Page 1

• Jókaiho 25, Komárno • 0905 447 895

A Komáromi régió hetilapja • Komárňanský regionálny týždenník

DELTA 0,50 €

DIGI TV ingyenes szereléssel aktivációs díj nélkül

10. apríla 2018. április 10.• Ročník XV. évfolyam

15. szám

2-3. oldal

Szeptembertől tényleg kötelezővé válhat a kutyachip

Százéves a legidősebb lakos

Április elsején ünnepelte századik születésnapját Gizi néni, aki jelenleg Komárom legidősebb lakosa. Elárulta, mi a hosszú élet titka, mi a kedvenc étele, és még egy kis muzsikával is kedveskedett. 4. oldal

www.deltakn.sk

Romhalmazzá vált Komárom Az 1763. június 28-i pusztító komáromi földrengés volt a témája a Nec Arte Nec Marte Polgári Társulás második estjének, március utolsó csütörtökén, a Zichy-pont civil közösségi központban. Összedőlt 7 templom és 3 rendház, valamint 279 nagyobb polgárház, 785 pedig megrongálódott. Az áldozatok száma mintegy 200 személyre becsülhető. 5. oldal

Figyelem, beiratkozások! Régió.

Járásunk mindhárom városában a hét második felében zajlanak az alapiskolai beiratkozások. Komáromban egységesen csütörtökön és pénteken, Gútán csütörtöktől szombatig lehet beíratni a tanköteles gyerekeket az első osztályba, míg Ógyallán már kedden lehetőség nyílik erre. A községi iskolákban is elkezdődtek a beíratások – a törvény értelmében április végéig mindenhol le kell zárulniuk. 4. oldal

Delta hetilap


2

DELTA

AKTUÁLIS

Kötelezően ellenőrzött Langschadl Mátyás Négy év után került ismét napirendre házi kedvenceink kötelező chipezése, amely ezúttal sikeresebb lehet a korábbi próbálkozásoknál. A szlovák parlament ugyanis a hetekben második olvasatba utalta – az agrártárca által kidolgozott – vonatkozó törvénytervezetet. A szakma üdvözli a változtatásokat, de vajon így vannak-e ezzel a gazdik is? Mennyit kell fizetniük érte? Okoz-e fájdalmat a beültetés kedvenceiknek?

Túl sokat kértek érte. Nem először kerül terítékre négylábú házi állataink kötelező chipezésének kérdése Szlovákiában: legutóbb 2013-ban merült fel, hogy a kutyák, a macskák és a vadászgörények esetében a gazdik kötelesek lesznek beültetni kedvenceikbe egy mikrochipet. A vonatkozó törvény módosítása már a „célegyenesbe fordult“, amikor híre

A kutyachip

ment, hogy az állatorvosok egy része a műveletért irreális összegeket kért és tett zsebre. Az állattulajdonosok ellenkezését és felháborodását látva a parlamenti képviselők ezért csak az eredeti tervezet „gyengébb“ verzióját fogadták el: kizárólag azon állatok esetében vált kötelezővé a chipbeültetés, amelyeket gazdája az ország határain túlra is magával visz. Részben ezen a gyakorlaton változtatna most a mezőgazdasági minisztérium műhelyében kidolgozott törvénymódosítás. Az egyik legjelentősebb változás a négy évvel ezelőttiekhez képest, hogy a kutyákon kívül más háziállat nem szerepel a törvény szövegében, vagyis csak négylábú kedvenceinkre, hűséges házőrzőinkre vonatkozna a kötelező chipbeültetés. Úgy tűnik ugyanakkor, hogy a szaktárca tanult a múlt hibáiból. Gabriela Matečná miniszter ugyanis már a törvény előkészítésekor – azaz még tavaly nyáron – kijelentette, a beültetés ára nem szökhet az egekbe, s ezt az állatorvosi szakma képviselőivel egyeztetve – mintegy felső határt megszabva – egy bizonyos öszszegben határoznák meg. Ez az egyes állatorvosokat ugyan továbbra sem kötné meg, az állattulajdonosoknak viszont egy jó támpont lehet, hogy kedvenceiket melyik orvoshoz vigyék, és hogy a szélhámosokat (azokat, akik gyanúsan sokan kérnek a chipezésért) elkerüljék.

látja, hogy a chipek segítségével

Kevésbé fáj, mint az oltás

sokkal könnyebb és egyszerűbb a beazonosítás. Farkas Orsolya komáromi állat- lesz a beazonosítás: az elveszett orvos például tizenhárom eurót kér kutyus hamarabb visszatalálhat a chipezésért, de hasznosnak ta- gazdájához, a kóbor vagy éppen lálná, ha a törvény mondjuk tizen- harapós kutyáról pedig könnyedén ötben határozná meg a felső ha- meg lehet majd állapítani, hogy tárt. Véleménye szerint ez az az például volt-e veszettség ellen összeg, ami még méltányosan el- oltva, s hogy ki a gazdája (aki hakérhető az állattartóktól, mert bár rapás, károkozás vagy más esea beültetés csak pár másodperces tekben felelősségre vonható). A törvénytervezet szerint a chiművelet, magának a chipnek is ára van, ráadásul a beültetéssel járó pek beültetését legkésőbb a kuadminisztráció terhe is az állator- tyakölykök születésétől számított vosok vállát nyomja. Nekik kell az 12 héten belül el kell végezni, nem állatok és a gazdik adatait (oltások újszülött ebeknél egyéves türelmi időpontja, személyes információk: időt engedélyez. A jogszabály-mónév, telefonszám stb.) felvinniük dosítást első körben jóváhagyta a és rendszeresen kezelniük, frissí- törvényhozás, a pozsonyi parlateniük az elektronikus központi ment sajtóosztályának tájékoztatása szerint a május 9-én kezdődő nyilvántartásban. A komáromi állatorvos egyéb- ülésszak alkalmával kerül újra naként – sok más kollégájához ha- pirendre. A végső szavazás idősonlóan – hasznosnak és jó kez- pontja egyelőre bizonytalan, de Egyszerűbb lesz. deményezésnek találja a törvény- előreláthatólag még a nyári szünet tervezetet. Legfőbb előnyét abban előtt sor kerül rá. A gútaiak jelentős mértékben a katolikus vallás- tisztikai adatok alapján az elköltözők száma

Gúta megsegíti az elesetteket Nagy horderejű szociális vonatkozású stratégiai dokumentumot készített Gúta. Hét konkrét célt fogalmaz meg, gondol a kisnyugdíjasokra és az alacsony bérűekre. Nem mutat kedvező képet a Kis-Duna és Vág találkozásánál fekvő több mint tízezer lakosú kisváros demográfiai kimutatása. Az európai és a régiós trendhez hasonlóan csökken a lakosok száma és elöregedőben a társadalom. A 20182022 között időszakra vonatkozó, élő tervezet szervesen kapcsolódik a város gazdasági és szociális fejlődését taglaló programjához. A közösségi terv elkészítését törvény írja elő. A 65 oldalas anyag tartalmát a képviselő-testület legutóbbi ülésén Koczkás Beáta alpolgármester ismertette. Gútán javarészt magyarok (78 százalék) élnek, a szlovákok a lakosság 20 százalékát teszik ki.

hoz tartozónak tekintik magukat (7252-en). A legutóbbi, 2011-es népszámláláskor Gútán 10 599 lakost számoltak össze, ami csökkenő tendenciát jelent, hiszen a múlt század kilencvenes éveinek második felében 11 ezer feletti volt a népesség. Gútán a nemek struktúrája is változott. Míg hosszú ideig a nők voltak többségben, az utóbbi években már nem annyira jelentős a különbség, sőt, a férfiak száma növekszik. Ezt azzal magyarázzák, hogy több nő vándorol el Gútáról. Tíz éve még százzal több nő élt Gútán, mára kiegyensúlyozottá vált a nemek aránya. A vizsgált időszakban, 1993 és 2016 között több ember hunyt el, mint ahányan születtek, az élveszületések száma évenként 80-90, míg az elhalálozások száma megközelítőleg 120. Ez a negatív tendencia a jövőben is folytatódik, a népességfogyás és elöregedés nehezen megállítható. Csupán a migráció segíthetne, azonban a sta-

évente körülbelül kétszáz, miközben az állandó lakhelyre érkezők alig százan vannak, ám ebben nincsenek benne a „rokonoknál” lakó, a társadalom peremére sodródott csoport tagjai.

Tovább öregszik a város. Húszéves időszakra lebontva folyamatosan több nyugdíjas korú ember él a városban, mint ahányan produktívak – bár az idősek egy része is dolgozik még, hogy javítsák anyagi helyzetüket. Gúta népességét legnagyobb részben 3050 év közöttiek alkotják, akik hamarosan nyugdíjas korba lépnek. Mivel nem várható, hogy megnő az élveszületések száma, csak a betelepülők számának növekedése segíthetne megváltoztatni a trendet. Míg 1996-ban 32 év volt az átlagéletkor, 2016-ban már több mint 42 év. A természetes gyarapodást taglaló kimutatás negatív képet mutat, azaz 2030-ig tovább öregszik


AKTUÁLIS

2018. április 10.

kutyusok Ha így lesz, és végleg jóváhagyják, szeptembertől léphet hatályba, ami azt jelenti, hogy legkésőbb 2019 augusztus végéig már minden kutyának chipet kell viselnie. Azok az állattartók, akik ezt a határidőig nem teljesítik, komoly büntetésekre számíthatnak: magánszemélyekre akár 800 eurós, jogi személyekre pedig akár 3500 eurós bírság is kiszabható.

Fájdalmat, sérülést. nem okoz. A beültetés nem okoz fájdalmat és nem jár veszéllyel a kutyusok számára – nyugtat meg mindenkit Farkas Orsolya. A chipet rendszerint az állatok nyakánál, illetve marja-lapockája környékén, közvetlenül a bőr alá helyezik el – a művelet mindössze pár pillanatig tart, tehát még egy egyszerű oltásnál is sokkal kevesebb vesződséggel jár. „Előfordultak ugyan olyan esetek, amikor a kutyus nyakából el-

mozdult a chip, de csak a legritkább esetekben. Ha ez meg is történik, a chip akkor sem okozhat sérülést, hiszen egy egészen apró, tompa eszközről van szó. Többéves tapasztalat mondatja velem: egy oltás sokkal jobban fáj a kutyáknak, mint a chip beültetése“ – teszi hozzá a szakember. Az, hogy a kötelező chipezés valóban hatékony eszköze lesze az elveszett kutyák megtalálásának és a felelőtlen gazdik felelősségrevonásának, ma még nem tudható. A törvénytervezet kapcsán mindenesetre a szaktárca egyenesen történelmi lépésről beszél, amelynek köszönhetően nagyobb eredménnyel léphetnek majd fel a szabályokat nem tisztelő tenyésztők és azon tulajdonosok ellen, akik a legalapvetőbb állattartási előírásokat sem tartják be.

a gútai társadalom és csökken a lakosok száma. Tehát egyre kevesebb ember lesz produktív korban és ezáltal hosszabb távon képtelenség fenntartani a jelenlegi szociális hálót, azaz egyszerűen túl sok lesz a nyugdíjas, akiket a dolgozók nem lesznek képesek eltartani. Gútán jelenleg 2531 nyugdíjas korú ember él, ami a lakosság mintegy 21 százaléka. Az időskorral járó megbetegedések és tartósan egészségkárosultak növekvő száma is indokolja az azonnali cselekvést. Az alpolgármester közölte, a szociális szolgáltatások minőségének javítása érdekében egy kérdőív kitöltésére biztatták a lakosokat. A felmérésbe 108 lakos (72 nő, 36 férfi) és egy szervezet (idősek otthona) kapcsolódott be. Arra a kérdésre, hogy kit keresnének, ha szociális szolgáltatások iránt érdeklődnének, a résztvevők mintegy 55 százaléka a városi hivatalt jelölte meg, míg 30 százalékuk a szociális szolgáltatások intézményét keresné, 13 százalékuk hasonló cipőben járó ismerősüket kérdezné, a többiek családtagoktól vagy az internetről tájékozódnának. Legtöbben (11,1 %) a szociális tanácsadásra jártak, az étkezőben való étkezést

3

Újjáalakult a komáromi MKP Március végétől újra van komáromi szervezete a Magyar Közösség Pártjának. Kocur László, az új helyi elnök elmondta, a 2015ben és 2017 végén feloszlatott két helyi szervezet minden korábbi tagja előtt nyitva áll a lehetőség, hogy újra a komáromi pártszervezetben dolgozzanak.

Viharos volt az MKP komáromi szervezetének elmúlt 4 éve. Előbb a 2014-es önkormányzati választások után oszlatták fel a helyi szervezetet, miután sikertelennek bizonyult a Híd és az MKP helyi koalíciója – legalábbis a polgármesterjelölt Kocur László az új helyi elnök szintjén –, majd 2017-ben az orszánökségnek: Bauer Ildikó és Nagy gos vezetés ismételten feloszlatta György alelnökökként, valamint az újabb pártszervezetet, arra hiHutter Mária és Valacsai Ferenc is. vatkozva, hogy sok komáromi párt„Levélben megszólítottuk minden tag elégedetlen volt Fekete Ferenc korábbi komáromi tagunkat, mindelnök tevékenységével, aki a párt azokat, akik az elmúlt 4 évben vafelsőbb vezetése szerint megsérlamelyik helyi szervezetünkben tetette az alapszabályt, ráadásul nem vékenykedtek. Az új alapszabály volt képes együttműködni az MKP szerint 30 napjuk van arra, hogy jejárási és országos struktúrájával. lezzék, szeretnének az újjáalakult Az év végi feloszlatást követően komáromi szervezetbe tartozni“ – Kocur László pártigazgatót, Becse vázolta a további lépéseket az új Norbert járási elnököt és Hutter Máhelyi elnök, hozzátéve, előrelátharia járási titkárt bízták meg az újjátólag május elején zajlik majd a koszervezésével. „A folyamat részemáromi szervezet első közgyűlése. ként előbb módosítottuk az MKP „Bár én nem vagyok a múlt embere, alapszabályát, kifejezetten azt azt sajnos nem zárhatom ki, hogy tartva szem előtt, hogy rendezheslehetnek, akik múltbéli sérelmeket sük a korábbi feloszlatások nyomán hordoznak. Vannak azonban helykialakult vitás kérdéseket. Végül zetek, amikor városunk és közösmárcius 29-én megalakult az új heségünk érdekében ezeken felül kell lyi szervezet“ – tájékoztatott Kocur emelkedni” – tette hozzá Kocur. László, az új szervezet elnöke. To(csaba) vábbi négy személy lett tagja az elnagyjából 8 százaléknyian, a napközi otthont és ciális munkásokat alkalmaznának. Egy meneaz élelmiszerkiadót több mint 4 százaléknyian dékhely létesítése is tervben van, ahol nemcsak hajléktalanok kapnának szállást, hanem a nehéz veszik igénybe. Gúta új közösségi stratégiája az országos szo- szociális és hátrányos helyzetben lévők elszálciális programra épül, melyben kiemelt célként lásolására is lenne lehetőség, ez egy-két hónaszerepel a szociális szolgáltatások igénybevé- pos időszakra vonatkozna. Szintén a nehéz helytelét lehetővé tevő jogok érvényesítésének elő- zetben lévő családosok, legfőképpen az egyesegítése, nagy hangsúlyt fektetve az emberi mél- dülálló anyák gyermekeinek számára egy böltóságra és az antidiszkriminatív megoldásokra. csődét hoznának létre, de az alacsony jövedelmű A város hét konkrét célt fogalmazott meg. Lét- kétszülős családok számára is elérhető lenne. rehoznának egy közösségi központot, ahol szo- Ugyancsak rájuk gondolva 12 szociális lakást építenének, ahová a hátrányos helyzetűek kerülnének, s a fiatal családok, illetve a kisnyugdíjasok számára további bérlakások kialakítását tervezik. A városi hivatalban Szociális és Lakáspolitikai Osztályt hoznának létre és felélesztenék a szociális terepmunka intézményét. Borka Roland


4

DELTA

AKTUÁLIS

Figyelem, beiratkozások!

Kultúrfröccs Szénássy Tímeával VOX HUMANA, április 13, 18.00, VMK A VOX HUMANA a komáromi énekkarok tavaszi baráti találkozója, amely a kezdetek óta hármas „vetésforgóban” – alsó tagozatos-kicsinyek, felső tagozatos-nagyok és felnőttek kórusai – kerül évente megrendezésre. Stirber Lajos karnagy, zenepedagógus, A Magyar Kultúra Lovagja, a rendezvény egyik főszervezője sorolta a részleteket. „Ezúttal a kicsinyek kórusai, az Eötvös Utcai Alapiskola (vezényel: Polák Lídia), a Határőr Utcai Alapiskola Škovránok énekkara (Kolláriková Alžbeta vezényletével), a Jókai Mór Alapiskola énekkara (vezényel: Pfeiferlik Annamária), a Komenský Alapiskola Margarétky énekkara (Harmatová Viera vezényletével), a Marianum Egyházi Iskolaközpont Schola Mariana Kicsinyek Kórusa (Orsovics Yvette vezetésével) kaptak lehetőséget tevékenységük bemutatására. Az öt gyermekkórus mellett, számos vendégfellépő áll majd a közönség elé. Jön a Pápai Erkel Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola Kórusa (karvezető Szita Gabriella), a Klapka György Férfi Dalkör (Bitter István vezetésével), a Komáromi Művészeti Alapiskola növendékzenekara (az iskola hegedűtanára, Kulin Eduard vezetésével), a Komáromi Városi Művelődési Központ és a Jókai Mór Alapiskola Gyermekkara (karvezető Juhász Mónika), és fellépünk mi is, a Selye János Gimnázium, a komáromi vmk és a Jókai Mór Alapiskola GAUDIUM vegyes kara és hangszeres kamaraegyüttese a vezetésemmel” – tájékoztatott a neves karnagy. Már hagyománnyá vált, hogy a rendezvény egyben főhajtás is a felvidéki zenei élet, a kórusmozgalom egykori fáklyavivői előtt. Az idén – születésének 110. évfordulója alkalmából - Schleicher Lászlóra, a kiváló zenepedagógusra, karnagyra, zeneszerzőre, valamint – születésének 90. évfordulóján Ág Tiborra, a jeles népdalgyűjtőre, népzenekutatóra, karnagy-pedagógusra emlékeznek majd a hangverseny résztvevői. A hangverseny, melynek szervezői a Komáromi Városi Művelődési Központ, a Jókai Mór Alapiskola, a Gaudium Polgári Társaság, záróakkordja ezúttal is az egyesített énekkarok – az idén mintegy 200 tagú kórus – és a közönség közös éneklése lesz, a helyi zeneiskola növendékzenekarának kíséretével.

Régió. Járásunk mindhárom városában a hét második felében zajlanak az alapiskolai beiratkozások. A községi iskolákban is elkezdődtek – a törvény értelmében április végéig mindenhol le kell zárulniuk. Már harmadik éve április hónapban zajlanak az alapiskolai beiratkozások országszerte. Régiónk iskolái is várják az iskolaköteles gyerekeket és szüleiket. Egész pontosan azon gyerekek számítanak tankötelesnek, akik idén szeptember 1-ig betöltik 6. életévüket. Van lehetőség halasztásra is, pedagógus szakemberek, gyermekpszichológusok ajánlása alapján. A problémamentes iskolakezdés fő feltételei, hogy a gyerek beszéde megfelelően fejlett legyen, a hangokat tisztán ejtse és összefüggően mondja el gondolatait, Iskolák

Munka Utcai Alapiskola Eötvös Utcai Alapiskola Jókai Mór Alapiskola

Marianum Egyházi Iskolaközpont J. A. Komenský Alapiskola

Rozmaring Utcai Alapiskola Határőr Utcai Alapiskola

Corvin Mátyás Alapiskola

II. Rákóczi Ferenc Alapiskola J. A. Komenský Alapiskola

Nagyboldogasszony Egyházi Iskolaközpont

továbbá hogy képes legyen legalább 1015 percig egy dologra összpontosítani. A szakemberek arra figyelmeztetnek, nem jó a gyermeket túléretten óvodában tartani, mert nem elégül ki a kíváncsisága, viszont ha még nem iskolaérett, a későbbiekben lemaradhat a tanulásban, és nem tud majd megküzdeni a kihívásokkal. A beiratkozáson jelen kell lennie a leendő elsősnek, a szülőnek magával kell vinnie személyi igazolványát (adott esetben a másik szülőét is), gyermeke születési anyakönyvi kivonatát, de néhány iskola kéri a kiselsős egészségbiztosítási kártyájának bemutatását is. Komáromban, Gútán és Ógyallán is ezen a héten zajlanak az alapiskolai beiratkozások, a részleteket, pontos időpontokat táblázatunkban találja. (szt, cs, br)

Tanítási nyelv

Komárom

Beiratkozási időpontok

magyar magyar magyar magyar szlovák

április 12., 13:00-17:00 április 13., 13:00-17:00

szlovák szlovák

Gúta

magyar magyar szlovák

magyar Ógyalla

Feszty Árpád Alapiskola

magyar

Konkoly-Thege Téri Alapiskola

szlovák

április 12., 13:00-17:00, április 13., 08:00-17:00, április 14., 08:00-12:00 április 12., 14:00-18:00, április 13., 14:00-18:00, április 14., 09:00-12:00 április 11., 13:00-17:00 április 12., 13:00-17:00 április 14., 9:00-12:00 április 12., 13:00-17:00 április 13., 13:00-17:00 április 14., 9:00-11:00

Százéves a legidősebb komáromi Április elsején ünnepelte századik születésnapját Gizi néni, aki jelenleg Komárom legidősebb lakosa. Elárulta, mi a hosszú élet titka, mi a kedvenc étele, és még egy kis muzsikával is kedveskedett. Április első napján töltötte be kerek jubileumát Árky Gizella, Gizi néni. A jeles évforduló alkalmából Stubendek László polgármester és Keszegh Béla alpolgármester látogatta meg, hogy felköszöntsék. Gizi néni jó erőben fogadta a városvezetőket. Az ünnepelt Ekelről származik, de élete nagy

részében Komáromban lakott, szakácsnőként egy óvodában és egy iskolában dolgozott. Mindig szorgalmasan tevékenykedett, a családi kertben is sok munkát elvégzett. Elmondása szerint a hosszú élet titka, hogy örülni kell az életnek. Étvágya még mindig nagyon jó, kedvenc étele pedig „a hús” – válaszolta mosollyal az arcán az ezt firtató kérdésre. Gizi néni egy kis muzsikával is meglepte a látogatókat, mivel jó szájharmonikázik. Az ajándékok fogadása után a város krónikájába is beírta magát, és a családjával folytatta az ünneplést. (d) Gizi néni családja körében


AKTUÁLIS

2018. április 10.

