатканыңызды Кудай сизге билдиргиси келет. Ал


сиздин шексанап, коркуп, өкүнүп жашашыңызды каалабайт. Ал сиздин БИЛИШИҢИЗДИ каалайт. Бул абдан маанилүү! Эми бул суроого тууралуу ойлонуңуз: «Сиз кайжакка баратканыңызды билесизби?». Сиз балким оптимизм менен кай жерде болооруңуз тууралуу ойлонушуңуз мүмкүн... бирок так БИЛЕСИЗБИ? «БИЛҮҮ» деген сөз - толугу менен ишенимге ээ болуу жана түшүнүү. Бул жакта шексаноо, ишенбестик жана ар кандай суроолор болбошу керек. Бул сөз фактылар менен бекемделип турушу керек, ар кандай шек саноо болбошу керек. Бул жерде коркунуч болбошу керек, чындыкка таянуу керек. «Келечегибизди билүү» бизге эмне берет? Муну билүү кантип сиздин жашооңузду өзгөртө алат? Биринчиден, сизде өлүмдүн коркунучу такыр жок болот! Бул эң чоң коркунуч, анан эгер сиз өз келечегиңизди билсеңер, анда шексаноо, коркунуч жок болмок. Коркунуч жок! Кудай бул аркылуу айтат: «...бизге коркунучту берген жок, бирок күчтү, сүйүүнү жана өзүн өзү башкарууну берди...» 2 Тиметейге 1:7. Кудайдын бизге карата каалоосу коркунуч эмес, тескерисинче - күч, сүйүү жана өзүн өзү башкаруу. Экинчиден, сиз өз жашооңузга башкача көз караш менен карап калмаксыз. Сиз жөн гана жердеги жашоо менен жашабай, андан да зор бир нерсени күтүп, кубаныч менен жашап өтөсүз. Сизде үмүт болмок!


Досум, сиздин турмуш жолуңуздун бара турган жери, максаты бар! Кудай сиздин ар кандай ойлор менен адашып жүрүшүңүздү каалабайт. Ал сиздин бир туура нерсени табышыңызды каалайт. Ал сиздин БИЛИМГЕ таянышыңызды каалайт. Сиз өлгөндөн кийин сиз менен эмне болоорун так билишиңизди Кудай каалайт. Сиз түбөлүк өмүргө ээ экениңизди билишиңизди Кудай каалайт. Балким сиз өйдөдө айтылган аятты билчү эмессиз. Балким сизге эч ким мурда айткан эмес, бирок далай адамдарды кыйнап келе жаткан өлүмдүн коркунучунан, шексаноодон бошонсо болот. Бул кабар сиз үчүн эң сонун болушу керек, жана сиз бул китепти аягына чейин окуурсуз, алдыда дагы эң жакшылар бар. Бирок ошондой эле жаман да кабар бар, ошону алдын ала сизге эскертип коюга уруксат этиңиз. Чыдамдуулукка ээ болуңуз!

Тубаса күнөө «Сен мени жаман адам деп ойлойсуңбу?» - өз суроосуна жоопту уккусу келбегендей Джули менден сурады. Мен студен кезимде ресторанда иштеп акча тапчумун, Джули менен чогу иштечүбүз. Ал менин ишенимиме карата сын көз карашта болчу, кээде шылдыңдачу. Буга чейин бир нече күн мурун ал ресторанга абдан мас болуп келип калды. Бардык кардарлар тарап кеткенден


кийин, Джули абдан жаман уят сөздер менен менин ишенимиди сындай баштады, мени жиндисиң деди, эмнеге Кудайга ишенесиң, эмне пайда... Мына эми бир-эки күн өтпөй эле, биз ресторанды жыйнап жаткан кезде ал мени токтотуп, мени жаман адам деп эсептейсиңби деп сурады... Чынын айтканда мен ага: «Сен менин Кудайымды жамандап жатсаң, менин ишенимимди шылдың кылсаң, эмнеге мен сени жаман адам деп эсептебешим керек?» деп айткым келди. Бирок мен тараптан бул соттоо, текеберденүү же эки жүздүүлүк да болуп калмак. Мындай кылсам Джулиге айта турган туура нерсени айтпай калмакмын, мен жөн гана өзүмдү калкалап жаткан болмокмун. Көп адамдар чын эле алар жакшы адам экенине ишенгилери келет, ошону менен алар түбөлүк өмүргө татыктуу болгулары келишет. Кимдир бирөөнүн жаман жактарын көрсөтсөн ал сөзсүз өзүн коргой баштайт. Биз бардыгыбыз эле абдан жакшы адамдарбыз дегенге ишнегибиз келет. Бирок мен бир да мен жеткилеңмин деп айткан адамды жолуктурган жокмун. Мына кызык?! Биз өзүбүздү жеткилең деп да айтпайбыз, ошондой эле башкалардын алдында жаман болгубуз келбейт. Ошентип биз бир ортодогу «жаман эмес, жакшы эмес, болот» деген зонаны таап алганбыз.


Бул «жаман эмес, жакшы эмес, болот» деген зона бардык адамдардын абийирине тынчтануу берет, анткени биз өзүбүз өзүбүзгө баа беребиз, жана дайыма бизден да жаман бирөөнү таба алабыз ага салыштырабыз. Биз ошондой бизден да жаман адамдарга өзүбүздү салыштырабыз да, анан «мен жакшы эле турбаймынбы буга салыштырмалуу» дейбиз. Бул оюнга окшош, Кудай менен мамилебиз жакшы эле деп биз өзүбүздү алдайбыз. Ошондо ресторанда Джули менден мындай жоопту күткөн болуш керек: «Джули, сенин кемчиликтериң бар, бирок сен жаман деле эмессиң». Ал эми мен киммин аны соттогудай, анткени менин да кемчиликтерим бар, туурабы? Мен билип турдум, Джулинин суроосу жөн гана кызыгуу болгон эмес. Ичинде ал чын эле өзүнүн Кудай алдындагы абалы кандай экенин билгиси келип турду. Мен эмен деп жооп бердим, билгиңер келеби? Библияда эмне деп жазылып турса мен ага ошону айттым. «Джули, сен гана эмес... бардык адамдар жаман (күнөөкөр), мен дагы». Ачууланып бул китепти ыргытып ийбей, мындан аркысын да окуңуз. Ал буга мындай деп айтты: «Болдучу эми, мага кайра сабак окутуп баштадыңбы, мен сенин оюңду уккум келет, сен мен жөнүндө эмне деп ойлойсуң».


Мен чын жүрөктөн мындай деп жооп бердим: «Джули, биз баарыбыз жаманбыз. Мен жаманмын, сен жамансын - жеткилең бир да адам жок!». Досум, балким сен да өзүңдү «анча деле жаман эмесмин» же «өтө жаман эмесмин» деп эсептебейсиң, бирок сен билесиң - мен да сен да жеткилең эмеспиз. Кандай тыянак чыгарсак болот эми? Кудай буга кандай карайт, Анын алдында биз кандайбыз? Жеткилең эмеспиз, натыйжада биздин түбөлүктүү келечегибиз кандай болот биз өлгөндөн кийин? Бул абдан катаал суроолор, бирок Библия ар бирөөнө так жооп берет. Кудай Ыйык жазуу аркылуу айткысы келген нерсе катылган эмес, бирок туура эмес мамиле же бурмалоо диний системаларга керек болсо керек. Библияны бурмалабай туура кабыл алсаң, анда Кудай айткысы келген нерсе туура чыгат, биз түшүнө алабыз. Кудай эмнени айткысы келет? Чынында эле биз барыбыз «жаманбызбы»? (күнөөкөрбүзбү?). Сиз бул нерселерди окуп жатып, эми өзүңүз актана баштадыңыз. Бирок унутпаңыз, жакшы кабар али алдыда, ошондуктан өзүңүздү далдалай бербей жакшы кабарды ачык жүрөк менен кабыл алганга даяр болуңуз, Кудай эмне деп айткысы келет ошого кулак төшөңүз. Сиз жана мен жөнүндө, жана бүткүл адамзат тууралуу Кудай муну айтат:


Римдиктерге 3:23: «...бардык адамдар күнөөкөр, Кудайдын даңкынан ажыратылган...». Ошондой эле: «…жазылып тургандай: бир да адил адам жок...» (Римдиктерге 3:10). Башкача айтканда бир да таза адам жок. Эч бир адам Кудайдын жеткилең стандартына туура келбейт. Буга макул болбой талашсаңар, биз кээ бирөөлөргө караганда жакшыраак элебизго деп айтсңар да, бул тыянак бербейт, анткени биз Кудай каалаган жеткилеңдиктен абдан алыспыз. Муну мындай түшүнсө болот: эгер Кудай бизге айга чейин секирип жеткиле десе, сиз балким менден да ойдө секире алмаксыз, ал эми мен 5 жашар кызыма караганда өйдө секирмекмин, бирок баары бир эч ким айга чейин секире албайт.

Кудай мына ушуну айткысы келет - «бардыгы Кудайдын даңкынан ажыраган». Биз Кудайдын даңкынан ушунча алыс турабыз, ошондуктан биздин кандай гана жакшы иштерибиз болбосун эч жардам бере албайт, Кудайдын алдында бул мааниси жок. Башкача айтканда, Кудай мындай дейт: «Силердин кемчилигиңер - силер күнөө кыласыңар. Силер жеткилең эмессиңер, Менин даңкыма жеткен жоксуңар. Силер күнөөкөрсүңөр». Кийинки бөлүмдө эмне үчүн бул мындай чоң маселе экенин караштырабыз, ага чейин биз муну мойунга алууга даяр болушубуз керек, мындай маселе бар экенин


билишибиз зарыл. Кээ бирөө үчүн бул нерсе чоң сыноо болот. «Мен жаман деле эмесмин да», деп биз ойлойбуз. Башка адамдарга салыштырсак балким биз анча жаман эмеспиз. Бирок Кудай эч кимди салыштырбайт. Кудайдын талаптары биздикинен зор. Муну салыштыруу үчүн Кудай Өз ыйыктыгын, даңкын келтирет. Биз өзүбүздү өзүбүз кандай гана баалабасак, Кудайдын өлчөмү менен караганда бизде жакшы нерселер аз гана болуп чыгат. Өлчөм тууралуу айтсак, эгер бул өлчөм баскетболдун топ салчу шакекчеси болсо, анда сиз ага оңой эле секирип жетесиз, ал эми Кудайдын өлчөмү айга секирип жетүү болсо, анда сиз начар секирүүчү болуп чыгасыз. «Ким айга чейин секирип жете алат?» деп сиз сурайсыз, «Бул мүмкүн эмес!». Туптуура! Бул мүмүкүн эмес! Сиз азыр эмне деп ойлошуңуз мүмкүн, мен билем: «Демек, Кудай биз жете албаган өлчөмдү бизден талап кылып жатабы?». Туура, дал ошондой, так ошону Кудай сөзү айтат. Кудай эң жеткилең өлчөм менен бизди өлчөйт. Биз бул өлчөмгө туура келбээрибизди билип туруп анда эмнеге Кудай мындай кылып жатат? Бул абалдан бир гана чыгуу жолу бар - биз түшүнүшүбүз керек, бул талапка жетүү үчүн бир нерселерди АТКАРЫШ керек эмес - баары эбак эле АТКАРЫЛГАН. Айга секирип жетүүнүн кереги жок, биз түшүнүшүбүз керек - биз


эч качан өзүбүз жете албайбыз, демек, бизден күчтүү Бирөөнө таянуу керек, Ал бизди ал жакка жеткирет! Келгиле элестетип көрөбүз: биз чын эле асманга бара алсак, Кудай чын эле бизге айга чейин секирип жет деп айтып жатат. Сиз секирет белеңиз? Сиз коркуп, үмүтүңүздү үзүп коөт белеңиз же бир керемет болуп кетсе деп тилей баштайт белеңиз? Бир нерсени так айтса болот: Сиз өз күчүңүз менен секирип жете албасыңызга көзүңүз жетмек. Досум, мына ушу чындыкты Библия айтып жатпайбы: «...жер жүзүндө бир да жакшылык кылган, күнөө кылбаган адил адам жок...» Насаатчы 7:20. Кудайдын алдында биздин бардык кылган жакшы иштерибиз ошол эле учурда күнөөлөрүбүз менен жок кылынат, күнөө бизди Кудайдан алыстатат: «Биз баарыбыз таза эместей болуп калдык, биздин болгон адилеттигибиз булганган кийимдей. Баарыбыз жалбырактай болуп соолуп калдык, мыйзымсыздыктарыбыз бизди шамалдай учуруп жатат» Ышайа 64:6. Биз Кудайга өз күчүбчүз менен келе албайбыз! Биздин күнөөлөрүбүз Кудай менен биздин ортобузда түбү жок туңгуюкту пайда кылган. Ошентип, биз өйдөдө окуп билгендей, биздин жакшы иштерибиз бул туңгуюкту жок кыла албайт. Биз жакшы иштерибизди мурдакы карыздарыбызды гана жаба ала турган кредиттик карта катары карасак болот. Адамда болгон жакшылык ал кылган күнөөлөрүн жок кыла албайт. Кудай адамзатка мындай дейт: «Силер менен Менин ортобузда мамиле үзүлгөн – биз айрылып калганбыз. Силер


