Värnamo Näringsliv Magasin 2017

Page 36

GAPLESS HR-STARTUP

Gör en plan för kompetensutveckling Är fler nyutbildade ingenjörer svaret på kompetensbristen hos våra industriföretag? Bara för en del, menar startup-företaget Gapless. – Egentligen behöver alla medarbetare hålla jämna steg med den tekniska utvecklingen. Därför behövs en bra plan för kompetensutvecklingen i varje företag. TEXT • PETER FEURST, REDLABS FOTO • ANDERS SÄLLSTRÖM, SÄLLSTRÖM PHOTOGRAPHY

GAPLESS

Peter Feurst och Magnus Gillberg vill göra personalansvar enklare.

Kompetensförsörjningen är ett stort problem i många branscher. Business Gnosjöregion försöker gå till botten med problemet och genomför en förstudie om metoder som ska förenkla kompetensutveckling i små och medelstora företag. ORDNING OCH ÖVERBLICK I projektet har Business Gnosjöregion valt att använda HR-verktyget Gapless för att kartlägga och matcha medarbetares kompetenser med företagens behov. – Det är första steget för att få ordning och överblick i företagets kompetensutveckling, säger Magnus Gillberg på Gapless. I nästa steg används Gapless för att löpande analysera kompetensbehov och planera utbildning, antingen det är intern handledning eller externa kurser. Personalansvarig chef kan med hjälp av verktyget skicka automatiska påminnelser om kommande aktiviteter till medarbetarna och följa upp kurser eller utvecklingssamtal. MADE BY GNOSJÖ Att valet föll på Gapless är inte så konstigt. Det har utvecklats i Gnosjöregionen på direkt efterfrågan av lokala industriföretag,

“Många undersökningar visar att unga och välutbildade framför allt söker sig till arbetsplatser där de kan utvecklas.”

som ville slippa många excel-filer och istället få funktioner som förenklade situationen för personalansvariga. Vid en resa med Science Park till startup-scenen i Berlin träffade grundarna nya partners, och åkte hem för att bilda ett nytt bolag i Värnamo. Ägare är nu IT-företaget Toxic och contentbyrån RedLabs. Kunderna finns i industri, byggbransch och serviceföretag. ATTRAKTIV ARBETSGIVARE På sikt är kompetensutveckling av befintlig personal rätt väg för att bli mer attraktiv som arbetsgivare även vid rekrytering, menar Peter Feurst på Gapless: – Många undersökningar visar att unga och välutbildade framför allt söker sig till arbetsplatser där de kan utvecklas. Att ha en plan för kompetensutveckling är bra när man möter kandidater, kunder eller revisorer, säger han och fortsätter: – Genom samarbetet med Business Gnosjöregion och industrins intresseorganisationer har vi fått en bra insikt i företagens behov och kan hjälpa dem att komma igång med att kartlägga kompetens internt.