__MAIN_TEXT__

Page 28

RUIMTELIJKE ORDENING

De zagerijsite in het centrum van Minderhout krijgt invulling

Van een probleem naar een voorbeeldproject MINDERHOUT - Op de 8.800 m² braakliggende gronden in het centrum van Minderhout, waar ooit zagerij Van Erck stond, wordt gewerkt aan een inbreidingsproject met in totaal 59 appartementen en 6 woningen. Het project is een voorbeeld van bouwen binnen een dorpskern met uitbreiding van het aantal wooneenheden zonder te raken aan de open ruimte. En dat laatste is meer dan nodig in een gemeente die koploper is op Vlaams niveau inzake het verlies aan open ruimte. De voormalige houtzagerij langs de Desmedtstraat wordt gebouwd in 1926. In 1990 werden de bedrijfsactiviteiten overgebracht naar de Zandstraat in Wortel. Willy Vermeiren uit Loenhout kocht de eigendom. Tussen 1997 en 2006 diende de eigenaar vier bouwaanvragen in: drie voor het bouwen van een tankstation met shop en carwash, een vierde voor het bouwen van appartementen. Maar tot viermaal toe wordt de aanvraag geweigerd, meestal omdat de het voorstel volgens de overheid niet verenigbaar is met de onmiddellijke omgeving. Ontmoedigd laat hij de gronden liggen voor wat ze zijn en blijft het tien jaar lang stil op wat door vele inwoners wordt ervaren als een kankerplek pal in het dorpscentrum. Ondertussen is de visie op ruimtelijke ordening fel gewijzigd. We moeten zuinig omspringen met de open ruimte die er nog is en binnen de bestaande dorpskernen bouwen waar mogelijk. Het project dat Wilfried en Tom, twee zonen van Willy Vermeiren, nu laten uitvoeren is daar een voorbeeld van.

Inbreiding Op de braakliggende gronden langs de Desmedtstraat komen twee appartementsblokken en drie woningen. Op de grond langs de Gemeentestraat, eigendom van hun broer Stijn, komen nog eens drie woningen.

Langs de Desmedtstraat komen 33 appartementen in een gebouw met vier bouwlagen.

Langs de Desmedtstraat komt een gebouw met vier bouwlagen - een gelijkvloers, een eerste en twee verdieping en een vierde terugspringende bouwlaag. Zo blijft het gebouw optisch vriendelijker in het straatbeeld. In dit gebouw komen 33 appartementen met 2 of 3 slaapkamers en een oppervlakte die varieert van 78 tot 159 m². Achter dit gebouw komt een tweede gebouw

met 26 appartementen. Dit telt één bouwlaag minder. Om de overgang van de appartementen naar de achterliggende wijk Torenakker in harmonie te brengen eindigt deze woonblok met 3 woningen met slechts twee bouwlagen of een gelijkvloers en één verdieping. Om dezelfde reden worden ook langs de Gemeentestraat maar drie woningen met één verdieping gebouwd. Tussen de woningen langs de Gemeentestraat en de appartementsblokken is er centraal, naast de inrit van de ondergrondse parking, een rustzone met speeltuigen voor de kinderen. De bescheiden woning Gemeentestraat 1, met een voor het dorpsplein beeldbepalend karakter wordt gerenoveerd. Alle gelijkvloerse appartementen en de woningen hebben een eigen tuintje, de hoger gelegen appartementen elk een terras.

Autoluw

In de Gemeentestraat bouwt men drie woningen naast de gerenoveerde bestaande woning.

28

-

DECEMBER 2018 - DE HOOGSTRAATSE MAAND

De site is met auto’s niet bereikbaar langs de Desmedtstraat. Dat is in beperkte mate wel het geval langs de Torenakker en vooral langs de Gemeentestraat. Daar kunnen de bewoners in een ondergrondse parking onder en tussen de twee appartementsblokken. In deze kelderver-

Profile for De Hoogstraatse Maand - archief

december 2018 - De Hoogstraatse Maand  

De Hoogstraatse Maand is het populaire, meestgelezen maandblad uit de Hoogstraatse Noorderkempen.

december 2018 - De Hoogstraatse Maand  

De Hoogstraatse Maand is het populaire, meestgelezen maandblad uit de Hoogstraatse Noorderkempen.

Profile for demaand