төбөңөргө чейин күнөөгө баткансыңар, силер туубаса эле күнөөкөрсүңөр». Забур 50:7 Кудай мындай дейт – биз туубаса эле күнөөкөрбүз: «…мени энем төрөгөндө эле мен күнөөкөр элем…». Башкача айтканда, адам курсакта пайда болуп жатканда эле күнөөкөр табиятка ээ. Бул жерде маселе адамдын жаман иштерди кылуусунда эмес, маселе – адам табиятында эле күнөөкөр. Кудай батасын берим, мен үч балалуу болдум. Силер ишенесиңерби, мен балдарымды күнөө кылууга үйрөткөн эмесмин. Бирок алар тили чыга электе эле эгоист болчу, кийинчерээк чатак чыгарып, ыйлап тажаалдана башташты, тил укпай башташты. Ал эми бир нече жылдан кийин алар калп айта башташты, согуша башташты, талаш тартыш жана башкаларга залал келтире башташты. Эгер биз балдарды күнөө кылганга үйрөтпөсөк, анда алар кайдан күнөө кылганды билишет? Буга жоопту Римдиктерге 5:12 де табабыз: «…бир адам аркылуу күнөө бул дүйнөгө киргендей эле, өлүм да бардык адамдарга өткөн, анткени баары күнөөкөр». Башкача айтканда – күнөө ар бир адамда туубаса бар. Күнөө биздин руханий каныбызда. Биз бешиктеги кезибизден эле күнөөгө жакынбыз. Бирок муну адамдык жаман иштер менен салыштырбаш керек, анткени бул жерде жакшы иш, жаман иш жөнүндө кеп болгон жок, кеп адам табиятынан эле күнөөкөр. Бул маселени жөн гана жакшы иштер менен чечүүгө болбойт. Жаман оору, дарт сыяктуу эле күнөө ар бир адамда бар. Адам ата жана Обо эне кетирген күнөө муундан муунга өтүп келет.


Досум, бул нерсе сизге жагабы же жакпайбы, сиз күнөөкөр бойдон төрөлгөнсүңөр. Ошондуктан Кудайдан ажырап калгансыз. Эфестиктерге 2:1 айтат: «…силер күнөөңөрдүн айынан өлүксүңөр…». Биз бул аятка дагы кайрылабыз, бирок «…күнөөнүн айынан өлүксүңөр…» деген сүйлөмгө көңүл бурсаңар. Өлүм деген сөз ошондой эле «ажырап калуу» дегенди билдирет. Табиятыбыздан биз Кудайдан ажырап калганбыз, анткени күнөөкөрбүз. Мен билем, сизге заманбап психология мындай нерселерди айтпайт. Жана бул нерселер силер уккуңар келбеген нерселер. Бирок сиз жеткилең эмес экениңизди тана аласызбы? Сиздеги тубаса күнөөнүн айынан сиз Кудайдан такыр ажырап калганыңызды мойнуңузга аласызбы? Мунун баары эң эле жаман кабар катары угулат. Бирок кээде жакшы кабарды кабыл алардын алдында жаман кабарды угуп коюш керек. Сизде айыкпай турган рак оорусу табылсачы? Сиз биринчи ушундай жаман кабарды биринчи угуп, анан докдур сизге жакшы кабарды айтышын каалабайт белеңиз? Сиз мындай нерсени уккуңуз келбейт беле: «Сизде рак оорусу бар экен… бирок биз аны айыктыра алабыз!»? Кудайдын айыктыруусун кабыл алардан мурда, сиз Анын диагнозун кабыл алышыңыз керек да. Кудайдын диагнозу жөнөкөй эле: «Сен туубаса күнөөкөрсүң, жана


Менин талабыма туура келишиң үчүн, кайра Мага кайтып келишиң үчүн бир укмуштуудай нерсе кылыныш керек».

Эмне үчүн бул туубаса күнөө мынча чоң маселени жаратат? Эмне үчүн Кудай жөн гана муну унутуп койбойт? Жакшы суроо экен. Келгиле, Анын буга жообу кандай экенин билели…

Күнөөдөн арылчу бир гана жол бар Менде Discover кредиттик карточкасы бар, мен бул картаны кээде, майрамдарда белектерди алганда, саякаттап жүргөндө, абдан зарыл учурларда гана колдоном. Элестеткиле, мен ошентип көп акчаны кредит картасы менен карыздап коротуп койдум, анан бир айдан кийин мага кредиттик карызды төлө деген кат келди. Эми элестеткиле, мен кредиттик бөлүмгө чалып, мени кечирип койгулачы, мен капыстан эле мындай чоң чыгашы кылып ийдим, мен мындан кийин карыз албайм деп кечирим гана сурап койдум. Мен ушунтип айтып койсом эле карыз төлөнүп калабы? Албетте жок.


Башкача жолун карайлы, эгер мен банкка чалып алып, менин карызымды кечип койгулачы деп алардан өтүнсөм эле алар менин карызымды кечип коюшабы? Бул жардам берет беле? Мен андай деп ойлобойм. Ой, ушу банкта иштегендер ай! Алар бир аз боорукер болушпайбы, алар кечиргенди билиши керек да. Алар акыйкат менен мамиле кылышпайт! Досум, эгер мен ушинтип ой жүгүртсөм анда албетте менин оюм туура эмес! Банкта иштегендер ташбоор дегенде эмес кеп, алар өз ишин кылып, адилеттик боюнча мен карызымды төлөшүмдү күтүшөт. Мен көп адамдар менен сүйлөшкөм. Алар мени менен бул тууралуу бөлүшүшчү: «Мен күн сайын жатаардын алдында Кудайдан менин күнөөмдү кечир деп суранам». Башкалар: «Мен дайыма күнөөлөрүмдү ыйык кызмат кылуучуга айтып тобо кылып турам». Кээ бирлери: «Менин күнөөлөрүмдү жакшы иштерим менен жууйм». Досум, банкта иштеген адамдар сиздин карызды сиз сурансаңыз эле кечип койбойт, ошол сымал эле Кудай да жөнү жок эле күнөөнү кече албайт. Discover кредиттик карточкасынын карызын мен кечирим суроо менен, белек берүү менен гана жаба албайм. Карыздан кутула турган бир гана жол бар – банкка акча алып келип төлөө. Бул туура жана логикалуу. Мен бул шарт менен макул болушум керек, анткени бул банктык стандарт.


Ушул сыяктуу эле Кудай да күнөөнүн кунун төлөө эрежесин бекиткен. Күнөө үчүн жооп бериш керек, кун төлөш керек. Эмнеге? Анткени Кудай адилеттүү жана ырайымдуу. Кудай адил жана ыйык, ошондуктан күнөө сыяктуу жаман нерсе түбөлүктүү бар болуп калбашы үчүн Кудай буга жол бере албайт. Биз күнөөдөн түбөлүк бошонушубуз үчүн Кудай Өзү бул маселени чече алган. Көрдүңүзбү Кудайдын адилдиги күнөө сыяктуу эң жаман нерсеге каршы чара колдонушун талап кылган. Ошентип, сиз төрөлө электе эле, ааламды жарата электе эле Кудай күнөө үчүн жаза болушун аныктап койгон. Бул шексиз. Бул тартип адилеттүү жана туура, ошондой эле пайдалуу анткени күнөө токтотулбаса эң жаман кыйроого алып келет. Ал эми ошол жаза эмне? Римдиктерге 6:23 Кудай мындай дейт: «…Анткени күнөөнүн куну – өлүм…». Өлүм. Бул эң жогорку баа (кун), туурабы? Абдан коркунучтуу. Келгиле дагы карап көрөлү, эмнеге адил Кудай күнөөгө жол бербеши керек? Андай болбогондо эң жаман болмок. Элестеткиле, АКШнын сот системасы мыйзам бузууларга жол берип койсо эмне болмок? – Киши өлтүрүү, тартипсиздик… эген акыйкат сот мындай нерселерге жол берсе анда ал «акыйкат» болбой калат. Ошол сыңары Кудай да күнөөгө жол бербейт, андай кылбаса, анда Ал адил Кудай деп аталмак эмес. Кудайдын адилдиги жазаны ишке ашырууга чакырат. Анын акыйкаты кунду төлөөнү талап кылат. Сиз дагы, мен дагы жарык дүйнөгө келе элек кезде эле Кудай жалгыз гана бир кун төлөөнү бекитип койгон, эң жаман, кыйратуучу күнөөнүн бир гана жазасы бар – өлүм. Өлүм.


Күнөө өлүшү керек. Өлүм да жок болушу керек. Бул эки нерсенин түбү ушунча жаман, жамандык бар, булар кыйраткычтар, буларга бир гана бүтүм чыгарылган – түбөлүк камак. Күнөө ушунчалык жаман, ошондуктан Кудай түп тамыры менен аны жок кылам деди, күнөө өлүшү керек. Бул аркылуу сиз Кудайдын чекчиз сүйүүсүн жана адилдигин көрө аласыңарбы? Бул жамандык бизди түбөлүк кубалап жүрүүсүн Кудай каалабайт. Ал бизди абдан сүйөт. Анын ырайымы абдан зор. Күнөө бул дүйнөнү кыйратып жок кылуусуна Кудай жол бере албайт. Элестетсеңер, сиздин үйүңүздө бир киши өлтүргүч жашаса, ал кары жашын карабай баарын кыра берсе, каалаганын кыла берсе. Ал эч өкүнбөй муну кайталай берсе. Жана сиз билесиз ал ким экенин. Эми сиз полицияга кайрылдыңыз, алар ал кишини билишет экен көрсө. Полиция: «Биз бул кылмышкерге жакшы мамиле кылалы деп чечтик. Биз жакшы полицейскийлербиз, биз эч качан адамды түрмөгө камабайбыз…». Сиз ушул учурда ачууңуз келмек! Сиз буга каршы колуңуздан келгендин баарын кылмаксыз, сиздин коомдо тартипти орнотууга бардык күчүңүздү жумшамаксыз. Сиз бул сыяктуу нерселерди уктуңуз беле: «Кантип эле бизди сүйгөн Кудай тозокту жаратсын?», «Бизди сүйгөн Кудай күнөөнү анча деле соттобой болуш керек»? Досум, кантип эле бизди сүйгөн Кудай жашоодо болуп жаткан эң жаман нерселерди жөн койсун. Бизди сүйгөн Кудай катары Ал күнөөнүн ээн эркин бар болуп турушуна кантип жол берет? Ал кантип эле жөн эле карап отура берсин?


Жок, Кудай жөн отура албайт. Муну жөн койбойт. Библия так айтып турат, убагы келгенде, акырында, Кудай күнөөнүн жана өлүмдүн үстүнөн акыркы сотун ишке ашырат. Ошодо Ал күнөө үчүн төлөнө турган бир гана нерсени талап кылат – өлүм. Кудай күнөө менен өлүм үчүн барып камала турган акыркы жерин камдап койгон – ал «оттуу көл» деп аталат. Бул тууралуу Аян китеби 20:14 мындай дейт: «…өлүм да, тозок да оттуу көлгө ыргытылды. Бул экинчи өлүм…». Досум, бул жерде адилетсиздик же катаалдык жок. Кудайдын күнөө менен өлүмдү түбөлүккө жок кылганы бул жакшы! Мыну ушуну кабыл алуу оор. Мен дагы бир ирэт эскертким келет: биз адамдык көз карашты издебейлебиз. Биз Кудайдын чындыктарын издеп жатабыз. Биз Анын талаптарын түшүнгүбүз келип жатат. Матай 25:41 айкын айтылып тургандай, Кудай башында тозокту адам үчүн жараткан эмес. Тозок шайтан жана анын периштелери үчүн болчу: «…ошондо сол жагындагыларга айтат: каргышка калгандар, Менден кеткиле, шайтанга жана анын периштелерине камдалган түбөлүк отко баргыла…». Кудайдын баштапкы ою боюнча шайтанды жана күнөөнү түбөлүккө соттогондон кийин адамды сүйүүгө толгон, түбөлүк мамилеге алып келүү. Бул Анын жакшы, сүйүүдөн чыккан каалоосу. Кудай жеткилең, Ал сүйүүдө, жакшылыкта жеткилең, ошондой эле Ал адилеттүүлүктө да жеткилең.


