Page 1

Sis – juliol / setembre 2011


PòrTIC

ÍNDEX Pàgs. 3–4 PòrTIC: Una nova veu. Un taller en temps de crisi. Qui ha guanyat? 5 Salutació: Adéu i Hola! Opinió: Les lliçons d’unes eleccions 6 Tema del bimestre: Família política 7–12 «De senectute»: Abuelitud. Ideas sobre la abuelitud. Vínculos intergeneracionales. ¿Solo ante el peligro? El árbol genealógico y el bosque de la sociedad. La dignidad de los mayores 13–15 Opinió: Tiempo de generosidad y valores. Vacaciones de veinte años… pagadas. En primera fila 16 Reconeixement a la Gent Gran Activa del bimestre Textos inèdits (pòstums) 17–19 «De senectute»: Abuelitud. Abuelos sin nietos. El puente de los abuelos. Hay futuro 20–21 Opinió: Cultivar la familia. Al amparo del paro 22–26 Aportació: La tertulia. Las bodas de oro de los abuelos. Mi primera semana 27 Crítica: Som avis 28–32 Textos localitzats a Internet 33–35 Fotografies Editat per: DELTA gent activa Castellví, s/n (Casa de Cultura) Tel. 935.149.899; Fax 935.894.339 08172 Sant Cugat del Vallès Web: www.deltagentactiva.org C.e.: deltagentactiva@gmail.com Equip de redacció: Agustí Casals, Martí Fabregat, Miquel Feu, Antonio González, Josep Nebot

Butlletí núm. 6 – juliol / setembre 2011

JOSÉ ANTONIO PASTOR –MISCEL·LÀNIA– Tot l’Equip de Redacció d’aquest Butlletí ha quedat consternat quan ens hem assabentat del traspàs del nostre estimadíssim cap de redacció, l’insigne i entranyable periodista i escriptor José Antonio Pastor Cañada, que morí el dia 21 de juliol a l’edat de 87 anys. Que descansi en la pau que s’ha guanyat! És per això que li dediquem aquesta Miscel·lània, que no pretén altra cosa que rendir-li el nostre particular homenatge, que es mereix com a bellíssima persona, company inestimable i professional magnífic, amb el seu esperit jovial, el seu somriure murri i el seu permanent tarannà alegre. Per la nostra part el mantindrem sempre en el nostre record, però Indubtablement el trobarem a faltar. Tanmateix, ens ha deixat el seu bon exemple de treball incansable, conversa agradable i seriositat a desdir, i doncs, no podem pas renunciar a seguir intentant de continuar la seva tasca. Per això li oferim avui aquest exemplar, que conté tots els seus escrits de què disposem publicats fins ara, més els encara inèdits que amb tanta cura ens havia deixat.

–2–


PòrTIC (publicat en el Butlletí núm. 1 – setembre / octubre 2010)

UNA NOVA VEU Avui neix un nou vehicle de cultura, comunicació i amistat. Una nova revista bimestral sense més pretensions que la de ser un mitjà en el qual es vegin reflectides, essencialment, les inquietuds, projectes i trajectòries d’una edat argentada després d’unes llargues històries de treball. Ens referim a la Gent Gran, homes i dones que en jubilar-se haurien de recollir els fruits dels seus esforços, els premis de la seva vinya laboral, el reconeixement per parts de la família i de la societat i trobar noves vies per continuar essent útils durant els llargs anys d’inacció laboral que els esperen. Aquesta petita revista tindrà, primordialment, una dedicació a l’etapa de la persona en què la vida se serena i bolca la seva experiència i els seus valors sobre les generacions que segueixen, sobre fills i néts. La Gent Gran necessita viure en societat, i la societat la necessita substancialment, no pas per pura solidaritat, sinó per justícia i pel magisteri que representen. Però les circumstàncies en què viuen les persones grans són essencialment pròpies de la seva edat i del seu àmbit familiar, de les seves qualitats personals, i de la perspectiva de la vida des del seu punt de vista. I el complex d’aquestes circumstàncies, el clima en què es desenvolupa la seva vida, ha de ser conegut pels qui conviuen sota el mateix sostre, a la mateixa ciutat, club o casal. Per això aquesta revista tindrà un abast no sols limitat a la Gent Gran, sinó inscrit en l’ampli món de la persona, en la seva circumstància, en els seus ideals i en la participació en els temes ciutadans. Des del primer dia aquesta revista serà un paper obert a tots els suggeriments que vinguin des de tots els punts vitals de la nostra societat. La seva difusió... dependrà dels nostres lectors.

A la foto, part de l’Equip de redacció tot celebrant l’aparició del Butlletí núm. zero ———> –3–


PòrTIC

PòrTIC (publicat en el Butlletí núm. 2 novembre / desembre 2010)

(publicat en el Butlletí núm. 5 maig / juny 2011)

QUI HA GUANYAT?

UN TALLER EN TEMPS DE CRISI Un taller, un racó d’artesania en què el batec de la vida mou la feina, trava l’amistat i projecta el quefer diari cap a un demà que il·lusiona pel sol fet de ser un projecte vital, una illusió que hipoteca els cors, que omple qualsevol mena d’oci, que eleva la temperatura de l’ànima… Així serà el nostre TALLER DE COMUNICACIÓ que avui treu el cap en aquests modestos papers que seran el suport d’una nova etapa per a la gent gran, per consolar les seves soledats, per amarar el seu oci d’activitats, per tal de –per dir-ho d’alguna manera– configurar una societat en la qual la gent gran tingui la paraula, l’impuls, la norma, la iniciativa i el tarannà. Així serà aquest butlletí adreçat a unes persones d’edat madura que no se senten rebutjades de la societat, perquè la societat les necessita precisament en aquest temps de crisi. Pàgines blanques que esperen tinta per dir quelcom important a la gent gran: que no estan sols, que no estan abandonats, que són importants, que són imprescindibles si volem fer una societat regida pel «seny», l’acollida, el treball i l’amor.

De fet, la pregunta s’ha de formular en futur: qui hi guanyarà? Perquè el que és important en la vida dels pobles no són els polítics, sinó la classe de política que aquests facin. Ja tenim un equip a Sant Cugat; ara s’ha de jugar per guanyar, perquè hi guanyi el nostre poble, la nostra ciutat; més ben dit, els nostres ciutadans, que és el que, en el fons, en el fons, suposem que és la voluntat de tots els partits, de totes les sigles, de tot l’onatge polític i econòmic que hem estat patint, perquè la democràcia és cara, treballosa i plena de dificultats. Esperem, doncs, un ajuntament basat en l’atenció a la persona del ciutadà, un ajuntament no essencialment recaptatori que se sàpiga estrènyer el cinturó, que supleixi amb treball, no pas amb diners, la difícil gestió que l’espera. Que així sigui.

–4–


SALUTACIÓ ADÉU I HOLA! Equip de redacció El que és ideal de qualsevol relleu és que no sigui un canvi de rumb, de trajectòria, que no hi hagi el que s’entén per ruptura, o per creu i ratlla. A Sant Cugat hi ha hagut un relleu en la conducció de l’Ajuntament després d’onze anys sense interrupció de Lluís Recoder al capdavant d’una ciutat que és el fruit de la seva tasca diària al Consistori. Mercè Conesa pren la vara del relleu, i el seu nom és ja una garantia que no hi haurà, afortunadament, ruptura, ni canvi, ni alternativa, sinó un pas endavant en la tasca de fer de la nostra ciutat el que tots somiem: vuitanta-dos mil ciutadans orgullosos de l’honestedat i el treball d’una alcaldessa i uns regidors que treballen a l’ombra per «treure lluentor» i promoure en tota la societat catalana una ciutat jo-

ve i en expansió, gran llar d’infants, de joves i d’ancians, d’aquí i d’allà.

El nostre adéu cordial a Recoder, amb les gràcies i un desig d’eficàcia en la seva nova tasca. El nostre hola a Conesa, que ja coneix el «terreny», i també gràcies anticipades, perquè sabem que ho farà molt bé.

OPINIÓ LES LLIÇONS D’UNES ELECCIONS (publicat al Butlletí núm. 3 – gener / febrer 2011) El 28-N passat fou a Catalunya una classe magistral de lliçons pràctiques en exclusiva per a la nostra societat, sense baixar ni apel·lar a l’arc iris dels partits que hi van concórrer, i sense prendre opció partidista, sinó pensant en el nostre país, en la seva projecció cultural, en el seu quefer històric, en les seves essències irrenunciables, i en la prosperitat i la convivència pacífica. Una de les lliçons és aquesta: la fidelitat a l’estil històric i cultural de la nostra societat i a les arrels del nostre ésser, forjat de valors històrics i ancestrals que podien haver estat esborrats, però que s’han salvat.