5

Már építik a Csillag óvodát meseszerű lesz

a Tündérkert gútán Jelentős beruházással teljesen megszépül a gútai Tündérkert óvoda. A felújítás több mint 170 ezerbe kerül, a látványtervek beszédesek.

KomáRom.

Tavaly decemberben ünnepélyes keretek között tették le a Csillag óvoda és bölcsőde alapkövét, mely a Szövetkezet utcában épül meg. Március második felében a versenytárgyalást megnyerő komáromi TONEX Kft. el is kezdte az építési munkálatokat. Mint korábban is írtuk, az új komáromi óvoda és bölcsőde építése a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház (SZRKE) bölcsődei és óvodafejlesztési programjának keretében valósul meg, teljes mértékben magyarországi támogatásból. Az óvoda a Szövetkezet utcában, a Bauring lakótelep kellős közepén, a Kereskedelmi és Szolgáltatóipari Szakközépiskola egykori sportpályáján épül, egy közel 7 ezer négyzetmé-

teres telken, melyet a komáromi református gyülekezet vásárolt meg a magyar kormány által biztosított pénzforrásból. Három óvodai és két bölcsődei osztály indítását tervezik – az új, magyar tannyelvű intézmény a városi fenntartású benei (Nyitrabányai utcai) óvoda alapító-fenntartói jogait veszi át. A tervek szerint idén novembertől nyitja meg kapuit, befogadva a benei óvodába járó gyermekeket és az itteni alkalmazottakat is. A beruházással bővülnek a meglévő óvodai helyek Komáromban, hiszen a benei magyar ovit jelenleg 22 gyermek látogatja, a Csillag óvodában viszont 60 óvodás számára lesz hely. Ehhez jön a két bölcsődei osztály, ahová 24 három év alatti gyermeket tudnak majd felvenni. (d)

Nagyszabású rekonstrukciós munkálatokba kezd a gútai Tündérkert óvoda, amely meghívásos magyarországi pályázat keretében a Bethlen Gábor Alaptól 54 millió forintot, tehát körülbelül 170 ezer eurót nyert el. Tóth Szilvia, az óvoda igazgatója korábban elmondta, hogy a Brünni tér 16. szám alatt található intézmény mellett az Erdő utca 8. szám alatt lévőre is felújítás vár. Összességében az óvodaépületek villanyvezetékeinek és világítótestjeinek kicserélésére kerül sor, de új linóleum is lesz, illetve festésre és új fűtőtestek telepítésére is lesz lehetőség.

Nemcsak a belső, hanem az udvari rész is megújul. A tereprendezést követően a revitalizáció során őshonos bokrokat, cserjéket és fákat ültetnek ki, valamint tematikus játszóteret, mászókákat, hintákat alakítanak ki és kis közlekedési pálya is várja majd idén ősztől a lurkókat. Az óvodai intézményt, amely idén ünnepli fennállásának 50. évfordulóját, jelenleg 150 gyermek látogatja. Borka Roland, Fotó: városi hivatal

Romhalmazzá vált Komárom Újul a gyerekpark

Az 1763. június 28-i pusztító komáromi földrengés volt a témája a Nec Arte Nec Marte Polgári Társulás második estjének, március utolsó csütörtökén, a Zichy-pont civil közösségi központban. Hatalmas volt az érdeklődés, ahogy első akciójuk, a Szent András-templom kriptája meglátogatása esetében is. Csak a magukat előzetesen regisztráló nézőket tudták fogadni a szervezők. Mácza Mihály történész-muzeológus előbb bemutatta a barokk Komáromot, szemléltetve, mit pusztított el a 255 évvel ezelőtti földrengés, majd felidézte 1763. június 28-át. „Reggel fél hat tájban előbb egy gyengébb, majd negyedóra múlva pusztító földrengés rázta meg a várost. Komáromban országos vásár lévén, a templomokban sokan voltak a reggeli misén, és már sokadalom nyüzsgött a vásár sátrai körül is, amikor megingott a föld” – mesélte az előadó.

KomáRom.

Gőzerővel zajlik az Anglia parkban található „nagy gyerekpark“ felújítása. Ha minden jól megy, és az időjárás is kegyes lesz, a hétvégén már birtokba vehetik a gyerekek a megújult játszóteret. Összedőlt 7 templom és 3 rendház, valamint 279 nagyobb polgárház, 785 pedig megrongálódott. Az áldozatok száma mintegy 200 személyre becsülhető. „A kétségbeesett lakosok a Duna partjára menekültek, ahol a sebesülteket ápolták és a jezsuiták vezetésével imádkoztak. Néhány perc alatt romhalmazzá vált a XVIII. század közepére szépen kiépült barokk Komárom” – fogalmazott Mácza Mihály, aki azokat a festményeket, illetve rézmetszetet is elemezte, amelyek megörökítették a károkat. Miután beszélt a helyreállításról, majd a húsz évvel később ismét hatalmas károkat okozó

újabb földrengésről – amikor a várban lévő épületek nagy része összedőlt –, és egyéb természeti csapásokról, járványokról, melyek a várost érték, rövid történelmi áttekintést adott Komárom életéről napjainkig. Végül a nézők kérdéseire válaszolt. Megtudtuk, hogy a Nec Arte Nec Marte Polgári Társulás következő rendezvénye a Komárom alatti pincerendszer meglátogatása lesz, és kriptába is mennek még egyszer, a múltkor kint rekedt érdeklődőkkel, de már a Szent András-bazilikában. bár

Teljesen új játékelemekkel, mászókákkal bővül a városi gyerekpark, de több felújítás is megvalósul, miközben nagy hangsúlyt fektetnek a biztonsági előírások betartására, például a védőszőnyegek korszerűsítésére. Ivókút is elérhető lesz, továbbá új padok várják majd a családokat. A fejlesztés egy helyi vállalkozás, a GAMOTA – agro Kft. 35 ezer euró értékű támogatásának köszönhető, de a város hozzájárul további 5 ezerrel a költségekhez. -cs-


6

DELTA

AKTUÁLIS

Legkiválóbb pedagógusaikat Múlt szerdán a város fennhatósága alá tartozó oktatási intézmények legjobb pedagógusai gyűltek össze a Tiszti pavilonban, hogy elismerésben részesüljenek kiváló munkájukért.

KomáRom.

Miután aláírták a város krónikáját, a 2017 kitűnő pedagógusa címet vehették át: Vrečič Katarína és Tóth Tibor az Eötvös Utcai Alapiskolából; Vargová Katarína, valamint Sudora František, a J. A. Komenský Alapiskola tanítói; Skuta Szilvia és Jóba

Tamás a Jókai Mór Alapiskolából; Kolláriková Alžbeta, illetve Bundová Júlia, a Határőr Utcai Alapiskolából; Madarász Zsuzsanna és Búzás Zsuzanna, a Munka Utcai Alapiskola tanítónői; Markovicsová Lívia, illetve Kecskésová Marta, a Rozmaring Utcai Alapiskola pedagógusai; Pavlovičová Petra és Sýkorová Eva, a Komáromi Művészeti Alapiskola oktatói. A város a legjobb óvónőket is jutalmazta: Trenčík Katalint, az Eötvös 48 óvoda igazgatónőjét, Tichá Katarínát és Urbánová Evát, az Eötvös 64 óvoda óvónőit, Tóthová Zuzanát,

a K. Kacz 33 óvoda óvónőjét; Libaiová Zlaticát, a Kapitány utcai óvoda igazgatónőjét; Mádelová Evát, a Kapitány utcai óvoda óvónőjét; Záhumenská Dankát, a Béke utcai óvoda igazgatónőjét, Chovančáková Gabrielát, a Béke utcai óvoda óvónőjét; Barta Ildikót, a Ferencesek utcai óvoda igazgatónőjét, valamint Vörös Bathó Évát, a Víz Utcai Magyar Tanítási Nyelvű Óvoda óvónőjét. Az okleveleket és a díjat Stubendek László polgármester, Keszegh Béla alpolgármester és Szénássy Tímea, az önkormányzat oktatási bi-

Megyei díjak a gimnázium tanárainak Pedagógusnap alkalmából a Selye János Gimnázium két tanárát is kitüntette a Nyitra Megyei Hivatal Iskolaügyi Főosztálya. Holczhei Árpádot elismerő oklevéllel és Komenský emlékéremmel jutalmazta a hivatal. Tanári pályáját 1982-ben a komáromi magyar gimnáziumban kezdte, azóta is itt tanít biológiát. 1986-tól a biológiaolimpiákra készíti fel a legtehetségesebb diákokat, 23 év alatt 75 eredményes tanulója volt, közülük 20-an országos döntőben, 3-an pedig nemzetközi diákolimpián is megmérettettek. Pedagógiai alkotótevékenysége is jelentős, különösen a tankönyvírás terén. A gimnáziumban egy

évtizede végzi a biológia–kémia–földrajz szakmai munkaközösség vezetői munkáját. Farkas Adrianna elismerő oklevélben részesült. A magyar–szlovák szakos pedagógus 1994–1997 között a Kempelen Farkas Szakközépiskolában tanított Komáromban, a 2000/2001-es tanévtől pedig a Selye János Gimnázium közkedvelt tanára. Figyelemre méltó kerületi és országos szintű eredményekkel büszkélkedhetnek azok a tanulók, akiket ő készített fel a Baróti Szabó Dávid Szavalóversenyre, a Szép Magyar Beszéd versenyre, a győri Kazinczy Nyelvművelő Versenyre, az Implom József Helyesírási Versenyre és a Tompa Mihály Vers- és Prózamondó versenyre.

gÚTa. Emelkedett hangulatú pedagógusnapi ünnepséget szerveztek Gútán. A helyi városi művelődési központban nyolc pedagógus kapott városi elismerést. Az ünnepi műsor kezdetén két szavalat után Szépe Hilda konferanszié röviden köszöntötte a megjelenteket, kiemelve, nagy jelentőségű a jövő nemzedékéért kifejtett igyekezet és a pedagógusi hivatás fontosságáról beszélt. „Biológiát, fizikát, a jéghegyek mozgását tanuljuk, de mikor foglalkozunk az irigységgel, az emberi érzésekkel, egymás megbántásával, kétségbeeséssel, a keserű fájdalommal? Itt kezdődik az oktatásunk jövőbeli felelőssége, ha az em-

ógyaLLa. A város önkormányzata a KonkolyThege Miklós Művelődési Központban köszöntötte a város pedagógusait. Ünnepi beszédet Basternák Ildikó polgármester mondott. „Nincs munka, amely ennyi azonnali sikerrel kecsegtet, és nincs egyetlen munka sem, amelynek a valódi hasznát csak évek, esetleg évtizedek múlva láthatjuk. Aki a pedagógushivatást választja, az egy életre elkötelezi magát” – hangsúlyozta a szónok. Az oktatás és nevelés terén kifejtett munkájukért elismerésben részesültek: Ková-

Újabb kedvenc adott koncertet másképp A közelmúltban a budapesti Ivan & The Parazol rockegyüttes ült a közönség elé a Tiszti pavilon színpadán. A 2010 februárjában alakult zenekar ötvözi a ’60-es, ’70-es évek zenei világát a kortárs irányzatokkal. A Kedvenceid másképp sorozat újabb estjén a legjobb formájukat mutatták a zenekar tagjai. Kiderült, akusztikus koncertjüket nemsokára rögzíti a Petőfi Rádió. „Az ilyen koncert egyben remek tapasztalat is. Olyan zenei kísérlet, amiből sokat tanulhatunk” – utalt fellépésükre Vitáris Iván, a zenekar 26 éves frontembere.

Pézman Zoltán koncertszervező elmondta, április 23-án, hétfőn, a Komáromi Napok programjaként, Hangácsi Márton fellépésével folytatódik a Kedvenceid másképp. „A dalszerző-előadót a magyar Ed Sheeranként is emlegetik. Utána május 24-én a Firkin együttes jön majd” – tudatta a szervező. Mint ismeretes, a klubestek lehetőségét a városi művelődési központ a Nemzeti Kulturális Alap Hangfoglaló Programja (korábbi nevén Cseh Tamás Program) pályázatán nyerte el, tíz akusztikus koncert megrendezésére. -béjéFotó: Pézman Zoltán


2018. április 10.

díjazták a városok beriség jóléte a cél. Ebben a szellemben hajtunk fejet Önök előtt az odaadó munkájukért” – fogalmazott. Az emelkedett hangulathoz a For You acapella együttes is hozzájárult, amely változatos programmal kedveskedett az ünnepelteknek. Horváth Árpád polgármester arról beszélt, hogy az oktatói-nevelői munka mennyiben határozza meg az egyén és ezáltal a város életének minőségét. „A fiatalabb nemzedék mindig felemeli a tükröt, hogy láthatóvá váljék a nevelés-tanítás eredménye. Mindannyiunk vállán a felelősség, hogy mi tükröződik vissza ebből a tükörből” – mondta a polgármester. Hozzátette, az önkormányzat mindent megtesz az oktatói-nevelői munka zavartalan menete érdekében. čová Marta, a Konkoly-Thege téren lévő alapiskola igazgatónője, Deme László, a Feszty Árpád Alapiskola és Óvoda igazgatója; Kádeková Gabriela, az óvoda igazgatónője; Svitek Juraj, a Művészeti Iskola igazgatója, valamint Györeová Viera, a szabadidőközpont igazgatója. Vasová Mária, a KonkolyThege téren lévő alapiskola pedagógusa, a tanítónap alkalmából a Nyitrai Járási Hivatal Oktatásügyi Osztá lyának kitüntetésében részesült. Jubiláló pedagógusokat is köszöntöttek. 85. születésnapját ünnepelte Bottlíková Margita, 80. születésnapját Homolová Magdaléna. 75. születésnapjukat ünnepelték

Városi elismerésben részesült Marosi Zsuzsanna (II. Rákóczi Ferenc Alapiskola), Csepi Andrea (Corvin Mátyás Alapiskola), Ladislav Brnka (J.A.Komenský Alapiskola), Balázs Ferdinánd (Művészeti Alapiskola), Marosi Marianna

(Tündérkert óvoda), Horváth Iveta (szlovák óvoda), Kacsinecz Szilvia (Nagyboldogaszszony Egyházi Iskolaközpont), Rigó Andrea (speciális alapiskola). Borka Roland

Vargová Katarína, Vereš Ernest, Kádeková Helena; Vachová Zita; Betáková Irena. 70 évesek lettek Ďurišová Anna, Benková Terézia, Čintalanová Mária; Palacková Božena; Tomášiková Irena; Almásiová Katarína, Vaszily Ladislav. 65. születésnapját

ünnepelte Kajanová Anna. Az ünnepség hivatalos része után a Művészeti Alapiskola tehetséges növendékei és a For You énekegyüttes léptek fel. (miriák) A VH felvétele

Batta György tizenharmadik kötete Múlt szerdán tisztelői és barátai társaságában, a Selye János Gimnázium aulájában a tőle megszokott humorral fűszerezett előadás keretében mutatta be Egy mondat című új kötetét a januárban 75. életévét betöltött Batta György író, költő, drámaíró, publicista. A szerző életútját Andruskó Imre, a gimnázium igazgatója ismertette, két versét Nagy Ferenc olvasta fel. Megtudtuk, hogy a Balaton Akadémia Kiadó által gondozott, a Szent

László Könyvek sorozatban kiadott kötet tartalmazza Illyés Gyula Egy mondat a zsarnokságról, Tormai József Egy mondat a szabadságról, illetve Batta György Egy mondat a szeretetről című verseit, a Magyar örökség-díj átvétele alkalmából írt beszédét és több versét. A szép számban megjelent közönség előtt Batta György beszélt a Szent Koronáról, nézői kérdésekre válaszolt, majd dedikálta tizenharmadik kötetét. Kép és szöveg: báj


8

DELTA Szuh Gergely nyerte a bajnokságot

RÉGIÓ - HIRDETÉS

A HIDEGKAMRÁS GYÓGYÍTÁS POZITÍV HATÁSA Optimális eredmény: 2-3 gyógykezelés hetente

JAVÍTJA A REGENERÁCIÓT Már napi 3 perc pótolja a hagyományos, jéggel történő kezelést

A megterhelt, fájó izmok az edzés után gyorsabban regenerálódnak Meggyorsítja a rehabilitációt

NÖVELI AZ ELLENÁLLÓKÉPESSÉGET Csökkenti a megfázás vagy más megbetegedések veszélyét

TÁMOGATJA AZ ENDORFINKÉPZŐDÉST Természetes energiát ad

Általában hozzájárul a jó hangulat kialakításához

A FÁJDALMAK GYÓGYÍTÁSA Nagymértékben csökkenti a krónikus fájdalmakat

GYORSÍTJA AZ ANYAGCSERÉT

Hatása megfelel az egyórás kardio-gyakorlatoknak

Átlagban 400-600 kalóriát éget el egy gyakorlat alatt Egészében véve javítja az anyagcserét

JAVÍTJA A TESTMOZGÁS TERJEDELMÉT Csökkenti a sérülésveszélyt

BC1 épülete

Pozsonyi út, Komárom

nagy aranyéremmel értékeltek. Ezenkívül 5 borminta kapott arany-, 13 ezüst-, 12 bronzérmet és 3 borminta oklevelet. Nagy sikert könyvelhetett el a hetényi Szuh Gergely, akinek száraz zöld-

BáToRKeSzi.

TÁMOGATJA A KOLLAGÉN KÉPZŐDÉSÉT Rugalmassá és feszessé teszi a bőrfelületet – vagyis fiatalító hatása van

Több mint kétszáz bor került a borbírálók poharaiba. Az esemény három külön versenyt foglalt magába: a Veltelini fajtakör, a helyi (garamkövesdi) borok és a környék borai külön is díjazásban részesültek. Az ötödik alkalommal meghirdetett Veltelíni Bajnokságba 36 bormintával neveztek a gazdák, amelyet hattagú nemzetközi zsűri értékelt, akik 1 bormintát Champion, 2 mintát

veltelíni bora Champion díjat nyert, sőt megnyerte a Garamkövesdi Nagydíjat is. A Zöldveltelíni Bajnokság egy zsűritagja volt a szentpéteri Zsidek Vilmos, aki a győztes borról elmondta: „Ez a bor ropogós frissességével, makulátlan tisztaságával azonnal belopta magát a szívembe. Szép halvány aranyszínű, tiszta, mozgása viszont már – ahogy azt mondani szoktuk – tekintélyt parancsoló, szinte hömpölyög a pohárban. Illata intenzív, első szippantásra fülledt, aztán meg szokatlanul érett minden fáradtság vagy oxidáció jele nélkül.” (miriák) Szuh Pincészet felvétele

Fontos a néphagyományőrzés

Kedvezően hat a gyulladásokra Javítja a bőrfelület állapotát

HeTény. A garamkövesdi SZKALA Borászok és Szőlészek Polgári Társulása ebben az évben is meghirdette a Garamkövesdi Nagydíj és Veltelíni Bajnokság 2018 borversenyét.

A bátorkeszi Rét utcai óvodában 1998. február 19-én nyitották meg a néphagyományőrző helyiséget, ami 20 éve beépült az óvodai nevelés teljes folyamatába, átszövi és érzelmekre hatóan színesíti az óvodában folyó tevékenységeket. A nevelésben „íratlan” helye van elődeink szellemi, tárgyi kultúrájának, másrészt az óvodáskorú gyermeknek fontos, hogy a nemzetét éltető hagyományokat megismerje, azokról pozitív élményeket szerezzen. A régi történelmi korok, letűnt életformák használati eszközei, bútorai, dísztárgyai mindig is érdekelték az arra fogékony embereket. A mezőgazdasági szövetkezet egykori kertésze, Péntek István, 1975-től gyűjtötte az egykoron használt tárgyakat, eszközöket, hogy a mai gyermekek, fiatalok is megismerjék azokat, utóbbi feljegyzésekben rögzítette a fontosabb eseményeket, történéseket, hogy ne merüljenek feledésbe.

„Kezdetekben „gondűzőként” gyűjtögettem, közben csatlakoztak hozzám a kertészetben dolgozó munkások is, és így szorgalmasan gyűltek a régi használati tárgyak. Amikor a 90-es évek közepén megszűnőben volt a kertészet, az üvegházban berendezett kiállítás utolsó napjait élte, így el kellett gondolkodni azon, hogy mi lesz a sorsuk. Ezért méltó helyet kellett keresni a gyűjteménynek, így felkínáltam a Rét utcai óvoda vezetőségének, akik örömmel vették át a kiállítás anyagát” – mondta a gyűjtő. „Szeretném megköszönni az óvoda pedagógusainak, hogy 20 éve őrzik a múltunkról a jövőnek összegyűjtött eszközöket, tárgyakat, mert önmagunkat becsüljük meg azzal, ha nem feledkezünk meg elődeinkről, akiktől nemcsak az életünket, hanem tudásunkat, kultúránkat, erkölcsünket is kaptuk. Olyan örökséget, melynek ismeretében emberibben, tartalmasabban tudunk élni” - mondta Péntek István. miriák

Megköszönték egész éves munkájukat A község önkormányzata a pedagógusnap alkalmából köszöntötte a helyi oktatási intézmények tanítóit.