Кудайдын адилеттиги күнөө үчүн өлүмдү талап кылат, ал эми мен туубаса күнөөкөрмүн, ошентип мен абдан эле оор абалда калып жатам. Күнөөкөрмүн табиятым боюнча, ошондуктан мен күнөө үчүн кун төлөшүм керек. Мен эң аз дегенде Кудайдын мыйзамы боюнча бекитилген жазаны алышым керек. Кудай менен менин ортомдо күнөө турат. Кудай мени сүйөт, бирок күнөөмдү жек көрөт. Эгер Ал күнөөнү жек көрбөгөндө мени мынча сүйө албайт эле. Сиз жакын адамыңызды сүйөсүз, эми ал оорукчан болсо, сиз бир эле учурда аны дагы жана анын рак оорусун да сүйө аласызбы? Эгер сиз жакын адамыңызды сүйсөңүз анын рак оорусун жек көрмөксүз, бул оорудан тезирек арылса экен деп тилемексиз. Ал эми сиз анын рак оорусун жакшы көрсөңүз анда жакыныңыздын душманы болуп калмаксыз. Дал ушуну Библия айтат: «…анткени бардык денелик ойлор Кудайга каршы…» (Римдиктерге 8:7). Сиз Кудайга кандай гана мамиле кылбаңыз, сиздин күнөөңүз сизди Кудайдын душманы кылат, ошого карабастан Кудай сизди сүйөт. Муну угуу кандай оор. Муну кабыл алуу оор болгондур, бирок Библия мына ушуну айтат. Ошол себептен мен Кудайдын ырайымын жакшы иштер менен утуп ала албайм. Күнөө чоң аска сыяктуу, ал мени Кудйадан, Анын бардык мага камдап койгон жакшы нерселеринен бөлүп турат. Башкача айтканда, Кудай алдында баарыбир менин күнөөм катылбайт, мени ашкерелеп турат.


Туура түшүнгүлө: бул Кудай мени сүйбөйт дегенди билдирбейт. Биз бул тууралуу дагы кеп кылабыз. Мунун мааниси – укмуштуудай, шумдуктуудай бир нерсе болбосо, эгер Кудай Өзү бир нерсе кылбаса, анда менин шорумдун катканы дегенди бидирет. Кудай мени сүйсө дагы, мени менен кошо күнөөнүн Бейишке киришине жол бербейт. Күнөөнүн түбөлүк жашашына Кудай жол беребейт, ал эми күнөө менде бар, демек, мен өлүмгө жазылгам. Кудай мени сүйөт, Ал менин тозокто бир да мүнөт болушумду каалабайт, ажырагысы келбейт, эч качан бул Анын максаты эмес эле. Бирок бир укмуштуудай нерсе болбосо, дал ошондой болуп, мен тозокко түшөм, бир укмуштуудай нерсе керек. Мен күнөөм үчүн кун төлөнүшү керек. Бул Кудайдын мыйзамы. Менин күнөөм өлүшү керек. Рак оорусунан арылуу сыяктуу эле, бул жерде Кудайдын адилдигин көрсөк болот. Бул эмне дегенди билдирет? Биз билдик, жакшы иштер бизге жардам бере албайт. Мен канчалык жакшы болбоюн, мен канчалык динчил болбоюн, бары бир менде күнөө бар. Эстен чыгарбагыла, маселе жакшы адам болууда эмес, маселе биздин табиятыбызда. Жакшы ишетер менен күнөөдөн арыла албайсың. Күнөө үчүн бир гана төлөм – өлүм. Күнөө сыяктуу эң жаман нерсени өлүм гана жок кыла алат. Ошентип, эгер мен Кудай алдына күнөөм менен келсем, мен анда күнөөкөр катары келем, мени бир гана нерсе күтүп турат: «…ошондо деңиз өлгөндөрдүн баарын берди, өлүм дагы, тозок дагы беришти, ар бири иштерине


жараша соттолушту. Өлүм дагы, тозок дагы оттуу көлгө ыргытылды. Бул экинчи өлүм…» (Аян 20:13-14, ошондой эле Аян 20:8). Ооба, оттуу көл, бул Библия баяндаган чын эле бар болгон жер, ал жер абдан катаал, адамдар ал жерде күнөөсүнүн айынан өз жолунун акырын табышат. Кудай муну каалабайт. Бирок күнөөнүн акыры ошону менен бүтөт. Укмуштуудай бир нерсе болмоюнча бардык күнөөкөрлөр дал ошол жерге барып түшүшөт, Кудай адилеттүү, ошондутан күнөөнүн түбөлүк бар болушуна жол бербейт. Өйдөдөгү аяттарда Кудай эки жолу экинчи өлүм тууралуу айтты. Башкача айтканда, бардык адамдар өлөт, анан бир убакта Кудай алдына сотко келишет, ошондо чечилет же түбөлүк Кудай менен, же экинчи жолу өлүм. Экинчи өлүм – бул оттуу көлгө түшүп, түбөлүккө Кудайдан ажырап калуу. Бул эң акыркы барар жер, бул иштин бүткөнү. Кудай адамдардын ал жакта болушун каалабайт, бирок күнөө үчүн жаза ошондой. Римдиктерге 5:18 Кудай муну «сотоо» дейт: «…бир адамдын күнөөсү бардык адамдарга жазалоо (соттоо)…». Досум, биздин күнөөбүздүн айынан Кудай алдына сотко келебиз. Бардык адамдар күнөөкөр, соттолот – Римдиктерге 2:1. Биз эч кандай актана алайбыз. Биздин күнөөнүн куну төлөнүшү керек. Эч кандай «а балким», «эгер» жок. Күнөө өлүшү керек. Кудай адил, адилеттүү, Ал сүйүү, ошондуктан бардык жамандыкты жок кылышы керек. Бирок Ал мени сүйгөндүктөн, менин бул каргышта калбашымды каалайт.


Менин жакшы иштериме карабастан мен тийишмин, анткени менин табиятым күнөөкөр.

соттолууга

Биз абалыбыз абдан оор бекен? Ооба, күнөөнүн жазасы бар. Ооба, экинчи өлүм бар. Ооба, эгер Кудай Өзү бирнерсе кылып бизге жардам бербесе баарыбыз экинчи өлүмгө дуушар болобуз. Биз айга чейин секире албайбыз. Биз Кудайдын жеткилең стандартына туура келбейбиз. Бул мүмкүн эмес. Биз карызбыз, өзүбүз төлөйалбайбыз, жана бир гана чыгуу жолу бар. Бирок бир абдан маанилүү нерсе бар, ал эки гана сөздөн турат, ал баарын өзгөртөт… «ал эми»… Римдиктерге 6:23: «…күнөө үчүн жаза өлүм, ал эми...» Укмуштуудай нерсе аткарылды...

Менин ордума башка бирөө? Элестеткиле, мен Discover банкына кайра кайра чала бердим, алардан менин карызымды кечип койгулачы деп өтүнө бердим, аларга белектерди бере бердим… Акыр аягы тажашып: «Болбодубу эми! Эгер өзүңөр төлөй


албасаңар анда сиз үчүн төлөп кое ала турган бирөөнү табыңыз» деп айтышмак. Ойлонуп көргүлө. Мен үчүн төлөй ала турган бирөөнү табуу. Бул жакшы ой экен! Менин карызымды төлөй ала турган бирөөнү табуу. Банк үчүн мен төлөймүнбү же башка адам төлөйбү айырмасы жок, негизгиси карыз төлөнсө болду. Бирок карыз төлөөнүн шартын банк аныктап берет. Кайгылуу нерсе, көп адамдар күнөөсүнүн кунун Кудай каалагандай эмес, өзүлөрү каалагандай, өз шарттары менен төлөгүлөрү келет. Бул жаңылык эмес. Мындай адамдардын эң биринчиси бул Кабыл. Башталыш китебинде Кабыл Кудайга курмандык алып келгенде, Кудай каалагандай эмес, ал өзү каалагандай кылган. Кудайдын талабы боюнча курмандык кылбагандыктан Кабылдыкын Ал кабыл алган жок (Башталыш 4:1-7). «Күнөө үчүн Менин шартым боюнча төлөш керек» деп айтып жаткан Кудай. Кудай Кабылдын курмандыгын албай койгону үчүн ал Кудайга ачуусу келип калган. Бирок бул Кабылдын тандоосу болду, анын текебердиги анын чалынчу ташы болду. Бул китепти окуп жатканда силер өзүңөрдү актап чыккыңар келгендир, өзүңүздү калкалагыңыз келгендир. Балким сиздин жакшы иштериңер Кудай алдында жетишсиз деген нерсе сизге жаккан жок. Мен үмүттөнөм, сиз өз текебердиңизге жол бербейсиз, анткени Кудай сиз үчүн камдап койгон укмуштуудай нерсени кабыл алышыңыз


керек. Текебердигиңиздин айынан күнөө үстөмдүк кылып кетпесин. Тилекке каршы, акыркы сотто көп адамдар болот, алар Кудай үчүн көп жакшы иштерди кылышкан болот, бирок Кудай жакшы иштерди эсепке албайт. Матай 7:21-23 күнөө үчүн кунду өз каалагандай төлөгүсү келгендер үчүн Ыйса так эскертип жатат: «…бардык эле «Теңир, Теңир» дегендер Асман Падышачылыгана кире бербейт, бирок Асмандагы Атамдын эркин аткаргандар…». Башкача айтканда Бейишке Кудай белгилеген жол менен гана барууга болот. Ошондой эле: «…Теңир! Сенин атыңдан пайгамбарчылык кылбадык беле? Сенин атыңдан жиндерди кубалабадык беле? Сенин атыңдан кереметтерди кылбадык беле? Мен аларга айтам: Мен силерди тааныбайм, Менин жанымдан кеткиле…». Көптөрү өз жакшы иштерин эстете башташат. Бирок Кудай акыркы сөзүн айтат: «Мен силерди тааныбайм». Башкача айтканда: «Силер Мен белгилеген жол боюнча келген жоксуңар. Силердин карызыңар төлөнгөн жок». Кудай: «Менин жаныман кеткиле» дегенде экинчи өлүм болот – Кудайдан түбөлүккө ажыроо. Досум, бул өтө маанилүү нерсе. Кудай бул адил, ырайымдуу, бирок ошол эле учурда адилетүү, ыйык жана жеткилең. Ал эми мен, күнөөкөр Анын алдында турам, Ал мени сүйөт, ошол эле учурда Анын адилеттүүлүгү мени соттолгом. Кудай мени кабыл алышы үчүн ал менин күнөөмдү менден бөлүшү керек, мен үчүн карызды төлөшү


керек. Менин күнөөмдүн куну төлөнгөндөн кийин гана мени түбөлүккө Өз жанына ала алат. Бирок, баарынан мурда күнөөнүн куну төлөнүшү керек. Эми жакшы кабарды угуңуз! Кереметтүү нерсе аткарылды. «…бизге көпкө чыдайт, эчбир адам өлбөстөн, тобо кылышыбыз үчүн…» (2 Петир 3:9). Күнөөнүн айынан адамдардын тозокко барышын Кудай каалабайт. Ал сизден айрылгысы келбейт. Мындан мурдакы бөлүмдө «…күнөө үчүн жаза өлүм...» дедик эле, эми аяттын уландысы: «…ал эми Кудайдын белеги Ыйса Машайак аркылуу түбөлүк өмүр…» Римдиктерге 6:23. Мен кредит алып ал карызды төлөй албай калсам, ал эми сиз менин карызмыды төлөй алсаңыз, жана менсиз эле банкка барып менин карызымды төлөсөңз банк сиздин акчаңызды кабыл алат беле? Албетте кабыл алмак. Бул «башка бирөөнүн ордуна төлөө» деп аталмак. Эгер мен сиздин жардамыңызды (белегиңиди) кабыл алсам, анда менин карызым төлөнүп, карыз жок болуп калмак! «Башка бирөөнүн ордуна төлөө» (же ордун алмаштыруу). Мындай учурлар жашоодо көп кездешет. Мислалы тузду алмаштырчу продукт, шекерди алмаштырчу продукт, кийме чачтар, жасалма тиштер ж.б. Башкача айтканда, баштапкы нерсени кийинки башка окшош нерсе менен алмаштыруу, экинчиси баштапкыдай боло албайт. Ал эми Кудайдын планында мынай эмес.