Una altra lliçó és la clara supremacia del seny entre la nostra gent a l’hora de les opcions transcendents, de les decisions crucials, de la «tria» d’allò més convenient per a un futur més favorable. La tercera lliçó ens ensenya que les veritables revolucions no consisteixen a innovar, sinó a purificar el que pot danyar el teixit social, a rebutjar la contaminació i optar per l’aire net de les coses que l’experiència ha donat per bones. La felicitació no és, doncs, a cap partit, sinó al poble català en ple, sense exclusió de ningú. I ara, tots a treballar, cadascú en la seva parcel·la…

–5–


TEMA DEL BIMESTRE FAMÍLIA POLÍTICA (publicat al Butlletí núm. 5 – maig / juny 2011) La relació dels avis amb els néts és més d’estimació que de responsabilitat, com ho són les dels pares respecte als seus fills, tot i que en determinades circumstàncies també els avis intervenen en l’educació dels néts, en les ajudes, en les vigilàncies, en l’ampliació de la cultura i en mil coses més. Però en el moment que els fills es casen i creen una nova família, aquesta segueix formant part de la primera generació, que ha passat de família nuclear a família extensa, amb l’entrada de noves sangs en l’arbre genealògic de tres generacions. I en aquesta nova família sorgeixen relacions polítiques noves que s’entrellacen amb les ja existents. Així apareixen nous parents: sogres, gendres, nores, oncles, consogres, cunyats y d’altres, que inevitablement contribueixen a l’«ampliació» de la família original.

Els avis es troben d’aquesta manera amb un fet nou: els seus néts són també néts d’altres avis d’una altra família, que també tenen el mateix dret que ells a l’estimació i als ajuts a compartir dedicacions, cangurs, festes, etc. A això s’ha d’afegir la nova relació sogres–nores–gendres, en la qual han de tenir sempre en compte que la nova família és una família diferent, encara que estigui molt unida als llaços de paternitat–filiació. La incorporació de la família de sang d’aquests nous parents polítics requereix un tacte especial per dur un tracte correcte, responsable i conscient del respecte que exigeix la intimitat d’una nova família. Justament el tracte amb els parents polítics ha d’estar presidit pel respecte, l’amabilitat, l’esperit de servei i la generositat que els avis, per la seva experiència, sabran portar a bon terme en bé propi i de tota la família.

–6–


«DE SENECTUTE»: ABUELITUD IDEAS SOBRE LA ABUELITUD Parece que lo que se necesita es un marco de ideas para dar a la díada una dimensión generosa que rebase las fronteras locales y pueda catalogarse como nacional, europea o global, pensando en que todas las personas mayores tienen parecidos problemas y necesitan las mismas o semejantes ideas –y también ideales– para cubrir digna y felizmente esta última etapa de la vida que se llama vejez. Pero antes de nada tenemos que saber cuál es la materia prima que hemos de manejar. Concretamente, tendríamos que buscar respuesta a las preguntas: a) ¿Qué es un anciano?; b) ¿Cómo se considera en la sociedad un jubilado?; c) ¿Cómo administrar los años de vacaciones?; d) ¿Sigue queriendo ser feliz una persona mayor?; e) ¿Cómo resolver la soledad, enemigo nº 1 del viejo?; f) Familia y residencia no son antagónicos; ¿por qué?; g) ¿Reinserción en un nuevo trabajo o ver pasar la vida?; h) ¿Cómo crear vínculos potentes con las dos generaciones siguientes?; i) ¿Están preparadas la sociedad y la familia para recibir al abuelo?; j) ¿Qué se puede exigir a la gente mayor para hacerla más feliz? El estudio de éstas y otras preguntas nos llevará a configurar qué se puede hacer para que salga un resultado en el que se pueda ver reflejado el jubilado, las posibilidades de abrirle horizontes, hacerle que se sienta útil y responsable, que emplee su tiempo y haga algo por los demás. Vamos a ponerle patas… DE SENECTUTE –ABUELITUD– Iniciamos hoy en este boletín tal sección, en la que pretendemos hablar sobre las per-

sonas mayores, su ambiente, sus preocupaciones, sus deseos, su encaje en la sociedad de hoy y su relación con las otras dos generaciones que le siguen en edad – hijos y nietos– y que comparten parentesco, problemas, ilusiones, en convivencia, colaboración y sintonía. Los primeros artículos versarán sobre la psicología de la persona mayor: ¿Cómo es un viejo? ¿Qué ilusiones, proyectos, ideales tiene para esos largos años de jubilación? ¿Cómo acepta lo que podríamos llamar «desempleo por la edad»? ¿Se siente marginado? ¿Qué hacer con tanto tiempo disponible? ¿Es posible un reciclaje para una nueva profesión? ¿Qué espera de la familia? ¿Puede hacer algo por los demás?… Y así una serie de interrogantes que determinan un nuevo ciudadano que indudablemente tiene una misión en la sociedad y en la familia, pero que sin duda puede desconocer él mismo al considerarse pasado de edad y refugiarse en la inútil nostalgia. Después enfocaremos la sección en vistas a las relaciones familiares, la inserción en la sociedad, el posible nuevo trabajo, el aprendizaje de la «abuelitud» –calidad de abuelo– la responsabilidad como tal, la entrega de la experiencia, el consejo y el afecto, y el ejercicio de una nueva etapa, la de abuelo comprometido. Esperamos críticas y ayudas de nuestros lectores con el fin de que nuestras colaboraciones sean útiles y abran horizontes a esta edad de plata que se nos brinda en una sociedad que necesita de nosotros tanto como nosotros necesitamos de ella. (publicat al Butlletí núm. 1 – setembre / octubre 2010)

–7–


«DE SENECTUTE»: ABUELITUD VÍNCULOS INTERGENERACIONALES (publicat al Butlletí núm. 2 – novembre / desembre 2010) La incorporación del anciano a la sociedad se verifica mediante la familia, por encima de asociaciones, sindicatos, grupos u otros colectivos artificiales que, teniendo una función importante, no abarcan la personalidad del jubilado como lo hace la familia. Pero los vínculos intergeneracionales que traban la familia y transmiten –en línea ascendente y descendente– los valores que ésta posee en sí cuando está estructurada con normalidad, exigen un esfuerzo por parte de las tres generaciones para mantener estos vínculos frescos, renovados, actualizados día a día y acordados en los tres planos generacionales que conviven en las familias. Esto quiere decir que los abuelos deben preparar el ambiente para que exista esta vinculación y no sea una imposición artificial. ¿Cómo? Siendo útiles desde el principio –desde la paternidad– en el ambiente familiar. No se puede esperar que un abuelo se integre en la familia cuando, desde que era padre, jamás le preocupó en serio la problemática familiar, ni sembró afectos, ni se prestó en servicio incondicional a la esposa y a los hijos en los modestos trabajos diarios de un hogar. Los mejores abuelos son aquellos que han sido buenos padres, que han convivido realmente en casa, que han hecho los mil oficios del hogar, que no han puesto condiciones a su servicio. En una frase breve: para convivir hay que vivir intensamente la vocación de padre y esposo con todas sus consecuencias. Pero, ¿cómo puede llevarse a cabo esta vinculación trigeneracional en las actuales circunstancias? ¿Cómo puede integrarse el abuelo o la abuela si no viven en familia? En principio no se pueden anatematizar las residencias, los casales, las agrupaciones u otras organizaciones, alegando que estorban a la acción de la familia. Hay ancianos que viven en residencias por las circunstancias que sean, y están muy vinculados a los nietos, a los hijos, a los parientes colaterales o políticos. El afecto también puede cultivarse a distancia, con detalles hacia los nietos, ofrecimiento de servicios, consejos, celebración de fiestas familiares, etc. Lo importante es que la residencia no sea un gueto, un apartheid cerrado a otras generaciones, a hijos y nietos… –8–


