Page 1

Fact.

Neelie Kroes, eurocommissaris:

Sjoerd van Keulen, Holland Financial Centre:

“Je moet rood kunnen geven”

“Nederland's beste wapen is innovatiekracht”

Nr.3 • 2011 Magazine voor de relaties van Deloitte

Herman Wijffels, hoogleraar Duurzaamheid:

“We moeten onze relatie met de natuur herstellen”


Deloitte Golf

Christel Boeljon tijdens de tweede slag op hole 18, de beste slag uit de geschiedenis van het Nederlandse golf.

2


Solheim Cup terug in Europese handen

Christel Boeljon slaat historische slag Deloitte-golfambassadrice Christel Boeljon speelde de

De Solheim Cup is de meest prestigieuze beker in het

hoofdrol tijdens de Solheim Cup 2011, afgelopen

damesgolf wereldwijd: het equivalent van de Ryder Cup

september op de baan van het Ierse KilleenCastle. Zij

voor heren. De Europese dames heroverden de cup, na

maakte een cruciaal winstpunt, dat niet alleen leidde tot

zeven jaar, met nipt voldoende punten (15 tegen 13) op

de overwinning van het Europese team, maar ook een

de Verenigde Staten. Boeljon was de eerste Nederlandse

historisch moment was in de geschiedenis van het

speelster die ooit aan de Solheim Cup mocht deelnemen.

Nederlandse golf: de beste slag ooit!

Meer info: www.solheimcup.com 3


Inhoud

p.8

Coverinterview Herman Wijffels, hoogleraar Duurzaamheid: “We moeten onze relatie met de natuur herstellen.”

p.26

CFO interview

p.30 Diversey implementeert

Interview

Bert Bruggink, CFO

European Principal

Danielle Zandee,

Rabobank: “Veel regels zijn

Company-model

hoogleraar op Nyenrode:

doekje voor het bloeden.”

Businesscase over het

“Duurzaamheid gaat over

stroomlijnen van een

het creëren van een andere

Europese organisatie.

samenleving.”

Fact is het relatiemagazine van Deloitte en wordt via controlled circulation verspreid. Fact verschijnt viermaal per jaar in een oplage van 15.000 exemplaren.

4

p.32

Redactieadres: Deloitte, t.a.v. Walter Wijnhoven, Postbus 2031, 3000 CA Rotterdam, nlbcfact@deloitte.nl

Concept en realisatie: MediaPartners LoyaliteitsCommunicatie Druk en lithografie: HENK Grafimedia Center


1

IJsland 93.5 EPI-score: 315.000 Bevolking: BNP per hoofd bevolking: $ 35.607

+ Duurzame energie en bosbeheer, goede waterkwaliteit

witserland

2

89.1 score: 7,5 miljoen olking: P per ofd bevolking: $ 36.702 Serieuze milieubelastingen en biodiversiteit

p.14

Costa Rica 86.4 EPI-score: 4,4 miljoen Bevolking: BNP per hoofd bevolking: $ 9.636 Bosbeheer, waterecosystemen

+ beschermde gebieden voor o.a. planten en vlinders

Top 10 duurzaamste

p.16 Sjoerd van Keulen

p.19

Dutch & duurzaam

landen

Sjoerd van Keulen, directeur

Zeven duurzame projecten van

Hoe staan de meest

Holland Financial Centre,

Nederlandse bodem.

duurzame landen ter

over initiatieven om de

wereld er economisch voor?

concurrentiepositie van de Nederlandse financiële sector te verbeteren.

p.36

p.38

Solheim Cup weer

Duisenberg school of

p.40

Nederland komt weer

in Europese handen

finance

aan de bal

Deloitte golf-ambassadrice

Kruisbestuiving tussen theorie

Neelie Kroes, eurocommissaris:

Christel Boeljon slaat

en praktijk moet leiden tot

“Je moet rood kunnen geven.”

beste slag in Nederlandse

‘New thinking in finance’.

geschiedenis.

Aan dit nummer werkten mee: Carla Bakkum, Jiri Büller, Marcel Bekedam, Fleur Betlem, Vivianne van Bezeij, Janet Deibert, Matt Gower, Arjan Gras, Paul Groothengel, Janneke Grootings,

Bianca van Hilst, Jan-Tiedo Huese, Schwandt Infographics, Friso Keuris, Daniëlle Levendig, Michiel Mastenbroek, Arie Meijer, Tjitske Nijdam, Vincent Peeters,

Tom Pilzecker, Frank de Smit, Mireille Spapens, Peter Steeman, Nina Verhaaren, Pamela Wilhelmus , Paul van Wijngaarden en Walter Wijnhoven

© 2011 MediaPartners/Deloitte. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen en/of gereproduceerd zonder schriftelijke toestemming van de uitgever en producent.

5


Boven op het nieuws

nieuw

Deloitte Online Business Innovation

Digitalisering en internet hebben het businessmodel veranderd. Klanten eisen beschikbaarheid van producten en diensten op elk gewenst moment. Dat vergt een transformatie van organisatie, processen en systemen. Met geïntegreerde, datagedreven strategieën helpt Deloitte Online Business Innovation u een sterke onlinepositie te realiseren. Of het nu gaat om online business modelling, data-analyse, optimalisering van e-commerceopbrengsten of online data governance. Download de brochure via www.onlineinnovation.nl. Meer informatie: Gideon Mogendorff, gmogendorff@deloitte.nl.

Sociale ambitie heeft de toekomst ”In de toekomst komen er steeds meer ‘sociale ondernemingen’, voorspelde Willemijn Verloop, directeur van War Child, tijdens het derde Deloitte Executive Breakfast – ladies only op 6 oktober. “De veranderende wereld vraagt om nieuwe systemen en ondernemende pioniers met een grote sociale ambitie. Koester daarom ‘unreasonable’ mensen die tegen de stroom in gaan.” Lees meer op www.deloitte.nl/executive.

Ladies Only-netwerk – Join ‘m! Vier keer per jaar organiseren Mireille Kemperman (manager Audit, Deloitte) en Ellen den Mulder (manager Consulting in the Mid Market, Deloitte) samen met ABN AMRO een masterclass voor vrouwelijke dga’s, bestuurders en senior managers. Elke keer op een bijzondere locatie en met een prikkelend thema. Tijdens de eerste masterclass sprak Dick Berlijn van Deloitte over leiderschapsstijlen en Caroline Princen van ABN AMRO over de stappen naar haar huidige positie als lid van de raad van bestuur. Andere thema’s waren neuromarketing en social media. Meer informatie en aanmelden: LinkedIn Group ‘Ladies Only Network’, Mireille Kemperman, mkemperman@deloitte.nl, en Ellen den Mulder, edenmulder@deloitte.nl.

6


Publicaties Deloitte publiceert regelmatig over actuele onderwerpen. Kijk voor actuele uitgaven op onderstaande links. Dutch Oil & Gas Conference 2011 Lees het magazine als follow-up van de conferentie, met interviews met keynote speakers www.deloitte.nl > Branches > Energie & Resources Dutch CFO Survey Driemaandelijkse survey onder CFO’s www.deloitte.nl/cfo Verslagen 2010/2011 • Annual Report

Simon Dyson wint KLM Open 2011

• Sustainability Report • Transparency Report • Annual Review

Ruim 40.000 mensen bezochten Nederlands grootste

• Fair Chance Foundation Review

gewonnen. Op de laatste dag van het toernooi, op

internationale golftoernooi op de Hilversumsche

www.deloitteannualreport.nl

zondag 11 september, klom hij van een gedeelde

Golf Club. Deloitte, medesponsor, organiseerde

vierde plaats naar de nummer 1-positie. De 33-jarige

rondom het KLM Open twaalf verschillende client

‘Reagerend op een nieuwe realiteit’:

Dyson is na Seve Ballesteros en Bernhard Langer de

events voor vele honderden gasten, onder andere op

interviews met Nederlandse top-CFO’s.

derde speler die het KLM Open drie keer heeft

het gebied van Financial Risk Management, Financial

www.deloitte.nl/cfo

gewonnen. Beste Nederlander was Joost Luiten van

Advisory Services, Manufacturing, Real Estate en

Golf Team Holland, dat wordt gesponsord door

Public Sector.

Deloitte. Hij werd gedeeld zesde.

Meer info: www.deloitte-golf.nl.

De Brit Simon Dyson heeft de 92

ste

KLM Open

CFO-interviewbundel 2011

CHRO Survey The challenge of leadership www.deloitte.nl > focus op > CHRO programma Visie op schadeverzekeringen Meer weten over deze studie van Deloitte in

Duurzaam scoort in supermarkt

samenwerking met Aquila? Neem contact op met Leon Veenhuijzen, 088 288 31 41, of mail naar lveenhuijzen@deloitte.nl

Academy Deloitte Academy verzorgt cursussen en

Consumenten geven dit jaar maar liefst 20 procent

onderdeell van

masterclasses over financiële en fiscale

meer geld uit aan duurzame producten in super-

de ‘Bedrijfsvergelijking 2011

onderwerpen.

markten, vergeleken met vorig jaar. Dit percentage

Zelfstandige Levensmiddelendetailhandel’, door

zou zelfs hoger zijn, als de consument beter bekend

Deloitte Branchegroep Retail.

is met duurzame producten. Een betere zichtbaar-

Download het rapport via www.deloitte.nl >

heid van de producten in het schap zal het succes

branches > consumentenmarkt.

verder vergroten.

Meer informatie: Anneke Sipkens, asipkens@

Meer informatie en het actuele

Dit blijkt uit het Consumentenonderzoek 2011,

deloitte.nl en Paul Op Heij, popheij@deloitte.nl.

cursusaanbod: www.deloitte.nl/academy.