Кудай алдындагы бардык күнөөмдү эске алганда, күнөө үчүн жаза өлүм экенин билип, өз күчүм менен аракет кылсам бары бир Кудайдан түбөлүккө ажырап каларымды билип, мен мындай бир гана чыгуу жолуна такалдым. Мен Кудайдан сурайт элем: «Мени башка бирөө менен алмаштырса болобу?». Менин карызымды төлөй ала турган кимдир бирөө, же бир нерсе барбы? Менин үмүтүм барбы, же такыр жол жокпу? Кудай мындай жөнөкөй жооп берет: «Ооба, алмаштырса болот. Сен үчүн өлүп бере ала турган бирөө бар. Сени алмаштыра турган бирөө бар, Ал сенин карызыңды төлөй алат ошол эле учурда сага түбөлүк өмүр берет». Сиз үчүн ким өмүрүн бергенин билгиңиз келсе, анда бул китепти окуганды уланта бериңиз. Келгиле бул тууралуу көбүрөөк билели.

Кудайдын жалгыз кереметүү орун алмаштыруусу


Биринчиден, бул жерде жөн гана орун алмаштыруу жөнүндө сөз болбой эле. Мен сиздин күнөөңүз үчүн кун төлөй албайм, ал эми сиз менин карызымды төлөй албайсыз. Бир да адам башка бир адамдын күнөөсү үчүн кун төлөй албайт, анткени барыбыздын карызыбыз бирдей. Биз барыбыз бир камырдан жасалганбыз - табиятыбыз күнөөкөр. Эстен чыгарбаңыз: маселе бир нерсени аткарууда эмес, биздин жүрүм-турумда эмес. Маселе биздин табиятыбызда. Маселе мен кылган нерселерде эмес, маселе мен киммин, жүрөгүмдө эмне, мына ушу. Ошондуктан мындай орун алмашуу кереметтүү болушу керек - бул жөн гана күнөөнүн кунун төлөө эмес, аны толугу менен менден жок кылуу. Муну руханий операцияга окшоштурса болот, мунун жардамы менен руханий рак оорусун жок кылып, адамды жаңы, күнөөсү жок кылып кайра жасаганга барабар. Кудай алдында мени таза кыла ала турган орун алмашуу мага зарыл, мени күнөөкөрдөн адил адамга айландыра ала турган. Ошондой эле бул оорун алмашуу күнөөнүн кунун толугу менен төлөй алышы керек да мени өлүмдөн алып калышы керек. Мага толук ички руханий өзгөрүү керек, жөн гана сырткы өзгөрүү жарабайт. Ыйса муну «жогорудан төрөлүү» деп атаган. Жакан 3-бөлүмдө Ыйсага бир динчил, жакшы адам келгени баяндалат. Бул адам өмүр бою Кудайга жакшылык кылып келген. Ыйса үчүнчү аятта мындай деп айткан: «...чындыкты, чындыкты айтып коеюн, жогорудан


төрөлмөйүнчө адам Асман Падышачылыгын көрө албайт...». Башкача айтканда, биз руханий жактан толугу менен өзгөргөндөн кийин гана бейишке бара алабыз. Ошондой эле Жакан 3:7 Ыйса мынай дейт: «...жогорудан төрөлүш керек дегениме таң калба...». Ал адам таң калып: «...кантип эле адам экинчи жолу төрөлсүн...» (Жакан 3:4). Ыйса мынай деди: «...чындыкты, чындыкты сага айтып коеюн, кимде ким суудан жана Рухтан төрөлбөсө Асман Падышачылыгына кире албайт...» (Жакан 3:5). Башкача айтканда, сиздин биринчи төрөлүүңүз (суудан) денелик, экинчиси - руханий төрөлүү (Рухтан). Муну көз менен көрүү мүмкүн эмес, бул адамдын жүрөгүндө боло турган нерсе. Орун алмашуу. Кереметтүү орун алмашуу. Бул жөн гана күнөөнүн кунун төлөп тим болбойт, бул мени толугу менен өзгөртөт, жаңы руханий өмүр берет. Бул аркылуу менин күнөөм жок болот, ошентип мен Кудай алдында жаңы, күнөөсү жок табиятка ээ болом, карыз төлөнгөн болот. Эми, ким бизди алмаштыра алат? Бул жөнүндө Библия мындай дейт: «...Машайак, биз алсыз кезибизде эле, күнөөкөрлөр үчүн курман болгон...» (Римдиктерге 5:6). Дагы: «...Кудай сүйүүсүн далилдеш үчүн, биз күнөөкөр кезибизде эле Машайак биз үчүн өлгөн...» (Римдикт. 5:8). Римдиктерге 5:19: «...бир адамдын тилалбастыгы үчүн көп адамдар күнөөкөр болушкан, ошол сыяктуу эле бир адамдын баш ийүүсү аркылуу көптөр адил болушат...». Ыйса Өзү айткан: «...Мен жакшы


кайтаруучумун: жакшы кайтаруучу өз койлору үчүн жанын берет...» (Жакан 10:11). Жакан 14:6 да Ыйса шакирттерине Өзү асманга кайтып, алар үчүн орун камдап коерун айткан. Ошол маек учурунда бир шакирти сураган: «Биз ал жакка кантип бара алабыз?». Ыйсанын жообу кызык болду: «Мен жол, чындык жана өмүрмүн; Атама Мен аркылуу гана келүүгө болот». Эң таамай жана так айтылган сөз болду! Ыйса мындай деди: «Эгер силер Кудай менен болгуңар келсе, анда Ага Мен аркылуу келишиңер керек». Ал Кудайга чөмүлүү, жыйын, ыйык кызмат кылуучу же дагы бир башка нерсе аркылуу келесиңер деген жок. Ал айтты: «Мен жалгыз гана жолмун». Жалгыз Ал гана биздин күнөөбүздүн кунун төлөй алат. Көптөгөн диндерде Кудай менен адамдын ортосунда ортомчулар бар, алар адамдарды Кудай менен байланыштырышат. Алар ыйык кызмат кылуучу же епископ деп аталышы мүмкүн. Бирок айта турган нерсе - мындай кызматчылар адамды Кудайга кандайдыр бир жолдор менен алып келген болушат, ал эми адам өз алдынча Кудайга келе албайт, булардын ою боюнча. Кудай так айтып жатат: «...Кудай бир, адам менен Кудайдын ортосундагы арачы да бир - Ал Ыйса Машайак...» 1 Тиметей 2:5. Башкача айтканда, бир гана арачы бар - бул Ыйса. Эврейлерге 2:9 Кудай айтат: «Бирок биз периштелердин алдында бир аз эле убакытка басынтылган Ыйсанын өлүмдү баштан кечиргендиги үчүн даңк менен


урматты таажы катары кийгендигин көрдүк. Ал Кудайдын ырайымы боюнча бардыгы үчүн өлүмдү башынан кечирди». Ооба, Кудай биздин ордубузга эң укмуштуудай орун алмашуучуну берди, Ал биз үчүн өлүшү керек болду, биздин күнөөлөрүбүз үчүн кун төлөп, бизге руханий жаңы өмүр берди, ошентип биз Кудайга келе алабыз. Ыйса - биздин оорун алмашуучубуз. Ыйса - сиздин оорун алмашуучуңуз. Кудайдын жообу. Ооба, силерди башка бирөө алмашытара алат, бирок ошол бирөө жөн гана адам болбошу керек. Бир гана жол - Кудай Өзү жерге келиши керек болгон, адам кейпин кийип, күнөөсүз жашап анан биз үчүн өлгөн. Ооба, Ыйса - Кудай. Эгер сиз муну кызык аныктама десеңиз, анда муну карап, анан ойлонуңуз: биринчиден, Ыйса Өзү көп ирээт Ал Кудай экенин айткан. Мисалы: «Мени көргөн Атаны көрдү; эмнеге силер бизге Атаны көрсөт деп жатасыңар?» (Жакан 14:9). Жакшы адамдар же окутуучулар өзүлөрүн Кудай деп айтпайт да. Экинчиден, Ыйса жөн гана өлүп калган жок да, Ал кайра тирилди! Сиз дүйнөлүк бардык диндердин негиздөөчүлөрүнүн мүрзөсү бар экенин (алар өлгөнүн) биле аласыз, ал эми Ыйсанын мүрзөсү - бош, ал ачык бойдон калган.


Тарыхий фактылар да Ыйса Машайактын чын эле тирилгенин далилдеп турат. Ойлонсоңор, Ыйса өлгөндөн кийин Анын шакирттери мурдакыдай өз оокатарын кылып башташты, бири балык уулоосун кайра баштады. Алар Ыйсадан баш тартышты. Алардын кыялдары орундалбай калды. Алар жалган үчүн өмүрлөрүн кыйууга даяр болгон эмес. Бирок, бир нече күн өтпөй эле бир кереметтүү окуя болду, жана ошол алардын жашоолорун толугу менен өзгөрттү, алар өз кесиптерин ташташты. Алар Ыйса өлүп кайра тирилди деген кабарды таратуу үчүн өлүмгө чейин барышты. Сиз жалган бир нерсе үчүн өмүрүңүздү кыя алат белеңиз? Андай кылмак эмессиз деп мен ойлойм. Бардык апостолдор (элчилер) ушул жакшы кабар үчүн өмүрүн беришкен - бул Ыйсанын өлүп тирилгенди чын экенин далилдейт. Биз билебиз, Ыйса - Кудай, анткени жалгыз гана Ыйса - адам катары өлүмдү жеңген, жана шексиз муну далилдеди. «...Машайак өлгөндөн кайра тирилген...» (1 Корунттуктарга 15:20). Үчүнчүдөн, биз билебиз, Ыйса - Кудай, анткени бул жалгыз гана туура вариант. Бул жерде үч гана вариант болушу мүмкүн: адам денесиндеги Кудай, алдамчы же акылынан адашкан адам. Бир автор муну мындай деп атаган: Теңир алдамчы же лунатик. Ыйса абдан акылдуу


болгон, ал эми Анын кызматы эң зор күчкөө ээ болгон, демек Ал алдамчы да лунатик да эмес. Ал калп айта алмак эмес, анткени Анын окутуусу - чындык. Ал өзү да, шакирттери да жалган үчүн өлүшмөк эмес. Анын кереметтери, үч жылдык кызматы, Анын өлүп тирилгени, баары - Анын адам денесиндеги Кудай экенин далилдеп турат. Эгер сиз Ыйсанын Кудай экенине ишенбесеңиз, анда Библияны ыргытып ийсеңер болот, анткени бул ой бул китептин башынан аягына чейин сиңип турат! Колосалыктарга 1:15 Аны «көрүнбөгөн Кудайдын бейнеси дейт». 1 Тиметей 3:16 так айтып турат: «...Кудай адам болуп келди, Анын адил экендиги Рух аркылуу далилденди, Ал периштелерге көрүндү, элдер арасында жар салынды, дүйнөдө ишеним аркылуу кабыл алынды, даңк менен жогору көтөрүлдү». Кудай Куткаруучуну убада кылган көптөгөн пайгамбарчылыктарды Ыйса ишке ашырды. Бул пайгамбарчылыктарды Ыйса ойлоп таба алмак эмес, алар илгертен эле айтылып келген. Ал кайда төрөлүшү керектиги, ким Анын ата-энеси болоору, кантип өлөөрү баардык пайгамбарчылыктар Библиядагыдай болуп орундалган. Миңдеген жылдардан бери Кудай бул орун алмашуучуну убада кылып келген. Жана Ыйса келген учурда Кудай кандай убада кылса, Ыйса так ошондой болуп келген. Ооба, Ыйса - адам денесиндеги Кудай (Жакан 1:14). Ал жерге түшүп келди, бир гана максаты бар эле - каардуу душман күнөөдөн бизди куткарганы. Бул душман дүйнөнү


басып алып, баарын туткундап алган. Кудай бизди ушунча сүйгөндүктөн, бизди куткарыш үчүн Ал жерге түшүп келди. Бизди куткарыш үчүн Кудай эмнени башынан өткөрдү ошону карап көрөлү. Мындан акркысы абдан кызыктуу боло баштады...

