Värnamo Näringsliv Magasin 2019/2020

Page 1

BREDARYD | LANNA | HORDA | RYDAHOLM | FORSHEDA | VÄRNAMO | BOR VARNAMONARINGSLIV.SE

BODIL ERICSSON TORP

En snabb bransch

– i snabb förändring

Värnamo 100 år Zink & glada medarbetare – en vinnande kombination

Schenker Värnamo – logistik i världen och tiden AMANDA SVENSSON

Med tydliga mål & stora drömmar NATIONAL BREDARYD NÄRINGSLIVSDAGEN 1337 LOGISTICS CYKELKONFERENS DITT VÄRNAMO SCIENCE PARK AFFÄRSTIPS HOLMGRENS MINGELBILDER GODBITAR FRÅN REGIONEN SEPARETT MEDLEMSNYTTA VARNAMONARINGSLIV.SE | 1


bsv har funnits i 50 år - vi är drygt 90 medarbetare vi har rätt kompetens som passar just ditt projekt!

Hållbara Avtryck lediga tjänster på www.bsv.se

Göteborg - Borås - Jönköping - Motala - Nässjö - Växjö - Värnamo - Kalmar arkitektur - inredning - fysisk planering - mark- och landskap - konstruk�oner - brandprojektering miljörådgivning - energirådgivning - infrastruktur - besiktning - projekt- och byggledning

DIN LOKALA BRÄNSLE- & DRIVMEDELSLEVERANTÖR! Besök vår hemsida för att läsa om hela vårt utbud och tjänster. svenskaoljebolaget.se.

Svenska Oljebolaget AB – När kvalité & service går först | Storgatan 35, Anderstorp | Telefon: 0371-58 75 70 | svenskaoljebolaget.se

Springs Move The World


Hållbarhet är temat för årets upplaga av Näringslivsmagasinet, en aktuell fråga för alla som driver företag. Vi har valt att lyfta fram och belysa några av dessa inspirerande företag, som alla jobbar med hållbarhet för en ekonomisk, social och hållbar utveckling. I magasinet får ni läsa om Separett AB som tillverkar framtidens toaletter, toaletter där man inte är

VÄRNAMO NÄRINGSLIV AB

Magasinet ges ut av Värnamo Näringsliv i syfte

beroende av vatten, som är en bristvara på flera håll

att lyfta fram Värnamo kommuns mångsidiga

i världen. Vi får också ta del av CSR Smålands erbju-

näringsliv och bredda kunskapen om bolagets

dande. En ideell förening som skapar engagemang bland företagen, att med hållbara verksamheter så bidrar man även till en attraktiv region.

arbete för utvecklingen av näringslivet i vår region. Magasinet delas ut via posten till alla företag i Värnamo kommun, medlemmarna i Värnamo Näringsliv samt andra aktörer inom näringsliv, arbetsmarknad och utbildning.

Vi presenterar Bodil Ericsson Torp, Värnamotjejen som idag är VD för Allermedia. Bodil är en av våra föredragshållare på inspirationsdagen 40 000 Möjligheter den 12:e Mars. En dag med fokus på nätverkande, möjligheter, trender och influenser. Vi gästas också av Göran Persson vår fd Statsminister som kommer att föreläsa om urbaniseringen och Gustav Stenbeck som pratar om mötet mellan hållbarhet och lönsamma affärer. En dag Ni inte vill missa! Det är fortsatt många företag som satsar i vår region. Ett av dom är National som valt att bygga en helt ny modern fabrik i Bredaryd och Logistikföretaget 1337 Logistics som storsatsar med ny anläggning på Bredasten. Holmgrens Bil hakar på trenden när campingen i Sverige ökar som aldrig förr och öppnar ett nytt center för husbilar och husvagnar i Värnamo, allt detta kan du läsa mer om i magasinet. Näringslivet i Värnamo kommun fogas samman av ett starkt nätverk och nära samarbete mellan företag, kommun och näringslivsbolaget. Det engagemang och den drivkraft som finns hos företagen i vår bygd är en framgångsfaktor för Värnamo. Vi jobbar alla för Värnamos

BOLAGET: Värnamo Näringsliv AB Jönköpingsvägen 15

vision 2035, att bli den mänskliga tillväxtkommunen med 40 000 invånare. Tillsammans med

331 34 Värnamo

Värnamo kommuns utvecklingsavdelning jobbar vi för att underlätta snabba och smidiga

www.varnamonaringsliv.se

etableringar i vår kommun.

info@varnamonaringsliv.se Tel. 0370 - 69 18 55

Jag hoppas att du gillar vårt nya magasin och att det ger dig inspiration. Kontakta oss gärna om du har några frågor om vår verksamhet, eller om du har några idéer på aktiviteter som vi

REDAKTÖR: Hanna Linell ANSVARIG UTGIVARE: Anki Hansson

kan göra ihop - allt för att öka attraktiviteten i vår region och nyttan för dig och ditt företag. Vi

GRAFISK FORM OCH PRODUKTION: Delour AB

finns till för er medlemmar.

OMSLAGSBILD: Pressbild FOTOGRAFER: Anders Wasser, Ofelia Wadskog, TEXT: Niklas Agaton & Hanna Linell

Trevlig läsning!

ANNONSER: Delour AB Tel. 070-354 27 83 annons@delour.se delour.se UTGIVNING: November 2019

ANKI HANSSON, NÄRINGSLIVSCHEF

UPPLAGA: 2.100 ex TRYCK: Värnamo Ljuskopiering

Innehållsförteckning

06. Kalender

31. Zero waste

08. En snabb bransch - i snabb förändring

32. CSR Småland

10. Affärstips

34. Zink & glad medarbetare

13. Med tydliga mål & stora drömmar

37. Ditt värnamo

14. National storsatsar i Bredaryd

38. Godbitar från regionen

16. Schenker Värnamo

40. Värnamo 100 år

18. Science Park - Innovation Race

42. Framtidens logistik

20. Nationell cykelkonferens

44. Medlemsnytta

22. Svenska Lager

45. Våra nätverk

23. Bredaryds Radio & TV

46. Den vattenfria toaletten

24. Samverkan för ökad attraktionskraft

48. Medlemmar

26. Samarbetsprojekt

51. Mingelsidor

28. Holmgrens expanderar

VARNAMONARINGSLIV.SE | 3


Värnamo Näringsliv Värnamo Näringsliv är ett utvecklingsbolag som skall stimulera tillväxten i regionen. Vi arbetar tillsammans med näringsliv och kommun för att långsiktigt påverka utvecklingen och skapa ett gynnsamt företagsklimat. Vi vill bidra till att nya företag etablerar sig i vår kommun, samt att befintliga företag kan utvecklas och blir mer konkurrenskraftiga både nationellt och internationellt. Värnamo Näringsliv fungerar också som en paraplyorganisation mot de övriga näringslivsföreningarna i kommunen, samt är del av det större nätverket Business Gnosjöregion AB.

Anki Hansson

Adam Svensson

Vakant

Näringlivschef

Affärscoach/projektledare

Tillträder inom kort

072-453 45 25

076-322 65 91

anki@varnamonaringsliv.se

adam@varnamonaringsliv.se

Styrelsen Vår styrelse består av representanter från Värnamo kommun, näringslivsföreningarna i kommunen samt en person med HR-kompetens.

Rolf Carlsson Styrelseordförande VFF/Bygga Fastigheter rolf@bygga.se

Thomas Schrewelius

Kenneth Peterson

Gottlieb Granberg

Hans-Göran Johansson

Stefan Henriksson

Ulf Svensson

Styrelseledamot Värnamo City & Värnamo Handel Trend house thomas@trendhouse.se

Styrelseledamot Forshedabygdens Näringsliv, Rydgården kp@varderingsmannenjop.se

Styrelseledamot Värnamo kommun gottlieb.granberg@ varnamo.se

Vice ordförande Värnamo kommun hans-goran.johansson@varnamo.se

Styrelseledamot Tvenne Torn WSP Sverige stefan.henriksson@ wsp.com

Adjungerad till Styrelsen Värnamo kommun ulf.svensson@ varnamo.se

Peter Fast

Mikael B Svensson

Azra Muranovic Mujagic

Filip Carlsson

Marcus Malveholm

Pernilla Strandberg

Styrelseledamot Lanna Bredaryd Quickset mikael@quick-set.se

Styrelsesuppleant Värnamo Kommun azra.muranovic.mujagic@varnamo.se

Styrelseledamot Företagarna i Gnosjöregionen Dinnergruppen filip.carlsson@dinnergruppen.se

Styrelseledamot VFF Proton Finishing AB marcus.malveholm@ proton.se

Styrelseledamot HR Representant Rapid Granulator pernilla.strandberg@ rapidgranulator.se

Styrelseledamot Bors Näringsliv Peter Fast Åkeri peterfastakari@ telia.com


Intresserad av nya kontorslokaler med bästa läge på Bredasten? Kontakta oss!

Sveriges lokalaste rekryteringsoch bemanningsföretag

Blästring

Oxelgatan 13, Smålandsstenar | blastolac.se

Pulverlackering

Våtlackering


2019/2020

Kalender 22 nov

05 dec

13 dec

16 dec

Nothindagen

quiz med Ditt värnamo

frukostmöte

Hall of fame

Näringslivsdagen på Arken i Värnamo

Quiz tillsammans med Ditt Värnamo på Harrys i Värnamo

Årets sista frukostmöte för medlemmar på Vandalorum

Invigning av Hall of Fame väggen, plan 3 på Gummifabriken i Värnamo

07 feb

17 feb Starta eget

Frukostmöte för medlemmar på Vandalorum

Starta eget information med Science Park, plan 3, Gummifabriken i Värnamo

JobbGPS

06 mars

12 mars 40 000 möjligheter

Frukostmöte

frukostmöte

JobbGPS mässa på Gummifabriken

40.000 Möjligheter på Gummifabriken i Värnamo

Frukostmöte för medlemmar på Vandalorum

Frukostmöte för medlemmar på Vandalorum

06 april

starta eget

24 april

Värnamo Näringslivsgala

08 maj

frukostmöte

13 maj

Rundtur med ditt värnamo

Starta eget information med Science Park, plan 3, Gummifabriken i Värnamo

Värnamo Näringslivsgala på Gummifabriken i Värnamo

Frukostmöte för medlemmar på Vandalorum

Rundtur med Ditt Värnamo för nyinflyttade och nyfikna Värnamobor

frukostmöte

03 mars

19 FEB

industrinatten

öppet hus

Industrinatten för alla elever i årskurs 8 i Värnamo kommun

Företagsbesök på Schenker AB

13 mars

03 april

gökotta

Starta eget

25 maj

05 juni frukostmöte

Starta eget

Gökottan på Toftaholm Herrgård tillsammans med Ljungby Business Arena

Starta eget information med Science Park, plan 3, Gummifabriken i Värnamo

Frukostmöte för medlemmar på Vandalorum

Starta eget information med Science Park, plan 3,

20 maj

17 aug

Gummifabriken i Värnamo

Frukostmöte

Frukostmöte

02 okt

10 okt Rundtur med Ditt Värnamo

Starta eget

Frukostmöte för medlemmar på Vandalorum

Frukostmöte för medlemmar på Vandalorum

Rundtur med Ditt Värnamo för nyinflyttade och nyfikna Värnamobor

Starta eget information med Science Park, plan 3, Gummifabriken i Värnamo

06 nov Frukostmöte

04 dec Frukostmöte

04 sep

Frukostmöte för medlemmar på Vandalorum

Årets sista frukostmöte för medlemmar på Vandalorum

12 okt

Se hela vår kalender: Vår kalender uppdateras kontinuerligt. Besök varnamonaringsliv.se för att se alla händelser och kommande evenemang.


22 November 2019

Nothindagen i Värnamo Årets Näringlivsdag på Arken i Värnamo har temat ” Framtida Ledarskap ”. Dagen invigs av landshövding Helena Jonsson och likt tidigare år inleds och avslutas dagen med mingel för ökat nätverkande. Talare är Ewa Hamilton,

Nothindagen 2019

SVT:s f.d. VD, Hans Sollerman, VD E-Man, Johnny Grauengaard, VD BSV Arktitekter & Ingenjörer och Bo Ahrenfeldt, läkare, psykiater, process- & förändringsledare. Under dagen delas även 2019 års Nothinplakett ut, ett pris för framgångsrikt och berömvärt företagande i vår region. Läs mer på forumfinnveden.se

06 MARS 2020

JobbGPS JobbGPS – Södra Sveriges största jobb- och utbildningsmässa Den 6 mars kl.10.00 öppnas dörrarna till södra Sveriges största jobb- och utbildningsmässa. Likt tidigare år kommer man hålla till på Gummifabriken i Värnamo. Här ges den som söker nya utmaningar i arbetslivet möjlighet att möta upp emot 100 arbetsgivare och utbildningsaktörer. Det bjuds på intressanta föredrag och de prestigefyllda priserna, Årets Yrkesinspiratör och Årets Möjliggörare kommer att delas ut. Läs mer på jobbgps.se

24 april 2020

Värnamo Näringslivsgala Värnamo Näringsliv arrangerar för femte året i rad Värnamo Näringslivsgala. Här bjuder vi in till en härlig kväll, full av positiva möten, hyllningar av pristagare, fantastisk underhållning och god mat. Vi vill med galan sätta fokus på företagande genom att hylla och lyfta de företag eller personer som gjort en särskild god insats för Värnamo under det gångna året. Målet med Värnamo Näringslivsgala är att bidra till att stärka bilden av ett attraktivt Värnamo och skapa en festlig mötesplats, där man kan mötas och umgås under trevliga och avslappnade former. Köp din biljett eller ta del av galan live via Värnamo Nyheters livesändning av kvällen. Läs mer och köp din biljett på varnamonaringslivsgala.se

20 maj 2020

Gökotta Gökottan på Toftaholm Herrgård har genomförts sen 2017 och är ett samarbete mellan Värnamo Näringsliv och Ljungby Business Arena. Det är en trevlig tradition där vi träffas över kommungränserna för att nätverka och ta del av lyckade projekt och satsningar. Vi får höra om företagsetableringar som skett på andra sidan kommungränsen och affärssamarbeten som skapats. Gökottan är en fantastisk mötesplats för att skapa kontakter och samarbeten som kan gynna näringslivet i båda våra kommuner. Läs mer på varnamonaringsliv.se/kalender VARNAMONARINGSLIV.SE | 7


En snabb bransch

– i snabb förändring


TEXT Niklas Agaton FOTO Pressbild

Medielandskapet förändras i en rasande takt. Nya aktörer tar allt större plats, mediehusen ser över verksamheterna och nya yrkesroller växer fram. – Framtiden är spännande och möjligheterna är stora. Men det gäller att ha mod att prova helt nya affärsmodeller, säger Bodil Ericsson Torp, koncern-VD för Aller media Sverige.

lag, med andra affärsmodeller, och bygga

digitala intäkter. Med hjälp av nya tjänster

ett starkt nätverk av influencers skapat helt

och samarbeten har de lyckats hitta nya

nya vägar till målgruppen. Arbetet har gett

finansieringsvägar. Tidningen som produkt

resultat – i dag når de i snitt 4 miljoner digi-

är inte dödsdömd menar Bodil, men heller

tala besökare i veckan och via magasinen 3

ingenting som branschen tryggt kan fortsätta

miljoner kvinnor i Sverige varje månad.

luta sig mot.

