Page 1

GR

OO Bi TS nne E nin uit no d

de magneet kwartaaltijdschrift het roze huis - รงavaria antwerpen

igi

afgiftekantoor 2100 Deurne 1 erkenning P2A6126 driemaandelijks jaargang 16

Aseksualiteit ontrafeld

verantwoordelijke uitgever: L. Nelissen, Draakplaats 1, 2018 Antwerpen - www.hetrozehuis.be

Borderline: Zwart of wit, geen grijs AIDS is echt niet opgelost

winter 2012 - december januari februari

ng


INHOUD

Edito ........................................................................................................ 3

4Aseksualiteit: Diversiteit van seksualiteit beter begrijpen ............................................. 4

worldOutgames: Meer dan 35 sporten om uit te kiezen .................................. 8

4AIDS: De onoverwonnen killer ............................................................................ 12 Stavazah: Vooral sjotsters, maar ook mannen zijn welkom .................................. 14 4Borderline: Zwart of wit, geen grijs .................................................................... 16

Why Me: Voorzitter Albéric Akiteretse bezoekt Afrikaans Grotemerengebied ........... 18

Roze Kreten .......................................................................................... 20

Holebibib ............................................................................................... 22

Nieuw verschenen bij uitgeverij ’t Verschil. roman

Drie mannen, drie levens en drie tijdsgewrichten. In Olie op doek verweeft Jonathan Kemp drie verhalen tot een donkere en meeslepende vertelling over seks, uitbuiting en afhankelijkheid, tegen de achtergrond van het ondergrondse homo-milieu in Londen door de tijden heen.

Olie op doek

Jonathan Kemp

Jongenshoeren, aristocraten, kunstenaars en criminelen bevolken dit krachtige debuut waarin Jonathan Kemp de levens en liefdes van drie erg verschillende mannen over een tijdspanne van enkele decennia meesterlijk in elkaar laat grijpen. “Londen zelf, onveranderlijk onverschillig als het is, vormt een even sterk personage als de drie homoseksuele mannen wier levens erdoor worden opgeslorpt.” - The Times Literary Supplement

Olie op doek (London Triptych) stond op de shortlist van de Green Carnation Prize en won de Author’s Club Best First Novel Award.

’t Verschil [for everything gay]

books dvd’s underwear Minderbroedersrui 33 • 2000 Antwerpen

D rie lu i k i n Londe n

www.verschil.be


de magneet De Magneet is een uitgave van vzw Het Roze Huis - çavaria Antwerpen. Het tijdschrift verschijnt om de drie maanden en richt zich tot de holebi- en transgendergemeenschap, de bezoek(st)ers van Café Den Draak en alle sympathisanten. Hoofdredactie: Timothy Junes magneet@hetrozehuis.be Eindredactie: Frank Gout Redactiemedewerkers: Denis Bouwen, Dirk Clotman, Sanne Hosteaux, Inge Wallaert, Marc Daems, Timothy Junes, Chloé Lenaerts, Ramses Noffels, Tuur Van Hove, Hendrik De Clerck Vormgeving: Stefan Luyckx, Björn Mertens Cartoons, De Roze Groentjes: Bob Torfs en Ludwig De Vocht Abonnementen: Thuisabonnement De Magneet: 12 euro per jaar. Bel 03 288 00 84 of mail secretariaat@hetrozehuis.be. Je kunt de 12 euro overschrijven naar rekening BE 95 0013 5550 3258 (IBAN), GEBA BE BB (BIC) van vzw Het Roze Huis - çavaria Antwerpen met vermelding ‘abonnement De Magneet’. Advertenties: Marcel Verreckt Afspraken voor advertenties in De Magneet: bel 03 288 00 84 of mail adverteren@hetrozehuis.be. Correspondentieadres: De Magneet - hoofdredactie Roze Huis - çavaria Antwerpen Draakplaats 1 - 2018 Antwerpen magneet@hetrozehuis.be

Edito Res, non verba

Op 1 januari 2013 starten de nieuwe gemeente- en provinciebesturen met hun werkzaamheden. Voor de LGBT-beweging betekent dat omgaan met nieuwe bestuursakkoorden en soms ook nieuwe mensen. Een nieuwe start. Provinciaal gedeputeerde Marc Wellens (CD&V) stelde in vorige De Magneet: “Het initiatief moet altijd van jullie kant blijven komen. Ik lees dat jullie willen dat de Regenboogvlag wappert op aan het provinciehuis op 17 mei, de Internationale Dag Tegen Homo- en Transfobie. Ik zeg u: zet dat niet alleen in je memorandum, geef die vlag ook af aan de deputatie met de vraag die te hijsen op de bewuste dag. Wees pro-actief!” Res, non verba dus: geen woorden, maar daden. Wellens zal er overigens in de volgende deputatie niet meer bij zijn. De boodschap is duidelijk. We moeten niet wachten dat zaken in onze plaats worden gedaan, maar zelf aan de slag gaan. Gelukkig gebeurt dit meer dan zichtbaar is. Het is niet uitzonderlijk dat vele overheden aankloppen bij de LGBT-beweging voor haar expertise. 2013, met nieuwe besturen, biedt een nieuwe start. Timothy Junes

Wilt u iemand van de redactie mailen? voornaam.naam@hetrozehuis.be. De redactie dankt alle occasionele medewerkers (M/V) , fotografen, illustratoren en al wie meewerkt aan de verzending van De Magneet. Wie wil meewerken, mag altijd de redactie contacteren.

de magneet - 3


Naast hetero-, homo- en biseksualit e Aseksualiteit helpt om diversiteit van seksualiteit beter te begrijpen

Afgelopen zomer haalde Anthony Bogaert, een vooraanstaand academicus aan de Canadese Brock Universiteit het nieuws met zijn boek ‘Understanding Asexuality’. Bogaert stelt dat aseksualiteit de vierde seksuele oriëntatie is. Goed nieuws voor de internationale aseksuele gemeenschap. Maar wat is dat nu juist ‘aseksueel zijn’? En zijn er buiten Anthony Bogaert nog anderen die aseksualiteit onderzoeken? De Magneet had een interview met de Britse socioloog Mark Carrigan over aseksualiteit en zet voor haar lezers even de feiten op een rijtje. Mark raakte geïnteresseerd in aseksualiteit nadat hij een aantal aseksuelen leerde kennen. “Ik snapte aanvankelijk gewoonweg niet waarover ze het hadden. Door blijvend met hun in gesprek te gaan begon ik geleidelijk aan te begrijpen wat aseksualiteit is. Uiteindelijk werd mijn interesse in het onderwerp academisch geprikkeld.” Voor een niet-aseksueel als Mark roept aseksualiteit inderdaad vele vragen op. Aseksualiteit raakt immers aan een aantal veronderstellingen op hoe we op academisch vlak naar seksualiteit kijken. Een aseksueel voelt zich seksueel niet aangetrokken tot andere mensen en heeft geen interesse in seksuele handelingen. Zelf ondervindt iemand die zich als aseksueel ziet, geen problemen met de desinteresse in seks. Sommige aseksuelen kunnen zich bewust zijn van hun seksuele gevoelens, maar ze hebben niet de motivatie om actie te ondernemen. Onder de term ‘geen seksuele aantrekking ervaren’, schuilt een enorme diversiteit. De seksuele aantrekking kan er helemaal niet zijn, slechts gedeeltelijk, soms af en toe of onder bepaalde omstandigheden.

Aseksualiteit is niet hetzelfde als zich vrijwillig en bewust onthouden van seks of afzien van seks als gevolg van bij voorbeeld een ziekte. In een maatschappij die veronderstelt dat iedereen seks heeft en behoefte heeft aan seks, botsen aseksuelen vaak op onbegrip. Door dit De Britse socioloog (Universiteit van Waronbegrip kunwick) Mark Carrigan doet al 4 jaar ondernen aseksuelen het zoek naar aseksualiteit gevoel hebben dat ze ‘gebroken zijn’. “Dit was één van de meest opvallende bevindingen uit mijn onderzoek,” stelt Mark, “het feit dat aseksuelen voordat ze de aseksuele gemeenschap vinden, zelf uitgaan van het feit dat ze ‘gebroken zijn’. Ze zijn ziek, hebben een tekort aan hormonen, vinden zichzelf niet aantrekkelijk genoeg, zien zichzelf als preuts enz.” Als iemand zich uiteindelijk ‘out’ als aseksueel, dan is het omdat hij/zij inderdaad geen seksuele aantrekking ervaart en alle andere mogelijkheden die kunnen leiden tot desinteresse in seks overwogen heeft.

Seksueel verwachtingspatroon Mary Kame Ginoza en David Jay, de poster boy van de aseksuele internationale gemeenschap. De hartenaas is het symbool voor de aseksuelen met een romantische oriëntatie. Foto: Alyson Aliano

Naarmate Mark vorderde met zijn onderzoek, kreeg hij meer en meer interesse in hoe niet-aseksuele mensen reageren op aseksualiteit en wat dit zegt over hun houding ten opzichte van seks en seksualiteit. “Die houding ten opzichte van seks en seksuali-

Onderzoek rond aseksualiteit

In 2001 stellen onderzoekers van de United States Sheep Experiment Station in Dubois, Idaho vast dat 2 tot 3% van de onderzochte schapen geen interesse tonen in seks, ondanks gezonde hormonengehaltes. De niet-seksgeïnteresseerde schapen worden gezien als aseksueel. Ook menselijke aseksuelen beschikken over gezonde hormonengehaltes. Naast de Britse socioloog Mark Carrigan (http://markcarrigan.net/) die al 4 jaar onderzoek verricht naar aseksualiteit, is er ook nog de Canadese psychologe Lori Brotto (http://www.obgyn.ubc.ca). Lori Brotto stelt net als Anthony Bogaert dat aseksualiteit geen seksuele dysfunctie is. Zowel Anthony Bogaert als Lori Brotto willen graag meer onderzoek verrichten naar aseksualiteit; ze krijgen echter niet de financiële middelen daartoe. Meer onderzoek naar

Alfred Kinsey (1894-1956), de grondlegger van de seksuologie, omschreef aseksualiteit als het ontbreken van zowel heteroals homoseksueel gedrag. De eerste studie, die informatie gaf over aseksuelen was een studie van Paula Nurius in 1983. Op de vraag naar wie je seksuele aantrekkingskracht uitgaat, antwoordt 1% van de ondervraagden in 1994 in het Verenigd Koninkrijk dat ze geen seksuele aantrekking ervaren. Deze studie wordt in 2004 door de Canadees Anthony Bogaert aangegrepen om onderzoek te doen naar aseksualiteit. Zijn onderzoekswerk resulteerde onlangs in een boek ‘Understanding Asexuality’, waarin Bogaert stelt dat aseksualiteit de vierde seksuele oriëntatie is. Het boek is enkel in het Engels te verkrijgen via Amazon.