SzenTpéTeR.

Az alapiskola éttermében megtartott ünnepségen elsőként a község polgármestere, Jobbágy József köszöntötte a pedagógusokat. Beszédében elmondta: „Kiegyensúlyozott, magas színvonalú oktatás és nevelés folyik iskoláinkban és óvodánkban. Azon túl, hogy kulturális rendezvényeken keresztül

is öregbítik községünk hírnevét, olyan felejthetetlen közösségi élménnyel ajándékozzák meg a gyerekeket és szülőket, mely egy életre beivódik emlékezetükbe és ezáltal gazdagabbak, értékesebb emberek lesznek. Az Önök kitartó és becsületes munkája által felnő majd egy új generáció, és az értékek, a tudás, egymás tisztelete, elfogadása a társadalmi életen belül megfelelő helyre kerülnek”. Az ajándékok kiosztása után a két alapiskola igazgatói – Zachorecová Ingrid és Bukovszky János – köszöntötték a tantestület tagjait és megköszönték egész éves munkájukat. (miriák)

Molnár Éva felvétele


RÉGIÓ - HIRDETÉS

2018. április 10.

9

Szavalógála naszvadon

A művelődési központ és a magyar tannyelvű alapiskola közös szervezésében került sor a szavalók gálaműsorára a kultúrház nagytermében. A gálán a szép számú közönség 16 szavalatot hallhatott, azon tanulóktól, akik az ógyallai, azaz a körzeti fordulón ezüst- vagy arany sávos minősítést értek el. A gálaműsor vendégszereplője Lábszky Olivér énekes, dalszövegíró volt. A színpadra elsőként Miskolczi Noémi, 3. osztályos tanuló állt, aki Hárs László: A világszép csacsifül c. prózáját adta elő, majd a szintén harmadikos Balogh Laura következett, aki Cinca Katica: Banyatanya című versét szavalta el. Következő fellépő a harmadik osztályos Slávik Sára volt, aki a szívtelen csigáról mesélt. Majd őt követte a szintén harmadikos Péter Dániel, aki arany sávos minősítéssel tért haza a körzeti fordulóról. Juhász Magda: A hencegő kiskakas című verset adta elő. Felkészítő tanáruk Csémi Erika volt. Következett a negyedik osztály három képviselője. Elsőként Kis Kiara Stellát hallhatták, aki a nagy kislányok titkait osztotta meg. Őt követte Asztalos Luca a Lusta menyecske történetével. Harmadikként pedig Lestár Zsófia szavalatát hallgathatták meg, aki már két alkalommal is eljutott a Tompa Mihály országos vers és prózamondó verseny döntőjéig. Felkészítő tanáruk: Holka Gizella.

Haris Katarína egy tapasztalt szavaló, aki nemcsak országos, hanem nemzetközi szavalóversenyek számos díját is tudhatja magáénak, a gálán is megvillantotta tudását. A hatodik osztály idén három tanulóval képviseltette magát a Tompa Mihály versés prózamondó verseny körzeti fordulóján. Közülük elsőként Pál Emma szavalta el Fekete István: Március című prózáját. Utána Simonics Luca lépett színpadra, akit a körzeti fordulón arany sávval jutalmaztak Az elveszett követ című vers előadásáért. Majd ismét egy próza következett Bencsik Bernadettől, melynek címe: A szavak felkelése. A felső tagozatos diákok felkészítője Pastorek Angelika volt. Egy megrázó történet következett. Kosztolányi Dezső: Fürdés című prózáját Dobrovodsky Jennifer, nyolcadik osztályos tanuló mondta el. Felkészítő tanára: Molnár Erika. Majd egy Csokonai verset hallgathattak Bazsó Edina, kilencedikes tanuló előadásában. Őt követően egy arany sávval értékelt prózát hallhattak, melyet a szintén 9. osztályos Szabó Júlia mondott el. Utolsóként Mikulec Amina, kilencedik osztályos tanuló lépett színpadra, aki Grecsó Krisztián: Anyám első süteménye című prózáját adta elő, melyért a körzeti fordulón arany sávos minősítést ért el. (miriák) Holop Ferenc felvétele

NYITOTT POZÍCIÓK: Komárnoi (Szlovákia) árnyékolástechnikai termékeket gyártó kft. azonnali belépéssel keres férfi és női munkaerőt a következő pozíciókra: BETANÍTOTT MUNKÁS: - Anyagmozgató (logisztika) – férfi munkaerő részére - Összeszerelő munkás – férfi és női munkaerő részére A munkavégzés feltétele: minimum alapiskolai végzettség. Jó kézügyesség, logikai képesség és térlátás előnyt jelent. BETANÍTOTT MUNKÁS: - Gépkezelő (daraboló és vágógép) – férfi munkaerő részére A munkavégzés feltétele: minimum szakmunkás iskolai végzettség, gépipari iskolai/tanfolyami végzettség előnyt jelent. A feladatkör betöltéséhez a precizitás, jó logikai képesség, térlátás és kézügyesség szükséges.

ÜGYINTÉZŐ / ADMINISZTRÁTOR: - Ügyintéző/kapcsolattartó A munkavégzés feltétele: középiskolai végzettség, szlovák nyelvtudás, jó kommunikációs képesség szóban és írásban, precizitás, MS Office szoftverek ismerete (Excel, WORD, PowerPoint). Előnyt jelent: - Felsőfokú végzettség, (Sales/Marketing/Logisztika/Gépész/Építész) - angol/német nyelvismeret, - Vállalatirányítási rendszerismeret (CRM/ERP/CAM), SAP gyakorlati tudás - műszaki háttértudás, ismeret - Flexibilitás és mobilitás Hosszú távú munkalehetőséget és versenyképes bérezést kínálunk. Jelentkezni a betöltendő munkahely megnevezésével, a +421 35 7901411 telefonszámon illetve a slezaktimea@relax-2000.sk mail címre küldött önéletrajzzal lehet.

A GHT tavaszi brigádja Komoly tavaszi munkálatokban vettek részt a gelléri GHT független horgásztársulás tagjai. A szombati brigádon 20-an jelentek meg, hogy elvégezzék az ilyenkor szokásos teendőket.

geLLéR.

Ahogy ifj. Kiss Károly, a GHT elnöke elmondta, sok mindent sikerült elvégezniük. Többek között a tóhoz vezető utat tisztították meg, emellett a horgászhelyek új kövezést kaptak, megjavították a stégeket, villanyt szereltek a teraszok alá és az illemhelyeket is felújították. Kihelyezésre került 10 darab műanyag szeméttároló, melyeket a tó egyes frekventált részein helyeztek el. Természetesen a gyermekekről sem feledkeztek meg, mivel a már

meglevő játszóteret tették még csinosabbá. A tó március 31-én nyitotta meg kapuit, melyet nemcsak a horgászok, hanem az utóbbi időkben családosok is felkeresnek a szabadidő hasznos eltöltése céljából. Nem beszélve a cégesversenyekről, melyek igen közkedveltek az egyes vállalatok körében. -pint-

15 € 18 € 17 € 11 € 19 € 10 € 19 € 6€ 7€ 11 € 8€ 4€ 10 € 4€

12 € 6€ 6€ 6€ 18 € 13 € 18 € 19 € 5€ 17 € 11 € 10 € 14 € 14 €

15 € 14 € 20 € 3€ 4€ 23 € 13 € 10 € 11 € 16 € 13 € 18 € 9€ 14 €

33 € 14 € 17 € 24 € 12 € 13 € 11 € 26 € 10 € 21 € 14 € 8€ 8€ 3€


10

DELTA

RÉGIÓ

Retro party paton Zsibongók a régióban A helyi Csemadok idén harmadik alkalommal rendezte meg az elmaradhatatlan márciusi retro partyját.

A partyt a Grease film tiszteletére az 50-60-as éveknek megfelelően rendezték meg. 40 évvel ezelőtt vetítették a mozikban ezt a filmmusicalt, melynek hatalmas sikere lett. A díszítést, zenét ehhez igazították. A terem estére teljesen megtelt, a fergeteges hangulatról DJ Carlos gondoskodott. Éjfélkor kihúzásra kerültek a tomboladíjak, majd utána a vendégek hajnalig ropták a táncot. Mindenki jól szórakozott, és jelezték, hogy várják a következő alkalmat, amikor a helyi Csemadok megint összehozza településük mulatni szerető lakosait. „Tudni kell, hogy a helyi Csemadok fő célja az, hogy ezt a kis közösséget összekovácsolja. Arra törekszenek, hogy minden generáció megtalálja nálunk azokat a programokat, ami neki tetszik. A retro partynál külön büszkék vagyunk arra, hogy három generáció tudott együtt mulatni, szórakozni. Ez mindennél többet jelent számunkra” - nyilatkozta a Csemadok elnöke, Hallman Csilla. (miriák), Kliment Andrea felvétele

Egyre több helyen látni tojásfát

Sok gyermeket, szülőt megmozgató húsvéti zsibongót tartottak Lakszakállason a helyi kultúrházban, ahol igazi programkavalkádban válogathattak a résztvevők.

tésével, papírnyuszi készítés Paxián Piroska jóvoltából, és természetesen mézeskalácsdíszítés, melyben elsősorban a helyi Vöröskereszt szervezet tagjai serénykedtek, méghozzá Bagin Katalin, Tóth Eszter és Bors Irén. Volt még húsvéti kopogtató- készítés Kovács Andrea és Tóth

Elsőként a locsolóvers szavalóverseny zajlott, melynek vezetői László Zoltán, Bajcsi Szilvia és Pasztorek Gertrúd voltak. A sok ötletes vers mosolyra derítette a jelenlevőket. Ezt követően pedig a tavaly született babákat köszöntötte Bartal András polgármester. A továbbiakban ügyességi játékok következtek, volt tojásdíszítés, melyben Rajkovics Rozália segédkezett, tojásmárványozás Lengyel Zsuzsa veze-

Bozsaky Bea közreműködésével, valamint Szabó Iveta általi tojásdíszítés szalvétatechnikával. A gyerekek az asztaliteniszt is kipróbálták ifj. Rózsa Barnabás és Simon Roland felügyelete mellett. Emellett tojáskeresés, táncház és nyuszisimogató is várta a gyereksereget, mint ahogy az a több mint 300 muffin is, melyet a helyi NyugiLAK nyugdíjasklub tagjai sütöttek.

Tany.

Bugár Imre polgármester és a képviselő-testület szervezésében húsvétváró családi délutánt rendeztek Tanyon a helyi kultúrházban, ahol a belépő egy darab hímes tojás volt, melyet mindenki felakasztott a falu tojásfájára.

hon előre elkészített hímes tojással. Az eseményen résztvevők közül választották ki a zsűri tagjait, akik végül döntöttek az egyes kategóriák győzteseiről. A 0-6 éves korosztályban Varjú Bence, a 7-15 éves korosztályban Szlávik Bence, a 16-99 éves korosztályban pedig Földes Zsu-

Kézműves foglalkozással kezdődött a közösségi program: a Szomolai házaspár Alsószeliből érkezett, akik ajtóra való kopogtatót és asztali díszeket készítettek, Angyal Réka Sárával viasszal díszített tojások alkotásában vehettek részt, Balázs Lillával pedig a gyerekek és felnőttek csuhéból tojástartót fonhattak. A délután folyamán három korosztályban lehetett nevezni a falu tojása díjért, méghozzá egy bármilyen technikával ott-

zsanna lett a győztes. A falu tojása díj mellé a nyertesek még 15 eurós könyvutalványt, valamint Szlávik Veronika által készített tojást is kaptak. Délután négytől népi gyermekjátékok kerültek a középpontba. Ezt követte maga a táncház, melyet Angyal Réka Sára vezetett, a talpalávalót pedig az ógyallai Bellő zenekar húzta. A rendezvényen kicsik és nagyok egyaránt jól szórakoztak. -pint-

LaKSzaKáLLaS.

Régió. A tojásfa a húsvéti ünnepek egyik fontos dekorációs eleme, amelynek hagyománya eredetileg Németországban volt népszerű. A német bevándorlóktól vették át a tradíciót az amerikaiak, így azóta világszerte elterjedt, bár nálunk még mindig nem igazán ismert, pedig nagyon szép és egyszerűen kivitelezhető húsvéti díszről van szó. A húsvéti hagyományok őrzése céljából tojásfát állítottak több településen is a régiónkban. A kis nebulók feldíszítették a tavaszt köszöntő fát, amely teljes pompában díszeleg a sok szép hímes tojásnak köszönhetően. Érdemes megállni és megcsodálni a rengeteg színes dekorációt, és aki akarta, még elhelyezhette rajta a saját „névjegyét” is. Kép és szöveg: miriák


Kovács Dávid sportszerkesztő

Kosárlabda

Lévánál az előny A komáromi kosárlabdacsapat az utóbbi napokban simán, 3:0-s összesítéssel győzte le a privigyei gárdát, ezzel pedig bejutott a szlovák kosárlabda extraliga elődöntőjébe, ahol Léva várt rá. Az első mérkőzést a Patrióták otthonában rendezték, Miloševičék pedig gyenge játékkal maradtak alul. BK Levickí Patrioti – MBK Rieker COMtherm Komárom 81:60 (20:13; 23:16; 17:17; 21:14) - Tomič 18, Miloševič 12, Djordjevič 10, Hoferica és J. Jackson 7, Bowman 3, Stojanov 3 A komárom gárda kőkemény védelemmel volt kénytelen szembenézni, a hazaiak pedig amellett, hogy sikeresen megfolytották a vendégek támadásait, szorgalmasan termelték a pontokat. Ez sajnos a Duna-parti alakulatról nem mondható el: a piros mezesek csapnivalóan éltek a kínálkozó lehetőségekkel. A büntetőket leszámítva összesen 58-szor próbál-

koztak, miközben sikerrel csak 19-szer jártak. A kétpontos kísérleteket 32, a triplákat 38 százalékos pontossággal végezték el, miközben az ellenfél mutatói 46 és 52 százalékon álltak meg. A vége így nem is lehetett más, mint simának mondható hazai győzelem. Miloš Šporar - edző, Komárom: „Úgy gondolom, hogy az offenzív játékunkat nézve ez volt a idény leggyengébb teljesítménye. Nagyon visszafogottan kosárlabdáztunk, nem járattuk eleget a labdát és az első perctől valami mást láttam a pályán, mint amihez hozzászoktam. Ez az oka annak, hogy az egész összecsapáson csupán 60 pontig jutottunk. Támadó felfogású csapat vagyunk és az állás még csak 1:0. A döntőbe pedig az a csapat jut, aki négyszer is legyőzi a másikat. Szerdán hazai pályán javíthatunk, mindent meg is teszünk majd a győzelemért”. Boban Tomič, játékos, Komárom: „Az egész meccsen nem úgy játszottunk, mint az előző három találkozón. Győzni akartunk, de

az olyan csapatok ellen, mint Léva, az első perctől kezdve jól kell teljesíteni. A sorozat ugyanakkor folytatódik, és mi meg szeretnék szerezni a győzelmet. Ehhez azonban változtatnunk kell, hiszen ha idegenben is győzni akarunk, akkor sokkal jobban kell kezdenünk, hiszen Léva otthonában nagyon nehéz fordítani”.

Kézilabda

Balszerencsés vereség Nagytapolcsányban Egy hónapos szünet után újra dübörgött a női kézilabda liga, mindkét járási csapatunk idegenben próbált szerencsét. Szombaton a csallóközaranyosiak szoros vereséget szenvedtek, pedig a meccs folyamán már négy góllal is vezettek. Vasárnap a Ferplast is pályára lépett, de nem sikerült a bravúr, a vége pedig súlyos vereség lett. Topoľčany – Csallóközaranyos 27:26 (13:13) A nagytapolcsányi összecsapás mindkét csapat számára vízválasztónak bizonyult, hiszen a meccs előtt világos volt az ábra: amelyikük nyer, nagy lépést tesz a negyedik hely biztosításáért. Ezt a hazaiak is tudták, és mindent elkövettek, hogy a vendégek üres kézzel távozzanak a helyi oroszlánbarlangból. Az elején hat perc alatt 4:2–es vezetésre tettek szert, melyet az aranyosiak a 10. percben korrigáltak 5:5–re. A találkozó 23. percében 9:9–es állásnál a vendéglátók újra kétgólos (11:9) előnyt szereztek, melyet azonban a szünetre az aranyosiak ismét kiegyenlítettek (13:13). Fordulás után egyre jobban előtérbe kerültek a síp mesterei, akik később a meccs főszereplőivé is váltak. A Handball csapata határozottan, fegyelmezetten, a megszokott aranyosi kemény védekezés nélkül játszott, de még így is 15 percet emberhátrányban volt kénytelen ké-

zilabdázni. Ennek ellenére a 42. percben a vendégek mégis négy góllal (17:21) vezettek, de aztán jött egy hazai hármas széria, és mindjárt egy gólra (20:21) sorvadt az előny. Újabb vendég kiállítások következtek, a meccsnek volt olyan pillanata, amikor csak pár aranyosi játékos szerepelt a pályán a komplett hazai támadósorral szemben. Hat perccel a vége előtt 25:23–ra a Topoľčany vezetett, de az aranyosi lányok nagyon hajtottak, akarták a győzelmet, érezték a lehetőséget, és 40 másodperccel a lefújás előtt Talian Dominika révén kiegyenlítettek (26:26). A dráma ezután következett: a hazaiak támadtak, 10 másodperccel a vége előtt azonban a bírók Tóth Vivient kiállították és a Handball időntúli hétméterest kapott, melyet Terlandová be is vágott, ezzel pedig véget is ért a meccs. Csallóközaranyosi góldobók: Talárová Petra 7, Szabó Júlia 5, Szalai Szilvia, Talian Dominika, Tóth Vivien 3–3, Dohnanec Evelin, Olajos Viktória 2–2, Škulecz Kasznár Marianna 1. Šurany – Naszvad/Ímely 24:15 (11:8) Jól kezdtek a Ferplastos lányok a Surány elleni derbin, hiszen négy perc leforgása alatt 2:1-re vezettek. Ám ezt a hazaiak nem nézték jó szemmel, mert két perccel később már náluk volt az előny, sőt még rá is tettek egy lapáttal. A vendégcsapat a hátrányt csak a 18 perc végén tudta kiegyenlíteni (6:6), sajnos ezután a

hazaiak részéről egy ötös széria következett, és máris 11:6–ra alakult a meccs kimenetele. Térfélcsere után is a vendéglátók voltak aktívabbak, de a naszvadi/ímelyi lányok sok borsot törtek a Chirana csapatának az orra alá, mert kétszer (13:11 – 14:12) is feljöttek két gólra. Ekkor még úgy tűnt, a végére akár meglepetés is születhet, ám a hazaiak ezt másképp gondolták, és 16:14-es állásnál egy érzékeny ötös szériát produkálva rögtön 21:14 lett a meccs. Ez volt az a pillanat, amikor el is dőlt a találkozó, a hátralevő időben a hazai csapat az eredmény megtartására törekedett, mely végül nem csak, hogy sikerült nekik, hanem a különbség is tovább nőtt. Naszvadi/ímelyi góldobók: Kósa Nikolett 6, Csontos Lilla, Rudy Brigitta, Haris Edina 2– 2, Ožvaldová Lucia, Kiss Lucia, Bureš Nikolett 1–1. Eredmények: Partizánske – ŠKP Bratislava 31:23, Stupava – Dunaszerdahely 22:22, Inter Bratislava – Bern. Košice 42:16, Hlohovec – Močenok 30:15. -pintJárási csapataink hétvégi mérkőzései: Április 14, szombat - 19:00 Handball Csallóközaranyos – Chirana Šurany, Kóczán Mór Sportcsarnok Április 15, vasárnap - 18:00 - Ferplast Naszvad/Ímely – Tatran Stupava, Vlahy Jenő Sportcsarnok.