– I korta drag handlar det om att förstå det

– Framtiden är spännande och möjligheterna

förändrade konsumtionsbeteendet hos alla

är stora. Men det gäller att ha mod att prova

konsumenter, i alla åldrar. Fördelarna är

helt nya affärsmodeller, att vara snabbfotad

att vi aldrig har haft en större möjlighet att

och hitta nya vägar i en tillsynes traditionell

prata med våra kunder i realtid och ge dem

bransch. Tryckta tidningar kommer att finnas

relevant innehåll i rätt kanal vid rätt tidpunkt.

länge till, men vi kommer att se en struktur-

Utmaningarna är bland annat hastigheten.

förändring i marknaden och sannolikt möta

Det finns de som menar att linjärt tv-tittande

Att som mediehus vara relevant i rätt kanal,

färre titlar i hyllan. Men vi går mot ett bokslut

och fysiska tidningar redan hör hemma i

att förstå och tolka våra kunddata och däri-

som är ett av det starkaste genom tiderna

historieböckerna. Framtiden är här och den

från bygga vår affär, förklarar Bodil.

och det är helt unikt för branschen. Det är jag väldigt stolt över. Vi har fantastiska team

är digital. Med över 20 års erfarenhet från nordens största mediekoncerner har Bodil

Den förändrade branschen ställer också nya

av medarbetare och ledare som gör stora

Ericsson Torp fått följa – och till viss del

krav på kunskap, på grund av digital publi-

insatser i det dagliga arbetet och det gör den

leda förändringen från insidan.

cering med bland annat sociala medier som

stora skillnaden.

blivit en viktig del av dagens medielandskap. – Den enskilt största förändringen är det

Att som tidigare låta en bra journalist skapa

VÄRNAMO

snabba konsumtionsbeteendet av medier.

bra innehåll räcker helt enkelt inte längre.

Innan Bodil kom till Aller media var hon 15

Efterfrågan efter medieinnehåll som är

Idag är kanalerna många med både ljud och

år på olika positioner inom Bonnier där hon

relevant för varje enskild individ, har aldrig

rörligt innehåll.

avslutade i koncernledningen med övergripande ansvar för HR och kommunikation.

varit större. Alla våra kunder vill kommunicera med oss i digitala kanaler och på olika

– Affären är helt teknikberoende. Teknik,

Men Bodils karriär inom mediebranschen

plattformar, 24 timmar om dygnet, 365 dagar

utveckling, data och analysprofessioner är

började faktiskt redan under uppväxten

om året, berättar hon.

helt avgörande för att bygga ett mediehus.

i Värnamo. Efter avslutat gymnasium var

Att våga testa, ompröva och jobba agilt är en

hennes första jobb på reklamavdelning hos

NYA AFFÄRSMODELLER

del av receptet. Att våga göra stora föränd-

postorderföretaget Jotex. Och även om hon

OCH KOMPETENSER

ringar som vi har gjort, där vi sagt upp 200

flyttade därifrån för snart 30 år sedan åker

Med varumärken som Elle, Året Runt och

personer för att snabbt nyrekrytera helt nya

hon tillbaka så snart tillfälle ges.

Svensk Damtidning har Aller media tradi-

personer med annan kompetens , det kräver

tionellt varit magasin riktade mot kvinnor.

både mod och hårt arbete, berättar Bodil

– Jag har fortfarande mycket starka band

Men de senaste åren av vikande upplagor

vidare.

till Värnamo där delar av min familj bor. Jag åker dit så ofta det finns möjlighet, ofta i

har gjort att magasinen nu bara utgör en av många distributionskanaler, istället har Aller

FRAMTIDEN

samband med familjefirande såklart, säger

media genom att köpa upp andra mediebo-

Aller har lyckats bra i omställningen till

hon avslutningsvis.

VARNAMONARINGSLIV.SE | 9


Affärstips Vi bjuder på smarta tips för dig som företagare.

01

KARMA

Med Karmas app kan du köpa bra mat som blivit över från restauranger, caféer och matbutiker till ett billigare pris. Perfekt till kvällens middag eller

02

MINI ELECTRIC

Nya MINI Electric tar inte bara vara på den tidlösa MINI-designen från deras ikoniska 3-dörrars modell. Den är laddad med decennier av stora idéer och utmanande design för det moderna

morgondagens lunch.

stadslivet.

03

MELLANCHEFER EMELLAN Podden för dig som är eller har en mellanchef. Här delar riktiga mellanchefer

04

MER ÄN STÄDNING En fräsch och välkomnande arbetsmiljö betyder mycket för såväl personal som besökare. Med tjänsterna städning, hyr entrématta, kaffemaskin, leverans av fruktkorg och utomhusskötsel förenklar

med sig av okända historier om svåra,

Clenera vardagen för er som företagare.

intressanta och komiska händelser ur verkligheten och får också hjälp att lösa dem.

05

HÅLL KOLL Kraftfulla och tåliga Tile Pro spårningsbricka hjälper dig hitta grejer du ofta tappar bort. Placera en Tile på eller i saken du behöver. När du väl behöver den ringer du den från mobilappen eller ser den på kartan.

06

STRATEGISK INTERN KOMMUNIKATION Den första svenska boken med ett hel-

hetsgrepp om den interna kommunikationen ur ett strategiskt perspektiv.


MATJORD | BARKMULL | GRUS | SAND | TRANSPORTER MASKINER | MÄTTJÄNSTER | PROJEKTERING

ALLT DU BEHÖVER FÖR MARKARBETEN & LITE TILL

Vi levererar grus, makadam och matjord. Vi hjälper er när det gäller markentreprenader.

www.lbcvl.se | 0370 - 65 67 90 | info@lbcvl.se


TRUCKAR FÖR RIKTIGA KNEGARE! Söker du en tryggt leverantör när du ska köpa ny eller begagnad truck? Med över 30 års erfarenhet vågar vi lova att vi kan det vi gör. Vi säljer tryckar för alla ändamål, stora som små, lätta som tunga. Vi erbjuder Uni Carries (ATLET) fullständiga trucksortiment och har ett stort begagnat lager. Läs mer på liftstore.se eller ring 070-590 37 79. Välkommen till oss!

LIFT STORE®

High Chaparral 330 31 Kulltorp

info@liftstore.se www.liftstore.se 070-590 37 79


TEXT Niklas Agaton FOTO Anders Wasser

Med tydliga mål & stora drömmar vidare till huvudsta-

I början handlade det mest om att planera

den.

Günthers tid, nu har jag mer kvalificerade

– Jag landade i Stockholm för att jag fick jobb som strategikonsult på en liten byrå. Men jag sa upp mig ganska snabbt eftersom jag inte trivdes, jag tycker inte man ska stanna på ett jobb som inte är kul. Jag hade egentligen aldrig tänkt att jag skulle bo i Stockholm men jag trivs jättebra. Det känns som jag har alla möjligheter i världen när jag vaknar, berättar Amanda vidare.

Amanda Svensson hade som mål att bli VD, starta eget företag och att agera investerare, allt inom fem år. Men redan efter knappt ett år var målen uppfyllda – utöver hennes riktiga jobb som VDassistent på Företagarna. – Jag sätter mål och ser till att nå dem. Jag är handlingskraftig och vågar drömma stort, förklarar hon.

MENTOR GÜNTHER OCH FÖRETAGARNA När det blev dags för Amanda att söka nya utmaningar fångades hennes uppmärksamhet av en tranieeplats som assistent åt vd Günther Mårder på organisationen Företagarna. Företagarna är en organisation som kämpat för landets företagare i över 100 år med det övergripande målet att skapa bättre förutsättningar att driva företag i Sverige. Dels hade Amanda varit intresserad av företagande sedan barndomen i Bredaryd, men framför allt hade hon med intresse följt Günther.

Amanda föddes 1991 i Bredaryd, två mil

– Jag följde honom sedan länge på Twitter

utanför Värnamo. En farfar som drev åkeri

eftersom jag var medlem i Unga Aktiesparare

och var en stor förebild inspirerade Amanda

och han tidigare varit vd för Aktiespararna.

till att också vilja bli företagare.

Så jag läste på om Företagarna och tänkte:

– Sista året på Finnvedens gymnasium fick

Wow vilken cool organisation. Det är Sveriges

vi pröva på Ung Företagsamhet. Jag och en

största företagarorganisation och företräder

kompis drev Fikaexpressen som levererade

60 000 företagare runt om i landet. Jag kände

fika från ett populärt café utanför Värnamo,

att jag ville jobba nära företagare och hjälpa

till olika företag inne i staden. Där någon-

till att förenkla deras vardag, säger Amanda.

stans föddes mitt intresse för företagande,

uppgifter. Bland annat projektledde jag hela arbetet med vår verksamhetsplan 2019–2020 och ansvarar för, samt leder, våra personalkonferenser, berättar Amanda. VÅGA DRÖMMA STORT Det är ingen slump att Amanda redan kommit så långt som hon har gjort. Bakom framgången ligger en naturlig nyfikenhet, en bergfast målmedvetenhet och mycket hårt jobb. – Jag har i och för sig haft det ganska lätt. Günther har alltid gett mig massa spännande uppgifter, jag har bara behövt tacka ja. Jag tycker om att utvecklas, vill lära mig nya saker hela tiden. Men framför allt vågar jag drömma stort och jobbar sedan hårt för att nå mina mål. Mitt personliga mål är att nå min fulla potential – hur långt kan jag nå om jag inte ger upp? frågar sig Amanda. Utöver hennes karriär på Företagarna har Amanda även blivit vald till vd för Swedish Software – en företagarorganisation för IT-branschen. Ett av hennes mål var att bli vd innan hon fyllt 28 år, det målet uppfylldes med en veckas marginal. Övriga mål som att starta eget företag och agera extern investerare var redan uppfyllda. – Det handlar såklart om att våga tro på sig själv, sedan har jag haft en väldigt trygg barndom också. Jag har aldrig haft någon press hemifrån utan har fått hitta mina drömmar själv. Min familj bor kvar i Småland men min sambo har flyttat upp till Stockholm och även om vi trivs bra här kommer vi nog flytta hem någon dag. Jag är väldigt stolt över att komma från Småland, avslutar Amanda.

AMANDAS FEM TIPS FÖR FRAMGÅNG – Tro på dig själv och våga drömma stort

2016 lyckades Amanda knipa den åtråvärda

– Visualisera dina mål och drömmar

platsen som VD-assistent och har sedan

– Välj rätt chef, alltså någon som vill satsa på dig

Efter avslutat gymnasium och ett sabbatsår

dess haft förmånen att både utveckla och att

– Var prestigelös och ge 100 procent på alla jobb

väntade fyra år på Linköpings Universitet

utvecklas.

– Omge dig med människor som inspirerar och

där Amanda utbildade sig till civilekonom,

– Idag har jag samma titel som när jag bör-

stöttar dig, välj vänner och sambo noga

och med en färsk examen gick resan sedan

jade 2016 men jag har inte samma uppgifter.

berättar hon.

VARNAMONARINGSLIV.SE | 13 VARNAMONARINGSLIV.SE | 13


TEXT Niklas Agaton FOTO National Bredaryd

National storsatsar i Bredaryd För fem år sedan köpte plast- och gummitillverkaren National Sweden företaget DX Plastic i Bredaryd. Verksamheten kunde då ha flyttats men istället valde National att satsa och bygga nytt. Nu är den nya fabriken i full drift. – Den avgörande faktorn var kompetensen. Man kan flytta en maskin men inte kompetens, förklarar bolagets VD Cristian Hallin.


Det är en oerhört spännande region, än idag blir jag fascinerad av alla de världsledande bolag som ligger i byarna här omkring, säger Cristian.