4 - de magneet


eit ook aseksualiteit teit, zoals we die de laatste eeuwen kennen, is cultureel gekleurd. Niet-aseksuele mensen gaan stellen dat je als aseksueel ziek bent. Dit is te wijten aan het idee dat seksuele aantrekkingskracht universeel is. Iedereen ervaart seksuele aantrekkingskracht ongeacht naar wie die gericht is. Als je dus geen seksuele aantrekkingskracht ervaart, is er iets mis met je.” Dus al heb je zelf geen probleem met je desinteresse in seks, je omgeving en de maatschappij heeft daar een heel andere mening over. Daarenboven heeft de maatschappij ook bepaalde opvattingen als het over seks gaat. Als man heb je immers altijd zin en interesse in seks en als vrouw onderga je maar al te graag die seks. Aseksuelen passen uiteindelijk niet binnen dit seksueel verwachtingspatroon en

snappen vaak heel die heisa rond seks niet - ze kunnen immers gemakkelijk zonder. Hun leven zou vaak ook veel gemakkelijker zijn als seks gewoonweg niet bestond. Aseksuelen kunnen plezier beleven aan seks indien ze ervoor kiezen. Aseksualiteit gaat over het ontbreken van seksuele aantrekkingskracht, niet over het ontbreken van seksuele activiteit. Sommige aspecten van seks kunnen - ook voor aseksuelen- immers plezierig genoeg zijn en/of aanzetten tot experimenteren. Plezier beleven aan seks gaat niet op voor alle aseksuelen, sommige vinden het gewoon enorm slaapverwekkend en saai. Ze ondergaan het eventueel voor iemand die ze graag zien en die niet-aseksueel is. Anderen vinden het idee van seks ronduit walgelijk. Een eventuele seksuele relatie met iemand die aseksueel is, kan sterk gebaseerd zijn op sensualiteit met weinig nadruk op genitale seks. Verwacht je dus niet aan een traditionele seksrelatie, want het is erg onwaarschijnlijk dat een aseksuele partner zich volledig op zijn/ haar gemak zal voelen.

Romantische aantrekking

Aromantische aseksueel tijdens World Pride London 2012. De schoppenaas staat symbool voor ‘aromantisch zijn’

Ondanks een beperkte of geheel afwezige interesse in seks, hebben de meeste aseksuelen behoefte aan een romantische relatie. Aseksuelen mogen dan wel geen seksuele aantrekking hebben, ze hebben vaak wel een romantische aantrekking of romantische drijfveer. Dat een seksuele en romantische aantrekking niet altijd samen valt en eigenlijk twee aparte concepten zijn, is vaak moeilijk te begrijpen voor de meeste niet-aseksuelen. Toch zijn er ook niet-aseksuelen die zich bv. seksueel aangetrokken voelen tot mannen, terwijl ze liever een romantische relatie aangaan

De kleuren van de aseksuele gemeenschap. Zwart staat voor aseksualiteit, wit voor nietaseksualiteit, grijs voor de ‘gray asexuals’ en demiseksuelen, paars voor gemeenschap. Aseksuelen dragen vaak ook een zwarte ring

met vrouwen, en omgekeerd. Het onderscheid tussen seksuele en romantische aantrekkingskracht was voor Mark Carrigan een eye-opener. “Het maakte een aantal persoonlijke verwarde gevoelens die ik als tiener en jong-volwassene had duidelijker. Eens je het verschil tussen de romantische en seksuele aantrekkingskracht beseft, lijkt het zo vanzelfsprekend. Vele mensen echter maken dit verschil niet, wat op zich al enorm interessant is.” Eén op vijf aseksuelen ervaart ook geen romantische aantrekking: zij zijn aromantisch. Aromantische aseksuelen kunnen verliefd worden, zij gaan echter niet de behoefte hebben aan een romantische relatie, maar kunnen die eventueel 4

aseksualiteit en hoe het is om aseksueel te zijn, is nodig. In België werkt Ellen Van Houdenhove als doctoraatstudent aan de Universiteit Gent en de Katholieke Universiteit Leuven aan een doctoraat over aseksualiteit. Voor de geïnteresseerden: op http://www.asexualexplorations.net vind je meer informatie terug rond onderzoek naar en rond aseksualiteit. Op Mark Carrigan’s website vind je onder ‘research’ ook regelmatig artikels en updates rond aseksualiteit. Zeker de moeite waard is: http://asexualitystudies.org/ Aseksuelen tijdens de Stockholm Pride 2012. Cake is een belangrijk symbool voor de gemeenschap. Aseksuelen verkiezen namelijk cake boven seks

de magneet - 5


Jenni (aseksueel) en haar vriend (niet-aseksueel), een gemengd koppel

wel aangaan. Los van het feit of je nu wel of niet een romantische aantrekking ervaart als aseksueel, zijn er ontelbaar veel manieren om desgewenst diepe banden en relaties met anderen te vormen. Sommigen vormen hechte vriendschappen, sommigen hebben ‘traditionele’ (zij het niet-seksuele) romantische relaties. Anderen vormen totaal andere, unieke relaties. Aseksuelen kunnen deel uitmaken van traditionele stellen, een liefhebbende nietseksuele partner zijn, deel uitmaken van een groepshuwelijk of een ander ongebruikelijke, al dan niet poly-amoureuze relatie.

zegt Mark. Hij vond de diversiteit en de manier waarop die wordt verwoord in de aseksuele gemeenschap verwarrend en tegelijk ook heel fascinerend. “Discussies binnen de aseksuele gemeenschap leiden tot nieuwe termen om bepaalde aspecten van de (a)romantische en aseksuele identiteit en de (niet-)seksuele beleving te verwoorden. Terwijl het in de gebruikelijke discussies rond seksuele identiteiten draait rond de vraag naar wie de seksuele en romantische gevoelens gericht zijn.”

De mogelijkheden voor non-seksuele en/ of non-romantische intimiteit zijn divers en kennen geen regels. Dit maakt het ook moeilijk voor onze maatschappij om de banden die aseksuelen maken met anderen (aseksuelen of niet-aseksuelen) te omschrijven.

Hoewel de meeste aseksuelen hun aseksualiteit als een geaardheid zien (ze zijn immers zo geboren), verkiezen andere dan weer om te spreken over het ontbreken van een seksuele geaardheid - als aseksueel heb je immers geen seksualiteit.

Paul Cox en zijn vrouw zijn beiden aseksueel. Foto genomen door Sarah Lee “Onze maatschappij kan enkel gebruik

maken van de categorieën en begrippen, die onze cultuur ter beschikking stelt”,

Seksuele oriëntatie

Hoewel Mark zelf liever niet spreekt over een seksuele oriëntatie, begrijpt hij dat het voor de aseksuele gemeenschap belangrijk is dat aseksualiteit gezien wordt

Hoe stel je je aseksueel vriendelijk op?

Ga er niet automatisch van uit dat iedereen seks wil, seks heeft en behoefte heeft aan seks. Vermeld aseksualiteit als je het over seksuele minderheden of seksualiteit hebt. Respecteer en gebruik de benamingen die aseksuele individuen gebruiken om hun seksuele, romantische en/of genderidentiteit aan te geven. Elke aseksueel heeft zijn of haar beleving. Ga er niet automatisch van uit dat die beleving hetzelfde is voor alle aseksuelen. Sommige aseksuelen hebben het moeilijk met discussies over seks, andere hebben er geen probleem mee, en nog andere maken graag seksueel getinte grappen. Probeer te herkennen wat de comfortzone is bij je aseksuele vrienden/kennissen. Vraag het eventueel aan de persoon in kwestie. Houd er rekening mee dat persoonAseksuele delegatie tijdens de London World lijke vragen over iemands seksuele gevoelens en ervaringen niet op prijs gesteld Pride 2012 worden. Vraag dus niets waar je zelf liever niet op antwoordt. Ga niet uit van veronderstellingen over iemands romantische oriëntatie of gebrek daaraan. Idem dito voor de voorbije en/of huidige seksuele ervaringen van de persoon in kwestie. Ga er ook niet automatisch van uit dat je aseksuele kennis ooit seksueel actief is geweest of dat ooit wenst te zijn. Informeer jezelf en anderen over aseksualiteit

Waar vind ik informatie over aseksualiteit?

Het aseksueel internationaal internetforum - AVEN (http://www.asexuality.org) is een goed startpunt om meer te weten te komen over aseksualiteit. Naast het Engelstalig internetforum AVEN zijn er fora in ongeveer 10 verschillende talen waaronder het Nederlands (http://asexuality.org/du ). Via het Engelstalig AVENforum vind je onder ‘links’ nog andere aseksuele fora, zoals Apositive (apositive. org). AVEN vind je ook terug op Facebook, Livejournal en Twitter. Via Tumblr vind je redelijk wel wat blogs van aseksuelen. Er wordt overigens behoorlijk wat geblogd over aseksualiteit. Een interessante blog waar je regelmatig bijdrages vindt over aseksualiteit is http://www.freedomrequireswings.com Aseksuele delegatie tijdens de Pride in San Francisco

De aseksuele gemeenschap is vooral een internetgemeenschap. Aseksuelen hebben vaak een dubbele identiteit. Voor familie, vrienden en kennissen zijn ze hetero, homo/lesbisch of bi. Enkel in de aseksuele of queer gemeenschap zijn ze aseksueel. Op I-tunes kan je de documentaire (A)Sexual downloaden. Deze documentaire volgt en interviewt een groep aseksuelen.

6 - de magneet


als een seksuele oriëntatie. “Onder voorbehoud zou ik zeggen, rekening houdend met hoe aseksualiteit wordt gedefinieerd, dat aseksualiteit een seksuele geaardheid is.” Meer zichtbaarheid rond aseksualiteit vindt Mark enorm belangrijk. “Enkel zo kunnen we als gemeenschap op een meer reflecterende manier denken en kijken naar onze eigen seksualiteit. Ook in de niet-aseksuele gemeenschap is er op gebied van relationele en seksuele beleving immers een enorme diversiteit, gelijkaardig aan die binnen de aseksuele gemeenschap. Aseksuele individuen kunnen ons daarbij helpen dit te begrijpen door gewoon over zichzelf en hun beleving te praten.” Florence Evers in samenwerking met Tuur Van Hove

de magneet - 7


Get united in Antwerp Belgium 2013 July 31 - August 11

worldOutgames Antwerp

Register now! www.world.outgames.org


Schrijf je nu in! Je inschrijven voor de Outgames kan nu al. “Vooral mensen uit de regio lijken te wachten omdat ze geen hotel of vluchten moeten boeken”, vertelt marketingmanager Steven Goossens. “Maar het loont om er vroeger bij te zijn. Zo ben je zeker van je deelname en kan je al eventueel verlof vragen.” Van 1 tot 12 december is er een speciale boekingsactie. Wie zich inschrijft én betaalt tussen 1 en 12 december krijgt 36 euro korting op de normale prijs van 99 euro voor het worldOutgames Experience-pakket. Deze korting is niet cumuleerbaar met andere kortingen en zal de grootste korting zijn die aangeboden zal worden, zowel voor lokale als internationale deelnemers. Denk je al een tijdje om je te registreren, dit is de moment! Registreren doe je online, op http://www.woga2013.org/index.php/be/register.