12

DELTA

SPORT

Búcson is hódított a Fradi Suli program Március közepén a Katona Mihály Alapiskolába látogatott Magyarország és a Kárpát-medence leghíresebb sportegyesülete, a Ferencvárosi Torna Club, mégpedig az általa indított Fradi Suli Program keretein belül. A kezdeményezés 2015 őszén debütált, az eddigi két év alatt pedig 110 iskola 31 ezer gyerekéhez jutott el. A program az elmúlt évben MOB Fair Play díjat is kapott, célja pedig, hogy elérjék a jövő nemzedékét, akik később a Ferencváros sportolói, vagy szurkolói lehetnek. Mogyorósi Péter projektvezető bemutatta az FTC-t, majd elmondta, hogy a Fradi nemcsak a sportszakosztályok halmaza, hanem rang, életérzés, közösség és család is egyszerre. Náluk a fiataloknak nemcsak a sportpályán, hanem az iskolában is teljesíteniük kell. A Népligetben a 18 szakosztály úgy működik, mint egy jó család, sportolóik egymáshoz közel edzenek és messziről árad belőlük

a Fradi hangulat, amely könnyen bárkit magával ragad. „A gyerekekkel igyekszünk megismertetni a Ferencváros jövőjét és a múltját is, többek között játékos kvízek keretében. Meglepő, hogy a fiatalok mennyien tudják, hogy például a Fradi az egyetlen magyar csapat, amely megnyerte a három nagy európai labdarúgó kupa egyikét, a VVK-t (a későbbi UEFA kupa). A programban a klub valamennyi szakosztályának sportolói, edzői, valamint még élő legendái is részt vesznek, így az ő példájukból okulva a gyerekek hiteles személyektől kaphatnak tanácsokat az eredményes sportoláshoz és az élethez” - mondta a találkozó moderátora. Természetesen az esemény fénypontja a sztárvendégek bevonulása volt. A közönség nagy tapssal üdvözölte Bőle Lukács labdarúgót és Keresztes Kristóf kajakost, aki a győri Ifjúsági Olimpia Fesztiválon K1 200-on aranyérmet nyert, illetve az olimpiai reménységek versenyén két számban is a dobogó legfelső

fokára állhatott fel. Ezt követően a jelenlévők izgalmas kvízeken vehettek részt, és értékes Fradi-ajándékokat nyerhettek.A sportolók pódium-interjú keretében inspirálták a gyerekeket a sportos életmódra, de maguk a tanulók is kérdezhettek a vendégektől. A program végén minden diák gazdagabb lett egy-egy sztáraláírással, illetve közös fotóval, valamint minden tanuló 4 ingyenes belépőt kapott a Fradi hazai mérkőzésére, a Groupama Arénába. „Számomra nagyon kellemes

meglepetés volt a sportolók alázatos viselkedése. A Fradi-sast pedig nagyon érdekelte a kisebbségi sorsunk, jólesett, hogy dicsérték, amit iskolánkban tapasztaltak a nemzeti értékek megőrzése terén. Minden magyar iskolának ajánlani tudom ezt a programot, nagyon tanulságos” - értékelte a rendezvényt az iskola igazgatónője, Győző Andrea. miriák

Íjászat

Asztalitenisz

a Fekete Sólymok malajziában

Sikeres volt a húsvéti verseny

A Bogár házaspár a Malajzia fővárosa (Kuala Lumpur) mellett található Janda Baik városában tartott íjász workshopot (műhelyt), melyen több, mint 60-an vettek részt. A szervező elmondása alapján egész Malajzia területéről érkeztek íjászok, többen több száz kilométert megtéve, hogy részt vehessenek az oktatáson.

maRceLHáza.

Az íjászklub vezetői a dzsungel mellett elhelyezkedő központban kaptak szállást, melyet egy régi, nagyon kedves maláj házaspár ajánlott fel a számukra. A workshopok nagyon jó hangulatban zajlottak, a résztvevők igencsak aktívak voltak, és sok esetben fordultak tanácsért az íjászokhoz a felszerelésüket és a technikájukat illetően egyaránt. A workshop témái közt volt például az egyre népszerűbb távlövészet, különféle íjásztechnikák, az íjak helyes használata és a nyílvesszőkészítés. Az elméleti oktatás után a résztvevők a gyakorlatban is kipróbálhatták magukat, sebességet mértek, miközben Bogár Péter különféle technikákat mutatott be a számukra. Az oktatás végén természetesen mindenki oklevélben részesült. Bogár Péter ezenkívül az etno-sportok világfórumán is járt, mint a Fekete Sólyom Történelmi Íjászklub és a Szlovákiai Tradicionális Íjászszövetség vezetője. A Törökországban alapított World Ethnosport Confederation által szervezett eseményen elsőként Antalya város polgármestere köszöntötte a résztvevőket, majd a török kormány sportminisztere mondta el gondolatait, végül Bilal Erdoğan (a török köztársasági elnök fia), a konföderáció elnöke nyitotta meg a fórumot. Az ezt követő plenáris ülésen nyilvános beszélgetés folyt a protokoll vendégekkel, többek között Khalil Ahmed Khan-nal, az Unesco – Tradicionális Sportok és Játékok ad hoc tanácsadó bizottságának elnökével. A fórum plenáris üléssel zárult, ahol közös közleményt fogalmaztak meg a szervezők. miriák

Március utolsó napján került megrendezésre a gútai városi sportcsarnokban a hagyományos húsvéti asztalitenisz verseny immáron 9. évfolyama. Soha nem látott érdeklődés mellett (megdőlt a részvételi rekord, 82-en neveztek az eseményre) a lelkes amatőröknél 25-en, míg a jegyzett játékosoknál 57-en gondolták úgy, hogy aktív sportolással töltik a Nagyszombatot. A kaucsuklabda szerelmesei a pozsonyi, nyitrai, érsekújvári és komáromi járásokból érkeztek, végül az alábbi eredmények születtek: párosok mezőnye - 1. hely: Po-

dolínsky Branislav/Horváth Tamás Dunamocs, 2. hely: Félix Martin/ Frey Juraj - Gúta, 3. hely: Varga Artúr Gúta/Cséplő Szilárd - Bátorkeszi amatőrök versenye - 1. hely: Ďatko Peter - Zohor, 2. hely: Pollák Ladislav - Gúta, 3. hely: Mrska Mihály - Gúta jegyzett játékosok versenye - 1. hely: Kopečný Denis - Szímő, 2. hely: Félix Martin - Gúta, 3. hely: Sladký Richárd - Gúta A torna legidősebb résztvevője a 83. életévét taposó Grman Jozef volt Negyedről, a legfiatalabb pedig ifj. Rajtár Marián (12 éves) Gútáról. Aki kilátogatott az eseményre, biztosan nem bánta meg, hiszen színvonalas meccseket, parázs csatákat láthatott.


SPORT

2018. április 10.

13

Jiu-jitsu Harmadik hely czibulka Dávid a báni kézilabdatornán második európában Kihasználva az egy hónapos kényszerszünetet, a csallóközaranyosi Handball csapata egy kézilabdatornán vett részt, méghozzá Bánovcén, ahol a Polgármester-Kupa jubileumi 25. évfolyamát bonyolították le a MOL ligás Bánovce, az első ligás ZDA Partizánske, a Junior Močenok és a Handball Csallóközaranyos részvételével.

A találkozók színvonalas játékot hoztak, és a meccsek még az utolsó percekben is bővelkedtek izgalmakban. A hazai alakulat és a simonyi együttes a nap során nem szenvedett vereséget, és aranyosi szempontból is jól indult a torna, hiszen a mocsonoki gárdát két góllal legyőzték. A másik két meccsen is jó játékot mutattak, főleg a simonyiak ellen, akiktől csak egy góllal kaptak ki. Az utolsó találkozón azonban a bániak nagyobb tudása kidomborodott, így a hazaiak négy góllal bizonyultak jobbnak a csallóközi együttesnél, amely végül a harmadik helyen végzett. Külön öröm, hogy a csallóközaranyosiak hálóőre, Garai Emese lett a torna legjobb kapusa. Eredmények: Bánovce – Partizánske 27:27, Csallóközaranyos – Močenok 19:17 , Bánovce – Močenok 27:24, Partizánske – Csallóközaranyos 16:15 Partizánske – Močenok 22:20, Bánovce – Csallóközaranyos 23:19. A torna végső tabellája: 1. Bánovce 5 pont, 2. Partizánske 5 pont, 3, Csallóközaranyos 2 pont, 4. Močenok 0 pont. pint, Halász Gizka felvétele

Sakk

csémy Dávid győzött a tornán A Csemadok Alapszervezete és az érsekújvári Bástya Sakk Klub 2018. március 24-én a Csemadok székházban rendezte meg a Márciusi Huszárok elnevezésű ifjúsági sakktorna VI. évfolyamát, amely egyben a Juhász László emléktorna alcímet is viseli. A fiatal tehetségek tudáspróbáján huszonkét versenyző vett részt, öt klub képviseletében: Perbetéről (7 játékos), Szentpéterről (4), Bátorkesziről (6), Ógyalláról (1) és Érsekújvárból (4) is érkeztek sak-

kozók, akik mindannyian a 2000-es év után születtek. A rendezvény főbírója Rudolf Habrda volt. Ebben az évben új győztes neve került a krónikába: az idei tornát a szentpéteri Csémy Dávid nyerte 5,5 ponttal, második helyen az ógyallai Mária Kovariková 5 ponttal, harmadikon pedig a perbetei Szoboszlai Bálint végzett, szintén 5 ponttal. A versenyzők zöme már most jelezte, hogy jövőre is részt kíván venni a tornán, és társait is magával hozza. (miriák)

Március 24-én Rómában rendezték meg a jiu-jitsu nyílt Európa-bajnokságot, melyről a komáromi Czibulka Dávid sem hiányozhatott. A Duna-parti harcos a remek felkészülést követően a 91,5 kilós kék övesek közt lépett a tatamira, mely kategóriában összesen 24-en versengtek.

Dávidnak négy ellenfél (francia, amerikai - mivel nyílt verseny volt, svéd, finn) jutott, közülük hármat le is győzött, végül csupán a döntőben szenvedett pontozásos vereséget. Ez pedig azt jelentette, hogy a Farkas Péter kezei alatt kezdő, később pedig a budapesti ZR Team egyik oszlopos tagjává váló tehetséges sportoló a nívós versenyről ezüstéremmel térhetett haza.


14

DELTA

SPORT

Labdarúgás

ifjúságfalva tizet lőtt Tanynak A második ligás komáromi csapat pénteken látogatott az FK Pohronie otthonába. A lilák közel álltak az egy ponthoz, végül mégis üres kézzel távoztak. A negyedik ligában régiós csapataink közül csak Ímely szerzett pontot, egy osztállyal lejjebb viszont szinte mindannyian győztek. A hetedik ligában Ifjúságfalva egy tizest rúgott Tanynak. II. liga FK Pohronie - KFC 2:1 - Frimmel, Kovařík, ill. Nurkovič - Az első félidő kapkodó játékot hozott. A vendégek a labdát a megszokottnál kicsit feljebb járatták, ezzel pedig megnyílt az út a hazai támadások előtt, amiből gól is született. A vendégek a félidei sípszó előtt büntetőt hibáztak, de a folytatásban Nurkovič mezőnyből javított. A folytatásban inkább a komáromiak diktálták a tempót, mégis a hazaiak szereztek újabb szerencsés gólt. Válasz azonban nem érkezett, így az FK Pohronie otthon tartotta a pontokat. IV. LIGA Gúta - Kalná n/Hr. 0:1 (0:0) Pánik - A hazai alakulat az idény legjobb teljesítményét nyújtotta, de ez is kevés volt az üdvösséghez. A vendégeknek az egész meccsen nem volt komoly helyzetük, ennek ellenére egy megadható büntetőt értékesítettek, ezzel pedig el is vitték az összes pontot. Nagymegyer - Veľké Lovce 0:1 (0:0) - Ivan - A nagymegyeri csapat talán el van átkozva, hiszen ezen a mérkőzésen is uralta a pályát, csak éppen a gól hiányzott. A vendégek azonban egyetlen helyzetükből eredményesek voltak, ez pedig a győzelmüket, valamint a hazai edző menesztését jelentette, akinek a helyét az eddigi kapus, Varga Károly veszi át. Tovarníky - Szentpéter 4:0 (0:0) - Rusňák, Candrák 2x, Lacika - A négy ifistával felálló vendégek sokáig állták a sarat, a végig jobban játszó hazai alakulat csupán az 50. percben talált be először. Innentől kezdve viszont már nem volt mese, a vendéglátók még háromszor megzörgették a péteriek hálóját, ezzel pedig magabiztos győzelmet arattak. Ímely - Kozárovce 3:3 (0:2) Hübsch, Straňák, Máté, ill. Švec, Londák, Ďurina - Nehéz úgy mérkőzést nyerni, ha az szinte 0:2-ről indul, Ímelyen pedig nagyjából ez történt: egy kapushiba, egy figyelmetlenség, és a hatodik percben máris kétgólos a hátrány. A második félidőben azonban feljavult a

hazaiak játéka, meglett az egyenlítés is, de egy újabb kapusbakiból ismét hátrányba kerültek. Ezt ismét sikerült ledolgozni, de a győzelmet jelentő találat már nem jött össze. V. LIGA Ógyalla - Marcelháza 0:2 (0:1) - Sánta 2 - Hamar vezetést szerzett az éllovas, majd a hazaiak előtt is adódtak helyzetek, de kimaradtak. Fordulás után a nagy hatékonysággal játszó vendégcsapat egy kontrából betalált, ezzel pedig végleg eldöntötte a mérkőzés sorsát. FK Activ Nagykeszi - Levice 3:2 (3:1) - Maríkovec 2x, Tóth, ill. Suljič, Králik - Az első félidőben a lévaiak szellős védelmének köszönhetően a hazaiak 3:1-re is elhúztak, fordulás után azonban ahelyett, hogy lehetőségeiket kihasználva növelték volna az előnyt, gólt kaptak. Onnantól kezdve már csak Léva volt a pályán, de a hazai játékosok hősiesen védekezve kiharcolták a három pontot. Želiezovce - Naszvad 1:2 (1:2) - Rotík, ill. Molnár, Halanda - Az első félidőben a vendégek játszottak jobban, egyetlen ellenfelük a játékvezető volt. Fordulás után már csak az eredmény tartására törekedtek, s mint utóbb kiderült, sikerrel jártak. Hetény - Bešeňov 1:0 (1:0) - Šipoš - A hetényiek a tabella harmadik helyezett csapatát látták vendégül, és a harcos mérkőzés első félidejében meg is szerezték a vezetést. A folytatásban már csak az eredmény tartására törekedtek, de a feladatot sikeresen elvégezték, így értékes skalppal gazdagodtak. Šahy - Ekel 0:2 (0:1) - Gacsal 2x - Szinte ugyanaz az ekeli forgatókönyv érvényesült, mint egy héttel korábban, csak ezúttal Gacsal lőtt két gólt. A vendégek az egész mérkőzésen jobb csapat benyomását keltették, s a taktikai utasításokat betartva nagyon fontos három pontot szereztek. VI. LIGA Vágfüzes/Kava - Bátorkeszi 0:1 (0:0) - Kečkeš - A rossz talajon kiegyenlített csata zajlott, helyzetek mindkét oldalon adódtak. Tipikusan az a meccs volt, melyen amelyik fél szerez egy gólt, az végül nyer is. Ez a vendégeknek jött össze egy szabadrúgásból, így el is vitték a három pontot. Őrsújfalu - Perbete 0:2 (0:1) Csüri, Bagala - A tabellára tekintve a külső szemlélő nagyobb különbséget várt, a hazaiak azonban nem adták könnyen a bőrüket. A vendégek az első félidőben egy okos gólt szereztek, fordulás után azon-

ban már a hazaiak is betalálhattak volna, de végül ez nem jött össze. Egyenlítés helyett kétgólos hátrány lett a vége, de a perbeteiek ennyivel jobbak is voltak. Csallóközaranyos - Nemesócsa 4:0 (1:0) - Cseh (ög.), Döme 2x, Berecz - A falusi derbi első félidejében amolyan grundfoci zajlott, a hazaiak pedig szereztek egy gólt. A folytatásban már jobb focit láthatott a közönség, az aranyosiak berámoltak még három gólt, ezzel magabiztosan bezsebelve a bajnoki pontokat. Šrobárová - Dunaradvány 1:1 (0:0) - Babiš, ill. Kósa - Az eseménytelen első félidőt követően a második játékrész már mozgalmasabb volt. Meglepetésre a vendégek támadtak többet, meg is szerezték a vezetést, de 5 percre rá a hazaiak kiegyenlítettek. A meccs vége paprikásra sikeredett, egy kis dulakodás is volt, de végül a két csapat megosztozott a pontokon. Búcs - Dulovce 2:1 (1:0) - Simon 2x, ill. Németh - Az első félidőben a hazaik léptek fel kezdeményezően, törekvéseiket pedig gólra váltották. A második félidő elején azonban mintha az öltözőben maradtak volna, ezt pedig a vendégek büntették. A csata a továbbiakban kiegyenlített volt, de végül a búcsiak a saját javukra tudták billenteni a mérleg nyelvét. Izsa - Megyercs/Keszegfalva 2:0 (0:0) - Horák, Smolka - Az első félidő - főleg a hazai csapat részéről - nagyon nyögvenyelősre sikeredett, a folytatásban azonban már egyre több hazai helyzet akadt. Az izsaiak ezekből kétszer eredményesek tudtak lenni, így végül csak megszületett a papírforma-eredmény. Marcelháza B - Dunamocs 4:2 (1:2) - Sýkora, Hausleitner, Kelko, Molnár, ill. Agg, Oláh - A vendégek a szél hathatós közreműködésével már a második percben megszerezték a vezetést, de a hazaiak egy büntetőből egyenlítettek. Később Dunamocs ismét gólt szerzett, de szünet után már egyre inkább kijött a hazai dominancia, annak ellenére, hogy a vendégek is nagyon jó játékerőt képviseltek. A közönség remek kis mérkőzést láthatott, hazai győzelemmel. VII. LIGA Csicsó - Nagysziget 1:0 (1:0) Kiss Ifjúságfalva - Tany 10:0 (4:0) Tóth 3x, Negyedi 4x, Čaprda, Pápai, Kocsis Bogyarét - Bajcs 4:0 (3:0) - Sobonya, Lakatos, Leczkési, Füri.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Sereď Poprad Skalica Žilina B Lok. Košice Spišská N/Ves Bardejov Žiar/D. Ždaňa Šamorín Inter BA Zvolen L. Mikuláš Trebišov Nové Mesto n/V. KFC Podbrezová B

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Kalná n/Hr. Vydrany Šurany Ímely Hrušovany V. Lovce Szentpéter Štúrovo Tovarníky H. Obdokovce Nagymegyer D. Saliby Neded Čeladice Kozárovce Gúta

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Marcelháza Dvory n/Ž. Bešeňov Ekel Ógyalla Šahy Nagykeszi V. Ďur Kmeťovo Salka S. Tekov Naszvad Hetény Tvrdošovce Levice Želiezovce

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

II. LIGA 22 14 22 13 22 12 23 11 21 11 22 8 20 8 22 6 22 8 22 8 22 7 22 6 21 7 22 7 21 6 22 4

IV. LIGA 19 14 19 11 19 10 19 10 19 8 19 8 19 8 19 8 19 8 19 6 18 5 19 5 19 5 19 4 18 4 19 4

V. LIGA 19 14 19 13 19 11 18 8 19 9 19 8 19 7 18 8 19 7 18 7 18 6 18 5 17 6 17 5 18 4 19 4

VI. LIGA Marcelháza B 18 14 Bátorkeszi 18 13 Perbete 18 12 Cs.-aranyos 18 11 Izsa 18 10 Dunamocs 18 9 Šrobárová 18 9 Nemesócsa 18 8 Dulovce 17 6 Búcs 18 6 Dunaradvány 18 5 Vágfüzes/Kava 17 3 Pat 17 4 Őrsújfalu 18 4 Keszegfalva/Megyercs 17 1

Číčov Ifjúságfalva Nagysziget Bogyarét Bajcs Bogya/Gellér Tany

VII. LIGA 15 12 14 9 14 9 14 6 15 6 13 5 15 0

4 5 4 3 3 6 5 10 4 2 5 7 4 3 5 6

4 4 6 9 7 8 7 6 10 12 10 9 10 12 10 12

54:22 38:16 28:23 54:33 31:23 30:33 32:27 31:25 28:25 32:39 21:36 32:30 17:34 23:44 34:53 18:40

46 44 40 36 36 30 29 28 28 26 26 25 25 24 23 18

4 3 4 3 6 5 5 4 2 6 4 3 3 5 5 4

1 5 5 6 5 6 6 7 9 7 9 11 11 10 9 11

45:14 37:21 31:21 29:19 26:19 27:17 35:29 28:27 31:30 19:31 17:27 30:41 24:36 20:36 22:39 17:31

46 36 34 33 30 29 29 28 26 24 19 18 18 17 17 16

2 3 3 7 2 4 7 2 3 1 2 4 3 1 3 3

3 3 5 3 8 7 5 8 9 10 10 9 8 11 11 12

47:18 61:19 38:24 26:19 36:34 33:21 35:35 34:33 41:35 32:34 34:52 22:37 38:47 22:44 31:54 26:50

44 42 36 31 29 28 28 26 24 22 20 19 18 16 15 15

2 2 2 4 2 3 3 4 3 1 3 4 1 1 1

2 3 4 3 6 6 6 6 8 11 10 10 12 13 15

58:14 38:18 61:22 52:34 30:30 48:32 36:28 28:36 34:28 28:39 26:37 17:31 16:39 15:47 10:62

44 41 38 37 32 30 30 28 21 19 18 13 13 13 4

1 1 1 0 0 2 1

2 4 4 8 9 6 14

46:20 53:19 34:16 38:43 33:42 31:32 10:73

37 28 28 18 18 17 1


RÉGIÓ - HIRDETÉS

2018. április 10.

15

az amicius pincészet újabb diadala BáToRKeSzi.

Március végén zajlott a XVI. Borverseny Bátorkeszin. A 306 bormintát öt, egyenként öttagú bírálóbizottság kóstolta. Tóth Lajos, a SZEGAB Polgári Társulás elnöke megnyitó beszédében elmondta, a szervezőket is meglepte, hogy ilyen magas létszámú bormintával neveztek az idei versenyre. Ez is bizonyítja a társulás sikeres működését. A versenybe benevezett - 194 fehér-, 76 vörösbor és 36 rosé - közül a fehérborok kategóriában 27 arany-, 100 ezüst-, 46 bronzérmet adtak át és 21 bormintát oklevéllel értékelt a zsűri. A vörösborok kategóriában 3 arany-, 30 ezüst-, 72 bronzérmet osztott ki a zsűri, 7 borminta oklevelet kapott.