«DE SENECTUTE»: ABUELITUD ¿SOLO ANTE EL PELIGRO? (publicat al Butlletí núm. 3 – gener / febrer 2011) Las circunstancias en un determinado período de la vida no cambian a la persona pero influyen poderosamente en su trayectoria social, familiar o íntima, afectando –por el efecto dominó– a la vida en conjunto del individuo, al crearle nuevos problemas en nuevos ambientes, nuevas situaciones económicas y familiares y nuevas perspectivas de trabajo. Cuando una persona de edad mediana, forzosamente jubilada porque así lo ordenan las leyes, pasa de un ambiente laboral –casi siempre intensivo– a la perspectiva de más de veinte años de «vacaciones medianamente pagadas», se encuentra ante un panorama que ha de asimilar, orientar, graduar, incorporar a su nueva vida para que ésta siga teniendo sentido. De la noche a la mañana ha entrado en el paro forzoso y de por vida de la jubilación: le han arrebatado la herramienta de trabajo que era su propia mano, su propio cerebro, su propia ilusión, su propio quehacer diario… A cambio le han entregado algo que no ha tenido ocasión de valorar aunque sea un don extraordinario: tiempo, mucho tiempo, todo el tiempo…

Así las cosas, antes de caer en la nostalgia de un tiempo y un trabajo que ya pasaron y no volverán, tiene que enfrentarse a la soledad y la aventura de una persona página blanca de la próxima etapa de la vida, que ha de llenar de algo tan importante como lo era el trabajo perdido y olvidado. Por muy acompañado que esté de familiares y amigos, de antiguos compañeros de la juventud o la infancia, por muy halagüeño que se le presente el aparente descanso sin horario de un posible cuarto de siglo, tiene que plantearse qué va a hacer en adelante, cuál va a ser su horario, cuál su ocupación, cuál su «nuevo oficio», en qué y cómo va a organizar las largas horas… Y debe preguntarse también qué puede hacer que sea útil a los demás, es decir, integrarse en la sociedad, contribuir desde otro punto de vista a «hacer país». Esto sería el inicio de una lucha contra la soledad que produce el «ocio total», los días igualmente inútiles, la rutina del aburrimiento por pereza sistemática, la «espera de nada», el tedio infecundo, y la pérdida de la ilusión y del sentido de la vida, la condena a la infelicidad de unas vacaciones de veinticinco años…

–9–


«DE SENECTUTE»: ABUELITUD EL ÁRBOL GENEALÓGICO Y EL BOSQUE DE LA SOCIEDAD (publicat al Butlletí núm. 4 – març / abril 2011) Cada familia tiene, en su marco histórico concreto, una triple dimensión cronológica que hace converger edades distintas y paradójicamente contemporáneas en quehaceres comunes en torno a un eje afectivo, de sangre común, de objetivos similares, de destinos complementarios. Y estos quehaceres compartidos van dirigidos a un fortalecimiento de la institución familiar y a un influjo favorable en la sociedad en la que la familia cultiva sus valores, forjando unos vínculos intergeneracionales fuertes, sólidos y perdurables.

Vemos cómo el organismo vivo que es la familia –ya por este hecho es parte de la sociedad– se revitaliza a sí misma en sus lazos tridimensionales, y se proyecta a la sociedad, mejorándola, haciéndola más humana y más capaz de llegar a convertirse en una auténtica gran familia.

Describiéndola en clave de semejanza biológica, la familia, el árbol genealógico familiar, forma el gran bosque de la sociedad, siempre que este árbol esté vivo, brote cada año, renueve sus frutos y oxigene el ambiente con el milagro de la fotosíntesis. La relación de cada una de las partes del árbol entre sí, es decir, los perfiles de cada una de las tres generaciones que conviven en la historia de cada familia, es muy importante, porque la savia circula de raíz a copa. Si, según Ortega, yo soy yo y mi circunstancia, también cada generación está en parte influida, si no condicionada, por su circunstancia de tiempo, lugar, costumbres, modos de vida, etc. Esto hace que lo que hoy se puede considerar como significativo y determinante de una generación, dentro de veinte años no podrá ser una referencia válida, salvo los ideales nobles, que nunca cambian. Los vínculos generacionales que enlazan las tres generaciones han de obedecer, para ser válidos y eficaces, al amor, la generosidad, el servicio, la esperanza en un porvenir mejor. Y cómo la transmisión de valores hace de estos vínculos unos enlaces fuertes que transcienden el tiempo y llegan a formar parte de una historia que hunde sus raíces muy atrás y apunta muy adelante.

–10–


Curiosamente la sociedad que será configurada por la suma de familias auténticas, podrá a su vez influir sobre éstas, ofreciendo servicios, perspectivas y mejoras procedentes de otras familias normalmente constituidas y conscientes de su cometido en la historia contemporánea. Así vemos cómo cada generación no es un compartimiento estanco, aislado, autosuficiente: la sociedad no está formada por grupos de niños, grupos de padres, grupos de abuelos, aislados, agremiados y sindicados, por comunas de gentes coetáneas. El riesgo de agrupar por edades –parvularios extrafamiliares, residencias geriátricas– hay que compensarlo con una intensidad en el trato de las tres generaciones en torno al hogar, renovando constantemente esos vínculos que nunca deben desaparecer. La sociedad acabará comprendiendo que hay que tener en cuenta los vínculos de las tres edades a la hora de dirigirse a cada uno de los individuos, que no son islas, sino personas en la escala de edades familiar. Cada generación es un proceso, arduo, costoso, perseverante y arriesgado. No basta la edad para considerarse inmerso en el proceso generacional: se ha de merecer, hay que trabajarlo, es un largo camino de esfuerzo, amor y servicio. No por tener ochenta años se es mejor abuelo; ni por tener quince se es un buen joven. Hay que merecerlo, hacer escuela, atarse a los vínculos familiares: filiación, fraternidad, abuelitud, paternidad, conyugalidad…

Sintonía de edades armonizadas por el amor, eso es la familia extensa. Lo que nació del matrimonio de un hombre y una mujer abierto a la vida, inicio de una familia nuclear, se fue extendiendo en el tiempo: hijos, matrimonio de los hijos, nietos, colaterales de otras sangres… hasta llegar a ser tres generaciones unidas por vínculos casi tan fuertes como el matrimonio.

En este árbol frondoso de las familias no puede faltar la misión de abuelos y abuelas. La tercera generación tiene algo muy importante que decir y hacer a las otras dos más jóvenes, a condición de que se haya llegado a la ancianidad, a la abuelitud, con la conciencia de amor y servicio fresca y dispuesta para aprovechar esta recta final dejando una huella indeleble en los nietos. Sociológica y éticamente los abuelos no tienen la responsabilidad de la educación y formación de los nietos, pero no están exentos de una responsabilidad afectiva, de la obligación del buen ejemplo, del racional cariño.

–11–


«DE SENECTUTE»: ABUELITUD LA DIGNIDAD DE LOS MAYORES (publicat al Butlletí núm. 5 – maig / juny 2011) Quizá sin darnos cuenta, silenciosamente, con la sinuosidad de la serpiente informativa, van oyéndose voces, en principio de oreja a oreja, que poco a poco van tomando categoría informativa, lema incluido, y se va haciendo paso en la opinión pública de ciertos ambientes. Ya se habla abiertamente de «la muerte digna», de la asistencia para acortar dolores, de evitar el encarnizamiento terapéutico, de abreviar «vidas inútiles», «vegetativas» y otros adjetivos. El avisado lector, oyente o televidente acostumbrado a interpretar lo políticamente correcto en clave humana, ética y solidaria, se apercibe de que se está roturando un terreno para una siembra. Las palabras tienen un significado normalmente único, pero la política las puede vaciar de él y darle otro, totalmente distinto, incluso dispar.

veinte años, y producimos menos: nuestras vidas son «los números rojos» de los gobiernos, cuando los gobiernos no aprecian la aportación a la sociedad de nuestra experiencia, nuestra moral, nuestro suplemento a la educación de los nietos, nuestro ejemplo de vida, y muchas cosas más que todos nos sabemos. Queremos un respeto a nuestra dignidad de vida, porque la sociedad nos necesita y, si no lo sabe, hay que decírselo por un deseo de justicia. La única muerte digna del anciano es la de la paz de su conciencia y el cariño de los suyos. La persona humana lo es desde el momento de la concepción hasta el de su muerte natural…

Somos conscientes de que los jubilados gravamos más el erario público que los muchachos de –12–