National Sweden är ett familjeägt företag med

– Den oron var obefogad. Den avgörande faktorn

huvudkontor i Halmstad. Förutom Halmstad har de

var kompetensen, man kan flytta en maskin men

anläggningar i Högsäter och numera alltså Bredaryd

inte kompetens. Istället byggde vi en helt ny fabrik,

där produktionen är inriktad mot extrudering av

skräddarsydd för våra ändamål och de kundkrav vi

termoplast. En teknik som används för att produ-

har. Vi bytte även namn till National Bredaryd för att

cera slangar, rör och profiler, kunderna finns inom

visa att det är här vi hör hemma.

industrin och medicinteknik. Framtiden ser enligt Cristian ljus – Vi är främst en underleve-

ut och han trivs bra i Bredaryd.

rantör som uppfyller specifika

National Sweden omsätter i

behov hos våra beställare.

nuläget 650 miljoner på deras tre

Halva verksamheten riktas

anläggningar och han ser ingen

mot industrin – byggnads och

anledning till att de inte ska kunna

automotive, halva är produk-

expandera ytterligare.

tion till läkemedelsindustrin – Vi planerar för en expansion.

och till medicintekniska kunder. Exempelvis slangar för

Att växa med både nya och

olika typer av medicinska app-

befintliga kunder. Nu ska vi börja

likationer, förklarar Cristian.

jobba på att medvetandegöra den kapacitetsökning vi skaffat oss

Slangarna tillverkas i så kal�-

genom den nya fabriken.

lade renrum – en miljö som

Bredaryd är en bra plats, Gnosjö-

ofta används på sjukhus för

regionen kännetecknas av just

till exempel operationer men

tillverkningsindustri med hög

även till viss tillverkning. Som

kompetens. Det är en oerhört spännande region, än idag blir jag

den medicintekniska. Ett renrum har låga, kontrollerbara halter av föroreningar

fascinerad av alla de världsledande bolag som ligger

som damm, mikrober och kemikalieångor, därför

i byarna här omkring, säger Cristian.

ställs en hel del krav på dem som ska utföra arbetet. MILJÖPLAST – Det är ganska speciellt, våra operatörer har på sig

Plast som material målas med jämna mellanrum

dräkt, hårnät och går igenom olika slussar för att

upp som en miljöbov, plastpåsar och sugrör är ett

komma in. Vi är ganska ensamma om att extrudera i

par exempel på produkter som möter allt mer mot-

renrum så vi hittar kunder i hela världen, exempelvis

stånd. Men det är skillnad på plast och plast och rätt

USA, Kina och Malaysia, berättar han vidare.

använt behöver det inte vara miljöfarligt alls.

NY FABRIK I BREDARYD

– I vissa avseenden är plast väldigt miljövänligt, det

Anledningen till att National valde att expandera

krävs exempelvis väldigt lite energi för att tillverka.

verksamheten till Bredaryd var på grund av de unika

Men det är helt klart vedervärdigt att se all plast

kvaliteter som fanns där. Bolaget DX Plastic köptes

som flyter runt i världshaven. Vi driver flera projekt

upp för att de låg i framkant vad gällde extrudering

med miljövänliga plaster, biologiskt nedbrytbara där

inom plastsektorn och passade därmed bra in i

det inte blir någon plast kvar. Det finns en del utma-

Nationals verksamhet. Idag jobbar 20 personer på

ningar, men också lösningar. Jag tror vi kommer se

anläggningen men när köpet offentliggjordes hördes

en branschrevolution i framtiden, förklarar Cristian

en del oroliga röster kring Bredaryd.

avslutningsvis. VARNAMONARINGSLIV.SE | 15


TEXT Niklas Agaton FOTO Anders Wasser

Schenker Värnamo – logistik i världen och tiden

Schenker är en av världens största logistikleverantörer med ungefär 75 000 anställda på 2000 platser. Sverige är indelat i 22 distrikt där Värnamo är ett av de största. – I Värnamo är vi 130 anställda men med våra partners och åkerier sysselsätter vi upp emot 1000 personer. Inom logistiken finns många specialiserade nischaktörer som gör en sak, det är inte vi. Vi är jäkligt bra på kvalitativ vardagslogistik, förklarar Fredrik Nygren, distriktschef Schenker Värnamo. Anledningen till att centralen i Värnamo är så stor är att den fungerar som gateway till Europa och världen. Och eftersom dagens konsumtion blir allt mer global innebär det många leveranser till och från kontinenten. – Vi lever i en internationell värld, vi köper och säljer över gränserna. Internet gör att det har blivit mycket lättare att handla internationellt. Vi har idag 23 dagliga avgångar till Europa, Värnamo är den hubb som Schenker har valt, berättar Fredrik vidare. Det är flera anledningar till att det blev just Värnamo menar Fredrik. Dels är det av geografiska skäl, men sedan har Värnamo också ett starkt företagsklimat vilket är positivt. Dessutom har det fördelar att inte verka i Stockholm eller Malmö då det blir lättare att föra en konstruktiv dialog med kommun och näringsliv. – Kör du från Paris eller Belgien så är Värnamo bra, det är på vägen till övriga Sverige och om godset ska till Skåne är det inte så långt tillbaka. Det är lagom långt till allt. Och det är lättare att samverka med andra aktörer i Värnamo än i storstäderna och vi har dessutom lättare att hitta personal, säger han. INTE KÖRA LUFT

Vårt konsumtionsbeteende har förändrats. Med hela världens utbud i mobilen shoppar vi mer än någonsin vilket såklart leder till fler och längre transporter. Det ställer nya krav på logistikbranschen – inte minst ur ett miljöperspektiv.


”Vi måste optimera alla körningar och pussla ihop bilarna på bästa sätt, det är extremt viktigt hur vi fyller dem. Vi får aldrig köra luft, konstaterar Fredrik Nygren, distriktschef Schenker Värnamo.”

Logistikens utmaning ligger i att frakta så mycket som möjligt med så få körningar som möjligt. Allt gods – från Europa eller Sverige – som kommer till Värnamo ska lastas upp, fördelas till olika bilar och sedan skickas vidare. Till det krävs en hel del tankeverksamhet, målet är att alla bilar ska vara rätt lastade på alla sträckor – även på vägen tillbaka. Därför är Fredrik nu på gång att anställa ytterligare sex personer som ska stärka upp trafikledningen. – Vi måste optimera alla körningar och pussla ihop bilarna på bästa sätt, det är extremt viktigt hur vi fyller dem. Vi får aldrig köra luft, konstaterar han. BRA FÖR MILJÖN Att inte köra luft är så klart bra för Schenkers affärsmodell men dessutom gynnar det miljön. Trots att medvetenheten kring miljöfrågan kanske aldrig varit större shoppar vi ändå mer än någonsin. Och eftersom ökningen framför allt sker hos e-handlare blir transporter så klart oundvikliga. – Utmaningen är att optimera transportflöden när vårt köpbeteende inte är optimerat. Alla sitter och klickar hem enstaka saker och alla vill ha det nu. Förr skickades dessutom var fjärde paket i retur tillbaka till försäljaren, men det har blivit något bättre, säger Fredrik. Miljöfrågan tas på stort allvar på Schenker som ligger i framkant vad gäller miljövänliga transporter. Mycket handlar fortfarande om att fylla bilen så bra som möjligt för att kunna köra så få sträckor som möjligt men flera andra initiativ ligger i pipeline. – Utöver att optimera varje last använder vi tåg när vi ska transportera till Norrland. Vi har biogasbilar, och har beställt mindre eldrivna distributionsbilar. I Linköping drar vi igång en cykel nu och i Jönköping testar vi en självkörande el-lastbil, den första i Sverige. Att vi är så stora gör att vi kan jobba i teknikens framkant vilket jag tror är avgörande. Vi har en kul framtid men vi måste tänka på miljön, ingenting tyder på att transporterna skulle minska, tvärtom, avslutar Fredrik. VARNAMONARINGSLIV.SE | 17


TEXT Carola Öberg

Science Park Varför ett Science Park innovation race?

Tänk dig att du får tillgång till all tänkbar kompetens under något eller några intensiva dygn. Allt för att utveckla ditt företag eller din idé. Från embryo till själva produkten eller tjänsten. Hur du tar fram den, hur du kommunicerar och säljer den. – Vi kallar det innovation.

Kan man ”innovera om innovation”?

Vi är lika med Science Park Innovation Runway. Allt börjar givetvis

Men, hur ”innoverar man innovation”?

med dig som uppdragsgivare. Ofta etablerade företag som är starka i

– Genom att vända på hela processen.

sin vardag, men som vill komma vidare. Nå ett steg till genom innova-

Vi tittade inte framåt, utan bakåt.

tion. Då är vi stödet.

Vi bortsåg från rådande IT-miljöer, för att istället fånga vardags-

NETMINE Netmine i Värnamo jobbar med innovation. Beskrivet på ett mer handgripligt vis; man levererar gränsöverskridande produkter mellan affärsområden som systemutveckling, IT-teknik och molntjänster.

problemen. En förutsättning för att skapa de absolut bästa produkt- och affärslösningarna är att koppla ihop kompetenser i ett ekosystem. I ett Innovation Race samlar vi därför en bred extern kunskap runt företaget. Allt från internationella studenter till affärspartners. Teknik, material, design, konstruktion och produktion. Eller experter runt digitalisering, hållbarhet och globala marknadsperspektiv. Innovation är det absolut viktigaste konkurrensmedlet. Det handlar enkelt uttryckt om att uppfinna nya affärer tillsammans.

Vilka rutiner, uppgifter och jobb kämpar man dagligen med? – Det är inte lätt att ”problematisera”, när man gärna vill ”innovera”. Men den omvända metodiken fungerade verkligen. – Att fokusera på behov snarare än teknik skapar en vassare beställarkompetens och nöjdare kunder. Framåt skall vi nu med hjälp av denna behovskartläggning börja generera utmaningsdrivna lösningar för respektive medverkande företag, säger Magdalena Hellman, Marknadsansvarig på Netmine.

324 timmar innovation på en dag FORMENTA Är antal timmar ett mått på innovation? Givetvis inte. Däremot uppstår innovation när man samlar och ”krockar” 27 människor med olika bakgrunder, kunskaper och förmågor under 12 intensiva timmar.

Från en briljant produkt till en helt ny affärsmodell SEPARETT Man hinner mycket på 32 timmar. Uppdraget var tydligt formulerat; att tillsammans med Separett AB i Värnamo utveckla en

Det var precis vad som hände när vi körde ett Innovation Race

ny urinseparerande toalett (utan vatten och el) anpassad för

hos Formenta i Värnamo. Ett av Smålands mest spännande och

marknader där bristen på utrymme är en avgörande faktor.

snabbast växande företag. Med fokus på tankar om framtidens produkter för utomhusmiljöer, som flaggstång, papperskorgar

Produkten skulle vara bättre på alla plan; större flexibilitet när

och cykelställ genererades en mängd innovativa (och inte minst

det gäller användning, kommunikation och installation i jämfö-

genomförbara) idéer. Genom helt nya perspektiv blev både vi

relse med dagens urinseparerande toaletter.

och produkterna smartare. En underbar kombination. Det kal�lar vi innovation.

Vi gick från att analysera behovet till att ta fram nya spännande lösningar. Vid målgången hade vi skapat en helt ny (och inno-

– Vi har alltid satsat på att skapa starka och hållbara produkter för

vativ) totalettdesign. Samtidigt som vi parallellt arbetat fram en

offentliga utemiljöer. Nu satsar vi också på förbättrad kundupple-

affärsmodell helt anpassad efter de tilltänkta marknaderna. Ett

velse och smarta lösningar. Detta är en viktig del i utvecklingen av

fullständigt koncept byggt på design, funktion, flexibilitet och

familjeföretaget för framtiden, säger VD Henrik Nyholm.

pris.


Gå med i Sveriges största organisation för företagare.

EN MODERN TRÄNINGSNLÄGGNING MITT I FORSHEDA Bli medlem i ett av regionens fräschaste gym

Det här och mycket mer får du: • Erbjudanden från samarbetspartners inom bilar, finans, drivmedel, resor boende och telefoni. • Förmånliga företagarförsäkringar. • Kostnadsfri juridisk telefonrådgivning. Gå med i Företagarna idag. Läs mer på foretagarna.se

nlfitness.se | Alla dagar kl 05.00-23.00

Företagarna Gnosjöregionen | 070-354 27 83

1858 Print_Företagarna_Västerbotten_90x134 .indd 2

2019-05-31 09:20

Vi skapar både attraktiva arbetstillfällen och trevliga restaurangupplevelser för dig och dina kunder. Välkommen att kontakta DinnerGruppen för att skapa unika event & fester för både små och stora sällskap. Catering? Vi levererar maten till ditt event. 0370-30 56 51 | dinnergruppen.se Vi finns i Jönköping, Vetlanda, Värnamo och Växjö.


TEXT Niklas Agaton FOTO Anders Wasser

Värnamo värd för nationell cykelkonferens


Cykeln som transportmedel upplever en renässans. Miljömässiga fördelar såväl som argument för den personliga hälsan lyfts fram för att få fler att välja det hållbara transportsättet och i många av Sveriges kommuner diskuteras för fullt hur cyklingens attraktionskraft ska kunna ökas ytterligare. Som en del i det arrangeras av Sveriges Kommuner och Landsting, tillsammans med Trafikverket, årligen Cykelkonferensen – Sveriges största mötesplats för cykelfrågor. – Värnamo är värdstad 2020 så i slutet av maj kommer över 200 cykelentusiaster hit för att diskutera olika cykelfrågor. Jättekul tycker vi inte minst för att vi vill vara en cykeldestination, berättar Mia Berglund som är chef för destinationsenheten på Värnamo kommun.

I slutet av maj 2020 intar cykelentusiaster från hela landet Värnamo. SKL och Trafikverkets årliga cykelkonferens kommer äga rum i den omgjorda Gummifabriken – en fabrik som historiskt faktiskt tillverkat just cykeldäck.