A Szegab Polgári Társulás vezetőségének döntése értelmében külön értékelték a három legtöbb pontszámot elért fehérés vörösbort, valamint a legtöbb pontszámot elért vendég borászt is. Ennek értelmében a fehérborok kategóriában a bátorkeszi Amicius pincészet Leányka cuveé, a bátorkeszi TT pincészet Fehér burgundi és a negyedi Kovács Sándor Olaszrizling, a vörösborok kategóriában a bátorkeszi Kis pincészet Cabernet franc, a bátorkeszi Borvin Dunaj és a bátorkeszi Marusinyec Attila Cabernet bora kapott aranyérmet és mellé kupát. A megtisztelő Champion címet az Amicius pincészet (Matusek Zoltán és Juhász Zoltán) nyerte el 2017-es évjáratú Leányka cuveé félédes borával. Kép és szöveg: miriák

Villanyszerelést vállalok lakásokban és családi házakban.

KERESZTREJTVÉNY FONTOS ÓLOMÉRC

 0905 980 488.

Férj és feleség a ligetben sétálnak. Egy szenvedélyesen csókolódzó fiatal párra Küldje el a megfejtés szövegét szerkesztőségünk címére lesznek figyelmesek. - Mondd, fiacskám, te miért nem próbálod meg? – tu- legkésőbb április 25-ig. A helyes megfejtők közt fél éves DELTA dakolja kissé irigykedve az asszony. (A férj válaszát lásd a rejtvényben!) előfizetést sorsolunk ki. A borítékra írja rá: Keresztrejtvény!

... ÖLYV FELBONTJA NÉMET JÓD, A TEST VÁZA POPSZTÁR (RAGADOZÓ MADÁR) HÁZASSÁGÁT NÁTRIUM

2

TUDÁSPRÓBA SZÉN

LANTÁN

FÖLDBEN ORRÁVAL KEVERT VAJ! KOTORÁSZIK SEBESSÉGÉBŐL VESZÍT

FÉLIG FAJI!

1 SZOMBATHELY LATIN NEVE AZ ISZLÁM RADIKÁLIS ÁGA

VÁLASZTÉKOSAN ÖLTÖZKÖDŐ MONDABELI SPÁRTAI KIRÁLY

SZEGECS ÜGYET RENDEZ

FINNORSZÁGI TÓ

TÉLI SPORTESZKÖZ TÖRVÉNYES, NÉPIESEN

KÉRDŐSZÓCSKA OPERÁL

DÍSZÍTI NAPSZAK

TÖMEGET OSZLAT KOZMOSZ

HIBÁBÓL VALÓ TANULÁS MEGY KI A DIVATBÓL

NÉPIES DAL TÖRTÉNELMI KOR

ZAGYVA ÉRA! MÉTER

KÉRDEZ, ANGOLUL ÁLLÓVÍZ

BECÉZETT SAROLTA NŐI NÉV

ALUMÍNIUM ÁTNYÚJTÁ

OLASZ VÁROS AMPER

HIDROGÉN PAPÍRRA JEGYEZ

HÁROM A ZENÉBEN KETTŐS BETŰ

NYELVÉRZET MŰVELTETŐKÉPZŐ

NEUTRON

!


16

DELTA

TÁRSADALMI ROVAT - HIRDETÉS

„Egy pillanat és mindennek vége. Szólni sem tudtál, hogy indulsz a végtelen messzeségbe. Maradt a bánat, egy csendes sírhalom, Szerető szívekben örök fájdalom.“ Fájó szívvel emlékezünk április 12-én, halálának 1. évfordulóján

Balla Júliára Ekelen. Lánya családjával és az egész rokonság.

„Másképp lenne minden, ha velünk lennél, Ha hozzánk szólnál, ha ránk nevetnél. De elmentél tőlünk egy napon, Köszönni, búcsúzni nem volt alkalom. Ragyogj ránk, fényes csillagként az égen, Nélküled már semmi sem olyan, mint régen.”

„Bánatot idéz fel minden kedves emlék, Gondoljanak rá, akik őt ismerték és tisztelték.“ Fájó szívvel emlékezünk rád,

László Ilonára szül. Spányi Komáromban, halálod 3. évfordulóján. Gyászoló férjed és gyermekeid, unokáid és dédunokáid. Emléked örökké bennünk él. Nyugodj békében.

„Küzdöttél, de már nem lehet, A csend ölel át és a szeretet. Csak az hal meg, akit elfelejtenek, Örökké él, akit nagyon szerettek.” Fájó szívvel emlékezünk, halálának 2. évfordulóján

Fájó szívvel emlékezünk április 10-én, halálának 2. évfordulóján

Potásch Hugóra.

Both Istvánra Gelléren.

Akik ismerték és szerették, szenteljenek emlékének egy néma pillanatot. Szerető felesége a családjával.

Emlékét örökké őrzi felesége és szerető családja.

„Váratlan percben az életed véget ért, Mint vihar a rózsát a halál tépte szét. Az élet csendben megy tovább, Fájó emléked elkísér bennünket egy életen át.“ Bánatos szívvel és könnyes szemmel emlékezünk április 11-én, halálának 1. évfordulóján

Pinke Katalinra szül. Jakab

Köszönetnyilvánítás Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik Romhányi

Győző búcsúztatásán részt vettek és őt utolsó útjára elkísérték, valamint fájdalmunkban osztoztak.

Perbetén. Emlékét őrző szerettei.

„Ott pihensz, ahol már nem fáj semmi, Nyugalmadat nem zavarja senki. Telnek a hónapok, múlnak az évek, Soha nem feledünk Téged.“ Fájó szívvel emlékeztünk április 6-án, halálának 36. évfordulóján

Csík Dezsőre Hetényen. Lánya Irén és családja.

„Valakit várni, aki nem jön többé, Valakit szeretni örökkön örökké.” Fájó szívvel emlékeztünk április 3-án, halálának 5. évfordulóján

Csík Eszterre szül. Csizmadia Hetényen. Ollé Irén és családja.

„Szomorú az út, mely sírodig vezet, Neked már megpihent elfáradt kezed. Virágot viszünk a sírodra, de ezzel nem hozhatunk vissza, Tudjuk, hogy nem jössz, de olyan jó várni, Hazudni kell a szívnek, hogy ne tudjon fájni. Elfelejteni Téged soha nem lehet, Mert Te voltál nekünk a jóság és a szeretet.“ Fájó szívvel emlékezünk április 11-én, halálának 10. évfordulóján

id. Cseh Bélára Lakszakállason. Felesége és családja.

Rudolf

A gyászoló család Elhunytak: Basternák Jozef (70) Dunaradvány, Krajčík František (78) Komárom, Lajos Jenő (68) Dunamocs, Szabó Ladislav (61) Gúta, Kišvince Iván (67) Komárom, Klinda Lajos (83) Komárom, Csente Gejza (65) Gúta, Gregorová Alžbeta (77) Komárom, Pinkeová Erika (64) Komárom • Zenekar minden alkalomra. Tel.: 0905 182 833, 0948 526 349. • Szobafestést vállalok. KN és környéke. 0908 388 611. • Poistenie áut! Povinné aj havarijné! – Na počkanie! Tel.: 0905 928 195. Schlosshofi kastély és Európa legnagyobb föld alatti tava Április 28. 27 €/fő Lednice és Valtice Gyönyörű várak és borkóstoló. Május 8. (nálunk ünnep) 28 €/fő Rhododendron virágzás a Jeli arborétumban és a Sárvári vár Május 19. 35 €/fő, tartalmazza a belépőket is. Plitvicei Tavak Nemzeti Park Június 9-10. (1 éj ott alvással) 115 €/fő Info a: 0918 69 79 59 tel. Kati vagy facebookon a kiránduljunk utazz velem csoportban.

• Gépjármű biztosítás a legkedvezőbb áron! Tel.: 0905 928 195. • Kölcsönre lenne szüksége? Megtalál minket a vásárcsarnok épülete 1. emeletén. Tel.: 0918 892 100. • Lapostető szigetelés. Tel.: 0948 392 910. • Autószerelő végzettséggel munkatársat keresünk autószerelő műhelyünkbe, Komáromi járás. B-jogosítvány. Tel. kontakt: 0908 944 944. • Pincérnőt, pincért keresünk Komárnoba a Singellő sörözőbe azonnali belépéssel! Tel: 0907 771 021. • Nemesócsán hízók eladók. Tel.: 0907 209 821. Festő- és kőművesmunkák, lakásátépítés, falazás, kerítések betonozása, térkő lerakás. Tel.: 0905 295 528.

Teljesen új hitelek 6500 €-ig. Alkalmazottak, vállalkozók, nyugdíjasok, külföldön dolgozók és ápolónők részére. Tel.: 0903 429 427. • Legolcsóbb személyszállítás 1-től - 20 személyig, www.andibus.sk +421 915 111 646. • Eladó Keszegfalván 12 áras építkezési telek tervrajzzal (alápincézve, gáz, víz, iparáram bevezetve), ár 22 000 €. Tel.: 7740 478. • Megrendelhetők 7 hetes Dominant tojójércék, több színben (3,70 €/db áron). Tel.: 0902 170 287, 0905 270 597. Építkezési cég munkákat vállal a kőművesszakmán belül. Megegyezett árajánlat alapján dolgozunk! Körzetek: KN, DS, NZ, NR. Tel.: +421915 912 763, +421915 718 098. • Velvet zenekar. Tel.: +421 907 428 993. • 3-szobás családi ház eladó Bogyán 16 áras telekkel. Tel.: 0904 193 470. • Észak-Komáromban a Szent András utca 11ben kiadó egy 45 m2-es új építésű lakás, teremgarázsban lévő egy kocsi férőhellyel. Az együttes ára: 49.000 €. Érdeklődés:+36 20 970 3201. !!!HASZNÁLT ÉS ÖREG AUTÓK LIKVIDÁLÁSA!!! Mindent elintézek Ön helyett! Önnek semmi más dolga nincs, csak hogy felhívjon és egyeztessünk. !!!Az elszállítás ingyenes!!! Tel.: 0919 183 225

• Vennénk lakásokat Komáromban, családi házakat a Komáromi járásban, ill. szántóföldet magánszemélyektől. tel.: 0918 444 624. • www.abc-bazar.eu • Több helyiségből álló befutott vendéglő eladó Komáromban a hajógyári buszmegállónál. Egyéb vállalkozásra és lakásra is alkalmas 174 m2 + 20 m2 terasz, ár: 82 000 €. Tel.: 0907 736 950. • Eladó lucernamag. Tel.: 0907 578 200. Síremlékek komplett felújítása. Tel.: 0944 563 307.


TÁRSADALMI ROVAT - HIRDETÉS

2018. április 10. Első fotóm

Lőrincz Bíborka 3 270 g / 48 cm Nagymegyer • Chcete poslať balík rýchlo a bezpečne? Vyzdvihnutie v okrese KN, NZ a doručenie balíkov a dopravné služby v rámci Slovenska a Maďarska za menej než 24 h. na dobierku od civilných osôb za výhodné ceny. Kontaktujte nás: 0944 998 704. Eladók tojótyúkok és csibék. Tel.: 0904 344 288. • Szeretne csomagot küldeni gyorsan és biztosan? Csomagfelvétel KN, NZ járásból és kikézbesítés Szlovákián belül és Magyarországon, kevesebb mint 24 óra alatt, utánvételre és magánszemélyektől is jutányos áron. Hívjon bennünket: 0944 998 704. • Eladó tökmag, 2,50 €/l. Tel.: 0915 108 274. • Prijmeme šikovného kuchára/-ku (na veku nezáleží - môže byť aj dôchodca), s možnosťou prenocovania. Tel.: 0915 892 788. Projekčná kancelária Tervezőiroda Energetické certifikáty Ing. Péter Vendégh pvendegh@gmail.com, tel.0907 264 815 • Felveszünk ügyes szakácsot (az életkor nem számít - lehet nyugdíjas is), szükség esetén szállást is biztosítunk. Tel.: 0915 892 788. • Prijmeme šikovného čašníka/-ku (na veku nezáleží), s možnosťou prenocovania. Tel.: 0915 892 788. Vennék Škoda 1000 MB-t, üzemképtelen, hiányos állapotban is. Tel.: 0905 624 310.

ÚJSZÜLÖTTEK: Bodzáš Zsófia (Komárom), Gulová Emma (Dunamocs), Pusztai Benett (Komárom), Sógor Alex (Ipeľské Predmostie), Vaško Michal (Hul), Őszi István Gábor (Keszegfalva), Szüllő Patrik (Nagykeszi), Kovács Zoltán Olivér (Marcelháza), Čomor Miklós (Komárom), Rakús Theo (Komárom), Guzmanová Dorota (Érsekújvár), Brandová Noémi (Komárom), Prezmecká Leoni (Komárom), Cseh Amanda (Nagykeszi), Mascherin Laura (Tardoskedd), Papp Maja (Madar) NÉVNAPOK: Kedd: Zsolt, Igor Szerda: Leó, Július Csütörtök: Gyula, Estera Péntek: Ida, Aleš Szombat: Tibor, Justina Vasárnap: Anasztázia, Fedor Hétfő: Csongor, Dana, Danica Nyári kirándulásaink Mindegyik félpanziós ellátással. Prága-Český Krumlov Június 22-24. 159 €/fő A mesés Podgora Makarská riviéra Június 30. - Július 6 (7 nap - 6 éjszaka) 369 €/fő félpanziós ellátással. Erdélyi nagykörút Július 9-15. 295 € (7 nap/6 éj) Bulgária - Pomorie 10 nap/7 éjszaka Július 27. - Augusztus 5. 259 €/fő Salzburg-Neuschwanstein-Hallstatt Augusztus 10-12. 189 €/fő Info a: 0918 69 79 59 tel. Kati vagy facebookon a kiránduljunk utazz velem oldalon. • Felveszünk ügyes pincért (az életkor nem számít), szükség esetén szállást is biztosítunk. Tel.: 0915 892 788. Munkahelyi lehetőséget kínálunk takarítással kapcsolatban. Jelentkezni lehet a 0915 985 167 tel. számon. • Prijmeme čašníka/čašníčku! Paradiso & Pizzeria restaurant Kolárovo (5 €/hod.). 0903 491 239. Ponúkame prácu skúseným omietkárom. Nástup ihneď. Výplata na m2 každý týždeň! Cena za prácu: 4 €/m2 vápennocementová omietka, 4,5 €/m2 sadrová omietka. Azonnali belépéssel keresünk tapasztalt munkaerőt belső gépi vakolásra. Fizetés hetente! Ár: 4 €/m2 cementes vakolat, 4,5 €/m2 gipszes vakolat. Injobs, s.r.o. Tel: +421 908 771 116

Segédmunkást keresünk. Info: 0918 687 086. • ELSZEDŐ BETANÍTOTT MUNKÁS. Komárnoi (szlovákiai), műanyagipari Kft. azonnali belépéssel férfi munkaerőt keres, műszakos munkarendbe, a következő pozíció betöltésére: Elszedő betanított munkás. A munkavégzés feltétele: minimum alapiskolai végzettség. Fröccsöntésben, PVC extrudálásban szerzett gyakorlat, és tapasztalat előnyt jelent. Hosszú távú munkalehetőséget és versenyképes bérezést kínálunk. Jelentkezni a betöltendő munkahely megnevezésével, a +421 35 7901432 tel. számon ill. a henriettad@relax-2000.sk mail címre küldött önéletrajzzal lehet. Pincérnőt keresünk a Sistag vendéglőbe. Info: 0907 938 502. • MŰANYAGIPARI GÉPKEZELŐ, GÉPMESTER. Komárnoi (szlovákiai) székhelyű, műanyagipari Kft. februári-márciusi belépéssel munkaerőt keres, műszakos munkarendbe, a következő pozíciók betöltésére: Gépkezelő - betanított munkás, Gépmester – betanított munkás. A munkavégzés feltétele: középfokú végzettség. Műszaki illetve villamosipari végzettség illetve fröccsöntésben, vagy PVC extrudálásban szerzett gyakorlat, és tapasztalat előnyt jelent. Hosszú távú munkalehetőséget és versenyképes bérezést kínálunk. Jelentkezni a betöltendő munkahely megnevezésével, a +421 35 7901432 tel. számon ill. a henriettad@relax-2000.sk mail címre küldött önéletrajzzal lehet.

17

Április 12-én ünnepli 91. születésnapját

Boťansky Erzsébet. E szép ünnep alkalmából szívből köszöntik: fia Gyuri, dédunokái Tomi és barátnője Ivetka, Szabina és férje Erik, kis ükunokája Nina. Sok erőt és egészséget kíván az egész rokonság. „Azt kívánjuk mindnyájan e szép napon, Ragyogjon rád napfény, legyél boldog nagyon. Szíved sose féljen, bánat sose érjen, Minden utadon szerencse kísérjen.“ Április 7-én ünnepelte 5. születésnapját

Ollé Rolika. Szívből köszönti őt szerető családja. Vennék Jawa, ČZ, Zetka, Simson motorkerékpárt iratok nélkül, üzemképtelen állapotban is. Tel.: 0905 624 310. • Rolety, sieťky, žalúzie. Tel.: 0949 337 686. • Vstavané skrine a kuchynské linky na mieru. Tel.: 0949 337 686. • Hľadáme brigádnika na pomocné práce pri stavbe! Építkezésre segédmunkatársat keresünk! Tel. 0905 327 273.

HASZNÁLT, TöRöTT, öREG AUTÓK LIKVIDÁLÁSA Bebiztosítjuk: a gépkocsik helyszínről való elszállítását, a gépkocsikhoz való szükséges igazolást, a gépkocsik kivonását a rendőrségi nyilvántartásból. Tel.: 0908 188 115.

• Felveszek elárusítónőt élelmiszerüzletbe, segédpincérnőt, szakács/nőt. Tel.: 0919 358 338, hívni munkanapokon 8.00-15.00 óra között. Bled, Szlovénia alpesi gyöngyszeme 2 napban (Bledi-tó, Pletna hajókázás a kis szigetre a tó közepén, Bledi várkastély, Vintgar-szurdok, városnézés, stb.) 2018. május 26-27. Kirándulás ára: 100 euró (buszköltség, szállás vacsorával és reggelivel, helyi idegenvezető, biztosítás) 0918 107 275

Spoločnosť SKITUS Automotive s.r.o. ponúka prácu v Kočovciach (okr. Nové Mesto nad Váhom) v automobilovom priemysle. Informácie o práci: výroba svetlometov pre osobné automobily. Ponúkaný plat je 3,5 €/h v čistom +prémia+ stravné lístky. Ubytovanie a doprava je zabezpečená a je ZDARMA! Ďalšie informácie na tel.č.: 0948 939 211, 0908 616 084 alebo osobne: 94613 Okoličná na Ostrove 437, Komárno Tržnica 1. poschodie. • AKCIÓ !!! Két hónap ingyen. Bármilyen internetre még az optikusra is a SLOVANET-től havi 10 €-tól. Damjanich utca 3, 1. emelet, Komárom. Tel.: 0905 388 820. • Predám Suzuki Swift 1,25 diesel, 2006, cena 2790 €. Tel.: 0910 385 278. • Eladó Suzuki Swift 1,25 diesel, 2006, ár 2790 €. Tel.: 0910 385 278. Erdélyi kirándulás 6 nap/5 éjszaka, szállás, félpanziós ellátás, idegenvezetés, 220 € (2018. július 9-14, 2018. augusztus 6-11). Jelentkezni: 0905 742 615. • Tepovanie. Tel.: 0944 950 434. • Teppezés – szőnyegek, ülőgarnitúrák. Tel.: 0944 950 434. Kavics, homok és föld kiszállítása. Tel.: 0905 216 146


18

DELTA

AKTUÁLNE - INZERÁT P R E D A J:

Plyn pre zváranie, tlakové fľaše a iné druhy plynov • Acetylén, Kyslík, Dusík, Pivoplyn, Argón, Argón mix tlakové • Plnenie, výmena

E L A D Á S:

Hegesztésre gázok, más típusú palackok és gázok • Acetilén, Oxigén, Argón, argón mix és egyéb gáz palackok • Újratöltés és csere HORMI, Areál stráženého parkoviska, Vážsky most 38, Komárno, 0905 327 273, 035 7701 302

Nudí Vás vaša stará kuchyňa, ale nemáte na novú? Stačí malá investícia a aj vy môžete mať takúto nádhernú kuchyňu! My vieme, ako na to! Navštívte nás v našej predajni, alebo nám zavolajte!

Vodičov čakajú 4 veľké zmeny V máji tohto roku príde do platnosti úplne nový zákon o podmienkach prevádzky vozidiel v cestnej premávke, ktorý je omnoho rozsiahlejší a podrobnejší ako doterajší. Zároveň prináša niekoľko závažných zmien a nových vyhlášok.

Technická kontrola. Od mája sa pripravte na zmenu intervalov technických kontrol. Pre niektoré vozidlá sa zrušia úplne, iným sa predĺžia lehoty. Mali by sa tiež znížiť pokuty za chýbajúcu technickú i emisnú kontrolu. Pri malých motorkách, motocykloch a trojkolkách kategórií L1e a L2e sa povinnosť technickej kontroly ruší úplne. Motocykle kategórií L3e až L7e, traktory a prívesy mali doteraz povinnosť absolvovať prvú technickú kontrolu po štyroch rokoch, následne každé dva roky. Podľa nového zákona budú mať tieto vozidlá povinnosť prvej technickej kontroly po šiestich rokoch a následne každé štyri roky. Zmena sa však týka len traktorov, ktoré majú najvyššiu konštrukčnú rýchlosť do 40 km/h. Pre tie s vyššou rýchlosťou sa lehoty nemenia.

Lakatos László, Európa udvar Svájci ház 12.

0905 489 059

Vörös Attila geodet - földmérő

+ 4 21 ( 0 ) 9 0 5 7 7 9 6 5 7 www.vattigeo.sk

Register prevádzkových. záznamov vozidiel. Vznik tohto registra je úplnou novinkou. Zaznamenáva sa doň zobrazovaná hodnota počítadla celkovej prejdenej vzdialenosti (odometra) vozidla. Povinnosť posielať informácie o stave odometra vozidiel budú mať stanice technickej kontroly, pracoviská emisnej kontroly a kontroly originality, servisy, autobazáry, poisťovne či leasingové spoločnosti. Princípom registra bude zamedziť stáčaniu kilometrov, a štáty európskej únie si budú informácie z neho medzi sebou vymieňať.

