Page 1

A Komáromi régió hetilapja • Komárňanský regionálny týždenník

DELTA 0,50 €

6. oldal

Ideért a madárinfluenza

9. januára 2017. január 9.• Ročník XIV. évfolyam

2. szám

A PISA-mérés, avagy funkcionális analfabétákat nevelünk? „Élhető Gútáért dolgozom” Immár tíz éve van a város élén, megannyi nehézséggel szembesült, ugyanakkor a sikerek ihletik és ösztönzik a további cselekvésre. Eredményekről és kudarcokról, múltról, jelenről és jövőről, a várost érintő problémákról és tervezett fejlesztésekről Horváth Árpáddal, Gúta polgármesterével beszélgettünk. 4-5. oldal

www.deltakn.sk

kisebb csoda: megtermett a gyapot!

Megújulás küszöbén a Zdravcentrum kOMáROM.

LakszakáLLas/csIcsó. Biztos sokan felkapják a fejüket a hírre, miszerint a Lakszakállasi Mezőgazdasági Szövetkezet csicsói részlegén decemberben learatták az egy hektáros gyapotföldet. Európai projektről van szó, melynek célja egy itteni klímaviszonyok mellett is megtermő gyapotfajta kikísérletezése, ezen túl pedig Európa gyapotimport függőségének csökkentése. A gyapotból készülő pamutfonál a textil- és ruhaipar fő alapanyaga. 6. oldal

Újra az egészségügyé lehet a főszerep az egykori Zdravcentrum épületében. A részben városi, részben megyei tulajdonú ingatlannak hamarosan új gazdája lehet, aki felújítaná az emúlt években nagyon lerongyolódott épületet, és újra egészségügyi központot alakítana ki – orvosi rendelőkkel, gyógyszertárral, különböző egészségügyi szolgáltatásokkal. 3. oldal

Delta hetilap


2

DELTA

AKTUÁLIS

szamárpadban az okta A PISA-mérés és ami mögötte van, avagy valóban funkcionális an Kiábrándító, lesújtó, tragikus. Ezek csak a legfinomabb jelzők azok közül, melyekkel a decemberben közzétett PISA-felmérés 2015-ös szlovákiai eredményeit kommentálta a hazai közvélemény. Valóban ilyen szörnyű a helyzet, vagy a PISA, amely az egyik legnagyobb befolyással bíró nemzetközi felmérés, torz képet fest a szlovákiai oktatásügy általános helyzetéről?

Egyharmaduk funkcionális. analfabéta. „Az űrből a Föld légkörébe belépő kődarabokat meteoroidoknak nevezik. A meteoroidok felforrósodnak és izzanak, miközben keresztülzuhannak a Föld légkörén. A legtöbb meteoroid elég, mielőtt becsapódna a Föld felszínére. Amikor egy meteoroid becsapódik a Földbe, akkor egy kráternek nevezett lyukat hozhat létre. Ahogy egy meteoroid közeledik a Földhöz és légköréhez, felgyorsul. Miért történik ez? 1. A meteoroidot behúzza a Föld forgása. 2. A meteoroidot tolja a Nap fénye. 3. A meteoroidot vonzza a Föld tömege. 4. A meteoroidot taszítja az űr légüres tere.“ Ilyen és ehhez hasonló – zömében zavarbaejtően egyszerű – kérdés-válaszokkal találkozott 2015 áprilisában az a 6350 szlovákiai diák, akik részt vettek a legutóbbi nemzetközi PISA-felmérésben. A teszt alig egy hónappal ezelőtt közzétett eredményei mégis a szlovákiai diákok katasztrofális teljesítményéről tanúskodnak: 15 éves diákjaink több mint negyedének gondot okoz az alapvető matematikai műveletek elvégzése, közel egyharmada nem képes a legegyszerűbb természettudományos összefüggések felismerésére, és –

ami a legrémisztőbb – egyharmaduk funkcionális analfabéta. Szlovákia nem lehet büszke: az európai országok rangsorában csupán négy országot (Ciprust, Romániát, Bulgáriát és Görögországot) előzött meg.

Mi is az a PISA?. A PISA-teszt az egyik legjelentősebb és legnagyobb presztízzsel bíró közoktatási minőséget vizsgáló felmérés, amelyet egységes módszertan szerint háromévente végeznek az OECD (a világ legfejlettebb országait tömörítő gazdasági szervezet) országaiban. A teszt 15 éves tanulók matematikai, természettudományos és szövegértési

képességeit vizsgálja. (Ez a három terület most először egy új méréssel, a „kollaboratív problémamegoldással“ is kiegészült, ám ennek eredményeit még nem hozták nyilvánosságra.) A PISA nem tárgyi és lexikális tudást, hanem kompetenciákat vizsgál: azt, hogy a diákok mennyire képesek a való életre szabott feladatokban alkalmazni az iskolában megszerzett ismereteket. Mivel az eredmények országonként jól összevethetők, általában – és kissé elhamarkodottan – az oktatáspolitika sikeressége mércéjének tekintik. Az első PISA-tesztet 2000-ben végezték, Szlovákia (mint OECD-tagállam) azonban csak három évvel később, 2003-ban csatlakozott a projekthez. Ám ahelyett, hogy az évek során alkalmazkodtunk

KomApp: hogy tudja, hol és mi történik kOMáROM. A napokban egy új, ingyenes mobiltelefonos alkalmazás vált elérhetővé, amelynek segítségével bárki naprakészen értesülhet a két Komáromban sorra kerülő kulturális és szabadidős programokról. Erről Kiss Réka és Pézman Zoltán, a Villa Camarum Polgári Társulás képviselői múlt csütörtöki sajtótájékoztatójukon számoltak be. Mint hangsúlyozták, gyakori panasz a lakosok részéről, hogy egy-egy Északvagy Dél-Komáromban megrendezett koncertről, kiállításról, előadásról, szabadidős eseményről csak utólag értesülnek, holott szívesen elmentek volna. Ez nemcsak nekik csalódás, hanem az adott rendezvény szervezői számára is, hiszen így jóval kevesebben vesznek rajta részt. „Az információ gyakran elakad, nem éri el a célközönségét. Ezért a

lehető legkézenfekvőbb módon szeretnénk közös virtuális felületre gyűjteni a rendezvények beharangozóit. Egy mobiltelefonos/táblagépes alkalmazás segítségül hívásával, önkénteseink bevonásával, ingyenesen és naprakészen nyújtunk ezentúl tájékoztatást Észak- és Dél-Komárom kulturális és szabadidős rendezvényeiről“ – hangsúlyozták a Villa Camarum civiljei, megjegyezve, ezzel a két Komárom közti „együtt gondolkodást”, hatékonyabb információáramlást is erősíteni akarják. Megszületett a KomApp alkalmazás, mely néhány hetes tesztüzemmódot követően már ingyenesen letölthető az iOS- és az Android-rendszer internetes áruházában. A folyamatosan frissülő applikációnak köszönhetően a saját okos eszközeinkre futnak be az értesítések a két Komárom kulturális és szabadidős rendezvényeiről. Így kedvére csemegézhet mindenki a kínálkozó prog-

ramok között – az információ „házhoz jön”. Az alkalmazás fejlesztői magyarul és szlovákul nyújtanak tájékoztatást – az ajánlók az alapinformációkat tartalmazzák majd, hirdetéseket viszont nem. Lehetőség van fotó, youtube-link, facebook esemény, illetve honlap csatolására is. Kiss Réka hangsúlyozta, az alkalmazás minél hasznosabb működéséhez elengedhetetlen, hogy a szervezők tájékoztassák őket tervezett rendezvényeikről. Ezért arra kérik a programszervezőket, hogy a villa.camarum@gmail.com e-mail-címen, vagy a +421 905 498 911-es telefonszámon tegyék meg ezt – a beérkezett beharangozókat ezután feltöltik az applikációba. Külön köszönetet mondtak Lehocký Milannak, Keszegfalva polgármesterének – a község már beindított egy hasonló alkalmazást –, továbbá Drahoslav Ruščák informatikai fejlesztőnek. Az applikáció keze-

lőfelületét – Impoinfo szolgáltatás – egy kassai cég, az Adsupra Kft. fejlesztette ki, ráadásul a fiatalokból álló csapat rendkívül előnyös feltételekkel vállalta a munkát. Stubendek László, Észak-Komárom polgármestere a sajtótájékoztatón üdvözölte az applikáció létrejöttét, megjegyezve, nagyon fontos és hasznos dolognak tartja. (d)


2017. január 9.

AKTUÁLIS

tásügy

PISA-teszt: matematika

PISA-teszt: szövegértés

3

PISA-teszt: természettudomány

volna a felmérés kritériumrendszeréhez, egyre inkább hanyatlik a teljesítményünk. Szlovákia ráadásul soha nem szerepelt olyan rosszul, mint most. A vizsgált területek mindegyikében jelentősen gyengébb eredményt értek el diákjaink, mint az ezt megelőző felmérésekben.

Szlovákia V3-átlag (HU, CZ, PL) OECD-átlag

Szlovákia V3-átlag (HU, CZ, PL) OECD-átlag

Szlovákia V3-átlag (HU, CZ, PL) OECD-átlag

Jócskán az átlag alatt. A természettudományi területen tíz, matematikában hat, a szövegértésben ugyancsak tíz ponttal lettünk „szegényebbek“ 2012-höz képest – ezzel az eredménnyel jócskán az OECD-átlag alatt szerepelünk (lásd erről összehasonlító grafikonunkat!). Európa legjobbjai egyébként az észtek, a finnek és a szlovének (utóbbiak bizonyítják, nem kell messzire menni a jó példáért), de jól szerepeltek a lengyel és – legalábbis hozzánk képest – a cseh diákok is. Bár úgy tudjuk, a felvidéki magyar diákok tudásáról külön kimutatás nem készül, a PISA-teszt képet ad az ő ismereteikről is, hiszen a szlovákiai felmérést végző NÚCEM munkatársai (magyar nyelvű feladatokkal) a magyar iskolákat is rendszeresen felkeresik. A szlovákiai oktatásügy ezer sebből vérzik – ennek híre egy olyan „forró“ év után, mint amilyen 2016 volt, amikor egymást érték a pedagógussztrájkok, a szülők és a diákok demonstrációi, a szélesebb közvéleményhez is elért. Az azonban, hogy milyen tartalmi és módszertani reformokra lenne szükség, már nem olyan egyértelmű. Vannak, akik hajlamosak a PISA-mutatókat túldimenzionálni, s így pánikhangulatot keltve azonnali és széleskörű reformokat követelnek. Mások a rossz eredmények láttán inkább a homokba dugják a

fejüket, és fölöslegesnek, sőt egyenesen kártékonynak tartják a PISA-felméréseket. A helyzet azonban ennél bonyolultabb.

szűk tudásbázist vizsgál, figyelme nem terjed ki az irodalmi, történelmi, művészeti és idegennyelvi területekre. Vagyis már csak ezért sem szabad jelentőségét abszolutizálni.

Csínján a reformokkal. Azoknak, akik könnyedén átsiklanak a PISAtesztek eredményein, szögezzük le: ezek egy komoly problémára azért nagyon világosan rámutattak. Mégpedig arra, hogy a szlovákiai diákok alapvető szövegértési gondokkal küszködnek, és a tantervi tudást nem képesek az iskolán kívül kamatoztatni. Ennek vagy az lehet az oka, hogy rossz a tananyag (azaz haszontalan dolgokat tanítunk) iskoláinkban, vagy az, hogy rosszul, korszerűtlen módszerekkel és eszközökkel tanítanak pedagógusaink. Vagy ami ennél is rosszabb: mindkettő. Nem szabad azonban fejjel rohannunk a falnak, s csak csínján bánjunk a közoktatást érintő reformokkal, szerkezeti átalakításokkal – figyelmeztetnek a szakemeberek. Az oktatásügy ugyanis egy roppant bonyolult és érzékeny „szerkezet“ – ebbe belenyúlni csak azért, hogy a PISA-felméréseken majd jobban teljesítsünk, nagyobb károkkal járhat, mint haszonnal. Ne feledjük azt sem, hogy a PISA bár roppant fontos, de mégicsak egy

Magolás helyett. alkalmazható tudást?. Egy-egy PISA-felmérés után végül mindig ugyanaz a kérdés kerül a figyelem középpontjába. Milyen alapokon álljon a még ma is inkább poroszos oktatási modellt alkalmazó iskolai ismeretátadás: a tárgyi tudáson vagy a kompetenciafejlesztésen. Noha ma (talán nem véletlenül) ez utóbbi és az alkalmazható tudás hangsúlyozása számít progresszívnek, a magolás és a száraz ismeretanyag számonkérése pedig idejétmúlt csökevénynek, oktatási szakemberek arra intenek szerte a világban, hogy a lexikális ismereteket nem célszerű feláldozni a kritikai gondolkodás oltárán, hiszen a gondolkodás tudománya (szándékai szerint erre nevelne ma egy 21. századi modern iskola) tételes tudás nélkül nem elsajátítható, s csak konkrét kontextusban van értelme. Ha csak alig „töltünk bele“ valamit a gyerek fejébe, ugyan miről is gondolkodhatna? Langschadl Mátyás

Megújulás küszöbén a zdravcentrum Anyja elhagyta Folytatás az 1. oldalról Az egykori Zdravcentrum a kommunista rendszer idején pártházként működött, jelenleg üresen áll – 4/5 részben Nyitra Megye Önkormányzata, 1/5 részben pedig Komárom városa a tulajdonosa. 2014-ben szó volt arról, hogy az állam jelképes 1 euróért megvásárolja az ingatlant egy ügyfélközpont kialakítása céljából, ahová különböző állami közigazgatási hivatalok költöztek volna be. Azonban sem a megye, sem a város nem akarta elkótyavetyélni a központi helyen fekvő épületet. Később az ingatlancserés megoldásból sem lett semmi. Ezért a megye és a város tavaly ősszel külön-külön eladásra hirdette meg tulajdonrészét. Információink szerint a napokban mindkét versenytárgyalás sikeresen lezárult, mindkét esetben ugyanaz a komáromi székhelyű

vállalat ajánlotta a legmagasabb árat, így már csak a két önkormányzatnak kell jóváhagynia az eladást, és az új tulajdonosé lehet az épület. Ezzel újra élet költözhet a falak közé, a lakosok pedig valószínűleg üdvözlik majd, hogy – amellett, hogy nem válik szellemházzá – ismét egészségügyi jellegű tevékenység zajlik majd itt. Úgy tudjuk, hogy orvosi rendelők, gyógyszertár és más egészségügyi szolgáltatások lelnek az épü-

letben otthonra, miután azt a vevő rendbehozta. Lapunk megkereste a jövendőbeli tulajdonos képviselőjét, aki azonban hangsúlyozta, amíg nem zárul le az adásvétel – a városi és megyei önkormányzat nem bólint rá, és nem kötik meg a szerződést – korainak és feleslegesnek tartja, hogy beszéljen terveiről, ezt követően azonban szívesen tájékoztatja a nyilvánosságot. (csá)

az év első babáját kOMáROM. Január 1-jén, reggel 7.50 órakor született meg járásunk első babája a komáromi kórházban. Élete sajnos szomorúan indul, mivel édesanyja lemondott róla. A kisfiú koraszülött volt, nem egész 2 kilogrammos testsúllyal jött a világra, 41 centiméteres magassággal. Alacsony testsúlya miatt még az év első napján az érsekújvári kórházba szállították, ahol megfelelőbbek a körülmények a koraszülöttek gondozására. Fiatal, 18 éves édesanyja nem mindennapi nevet választott a kisfiúnak, Braiennek nevezte el. Úgy tűnik azonban, egy ideig ez lesz az utolsó dolog, amit a gyermek kap tőle: lemondott ugyanis róla, és beleegyezett abba, hogy örökbeadják. Értesüléseink szerint azonban nem kerül vadidegen nevelőszülőkhöz, ugyanis a rokonságból már jelentkeztek, hogy örökbefogadnák a kicsit. (d)

Forrás: OECD

alfabétákat nevelünk?


4

DELTA

AKTUÁLIS

„Élhető Gútáért dolgozom” Interjú Horváth Árpáddal, Gúta polgármesterével Folytatás az 1. oldalról • Tíz esztendeje polgármester. Mit sikerült egy évtized alatt véghezvinnie? - Kedvező kezdeti éveket éltem meg, szerencsére 2006-ban és azt követő években számos lépést tudtunk tenni, amivel hozzájárultunk a gútai élet könnyebbé tételéhez. Gondolok itt a temető felé vezető kerékpárút kialakítására, amire sok évet kellett várni, vagy a városi egészségügyi központ melletti lakások átadására, a Dankó Pista telepen lévő szociális lakások megépítésére, amelyek még az előző polgármester alatt kezdődtek, illetve útjavítások is történtek. Számos projektbe belefogtunk, építkezési terveket szőttünk. Mindezek később hozták meg gyümölcsüket. Mint például az iskoláink és óvodáink felújítása, illetve a körforgalom kialakítása is arra az időszakra tevődött. • Mi volt a legnagyobb kihívás? - Leginkább a 2008-as világválság és annak hatásai hátráltatták a város fejlődését. Meglehetősen nehéz három évet éltünk meg, nem kellőképpen és időben érkezett a részesedési adó, feléltük a tartalékainkat. Gyomorgörcsös időszak volt, hiszen gondot jelentett kifizetni a számláinkat. Nagyon szigorú megszorító intézkedéseket foganatosítottunk, így a 2010-ben tapasztalt 250 ezer eurós hiányt mára sikerült ledolgozni és ugyanekkora tartalékkal kezdhetjük a 2017-es évet. Mindazonáltal örömteli, hogy sikerült a sportra, az egészségügyre, a kultúrára és a közutakra költeni. Nagyobb probléma nélkül túléltük azt az időszakot.

„A járdák és a közutak. felújítását szorgalmazom”. • Két éve a megszorító intézkedések egyike az önkormányzati képviselők számának csökkentése volt. Korábban úgy nyilatkozott, jóval több egyeztetésre van szükség a gördülékenyebb együttműködéshez. Sikerült? - Úgy látom, elégséges ez a tizenhetes létszám, hiszen a testület működőképes. Nem szükséges tovább csökkenteni. Magyarországon Gútához hasonló nagyságú városokban tíz-tizenegy képviselővel működnek, ugyanakkor úgy vélem, ezzel sérül a demokrácia. Nem szabad annyira kevés emberrel vezetni egy települést, több nézetet kell ütköztetni. • Éppen ennek lett az egyik hozadéka, hogy ugyan kevesebb bizottságot terveztek, végül azok számát is megnövelték. - Akár így is fogalmazhatunk. Valóban, hat bizottságot terveztünk, végül azonban mégis tíz lett. Meglehet, ez is átértékelésre szorul. Összevonások várhatóak. • Új bizottságot is létrehoztak, aminek egyik célja a város turisztikai életének fellendítése. Történt előrelépés? - Nagyon remélem, hogy az elkövetkezendő két évben történik némi fejlődés. Gúta nem egy turisztikai központ, még mindig a vízimalom a leg-

vonzóbb idegenforgalmi látványosság. Erre építünk. Mindent megteszünk, hogy kellő figyelmet kapjon és a lehetőségeinkhez mérten támogatjuk. Felújítottuk a fahidat. A megyétől sikerül támogatást szerezni. Tervezzük, hogy a Gúta–Komárom kerékpárutat a malomig meghosszabbítjuk, ezzel is jobban bekapcsolva a turisztikai vérkeringésbe, illetve éppen a bizottság kezdeményezésére Gútát népszerűsítő kiadványok készülnek. • Az idegenforgalom fellendítésére eszményi lenne az úgynevezett Dögös terület szabadidőparkká való átalakítása. Úgy tudjuk, ez irányban is történtek lépések. - Tizenöt éves huzavona fejeződött be, az említett terület közel kilencven százaléka a mezőgazdasági szövetkezet tulajdonába került, így már semmi akadálya, hogy területeket cseréljünk, ahogyan arról az előzetes megegyezés is szól. Több száz hektár kerül cserére, és azzal már fogunk tudni valamit kezdeni. • Ha már korábban a kerékpárutakat említette, több pályázatot is beadott a város. Hogyan áll ezek elbírálása? - Dolgozunk a sikerességen, többfelé is lobbizunk. Terv az, hogy a vízimalomig megépüljön a mintegy nyolcszáz méteres szakasz, illetve egy új pályázat is beadásra került. Ez a „Kerékpárral a munkahelyre” címet viseli és a Brünni téri lakótelepről egészen az ipari telepig vezetne. Ez adná a város gerincét. Ugyanakkor távolabbi terv az Eurovelo bővítése Gútától Kamocsán, Szímőn, Andódon át egészen Érsekújvárig, valamint Negyed, Vágfarkasd, illetve Vágsellye összekötése. • A legutóbbi önkormányzati ülésen szóba került, hogy a 2017-es év egyik jelentős beruházása a város közútjait érinti. Mik a tervek? - Leginkább a járdák felújítását szorgalmazom, illetve parkolók kialakítására is szükség lesz, va-

lamint a közutak állagát is óvni kell. Ehhez saját pénzügyi forrásokat kell találni, nincsenek EU-s pályázatok. Nagy a lemaradásunk. A Štúr utca városunk egyik legrégebbi utcája, de említhetném a Radnóti és a Liget utcákat is. Halaszthatatlan a felújításuk. • Ehhez kapcsolódik, hogy évek óta katasztrofális állapotban van az Állomás utca–Szent Anna–Béke utca szakasz. - Ez elsősorban pénzkérdés, hiszen az említett útszakasz mintegy négy kilométeres. Úgy tapasztalom, valamit segített, hogy kitiltottuk onnan a teherforgalmat, a lakosok ezt pozitívan értékelik. Ugyanakkor jelenleg nincs rá anyagi keret, hogy felújítsuk. Szakaszokra kellene bontani, kilométerenként új útburkolatot ráhúzni. Belátható időn belül ezt nem látom reálisnak.