Värnamo satsar på cykling och har mycket att erbjuda såväl boende som besökande. Borgen i Värnamo samt Isaberg. Har arrangerat SM i mountainbike flertalet gånger och bortsett från SM-banor finns där många varierande och på olika sätt utmanande MTB-leder och pumptracks för den våghalsiga. För den som hellre vill öva landsvägscykling är förutsättningarna runt Värnamo också goda. Men kommunens ambitioner sträcker sig längre än så. – Vi vill få upp cykelfrågor ännu mer och göra hela Småland till en cykeldestination. För tävlingscyklister såväl som pendlare och fritidscyklister. Det är första gången konferensen kommer hit så det blir till att kavla upp ärmarna. Det är viktigt att visa upp för SKL att vi kan arrangera så här stora evenemang, berättar hon vidare. BRA FÖR STADEN – PÅ FLERA SÄTT Att staden fylls av cykelentusiaster är såklart roligt ur flera perspektiv, inte minst då Värnamo får möjlighet att visa upp sig som mötesdestination. Besöksnäringen skulle ha mycket att vinna på att fler evenemang hittade till staden, men även ur andra perspektiv är det här positivt. – För oss är det roligt att visa upp Gummifabriken som nu är färdig och faktiskt kan hålla stora möten. Lite kul i sammanhanget är också att Gummifabriken tidigare tillverkat just cykeldäck, fabriken stod för nästan 50 procent av Sveriges alla cykeldäck. Men det är också ett sätt att långsiktigt kunna lösa en kompetensfråga. Om vi visar upp oss och ger ett positivt intryck – då är chansen större att duktiga människor sedan väljer att söka sig hit, förklarar Mia. 100 CYKLAR En utmaning kvarstår dock – att skaka fram 100 cyklar. Tanken är nämligen att konferensens deltagare ska få cykla runt på guidade turer i området. Turer som skapas för konferensen men som kommer leva vidare och kunna genomföras av andra också, exempelvis stadens skolor. – Kanske en historisk runda eller en genom det företagsamma Värnamo. Där behöver vi ha Näringslivets hjälp med att hitta cyklar till gänget, tanken är att vi ska kunna ta fram 100 cyklar som är kopplade till 100-årsjubileet, avslutar Mia hoppfullt. VARNAMONARINGSLIV.SE | 21


VI GÖr MÄNNISKOR & FÖRETAG FRAMGÅNGSRIKA. Rekrytering | Utbildning | Media Drivkraft | Affärskraft

Svenska Lager Svenska Lager är ett innovativt företag som förändrar en hel bransch genom att värdera och fokusera på hållbarhet i sin affärsidé. Unika produkter, insikten av kundens utmaningar och en stark vilja att förbättra miljön har lagt grunden för en snabb tillväxt. Fokus på ett smalt affärsområde har gjort att Svenska Lager fått stor erfarenhet och blivit marknadsledande på kort tid. Däckhotellen i bil- och däckbranschen har

tionslokaler i Smålandsstenar. Det har varit

varit eftersatt med ett tungt, stressigt

ett privilegium att få förverkliga idéer och

och smutsigt arbete med många arbets-

produkter med underleverantörer från fram-

relaterade långtidssjukskrivningar. Svenska

för allt GGVV- området som sitter på unika

Lagers kunder slipper manuella lyft och

kompetenser.

får ett bättre flöde vilket leder till ökad lönsamhet.

Svenska Lager startades för 10 år sedan och har vuxit till 70 miljoner i omsättning, 11

Produkterna Svenska Lager erbjuder mark-

anställda och med en helt egen produkt-

naden utgår från att däcken förvaras

serie av däcktruckar, ställage, tvättar och

liggande i en stapel om 4 hjul. Med anpassa-

lyfthjälpmedel. Tack vare kvalitetsprodukter

de lyfthjälpmedel som förflyttar hjulstapeln

och ett par patenter har man även ett försälj-

i de optimerade ställagen har man tagit bort

ningskontor i Frankfurt, samt återförsäljare

de manuella lyften. Man har även utvecklat

i Norge, Danmark och Belgien. I Europa

en unik hjultvätt som tvättar hela hjul-

marknadsförs däckhanteringslösningen som

stapeln helt automatiskt utan kem och med

Wheelsystem360 där man är tydliga med att

ett slutet vattensystem. På så sätt har de

produkterna kommer från Småland i Sverige.

blivit det självklara valet inte bara när det gälFredrik Lingeskog VD, Svenska Lager

ler arbetsmiljö utan även när det gäller miljö.

Nu kikar man framåt på USA, Kanada, Japan och övriga länder som värdesätter arbets-

Svenska Lager har sitt kontor i Värnamo men

miljö samt har en säsong med vinter- och

monterar hjultvätten i egen regi i produk-

sommardäck.


Bredaryds Radio & TV Sedan 1975 har Janne Ragnarsson och systern Angela Remne drivit den, för regionen, välrenommerade butiken Bredaryds Radio & TV. Men redan 1942 bildades företaget av Janne och Angelas pappa, Ragnar Karlsson, vars fokus då var foto. I butiken i Bredaryd finns ett överflöd av

Bredaryds Radio & TV har också växt mycket

kunskap, engagemang och serviceanda. Som

på företagssidan genom bland annat mobila

kund får du alltid personlig kontakt.

kommunikationslösningar och nätservice.

Bredaryds Radio & TV tillhör Dialect vilket

För många är Bredaryds Radio och TV

innebär konkurrenskraftiga priser och möjlig-

förknippat med Bang & Olufsen. Sedan B&O

heten till en stor portfölj av verktyg för att

lanserades i Sverige 1974, har man varit

göra det smidigare för bland annat företa-

certifierad. Vilket man är ensam om.

gets IT- och fordonslösningar. Hemligheten i hur man överlever de gigantiska Bredaryds Radio & TV erbjuder produkter

kedjorna? Janne själv har haft och har, till-

från i stort sett alla på marknaden förekom-

sammans med sina medarbetare, en stor del

mande varumärken. Förutom integrering av

i att man idag förknippar Bredaryds Radio

ljud och bild i din bostad hjälper medarbetar-

och TV med produktkompetens, personligt

na även till att installera din nya telefon vilket

engagemang och hög servicenivå, både vid

inte alltid är en självklarhet hur man gör. Allt

köp och därefter. Detta har stärkande effekt

du handlar får du hemlevererat, installerat

på varumärket och gör det hållbart mot de

och klart, om du så önskar.

större kedjorna.

Janne Ragnarsson VD, Bredaryds Radio & TV

2020.04.24

Varmt välkommen till Värnamos festligaste gala, årets gala går av stapeln den 24 april 2020. Tillsammans

med olika föreningar och organisationer delas en rad prestigefulla priser ut under kvällen.

Läs mer på varnamonaringslivsgala.se

VARNAMONARINGSLIV.SE | 23


TEXT Hanna Linell FOTO unsplash.com

VÄRNAMO FÖRETAGAREFÖRENING

LANNA BREDARYD

väckt starka känslor och bedömningen är att

Värnamo Företagarförening (VFF) är en

Näringslivsföreningen i Lanna Bredaryds

det kommer att påverka hela samhället om

opolitisk förening som fokuserar på Värnamo

viktigaste fråga är att jobba för fler och nya

man väljer att flytta busshållplatserna. Man

centralort. Genom regelbundna möten med

bostäder i samhället, vilket är en nödvän-

har skrivit till JLT i ärendet men ännu är inget

ledande politiker och tjänstemän på Vär-

dighet för tillväxt. I nuläget ser man att det

beslut fastslaget.

namo kommun diskuterar man frågor som

endast är en konjunktursvängning eller poli-

I november arrangerar man tillsammans

gynnar företagandet i Värnamo.

tiken som kan komma att hindra framfarten,

med Lanna Bredaryds näringsliv en studie-

men förhoppningen är att 2020 är det år då

resa till Kinnarps och Automotive Compo-

det kommer att hända.

nents Floby AB.

utvecklas och drivas framåt, då det är två

Kompetensbristen är fortsatt stor, framfö-

BUSINESS GNOSJÖREGIONEN

faktorer som medverkar till att folk vill flytta

rallt gällande ställare och kompetent pro-

Business Gnosjöregion AB:s (BGR) viktigaste

hit och stanna kvar.

duktionspersonal. Här vill man gemensamt

uppdrag är att stödja näringslivets utveck-

motivera ungdomar till en inriktning inom

ling, genom att se, lyssna och fånga upp de

VFF har eller är:

industrin. Där man ökar förståelsen för att

behov som finns.

• medstiftare av Nothindagen,

industri- och lagerarbete inte är vad det en

• pionjärer med ekonomisk stöd till

gång varit, utan det är rent, snyggt och i allra

Uppdraget är att bevaka, informera och driva

Vandalorum

högsta grad datorstyrt.

särskilt viktiga frågor för Gnosjöregionens

VFF anser att utbildning och Värnamos attraktivitet är något som ständigt bör

• de som initierade Värnamo Näringsliv AB,

utveckling. Just nu rör det sig om kompetens-

• initiativtagare till de populära frukostmö-

I Bredaryd har man dessutom varit bra på att

försörjning, kompetensutveckling, kommuni-

tena på Vandalorum,

snappa upp nya moderna lösningar och de

kationer och tillgänglighet.

• medstiftare till Värnamo Näringslivsgala

många små företagen har korta beslutsvägar

• medfinansiär av Rutan

och en mycket stor flexibilitet.

• prisutdelare av ”Årets student på Campus

Att ha närhet och enkelhet i kontakten med kommunerna och göra omvärldsbevak-

Värnamo

FORSHEDABYGDENS NÄRINGSLIV

• de som initierade projektet ”Bänkarnas

I Forshedabygdens Näringsliv jobbar man

miljö- och hållbarhetsfrågor. För de olika

Stad” där man också donerade första

med att få behålla busshållplatserna inne i

projekten som bedrivs hittar vi samverkans-

bänken ”Polygon”

Forsheda samhälle. Jönköpings Länstrafiks

parters och finansiering. I Gnosjöregionen

har lagt ett förslag om att dra in busshållplat-

har vi Sveriges bästa näringsliv och BGRs

De har dessutom investerat drygt 2 miljoner i

serna inne i Forsheda och istället bygga en

uppdrag är att bidra till att det utvecklas och

projekt som gynnar företagandet i Värnamo.

busshållplats ute vid riksväg 27. Förslaget har

fortsätter vara så.

ning, exportsatsningar, ha koll på energi-,


BORS NÄRINGSLIVSFÖRENING Bors Näringslivsförening är en nygammal

som den gör idag.

förening. Efter att ha legat nere under flera år blåste man liv i föreningen igen i början

Hur kommer det att påverka företagen

av 2019. Tanken med föreningen är att

på orten och hur kan man göra för att det

man ska skapa en gemenskap

ska gynna samhället?

mellan näringsliv och invånarna i Bor.

Förhoppningen är att kommunen ser till att det blir industrimark intill nya vägen som

Arbetar man inte på något av företagen

gynnar nyföretagande. Målet i näringslivs-

i samhället så är vetskapen om vad som

föreningen är att nya företag ska etablera

händer innanför väggarna relativt liten och

sig på orten och att fler bostäder ska byg-

detta vill man ändra på. Genom att an-

gas.

ordna tips- och bingorundor där man väver in företagsbesök bjuder man in invånarna att ta del av företagen runt om i Bor. Även föreningsträffarna förlägger man på olika företag för att göra studiebesök hos varandra, vilket redan lett till nya affärssamarbeten. Framåt vill man bygga upp samhället inifrån, skapa en förståelse av nyttan mellan näringsliv och de människor som bor på orten. Det är först när man själv förstår fördelen med att driva förteg och bo på orten som man kan marknadsföra den utåt. Såklart är en stor fråga just nu väg 27, där vägen i framtiden ska gå utanför Bors samhälle istället för igenom

FÖRETAGARNA GNOSJÖREGIONEN

företagsledningar och medarbetare skapar

Företagarna erbjuder nätverk, kunskap och

mervärden för hela bygden – det skapar

praktisk hjälp samt driver utvecklingen för ett

framtidstro och engagemang.

bättre företagsklimat, så att företagare får rätt förutsättning för att kunna nå framgång

Föreningslivet är rikt och det pågår aktivite-

och förverkliga sina drömmar. I Företagarna

ter så gott som varje dag i de olika förening-

Gnosjöregionen anordnar vi nyttiga event

arna. Styrkan ligger i att hjälpas åt på olika

med företagaren i fokus och dessutom delas

sätt. Det gör man genom att inte ha aktivitet

Årets Företagare ut i våra kommuner runt

samma tid för en viss

om i regionen.

åldersgrupp. Då ges istället möjlighet för

VÄRNAMO CITY Värnamo City kommer att samlokaliseras

barn och ungdomar att delta och utveckla mer mångsidiga och meningsfulla sysselsättningar.

med Värnamo kommuns destinationsenhet på Gummifabriken. Genom samlokalise-

Tvenne Torn har fortsatt arbetet med ut-

ringen kommer kompetenser nyttjas på ett

smyckning av samhällen, under en tid har de

bättre sätt och ge möjlighet att genomföra

tillsammans med vägföreningar arbetat med

fler och bättre aktiviteter som gynnar hela

ersättning av julbelysning som Vägverket

kommunen.

stoppade för ett par år sedan.