OPINIÓ TIEMPO DE GENEROSIDAD Y VALORES (publicat al Butlletí núm. 1 – setembre / octubre 2010) No hay peor caricatura trágica que la de un viejo egoísta, malhumorado, pendiente siempre de su salud y su cuidado, ajeno a cuanto pasa a su alrededor, indiferente ante las circunstancias por las que pasa su familia, aislado en su mundo de recuerdos irrecuperables, herido por la nostalgia estéril de un pasado irrepetible. Aunque este prototipo de abuelo no se dé químicamente puro, sí se pueden encontrar vestigios en nuestros contemporáneos: suficientes para atenazar la sensibilidad, el trabajo, el afecto y la dedicación a los nietos. Los antídotos a estos venenos lentos que pueden arruinar la convivencia y romper los lazos intergeneracionales, se encuentran al alcance de todos: mirar a los demás y sus problemas; olvidarse de los propios; evitar prejuicios sobre la edad, la salud, «el tiempo de vida que resta»; estar al corriente de los problemas de la sociedad; vivir informado, evitando «la burbuja» del egoísmo, de la propia complacencia y del exceso de autoestima. Para comunicarse con los demás –que en esto consiste la convivencia– es preciso hacer un esfuerzo para ponderar las características de las otras generaciones –hijos y nietos– y amoldarse a las variaciones de «los tiempos» que corren hoy, ahora, y prepararse para los que vendrán mañana, que serán, sin duda, más vertiginosos, distintos, seguramente más difíciles de aceptar para el historial de un anciano. El abuelo debe esforzarse por comprender que lo accidental puede cambiar, manteniéndose siempre a flote lo esencial. Y esta es una de las cosas que hay que comunicar a nietos e hijos: se puede cambiar de vestuario, pero no de moral. Así el abuelo ha de esforzarse por mantener las esencias de las cosas como principio exigible, usando la flexibilidad que da la experiencia para no herir susceptibilidades, para no cerrar la puerta al dialogo, que sería la tumba de las relaciones intergeneracionales. Esto es compatible con los recuerdos familiares –(por favor, batallitas no)– que ponen savia al árbol genealógico, y hacen de la familia un ser vivo, una historia importante dentro de las historias personales de cada uno de los miembros. El optimismo merece un capítulo aparte, pero hay que sostener que es esencial, porque supone la reconciliación del abuelo con su circunstancia personal, el destierro de toda amargura y el allanamiento del camino que han de seguir los demás. –13–


OPINIÓ VACACIONES DE VEINTE AÑOS… PAGADAS (publicat al Butlletí núm. 2 – novembre / desembre 2010) Si echamos un vistazo a las estadísticas demográficas, nos hallamos con que la esperanza de vida de las personas es próxima a los 85 años. O sea, que un jubilado a los 65 años podrá disfrutar de unas vacaciones pagadas de 20 años… ¡20 años sin hacer nada son muchos años de ocio! De acuerdo, son muchos años; de acuerdo, hay gran cantidad de jubilados que no aportan nada a la sociedad; de acuerdo, hay abuelos que se refugian en su “abuelitud” como coartada para pasar lo que de vida les queda mirando al pasado con nostalgia, quejándose de sus achaques, despotricando contra la sociedad, las nuevas formas de sus nietos, modas y modos, todo tipo de política… Pero vamos a considerar también que hay muchos más abuelos sensatos, que aportan su granito de arena al ambiente social, se esfuerzan por intervenir en clubs, asociaciones, peñas o tertulias en las que se habla y trabaja por echar una mano a labores positivas que aportan soluciones –siquiera modestas– a los múltiples problemas que aquejan al tejido social. Y que, en lo que se refiere al ámbito familiar, están pendientes de los quehaceres domésticos, desde los más elementales – la cocina o la compra– hasta la aportación a la cultura de los nietos, el consejo oportuno al resto de la familia, y aportan paz y concordia a las 3 generaciones de la familia de sangre o de los colaterales aportados por el matrimonio de hijos o hermanos. De acuerdo en que a estas edades no se tienen las fuerzas de la madurez o la juventud, pero ¡se tiene tiempo! Y en el tiempo está la clave que abrirá muchas puertas a los abuelos jubilados: en el largo plazo de 20 años se puede hacer una carrera, un nuevo oficio, aprender lo que soñábamos cuando no teníamos tiempo; aprender lo que a la abuela le gustaría tanto… Todo menos dormirse en la inútil nostalgia, en lo que pudo haber sido y no fue, una muerte lenta de la ilusión que, en consecuencia, aleja a los antiguos amigos y nos abandona a la más absoluta de las soledades, que es el remordimiento del tiempo perdido, la laxitud de la inteligencia, el dominio de la pereza física y mental. Aparte de un sinnúmero de actividades familiares, hay algo tan importante como es el cultivo de la amistad: viejos y nuevos amigos. La amistad desplaza nuestro egoísmo considerando los problemas de los amigos, sus necesidades e inquietudes. Hay un capítulo muy importante que hace la amistad imprescindible, sólida, confidente y animadora: la visita a los amigos enfermos, solitarios, desafortunados, dolientes o abandonados por la sociedad. Y llegados ahí nos toca a los abuelos “contagiar” a los nietos y a los hijos este aspecto tan importante de la verdadera caridad fraterna: que desde jovencitos, los nietos sepan que hay un mundo que sufre, pasa hambre, está solo y abandonado. Y así aprenderán a prescindir de cosas superfluas, de caprichos absurdos, y se ejercitarán en la sobriedad dentro de esta sociedad de superconsumo. La tarea es inmensa para los abuelos. Tenemos que llegar a la noche cansados de hacer tantas cosas, deseosos de que estos 20 años de vacaciones se “estiren” hasta donde Dios quiera, para bien de hijos, nietos, parientes, amigos y conocidos… –14–


OPINIÓ EN PRIMERA FILA (publicat al Butlletí núm. 3 – gener / febrer 2011)

Lamentaciones, comentarios, estadísticas, asombros ante los números… Nos quedamos ahí, parados, llorosos, tristes, porque vemos cómo la juventud se hunde en sus propias y banales teorías, se suicida con sus propias armas. Todo por culpa del veneno silencioso y engañoso, apasionadamente deseado y decepcionadamente consumado, que es la droga, ese dormidero del alma, anestésico de todo lo noble, mordaza de la inteligencia y la voluntad, camino acelerado hacia ninguna parte… Asistimos a la tragedia desde la segunda fila. O quizá sólo nos la han contado unos padres atormentados, unos compañeros de estudios escandalizados. O lo hemos visto en la tele, en coloquios, en ruedas de prensa, en reportajes a lo vivo. O nos han dicho que dicen que en un colegio, que en el patio, que en la facultad, que en los rincones oscuros de la ciudad…

Cursillos, conferencias, testimonios de especialistas, toda una parafernalia contra la droga. Presupuestos, artículos de prensa, quehaceres de asociaciones que se dejan el pellejo en proclamar a voz en gruito: ¡cuidado, muchachos!… La familia, «¡ay, la familia!». Pero, ¿está la familia en primera línea de combate?, ¿está la familia en el tuétano de la cuestión, en el corazón de esto que está ocurriendo? Vamos a implicarnos, a mojarnos hasta nadar en la cosa, vamos a blindar a nuestros hijos con una moral doméstica, con unos ideales nobles que contrarresten la fealdad del placer momentáneo, vigilando, compartiendo inquietudes, amando de veras a estas criaturas que, según parece, están siendo educadas por la tele, por una legislación invertebrada, por unos ministerios sesteantes o profundamente dormidos.

–15–


Reconeixement a la GENT GRAN ACTIVA del bimestre Aquesta secció es pot entendre com una continuació i preparació dels premis Delta +50, i té l’objectiu de donar a conèixer i reconèixer la Gent Gran Activa que hagi destacat recentment per alguna activivitat, des de qualsevol àmbit d’acció. Ens complau, doncs, de forma molt especial, que el primer nominat d’aquesta nova edició sigui el nostre redactor en cap, José Antonio Pastor, que va presentar el dia de Sant Jordi passat, a Sant Cugat, el seu darrer llibre: Un desafío para el verano. Els seus companys de l’equip de redacció felicitem el nostre «plomí preferit» de DELTA gent activa. Enhorabuena, campeón… ¡¡¡ tú sí que vales !!!