Workshop Duurzaamheidsrapportage volgens GRI-richtlijnen 15 november 2011 – Rotterdam

7


Coverinterview

8


Herman Wijffels

Tekst: Paul Groothengel Fotografie: Jiri Büller

“Vernieuwing begint bij kunstenaars” Volstrekt kansloos, vindt Herman Wijffels het, om de economische en ecologische crisis te bezweren met oude systemen. En dat is wat veel politici doen. De hoogleraar Duurzaamheid in Utrecht ziet vernieuwing bij ondernemers en zijn studenten. Wat is de essentie om te komen tot een duurzame economie? “Het streven naar een duurzame economie komt voort uit de ambitie om te komen tot een volgende fase van maatschappelijke ontwikkeling. Een fase waarin de kwaliteit van zowel relaties tussen mensen onderling, als tussen de mens en de natuur op een hoger niveau komt te liggen. De wereld met z’n zeven miljard mensen, in 2050 maar liefst negen miljard, zie ik als één onderling samenhangend systeem. De enige manier waarop wij tot een duurzamer wereld kunnen komen, en dat is de essentie, is door ons te

>> 9


Coverinterview

>>

realiseren wat de effecten van ons consumptiegedrag

klantzijde is de relatie ook veel ‘duurzamer’ geworden,

zijn voor andere mensen. Dan heb ik het niet alleen

want de klant levert zijn oude tapijt in voor een nieuw,

over de generatie na ons, maar ook over de mensen die

waarna Desso het oude tapijt hergebruikt. Dat is

nu al last hebben van de stijgende waterspiegel – denk

goedkoper dan nieuwe grondstoffen inkopen, en per

aan een aantal eilanden in de Stille Zuidzee – of van de

saldo beter voor het milieu. Het bedrijf is geen fabrikant

toenemende droogte in Afrika.”

of verkoper meer, maar dienstverlener op het gebied van vloerbedekking. Hetzelfde circulaire principe zie je

Hoe kan je dat het beste organiseren?

bij Ahrend. Vroeger een producent van kantoorartike-

“We hebben productieprocessen tot nu toe hoofdzake-

len, nu een leverancier van kantooromgevingen die zijn

lijk lineair georganiseerd, van zand tot klant. De

producten en materialen in toenemende mate inneemt

schakels in de keten zijn losse delen. Je verkoopt een

voor hergebruik. Die verdienstelijking van de economie

product aan een klant en dat is het dan. Daardoor voelt

is de toekomst.”

niemand zich verantwoordelijk voor het product en de daartoe verbruikte grondstoffen. Die lineaire processen

Het initiatief om tot een duurzamer economie te

moeten in mijn ogen transformeren naar circulaire

komen ligt volgens u bij ondernemers.

processen waarbij je zo veel mogelijk van de benodigde

“Inderdaad, vernieuwing op dat punt moet je niet verwachten van de overheid of de politiek. Als je naar de loop van de geschiedenis kijkt, zie je dat nieuwe inzichten periodiek ontstaan. In golven als het ware. De

“Mijn vrouw en ik doen niet mee aan de wegwerpeconomie”

échte vernieuwing begint meestal bij kunstenaars, die zijn in staat om een toekomst te zien die er nog niet is. Waarna anderen dat concretiseren in concepten en weer anderen, ondernemers, er concrete producten en diensten van maken. Overigens hebben we die nieuwe inzichten nu hard nodig. Sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw zit de wereld in een situatie van overshoot, waarbij we meer natuurlijke hulpbronnen gebruiken dan de aarde op duurzame wijze kan leveren. Volgens het Wereld Natuur Fonds gaat het inmiddels om 50 procent op jaarbasis. We tasten die hulpbronnen dus in hoog tempo aan. Dat zie je nu al bij vissoorten als

10

grondstoffen niet opsoupeert uit eindige bronnen, maar

tonijn, die al bijna zijn uitgestorven doordat we de

hergebruikt. Dit is een belangrijk onderdeel van

reproductieve voorraad vrijwel geheel hebben wegge-

verduurzaming. De transitie van lineair naar circulair

vangen. Als we op deze lineaire manier doorgaan lopen

produceren komt nu langzaamaan op gang.”

we, in ieder geval in ecologisch opzicht, helemaal vast.”

Kunt u daar een voorbeeld van geven?

Ligt deze onbezonnen gulzigheid ook aan de basis

“Een voorloper op dit gebied is tapijtfabrikant Desso.

van de huidige crisis?

Die is overgestapt naar recyclebaar tapijt. Om dat te

“Natuurlijk. De westerse mens heeft er een gewoonte

kunnen maken, moet je specifieke eisen stellen aan de

van gemaakt om de toekomst te verdisconteren in het

(grond)stoffen die in het product worden gebruikt.

heden. En dat geldt al helemaal voor de financiële

Daardoor is dus de verbinding tussen Desso en zijn

sector. De wereldwijde schuld is nu hoger dan we ooit

toeleveranciers veel intensiever geworden. En aan

kunnen aflossen. We zitten nu in een crisis, en dat ons


Herman Wijffels

met de buitenwereld te maken hebben. Deze naar binnen gekeerde reactie is gebaseerd op angst. Het gaat om mensen die in deze tijden van grote veranderingen hardnekkig willen verdedigen wat ze kennen. Herman Wijffels (69) studeerde

De andere groep bestaat uit mensen die zich goed

economie in Tilburg. Hij was onder

realiseren dat we vastlopen en dat het dus anders moet.

andere voorzitter van de hoofddirectie

Zij maken nieuwe keuzes, ook in hun persoonlijk leven.

van Rabobank Nederland, voorzitter van

Ze veranderen hun voedingspatroon, zetten zonnepa-

de Sociaal-Economische Raad (SER) en

nelen op hun dak, stappen over op een Toyota Prius,

Nederlands bewindvoerder bij de

et cetera. Ze leggen kortom een verbinding met de

Wereldbank in Washington. Daarnaast

grote problemen van nu. Deze groep groeit, en er zitten

legde hij als informateur de basis voor

ook veel ondernemers tussen. Gelukkig ontstaan er

het kabinet-Balkenende IV. Momenteel is

steeds meer initiatieven. Op kleine schaal slaan burgers

hij covoorzitter van Worldconnectors en

samen de hand aan de ploeg, zetten bijvoorbeeld

hoogleraar Duurzaamheid en maat-

duurzame energiecorporaties op. En op grote schaal

schappelijke verandering aan de

zetten multinationals flinke stappen waar het gaat om

Universiteit Utrecht.

duurzaam gedrag. Unilever gaat binnen tien jaar de ecologische voetafdruk van elk product halveren! Dat heeft geweldige effecten, niet alleen binnen Unilever, maar ook voor de toeleveranciers van Unilever: zij moeten mee in die verduurzaming, anders lopen ze de kans deze grote afnemer te verliezen. Concerns als DSM en AkzoNobel zijn ook ver met verduurzaming, ze willen deel zijn van de oplossing, niet van het

huidige financiële systeem uiteindelijk gaat vastlopen, is

probleem.”

een kwestie van tijd. In ecologische zin kunnen er ook beslissende kantelpunten optreden: de verzuring van de

Financiële instellingen kunnen daar nog het

wereldzeeën stijgt dermate dat cruciale processen niet

nodige van leren.

meer werken, de klimaatverandering versnelt drama-

“Zeker, als geheel loopt deze sector achter waar het

tisch, alles is mogelijk. Het enige voordeel van dergelijke

gaat om verduurzaming van activiteiten en van gedrag.

kantelpunten is dat de mensheid dan harder op zoek

Er zijn uitzonderingen die de regel bevestigen – denk

gaat naar duurzame oplossingen, want er is geen

aan Triodos Bank en ASN Bank – maar het grote

andere weg.”

peloton heeft de slag naar werkelijk duurzame projecten nog lang niet gemaakt. Als je een duurzaam huis of

Is er in Nederland voldoende bewustzijn omtrent

kantoorpand wilt bouwen, compleet met warmtewis-

de noodzaak tot verduurzaming?

selaars en zonnepanelen, dan ben je duurder uit. Dan

“In beperkte mate. Het is een dichotome situatie.

daalt de kans dat de bank dat wil financieren. Maar de

Enerzijds hebben we in Nederland een grote groep

bank vergeet daarbij dat een duurzaam gebouw

mensen die met hun rug naar de problemen staan. Zij,

waarschijnlijk veel langer meegaat. De bankier moet

onze politici voorop, zijn druk bezig de crisis te bezwe-

dan een andere risicoafweging maken, een andere

ren. Dat is volstrekt kansloos als je in de oude schema’s

discontovoet voor de toekomst hanteren. In concreto:

blijft denken. Deze groep verlangt terug naar de

langer financieren. Maar ja, dan komen al snel de

verzorgingsstaat van vroeger, en wil zo min mogelijk

aarzelingen.”

>> 11


Coverinterview

om te klankborden over hun ideeën. Fascinerend. Laatst

“Ik voel me veel fitter als vegetariër”

kwam hier nog een duo langs dat praktische duurzaamheidsoplossingen zoekt vanuit de biomimicry, een relatief nieuwe wetenschap die zich inzet om de principes uit de natuur te vertalen naar de manier waarop wij leven. De natuur functioneert immers zonder afval en vervuiling, het is een systeem dat in de afgelopen miljoenen en miljoenen jaren steeds intel-

>>

ligenter is geworden.” Als een bank wil verduurzamen, waar dan te beginnen?

Hoe geeft u uw streven naar een duurzame

“Ik zou zeggen, kijk eerst naar je eigenlijke functie. Dat

wereld vorm in uw eigen leven?

is het dienen van de reële economie. Zorg dat mensen

“Mijn vrouw en ik proberen daar heel bewust mee

kunnen ondernemen, een huis kunnen kopen, en

om te gaan. Zo zijn we beiden al ruim twintig jaar

kunnen sparen. En doe geen al te risicovolle zaken.

vegetariër. Dat was geen enkel probleem, want ik

Daarnaast: financier alleen investeringen die de

merkte al snel dat ik me veel fitter voelde als ik geen

ecologische voetafdruk verlagen. Dan stimuleer je de

vlees at. Verder doen we de ‘normale dingen’: ons huis

overgang van lineair naar circulair denken op een heel

is goed geïsoleerd, we pakken waar mogelijk de trein,

praktische, effectieve manier.”

kopen duurzame kleding en compenseren, als we vliegen, de CO2-uitstoot. En we doen ons uiterste best

In 2009 volgde u Ruud Lubbers op als covoorzitter

niet mee te doen aan de wegwerpeconomie. Als

van Worldconnectors. Wat doet deze denktank?

iedereen dat zou doen, zou dat een geweldige stap

“Het is een gemêleerde club van mensen die zich hard

voorwaarts betekenen.” •

maken voor verduurzaming en die een bijdrage willen leveren aan opinie- en beleidsvorming op het gebied van internationale betrekkingen. Daarbij kijken we naar de proactieve rol die Nederland kan spelen in de verbinding met de rest van de wereld. We organiseren bijeenkomsten, stellen rapporten op waarin we aanbevelingen doen, bijvoorbeeld over de aanpak van de voedselproblematiek. Of er naar ons geluisterd wordt? Gelukkig wel. We vinden, onder andere in politiek Den Haag, een luisterend oor voor onze

Over Worldconnectors

adviezen; onze ideeën worden constructief opgepakt.”