Tillsammans med näringslivet kommer man

Det som då beslutades var ett helhetsgrepp

att marknadsföra Värnamo City på ett nytt

som kunde vara i bruk mer eller mindre hela

sätt inför 100-årsjubileet 2020. Samtidigt står

den mörka delen av året samt att se över

man inför den ständiga utmaningen,

belysning av mörka platser som kunde upp-

sällanköpshandeln.

levas som otrygga. Det tar lite tid men de är igång med dialog med Värnamo kommun för

Det strategiska arbetet kommer framåt

att finna bra utformning och finansiering.

fokusera på; Hur kommer en stadskärna i Värnamos storlek att se ut i framtiden? Hur

I Horda startas en analys om en eventuell

ska vi planera för att skapa den så attraktiv

gemensamhetslokal. Man är precis i start-

som möjligt, även om det innebär ett ”nytt”

groparna för att finna finansiering av ett

innehåll?

utredningsprojekt och får se vad det leder

TVENNE TORN

till. Närmast inbjuder vi till företagsbesök hos PLS i Rydaholm för att se och lära känna

I Horda, Rydaholm finns många företag

deras verksamhet och utmaningar inför

inom olika branscher där handlingskraftiga

framtiden. VARNAMONARINGSLIV.SE | 25


TEXT Hanna Linell FOTO Ofelia Wadskog, Pressbilder Norrgavel & Unsplash.com

VÄRNAMO NÄRINGSLIV Samarbetsprojekt

Genom att samverka med flera aktörer kan vi skapa kontaktytor mellan företagare i alla olika branscher och arrangera mötesplatser och forum för inspiration, kunskap och utveckling. Vi vill tillsammans med våra samarbetspartners sätta företagsamhet i fokus, skapa ett attraktivt företagsklimat och skapa nya affärsmöjligheter för alla som vill etablera och utveckla sitt företag i vår region.

01. INDUSTRINATTEN Industrinatten är ett samarbete mellan Teknikcollege Västra Småland, Värnamo kommun och Värnamo Näringsliv. Här ges industrin möjlighet att öppna dörrarna för att visa skolungdomar vägen till framtidens jobb. Målet är att ungdomar ska få en inblick i det lokala näringslivet och öka intresset för tekniska yrken. Då kompetensbrist är en av de stora frågor som dagens industri brottas med är det viktigt att väcka intresset tidigt hos ungdomar, innan de väljer inriktning för sina studie- och yrkesval. Industrinatten genomförs för samtliga elever i årskurs 8 i Värnamo kommun och eleverna får då möjlighet att besöka två företag i kommunen som visar upp sin verksamhet. Flera företag var med förra året när vi för första gången anordnade eventet där över 400 elever i kommunen fick besöka olika företag. Men fler företag behövs, så missa inte att anmäla ert intresse att ta emot elever så att de kan besöka just ert företag när vi anordnar ”Industrinatten goes daytime” i Värnamo kommun. Läs mer på industrinatten.se


02. 40 000 MÖJLIGHETER – En inspirationsdag med fokus på möjligheter, trender och influenser som påverkar vårt näringsliv. Den 12 mars 2020 är det återigen dags för 40 000 Möjligheter. En inspirationsdag anordnad i samarbete mellan Värnamo Näringsliv, Swedbank Värnamo och Värnamo kommun med syftet att skapa en

40 000 MÖJLIGHETER

mötesplats för erfarenheter och nätverkande. Inspirationsdagen startar med en härlig nätverkslunch där vi får

12 MARS 2020

lära känna varandra och utbyta erfarenheter. Därefter bjuds det på inspirerande seminarier med bland annat Göran Persson, tidigare Sveriges statsminister och numera styrelseordförande i Swedbank, Bodil Ericsson Torp vd på Allermedia och Gustav Stenbeck,

GUMMIFABRIKEN, VÄRNAMO

entreprenör och investerare, nischad på hållbara affärer. Dagen som går i hållbarhetens och urbaniseringens tecken modereras av Michael Jacobsson, Swedbank. Ett känt ansikte för er som var med under 40 000 Möjligheter 2019. Läs mer på varnamonaringsliv.se/kalender

03. INTERIOR CLUSTER SWEDEN Interior Cluster Sweden är ett möbel- och inredningskluster i Sverige med målet att nå resten av världen. Den 5–6 mars går 2020-års Möbelriksdag av stapeln och denna gång är det Växjö som står för värdskapet. Möbelriksdagen är en kreativ mötesplats för intressenter och branschmänniskor inom möbelbranschen med syftet att skapa en arena där man kan utbyta erfarenheter, skapa nya kontakter och få andra intryck än de man får på övriga möbelmässor. Interior Cluster Sweden som ägs av Det Svenska Möbelklustret arrangerade den första Möbelriksdagen för fjorton år sedan. Möbelklustret bygger till stora delar på den starka möbel- och inredningstraditionen som finns i Södra Sverige. Läs mer på interiorcluster.se

VARNAMONARINGSLIV.SE | 27


TEXT Niklas Agaton FOTO Anders Wasser

Holmgrens expanderar – öppnar nytt fritidscenter Den svenska campingen slår rekord efter rekord. Aldrig har campingplatserna varit så välbesökta. Holmgrens Bil hakar på trenden och öppnar nytt center för husbilar och husvagnar – i Värnamo.

Mats Johansson Platschef för Holmgrens Fritidscenter

Holmgrens Bil säljer 20 000 bilar per år

Bredasten. Den kommer bli den finaste i

endast tre år gammal och nu öppnar de

vilket gör dem till en av de största privata

Sverige, 3000 kvadratmeter på två vånings-

alltså upp ytterligare en. Dessutom skapar

bilaktörerna i Sverige. Det familjeägda företa-

plan. Det blir vår första anläggning som bara

det nya arbetstillfällen, annonserna har varit

get startades på 60-talet och är idag 700

är specialiserad på husbilar och husvagnar,

ute sedan augusti.

anställda fördelade på 29 driftsställen i 16

men vi har faktiskt redan tjuvstartat försälj-

– Vi behöver alla möjliga positioner, både till

städer.

ningen i de nuvarande lokalerna, berättar

butik, försäljning och service. Tre tjänster

– Vi säljer både begagnat och nytt men vi har

han vidare.

är redan tillsatta, en av dem kommer från Falkenberg där Sveriges enda skola för hus-

inte alla bilmodeller på alla driftsställen. Här i Värnamo säljer vi BMW, Hyundai, Mazda och

ÖPPNAR JANUARI 2020

Mitsubishi, berättar Mats Johansson som är

Det nya centret kommer bli en fullservice-

platschef.

anläggning som förutom att sälja välkända

vagnsmekaniker ligger, berättar Mats vidare. REKORDTIDER FÖR CAMPING

märken som Kabe,

Besöksnäringen rapporterar nya rekord-

Adria och Sun Living

siffror för campingindustrin år efter år. 2018

också kommer

registrerades över 16 miljoner gästnätter på

erbjuda reparationer,

svenska campingplatser och allt talar för att

service, tillbehör och

det rekordet kommer att slås i år igen. En

tvätthall.

svag krona och miljömässiga fördelar antas

Det kommer dess-

ligga bakom ökningen.

utom bli en Kama-

– Camping går i generationer från barnfamil-

butik med alla tänk-

jer som tidigare campat med sina föräldrar.

bara tillbehör som

Jag tror man är mer mån om sin fritid idag

ingår i deras koncept.

också, man värdesätter den och vill uppleva

Läget är strategiskt

saker. Många vill också vara rörliga och då

utvalt för bästa möj-

passar ju dessa produkter. Men husvagnarna

liga exponering.

har också blivit bättre och exklusivare under

– Det ligger centralt

senare år, förklarar han.

vid E4:n vilket är bra Men Holmgrens säljer inte bara bilar,

ur ett logistiskt perspektiv. Vi kommer ha

Med andra ord är förutsättningarna goda för

numera går det även att hitta husbilar och

ett jätte-skyltfönster ut mot E4:n och hela

att den nya anläggningen ska bli framgångs-

husvagnar i sortimentet. Och inom kort

fasaden är belyst, säger Mats.

rik. Mats ser fram emot öppningen. – Det ska bli superkul att öppna. Och det är

kommer det även finnas ett helt eget center, tillägnade just husbilar och husvagnar.

Och att det byggs är så klart bra även för

kul för Värnamo också. Det byggs mycket

– Vi bygger en ny anläggning här på

Värnamo, Holmgrens nuvarande lokal är

här, det ska man var stolt över, avslutar han.


TJÄNA PENGAR MEDAN VI STÄDAR DIN LOKAL, FYLLER PÅ FRUKT, SKOTTAR SNÖ ELLER KLIPPER GRÄSET. Skulle du inte få nog av våra företagstjänster så sköter vi gärna om ditt hem också. Med effektiva metoder, utbildad personal och miljövänliga lösningar anpassar vi oss efter dina behov.

Gör det du är bäst på så gör vi resten! Vi har goda kunskaper inom revision, redovisning, skatter och affärsrådgivning som vi med glädje delar med oss av till våra kunder. revgrp.se

cleanera.se | info@cleanera.se | tel. 0370–33 30 80

Revisorsgruppen i Värnamo AB Flanaden 1, Box 601, 331 26 Värnamo Telefon 0370-69 07 60 info@revgrp.se | www.revgrp.se


Det handlar om dig. VI MÅTTSY R D IN KOST YM P R EC IS S O M DU V ILL H A D EN L äs me r om mått s öm nad på d ivant i. s e

Mårtensgatan/Nordenhuset, Gi slaved 037 1- 5 8 9 5 96 | divanti.se

Vår strategi är att behandla dina målgrupper som sympatiska, nyfikna, intelligenta och reklamtrötta. Därför levererar vi alltid kreativitet.

delour.se | hello@delour.se


TEXT Hanna Linell

Zero Waste

”Det handlar inte om att återvinna mer utan om att förbruka mindre”

Våren 2018 träffade Värnamo Näringsliv

ningar och försöker bli mer medveten om de

träffa nya människor och göra en bra sak för

Sophia Vilhelmsson för första gången. Hon

val som du gör varje dag, säger Sophia.

naturen.

Zero Waste i Sverige. Genom coachning av

Det hela började med att Sophia såg en

– Jag vill att folk ska släppa rädslan. Rädslan

Adam Svensson, affärscoach på Science Park

bild på Pinterest och kände att det här ville

för att göra fel ska inte bli så stor att du inte

i Värnamo fick Sophia insikt i hur hon skulle

hon veta mer om. Hon hittade en butik i

vågar göra något. Det räcker med små, små

kunna använda sina tankar och driva det

Malmö och en i Stockholm där man kunde

steg för att ändra riktning.

som ett företag. Sagt och gjort, hösten 2018

köpa mat på lösvikt. Det var då hon förstod

hade en vision om att öka kunskapen om

tog Sophia steget och bil-

att problemet ligger i att

– Jag vill att det ska vara en positiv ton i ett

dade bolaget Tellus A, och

vi konsumerar skräp från

ångestfyllt ämne!

efter starten av företaget

början och att det system

har det varit en minst

vi har idag för återvinning

sagt intensiv period.

kräver både tid, energi och pengar. Vi måste ställa om

Hösten 2018 fick hon veta

vårt tankesätt kring hur och

att hon var nominerad

vad vi konsumerar.

Läs mer om Sophia och Zero Waste på

till Årets unga ledande kvinna i Jönköpings län,

Idag jobbar Sophia aktivt

hon vann Science Parks

med sociala medier för att

pris Årets Nytänkare på

nå ut med budskapet om

Värnamo Näringslivsgala

hur man kan minska sina

2019 och blev även nomi-

inköp och sin konsumtion av

nerad till Årets Klimatpris i Jönköpings län 2019.

skräp. Hon är ute och föreläser och vill visa på hur enkelt det är att göra rätt, bara man förstår syftet med det.

MEN VAD ÄR EGENTLIGEN ZERO

www.tellusa.se

Vill du också få hjälp av en affärscoach? Hos Adam får du gratis

WASTE OCH VAD HANDLAR SOPHIAS IDÉ

Hon har hållt sin första föreläsning för

OM?

nyanlända inom miljö och källsortering och

– Zero Waste är en livsstil där man gör aktiva

genomför plogging evenemang. Plogging

val för att minska sin miljöpåverkan. Målet

som är en motionsform där man kombinerar

Kontakta Adam Svensson på

med livsstilen är att skapa och ta in så lite

joggning eller gång med att plocka skräp är

adam@varnamonaringsliv.se eller

skräp i sin vardag som möjligt. Du väljer till

populärt i många andra städer. Det blir en

076-322 65 91

exempel att tacka nej till onödiga förpack-

mötesplats där man får möjlighet att både

affärscoachning och möjlighet att bolla dina företagsidéer

VARNAMONARINGSLIV.SE VARNAMONARINGSLIV.SE||31 31


TEXT Hanna Linell

CSR Småland – en mötesplats som bidrar till hållbar verksamhetsutveckling och nya affärsidéer Hållbarhetsfrågor är idag en avgörande fråga för företag och organisationer. Hur ska och kan företag arbeta för att bli mer hållbara och därmed också mer lönsamma och attraktiva?

Detta var något som personerna bakom CSR Småland; Anna Carendi, Jenny Jakobsson och Patrik Sundberg ville lyfta och skapa engagemang kring. Så våren 2016 bildade de föreningen CSR Småland, som skulle fungera som en mötesplats där man kunde träffas, föra diskussion och utbyta erfarenheter kring just hållbarhetsfrågor. Idag består föreningen av ett 60-tal medlemmar, allt från enmansbolag till större företag, offentliga aktörer och ideella organisationer. Föreningen arrangerar föreläsningar, utbildningar, företagsbesök och konferenser. I föreningen arbetar man med det breda hållbarhetsbegreppet, där frågor som till exempel klimat och miljö, jämställdhet, anti-korruption, mänskliga rättigheter och hälsa ingår. Syftet med föreningen är att man ska träffas över sektorsgränser, inspireras och lära sig av varandra, och utbytet har lett till stora vinster för medverkande företag och även skapat nya affärssamarbeten. Som medlem får man också tillgång till en medlemswebb där det finns verktyg, checklistor, tips på övningar, filmer och böcker. Det öppnar också upp för medverkan i olika projekt. Nu pågår ett projekt inom cirkulär ekonomi med femton medverkande företag. CSR Småland arbetar också tätt ihop med Jönköping University och har ett brett nätverk med studenter som kan utföra projektarbeten inom hållbarhet. Något som företag kan ha nytta av.

