Page 1

Deloitte Consulting Young consultant school


Komplementære kompetencer

Velkommen i rollen som konsulent i Deloitte Consulting Konkrete konsulentkompetencer Velkommen som konsulent i Deloitte Consulting. Hos os er din konstante udvikling i fokus, og vi stiller høje krav til dig hver dag. Din hverdag er præget af koncentreret og projektorienteret arbejde, og det kræver konkrete rådgivningskompetencer. Som led i din karriere skal du gennem et udfordrende og kvalificerende kompetenceforløb på young consultant school. Du bliver i stand til på mest professionel vis at rådgive vores kunder og vil udvikle dig, så du altid er et skridt foran de øvrige konsulenter på markedet.

Viden

70/20/10 Deloittes 70/20/10-model illustrerer, hvordan du som konsulent fokuserer din læring optimalt. 70 procent af din faglige udvikling sker på projekter. 20 procent henter du ved sparring med dit netværk, mens de sidste 10 procent sker via konkret uddannelse som for eksempel på young consultant school. Din deltagelse i og udvikling på kurser har essentiel værdi for dit arbejde på projekter og dine kompetencer i netværkssammenhæng.

Young consultant school udvikler dig fagligt såvel som personligt og udgør det optimale udgangspunkt for din karriere som rådgiver.

På de næste sider får du information om indholdet i young consultant school og forventningerne til dig.

Fundamentet for fremtiden Young consultant school kickstarter en progressiv udvikling af dit talent og danner et solidt fundament for dine muligheder for at nå til tops. Young consultant school er det første trin i et faststruktureret program specielt tilpasset unge talentfulde konsulenter. Det er også første trin i din udvikling i Deloitte Consulting. 2

70%

20%

10%

En karriere som konsulent er en personlig karriere. Du former selv din udvikling og bestemmer selv, hvor langt du vil nå. Deloitte Consultings tilgang til karriereudvikling sker gennem princippet head, heart, hands. Det indebærer, at vores fokus især ligger på at udvikle dig personligt samt styrke din faglighed og din rådgivningsværktøjskasse. At være en skarp rådgiver kræver forretningsforståelse og en klar orientering mod kundernes problemstillinger. Young consultant school lærer dig at yde markedets bedste rådgivning. Samtidig giver programmet dig de bedste muligheder for, hvordan du udvikler dig til at blive en endnu stærkere performer, og hvordan du forbedrer din personlige gennemslagskraft.

Videregående uddannelse Erhvervserfaring Konsulentkompetencer Uddannelse Projekterfaring

Metoder og knowhow Young consultant school udvikler dine metodiske færdigheder indenfor Deloittes anerkendte metodiske apparat. Dermed giver programmet dig redskaber til, hvordan du skal begå dig som konsulent. Du lærer blandt andet at strukturere dine præsentationer formålsbestemt og at facilitere workshops. Endvidere tilegner du dig en farverig palette af dataindsamlingsteknikker, og du bliver introduceret til rollen som projektleder.

Deloitte Consulting Young consultant school

3


Din karriere i Deloitte Consulting

Deloitte Consultings organisering Strategy Corporate and competitive strategy, strategy execution, strategic cost management Operations Excellence Business process management, project management, process optimisation

Partner

Business analyst Lead client service programme

Seniormanager/ director

Manager

4

Konsulent SM development journey

Counsellor

New manager programme

Young consultant school

Senior consultant school

Seniorkonsulent

En karriere i Deloitte Consulting er en karriere med intens kompetenceudvikling, høje kvalitetskrav og engagerede kolleger. Du kan blive fagligt specialiseret, men bevare bredden i dine kompetencer.

Human Capital Stakeholder management, communication, HR, organisational design CFO Services Budgeting, finance transformation and costing, finance shared services centres

I Deloitte Consulting arbejder vi på tværs af servicelines for at sikre den bedst mulige løsning til vores kunder. Det indebærer, at projekter bemandes med specialister indenfor de kompetenceområder, der er relevante for det aktuelle projekt.

Technology Integration IT strategy, sourcing strategy, IT development, system solutions

Young consultant school er et struktureret program, der giver dig mulighed for at udvikle dig i den retning, du ønsker. Din udvikling stopper aldrig.

Deloitte Consulting Young consultant school

5


Young consultant school er opbygget i moduler Modul 1 v ik

l in

g

Rådg i vn ing

Se

t dsig n i lv

Modul 4

Technical skills II

Facilitating client meetings and workshops

Modul 5 End module

Counsellor

ktø

Re

n Ku

fo de

se rståel

jskasse Samar b e jde

lat

ion

er Selvstændigh ed 6

Technical skills I

Modul 3

r Væ

Young consultant school er opbygget i fem moduler. Modulerne løber over cirka ni måneder og giver dig en værdifuld værktøjskasse til dit nye håndværk – konsulentarbejdet.