Worldconnectors is een groep van betrokken en deels prominente Nederlanders uit alle sectoren van de samenleving

12

Wat houdt uw studenten, die bij u komen voor

die zich inzet voor een duurzame, rechtvaardige en vreedzame

het vak 'duurzaamheid en maatschappelijke

wereld. Ze verbinden werelden, ideeën en plannen om

verandering', bezig?

Nederlanders te stimuleren ‘meer over de dijken te kijken’. De

“Het is opmerkelijk hoe uitgesproken zij zijn in hun

groep komt samen in de Round Table for People and the Planet.

opinie. Ze stellen: het moet anders en het moet beter

In maart 2011 traden zij naar buiten met vergaande aanbevelin-

met de wereld, en wíj gaan dat doen. Ik kom gelukkig

gen voor duurzame hervorming van de bancaire sector.

enorm veel gemotiveerde, geëngageerde jonge mensen

Worldconnectors is een project van de Nationale Commissie

tegen. Jonge ondernemers komen regelmatig bij me

voor Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling.


Column

Duurzame groei door innovatie De rode draad in deze Fact en Deloitte’s

Bedrijven die hun kernactiviteiten verbinden met

jaarverslag: Innovating for Sustainable Growth.

duurzame doelstellingen, dragen niet alleen

Deze titel noemt in een adem drie onlosmakelijk

positief bij aan mens en milieu. Zij presteren ook

verbonden onderwerpen: innovatie, duurzaam-

financieel beter, zo blijkt uit recent onderzoek.

heid en groei. Alle drie leidend in hoe wij

Veel van deze bedrijven adviseren wij.

klanten bedienen en hoe we met elkaar de toekomst vormgeven.

Wilt u weten hoe uw business duurzaam kan groeien door innovatie? Bekijk dan eens ons

Duurzaamheid is een mooi woord dat helaas te

Annual Report, Sustainability Report,

pas en te onpas wordt gebruikt. Ook de term

Transparency Report en onze Annual Review.

innovatie is binnen bedrijven en organisaties niet

Of neem contact met ons op.

meer weg te denken. Maar niet iedereen weet concreet invulling te geven aan deze begrippen. En wat schiet je ermee op als je een klant een

Verslagen 2010/2011

innovatieve oplossing adviseert die geld

• Annual Report

bespaart, maar die zorgt voor een grotere

• Sustainability Report

ecologische voetafdruk?

• Transparency Report • Annual Review • Fair Chance Foundation Review

“Met innovatief energiebeheer is veel geld te verdienen”

Meer info: www.deloitteannualreport.nl

Innoveren op een duurzame manier die resulteert in groei, dat is de crux. Daarom hebben we een reeks duurzame en innovatieve proposities ontwikkeld, die onze klanten direct helpen bij het realiseren van blijvende groei. U vindt deze proposities in ons duurzaamheidsverslag en Annual Review. Een voorbeeld is het Building Retrofit-concept, waarmee u direct grip krijgt op het energiebeheer van uw vastgoed. De gemeente Rotterdam maakt hier gebruik van bij het beheer van negen zwembaden. Dit levert een miljoenenbesparing op én een verlaging van de CO2-uitstoot van bijna tweeduizend ton per jaar. Dat is duurzaam,

Cees de Boer is CFO/COO en deputy

innovatief en vooral concreet.

CEO van Deloitte Nederland

13


Infographic

Top tien duurzaamste Zijn de sterkste economieĂŤn ook de meest duurzame? Lang niet altijd, blijkt uit een vergelijking van de Environmental Performance Index 2010 (EPI)* en de omvang van het Bruto Nationaal Product (BNP).

1

IJsland 93.5 EPI-score: 315.000 Bevolking: BNP per hoofd bevolking: $ 35.607

+ Duurzame energie en bosbeheer, goede waterkwaliteit

2

Zwitserland

Costa Rica 86.4 EPI-score: 4,4 miljoen Bevolking: BNP per hoofd bevolking: $ 9.636

89.1 EPI-score: 7,5 miljoen Bevolking: BNP per hoofd bevolking: $ 36.702

Bosbeheer, waterecosystemen,

+ beschermde gebieden voor

+ Serieuze milieubelastingen en biodiversiteit

4

Zweden 86 EPI-score: 9,1 miljoen Bevolking: BNP per hoofd bevolking: $ 33.432

7

78.2 EPI-score: 61,7 miljoen Bevolking: BNP per hoofd bevolking: $ 31.131

+

14

Krachtige wetgeving die luchtkwaliteit bevordert en duidelijk visserijbeheer

5

Noorwegen

81.1 EPI-score: 4,7 miljoen Bevolking: BNP per hoofd bevolking: $ 48.113 Bosbeheer, landbouw en

management

Frankrijk

o.a. planten en vlinders

+ geringe invloed milieu-

+ Bosbeheer en water-

3

vervuiling op gezondheid

Oostenrijk

8

78.1 EPI-score: 8,3 miljoen Bevolking: BNP per hoofd bevolking: $ 34.520

+ Biodiversiteit, bosbeheer, waterkwaliteit rivieren en meren

Mauritius EPI-score: Bevolking: BNP per hoofd bevolking: Biodiversiteit, ge

+ uitstoot schadelij visserijbeheer

Cuba

9

78.1 EPI-score: 11,2 miljoen Bevolking: BNP per hoofd bevolking: $ 8.500

+ BrandstofefficiĂŤnt openbaar

vervoer, ontwikkeling van inheemse medicinale planten


Andere landen

landen

Nederland

47

66.4 EPI-score: 16,3 miljoen Bevolking: BNP per hoofd bevolking: $ 35.789

+ Bosbeheer, milieu-invloed op gezondheid - Voldoen aan doelstellingen klimaatverandering

VS

61

63.5 EPI-score: 301 miljoen Bevolking: BNP per hoofd bevolking: $ 42.672

+ Bosbeheer - Luchtvervuiling

BraziliĂŤ

62

63.4 EPI-score: 190 miljoen Bevolking: BNP per hoofd bevolking: $ 8.745

+ Landbouw (zoals beperking pesticiden) - CO2-uitstoot

6

China

80.6 1,26 miljoen

121

49 EPI-score: 1,3 miljard Bevolking: BNP per hoofd bevolking: $ 4.524

$ 10.254 ringe ke stoffen en

+ Bosbeheer - Luchtvervuiling

Colombia

10

76.8 EPI-score: 43,9 miljoen Bevolking: BNP per hoofd bevolking: $ 7.635

+ Enorme biodiversiteit, sterk verbeterd bosbeheer en ontwikkeling van inheemse medicinale planten

India

123

48.3 EPI-score: 1,1 miljard Bevolking: BNP per hoofd bevolking: $ 2.416

+ Bosbeheer - Luchtvervuiling

* De Environmental Performance Index (EPI) rangschikt 163 landen op duurzaamheid. De index hanteert 25 criteria, zoals luchtkwaliteit, watermanagement, biodiversiteit, de omgang met natuurlijke bronnen en klimaatverandering en landbouwbeleid. De EPI wordt door de Amerikaanse Columbia & Yale universiteiten samengesteld op basis van gegevens van onder meer de Worldbank, het UN Development Programme, de UN Food and Agriculture Organization (FAO) en de UN Framework Convention on Climate Change.

15


Fast Track voor Nederland teerd. Die hebben we teruggebracht tot een top 3 waar

Sjoerd van Keulen is een begrip in de financiële dienstverlening in Nederland. Hij was voorzitter van de raad van bestuur van Fortis Bank Nederland en CEO van de raad van bestuur van SNS REAAL. Sinds 2009 geeft hij leiding aan het Holland Financial Centre (HFC).

wij meteen mee aan de slag zijn gegaan. Zonder de Fast Track was dit absoluut onmogelijk geweest.” Resultaatgedreven “Een van de spannendste innovaties was ‘six weeks to an IPO’, een nieuwe manier om bedrijven te helpen bij een beursnotering, met een minimum aan rompslomp. Bij een beursgang zijn meerdere publieke en private instellingen betrokken, dus wij moesten een format ontwikkelen waar diverse partijen tegelijkertijd aan konden werken. Wij kregen het voor elkaar juristen, bankiers, regelgevers en risicomanagers tegelijkertijd aan hetzelfde voorstel te laten werken. Tegen het einde van de week waren we al bij versie 36, omdat iedereen in realtime bijdragen leverde en er elk uur meer ideeën en verzoeken binnenkwamen.” Veranderende waarneming

Fast Track in actie

“Het programma heeft ervoor gezorgd dat er anders

Het publiek-private samenwerkingsverband HFC lanceert

tegen het HFC wordt aangekeken en heeft ons beter in

initiatieven die de concurrentiepositie van de Nederlandse

staat gesteld andere organisaties te adviseren. HFC houdt

financiële sector verbeteren. “Alles draait hierbij om

zich niet alleen bezig met innovatie met een grote ‘I’”, stelt

nieuwe initiatieven en innovatie. Het ontbrak ons echter

Van Keulen. “Veel ideeën zijn gewoon het resultaat van

aan een model en aan de middelen, totdat wij gebruik

organisaties die beter naar hun stakeholders zijn gaan

gingen maken van het Fast Track-programma van

luisteren.”