Läs mer om CSR Småland på www.csrsmaland.se


Välkommen till MiGR

Bli medlem du också!

MiGR är ett forum för marknadsföringsintresserade människor i Gnosjöregionen. En mötesplats för nätverksbyggande och erfarenhetsutbyte inom marknadsföring-, sälj- och kommunikation.

UMGÅS, FIRA ELLER BARA NJUT HOS OSS! Designhotell med förkärlek till vällagad Italiensk mat. Besök Sinatrabaren en trappa upp eller boka Proseccobaren för en kväll med kollegorna. Hotell | Konferens | Festvåning. Vi bidrar gärna till ett oförglömligt event. 0370-65 66 00 | wineanddesign.se

Se hela programmet på MiGR.se

VI ÄR FORTFARANDE FREEMAX, FAST MED FLER MÖJLIGHETER. Vi skräddarsyr gåvor för små och stora företag. PROFILPRODUKTER | GIVE AWAYS | YRKESKLÄDER | SKYLTAR

FREEMAX.SE | 0371-18095 NENNESMOVÄGEN 21 ANDERSTORP


TEXT Niklas Agaton FOTO Anders Wasser

Zink & glada medarbetare – en vinnande kombination På Gjuteriteknik i Värnamo står två saker i fokus. Zink och medarbetare. Årets Arbetsgivare har förstått vikten av en god arbetsatmosfär. – Är det inte roligt så blir man aldrig bra, blir man inte bra så kommer det aldrig bli roligt, förklarar Jonas Abrahamsson som är vd och ägare.

Pressgjutning i zink är ett effektivt sätt att

En gjutform kostar ofta uppåt 200 000

kunna attrahera rätt personal, vilka är en

framställa små, exakta och krävande detaljer.

kronor. I dagsläget producerar fabriken i

förutsättning för att företaget ska kunna vara

Det konstaterade Lennart Abrahamsson

Värnamo hela två miljoner artiklar varje dag,

fortsatt framgångsrikt.

1978 och grundade därför Gjuteriteknik. Idag

med andra ord går pressarna varma.

– Trivsel må vara ett självändamål men det ska också gå hand i hand med effektivitet.

drivs företaget av hans söner Jonas och Peter som mer eller mindre har vuxit upp mellan

EN FRAMGÅNGSSAGA – AV EN ANLEDNING

Man ska både kunna ta i och ha kul. Vi bor i

gjutpressarna.

Sedan bröderna tog över verksamheten 2001

en bygd med många företag och om vi ska

– Vi har lärt oss allt genom pappa. Jag var

har de förvaltat arvet väl. Omsättningen har

kunna konkurrera globalt måste vi attrahera

nog inte tio år fyllda när jag åkte in till sjuk-

ökat med smått sensationella 6500 procent –

de bästa medarbetarna. Och ett sunkigt

huset med blyförgiftning efter ett misslyckat

till 330 miljoner.

arbetsgivarvarumärke – det går inte att

försök att gjuta tennsoldater. Man hade nog

– Vi har haft förmånen att få styra företaget

kompensera, varken med höga löner eller

inte hittat på det här yrket om man inte hade

åt det håll vi vill. Fått växa med våra kunder,

fina maskiner, förklarar han vidare.

fötts i familjen Abrahamsson, konstaterar

skapa nya processer och anställa nya medar-

Jonas.

betare, förklarar Jonas.

Att pappa valde zink som arbetsmaterial

Och där någonstans ligger själva nyckeln till

att en god stämning på jobbet är att föredra.

är för att det har bra hållfasthet och goda

framgången. Medarbetarna. För även om

Inte lika många vet dock hur det faktiskt ska

ETT VINNANDE LAG Förmodligen håller många företag med om

möjligheter att designa

processen till stor del är auto-

gå till. Enligt Jonas handlar det mycket om att

produkter till önskad form.

matiserad är det människorna

vara sig själv. På riktigt. Och ha en plan.

Dessutom är det effektivt

bakom som gör den möjlig. En-

– Jag tror att man måste vara den man är.

och automatiserbart vilket

ligt Jonas är medarbetarna helt

Vi tror mycket på våra grundläggande värde-

är en stor fördel.

avgörande, både för företagets

ringar, de genomsyrar allt vi gör i vardagen.

– Eftersom det inte är så

del och sin egen.

Vi sitter och fikar vid varje bord samma

mycket manuellt arbete

– Rent egoistiskt hade jag inte

dag, umgås privat och har en gemensam

kan vi vara globalt konkur-

gått till jobbet om jag inte hade

målsättning. Men man måste bygga laget

renskraftiga trots vårt

trivts med de andra som jobbar

med rätt människor och ha en plan som man

svenska löneläge. Ungefär

här. Vi är 70 stycken som går

verkligen menar. Det hjälper inte att ta in en

60 procent av vår produk-

till jobbet varje dag och jag och

konsult som kommer på några fräscha ord.

tion lämnar Sverige där

min bror är två av dem. Är det

Som kvitto på att han tänker rätt belönades

Tyskland, Frankrike och

inte roligt så blir man aldrig

Gjuteriteknik förra året med den åtråvärda

England står får merparten av beställning-

bra, blir man inte bra så kommer det aldrig

titeln Årets Arbetsgivare, något Jonas så klart

arna, berättar Jonas vidare.

att blir roligt, förtydligar han.

gläds över.

Kunderna är uteslutande stora företag då

En god stämning är alltså viktigt för Jonas

framför allt var det roligt för att det basera-

processen kräver stora volymer för att bli

personligen men för företaget är det om

des på en undersökning där medarbetarna

lönsam.

möjligt ännu viktigare. Inte minst för att

fick beskriva sin situation, avslutar han.

– Det var både roligt och smickrande. Men


KONSTRUKTIONSPLASTER INREDNING | EXPONERING SPECIAL | INDUSTRI liljagroup.se

VI HAR LOKALERNA FÖR DIG

Vi anpassar lokalerna efter din verksamhet. Vi erbjuder allt från kontorslokaler med modern lounge anläggning till lager & rena industrilokaler.

Vi har fokus på välmående där du kan avnjuta en god lunch i resturangen Forsheda by Toftaholm. Börja eller avsluta dagen i Forshedas nya gymanläggning NL Fitness.

forsfastab.se VÄLKOMMEN ATT HÖRA AV DIG TILL OSS MED DIN FÖRFRÅGAN

Håkan Isaksson +46(0)709 94 81 77


Från dualltid alltidhem hem enbil... ny bil... Frånoss osskör kör du i eni ny Även om den inte är det. Mr CAP’s bästa lackytbehandling - FormulaU™ optimerar bilvärdet och förädlar utseendet på din bils lack till nästan nyskick - ibland bättre.

Frågan är nu om du ska fortsätta som vanligt med allt högre utgifter för att hålla bilen i propert skick. Eller om du kan tänka dig en unikt utförd lackytbehandling som ger lägre utgifte r, enklare

Med Mr CAP’s egenutvecklade, beprövade och skydd av bilens lack mot luftföroreninga r, surt regn, UV-strålning, vägsalt och andra skadliga element. FormulaU™ är ytbehandlingen som skyddar mot glansavmattning och slitage under många r.å

Och inte minst en bil som gnistrande väcker din stolthet så länge ni är tillsammans. Välkommen till Mr CAP!

Mr CAP är ett svenskt franchisesystem etablerat året åt privatpersoner och företag i 13 lände r. ww w.mrcap.com

Mr.Cap Värnamo | Margretelundsvägen 2 • Värnamo Mr.Cap Värnamo | Bredastensvägen 2 • Värnamo 0370-497 77 | varnamo@mrcap.com


TEXT Hanna Linell

Ditt Värnamo

. Ditt Värnamo är en inflyttarlotstjänst som drivs av Värnamo Näringsliv. Syftet är att vi ska hjälpa dem som flyttar till vår kommun att snabbt rota sig i och känna sig välkomna till sin nya hemkommun. Vi hjälper till att visa upp vad Värnamo har att erbjuda och vad som finns att göra i kommunen.

Följ oss Följ oss på sociala medier för att få reda på vad som är på gång inom Ditt Värnamos nätverk. Vi finns på Facebook & Instagram Vi vill ge dig som nyinflyttad, eller dig som funderar på att flytta hit de kontakter och förutsättningar som behövs för att du ska trivas i, utvecklas med och rota dig i Värnamo kommun.

01

Personlig service

02

Medflyttarservice

03

rundturer

04

Hemvändaraktiviteter

Ditt Värnamo erbjuder dig som funderar på att flytta, eller redan har flyttat till Värnamo möjligheten till personlig service.

Har du fått arbete i Värnamo kommun? Då försöker vi hjälpa din respektive att få ett jobb i vår region. Vi engagerar oss för att ni ska trivas här.

Två gånger om året erbjuder vi nyinflyttade i kommunen en gratis rundtur där vi visar upp Värnamo kommun och vad vi har att erbjuda. Även nyfikna Värnamobor får följa med på rundturen, vilket ger dig som nyinflyttad möjlighet att lära känna andra som bott i kommunen en längre tid.

För att fler ska få återuppleva sin gamla hemkommun anordnar vi två gånger om året hemvändaraktiviteter. Där hemvändare får möjlighet att träffa andra hemvändare och ambassadörer för vår kommun som berättar om vad som hänt sedan man flyttade härifrån.

Har du några frågor eller funderingar? Kontakta oss gärna på: dittvarnamo@varnamonaringsliv.se

VARNAMONARINGSLIV.SE | 37


GODBITAR FRÅN DIN LOKALA SKOMAKARE Skor som används slits, men bara för att en detalj gått sönder betyder inte det att du behöver leta efter nya skor. Skomakeriet Hans Pettersson i Värnamo hjälper dig med att laga dina skor eller ser till att du hittar dina nya favoriter om du är på jakt efter nya skor. skomakeriet.nu

Regionen BEOSOUND 1 - MED GOOGLE VOICE ASSISTANT BeoSound 1 är en portabel trådlös högtalare med en imponerande 350-graders ljudprestanda, en extriör i solid aluminium utformad för flexibel placering. Spela musik, ställ frågor och gör ditt liv smartare med Google Assistant med snabb och enkel konfiguration.

Finns att köpa på Bredaryds Radio & TV

BLOMMOR PÅ FÖRETAGET Donnaverde skapar gröna miljöer och ser till att din butik, restaurang eller ditt kontor alltid är representabelt. donnaverde.se

90 ÅR MED BILAR Jubileumsår för Svenstigs Bil i Värnamo. För att fira 90 år ger Svenstigs ut en bok med det passande namnet ”90 år med bilar”. Boken finns på Svenstigs i Värnamo. svenstigs.se


COOEE DESIGN Cooee Design släpper en ny kollektion i designsamarbete med Hans-Christian Bauer. Kollektionen består av ett elegant bokstöd som kommer i två olika storlekar 10 cm samt 15 cm. Ljushållaren påminner om den klassiska ljushållaren med ett handtag men i en ny modern och lekfull tappning. Finns i färgerna svart och brass. cooee.se

HESTRA HANDSKEN Sportklassikern Deerskinn Primaloft Rib från Hestra Handsken är en mjuk och varm hjortskinnshandske med stickad mudd och formsydd passform med pliquésöm. hestragloves.com

SMD DESIGN Juno Rullvagn passar på restaurangen, i konferenslokaler eller utomhus på terassen. Toppskivan är i tålig kompaktlaminat, underhyllan i galler och har en låda för bra förvaring. Både för inomoch utomhusbruk.

STOLAB – LILLA SNÅLAND

smddesign.se

Lilla Snåland är resultatet av ett samarbete mellan Stolab och Marie-Louise Hellgren. Tillsammans funderade de kring hur man kunde ta vara på de spillbitar som blir över vid tillverkningen av Lilla Åland. Det är spillbitar av ett utmärkt kärnvirke som man nu har kommit på hur man kan använda - till en pall vid namn, Lilla Snåland. bredarydsmobler.se VARNAMONARINGSLIV.SE | 39


TEXT Niklas Agaton FOTO Anders Wasser

Värnamo 100 år 2020 fyller Värnamo stad 100 år. På kommunen planeras nu ett firande som kommer sträcka sig över hela året, förhoppningen är att engagera alla invånare. – Vi gör det här tillsammans, vem som helst får vara med. Tanken är att komma upp med 100 evenemang under året, säger Mia Berglund, samordnare för firandet.

Första gången Värnamo omnämndes i skriftliga källor var 1236 men gick då under namnet Warnnamo. Själva namnet kommer från fornsvenskan: ”värn” betyder skans eller hägnad och ”mo” betyder sandslätt. Redan på medeltiden låg Värnamo strategiskt placerat ur ett kommunikationsperspektiv och fungerade som en viktig knutpunkt, något som kom att förstärkas ytterligare genom århundradena. Den 1 november 1920 fick Värnamo stadsrättigheter. – Staden fyller 100 år nästa år. Vår tanke är att börja fira redan efter årsskiftet och sedan fortsätta fira under hela året för att avsluta med ett stort födelsedagsevenemang i början av november, berättar Mia Berglund, chef på destinationsenheten i Värnamo kommun och samordnare för 100-årsfirandet. I slutet av 1800-talet kom järnvägen till Värnamo. I och med det förbättrades transportmöjligheterna vilket medförde att fabriker för verkstadsindustri och möbeltillverkning byggdes i anslutning till Mia Berglund, samordnare för firandet

järnvägen. Värnamo fick ett rikt näringsliv och befolkningsmängden växte till 3500 personer.