A Lidl eddig. hajthatatlannak bizonyult. • Sokan panaszkodnak, Gútán hatalmas a forgalom. Tervben volt egy várost elkerülő út megépítése. Hol tart a projekt? - Úgy látom, vannak jobb megoldások. Az állam elkezdte a déli gyorsforgalmi út megépítését, amelyre a gútaiak Negyednél fognak tudni feljutni. Ez mindenképpen tehermentesíti a város útjait. Az elkerülő út valószínűleg már nem opció. Megyei képviselőként elárulhatom, az Érsekújvárból Nyitrára vezető másodosztályú útnak az a része, amely Komját, Berencs, Nagykér és Nyitraivánka között húzódik, sokkal rosszabb állapotban van, ezért a megye az azt elkerülő út megépítésére összpontosít. • Az infrastruktúra fejlettsége az egyik alappillére a befektetők Gútára csábításának. Mit tesz ezért a város? - Az utóbbi két évben e téren is megmozdult


2017. január 9. valami, hiszen az Exal vállalat Gadócról Gútára helyezi át üzemét, és egy nagy ipari csarnokot hoznak létre, több mint száz dolgozót fognak foglalkoztatni. Jelentős mértékben bővíti üzemét a gútai malom is, illetve a Kromberg&Schubert vállalat is marad, ahol úgy tudom, több szabad munkahely van. Tíz éve még háromezren dolgoztak ott, ma már alig 1300 munkavállalójuk van. Nem biztos, hogy csak a polgármester feladata lenne a munkahelyteremtés. Ugyan munkanélküliség van, mégis szakemberhiány mutatkozik. Pékeket, villanyszerelőket, bádogosokat, kőműveseket és szobafestőket keresnek. Gond, hogy a fiatalok java része külföldön próbál szerencsét. • A Lidl szintén érdeklődött, hogy Gútán építenének egy boltot. Azonban a város vezetőségével megtorpantak a tárgyalások. Miért? - Egyértelműen pénzkérdés. A város által felajánlott ingatlan árát sokallták, hiszen 1,3 millió euróért kínáltuk a Templom téri irodaépületünket. Amikor jelezték, ez nem fér bele az elképzeléseikbe, fél millió euróval csökkentettük az árat, de ezt sem fogadták el, azóta megállt a tárgyalás. Szorgalmazom, hogy legyen Gútán Lidl, és mindent megteszek annak érdekében, hogy az elkövetkezendő két-három évben megépülhessen az üzletük. Tovább csökkentjük az árat, mert ők ragaszkodnak ahhoz a területhez. Hiába akartunk nekik jóval olcsóbban a város más területein telket felkínálni. Hajthatatlanok. Bízom benne, tavasszal folytathatjuk a tárgyalásokat. • Fűtési szezonban időszerű kérdés a Kolbyt hőgazdálkodási vállalat gazdaságosabbá tétele, mivel a kazánjaik 40 százalékos kihasználtsággal működnek és éves szinten csupán ötszáz eurós nyereséget tudnak produkálni. Hogyan lehet rentábilis a cég? - Folyamatban van az energia vizsgálat, eredménye fél éven belül várható. Túl sok hőt gyártunk. Az árszabályozási hivatalnak köszönhetően idén tovább csökken a hőszolgáltatás ára. Tervben van a föld alatti régi távvezetékek szigetelése, valamint a három hőcserélő állomás korszerűsítése, ezzel is gazdaságosabbá tudjuk tenni a melegvíz- és hőszolgáltatást. Az már most elmondható, hogy a jövőben is gázzal fogunk fűteni. Nincs alternatíva arra, hogy más tüzelőanyagokkal állítanánk elő a hőt, már korszerű digitális technikával a kéményen át elszökő hő is visszanyerhető. Mindenképpen környezetkímélő, ugyanakkor gazdaságos megoldáson dolgozunk. Ahogyan ezt

AKTUÁLIS tettük a közvilágítás felújításánál is. Jól működik, korábban 140 ezer eurós villanyszámlánk volt, mára 70 százalékkal csökkentek a kiadásaink. • Ha már a környezetvédelemnél tartunk, Gútának miért nincs szennyvíztisztítója? Terv van, megvalósítás kevésbé. Hol akadt el a folyamat? - Elkészült a szennyvíztisztító állomás műszaki terve, megvan az építkezési engedély, illetve az egész városra kiterjedő csatornahálózat terve is kész, egyelőre pénz nincs rá. Mindez nem a város feladata, hanem a Nyugat-Szlovákiai Vízműveknek kell bebiztosítani. Törvényi kötelezettsége van. Annyi bizonyos, hogy már második pályázati körbe került a projekt, 24 millió eurós beruházásról beszélünk. A modern biomechanikai szennyvíztisztító a Dankó Pista teleptől egy kilométerre kerül megépítésre. Jómagam felhívom ennek szükségességére a környezetvédelmi minisztérium figyelmét. Remélem, olyan sikerrel járunk, mint a csörgői szivattyútelep felújításánál.

Újra versenybe szállna. a polgármesteri székért. • Jelentős figyelmet kapott – és a jövőben még fog is – a gútai magyar iskolarendszer. Milyen lépéseket terveznek? - A tavalyi év tanulsága mindenképpen az volt, hogy a demográfiai mutatók előrejelzik: az elkövetkezendő években sem lesz több kiselsős. Jelentős reformra készülünk. Gútán három magyar (egy egyházi, két városi) és egy szlovák alapiskola működik. Tudomásom szerint hatalmas fejlesztésbe kezd az egyházi iskolaközpont, így még vonzóbbá válik. Aminek természetesen örülök, hiszen Gútán valósul meg. Ugyanakkor fenntartóként a városi magyar iskolarendszer fenntarthatóságát kell elsősorban szem előtt tartanom. A januári önkormányzati ülésre már konkrét javaslatokkal érkezünk. • Mégis, milyen irányban gondolkodnak? - Több lehetőség is felmerült, akár még az iskolák összevonása is. Egy nagy iskolaközpont vonzóbbá válhat. A szervezésen múlik, hogy gazdaságosabbá tegyük. Meglehet, három-négy pedagógust el kell majd bocsátani, ámbár talán erre sem lesz feltétlenül szükség. Az állam azt tervezi, hogy 2020-ig felszámolja a speciális iskolákat, így az ott tanuló gyermekek is átkerülnek a városi intézményekbe.

5

• Ez még idén beindulhat? - Megpróbáljuk minél hamarabb. Elképzelhetetlen, hogy megismétlődjön a tavalyi eset, ami a beiratkozásokat illeti, mert annak az lesz a folyománya, hogy a II. Rákóczi Ferenc Alapiskola akár meg is szűnhet, de legalábbis nagyon nehéz helyzetbe kerül. Mondjuk ki őszintén: nem fogják odaíratni a gyermekeket, jó, ha 10-12 főt íratnak be. Nem szabad magukra hagyni a két magyar iskolát. Tudomásul veszem, hogy lehet, a Corvin Mátyás iskolában néhány pedagógus vagy szülő részéről lesz ellenkezés, azonban polgármesterként összetetten kell néznem a városi magyar oktatást. Nem bonthatom Corvinra és Rákóczira. Akkor követnék el hibát, ha elengedném a kezüket. • Ez az elhivatottság jellemzi polgármesterként is? Mi az, ami leginkább ösztönzi? - A tevékenységemből fakadó siker. Az visz előre, és az a tudat, hogy ha már nem leszek polgármester, akkor is örömmel és büszkeséggel járhatom a város utcáit és megnyugtatnak a látható eredmények, hogy mi az, ami megépült és mi volt az, ami segített Gútának. Ez az egyik. S a másik, ami személyesebb: kinyílt számomra a világ. Lehetőségem volt sokat utazni, kijutottam Brüsszelbe és Strasbourgba, de jártam Hollandiában is. Ugyanakkor a régió polgármestereivel is sokat találkozunk, beszélgetünk, segítjük egymást. Ez a pozitív része. A negatív az, hogy az elmúlt tíz évben sem tudtam megszokni a személyes intrikákat, a féligazságok és valótlanságok terjesztését. Ez nem csak polgármesterként zavar. Úgy látom, az élet más területein is eluralkodóban van ez az irányvonal, hogy nem számít az igazság, hanem a másik lejáratása és a mindenáron a hatalomra való kerülés a legfontosabb. • Leszűrhető mindebből, hogy két év múlva is versenyre kel a polgármesteri tisztségért? - Igen, mert látom a további lehetőségeket. Három pályázatból kettő sikeres lett az elmúlt napokban, az elnyert összeg mintegy másfél millió euró. Sokat gondolkodtam azon, lehet, hogy most nyílnak meg ismét előttem azon távlatok, amikből sok hasznot tudok a városnak hozni. Élhető Gútáért dolgozom! Idén ünnepeljük a település városi rangja ismételt visszanyerésének 50. évfordulóját, a kitelepítések 70. emlékévét is éljük, illetve jövőre lesz 750 esztendeje, hogy Gútáról fellelhető az első írásos emlék. Mindezek arra ösztönöznek, hogy büszkébb gútaivá tegyem a lakókat és a város élőbb és tisztább legyen. Borka Roland

A gútai önkormányzat legutóbbi ülésén Koczkás Beáta alpolgármester számolt be a tavalyi évben Gútán megvalósult beruházásokról. A legkiemelkedőbb ezek közül a köztéri lámpák megújulása. „Beruházásaink összértéke meghaladja a másfél millió eurót. Két nagy befektetést emelnék ki: az egyik a közvilágítás felújítása, ami kb. 844 ezer euró értékben valósult meg, valamint az Iskola utcai városi iskolaétkezde, amire 320 ezer eurót költöttünk. Ezenkívül körülbelül húsz kisebb fejlesztésre is sor került” – fogalmazott. Megtörtént az ún. Déli zónában a részbeni kézművesítés – 81 ezer euróért, s a Nyugat-szlovákiai Vízművekkel társfinanszírozásban a válogatott

hulladéktelep felé vezető út is kiépült 40 ezer euróból. Felújították a városi sportcsarnok fűtésrendszerét, amire 33 ezer eurót irányoztak elő, és folytatták a vízelvezető árokrendszer további bővítését 20 ezer euróból. A Brünni téri óvoda Erdő utcai épületében felújították a szociális helyiségeket, illetve a főépület ablakainak cseréjére is sor került 22 ezer euróból. Mutatósabb és az időjárásnak ellenállóbb tetőszerkezetet kapott a műemléknek is beillő fahíd, de a közelében található szabadidőközpont, valamint a városközpontban lévő művészeti alapiskola tetőszerkezetét is felújították. Háromezer euróba került a Körzeti Egészségügyi Központ melletti parkoló kialakítása, de kifestették a városi hivatalban lévő házasságkötő termet, továbbá a Szent Rozália park főbejáratának re-

Fotó: Fűri Gábor

„Felvilágosították“ a gútaiakat

konstrukciójára, illetve a kápolna homlokzatának festésére is sor került, valamint a városi temetőben az urna-területen tíz új helyet alakítottak ki. Koczkás Beáta megjegyezte, kiemelt köszönettel tartoznak a városi hivatal saját építési munkacsoportjának, akiknek értékes tevékenysége hozzájárult a beruházások kivitelezéséhez.


6

DELTA

AKTUÁLIS

Kisebb csoda: Ideért a madárinfluenza megtermett a gyapot! NaGykeszI/ekeL. Múlt héten laboratóriumi vizsgálatok is megerősítették, hogy madárinfluenzával fertőzött hattyúk pusztultak el Nagykeszi határában, a bányatónál. Eddig 29 beteg állatot találtak. Az állategészségügyi hivatal több óvintézkedést rendelt el, mellyel a kór terjedését próbálják megakadályozni.

Illusztrációs fotó

Január 2-án a helyi vadászegyesület képviselője értesítette a Komáromi Regionális Állategészségügyi Hivatalt arról, hogy a nagykeszi bányatónál tömegesen hevernek a hattyútetemek. A hivatal másnap kiérkező ellenőre 26 tetemet számolt össze, egy súlyosan beteg madarat pedig a helyszínen elpusztítottak. A hattyúk teteméből mintát vettek, amelyet a zólyomi, madárinfluenzára szakosodott laboratóriumba szállítottak elemzésre. A tó környékét még kedden lezárták – „Tilos a belépés – fertőzésveszély“ feliratú táblákat helyeztek ki –, a környékbeli tenyésztőket pedig figyelmeztették a veszélyre.

Két nappal később ismertté váltak a laboreredmények: a nagykeszi tónál elpusztult hattyúk a madárinfluenza H5 altípusú vírusával fertőződtek meg. Ez az első olyan eset Szlovákiában, hogy beteg szabadon élő madarakra bukkantak. Csütörtökön további két beteg hattyú jelent meg, melyeket szintén elpusztítottak, továbbá folytatták az elhullott állatok kiemelését a befagyott tóból – dögégetőben likvidálják a tetemeket. Az állategészségügyi hivatal múlt csütörtöki rendeletében hangsúlyozza, a madárinfluenza nemcsak a környéken élő madarakra, de az emberek egészségére is veszélyt jelent. Ezért a tó körüli 3 kilométeres sugarú területre vonatkozóan – mely Nagykeszi és Ekel községek kataszterét is érinti – több intézkedés végrehajtását rendelte el. Többek között a községeknek hétfőig össze kell írni az érintett terület összes baromfi-, galamb- és egyéb madártenyésztőjét, továbbá minden lehetséges módon tájékoztatni őket, illetve a lakosokat a madárinfluenzáról, a potenciális veszélyekről, a szükséges óvintézkedésekről. A nagykeszi vadászegyesületet a szabadon élő madarak fokozott megfigyelésére szólították fel, míg a baromfi- és madártenyésztőket a biológiai biztonság növelésére. Fertőtleníteniük kell a tenyésztőhelyek ki- és bejáratait, meg kell akadályozniuk, hogy a fogságban élő szárnyasok szabadon élő társaikkal érintkezhessenek, itatásra csak olyan vizet használhatnak, amihez a szabadon élő madarak nem férnek hozzá, továbbá kötelesek azonnal jelezni az állategészségügynek, ha a madárinfluenza legcsekélyebb jelét észlelik szárnyasaikon (pl. kevesebbet esznek-isznak, vagy tojnak a szokásosnál). Ezen túl tilos a baromfik másik helyre szállítása15 napig, illetve a szabadon élő madarak vadászata, fogságba ejtése is. A rendelkezések visszavonásig maradnak hatályban. (cs)

Folytatás az 1. oldalról A gyapot a trópusi-szubtrópusi vidékeken sokfelé megterem, eredeti hazája India, illetve részben Amerika. Az egyenletes, mérsékelten meleg éghajlatot kedveli, ahol a virágzás előtt elegendő csapadék hull. A 18-19. században, majd az 1949/50-es években Magyarországon is kísérleteztek a gyapottermesztés meghonosításával, sikertelenül. Eddig Szlovákiában sem termesztettek gyapotcserjét, ezért kevesen hittek a Lakszakállasi Mezőgazdasági Szövetkezet próbálkozásában. A melegkedvelő növény azonban túlélte a decemberi fagyokat is. A nem mindennapi „csodáról” Balogh Miklós mérnök, a szövetkezet főagronómusa tájékoztatta a Deltát. „Tavasszal kell elvetni a növényt hosszú sorokban. Majd, ha nem kap elég csapadékot, megöntözni, és kigyomlálni a fölösleges gazt, figyelni és irtani a kártevőket. Hamar megjelenik a virág, amit a méhek beporoznak. Nyáron, különösen ha elég magas a hőmérséklet a növény növekedése idején, tovább folyhat a mesterséges öntözés, gyomlálás, kártevők irtása. Ekkor szépen megnő, akár 3 méteresre, és megjelenik a gyapot toktermése is. Ez 45 rekeszből áll, mindegyikben több mag ül. Héjának egyes sejtjei megnyúlnak, ezekből alakulnak ki a röptető gyapotszálak. A toktermés teljes beérési ideje,

függően a helyi klimatikus viszonyoktól, nagyjából 100 nap. A beérett tok felnyílik, ezután szedhetők a kibomlott, szálakkal borított magvak. Egy kiló gyapotból kb. 350 g pamutszál nyerhető, ami a textilipar fő alapanyaga“ – beszélt a gyapottermesztés alapjairól a főagronómus. A gyapotcserje terméséből a pamutszálakon kívül egy kevés pihe –

azért csúsztunk, mert gondot okozott a vetőmag Szlovákiába hozatala. Az oroszországi Asztrahánban élő Mihail Furszov nemesítő olyan fajta gyapot-vetőmagokat kísérletezett ki, amelyeknek egy harmadával rövidebb a vegetációs idejük és fagytűrők is egyben” – mondta Balogh Miklós. „Nagyon jól sikerült a kísérlet, annak ellenére, hogy

a magon maradt egészen rövid szálacskák –, valamint mag nyerhető még. Előbbiből vattát és ipari cellulózt készítenek, utóbbiból étolajat és ipari olajat sajtolnak. A magok sajtolása után fennmaradó olajpogácsát pedig takarmányozásra és trágyázásra használják.

decemberben gyapotot keresni a földeken rendkívül irreális dolog" – tette hozzá Kamila Hulman, a gyapottal kísérletező vállalat ügyvezető igazgatója. A kísérleti projekt az Európai Parlament Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottságának kezdeményezésére valósult meg azzal a céllal, hogy kevesebb pamut-alapanyagot kelljen más világrészekről importálni. Jelenleg az Európában feldolgozott pamut 98,5 százalékban más földrészeken termett gyapotból készül, több millió tonnát importálunk elsősorban a trópusi és szubtrópusi államokból. A Komáromi járásban termesztett gyapotcserje első terméséből nem készülnek még ruhadarabok, ehelyett a lehető legalaposabb elemzésnek vetik alá. A Lakszakállasi Mezőgazdasági Szövetkezet vezetősége büszke arra, hogy a nemesítők őket kérték fel a gyapot termesztésére, amit kihívásnak tekintettek, egyben örülnek annak, hogy a partnerek megelégedésére sikerült a kísérlet. (miriák)

Nemesített,. fagytűrő fajták. A növény vetése és aratása között 7-8 hónap telik el. A tavalyi kísérleti projekt ráadásul 6 hetes csúszással indult, ám decemberben a kisebb fagyok ellenére is sikeres volt az aratás. „A gyapotcserje termesztésével


2017. január 9.

RÉGIÓ

7

a közösségi Új év - új óvoda programokra fókuszálnak

keszeGfaLva. A helyi óvoda 1978-ban épült. Az azóta eltelt közel 40 év alatt csak kisebb javításokat végeztek el az intézményen, éppen ezért már megérett az idő arra, hogy teljesen felújítsák.

GeLLÉR. A csaknem 500 lakosú kisközség 1994-től lett önálló település, ekkor vált el ugyanis Bogyától. Az azóta eltelt időszak alatt számos beruházást, közösségi rendezvényt sikerült megvalósítaniuk. Természetesen ez elsősorban a helyi önkormányzat és a gelléri emberek összefogásának éa hathatós segítségének köszönhető. Az elmúlt héten a 2017-es tervekről kérdeztük Rácz Lászlót, Gellér első emberét. „Sajnos a tavalyi nem volt egy termékeny, sikeres év, főleg ami a falu életét illeti, ugyanis számos pályázatunkat visszavonták. Ami legfőképp fájó pont volt számunkra, az az óvoda felújításának a terve, melyet szintén visszavontak, s ezért nem valósulhatott meg, pedig szükség lenne a felújítására. Valójában az egész év folyamán tervdokumentációk előkészítését végeztük, reménykedve abban, hogy valamelyik célba ér, s megvalósíthatjuk. Továbbra is próbálkozunk az ilyen jellegű pályázatokkal, és árgus szemekkel figyeljük az újabb kiírásokat. Mint már említettem, a tavalyi év fő prioritását az óvoda felújítása jelentette. Ha az idei év folyamán sem lesz sikeres a pályázatunk, muszáj lesz fázisaiban felújítani az épületet, természetesen önerőből. Itt százezres beruházásról van szó, amit a falu költségvetése egy összegben nem bírna el. A másik fontos terv a szabadtéri színpad megépítése és pihenőpark létrehozása. Itt is a komolyabb összegek végett projektekben gondolkodunk. Megemlíteném a kultúrház előtti teret, melyet szintén szeretnénk felújítani, többek között azért, mert komolyabb esőzések során a kultúrház alagsorában mindig vendég az esővíz. Terveink között szerepel a

temető halottasháza elé egy tetőrészt építeni, továbbá ugyanitt kialakítani egy nagyobb parkolót. Felújításra szorulnak a buszmegállók, valamint a főtér. Szóval tervekből van elég, de ezen elgondolások megvalósításához mindenképpen szükséges a pályázataink sikeressége. Természetesen a hagyományos gelléri akcióink tervei is elkészültek. Ilyen például a helyiek népszerű borkóstoló versenye, a gyermeknap, a júliusi falunapi ünnepség, vagy az augusztusi horgászverseny, de megemlíthetném a nyugdíjasnapot, a GHT többi horgászversenyeit, a szervezet bálját, az ovibált vagy az évvégi szilveszteri bulit. Szeretnénk, hogy a társadalmi, kulturális és sportrendezvényeink alatt az emberek érezzék a közösség összetartó erejét“ - mondta zárszóként Gellér polgármestere. Pint Sándor

November elején elkezdték az óvoda komplex felújítását, melyet a komáromi Renostavmal s.r.o. végez. A több mint 306 ezer eurót felölelő projekt lassan a végéhez közeledik. Ebből a beruházásból a község 16 ezer euró önrészt vállalt magára. Az újjáépítés részét képezi az épület tetőszerkezetének a cseréje, ami azt jelenti, hogy az eddig funkcionáló lapostetőt hagyományos háromszögalakú tető váltotta fel. Továbbá a felújítás keretén belül új külső burkolattal látták el az óvodát, kicserélték a nyílászárókat. Leszigetelték az épületet. Energiatakarékosságot is figyelembe véve új fűtőrendszert építettek ki, ráadásul a víz melegítését a tetőn elhelyezett napkollektorokból fogják megoldani. Rekonstruálták az épület mennyezetét, korszerű LED világítást helyeztek üzembe, új kapcsolókat szereltek fel, és az épület alagsorát is felújították. Ezenkívül a konyha és a szociális helyiségek is megújultak. A közeljövőben átadásra kerülő keszegfalvai óvoda méltó körülményeket biztosít a 34 keszegfalvai óvodáskorú gyermeknek, akik jelenleg kis-, közép- és nagycsoportban látogatják az intézményt. Pint Sándor

kitüntették az egészségügyi nővért HetÉNy. Trencsénben a diabétesz nővér egyesület megalakulásának 20. évfordulója alkalmából ezüst jelvénynyel ismerték el Rancsó Melinda, a komáromi kórház intenzív belgyógyászati osztálya nővérének a cukorbetegek felvilágosításával, segítésével kapcsolatos sokéves tevékenységét. „Nagy öröm számomra ez az elismerés, munkámat hivatásnak tekintem” – mondta Rancsó Melinda, aki 2008-ban már elnyerte az Év Nővére díjat is nevelés (edukátor) kategóriában. „Amikor a szakosító képzőre jártam, záró dolgozatként több témát fel kellett tüntetnünk. Én egyebek között a diabéteszt is felírtam a listára, és

pont ezt a témát kaptam: szakmunkámat a cukorbetegek oktatásáról írtam. Nemcsak a betegekkel foglalkozom, hanem évek óta bekapcsolódom az alapiskolás egészségnapok szervezésébe, ahol felvilágosító előadásokat tartok főleg a diabétesz és más civilizációs betegségek megelőzéséről. Tagja vagyok a komáromi cukorbetegek szervezetének” – mondta a nővérke. A diabétesz az egyik leggyakoribb civilizációs betegség, a népesség 5 százalékát érinti. Rancsó Melinda szabadidejében is a cukorbetegekkel foglalkozik, rendszeresen látogatja klubjukat, ahol előadásokat tart, megelőző szűréseket végez például az adóhivatalban, a városi hivatalban, iskolákban és falunapok alkalmával. (miriák)


8

DELTA

RÉGIÓ

Helytállásukért díjazták a tanulókat óGyaLLa.

Hagyománynyá vált, hogy a Feszty Hét alkalmával elismerésben részesítik az alapiskola pedagógusait, diákjait helytállásukért, eredményeikért, szorgalmukért, iskolájuk hírnevének öregbítéséért. Idén 10. alkalommal került sor a Feszty-díjak átadására. Alsó tagozatos kategóriában a díjat Molnár Nikolett kapta, az iskola 5. osztályos tanulója, aki jelentős sikereket ért el különböző versenyeken. Aktív résztvevője a Pitagoriász és a Kenguru matematikaversenyeknek. A társadalomtudomány területén bekapcsolódott a Katedra versenyekbe. A mesevetélkedőn a Furfangos vándorok csapatával kerületi 1. helyezést ért el. Az énekversenyek állandó részvevője, a Csillagoknak teremtője kerületi énekversenyen aranysávos minősítésben részesült. Oszlopos tagja a Bellő néptánccsoportnak. Természettudományi kategóriában a díjat Molnár Ferenc érdemelte ki, aki hetedik osztályos tanuló. Eredményes helyezést ért el a magyarországi Kenguru versenyen. A matematikai Katedra verseny levelezős fordulói után sikeresen vette a zselízi elődöntő feladatait is, így részt vehetett a dunaszerdahelyi döntőn, ahol előkelő

Balról a képen: Molnár Nikolett,Molnár Ferenc, Deme Attila,Ďuráč Patrik ,Pólya Ivett ,Deme László Pedagógus díjas. helyezést ért el. A Genius Logicus internetes logikai verseny 1. helyezettje országos és nemzetközi szinten is. A művészetek kategóriában Deme Attila nyolcadik osztályos tanuló kapta a díjat. Kiemelkedő eredményeket tudhat magáénak különböző regionális és országos szintű magyar, ill. szlovák énekversenyeken. Az utóbbi 3 évben a Csillagoknak teremtője elnevezésű kerületi népdalverseny 1. helyezettje. Hasonló eredményeket ért el a Czuczor Gergely regionális népdalversenyen. Jól teljesít a Bíborpiros szép rózsa népdalversenyen is. A Bellő Néptánccsoport oszlopos tagja. Táncol a Kis Bellőben és a Bellő ifjúsági csoportjában is.