Meer dan 35 sporten om uit te kiezen Tijdens de worldOutgames in augustus 2013 kan je deelnemen aan meer dan 35 sporten. Sportmanager Dennis Peeters en zijn co’s Freija Maebe en Bram Van Houtte puzzelen die evenementen aan elkaar. Dennis (24) is dé sportmanager van de Antwerpse worldOutgames (WOGA). Hij studeerde handelsingenieur en is al vijf jaar actief in het bestuur van Active Company. Hij schreef mee aan het bidbook, zeg maar de sollicitatiebrief van Antwerpen voor de worldOutgames. Hij werkt sinds juli 2011 voor de vzw die de worldOutgames organiseert. Momenteel zijn er meer dan 35 sporten om aan elkaar puzzelen en dat is geen lichte taak. Ook al omdat er nog sporten in de pijplijn zitten. Bovendien is hij ook verantwoordelijk voor IT. Daarom krijgt hij de hulp van zijn twee co-sportmanagers: Freija en Bram, beiden ook 24. Freija studeerde lichamelijke opvoeding en bewegingswetenschappen in Leuven en nadien sport, economie en communicatie aan de VUB. Ze organiseerde ook al loopen muurklimevenementen. Ze is een fervente triatleet. Een ideale achtergrond voor haar eerste echte job. Ook voor Bram zijn de worldOutgames zijn eerste job. Hij studeerde leerkracht lichamelijke opvoeding en sportmanagement. “Het is een hele uitdaging om met een klein team dit groot project rond te krijgen”, zegt Bram. “Dat sprak me enorm aan.” “Het doel was altijd om tussen de dertig en veertig sporten te organiseren”, vertelt Dennis. Daar komt heel wat bij kijken. Zo moet het trio ervoor zorgen dat de wedstrijden au sérieux worden genomen. “We willen dat tijden in bijvoorbeeld zwem- en atletiekwedstrijden officieel erkend worden. Als er records sneuvelen, dan moeten die meetellen.” Naast klassiekers als ‘track & field’,

zwemmen, loop- en fietswedstrijden is er ook plaats voor denksport, vechtsport, dansen, yoga en meer recreatieve sportactiviteiten zoals een rondrit van 13 km door Antwerpen op inline skates. De meeste sporten vinden plaats in Antwerpen en omgeving, maar soms wordt er uitgeweken. Zo is er ijshockey, ijsschaatsen en een 24-uursloop in Leuven, sportschieten in Mechelen en het roeien gebeurt in Gent. “De meeste ijspistes sluiten in de zomer. Enkel in Leuven niet”, weet Freija. “Bovendien kan dat geen kwaad. We krijgen Vlaamse subsidies en wat spreiding is dan welkom”, vult Dennis aan.

Lokale verankering De wedstrijden worden georganiseerd door plaatselijke clubs of soms zelfs individu’s. Maar meestal zijn het clubs die een tornooi organiseren, of koppelen de worldOutgames zich aan een reeds bestaande wedstrijd. Active Company neemt het badminton, zwemmen en tennis voor zich, Brussels Gay Sport (BGS) het volleybal. “Maar ook veel ‘heteroclubs’ springen in”, zegt Dennis. Gembo BBC organiseert het basketbaltornooi, KV Sasja het handbal en K. OLSE Merksem atletiek. Beerschot AC organiseert loopwedstrijden van 5 en 10 km in Park Spoor Noord. “De 5K en 10K openen we voor een breder publiek”, vertelt Dennis. “Natuurlijk staan alle wedstrijden open voor zowel hetero’s als holebi’s en transgenders, maar voor de loopwedstrijden in Park Spoor Noord kan je je apart inschrijven.”

Immers, als je deelneemt aan de worldOutgames betaal je 99 euro voor de ‘worldOutgames Experience’ (deelname opening en sluitingsceremonie, slotparty, deelnemersmedaille, gratis openbaar vervoer en museumpas, kortingen van partners via goodie bag etc.) en betaal je iets extra’s voor de sport of sporten waaraan je wil deelnemen. Maar de parklopen staan open voor iedereen, zonder dat je voor WOGA apart betaalt. Ook de rondrit op skeelers staat los van de WOGA Experience. “Alleen moet je daarvoor minstens 18 jaar oud zijn.” Overigens zijn er twee grote loopwedstrijden. Die in Park Spoor Noord en de halve en hele marathon die start op de Antwerpse Grote Markt en Massenhoven aandoet. Het triatlon gaat dan weer door op Linkeroever. “Het wordt eigenlijk een 1/8ste triatlon waaraan je in je eentje of als trio kan meedoen”, zegt verantwoordelijke Freija. “Zo kunnen fietsers, lopers en zwemmers ploegjes vormen.” 4

Primeurs De ‘grote sporten’ zoals zwemmen, volleybal en lopen vertegenwoordigen gemakkelijk tweederde van de worldOutgames. “Volleybal lokt zo’n 800 sporters, schoonspringen misschien 25 deelnemers”, rekent Dennis. Dat schoonspringen gaat overigens door in het Arenazwembad in Deurne. Voor het wielrennen koppelen de worldOutgames zich aan de Antwerpse Havenpijl in Merksem. Door samen te werken met bestaande evenementen krijgen de Spelen meer zichtbaarheid in de stad. De Spelen in Antwerpen hebben min-

de magneet - 9


stens twee sportprimeurs. Voor het eerst is er een schermtornooi en kan je ook handboogschieten. Voor dat laatste zorgt topsporter, beroepsmilitair en worldOutgames Antwerpen-ambassadeur Ivan Denis.

Inclusief, maar… De worldOutgames staan open voor iedereen, ongeacht welk gender je het meeste aanspreekt. Maar sommige sporten zijn natuurlijk meer toegankelijk

dan anderen. Lopen is erg laagdrempelig, maar om een luchtkarabijn af te vuren, moet je wel een vergunning hebben en voor het zwemmen heb je bijvoorbeeld een zwemlicentie nodig. De meeste sporten hebben verschillende categorieën, waardoor mensen die net enkele maanden bezig zijn evengoed aan bod komen dan die-hards die al vele jaren hun sport beoefenen. Het is echt voor amateurs tot semi-professionelen.

wers, zeker de showsporten zullen publiek aantrekken zoals synchroon zwemmen, duiken, ijsschaatsen en dansen. Ook de finales van andere sporten zoals het voetbal, volleybal en badminton zijn publiekstrekkers. Dansen is overigens het enige tornooi waarbij toeschouwerstickets reeds op voorhand worden verkocht. Naast de danscompetitie is er ook nog een gala-avond met viergangendiner in het Hilton-hotel”, vertelt Dennis.

“Alle sporten staan open voor toeschou-

Timothy Junes

• • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • •

Welke sporten zijn er? • • • • • • • • • • • • • • •

Boogschieten Badminton Honkbal Basketbal Bowling Bridge Schaken Klimmen Wielrennen Criterium (wielrennen) Duiken Schermen Veldhockey Kunstschaatsen Golf

10 - de magneet

Handbal Ijshockey Inline skating - Roll OUT! Tour Inline speedskating Tijdrit Gevechtsport Petanque Pool Roeien Running Marathon Halve marathon Triatlon Same-seks dansen Skaten

Voetbal Softbal Sportschieten Squash Zwemmen Synchroon zwemmen Tafeltennis Tennis Atletiek Volleybal Waterpolo Worstelen Yoga


de magneet - 13


AIDS is echt niet opgelost

Wereldaidsdag bleef stilstaan bij de onoverwonnen killer De teens en twintigers van vandaag hebben ze niet meer gezien. Bleke, uitgemergelde en met zwarte huidkankerplekken bezaaide aidspatiënten, kort voor hun dood. Vandaag lijkt aids een redelijk beheerste ziekte. Lijkt het. belangrijkste oorzaken. Besmet bloed is uiteraard ook de oorzaak (in dalende volgorde) als je andermans injectienaalden gebruikt voor het inspuiten van drugs, als je anale seks hebt (ontvangend), vaginale seks (ontvangend), anale seks (penetrerend), orale seks We weten nu dat een virus de ziekte veroorzaakt. Maar lang met een besmette man (ontvangend) en orale seks met een voordat het publiek de naam aids in de mond nam (acquired besmette man (penetrerend). immuno deficiency syndrome ofte ‘verworven immuundeficiënHet kan nog jaren duren voordat je iets merkt tiesyndroom’) had de wereld toch al meerdere van de ziekte. Na de besmetting ben je wel keren met het fenomeen kennis gemaakt. In 1939 seropositief. Medici kunnen de aanwezigheid van al zou een epidemie van longontstekingen in de het virus dan aantonen. Je kan in deze periode al Poolse stad Gdansk door het aidsvirus veroorhet virus aan anderen doorgeven zonder het te zaakt geweest zijn. De geschiedenis veronderstelt beseffen. dat Duitse soldaten het virus meegebracht hadNog een extra drama is dat het virus zichzelf den van een missie in het Afrikaanse Kameroen. voortdurend licht verandert. Wetenschappers die Vlakbij ons, in het Nederlands-Limburgse Heerzoeken naar een manier om het virus te bestrijlen, zou er zich tussen 1955 (mijn geboortejaar) den zoeken dus naar een voortdurend verandeen 1958 een geheimzinnige epidemie voorgedaan rende vijand. Deze veranderingen noemen we hebben in een school voor vroedvrouwen. Er mutaties. Virussen doen dat wel vaker, zoals het zijn weefselmonsters van patiënten bewaard die aantonen dat ze besmet waren met aidsvirussen. Een aidsvirus mag er artistiek nog jaarlijks veranderende griepvirus: telkens weer Er zijn trouwens op diverse plekken in de wereld wel redelijk fraai uitzien: de uits- moeten de farmabedrijven zich in het najaar teeksels zijn echter moleculen die haasten om tegen de nieuwe ‘gecamoufleerde’ weefselmonsters gevonden die toen wezen op jouw cellen dwingen het virus te virussen een vaccin te ontwikkelen. In het geval een onbekende ziekteverwekker en die nu aan vermenigvuldigen, zodat het zich van het aidsvirus maken deze mutaties het extra het aidsvirus toegeschreven worden. Het virus moeilijk om een vaccin te ontwikkelen, ook al zou nog een keer in Europa binnengebracht zijn voortplant en jou vernietigt omdat het ethisch niet verantwoord is om met rond 1969 vanuit het Caraïbische Haïti, waar het verzwakte virussen proeven op mensen uit te voeren om de dan al meerdere jaren actief moet geweest zijn. werkzaamheid van een vaccin uit te testen. Voor een aantal andere rampzalige virussen zoals pest en polio is dat in het verleden wél perfect gelukt omdat er alternatieve testmethoden waren. Wij weten allemaal – maar verdringen dat meestal – dat aids nog steeds een dodelijke aandoening is. Niet dat alle besmette mensen nu direct Freddy Mercury achterna zullen hollen. Ook al was zijn aftakeling behoorlijk snel en radicaal. Zijn allerlaatste cd Made in Heaven, uitgebracht in 1995 na zijn dood, is dan ook een verzameling van enkele stukjes die hij nog met veel moeite voor zijn dood inzong en die nadien met studiowerk door de rest van groep afgewerkt zijn.

Apenziekte

“Als je zin hebt in seks met wie ook en op welke manier ook, heb dan veilige seks. Die bestaat niet, maar wel zo veilig mogelijk.”

Biologisch gezien zitten virussen op de grenslijn tussen leven en niet-leven. Het is immers een kenmerk van leven dat het zich kan voortplanten. Virussen kunnen dat niet op zichzelf. Ze dringen een gastheer binnen, nestelen zich in bepaalde cellen en dwingen deze om hun genetisch materiaal te kopiëren. Al snel barst de gastheercel dan open, sterft af en laat duizenden nieuwe virusjes vrij. Zo goed als zeker is het aidsvirus afkomstig van apen. Op een bepaald moment (wellicht door apenbeten) is het overgestapt op de mens en begon het via menselijk bloed aan zijn veroveringstocht van de wereld.