Faglig ud

Kickoff and consulting skills

Modul 2

Deloitte Consulting Young consultant school

7


Head

ead

Heart

art

Hands

8

Head Her er der særligt fokus på din faglige udvikling. Heart

Hands

Heart Her er der særligt fokus på selvindsigt og relationsskabelse. Hands

Hands Her er der særligt fokus på at udbygge din værktøjskasse.

Modul 1

Modul 2

Modul 3

Modul 4

Modul 5

Kickoff and consulting skills

Technical skills I

Technical skills II

Facilitating client meetings and workshops

End module

Head

Formålet med dette modul er at udstyre dig med evner og værktøjer til at blive en god konsulent. Endvidere arbejder du med at opbygge dit personlige brand – både i forhold til kunder og interne projektledere. Kurset belyser nogle af de unikke aspekter, der ligger i at arbejde i et professionelt miljø. Kurset er opbygget på baggrund af best practice-erfaringer fra Deloitte samt gennem arbejde med en konkret case.

Managing your career Formålet med kurset er at give dig indsigt i, hvordan du strukturerer din hverdag som konsulent og skaber balance mellem privatog arbejdsliv. Lean Kurset giver dig en forståelse for principperne, der ligger til grund for lean og six sigma, og mulighed for at stifte bekendtskab med nogle af de mange redskaber, der muliggør optimering af processer i dit arbejde. Process mapping Formålet med kurset er at give dig en introduktion til Deloittes process mapping-metode, og basisfærdigheder heri, således at du har en god forståelse for, hvordan proceskortlægning udføres i Deloitte. Du vil samtidig få en forståelse for de udfordringer, du kan møde hos kunden, når du kortlægger processer.

Structured thinking and communication Gennem strukturering af problemløsning og kommunikation lærer du at give en skarpere rådgivning til kunder. Konkret bliver du introduceret for Barbara Mintos anerkendte værktøjer og metoder, der hjælper dig til at kommunikere dine budskaber mere klart og effektivt. PIM Basic Kurset giver dig en introduktion til Deloittes projektledelsesmetodik, som er baseret på det anerkendte PIM-framework. Du vil efter kurset bedre kunne strukturere dine arbejdsgange og skabe overblik over de forskellige faser, dine projekter indeholder.

Kurset sikrer, at du som konsulent kan levere bedre møder, både i kundeteams og hos kunden. Dette sker ved brug af forskellige metoder og teknikker, som gennemprøves på kurset. Udover afholdelse og facilitering af møder vil du blive i stand til at kunne skabe motivation og fokus gennem et bedre overblik over processer.

Heart Head

Hands Heart

Hands

Læringsaktiviteten har til formål at teste dine evner til at anvende de kompetencer, du er blevet givet på young consultant school det sidste år, herunder de vigtigste metoder og værktøjer fra kurserne. Formatet for dagen er en case-competition. Holdet inddeles i mindre grupper, og hver gruppe bliver bedt om at løse en række opgaver på baggrund af en fælles case.


Young consultant school er en del af et større program Personlig mentoring I Deloitte Consulting får du en personlig mentor. Vi kalder ham eller hende for din counsellor. Din counsellor coacher og vejleder dig i, hvordan du udarbejder en målrettet karriere­plan og udvikler dig fagligt og personligt. På den måde kan du selv tage ansvar for din karriere og sætte rammerne for dine ambitioner. Du får også en buddy, der står klar med svar på de praktiske og organisatoriske spørgsmål. Det hele er en del af et introduktionsforløb, der løber over dine første dage hos os. Karriereplanlægning og evaluering Karriereplanlægning giver dig: • En reflektionsramme for dine mål, ambitioner og udvikling. • Klare og konkrete mål. • Motivation til at udvikle dig og skabe værdi for dig selv og forretningen. • Støtte til at indfri ambitioner og mål.

Deloitte Consulting tager dine karriereambitioner seriøst. Én gang om året lægger du en plan for din karriere, der indeholder en plan for det kommende år og en plan med et længere sigte. Det kan for eksempel være at opnå en særlig faglig certificering eller at opnå en særlig position hos en kunde indenfor et bestemt område. Du evalueres på dine mål en gang om året. Vi ønsker, at du får det optimale udbytte af hvert projekt. Derfor opstiller du sammen med din projektleder faglige og personlige mål for din deltagelse på projekter, og sammen evaluerer I din performance efter hvert projekt.