Emisná plaketa. Do budúcnosti sa plánujú vytvoriť tzv. nízkoemisné zóny, ktoré v niektorých krajinách už fungujú. S týmto sa počíta aj v novele zákona o ovzduší. Majú na to slúžiť Emisné plakety, ktoré budú umožňovať alebo zakazovať vjazd vozidiel do takejto zóny. Plakety sa budú lepiť na čelné sklo vpravo dole, kde sa nachádzajú nálepky emisnej a TK. Na nich bude zobrazená emisná trieda vozidla alebo druh pohonu. Staršie vozidlá na ňu nebudú mať nárok. Dostanú ju elektromobily, vozidlá s vodíkovými článkami a získať ju môžu aj vozidlá s emisnou triedou od Euro 3. Zdroj: autobild.sk

ELÁN AUTÓSISKOLA „B“ kategóriás képzések és továbbképzések www.bizref.sk

Emisná kontrola. Doteraz bolo výsledkom emisnej kontroly to, že auto sa označilo za spôsobilé alebo nespôsobilé. Teraz však pribudne ešte jeden medzistupeň, a to dočasne spôsobilé. Znamená to, že veľkej časti vozidiel, ktoré by po starom neprešli emisnou kontrolou, budú môcť majitelia v priebehu 60 dní odstrániť chybu a emisnú kontrolu v tejto lehote zopakovať.

predpoveď počasia 10.4. - 16.4. V utorok 10. 4. predpokladám v našom regióne viac premenlivo, polojasno, poobede pribúdanie oblačnosti a miestami prehánky alebo aj búrky. Množstvo vlahy do 4 mm. Nočná teplota od + 9 do + 11°C, denná teplota od + 19 do + 21°C. Čerstvý JV vietor do 29 – 36 km/h. V stredu 11. 4. predpokladám v našom regióne celkom pekne, jasno a slnečno, bez zrážok. Nočná teplota od + 9 do + 11°C, denná teplota od + 19 do + 21°C. Čerstvý J vietor do 29 – 36 km/h. Vo štvrtok 12. 4. predpokladám v našom regióne premenlivo, doobeda ešte jasno, poobede premenlivú veľkú oblačnosť a časté prehánky a búrky. Množstvo vlahy do 10 mm. Nočná teplota od + 9 do + 11°C, denná teplota od + 19 do + 21°C. Čerstvý až silný JV vietor do 36 – 43 km/h. V piatok 13. 4. predpokladám v našom regióne podobne ako vo štvrtok, doobeda ešte jasno, poobede pribúdanie veľkej ob-

lačnosti a miestami prehánky a búrky. Množstvo vlahy do 5 mm. Nočná teplota od + 9 do + 11°C, denná teplota od + 18 do + 20°C. Čerstvý JZ vietor do 29 – 36 km/h. V sobotu 14. 4. predpokladám v našom regióne celkom pekne, polooblačno až oblačno ale bez zrážok. Nočná teplota od + 6 do + 8°C, denná teplota od + 18 do + 20°C. Čerstvý J, JZ vietor do 25 – 32 km/h. V nedeľu 15. 4. predpokladám v našom regióne vlhko, polojasno, počas dňa veľkú kopovitú oblačnosť a časté prehánky a búrky, miestami aj intenzívne. Množstvo vlahy do 10 mm. Nočná teplota od + 8 do + 10°C, denná teplota od + 19 do + 21°C. Čerstvý JV vietor do 29 – 36 km/h. V pondelok 16. 4. predpokladám v našom regióne polojasno, počas dňa veľkú oblačnosť. Nočná teplota od + 8 do + 10°C, denná teplota od + 18 do + 20 °C. Silný JV vietor do 29 – 36 km/h. Dr. Méteo


AKTUÁLNE - INZERÁT

10. apríla 2018.

Výzva Štátneho archívu V tomto roku si pripomíname výročie viacerých dôležitých historických udalostí, rozpad Rakúsko-Uhorska a vznik Československej republiky v r. 1918, obrodný proces a vstup vojsk Varšavskej zmluvy v r. 1968 a vznik Slovenskej republiky v r. 1993. Zámerom tunajšieho archívu je zaznamenať a sprístupniť širokej verejnosti dôležité momenty v dejinách, viažuce sa na uvedené historické medzníky a Komárňanský región. Zároveň by sme chceli rozhojniť poznanie z dokumentov uchovávaných archívom o ďalšie jednotliviny a súbory, ktoré by sa eventuálne mohli nachádzať vo vlastníctve právnických a fyzických osôb. Dovoľujeme si obrátiť sa na Vás, ak máte prístup k relevantným dokumentom, tlačovinám (noviny, časopisy, plagáty a letáky), obrazovému materiálu (pohľadnice, fotografie, kresby), aby ste sa kontaktovali na tunajší archív (MVSR, Štátny archív v Nitre, pracovisko archív Komárno, Hradná 2, 945 01 Komárno, 035/7903931, archiv.nr.kn@minv.sk). Po skontaktovaní sa, je možné dohodnúť viacero foriem spolupráce, s cieľom uchovania jedinečných a cenných informácií o konkrétnych dejinných udalostiach nášho regiónu. Za Vašu ochotu Vám vopred čo najsrdečnejšie ďakujeme.

19

Vážené „lodeničiarky, vážení „lodeničiari“! V roku 2018 uplynie 120 rokov od začatia opravárenskej a postupne aj lodnej výroby v Komárne. Lodenice prešli počas 120 rokov búrlivým vývojom, od nesmelých začiatkov cez obdobie veľkého rozmachu a prosperity až po dnešný útlm. Počas celého obdobia boli lodenice úzko späté s obyvateľmi okresu Komárno. Lodenice postupom rokov poskytovali čoraz viac pracovných príležitostí pre obyvateľov mesta a jeho širšieho okolia. Po roku 1945 sa stali hlavným zamestnávateľom v našom regióne. „Lodeničiarov“ a nezriedka aj niekoľkých, sme našli takmer v každej rodine. Lodenice sa stali podnikom celoštátneho významu a výrazne prispeli k rozvoju komárňanského okresu. Pozitívne ovplyvnili aj život mnohých Komárňanov. Na dlhé desaťročia sa stali výrazným symbolom Komárna. V záujme zachovania pamäti na tento významný podnik a najmä na časy jeho rozkvetu si Vás vážené „lodeničiarky”, vážení „lodeničiari“ dovoľujeme osloviť a požiadať Vás o

spoluprácu. Apelujúc na Vašu hrdosť a príslušnosť do veľkej rodiny „lodeničiarov,“ obraciame sa na Vás v nádeji, že sa nám spoločným úsilím podarí uchovať čo najviac informácií o lodeniciach pre budúce generácie. Dovoľujeme si obrátiť sa na Vás s prosbou, ak máte prístup k dokumentom, tlačovinám (noviny, časopisy, plagáty, letáky), obrazovému materiálu (pohľadnice, fotografie, albumy, kresby), výrobkom s logom, alebo symbolom lodeníc (kalendáre, diáre, plakety, vlajočky, vyznamenania, perá, poháre, atď.) výrobkom šikovných a zručných pracovníkov aj bez loga, alebo symbolu lodeníc, ktoré boli vyrobené v komárňanských lodeniciach (svietniky, popolníky, stojany na vianočný stromček a iné) a tiež Vám záleží na uchovaní histórie komárňanských lodeníc a tým aj histórie mesta Komárno, kontaktujte prosím komárňanský archív. V prípade Vášho záujmu má archív možnosť v záujme zachovania jedinečných a cenných informácií ponúknuť Vám niekoľko foriem spolupráce. Ďakujeme Vám za pochopenie a spoluprácu.

POZVÁNKA Štátny archív v Nitre, pracovisko Archív Komárno Vás srdečne pozýva na výstavu s názvom „Zdravotná a sociálna starostlivosť v dejinách Komárna“, ktorá bude v mesiaci apríl 2018 inštalovaná v priestoroch archívu na adrese: MV SR, Štátny archív v Nitre, pracovisko Archív Komárno, Hradná 2, 945 01 Komárno. Vopred nahláseným skupinám poskytneme výklad v slovenskom alebo maďarskom jazyku.

Trieďme odpad! Mesto Komárno oznamuje cteným občanom, že triedený zber jednotlivých zložiek komunálneho odpadu (papier, PET fľaše, sklo, zelený odpad) pokračuje v rodinnej zástavbe v nasledovných termínoch: od 23. apríla 2018 - do 27. apríla 2018 od 21. mája 2018 - do 25. mája 2018 od 18. júna 2018 - do 22. júna 2018

Komárno

UNIFIX

predajňa kobercov, PVC a laminát. parkiet

Palatínova 12, Komárno Tel.: 0905 694 099 VEľKý VýBER nePálskyCh Zľavy ručne tkanýCh koberCoV laCno! 0% až do 2 Predávame PVC a koberce na m2, a režeme na požadované rozmery

AKCIA

Vy tvrdíte, my potvrdíme, že sme najlacnejší!

Rozvoz tovaru do celého okresu ZDARMA

Pokládka kobercov, PVC a laminátových parkiet

Služby: obšívanie kobercov

Naplnené vrecia vyložte spolu s vašou zbernou nádobou (do ktorej ukladáte zmesový komunálny odpad) v hore uvedenom termíne v obvyklý deň odvozu komunálneho odpadu vo vašej lokalite. Zber odpadu zo zberných nádob a zber vriec s triedeným odpadom sa bude vykonávať osobitnými vozidlami spoločnosti Clean City s.r.o. Vyloženie vriec mimo dňa odvozu v hore uvedených intervaloch je zakázané! Dôležité upozornenia: - každá domácnosť má nárok na max. 4 vrecia mesačne (v závislosti od počtu vyložených naplnených vriec) - v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Komárno č. 9/2016 o odpadoch sa zelený odpad prednostne kompostuje na mieste vzniku! Vzniknutý kompost je použiteľný na prihnojovanie trávnikov a záhrad. - triedené zložky komunálneho odpadu je možné bezplatne odovzdať aj na zberovom dvore na Harčášskej ceste (otváracia doba: Ut. – Pi 10:00-18:00, So 8:0012:00, Po, Ne - zatvorené) O podrobnejšie informácie môžete požiadať osobne na Komunálnom odbore MsÚ v Komárne, alebo na telefónnom čísle: 035/28 51 362


20

DELTA

PROGRAMAjÁNLÓ

Hétfőn megkezdődtek a 14. Komáromi Egyetemi Napok KEDD: 8.00-10.30 Véradás - K2/K8 (SJE Konferencia-központ) 10.00 Marek Senkovič - Strukturális változások és trendek az energia világában - Slovnaft átalakulóban - K1 (SK) (SJE Konferencia-központ) 11.00 Komplex mozgásterápia - A tanulás öröm is lehet - Kulcsár György neuropedagógus -T404 (Tanárképző Kar épülete) 11.00 Szabóné Dr. László Lilla - „Meghalok én is? " - gyermekek nagy kérdései és a mi felelősségünk a válaszadásban – Református Teológiai Kar E14 12.00 Nógrádi György - Globális kihívások világpolitika 2018, az Európai Unió helye, szerepe a globális erőtérben - Aula (SJE Konferencia-központ) 14.00 Dr. Szalayné Dr. Sándor Erzsébet – A magyarországi nemzetiségi oktatás helyzete és Ravasz Ábel - A romák integrálásának lehetőségei - K1 (SJE Konferencia-központ) 14.00 Paintball – Dél-Komárom 18.00 Művészetek éjszakája - Pince SZERDA: 9.00 TDK – SJE Konferencia-központ 14.00 Könyvbemutató - Kubyszin Viktor: Drognapló – T404 (Tanárképző Kar épülete) 16.00 Vojtek Sándor Olvasóközpontú irodalomtanítás c. könyvének bemutatója – T506 (Tanárképző Kar épülete) 17.00 Biliárd – Saturnus bár 21.30 Játékok éjszakája – Danubius Kollégium nagyterme CSÜTÖRTÖK: 8.00 Sportnap (röplabda, kosár, foci, erő emelés, harcművészeti bemutató) – Sportközpont, Sirály Kollégium 10.30 Várlátogatás (alapiskolások, egyetemisták) – Erőd 13.00 Megemlékezés az „Április 12-e, a Felvidékről kitelepített magyarok emléknapja” alkalmából – SJE Konferencia-központ 13.00 Vass Vilmos „Kompetenciafejlesztés a 21. században (értékteremtés és megújulás)” c. könyvének bemutatója – T404 (Tanárképző Kar épülete) 12.00 Jótékonysági kutyasétáltatás a Rex menhelynél 21.00 Egyetemi buli Pince PÉNTEK: 8.00 Serkentő, Hodossy Péter maratoni futó, előadás – Sirály Kollégium 10.00 Futás a jövőért, indulás a Sirály Kollégiumtól 11.00 Köszöntő a Klapka téren 12.00 Istentisztelet – Református Teológiai Kar E14 17.00 Alumni est találkozó - Pince

Programajánló éSzaK-KomáRom. Jókai Mór Alapiskola nagyterme: április 11. 17.00 Magyar Költészet Napja. Közreműködnek: Döbrentei Kornél (Alternatív Kossuth-díjas író, újságíró), Petrás Mária (Prima Primissima- és Magyar Örökség díjas népdalénekes, keramikus művész), Dráfi Mátyás (Jászai Mari díjas, érdemes művész), Boráros Imre (Kossuth-díjas színművész), Oláh Kálmán (tanár úr), Gál László (Latinovits díjas előadóművész), Nagy Ferenc versmondó, Borostyán együttes, Korpás Réka (népdalénekes), Szlatki Áron (tanuló), Tóth Krisztina (tanuló), Csuka Réka (diák). Az ünnepi műsor után a Petőfi szobornál koszorúzás. RÉV-Magyar Kultúra Háza: április 14-15. Kollektíva 5 - A TE stílusod, A TE hangod! Az estét Mészáros Péter, György Ádám, és Bíró Dénes szókimondó és frappáns slammelésével kezdik, majd a jókedvet az Ahogy esik, úgy puffan színészgárdájával fokozzák tovább. A színvonalat Bakonyi Alexa, Tóth Károly, Nagy László és Olasz István remek színművészek fogják biztosítani. Ezt követően az Arizóna és a farnadi Estendøn együttes zenél. Továbbá DJ-k pultjain, Psycho, Fox és Bres-Cape pörgeti majd a bakelitet. Jegyár: 5 €. Komáromi Jókai Színház: április 14. 19.00 Pataki Éva: Edith és Marlene - zenés játék - bérletszünetben. Két legenda, két csodálatos női ikon, két sztár a széteső Európában. Edith Piaf és Marlene Dietrich. Pataki Éva zenés játéka a két világhírű művésznő barátságának különös hullámzását mutatja meg. Kultúrpalota (Nádor utca 13): április 14. 15.00 A Szlovákiai Civil Becsületrend ünnepélyes átadása.

nagymegyeR.

VMK: április 15. 13.00-19.00 Teadélután az egészség, szépség és harmónia jegyében (ha önértékelési problémái vannak, ha kezd elveszni a táplálkozással kapcsolatos információkban, ha nem tudja eldönteni, hogy

milyen stílusú öltözködés illik a testalkatához, akkor töltse velük ezt a jó hangulatú, információkkal teli délutánt!). Program: 13.00 Megnyitó-házigazda Both Enikő 13.30-14.30 Első lépések az egészséges táplálkozás felé. Kürthy Andrea dietetikus 15.00-16.30 Az önbizalommal teli élet kulcsa. Szkiba Zsuzska önismereti tréner (+ a Fogadd el magad c. könyv dedikálása) 17.00-18.30 A stílusos öltözködés kulcsa, Csalár Bence stylist. Nagy szeretettel várják az anyukákat is, az MC Manóház közreműködésével baba sarok áll a rendelkezésükre! Belépődíj: 10 €, ami tartalmaz 1 tombolajegyet is! Diákoknak, nyugdíjasoknak: 5 €. Bővebb info: Takács Gabi szervező (tel.: 0905 136 411).

ógyaLLa. Hagyományok Háza: április 16. 16.30 A Klán: Maffia és politika – Szomolai Tibor előadása. izSa. Katolikus templom: április 14. 11.00 VII. Motorszentelés és szezonnyitó motoros gurulás (útvonal hossza: 33 km). geLLéR. A gelléri GHT horgásztó nyitva tartása: április 7.00-18.00, május 7.00-19.00, június-július-augusztus 7.0020.00. Területi horgászjegyek árai: napijegy 7 €, félnapos jegy 4 €. Napijegyek vásárlása: hétköznap a községházán 8.00-16.00, az N–N Minimarket élelmiszerboltban 6.0018.00. Ünnepnap és hétvégén a napi őrnél a tónál. DéL-KomáRom. Jókai mozi: április 11. 18.00 Költészet napja – Klasszikus és kortárs költészet „kifordítva“ a zene szárnyán. A belépés ingyenes! Monostori Erőd: április 14. 10.00-13.00 A Felvidékről kitelepítettek emléknapja. Petőfi Sándor Művelődési Ház (Petőfi Sándor u. 3): április 13. 18.00 Dumaszínházi előadás: A Szomszédnéni Produkciós Iroda önálló estje: „Anti-motiváció".

Horoszkóp KoS - iii. 21. - iV. 19. Munkahelyi sikerének titka, hogy nemcsak szakmai kapcsolatban van munkatársaival, hanem adottságaikat is figyelembe veszi a munka során. BiKa - iV. 20. - V. 20. A héten különösen figyeljen oda, mit és mennyit fogyaszt! Ha egyoldalúan táplálkozik, hamar megjelenhetnek az első hiánytünetek. iKReK - V. 21. - Vi. 21. Életének több területe is megérett a változtatásra, újításra. Ne féljen ezektől, inkább élvezze, tekintse kihívásnak az újdonságokat! RáK - Vi. 22. - Vii. 22. Könnyen túlzásokba eshet, ha csak azt veszi figyelembe, hogy mire lenne szüksége jelen pillanatban, és nem gondolkozik hosszabb távon.

oRoSzLán - Vii. 23. - Viii. 22. Amikor rossz döntést hozunk, nem tehetünk mást, mint beismerjük tévedésünket, kijavítjuk, ha tehetjük és tanulunk a tapasztalatainkból. Szűz - Viii. 23. - iX. 22. Sajnos az nem elég, ha terveket szövöget és várja, hogy azok megvalósuljanak. Dolgozza ki ezek megvalósítását és lásson hozzá!

nyiLaS - Xi. 22. - Xii. 21. A stressz kezdeti tüneteit nagyon könnyen megszüntetheti, ha elegendő folyadékot vesz magához. Mindig legyen a keze ügyében ásványvíz. BaK - Xii. 22. - i. 19. Az Ön számára az egyik legjobb módja a pihenésnek a nevetés. Minden olyan közeg feltölti, ahol jó humorú emberekkel lehet együtt.

méRLeg - iX. 23. - X. 22. Több ajánlatot is kap mostanában, amelyek ígéretesebbek, mint mostani munkahelye, de valójában nem hoznának lényeges változásokat.

VízönTő - i. 20. - ii. 18. Sok dolgot képes feláldozni a munkájáért, de gondolja át, vajon megéri-e még az az áldozat, amit meghoz a sikerért a magánélete rovására.

SKoRpió - X. 23. - Xi. 21. Sok múlik azon, hogyan tudja eladni magát. Ha megfelelő módon tudja tálalni képességeit, sikerülhet megszereznie álmai állását.

HaLaK - ii. 19. - iii. 20. Hiába ismételgeti makacsul a vágyait, ha azok ellentmondanak a valóságnak, nem fogja tudni megvalósítani őket, csak az erejét vesztegeti.