Толугу менен төлөндү Ыйсанын айкач жыгачта азап чегүүсүн сүрөттөрдөн көрдүңөр беле, же балким уккандырсыз. Бул абдан эле оор өлүм эле. Ошол кездеги римдик аскерлер адамдарды абдан кыйнап өлтүрүшчү, атайы ошого даярдалган да адамдары болчу, алар жазалана турган адамды түрлүү ыкмалар менен саатап кыйнашчу, эң оор азап-тозокту кылышчу. Ошондой эле мындай өлүм эң шылдың жана уят иш болгон. Сотто Ыйсаны сабашты, түкүрүштү, анан анын тытмалашты, акырында башына тикенек таажы кийигизишти. Ыйса эң оор азапты башынан өткөрдү. Андан соң, Ыйсаны 39 жолу башында тырмакчалары бар камчы менен сабашты, камчынын учундагы темир тырмакчалар Анын денесин жулуп кетип жатты. Атайы үйрөтүлүөн адамдар жазаланып жатканды узакка чейин өлтүрбөй кыйнап сабаганды үйрөнүп алышкан. Бул эң оор сыноо эле!


Акырында, Ыйсанын жонуна Анын айкач жыгачын артышып, Аны Голгофа деген жерге алып барышты. Айкач жыгачын сүйрөп бара жатканда, элдер аны шылдың кылып жатышты. Барчу жерге жеткенде, Аны айкач жыгачка кадап коюшту, Ал ошол айкач жыгачта көз жумду! Кудай бул окуя орундала элек кезде эле, кылымдар мурун эле пайгамбарчылык кылган, Ышайа китебинде. Бул аяттарды окуп жатканда Ыйса сиз үчүн эмне кылганын түшүнгүлө. «Ал жек көрүндү болду, адамдардын алдында кемсинтилди. Ал - кайгы тарткан, оорунун эмне экенин билген адам, биз Андан жүзүбүздү бурдук ала качтык. Ал жек көрүндү болду, биз Аны урматтаган жокпуз. Бирок Ал биздин кеселдерибизди Өзүнө алды, ооруларыбызды алып кетти, биз болсо Аны Кудай урду, жазалады жана кемсинтти деп ойлодук. Бирок Ал биздин күнөөлөрүбүз үчүн жарадар болду, биздин мыйзамсыздыктарыбыз үчүн кыйналды. Бизге тынчтык болуш үчүн, Ал жазага тартылды, биз Анын жарааты менен айыктык. Биз баарыбыз койлордой болуп адашып жүрдүк, ар кимибиз өз жолубузга бурулуп кеттик, ошондо Теңир баарыбыздын күнөөлөрүбүздү Анын мойнуна жүктөдү. Аны катуу кыйнашты, бирок Ал кыйналганда үн чыгарган жок. Ал союлуш үчүн жетеленип келген козу сыяктуу, кыркмачынын алдында үнсүз жаткан кой сыяктуу үн чыгарган жок. Ал камактан жана соттон алынды, бирок Анын санжырасын ким айтып бере алат? Анткени Ал тирүүлөрдүн жеринен бөлүнүп алынды, Менин элимдин кылмыштары үчүн өлүм жазасына тартылды. Ага


кылмышкерлер менен бирге мүрзө даярдашты, бирок Ал байдын мүрзөсүнө коюлду, анткени Ал күнөө кылган эмес, Анын оозунан жалган сөз чыккан эмес. Бирок Теңир Анын кыйналуусун туура көрдү, ошондуктан Ал Аны азапка салды. Өз жанын айып үчүн чалынуучу курмандыкка чалгандан кийин, Ал узак жашаган укум-тукумун көрөт, ошондо Теңирдин эрки Өзүнүн колу менен ийгиликтүү ишке ашат» - Ышайа 53:3-10. Сиз Библиянын бул үзүндүсүн дагы бир ирэт окуп чыга аласызбы? Кудайдан сурагыла, бул сизге жазылган аяттарды түшүнүүгө жардам берсин деп. Бул аяттар муну айтышат: Ыйса айкач жыгачтагы өлүмү аркылуу эмне кылганын. Ал биздин күнөөлөрүбүдү төлөө үчүн Өз өмүрүн берген, Ал курмандыкка айланган. Айкач жыгачта асылып турганда Ыйса бир нече сүйлөмдөрдү айткан. Эң маанилүүсү - «...аткарылды!» (Жакан 19:30). Аткарылды. Ал эмнени айткысы келген? «Аткарылды» деген эмнени билдирет? Так айтканда, «толугу менен төлөндү» дегенди билдирет. Бул сиздин бардык күнөөлөрүңөр үчүн (сиз мурда кылган, азыр кылган жада калса сиз кыла турган да) кун төлөндү дегенди билдирет. Ыйса бул Кудайдын кереметтүү катышуусу болгон! Кудай Өзү адамдарды күнөөдөн, соттоодон бошотууга киришкен. Ыйса бул керемет болчу!


Ыйса айкач жыгачта өлгөндө, римдик аскер Анын чын эле өлгөнүн билүү үчүн Аны капталга найза менен сайган, ошону менен дагы бир пайгамбарчылык ишке ашкан. Ошентип, Ыйса Өзүнүн ким экенин билдирди. Ыйса башка бирөөнүн мүрзөсүндө коюлган, үч күндөн кийин Ал өлүмдү жеңип, кайра тирилген. Кырк күн аралыгында Аны жүздөгөн адамдар көрүшкөн. Элчилердин иштери 1:3: «...Азап тартып өлгөндөн кийин, кырк күн ичинде Ыйса аларга көрүнүп, Кудайдын Падышачылыгы жөнүндө айтып, Өзүнүн тирүү экендигин көптөгөн далилдер аркылуу көрсөттү». Сиз түшүндүңүзбү? Так далилдер! Ыйсанын кайра тирилиши жөн гана жомок эмес, легенда эмес, калп эмес. Бул толугу менен далилденген. Бул сиз үчүн кандай мааниге ээ? Биринчиден, Ыйса Өз өлүмү менен менин күнөөмдү жок кылды. Ыйса аткарган нерсе аркылуу сиздин күнөөлөрүңүз кечирилет, анткени Ал айткан: «...аткарылды!». Толугу менен төлөндү! Аткарылды! Экинчиден, Ыйсанын кайра тирилүүсү жаңы төрөлүүнү мүмкүн кылды! Толугу менен руханий жактан кайра төрөлүү эсиңердеби? Ыйса өлүмдү толугу менен жеңгендиктен, Ал сиз үчүн жөн гана күнөөнүн кунун төлөп берген жок, Ал сизге ошондой эле жаңы руханий өмүр


сунуштайт. Кереметтүү нерсе болду, анткени Ал өлүп тирилди! Эми сиз руханий жактан толугу менен өзгөрө аласыз, Кудай алдында сиздин табиятыңызды, эми сиз Анын алдында жаңы жындыксыз, тазасыз. Сиз күнөөсүнүн карызы жок, жаңы руханий инсан боло аласыз. Дал мына ушул АТКАРЫЛДЫ дегенди билдирет. Дал ушул «ишке ашты». Библияда «толугу менен төлөндү» деген нерсе бар. Бул аят ушуну айтат: «...Өзүнүн адилеттүүлүгүн көрсөтүү үчүн, Машайактын төгүлгөн канын ырайым курмандыгы катары ишеним аркылуу сунуш кылды...» Римдиктерге 3:35. «Ал - биздин күнөөлөрүбүз үчүн, биздин гана эмес, бүт дүйнөнүн күнөөлөрү үчүн чалынган ырайым курмандыгы» – 1 Жакан 2:2. «Сүйүү деген мындай: биз Кудайды сүйгөн жокпуз, бирок Ал бизди сүйгөндүктөн, биздин күнөөлөрүбүз үчүн Өз Уулун ырайым курмандыгы катары берди» – 1 Жакан 4:10. Ошондой эле Ыйса кылган нерсени Библия «эледешүү» деп да атайт. Кудай менен адамдын бузулган мамилесин оңдоду, элдештирди. Бул тууралуу 2 Корунттуктарга 5:18-19 айтат: «Мунун баары Кудайдан, Кудай Машайак аркылуу бизди Өзү менен элдештирди жана бизге элдештирүү кызматын берди. Анткени Кудай Машайактын ичинде дүйнөнү Өзү менен элдештирди, адамдардын күнөөлөрүн эске алган жок». 21-аятта Кудай мындай дейт: «Машайак аркылуу Өзүнүн алдында бизди адилеттүү кылыш үчүн, күнөөнү билбеген Машайкты биз


үчүн күнөө кылды». Биз адил болушубуз үчүн Кудай Ыйсаны биздин күнөөбүз үчүн курмандык кылды. Бул укмуш белек! Чексиз сүйүү! Библияды ушул сыяктуу аяттар абдан көп, Ыйса биздин ордубузду ээледи, биздин бардык күнөөбүздү төлөдү деген жерлер. Ылдыйдагы аятты туура түшүнүү үчүн Кудайдан сурангыла: «Машайак бизди бул жаман дүйнөдөн куткарыш үчүн, Кудайыбыздын жана Атабыздын каалоосу боюнча биздин күнөөлөрүбүз үчүн Өзүн курмандык кылган» – Галатиялыктарга 1:4. «Күнөөдөн арылып, адил жашашыбыз үчүн, Ал биздин күнөөлөрүбүздү Өзүнүн денеси менен жыгачка көтөрүп чыкты. Силер Анын жарааты менен айыктыңар» – 1 Петир 2:24. «…биздин күнөөлөрүбүз үчүн бир ирет азап тартты. Адил Адам адилетсиз адамдар үчүн азап тартты…» – 1 Петир 3:18. «Ал жакрыкта болгон сыяктуу биз да жарыкта жүрсөк, анда бири-бирибиз менен мамилебиз бар жана Анын Уулу Ыйсанын каны бизди ар кандай күнөөдөн тазалайт» – 1 Жакан 1:7. «…ошондой эле ишенимдүү күбө, өлгөндөрдүн арасынан биринчи болуп тирилген, жер үстүндөгү падышалардын падышасы болгон Ыйса Машайак силерге ырайымын төгүп, тынчтыгын бере берсин! Бизди сүйгөндүктөн, күнөөлөрүбүздү Өзүнүн каны менен жууган.» – Аян 1:5.


Бул бөлүмдү жыйынтыктоого уруксат этиңиз. Ошентип, Ыйса сиздин күнөөлөрүңүз үчүн төлөгөн баа толук баа, башкача айтканда күнөө толугу менен жок болду. Бир жолу мен ушуну бир кишиге түшүндүрө албай бир нече саат кыйналгам, «толук төлөндү» дегенди ал жакшы түшүнө албай жатты. Акыр аягы бир убакта ал мунун маанисин түшүндү. Ал жылмайды да: «Мен өмүр бою Ыйса менин күнөөмдүн жарым жартылай эле баасын төлөсө керек деп ойлоп келгем, мен «50/50%» деп ойлочумун. Башкача айтканда, Ыйса Өз тарабынан жарым жумушту кылды, ал эми жарым жумушту мен өзүм кылышым керек дечимүн. Бирок эгер мен сизди туура түшүнүп жатсам, анда мен Ыйса кылган нерсенин үстүнө эч нерсе кошо албайт экем да, Ал баарын 100% кылган турбайбы, ал эми мен тараптан 0%!». Туптуура. Бул «50/50» деген сунуш эмес. Ыйса сиздин күнөөлөрүңүздүн кунунун жарымын эмес, барысын төлөгөн. Ал: «анча мынчасы аткарылбай калды» деген эмес. Ал: «бир азы эле калды» деген эмес. Ал: «Толугу менен төлөндү» деген. Жада калса Ыйсага ишене турган кээ бир диндер да Ыйса толугу менен күнөөлөрдүн куну төлөгөн эмес деген окутууну карманышат. Көптөрү - күнөөлөрдөн арылу үчүн силер дагы көп нерселерди АТКАРЫШЫҢАР керек деп окутушат, демек, Ыйса Өз ишин толук бүтүрө албай калганбы? Сиз дагы өз салымыңырды КЛЫШЫҢАР керекпи? Жок. Библия муну окутпайт.