Altijd veranderen Het virus kan in je bloed belanden op nogal wat manieren. Besmet bloed van anderen krijgen is eigenlijk dé weg. Transfusies met besmet bloed (eind de jaren 90 waren er hierom monsterprocessen tegen het Rode Kruis in Frankrijk) en besmetting door de moeder van het ongeboren kind zijn wereldwijd gezien de

12 - de magneet

“Elke partner moet begrijpen dat je een regenjasje aantrekt als je verwacht dat het gaat regenen!” Geneesmiddelen? Neen, die zijn er niet. Hoe hard er ook naar gezocht wordt. Er bestaan intussen al wel verschillende generaties aidsremmers. In de beginfase was dat een pak pillen die je heel gedisciplineerd moest innemen: déze pil op dit moment en met vetstof, die andere op een ander moment en zonder vetstof, de derde nog anders enzoverder. Je had er een aparte agenda voor nodig en je was hoe dan ook vaak kotsmisselijk, zodat een dagelijkse job ook een dagelijkse opgave werd. De medicijnen zijn op dat vlak enorm vooruitgegaan, zodat je nu je leven met een relatief com-


“Je kan er niet omheen: eens je het beestje in je draagt, zal je leven nooit meer hetzelfde zijn.” fort kan verderzetten. De pillen beperken de evolutie van het virus in je bloed en ondersteunen dus uiteindelijk ook je afweermechanisme, zodat een wintergriepje niet meer dodelijk hoeft te zijn. je arts kan je daar uitgebreid over inlichten. Maar het staat nog altijd vast: van hiv-besmetting ga je uiteindelijk dood. Namelijk van de nevenbesmettingen die je toch oploopt en waarmee je afweer geen blijf meer weet. Longontsteking is er zo eentje. Gewone patiënten komen er met snelle en strenge antibioticakuren meestal door, hiv-besmette patiënten leggen heel geregeld het loodje. Tja, wat doe je dan als hiv-plusser? Uiteraard in nauw contact blijven met je arts. En met specialisten spreken zoals in het Antwerps Tropisch Instituut (zie referenties). Verder: je voorgeschreven medicatie erg strikt volgen en alle ‘kleine’

infecties (verkoudheden, griepjes enz.) goed laten verzorgen. Superbelangrijk zijn ook twee aspecten. Eén: geef je besmetting niet verder door. Als je zin hebt in seks met wie ook en op welke manier ook, heb dan veilige seks. Die bestaat niet, maar wel zo veilig mogelijk. Condooms en kleine zakjes glijmiddel draag je in elke jas, in elke tas en altijd bij je. Je gebruikt ze natuurlijk ook als je sekst. Elke partner moet begrijpen dat je een regenjasje aantrekt als je verwacht dat het gaat regenen! Twee: zorg dat je niet nóg een keer besmet wordt door anderen. Er zijn namelijk nogal wat varianten van het virus in omloop. Die kunnen je situatie verergeren als je al besmet bent. Beter dus niet doen. Je kan er niet omheen: eens je het beestje in je draagt, zal je leven nooit meer hetzelfde zijn.

Wereldaidsdag Om al deze boodschappen te versterken hebben James Bunn en Thomas Netter in 1987 de Wereldaidsdag op 1 december bedacht. Zij waren toen voorlichters bij de Wereldgezondheidsorganisatie in het Zwitserse Genève. De eerste Wereldaidsdag had plaats op 1 december 1988. Eén van de zichtbare symbolen van deze dag is het opspelden van het rode lintje (the red ribbon) door ieder die aandacht wil vragen voor de aidsproblematiek en voor meer solidariteit voor mensen die hiv+ zijn of aids hebben. Over heel de wereld hebben op 1 december rond dit thema diverse congressen en acties plaats. Zodat de aandacht goed wakker blijft voor deze enorme gezondheidsuitdaging voor heel de planeet.

Dirk Clotman

Wat is aids eigenlijk? Vandaag horen we het woord ‘aids’ nog nauwelijks. Logisch ook: de schrikwekkende ziektebeelden die we in de tachtiger jaren in alle media zagen zijn eerder zeldzaam geworden. Dank zij de medicatie die de farmaceutische nijverheid verrassend snel ontwikkelde. De mens heeft sinds zijn bestaan allerlei uitwendige aanvallen van microben en virussen moeten leren bestrijden. De evolutie heeft ons bijgevolg gewapend met een enorm verdedigingsmechanisme: ons immuunsysteem. Er staat in onze bloedsomloop een heel gamma aan cellen en moleculen paraat om korte metten te maken met ongewenste organismen. Dat legertje is heel efficiënt, want we worden dagelijks aangevallen door miljoenen bacteriën en virussen: via niesbuien van collega’s, vuile computerklavieren, de ‘hanglus’ in tram of metro of gewoon via seks. Die kleine aanvallers zijn overal en toch worden wij eigenlijk niet zo vaak ziek. Er zitten in ons bloed dan ook knappe afweercellen zoals de T-lymfocyten. Die zijn verzot op indringers. Zij maken aanvallen van diverse aard onschadelijk: de indringers worden gewoon chemisch onschadelijk gemaakt. Puur medisch gezien is aids een bijzonder ernstige ziekte. Als je in contact komt met het hivvirus, dat je eigen afweercellen onschadelijk maakt, dan staat de autoweg voor verdere infecties wagenwijd open. Je kan dan heel erg ziek worden van een banale infectie waartegen gezond bloed zich perfect verdedigt. Aidspatiënten sterven dan ook vaak aan infecties waar jij en ik, mede dankzij onze natuurlijke afweer en moderne geneesmiddelen, geen grote last van hebben. Maar als de afweercellen door het geniepige aidsvirus lamgelegd worden, krijgen de indringers vrij spel. Tot de dood erop volgt. Vroeger… of later.

Met dit logo worden wij jaarlijks aan de Wereldaidsdag herinnerd

Instituut voor Tropische Geneeskunde, Antwerpen http://www.itg.be/itg/

Vlaamse Expertisecentrum voor seksuele gezondheid, Sensoa http://www.sensoa.be/

de magneet - 13


Recreatief voetbal staat centraal bij Stavazah

Vooral sjotsters maar mannen zijn evenzeer welkom

Enthousiast voetballen in een plezierige sfeer. Daar draait het om bij de Antwerpse recreatieve sportgroep Stavazah. Op dit ogenblik zijn de leden voornamelijk vrouwen. “Maar ook mannen zijn van harte welkom”, vertellen Ann Sommen en Vera Correia. Ann is al een jaar of tien bezig met de voetbalsport en heeft een baan in het onderwijs. Vera werd onlangs lid van Stavazah. Zij werkt in de wereld van ICT en telecom. “Eigenlijk zijn wij ontstaan uit de vroegere voetbalsectie van de sportvereniging Active Company”, legt Ann uit. “Active Company is een gemengde vereniging maar in de praktijk zijn het daar toch vooral mannen die aan sport doen. Gaandeweg vonden de sjotsters hun draai niet meer bij de groep. De wederzijdse verwachtingen werden niet echt ingelost en de band met AC verwaterde gaandeweg. Uiteindelijk gingen we met het voetbal onze eigen weg. We namen wel op een goede manier afscheid van elkaar.” Officieel bestaat Stavazah sinds de zomer van 2011. “We moesten een naam bedenken voor onze nieuwe groep maar hadden niet echt een lumineus idee. Na wat wikken en wegen werd het Stavazah, wat verwijst naar de woorden ‘stand van zaken’. We plakten er de letter h aan vast. Een pure holebi-groep zijn we niet maar we willen wel graag holebi-minded zijn. Iedereen is welkom, mannen en vrouwen, holebi’s en hetero’s. Onze deur staat open voor al wie wil sjotten.”

die gewoon eens een keertje graag tegen een bal trappen. Niet lang geleden hadden we nog een match tegen een mannenploeg. We speelden recent ook tegen een gemengde ploeg maar verloren toen wel met 2-8 (lacht).”

“Onze deur staat open voor al wie wil sjotten” “Ik sloot me aan bij Stavazah omdat ik in een plezante sfeer wilde voetballen”, vertelt Vera, die Portugese roots heeft. “Bij Stavazah kan ik op een ongedwongen manier tegen de bal trappen. Niemand zit je achter de veren of jaagt je op. Met mijn knieën zou ik het niveau van de competitie niet meer aan kunnen. Vroeger lag mijn

Momenteel telt Stavazah een tiental leden. Slechts één van de voetballers is een man. “Er waren Twee trouwe supporters van Stavazah er twee maar onze tweede man verhuisde spijtig genoeg naar Leuven”, niveau een stuk hoger. Op zeker ogenzeggen Ann en Vera. “Onlangs doken er blik kreeg ik zelfs de vraag of ik niet wou wel onverwacht vier nieuwe mannen op meespelen in de nationale vrouwenploeg een training op. Er is dus enige hoop dat van Portugal.” het aantal mannelijke leden weer kan groeien.”

“Via de vriendenwedstrijden worden we wel wat bekender” Geen competitie

Trainingen

Competitievoetbal is niet besteed aan de sporters van Stavazah. Er wordt vooral getraind en af en toe doet de groep mee aan kleine tornooien. “We proberen iedere maand een vriendenwedstrijd te spelen”, zegt Ann. “Onze tegenstrevers kunnen voetballers zijn maar ook mensen

Elke woensdagavond trainen de sporters van Stavazah twee uur lang, van 19.15u tot 21.15u. “We starten met een opwarming, gevolgd door wat conditietraining. Daarna oefenen we zowel onze techniek als tactiek en sluiten we af met een match.”

14 - de magneet

Tijdens een groot deel van het jaar trainen de spelers van Stavazah op het voetbalveld van de Deurnese Turners (Drakenhof), vlak bij de luchthaven van Antwerpen. In de winter wordt er getraind in een zaal in Berchem.

De meeste leden van Stavazah zijn tussen de 20 en 40 jaar oud. “We willen wat graag nieuwe leden winnen”, stellen Ann en Vera. “Een echte promotiecampagne voeren we nog niet. Via de vriendenwedstrijden worden we wel wat bekender. Er waren ook eerste contacten met de Afrikaanse holebi’s van Why Me, die we via Het Roze Huis leerden kennen. Het zit er zeker in dat we ook tegen Why Me een match zullen spelen.” “We spreken ook vrienden en collega’s aan over onze activiteiten. Voor een aantal mannelijke voetballers zal het tempo bij ons te rustig en gezapig zijn. Mannen trappen harder tegen de bal en zijn competitiever ingesteld, ook al mag je dat niet veralgemenen natuurlijk.” Tot nader order is Stavazah niet van plan om zich ook met andere sporten bezig te houden. “Voetbal is écht ons ding”, onderstrepen de dames. “Die activiteit willen we graag uitbouwen.” Een fanclub met pomponnen en strijdkreten hebben ze bij Stavazah nog niet. “We zorgen zelf voor enige animatie”, klinkt het lachend. Vera: “Ik ben zelf een grote babbelkous. En dansen en zingen kan ik ook.”

Denis Bouwen Zin om kennis te maken met Stavazah? Je kan altijd gratis een keertje meedoen aan een training. Meer informatie krijg je door te bellen naar 0476 / 76 01 33 (Ann) of te e-mailen naar stavazah@gmail.com. Je kunt ook surfen naar http://stavazah.wordpress. com.


de magneet - 15


Zwart of wit, geen grijs

Leven met borderline aan je zijde

Een persoonlijke getuigenis van mezelf. Een persoonlijkheidsstoornis, een leven vol aanpassingen. Weten dat je niet altijd juist handelt of denkt, maar wel de gevolgen moet dragen. Dialectische gedragstherapie (DGT), leren met je emoties om te gaan en het verkeerd handelen wijzigen naar juiste handelingen.