Netværk og teamaktiviteter

Netværk er værdifulde. De kan betyde videndeling. De kan også betyde effektiv problemløsning. Eller hyggelige frokostaftaler. Netværksopbygning er en naturlig del af young consultant school. Du vil både lære andre nye konsulenter at kende og samtidig få indsigt i den organisatoriske struktur i Deloitte, så du ved, hvem der er eksperter på et konkret område, og hvem der deler fritidsinteresser med dig. Netværk dannes på mange måder Young consultant school rummer både den professionelle og den personlige netværksdannelse. Parallelt med de faglige moduler arrangerer vi teamopbyggende aktiviteter og uformelle middage, der styrker dit netværk. På den måde vil du opbygge et fagligt netværk, hvor du kan sparre om konkrete kunderelaterede problemstillinger, såvel som et socialt netværk, hvor du kan skabe personlige relationer til dine kolleger. 11


Prioritér din udvikling Du er allerede i gang Det optimale udbytte af young consultant school får du ved at prioritere forløbet og den udvikling, du får mulighed for at deltage i. Deloitte sætter din udvikling højt, og som ny i Deloitte Consulting er du automatisk tilmeldt young consultant school. Modulerne udgør dit uddannelsesforløb i dit første ansættelsesår, og du skal således ikke opsøge yderligere kurser i denne periode. Det eneste, du skal gøre, er at tage højde for følgende praktiske punkter: • Skriv young consultant school ind i din availability og i din karriereplan. • Informér dine projektledere i god tid om din deltagelse. • Husk, at din deltagelse i young consultant school er en essentiel del af din karriere som rådgiver og en betingelse for forfremmelse.

Du kan til enhver tid spørge HR, hvis der er noget, du er usikker på eller i tvivl om.

Efter young consultant school Kompetenceforløbet på young consultant school er et stort kørekort til rådgiverprofessionen. Med en bredere kompetenceprofil har du også et bedre udsyn over dit felts krav, udfordringer og potentiale. På den måde er din deltagelse på young consultant school et trin op ad kompetencestigen, og der vil efterfølgende blive stillet endnu højere krav til din præstation. Med den rette indsats er du tættere på det næste niveau i din udvikling. På dit næste karrieretrin som seniorkonsulent vil du på programmet senior consultant school udvikle din evne til at skabe værdifulde kunde- og samarbejdsrelationer samt få styrket din faglige indsigt i Deloitte Consultings ydelsespalette. Programmet giver dig endvidere indsigt i, hvordan du skaffer dig adgang til viden, udveksler erfaringer med andre og bringer dine faglige kundskaber bedst muligt i spil i praksis.

Young consultant school • Er det første naturlige trin i dit karriereforløb. • Sikrer en progressiv udvikling af dit talent. • Sætter dig et skridt foran. • Giver dig de bedste betingelser for, at du kan udvikle dig til den bedste inden for dit felt.

Velkommen i gang – velkommen videre.

12

Deloitte Consulting Young consultant school

13


Mød Deloitte Consulting

Om Deloitte Deloitte Consulting I den danske afdeling af Deloitte Consulting arbejder der flere end 225 konsulenter, og i 2012/2013 omsatte vi for 313 mio. kr. Som en integreret del af Deloitte Consulting internationalt arbejder vi globalt, og samlet er vi over 44.000 konsulenter på verdensplan. Det betyder, at projekter bemandes på tværs af grænser, ligesom også netværk er globale. Vi deler kontinuerligt viden, metoder og koncepter som en naturlig del af det at arbejde i en international organisation.

Noter

På Facebook kan du følge Deloitte Consulting under ”Deloitte Consulting Danmark”. Her kan du holde dig opdateret om ledige stillinger, kommende events og vores forretningsområder.

Deloitte internationalt Globalt er vi en del af Deloitte Touche Tohmatsu Limited, der med over 190.000 medarbejdere og tilstedeværelse i flere end 150 lande er en af verdens største revisions- og rådgivningsvirksomheder.

14

15


Om Deloitte Consulting – Fra idé til virkelighed Deloitte Consulting fokuserer på udvikling og effektivisering af kundernes organisation, kerneprocesser, økonomistyring og it for at bidrage til realisering af kundernes strategiske målsætninger. Vi kender den ­offentlige og private sektor til bunds og kombinerer vores faglige kompetencer med evnen til at lede, ­styre og gennemføre projekter i komplekse miljøer. Det kan være som rådgivere eller som ansvarlige for processer fra idéstadie til implementering. Deloitte Touche Tohmatsu Limited Deloitte er en betegnelse for Deloitte Touche Tohmatsu Limited, der er et britisk selskab med begrænset ansvar, og dets netværk af medlemsfirmaer. Hvert medlemsfirma udgør en separat og uafhængig juridisk enhed. Vi henviser til www.deloitte.com/about for en udførlig beskrivelse af den juridiske struktur i Deloitte Touche Tohmatsu Limited og dets medlemsfirmaer. © 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu Limited

Young Consulting School  

Beskrivelse af Young Consulting School tilbyder.

Young Consulting School  

Beskrivelse af Young Consulting School tilbyder.