Ыйса толугу менен төлөдү! АТКАРЫЛДЫ! Досум, сиз муну түшүндүңүзбү? Сиз күнөөңүз үчүн кунду өзүңүз төлөбөйсүз. Кудай бул маселени кереметтүү жол менен чечип койгон! Кудай Өзү сиздин жазаны Өзүнө алган - баарын толугу менен! Эми суроо. Бул кереметүү күнөөдөн кутулуу жолун мен кантип өзүм үчүн колдоно алам? Ыйсанын өлүмү мага кандай түрдө колдонула алынат? Биз билдик, бул үчүн эчнерсени кылып (АТКАРЫП) кереги жок. Бул жерде чечим чыгарыш керек. Бул куткарылуу ишенесизби?

белек

катары

берилерине

Мындан сонун эмне болушу мүмкүн?!

Эң улуу белек Ыйса Машайактын туулган күнү - бул биздин үйбүлөөдө чоң майрам! Биз, балким сиз дагы, бул майрамга жакшы камданабыз, акча топтоп. Майрам баштала электе эле бала-бакыра ар кандай белектерди алып берүүнү сурана башташат. Майрамга жакын калганда алчу белектердин саны абдан көбөйөт.


Бул жылы менин балам гитара, эки-деңгээлдүү кроват, велосипед жана жаңы магнитофон сурады! Мына анын тизмеси. Мен азыр бул китепти жазып жатам, ал эми бул майрамга эки ай калды. Майрамга аз калганда эл сыяктуу эле биз аялым экөөбүз балдарыбызга белектерди алууга жөнөйбүз. Биз кыйналып чогулткан акчабызды үч балабыздын белектерине коротобуз. Эч ким бизди муну кылууга мажбурлабайт, биз өз каалобуз менен муну кылабыз, анткени биз балдарыбызды сүөбүз. Мына, майрам күн, балдарыбызга беребиз!

таң

эрте

биз

белектерди

Ар бир эле адам белек алганды жакшы көрөт болуш керек. Белек алууда бир жакшы нерсе бар. Бирок Ыйса Машайактын туулган күнү майрам башкача. Анткени биз майрамга чейин балдарыбызга эсекретебиз: «эгер тентек кылсаңыр, тил укпасаңар белектен кур каласыңар» деп. Бирок алар билишет, ошонтип эскертсек дагы алар бары бир белектерин алышат. Алар тил укса укпаса да, жакшы жаман да болушса, барыбир белек алышат!

Жада калса кичинекей бала да билет: белек АТКАРУУДАН көз карандысыз, анткени белек бары бир белек, ал берилет, анткени АТКАРЫЛГАН. Он жашар бала белек алып жатып эч качан белекке акча төлөш керек деп


ойлобойт. Ар бир бала билет, белектерди ата-энеси сатып берет, бул баарына белгилүү! Демек, Кудай күнөөнүн кунун төлөө - тозоктон куткаруу жөнүндө сөз кылганда, Ал муну белек деп эсептейт. Бул Кудайдын белеги, аны Ыйса Машайак төлөгөн. Римдиктерге 6:23: «...күнөө үчүн жаза өлүм, ал эми Кудайдын белеги - Ыйса Машайактагы түбөлүк өмүр...». Эң эле жөнөкөй - бул Кудйадын белеги. Жакан 3:16 мындай деп башталат: «Кудай бул дүйнөнү сүйгөндүктөн Өзүнүн жалгыз Уулун берген...». Ыйык жазууда Кудай кайра кайра айтат, куткарылуу бул белек. Бул аятты окугула, канча жолу Кудай белек деп айтып жатат: «Бирок ырайымдын белегин күнөөнүн жазасына салыштыруу мүмкүн эмес. Бир адамдын күнөөсүнүн айынан көптөр өлүмгө дуушар болушса, Кудайдын ырайымы жана бир Адамдын - Ыйса Машайактын ырайым белеги көп адамдарга артыгы менен берилип жаткандыгы анык. Ырайымдын белеги бир адамдын күнөөсүнүн натыйжасы сыяктуу эмес. Анткени бир күнөө үчүн болгон сот айыпталууга, ал эми ырайымдын белеги көп күнөөлөрдөн акталууга алып келет. Анткени өлүм бир адамдын күнөөсүнүн айынан ошол адам аркылуу бийлик жүргүзсө, анда молдук менен көрсөтүлгөн ырайымды жана белек кылынган адилдикти кабыл алгандар бир Ыйса Машайак аркылуу өмүргө бийлик


жүргүзүшөөрү анык. Ошондуктан бир адамдын күнөөсүнүн айынан бардык адамдар сотко тартылгандай эле, бир Адамдын адилдиги аркылуу да бардык адамдар өмүргө ээ болуу үчүн акталышат».– Римдиктерге 5:15-18. Бул аяттын негизги мааниси - Адам атанын күнөөсү бардык адамдарга тараган, ал эми Кудайдын куткарылуу белеги (кечирим жана адилдик) бардык адамдарга Ыйса Машайак аркылуу берилди. «Кечирим алды» деген бул күнөөсү табылган жок дегенди билдирет, «адил болду» деген Кудайдын көз алдында туура, жеткилет болду дегенди билдирет. Ток этээр жери бул - жалгыз гана Ыйса Машайактын белеги аркылуу Кудай мени адил, күнөөсү жок деп табат. 2 Корунттуктарга 9:15: «Сөз менен айтып жеткире алгыс улуу белеги үчүн Кудайга даңк!». Эфестиктерге 2:8 Кудай муну айтат: «Силер ырайымдын негизинде, ишеним аркылуу куткарылдыңар, бул силерден эмес, бул Кудайдын белеги». Шексиз, бул сиздин өмүрүңүдөгү эң сонун белек. Өмүр бою алган бардык белектерди чогу алсаңар да бул белекке эч бир нерсе тең келбейт. Анткени бул белек сиздин түбөлүктүү келечектеги Кудай менен чогуу болууңуз. Белектин айта турган эки нерсеси бар. Биринчиден, белек бекер берилет. Белек үчүн акча бербейсиң, аны алыш үчүн эч нерсе аткарыш керек эмес. Чыныгы белек эч кандай шартсыз эле берилет. Бир адам белек үчүн акча төлөйт, анан аны башка бирөөнө берет. Ал


эми белекти алуу үчүн бир нерсе аткарыш керек болсо же бирнерсе төлөш керек болсо, анда бул белек деп аталбайт. Мына ушуну Кудай айткысы келет: «Бул иштердин негизинде эмес, ырайымдын негизинде ишке ашкан. Болбосо ырайым ырайым болмок эмес» (Римдиктерге 11:6). Ырайым - мен татыктуу болбогон нерсени алганда (бир нерсеге татыктуу болбой туруп ошону алганда ырайым). Ырайымды дагы мындай салыштырса болот: сиз автоунаа айдап баратып эреже буздуңар, сизди полиция токтотту, анан ал сизге штраф жазгандын орудна сизди сүйгөндүктөн сизге 100 доллар берди. Кудайдын белеги - ырайым. Бир нерсеге татыктуу болбой туруп ошону алуу. Титке 2:11 айтылат: «Анткени Кудайдын бардык адамдарды куткара турган ырайымы айкын болду». Эврейлерге 2:9: «Бирок биз периштелердин алдында бир аз эле убакытка басынтылган Ыйсанын өлүмдү баштан кечиргендиги үчүн даңк менен урматты таажы катары кийгендигин көрдүк. Ал Кудайдын ырайымы боюнча бардыгы үчүн өлүмдү башынан кечирди». Белек тууралуу айта турган экинчи нерсе - белекти өз эрки менен алыш керек. Белекти кыйнап берсе, анда бул эми белек болбой калат. Белекти ал деп кыйнаган болбойт, белекти жөн гана сунуштай аласыз. Мына, досум, Кудай айткысы келген нерсени билип турасыңарбы? Кудай айткысы келген чындык - силер бир


нерсени АТКАРЫШЫҢЫЗ керек эмес, бардыгы эбак эле АТКАРЫЛГАН! Кудай ар кандай жолдор менен айткысы келет - түбөлүк өмүр - бул Ыйса Машайактын өлмүмү менен сатылып алынган белек. Бул белекти сиз сатып ала албайсыз, сиз утуп албайсыз. Бардыгы төлөнгөн. Сиздин белегиңиз эбак эле даярдалып коюлган, Ыйсанан Голгофасында турат. Бул белек Ыйсанын ыйык каны аркылуу сатылып алынган, Ал сиздин ордуңузга каза тапкан. Ыйса сизди сүйгөндүктөн бул белекти сизге тартуу кылат. Ал күтүп жатат качан сиз Анын белелгин алат деп. Ал сизди кыйнабайт, ошондой эле Ыйса сиздин жакшы иштериңиздин негизинде сизге белекти бере албайт. Бирок, Ыйса сизди Анын белегин кабыл алса экен дейт! 2 Петир 3:9 айтылат: «Кечигип жатат, - деп, кээ бирөөлөр ойлошсо да, Теңир Өзүнүн убадасын кечиктирбей аткарат. Бирок Ал эч кимдин өлүшүн каалабагандыктан, бардыгы тобо кылышы үчүн, бизге көпкө чыдайт». Кудай сизди тобо кыл, күнөөңдү мойнуңа ал, Мага кел деп кыйнай албайт. Кудай эч качан сизди кыйнабайт. Кудай кыла турган нерсенин баарын АТКАРЫП койгон. Ал бул белектин баасын толугу менен төлөп койгон, эми сиздин чечимиңизди күтүп жатат... Эгерде сиз кантип бул белекти алууну билгиңиз келсе, анда маегибизди уланталы...


Машайакка ишенүү Элестеткилечи, эгер мен алып берген белектерди балдарым карап да койбосо. Биз албетте жаман болмокпуз. Биз абдан аракет кылып, акча топтоп, сатып алып, аны кооздоп ороп, анан кызыгуу менен карап турсак, алар белегибизди ачып карап да койбосо - албетте нааразы болобуз, жаман болобуз. Бирок жашоодо мындай негизинен болбойт деле го. Эмнеге? Анткени белек алуу дайыма жакшы. Менин балдарым бир да жолу белекти алсамы-албасамбы деп кыйналган эмес. Жок, алар тез эле белектерди ача башташат. Анда эмнеге көп адамдар Асмандагы Атасынан белек алгылары келбейт? Мен бул кабарды көп адамдарга айтам, бирок алар кандай чечим чыгарышты, эмне кылышты билишпейт. Алар үчүн буга ишенүү кыйын. Кудай баарын ушунчалык жөнөкөй жол менен аткарып койгонун алар кабыл ала алышпайт. Алар дагы бир нерсе болушу керек деп ойлошот: «Жоок, бул жерде тактай турган бир нерсе бар. Балким бул жерде бир тузак турат...мен бары бир бир нерсе кылып, анан Кудайдын белегин ала алам...».


Досум, сиз бул суроону кандай гана кабыл албагыла, эгер сиз Библияга ишене турган болсоңр, анда сиз баары эбак эле АТКАРЫЛГАН дегенди кабыл алышыңар керек, кошумча эч нерсени АТКАРЫП кереги жок. Эгер сиз АТКАРЫЛГАН дегенге ишенсеңер, куткарылуу - бул белек дегенди кабыл алсаңар, анда сиз эки жөнөкөй чечим кылышыңыз зарыл, ошондо белек сиздики болот. Белекти алуу үчүн эки жөнөкөй чечим керек биринчиси - чын жүрөктөн кабыл алуу, экинчиси - иш жүзүндө кабыл алуу. Муну мындай элестетсе болот. Эгер мен сизге келип 1000 доллар белек берем десем, сиз тез арада эки чечим кылмаксыз. Биринчи чечим - «Мен бул адамга ишенемби?» Башында сиз бир аз убакыт мени тиктеп, мен ким экенимди түшүнгүңүз келмек. Сиз тез арада мага ишениш керекпи же жокпу чечмексиз. Бирок сиз ишенбейт болушуңуз керек, мен сизге бир кызык адамдай көрүгмөкмүн, сиз мага көңүл бөлбөй өз жолуңуз менен кете бермексиз. Бул учурда экинчи чечимдин кереги жок болуп калат. Бирок, эгер сиз мага ишенүүнү туура тапсаңыз, анда ички чечимди чыгардыңыз, эми сырткы чечим гана калды (иш жүзүндөгү чечим). Экинчи чечим - «Бул адамдын белегин алсамбы?»