Kiadó - Vydavateľ: Vydavateľstvo KT spol. s.r.o., IČO: 34125272. KT Könyv- és Lapkiadó Kft., Mederčská 9, 945 01 Komárno. Ügyvezető igazgató - Konateľka spoločnosti: Mgr. Szénássy Tímea. Főszerkesztő - Šéfredaktor: Csaba Ádám. Szerkesztők - Redaktori: Bárány János, Miriák Ferenc, Pint Sándor, Kovács Dávid. Grafikus - Grafická úprava: Soóky Gergely. Korrektor - Korektúra: Barczi László. Titkárság és hirdetésfelvétel - Sekretariát a príjem inzercie: Kiss Angéla. Tel.: 035/7733 566, 0905 213 967. E-mail: deltakn@gmail.com. Web: www.deltakn.sk. A szerkesztőség címe - Adresa redakcie: Ul. Františkánov 22, 945 01 Komárno. Nyomda - Tlač: Nec Arte spol s.r.o. Ev. číslo: EV 3325/09. A hirdetések tartalmáért nem vállalunk felelősséget. Za obsah inzercií nezodpovedáme. ISSN 1339-5599


TV MűSOR Kedd, április 10. DUNA

8.45 Elfeledett szerelem 9.30 Mámoros szerelem 10.25 Család-barát 12.00 Híradó 12.50 Jamie 15 perces kajái. Tapas és mázas sertéshús 13.30 Honfoglaló 14.20 Mámoros szerelem 15.10 A vidéki doktor 16.00 A hegyi doktor 16.45 Hej Páva 18.00 Híradó 18.35 Végtelen szerelem 2. 19.30 Honfoglaló 20.25 Önök kérték 21.25 Velvet Divatház 22.10 Kenó 22.20 Laura rejtélyei 23.10 A levendula illata. Ang. filmdráma DUNA worlD

9.35 Tálentum 10.10 Saját kultúra 11.05 Angol nyelvű hírek 11.20 Johann Sebastian Bach 13.00 Híradó 13.15 Család’18 13.40 Hazajáró 14.10 Térkép 14.35 Családbarát 16.10 Srpski ekran 16.40 Unser Bildschirm 17.10 Útravaló 17.25 Ízőrzők 18.00 Gasztroangyal 18.55 Itthon vagy! 19.15 Hazajáró 19.50 „Maradj velem” – Korál-show 21.00 Híradó 21.35 Ridikül

6.20 Mokka 8.50 Hívj és nyerj! 10.45 Asztrovilág 12.00 Tények 12.30 Csapdába csalva13.05 Bezár a bazár 14.40 A betolakodó 15.45 Álmodj velem! 16.50 Feriha 18.00 Tények 19.00 Bezár a bazár 20.35 Áll az alku 22.00 Drágám, add az életed! 23.20 Tények extra

7.15 Reggeli 9.20 Asztro-show 10.25 Topshop 12.15 Éjjel-nappal Budapest, 1243. 13.40 A Konyhafőnök

15.45 Story extra 16.20 Elif – A szeretet útja 17.25 Fókusz 18.00 Híradó 19.05 A konyhafőnök 21.10 Barátok közt 21.50 Éjjel-nappal Budapest, 23.00 Házon kívül 23.35 21 század

11.55 Gyilkos ügyek 12.50 Segítség, bajban vagyok! 13.50 A gyanú árnyékában 14.50 Showder Klub 15.55 Barátok közt 16.30 Oltári csajok 17.30 Segítség, bajban vagyok! 18.30 A gyanú árnyékában 19.30 Showder klub 20.30 Oltári csajok 21.30 Híradó 22.00 Showder Klub 23.00 Barátok közt 23.30 Anyák gyöngye STorY TV

10.30 Downton Abbey 11.30 Született feleségek 13.30 Hope Klinika 15.35 Felújít-lak 17.45 Az utolsó zsaru 18.50 Murdoch nyomozó rejtélyei 19.55 Murdoch nyomozó rejtélyei 21.00 Szerelem Saigonban Ném. rom. film 23.00 Esküdt ellenségek: Bűnös szándék VIASAT

7.25 Jóbarátok 8.25 Agymenők 9.25 Szívek szállodája 10.15 Szívek szállodája 11.10 A mentalista 12.10 A mentalista 13.05 Monk – Flúgos nyomozó 15.05 Castle 16.05 A mentalista 17.05 A mentalista 18.05 Castle 19.05 Két pasi – meg egy kicsi 20.00 Ide süss! 21.00 Lucifer 23.00 Feleségek luxuskivitelben STV 10.50 Családi vetélkedő 12.00 Hírek 12.20 Nők klubja 13.55 Irány a kert! 14.25 A kiválasztott 15.10 Törté-

Szerda, április 11. DUNA

8.45 Elfeledett szerelem 9.30 Mámoros szerelem 10.25 Család-barát 12.00 Híradó 12.50 Jamie 15 perces kajái. 13.30 Honfoglaló 14.20 Mámoros szerelem. 15.10 A vidéki doktor 22 16.00 A hegyi doktor 16.45 Hej Páva 17.00 Ridikül 18.00 Híradó 18.35 Végtelen szerelem 19.30 Honfoglaló 20.25 Skandináv lottó 20.35 A Durrell család 21.30 A fátyolos hölgy 22.25 Kenó 22.35 V4 mozi. Hóvirágünnep. Cseh filmvígjáték DUNA worlD

7.15 Gasztroangyal 8.35 Vatikáni híradó 9.00 Új nemzedék 9.30 Tálentum 10.05 Schrammel Imre keramikusművész 11.00 Angol nyelvű hírek 11.15 Johann Sebastian Bach 13.00 Híradó 13.20 Magyar gazda 13.45 Noé barátai 14.15 Novum 14.50 Család-barát 16.25 Hrvatska kronika 17.25 Ízőrzők. Tevel 18.00 Gasztroangyal. Nádudvar 19.00 Itthon vagy! 19.30 Magyarország, szeretlek! 21.00 Híradó 21.35 Ridikül

6.20 Mokka 8.50 Hívj és nyerj! 10.45 Asztrovilág 12.00 Tények délben 12.30 Csapdába csalva 13.05 Bezár a bazár! Game-show 14.40 A betolakodó 15.45 Álmodj velem! 16.50 Feriha 18.00 Tények 19.00 Bezár a bazár! Game-show 20.35 Áll az alku 22.00 Drágám, add az életed! 23.20 Tények extra 23.45 A dolgok állása. Am.–ang. thriller

csütörtök, április 12. DUNA

9.30 Mámoros szerelem 10.25 Család-barát 12.00 Híradó 12.50 Jamie 15 perces kajái. Cajun csirke és hal tagine 13.20 Honfoglaló 14.10 Mámoros szerelem. 14.55 A vidéki doktor 15.50 A hegyi doktor 16.30 Hej Páva 16.45 Szerencse Híradó 17.00 Ridikül 18.00 Híradó 18.35 Végtelen szerelem 2. 19.30 Honfoglaló 20.25 Tóth János 2. 21.00 Fábry 22.10 Kenó 22.20 Lesz ez még így se. Am. rom. vígjáték DUNA worlD

9.35 Tálentum 11.05 Angol nyelvű hírek 11.25 Johann sebastian Bach. 13.00 Híradó 13.20 Kék bolygó 13.45 Opera Café 14.15 Magyar krónika 14.50 Család barát 16.25 Rondó 17.25 Ízőrzők. Kustánszeg 18.00 Gasztroangyal 19.00 Emberek az embertelenségben 19.25 Hazajáró 20.00 Szenes Iván emlékkioncert 21.00 Híradó 21.35 Ridikül 22.35 Honfoglaló

6.20 Mokka 8.50 Hívj és nyerj! 10.45 Asztrovilág 12.00 Tények 12.30 Csapdába csalva 13.05 Bezár a bazár! 14.40 A betolakodó 15.45 Álmodj velem! 16.50 Feriha. 18.00 Tények 19.00 Bezár a bazár! 20.35 Áll az alku 22.00 Drágám, add az életed! 23.20 Tények extra 23.45 1/1 Azurák Csabával 7.15 Reggeli 9.20 Asztro-show 10.25 Topshop 12.15

7.15 Reggeli 9.25 Asztro-show 10.25 Topshop 12.15 Éjjel-nappal Budapest 13.40 A konyhafőnök 15.45 Story extra 16.20 Elif – A szeretet útja 17.25 Fókusz 18.00 Híradó 19.05 A konyhafőnök 21.10 Barátok közt 21.50 Éjjel-nappal Budapest 23.00 Szulejmán

12.50 Segítség, bajban vagyok! 13.50 A gyanú árnyékában 14.50 Showder Klub 15.55 Barátok közt 16.30 Oltári csajok, 5. 17.30 Segítség, bajban vagyok!, 38. 18.30 A gyanú árnyékában 19.30 Showder klub 20.30 Oltári csajok 21.30 Híradó 22.00 Showder Klub STorY TV

11.30 Született feleségek 13.30 Hope Klinika 15.35 Felújít-lak 17.45 Az utolsó zsaru 18.50 Murdoch nyomozó rejtélyei 21.00 Szerelem Saigonban 2. Ném. rom. dráma 23.00 Esküdt ellenségek: Bűnös szándék VIASAT

7.00 Will és Grace 7.25 Jóbarátok 8.25 Agymenők 9.25 Szívek szállodája I11.10 A mentalista 12.10 A mentalista 13.05 Monk – Flúgos nyomozó 15.05 Castle 16.05 A mentalista 18.05 Castle19.05 Két pasi – meg egy kicsi 20.00 Ide süss! 21.00 Thor 23.15 Lucifer STV 12.00 Hírek 12.20 Nők magazinja 13.55 Irány a kert! 14.25 A kiválasztott – Az amerikai látnok I. 15.10 TörÉjjel-nappal Budapest 13.40 A konyhafőnök 15.45 Story extra 16.20 Elif 17.25 Fókusz 18.00 Híradó 19.05 A konyhafőnök 21.10 Barátok közt 21.50 Éjjel-nappal Budapest 23.00 Halálos fegyver

11.55 Gyilkos ügyek12.50 Segítség, bajban vagyok! 13.50 A gyanú árnyékában14.50 Showder Klub 15.50 Barátok közt 16.25 Anyák gyöngye 16.55 Segítség, bajban vagyok!, 39. 17.55 A gyanú árnyékában 18.50 Showder klub 20.50 UEFA Európa Liga élő mérkőzés közvetítése 23.30 UEFA Európa Liga összefoglaló STorY TV

10.30 Downton Abbey 11.30 Született feleségek 13.30 Hope Klinika 15.35 Felújít-lak 17.45 Az utolsó zsaru 18.50 Murdoch nyomozó rejtélyei 21.00 Vékony jégen. Am. vígjáték 23.00 Esküdt ellenségek: Bűnös szándék VIASAT

11.10 A mentalista 12.10 A mentalista 13.10 Monk – Flúgos nyomozó 15.05 Castle 16.05 A mentalista 17.05 A mentalista 18.05 Castle 19.05 Két pasi – meg egy kicsi 20.00 Ide süss! 21.00 Thor: Sötét világ. Am. akciófilm 23.15 Halálos fegyver. Am. vígjáték STV 12.00 Hírek 12.20 Nők klubja 13.55 Irány a kert! 14.30 A kiválasztott – Az amerikai látnok 15.30 Szlovákia a

április 10 - 16 A műsorváltozás jogát a tévécsatornák fenntartják.

nelem 15.30 Szlovákia a Tipos-szal 16.00 Hírek 16.25 A világ kincsei 17.00 Második esély 17.45 Párbaj 18.10 Hírek 18.20 Családi vetélkedő 19.00 Híradó 20.30 Cartouche. Fr.ol. kalandfilm 22.00 Bízz bennem STV

12.35 Barangoló. Donovaly 12.45 Az ornitológus esete 13.25 A3UM. Magazin 14.30 Tudomány 15.00 Juraj Papánek történész. 15.25 Ruszin magazin 16.00 Horgászmagazin 16.30 Hírek magyarul 16.45 Szevasz Szlovákia! 17.30 Hírek a régiókból 17.45 Régmúlt idők nyomában 18.10 Kurov 18.30 Esti mese 20.00 Keno20.10 Hagyományos gyógymódok dokufilm MArKÍZA

6.00 Telereggel 8.30 Tíz évvel fiatalabb 9.50 Apukák 10.55 Jószomszédi viszonyok 11.55 Családi esetek. Tévésor. 13.00 A mentalista 15.00 Jószomszédi viszonyok. Tévésor. 16.00 Családi esetek. Tévésor. 17.00 Híradó 17.25 Reflex 17.55 Apukák20.20 Sporthírek 20.30 A legnagyobb győztes 22.00 Hogyan fiatalodjunk 10 évet 23.15 Családi esetek.

8.05 Zsaruk akcióban 9.10 Bírósági akták 10.30 Családi ügyek 12.00 Híradó 12.35 Topsztár 13.00 Inkognitó 14.15 A mieink 14.55 Zsaruk akcióban 17.00 Híradó 17.55 Főzd le anyámat! 19.00 Krimihíradó 19.30 Híradó 20.35 Szemafor Szlovák vígjátéksor. 21.55 Farkasok Szlovák tévésorozat 23.05 Botrányok

ténelem 15.30 Szlovákia a Tipos-szal. 16.00 Hírek 16.25 A világ kincsei 16.40 A világ kincsei 17.00 Második esély 17.45 Párharc18.10 Hírek 18.20 Családi vetélkedő 19.00 Híradó 20.30 Labdarúgó Bajnokok Ligája, negyeddöntő, élő 22.50 Bajnokok Ligája STV

13.55 A 9000-es számú fogoly 14.35 A diagnózisom. A Parkinson-kór 15.00 Természetfilm 15.30 Magyar magazin 16.00 Út a foci-világbajnokságig 16.30 Hírek magyarul 16.45 Szevasz, Szlovákia! 17.30 Hírek a régiókból 17.40 Hírek 17.45 Régmúlt idők nyomában 18.10 Smolník 18.30 Esti mese 20.00 Keno-sorsolás, felv. 20.10 Hagyományos gyógyászat a nagyvilágban MArKÍZA

6.00 Telereggel 8.30 Főzőcske 8.40 Feleségcsere 9.55 Apukák. Tévésor. 10.55 Jószomszédi viszonyok 11.55 Családi esetek 12.55 A mentalista 14.50 Jószomszédi viszonyok 15.55 Családi esetek 17.00 Híradó 17.25 Reflex 17.55 Apukák 19.00 Híradó 20.30 Chart show 22.35 Sztárparti 23.35 A mentalista

6.15 Reggeli híradó 8.05 Zsaruk akcióban 9.10 Bírósági akták 10.30 Családi ügyek 12.00 Híradó 12.30 Topsztár 12.50 Inkognitó14.15 A mieink 14.55 Zsaruk akcióban 17.00 Híradó 17.55 Főzd le anyámat! 19.00 Krimihíradó 19.30 Híradó 20.35 A hotel 21.40 Farkasok 22.40 Botrányok 23.40 Zsaruvér Tipos-szal 16.00 Hírek 16.25 A világ kincsei 16.40 A világ kincsei 17.00 Második esély 17.45 Párbaj 18.10 Hírek 18.20 Családi vetélkedő 19.00 Híradó 20.30 Aranyidők 21.35 Kereskedők a halállal. Ném. film STV

14.05 Mozimagazin 14.30 Művészet 14.55 E. A. Cernan otthon. Dokufilm 15.20 A szlovákiai elit galériája 15.35 Romamagain 16.00 Tesztmagazin 16.20 Nemzetiségi hírek 16.30 Hírek magyar nyelven 16.45 Szevasz, Szlovákia! 17.30 Hírek a régiókból 17.40 Hírek 17.45 Régmúlt idők nyomában 18.15 Spišský Štvrtok 18.30 Esti mese 20.00 Tipos-hírek 20.10 Hagyományos gyógymódok MArKÍZA

6.00 Telereggel 8.30 A legnagyobb győztes 10.00 Apukák 11.00 Jószomszédi viszonyok 12.00 Családi esetek 13.00 A mentalista 14.55 Jószomszédi viszonyok 15.55 Családi esetek 17.00 Híradó 17.25 Reflex 17.55 Apukák 19.00 Híradó 20.30 Felsőalsó 21.40 Jó tudni! 23.45 A mentalista

6.15 Reggeli híradó 8.05 Zsaruk akcióban 9.15 Bírósági akták 10.30 Családi ügyek 12.00 Híradó 12.30 Topsztár 12.50 Inkognitó 14.10 A mieink 14.55 Zsaruk akcióban 17.00 Híradó 17.55 Főzd le anyámat! 19.00 Krimihíradó 19.30 Híradó 20.35 Inkognitó 21.40 Hétő 22.45 Erős szavak 23.25 Zsaruvér


22

DELTA

TV MűSOR

péntek, április 13. DUNA

8.45 Elfeledett szerelem 9.30 Mámoros szerelem 10.25 Család-barát 12.00 Híradó 12.50 Jamie 15 perces kajái 13.30 Honfoglaló 14.20 Mámoros szerelem 15.10 Erdészház Falkenauban 16.00 A hegyi doktor 16.45 Hej Páva 17.00 Ridikül 18.00 Híradó 18.35 Végtelen szerelem 2. 19.30 Virtuózok múltidéző 20.30 Az angol, aki dombra ment fel, de hegyről jött le 22.10 Kenó 22.10 Derült égből apu. Fr.–ang. filmvígjáték DUNA worlD

8.35 Isten kezében 9.05 Katolikus krónika 9.35 Tálentum 10.10 MMAportrésorozat 11.05 Angol nyelvű hírek 11.20 Johann Sebastian Bach 13.00 Hírek 13.15 Kosár 13.40 Rúzs és selyem 14.10 Zebra 14.30 Rejtélyes 20. század 15.00 Család-barát 16.35 P’amende 17.05 Öt kontinens 17.35 Ízőrzők 18.05 Gasztroangyal 19.00 Itthon vagy! 19.25 Hazajáró 20.00 Önök kérték 21.00 Híradó 21.35 Ridikül 22.35 Honfoglaló

10.45 Astrovilág 12.00 Tények délben 12.30 Csapdába csalva 13.05 Biztar bazár! 14.40 A betolakodó 15.45 Álmodj velem! 16.50 Feriha 18.00 Tények 19.00 Bezár bezár! 20.35 Áll az alku 22.00 Drágám, add az életed! 23.20 Tények extra 23.45 Bumeráng Amerikai vígáték

7.15 Reggeli 9.20 Asztro-show 10.25 Topshop 12.15 Éjjel-nappal Budapest, 1246. 13.40 A konyhafőnök

15.45 Story extra 16.20 Elif – A szeretet útja17.25 Fókusz 18.00 Híradó 19.05 A konyhafőnök 21.10 Barátok közt 21.50 Éjjel-nappal Budapest 23.00 Showder Klub

10.00 A narancsvidék 11.00 Hazug csajok társsága 11.55 Gyilkos ügye 12.50 Segítség, bajban vagyok! 13.50 A gyanú árnyékában. 14.50 Showder Klub 15.55 Barátok közt 16.30 Oltári csajok 17.30 Segítség, bajban vagyok!, 40. 18.30 A gyanú árnyékában 19.30 Showder klub 20.30 Oltári csajok 21.30 Híradó 22.00 Showder klub 23.00 Barátok közt 23.30 Anyák könyve STorY TV

10.30 Downton Abbey 11.30 Született feleségek 13.30 Hope Klinika 15.35 Felújít-lak 17.45 Az utolsó zsaru 18.50 Murdoch nyomozó rejtélyei 21.00 TávolAfrikától. Am. rom. filmdráma VIASAT

7.25 Jóbarátok 8.30 Agymenők 9.25 Szívek szállodája 11.10 A mentalista 13.10 Monk – Flúgos nyomozó 15.05 Castle 16.05 A mentalista 18.05 Castle19.05 Két pasi – meg egy kicsi 20.00 Ide süss! 21.00 Harry Potter és a titkok kamrája Am.–ang. kalandfilm

STV 8.50 A világ kincsei 9.10 Második esély 10.05 Nash bridges – 10.50 Párbaj. Vetélkedő 11.20 Családi vetélkedő 12.00 Hírek 12.20 Nők klubja 13.55 Irány a kert!

Szombat, április 14. DUNA

07:50 Rúzs és selyem 08:20 Ízőrzők 09:00 Noé barátai 09:30 Robbie, a fóka 10:25 Család-barát 12:00 Déli harangszó 12:01 Híradó 12:50 Bringás Brigantik13:30 Peru, Chile 13:55 Bohém, negyvenes, nagypapa (német komédia, 2015) 15:35 Csak egy telefon (magyar vígj., 1970) 16:45 Hej Páva 17:00 Gasztroangyal A Bartók Béla út 18:00 Híradó 18:35 SzerencseSzombat 19:35 Egynyári kaland 20:35 Zimmer Feri (magyar vígj., 1998) 22:15 Kenó 22:16 Hogyan írjunk szerelmet DUNA worlD

08:30 Gasztroangyal 09:40 Tálentum 10:10 A rejtélyes XX. század 10:40 Öt kontinens 11:10 Angol nyelvű hírek 11:25 Férjet keresek (magyar rom. film, 1940) 12:50 V4 Híradó 13:00 Híradó 13:20 Sára Ernő tervezőgrafikus 14:15 OJD Irodalom és könyv 14:45 Családbarát 16:20 Hit, erkölcs és hűség 16:50 Hétvégi belépő 18:50 Térkép 19:20 Ízőrzők Rátka 20:00 Dokuzóna 21:00 Híradó 21:25 V4 Híradó 21:35 Fábry 23:00 Tóth János

07:10 Tom és Jerry 08:45 Hupikék törpikék 09:50 Trendmánia 10:20 Babavilág 10:55 Design műhely Dorogi Gabriellával 11:25 Falforgatók 12:00 Poggyász 12:30 SzÉpítők 13:05 Éjjel-nappal szülők 13:35 A Szmokinger 15:40 Az istenek a fejükre estek 18:00 Tények 18:55 Transformers 3. 22:00 A szállító 2.