Deloitte”, vertelt Van Keulen. “Ik was gelijk enthousiast,

16

want ik wist dat het zou werken als wij maar de juiste

Getting it right

mensen rond de tafel zouden kunnen krijgen. Veel

“Innovatie is hard werken en kan moeilijk door te voeren

professionals in onze sector hebben goede ideeën, maar

zijn in grote organisaties met vaste gedragspatronen. Het

krijgen eenvoudigweg nooit de kans deze te uiten of te

vereist professionele organisatie, sturing, motivatie en

Tekst: Matt Gower

ontwikkelen. Deloitte bood het model én de vaardigheden

rapportage. Met de Fast Track werden de juiste mensen

Fotografie: Marcel

en de ervaring om het toe te passen. Wij zijn begonnen

op het juiste niveau ingeschakeld, en werd gezorgd voor

Bekedam

met 500 ideeën, waarvan er al snel 250 werden geselec-

een zeer professionele aanpak”, aldus Van Keulen.


Holland Financial Centre

Nu is het moment “Nederland en de rest van West-Europa kampen met enorme uitdagingen. Onze markten zijn zo volgroeid en onze loonkosten zo hoog dat wij alleen door innovatie wereldwijd kunnen concurreren. Dit is veruit ons belangrijkste wapen en zal ons het meest waardevolle deel van de markt opleveren. Tijdens ons Fast Track-programma bij het HFC hadden wij groepen van wel vijftig deelnemers, waaronder veel concurrenten van elkaar, die met elkaar samenwerkten voor een hoger doel. Dit zijn interessante lessen die in het hele land kunnen worden toegepast en niet alleen binnen deze sector.” •

Met Fast Track binnen zes maanden meer omzet dankzij innovatie [1] Gezamenlijke aanscherping van bestaande diensten of producten [2] Deloitte Innovation-experts begeleiden medewerkers gedurende drie maanden bij het bedenken en toepassen van deze aanpassingen [3] Driedaagse pressure cooker, waarin bestaande producten of diensten worden aangescherpt door vanuit de markt en verschillende – door Deloitte Innovation ontwikkelde – modellen te kijken naar het businessmodel, de kanalen en de pricing [4] Resultaat: meer omzet uit bestaande producten/diensten in korte tijd

Beursnotering in zes weken Holland Financial Centre (HFC) heeft via het Fast Trackprogramma van Deloitte Consulting en Deloitte Innovation een aantal diensten ontwikkeld. Een daarvan, IPO Roadmap, is klaar voor de markt. Hierbij werken Euronext, de investeringsbanken, (juridische) dienstverleners en toezichthouders samen, door met elkaar een snelle en overzichtelijke procedure af te spreken. Zo wordt de Amsterdamse beurs ook aantrekkelijker voor buitenlandse (met name Aziatische) organisaties die op zoek zijn naar een Europese beursnotering. Waar het proces eerst zo’n vier tot zes maanden duurde kan het nu in zes weken.

Voor meer informatie over het Fast Track-programma: www.deloitte.nl > diensten > innovatie > innovatieaanpak.

17


Column

De duurzaamheid van cloud computing Het principe van cloud computing is eenvou-

Sterker nog, we gáán niet meer op zakenreis.

dig uit te leggen, en daarmee mooi. Waar je

Videoconferencing is net zo makkelijk als

ook bent, je kunt altijd bij je programma’s of

mailen, bellen met beeld is drempelloos.

gegevens omdat je ze ooit aan de cloud

Nooit meer een accountant met een loodgie-

toevertrouwde. Je harde schijf staat niet

terstas. Iedere verplaatsing van massa kost

vastgeklonken aan je computer, nee, je harde schijf staat ergens, en niemand weet waar ergens ligt. Het enige wat je weet is dat je erbij kunt, dankzij die mooie, verglaasde wereld. Dat is wel een voorwaarde, dat je overal verbinding hebt met het netwerk. We praten over Digitopia. De hele wereld is

“Offline is straks geen excuus meer”

bevezeld en daar waar het glas zijn einddoel niet kan bereiken, neemt de satelliet het over. Tegen betaalbare prijzen. Offline kan geen

energie, en dankzij de cloud zullen aanzienlijk

excuus meer zijn.

minder atomen verplaatst worden, en meer bits. Eén ding is zeker: een bit weegt minder

Hoe zit het nu, is cloud computing duurzaam

dan een atoom. Digitopia is een droomomge-

of niet? Vraag het drie mensen en je krijgt

ving die werkelijkheid kan worden. De vraag

drie verschillende antwoorden.

is of de mens er klaar voor is, in hoeverre we het gaan gebruiken. Of we erop vertrouwen,

Het model van cloud computing is niet nieuw.

in beschikbaarheid en in veiligheid. Of we

Met een beetje fantasie kun je zeggen dat

ervan afhankelijk willen zijn, net zoals we nu

een uitzendbureau ook gebaseerd is op een

al volledig afhankelijk zijn van elektriciteit of

cloud-model. Je hebt een uitzendkracht

het netwerk. Maar dat vergeten we soms.

nodig, en het boeit niet waar de kracht op dat moment is, als hij/zij maar heel snel beschikbaar is. Cloud sourcing zou je het kunnen noemen. Elektriciteit? Is ook een cloud-geval. We weten niet waar het vandaan komt, was het een kolenmijn of een stuwmeer? Het maakt niet uit, als het er maar is als we het vragen. Cloud electricity. Joost Steins Bisschop is senior

18

consultant en partner bij

De vraag is nu of het gebruik van de cloud

internetadviesbureau Jungle Minds.

duurzaam is. De hele wereld hangt vol met

Tevens is hij vaste columnist van Het

apparaten en die moeten allemaal gevoed

Financieele Dagblad en auteur van de

worden. Dat kost energie. Daar stelt de cloud

boeken ‘Chatten met je dochter’, ‘Wie

een hoop tegenover. Op zakenreis hoeven we

weet of het waar is’ en ‘De Internet

niets meer dan een licht iPad-je mee te

Score Card 2.0’.

nemen, het scheelt kilo’s in verplaatskosten.


Duurzame Nederlandse projecten

Dutch & duurzaam Nederlanders hebben de naam te pionieren. Als handelsland hebben we wereldwijd onze sporen achtergelaten. Maar ook met maatschappelijk verantwoorde projecten zijn Nederlanders over de hele wereld te vinden. Zeven initiatieven in beeld.

Africa Unsigned Niet de platenmaatschappij bepaalt welke band de studio ingaat, maar de fan. Na het succes van Sellaband is initiatiefnemer Pim Betist gestart met Africa Unsigned, een online platform voor nog onbekende Afrikaanse artiesten en bands. Muziekliefhebbers (‘supporters’) kunnen rechtstreeks een artiest waar ze in geloven, ondersteunen met minimaal $1. Zodra er voldoende is ingezameld, kan de muzikant de studio in en is er budget voor promotie. Zo helpt Africa Unsigned Afrikaanse artiesten om geld te verdienen met hun eigen muziek. De liefhebbers spelen een belangrijke rol bij de doorbraak van de artiest van hun keuze. www.africaunsigned.com

>> 19


Duurzame Nederlandse projecten

The New Motion Het Nederlandse The New Motion doet er alles aan om elektrisch rijden mogelijk te maken. Niet als theoretisch model, maar in de praktijk. Voor iedereen die de overstap (deels) wil maken, regelt The New Motion de elektrische auto, de financiering, subsidies, oplaadpunten, onderhoud en zelfs vervangend vervoer als dat nodig is. www.thenewmotion.com

20


FairPhone Na eerlijke koffie en chocola komen er ook eerlijke telefoons als het aan FairPhone ligt. Een mobiele telefoon waarvan alle onderdelen worden geproduceerd én gebruikt zonder mens of milieu schade toe te brengen. Van batterijen tot simkaarten en hoesjes: het is allemaal ‘fair’. FairPhone doet onderzoek naar schone en duurzame winning van grondstoffen voor mobiele telefoons en oplaadbatterijen en brengt ideeën en ontwerpen bij elkaar voor ’s werelds eerste eerlijke telefoon, die ook nog eens betaalbaar, mooi en innovatief is. FairPhone is een initiatief van onder meer stichting Waag Society, die creatieve technologie ontwikkelt voor maatschappelijke innovatie. www.fairphone.com

21


Beeldverhaal

Studio JUX Het Amsterdamse modelabel JUX timmert hard aan de weg als duurzaam modehuis met een opvallende vrouwen- en mannencollectie en accessoires. JUX gebruikt uitsluitend duurzame materialen voor haar collectie, zoals biologisch katoen, gerecycled polyester, hennep en bamboe. Het gaat JUX niet alleen om de mooie modecreaties, maar ook om het creĂŤren van goede arbeidsomstandigheden in Nepal, waar alle JUX-kleding wordt gemaakt. Modeontwerpster en oprichtster van JUX Jitske Lundgren woont in Nepal om de processen te coĂśrdineren en eerlijke arbeidsomstandigheden te garanderen. www.studiojux.com 22


Duurzame Nederlandse projecten

Join the pipe Join the pipe is het eerste sociale netwerk voor kraanwaterdrinkers – een Amsterdams initiatief - met als droom de langste waterpijpleiding ter wereld te bouwen en zo iedereen, overal van schoon drinkwater te voorzien. Door flessen, karaffen en tappunten in de vorm van stukjes pijpleiding te verkopen zamelen zij geld in voor waterprojecten wereldwijd. Er sterven nog steeds veel te veel mensen door gebrek aan schoon drinkwater terwijl er tegelijkertijd in westerse landen miljarden worden uitgegeven aan flessenwater. www.jointhepipe.org

23


Duurzame Nederlandse projecten

Isyou Elke collectie van Isyou ontstaat in samenwerking met een ontwikkelingsland. De eerste sneakercollectie is gebaseerd op Burkina Faso. De schoen is ontworpen door een Nederlandse designer en een kunstenaar uit Burkina Faso, de fotoshoot is een samenwerking tussen Nederlandse fotografen en een lokale fotograaf aldaar. Tien procent van de verkoopprijs gaat naar deze talenten. De sneakers worden gemaakt met zoveel mogelijk materialen uit het land. www.isyou.com