Эгер силер мага ишенсеңер да, мен 1000 долларды чын эле бергим келерин, сиз кайра эле аны албай коюшуңуз мүмкүн. Сиз: «Рахмат, кереги жок», же «Сизге деле керек болот». Сиз мага ишенсеңер да, белекти алганга макул болбошуңуз мүмкүн. Көрдүңүзбү, берип жаткан адам чын эле белекти бекер бериши керек, кыйнабашы керек. Ал эми алып жаткан адам белек бар экенине ишениш керек, жана аны кабыл алыш керек. Белек сиздики болушу үчүн берип жаткан адамга ишениш керек, анан кабыл алыш керек. Сиз ушул эки чечимди чыгармайынча сизге арналган белек сизге таандык эмес. Мейли анда сиздин атыңыңз жазылып жүрсө дагы... Дал ушу сыяктуу Кудайдын да белеги - түбөлүк өмүр. Сиз муну өз чечимиңиз аркылуу кабыл аласыз. Ооба, белектин баасы төлөнгөн. Ооба, белек даяр, ал сизди гана күтүп жатат. Албетте сизде тандоо бар, сиз албай кетип калсаңар да болот. Сиз чечесиз: ишениш керекпи же жокпу. Эгер сиз ишенбей, кабыл албай койсоңр анда бул сиздин эң жаман чечимиңиз болуп калат. Ал эми менин балдарым менен мындай маселе жок, алар шап-шап эле кабыл алышат да белекти ача башташат. Аларга ишенүү анан алуу оорчулукту деле түзбөйт. Бирок мен көп адамдарды жолуктурам, алар менин балдарымдай болуп Кудайдын белегин кабыл ала алышпайт. Ал эми сиз азыр кантесиз? Сиз муну чечиш үчүн жүз жолу ойлонушуңуз зарлыбы? Жөн гана кабыл алыштын ордуна жүз себепти ойлоп таба турган сурообу? Бул


Кудайдын белеги. Эгер сиз Библияга ишенсеңер, Кудайга ишенсеңер, бул белек сиздики болуп калат, азыр эле. Бул жерде Кудайдын белегин кантип кабыл алса болот ошол жызылган Римдиктерге 10:9-10: «Эгерде сен өз оозуң менен Ыйсаны Теңирим деп ачык таанысаң, Кудайдын Аны өлгөндөрдүн арасынан тирилткенине чын жүрөгүң менен ишенсең, анда куткарыласың. Себеби адам чын жүрөгү менен ишенүү аркылуу акталат, оозу менен ачык таануу аркылуу куткарылат». Сизге мааниси түшүнүктүү болдубу? «...чын жүрөгү менен ишенүү аркылуу акталат...» - бул ишенүүгө чечим. «...оозу менен ачык таануу аркылуу куткарылат» - бул кабыл алууга чечим. Он үчүнчү аятта айтылат: «Анткени Теңирдин ысымын чакырган ар бир адам куткарылат». Башкача айтканда, ар бир сураган адам Кудайдын бул белегин ала алат! Элчилердин иштери 16:31: «...Ыйса Машайакка ишен, ошондо сен да үйдөгүлөрүң да куткарылышат». Жакан 3:16 Ыйса муну айтат: «Кудай бул дүйнөнү сүйгөндүктөн Өзүнүн жалгыз Уулун берген...Ага ишенип калган ар бир адам өлбөй, бирок түбөлүк өмүргө ээ болсун деп...». Ыйык жазуу аркылуу Кудай кайталайт - бул белек биздики, биз ишенишибиз жана кабыл алышыбыз керек. Бардык нерсе жүрөктөн башталат. Чыныгы ишенимден башталат.


Досум, билишиңиз керек, эки түрдөгү ишеним бар. «Акыл эстин ишеними» жана «жүрөктөгү ишеним». «Акыл эстин ишеними» - бул жөн гана билим. «жүрөктөгү ишеним» - бул ушул билимге ишенүү. Эгер мен Лос-Анджелестеги аэропрорттон «ТүштүкБатыш Авиакаттамдарынан» Феникске чейин аба-билетин алсам, мен акыл эсим менен бул билет менен мен Феникске жетем деп ишенем. Мен бул компаниянын учагына ишенбесем деле мен билмекмин - Фениксе барам. Бул - акыл эстин ишеними. Ал эми жүрөктөгү ишеним - мисалы мен ал учактын ичине отурганда, толугу менен барар жериме конорумду билем. Балким сиз акыл эсиңиз менен Ыйсага ишенесиз. Балким сиз мен бул китепте жазгандын баарын түшүнөсүз. Миллиондогон адамдар Ыйсага ишенем дешет. Бирок күндөн күнгө алар өз күнөөлөрүн өз аракети менен актагылары келет, өзүлөрүнүн башка жолу жок экенин мойундарына алышпайт. Ыйса Өз өлүмү менен баарын төлөп койгонуна ишене алышпайт. Эми бул суроого жооп табыш керек - сиз чын жүрөгүңүздөн Ыйсага ишенесизби? Андан башка эч ким жана эч нерсе сизди куткара албаарына ишенесизби? Чын жүрөктөн Ыйсага тобо кылып кайрылгыңыз келеби? Сиздин күнөөнү жалгыз гана Ыйса төлөй ала турганына, Ал гана сизид куткара алаарына ишенесизби?


Мисал, эгер сиз өрт чыккан 5 кабат үйдө камалып калсаңар, бир гана терезеге бара алдызыз, эми сиз бийиктикте терезенин кырында турасыз. Үй өрттөнүп келатат, сизди өрт өчүргүчтөр байкап калышып, сизди тосуп алабыз, биз жайып турган торго секир деп айтып жатышат. Сиз өмүрүңүздү сактап калышыңыз керек, бул жерде эки гана жол бар - биринчиси тамга жабышып тура берүү (тамга таянуу) же өрт өчүргүчтөргө ишенүү. Үй өрттөнүп кулагантат. Эми сиз өрт өчүргүчтөргө ишенсеңиз анда тамдан түртүнүп, ишеним менен секиришиңиз керек, аларга толук ишенесиз. Биз заматта сиз эки чечимди каыбл алмаксыз: Мен өрт өчүргүчтөргө ишенемби? Мен алардын сунушун кабыл аламбы? Эгерде жооп «ооба» болсо, анда сиз тез секиришиңз керек. Ошентип, сиз өрт өчүргүчтөрдүн сизди куткарып калуу сунушун кабыл алган болосуз. Бул оңой эле. Көптөгөн диндер бул нерсени татаалдаштырып жиберишет, алар АТКАРЫШ КЕРЕК деген нерсени башташат. Көп адамдар бир эле учурда терезеге да жабышат, ошол эле учурда өрт өчүргүчтөргө да ишенгилери келет... Досум, сиз бир эле учурда АТКАРЫШ КЕРЕК жана АТКАРЫЛГАН деген нерселерге ишене албайсыз. Сиз бирөөсүн тандашыңыз керек. Сиз Кудайдын белеги менен эмне кылышыңызды чечишиңиз керек. Бул белек болсо анда сиз аны сатып ала албайсыз. Эгер аны сатып ала турган болсоңуз, анда ал белек болбой калат. Кудай көп жолу кайталады - бул чын эле белек, аны сатып алуу


(иштер менен) болбойт. Сиз кимге ишенесиз - Кудайгабы же дингеби? Өз оюңузгабы же Кудайдын сөзүнөбү? Жанагы чечимдерге кайрылалы ишенемби?», «Анын белегин кабыл аламбы?».

«Кудайга

Эмне деп чечтиңиз? Кудайдын кайырлууларына ишенесизби? Чын жүрөктөн Ыйса Машайак - Кудай дегенге ишенесизби? Сиздин кандай гана жакшы иштериңиз болбосун, сиз бары бир күнөөкөр бойдон каласыз дегенге ишенесизби? Сизге «кереметтүү өзгөрүлүү» керек дегенге ишенесизби? Ыйса сиздин күнөө үчүн кун төлөдү, Ал өлүп тирилди дегенге ишенесизби? Эгер сиз бул нерселерге чын жүрөктөн ишенсеңиз, анда сиз максатыңызга бир аз гана калдыңыз! Сиз Анын белегин кабыл аласызбы? Менин балдарымдай болуп сиз да кабыл алсаңыз деп каалар элем! Сиз: «Ооба, ооба ким эле мындай белектен баш тартсын! Бул белкти кантип алса болот?» деп ойлоп жатсаңар керек деп мен үмүттөнөм. Андай болсо, Кудай так айтып жатат: «Менин ысымымды чакырган ар бир адам куткарылат» (Римдикт. 10:13). Сиз Кудайдын жанына барып түбөлүк өмүрдү ала албайсыз, ошондуктан Кудай мындай дейт: «Сура». Сиздин жүрөктөгү ишенимиңиз жана сыйынууңуз менен сиз бул белекке ээ болосуз. Бул белек ошол замат СИЗДИКИ болуп калат, сиздин ишенимиңиздин натыйжасында, сиз ишенишиңиз керек жана сурашыңыз керек.


Сиз бул белекти кабыл алыш үчүн эч нерсе АТКАРБАЙСЫЗ, сиз чечим чыгарышыңыз керек. Сиз жөн гана эбак эле АТКАРЫЛГАН нерсени кабыл алышыңыз керек, бул үчүн чечим керек. Ошентип, бул китептин максаты - сиздин жашооңуздагы эң маанилүү суроого жооп алууга жардам берүү. Бул суроонун натыйжасы сиз түбөлүктүү өмүрүңүз кайда болорун чечет. Сиз Кудайдын белегин азыр кабыл алгыңыз келеби? Менин балдарым сыяктуу сиз дагы белек алууга даярсыз деп үмүттөнөм, жүрөгүңз менен белекти алууга даярсыз деп да ойлойм! Сиз белекти сурашыңыз гана калды. Эгер сиз жүрөгүңүздө ушуга ишенем деп чечим чыгарсаңыз, анда Кудай алдында тизе бүгүп, чын жүрөктөн сыйынышыңызды суранам: Урматту Ыйса, Мен жүрөгүмдө ишенем, Сен - Кудай деп. Сен менин күнөөлөрүм үчүн өлгөнсүң, жана кайра тирилгенсиң. Мен күнөөкөрмүн, менин Куткаруучум болчу. Мен бүткүл жүрөгүм менен Сага ишенем, менин жашоомо келчи, бир күнү Сен мени Бейишке (Асманга) алып кетесиң. Мен сенин түбөлүк өмүрүңдү кабыл аламын. Рахмат Сага, ишенимдүү болгонуң үчүн, сыйынуума жооп бергениң үчүн. Оомийин.


Сиз Ыйсаны жана Анын белегин кабыл алдыңызбы? Эгер андай боло элек болсо, анда мен ишенем, бул жакында болот. Убакытты текке кетирбеңиз! Кудай сизден азыр чечим чыгарышыңзды каалап жатат, Анын белегин кабыл аласыз деп ойлоп жатат. Кудай мындай дейт: «...Мына азыр - жакшы убакыт, мына бүгүн - куткарылуу күнү» 2 Корунттуктарга 6:2. Кудайдын куткаруу миссиясы аяктады, бирок сиз куткарылууну каалашыңыз керек (сурашыңыз керек)ю Ал эми сиз чын жүрөктөн сыйынган болсоңуз - анда менин куттуктоомду кабыл алып коюңуз. Сиз жашооңуздагы эң маанилүү чечим кылдыңыз! Мына азыр Кудай сиздин күнөөлөрүңүздү жок кылып Ыйсанын куткарылуусун сизге берди. Кудай сизди түбөлүккө тазалады, эми сиз Кудай алдында аксыз, адилсиз - күнөөңүз жок! Бирок сиз мындан ары күнөө кылбай каласыңар дегенди билдирбейт - сиз дагы деле болсо күнөө кыласыз. Бирок эми сиз кечиримге ээсиз, жана күнөөлөрүңүз үчүн кун толугу менен төлөндү. Эми сиз «жогорудан төрөлдүңүз». Ыйса сиздин жашооңузга түбөлүккө кирди, жана сизди ырайымда өстүрө баштайт. Руханий жактан сизди жаңылады. Балким сиз муну сезе албайсыз, бирок Кудай сөзү боюнча сиз - «жаңы жандыксыз» жана Ыйса Машайак сизде жашайт. Сизде жаңы руханий гениңиз бар болду, күнөө жок болду, сизде эми Кудайдын жашоосу бар.