Vasárnap, április 15. DUNA

10.05 Egyházi műsorok 12.00 Híradó 12.50 Jó ebédhez szól a nóta 13.20 Univerzum 14.05 Hit, erkölcs és hűség – A Magyar Corvin-lánc kitüntetettje 14.35 Rex Rómában 15.25 Házasság. Magyar játékfilm (ff.) 16.45 Hej Páva17.00 Hogy volt?! Nagy komédiások 18.00 Híradó 18.35 Alpesi őrjárat 19.40 Magyarország, szeretlek! 21.10 A napfény íze. Magyar filmdráma DUNA worlD

7.45 Tőkéczki és Takaró 8.45 Önök kérték 9.40 Tálentum 10.15 Noé bárkája 10.45 Térkép 11.15 Angol nyelvű hírek 11.30 Világörökség Poprtugáliában. Sintra 11.55 Virtuózok múltidéző 13.00 Híradó 13.20 Nagyok 13.50 Magyarok a holdon. Magy. ism. terj. film 14.50 Ismerd meg! 15.50 Ismerd meg! 16.50 Hétvégi belépő 18.55 Öt kontinens 19.20 Szerelmes földrajz 20.00 Gasztroangyal 21.00 Híradó 21.35 Beágyazott emlékeink 22.55 Kényszerű sorsfordulók

7.10 Tom és Jerry 8.20 Hupikék törpikék 9.20 Az év pasija 9.55 Tűsarok 10.20 Több mint testőr 11.00 Super Car 11.30 Ötletgazdag 12.05 TechGuru 12.35 Éjjelnappal szülők 13.05 Gyilkos sorok14.10 Transfomers 3. 17.25 Ripost 18.00 Tények 18.55 A Nagy Duett 22.00 Édes kis semmiség. Am. vígjáték

6.50 Kölyökklub 9.35 Teleshop 10.30 A Muzsika TV 11.00 Lifestyle, 6. 11.35 Lakásleckék, 6. 12.10 Édes ott-

09:25 KölyökKalauz 09:55 Teleshop 10:55 Brandmánia 11:30 Kedvencek 12:00 Autogram 12:35 Édesítő 13:10 Taxi 14:10 Halálos fegyver 15:20 A burok (am. kalandf., 2013) 18:00 RTL Híradó 18:55 Fókusz Plusz 20:00 A Tanár 21:10 Családi üzelmek 23:35 Carrie (am. horror)

07:00 Ízek szerelmese 07:30 Ízek szerelmese 08:00 Lifestyle 08:30 Autogram 09:00 Hupikék törpikék 09:30 Hupikék törpikék 10:00 Volt egyszer két Németország 11:00 Robin Hood 13:00 Medicine Man 15:05 CSI: Miami helyszínelők 16:00 A gyanú árnyékában 21:00 Holtodiglan 23:55 CSI: Miami helyszínelők STorY TV

07:55 Lassie 09:25 A dzsungel könyve 10:55 H2O 12:00 Hope Klinika 13:00 Heartland 14:00 Gyilkosság baráti körben 16:00 Hope Klinika 17:00 Heartland 18:00 Gyilkosság baráti körben 20:00 Poirot: A Stylesi rejtélyes eset 22:15 Észak és Dél nővérei 23:30 Babe VIASAT

14.25 A kiválasztott 15.10 Történelem 15.30 Szlovákia a Tipos-szal. 16.00 Hírek 16.25 A világ kincsei 16.40 A világ kincsei 17.00 Második esély 17.45 Párbaj 18.10 Hírek 18.20 Családi vetélkedő 19.00 Híradó 20.30 Amit tudok 22.00 Úttalan utakon. Loja STV

12.55 A Siracký házaspár 13.25 Osztályellenség 14.00 A gulág árnyékában 14.40 Labdarúgó Európa Liga 15.30 Szemtől szemben 16.00 Hétvége 16.30 Hírek magyarul 16.45 Szevasz, Szlovákia! 17.30 Hírek a régiókból 17.40 Hírek 17.45 Régmúlt idők nyomában 18.15 Sarišské Michaľany 18.30 Esti mese 20.00 Keno20.10 Hagyományos gyógymódok MArKÍZA

6.00 Telereggel 8.30 Édességek 8.40 Feleségcsere 9.55 Apukák 11.00 Jószomszédi viszonyok 12.00 Családi esetek 13.00 A mentalista 14.55 Jószomszédi viszonyok 15.55 Családi esetek 17.00 Híradó 17.25 Reflex 17.55 Apukák 19.00 Híradó 20.30 Szeretők 21.40 Harc a lányomért. Am. thriller 23.45 A mentalista

8.05 Zsaruk akcióban 9.10 Bírósági akták 10.30 Az ördög sosem alszik 12.00 Híradó 12.25 Topsztár 12.50 Inkognitó 14.10 A mieink 13.45 Zsaruk akcióban 14.50 Artúr és a villangók 17.00 Híradó 17.55 Főzd le anyámat! 19.00 Krimihíradó 19.30 Híradó 20.35 A hotel 21.40 A nagy csomag 22.45 Boszorkányvadászat

STV 10.50 Park 11.20 On air. 11.50 A magas sziklán. Bebek a juhász. Tévéfilm 12.50 Zhŕňaj menyasszonya. Szlov. film 14.35 Amit tudok 16.10 Addams Family 2. vígjáték 17.50 Úttalan utakon 18.30 Építs házat, ültess fát! 19.00 Híradó 20.30 Testünk titkai 21.30 Késő este. Peter Marcin talk-showja 22.25 Adriano Olivetti. STV

12.25 Kapura 13.05 Farmergazdaságok 13.35 Természetbarátmagazin 14.05 Tesztmagazin 14.15 Bajnokok Ligájamagazin 14.45 Slovan Bratislava– AS Trenčín Fortuna Liga 17.30 Németország– Szlovákia Euro Hockey Challenge jégkorongmérkőzés 20.00 Keno 20.25 Elrejtett világok nyomában 21.00 Rózsaszínű álmok. Szlov. vígjáték 22.20 Taboo. MArKÍZA

7.10 Ketten a slamasztikában 9.15 Hajrá csajok, újra! vígjáték 11.15 Szupersztár 14.10 Vejedre ütök. Am. vígjáték 16.40 Anyámon a tanárom vígjáték 18.20 Társadalmunk krémje 19.00 Híradó 20.30 A 657-es járat. Am. vígjáték 22.35 Hogyan lopjunk felhőkarcolót?

07:10 Jóbarátok 07:40 Ausztrál mesterszakács 08:40 Ide süss! 11:35 Az elveszett ereklyék fosztogatói 12:35 Az elveszett ereklyék fosztogatói 13:35 Csont nélkül 14:40 Harry Potter és a titkok kamrája 17:45 Feleségek luxuskivitelben 18:50 Thor (am. akcióf.) 21:00 Harry Potter és a Tűz Serlege 23:55 Csak egy kis pánik

8.05 Gumimacik 9.40 A mieink 10.55 Viszlát, nagyi!. 12.50 Ikrek 13.05 Szuperkarakoe 14.10 James Bond: A holnap markában 16.50 A hotel 19.00 Krimihíradó 19.30 Híradó 20.35 Fák jú Tanár úr vígjáték 23.10 Hitman – A bérgyilkos

hon, 30. 12.40 Lila füge 13.15 Profi a konyhámban 13.50 21. század 14.25 Házon kívül 15.00 Nevelésből elégséges 15.30 A Tanár (2018) 16.40 Keresem a családom 18.00 RTL híradó 18.55 Csillagok között. Am. kalandfilm 22.40 John Wick. Am. akciófilm

tizenkettő 12.55 Publicisztikai műsor 13.40 Napfürdő 14.20 Harc Moszkváért. Magy.–NDK– szovjet–csehszl. film. 15.55 Csendőrhumoreszkek 17.45 Hurrá, irány a kert! 18.15 Konyhatitkaim. Kamila Magálová műsora 19.00 Híradó 20.30 A hatalom pillére 2/1–2.

6.15 Robin Hood 8.15 Brandmánia 8.45 Szerelem második látásra 10.30 Kismamának áll a világ vígjáték 12.10 Véletlen boldogság. Fr. vígjáték 14.10 Segítség, bajban vagyok! 17.10 Segítség, bajban vagyok! 18.10 Segítség, bajban vagyok! 19.10 A nagy nap vígjáték 21.00 Tammy. Am. vígjáték 23.00 Medicine Man STorY TV

10.55 H2O 12.00 Hope Klinika 13.00 Heartland 14.00 Gyilkosság baráti körben 16.00 Hope Klinika 17.00 Heartland IV., 7. 18.00 Gyilkosság baráti körben. Német krimi, 4. 20.00 Miss Marple: A kék muskátli. Angol krimi VIASAT

7.30 Ausztrál mesterszakács 8.40 Ide süss! 10.40 Trendközelben 11.10 Szeplőtelen Jane 13.05 Castle III., 20. 14.00 Pomponsrácok. Am. vígjáték 15.55 Harry Potter és a Tűz Serlege. Am.–ang. kalandfilm 18.50 Thor: Sötét világ Amerikai akciófilm 21.00 Harry Potter és a félvér herceg Am.–ang. kalandfilm STV 9.35 Autószalon 10.05 Nyitott égbolt. 11.00 Szlovákia képekben 11.25 A világ képekben 11.55 Öt perc múlva

STV

8.55 Horgászmagazin 9.30 Ünnepi istentisztelet, élő 11.25 Károly király aranyvárosa 12.00 Família 12.25 A vihogó lány mesefilm 13.25 A szó 13.30 Egyházi magazin 14.10 František Zvarík 14.30 Szemet szemért 15.45 A patkók viharában 16.45 Németország– Szlovákia Euro Hockey Challenge 2018, élő 19.30 Esti mese 20.00 Keno 20.10 Erdei szentélyek 20.40 A szlovákiai elit galériája 21.00 Tizenegyedik paracsolat. Szlov MArKÍZA

8.15 Tom és Jerry 8.25 Rövidzárlat 10.30 Talpig zűrben. Am. filmvígjáték 12.15 Chart show 14.20 Csúcsformában. Am. akcióvígjáték 16.25 A konyha. 17.00 Felsőalsó 18.15 Szomszédok. 19.00 Híradó 20.30 Szupersztár. 23.00 Anyámon a tanárom Amerikai vígjáték 8.55 Gumimacik 9.00 A Geissen család – A milliomosok nehéz élete VI., 20/13. 11.05 Rubinvörös. Ném. rom. sci-fi film 13.40 A maffia lánya. Am. vígjáték 15.50 Új kert. Magazin 16.50 A nyaralóban. Realityshow 17.55 Lakáskultúra 19.00 Krimihíradó 19.30 Híradó 20.35 A hetedik mennyországban 23.00 Arctalan ellenség. Am. háborús thriller


TV MűSOR - HIRDETÉS

2018. április 10.

Hétfő, április 16. DUNA

8.45 Elfeledett szerelem 9.30 Mámoros szerelem 10.25 Család-barát 12.00 Híradó 12.50 Jamie 15 perces kajái 13.30 Mámoros szerelem. 14.20 Mámoros szerelem 15.10 Erdészház Falkenauban . 16.05 A hegyi doktor 16.45 Hej Páva 17.00 Ridikül18.00 Híradó 18.40 Végtelen szerelem 19.30 Honfoglaló 20.25 Kékfény 21.25 Kártyavár 22.10 Kenó 22.20 NCIS I. DUNA worlD

8.30 Evangélikus riportok 9.00 Vatikáni híradó 9.30 Tálentum 10.05 Török Ferenc építész portréja 11.15 Tanulmány a nőkről. Magy. játékfilm (ff.) 13.00 Hírek 13.20 Életkor 13.45 Ízőrzők. Balatonlelle 14.20 Öt kontinens 14.50 Család-barát 16.25 Roma magazin 16.55 Domovina 17.30 Ízőrzők. 18.05 Gasztroangyal 19.00 Itthon vagy! 19.25 Hazajáró. Csallóköz 20.00 Hogy volt?! 21.00 Híradó 21.35 Hajnali láz. Magy. filmdráma

6.20 Mokka 8.50 Hívj és nyerj! 10.45 Astrovilág 12.00 Tények délben 12.30 Csapdába csalva 13.05 Bezár a bazár! Game-show 14.40 A betolakodó 15.45 Álmodj velem! 16.50 Feriha 18.00 Tények 19.00 Bezár a bazár! 20.35 Áll az alku. 22.00 Drágám, add az életed! 23.20 Tények extra 23.45 Betty nővér vígjáték

7.15 Reggeli 9.20 Asztro-show 10.25 Topshop 12.25 Éjjel-nappal Budapest 1247. 13.45 A konyhafőnök

15.45 Story extra 16.20 Elif 17.25 Fókusz 18.00 Híradó 19.05 A konyhafőnök 21.05 Barátok közt 21.45 Éjjel-nappal Budapest 22.55 CSI: A helyszínelők 23.55 Híradó 8.00 Vészhelyzet

11.55 Gyilkos ügyek 12.50 Segítség, bajban vagyok!, 13.50 A gyanú árnyékában14.50 Showder Klub 15.55 Barátok közt 16.30 Oltári csajok 17.30 Segítség, bajban vagyok! 18.30 A gyanú árnyékában 19.30 Showder klub 20.30 Oltári csajok 21.30 Híradó 22.00 Showder Klub 23.00 Barátok közt 23.30 Anyák gyöngye STorY TV

10.30 Downton Abbey 11.30 Született feleségek 13.30 Hope Klinika 15.35 Felújít-lak 17.45 Az utolsó zsaru 18.50 Murdoch nyomozó rejtélyei 21.00 Szerelem a Fehér Házban 23.20 Esküdt ellenségek VIASAT

7.50 Jóbarátok 8.20 Agymenők 9.10 Szívek szállodája 11.05 A mentalista 13.05 Monk 15.05 Castle 16.05 A mentalista 18.05 Castle 19.05 Észbontó 20.00 Ide süss! 21.00 Feleségek luxuskivitelben 22.00 Harry Potter és a félvér herceg, Am.–ang. kalandfilm STV 9.05 Második lehetőség 10.05 Nash Bridges – Trükkös hekus. Am. krimisor., 94. 10.50 Párbaj. Vetélkedő 11.20 Családi vetélkedő 12.00 Hírek 12.20 Nők klubja 13.55 Irány a kert! 14.25 A kiválasztott – Az amerikai

23

látnok I. 15.10 Tesztmagazin 15.30 Szlovákia a Tiposszal. Szórakoztató vetélkedő 16.00 Hírek 16.25 A világ kincsei VI. 16.55 Késő este. Talkshow 17.45 Párbaj. Vetélkedő 18.10 Hírek 18.15 Családi vetélkedő 19.00 Híradó 20.30 Prelűdök. Ném. filmdráma STV

12.20 Kis- Fátra 12.30 Tatra revü avagy volt egyszer egy kabaré 12.55 Orientáció 13.20 Az út. 13.50 Nemzedék 14.25 Park 15.00 Rudolf Slobodára emlékezünk. 15.30 Nemzetiségi magazin 16.00 Autószalon 16.30 Hírek 16.45 Szevasz, Szlovákia! 17.30 Hírek 17.45 Régmúlt idők nyomában 18.15 Župčany 18.35 Esti mese 20.00 Keno 20.10 Hagyományos gyógyászat MArKÍZA

6.00 Telereggel 8.30 Feleségcsere 9.50 Apukák. . 10.50 Jószomszédi viszonyok 11.50 Családi esetek 12.50 A mentalista 14.50 Jószomszédi viszonyok 15.55 Családi esetek 17.00 Híradó 17.25 Reflex 17.55 Apukák 19.00 Híradó 20.30 Szomszédok. 21.10 A konyha 21.50 Kredenc 23.00 A Sekera család. Tévésorozat 23.35 Csúcsformában

8.05 Zsaruk akcióban 9.10 Bírósági akták 10.30 Családi ügyek 12.00 Híradó 12.30 Topsztár 12.50 Inkognitó 14.20 A mieink 14.55 Zsaruk akcióban 17.00 Híradó 19.00 Krimihíradó 19.30 Híradó 20.35 Inkognitó. Showműsor 21.40 Jelszó 22.35 Szuper karaoke

Obec Nesvady, Obchodná č. 23, 946 51 Nesvady, IČO: 00306606, DIČ: 2021029340, IBAN: SK23 5600 0000 0038 0691 9001

Obec Chotín, 946 31 Chotín 486

vyhlasuje podľa ust. § 281 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a podľa ust. §9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

spôsobu prenájmu a zámeru na prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve Obce Chotín formou priameho prenájmu

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ na podávanie návrhov na uzavretie Kúpnej zmluvy na predaj pozemkov vytvorených na výstavbu rekreačných domov vo vlastníctve obce Nesvady.

Obec Chotín uznesením Obecného zastupiteľstva v Chotíne číslo 529/2018 zo dňa 26.03.2018 v súlade s § 9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov schválila spôsob prenájmu a zámer na prenájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce formou priameho prenájmu. Predmetom nájmu je nehnuteľný majetok Obce Chotín časť stavby a nebytové priestory o výmere 72 m2, požiarnej zbrojnice so súp.č. 320, na parcele registra „C“ p.č. 3356/6, časť dvora o výmere 43 m2, priľahlého pozemku, parcely registra „C“p.č.3356/17 o výmere 945 m2, zastavané plochy a nádvoria, vedený na LV 989 v k.ú. Chotín, vo vlastníctve obce Chotín, v podiele 1/1 k celku, pri splnení podmienok určených uznesením Obecného zastupiteľstva v Chotíne číslo 529/2018 zo dňa 26. 03. 2018. Cenovú ponuku možno doručiť na adresu: Obec Chotín, 946 31 Chotín 486. Lehota na predkladanie cenových ponúk je 20. 04. 2018. Pri osobnom doručení ponuky obálka musí byť odovzdaná na Obecnom úrade v Chotíne dňa 20. 04. 2018 najneskôr do 15.00 hod. Bližšie informácie poskytne na požiadanie Obecný úrad v Chotíne na adrese 946 31 Chotín 486, alebo na telefónnom čísle 035 778 62 01, 035 788 60 90,91,92. V Chotíne dňa 05. 04. 2018 Ing. František Magyari v.r., starosta obce

Jedná sa o pozemky – záhrady, parcely registra C KN, nachádzajúce sa v obci Nesvady, v areáli Kúpeľného centra termálneho kúpaliska Nesvady, ktoré sa môžu využiť na výstavbu rekreačných domov, parc. č. 6867/15, 6867/16, 6867/17, 6867/18, 6867/19, 6867/20, 6867/21, 6867/22 – 490 m2; 6867/29, 6867/30, 6867/31, 6867/32, 6867/33, 6867/34, 6867/35, 6867/36, 6867/37, 6867/38, 6867/39, 6867/40, 6867/41, 6867/42, 6867/43, 6867/44, 6867/45, 6867/46, 6867/47, 6867/48, 6867/51, 6867/52, 6867/53, 6867/54, 6867/55, 6867/56, 6867/57, 6867/58, 6867/60, 6867/61, 6867/62, 6867/63, 6867/64, 6867/65, 6867/66, 6867/77, 6867/78, 6867/79, 6867/80, 6867/81, 6867/82, 6867/83, 6867/84, 6867/92, 6867/93, 6867/94, 6867/95, 6867/96 – 400 m2; 6867/115–749 m2; 6867/116–697 m2; 6867/117–725 m2; 6867/118–475 m2; 6867/121–481 m2; 6867/122–518 m2. Výzvu na podávanie návrhov vrátane všetkých príloh potrebných k vypracovaniu súťažného návrhu je možné stiahnuť z webovej stránky obce www.nesvady.sk N A S Z V A D K Ö Z S É G, Üzletsor 23, 946 51 Naszvad Statisztikai számjel: 00306606, Adószám: 2021029340, IBAN: SK23 5600 0000 0038 0691 9001 az 513/1991. számú Kereskedelmi Törvénykönyv 281. § hatályos szövege és a települési önkormányzatok vagyonáról szóló 138/1991. számú törvény 9a. § (1a) hatályos szövege értelmében NYILVÁNOS KERESKEDELMI VERSENYTÁRGYALÁST HIRDET a község tulajdonában levő, alábbi helyrajzi számú ingatlanok eladásának adásvételi szerződésére: 6867/15, 6867/16, 6867/17, 6867/18, 6867/19, 6867/20, 6867/21, 6867/22 – 490 m2; 6867/29, 6867/30, 6867/31, 6867/32, 6867/33, 6867/34, 6867/35, 6867/36, 6867/37, 6867/38, 6867/39, 6867/40, 6867/41, 6867/42, 6867/43, 6867/44, 6867/45, 6867/46, 6867/47, 6867/48, 6867/51, 6867/52, 6867/53, 6867/54, 6867/55, 6867/56, 6867/57, 6867/58, 6867/60, 6867/61, 6867/62, 6867/63, 6867/64, 6867/65, 6867/66, 6867/77, 6867/78, 6867/79, 6867/80, 6867/81, 6867/82, 6867/83, 6867/84, 6867/92, 6867/93, 6867/94, 6867/95, 6867/96 – 400 m2; 6867/115–749 m2; 6867/116–697 m2; 6867/117–725 m2; 6867/118–475 m2; 6867/121–481 m2; 6867/122–518 m2. A telekkönyv C betűvel jelölt jegyzékében vezetett, üdülési célokra alkalmas telkek Naszvadon, a Termálfürdő területén helyezkednek el. A versenytárgyalás kidolgozásához és beadásához szükséges függelékek megtalálhatók a község internetes honlapján www.nesvady.sk

Vennék Škoda 100, 110-1000 MB, Rapid, Garde, Tatra 603/613 szem. gépkocsit, üzemképtelen, hiányos állapotban is. Tel.: 0905 624 310.

Vennék ZETOR traktort,

valamint TZ4K14B kistraktort, üzemképtelen, hiányos állapotban is.

Tel.: 0905 624 310

Árnyékolástechnika plusz szerviz. Redőnyök, reluxák, szúnyoghálók kedvező áron. Tel.: 0917 381 073.

Oznámenie

OZNAM Podunajské múzeum v Komárne ako organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK v súlade s § 9a ods. (5) a ods. (9) zák. č. 446/2001 Z. z. o majetku VÚC v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prenajať formou priameho nájmu časť dočasne prebytočného pozemku k.ú. Komárno, parc. č. 9267 o rozlohe 1200 m2. Minimálna výška nájomného je 0,10 €/m2/rok, doba nájmu najmenej 1 rok alebo na dobu neurčitú. V prípade záujmu Vaše cenové ponuky doručte do 27. 4. 2018 do 15.00 hod. na adresu Palatínova 13, 945 05 Komárno v označenej obálke „NÁJOM“. K cenovej ponuke je potrebné doložiť písomné vyhlásenie záujemcu, že nepatrí medzi osoby v zmysle § 9a ods. (6) a ods.(7) zák. č. 446/2001 Z.z. Ponuka uchádzača musí obsahovať: meno, priezvisko, adresu fyzickej osoby, resp. názov, sídlo, IČO právnickej osoby, zastúpenie, aktuálny výpis OR resp. ŽR, ponúknutú cenu a účel nájmu. Bližšie informácie: tel. 035/7731476, e-mail: muzeumkomarno@gmail.com.


Delta 15/2018  
Delta 15/2018  
Advertisement