24


Favela painting Jeroen Koolhaas en Dre Urhahn (artiestennaam Haas&Hahn) zijn beroemd geworden door hun enorme muurschilderingen in de favelas (sloppenwijken) van Rio de Janeiro en São Paolo. Met het Favela Painting Project creëren zij in samenwerking met de lokale bevolking opvallende kunstwerken. Zo zetten Jeroen en Dre kunst in om te inspireren, gezamenlijk mooie dingen te creëren, de strijd aan te gaan met vooroordelen en aandacht te vragen voor de leefomstandigheden van de arme mensen in de Braziliaanse favelas. www.favelapainting.com 25


Interview

26


Bert Bruggink

Interview met Bert Bruggink, CFO van de Rabobank

“Veel regels zijn doekje voor het bloeden” met Basel III. Maar wat er bovenop is gekomen! Het

Bert Bruggink maakt zich steeds meer zorgen over de aanhoudende onzekerheid op de financiële markten. “In het zwartste scenario gaat Frankrijk ten onder.”

depositogarantiesysteem, de bankbelasting, de interventiewetgeving, de Dodd Frank Act, het houdt niet op. De regelgeving is niet alleen heel uitgebreid, maar ook vaak onduidelijk. Ik heb nog niemand gevonden die mij precies kan vertellen wat Dodd Frank is, of die precies weet hoe de bankbelasting wordt berekend. Die stapeling van regels maakt het moeilijker om een level playing field in stand te houden.” Minder kwaliteit Bruggink betwijfelt het bovendien of de diverse eisen

“Een flink deel van mijn tijd wordt momenteel in beslag

die overheden en toezichthouders aan de financiële

genomen door de gebeurtenissen op de financiële

sector stellen zinvol zijn. “Het lijkt er meer op dat veel

markten”, valt Bruggink meteen maar met de deur in

regels zijn bedoeld als een doekje voor het bloeden,

huis. “Niet alleen de afgelopen weken of maanden,

niet ten behoeve van de banken, maar van de instituties

maar eigenlijk al vanaf medio 2007. De consequenties

die de zaak uit de hand hebben laten lopen. Er is niet

van de financiële crisis breiden zich nu als een olievlek

nagedacht over de effectiviteit van de desbetreffende

uit. Er komen krachten samen die leiden tot heel veel

wet- of regelgeving. Een ding is zeker: al die regel-

onzekerheid. Bijvoorbeeld over de economische

geving zal niet zorgen voor een betere kwaliteit van

ontwikkeling, over Europa als entiteit, de euro als munt,

het toezicht en van het functioneren van deze markten

en over het samenwerkingsverband dat in Europa

en instellingen. Ik denk eerder dat het andersom is.

bestaat. Bovendien hebben tal van partijen hun twijfels

Uiteindelijk leidt het ertoe dat de kwaliteit van de

over de besluitvaardigheid van de Europese instituties

dienstverlening aan klanten minder zal worden.”

en Europese politici. Dat bepaalt op dit moment in hoge mate het functioneren van financiële instellingen en

Historische tijden

mijn agenda.”

Bruggink ziet voorlopig geen omslag in die ontwikkeling, maar we beleven wel boeiende tijden, vindt hij.

Regelgeving

“Europa en Amerika zijn niet meer vanzelfsprekend de

Tekst: Arjan Gras

De hoeveelheid regelgeving doet weinig om dat

machtigste economieën ter wereld. Die ontwikkeling is

Fotografie:

functioneren te versoepelen. “Drie jaar geleden hadden

al een tijdje aan de gang, maar is in een formidabele

Corbino

we het vooral over IFRS of Basel II. Nu zitten we alweer

stroomversnelling geraakt. Je moet dat accepteren en

>> 27


Interview

“Ik heb nog niemand gevonden die mij kan vertellen wat de Dodd Frank Act is” >>

proberen de risico’s voor jezelf zo veel mogelijk te

nieuwe oorlog te voorkomen. Daarna hebben we het

beperken. Het zijn historische tijden. In de 25 jaar die ik

aangedurfd om met zijn allen naar één munt te gaan.

bij deze bank rondloop heb ik iets dergelijks in elk geval

Nu zijn we in hoog tempo bezig om al die mooie

nog niet eerder meegemaakt. Het wordt steeds

gedachten over Europa af te breken. Dat is doodzonde.

moeilijker om zaken de juiste kant op te sturen. In een

Er wordt nooit reclame voor gemaakt, maar Europa is

sombere bui is het goed voorstelbaar hoe het mis zou

belangrijk. Het feit dat we nu al een halve eeuw in

kunnen gaan. Er zijn zelfs mensen die zich afvragen wat

vrede leven is een groot goed.” •

er gebeurt als Frankrijk ten onder gaat. Die gaan er kennelijk al van uit dat Spanje en Italië voor de bijl gaan. In het zwartste scenario zou dat inderdaad kunnen gebeuren. Dan hebben we geen euro meer.” Over de Rabobank maakt Bruggink zich minder ongerust. Prof. dr. ir. Bert Bruggink (1963) is

Europese samenwerking

sinds 2004 CFO in de raad van bestuur

Bruggink pleit nadrukkelijk voor nieuw Europees elan.

Rabobank Nederland. Hij startte zijn

“Ik vrees dat de huidige regelgeving zal resulteren in

loopbaan bij de Rabobank in 1986.

een meer nationale focus van banken. Los van de

Bert Bruggink is gehuwd en heeft

positie van de Rabobank zie je dat we bewegen naar

twee kinderen.

nationale consolidatie. Denk aan Griekenland. Ook bij de hulp aan dat land blijft eigenbelang vooropstaan. Je voelt de weerzin om geld naar een ander over te maken. Ik vind dat beangstigend. Dan onderschat je echt hoe belangrijk de wereld voor Nederland is. Met onze open economie zijn we afhankelijk van het buitenland. Europa en de euro hebben Nederland geweldig veel goeds gebracht. De zwakte van de euro heeft de concurrentiepositie van Nederland en Duitsland aanzienlijk versterkt. Daarover hoor je niemand. In plaats daarvan wordt het debat bepaald door nationale sentimenten. Dat vind ik erg jammer. Europa is na de Tweede Wereldoorlog gaan samenwerken om een 28


CFO-interviewbundel

Nieuwe interviewbundel top-CFO’s

Reageren op een nieuwe realiteit De nieuwe Deloitte CFO-interviewbundel is uit. Veertien Nederlandse top-CFO’s vertellen hun verhaal. De titel van de bundel: ‘Reagerend op een nieuwe realiteit’ kaart het thema aan dat in alle verhalen terugkomt: de drastische verandering in het werk van de CFO door de recessie en de strengere eisen van banken en aandeelhouders. U leest hoe collega-CFO’s omgaan met uitdagingen op het gebied van sectorspecifieke regelgeving, integrated reporting en het strategisch inzetten van finance. In het voorgaande artikel op pagina 26 t/m 28 leest u een voorproefje: het interview met Bert Bruggink van Rabobank. Andere CFO’s die aan de bundel meewerkten zijn Simon Henry (Shell), Jean-Marc Huët (Unilever) en Pieter Verboom (Schiphol). Cultuuromslag Wim Eysink, voorzitter van het Deloitte CFO Programma: “Door de situatie op de financiële markten zoeken bedrijven naar alternatieven voor de traditionele financiering door banken. Ook moeten ze anders gaan rapporteren. Dat vergt een transformatie in werkwijze en automatisering. Tegelijkertijd worden hogere eisen gesteld aan de prestaties van financeafdelingen. Sommige CFO’s hebben mensen moeten ontslaan of nieuw talent moeten aantrekken, om een cultuur te bereiken van efficiency, alertheid en het nemen van verantwoordelijkheid. Al met al een pittige uitbreiding van de taken en verantwoordelijkheden van de CFO.” • Meer informatie en bestellen: www.deloitte.nl/cfo, of neem contact op met Wim Eysink, telefoon 088 288 18 99.

29


Europese lappendeken wordt vliegend tapijt De versnipperde Europese organisatie stroomlijnen en beter bestuurbaar krijgen. Daarvoor gebruikt Diversey, wereldspeler op het gebied van professionele reinigingsoplossingen, het European Principal Company-model. Deloitte helpt bij de implementatie. Wat is het European Principal Company (EPC)-

het werk van vijfduizend Diversey-medewerkers,

model?

verdeeld over 22 landen, die allemaal op 3 mei 2012

Patrick Schunck, partner bij Deloitte Consulting:

moeten overgaan op de nieuwe werkwijze.”

“Het doel van EPC is het creëren van een beter

30

gestuurde organisatie met een nadruk op effectievere

Hoe geef je leiding aan zo’n grote operatie?

en efficiëntere bedrijfsprocessen. Die optimalisatie

Patrick: “We hebben als Deloitte ervaring met projecten

maakt de organisatie klantgerichter, slagvaardiger en

op een dergelijke schaal. In het projectteam werken

minder complex. In het geval van Diversey betekent het

collega’s samen van Deloitte uit Nederland, de VS,

dat alle strategische beslissingen straks worden

Duitsland, Zwitserland en Italië. We werken in een

genomen vanuit het nieuwe centrale kantoor in

totaalprogramma met projectplannen waarin staat wat

Nederland. De salesmanager in een land kan niet meer

voor elk aspect van het project – van bedrijfsprocessen,

eigenhandig beslissen voor welke prijs hij goederen aan

ICT, wettelijke, financiële tot menselijke factoren – gereali-

een klant verkoopt. Hij moet binnen de bandbreedte

seerd moet worden. Hoe moet het functioneren binnen

blijven die door het hoofdkantoor is vastgesteld.”

de rest van de organisatie? Hoe bouwen we het binnen de

Moreno Dezio, president van Diversey Europe: “Al

bestaande ERP-software en overige applicaties? Ook het

eerder kreeg het management op Europees niveau een

ontwikkelen van trainingen voor Diversey is maatwerk. En

meer operationele rol. Om die verandering echt tot een

terwijl je aan het bouwen bent, moet het veranderma-

Tekst: Peter

succes te maken moeten processen anders worden

nagement vorm krijgen. Het krijgen van draagvlak is niet

Steeman

ingericht. Voor ons vervult EPC die rol. Je moet binnen

iets wat je vlak voor de implementatie kunt doen. Daarom

Fotografie:

EPC alle processen beschrijven. Het dwingt je na te

is continu gerichte communicatie en duidelijk zichtbare

Tom Pilzecker

denken over hoe alles georganiseerd is. Het verandert

betrokkenheid van de leiding van het bedrijf vanaf het


Patrick Schunck

Moreno Dezio

begin heel belangrijk. Er is een klankbordgroep per land

implementatie kijkt. Zij rapporteren aan de project-

die tweemaandelijks met betrokkenen praat. Zo zijn we

leider, die op zijn beurt verslag uitbrengt aan de

continu aan het schaken op meerdere borden.”