“Zelfmoord spookte door mijn hoofd, maar het was niet wat ik wilde.” Het doek valt. De diagnose: ‘borderline persoonlijkheidsstoornis’. Het vermoeden was er al, nu volgt de bevestiging. Wat is ‘borderline’? Zwart-wit denken, zelfbeschadigend gedrag, suïcide gedachten, aantrekken-afstoten, impulsiviteit, depressies, wisselend zelfbeeld, stemmingswisselingen, verlatingsangst. Het begin Twee jaar geleden. Het einde van een langdurige relatie. De grond zakte weg onder mijn voeten. Ik viel in een zwart gat. Ik wist niet meer wie ik was of waarvoor ik stond. Een roep om aandacht volgde. Met spoed werd ik opgenomen op de PAAZ (psychiatrische afdeling aan een ziekenhuis). Zelfmoord spookte door mijn hoofd, maar het was niet wat ik wilde. Ik Laat je ware ik zien en zet je masker af. wou rust vinden. Een zware depressie was de conclusie van de psychiater. Ik verbleef er zes weken, waarna ik naar een therapeutische gemeenschap (TG) ging. Daar kwam ik vele dingen tegen. Een diagnose kon niet gesteld worden. Ik ging uitbundig leven, de schade inhalen. Feesten, drugs, alcohol,… Alles passeerde. Een jaar later stap ik buiten, mijn termijn in de TG zat er op. Mijn moeder bleef aandringen om toch een diagnose te laten stellen. Ik deed intake voor dagtherapie. Daar raadden ze me ook aan om een diagnose te laten stellen. Zeven weken later stap ik buiten met een label op mijn hoofd. Borderline. Een verrassing was het niet, maar het beestje heeft nu een naam. De omgeving Borderline leeft. Het heeft ook zijn invloed op de omgeving. Daarom heb ik mensen uit mijn omgeving geïnterviewd, mijn mama en mijn beste vriendin. Was de diagnose die Sanne kreeg een verrassing voor u? Mama: “Ik wist wel dat er iets niet helemaal in orde was met haar. Toch kwam deze diagnose als een verrassing.” Malou: “Ja, toch wel. Vooral omdat het voor mij nog niet helemaal duidelijk was wat het juist inhield. Het klinkt ook nogal hard om ineens te horen dat Sanne een stoornis heeft. Nu ik weet wat de kenmerken zijn, valt alles wel in elkaar.”

16 - de magneet

Wat betekent deze diagnose voor u? Mama: “Het is een opluchting om te weten wat er juist aan de hand is. Op deze manier kan er ook concreet met het probleem worden omgegaan en is er meer begrip voor bepaalde situaties, reacties, enz.” Malou: “Ergens is het wel een opluchting. Ik hoop ook echt dat er een oplossing voor is en dat de therapie die ze nu volgt ook de juiste behandeling voor haar is.” Hoe was Sanne als kind? Vertoonde ze toen al probleemgedrag? Mama: “Volgens mij was Sanne zeer onzeker en probeerde ze zich op alle mogelijke manieren te doen gelden. Ze voelde zich snel tekort gedaan, of door ons, of door haar vrienden. Ze was ook enorm jaloers op haar kleinere broer. Langs de andere kant was Sanne wel een kind dat steeds in geuren en kleuren vertelde wat ze allemaal op school gedaan had. Ze was soms zeer behulpzaam en vriendelijk. Sanne was vooral enorm koppig. Een gemakkelijk kind kan ik haar niet noemen. Een ‘nee’ kon ze niet hebben en ze kon daar behoorlijk boos om zijn.” Malou: “Ik heb haar nooit zo ervaren. Wel vond ik het niet altijd even gemakkelijk om haar te begrijpen. Ze vertoonde wel eens gedrag waarvan ik wist dat het niet klopte. Het moment waarop ze zich outte, dacht ik dat dit misschien de reden was.” Is uw gedrag ten aanzien van Sanne veranderd? Begrijpt u haar nu beter? Mama: “Ik denk dat mijn gedrag ten aanzien van Sanne toch wel veranderd is. Het is wel zo dat, toen haar volledige leefwereld veranderde, ik terug meer contact met haar heb gekregen en er meer gepraat wordt. Ik probeer haar beter te begrijpen, alhoewel dit niet altijd evident is. Vooral met haar extremen heb ik het soms moeilijk. Ze is dan bijvoorbeeld extreem opgewekt, extreem moe, extreem slordig,…” Malou: “Het is nog altijd moeilijk om te begrijpen wat er juist in haar omgaat. Het gaat nu om Borderline, maar je weet nog niet wat het juist met haar doet. Je kunt lezen wat de kenmerken zijn, maar hoe iemand die juist doormaakt, is moeilijk te begrijpen.”

“Er zijn momenten geweest dat ik echt dacht dat ik Sanne zou verliezen.”


Zijn er specifieke dingen waar u rekening met houdt? Mama: “Ik probeer me zo weinig mogelijk te ergeren aan bepaalde gedragingen van Sanne, zoals haar extremen. Dit is echter niet altijd even makkelijk.” Malou: “Ik probeer er nog meer voor haar te zijn, meer te luisteren. Ik probeer haar te laten weten dat ik er echt wel voor haar ben.”

Malou: “Ik heb nog niet tegen veel mensen verteld dat Sanne in therapie zit. Ik wil niet dat mensen, die haar niet kennen, oordelen over haar. Ik heb ook nog niet tegen veel mensen gezegd dat Sanne ‘Borderline’ heeft. Het is moeilijk om dit allemaal uit te leggen. Ik vind ook dat ze al enorm vooruit is gegaan. Ze geniet meer, vooral van de juiste dingen. Ik begin beetje bij beetje mijn vriendin terug te krijgen.”

“Ik had angst dat ik op een dag een tele- De keerzijde van de medaille foon zou krijgen van haar ouders, om te Borderline hoef je niet enkel als een stoornis te zien. Zo zijn er ook veel positieve dingen. zeggen dat Sanne iets was overkomen.” Dankzij het volgen van DGT, heb ik al

Hoe reageert uw gezin op haar? Mama: “Ik denk dat haar broers het er soms moeilijk met hebben en dat dit vooral een gevolg is van het feit dat ze niet volledig op de hoogte zijn van wat Borderline nu eigenlijk inhoudt. Ze hebben ook niet altijd begrip voor het feit dat ik anders reageer op Sanne dan op hen.” Lijdt u zelf onder de problemen die Sanne heeft Mama: “Ik denk dat het normaal is dat een moeder lijdt onder de problemen van haar dochter, zeker wanneer je merkt dat je dochter niet gelukkig is.” Malou: “Het doet me vooral verdriet. Er zijn momenten geweest dat ik echt dacht dat ik Sanne zou verliezen. Ik zou willen dat ik meer voor haar kon doen dan enkel naar haar luisteren.” Welk afwijkend gedrag is typerend voor Sanne? Mama: “De extremen die ze heeft. Ze houdt ook niet altijd rekening met anderen, waardoor sommige situaties bemoeilijkt worden.” Malou: “Zich niet openstellen voor haar naasten. Er is een periode geweest dat ze alles uitprobeerde, waar ze daarvoor zo tegen was. Overmatig drinken, elk weekend feesten,… Het was, volgens mij, een vlucht voor haar. Ze praatte niet over haar problemen, maar was dan wel fier op haar zware weekenden. Ik kreeg geen zicht op haar problemen. Ik had angst dat ik op een dag een telefoon zou krijgen van haar ouders, om te zeggen dat Sanne iets was overkomen. Ze denkt ook vaak dat alles haar fout is, zoals een relatie die misloopt. Ze heeft vaak ook zelfmedelijden. Ze zou meer voor zichzelf moeten opkomen en zich niet al te veel van wat anderen zeggen, moeten aantrekken. Ze kan ook plots in een dieperik terecht komen, door iets wat gezegd wordt. Ze kan heel gekwetst zijn.” Hoe vertel je iemand dat Sanne in therapie zit, dat zij Borderline heeft? Mama: ”Gewoon rechtuit. Ik zou niet weten waarom de buitenwereld dit niet zou mogen weten. Ik probeer dan ook zo goed mogelijk uit te leggen wat Borderline juist is, want veel mensen hebben er nog nooit van gehoord.” Wees jezelf, niet enkel een schim

enorm veel geleerd. Zo voel ik me rustiger. Ik kan beter omgaan met bepaalde situaties en mijn emoties beter controleren. Ik sta nu ook steviger in mijn schoenen, omdat ik middelen heb gekregen om problemen op een correcte manier over te brengen. Ik heb ook geleerd om oordeelvrij te zijn. Zo heb ik al veel nieuwe mensen leren kennen, waar ik daarvoor mijn hoofd voor had gedraaid. Maar ook vul ik niet meer in wat andere mensen over me zouden kunnen denken of hoe zij zouden kunnen reageren. Ik ben me veel bewuster van wat in mij omgaat. Tijdens therapie sta je constant stil bij jezelf. Je stelt je handelingen, je gedachten en je gevoelens in vraag. Het is een zoektocht naar Zwart of wit, geen grijs een aangenamer leven. Je leert vaardigheden om de kwaliteit van je leven te verbeteren. Mensen die Borderline hebben beleven hun emoties intenser. Dit wil dus zeggen dat ook geluk intenser ervaren wordt. Door het volgen van therapie kan ik anderen mensen raad geven om met bepaalde ervaringen om te gaan. Vanuit hetgeen ik geleerd heb, maar ook vanuit mijn eigen ervaringen. Mensen met deze stoornis zijn vaak heel enthousiaste mensen.

“Mensen die Borderline hebben, zijn geen Borderline.” Eigenlijk is het volgen van het lessenpakket DGT voor iedereen een aanrader. Ook mensen zonder schijnbare problemen kunnen er veel uit leren. Je leert op een vaardige manier problemen op te lossen. Conflicten zouden al heel wat minder voorkomen als iedereen zou handelen volgens de regels van DGT. Mensen die Borderline hebben, zijn geen Borderline.

Sanne Hosteaux

de magneet - 17


Positieve ontwikkelingen in Afrikaans Grotemerengebied

Albéric Akiteretse bracht bezoek aan Burundi, Rwanda, Tanzania en DR Congo

De voorzitter van de vereniging Why Me, Albéric Akiteretse, bracht in het najaar een bezoek aan diverse landen in het Afrikaanse Grotemerengebied. Albéric sprak in Burundi, Rwanda, Tanzania en de DR Congo met tal van gewone holebi’s en transgenders en met activisten. “Ik zie positieve ontwikkelingen maar er moet toch nog veel werk worden verzet”, klinkt het. Albéric was drie weken lang in het Grotemerengebied om daar plaatselijke partnerorganisaties te zoeken en het bestaan van Why Me te promoten. Why Me is een groep voor Afrikaanse holebi’s en transgenders die Het Roze Huis als uitvalsbasis heeft. “In sommige landen zijn er wetten die homoseksualiteit criminaliseren”, vertelt Albéric, zelf van Burundese afkomst. “Religieuze opvattingen maken het leven voor holebi’s moeilijk, culturele invloeden spelen ook mee. Er is veel armoede en discriminatie. Toch zijn er in de door mij bezochte landen moedige activisten die opkomen voor onze belangen en werken in verenigingen.” De voorzitter van Why Me meent een positieve evolutie waar te nemen in de landen waar hij te gast was. “Homoseksuelen kunnen er over straat lopen, hun rechten verdedigen en discrete plaatsen vinden om bijeen te komen en uit te wisselen over hun leefomstandigheden. Toen ik Burundi destijds verliet, was het volstrekt onmogelijk om het woord homoseksualiteit in het openbaar uit te spreken.”

