Page 1

I nf or mat i onpr es s e-s ept embr e201 2

1 5

Noëlà 300 ¤ et pl us( pour El l e)

23

1

1 8

3

22

21

1 1

5

1 4

6

1 9

1 3

20

7

1 2

1 0

1 6

4

Z t

i

9

3

2

R

c

S

G

{

W u

=

1 7

D

8

24

-

1 /LASONI C -Ghet t o Bl as t eri 931 bt:300 € ( www. veent age. com)|2/UGG AUSTRALI A -El l i s onSl i m Tot e:349 € ( www. uggaus t r al i a. f r )|3/MOLAMI-Pl eat:300 € ( www. mol ami . com)|4/NORDI CA Tr ans fir eR1 W :349€95( www. nor di ca. com)|5/SI GG -SI GG Gol dBot t l e:450 € ( venduenexcl us i vi t é auxGal er i esLaf ayet t e)|6/K2-Br i ghtSi de:539€95( www. k2s ki s . com)|7 /KI LL Y -Odys éeW Jacket: 749€90 ( www. ki l l y. com)|8/FUSALP -Emma/489 € ( www. f us al p. com) |9/OXBOW -Raymonde: 320€( www. oxbowor l d. com)|1 0/EI DER-But t erMi l kJacket;349€90( www. ei der . com)

Noël Femme 300 euros  

Newsletter agence