EPC-stuurgroep. Het is een gigantisch groot en complex

Moreno: “Voor mij zijn drie elementen cruciaal in dit

project. De kunst is om het te ontrafelen in deelprojec-

traject. Nemen we de juiste beslissingen ten aanzien

ten die door eigen teams gedreven worden.” •

van de medewerkers? Veel beslissingen worden straks centraal genomen. Daarvoor moeten ruim zeventig

Meer informatie: Patrick Schunck, pschunck@deloitte.nl.

mensen met hun gezinnen verhuizen naar Amsterdam, waar de nieuwe principal company gevestigd zal

In een notendop

worden. De tweede pijler is het changemanagement.

De uitdaging. Klantgerichtheid, operationele en financiële

Hoe zorgen we dat de organisatie het tempo van de

efficiëntie binnen Diversey Europe verder verbeteren. Elk land

veranderingen kan bijhouden? Het ICT-gedeelte is de

heeft zijn eigen management met sales-, marketing- en

derde factor. Zijn onze applicaties op tijd klaar en

customerservice-afdelingen. Het Europese hoofdkantoor heeft

werken ze naar behoren?”

vooral een richtinggevende adviserende rol.

Wat vraagt dit van Diversey?

De oplossing. Het creëren van een meer gestroomlijnde

Moreno: “Ongeveer tweehonderd Diversey-mensen

organisatie met de nadruk op effectievere en efficiëntere

besteden een aanzienlijk deel van hun tijd aan het

bedrijfsprocessen door middel van EPC. Een structuur waarin

EPC-traject. We hebben in elk land een EPC-implemen-

meer centrale, consistentere en snellere strategische besluit-

tatieteam. Per discipline – sales, finance, ict – is iemand

vorming naast gefocuste lokale verkoop, productie en

verantwoordelijk die vanuit zijn expertise naar de

serviceorganisaties de belangrijkste componenten zijn.

31


“Duurzaamheid is een fusie van belangen” Danielle Zandee, hoogleraar Sustainable Organizational Development op Nyenrode Business Universiteit, onderzoekt de relatie tussen duurzaamheid en vernieuwingen in organisaties. “Duurzaamheid gaat over het creëren van een andere samenleving, daar hoort een andere bedrijfsvoering bij.” 32


Interview

Waarin onderscheidt duurzame organisatie-

Op wat voor manier kan de CFO daaraan bijdragen?

ontwikkeling zich van andere vormen van

“Als je het hebt over de hoe-vraag, ben je ook op zoek

verandermanagement?

naar een gemeenschappelijke taal. Ik denk dat een CFO

“Het ligt voor de hand om een verband te leggen tussen

kan helpen bij het aanreiken daarvan. In de vorm van key

de zoektocht naar duurzaamheid en organisatieontwikke-

performance indicators (kpi’s) bijvoorbeeld. Hoe weten

ling. De vragen over duurzaamheid gaan steeds meer over

we dat we het pad opgaan richting duurzaamheid en

de hoe-vraag. Niet zozeer of we de technologie hebben of

waar willen we de aandacht op richten? Die focus is heel

de juiste strategie, maar juist: hoe krijgen we het ingebed

bepalend voor het eindresultaat. De CFO moet daarvoor

in de organisatie? Hoe gaan we dit managen? Hoe gaan

het instrumentarium aanreiken. De vraag is hoe je

we leidinggeven? Hoe creëren we ruimte voor innovatie?

vernieuwing kan inbouwen als een voortdurende motor.

Veel van het gedachtegoed over duurzaamheid zit aan de

De expertise binnen de eigen organisatie mobiliseren en

buitenkant van de organisatie. Hoe willen we duurzaam

een balans vinden tussen de huidige bedrijfsvoering en

zijn in de samenleving? Maar het zit ook binnen de

vernieuwing. Het is een lastige paradox. Je wilt de

organisatie. Als je het hebt over de drie P’s (People, Planet,

bedrijfsvoering veiligstellen op de korte termijn. Tegelijker-

Profit), heb je het over aandacht voor mensen in de

tijd moet je de teugels laten vieren om innovatie en

samenleving, maar ook over de mensen binnen je

vernieuwing een kans te geven. Je kunt niet op een heel

organisatie. Welke processen kunnen daartoe bijdragen?

hiërarchische manier tegen mensen zeggen: wees

Daar hoort ook bij dat je niet alleen naar de belangen van

innovatief. Dat botst. Managers zijn gewend om te

aandeelhouders kijkt, maar naar stakeholders in ruime zin.

zeggen: we staan op punt A en gaan van hier naar punt

Dus ook de natuur en de volgende generatie. Dat heeft

B. Met veel energie gaan ze vervolgens aan de slag. Op

gevolgen voor hoe je als organisatie aan de slag gaat.”

het moment dat ze bij B zijn aanbeland is de wereld alweer veranderd. Dan kunnen ze weer opnieuw

“In veel verandertrajecten is sprake van een blauwdruk,

beginnen. Als je vanuit het management ruimte creëert

een topdownbenadering. Een kleine groep mensen

zodat iedereen op eigen wijze aan de slag kan gaan, is de

bedenkt welke kant we opgaan. Die komen met een goed

controle daarop het volgende vraagstuk. Durf je als

doordacht plan en voeren dat vervolgens uit. We weten al

organisatie toe te staan dat experimenten niet het

heel lang dat die aanpak niet altijd werkt. Binnen het

gewenste resultaat hebben? Kun je het idee loslaten dat

vakgebied van organisatieverandering zijn we op zoek naar

je als top van de organisatie alles moet weten? En hoe ga

manieren om meer mensen binnen een organisatie bij dat

je al die experimenten stroomlijnen zodat iets ontstaat dat

proces te betrekken. Zodat je in kleine stapjes kunt

bijdraagt aan duurzaamheid? Als je lerend aan de slag wil

veranderen. Ruimte kunt geven aan eigen experimenten.

gaan, moet je risico’s durven nemen. Soms is het

Dat komt allemaal in een stroomversnelling door de

misschien te spannend voor een bedrijf. Het past ook niet

duurzaamheidsagenda. Duurzaamheid gaat over het

bij iedere leidinggevende.”

creëren van een andere samenleving, daar hoort een andere bedrijfsvoering bij. Het idee dat we experts hebben

Heeft die in het huidige klimaat niet wat anders aan

die het allemaal van tevoren kunnen uitdenken, is uit de

zijn hoofd?

tijd. Samen met collega Anke van Hal, zij is hoogleraar

“Dat is inderdaad een dilemma. Als het water je tot de

duurzame bouw, geef ik leiding aan een Center for

lippen stijgt ben je geneigd te focussen op de korte

Sustainability op Nyenrode. In de bouwsector zie je

termijn. Toch is dat een valkuil. Het interessante is dat

voorbeelden van bedrijven die samen met gemeente en

bedrijven die bezig zijn met de toekomst, innovatie en de

toekomstige bewoners aan tafel gaan zitten om van elkaar

duurzaamheidsagenda juist de beste overlevingskansen

Tekst: Peter Steeman

te leren hoe je kan opschuiven richting een meer duurzame

hebben. En door dat kortetermijndenken zijn we in de

Fotografie: Friso Keuris

samenleving. Dan praat je over een fusie van belangen.”

huidige situatie terechtgekomen. Je hoeft de krant maar

>> 33


Interview

34


Interview

>>

open te slaan om te lezen dat we tegen grenzen aanlopen.

Zijn er voorbeelden van rigide georganiseerde

Moeten we hervormen of repareren? Repareren blijkt niet

bedrijven die toch duurzaam bezig zijn?

voldoende. De politiek is besluiteloos. Wie stapt er in dat

“Wellicht. De kans is groot dat daar de mensen die vol

vacuüm? Het vernuft van het bedrijfsleven kan daar

passie met duurzaamheid aan de slag zijn gegaan tegen

wellicht een rol in spelen. Een aantal jaren geleden werd er

de grenzen van hun organisatie oplopen. Dan bouw je

wel over duurzaamheid gesproken, maar de vraag repair or

niet de capaciteit op voor vernieuwing. Wel naar buiten

reform werd weinig gesteld. Nu is dit een belangrijk thema,

toe, maar het lerende en het vernieuwende mis je. Het is

ook voor de deelnemers aan het Advanced Management

een interessante vraag. Er valt nog veel te onderzoeken.