“Er zijn daar moedige activisten die opkomen voor onze belangen” Jongeren Nu blijken steeds meer jongeren het heft in handen te nemen. “Ook al blijven er grote problemen. Jongeren worden de voornaamste voorlichters rond hiv/aids en seksueel overdraagbare aandoeningen. Dat is de enige weg die ze kunnen bewandelen om projecten te realiseren en holebi’s en transgenders te bereiken. Jarenlang werden die vergeten bij de preventie van soa’s.” Een aantal gebeurtenissen maakte een diepe indruk op Albéric. Zo kreeg hij in Burundi te horen dat twee jonge moslimhomo’s tijdens de ramadan in een moskee werden geweerd. Omdat ze hun godsdienst ‘beschaamden’. In Rwanda had je het verhaal van een jonge uni-

18 - de magneet


versiteitsstudent die de studiezaal niet kon gebruiken omdat zijn vrienden hem voor ‘pédé’ uitscholden en hem aanvielen. De student kon het probleem niet aanklagen uit schrik om van de unief te worden weggestuurd. In de Congolese stad Bukavu (Zuid-Kivu) kan je als homo beter niet naar het ziekenhuis gaan met een soa. De artsen daar durven al gauw te zeggen dat homo’s beter kunnen sterven en dat ze ‘het zelf hebben gezocht’. In Tanzania mochten Albéric en zijn plaatselijke vrienden een bar niet binnen omdat ze homo’s waren. En in Burundi gaven heel wat transseksuelen hun studies op omdat ze werden gediscrimineerd.

“Jongeren worden de voornaamste voorlichters rond hiv/aids en seksueel overdraagbare aandoeningen” Prostitutie Albéric noteerde verder het verhaal van een jongen die de voetbalclub werd uitgezet omdat hij op jongens viel. In de diverse landen is het ook niet uitzonderlijk dat homoseksuelen door hun familie worden verjaagd. Vaak hebben ze geen geld om een kamer te huren of schoolkosten te financieren. Sommigen zoeken onderdak bij vrienden. Anderen zijn gedwongen zich te prostitueren om te overleven. De voorzitter van Why Me is ervan overtuigd dat er nog veel water door de Congorivier zal stromen voor holebi’s en transgenders volledig vrij zullen zijn in de Grotemerenregio. Er moet nog hard worden gestreden om de discriminatie terug te dringen. Albéric ziet Why Me als een groep die Afrikaanse activisten kan helpen om de brug naar Europa te slaan. Met zijn Afrikaanse vrienden hier hoopt hij de broeders en zusters ginder te helpen wanneer ze in Europa steun zoeken voor projecten of hulp vragen in mensenrechtendossiers. Het valt te hopen dat Why Me daarin zal slagen. Zeker nu het voor Afrikaanse activisten almaar moeilijker lijkt te worden om inreisvisa te krijgen voor programma’s in Europa. Met dank aan de sympathieke tijdsgeest, die alles wat vreemd is liever ‘buiten de deur houdt’.

Denis Bouwen


Roze kreten

Onderwijs

belooft

concrete actie voor holebi’s en transgenders

op school

Onderwijs in Vlaanderen moet holebivriendelijker en genderbewuster. De onderwijsnetten hebben hierover een charter ondertekend met Vlaams minister van Onderwijs en Gelijke Kansen Pascal Smet (sp.a). Tien jaar nadat de onderwijsnetten voor het eerst een holebivriendelijk charter ondertekenden, ondertekenden overheid, netten, ouder- en leerlingenverenigingen een nieuwe en verdergaande engagementsverklaring.
De ondertekenaars verbinden zich formeel om alle leerlingen, studenten of personeelsleden respectvol en evenwaardig te behandelen, ongeacht hun seksuele geaardheid of genderidentiteit. De verklaring stelt dat discriminatie bestreden en verworpen wordt en dat niemand nog door genderverwachtingen beperkt wordt in studie of andere keuzes. Daarnaast verzekerden de ondertekenaars ook dat gender- en holebithema’s in de lessen aan bod zullen komen. Klik “Als mensen zich bewust worden van de stereotypen, verwachtingen en mechanismen over vrouwelijkheid en mannelijkheid of over seksuele geaardheid, dan maken ze automatisch de ‘klik’ om ongelijkheden en discriminatie weg te werken”, aldus minister Smet. “Dat deze verklaring zo unaniem ondersteund wordt, betekent veel voor veel mensen. Want homo zijn is geen keuze, het is wat je bent. En dat moet kunnen zonder discriminatie of beperking. We weten allemaal dat ondertekenen één zaak is, maar praktijk een ander. Nu moeten we het in de praktijk waarmaken, en waar er al aandacht aan deze thema’s wordt geschonken, moeten we nog sterker uitpakken.” Hij gaf alvast een voorzet door de aanstelling van een gedetacheerde leerkracht bekend te maken. Deze leerkracht, die al sinds enkele weken aan de slag is, zal netwerken opzetten, mensen sensibiliseren en informeren en zogenaamde good practices verzamelen waar scholen zullen kunnen uit putten.

20 - de magneet

Onderwijsnetten op één lijn

‘preventie en aanpak van pesten’; een genderbewustzijn zullen ontwikkelen bij leerlingen, studenten en personeelsleden zodat alle betrokkenen zien hoe genderverwachtingen persoonlijke beslissingen beïnvloeden en maatschappelijke ongelijkheden in stand houden, • zich actief zullen inzetten op het wegwerken van genderstereotypen en -mechanismen met het oog op een dubbel resultaat: • jongeren kunnen studie- en andere (levensloop)keuzes maken, zonder beperkt te worden door genderverwachtingen en daaraan gelieerde normen; • de weerstanden tegen holebi’s en transgenders verdwijnen, veel van die weerstanden worden immers ingegeven door genderverwachtingen.” •

Mieke Van Hecke, directeur-generaal van het Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs, bevestigde dat ze volledig achter het charter staat. “We willen deze boodschap niet alleen uitdragen, maar ook verankeren in het beleid van de katholieke scholen.” En op de vraag of ze vond dat leerkrachten konden ontslagen worden om hun seksuele oriëntatie, antwoordde ze heel resoluut dat dit nooit een criterium kon of mocht zijn. Raymonda Verdyck, afgevaardigd bestuurder van het GO!, onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, trad deze houding uiteraard bij. Ook voor haar is actief respect voor ieders eigenheid ongeacht zijn of haar geaardheid een basiswaarde. “Holebi-jongeren en transgenders willen niet doodgezwegen worden of als abnormaal beschouwd worden. Toch zijn pesterijen, depressieve gedachten en zelfmoordpogingen een realiteit bij deze jongeren. Opvoeding en juiste informatie kunnen de angst en vooroordelen uit de weg ruimen. Met deze engagementsverklaring zetten verschillende onderwijspartners alvast een belangrijke stap”, vertelde de voorzitter van de Vlaamse Scholierenkoepel Elio De Bolle, die eveneens de verklaring ondertekende. De Bolle riep in mei de onderwijswereld op om actief te strijden tegen homofobie. Hij is zelf homo. Het charter Letterlijk beloofden de ondertekenaars hieronder dat ze “in hun werking hetzij actief als rechtstreeks betrokkene, hetzij als begeleider, ondersteuner of intermediair en elk vanuit hun eigen verantwoordelijkheid en mogelijkheden: • een klimaat bewerkstelligen van verdraagzaamheid, openheid en respect ten aanzien van diversiteit in zowel seksuele geaardheid als genderidentiteit; • de holebi- en genderthematiek bespreekbaar maken en er genuanceerd informatie over verstrekken; • alle personen, ongeacht hun seksuele geaardheid of genderidenteit, respectvol en evenwaardig behandelen en elke discriminatie ter zake bestrijden en verwerpen; • leerlingen, studenten, personeelsleden die om hun seksuele geaardheid of genderidentiteit worden gepest en/ of gediscrimineerd, zullen beschermen en opvangen vanuit een visie op

Çavaria tevreden Bij holebi- en transgenderkoepel çavaria wordt goedkeurend naar deze oplijsting gekeken. “En vooral die ene zin van de minister onthouden we,” zegt coördinator Yves Aerts, “’ondertekenen is één zaak, praktijk is een ander. We zullen graag onze steun verlenen om er voor te zorgen dat het ook écht meer dan een indrukwekkend stel handtekeningen op een blad blijft, maar we hopen dat iedereen ook echt zijn belofte opneemt.” Woordvoerster Fran Bambust is heel blij met de inclusie van genderidentiteit en het opentrekken tot een volledig genderbewustzijn, maar betreurt toch één gemiste kans. “Weer wordt genderexpressie niet expliciet vermeld, wat bijzonder jammer is, want net die expressie is vaak de basis van uitsluiting en pesterijen.” Dat ook de ouderverenigingen hun handtekening zetten, weet de organisatie ook erg te waarderen. “We weten dat opvoeding niet alleen een zaak is van het onderwijs, maar ook van jeugd- en sportverenigingen en uiteraard van de ouders. Die bieden het veilige nest en bepalen zo zelfacceptatie en welbevinden”, vertelt Fran. “Doorgaans kunnen we hen zelf moeilijk bereiken, maar de ouderverenigingen bevestigden alvast dat zij hun kanalen graag voor deze thematiek en çavaria willen openzetten.” (TJ)

Bron: ZiZo, çavaria


Bobby de Vries (18) is Mister Gay Netherlands

kapitaalkrachtig en niet-blank. Twee keer zo veel vrouwen dan mannen zeggen holebi te zijn. Vele schattingen zeggen dat 5 à 10 procent LGBT is.

2012

Bron: The Guardian

Bobby de Vries (18) uit Amstelveen is vrijdagavond gekozen tot de nieuwe Mister Gay Netherlands. Hij volgt Thom Goderie op. Danny Horvath (23) uit werd tweede. Moslimjongen Kevin Abdoelkariem (30) werd derde. (TJ)

Ikea-meubel

Bron: Gay.nl

3,4% Amerikanen zegt

LGBT te zijn 3,4% van de Amerikanen noemt zichzelf ho, le, bi of trans. Dat blijkt uit een onderzoek van Gallup bij 121.000 Amerikanen. Het beeld dat ‘dé’ LGBT vooral mannelijk, rijk en blank is, klopt niet, stelt een onderzoeker. De meerderheid is niet bijzonder

Vulva is geen

Om Seksualiteit.be, de website over seksuele gezondheid, bekend te maken bij een groot publiek lanceert Sensoa een campagne waarin misverstanden over erotische termen op grappige manier voorgesteld worden. Voor de juiste betekenis van ‘cunnilingus’, ‘vulva’, ‘ovuleren’ en ‘chlamydia’ kunnen volwassenen terecht bij Seksualiteit.be. Vier beelden in retrostijl, op boomerangkaartjes en op posters in toiletten van bioscopen en uitgaansgelegenheden, sporen volwassenen aan om zich te informeren. De site bevat namelijk heel wat info over soa en hiv, anticonceptie, seksueel misbruik, voorlichting, het lichaam en relaties.

Via de sociale media verspreidt Sensoa ook een originele promotiespot, gemaakt door studenten van de Universiteit Gent. Met de site en de campagne spoort Sensoa weer aan te praten over seks, acht jaar na de spraakmakende ‘Praat over seks-campagne’. Voor een goede communicatie is natuurlijk kennis van de juiste terminologie vereist. Daarmee wil Sensoa de seksuele gezondheid in Vlaanderen bevorderen.

