Page 1

Deloitte Academy

CISSP-ISSAP Certificering ISSAP (Information Systems Security Architecture Professional) is een aanvulling op de wereldwijd erkende CISSP (Certified Information System Security Professional) certificering. Deze aanvulling richt zich op het opzetten en uitwerken van informatiebeveiliging architecturen binnen organisaties.

Doelstelling De officiële Deloitte ISSAP certificering cursus is een intensief, vierdaags programma dat deelnemers voorbereid op het certificeringsexamen. Tijdens deze cursus wordt een uitgebreid framework voor informatie beveiliging architectuur behandeld. Dit framework vormt de basis waarmee vorm kan worden gegeven aan informatiebeveiliging architectuur binnen organisaties. Doelgroep Security Architects, IT Architects, IT security professionals en risk managers. Voorwaarde tot deelname Deelnemers voor deze cursus moeten in het bezit zijn van een geldige CISSP certificering om deel te kunnen nemen. Cursusdatum en locatie De vierdaagse cursus vindt plaats van 25 t/m 28 februari in Amsterdam, 10 t/m 13 juni 2013 in Amsterdam en van 26 t/m 29 augustus in Amsterdam. Examen Deelnemers ontvangen een voucher waarmee ze een examen kunnen boeken bij een van de Pearson VUE locaties op een gewenste datum en tijd.

Programma Tijdens de cursus worden de volgende 6 ISSAP domeinen behandeld welke de basis vormen voor de certificering:      

Toegangsbeveiligingsystemen en Methodes Communicatie & Netwerk beveiliging Cryptografie Architectuur Analyse Techniek relateerde aspecten van Business Continuity Planning en Disaster Recovery Fysieke beveiliging

Kosten De kosten van deze cursus bedragen € 2.995,- exclusief BTW. Catering (lunch) en cursusmateriaal zijn inbegrepen in de prijs. Tijden cursus 09.00 - 18.00 uur, inclusief lunch. Permanente Educatie Deloitte Academy is een door de NBA erkende PE-instelling. U kunt in aanmerking komen voor PE-uren. Taal Afhankelijk van de deelnemers wordt deze cursus in het Engels of Nederlands gegeven. Het cursusmateriaal is in het Engels.


Aanmelden U kunt zich voor deze cursus inschrijven via www.deloitte.nl/academy Annuleringsvoorwaarden Voor onze algemene voorwaarden en annuleringsvoorwaarden verwijzen wij u naar onze website. Deloitte Academy behoudt zich het recht om de cursus te annuleren bij onvoldoende inschrijvingen. U wordt hiervan tijdig op de hoogte gesteld. Meer informatie Voor meer informatie over deze cursus verwijzen wij u naar onze website, www.deloitte.nl/academy.

Contact informatie Deloitte Academy Wilhelminakade 1 3072 AP Rotterdam P.O. Box 2031 3000 CA Rotterdam Tel 088 288 9333 Fax 088 288 9844 nlacademy@deloitte.nl www.deloitte.nl/academy

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee, and its network of member firms, each of which is a legally separate and independent entity. Please see www.deloitte.com/about for a detailed description of the legal structure of Deloitte Touche Tohmatsu Limited and its member firms. Deloitte provides audit, tax, consulting, and financial advisory services to public and private clients spanning multiple industries. With a globally connected network of member firms in more than 150 countries, Deloitte brings world-class capabilities and high-quality service to clients, delivering the insights they need to address their most complex business challenges. Deloitte's approximately 182,000 professionals are committed to becoming the standard of excellence. Š 2013 Deloitte The Netherlands

CISSP-ISSAP Certificering (NL)  
CISSP-ISSAP Certificering (NL)  

cursus CISSP-ISSAP Certificering

Advertisement