Program hier op Nyenrode. Dat zijn allemaal eindverant-

Ik geloof in het medefaciliteren van processen, om van

woordelijken en leidinggevenden. Ik zie ook bij studenten

daaruit kennis te ontwikkelen. Daarbij past actiegericht

dat het leeft onder jonge mensen. Die twee generaties bij

onderzoek zoals dat plaatsvindt in het Center for

elkaar brengen is heel erg leuk. Precies die samenwerking

Sustainability.”

kan voor vernieuwing zorgen.” Ruimte geven om te experimenteren, alle stakehol“Die verschillende perspectieven kan je ook binnen

ders betrekken en tegelijkertijd je kortetermijndoe-

organisaties bij elkaar brengen. Je hebt het vernuft nodig

len niet uit het oog verliezen. Wordt het niet veel te

van mensen die dicht bij het primaire proces zitten. Dat

complex?

levert een diversiteit van perspectieven op die je nodig hebt

“Het ís complex. Er is ook bij organisatieveranderingen

om nieuwe stappen te zetten. Ik begeleid veranderingspro-

vaak de behoefte om zaken te vereenvoudigen, eenduidig

cessen bijvoorbeeld met grote groepssessies. Bij een grote

te zijn. Het is goed om dingen te vereenvoudigen als je

sessie hebben we de ‘whole system in the room’, soms

boodschap daardoor helder wordt, maar dit zijn systeem-

betreft dat een paar honderd mensen. Je gaat dan met

vraagstukken: een organisatie kan zichzelf niet meer los

elkaar het gesprek aan. Daarbij maak ik gebruik van

zien van het grotere geheel. De financiële markten laten

‘appreciative inquiry’, oftewel de waarderende aanpak. Met

nu zien hoe ze met elkaar vervlochten zijn. Je kunt wel

deze methode leg je de nadruk op wat goed gaat binnen

doen of dat niet zo is, maar daarmee los je de problemen

een organisatie. Wat willen we nu echt met elkaar? Wat

niet op.” •

kunnen we goed? Waar ligt onze visie? Waar willen we naartoe? Het is meer dan elkaar motiveren. Je ontwikkelt Danielle Zandee is

verbeeldingskracht en bouwt nieuwe connecties op binnen

behalve hoogleraar

de eigen organisatie. Zulke gesprekken leveren veel energie

Sustainable Organizatio-

op, maar je moet oppassen dat je daarna niet vervalt in het

nal Development ook

oude patroon van een projectteam aangestuurd door

Meer weten?

directeur van het

lijnmanagers. Als je daarna weer de oude weg bewandelt,

• www.duurzamelifestyle.com wil consumenten met een kritische

Advanced Management

dan smoor je het. Dan doe je geen recht aan wat je hebt

blik op de hoogte brengen van producten en diensten voor een

Program van Nyenrode.

wakker gemaakt. Hoe zorg je voor een borging met

duurzame lifestyle.

Zij promoveerde aan de

voldoende vrijheid? Zoeken naar duurzaamheid is een stap

Case Western Reserve

in het onbekende. Je moet een cyclus hebben waarin je

University in Cleveland.

leert van wat je hebt gedaan en op basis daarvan de

Ze heeft verschillende

volgende stap zet. Voor grote bedrijven is het lastiger om

explodeert-wereldwijd.html#more Jan Rotmans, hoogleraar

organisatieveranderings-

met deze nieuwe processen aan de slag te gaan. Kleinere

Duurzaamheid en Transities over de snelle verduurzaming van

trajecten en opleidingen

bedrijven hebben meer wendbaarheid. In het mkb zijn veel

begeleid voor bedrijven

voorbeelden van bedrijven die nieuwe duurzame oplossin-

in Noord-Amerika,

gen bedenken op het gebied van bijvoorbeeld waterzuive-

door Chris Laszlo en Nadya Zhexembayeva.

Zuid-Afrika en Nederland.

ring of afvalverwerking.”

www.greenleaf-publishing.com/embed

• www.clubvan30.nl De Club van 30 is een initiatief van managers en ondernemers die oplossingen bedenken en uitvoeren. • http://janrotmans.blogspot.com/2011/06/duurzaamheid-

de markt. • Embedded sustainability: The Next Big Competitive Advantage,

35


Deloitte

Deloitte Golf Cup

And the winner Het team van Twan Kilkens (partner Deloitte), Peter van der Spek (Robeco), Jeroen van Stigt (Theodoor Gilissen Bankiers N.V.) en Marc Schmitz (CEVA Logistics) is winnaar geworden van de Deloitte Golf Cup 2011.

Van april tot oktober 2011 streden wij met onze klanten om de bokaal, die op 10 oktober aan het winnende team werd uitgereikt door Profgolfer Rolf Muntzreikte op de Goyer Golf & Country Club te Eemnes. Karl-Heinz Lauret, vicepresident Finance bij AveryDennison, speelde samen met Wouter Eenhoorn, director Deloitte. Karl-Heinz Lauret: “De Deloitte Golfcup is een fantastische gelegenheid om nieuwe relaties op te bouwen en van gedachten te wisselen met specialisten van Deloitte en collega's uit andere sectoren. De golfsport is een unieke combinatie van ontspanning en inspanning. Even uit de drukte van kantoor en vergaderzalen, in de rust van de natuur bijpraten, geeft een bijzondere dynamiek. Ik denk dat Deloitte met de sponsoring van golf een belangrijke bijdrage levert aan de populariteit en groei van de sport.” • Meer informatie: www.deloitte-golf.nl

36 36


Golf Cup

is …

37 37


Interview

Kruisbestuiving Duisenberg school of finance en Deloitte

De financiële leiders Met de nadruk op excellence – slechts een op de zeven

De beste finance school van Europa worden. Dat is de ambitie van Duisenberg school of finance, leverancier van hoogwaardig onderwijs én onderzoek binnen de financiële sector.

aanmelders komt door de selectie – en een curriculum dat bol staat van ethiek, duurzaamheid en leiderschap, mag Duisenberg zich anders dan andere noemen. Alle reden voor Deloitte om de samenwerking te zoeken en zich voor drie jaar aan de school te verbinden. Tot wederzijds voordeel, overigens. Kennis delen met de praktijk Duisenberg school of finance, gehuisvest aan de Amsterdamse Zuidas, is opgericht door de financiële sector met het doel toptalenten op te leiden tot de nieuwe financiële

38

Tekst: Vincent Peeters

leiders. Twee motto’s omschrijven het streven van de

Fotografie: Marcel Bekedam

school: ‘Leaders in finance’, oftewel werken met studen-


van morgen ten die de beste in hun vak willen zijn, en ‘New thinking in

studenten bestaat. Bovendien geloven we sterk in het

finance’, doelend op het stimuleren van eigen denken.

streven van Duisenberg om een leidende rol in Europa te

De link met de actualiteit is cruciaal: niet yesterday’s

spelen. Dat willen we graag ondersteunen.”

textbooks, maar today’s research dient als educatieve basis. Kennis delen met de praktijk is dan ook een sterke

Duurzaamheid en innovatie

drijfveer. Dirk Schoenmaker, decaan van Duisenberg

Wat de kwalificatie ‘topopleiding’ betreft: studenten van

school of finance: “Academia en bedrijfsleven beschou-

Duisenberg leren meer dan op andere opleidingen.

wen wij niet als werelden die elkaar bijten, maar elkaar

Schoenmaker: “Wij plaatsen het financevak in een breder

verrijken. We zien een kruisbestuiving, zoals wijlen Wim

kader en introduceren het belang van omgevende thema’s

Duisenberg voor ogen stond. Finance is een praktische

als ethiek en sustainability, die hier als generieke vakken

wetenschap. Weten wat er in het veld speelt, kan een

worden gedoceerd. Dat kan zo zijn vruchten afwerpen.

universiteit juist versterken. De samenwerking met Deloitte

Om een voorbeeld te noemen: zonne-energie biedt tal

biedt de mogelijkheid van elkaars talent en kennis gebruik

van voordelen op lange termijn, maar wordt op de korte

te maken.”

termijn gefinancierd. Hierdoor loopt het vaak spaak. Door innovatieve oplossingen te ontwikkelen kan de finance-

Best-in-class

component bijdragen om duurzame investeringen van de

De activiteiten die Deloitte met Duisenberg school of

grond te krijgen.” Boelen vult aan: “Die nadruk op

finance gaat ontwikkelen, zijn divers. Denk aan het

duurzaamheid en innovatie is trouwens ook onderschei-

gezamenlijk organiseren van seminars. Maar het kan

dend voor Deloitte.”

bijvoorbeeld ook een inhoudelijke publicatie zijn. Mits het maar voldoet aan drie criteria, stelt Jean-Pierre Boelen,

Politiek leiderschap

partner Deloitte en Country Leader van de Financial

Ook politiek leiderschap, volgens Schoenmaker een

Services Industry: “Het moet relevant zijn voor de

onderschatte factor, ontbreekt in deze aanpak niet.

financiële sector, passen binnen het programma van

Wetgeving van de financiële sector wordt immers veel

Duisenberg én passen bij wat Deloitte als firma kan

minder gedreven door recht en economie dan men denkt;

bieden.” Daarnaast wordt er samengewerkt op de fronten

politiek is vaak de hoofdcomponent, en dat is eerder een

van recruitment, positionering, docentschappen en het

zaak van machtsstrijd dan een rationeel proces. En pas als

curriculum van Deloitte’s Financial Services Industry

je weet hoe besluitvorming werkt, kun je haar beïnvloe-

(FSI)-praktijk, en zal Boelen tevens plaatsnemen in de

den. “Dankzij de vakoverstijgende insteek zien Duisen-

board van Duisenberg school.

berg-studenten trends in de sector eerder aankomen en

Waarom is het juist Deloitte dat als eerste grote internatio-

kunnen ze deze plaatsen in een maatschappelijke

nale adviesorganisatie de school ondersteunt? Boelen ziet

context”, beweert hij. Een formule die werkt, gelet op de

veelzeggende overeenkomsten tussen beide organisaties.

investment banks die wereldwijd in de rij staan om

“Best-in-class willen zijn, het is ook de ambitie die

afgestudeerden tegen aantrekkelijke aanvangssalarissen

Financial Services koestert. Samenwerking past dan ook

en dito doorgroeimogelijkheden op de payroll te krijgen.

binnen onze visie om voorloper te zijn in de financiële

“Wij zien dat als een bevestiging vanuit de markt”, aldus

sector, waar op dit moment zo’n 25 procent van onze

een trotse decaan. •

activiteiten plaatsvindt. Het is een geweldige kans om te kunnen investeren in de toekomst van de financiële