Sport kategóriában az idei Feszty-díjas Ďuráč Patrik, nyolcadik osztályos tanuló. Már 2014-ben, Dunaszerdahelyen megnyerte az országos atlétikai négytusát, távolugrásban országos 1., 300 m futásban országos 2. és 60 m futásban országos 3. helyezett lett. Érsekújvárban a diákolimpián 840 m-es futásban végzett az élen. A csapatjátékok során „húzó-embernek“ számít, ezért nem véletlen, hogy 2015-ben és 2016-ban is több sportverseny legjobb játékosának választották. Patrik az iskolán kívül is aktívan sportol, a város labdarúgócsapatának tagja. A 10. Feszty Hét fődíját Pólya Ivett érdemelte ki. Ivett kilencedik osztályos tanuló. Az iskola kulturális

rendezvényeinek aktív résztvevője. Az iskola mellett működő diákönkormányzat tagja. Állandó résztvevője a Tompa Mihály Vers- és Prózamondó Versenynek. A matematika sem áll távol tőle, hisz minden évben részt vesz a Pitagórász és Kenguru versenyeken. A tavalyi évben a búcsi Katona Mihály műveltségi vetélkedőn 1. helyet szerzett csapatával. A Katedra történelmi és irodalmi versenyeibe és a Feszty műveltségi vetélkedőkbe is bekapcsolódik. Ez utóbbiban idén 1. helyet érdemelt ki csapatával. Az elmúlt 10 év alatt másodszor vehette át a Pedagógusi díjat Deme László, aki 19 évvel ezelőtt kezdte pályafutását ezen az iskolán. Pedagógiai munkája során több kitűnő eredményt ért és ér el tanítványaival alsó tagozatos versenyeken, mint az Ismerd meg a szlovák nyelvet, a Pitagórász és a Tompa Mihály versés prózamondó verseny, valamint a különböző szlovák és magyar népdalversenyeken egyaránt. Alapítója a Bellő néptánccsoportnak. Befejezésül a polgármesteri oklevelek kiosztására került sor. Polgármesteri oklevélben részesültek az ógyallai Aranyszarvas Íjászegyesület tagjai a Déli Ötös elnevezésű dél-szlovákiai versenysorozatban elért kimagasló eredményeikért és a Kis Bellő néptánccsoport. Kép és szöveg: miriák

elismerés a jókaisoknak 120 éves millenniumi tölgyfák Az idei tanévben, a már 56. éve folyamatosan működő Jókai Mór Alapiskola Gyermekkara a megalakulása óta az iskolai kórusok élvonalába tartozó énekkar.

Több millenniumi tölgy is ékesíti régiónk nyugati részét. Az egyik többek között Szilason található a helyi községháza előtt, melyet 1896-ban ültettek a millenniumi ünnepségek alkalmával, és a falu egyik szimbóluma lett.

A májusban Érsekújvárban megrendezett XVI. Csengő Énekszó – a szlovákiai magyar gyermek- és ifjúsági énekkarok seregszemléjén aranykoszorús minősítése mellé – különdíjban is részesült. Érsekújvár város polgármestere, Klein Ottokár, a világjáró operaénekes ezt a komáromi „csapatot” hívta meg: legyen szereplője majd, a város által szervezett hangversenynek. A római katolikus Szent Kereszt Felmagasztalása nagytemplomban megrendezésre kerülő teltházas hangverseny másik szereplője a Szlovák Rádió és Televízió Gyermekkara volt. A Juhász Mónika vezette „jókais” kórus nyitotta a hangversenyt. A kedvesen, fegyelmezetten éneklő gyermekek mind az a cappella, mind a zongorakíséretes műveket tisztán, kifejezően szólaltatták meg. Zongorán a kórus állandó kísérője, Pásztor Éva működött közre. A színre vonuló pozsonyi kórus legnagyobb sikerét Cézar Franck szerzeménye, a Panis Angelicus aratta, amelynek szólóját Klein Ottokár vállalta. A hangverseny záróakkordjaként (stílusosan gyertyafénynél) Juhász Mónika vezényletével a Csendes éjt a két kórus közösen énekelte el. Stirber Lajos, a SZMZT elnökségi tagja

Az óriás tölgy már 120 éves, ami mindenképpen tiszteletet parancsol, még ha csak egy fáról van is szó, de nem ez az egyetlen ilyen matuzsálem korú fa a régiónkban, ugyanis 120 éves tölgy található még Gelléren, Nemesócsán és Csallóközaranyoson is. Mindegyik fát a millenniumi ünnepségek kapcsán ültették ki. Tudvalevő, hogy ez a fafajta akár 50 méterre is megnő, ha a feltételek ideálisak számára. A tölgyfa fafaragásra és hordókészítésre kiválóan alkalmas. A lehullott makk számos állat késő őszi tápláléka. Kedvező körülmények között a kocsányos tölgy akár 800– 1000 évig is élhet. Gubacsából vas hozzáadásával tintát készítettek. Fája sötétbarna, kemény, ellenálló, szép rajzolatú, értékes és a kérgében sok a cseranyag. A fa fiatal ágainak kérgét gyógyászati célokra is használták. Egyébként Gelléren van még egy különlegesség, méghozzá egy 100 éves vadkörtefa, mely a helyi temetőben található, és minden évben bőséges terméssel ajándékozza meg a falubelieket. -pint-

A gelléri tölgyfa


2017. január 9.

9 Ivancsik Péter emlékére RÉGIÓ - HIRDETÉS

a téli népszokásokkal ismerkedtek

Január elsején elhunyt Ivancsik Péter énekes, dalszerző, költő. Súlyos beteg volt.

kaRva. Cseh, magyar és szlovák gyermekek a Duna menti községben ismerkedtek a téli népszokásokkal. A Duna-Ipoly Hagyományőrző Egyesület a Visegrádi Alap segítségével ismeretterjesztő hétvégét szervezett a csehországi Mosty u Jablunkova, Karva, valamint a neszmélyi és környei települések fiataljainak. A foglalkozások célja: megismerkedni a téli népszokásokkal. A nem mindennapi program házigazdái a Karvai Alapiskola és Óvoda tanulói és pedagógusai voltak. Péntek délután 16 órai kezdettel az alapiskola és óvoda igazgatónője, Pintér Balogh Stefánia köszöntötte az egybegyűlteket, őt követte megnyitó beszédével Bende Gyöngyi, a Duna-Ipoly Hagyományőrző Egyesület elnöke. A kétnapos programsorozat a karvai iskolások műsorával kezdődött, majd a Silhouette Balett varázsolt ünnepi hangulatot a nézők szívébe a Diótörő című koreográfiával.

A szombatot szabadtéri játékos vetélkedővel kezdték, amely során karvai hagyományok szerint gazdavásár került megrendezésre a község főterén. Egykoron, karácsony táján a nemesek és módos gazdák kiválasztották, kik lesznek azok a nemesi szolgálók, akik a következő évben náluk fognak dolgozni. Ezt játszották el a gyerekek. Erőpróbával és különböző ügyességi feladatokkal vívták ki a csapatok maguknak a méltó elismerést, így a következő évben is gondos kezek vigyázzák Karván az állatok terelését, etetését, behajtását és a ház körüli teendőket. A nap folytatásában pedig sokszínű kézműves foglalkozásokon készíthettek egyedi ajándékokat a gyerekek. „Célunk, hogy a mai kor fiatal generációi is részesüljenek a régi, értékes téli népi szokások hagyományaiból, amiket ma már talán kevesen ismernek” – mondta Sárvári Zsuzsanna, a neszmélyi Rétespajta és Apartmanház ügyvezetője, aki hozzátette: a mostani rendezvény a sorozat nyitánya volt. Kép és szöveg: miriák

Jégkarnevál a búcsi tó jegén

„Én, Ivancsik Péter Csöveske szeretném mindenkinek megköszönni az odaadó gondoskodását. Orvosaimnak, nővéreimnek, testvéreimnek, barátaimnak és minden ismerősömnek. Sajnos a harcot a mai nappal a betegségem legyőzte. Szeretnék mindenkitől elbúcsúzni. Szeretlek Titeket, ég Veletek!” - ezekkel a megrendítő szavakkal búcsúzott a közösségi oldalon barátaitól, ismerőseitól, rajongóitól az új év első napján. December elején szülőfalujában, Bátorkeszin kellett volna fellépnie egy jótékonysági koncerten, de már nem tehette meg, kórházi kezelésre szorult és a kór győzött élni akarása felett. Január 1-jén örökre lehunyta a szemét. Alapító tagja volt a Felvidéki Rockszínháznak, alapító vezetője az M-Art Társulatnak. Többek között az István, a király, a Megfeszített és a Kárpátok őrei rockoperában, valamint az Isten tenyerén rockoratóriumban láthattuk őt, de saját dalokkal is meglepte közönségét. Gyermekkorában kezdett énekelni. A zene volt számára maga a lét, azzal kelt és feküdt, minden sejtjében ott volt. Saját dalait, szerzeményeit meg is zenésítette. Dalai a szeretetről, a családról, a barátságról és egymás tiszteletéről szóltak. A nagy kedvence Hobó volt, a dalain nőtt fel. Az énekesek közül pedig Vikidál Gyulát kell említeni. Büszke volt arra is, hogy néhány alkalommal már fellépett vele. Nyáron ünnepelte 50. születésnapját, az orvosok néhány évvel ezelőtt azt jósolták neki, azt már nem fogja megérni. Élni akarásával viszont bizonyította, betegen is színpadra tud állni. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! (miriák) Képarchívum

0911 822 501 A tél remek alkalmat kínál a családi programokra. Így volt ezzel Búcs községben a Vinfruct Bulchu Társulás is, amely jégkarnevált szervezett a tó jegén jó hangulatú zenével, forralt borral és forró teával.

Délután egy órától folyamatosan érkeztek a gyerekek, a felnőttek, így három óra körül 180 személyt számoltak meg a szervezők a tó jegén. Nemcsak korcsolyával hódították meg a jeget, hanem szánkóval és biciklivel is. Így nem csoda, hogy kitörő közönségsikerrel zárult az első alkalommal megtartott rendezvény. (miriák) Kerekes András felvétele


10

DELTA

RÉGIÓ

tárlat Czingel István, az Oszlopgalériában az amatőr mozaikművész Gúta. Az év végén újabb kiállítást szerveztek a gútai Magán Szakközépiskolában, méghozzá az intézmény művész szakos tanárainak munkáiból. A 12 alkotó: Barkóci Alexander, Szokol Erzsébet, Csillag András, Pálmai László, Borka Dávid, Ferdics Béla, Kurucz Éva, Vas Andrea, Botka Ildikó, Mátyus Zoltán, Farkas Benjamin és Morvai Krisztina kellemes élményt szereztek a művészetet kedvelőknek. A tárlat megnyitása előtt Bálint Katalin tanárnő osztott meg néhány magvas gondolatot Márai Sándor egyik verséből. Ezt követően pedig az iskola diákjaiból álló zenekar adott elő két számot Sipos Dávid vezetésével, majd Murányi György ecsetelte a kiállítás fontosságát és érdemiségét, majd hivatalosan is megnyitotta a tárlatot. Kép és szöveg: -pint-

Szilasi óévbúcsúztató Már szinte hagyomány ebben a kisközségben, hogy a helyi faluházban búcsúztatják az óévet. A helyi Vöröskereszt tagjai az év utolsó napján nagyban készülődtek a szilveszteri bálra, melynek jó hirneve van a szórakozni vágyók körében. Az óévet közel százan búcsúztatták a helyi faluházban. A remek hangulatról, az önfeledt szórakozásról a nemes-

ócsai Maxim zenekar gondoskodott, Banyák Lajos és Nagy Miroslav közreműködésével. A támogatóknak köszönhetően több mint félszáz értékes tomboladíj talált gazdára. A szilveszteri mulatság fődíjat egy helyi lakos, Császár Gábor nyerte, aki egy Zanussi márkájú porszívóval kezdte az új évet. A társaság jól érezte magát, ez kitűnt abból is, hogy még hajnali fél ötkor is ropták a táncot. -pint-

csaLLóközaRaNyOs. A mozaikozás önálló művészeti ág, melyet az utóbbi időben egyre többen művelnek. Nem megy veszendőbe a levágott apróbb színes üvegdarab, csempetörmelék, mert ezeket felhasználva igazi művészi alkotások születnek. Ezért is volt vonzó a csallóközaranyosi Czingel Istvánnak ez a fajta technika. Az amatőr fafaragóként ismert művész újabban a mozaikkészítés rejtelmeibe vetette magát. A technikát autodidakta módon tanulja, és jelenlegi ismereteinek nagy részét az internet adta tájékoztatáson keresztül szívta magába, de a képek alkotása közben is gyarapodott az ismerete. Az alkotások születéséhez nagy ösztönzést adott a család, elsősorban a feleség Eszter, aki maga is hímez és horgol, valamint a barátok elismerése és bíztatása. Az alapanyagokat saját maga gyártja. Állandó, újabbnál újabb ötletek, megvalósítások cikáznak a fejében. Elmondása szerint a mikro mozaik elkészítése, megalkotása a legnehezebb feladat, mert itt általában 1 cm x 1 cm-es kis kockákkal dolgozik az ember. Ez a munka egyrészt időigényes, másrészt türelmet, kitartást és elszántságot igényel. A Szerelmes flamingók, az Éjszaka Tündére, a Nő amforával vagy a Fürdőző nő című alkotásait sokan megcsodálták már, nem beszélve a Csikóhal mozaikművéről, mely nem

oly régen készült. A mozaikképek születéséhez elengedhetetlen a jó minőségű, csakis erre a célra kialakított speciális kalapács és fogó, melyek nélkül aligha készülhetne műalkotás a Czingel műhelyben. A mozaikművész nem tartja kizártnak, hogy ezeket a kreációkat esetleg a jövőben a nagyközönség is láthassa egy seregszemle folytán. Pint Sándor

kertész andré – 100

A bátorkeszi Pro Futuro Villa Kezw Polgári Társulás, Bátorkeszi Község Önkormányzatával és a komáromi Helios Fotóklubbal együttműködve családi vasárnap délutánt rendezett a kultúrház presszójában. A rendezvény ötletét az adta, hogy az egyetemes és a magyar fotográfia egyik legfontosabb alkotója, Kertész André 1916. szeptem-

ber 29-én ellátogatott Bátorkeszire és a település utcáit járva sikerült olyan fényképeket készítenie, amelyek bejárták a világot. A kiállítás megnyitóján Nátek Eszter népdalokat énekelt, aki az egyik Kertész fotón szereplő Szegi Pál bíró szépunokája. Zsok Gizella, a Pro Futuro Villa Kezw Polgári Társulás elnöke köszöntötte a megjelenteket, köztük a komáromi Helios Fotóklub alelnökét, Holop Ferencet és

a többi fotóst: Prezmeczky Pétert, Sedliak Pált, Takács Tibort és Turányi Józsefet. „Kertész André a világhírű, magyar származású fotóművész, fiatalon látogatott el Bátorkeszire, szeptemberben volt száz esztendeje. Két felvétele, melyet Bátorkeszin készített, azóta is minden kiállításán szerepel. Ennek az évfordulónak szenteljük legújabb kiállításunkat. Tokodi Melinda családfa-kutató szintén a kiállításon mutatta be Szegi Pál (Kertész egyik, Bátorkeszin készített fotójának alanya) leszármazottjainak családfáját” – mondta a társulás elnöke. A világhírű fotós tiszteletére megrendezett eseményen megcsodálhatták a jelenlévő Helios Fotóklub alkotóinak munkáiból összeállított kiállítást is. Kép és szöveg: miriák


2017. január 9.

SzÓRAKOzÁS - HIRDETÉS

európai szintű galambok seregszemléje kOMáROM. Ismét találkoztak a komáromi bukó klub tagjai, hogy bemutassák évi „termésüket”. A kisállattenyésztők területi bizottságának épületében megtartott eseményen 11 tenyésztő 92 galambja képviselte magát és gazdáját. Vörös, fekete, sárga, kék, ezüst, kávészínű, ólomszínű, füstös komáromi bukógalambok mutogatták magukat a

ketrecekben. Az elmúlt évekhez képest idén európai szintű galambokat sikerült kiállítaniuk. Az utóbbi tíz évben új irányt vett a tenyésztés hiszen a sport kategóriában nevelt galambok kifejezetten kiállítási galambokká változtak. Ezáltal nagyobb súlyt fektetnek a színre, a fej és a konty alakjára és a test nagyságára. A kétnapos verseny zsűrizését Futó Gábor A-minősítésű galambbíráló végezte,

aki nagyra értékelte a tenyésztők munkáját. A seregszemlén klubbajnoki címet kapott a vadasi Markuszek Norbert vörös szívhátú tojógalambja. Továbbá tiszteletdíjban részült több tenyésztő is. Így a nagykeszi Jassa Ildikó két fehér színű tojója, a komáromi Rajča Ľudovít fekete egyszínű hím galambja, a komáromi Kánai František fiatal tenyésztő sárga szívhátú hímje, a vadasi Markuszek Norbert tojója, a komáromi Szolik István ugyancsak tojógalambja, a komáromi Tóth Lajos vörös szívhátú hímje, a komáromi Kánai Peter hímje, az érsekújvári Šoós Karol hím galambja és a komáromi Tóth Lajos fekete szívhátú hím galambja. Egy örömteli évfordulóra is emlékeztek, mégpedig, hogy 65 évvel ezelőtt alakult meg a komáromi bukó tenyésztők klubja. -pint-

Tűzoltó-évzáró Füssön December 30-án tartotta évzáró gyűlését a füssi önkéntes tűzoltószervezet a helyi kultúrházban. Az eseményen részt vett Skrivánek Árpád, a járási önkéntes tűzoltóság igazgatója is. A gyűlés elején Farkas Károly polgármester üdvözölte a megjelenteket, majd Illés György és Fábik Attila beszámolt a szervezet 2016-ban végzett tevékenységeiről, melyek közül kiemelték, hogy a nemrég újjáalakult egyesület a tavalyi marcelházi versenyen debütált. Emellett jeleskedtek a szilasi, a lakszakállasi, az ekeli és a nagykeszi Polgármester-kupán, valamint a Nagymegyeren rendezett éjjeli versenyen. Többek között megemlítették, hogy sikerült létrehozni egy szenior csapatot. Ezt követően pedig Pallag

Róbert ellenőr beszámolóját hallgathatták meg az egybegyűltek. A továbbiakban megegyeztek abban, hogy a tavalyi évek eredményei alapján idén is tevékenyek maradnak. Készülnek a versenyekre, melyeken remélhetőleg minél jobb eredményeket érnek el. Az idei tervek között központi szerepet játszik az április 29-re tervezett első Polgármester-kupa, melyre már most megkezdték a felkészülést. A szervezet új elnökséget választott, ezt a következő személyek alkotják: Illés György elnök, Fábik Attila parancsnok, Farkas Károly titkár, valamint a Fél Imre, Tábor Ernő, Kósa László, Szabó Ernő, ifj. Kálmán József, Bozsaky Gyula, Komjáthy Veronika és Pallag Róbert összetételű vezetőség. -pint-

11

Hüllők az iskolában kOMáROM. Többféle állat költözött be a komáromi Jókai Mór Alapiskola tornatermébe, ahol hüllőbemutatót tartottak.

Az iskola növendékei árgus szemekkel fürkészték a terrárium sarkaiban megbúvó, vagy éppen egy fatörzsön tekergő hüllő mozdulatait. A kiállításon nemcsak nézni lehetett az állatokat, de a bátrabbak a kígyókat meg is simogatták. Óriáskígyó, nagy anakonda, tigrispiton, pápaszemes kajmán, tüskés varánusz, leopárdgekkó, szakállas agáma, jemeni kaméleon, teknős, skorpió és madárpók mutogatta bájait. Kép és szöveg: -pint-

AUTOŠKOLA ELÁN Ladislav Lakatos, Nádvorie Európy, Švajčiarsky dom 12

Výcvik vodičov na skupinu „B“ www.bizref.sk

0905 489 059

Nudí Vás vaša stará kuchyňa, ale nemáte na novú? Stačí malá investícia a aj vy môžete mať takúto nádhernú kuchyňu! My vieme, ako na to! Navštívte nás v našej predajni, alebo nám zavolajte!


12

DELTA

TÁRSADALMI ROVAT - HIRDETÉS

Testvérem emlékére Fojtogató csend, porrá zúzott könnycsepp, Kelő hold fényénél üvöltő emlékek. Kérlek testvérem, nyújtsd felém a kezed, Csak még egyszer halljam dobogó szíved. Csendes a temető, nem jön felelet, Arcomat mossák a keserű könnyek. Hideg sírköveden kezem pihentetem, Itt vagyok testvérem, Rád emlékezem.

Vrábel Józsefre Ímelyen, fájó szívvel emlékeztek január 6-án, halálának 1. évfordulóján: testvéreid, Ancsi családjával, Vendel családjával, sógornőd Rózsi családjával, legjobb barátod Dani és a rokonság.

„Könnyes szemmel emlékezünk Rád, Eltelt egy év, hogy szíved örökre megállt. Mély fájdalmunkban vigasz az csupán, Ahol most vagy, ott neked semmi se fáj.” Fájó szívvel emlékezünk

ifj.

ELHUNyTAK: Madarászová Gizela (58) Gúta, Ing. Talač Dušan (67) Komárom, Csepregiová Helena (84) Komárom, Hozman Aranka (69) Vágfüzes, Krieková Terézia (78) Komárom, Paulovics János (79) Nemesócsa, Nagy József (85) Komárom, Štefancová Rozália (79) Komárom, Baloghová Margita (72) Gúta, Kládek Mária (87) Szentpéter, Tóthová Helena (70) Komárom, Šnejdrlová Oľga (79) Komárom, Mézes Zoltán (83) Gadóc, Ing. Földes Mária (77) Nemesócsa, Kahler Ilona (89) Komárom, Podmanicky Ján (69) Dunaradvány, Maceková Eva (84) Komárom, id. Palacka Tomáš (85) Komárom, Zácsik István (59) Komárom, Müllerová Margita (99) Komárom, Árgyusiová Eva (52) Gúta, Pašinský Mila (63) Komárom, Leszková Helena (77) Gúta, Szermánovicsová Alžbeta (87) Gadóc, Kiss Anna (85) Komárom, Ivančik Peter (50) Komárom, Madarászová Gizela (58) Gúta, Lábsky Blažej (83) Szentpéter, Ďurákovová Šarolta (70) Komárom, Andová Helena (83) Komárom

Árnyékolástechnika plusz szerviz. Redőnyök, reluxák, szúnyoghálók kedvező áron. Tel.: 0917 381 073.

• Eladó kihúzható ebédlőasztal 4 székkel, megkímélt, KN. Tel.: 0918 229 038. • Eladók hízók 100-130 kg, ár 1,50 €/kg. Tel.: 0905 823 139. • Eladó unimo bódé, KN. Tel.: 0905 624 640. • Eladó 150 kg-os hízó. Tel.: 0908 567 830.

HASZNáLT ÉS ÖREG AUTÓK LIKVIDáLáSA

Horváth Bélára

Nagykeszin, január 10-én, halálának 4. évfordulóján. Örökké gyászoló édesapja és testvérei családjukkal.