Un desafio para el verano editado por Ediciones Palabra Por salvar a un amigo y por hacer el bien a los demás, Henricus se embarca en este desafío con el entusiasmo propio de los sueños juveniles. Varios alumnos y alumnas de un instituto, estimulados por ´tío Tom´, que vive en Kenia hace años, se deciden a colaborar en una locura: la construcción de una escuela en la sabana africana, allá donde rugen los leones… Para lo cual, aprovechando las vacaciones de verano, buscan medios económicos y de todo tipo. En esta narración hay un poeta, dos hermanas gemelas, un chaval con síndrome de Down, una anciana tía millonaria, un banquero jubilado y generoso, un altísimo massai keniano… y una nota discordante en la ´orquesta´, que acabará poniéndose ´a tono´. J. A. Pastor és Enginyer tècnic forestal i Periodista, però fa molts anys que es dedica a temes d’orientació familiar i educació juvenil. Fou director de programes educatius a RNE i també escriu poesia i villancets. És autor, en aquesta mateixa col·lecció, de La bonita historia de un niño feo. Font: http://www.edicionespalabra.es/default.asp (publicat al Butlletí núm. 1 setembre / octubre 2010)

–16–


TEXTOS INÈDITS (PÒSTUMS) «DE SENECTUTE»: ABUELITUD ABUELOS SIN NIETOS La «abuelitud», en el sentido amplio de la palabra, obedece a la consideración de la persona mayor como consejero, ejemplo e imagen, más que a la relación con la tercera generación, a la jerarquía que supone el hecho de ser abuelo. Porque hay abuelos que son nietos: personas de edad madura que están ejerciendo en la sociedad una gran influencia por su dedicación a la cultura, a quehaceres sociales, a inestimables ayudas a otros mayores y, en general, a los retos que plantean las circunstancias a la hora de dignificar, ayudar y

Nuestros lectores habrán podido constatar, a lo largo de los números de esta modesta revista, cómo estamos dedicando páginas a los abuelos biológicos, por su importante papel en la formación de sus nietos. Pero hoy rompemos una lanza a favor de los que no los tienen y, sin embargo, se mueven en todos los ámbitos con tal de ayudar a los demás creando iniciativas, «apuntándose» a todo aquello que redunde en beneficio de los demás. A ellos y a ellas dedicamos hoy esta justa reflexión para que sirva de estímulo en su importante aportación a la sociedad.

crear un compromiso con la edad de la responsabilidad voluntaria. –17–


«DE SENECTUTE»: ABUELITUD EL PUENTE DE LOS ABUELOS La abuelitud es algo más que una edad incómoda, un estado de salud precaria, un descanso ocioso o una carga para la familia. Es, esencialmente, un quehacer comprometido en la sociedad, en la familia, en la vecindad y en la vida local. Hoy vemos al abuelo como puente, como mediador en los conflictos familiares, como refuerzo en la relación de los hijos, y en el celo por la felicidad de los nietos ante posibles conflictos conyugales, porque los hay, por desgracia, en algunas familias.

Los tres amores de los abuelos –hijos, nietos y el gran amor conyugal– hacen que sean un lazo y un puente que comunica y cohesiona, que dulcifica y suaviza los posibles roces que la convivencia genera. Por eso la abuelitud no es una arcadia romántica, sino una militancia de paz familiar, un pensar en los demás, y una renuncia al egoísmo, a la propia complacencia. Aquí el lector pasee la mirada por su entorno y piense cuánto puede hacer ante situaciones anómalas que pueden surgir. Es el puente de los abuelos, un puente que ellos saben construir serenamente, desde su experiencia y su amor…

–18–


«DE SENECTUTE»: ABUELITUD HAY FUTURO

Hay que partir de la realidad metafísicamente cierta que el futuro no existe. No existe para viejos ni para jóvenes, porque nadie sabe qué va a ser de mañana. En todo caso, el futuro es algo que puede acontecer a partir de este momento, del hoy, del ahora, del preciso instante que estamos viviendo. Pero en el sentido práctico y previsible, todos tenemos un futuro que es el derecho a pensar que mañana –un mañana no mesurado– hay un proyecto que hemos diseñado hoy, y que nos pertenece, que es nuestro, y que lleva en sí la impronta de nuestra personalidad, de nuestros deseos, de nuestros sueños, de nuestros amores. Este personalísimo proyecto de

vida no es exclusivo de una edad, de un estado de salud, de una profesión o categoría social. Es algo tan unido a nuestra libertad, que nadie tiene derecho a arrebatárnoslo, a negarlo, a excluirlo del cuadro sagrado de los derechos humanos. Las personas mayores tenemos futuro, ¡vaya si lo tenemos! Nuestra edad tiene futuro, tiene un quehacer, una misión en la sociedad: ofrecer nuestra experiencia, nuestra «hoja de ruta», nuestro «cuaderno de bitácora» para que los más jóvenes encuentren desbrozado el camino de la vida. Ha valido la pena lo que nos hemos esforzado en hacer las cosas bien, en dejar huella e indicadores de la ruta a seguir…

–19–


OPINIÓ CULTIVAR LA FAMILIA La familia es la parcela más importante del tejido social, el campo esencial para la salud moral de un país, la clave para resolver todos los enigmas que planteen las diversas circunstancias por las que pasa o puede pasar una sociedad. Sólo así considerada se le hará justicia, sólo así concebida se le dará el apoyo que exige su normal desarrollo en beneficio del bien común. La familia es una empresa que hay que cultivar para que sea cada vez más perfecta y más necesaria a la sociedad que nace, una empresa difícil pero imprescindible porque tiene un alto cometido: forjar la calidad de la dignidad de las personas que la forman. Porque la persona se realiza socialmente en la parcela de la familia; en la familia crece, adquiere ideales nobles, asume una ética que aporta a la sociedad, y mejora la calidad de la convivencia, repercutiendo en una res publica más humana, más moral, más solidaria y más universal.

semilla extraña ni acudir a extraños para recolectar sus frutos. La familia es autóctona, crece de su misma sustancia, del amor a los padres, de la fraternidad, de la generosidad y de la cercanía. No necesita ingerencias ideológicas, porque lleva en sí el embrión de la grandeza de una institución secular que tiene la misma edad que el hombre en la historia de la creación. Pero esta autonomía le exige, por otra parte, un cultivo honrado de sus propios recursos pedagógicos, éticos y espirituales. La familia debe crecer desde dentro, desde sus propias entrañas fundacionales, porque es un cuerpo vivo que puede variar según la calidad de sus componentes. Y en eso estamos. Ha de crecer para no perder su identidad, para no corromperse con nuevas formas surgidas de ideologías extrañas, para no transformarse en una caricatura trágica de su esencia primigenia y hermosa, como salió de las manos del Creador. Ésta es nuestra responsabilidad y ésta es nuestra tarea: una familia cultivada, fuerte, unida y responsable para una sociedad desnortada que le está exigiendo, quizá sin saberlo, savia nueva, renovada, para un mundo viejo y enfermo.

La familia no necesita pedagogos mercenarios para su desarrollo, ni gobiernos que la dirijan y le den normas de comportamiento. El huerto de la familia lo cultiva la familia, no necesita darlo en alquiler a nadie, ni sembrar –20–


OPINIÓ AL AMPARO DEL PARO (junio 2011) Las consecuencias más graves del monumental paro que estamos sufriendo afectan a una gran mayoría de las familias de nuestros compatriotas, que hacen equilibrios económicos para cubrir las necesidades más elementales. La sociedad se va acostumbrando a esta desgracia, a esta sarta de desgracias que, por abundantes, no son ya ni siquiera noticia para los medios más sensibles a la «res pública». Ante este «dolor social»·que nos mantiene enfermos crónicos, hay, sin embargo, mucha gente de la generación «tercera» que, siendo la más desfavorecida económicamente, se aprieta el cinturón para favorecer, con discreción, sin alharacas publicitarias, a los suyos que

siguen enfermos de paro… Echan una mano en los estudios de los nietos; ofrecen su casa cuando la inhóspita hipoteca enseña sus dientes y muerde; facilitan ropa a los nietos que se les ocurre crecer sin permiso…, y tantos actos verdaderamente heroicos que nunca irán en primera plana de los grandes rotativos de economía y política. Pero están ahí, en primera fila discreta, estirando sus precarias pensiones a favor de la familia, con la naturalidad de la gente buena, desprendida, generosa. No lo sabe casi nadie, porque estas cosas no se ven, porque el amor es invisible a los ojos de la cara. Pero están ahí, aquí, ahora…

–21–


APORTACIÓ LA TERTULIA Cada jueves se reúnen cinco jubilados en amigable tertulia durante hora y media para hablar de «sus cosas», de política, de literatura, de quehaceres domésticos o de las respectivas familias, especialmente de los nietos. Desde el primer día –de esto hace más de diez años– el lema de las tertulias ha sido no hablar mal de nadie, aunque a veces, si se trata de políticos, las críticas son en cierto modo negativas, llamémosles realistas… Pepe es el más viejo, con 85 años, periodista, padre de familia numerosa y de numerosos nietos; David, escritor de comedias no muy afortunado, visitador de museos y exposiciones de arte; Joaquín, antiguo empleado de una fábrica de chocolate; Jaime, ingeniero textil; y Alberto, exdirector de una sucursal bancaria, que a sus 80 años aún asesora empresas de amigos. El observador superficial, a la vista de estas reuniones un tanto insustanciales, puede pensar que estos cinco hombres son unas personas inactivas, desocupadas, en vacaciones perpetuas mal pagadas… Pero no es así. Jaime visita hospitales y residencias de ancianos; Pepe escribe cartas a los periódicos, cocina en casa y hace la compra; Joaquín es un «forofo» de sus nietos, acompaña a su mujer en las visitas al Cotolengo, y ejercita su memoria que peligra a causa de un incipiente Alzheimer. Hoy hay una novedad que viene a animar al grupo: se incorpora Pedro, recién jubilado de su colocación en el Ministerio de Hacienda, amigo de un amigo de Alberto.

