Page 1

PROVINCIEHUIS FLEVOLAND 2 JUNI | 2016 LELYSTAD

VERENIGING DELTAMETROPOOL ONAFHANKELIJK NETWERK VOOR METROPOLITANE ONTWIKKELING IN SAMENWERKING MET

PROVINCIE FLEVOLAND

METROPOOL FORUM 2016 Op 2 juni 2016 organiseerde Vereniging Deltametropool, in samenwerking met Provincie Flevoland, alweer het vijfde Metropool Forum. Op deze jaarlijkse bijeenkomst kan iedereen die zich inzet voor de metropolitane ontwikkeling van Nederland, in al zijn vormen en gedaanten, zijn stem laten horen. Via het Forum worden verfrissende inzichten opgedaan, wordt contact gelegd met nieuwe actoren en belanden onderwerpen op agenda van de vereniging. In de afgelopen jaren heeft de vereniging, door middel van projecten en studies met diverse partners, haar stempel gedrukt op de actuele metropolitane vraagstukken voor Nederland. Dit heeft onder meer geleid tot het opstellen van de ‘Oproep: Fast-Forward naar Deltametropool Nederland’, een oproep tot een metropolitane strategie en agenda voor Nederland. Hier is met tal van experts over gesproken en in het verlengde van deze oproep is de ‘Agenda voor Metropoolvorming in Nederland’ opgesteld.

De Forum-uitvraag was gebaseerd op de vier opgaven uit de Agenda voor Metropoolvorming in Nederland, dit zijn ‘Positioneer stedelijke regio’s als de economische motoren van NL’, ‘Verdicht de (kern)steden’, ‘Versnel en verbeter de regionale en (inter) nationale verbindingen’, en ‘Verbeter de levenskwaliteit in steden’. Vanuit de inzendingen is het thema ‘Voorzie in voedsel’ als extra sessie aan het Forum toegevoegd. Deze terugblik geeft per deelsessie een impressie en de opgedane inzichten. CdK en verenigingsvoorzitter Leen Verbeek opende de middag en heette iedereen welkom in het Provinciehuis Flevoland. Vervolgens schetste agent Paul Gerretsen de overeenkomsten, verschillen en specifieke opgaven van de diverse (inter) nationale stedelijke agenda’s, van partijen als de VN, EU, Kabinet en Regio Randstad. Hij riep op tot het onderling koppelen van deze agenda’s en met die van marktpartijen (Bouwend Nederland, IVBN, NEPROM, etc) om te komen tot één open agenda voor Nederland, met richting! Moderator Jaap Modder lichtte kort de ‘Agenda voor Metropoolvorming in Nederland’ van de vereniging toe. Uit dit traject is gebleken dat Rijk, marktpartijen, corporaties en non-profits bezig zijn met vergelijkbare agenda’s. Ook zijn vanuit TNO, de ministeries van BZK en IenM e.a. inmiddels positieve reacties op de Agenda ontvangen. Gesterkt door de inzendingen en inzichten op het Forum, zal de vereniging verder werken aan zowel haar eigen Agenda als het koppelen van en met de externe agenda’s. Het belang van het creëren van één open agenda, met richting en een duidelijk punt op de horizon, werd door alle aanwezigen onderschreven.

Verslag | Metropool Forum 2016 (2 juni 2016, Provinciehuis Flevoland)  

Verslag | Metropool Forum 2015 (26 mei 2015, Energiehuis Dordrecht) Op donderdag 2 juni 2016 vond het Metropool Forum 2015 plaats in Lelyst...

Advertisement