„Lelked remélem békére talált, S Te már a mennyből vigyázol ránk! Soha nem felejtünk, szívünkben szeretünk, Rád örökkön-örökké emlékezünk!” Fájó szívvel emlékezünk január 14-én

Csontos Józsefre Hetényen, halálának 8. évfordulóján. A gyászoló család. • Zenekar minden alkalomra. Tel.: 0905 182 833, 0948 526 349. • 13-áras telek eladó közvetlenül a Virti tó partján. Tel.: 0905 700 259. • Predám 13 á pozemok priamo na brehu jazera Virt. Tel.: 0905 700 259. • Szobafestést, kartonozást, csempézést, szigetelést vállalok. KN és környéke. 0908 388 611. • Poistenie áut! Povinné aj havarijné! – Na počkanie! Tel.: 0905 928 195. • Autóbiztosítás! Kötelező is, és baleseti is! Most a legjobb áron. Tel.: 0905 928 195. Munkatársakat keresünk Csehországba operátori és minőségellenőrzési pozícióra 2017. 01. 01-i belépéssel. Munkavégzés helye Jihlava. 4,50 €/h tiszta órabér. A szállás és utaztatás ingyenesen biztosítva. Szlovák nyelvtudás feltétel. Érdeklődni lehet a következő telefonszámokon: 0908 616 084, 0905 829 020, 0905 829 019, 0905 828 858.

Prijmeme do pracovného pomeru účtovníčku/ mzdovú účtovníčku. Požiadavky: podvojné účtovníctvo, personalistika, prax min. 2 roky, maďarský a slovenský jazyk. Životopisy čakáme na kandidat987@gmail.com. • Kölcsönre lenne szüksége? Megtalál minket a vásárcsarnok épülete 1. emeletén. Tel.: 0918 892 100. • Krém zenekar. Tel.: 0907 272 399. • Családi ház Virten eladó. Érdeklődni a 0917 130 456, valamint 0903 794 161 telefonszámon lehet. • Kéttagú zenekar rendezvényeket vállal. Tel.: 0907 428 993. • Festést, mázolást vállalok. Tel.: 0944 367 318. • Tökmag eladó 2,50 €/l. Tel.: 0915 108 274. • Montáž a oprava sieťok, roliet a žalúzií. Tel.: 0949 337 686. • Preprava tovaru do 3,5 tony, sťahovanie. Tel.: 0918 212 300.

• Kozmetikai fogfehérítés – Komárno, Nám. Kossutha 12. Fájdalom és peroxid nélkül, azonnali hatás. Időpont egyeztetés szükséges. Facebook oldal: Smilepoint Komárno. Tel.: 0907 203 219. Lakások felújítása, csempézés, festés, villanyszerelés, kartonozás. Tel.: 0905 295 528. • Prijmeme šikovného kuchára/-ku (na veku nezáleží - môže byť aj dôchodca), s možnosťou ubytovania. Tel.: 0908 778 637. • Felveszünk ügyes szakácsot (az életkor nem számít - lehet nyugdíjas is), szükség esetén szállást is biztosítunk. Tel.: 0908 778 637. • Prijmeme šikovného čašníka/-ku (na veku nezáleží ), s možnosťou ubytovania. Tel.: 0908 778 637. • Felveszünk ügyes pincért (az életkor nem számít), szükség esetén szállást is biztosítunk. Tel.: 0908 778 637. • Segédszakácsnőt keresünk komáromi éttermünkbe. Tel.: 0908 480 038, 0905 673 029. • A Bakai Autósiskola bátorkeszi kihelyezett részlege instruktori állásba munkatársat keres. Érdeklődni a 0905 194 902 vagy 0911 282 811 telefonszámon lehet. Kőművesmunkákat vállalunk, csempézést, térkő lerakást, belső-külső vakolást, hőszigetelést. Tel.: 0905 295 528.

• Esőcsatornák szerelése. Tel.: 0907 561 231. • Mali ste dopravnú nehodu, úraz? Finančne Vás odškodníme! Bez poplatku! Tel.: 0905 928 195. • Lakáshitelek, kölcsönök! Tel.: 0905 928 195. • Olcsón eladók téli holmik, kabátok és egyéb más. Tel.: 0908 153 342. Ponúkam na predaj pozemok v Hurbanove vedľa hlavnej cesty oproti reštaurácii TWINS. Tel.č.0905 938 554. • Eladó Agzat rotovátor felszereléssel GO után, Keszegfalu. Tel.: 0907 039 572. • Szlovák nyelvoktatást vállalok Komáromban. Tel.: 0918 497 016. • 1, 2, 3-szobás albérletet keresek ügyfeleknek. Tel.: 0918 497 016. • Ingatlanközvetítés Komáromban és környékén. Tel.: 0918 497 016.

Bebiztosítjuk: a gépkocsik forgalomból való kivonásához szükséges igazolásokat, a KN-es és DS-es rendszámú gépkocsik rendőrségi nyilvántartásból való kivételét. Tel.: 0908 188 115, 0919 183 225. • Vásárolnék 3-szobás balkonos lakást 30 000 €-ig. Tel.: 0905 230 373. • Átépített 1. emeleti balkonos szoba-konyhás lakás eladó. Tel.: 0905 230 373. • Eladó népi fafaragótól hortobágyi pad szett, 2000 €. Tel.: 0944 968 846. • 2 db vas nagykaput adnék 1 vlecska trágyáért, Csallóközaranyos. Tel.: 0944 968 846. • ¾-ig kész ház eladó fantáziadús barkácsolónak, Csallóközaranyos. Tel.: 0944 986 846. • Tepovanie. Tel.: 0944 950 434.

A Komáromi régió hetilapja • Komárňanský regionálny týždenník

DELTA Hirdetését telefonon is feladhatja KomáRom, Ferencesek utcája 22.

0905 213 967 035/77 33 566 Köszöntők, köszönetnyilvánítások, megemlékezések: 8 euró Apróhirdetések: 20 cent/szó, félkövér betűvel: 30 cent/szó, + keret: + 1,70 euró/hirdetés. Területi hirdetések már 10 eurótól


2017. január 9.

TÁRSADALMI ROVAT - HIRDETÉS

ÚJSZüLÖTTEK: Peňák Adam (Negyed), Csákvári Sarlotte (Komárom), Kováč Aurél (Ógyalla), Kuczmanová Emília (Komárom), Vágvölgyi Csaba (Muzsla), Zachar Krisztián (Komárom), Fides Damian (Érsekújvár), Varga Emma (Gúta), Ocsovszký Noel (Kürt), Radecká Eliška és Radecká Adela (Bánov) NÉVNAPOK: Hétfő: Marcell, Alexej Kedd: Melánia, Dáša Szerda: Ágota, Malvína Csütörtök: Ernő, Ernest Péntek: Veronika, Radislav Szombat: Bódog, Radovan Vasárnap: Lóránt, Dobroslav Munkatársat keresünk adminisztratív munka betöltésére. Feltétel: jó kommunikációs képesség, precizitás, rugalmasság és nyitottság az önálló munkavégzésre. Az MS Office felhasználói szintű ismerete, valamint bérszámfejtő programok ismerete előnyt jelent. Érdeklődni a következő elérhetőségen lehet: 0905 164 767.

Sárvári fürdőzés Január 21. 17 €/fő Síelés és welness a Tátrában Február 16 -19. (3 éjszaka) 145 €/fő Fürdőzés Bükfürdőn Február 25. 18 €/fő Nemzetközi orchidea kiállítás – Klosterneuburg-i apátság Március 11. 25 €/fő. Jelentkezés és info: 0918 697 959 tel. számon

• Teppezést vállalok szőnyegek, ülőgarnitúrák. Tel.: 0944 950 434. • Predám kombinovanú chladničku 270 l, Gorenje v dobrom stave, 110 €. Tel.: 0907 373 611.

• Eladó Tudás fája komplet 9 kötet, 25 €, KN. Tel.: 0915 714 290. • Dr. Bakai Hedvig általános orvos az Eötvös u. poliklinikán rendel. • Eladó 30 db képkeret, különböző nagyságúak. Tel.: 0915 714 290. • Minőségi lábbelik az Alba patikában a poliklinikán. Tel.: 035 785 10 76. • Vérnyomásmérők nagy választéka, Alba patika, Eötvös u. 37. • Könyvek eladók, 700 db, minden téma. Tel.: 0915 714 290. • Plast kád felszereléssel 85 €. Tel.: 0911 831 465.

Kollégákat keresünk minőségellenőrzés pozíció betöltésére Mosonmagyaróvárra januári belépéssel! Kiváló kereseti lehetőség mellett a szállás és utaztatás ingyenesen biztosítva. Érdeklődni a következő telefonszámokon lehet: 0908 616 084, 0905 829 020, 0905 829 019, 0905 828 858.

Autóiparban tevékenykedő vállalat keres munkatársakat Csehországba targoncavezetői pozícióra. Munkavégzés helye: Mohelnice. 4,50 €/h tiszta órabér. A szállás és utaztatás ingyenesen biztosítva. Szlovák nyelvtudás feltétel. Érdeklődni lehet a következő telefonszámokon: 0908 616 084, 0905 829 020, 0905 829 019, 0905 828 858. • Eladó 2 hónapos am. stafordshire terrier kiskutyák, 150 €. Tel.: 0950 451 196. • Eladók olcsón kislányruhák és kiscipők. Tel.: 0908 381 109. • Eladó biztonsági ajtó, gyerek kiságy, pufajka kabát. Tel.: 0948 006 071. • Predám prerobený 2-izbový byt na Rákócziho ul. Tel.: 0905 230 373. • Vásárolnék 3-szobás lakást az Ister áruház környékén. Tel.: 0905 230 373. • Árvíz- és földrengésálló nagy ház eladó Csallóközaranyoson. Tel.: 0944 968 846. Bábolnán 3 400 m2 raktár kiadó, rámpával + irodahelyiség. Tel.: 0915 734 097. • Eladó 150 m2 családi ház, + 50 m2 pince+ 50 m2 garázs, Keszegfalván. Tel.: 0907 789 807. • Munkát keresek mint elárusítónő, pincérnő, takarítónő Komáromban. Tel.: 0944 213 011. • Eladó cirkula, gyári készítésű, nagyon jó állapotban. 0904 059 772. Preprava štrku, piesku a zeminy. Tel.: 0905 216 146

- Fehérvári

Bežná údržba Plnenie klimatizácie Geometria Test autodiagnostika Tel.: 0903 767 213, 0904 094 004

Ul. Roľníckej školy 3770, 945 01 Komárno

• Eladó kettes mosogatódrez kőből, alig használt, KN. 0918 229 038. • Karbantartási, szerelési munkákat vállalok. 0902 841761.

13

A Jóisten megadta a 60 évet. Kívánunk Néked megannyi szépet. Kerüljön el messzire a betegség és bánat. Szeretnénk úgy látni, mindig csak vidámnak. S ha az élet viharában a bánat mégis megtalálna, Számíthatsz majd mindig a legjobb családra. Nem kérünk az Istentől kincset, gazdagságot, Csak Neked erőt, egészséget és boldogságot.

Január 12-én ünnepli 60. születésnapját

Ferenczi Géza Komáromban. E szép ünnep alkalmából szívből köszöntik: szerető felesége, fia, lánya, menye, veje, unokái: Bálint, Bence, Márk. „Születésnapodon nem kívánunk egyebet, Csendes lépteid kísérje szeretet. Szívünk szeret, ezt ne feledd, S legtöbb mit adhatunk, a családi szeretet.“

Január 4-én ünnepelte 8. születésnapját

Vida Petike Komáromban. E szép ünnep alkalmából szívből köszöntenek: édesanyád, nevelőapukád, kishúgod Annabella, nagybátyádék Kolozsnémáról, Erzsi nénéd Gútáról, unokatestvéreid: Meli, Karolina, a kis Dorinka és mindazok, akik szeretnek Téged.

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže Obec Dedina Mládeže vyhlasuje v zmysle ustanovení § 281 až § 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka obchodnú verejnú súťaž na podávanie návrhov na uzatvorenie Nájomnej zmluvy o nájme pozemkov vyhlasovateľa. Predmetom obchodnej verejnej súťaže je nájom nehnuteľností v katastrálnom území Dedina Mládeže, evidované Okresným úradom Komárno, katastrálny odbor uvedené v prílohe č.1 Podmienok obchodnej verejnej súťaže. Podmienky obchodnej verejnej súťaže je možné vyžiadať do 30. januára 2017: na Obecnom úrade v Dedine Mládeže, na adrese Nám. 4. apríla č.7/8, Dedina Mládeže, v pracovných dňoch počas úradných hodín, e-mailom na adrese: ocu_dedinamladeze@gutanet.sk na webovej stránke obce www.obecdedinamladeze.sk. Termín obhliadky je možné dohodnúť na Obecnom úrade v Dedine Mládeže na hore uvedenej adrese, tel. č. 035/7779 131, mobil: 0918 873 241. Lehota na predkladanie návrhov končí dňa 31. januára 2017 o 12.00 hod. JUDr. Ing. Gabriela Gönczölová, starostka obce  A Komáromi régió hetilapja • Komárňanský regionálny týždenník

DELTA DELTA DELTA

Ingyenes apróhirdetési szelvény A Komáromi régió hetilapja • Komárňanský regionálny týždenník

Kérjük, hogy a hirdetés szövegét olvashatóan, nyomtatott betűkkel, a szóközök kihagyásával töltse ki.

A Komáromi régió hetilapja • Komárňanský regionálny týždenník

Soros hirdetését személyesen behozhatja, vagy postán adhatja fel szerkesztőségünk címére: Ul. Františkánov 22, 945 01 Komárno 1., A hirdetések zárásának időpontja minden héten szerda 15:00.


14

DELTA

AKTUÁLNE - INzERÁT

Predaj propánbutánových fliaš Propánbután palackok eladása HORMI Areál stráženého parkoviska Vážsky most 38, Komárno 0905 327 273, 0918 755 933

15 € 18 € 17 € 11 € 19 € 10 € 19 € 6€ 7€ 11 € 8€ 4€ 10 € 4€

12 € 6€ 6€ 6€ 18 € 13 € 18 € 19 € 5€ 17 € 11 € 10 € 14 € 14 €

15 € 14 € 20 € 3€ 4€ 23 € 13 € 10 € 11 € 16 € 13 € 18 € 9€ 14 €

Vörös Attila geodet - földmérő

+ 4 21 ( 0 ) 9 0 5 7 7 9 6 5 7 www.vattigeo.sk

33 € 14 € 17 € 24 € 12 € 13 € 11 € 26 € 10 € 21 € 14 € 8€ 8€ 3€

úspešný projekt základnej školy kOLáROvO. Zdravie, pohyb, výživa, zdravý štýl života, zodpovednosť za svoje zdravie sú pojmy, s ktorými sa v súčasnosti stretávame vo všetkých oblastiach nášho života. Životný štýl úzko súvisí so zdravím, ktoré sa spoločne formujú počas života jednotlivca. Sú ovplyvnené výchovou, sociálnym a ekonomickým prostredím, tradíciami či stereotypmi. Životný štýl detí sa v posledných rokoch mení. V súčasnosti pozorujeme u nich znižovanie pohybovej aktivity, nesprávne stravovacie návyky, nárast telesnej hmotnosti. Obezita je dnes najrozšírenejší problém výživy už aj u detí a prináša celý rad závažných zdravotných ťažkostí. Často spôsobuje psychosociálne problémy - deti sú terčom posmeškov, sú odmietané v kolektíve a ťažšie si nájdu kamarátov. Deti do školy čoraz viac prepravujú rodičia autom, alebo využívajú prostriedky hromadnej dopravy, chodia menej peši, menej jazdia na bicykli. Oveľa viac času trávia pri televízii a pri počítači ako pri športe. Najúčinnejšou metódou v danom boji je zmena životosprávy. Dôležitým prameňom informácií sa stáva škola a každý učiteľ v nej, ktorý má byť pozitívnym vzorom pre svojich žiakov. „V tomto školskom roku sa nám podarilo získať finančnú dotáciu MŠVVaŠ SR na podporu rozvojového projektu Zdravie a bezpečnosť v školách. Náš projekt nesie názov „Zdravie – hodnota hodnôt“. Škola podporujúca zdravie smeruje k dosiahnutiu zdravého spôsobu života pre všetkých, ktorí ju navštevujú, alebo s ňou prichádzajú do styku. Na ceste ku zdraviu môže byť každá dosiahnutá méta novým začiatkom, pretože vývoj ku kvalite nikdy nekončí. V našom projekte budeme pokračovať. S touto myšlienkou sme sa stotožnili a chceme v nej pokračovať aj po jeho ukončení projekte. Dúfame, že oslovíme žiakov a širokú verejnosť, ktorí prehodnotia svoje

postoje a návyky a uvedomia si, že vďaka zodpovednosti, dôslednosti a pravidelnosti si zvýšia kvalitu a dĺžku svojho života” – povedala Agneša Kajtárová, riaditeľka školy. V rámci projektu základná škola vyhlasovala výtvarnú súťaž „Zdravie - hodnota hodnôt“ na tému č. 1: „Mám radosť z úsmevu.“ - podtémy: 1. Najkrajší zúbok, 2. Najkrajšia zúbková víla, 3. Zub múdrosti. Súťažné kategórie: materské školy a mladší žiaci 1.-4. ročníka ZŠ. Téma č. 2: „Zdravie - hodnota hodnôt“. Súťažná kategória: starší žiaci 5.-9. ročníka ZŠ. Vernisáž a vyhodnotenie súťaže sa konali v Kultúrnom dome. Do súťaže sa zapojilo 9 ZŠ a 168 detských prác. Vyhodnotenie: Téma 1. „Mám radosť z úsmevu“ - 1. podtéma Najkrajší zúbok. 1. miesto: Barbara Paulisová MS Marcelová, 2. Keira Csizmaziová MS Marcelová, 3. Sofie Zsideková MS Marcelová. 2. podtéma Najkrajšia zúbková víla – 1. miesto Ninka Jančová MŠ Rozmarínová Komárno, 2. Havadi Nagy Martin MŠ Handlovská, Komárno, 3. Kecskés Fruzsina MŠ Pribeta. Základné školy 1. stupeň 1. podtéma Najkrajší zúbok 1. miesto Dávid Palugyai

ZŠ s MŠ Józsefa Kossányiho Svätý Peter, 2. Ladislav Cseh ZŠ Zemianska Olča, 3. Kristóf Beck ZŠ s VJM Marcelová. 2. podtéma Najkrajšia zúbková víla - 1. miesto Noémi Szenczi ZŠ Marcelová, 2. Réka Šimonová ZŠ Rozmarínová, Komárno, 3. Miriam Szászová ZŠ Komenského, Komárno. 3. podtéma Zub múdrosti 1. miesto Lucia Obuchová ZŠ Komenského, Komárno, 2. Pócsa Erik ZŠ s MŠ Józsefa Kossányiho Svätý Peter, 3. Laura Šejirmanová ZŠ Rozmarínová, Komárno. Základné školy 1. stupeň 1. kategória – 1. miesto Vanesa Rostásová ZŠ Zemianska Olča, 2. Laura Flenderová ZŠ Rozmarínová Komárno, 3. Zuzana Babincová ZŠ Rozmarínová Komárno. 2. kategória podľa veku – 1. miesto Viktória Štefanková ZŠ Marcelová, 2. Hegedűs Krisztina ZŠ s MŠ Józsefa Kossányiho Svätý Peter, 3. Grosch Dóra ZŠ s VJM Marcelová. Po vernisáži a vyhodnotení súťaže žiaci predstavili školský muzikál s folklórnou tematikou. Predstavenia vzbudili zaslúžený ohlas u divákov a treba veriť, že aj v budúcnosti divadelný súbor pripraví ďalšie príjemné prekvapenia. miriák


9. januára 2017.

AKTUÁLNE

Vydali Astronomickú ročenku HuRbaNOvO. Astronomickú ročenku, ktorá je užitočnou pomôckou pre všetkých záujemcov o pozorovanie hviezdnej oblohy, pre rok 2017 vydala Slovenská ústredná hvezdáreň (SÚH) v Hurbanove. Informáciu priniesla hvezdáreň na svojej webovej stránke. Ročenka, ktorú zostavil Eduard Pittich, patrí k tradičným publikáciám SÚH. Obsahuje základné časové a polohové údaje nebeských objektov od januára do decembra 2017. Sú v nej aktuálne informácie o pohyboch Slnka, Mesiaca, planét, ako aj o meteorických rojoch, kométach a trpasličích planétach, Galileiho mesiacoch, zatmeniach Slnka a Mesiaca, o zákrytoch hviezd a planét Mesiacom a podobne.

Kino Tatra Komárno, Premiéra 12. januára o 20.30 hod. Hrajú: Táňa Pauhofová, Klára Issová, Michał Żebrowski, Paweł Deląg, Ondřej Sokol, Petr Vaněk, Ľuboš Kostelný, Zuzana Kronerová, Luděk Sobota, Jan Budař, Vlastina Svátková, Petra Hřebíčková, Bronisław Wrocławski, Vladimíra Havlíčková, Marek Salvet, David Piskor, Amélie Pokorná, Václav Upír Krejčí, Leoš Mareš.

Okrem iného obsahuje aj ďalšie odborné články ako Premenné hviezdy: Rezonancie II (pokračovanie z AR 2016), pre astronomické krúžky Dopredný radar pre meteory, Novinky z meteorickej astronómie, Galaktická a mimogalaktická astronómia či Klasifikácia slnečných protuberancií. Publikáciu je možné objednať u vydavateľa. Dobrenoviny.sk

Linda a Vanda sú pohľadné tridsiatničky, nerozlučné kamarátky a tiež spolumajiteľky malého kníhkupectva v centre mesta. Linda je rozvedená, vzdelaná, praktická, má malú dcéru a pocit zodpovednosti. Ten naopak chýba Vande, slobodnej, veselej, nezávislej kráske, ktorá síce muža priťahuje ako magnet, ale jej živelnosti žiadny nestačí. A tak hľadá toho pravého. Aktívne. V obchode s nimi pracuje Edo, ktorý tiež túži po láske na veky vekov, ale ako plachý, citlivý a introvertný gay to má ťažké. Životy tejto trojice nakoniec rovnako zamotá niekoľko mužov. Linde charizmatický developer Jakub, ktorý nie je tým, kým sa zdá byť. Vande bývalý profesor z vysokej školy Aladar, ktorého je ochotná si vziať, "pretože ju má rád". A Edo sa už zase prispôsobuje ďalšiemu priateľovi, Leovi. Nakoniec ale všetko dopadne úplne inak, než všetci čakali.

Predpoveď počasia 9. 12. - 15. 12. 2017 V pondelok 9. 1. predpokladám v našom regióne chladno, polojasno a bez zrážok. K večeru a na noc pribúdanie oblačnosti. Nočná teplota od - 8 do - 6 °C, denná teplota od - 3 do - 1 C. Slabý SZ vietor do 2 - 4 m/s. V utorok 10. 1. predpokladám v našom regióne konečne sneženie, počas celého dňa zamračené so slabým snežením, ktoré na večer a noc bude intenzívnejšie. Množstvo snehu do 6 cm. Nočná teplota od - 6 do - 4 C, denná teplota od - 2 do 0 °C. Mierny JV vietor do 6 - 8 m/s. V stredu 11. 1. predpokladám v našom regióne podobne ako v utorok, v noci ešte sneženie, cez deň oblačno s prehánkami a k večeru zamračené so snežením. Množstvo snehu do 4 cm. Nočná teplota od - 5 do - 3 °C, cez deň od - 1 do + 1 °C. Slabý SZ sa bude meniť na Z vietor do 2 - 4 m/s. Vo štvrtok 12. 1. predpokladám v našom regióne premenlivo, v noci a doobeda zamračené so snežením, popoludní vyjasňovanie. Množstvo snehu do 3 cm. Nočná teplota od - 5 do - 3 C, cez deň od + 1 do + 3 °C.

Čitateľský list

Čarovanie v laboratóriu kOMáRNO. Na ZŠ J. A. Komenského v Komárne sa uskutočnilo Vianočné čarovanie, ktoré pripravila pani učiteľka Želmíra Dobrovická so žiakmi siedmeho, ôsmeho a deviateho ročníka. Celá akcia sa niesla vo vianočnej atmosfére. Žiaci si pripravili pokusy a prezentácie, ale aj nápady na vianočné darčeky pre našich štvrtákov a piatakov. Predstavili im hodnotné prezentácie z domácich pokusov, ktoré doma uskutočnili.