– Jag skulle säga att Värnamo är en stolt stad.

Gummifabriken kommer en stadshisto-

som många andra kommuner gör. Det är

Det är en plats som vill mycket framåt men

risk, permanent utställning tas fram och i

nog mycket på grund av näringslivet, att det

samtidigt har respekt för sin historia. Och

Blickfånget kommer en tillfällig utställning

finns jobb helt enkelt, men det byggs också

det är en omtänksam stad, jag har alltid blivit

med Värnamo 100 år sättas upp. Dessutom

mycket bostäder här. Och så har vi ju

extremt välkomnad och aldrig ifrågasatt på

kommer vi ha en stor jubileumskonsert med

Campus, förklarar hon.

ett negativt sätt, berättar Mia som är född

kulturskolan och under Värnamodagarna

och uppvuxen i Stockholm.

kommer vi arbeta med ett 100-årstema. 100

Kommunen har som vision att vara 40 000

år bakåt i tiden och 100 år framåt, berättar

invånare 2035. För att försöka uppnå detta

Mia entusiastiskt vidare.

jobbar kommunen nära ihop med närings-

100-ÅRSFIRANDET

livet – det befintliga såklart, men kommunen

Firandet av staden kommer sträcka sig över

hoppas också på ännu fler nyetableringar.

hela året. Mängder av evenemang och akti-

En hel del evenemang är alltså redan nu

viteter håller nu på att ta form i samarbete

planerade men förhoppningen är att så

med näringsliv, föreningar och förvaltningar.

många som möjligt – föreningar, näringsliv

– Vi har en företagslots som bland annat

och privatpersoner, ska vilja vara med och

hjälper nya företag att etablera sig här och

bidra.

så har vi Ditt Värnamo som hjälper nyinflyt-

– Vi gör det här tillsammans, vem som helst

tade att komma på plats och känna sig extra

får vara med. Tanken är att komma upp med

välkomnade, berättar Mia.

100 evenemang under året, vi är redan uppe

– Jag är samordnare. Men tanken är att vi ska

i över 50, berättar Mia vidare.

gör det här tillsammans, förtydligar Mia.

Evenemangen är en salig blandning av roliga

FRAMTIDEN

kommer uppnås och att Värnamo kommer

upptåg. Allt ifrån skidtävling mellan slalom-

Även om firandet såklart främst gäller de

fortsätta frodas inom den närmsta framti-

klubben, city och näringslivet till mode-

hundra år som gått är Värnamo en stad som

den. Hur det kommer se ut 2120 vågar hon

visningar från olika årtionden.

alltid har blicken riktad mot framtiden. En

dock inte svara på.

Mia tror att visionen om ”40 000 invånare”

framtid som enligt Mia ser ljus ut. – Oj, det kan jag inte ens gissa. Spola tillbaka

– Vi kommer i samarbete med äldreomsorgen och kommunens kostavdelning laga

– Värnamo växer, befolkningen stiger. Både

till 1920 så har det ju onekligen hänt en hel

maten från 1920 års galamiddag, på

i stad och på land. Vi tappar inte heller unga

del, konstaterar Mia avslutningsvis.

Åbron i Värnamo, under 1925-tal

Storgatan i Värnamo, under 1920-talet

1236 Värnamo lydköping bildas. Det innebar vissa rättigheter som handelsplats. Värnamo var under inflytande av Jönköping.

1620

Värnamo Stad bildas. Värnamo ges stadsrättigheter med egen administrativ enhet

1920

Värnamo kommun bildas. Värnamo stad blir en administrativ centralort.

1971

1871

1947

Flygfoto från år 1935 över Värnamo

Värnamo (Warnnamo) nämns i de äldsta skriftliga källorna.

Värnamo köping bildas. Tätorten bildar en egen administrativ enhet. Inflytandet från Jönköping upphör.

Värnamo stad och socken bildar en gemensam administrativ enhet.

VARNAMONARINGSLIV.SE | 41


TEXT Niklas Agaton FOTO Anders Wasser

Framtidens logistik – nu i värnamo Supermodern logistikanläggning slår upp portarna i Bredasten. Automatiserade helhetslösningar för den växande skaran e-handlare.

2017 grundades företaget Zimply Solved av

vi vill vara annorlunda, därför kallar vi det vi

fortfarande mänsklig närvaro, därför har de

fem tidigare anställda på Elgiganten Logistik.

gör för 7PL, eftersom vi kan hjälpa kunderna

precis rekryterat i Värnamo.

Tillsammans hade de kompetensen som

med helhetslösningar, förklarar Roger. – När den nya anläggningen öppnar på

krävdes för att erbjuda bättre lösningar än vad som fanns på marknaden. Nu driver de

En helhetslösning består i att de i samråd

Bredasten stänger vi vårt befintliga lager i

även dotterbolaget 1337 Logistics.

med kunden först utvärderar kundens behov

Jönköping. Anledningen till att det blev

– Det var alltid en dröm att starta eget. Vi

– varifrån kommer själva varan? Hur ska

Fastigheter hade en tomt här i riktigt A-läge.

hade kunskap om logistik, processer och

den komma hit? Vilka beställningsnivåer är

Men det fanns fler fördelar med Värnamo. I

flöden och hade sett en hel del strukturer

rimliga? Var ska den säljas? Sedan diskuteras

Jönköping sitter redan IKEA och Elgiganten så

där det fanns behov av förändring. Dess-

bästa transportmöjligheterna, lagerbehov

konkurrensen bland kompetensen är tuffare

utom händer det mycket inom området och

och slutligen plock och pack och leverans till

där, här har vi redan kunnat rekrytera två

många har kommit till insikten att logistik

slutkund.

duktiga team leaders. Och i Värnamo jobbar

Värnamo var främst att bolaget Nivika

man redan mycket med automationslösning-

är viktigt för att få ihop affärerna, förklarar Roger Hallberg, vd på 1337 Logistics.

– Tillsammans med kunden diskuterar vi

ar så vi tänkte att det var en bra kombina-

fram de bästa lösningarna för just den

tion, förklarar han.

Vikten av god logistik ökar i takt med att

kunden – genom hela kedjan. Nu har vi fått

e-handlare tar marknadsandelar. E-handlare

in en stor kund till 2020 som kräver stor yta.

Trots att företaget grundades för bara två år

använder sig ofta av så kallad 3PL, eller

Därför bygger vi nytt i Värnamo. Och vi går in

sedan har mycket hunnit hända. Utan att

tredjepartslogistik, vilket innebär att hela,

med mycket automation i anläggningen. Det

aktivt sälja har de vuxit och fått nya kunder

eller delar av logistiken hanteras av någon

sa vi från början – om vi bygger eget måste

och med den nya storkunden som kommer

annan. 3PL var egentligen inte en del av

vi vara automatiserade, det är framtiden,

in efter årskiftet ser framtiden helt klart ljus

Zimply Solveds ursprungliga affärsplan men

konstaterar Roger.

ut.

AUTOMATISERAD LOGISTIK

– Det har varit en fantastisk resa. Vi hade

Att automatisera plock –och packprocessen

visionen att komma hit, men trodde inte det

– När vi startade var tanken att vara

gör att både produktivitet och effektivitet

skulle gå så fort. Det ska bli superkul att visa

konsulter inom logistikförbättringar och att

ökar markant. Från 25-60 plock i timmen,

upp vår nya anläggning och framtidens

bygga logistiska system. Men sedan fick vi en

som är standard för manuellt arbete, går det

logistik. 2020 är året vi kommer börja

förfrågan från en italiensk kund angående

att komma upp i hela 250 plock i timmen per

marknadsföra oss ordentligt, avslutar en

3PL och beslutade oss för att hjälpa till med

medarbetare. Dessutom blir kvaliteten och

förväntansfull Roger.

transportlösning och plock och pack. Men

säkerheten bättre. Men processen kräver

omständigheter gjorde att en sådan verksamhet inleddes.


STANS BÄSTA AFTER WORK Varje fredag från 16.00. Sista fredagen i månaden med livemusik.

DIN GIVNA MÖTESPLATS MED VÄNNER & KOLLEGOR!

Vi ses i Gummifabriken! Boka bord på madame.se


VÄRNAMO NÄRINGSLIV

Medlemsnytta

VÄLKOMMEN TILL VÄRNAMO NÄRINGSLIV – VI GER NÄRING ÅT DITT FÖRETAG Värnamo Näringsliv är ett utvecklingsbolag som arbetar för att långsiktigt påverka utvecklingen av näringslivet, samarbetet mellan näringsliv och kommun och att skapa ett gynnsamt företagsklimat. Vi vill bidra till att nya företag etablerar sig i vår kommun, samt att befintliga företag kan utvecklas och blir mer konkurrenskraftiga både nationellt och internationellt. Värnamo Näringsliv fungerar också som en paraplyorganisation mot de övriga näringslivsföreningarna i kommunen, samt är del av det större nätverket Business Gnosjöregion AB.

350 MEDLEMMAR Vi på Värnamo Näringsliv jobbar för att du som medlem ska få största möjliga nytta av ett medlemskap hos oss. Vi strävar efter att företagen i Värnamo kommun ska kunna utvecklas och blir mer konkurrenskraftiga, och vill bidra till ett gynnsamt företagsklimat i hela kommunen. I en nära dialog med dig som medlem kan vi skräddarsy aktiviteter så att just ditt företag känner att det finns ett värde i medlemskapet.

DIN MEDLEMSNYTTA I VÄRNAMO NÄRINGSLIV

01 02 03 04 05

NÄTVERK

Ett brett nätverk i form av frukostmöten, seminarier, utbildningar och samarbeten.

AFFÄRSUTVECKLING Stöd, företagsrådgivning

och kontorsmöjligheter via Science Park, Värnamo.

PROJEKT

Ta del av, eller delta i, värdeskapande projekt som drivs för att utveckla näringslivet och regionen.

PLATTFORM En plattform för synlighet och marknadsföring via vårt magasin, hemsida, sociala medier, seminariearrangör och andra aktiviteter.

TIPS OCH ERBJUDANDE Ta del av nyttiga tips och

erbjudanden speciellt riktade till dig som medlem i Värnamo Näringsliv.


Våra nätverk Nätverkande gör skillnad, det kan hjälpa dig framåt både i din profession och i din egna personliga utveckling. Med våra nätverk får du som jobbar inom HR och Lean stöttning och coachning, intressanta studiebesök och tillgång till ett fantastiskt nätverk där du kan bolla tankar och idéer.

HR-NÄTVERKET Business Gnosjöregionens HR-nätverk, även kallat personalchefsnätverket startade 2017 och vänder sig till dig som jobbar med personalfrågor i Gnosjöregionen. Man genomför 3–4 träffar varje år och utbyter erfa-

LEAN-NÄTVERKET

renheter, hjälper varandra att lyfta blicken och få nya perspektiv i arbetet med personalfrågor.Nätverket drivs i samverkan med Trygghetsrådet och deltagarna får

Första omgången med LEAN-nätverk för ledare i Gnosjöregionen är i full gång. Nätverket drivs i samarbete mellan Campus Värnamo och Värnamo Näringsliv och startades upp på förfrågan av näringslivet. Syftet med nätverket är att ge stöd, erfarenhetsutbyte, kunskap och inspiration vid utveckling av LEAN-filosofin, så att deltagarna ska kunna driva ett uthålligt förbättringsarbete i sina respektive organisationer. Nätverket träffas fyra gånger under ett år, gör studiebesök och är helt deltagarstyrt, det vill säga att temat för träffarna styrs efter deltagande företags behov. Utöver de gemensamma träffarna i nätverket förväntas

möjlighet att komma med förslag på frågor som ska diskuteras. I nätverket finns personalchefer, tjänstemän inom personalavdelningar, VD:s som arbetar med personalfrågor i sitt eget bolag och andra kompetenser inom personal. DET HÄR FÅR DU SOM DELTAR: – Värdefulla relationer – Stort och starkt kontaktnät – Omvärldsbevakning av din yrkesroll – Kunskapsutbyte med erfarna chefskollegor – Avslappnade och professionella mötesforum – Inspirerande föreläsningar med aktuella teman

deltagarna arbeta med sitt LEAN-arbete i respektive bolag mellan träffarna, vilket är en förutsättning för att nätverket ska bli så bra som möjligt. Läs mer om vårt HR-nätverk på Nätverksledare är Johan Palmberg vid Industriforum

www.bgrab.se/personalchefsnaetverk

AB som också arbetar som Affärsstödschef vid OBOS Sverige AB. Nätverket som startade i oktober 2019 är fulltecknat med sina 16 deltagare, som kommer ifrån 8 olika företag.

Är du nyfiken på att delta i ett LEAN-nätverk, kontakta oss för mer information: info@varnamonaringsliv.se eller campus@varnamo.se

VARNAMONARINGSLIV.SE | 45 VARNAMONARINGSLIV.SE | 45


TEXT Niklas Agaton FOTO Pressbild & Unsplashed.com

DEN VATTENFRIA TOALETTEN 2,8 miljarder människor i världen saknar tillgång till toalett. Separett i Värnamo tillverkar vatten- och avloppsfria lösningar – för den svenska fritidsmarknaden, såväl som resten av världen.


Sedan starten 1987 har Separett tillverkat

för att kunna bemöta den nya efterfrågan.

toaletter som varken behöver vatten eller

– Om vi skulle få in kompetent personal

anslutas till avlopp. På den tiden låg företaget

kunde vi inte ligga kvar på landsbygden,

fyra mil utanför Värnamo och hade en enda

vi behövde komma in till Värnamo. Så vi

toalett i sortimentet, avsedd för

investerade 28 miljoner på en ny fabrik i

sommarstugor.

Bredasten, berättar Mikael vidare.