Сиздин түбөлүктөгү жашооңуз эми Кудай менен бирге болот. Ал сизге түбөлүк өмүрдү убада кылат, аны эч ким жокко чыгара албайт. Эми сиз өлүмдөн коркпой эле койсоңуз болот, сиз билесиз кийин кайда барарыңызды. Ыйса сиз үчүн АТКАРГАН нерсени кабыл алдыңыз. Сиз Кудайдын белегин алуу үчүн эч нерсе АТКАРГАН ЖОКСУҢАР, жана сиз бул белекти эч качан жогото албайсыз! Эми сиз Кудайга таандыксыз, Ал - Сиздин Асмандагы Атаңыз, түбөлүккө. Мен айткандай эле биз Эфестиктерге 2:5 ке кайра кайрылалык: «...кылмыштарыбыздын айынан өлгөн бизди да Машайак менен бирге тирилтти». «Тирилтти»! Руханий мааниде - Кудай бизди кайра жаратты. Кандай сонун чыгуу жолу! Сизди укмуштуудай келечек күтүп турат. Эми сизде сонун жаңы жашоо башталат! Бирок, бул китепти четке коердон мурда сиз билип ала турган бир нерсе бар...

Жаңы адам, жаңы өмүр, жаңы келечек


Эсиңизде барбы, биз жөн гана өзгөрүп тим болушубуз аздык кылат. Биз толугу менен руханий жактан кайра жаралуубуз зарыл. Ыйса муну «жогорудан төрөлүү» деп атаган. Мына азыр дал ошол «жогорудан төрөлүү» сизде болду! Сиз Кудайдын үй-бүлөөсүнө кошулдуңуз. Сиз эми Кудай алдында жандандырылдыңыз, жана бул жаңы өмүр менен маанилүү жашоодогу аспекттер пайда болот. Кудай айтат - силер жаңы адам болдуңар. 2 Корунттуктарга 5:17: «Ошентип, ким Машайактын ичинде болсо, ал - жаңы адам. Мурункунун баары өтүп кетти, азыр баары жаңы болду». Эми Кудайдын көз алдында сиз «тирүү» болуп калдыңыз, мурда руханий жактан өлүк элеңер. Эми Кудайдын ырайымы сиздин жүрөгүңүздө, Аны менен ар дайым жүрөгүңүздө сүйлөшө аласыңар. Мына ушундай жакын мамилени Кудай каалап келген, эми сиздин жашооңузда көптөгөн жакшы өзгөрүүлөр башталат. Эми Кудайдын жардамы менен сиз чындап эле жакшы жакка өзгөрө баштайсыз. Кудай сизди өстүрөт, жүрөгүңүздү да өзгөртөт, эгер Ага уруксат берсеңиз. 1 Петир 2:2 Кудай үйрөтөт: «...жаңы төрөлгөн балдар катары рухий таза сүттү сүйгүлө. Ал аркылуу өсүп, куткарылууга жеткиле». Сиз эми Кудайдын жаңы туулган баласындайсыз! Кудай алдында сиздин жаңы гана жашооңуз башталып жатат, жана сиз көп нерседе өсүшүңз керек.


Сиз Библияда жазылгандай жогорудан төрөлдүңүз. 1 Петир 1:23 «...чирибей турган, Кудайдын түбөлүк кала турган тирүү Сөзү аркылуу кайрадан төрөлдүңөр». Бул китепти жабардан, жана сиздин куткарылуу алышыңызга кубануудан мунда сиз билип ала турган дагы бир нерсе бар... Биринчиден, сиз кутарууңузду эч качан жоготпойсуз! Сиз түбөлүккө Кудайдын коргоосунда болосуз. Библияда бул тууралуу көп жерлер бар, мына кээ бирлери: «Анткени Кудайдын Теңирибиз Машайак Ыйса аркылуу көрсөткөн сүйүүсүнөн бизди өлүм да, өмүр да, периштелер да, жогоркулар да, күчтөр да, азыркы учур да, келечек да, бийиктик да, тереңдик да, жаратылган эч бир нерсе ажырата албастыгына толук ишенемин» – Римдиктерге 8:38,39. «Чындык сөзүн - куткарылууңар жөнүндөгү Жакшы Кабарды угуп, Машайакка ишенгениңерде, силер да Ал аркылуу убадаланган Ыйык Рух менен мөөрлөнгөнсүңөр» – Эфестиктерге 1:13. Бул аят боюнча сиз Машайакты кабыл алган учурда Кудай мөөр койгон дейт (түбөлүкк мөөрүн койду дейт). Кайрадан Кудай мындай дейт Эврейлерге 13:5: «...Сени калтырбайм жана таштабайм». Сиз Кудайдын үй-бүлөөсүнө киргенден киийн Ал эч качан сизди таштабайт, өйдөдөгү аяттар Кудайдын таштабайм деген көп убадаларынын бир нечеси гана.


Экинчиден, Кудай сиздин руханий жактан өсүшүңүздү каалайт. Жаңы төрөлгөн балага жашоодо көп нерсени үйрөнүшү зарыл, ошо сыяктуу эле сиздин Кудай менен болгон мамилеңиз да өсүшү керек. 2 Петир 3:18: «Кудайдын ырайымынын астында өскүлө, биздин Теңирибиз жана Куткаруучубуз Ыйса Машайакты таанып билүүңөр өсө берсин. Даңк азыр жана түбөлүктөн түбөлүккө Аныкы! Оомийин». Кудайда өсүүнүн көп жолдору бар. Элчилердин иштеринде Машайакка ишенген адамдар чогулуп Библияны окуп үйрөнүшкөнү баяндалган. Маанилүү нерсе - сиз чыныгы библиялык жыйынды таап алуу. Ал жерде сиз жума сайын Машайак Ыйса туураалуу көп нерселерди биле аласыз. Ал жерден жаңы досторду тапсаңыр да болот. Бизге кайрылсаңыз сизге жакшы жыйын табууга көмөктөшө алабыз. Досум, сиз эми жаңы жашоого ээ болдуңуз! Кудай үчүн эми сиз жаңы адамсыз! Сиздин түбөлүк өмүрүңүз, Асмандагы Атаңыз бар! Ал сизди дайыма жардам бергиси келип турат, сизди ичиңизден да өзгөртүп тургусу келет, келечекке жол көрсөткүсү келет. Сиз ага өз куткарууңузду тапшыргандай эле, сиз күн сайын ишенимде өсүшүңүздү каалайт, Анын сүйүүсүн билишиңизди каалайт, Анын максаттарын жана сөздөрүн. Сизге бул нерсе жагышы керек. Сиздин күнөөңүз жок болгондон бери сиз эми Кудай менен каалаган убакта баарлаша аласыз. Эврейлерге 4:16: «Ошол себептен


жардам керек болгон убакта Анын мээримин көрүп, Андан ырайым табыш үчүн, ырайым тактысына кайраттуулук менен жакындайлы». Сизге ыйык кызмат кылуучу же ортомчу кереги жок, сиз өзүңүз эле Асмандагы Атаңызга кайрыла аласыз, каалаган убакта. Сиз Ага сыйынып кайрылсаңыз болот, Ал сизге Библия аркылуу акыл айтат. Кудай айтат: «Себеби Кудайдын Сөзү тирүү жана таасирдүү, кош миздүү ар кандай кылычтан курч: ал жандан рухту ажыратып, муунга чейин, сөөктүн чучугуна чейин жетет, жүрөктөгү ойлорду, ниетти соттойт» Эврейлерге 4:12. Менин кеңешим - Кудай сөзү Бибиляны күнүгө окугула, сыйынгыла. Сиз көрөсүз, күндөн күнгө Кудайга жакын болгуңуз келе баштайт. Канчалык Кудайды жакшы тааный баштасаңыз, ошончолук Аны сүйө баштайсыз. Анын сизге болгон сүйүүсүн көрө баштайсыз, сиз үчүн Ал эмне кылып берген, буларды канчалык көп билген сайын Кудайга болгон сыйыңыз уламдан улам арта баштайт. Биздин китеп ушул аяттардан башталган: «Ошондон кийин гана келгиле, ошондо талкуулап көрөбүз, - дейт Теңир. - Эгерде силердин күнөөлөрүңөр кыпкызыл болсо, Мен аны аппак кардай агартам. Эгерде кочкул кызыл болсо, Мен аны ак жүндөй агартам» – Ышайа 1:18. Сиз Кудайдын белеги - Ыйса Машайакты кабыл алдыңар. Ал сиздин күнөөнү жок кылды. Эми сиз жаңы адам болуп калдыңыз, бирок муну сиз КЫЛГАН ЖОКСУЗ, муну Ыйса АТКАРДЫ.


Кудайдын үй-бүлөөсүнө келишиңиз менен куттуктайм! Сиз эми өлүмдөн коркпой эле коюңуз. Сизге убада кылынган өмүр түбөлүк сизде болот, бирок бул сизден эмес, бул Кудайдын белеги, сиз Анын белегин кабыл алдыңыз. Эми сизде Кудайдын адамзатка болгон эң маанилүү кабар бар. Сиздин тегерегиңизде бул кабарга муктаж болгон кимдир бирөө барбы? Сиз аларга айтып бересизби бул кабарды? Сиз аларга бул китепти белекке бересизби? Баргыла да айтып бергиле...

... АТКАРУУ КЕРЕК АТКАРЫЛГАН!

маанилүү

эмес...маанилүүсү

-

Эми сизди ичиңизден өзгөртүгө Ыйсага уруксат бериңиз. Сиздин ичиңизде болгон Анын жакшылыгы сиздин жакшы иштериңиз аркылуу көрүнүп турсун: «Анткени бизди Ал жараткан, Кудай алдын ала белгилеп койгон жакшы иштерди аткарышыбыз үчүн, биз Машайак Ыйса аркылуу жаратылганбыз» Эфестиктерге 2:10. Ыйса үчүн жашагыла, бирок Анын белегин алуу үчүн гана аркет кылбагыла, анткени белек силерге берилген. Келечекке ишеним менен карагыла, көптү күткүлө! «Ыйык Жазууда жазылгандай, Кудай Өзүн сүйгөндөргө көз көрбөгөн, кулак укпаган, адамдын оюна да келбеген нерсени даярдап койгон» – 1 Корунттуктарга 2:9.


Ыйса Машайак менен жаңы башталган жашооңузга Кудай батасын берсин! Ал эч качан сизди таштабайт! Китепти билдирем!

окуп

чыкканыңыз

үчүн

ыраазычылык

Сиз Машайакты өз Куткаруучум деп кабыл алганга ушул китеп жардам бердиби? Биз сизге белек кылып Библия жана «Жаңы ишенгендерге даярдалган китепче» берелик деген каалобуз бар. Биз менен байланышка чыксаңыз болот. Кубаныч менен сиздин кайрылууңузду күтөбүз.


Автору тууралуу Кэри Шмидт Ланкастер шаарындагы Баптист жыйынында кайтаруучунун жардамчысы болуп кызмат кылат. Студенттик кызматты жетектейт, ошондой эле жыйындын информациялык, башсмаканалык иштерин жетектейт. Анын китептери: «Открой свое предназначение»; «Крючок, леска, поплавок» ж.б.

АТКАРЫЛДЫ Көпчүлүк диндер Библия тууралуу эмнени айтышпайт Сиз жөн гана кан жана дене эмессиз. Сиз бир жерде түбөлүккө жашайсыз. Кудай түбөлүктүүлүктө сиз менен чогуу болгусу келет. Эгер сизди бирөө сүйүп турушун кааласаңыз, белек алганды жакшы көрсөңүз, түбөлүктүүлүктө кайда болоруңуңзду билгиңиз келсе, Библиянын чыныгы кайрылуусун билгиңиз келсе - анда бул китепти окуп чыгышыңыз керек! Түбөлүктүүлүктө кайда болосуз? Бул суроого жооп табышыңыз керек…

Аткарылды  

Көпчүлүк диндер Библия тууралуу эмнени айтышпайт

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you