Después de las presentaciones de rigor, Pedro ha expuesto a grandes rasgos su «currículum», y los demás le han explicado en qué consiste la tertulia, cómo ha influido en trabar una amistad auténtica entre todos, y cómo esta hora y media semanal es un respiro en la monotonía de los quehaceres de cada día. Pedro ha tomado la palabra: — Yo pienso ir cada día a mi antigua oficina a estar un rato con mis compañeros de trabajo. Luego, una buena siesta, un rato de televisión, salir de compras con mi mujer, y los sábados ver a mi nieta. Alberto, que no tiene pelos en la lengua, le ha contestado muy amablemente: — Amigo Pedro, ten cuidado con no dar la lata a tus antiguos compañeros, porque ellos tienen trabajo y no están para charla diaria. Te cansarán en dos semanas y los cansarás en menos tiempo. Búscate, como hemos hecho nosotros, un trabajo útil, que haga bien a alguien, que te haga bien a ti mismo. ¡Es tan largo el día! Pedro se quedó pensativo, quizá un poco contrariado. Pepe quiso romper la tensión que se estaba creando sin querer como reacción a las «teorías» de Pedro:

–22–


a acabar mal y nunca se incorporaría Pedro a la tertulia y a su «filosofía». En tono conciliador, le dijo:

— Tu eres muy joven, querido Pedro; ¡te llevo veinte años, muchacho! Eres muy joven y tu vida puede ser larga, y además útil. No vas a ser feliz con este planteamiento tan burgués, porque la felicidad consiste en hacer feliz a alguien de tu alrededor: tu mujer, tus hijos, tus nietos… ¡también tus nueras y tus yernos, y tus amigos! — A mí me parece bien lo que dices, Pepe, pero después de haber trabajado toda la vida, no viene mal un descansito de unos años… — Tu ya tienes una nieta, y tendrás más –tomó la palabra Joaquín-. Ayudar a tus hijos a que eduquen a tus nietos es ya un bien que estás haciendo a la sociedad, porque la familia es parte de la sociedad.

— Tú apúntate a la tertulia de los jueves y verás qué bien lo pasas. Supone un pequeño sacrificio semanal, pero se compensa con la amistad que está generando esta tertulia: una verdadera amistad en el sentido ético de la palabra que, según algunos sabios es devolver el amor recibido. ¿De acuerdo, amigo Pedro? El ambiente comenzó a recobrar la naturalidad de otros jueves. Pepe recordó que era la hora de marchar, y que hoy le tocaba contar un chiste a David. David se puso en pie, engoló la voz y soltó su chiste malo: — El hombre del tiempo de la televisión fue a la consulta de la Seguridad Social y le dijo al médico: — No me encuentro bien, doctor, ¿quiere tomarme la presión atmosférica? La tertulia de este jueves terminó bien, como siempre; Pedro prometió no fallar nunca, salvo si debía ir de compras con su mujer…

— Veo que todos estáis contra el descanso merecido a los que hemos trabajado cuarenta años –replicó Pedro–. Yo pienso hacer lo que no he podido hacer durante mi vida: no quiero complicarme y depender nuevamente de otro trabajo. David se dio cuenta de que no había nada que hacer… de momento ante la postura de Pedro, y prefirió echarlo por el camino de lo positivo, porque si no iban –23–


APORTACIÓ LAS BODAS DE ORO DE LOS ABUELOS Dentro de un mes se van a celebrar las bodas de oro de los abuelos Mariano y Eulalia, y toda su familia ha iniciado los preparativos. Para dar más intimidad a la ceremonia, se celebrarán en una ermita cerca de la finca de su hijo Antonio, y la comida la preparará el abuelo Mariano, que es un experto en artes culinarias, con lo cual se ahorrarán unos euros que, tanto a los viejos como a los jóvenes, les venía de perlas en estos tiempos difíciles para toda la familia. Se calculó que serían unos veinte, todos familia, y algún amigo muy íntimo de los abuelos. Esta era la teoría matemática, porque, a la hora de la verdad, se sospechaban ausencias de personas muy queridas que, por diversas razones, habían anunciado que no podrían asistir a la ceremonia. La abuela Eulalia convocó a sus dos hijos, Juan y Luis, cuyas esposas –María y Paula– hacía años que no se dirigían la palabra, sin que se sepa a ciencia cierta el porqué de esta distancia entre cuñadas. – Supongo que tú, Juan, vendrás con María y los niños –fue el saludo de la abuela–. Y tú, Luis, no dejarás a Paula en casa este hermoso día… No es una pregunta ni una orden, es un deseo de papá y mío. Es un regalo del cielo poder celebrar los cincuenta años de matrimonio, todos sanos, nietos listos y buenos. Sí, es un regalo que no se puede desaprovechar ni

despreciar. Conque, ya lo sabéis; todos aquí. El abuelo Mariano prefirió no estar en la reunión, porque perdería los estribos y les diría cuatro verdades a sus hijos. Pero la abuela sabía que eso no arreglaba nada, y prefirió llevar el mando de la entrevista. (Se las había arreglado para convencer a su marido con buenas palabras para evitar una escena). – Lo de nuestras mujeres no tiene fácil arreglo –se defendió Juan ante su madre–. Tú sabes, madre, que no ha habido forma de reunirnos los dos matrimonios en quince años que llevamos casados. Quizá tú no has sabido hacerte con tus nueras, especialmente con María, porque creo que Paula no está tan en contra. ¿No es así, Luis? – Mira, Juan, no profundicemos en la cosa, que tiene sus raíces en la incompatibilidad histórica de suegras y nueras –respondió Luis. – Hombre, muy bonito –se enfadó mucho Eulalia–. Ahora resulta que yo tengo la culpa de que mis dos nueras no

–24–


se dirijan la palabra. ¡Qué cosas, Señor, qué cosas! Eulalia rompió a llorar y la entrevista terminó sin resultados. Juan y Luis salieron juntos de casa de su madre y se sentaron a tomar un café en un velador. Juan miró fijamente a su hermano y le reprochó: – Tanto tú como yo somos unos… calzones, y perdona por el adjetivo castizo. Si el primer día que nuestras mujeres empezaron a sembrar cizaña en la familia les hubiésemos leído la cartilla, otro gallo nos cantara. Recuerda que papá nos lo había dicho muchas veces y nunca le hemos hecho caso… – Sí, es absurdo, pero ya es muy tarde para rectificar –aseguró Luis. – Nunca es tarde si la dicha es buena, Luis… Eulalia y Mariano sufrían pensando en la fiesta, ¡que podría ser, además, la de reconciliación de las tres familias! Mariano no lloraba, pero lo llevaba dentro. Aquella noche no durmieron, pero a la mañana siguiente Mariano le dijo a Eulalia:

– En vista del fracaso de tu entrevista, he pensado en otra mucho más sensacionalista. A ver qué te parece: dentro de unos días voy a convocar una fiesta a la que invitaré solamente a nuestros seis nietos. ¡Hace tantos años que apenas se ven los primos! Me los llevaré a una granja, les invitaré a pasteles y a lo que haga falta, les explicaré en que consiste la fiesta de los abuelos el día de las bodas de oro, y les pediré que me hagan un regalo, un regalo especial… – ¿Y qué regalo les vas a pedir? –preguntó Eulalia un tanto incrédula. – Pues les voy a pedir que me traigan… ¡a las dos mamás! Eulalia abrazó a Mariano y de nuevo empezó a llorar: – ¡Que Dios te oiga, querido marido ochentón! Faltaba una semana para la fiesta y parecía, parecía que se iban a arreglar las cosas… definitivamente.