Program

všetko alebo nič

15

Prudký až búrlivý SZ vietor do 18 - 22 m/s. bude vytvárať na cestách snehové jazyky a záveje. V piatok 13. 1. predpokladám v našom regióne premenlivo, oblačno až zamračené so zrážkami sneh, dážď so snehom alebo aj dážď. Množstvo vlahy do 4 mm. Nočná teplota od - 1 do + 1 °C, denná teplota od 0 do + 2 C. Čerstvý Z vietor do 8 - 10 m/s. V sobotu 14. 1 predpokladám v našom regióne ochladenie, polojasno, k večeru a na noc pribúdanie oblačnosti a neskôr slabé sneženie v noci zosilnie. Množstvo snehu do 3 cm. Nočná teplota od - 5 do - 3 °C, denná teplota od - 1 do + 1 °C. Čerstvý Z vietor sa večer zmení na JZ do 8 - 10 m/s. V nedeľu 15. 1. predpokladám v našom regióne vlhko, počas celého dňa zamračené so snežením alebo aj zmiešané zrážky. Množstvo snehu - vlahy do 5 cm - 5 mm. Nočná teplota od - 3 do - 1 °C, cez deň od + 1 do + 3 °C. Čerstvý SZ vietor do 8 - 10 m/s. S pozdravom „ bude ešte aj krajšie počasie“ Dr. Meteo.

Máte biele topánky, ktoré neviete vyčistiť? Dominika Krivdová poučila deti, ako na to. Chcete sa zdravo stravovať? Emily Furinda deťom poradila, ako si doma môžu z červenej kapusty pripraviť „ Indikátor pH“. Sofia Polgárová vysvetlila deťom princíp „Tajného písma“. To, že aj doma si môžu deti pripraviť „Sloniu zubnú pastu“, prezentovala Erika Gergelyová. Štvrtáci, piataci, dokonca aj pán zástupca Makovník si vyskúšali „Domáci bublifuk“, ktorý vyrobili Paťa Blažejová a Regina Kosztolányiová. Lea Zsideková nám poskytla informácie, ako si doma môžeme „Vyčistiť mince“. Simona Skačánová dala deťom návod na prípravu „Domácej plastelíny“, ktorá je ekologická a hlavne zdraviu neškodná. Naše dve Karolíny, Korimová a Mužíková, predstavili „Hmotu zo škrobu a vody“, pri ktorej sa zabavia deti spolu aj s rodičmi. Adrika Langschadlová nám všetkým ukázala, ako oživila „Halloweenskú tekvicu“.

Deti mali možnosť vidieť mnoho zaujímavých pokusov. Džina z fľaše vypustila pani učiteľka Dobrovická. „Ohňu odolný balón“ vyskúšala spolu s deťmi Hodúrová Karolína. „Prepichovanie balóna, tak aby nepraskol“ ukázala Dominika Krivdová. „Lávovú lampu“ pripravila deťom Emily Furinda a „Farbenie plameňa“ predviedla Nikola Zimková. „Ako si doma vyrobiť sopku“ deťom ukázal v prezentácií Kevin Konečný a pokus uskutočnila Lea Dolinská. Dievčatám sa veľmi páčila „Levanduľová soľ do kúpeľa“, ktorú si pripravila Catrine Rosičková. Všetky deti odchádzali z učebne chémie usmiate a pripravené skúsiť si pokusy aj doma. Dúfame, že sa budúci rok bude v chemickom laboratóriu opäť čarovať a bude rovnako úspešné ako tohtoročné. Lenka Tarabčíková 9.B, Adrika Langschadlová 9.A


16

DELTA

SzÓRAKOzÁS

Könyvajánló

Programajánló

Karen Rose: Közelebb, mint hinnéd A pszichológus Faith Corcoran kétségbeesetten próbál elszökni zaklatója elől, aki rémálommá változtatta az életét az elmúlt egy évben. Elég kétségbeesetten ahhoz, hogy arra a helyre meneküljön, ami még a zaklatójánál is régebb óta kísérti. Egyszerre áldás és átok, hogy a közelmúltban megörökölte nagymamája házát Cincinnatiben: az épület menedékké válik, ahol Faith újrakezdheti az életét. Vajon szembe tud nézni az életét a mai napig befolyásoló sötét emlékekkel?

Lakatos Márk: A nő hétszer Életmód- és stíluskalauz minden korosztálynak. Lakatos Márk nagyon jól tudja, mire van szükségük a nőknek ahhoz, hogy jól érezzék magukat a bőrükben, legyenek akár 10, 20, 30, 40, 50, 60 vagy 70 évesek. A nő hétszer szakértők segítségével veszi sorra, mire érdemes odafigyelni a különböző életkorokban stílus, öltözködés, táplálkozás, testmozgás, sőt, szexualitás terén, és hasznos tanácsokkal lát el, melyek segítségével minden nő magabiztosabban élheti meg testi-lelki változásait.Nélkülözhetetlen kalauz minden nő számára Magyarország legnépszerűbb stylistjától.

Vár a komáromi jégpálya Nyitva tartás: hétfőpéntek 8.00-17.30, szombat-vasárnap, ünnepnap 10.00-13.00, 14.00-17.30. Belépő: felnőttek 2,50 €, korcsolya nélkül 1 €. Gyerekek 15 éves korig, nyugdíjasok: 1,50 €. Korcsolya kölcsönzés: 2,50 € + 10 € előleg.

Horoszkóp

KOS - III. 21. - IV. 19. Sokkal több a lelki és fizikai ereje, mint gondolná. Szellemi képességei is az átlag fölé emelik, ezért aztán igazán nincs mitől tartania. BIKA - IV. 20. - V. 20. Gyűjtse maga köré legjobb barátait, szeretteit és egy hegyi vagy erdei kirándulás keretében pihenje ki a civilizáció fáradalmait! IKReK - V. 21. - VI. 21. Az igaz barátság sokkal fontosabb, mint a romantika; szinte soha nem alakít ki olyan kapcsolatot, amely csak a szexualitáson alapul. RáK - VI. 22. - VII. 22. Érdemes lesz Fortuna kegyeit lesni kedvenc nyereményjátékán, mert előfordulhat, hogy most tényleg tartogat valamilyen meglepetést.

ÉSzAK-KOMÁROM. Jókai Színház: január 12. 18.00 Vasmacska filmklub – Nicolas Winding Refn: Neon Démon Január 13. 19.00 Zelei Miklós: Zoltán újratemetve című színdarabja - a Beregszászi Illyés Gyula Magyar Színház vendégelőadása. Bérletszünet. Csemadok (Kossuth tér 3.): a Magyar református egyházi szolgálatok az 1956-os magyar menekültek között Ausztriában című kiállítás. Megtekinthető január 31-ig. Selye János Egyetem étterme: január 14. 19.00 3. Hagyományőrzők bálja. A jó hangulatról gondoskodik: Kovács Koppány, Vadkerti Imre, Egy húron pendülünk zenekar Csákberényből. Vacsorával egybekötött belépőjegy: 20 €. Info: 0918 253 271. Tiszti pavilon: január 14. 19.00 5. Lehár bál. Zene: Váci Szimfonikus Zenekar Tequila showband. Info: +421 915 443 525, +421 911 231 145 tel. számon. RÉV: január 14. 19.00 Évnyitó. Az este folyamán fellép a komáromi Vesztegzár és a Maradj Igaz zenekar, a várpalotai Septicmen, valamint a győri Only for the Cash. A belépés ingyenes! Január 20. 18.00 Bányavakság Slam! idén újra egy slamest kerül megrendezésre a komáromi Jókai Színház és a Slam Poetry Felvidék közös szervezésében, melynek középpontjában ezúttal a Bányavakság színdarab (és annak témája) áll. A belépés ingyenes!

NAGyMEGyER.

Január 22. 19.00 Fogi – Budapesti Bulvárszínház: Ken Ludwig: Botrány az operában - komédia két részben. Rendezte: Mikó István m.v. Szereplők: Straub Dezső, Nyertes Zsuzsa, Csengeri Attila, Beleznay Endre, Sáfár Anikó, Fogarassy Bernadett, Straub Péter, Köllő Babett. A várva várt tenor nem érkezik meg, hiába várják, így azonban nem tudják, lesz-e előadás este az operában. A színházigazgató érdekes ötlettel áll elő, ugyanis mindenképpen főszereplőt kell keresnie. A tenor azonban csak OROSzláN - VII. 23. - VIII. 22. Önmagát érzi most a világ közepének, közérzete és fittsége a régi. Élvezze, amíg lelki energiája engedi, ne merítse ki készleteit! Szűz - VIII. 23. - IX. 22. Az illóolajok segítenek az ellazulás elérésében, csodálatosan hatnak a közérzetre. Használja ki jótékony hatásukat és varázsolja el fürdőszobáját! MéRleG - IX. 23. - X. 22. Napi 20-30 percet fordítson önmagára és megteremtheti, illetve megőrizheti saját fizikai, szellemi és lelki egészségét, belső békéjét. SKORPIó - X. 23. - XI. 21. Szerelmével most nagyon közel kerültek egymáshoz, különösen jól megértik egymást. Találhat magának egy új, hasznos hobbyt.

nem érkezik meg. Így az egész előadás veszélybe kerül. Az operaház igazgatója dühöng, hiszen hatalmas bevételre számít a világhírű művész fellépésének köszönhetően, azonban botrány közeleg az operában. A színházi titkár viszont meghökkentő ötlettel áll elő, főszereplő lenne - meséli a karaktert alakító Beleznay Endre. Egy jó komédia akkor siker, ha adott a bonyodalom és a titkos szerelmi szál, amely ebből az előadásból sem hiányozhat. Információ: Marton Katalin (tel.: 555 23-60, 0908/804 128).

NASzVAD.

VMK: január 21. 19.00 48. Farsangi Vince-bál. Egy kupica kisüsti vendégfogadó ital után, a terített asztalnál helyfoglalás után, a Csemadok Pettyem néptánccsoportja nyitja meg a bált. A talpalávalót az Apolló Band zenekar húzza majd egészen reggelig. Ha kedve szottyan cigányzenére, csak kimegy az előcsarnokba, ahol a büfé és a borház mellett, Szőllősy Sándor prímás húzza majd fülébe a magyar nótát. Sztárvendég: Jolly és Suzy. Jegyár: 25 €. Jegyelővétel a 0905 723 602-es telefonszámon Dobosi Róbertnél.

Naptár nyertesek Könyvcsomagot nyertek: Belány Anna Gyöngyi (Komárom), Juhász Kornélia (Komárom), Izsák Ildikó (Komárom), Bári Serafína (Vágfüzes), Filkó Judit (Komárom), Varga Mária (Komárom), Rehák Marianna (Megyercs), Antal Melinda (Csallóközaranyos), Kiss Angéla és Dávid (Gúta), Gőgh Nikoleta (Gúta), Jancsó Ilona (Keszegfalva), Varga Annamária és Dominik (Lakszakállas), Károly Gyöngyi (Csallóközaranyos), Antal Éva (Ekel), Molnár Linda (Vágfüzes), Varga Márta (Kolozsnéma), Tóth Antal (Gúta), Balogh Annamária (Nagykeszi), Nagy Klára (Nagykeszi), Rigó Tibor és Rigó Katalin (Gúta) A fődíjat (tablet) nyerte: Szeiner Regő (Gúta). Gratulálunk. A nyereményeket átvehetik a DELTA szerkesztőségében (Ferencesek u. 22, Komárom).

NyIlAS - XI. 22. - XII. 21. Olyan állásajánlatot kaphat, amit kezdetben túl szépnek tart. Járjon utána alaposan a feltételeknek és akkor megfontolt döntést hozhat. BAK - XII. 22. - I. 19. Az egyik munkatársa segítségre szorul, sőt csak Ön tud rajta segíteni. Működjön együtt vele, mert ez a kis segítség később bőségesen megtérül. VízöNTő - I. 20. - II. 18. Egyre gyakrabban tudatosul Önben, hogy tavaly óta mennyit javult a teljesítőképessége és milyen jó eredményeket ér el hivatásában. HAlAK - II. 19. - III. 20. Ósdi szokásaitól könnyen megszabadulhat. Számtalan olyan hatás éri, melyből észreveszi másokban saját kellemetlen szokásait.

Kiadó - Vydavateľ: Vydavateľstvo KT spol. s.r.o., IČO: 34125272. KT Könyv- és Lapkiadó Kft., Mederčská 9, 945 01 Komárno. ügyvezető igazgató - Konateľka spoločnosti: Mgr. Szénássy Tímea. Főszerkesztő - Šéfredaktor: Csaba Ádám. Szerkesztők - Redaktori: Langschadl Mátyás, Miriák Ferenc, Pint Sándor, Kovács Dávid. Grafikus - Grafická úprava: Soóky Gergely. Korrektor - Korektúra: Barczi László. Titkárság és hirdetésfelvétel - Sekretariát a príjem inzercie: Kiss Angéla. Tel.: 035/7733 566, 0905 213 967. E-mail: deltakn@gmail.com. Web: www.deltakn.sk. A szerkesztőség címe - Adresa redakcie: Ul. Františkánov 22, 945 01 Komárno. Nyomda - Tlač: Nec Arte spol s.r.o. Ev. číslo: EV 3325/09. A hirdetések tartalmáért nem vállalunk felelősséget. Za obsah inzercií nezodpovedáme. ISSN 1339-5599


TV MűSOR

Január 9-től január 15-ig

A műsorváltozás jogát a tévécsatornák fenntartják.

Hétfő, január 9.

DUNA 7.00 Híradó 7.25 Roma magazin 7.55 Domovina 8.25 Feketén-fehéren 9.15 Elfeledett szerelem 10.00 Család-barát 11.35 Jamie 15 perces kajái 12.00 Híradó 12.50 Columbo Rövid szivar. Am. krimi 14.05 Világörökség Portugáliában 14.30 A császárság kincse 15.30 Elfeledett szerelem 16.15 Charly, majom 17.10 Ridikül 18.00 Híradó 18.35 Végtelen szerelem 19.25 Maradj talpon! 20.25 Kékfény 21.25 Hawaii Five-0 22.10 Kenó 22.20 Alpesi nyomozók 23.10 Cowboy az aranyásók között. Am. westernfilm DUNA WorlD 7.30 Ridikül 8.45 Olasz–magyar örökség 9.15 Világ 9.35 Summa 10.00 Vatikáni híradó 10.25 Új nemzedék 10.55 Angol nyelvű hírek 11.10 Megyejáró. Békés megye 11.30 Tücsök. Magy. film (ff.) 13.00 Hírek 13.20 Médiaklikk 13.40 Ízőrzők. Nemesnádudvar 14.15 Öt kontinens 14.45 Itthon vagy! 15.10 Roma magazin 15.40 Domovina 16.10 Duna-anziksz 16.30 Hogy volt?! Máté Péter 17.25 Család-barát 19.00 Kívánságkosár 20.00 Hogy volt?! 21.00 Híradó 21.30 Maradj talpon! 22.30 Ridikül 23.25 Jót s jól, az M5 kulturális híradó 23.55 Mindenki akadémiája

kedd, január 10.

DUNA 7.00 Híradó 7.25 Srpski ekran 8.25 Feketén-fehéren 9.15 Elfeledett szerelem 10.00 Család-barát 11.35 Jamie 15 perces kajái 12.00 Híradó 12.50 Columbo I. Gyilkosság tervrajz alapján 14.05 Világörökség Portugáliában 14.30 A császárság kincse 15.35 Elfeledett szerelem 16.15 Charly, majom 17.10 Ridikül 18.00 Híradó 18.35 Végtelen szerelem 19.25 Maradj talpon! 20.25 Önök kérték 21.25 Velvet Divatház 22.10 Kenó 22.20 Grand Hotel 23.10 Nagyok 23.40 Kékfény DUNA WorlD 7.30 Ridikül 8.45 Térkép 9.15 Család és otthon 9.40 Magyar gazda 10.05 Református magazin 10.30 Református ifjúsági műsor 11.00 Evangélikus ifjúsági műsor 11.05 Úton-útfélen 11.20 Angol nyelvű hírek 11.40 Társkeresés. Magy. tévéfilm 13.00 Híradó 13.20 Minden tudás 13.40 Szerelmes földrajz 14.10 Térkép 14.40 Életkor 16.10 Útravaló 16.25 Hogy volt?! 30 „Szeszélyes” év 17.20 Család-barát 19.00 Kívánságkosár 19.55 Dallamról dallamra 21.00 Híradó 21.30 Maradj talpon! 22.30 Ridikül

szerda, január 11.

DUNA 7.00 Híradó 7.55 Ecranul nostru 8.25 Feketén-fehéren 9.15 Elfeledett szerelem 10.00 Család-barát 11.35 Jamie kajái. 12.00 Híradó 12.50 Columbo II. Fekete etűd 14.30 A császárság kincse 15.35 Elfeledett szerelem 16.15 Charly, majom 17.10 Ridikül 18.00 Híradó 18.35 Végtelen szerelem 19.25 Maradj talpon! 20.20 Skandináv lottó 20.30 Zsaruvér 21.25 Brit követi jelentések, 1956 21.30 A fehér királyné 22.30 Kenó DUNA WorlD 7.25 Ridikül 8.45 A nagyok 9.20 Esély 9.45 Kék bolygó 10.10 Vatikáni híradó 10.35 Isten kezében 11.10 Angol nyelvű hírek 11.25 Megyejáró Csongrád megye 11.40 Azurexpress Magy. rom. film (ff.) 13.00 Hírek 13.20 Magyar gazda 13.40 Noé barátai 14.10 A nagyok 14.40 Kárpát expressz 15.05 Hrvatska kronika 16.10 Duna-anziksz 16.30 Hogy volt?! „Mi van vele?” 17.25 Család-barát 19.00 Kívánságkosár 19.30 Magyarország, szeretlek! 21.00 Híradó 21.30 Maradj talpon! 22.30 Ridikül

6.20 Mokka 9.00 Ékszer tv 10.45 Asztrovilág 12.00 Tények 12.30 Knight Rider 13.35 Walker, a texasi kopó 14.40 Magánnyomozók 15.45 Ana három arca 16.50 Megtört szívek 18.00 Tények 19.25 Az 50 milliós játszma 20.35 A szultána 21.10 Argo 2. akcióvígjáték 23.10 Sherlock és Watson

6.20 Mokka 9.00 Ékszer tv 10.45 Asztrovilág 12.00 Tények 12.30 Knight Rider 13.35 Walker, a texasi kopó 14.40 Magánnyomozók 15.45 Ana három arca 16.50 Megtört szívek 18.00 Tények 19.25 Az 50 milliós játszma 20.35 A szultána 21.10 Lara Croft: Tomb Raider 2. kalandfilm 23.30 A törvény embere

6.00 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.05 Fókusz 8.35 Magyarul Balóval 9.15 Asztroshow 10.10 Topshop 11.55 Babakalauz 12.20 Story extra 12.45 Családom és egyéb emberfajták 13.10 Éjjel-nappal Budapest 14.20 Szívek doktora 15.20 A kis menyasszony 16.10 Szulejmán 17.25 Story extra 18.00 Híradó18.55 Fókusz 19.30 Éjjel-nappal Budapest 20.45 Barátok közt 21.20 Castle 22.20 21. század 22.50 Híradó

6.00 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.05 Fókusz 8.35 Magyarul Balóval 9.15 Asztroshow 10.10 Topshop 11.55 Autogram 12.20 Story extra 12.45 Családom és egyéb emberfajták 13.10 Éjjel-nappal Budapest 14.20 Szívek doktora 15.20 A kis menyasszony 16.10 Szulejmán 17.25 Story extra 18.00 Híradó 18.55 Fókusz 19.30 Éjjel-nappal Budapest 20.45 Barátok közt 21.25 Szulejmán 22.30 Házon kívül 22.55 Híradó 23.25 Magyarul Balóval

7.00 Maci Laci 8.00 Vészhelyzet 10.00 Isten áldjon, Esperanza! 11.55 Hazug csajok társasága 12.50 Segítség, bajban vagyok! 13.45 A gyanú árnyékában 14.40 Showder Klub 15.35 Barátok közt 16.05 Gordon Ramsay 17.05 Új csaj 17.35 Hagyjál főzni 18.35 Segítség, bajban vagyok! 19.30 A gyanú árnyékában 20.30 Showder Klub 21.30 Híradó 22.00 A való világtól a Big Brotherig 23.00 Barátok közt STorY TV 12.25 Született feleségek 16.25 SOKO – Alpesi nyomozók 17.30 A fény hercegnője 19.00 A hegyimentők 20.00 Esküdt ellenségek: Bűnös szándék 21.00 Gyilkosság baráti körben 23.00 Esküdt ellenségek: Bűnös szándék VIASAT 7.50 Jóbarátok 8.40 Chuck 10.20 Szívek szállodája 11.10 Amerikai mesterszakács 12.05 Monk 13.00 Monk – Flúgos nyomozó 13.55 NCIS – Tengerészeti helyszínelők 15.50 Castle 17.40 Amerikai mesterszakács junior 18.40 Az élet csajos oldala 19.35 Nyugi, Charlie 20.05 Két pasi – meg egy kicsi 21.00 Pitch Black – 22 évente a sötétség sci-fi film Cool 12.40 Medicopter 117 13.35 Cobra 11 15.30 CSI: New York-i helyszínelők 17.20 Gyilkos ügyek 18.15 CSI: Miami helyszínelők 19.10 Castle 20.05 A mentalista 21.00 Hanna – gyilkos természet. Am.–ang. akciófilm 23.05 Homeland – A belső ellenség MOZI + 9.25 Mélytengeri vészjelzés kalandfilm 11.50 A Kaméleon – A renegát. akciófilm 13.45 Tini nindzsa teknőcök kalandfilm 15.45 Transformers: A kihalás kora sci-fi akciófilm 19.00 Mortal Kombat 2. akciófilm 21.00 Indiana Jones és a végzet temploma kalandfilm 1.30 Börtönregény. Am. akciófilm STV 7.15 Konyhatitkaim 8.00 Reggeli hírek 8.30 Szlovákia 2016-ban 9.50 Külvárosi rendőrök 10.45 Bajnokok párbaja 11.20 Családi vetélkedő 12.00 Hírek 13.55 Konyhatitkaim. Kamila Magálová műsora 14.35 Agatha törvénye. Lengy. sor., 15/1. 15.30 Tv-esély 16.00 Hírek 16.25 Mesés vidékek. Marais poitevin. Fr. dokfilm 17.00 Állami kitüntetések átadása (élő) 18.10 Hírek 18.20 Családi vetélkedő 19.00 Híradó 20.25 Az üldözött. Am.– ném. thriller 22.15 Riporterek 22.50 A mentőautó STV 7.30 Dakar-rali 2017 8.00 Élő körkép 8.35 Céhek és manufaktúrák 9.15 Folklórműsor 9.30 Kvartett 9.55 A változás mámora 11.30 Rajzfilmsorozatok 12.00 Élő körkép 12.30 A Nyitra mente 12.50 Az építész visszaemlékezései 13.20 Emberek a határon 14.30 Rendelő 15.00 A hét csodám 15.30 Nemzetiségi magazin 16.00 Édenkertek 16.30 Egy nap 17.00 Hírek magyarul 17.15 A világörökség kincsei 17.30 Hírek a régiókból 17.45 Telerégió 18.30 A FIFA értékelése 20.00 Hírek 20.10 A jövő terményei 21.45 A szlovákiai elit galériája 22.00 Hírek 22.25 Sport 22.30 Mamlock profeszor. Ném. film MArKÍZA 6.00 Telereggel 8.30 Feleségcsere 12.00 Szerencsekerék 13.00 A mentalista 14.55 Családi esetek 17.00 Hírad 17.25 Reflex 17.55 Szerencsekerék 19.00 Híradó 20.30 Banyaduma Cseh vígjáték 23.15 A fantasztikus Burt Wonderstone. Amerikai filmvígjáték