– Sedan har vi utvecklats och blivit mer internationella. I dag säljer vi våra produkter

Satsningen visade sig vara god och gav snart

från Alaska och Ryssland till Nya Zeeland och

resultat. Bara under de senaste åren har

Australien. 44 procent av produktionen går på

omsättningen fördubblats. Enligt Mikael

export, berättar Mikael Billsund som är ägare

beror framgången framför allt på medarbe-

och VD.

tarnas kompetens och det faktum att produktportföljen nu har ett bredare utbud.

Under 2000-talet tog produktutvecklingen fart och Separett började producera nya

– Andra gör liknande produkter men bara

typer av vattenfria toaletter. Förbränningstoa-

inom ett område. Vi har ett antal produkter

letten och frystoaletten kom att komplettera

inom bekväma vatten- och avloppsfria toalett-

den befintliga urinseparerande vilket gjorde

lösningar. Vårt syfte är att tillhandahålla

att beställningarna ökade drastiskt. Mikael

lösningar som ökar livskvaliteten och

förstod att de behövde flytta in till Värnamo

underlättar vardagen för alla, säger Mikael.

”Nyligen exporterade Separett 3000 toaletter till Kina där 800 miljoner människor fortfarande inte har tillgång till toalett.”

BRA FÖR VÄRLDEN – OCH FÖRETAGET Nyligen exporterade Separett 3000 toaletter till Kina där 800 miljoner människor fortfarande inte har tillgång till toalett. Globalt är siffran 2,8 miljarder. Här vill Mikael göra skillnad. – Alla säger att det är viktigt med tillgång till vatten, vilket så klart stämmer. Men om alla hade tillgång till toalett, skulle det vatten som finns inte fördärvas. I Peru lever tio miljoner människor utan toalett, det leder till att den näst högsta dödsorsaken beror på bakterier som barn får i sig genom förorenat vatten. Våra produkter har verkligen potential att göra skillnad, förklarar han vidare. Separett har därför ingått ett samarbete med x-runner – en organisation som jobbar för att minska antalet peruaner utan toalett. När organisationen grundades kontaktades Separett på grund av deras världsledande toalettlösningar, för att ge organisationen en bra start skänkte Separett 400 toaletter. – Därefter har de köpt toaletter av oss till självkostnadspris, vi har en långt kvar till tio miljoner men vi har börjat. Pengarna vi får in från vår riktiga försäljning kan vi delvis satsa på områden med problem. Vi får ta vinsterna från den ena för att utveckla den andra, vi vill satsa på bägge marknaderna. Det är vårat sätt att bidra till världen. Men det ligger också i företagets intresse att bidra. Inte minst ur ett rekryteringsperspektiv då den kommande generationen blir allt mer kräsna i valet av arbetsgivare. – De jobbar inte bara för lön. Deras incitament är: Vad kan jag göra för andra? Och så vill vi profilera oss, vi vill hjälpa andra och utveckla våra produkter för att göra nytta i världen. Då får vi också hit dem som har det tankesättet, säger Mikael avslutningsvis. VARNAMONARINGSLIV.SE | 47


VÄRNAMO NÄRINGSLIV

Medlemmar

Bondtech AB

Delour Reklambyrå

BORS Automation & Tool AB

Din Maskin i Värnamo AB

A

Bors Bläster & Lackservice AB

Dinnergruppen AB

AB Stiglöv & Co

Bravida Sverige AB

Dizparc AB

AB Värnamo Sliperi och Glasmästeri

Bredaryds Ekonomipartner AB

Doxa Plast AB

Accent Arkitekter AB

Bredaryds Möbler AB

DS Smith Packaging Värnamo

Adventure of Småland AB

Brokmatt Design AB

E

Advisory AB Addpeople

Bruksbalken AB

e3 Träning och Hälsa i Sverige AB

Bruno Mathsson International AB

Edge Technology AB

Advokatbyrån Glimstedt

BS Rörbockning AB

Elteknik i Värnamo AB

Agera Utbildning

bsv arkitekter & ingenjörer AB

EMAB i Forsheda AB

Agility AB

Bufab Lann AB

Empleo AB

Aha Reklam AB

Bufab Sweden AB

Ernst & Young

Aktiv Bemaning i Småland AB

Bygga GWG AB

Europatent Chr. Engström

Aktiv Sol i Nöbbele AB

C

Eventful AB

Almi Företagspartner AB

Café & Konferens i Värnamo AB

Erteco Rubber and Plastic AB

Amber Advokater Värnamo KB

Cai AB

Ewes AB

Andpeople AB

Carlsson Smide & Järnaffär AB

Eye Clinic Värnamo AB

Annzon Consulting AB

C Bachér AB

F

0-9

3M Svenska AB

Apelmo Intermodal AB

Celinder Revision AB

Aperit AB

Censit AB

Fastighetsbyrån AB

Apladalens Kaffestuga AB

Christian Immonen AB

Floattech AB

APM August Pettersson AB

Cheers

Finnvedensbegravningsbyrå

Aspia AB

Ciliér AB

Finnvedsbostäder

Atea Sverige AB

Cleanera AB

Finnveden Säljkraft AB

Avonova Hälsa AB

CNC Factory AB

Finnvedens Bil AB

A-Tooling AB

Codeq AB

Finnveden HR partner

Audio Video

Colmeo AB

Finnvedens Trafikskola AB

Consensus Asset Management AB

Finnvedens RekondCenter AB

B

Femc AB

Beckert Consulting AB

Consid AB

Five Continents AB

Bemanningspoolen AB

Conventius AB

Formenta International AB

Bengt Dahlgren Jönköping AB

Creative Works

Formteknik i Bredaryd AB

Bengt Maurd Fastigheter

D

Forsheda Stålverktyg AB

Berglund Travel AB

DaloLindén Motala/Värnamo AB

Forshedabygdens Näringsliv

BilMånsson

Danagårdlitho AB

Forshedaverken AB

Björhags Måleri AB

Dannäs Byalag

Forsfast AB

BLB Industries

Dannäs Våffelcafé och B&B

Four Office AB

Blond Belysning AB

Danske Bank

Fyra Punkter AB

Bo Bra i Värnamo AB

Datakraft i Småland AB

Föreningen Åminne Bruksmuseum

BOB System AB

Decotex AB

Företagarna i Gnosjöregionen

Boggi reklambyrå AB

Delex Teknik AB

Boman Express Logistics AB

Deloitte AB


Insatt AB

Majosec Bevakning AB

Gafs Kartong AB

Internationella Vänner

Manpower AB

GARO Elflex AB

Invid Jönköping AB

Masebo AB

GBJ Bygg AB

Ire & Lind Trädgård

Maskinkonstruktion Finnveden AB

Gjuteriteknik AB

IPE Svets AB

Masentia AB

GnosjoRegion.se (Happy Småland AB)

J

MaskinPlus AB

Golvakuten AB

JB Cycles AB

Meliax Group AB

Golvhuset AB

Jernbro Industrial Service AB

Metall Göte Företagsby AB

GT Group Sweden AB

J.V bokar möten

Meza Verde Produktion AB

Gunillas Företagsservice

Junic AB

MFS Technology

Gästgivargården i Värnamo AB

K

Mikroponent AB

G

H

Karlssons begravningsbyrå

Mio Värnamo

Haga-konsult Göran Andersson

K.D. Feddersen Norden AB

Mitutoyo Scandinavia AB

Hallmedia AB

K-Bemanning

Montico AB

Hammargården Potatis, Frukt & Grönt

Keep Holding AB

Handelsbanken

Klöfver AB

Harrys - Restaurangbolaget i Värnamo AB

Komrak - Rak Kommunikation

N

Herber Engineering AB

Kontek Lön AB

Necesse Sweden AB

Hilding Anders Sweden AB

Kullmek AB

Netmine AB

High Chaparral Sweden AB

Kyltech i Växjö AB

Netic AB

Hjärtsäkra AB

Källemo AB

NORDEA AB

H Lundqvist Bilservice AB

L

Norima AB

Holmgrens Bil AB

Lagans Byggnads AB

NT Service AB

Holmro AB

LamPress AB

Ny Position

Horda Stans AB

Laserkraft AB

Nyforsa i Värnamo Fastigheter AB

Hordagruppen AB

Lastbilcentralen Värnamo/ Ljungby AB

Näringsliv i Lanna-Bredaryd

Hotel Vidöstern Hoteldrift AB

Lernia AB

O

Hotell Apladalen AB

Learnesy AB

OG Teknik AB

Hotel Tre Liljor AB

Lesjöfors Banddetaljer AB

Ohs Bruks Järnvägs Museiförening

HR-Strateg i Jönköping AB

Liljedahl Group

OnePartnerGroup Bussiness Solutions AB

Hustomten i Värnamo

Liljenäs Natur & Fritid

OnePartnerGroup GGVV AB

HWF Advokater AB

Lundströms i Bor AB

P

Hörle Automatic AB

Livförsäkringsbolaget Skandia

PCH Mobiltelefonservice AB

Hörle Wire AB

LPV Verktygsmaskiner AB

PE Plast AB

Hälsomottagningen Sverige

LRF Konsult AB

Pinewood

Härenstam & Partner AB

LSI Reklam AB

Pintos

Länsförsäkringar

Plastprint AB

PLM Group Sverige AB

PLS Truck Bodies AB

PricewaterhouseCoopers

I

ICA KVANTUM Värnamo

IFK Värnamo

IKV Tools AB

Industrilogistik AB

Inneklimat Värnamo

Länsförsäkringar Fastighetsförmedling

M

MS-R (Sports-events) Mr.CAP

Madame Brasserie & Café

Prico

Mandus Wire AB

Prodeva AB

VARNAMONARINGSLIV.SE | 49


Proton Group AB

Swedbank AB

Värnamo Hockey

Puls Bemanning AB

Sven Carlssons Trafik AB

Värnamo Kommunala Industrifastigheter

Svenska Datorsystem i Sverige AB

Värnamo Ljuskopiering AB

Q

Quadpak AB

Svenska Lager AB

Värnamo Mätcenter AB

Quickset AB

Svenska Mediatricket AB

Värnamo Sängkläder AB

Svenstigs Bil AB

Värnamo Södra FF

R

RAMO AB

SwePack Värnamo AB

Värnamo Truckservice AB

Rapid Granulator AB

Söderberg & Partners

Värnamo Yoga Institut

Ravema AB

Sörängens neuropsykologisk mottagning

Reklampulsen

T

Resia Värnamo

Tandläkare Lisa Gradeen AB

W

Revisorsgruppen AB

Tapasmarket i Värnamo AB

Wajt Najt AB

RIMEDA AB

Team Bemanning

Wärldshuset Bredaryd

R-man i Värnamo AB

Techno Skruv AB

Wemo Automation AB

RPZ Fastigheter AB

Teleproffs AB

Wernamo Design AB

Rydhgården AB

Tidsam AB

Wezupport AB

Thule Sweden AB

Windings Utbildningscenter AB Wordcloud AB

S

Salvagnini Scandinavia AB

TKL Spedition & Mäkleri AB

Schulz Resor AB

Toftaholms Herrgård AB

X

Scandic Värnamo

Toxic AB

Xcen AB

Schenker AB

Traveleye AB

XL Bygg Värnamo AB

SEB Värnamo

Trelleborg Automotive Forsheda AB

Y

Separett AB

Trelleborg Material & Mixing Forsheda AB

Sharp Center Värnamo

Trelleborg Sealing Profiles Sweden AB

Z

Shape Production

Trend House AB

Sigarv AB

Trädgårdstjänst i Finnveden AB

Sigillet Försäkringsförmedling AB

Tvenne Torn

Sjölin Konsult AB

U

Skogslunds Metallgjuteri AB

Skötte AB

V

Smålandsstenar Hotell & Konferens

Vandalorum

Smålandsagenturer HB

Vibracoustic Forsheda AB

Solberget Sköld & Co AB

VÅ Pressgjuteri AB

Sordin AB

Våga Sverige AB

Spektiv AB

VärnaBo Fastigheter AB

SpreeTrade AB

Värnamo City AB

Steelo AB

Värnamo Copy Center

Stena Recycling AB

Värnamo Energi AB

Stiftelsen Folkets Park

Värnamo Folkhögskola

STIGAB Verktygs AB

Värnamo Flyttningsbyrå

Stilren/ Villa vilan

Värnamo Företagareförening

Stålservice (Hauchkt AB)

Värnamo Golfklubb

Uniflex Sverige AB

Yellow Solution AB Zinkteknik AB


Gummifabriken

Placebranders Day

VARNAMONARINGSLIV.SE | 51


Placebranders Day


Lรฅdbilsrace

Frukostmรถten

VARNAMONARINGSLIV.SE | 53


Värnamo Näringlivsgala

05 April 2019


Expresstransporter i hela Europa dygnet runt www.bomanexpress.se 073-660 7000

Din personliga specialist pĂĽ Norgetransporter www.bomangardhage.se 0370-47415


SOM FÖRR, FAST IMORGON.

UPPTÄCK KÖRGLÄDJEN MED FRAMTIDENS NYA BMW 3-SERIE SEDAN. KÖRGLÄDJE ÄR ELEKTRISK

När du älskar att köra

UPPTÄCK EN AV EUROPAS STÖRSTA TILLVERKARE AV LADDBARA BILAR.

BMW 3-serie Sedan. Förbr. vid blandad körning enl. WLTP-körcykeln 4,9-6,6 l/100 km, utsläpp 129-149 g CO2/km. Motsvarande värden enl. NEDC-körcykeln 4,2-5,8 l/100 km, utsläpp 110-132 g CO2/km. Miljöklass: EU6d-temp.

Holmgrens Bil Bredastensvägen 4, Värnamo 0370-69 44 00 www.holmgrensbil.se


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.