Bron: Sensoa

Nederlandse

voetbalbond: “Homo?

Boeit geen flikker!” Op Coming-outdag, 11 oktober, heeft de Nederlandse voetbalbond KNVB een uitgebreide campagne gelanceerd tegen homofobie in het voetbal. Voetbalclub ADO Den Haag vat samen: “Of je nu jong of oud bent, homo of hetero, wat je afkomst of levensovertuiging ook is: de bal is van iedereen.”

Bron: NRC Handelsblad


HolebiBib

Maak kennis met Het Roze Huis çavaria Antwerpen

‘Diggers’ - Gaea Schoeters.

Met een dertigtal aangesloten holebi- en transgenderverenigingen vervult Het Roze Huis één van de belangrijkste rollen binnen de Vlaamse holebi- en transgendergemeenschap. Gedragen door een hele hoop vrijwilligers werkt de organisatie naar een aanvaarding van holebiseksualiteit en genderexpressie in de ruimste zin. Ook bij minderheden binnen onze samenleving, zoals allochtonen en ouderen, maakt Het Roze Huis ‘holebi en transgender zijn’ bespreekbaar.

HolebiBib

Naast een eigen werking met een aantal werkgroepen, richt Het Roze Huis zich naar de hele provincie Antwerpen. Door plaatselijke initiatieven financieel en logistiek te steunen, draagt de organisatie bij tot emancipatie en empowerment van holebi’s en transgenders in alle uithoeken van de provincie.

Een recent overzicht van onze aangesloten verenigingen vind je op www.hetrozehuis. be of elders in deze Magneet. Neem ook eens een kijkje op de infotoog en het infobord in Café Den Draak!

Het Roze Huis wil er dan ook zijn voor elke holebi en transgender die met vragen zit. Daarnaast wil ze ook een plaats bieden aan zij die zich gewoon, onder gelijkgezinden, eens flink willen amuseren. Het Activiteitenteam staat daar garant voor! Het Roze Huis wil vooral ook wegen op diegenen die vandaag het holebi – en transbeleid in ons land bepalen. Door politiek lobbywerk slaagt de organisatie erin zich door het politieke kluwen te wringen. Kortom, Het Roze Huis is er voor iedereen! Zin om mee te werken aan deze droom? Het Roze Huis is steeds op zoek naar enthousiaste vrijwilligers.

Onthaal Nood aan een babbel? Zit je met vragen of ben je bezig met jouw coming-out? Blijf er niet mee zitten… Vrijwilligers van de Werkgroep Onthaal staan voor je klaar! Elke donderdagavond van 19u tot 21u. Meer info: onthaal@hetrozehuis.be of 03/288.00.84

22 - de magneet

Zin in een goed boek? Of wil je gewoon meer informatie over holebiseksualiteit in de ruimste zin van het woord? Nood aan literatuur over het transgenderthema? Vrijwilligers van de HolebiBib staan voor je klaar! Elke dinsdagavond van 18u tot 20u. Elke zaterdagmiddag van 15u tot 17u. Meer info: holebibib@hetrozehuis.be of 03/288.00.84

Aangesloten verenigingen

Zaalverhuur: Plan je privé of met je organisatie of bedrijf een vergadering, receptie of activiteit? Reserveer dan één van onze zalen. De prijzen zijn democratisch en onze medewerkers leggen je in de watten. Meer info en reservaties via secretariaat@hetrozehuis.be of 03/288 00 84.

STEUN ONS PROJECT Het Roze Huis kan niet bestaan zonder extra financiële ondersteuning. We rekenen dan ook op jou om ons het broodnodige duwtje in de rug te geven. Wist je dat je voor elke gift vanaf 40 euro op jaarbasis een fiscaal attest ontvangt? Dit doe je door te storten op onze projectrekening bij de Koning Boudewijnstichting met als mededeling ‘L78039-Het Roze Huis – çvaraia Antwerpen’. Je kan ons ook op tal van andere manieren steunen, bv. door ons te (laten) sponsoren door je bedrijf, geldelijk of in natura. Je kan ook ‘Krekelsparen’. Of informeer bij je notaris over een legaat t.v.v. Het Roze Huis.

ALGEMEEN CONTACTADRES: Het Roze Huis – çavaria Antwerpen Draakplaats 1 2018 Antwerpen www.hetrozehuis.be info@hetrozehuis.be 03/288 00 84

‘Diggers’ is een literaire thriller. Als ik het goed heb begrepen, oorspronkelijk bedoeld om te verfilmen voor televisie, wat niet is gebeurd. De schrijfster vond het verhaal te goed om het te laten te verworden tot enkel bits en bites op een schijfje en herwerkte het daarom tot een roman. Een verhaal over afspraakjes, kuiperij, misdaad, racisme, chantage, hebzucht, kleine politiek … kortom de minder fraaie kant van ons, mensen. Dit is het verhaal: een student heeft dringend centen nodig (welke student niet?) en neemt als aankomend archeoloog een ‘jobke’ aan met een verboden tintje. Hij zal, met de hulp van enkele vrienden een akker in de Westhoek ontdoen (‘diggen’, graven) van mogelijke overblijfselen uit de Eerste Wereldoorlog. Het boek is al interessant door alle informatie die je meekrijgt over een belangrijke periode uit onze geschiedenis. Het is een lijvig (meer dan 600 blz.) en spannend boek ook, soms ietwat ongeloofwaardig maar onderhoudend. Een boek over vriendschap en het aftasten van de grens tussen vriendschap en liefde. Is het voelen van een diepe, gelijkslachtelijke vriendschap, zonder deze ten volle lichamelijk te beleven toch homofiele liefde? Deze vraag komt vooral aan bod in het eerste deel van het boek. Deze roman begint met volgende woorden: “Ik ben geen homo. Absoluut niet. Niet uit overtuiging, niet omdat ik er geen wil zijn, maar gewoon omdat ik er geen aanleg voor heb. Echt niet.” ‘Diggers’ is te koop in boekhandel ‘t Verschil.

Gilbert De Cooman


‘De Witte Veer - John Boyne Het tweede boek dat we bespreken, ‘De witte veer’, is een compleet ander boek. Historisch situeert dit boek zich tussen 1916 en 1919. Het aandeel ‘Wereldoorlog I’ is aanzienlijk groter. De oorlogsgruwel en ellende zijn nadrukkelijker aanwezig. Het was immers niet bepaald een koffiekransje daar aan het front in Frankrijk en België. Als lezer krijg je veel op je bord, ik heb het boek meerdere keren weggelegd om later te herbeginnen. Tristan, het hoofdpersonage, beschrijft ons zijn militaire opleiding, de ontmoeting met z’n vriend Will en het naar het front gestuurd worden. Later (we schrijven 1919) probeert hij in het reine te komen met z’n oorlogstrauma’s. Dat Will meer voor hem betekent dan je van een gewone vriendschap met een soldatenmakker mag verwachten, geeft het boek het signatuur ‘holebi’. Hun wederzijdse (?) liefde wordt geconsumeerd maar door tijdsgeest en omstandigheden draagt dit bij tot het drama dat de schrijver voor ons schildert.

Een boek vol menselijk falen en onmacht. John Boyne laat de lezer nadenken, de goede is niet altijd goed, en de slechte, is die wel slecht? Er wordt gezocht naar het waarom van gestelde daden. op die manier krijg je als lezer mededogen en zou je willen troosten door hen eens goed vast te pakken. Het is niet het makkelijkste boek maar wel erg goed geschreven. ‘Krachtig, indringend en prachtig’ als ik even de achterflap mag citeren. Een aanrader, kortom. John Boyne heeft nog meerdere boeken op zijn palmares waaronder het bekende ‘De jongen in pyjama’ een bestseller. De filmversie was nog niet zo lang geleden op televisie te bekijken. ‘De Witte veer is in bib te vinden onder F1020/3042 en nog te koop in boekhandel ‘t Verschil.

Gilbert de Cooman


Antar Een regenboog aan cultuur en vrije tijd p/a Draakplaats 1,2018 Antwerpen 0486 66 67 01 antar.vzw@gmail.com l Elke derde donderdag:(behalve in augustus) ledenvergadering Antar in Het Roze Huis, vanaf 20u. Meer info op antar.vzw@gmail.com

Het Roze Huis - çavaria Antwerpen vzw Café Den Draak Draakplaats 1, 2018 Antwerpen, 03 288 00 84 info@hetrozehuis.be; www.hetrozehuis.be l Elke dinsdag (18u-20u) en zaterdag (15u-17u): Holebibib l Elke donderdag (19u-21u) Onthaal in café Den Draak. Ook op afspraak op een ander moment of andere plaats; bellen of mailen. Bellen kan enkel op donderdag tussen 19u-21u op 03/288.00.84 of mail naar onthaal@hetrozehuis.be. l Elke laatste vrijdag van de maand: De Roze Draak, Spellenclub van Het Roze Huis (vanaf 20u). Gezellige avond waarop allerlei gezelschapspelen worden gespeeld, gratis en iedereen welkom. Meer info op spellenclub@hetrozehuis.be Het Roze Huis is lid van çavaria (www.cavaria.be), de wereldkoepelorganisatie ILGA (www.ilga.org) en de Europese koepelvereniging ILGA Europe (www.ilga-europe.org).

Onze aangesloten verenigingen : AA-holebigroep ‘De Eerste’ Holebi’s met verslavingsproblemen p/a Draakplaats 1, 2018 Antwerpen Gauke.poppema@kreatos.be l Elke dinsdag:bijeenkomst AA De Eerste in Het Roze Huis (20-22u30) Active Company Actieve sport en ontspanning voor holebi’s p/a Draakplaats 1, 2018 Antwerpen Tel. 0477 51 03 05 , Fax. 03 248 37 85 info@activecompany.be; www.activecompany.be l Elke maandag: badminton en zwemmen l Elke dinsdag: active workout en volleybal. l Elke woensdag: koor, worstelen en zwemmen l Elke donderdag: yoga en badminton l Elke zondag: badminton, tennis, fietsen (laatste zondag van de maand), hiking (zondag van eerste volledig weekend van de maand) en nordic walking (elke derde zondag van de maand). Ballroomdansen in lessenreeksen en volgens data die je vindt op www.activecompany.be Voor gedetailleerde informatie rond de sporten, zie www.activecompany.be of Time Out, het magazine van Active Company. Bij Active Company vinden sommige van de activiteiten niet plaats op feestdagen en tijdens schoolvakanties.