–25–


APORTACIÓ MI PRIMERA SEMANA (del diario de un jubilado) Me llamo Juan y escribo estas memorias una vez pasada la primera semana de mis vacaciones jubilares, porque no he tenido tiempo de hacerlo antes. ¡Parece mentira, pero esto de la jubilación se complica de tal manera que no te queda tiempo ni para disfrutar de esta larga etapa del cese laboral que nos espera a los «mayores»! Sólo han pasado siete días y me encuentro como un pulpo en un colegio: no sé qué hacer cuando me levanto a las siete, como cuando trabajaba; mi mujer me manda a comprar y siempre protesta por la baja calidad y alto precio del mercado; cuando entro en casa están limpiando y mi mujer me dice aquello de que «un jubilado en casa es como un colchón en el pasillo; ni tengo amigos, porque ellos se han quedado en la empresa ocho horitas diarias, y no están para cafelitos o similares; un vecino, que lleva veinte años jubilado, me marea constantemente invitándome a que aprenda a pintar, que maneje internet y que me

inicie en un inglés con que siempre había soñado… Un desastre, una tragedia griega; un anciano de sesenta y cinco años que lo único que sabía era trabajar y ahora le quitan el pico y la pala, la silla, la mesa y el libro de caja. Si digo que echo en falta las broncas del jefe, no me creería nadie. ¡Pues sí, señor, las echo en falta, porque cuando alguien te chincha es señal de que eres una persona más o menos importante, y que si te equivocas, es señal de que has trabajado y llevas el pan a tu casa! No sé por qué cuento estas cosas al papel, pero es que no tengo a quien decirlo, la verdad es ésta. Lanzo un SOS angustiado, como un náufrago echa al mar la botella con su mensaje… a ver si alguien misericordioso lo encuentra y viene en su ayuda. Si Dios me da los años de vida que a mi abuelo, estas «vacaciones» van a ser un poco largas. Espero encontrarles sentido con el tiempo y la paciencia…

–26–


CRÍTICA SOM AVIS Victòria Cardona (Editorial Mina, febrer 2008) (Edicions labutxaca, setembre 2011) Cuando hace apenas dos años de su importante libro Ensenyar a viure, Victòria Cardona nos sorprende con otro nuevo y muy interesante a modo de guía de abuelos, en el que aborda el tema de la «abuelitud» con una profundidad, un acierto y un sentido práctico, raras veces encontrados en los muchos tratados sobre la edad de la plenitud, la generación de la mal llamada «tercera edad». La autora tiene la magia de la maestra unida a la técnica de la experta, desarrolladas en el campo del amor que arranca del matrimonio y se perpetúa en hijos y nietois, y da sentido y solución a cuantos problemas se plantean en las familias a la hora de vincular las tres generaciones, y de dar carta de naturaleza a los abuelos en su alta misión. Reúne el libro facetas difíciles de armonizar: ame-

nidad, claridad, sentido práctico y profundidad técnica a la hora de dar consejos con que se cierra cada capítulo. La escritora que prologa el libro, Maria Carme Roca, resume en una breve frase lo que puede considerarse como la semblanza de la autora vertida en el libro. Dice así: «Som avis» no és només un llibre fèrtil en continguts, és un llibre ben escrit que ens captiva des de la primera pàgina per la musicalitat del text, pel seu llenguatge actual i situacions d’avui, però amb el bagatge enriquidor d’una persona que gaudeix de la categoria de ser àvia sense haver quedat ancorada al passat.

–27–

No es un libro más sobre abuelos: es el libro imprescindible para brujulear con éxito en la difícil singladura de la «abuelitud».


TEXTOS LOCALITZATS A LA XARXA INTERNET Opiniones de José Antonio Pastor Cañada publicadas en Cartas de los lectores de Forum Libertas (ww2.forumlibertas.com) Europa idealista El fracaso electoral del día 13 debe tener una explicación. Cada cual dará la suya. Yo doy la mía: si la Unión Europea es simplemente un sindicato de reparto de prebendas, subvenciones, representación y defensa de intereses materiales, y no es capaz de ofrecer a sus socios unos ideales nobles, unos valores de la dignidad de la persona; si no tiene fuerza moral para defender la vida y el digno vivir, la ética y la convivencia en paz; si, en una palabra, el contacto de los pueblos de Europa no nos hace mejores personalmente, se entiende el despecho de la abstención. Con un euro en cada ojo, no se pueden ver la cosas del espíritu: habrá que primar las virtudes y los valores, a ver si la gente nos sentimos orgullosos de la vieja y vapuleada Europa. (23/06/2004)

La dictadura del libertinaje La libertad es ese gran don mediante el cual la persona elige el bien de acuerdo con su dignidad. Libertinaje es la opción por lo inmediato placentero, con frecuencia irracional, que incapacita el desarrollo de las facultades superiores y contribuye al desorden social al tergiversar los valores hasta anularlos y sustituirlos por meras querencias casi zoológicas. En nuestra sociedad, en la que las palabras «libertad», «democracia», «dictadura» y otras que todos nos sabemos, marcan los derroteros de ciertas ideologías políticas, nos encontramos, sin embargo, con un encorsetamiento ideológico

que, lejos de fomentar la libertad individual, hipoteca los medios de comunicación, la propia legislación, las actuaciones políticas, las mismísimas modas, para forzarnos a aceptar unas formas de vida preestablecidas. Nos ofrece un sombrero único, y al que no le entre, ¡que reduzca la cabeza! Es tal el adoctrinamiento, el avasallamiento cerebral y costumbrista, que parece como si fuera obligatorio de necesidad vital seguir las normas que nos asedian a través de algunos medios –prensa, radio, televisión, cine, literatura–, que parecen jugar al corro de todo lo zafio, lo inmoral, incluso lo blasfemo y cuantos despropósitos contra la libertad se han inventado. Los dardos van con frecuencia contra la familia, en un afán dictatorial de dinamitarla, disfrazando su verdad con trampas semánticas de igualitarismo y tolerancia, con visos de apariencia legítima, o con demoledoras campañas, debidamente consignadas, de algunos poderosos medios. Contra esta plaga de nuevas dictaduras de libertinaje hay que vacunarse con urgencia y valor. La calle es de todos, nuestra también. Estamos pagando a ciertos políticos que nos escupen. Estamos conviviendo con las mentiras del sexo libre, de las nuevas formas de familia y de matrimonio, de los corruptores de jóvenes, de los agnosticismos beligerantes y excluyentes, del fomento de las infidelidades matrimoniales, y de tantos otros males. Pero vamos a ganar. Vamos a luchar contra estas nuevas y sutiles dictadu-

–28–


ras siendo cada vez más conscientes de nuestra dignidad de personas; diciendo, cuando sea necesario «no es verdad»; aferrándonos a nuestros principios morales; animando a los jóvenes a que descubran la verdad tras las trampas sutiles de la publicidad… Vamos a ganar, porque esta sociedad, esta querida sociedad nuestra, está gravemente enferma y somos muchos los que queremos estar sanos. afabarcelona@accionfamiliar.org www.accionfamiliar.org (6/07/2004)

blecer el principio de la vida frente a la muerte, la filosofía de la existencia frente a los algodones asesinos de quirófano y decreto ley. Yo felicito a los malteses, que ya fueron hospitalarios con Pablo de Tarso hace veinte siglos; a los irlandeses por su arraigo cristiano, y a los queridos vecinos andorranos que saben valorar la vida. (23/02/2007)

Meten ideología sospechosa en mi familia

Lágrimas de celuloide Lágrimas de celuloide vierten, ante la caja fuerte del Ministerio de Cultura, artistas, directores, guionistas, productores y demás parientes que viven del cine, porque la gente se queda en casa y no pasa por taquilla. La solución es muy sencilla, señores y señoras: hagan un cine honesto, con mensaje de valores, alegre, familiar, con el vocabulario que usamos la gente normal, con personajes normales, historias normales, y verán como todo se normaliza, incluso sus importantes cuentas corrientes. (9/02/2005)

Tres islas de esperanza en Europa, tres países por la vida En Europa hay tres islas en las que la esperanza nos hace pensar que puede ser la nueva imagen de este viejo continente que no acaba de encontrar su vertebración moral y humana. Estas tres islas defienden la vida y luchan contra el aborto oficializado, contra el infanticidio. Estas islas son Malta, Irlanda y Andorra, ésta ultima isla también, si no de mar, sí de belleza, de tierra verde, de sensatez y ejemplo para los que intenten esta-