9.00 Vacsoracsata 11.00 Tűzönvízen 11.55 Hazug csajok társasága12.50 Segítség, bajban vagyok! 13.45 A gyanú árnyékában 14.40 Showder Klub 15.35 Barátok közt 16.05 Gordon Ramsay 17.05 Új csaj 17.35 Hagyjál főzni 18.35 Segítség, bajban vagyok!, 21. 19.30 A gyanú árnyékában 20.30 Showder Klub 21.30 Híradó 22.00 Showder Klub 23.00 Barátok közt STorY TV 12.25 Született feleségek 14.25 Heartland 17.30 A fény hercegnője 19.00 A hegyimentők 20.00 Esküdt ellenségek: Bűnös szándék 21.00 Szingli anyasors. Am. filmdráma 23.00 Esküdt ellenségek: Bűnös szándék VIASAT 7.05 Will és Grace 7.50 Jóbarátok 8.45 Chuck 10.20 Szívek szállodája 11.10 Amerikai mesterszakács junior 12.05 Monk – Flúgos nyomozó 13.55 NCIS 15.50 Castle 17.40 Amerikai mesterszakács junior 18.40 Az élet csajos oldala 19.35 Nyugi, Charlie! 20.05 Két pasi – meg egy kicsi 21.00 Riddick – A sötétség krónikája sci-fi akciófilm 23.25 Lakástalkshow Cool 12.40 Medicopter 117 13.35 Cobra 11 15.30 CSI: New York-i helyszínelők 16.25 CSI: New York-i helyszínelők 17.20 Gyilkos ügyek 18.15 CSI: Miami helyszínelők 19.10 A mentalista 20.05 Dr. Csont 22.00 Gyilkos elmék 23.00 Vámpírnaplók MOZI + 9.45 Titan A. E. – Időszámításunk után. Ang.– am. akciófilm 11.35 Gagyi lovag. Am. vígjáték 13.20 Különvélemény. Am. akció sci-fi film 16.25 Pókember 2. Am. akciófilm 19.00 A tengerészgyalogos. Am. akciófilm 21.00 Mission Impossible – Fantomprotokoll. Am. akciófilm 23.40 A gyűjtő. Am. krimi 2.00 A légy. Am. akcióthriller STV 7.20 Konyhatitkaim 8.00 Reggeli hírek 8.30 Mesés vidékek. Marais poitevin 9.05 A világ 2016-ban 10.25 Külvárosi rendőrök 11.20 Családi vetélkedő 12.00 Hírek 12.20 Nők klubja 13.55 Konyhatitkaim 14.35 Agatha törvénye 15.30 Tv-essély 16.00 Hírek 16.25 Mesés vidékek. A Loire völgye 16.55 Cédrusliget 17.45 Párbaj 18.10 Hírek 18.20 Családi vetélkedő 19.00 Híradó 20.25 Senki sem tökéletes 21.35 Szlovákia ízvilága 22.10 Jimmy esélye. Am. film 22.55 Murdoch rejtélyei STV 7.30 Dakar-rali 2017 8.00 Élő körkép 8.35 Hírek a régiókból 8.45 Telerégió 9.30 Nemzetiségi magazin 9.55 Mamlock profeszor. Ném. film 11.30 Rajzfilmsorozatok gyerekeknek 12.00 Élő körkép 12.30 A jövő terményei 14.05 Dr. Anton Gúth professzor portréja 14.20 Rendelő 15.00 A hét csodám 15.30 Ruszin magazin 16.00 Édenkertek 16.15 A szlovákiai falvak 16.30 Egy nap 17.00 Hírek magyarul 17.10 A világörökség kincsei 17.30 Alpesisí-vk – női műlesiklás 19.00 Esti mese 20.00 Hírek20.10 Kincsek.sk 20.30 Alpesisí-vk – női műlesiklás 22.00 Hírek 22.25 Sporthíradó 22.30 Egy este Havrannal MArKÍZA 6.00 Telereggel 8.50 Az anyós Tévésor. 10.05 Családi esetek 13.05 A mentalista 15.00 Családi esetek. Tévésor. 17.00 Híradó 17.25 Reflex 17.55 Szerencsekerék 19.00 Híradó 20.30 Egy boldog otthon Jana Hospodárová műsora 21.30 Tíz évvel fiatalabb Hogyan fiatalodjunk tíz évet 10 nap alatt 22.35 Családi esetek. 23.35 Két pasi – meg egy kicsi

7.00 Tom és Jerry 8.00 Vészhelyzet 9.00 Vacsoracsata 11.00 Tűzönvízen 11.55 Hazug csajok társasága 13.45 A gyanú árnyékában, 90. 14.40 Showder Klub 15.35 Barátok közt 16.05 Gordon Ramsay 17.05 Új csaj 17.35 Hagyjál főzni 18.35 Segítség, bajban vagyok! 19.30 A gyanú árnyékában 20.30 Showder Klub 21.30 Híradó 22.00 A hűtlen. Am.– ném.–fr. thriller 0.20 A gyanú árnyékában STorY TV 12.25 Született feleségek 14.25 Heartland 16.25 SOKO – Alpesi nyomozók 17.30 A fény hercegnője 19.00 A hegyimentők 20.00 Esküdt ellenségek: Bűnös szándék IV. Am. krimisor., 8. 21.00 Bízz a szerelemben! Am. vígjáték 23.00 Esküdt ellenségek: Bűnös szándék VIASAT 6.10 Csengetett, mylord? 7.00 Will és Grace 7.50 Jóbarátok 8.40 Chuck 10.20 Szívek szállodája 11.10 Amerikai mesterszakács 12.05 Monk 13.55 NCIS 15.50 Castle 17.40 Gordon Ramsay 18.40 Az élet csajos oldala 19.35 Nyugi, Charlie! 20.05 Két pasi – meg egy kicsi 21.00 Elrabolva akciófilm 22.55 Lakástalkshow 23.55 Éjjeli féreg. Am. krimi Cool 12.40 Medicopter 117 13.35 Cobra 11 15.30 CSI: New York-i helyszínelők 16.25 CSI: New York-i helyszínelők 17.20 Gyilkos ügyek 18.15 CSI: Miami helyszínelők 19.10 A mentalista 20.05 Dr. Csont 22.00 Gyilkos elmék 23.00 A rejtély 0.00 CSI: Miami helyszínelők MOZI + 10.05 Kaméleon – Rejtelmek szigete akciófilm 12.00 Nincs alku. Am. thriller 14.50 Mortal Kombat 2. akciófilm 16.40 Indiana Jones és a végzet temploma. Am. kalandfilm 19.00 Véres játék. Am. akciófilm 21.00 Odd Thomas – A halottlátó. Am. akciófilm 1.10 28 héttel később. Ang. horror STV 7.20 Konyhatitkaim 8.00 Reggeli hírek 8.30 Mesés vidékek. A Loire völgye 9.00 Cédrusliget 9.55 Külvárosi rendőrök 10.50 Párbaj 11.20 Családi vetélkedő 12.00 Hírek 12.20 Nők klubja 13.55 Konyhatitkaim 14.35 Agatha törvénye 15.30 Tv-esély 16.00 Hírek 16.25 Mesés vidékek. Az Agrigento régió 17.00 Cédrusliget 17.45 Párbaj 18.10 Hírek 18.20 Családi vetélkedő 19.00 Híradó 20.25 Nincs bocsánat. Am. western 22.35 Veszélyes közelség. Ném. thriller STV 7.30 Dakar-rali 2017 8.00 Élő körkép 8.30 A kerecsensólyom 8.50 Céhek és manufaktúrák 9.35 Ruszin magazin 10.00 Amerikai tragédia. Tévéfilm, 11.30 Rajzfilmsorozatok gyerekeknek 12.00 Élő körkép 12.30 Hegyeink élete és szépsége 14.35 A diagnózisom 15.00 A hét csodám 15.30 Magyar magazin 16.00 Édenkertek 16.30 Egy nap 17.00 Hírek magyar nyelven 17.15 A világörökség kincsei 17.30 Hírek a régiókból 17.45 Telerégió 18.30 Esti mese 20.00 Hírek 20.10 Vadállatok – vad életek 21.00 Az internet története más szemszögből 22.00 Hírek MArKÍZA 6.00 Telereggel 8.30 Főzzünk együtt 8.50 Feleségcsere 10.00 Családi esetek. Tévésor. 12.00 Szerencsekerék 13.05 A mentalista II. Amerikai sorozat, 23/12–13. 15.00 Családi esetek. Tévésor. 17.00 Híradó 17.25 Reflex 17.55 Szerencsekerék 19.00 Híradó 20.30 Chart-show Adela Banášová műsora 22.35 A házinyuszi Amerikai filmvígjáték

7.35 Bírósági akták 9.30 Zsaruk akcióban. 10.30 Örökség 12.00 Híradó 12.30 Topsztár 12.55 Szellemekkel suttogó 13.40 Hazudj, ha tudsz! 14.40 A mieink 15.50 Tippeld meg a korom! 17.00 Híradó 17.55 Főzd le anyámat! 19.00 Krimihíradó 19.30 Híradó 20.35 Inkognitó 23.00 Fejünk alatt a világ. Cseh krimisor., 2.

6.35 Híradó 7.30 Bírósági akták 9.30 Zsaruk akcióban 10.30 Örökség. 12.00 Híradó 12.30 Topsztár 12.55 Szellemekkel suttogó 13.40 Hazudj, ha tudsz! 14.30 Kutyil Kft. 15.15 Viszlát, nagyi! 15.50 Tippeld meg a korom! 17.00 Híradó 17.55 Főzd le anyámat! 19.00 Krimihíradó 19.30 Híradó 20.35 Az első nyaralásom 23.00 Castle VIII. Am. vígjátéksor., 16.

6.20 Mokka 9.00 Ékszer tv 10.45 Asztrovilág 12.00 Tények 12.30 Knight Rider 13.35 Walker, a texasi kopó 14.40 Magánnyomozók 15.45 Ana három arca 16.50 Megtört szívek 18.00 Tények 19.25 Az 50 milliós játszma 20.35 A szultána 21.10 Idővonal Am. sci-fi 23.30 Bűnös Chicago 7.35 Híradó 8.05 Fókusz 8.35 Magyarul Balóval 9.15 Asztroshow 10.10 Topshop 11.55 Fókusz plusz 12.20 Story extra 12.45 Családom és egyéb emberfajták 13.10 Éjjel-nappal Budapest 14.20 Szívek doktora 15.20 A kis menyasszony 16.10 Szulejmán 17.25 Story extra 18.00 Híradó 18.55 Fókusz 19.30 Éjjel-nappal Budapest 20.45 Barátok közt 21.25 Dr. Csont 22.20 Glades 23.20 Híradó 23.50 Magyarul Balóval

6.55 Híradó 7.50 Bírósági akták 9.40 Zsaruk akcióban 10.35 Örökség 12.00 Híradó 12.30 Topsztár 12.55 Szellemekkel suttogó 13.40 Hazudj, ha tudsz! 14.30 Kutyil Kft. 15.15 Viszlát, nagyi! 15.50 Tippeld meg a korom! Show-műsor 17.00 Híradó 17.55 Főzd le anyámat! 19.00 Krimihíradó 19.30 Híradó 20.35 Kétbalkezes kiskatona. Csehszlov. vígjáték 22.40 Castle 23.40 Bostoni halottkémek


csütörtök, január 12.

Péntek, január 13.

DUNA 7.00 Híradó 7.25 Slovenski utrinki 7.55 Rondó 8.25 Feketén-fehéren, 9.15 Elfeledett szerelem 10.00 Család-barát 11.35 Jamie 15 perces kajái, 12.00 Híradó 12.50 Columbo Am. krimi 14.05 A császárság kincse 15.10 Elfeledett szerelem 16.00 Charly, majom 16.50 Szerencsehíradó 17.10 Ridikül 18.00 Híradó 18.35 Végtelen szerelem 19.25 Maradj talpon! 20.25 A Bagi– Nacsa show 21.25 Munkaügyek 21.50 Kenó 22.00 A nagy csobbanás. Am. rom. film 23.50 Az ember, aki nappal aludt. Magyar bűnügyi film DUNA WorlD 7.30 Ridikül 8.50 Magyar krónika 9.20 Médiaklikk 9.45 V4 10.10 A sokszínű vallás 10.20 Kérdések a Bibliában 10.35 Így szól az Úr! 10.40 Kereszttények 10.50 Biblia és irodalom 11.10 Angol nyelvű hírek 11.30 Megyejáró. Pest megye 11.45 Levelek Margitnak. Magy. tévéfilm (ff.) 13.00 Híradó 13.20 Kék bolygó 13.45 Az én 56-om 14.05 Magyar krónika 14.35 Család és otthon 15.00 Slovenski utrinki 15.30 Rondó 16.00 Duna-anziksz 16.20 Hogy volt?! „Ablakosok” 17.20 Család-barát 19.00 Kívánságkosár 20.00 Szenes Iván írta 21.00 Híradó 21.30 Maradj talpon! 22.30 Ridikül 23.25 Kulturális híradó

DUNA 6.55 Kenó 7.00 Híradó 7.25 Életkerék 7.55 Öt kontinens 8.25 Feketénfehéren, 105/57. 9.15 Elfeledett szerelem, 137/96. 10.00 Család-barát 11.35 Jamie 15 perces kajái, 40/10. 12.00 Híradó 12.50 Columbo II. A döntő játszma. Am. krimi 14.05 Világörökség Portugáliában. A madeirai babérlombú erdő 14.30 A császárság kincse, 51/44. 15.35 Elfeledett szerelem, 137/97. 16.15 Charly, majom a családban XIII., 13/8. 17.10 Ridikül 18.00 Híradó 18.35 Végtelen szerelem, 114/35. 19.25 Maradj talpon! 20.25 Superman III. Am.– ang.–holl. akciófilm 22.25 Kenó 22.35 A védelem ára. Bűnbak Am. krimi DUNA WorlD 7.30 Ridikül 8.50 Rejtélyes 20. század 9.20 Iskolapad 9.45 Élő egyház 10.05 Katolikus krónika 10.35 Isten kezében 11.05 Angol nyelvű hírek 11.20 Sértés. Magy. tévéfilm 13.00 Hírek 13.20 V4 13.40 Rúzs és selyem 14.10 Rejtélyes 20. század 14.40 Kosár 15.05 Életkerék 15.35 Öt kontinens 16.05 Hogy volt?! S enes Ivánt kös öntjük 17.00 A vallásszabadság napja 17.25 Család-barát 19.00 Kívánságkosár – válogatás 20.00 Önök kérték 21.00 Híradó 21.30 Maradj talpon! 22.30 Ridikül 23.25 Kulturális híradó

6.20 Mokka 9.00 Ékszer tv 10.45 Asztrovilág 12.00 Tények 12.30 Knight Rider 13.35 Walker, a texasi kopó 14.40 Magánnyomozók. Tévésor. 15.45 Ana három arca 16.50 Megtört szívek 18.00 Tények 19.25 Az 50 milliós játszma 20.35 A szultána 21.10 NCIS: Los Angeles 22.15 1/1 Azurák Csabával 23.15 Backstrom nyomoz 7.35 Híradó 8.05 Fókusz 8.35 Magyarul Balóval 9.15 Asztroshow 10.10 Topshop 11.55 Fittmánia 12.20 Story extra 12.45 Családom és egyéb emberfajták 13.10 Éjjel-nappal Budapest 14.20 Szívek doktora 15.20 A kis menyasszony 16.10 Szulejmán 17.25 Story extra 18.00 Híradó 18.55 Fókusz 19.30 Éjjel-nappal Budapest 20.45 Barátok közt 21.25 Válótársak 22.30 CSI: A helyszínelők 23.30 Híradó

6.20 Mokka 9.00 Ékszer tv 10.45 Asztrovilág 12.00 Tények 12.30 Knight Rider 13.35 Walker, a texasi kopó 14.40 Magánnyomozók 15.45 Ana három arca 16.50 Megtört szívek 18.00 Tények 19.25 Az 50 milliós játszma 21.00 Elrabolva 3. Am. akciófilm 23.10 Backstrom nyomozó 6.00 Jó reggelt, skacok! 7.35 Híradó 8.05 Fókusz 8.35 Magyarul Balóval 9.15 Asztroshow 10.10 Topshop 11.55 Egészségkalauz 12.20 Story extra 12.45 Családom és egyéb emberfajták 13.10 Éjjel-nappal Budapest 14.20 Szívek doktora 15.20 A kis menyasszony 16.10 Szulejmán 17.25 Story extra 18.00 Híradó 18.55 Fókusz 19.30 Éjjel-nappal Budapest, 939. 20.45 Barátok közt 21.20 Halálos fegyver 22.10 Gyilkos elmék 23.10 Híradó 23.40 Magyarul Balóval

szombat, január 14. DUNA 06:55 Kenó 07:00 Híradó 07:25 Család-barát 09:05 Katona-blues 10:50 Noé barátai 11:25 Térkép 12:00 Déli harangszó 12:02 Híradó 12:50 Ízőrzők 13:30 Kelet-Európa vadonjai 14:25 Szerelmes földrajz 15:00 Magyar Krónika 15:30 Sok hűség semmiért 17:00 Gasztroangyal 18:00 Híradó 18:35 SzerencseSzombat 19:30 A Dal 2017 21:40 A Dal – Kulissza 22:05 Kenó 22:10 Amerikai gengszter DUNA WorlD 07:00 Jót s jól 07:30 Van képünk hozzá 08:25 Német nyelvű hírek 08:35 Kínai nyelvű hírek 08:40 Orosz nyelvű hírek 08:50 Unió 28 09:15 Itthon vagy! 09:40 Szerelmes földrajz 10:10 Rúzs és selyem 10:40 Öt kontinens 11:15 Angol nyelvű hírek 11:30 A kétfenekű dob 13:00 Híradó 13:20 MMA portrék 14:15 Tőkéczki és Takaró: történelem és irodalom mindenkinek 14:45 Hangvilla 15:15 Új idők, új dalai 15:45 Hogy volt!? 16:40 A dunavirág mentőakció 17:40 Család-barát 19:15 Virtuóz pillanatok 19:30 A Dal 2017 21:40 A Bagi Nacsa Show 22:40 Munkaügyek 23:10 Opera Café 23:40 Evangélium 07:00 Tv2 matiné 09:35 Maci Laci 10:05 Tom és Jerry gyerekshow 10:35 Trendmánia 11:05 Babavilág 11:35 Az Év Háziasszonya 12:05 Poggyász 12:35 A Miller család 13:05 Tarzan 14:05 Gyilkos sorok 15:10 Gyilkos sorok 16:15 Madagaszkár 2. 18:00 Tények 18:55 Az ördög jobb és bal keze 21:25 Utódomra ütök 23:25 Mud 06:40 Kölyökklub 09:30 Teleshop 10:20 Nyugi, Charlie! 10:40 Fitt Mánia 11:10 Autogram 11:45 Árvíz 15:45 Made in America 18:00 RTL Klub Híradó 18:50 Fókusz Plusz 19:15 Zöld Lámpás 21:25 Úszó erőd 23:30 Irány Dakar - Africa Race

7.00 Tom és Jerry 8.00 Vészhelyzet 10.00 Isten áldjon, Esperanza! 11.55 Hazug csajok társasága 12.50 Segítség, bajban vagyok! 13.45 A gyanú árnyékában 14.40 Showder Klub 15.35 Barátok közt 16.05 Gordon Ramsay – A konyha ördöge 17.05 Új csaj 17.35 Hagyjál főzni 18.35 Segítség, bajban vagyok! 19.30 A gyanú árnyékában 20.30 Showder Klub 21.30 Híradó 22.00 Pimasz úr átcuccol 23.00 Barátok közt, STorY TV 12.25 Született feleségek II., 22–23. 14.25 Heartland 17.30 A fény hercegnője 19.00 A hegyimentők 20.00 Esküdt ellenségek: Bűnös szándék 21.00 Álom és szerelem: Katie Fforde: Harriet álma. Ném. rom. film 23.00 Esküdt ellenségek: Bűnös szándék 0.00 Bostoni halottkémek VIASAT 7.00 Will és Grace 7.50 Jóbarátok8.40 Chuck I., 10.20 Szívek szállodája 11.10 Gordon Ramsay 12.05 Monk – Flúgos nyomozó 13.55 NCIS 15.50 Castle 17.40 Gordon Ramsay 18.40 Az élet csajos oldala 19.35 Nyugi, Charlie! 20.05 Két pasi – meg egy kicsi 21.00 Észbontók 22.00 Lakástalkshow 23.00 Pop, csajok, satöbbi Ang.–am. rom. vígjáték Cool 12.40 Medicopter 117 13.35 Cobra 11 15.30 CSI: New York-i helyszínelők z 16.25 CSI: New York-i helyszínelők 17.20 Gyilkos ügyek 18.15 CSI: Miami helyszínelők 19.10 A mentalista 20.05 Dr. Csont 22.00 Gyilkos elmék 23.00 Foglalkozásuk: Amerikai MOZI + 5.00 L. A. Story – Az őrült város. Am. vígjáték 8.00 Dolgozó lány. Am. vígjáték 10.15 Kasszafúrók. Am. vígjáték 12.10 Ne szólj, száj! Am. thriller 14.30 Félholt 2. Am. akciófilm 16.20 Mission Impossible – Fantom protokoll. Am. akciófilm19.00 Időzsaru. Am. akció-sci-fi 21.00 Cowboyok és űrlények. Am. sci-fi akciófilm 1.30 Sziklák szeme 2. Am. horror STV 6.10 Híradó, sporthírek 7.20 Konyhatitkaim. Kamila Magálová műsora 8.00 Reggeli hírek 8.30 Mesés vidékek. Az Agrigento régió 9.00 Cédrusliget 9.55 Külvárosi rendőrök 10.50 Párbaj 11.20 Családi vetélkedő 12.00 Hírek 12.20 Nők klubja 13.55 Konyhatitkaim. Kamila Magálová műsora 14.35 Agatha törvénye 15.30 Tv-esély 16.00 Hírek 16.25 Mesés vidékek. Baszkföld. Fr. dokfilm 16.55 Cédrusliget. 14/3. 17.45 Párbaj. Vetélkedő 18.10 Hírek 18.20 Családi vetélkedő 19.00 Híradó, sporthírek 20.15 Időjárás-jelentés 20.25 Miért raboltam el a főnököt. Ném. vígjáték 21.55 Esküdt ellenségek: Bűnös szándék 23.25 Külvárosi rendőrök. STV 6.30 Gyerekeknek 7.30 Dakar-rali 2017 8.00 Élő körkép 8.30 Hírek a régiókból 8.45 Telerégió 9.30 Magyar magazin 9.55 Amerikai tragédia. 11.20 Népi muzsika 11.35 Rajzfilmek 12.00 Élő körkép 12.35 Vadállatok 13.25 Az internet története más szemszögből 14.30 Művészet 15.00 A hét csodám 15.30 Roma magazin 16.00 Édenkertek 16.35 Energetika 16.50 Nemzetiségi hírek 17.00 Hírek magyarul 17.15 A világörökség kincsei 17.30 Hírek a régiókból 17.45 Telerégió 18.30 Esti mese 20.00 Híradó 20.10 A diagnózisom 20.35 Tudomány 21.05 Óriás-költöztetők 22.00 Hírek 22.25 Sporthíradó 22.30 A böjt tudománya 23.30 Rendőrségi magazin MArKÍZA 6.00 Telereggel 8.30 Főzzünk együtt 8.50 Egy boldog otthon. Jana Hospodárová műsora 9.50 Családi esetek. Tévésor. 11.55 Szerencsekerék 13.00 A mentalista 14.55 Családi esetek 17.00 Híradó 17.25 Reflex 17.55 Szerencsekerék 19.00 Híradó 20.30 Jó tudni! 21.40 Sztárparti. Showműsor 22.40 Jószomszédi viszonyok 23.40 Két pasi – meg egy kicsi