Meer informatie: www.dsf.nl, of neem contact op met Jean-Pierre

wereld. Ook sluit onze mondiale oriëntatie aan bij

Boelen, Deloitte Country Leader Financial Services Industry,

Duisenberg school, die voor 70 procent uit internationale

088 288 73 00, jboelen@deloitte.nl

39


Interview

Nederland komt weer Eurocommissaris Neelie Kroes, belast met de Digitale agenda en vicepresident van de Europese Commissie, maant eurocriticasters te stoppen met doemdenken en het afvuren van losse flodders en oneliners in het debat rond de eurocrisis. “Dat draagt niet bij aan oplossingen.” Daags na de presentatie van de miljoenennota, tijdens

Kroes zet dat af tegen de Brusselse bureaucratische

het mede door Deloitte georganiseerde Miljoenenont-

realiteit. Die maakt het moeilijk om snel besluiten te

bijt, uit Kroes haar volledige steun aan het recente plan

nemen en het gierende tempo van de markt te volgen.

van minister-president Rutte voor een aparte ‘supercom-

Wetgeving tot stand brengen in de EU duurt lichtjaren.

missaris’ voor de euro, die EU-landen kan aanpakken die

Natuurlijk moeten de democratische processen gevolgd

zich niet houden aan de Europese begrotingsregels.

worden, maar soms is meer tempo noodzakelijk. En een klimaat waarin ondernemerschap en innovatie kunnen

Je moet rood kunnen geven

floreren. “Daar ligt een verantwoordelijkheid voor de

“Met dit voorstel is Nederland weer aan de bal”,

politiek; door misschien eens niet alle procedures

analyseert Kroes. “Om het Europese economische

volgens het boekje af te lopen.”

bestuur te versterken zijn effectieve sancties nodig. Als je als scheidsrechter geen rode kaarten kunt uitdelen,

Lehman Sisters

houdt het op. Die leemte in het economische bestuur

Kroes onderschrijft het huidige kabinetsbeleid om nu

moeten we tackelen.” Wel benadrukt Kroes dat die

stevig te bezuinigen. Nationaal, maar ook op Europees

extra bevoegdheden om landen op hun vingers te tikken

niveau. Om dat te bereiken is politiek leiderschap nodig

binnen de bestaande spelregels én op korte termijn

dat rekening houdt met volgende generaties, in plaats

moeten worden gevonden. “Een verdragswijziging kost

van te reageren op de (financiële) waan van alledag.

te veel tijd; dat kunnen we ons niet permitteren.”

“Politici moeten hun kleinkinderen recht in de ogen durven kijken.” Meer vrouwelijk leiderschap zou hierin

Tempo van de markt volgen

best eens de sleutel kunnen zijn: “Als Lehman Brothers

Tekenend vond Kroes het bezoek dat zij onlangs bracht

Lehman Sisters had geheten, zou het waarschijnlijk een

aan Silicon Valley. Daar ontmoette zij John Donahoe,

tikkie anders zijn gelopen.”

CEO van eBay, die op haar vraag waar hij over vier jaar

40

denkt te staan met zijn bedrijf in lachen uitbarstte en

Staat Kroes er zelf voor open om als supercommissaris

antwoordde: “Vier jaar? Drie maanden vooruitkijken is

lidstaten met de rode kaart bij de begrotingsles te

al moeilijk.” Of neem de voormalige CEO van Apple,

houden? Ze houdt op die vraag de boot af maar bij

Tekst: Paul van

wijlen Steve Jobs, die haar toevertrouwde dat zijn

even doorvragen (“Wat als Mark u hiervoor zou

Wijngaarden

bedrijf zestig procent van de winst haalt uit producten

benaderen?”), antwoordt ze glimlachend: “Ik heb Mark

Fotografie: ANP

die vier jaar geleden nog niet bestonden.

nog nooit iets geweigerd.” •


Neelie Kroes

aan de bal

Ondernemers aan het Miljoenenontbijt Op 21 september vond in het Haagse theater Diligentia het – inmiddels achtste – Miljoenenontbijt plaats. Ruim 450 ondernemers kwamen vooral af op het optreden van eurocommissaris Neelie Kroes, die haar visie gaf op de financieel-economische positie van Europa en de noodzaak van sterk leiderschap op de weg naar herstel. Jeroen Smit – financieel journalist, hoogleraar Journalistiek in Groningen en presentator van het tv-programma ‘Leiders gezocht’ – leidde de paneldiscussie met Ronald Plasterk (Tweede Kamerlid PvdA), Ab van der Touw (voorzitter raad van bestuur Siemens Nederland) en Ruth Peetoom (partijvoorzitter CDA). De trojka was het met Kroes eens: Nederland heeft Europa’s interne markt hard nodig. Het Miljoenenontbijt is een initiatief van VNO-NCW, ING, Randstad, gemeente Den Haag en Deloitte. Het verslag is te vinden op www.vno-ncwwest.nl/denhaag. De volgende editie vindt plaats op 19 september 2012.

41


Nieuw product

Deloitte Finance Facelift

In drie dagen lekkerder in uw CFO-vel Deloitte Finance Facelift is een nieuwe workshop voor CFO’s en hun managementteam.

De driedaagse workshop helpt u uw operating model anders in te richten, zodat u aan de nieuwe, steeds hogere eisen van aandeelhouders en de eigen organisatie kunt voldoen. Door behoeften vanuit de organisatie, het lastige economische klimaat, strengere rapportageregels en dikwijls geërfde chaos van fusies en overnames, wordt u gedwongen anders te gaan werken. Uw afdeling moet meer leveren dan rapportages: adequate managementinformatie, snelle risicoanalyses en strategisch advies. De financiële functie moet direct bijdragen aan het bedrijfsresultaat, terwijl u daar geen extra middelen voor krijgt. Integendeel, u moet waarschijnlijk flink snijden in de kosten van uw afdeling. Wij helpen u uit deze spagaat. Samen met u en uw managementteam ontleden we de knelpunten in uw financiële bedrijfsvoering en kneden een actieplan, waarmee u aan de slag kunt. Vragen die aan de orde komen, zijn: Hoe goed sluit onze automatisering aan op de bedrijfsprocessen? Waarom zijn analyses zo lastig te maken? Hoe snel kan ik reageren op managementvragen? Welke activiteiten kan ik beter uitbesteden aan een specialist? We vergelijken best practices met uw eigen situatie en kijken wat u kunt verbeteren in uw bedrijfsvoering. Daarnaast is de workshop een goede gelegenheid om uw managementteam bij de verandering te betrekken en zodoende draagvlak te creëren. Want uiteindelijk gaat het niet alleen om een facelift, maar om een mind shift: het besef in uw team en organisatie dat finance het hart van de business is. • Meer informatie: www.deloitte.nl (zoek op ‘finance transformation planning’), of neem contact op met Peter Meijer (Deloitte), telefoon 088 288 3140.

42


Het laatste woord

Duurzaam Zo’n tien jaar geleden begon ik, vanuit mijn

Proactief zijn is hierbij een voorwaarde,

achtergrond als accountant, te publiceren

waarbij wij de cliënt opzoeken en prikkelen.

over duurzaamheid. Naast financiële verslag-

Hoe ziet zijn duurzaamheidsstrategie eruit en

geving was er duurzaamheidsverslaggeving.

hoe veranker je duurzaamheid in je organisa-

Van een integratie tussen de twee was geen

tie? Door de juiste vragen te stellen en

sprake. Hetzelfde gold binnen het bedrijfs-

vervolgens de juiste dienstverlening te bieden

leven: er was een strategie en daarnaast deed

kunnen wij helpen om van duurzaamheid een

men ‘iets’ met duurzaamheid.

geïntegreerd onderdeel van de bedrijfsvoering

Maar de afgelopen jaren is duurzaamheid

te maken.

steeds meer een wezenlijk onderdeel van de bedrijfsstrategie geworden én een essentieel onderdeel van de dienstverlening van Deloitte. Tien jaar geleden had ik niet kunnen bedenken

“Duurzaamheid is niet vrijblijvend”

dat we nu wereldwijd marktleider zijn op het gebied van duurzaamheidsverslaggeving en -assurance. Registeraccountants moeten zich

Het is essentieel dat duurzaamheid niet alleen

realiseren dat duurzaamheid niet meer weg te

in ons DNA terechtkomt, maar ook een

denken is uit het takenpakket. Ook voor

integraal onderdeel vormt van ons standaard

supply chain consultants, bijvoorbeeld,

dienstenpakket. Duurzaamheid is niet

vormen duurzaamheidsgevolgen een integraal

vrijblijvend, niet zomaar een project. Het is

onderdeel van hun advies. En ook fiscalisten

van vitaal belang dat we het met elkaar goed

moeten duurzaamheid als een vast ingrediënt

aanpakken. Hebt u al een strategie ontwik-

in hun portefeuilles hebben opgenomen.

keld om deze uitdagingen aan te gaan en de kansen op te pakken? •

Wij kunnen hierbij voor onze cliënten het verschil maken. Onze belangrijkste bijdrage is hen zich bewust te maken van het belang van duurzaamheid als integraal onderdeel van de strategie. In plaats van die aanvullende activiteit waaraan een welluidende paragraaf wordt gewijd in een glanzende bedrijfsbrochure. En vervolgens bieden wij dan ondersteuning bij de vertaling van die bewustwording in strategie, risicomanagement, doelstellingen, interne en externe administratieve verantwoording en verslaglegging. Onze controle- en advieswerkzaamheden moeten alle aspecten van het onderwerp duurzaamheid Roger Dassen is bestuursvoorzitter

bestrijken, en een belangrijke rol spelen bij het

van Deloitte Nederland

vertalen ervan in concrete acties. 43


Waar zit uw innovatiekracht? Als u wilt dat innovatie langdurig resultaat oplevert, moet u meer doen dan alleen vernieuwen. Deloitte helpt u om uw maximale innovatiekracht te mobiliseren. En deze effectief te gebruiken met een gestructureerde aanpak. Om te komen tot verrassende initiatieven die verder reiken dan u denkt. Want echte innovatie komt uit een onverwachte hoek. Ontdek het op deloitte.nl/innovatie

Š 2011 Deloitte The Netherlands

Fact 3 - 2011  
Fact 3 - 2011  

Relatiemagazine Deloitte NL

Advertisement