Page 1

Deloitte Academy

SAP Security Tijdens deze vijfdaagse cursus verzorgt Deloitte een diepgravende inkijk in het veiligheidsbeleid van SAP. Beginnend bij de basisbegrippen, zullen de belangrijkste veiligheidsopties van SAP de revue passeren. ‘Doen is leren’ is ons credo. De cursus behandelt dus niet alleen de technische achtergrond: praktisch gebruik, voordelen, beperkingen en praktijkvoorbeelden komen ook ruim aan bod. Nog belangrijker, de deelnemers zullen veel oefenen om de theorie in de praktijk te brengen. Deloitte gebruikt hiervoor haar eigen ‘sandbox’-omgevingen.

Doelstelling De term SAP_ALL zal u niet onbekend in de oren klinken wanneer u vertrouwd bent met SAP en haar veiligheidsbegrip. Ontwikkelaars zeggen dat zij niet zonder kunnen, auditors vinden dat niemand het zou moeten kunnen gebruiken. Deze cursus leert u de belangrijkste veiligheidskenmerken van SAP te kennen en zal u in staat stellen deze te doorgronden. Hierdoor zult u de veiligheidsinstellingen en procedures zo goed mogelijk aan de behoefte van uw organisatie kunnen aanpassen. Doelgroep Security managers, SAP Application managers, SAP Security professionals en IT auditors die regelmatig te maken hebben met aan SAP verwante veiligheidsuitdagingen. Geïnteresseerden die meer willen leren over de SAP Security-begrippen en -technieken, zoals professionals van afdelingen interne controle, risicobeheer en IT kunnen met deze cursus eveneens hun voordeel doen.

Programma De cursus ‘SAP Security’ gaat in op de belangrijkste veiligheidsinstellingen voor een SAP ERP systeem. U zult kennis maken met de veiligheidskenmerken SAP BASIS, de mogelijkheden en beperkingen, waar deze worden uitgevoerd en hoe zij kunnen worden gecontroleerd. Verder gaat de cursus in op onderwerpen als het hacken van kwetsbare onderdelen, tooling en best practices. Ofschoon de cursus is gericht op SAP ERP (in de wandelgangen ook ‘R/3’ en ‘ECC‘ genoemd), zijn deze begrippen ook van toepassing op alle andere op ABAP gebaseerde systemen, zoals CRM, SRM en BI. • The SAP Landscape • User Management • Interfaces • Access Path • System Parameters • Logging • Navigation • Transaction Security • Job Scheduling • Introduction to Security • Table Security • Change Management • Authorization concept • Program Security • Gebruik van Tooling zoals GRC • Profile Generator


Cursusdatum en locatie Deze vijfdaagse cursus vindt plaats van 3 t/m 7 juni 2013 in Utrecht.

Aanmelden U kunt zich voor deze cursus inschrijven via www.deloitte.nl/academy

Kosten De kosten van deze cursus bedragen â‚Ź 1.795,- exclusief BTW. Catering (lunch) en cursusmateriaal zijn inbegrepen in de prijs.

Annuleringsvoorwaarden Voor onze algemene voorwaarden en annuleringsvoorwaarden verwijzen wij u naar onze website.

Tijden cursus 09.00 - 17.30 uur, inclusief lunch.

Deloitte Academy behoudt zich het recht om de cursus te annuleren bij onvoldoende inschrijvingen. U wordt hiervan tijdig op de hoogte gesteld.

Permanente Educatie Deloitte Academy is een door de NBA erkende onderwijsinstelling. U kunt in aanmerking komen voor PE-punten. Taal Afhankelijk van de deelnemers wordt deze cursus in het Engels of Nederlands gegeven. Het cursusmateriaal is in het Engels.

Meer informatie Voor meer informatie over deze cursus verwijzen wij u naar onze website, www.deloitte.nl/academy.

Contact us Deloitte Academy Wilhelminakade 1 3072 AP Rotterdam Postbus 2031 3000 CA Rotterdam Tel 088 288 9333 Fax 088 288 9844 nlacademy@deloitte.nl www.deloitte.nl/academy

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee, and its network of member firms, each of which is a legally separate and independent entity. Please see www.deloitte.com/about for a detailed description of the legal structure of Deloitte Touche Tohmatsu Limited and its member firms. Deloitte provides audit, tax, consulting, and financial advisory services to public and private clients spanning multiple industries. With a globally connected network of member firms in more than 150 countries, Deloitte brings world-class capabilities and high-quality service to clients, delivering the insights they need to address their most complex business challenges. Deloitte's approximately 182,000 professionals are committed to becoming the standard of excellence. Š 2012 Deloitte The Netherlands

SAP Security  

cursus SAP Security

SAP Security  

cursus SAP Security

Advertisement