7.00 Tom és Jerry 7.30 Kungfupanda 9.00 Vacsoracsata 11.00 Tűzönvízen 12.50 Segítség, bajban vagyok! 14.40 Showder Klub 15.35 Barátok közt 16.05 Gordon Ramsay 17.05 Új csaj 17.35 Hagyjál főzni! 18.35 Segítség, bajban vagyok! 19.30 A gyanú árnyékában 20.30 Showder Klub 21.30 Híradó 22.00 A első millióm története 23.00 Barátok közt 23.30 Segítség, bajban vagyok! STorY TV 12.25 S ületett feleségek 16.25 SOKO – Alpesi nyomozók 17.30 A fény hercegnője 19.00 A hegyimentők 20.00 Esküdt ellenségek: Bűnös szándék IV. Am. krimisor., 10. 21.00 Bűnösnek nyilvánítva. Am. filmdráma 22.45 Esküdt ellenségek: Bűnös szándék IV. Am. krimisor., 10. VIASAT 7.00 Will és Grace 7.45 Jóbarátok 8.40 Chuck 10.20 Szívek szállodája 11.10 Gordon Ramsay 12.05 Monk – Flúgos nyomozó 13.55 NCIS 15.50 Castle 17.40 Gordon Ramsay 18.40 Az élet csajos oldala 19.35 Nyugi, Charlie! 20.05 Két pasi – meg egy kicsi 21.00 Végső állomás 2. Am. miszt. film 22.55 Elrabolva. Am. akciófilm Cool 12.40 Medicopter 117 – A légimentők 13.35 Cobra 11 15.30 CSI: New York-i helyszínelők 16.25 CSI: New York-i helyszínelők 17.20 Gyilkos ügyek 18.15 CSI: Miami helyszínelők 19.10 A mentalista 21.00 Sakáltanya. Am. vígjáték 23.00 Gyilkos hajsza 0.00 Gyilkos hajsza MOZI + 7.35 Kasszafúrók. Am. vígjáték 9.30 A bájkeverő. Am.–ném. vígjáték 11.25 Briliáns csapda. Am. akciófilm 13.45 Transformers: A kihalás kora. sci-fi akciófilm 17.00 Véres játék akciófilm 19.00 Túlélésből jeles. Am.– kanad. akciófilm 21.00 Az útvesztő akciófilm 23.10 Péntek 13. horror STV 7.20 Konyhatitkaim. Kamila Magálová műsora 8.00 Reggeli hírek 8.30 Mesés vidékek. Baszkföld 9.00 Cédrusliget. Kanad. rom. sor., 14/3. 9.55 Külvárosi rendőrök. Ol. krimisor., 80. 10.50 Párbaj. Vetélkedő 11.20 Családi vetélkedő 12.00 Hírek 12.20 Nők klubja 13.55 Konyhatitkaim. Kamila Magálová műsora 14.35 Agatha törvénye. Lengy. sor., 15/5. 15.30 Tvesély 16.00 Hírek 16.25 Mesés vidékek. Az Arcachoni-öböl. Fr. dokfilm 16.55 Cédrusliget. 14/4. 17.45 Párbaj 18.10 Hírek 18.20 Családi vetélkedő 19.00 Híradó 20.20 Szlovákia, szeretlek! 21.50 Úttalan-utakon. Krakkó 22.20 Híradó 22.35 9. század. Finn– orosz háborús film STV 6.30 Gyerekeknek 7.30 Dakar-rali 2017 8.00 Élő körkép 8.35 Hírek a régiókból 8.45 Telerégió 9.30 Roma magazin 10.00 Amerikai tragédia 11.15 Népi muzsika 11.30 Rajzfilmek 12.00 Élő körkép 12.30 Miklós páterre emlékezünk. Dokfilm 13.25 Óriás költöztetők 14.10 Műszaki emlékek 14.30 Tudomány 15.00 A hét csodám 15.35 Szemtől szemben 16.00 Városról városra 16.30 Telehétvége 17.00 Hírek magyarul 17.15 A világörökség kincsei 17.30 Hírek a régiókból 17.45 Telerégió 18.30 Esti mese 20.00 Híradó 20.10 Família 20.35 Menekülés az arany földjéről 21.35 Lélegezz! Fr. filmdráma 23.05 Ellenállás 6/1. MArKÍZA 6.00 Telereggel 8.30 Feleségcsere 10.00 Családi esetek. Tévésor. 11.55 Szerencsekerék 12.55 A mentalista II. Amerikai sorozat, 23/16–17. 14.50 Családi esetek. Tévésor. 17.00 Híradó 17.25 Reflex 17.55 Szerencsekerék 19.00 Híradó 20.05 Időjárás-jelentés 20.20 Sporthírek 20.30 A túlélő Amerikai akció- film 22.35 Chart Show Adela Banášová műsora

07:00 Heston Blumenthal fantasztikus ételei 08:00 EgészségKalauz 08:30 Gasztro-gézengúzok 09:00 A török konyha titkai 09:30 A török konyha titkai 10:00 A legjobb receptek 10:30 A legjobb receptek 11:00 Nyomtalanul 12:00 Nyomtalanul 12:55 A vonal másik végén 15:00 A gyanú árnyékában 16:00 A gyanú árnyékában 17:00 A gyanú árnyékában 18:00 A szállító akciófilm-sor. 20:00 Az éhezők viadala: Futótűz 22:45 CSI: A helyszínelők 23:45 Brooklyn mélyén STorY TV 07:20 Minden kutya a mennybe jut 07:50 A dzsungel könyve 08:20 A dzsungel könyve 8:45 A dzsungel könyve 09:15 H2O10:15 Parányi varázslat családi film 12:10 Álomhotel: Maldív-szigetek 14:00 Rosamunde Pilcher: Álom és szerelem 16:00 Született feleségek 18:00 Gyilkosság baráti körben tévéfilm sor. 20:00 Poirot: Halál a felhők között 22:15 A gonoszok eljövetele thrillersor. VIASAT 07:15 Will és Grace 08:00Jóbarátok 09:05 Amerikai mesterszakács 10:45 Akadémia Itália 11:15 Szalonskic 11:45 Monk - Flúgos nyomozó 13:35 NCIS: Los Angeles 14:30 NCIS: Los Angeles 15:25 Castle am. akcióvigj.16:20 Castle 17:10 Supergirl akciófilm-sor. 19:10 Zűrös viszonyok 21:00 Kisanyám - Avagy mostantól minden más 23:30 Éjjeli féreg Cool 09:00 SpongyaBob 11:30 Szökevény szerelem 14:00 CSI: A helyszínelők 15:00 CSI: Miami helyszínelők 16:00 CSI: Miami helyszínelők 17:00 Sakáltanya 19:00 Négy karácsony 20:40 Ilyen az élet 22:55 Csak a testeden át 00:45 Szökevény szerelem MOZI + 06:40 Gagyi lovag 08:20 Kettőt találhatsz 10:25 Columbo: Hajnali derengés 12:25 Pókember 2. 14:55 Álom Afrikáról 17:15 Időgéppel a lovagkorba 19:10 Csizmás, a kandúr: A három sátánfajzat 21:00 Agyő, nagy Ő! 23:20 A tenger vadjai 01:40 A kárhozat útja STV 6:55 Malý rytier Trenk 7:20 Levík Raa Raa :30 Požiarnik Sam 7:40 Prasiatko Peppa 7:55 Garfield 8:05 Ako si vycvičiť drakov 8:30 Fidlibumove rozprávky 8:55 Trpaslíci 9:25 Daj si čas 10:00 Arabela sa vracia 10:30 Robin Hood 11:25 Park 12:10 On air 12:40 Matka, pomôž mi 16:20 Milujem Slovensko 17:55 Cestou necestou 18:30 Postav dom, zasaď strom 19:00 Správy 19:50 Góly, body, sekundy 20:15 Počasie 20:25 Anglický pacient 22:55 Matka, pomôž mi STV 7:00 Jazdi Hlavou 7:05 Profesionál 7:20 Energetika 7:30 Rallye Dakar 8:00 Živá panoráma 8:30 Televíkend 8:55 Na zdravie v kúpeľoch! 9:05 Bežkopotulky 9:20 HiStory 9:25 Pred rokmi... 9:50 Československý filmový týždenník 10:20 Generácia 10:45 Cesta 11:10 Moja diagnóza 11:40 VAT 12:05 Spektrum vedy 12:30 ZvedaVEC 12:35 V zakázanom kráľovstve 13:15 Kapura 14:00 Farmárska revue 14:30 Vo vetre kopýt 15:00 Test magazín 15:10 Poklady.sk 15:25 Tanec 16:55 Herecké legendy 17:10 Krotká (dráma, ČS, 1967) 18:30 Večerníček 20:00 Správy 20:10 Anjeli strážni 20:40 Uhol pohľadu (dráma, ČS, 1985) 21:55 Domček z karát (dráma, VB, 1, 1990) 22:50 Domček z karát (dráma, Markíza MArKÍZA 6:00 Televízne noviny 6:55 Priatelia Toma a Jerryho 7:25 Scooby Doo, kde si?! 7:50 Tučniaky z Madagaskaru 8:15 Piráti! Spolok babrákov 9:55 Teória veľkého tresku 11:15 Super 8 (sci-fi, USA, 2011) 13:30 Mačky a psy 2: Pomsta Kitty Galore (rod. kom., USA, 2010) 15:10 Harry Potter a Kameň mudrcov 18:20 To najlepšie z Plesu v opere 19:00 Televízne noviny 20:05 Počasie 20:20 Športové noviny 20:30 Gravitácia (sci-fi, USA/VB, 2013) 22:20 Kuriér 3 (akčný film)

6.35 Híradó 7.30 Bírósági akták 9.40 Zsaruk akcióban 10.40 Örökség 12.00 Híradó 12.30 Topsztár 12.55 Szellemekkel suttogó 13.40 Hazudj, ha tudsz! 14.30 Kutyil Kft. 15.15 Viszlát, nagyi! 15.50 Tippeld meg a korom! 17.00 Híradó 17.55 Főzd le anyámat! 19.00 Krimihíradó 19.30 Híradó 20.35 Szeleburdi svéd család nyaral – All Inclusive. Svéd vígjáték 22.45 Castle 23.45 Bostoni halottkémek

6.25 Híradó 7.25 Bírósági akták 9.25 Extrém esetek 10.35 Örökség Tévésor., 5. 12.00 Híradó 12.30 Topsztár 12.55 Szellemekkel suttogó 13.40 Hazudj, ha tudsz! 14.30 Kutyil Kft. Szlov. vígjátéksorozat 15.15 Viszlát, nagyi! 15.50 Tippeld meg a korom! Show-műsor 17.00 Híradó 17.55 Főzd le anyámat! 19.00 Krimihíradó 19.30 Híradó, benne: sport 20.30 Időjárás 20.35 Rubinvörös. Ném. sci-fi film 23.35 12 menet Amerikai akcióthriller

7:05 Noviny 7:50 Zabi nudu! 8:00 Káčerovo 8:50 Simpsonovci 10:00 Ninja Factor 10:55 Dr. Dolittle 3 12:40 Hooten a Lady: Lovci pokladov (1., 2.) 2016, VB, Seriál 14:40 Anderssonovci v Grécku (rod. kom., Švédsko, 2012) 16:45 Moja prvá dovolenka 19:00 Krimi 19:30 Noviny 20:20 15 rokov TV JOJ 20:25 Šport 20:35 Hooten a Lady: Lovci pokladov (3., 4.) 2016, VB, Seriál 22:45 Loft (triler, USA, 2014)


19

vasárnap, január 15. DUNA 05:55 Vatikáni híradó 06:20 "Így szól az Úr!" 06:25 Református riportok 06:55 Kenó 07:00 Híradó 07:25 Család-barát 09:00 Isten kezében 09:25 Kereszt-Tények 09:35 Katolikus krónika 10:05 Új nemzedék 10:30 Unitárius magazin 11:00 Evangélikus riportok 11:30 Mai hitvallások 12:00 Déli harangszó 12:02 Híradó 12:50 Rúzs és selyem 13:20 A világörökség kincsei 13:40 Nápolyban kezdődött 15:20 Kalotaszegi madonna 17:00 Hogy volt!? 18:00 Híradó 18:35 Miss Fisher rejtélyes esetei 19:35 Magyarország, szeretlek! 21:05 Kártyavár (am. filmsor.) 22:00 Kenó 22:05 Válogatott gyilkosok 00:05 Cogburn, a békebíró DUNA WorlD 05:25 Család-barát 07:00 Térkép 07:30 Gasztroangyal Erdély 08:25 Német nyelvű hírek 08:30 Kínai nyelvű hírek 08:35 Orosz nyelvű hírek 08:45 Profit7 09:10 Kárpát Expressz 09:35 Noé barátai 10:10 Térkép 10:35 Angol nyelvű hírek 10:50 A Dal 2017 13:00 Híradó 13:15 Nagyok 13:45 Olasz - magyar örökség - Ybl Miklós 14:15 Az én '56-om 14:35 A rejtélyes XX. század 15:05 Rúzs és selyem 15:35 Önök kérték! 16:30 A szeretet mint tőke - Szepsy István portréja 17:25 Család-barát 19:00 Öt kontinens 19:30 Hazajáró 20:00 Gasztroangyal Erdély 21:00 Híradó 21:30 Recsk 1950-53 - Egy titkos kényszermunkatábor története

Olvasóink receptjei

Májpástétom

Sajtos pogácsa

Hozzávalók: 2 kg sovány lapocka, 2 kg tokaszalonna, 1 kg sertésmáj, 11 dkg só, 2 dkg őrőlt bors, 1/2 kk őrölt cseresznyepaprika, 25 friss tojás. Elkészítés: A lapockát, a májat és a tokát nagy lyukú darálón ledaráljuk, hozzáadjuk a fűszereket , összekeverjük, és legkisebb lyukú darálón átdaráljuk. Ezután hozzáadjuk a tojásokat és még egyszer jól átkeverjük. 3 dl üvegekbe rakjuk a tetejétől kb. 2 cm kimaradjon forrástól számítva lassú tűzön 4-4,5 órát főzzük.

Hozzávalók: 42 dkg finomliszt, 1 hera, 20 dkg sajt, 2 tojássárgája, 1 sütőpor, 1 tejföl. Elkészítés: A hozzávalókat összegyúrjuk, egy órát pihentetjük, majd kinyújtjuk, pogácsa szaggatóval kiszaggatjuk a tetejét megkenjük felvert tojással, megszórjuk reszelt sajttal és 170 fokon 20-25 perc alatt készre sütjük.

06:00 Astro-Világ 07:00 Tv2 matiné 09:40 Maci Laci 10:10 Tom és Jerry gyerekshow 10:40 Nagy Vagy, Auchan kupa! 11:10 Tűsarok 11:40 Több mint TestŐr 12:10 SpeedZone 12:40 Super Car 13:10 Falforgatók 13:40 A Miller család 14:10 Tarzan 15:10 Gyilkos sorok 16:15 Úton hazafelé 18:00 Tények 18:55 Jurassic Park 2. - Az elveszett világ 21:25 Üvegtigris 2. 23:50 Szemben a sötétséggel 06:45 Kölyökklub 09:35 BabaKalauz 10:00 Teleshop 10:50 A Muzsika TV bemutatja 11:15 EgészségKalauz 11:45 StílusKalauz 12:15 Havazin 12:50 XXI. század 13:20 Házon kívül 13:55 Nevelésből elégséges 14:20 Dallas 15:25 Menekülés a győzelembe 16.00 Hatoslottó-sorsolás 18:00 RTL Klub Híradó 18:50 Salt ügynök 20:45 Batman: Kezdődik Bruce Wayne 23:30 Irány Dakar - Africa Race 23:45 Portré 06:20 Heston Blumenthal fantasztikus ételei 07:15 Hatalmas aranyos 09:05 The Brothers Bloom - Szélhámos fivérek 11:15 Segítség, bajban vagyok! 16:15 Az éhezők viadala: Futótűz 19:00 CSI: Miami helyszínelők 20:00 A bíró 22:45 CSI: A helyszínelők 23:45 A bíró STorY TV 05:55 Rózsaszín párduc 06:20 Minden kutya a mennybe jut 07:15 Minden kutya a mennybe jut 07:45 A dzsungel könyve 09:10 H2O 10:10 Rosamunde Pilcher: Álom és szerelem - Újrakezdés 12:10 Parányi varázslat 13:55 Álomhotel: Maldív-szigetek 15:55 Született feleségek 17:55 Elveszett levelek (am.-kan. rom. vígj.) 18:55 Murdoch nyomozó rejtélyei 20:00 Downton Abbey 21:10 Agatha Christie: Balhüvelykem bizsereg... 23:10 A gonoszok eljövetele VIASAT 06:45 Akadémia Itália 07:15 Will és Grace 08:00 Jóbarátok 08:55 Amerikai mesterszakács 10:40 Top Forma 11:05 Monk - Flúgos nyomozó 12:55 Castle 14:40 Zűrös viszonyok 16:30 Hajrá csajok 3. 18:30 Kisanyám - Avagy mostantól minden más 21:00 Csak egy kis pánik 23:10 Égető bizonyíték 01:05 Top Forma Cool 05:05 A szupercsapat 06:00 Televíziós vásárlás 09:00 SpongyaBob Kockanadrág 11:00 Tűsarok nyomozó 12:50 Aranyajtó 14:50 Négy karácsony 16:30 A Föld inváziója - Csata: Los Angeles 21:00 Dr. Csont 22:00 X-akták 23:00 A zöld íjász MOZI + 06:35 Álom Afrikáról 08:40 Sodró lendület 2. - Hív a természet 10:30 Columbo: Zavaros vizeken 12:30 Justin, a hős lovag 14:25 Porontyjárat 16:20 Mr. Magoo 18:10 Pókember 3. 21:00 Hetedik 23:35 Zuhanás STV 7:35 Prasiatko Peppa 7:45 Garfield 8:00 Ako si vycvičiť drakov 8:25 Zázračný ateliér 8:55 Nech žije deduško 9:25 Nech žije deduško 9:55 Jazdi Hlavou 10:05 Alpy zhora 11:00 Slovensko v obrazoch 11:25 Svet v obrazoch 11:45 HiStory (dok. ser.) 11:55 O 5 minút 13:05 Občan za dverami 13:45 Slečna Marpleová: Greenshawsov prepych 15:20 Smrť prichádza v daždi (krimi) 17:00 Nikto nie je dokonalý 18:15 Tajomstvo mojej kuchyne 19:00 Správy 20:25 Sváko Ragan 21:25 Traja mušketieri 1/2: Kráľovnine prívesky 23:05 Slečna Marpleová: Greenshawsov prepych STV 6:45 Slovenské hrady objektívom 6:55 Na zdravie v kúpeľoch! 7:05 Televíkend 7:30 Rallye Dakar 8:00 Živá panoráma 8:30 Kapura 9:15 Farmárska revue 9:45 Test magazín 10:00 Bohoslužba ekumenická 11:30 Família 12:00 Za mestskými múrmi 13:05 Televízny posol 13:45 Dary vám nesieme 15:10 Ktosi je za dverami 16:45 Hokej - Tipsport Liga 19:30 Pod zelenou horičkou 19:35 Lilin ostrov pokladov 19:45 Trpaslíci 19:50 Slovo 20:00 Správy RTVS v slovenskom posunkovom jazyku 20:10 V koži Hercula Poirota 21:05 Vojna a mier 22:10 Sherlock MArKÍZA 5:15 Rodinné prípady 6:00 Televízne noviny 6:55 Priatelia Toma a Jerryho 7:15 Scooby Doo, kde si?! 7:40 Tučniaky z Madagaskaru 8:00 Harry Potter a Kameň mudrcov 11:05 "Babovřesky" (kom.) 13:50 Chart show 15:55 Dobre vedieť! 17:05 Hra o Niké 17:50 Horná Dolná (kom.) 19:00 Televízne noviny 20:30 Jack Ryan: V utajení (akčný film) 22:40 Utečenec (akčný film) 1:20 Jack Ryan: V utajení 5:55 Noviny TV JOJ 6:35 Krimi 7:00 Noviny TV JOJ 7:50 Dr. Dolittle 3 (kom.) 9:35 Naši (komed. ser.) 10:40 Dvojičky 11:20 Inkognito 12:20 Rubínovo červená (dráma) 15:10 Malé klamstvá na podmienku (kom.) 17:20 15 min. Kuchár 18:00 Nové bývanie 19:00 Krimi 19:30 Noviny TV JOJ 20:20 15 rokov TV JOJ 20:35 22 výstrelov (krimi) 23:10 Malé klamstvá na podmienku (kom.) 1:10 Naši

Zsemle Hozzávalók: 80 dkg finomliszt, 4 dkg élesztő, 1 főtt krumpli, kiskanál só, csipet cukor, 1,5 dl olaj. Elkészítés: Langyos vízben egy csipet cukorral felfuttatjuk az élesztőt, majd hozzáadjuk a lisztet, a főtt krumplit, kiskanál sót és összekeverjük. Dagasztás közben hozzáadjuk az olajat. Majd letakarjuk és a duplájára kelesztjük. 12 részre osztjuk és kis zsemléket formázunk, tepsire rakjuk és még 10 percig pihentetjük, megkenjük tojással megszórjuk szezám- vagy lenmaggal 200 fokon sütjük 5 perccig, majd 170 fokon még 20 percig.

Kecsap Hozzávalók: 3 kg paradicsom, 1/2 kg kápia paprika, 30 dkg alma,16 dkg vöröshagyma 3 ek só, 4 szem szegfűbors, 4 szem szegfűszeg, 1 dkg gyömbér, 1 ek őrölt kömény, 2 babérlevél, pici szerecsendió. Elkészítés: A hozzávalókat összefőzzük majd átpaszírozzuk, utána hozzáadunk 30 dkg cukrot és 1 dl ecetet. Ízlés szerinti sűrűségűre főzzük. Száraz dunsztba tesszük.

Pudingos kalács Hozzávalók a tésztához: 60 dkg finomliszt, 1 kiskanál só, 3ek cukor, 3 dl langyos tej, 6 dkg puha vaj, 1 tojás, 2 tojássárgája, 3 dkg élesztő. Töltelékhez: 6 dl tej, 2 vaníliás pudingpor, 6 ek kristálycukor, 2 csomag vaníliás cukor, 5 dkg vaj. Tetejére: 2 ek olvasztott vaj, 5 ek kristály cukor, 1 csomag vaníliás cukor, 1 ek fahéj. Elkészítés: langyos cukrozott tejben felfuttatjuk az élesztőt, majd a többi hozzávalóval jól kidagasztjuk, letakarjuk és a duplájára kelesztjük. Még a tészta kel, elkészítjük a tölteléket: a tejben elkeverjük a kétféle cukrot és megfőzzük benne a pudingot langyosra hűtjük, majd hozzáadjuk a vajat és simára keverjük. Ha a tészta megkelt, 12 részre osztjuk kis téglalap alakúra nyújtjuk, egyharmadát 1 cm vastagon hosszában bevagdossuk, a másik felére tesszük a pudingot és feltekerjük, hogy a bevagdosott rész legyen felül. Megkenjük tojássárgájával még kb. 10 percig pihentetjük és 180 fokon kb. 15 - 20 perc alatt megsütjük. Felolvasztjuk a 2 ek vajat, ezzel még melegen megkenjük és megszórjuk a fahéjas cukorral. üdvözlettel: Juhász Kornélia, Komárom


A Komáromi régió hetilapja • Komárňanský regionálny týždenník

DELTA sPORt Kosárlabda

Dečín ellen alulmaradtak, mégis megvan a továbbjutás A komáromi kosárlabdacsapat győzelemmel búcsúztatta az óévet, a 2017-es év viszont vereséggel indult. December 30-án a szlovák extraliga keretein belül 10 ponttal verték a pozsonyi Karlovkát, január 6-án viszont az Alpok-Adria ligában szenvedtek vereséget Dečín gárdájával szemben. MBK Rieker COM-therm Komárom - VŠEMvs Karlovka Bratislava 84:74 (28:18; 19:20; 13:15; 24:21) - Bilič 26, Bojanovský 14, Djordjevič 13, Langston 12, Vido 9, Cobb 6, Kuffa 4 Az év utolsó bajnokiján a piros-fehérek alaposan belekezdtek, az első felvonást követően 10 pontos hazai előnyt mutatott az eredményjelző. Félidőig a játék valamelyest kiegyenlítődött, a folytatásban pedig egy hajszállal a vendégek voltak sikeresebbek, így Biličék az utolsó 10 percet 7 pontos előnnyel kezdték. Elég sok pont (45) esett, de szerencsére a hazaiak hárommal többet gyűjtöttek, így végül megnyugtató győzelemmel köszöntek el a 2016-os évtől. A győzelem ellenére ez a mérkőzés is rámutatott arra, amiben a komáromi csapatnak elsősorban fejlődnie kell: 21 kísérletből csupán 4 hárompontos találat született, ez pedig mindössze 19 százalékos sikerességi rátát jelent. A piros-fehérek a 11 csapatos Extraliga 6. helyén várják a folytatást.