Antwerp Pride vzw p/a Draakplaats 1, 2018 Antwerpen bart@antwerppride.com www.antwerppride.eu. Atthis Voor vrouwen die van vrouwen houden Geuzenstraat 27, 2000 Antwerpen 03 216 37 37 atthis@atthis.be; www.atthis.be l Elke vrijdag en zaterdag:praatcafé voor lesbiennes van in het lokaal van Atthis (20.30u) l Elke eerste vrijdag: danscafé voor lesbiennes vanaf 20.30u bij Atthis l Elke vierde vrijdag: 40-pluspraatavond voor lesbiennes vanaf 20.30u Bonus Social club voor holebi’s die jong van hart en open van geest zijn p/a Draakplaats 1, 2018 Antwerpen bonusplusminus@hotmail.com l Elke eerste en derde donderdag: praatcafé Bonus, Den Draak (café van Het Roze Huis), Draakplaats 1, 2018 Antwerpen (21u) Boysproject – CAW De Terp Sociale organisatie voor mannelijke sekswerkers Ook gratis SOA check-up Appelmansstraat 12 bus 1, 2018 Antwerpen 03 293 95 90 boysproject@cawdeterp.be www.boysprojects.be - www.info4escorts.be l Elke woensdag en donderdag: Drop-Inn van Boysproject van 14u tot 21u. Gratis SOA-test en inenting hepatitis-B. Voor meer informatie rond het aanbod zie www.boysproject.be De Flamingo’s Antwerpse holebistudentenclub p/a Draakplaats 1, 2018 Antwerpen deflamingos@hotmail.com www.clubflamingo.be De Klaproos Praatgroep voor holebi’s Goudvinkstraat 32, 2260 Westerlo 016 69 60 46 klaprooskempen@msn.com Dubbelzinnig Praatgroep voor bi’s p/a Draakplaats 1, 2018 Antwerpen info@dubbel-zinnig.be; www.dubbel-zinnig.be l Elke eerste donderdag van de maand: bijeenkomst bi-praatgroep Dubbelzinnig in Het Roze Huis, Draakplaats 1, 2018 Antwerpen (20u). Alle inlichtingen: info@dubbel-zinnig.be

El Mismo Holebivereniging voor 26+ info@elmismo.be; www.elmismo.be l Maandelijkse activiteit of babbelkroeg. Voor detail: Zie website Enig Verschil Holebi-jongerengroep Voor jongeren tot 30 jaar. p/a Draakplaats 1, 2018 Antwerpen info@enigverschil.be; www.enigverschil.be l Elke woensdag: van 20u tot 23u (tot 24u als volgende dag vakantiedag is) EV-café in Kavka, Oudaan 14, Antwerpen l Elke eerste woensdag van de maand: activiteit van 19u tot 21u in Kavka, Oudaan 14, Antwerpen. Maken van onthaalafspraken via www.enigverschil.be. Gay Business Antwerp Belangengroep voor roze ondernemers Draakplaats 1, 2018 Antwerpen gaybusinessantwerp@telenet.be HijZijZo! Holebivriendenkring Molenstraat 76, 2300 Turnhout info@hijzijzo.be; www.hijzijzo.be onthaal@hijzijzo.be : 0494/85 04 77 Homo- en Lesbiennewerking Mechelen (HLWM) Holebivereniging voor alle leeftijden Hanswijkstraat 74, 2800 Mechelen 0486 14 17 87 info@hlwm.be; www.hlwm.be l Elke donderdag: voetbaltraining mannen HLWM ‘the Pink Devils’, Vrijbroekpark Mechelen (19-20u), info via 0486/14 17 87, info@pinkdevils.be en www.pinkdevils.be l Elke vrijdag: babbelkroeg HLWM (21.00u01.00u), Hanswijkstraat 74, Mechelen (21u). De babbelkroeg is rookvrij. l Elke tweede vrijdag: beleggersclub 3G. Info via beleggersclub@googlegroups.com l Maandelijks: mountainbiketochten met HLWM 0472/51.81.43 of info@hlwm.be Voor het mountainbikeprogramma kan je surfen naar www.hlwm.be. Homomannen 40+ Een nieuw initiatief voor homomannen p/a Draakplaats 1; 2018 Antwerpen holebi40plus@gmail.com l Elke laatste zondag van de maand: vanaf 14u bijeenkomst in Het Roze Huis ’t Kwadraat Vereniging voor holebi-ouders p/a Draakplaats 1; 2018 Antwerpen info@tkwadraat.be, www.tkwadraat.be

de magneet - 25


Mangho Opvang en begeleiding van (ex–)getrouwde homo’s François Verhaert, Draakplaats 1, 2018 Antwerpen Ouderen 0496 16 63 66 (François) Jongeren 0496 59 92 96 (Jan) mangho-a@hotmail.com, www.mangho.be l Elke derde woensdag van de maand: praatavond Mangho voor de ouderen in de Grote Zaal van Het Roze Huis, Draakplaats 1, 2018 Antwerpen, van 20 tot 22u. Bijeenkomst vanaf 19u30 in Café Den Draak, zelfde adres. Info via mangho-a@hotmail. com. De jongeren komen om de twee maand bijeen; alle info via Jan op 0496 59 92 96 of jean@34@live.nl. Meer info www.mangho.be Oekandana? Vereniging voor (ex-)partners van holebi’s en transgenders p/a Draakplaats 1, 2018 Antwerpen 0476/73 28 45 (Hilde) oekandana.praatgroep@gmail.com. Pimpernel40plus Vereniging voor lesbiennes 40+ p/a Draakplaats 1, 2018 Antwerpen 03/218 97 56 (Leentje) www.pimpernel40plus.be; pimpernel40plus@telenet.be l Elke eerste zondag van de maand: vanaf 14u bijeenkomst in café Den Draak Pinkwave GLBTQ radio van Antwerpen Noordland 7a, 2040 Zandvliet redactie@pinkwave.be, www.pinkwave.be l Elke donderdag: gaat het janettenradioprogramma Pink Wave op de enige echte vrije radio Radio Centraal in de ether (20.30u tot 22.00u) Te beluisteren op 106.7 en via de Stream van Radio Centraal: http://streaming.radiocentraal.org Op zaterdag wordt de voorgaande uitzending gepubliceerd op de website en podcast www.pinkwave.be pInQ Vereniging voor hoogbegaafde holebi’s en transgenders p/a Draakplaats 1, 2018 Antwerpen http://pinq.weebly.com Shouf Shouf vzw Multiculturele holebi-organisatie p/a Draakplaats 1, 2018 Antwerpen 0499 70 50 07, www.shouf-shouf.be l Elke laatste vrijdag van de maand: bijeenkomst op de zolder(19u) van Het Roze Huis. Info: welkom@Shouf-Shouf.com Stavazah p/a Draakplaats 1, 2018 Antwerpen We trainen in sportcentrum Deurnese Turners, Drakenhoflaan 160, 2100 Deurne. Info: stavazah@gmail.com - 0476 76 01 33 (Ann) In de winter spelen we in de zaal: Parochiecentrum, Helderstraat 57, 2600 Berchem SWEEZO Mechelse holebi-jongerengroep tot 30 jaar. p/a Draakplaats 1, 2018 Antwerpen info@sweezo.be, www.sweezo.be

26 - de magneet

Vlaamse Gender Kring Gendervereniging p/a Draakplaats 1, 2018 Antwerpen info@vlaamsegenderkring.be, brittspelters@skynet.be; www.vlaamsegenderkring.be l Elke derde vrijdag van de maand: Vaste bijeenkomst Vlaamse GenderKring, HRH, Draakplaats 1, 2018 Antwerpen (20u30) Voilà Holebi- en transgendervereniging regio Mol (Kempen) Turnhoutsebaan 19/4, 2400 Mol 0476/664999 mario.j2011@hotmail.com VREAK Holebitheater Holebitheatergroep p/a Draakplaats 1, 2018 Antwerpen 0498 53 33 44; wim.morbee@gmail.com; www.vreak.be Werkgroep Homofilie Kempen (WHK) Holebivereniging voor alle leeftijden p/a Molenbergstraat 7 bus 2, 2300 Turnhout 0486 88 22 37 whk@skynet.be; www.whk.be Werkgroep Internationale Solidariteit met Holebi’s (WISH) Engagement rond holebi’s en mensenrechten p/a Draakplaats 1,2018 Antwerpen 03 288 00 84 wish@hetrozehuis.be; www.starttowish.be Why Me Vereniging voor holebi’s en transgenders uit zwartAfrika p/a Draakplaats 1, 2018 Antwerpen whyme-2012@hotmail.com www.facebook.com/groups/whyme129 World Outgames Antwerpen 2013 vzw Brouwersvliet 19-21, 2000 Antwerpen 03 337 87 50 info@woga2013.org; www.world.outgames.org

Onze partnerorganisaties: Çavaria Vlaamse koepelvereniging Kammerstraat 22, 9000 Gent 09 223 69 29 info@cavaria.be; www.cavaria.be Wel Jong Niet Hetero (WJNH) Holebi-jongeren in Vlaanderen en Brussel Kammerstraat 22, 9000 Gent tel 09/335 41 87 info@weljongniethetero.be; www.weljongniethetero.be

De andere Roze Huizen: Casa Rosa Kammerstraat 22, 9000 Gent 09 269 28 12 info@casarosa.be; www.casarosa.be Het Nieuwe Huis Kuringersteenweg 179, 3500 Hasselt 011 74 06 01 (LACH vzw) 011 25 22 94 (De Madam vzw) info@holebilimburg.be www.holebilimburg.be Het Holebihuis Diestsesteenweg 24, 3010 Kessel-Lo admin@holebihuis.be

Maison Arc-en-Ciel (Alliàge asbl) 7, Hors-Château, 4000 Liège (Luik) courrier@alliage.be; www.alliage.be Regenbooghuis Polaris Groentemarkt 19a, 8400 Oostende 059 43 96 17 info@polaris-wvl.be, www.polaris-wvl.be Regenbooghuis (vzw Rainbowhouse) Kolenmarkt 42, 1000 Brussel 02 503 59 90 info@rainbowhouse.be ; www.rainbowhouse.be

Holebi-diensten Holebifoon (info over holebi-seksualiteit) 0800-99 533 gratis nummer www.holebifoon.be Zizo Magazine voor holebi’s www.zizo-magazine.be Sensoa Centrum voor seksuele gezondheid en hiv 03 238 68 68 info@sensoa.be www.sensoa.be l Elke tweede zondag: HIV-café van 15u tot 22u, De stroming(ACV), Almoezenierstraat 12, 2000 Antwerpen. Meer info: positief@sensoa.be

Holebi-sites: Gaybelgium portaalsite voor holebi’s www.gaybelgium.be Gaylive portaalsite voor holebi’s www.gaylive.be Gayworld portaalsite voor holebi’s www.gayworld.be

Holebi Info informatiesite voor holebi’s www.holebi.info


Biseksueel, Lesbisch, Homo, Transgender.

Erover praten is altijd de eerste stap. • Heb je vragen of twijfels over je seksualiteit? • Heb je nood aan een babbel? • Zoek je iemand die naar je luistert, die je aanvaardt zoals je bent? • Zoek je iemand waarmee je over je gevoelens kan praten? • Ben je op zoek naar mensen die zijn zoals jij?

Anoniem en informeel.

Hoe kan je ons vinden? • Elke donderdag tussen 19 u en 21u - in café Den Draak, Draakplaats 1, 2018 Antwerpen: vraag om een (onthaal)gesprek aan de bar. Indien gewenst kan het gesprek in een andere ruimte dan het café plaatsvinden - via de Grote Hondstraat: bel aan de inkomdeur van Het Roze Huis • Ook na afspraak telefonisch of via mail op een ander moment en/of op een andere plaats Tel: +32 (0)3 288 00 84 of e-mail: onthaal@hetrozehuis.be - www.hetrozehuis.be via contact

Het Roze Huis - çavaria Antwerpen Draakplaats 1 - 2018 Antwerpen - Tel: +32 (0)3 288 00 84 onthaal@hetrozehuis.be - www.hetrozehuis.be

Onthaal: elke donderdag van 19u tot 21u of op afspraak

V.U.: L. Nelissen, Draakplaats 1, 2018 Antwerpen

• Een gesprek kan zonder afspraak en in alle anonimiteit • Een gesprek kan in het café of boven in een rustige ruimte

De Magneet winter 2012  

Wintereditie 2012 van De Magneet