Si la sociedad es esencialmente la suma de familias, y las familias son el impulso vital, el conjunto de valores y de recursos espirituales que la hacen eficaz, motora de iniciativas nobles y promotora de calidad de vida compatible con la dignidad de la persona, es la sociedad la que tiene que aprender y ponerse al servicio de la familia. Lo contrario es puro y duro materialismo dialéctico, estatalismo excluyente y depredación ideológica. Ciudadanía es, pues, el conjunto de aptitudes que la persona adquiere a partir de la vida de familia y ejercita en su profesión, en su convivencia y en su relación con las demás personas del entorno social. Ciudadanía es algo más que «calidad de ciudadano», como nos dice el dic-

–29–


cionario. Ciudadanía es el comportamiento de la persona respecto a sus semejantes. Es, en cierto modo, una forma ética de estar en sociedad. Es, por tanto, el efecto eficaz de un aprendizaje en el ámbito familiar en beneficio del prójimo, del bien común y de una convivencia pacífica, armoniosa desarrollada en un caldo de amor que se desprende de la cohesión familiar, inculturada con el esfuerzo, la dedicación y la educación. La usurpación del derecho de las familias a educar a sus hijos para la relación social es inyectar una ideología sospechosa en el ámbito sagrado de la familia. Lo normal es todo lo contrario: la familia forma ciudadanos para el quehacer social auxiliándose subsidiariamente de los medios que el Estado debe poner a su disposición y que la dignidad de la institución familiar acepta en la medida que no quiebra su integridad. Es mala toda incursión del Estado en el campo privado de la familia, erigiéndose en educador y usurpando a los padres el derecho a la educación de sus propios hijos. Esta postura sería propia de gobiernos totalitarios. (1/06/2007)

Lo más delicado de la familia Lo más delicado de la familia, lo más sensible, lo que exige un mayor cuidado, y un esmero y una delicadeza sin límites, es la infancia. El niño no es un ser en la sala de espera para ser persona. El niño –desde el choque vital intrauterino– es ya una persona con su dignidad a cuestas, con la misma dignidad que tendrá dentro de ochenta años cuando sea abuelo.

Tiene el mismo derecho al respeto de su vida que un premio Nobel, un jefe de Estado o un futbolista «galáctico». No le han traído aquí para adornar la sociedad ni para estorbar a nadie. El niño está aquí, vivo, creciente, sustancialmente injerto en la familia, para avisarnos que la vida es sagrada, delicada, vulnerable, y que en el cuerpo pequeño de un infante está toda la semilla de un futuro para la humanidad, y que ahogar esta semilla sagrada con una mala educación o con un abuso de poder adulto, es precipitarse al vacío. Toda la ternura, el candor, la inocencia, la transparencia del niño es un legado que no podemos adulterar, viciar, amonedar o contagiar de toda esa marea social que son las malas costumbres, el escándalo, la publicidad engañosa o la manipulación ideológica. La dignidad del niño exige a la familia y a la sociedad un cuidado extremo con lo que se dice, se exhibe, se anuncia, se filma o se televisa. El respeto a esa frágil dignidad de los más pequeños, requiere una sociedad y una familia que piensen en ellos, que se amolden a ellos, que vivan para ellos, que legislen pensando en ellos. Aún estamos a tiempo de que el futuro sea mucho mejor de lo que podamos imaginar.

–30–

(11/06/2007)


• Un desafío para el verano (novel·la). Ediciones Palabra. Madrid, 2010 Por salvar a un amigo y por hacer el bien a los demás, Henricus se embarca en este desafío con el entusiasmo propio de los sueños juveniles.

Llibres que traduí al castellà, localitzats a Internet: JOSÉ ANTONIO PASTOR CAÑADA Petita ressenya biogràfica: De professió Enginyer Tècnic Forestal, i Periodista, portava molts anys dedicat a temes d’orientació familiar i educació juvenil. Fou director de Programes educatius a la RNE (Ràdio Nacional d’Espanya). Traduí força contes, i escrigué també contes, novel·les, poesies i nadales. Morí a Sant Cugat del Vallès, el 21 de juliol del 2011, a 87 anys d’edat.

Obra pròpia, localitzada a la xarxa Internet: • El cuento del flautín, conte popular valencià. Coautor juntament amb María Isabel Negre. Ed. La Galera, Barcelona, 1975 i 1999 • La bonita historia de un niño feo. Ediciones Palabra, Madrid, 2007 Eliseo llegó a Villazul de muy lejos; traía una cicatriz en la cara a causa del ataque de un puma y por eso le llamaban «el niño feo». Allí demostró su valor e inteligencia.

Ed. La Galera, Barcelona: • El piojo y la pulga, adaptació de Jordi Cots de la versió escollida per Francesc Maspons i Labrós. 1973, 1977 i 1979 • Rehan, conte hindú. Pere Salabert. 1977 • Notcha, conte popular xinès adaptat per María Eulalia Valeri. 1977 • Wäinämöinen, llegenda finlandesa. Miquel Desclot. 1980 i 1985 • Eloy, un día fue música (Quan l’Eloi va ser música). Mercè Canela. 1981 i 1987 • El hermano rico y el hermano pobre, conte letó. Joles Sennell. 1981 i 2000 • Ingeborg, conte noruec adaptat per Jordi Jané. 1982 • El califa Cigüeña, conte de Les mil i una nits adaptat per Francesc Boada i Moret. 1982 • El sastrecillo valiente (El sastre valent), conte de Charles Perrault adaptat per Francesc Boada i Moret. 1982, 1989 i 2001 • El pleito del gato, conte popular català recollit per Joan Amades i adaptat per Jordi Jané. 1983

–31–


• Pedro pícaro (En Pere trapella), conte popular basc. Mercè Canela. 1983 i 1986 • La oca de oro (L’oca d’or). Mercè Canela. 1984 • Ibrahim, conte de Francesc d’A. Sales. 1984 • Las babuchas de la desdicha (Babutxes de la mala sort), conte de Les mil i una nits adaptat per Francesc Boada i Moret. 1984 i 1986 • La oveja negra, conte de Roser Capdevila. 1985 i 1987

• La serpìente blanca, conte de J. i W. Grimm adaptat per Jordi Jané. 1986 • El pez de oro, conte rus adaptat per Maria Eulàlia Valeri. 1988 i 1989 • La princesa y el guisante (La princesa i el pèsol), conte de Hans Christian Andersen adaptat per Francesc Boada i Moret. 1994 i 1998 • El mejor novio del mundo, conte adaptat per Joles Sennell. 2000 i 2007 Editorial Hyspamérica, Buenos Aires: • Una noche en la barca (Nit a la barca), conte d’Amèlia Benet. 1986

Una bonica mostra de la traça de José Antonio Pastor: també era capaç de transformar les carrutxes d’un tap de cava en una bestioleta, en un tres i no-res, amb les seves mans delicades

NECROLÒGICA Publicada al Butlletí d’orientació familiar N.90, setembre-octubre 2011, de l’Associació FERT (www.fert.es) El passat 21 de juliol va morir José Antonio Pastor. A més de moderador de Cof’s durant molts anys, va treballar al departament tècnic del FERT elaborant casos i notes tècniques per a tots els programes. Últimament estava col·laborant com assessor bibliogràfic a la nostra revista «Família i Cultura». Tots els qui l’hem conegut guardem d’ell un gratíssim record. Una mostra de la seva qualitat humana i finesa d’esperit ve reflectit en aquesta poesia escrita per ell mateix sobre el final de la seva vida:

Oración para el último día Cuando herido de vida llegue a puerto desarbolado en la niebla cerrada, en la casa paterna dame entrada por el portillo de tu pecho abierto. Cuando acabado mi camino incierto, mis manos se vacían de su nada, ciégame para entrar en tu alborada y ahoga en eternidad mi tiempo muerto. Y cuando entierre la ceniza mía en tu fosa de amor, quema mi frío: no me dejes al viento de mi suerte; dame un instante de tu eterno día para gritar «¡Señor mío y Dios mío!» en la muda frontera de mi muerte. José Antonio Pastor Cañada, E.P.D.

–32–


FOTOGRAFIES (a la Casa de Cultura) Bona part de l’Equip de redacció de DELTA gent activa, tot celebrant l’edició del Butlletí núm. 0 (dijous, 17.06.2010)

–33–


L’Equip de redacció de DELTA gent activa Celebració de l’edició del Butlletí núm. 0 (17.06.2010)

–34–


Equip de redacció de DELTA gent activa Celebració d’amistat després d’una reunió de treball (26.05.2011)

Visita de José Antonio Pastor a la Comissió permanent de DELTA g.a. (9.06.2011) –35–


Butlleti 6  

Període: Juliol/Setembre 2011 In-memoriam de José Antonio Pastor.

Butlleti 6  

Període: Juliol/Setembre 2011 In-memoriam de José Antonio Pastor.