MBK Rieker COM-therm Komárno - BK ARMEX Děčín 65:72 (23:25; 20:22; 13:11; 9:14) Vido 16, Langston 14, Cobb 13, Halada 11, Bojanovsky 8, Djordjevic, Bilic 2

A hazaiak már a mérkőzés előtt tudták, hogy az eredmény alakulásától függetlenül továbbjutnak a nemzetközi Alpok-Adria kupa D csoportjából, s talán ez is befolyásolta a játékukat. Richard Ďuriš edző főleg abban látta a legnagyobb problémát, hogy a támadásaikkor nem elég hatékonyan gyűjtötték be a lepattanókat. "Annak ellenére, hogy tudtuk és felkészültünk arra, hogy ellenfelünk legnagyobb fegyvere a lepattanók begyűjtése, ezekből a szituációkból 19-szer is ők jöttek ki jobban. Persze néhány nagyon fontos kísérlet is kimaradt, ennek ellenére az utolsó negyed előtt csak két pont volt a különbség. Minden nyitott volt, de a kulcsmomentumokban rendre hibáztunk. Palyza nagyon jó játékos, a vendégcsapatot ő vitte a hátán. Jó meccs volt ez egy jó ellenféllel szemben, s ahogy mondtam, főleg a lepattanók és Palyza jelentették a mérleg nyelvét. A játékosaim igyekeztek, de ez most ennyire volt elég. Mennünk kell tovább, fel kell készülnünk a következő összecsapásra" - nyilatkozta a komáromiak mestere az alpeadriacup.com-nak. A portálnak Roman Vido is beszámolt, aki elmondta, hogy a legfontosabb feladatuk az volt, hogy senki se sérüljön meg. „Természetesen azért győzni akartuk, ezért meg is tettünk mindent. Volt, amikor a két csapat közt elég nagy volt a különbség, de azért végül sikerült közelebb kerülnünk. Sajnos az egyenlítés már nem jött össze, de ha jobban teljesítünk a lepattanóknál, akkor talán még nyerhettünk is volna“

Röplabda

Drámai vereség Privigye ellen Megkezdődött a szlovák röplabda extraliga második felvonása. A kilenc csapatos mezőny két részre oszlott: a felsőházban öt alakulat a bajnoki címért, az alsóházban pedig négy a kiesés ellen küzd tovább. A komáromiak az alapszakasz ötödik helyén végeztek, így ők is a szebb célokért harcolók közt folytatták. Rögtön az első hazai mérkőzésen viszont drámai csatában maradtak alul Privigye ellenében. VK Spartak UJS Komárom - VK Prievidza 0:3 (23, -22, -25) Az első pontot a vendégek szerezték meg, de 4:3nál már Miroslav Palgut legénysége vette át a vezetést. Ez viszont nem bizonyult tartósnak, hiszen a privigyeiek rövidesen ismét a maguk javára billentették az állást, és a komáromi csapat innentől kezdve mindig lemaradt néhány ponttal. A szett végén 21:24-ről ugyan 23:24-re módosult az állás, de a vendégek sikeresen bevitték az utolsó pontot is. Következhetett a második játszma, mely szinte pontosan úgy alakult, mint az azt megelőző. Bár a vendégek előnye 2:7-nél ötpontosra hízott, a hazai alakulat ismét minimálisra csökkentette a hátrányt. 22:23nál megvolt az esély az egyenlítésre is, de a végjátékban ismét a vendégek voltak ügyesebbek, így a

harmadik felvonás előtt Komárom már eléggé reménytelen helyzetbe került. Ismét a vendégek szerezték meg az előnyt, 2:7-nél pedig ugyanúgy 5 pont volt a hátrány, mint egy szettel korábban, de itt még nem volt vége az izgalmaknak: a Duna-parti alakulat még 13:19-es, szinte totálisan vert állásból is felállt, 25:25-nél azonban elvétettek egy támadást. Ekkor a vendégek szerválhattak, ők viszont nem hibáztak, így ha vért izzadva is, de elvitték Komáromból a bajnoki pontokat. A VK Spartak UJS Komárom további hazai mérkőzései: 2017. 01. 21 (szombat - 18:00) - Komárom – Nitra 2017. 01. 26 (csütörtök - 18:00) Komárom – Košice Szlovák kupa negyeddöntő 2017. 02. 18 (szombat - 18:00) Komárom – Košice 2017. 03. 04 (szombat - 18:00) Komárom – Prešov Idegenbeli mérkőzések: 2017. 01. 14 (szombat - 19:00) Košice – Komárom 2017. 01. 28 (szombat - 17:00) Prešov – Komárom 2017. 02. 01 (szombat - 19:00) Košice – Komárom szlovák kupa negyeddöntő visszavágó 2017. 02. 04 (szombat - 20:00) Prievidza – Komárom 2017. 02. 26 (18:00 - vasárnap) Nitra – Komárom (foto: archív)

(foto: Jakab István)


24

DELTA

SPORT

új játékosok extraligás csapatainkban Az új év két újdonságot is hozott számunkra, hiszen a komáromi kosarasok és röplabdások is egy-egy új névvel gyarapították a csapatnévsort. Ráadásul nem is akárkik érkeztek a Duna partjára, ezért röviden be is mutatjuk őket. Az MBK Rieker ComTherm Komárom vezetősége a játékospiacon egy igazi nagyhalat horgászott ki. A 23 éves malackai származású Boris Bojanovský főleg a palánk alatt érzi jól magát, ami nem meglepő, hiszen 221 centiméteres magasságával nagy tekintélyt parancsol. Bojanovský 16 éves kora óta külföldön játszott, az előző sikeres szezonját pedig a Florida State nevű amerikai egyetemi csapatban abszolválta. A sportág imádói tisztában lehetnek azzal, hogy az egyetemi bajnokság az NBA egyik előszobája, Boris pedig nem is tett még le erről az álmáról, annak ellenére, hogy az utolsó Amerikában eltöltött évben kevés lehetőséget kapott. Talán ezért is helyezte át székhelyét Európába, azon belül is a lengyel Anwil Wloclawek csapatába, ahonnét később közös megegyezéssel távozott. Innen került Komáromba, a csapat pedig a kosár alatt veheti igazán nagy hasznát. A VK Spartak UJS Komárom háza táján is változás állt be: a klub karácsony előtt jelentette be, hogy az 55-szörös szlovák válogatott, Peter Janušek Klapka városába költözik. A klub a nagy hírt a szurkolóinak amolyan karácsonyi ajándékként szánta, de ha megtekintjük Janušek pályafutását, rögtön rájöhetünk, hogy egy minőségi igazolásról van szó. A játékos 1998-ig a Petrochema Dubová csapatát erősítette, majd Trencsénbe igazolt. 2001-ben állt légiósnak, és olyan csapatokban fordult meg, mint a Kladno (cseh), Beauvais (francia), Omniworld Almere (holland), Lennik (belga). Ezután Olaszországban próbált szerencsét az Isernia, majd a Miláno csapatában. Később Ománban is röplabdázott, majd ismét visszatért Olaszországba. A 2013/14-es szezont Görögországban töltötte el, mégpedig a Foinikas Syros csapatában, majd utolsó külföldi állomása a katari Al Shamal volt. Ami talán még ennél is fontosabb, hogy Janušek sokáig a szlovák válogatott csapatkapitánya volt, de nemzetközi kupákban is szép eredményeket ért el. A pontosan 200 centiméter magas rutinos játékos összesen 55-ször húzta fel magára a nemzeti mezt, és bár több ajánlat közül is választhatott, végül Komárom mellett döntött. A komáromi klub ugyanakkor Ivan Perovič-csal szerződést bontott, és a szerb légiósnak a jövőben sok sikert kívánt a magán- és a sportéletben is.

Asztalitenisz

Mindkét csapatnak kijutott a sikerből búcs.

Kesztölc Önkormányzatának és a Művelődési Ház dolgozóinak támogatásával a kesztölci asztaliteniszezők meghívására Búcs testvértelepülés asztaliteniszezőivel került sor egy baráti összecsapásra. „A találkozó mindkét fél részéről a teljes sport iránti szeretet hangulatában zajlott. A következő mérkőzésre várakozás közben lehetőség nyílt egy kis baráti beszélgetésre. Kölcsönösen betekintést nyertünk egymás életébe, családi körülményeibe, munkájába és problémáiba is. Személyes kapcsolatok alakultak ki, ami tovább erősítheti a két település lakóinak kapcsolatát. A találkozók alapvetően nem az elért eredményekről, hanem a játék élvezetéről szóltak" - számolt be Csenger Árpád, a búcsi csapat vezetője. „A találkozó eredményeiről a magas

színvonal ellenére sem beszélnék, hiszen a cél a baráti hangulat volt. Annyit esetleg megemlítenék, hogy sikerekben mind a két csapatnak volt része. Megválasztásra került a legjobb búcsi asztaliteniszező, mégpedig Potfay Attila személyében. Kesztölci részről Kochnyák Sándor játékos volt a befutó” - zárta beszámolóját Csenger. Kesztölc Önkormányzata a játékok befejezése után az asztaliteniszezőket egy baráti vacsorával vendégelte meg. A rendezvény végén a Művelődési Ház képviselője, Klinger Ágnes emléklapot adott át a játékosoknak. Búcs községben hosszú évek kihagyása után két évvel ezelőtt ismét megalakult az asztalitenisz szakosztály Csenger Árpád vezetésével. A 2016/17-es szezonban a járási pontvadászatba két csapattal is beneveztek. (miriák/képarchívum)

Ők nyertek a karácsonyi játékunkban Az ünnepek előtt négyfordulós tippversenyt hirdettünk, végül a három legpontosabb játékosunkat tablettel, USB kulcsokkal és Delta előfizetéssel jutalmaztuk. Hivatalos Facebook oldalunkon ugyan leközöltük a nyertesek nevét és az elért pontszámokat, de az újságban ezzel még adósak voltunk. Jöjjenek tehát a győztesek nevei! 1. hely - Luky Zoltán (Zselíz) - 11 pont - nyereménye egy Android tablet 2. hely - Habara Ildikó (Gúta) - 10 pont - nyereménye egy 32 GB-os USB kulcs és 1 éves Delta előfizetés 3. hely - Szabó Mihály (Komárom) - 10 pont - nyereménye egy 16 GB-os USB kulcs és fél éves Delta előfizetés A második és a harmadik helyet sorsolással döntöttük el. Gratulálunk!


2017. január 9.

SPORT

Sakk

25

Futás

Nem igazolt Rekord-részvétel sakkbarátok tornája Nagymegyeren kaRva. Sajátos tradíció él a Duna-parti községben, ahol immár 21. alkalommal került megrendezésre a nem igazolt sakkbarátok nemzetközi sakkverseny lábatlani, továbbá tokodi, muzslai és helyi amatőrök részvételével. A négy településről tizenhatan ültek az asztalok mögé. Ez a rendezvény mostanra mondhatni generációkon ível át, ilyenkor pedig összegyűlik a települések apraja-nagyja, köztük az ifjabb és kevésbé ifjú sakkjátékosok. Találkoznak, hogy öszszemérjék egymással a sakktudásukat, s kapcsolatot teremtsenek ebben a rohanó világban. A négy klub évente négy alkalommal szervez sakktornát: szilveszter tájékán Karva, az Új év napjaiban Muzsla, február végén Lábat-

lan, a nyár közepén pedig a falunap keretein belül Tokodaltáró. Hrabos Gábor, a karvai Sakk-klub vezetője rövid megnyitója után megkezdődtek a küzdelmek a fekete-fehér mezőkön. A verseny 7 fordulós volt, lebonyolítása pedig svájci rendszerben történt. A játszmák maximum 15-15 perc hosszúak voltak. Idén is a Tokodaltárói Sakk-klub vezetője, Szomjú Péter lett az első, a második helyen Nagy Ferenc lábatlani versenyző végzett, míg a harmadik helyet egy karvai résztvevő, Varga Péter szerezte meg. Az esemény legfiatalabb versenyezője, a karvai Hrabos Krisztián (12 év) volt, míg a legidősebb (68 év) a muzslai Zalaba Gyula, aki 4 pontot szerzett. Az eredményhirdetés után a résztvevők jóízűen fogyasztották el az ebédet, később pedig természtesen jutott idő a baráti, kötetlen beszélgetésre is. miriák

Immáron nyolcadszor került sor a már hagyományosnak mondható óévi futóversenyre, melyre összesen 125-en jelentkeztek, és nyolc ember kivételével mindenki célba is ért. A Corvinus fürdő előtt kijelölt helyszínen 200, 300, 1000 és 5000 méteres távok között lehetett válogatni. A résztvevők közt cseh, magyar, német és természetesen szlovák állampolgárok is voltak, különböző korosztályokat képviselve.

Zsélyi Zoltán (Gúta), Tücsök Róbert (Dunamocs) és Földes Csaba (Csicsó) - az 50-59 korosztály helyezettjei A leghosszabb távon (5 km) a győri Takács Dávid (17:41-es idővel) győzedelmeskedett, a nők között pedig a nyárasdi Rasztgyörgy Anikó (22:20) volt a leggyorsabb. A szervezők meleg itallal és egyéb frissítőkkel segítették a sportolókat, akik a feladatok teljesítése után a fürdőmedencéiben is megmártózhattak. Később a helyi önkormányzatnak és a támogatóknak köszönhetően a hagyományosnak számító óévbúcsúztatón mindenkit érmet kapott, ráadásul a különböző távokat teljesítők tárgyi jutalommal térhettek haza. Kovács Zoltán

focicsemege sportfogadóknak Régen jelentkeztünk ezzel a rovatunkkal, de ez csupán azt jelenti, hogy rengeteg régiós sporteseményről és sikerröl tudtunk beszámolni. Év elején viszont lehetőség nyílik egy kis sportfogadás-analízisre is, így hosszú idő után ismét összegyűjtöttünk néhány mérkőzést, melyek segítségével akár egy kis extra pénzhez is juthatunk. Íme!

sen nehéz dolguk lesz. A Burnley szerintünk visszavág az őszi fiaskóért. Tippünk: 1

Burnley - Southampton (Premier League január 14, 16:00) - Két hasonló csapat találkozójában az a jó, hogy remek kis szorzók párosulnak mellé. Ősszel a kikötősök saját otthonukban nagyon simán győztek, a Burnley csupán egy tizenegyessel tudta bebiztosítani a becsületgólt. A legutóbbi három hazai mérkőzésüket viszont behúzták, így a Szenteknek meglehető-

Leicester - Chelsea (Premier League - január 14, 18:30) - A címvédő a (valószínűsíthetően) következő bajnok ellen? Micsoda csemege! Főleg úgy, hogy Ranieriék ebben az idényben eléggé rosszul teljesítenek, bár a BL-ben csoportelsőként jutottak tovább. A londoniak viszont bulldózer módjára gázolnak át ellenfeleiken, a Tottenham elleni meccsig 13 győztes találkozón voltak túl.

Hull City - Bournemouth (Premier League január 14, 16:00) - A mindösszesen 39 éves Eddie Howe egy kisebb csodát hajt végre, hiszen csapata, a Bournemouth a premier liga felsőházában tanyázik, miközben az élvonalban csupán története második idényét tölti . Ezzel szemben a Hull City utolsóként küzd az életben maradásért, de szerintünk ezen a meccsen a legtöbb, amit elérhetnek, a döntetlen. Tippünk: X

Minden jel arra mutat, hogy idegenben is simán legyűrik a tavalyi bajnokot, de éppen ilyenkor születnek a meglepetések is. Tippünk: X Manchester United - Liverpool (Premier League - január 15, 17:00) - A Vörös Ördögök egyre inkább elkapják a fonalat, a Liverpool viszont hétről hétre csodálatos támadójátékával nyűgözi le a közönséget. Ha valakik, hát éppen Kloppék azok, akiknek a legtöbb esélyük van arra, hogy befogják a Chelseat, ehhez viszont a nagy rivális otthonában győzniük kell. Ugyanakkor Jose Mourinho sem abból a fából lett kifaragva. De nem ám! Az őszi meccsen már láthattuk, hogy ha kell, fiait még a bunkerjátékra is rákényszeríti, ami bár nem túl szimpatikus a világ legdrágább csapatától, mégis az egy pont többet jelent a nullánál. Valami ilyesmire számítunk ezen a meccsen is, ugyanakkor a 0:0 szerintünk nem ismétlődik meg. Tippünk: a mérkőzésen két gólnál több esik


DELTA

SPORT

ezt várják a 2017-es évtől Ha terved egy életre szól, embert nevelj!“ Egy olyan értékrendet kell kialakítanunk magunkban, ami előrébb viszi társadalmunkat, magyar-

Az elmúlt esztendőben sem szűkölködtünk a sikerekben. A környék sportolói 2016-ban igencsak kitettek magukért, de mit hozhat az új esztendő? Mire kell számítani? Feltettük hát a nagy kérdést néhány olyan jeles sportembernek, szakértőnek és vezetőnek, aki valamilyen módon kötődik a régióhoz.

bravúrra lesz szükség. A Slovannal a bajnoki címre törekszünk, s bár elég nagy a lemaradásunk, még 14 meccs hátravan. S hogy eligazoloke? Ha lenne olyan lehetőség, ami nekem és a klubomnak is kedvező, akkor szívesen. Egyelőre viszont nem tudok ilyesmiről.

Böröczky József

Gergely Mihály (Egykori szlovák válogatott vizilabdázó, jelenleg a komáromi utánpótlás vezetője) – Azt a munkát, amit elkezdtünk, szeretnénk folytatni. Reméljük, hogy ehhez minden feltétel adott lesz. Köszönöm a szülőknek, hogy az edzésekre rendületlenül hordják a gyerekeket, és a klubnak, hogy mindent elkövet, és megteremti a nyugodt edzésekhez szükséges körülményeket. Balázs Sándort, edzőtársamat is köszönet illeti, hiszen jól kiegészítjük egymást. Azt várom az új évtől, hogy a gyerekek ugyanilyen kedvvel, szeretettel teszik majd a dolgukat, és annak is örülnék, ha még többen lennénk. Egy nagyon jó kis csapat van kialakulóban, a srácaim még sokra vihetik. Mindenkinek nagyon boldog új évet kívánok!

(A Delta Hetilap egykori újságírójasportszerkesztője) – Azt várom a 2017-es évtől, hogy a KFC-ben végre rendeződjenek a sorok. Ugyan látszólag úgy tűnik, hogy minden rendben, de vannak bizonyos jelek, melyek arra utalnak, hogy azért akadnak gondok a házuk táján. Mivel az ökölvívás is a szívem csücske, szeretném befejezni végre a komáromi ökölvívás történetéről szóló könyvemet. Remélem az egészségem is megengedi mindezt. Természetesen valamennyi komáromi és régiós sporklubnak legalább akkora sikereket kívánok, mint az elmúlt esztendőben, de ha kérhetem, azokat egy kicsit teljesítsék is túl.

ságunkat, és az emberiség jövőjét szolgálja. Nem hiszek a szavakban, csak a tettekben, és a példamutatásban. Együtt erősek vagyunk, és ha ez mellé kitartás is párosul, bármilyen elhatározásunkat, vágyunkat, álmunkat valóra válthatjuk.

Kele Géza Szabó Attila (Komárom első kajakos világbajnoka) – Nagyon örülnék annak, ha minden egyes komáromi sportklub helyzete stabilizálódna, és nem csak a véletlenekre hagyatkoznánk. Gyakran ülök a KFC meccsein a lelátón, figyelemmel kísérem a csapatot, természetesen jó lenne bajnoki címet ünnepelni. A röpladások meccseire is kilátogatok, ők több légióssal erősítettek, remélem, hogy az új edző-

Priskin Tamás (Komáromi származású labdarúgó, jelenleg a Slovan Bratislava csapatát erősíti. Hatvanszoros magyar válogatottként eddig 17 gólt szerzett) – A legfontosabb, hogy sikerüljön gólokat lőnöm. Az elmúlt évben nagyon boldog voltam, hiszen kijutottunk az Európa-bajnokságra, és ott sem okoztunk csalódást. Éppen ezért tartom fontosnak, hogy legalább ugyanolyan, vagy még jobb teljesítményt nyújtsak. Nyilván a társaim is erre törekednek, na meg arra, hogy a tavalyihoz hasonló sikereket érjünk el. Portugália ellen megmutattuk, hogy fel tudjuk venni a kesztyűt még az ilyen erős csapatokkal szemben is. Ahhoz, hogy megvalósítsuk álmainkat, és esélyünk legyen kijutni a világbajnokságra, ellenük is

Markovics János (A több száz növendéket számláló Seishin Karate Klub elnöke) – Szeretném, ha minél több gyermek valós értékrendet alakítana ki magában, ugyanis a jövő generációját ma kell elkezdeni nevelni. „Ha a jövő évről akarsz gondoskodni, vess magot: ha egy évtizeddel számolsz, ültess fát!

Szeretnénk kijutni a kajaknégyessel az Eb-re és a világbajnokságra is, valamint a szegedi és belgrádi Világkupákra. Azt gondoltuk, hogy az idei évünk szabadabb lesz, de hál' istennek már most látjuk, hogy lesz tennivalónk bőven. Hétfőn már edzőtáborba utazunk Ausztriába, majd márciusban az Amerikai Egyesült Államokba. Természetesen a felkészülések, edzések és a versenyek mellett az a legfontosabb, hogy egészségesek legyünk.

nek sikerül úgy összekovácsolni őket, hogy megismételjék, vagy még felül is múlják a két évvel ezelőtti remek eredményeket. Ami pedig a kajak-kenut illeti, őszintén bízom abban, hogy a feltörekvő generáció legalább annyira lelkes lesz, mint az őket támogató szülők.

Tarr György (többszörös világbajnok és olimpiai érmes komáromi kajakozó) – A 2017-es évet edzésekkel kezdtük.

(Maratoni távfutó, régiónk futónagykövete) – Én mindenképpen azt szeretném, hogy minél többen kezdjenek el sportolni, tudatosabban élni, hiszen a sport nemcsak a mozgásról, hanem a helyes táplálkozásról is szól. Ehhez meg kell tanulnunk mértéket tartani mindenben. Ebben az évben nagy álmom, hogy több közös sportolói sejtet alakítsak a régióban, ahol a részvevők együtt kocoghatnak, futhatnak. Az sem lenne rossz, ha egyre több cég támogatná azon alkalmazottaikat, akik szabadidejükben odafigyelnek az egészségükre és sportolnak. Itt nem feltétlen arra gondoltam, hogy anyagilag segítsék őket, sokkal inkább arról van szó, hogy ezeket az alkalmazottakat jó példaként beállítva akár közös céges sporteseményekkel vegyék rá a többieket a mozgásra. Ennek köszönhetően egészségesebbek, kiegyensúlyozottabbak lesznek, mellesleg nem fognak annyit betegeskedni sem. Mindenkinek sok erőt kívánok ehhez!

Delta 2  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you