Page 1

Deloitte Academy

CISM Certificering CISM, Certified Information Security Manager, is een wereldwijd erkende certificering op het gebied van information security management. Met een CISM-certificering laat u zien dat u informatiebeveiliging kunt koppelen aan de doelen van uw organisatie, de security aspecten van nieuwe technologieën juist weet toe te passen en kennis en kunde bezit voor het beheer van informatiebeveiliging binnen de organisatie. Doelstelling De Deloitte CISM certificering cursus is een driedaags programma dat als doelstelling heeft de deelnemers voor te bereiden op het succesvol afleggen van het CISM examen. De CISM certificering toont aan dat de houder bekend is met een algemeen kader van begrippen en principes voor information security management. Deze kunnen worden toegepast in verschillende situaties om informatiebeveiliging optimaal te managen. Hierbij kan gedacht worden aan risico management, het afhandelen van security incidenten, compliance vraagstukken, het managen van informatiebeveiligingsprogramma’s en de koppeling naar en integratie in de bedrijfsvoering. Dankzij het kader dat CISM biedt wordt management van informatiebeveiliging overzichtelijk en de toepassing ervan in lijn gebracht met de bedrijfsdoelstellingen, dus efficiënter en effectiever. De CISM cursus behandelt 4 domeinen: 1. Information security governance 2. Information risk en compliance 3. Information security program development en management 4. Information security incident management Naast deze 4 domeinen wordt er uitgebreid aandacht geschonken aan de voorbereiding op het examen.

Programma Dag 1 • Information security governance • Information risk en compliance Dag 2 • Information security incident management • Information security program development en management Dag 3 • Samenvatting • Examenvoorbereiding Doelgroep Security managers (zowel startend als ervaren), business managers met informatiebeveiliging in hun portefeuille, IT security professionals en security officers.


Cursusdata en locatie Deze driedaagse cursus vindt plaats van 3 t/m 5 juni 2013 in Amsterdam. Examen Het examen vindt plaats op 8 juni 2013. Registratie voor dit examen is op eigen initiatief en dient voor 12 april plaats te vinden bij ISACA (www.isaca.org). Kosten De kosten van deze cursus bedragen â‚Ź 1.295,- exclusief BTW. Catering (lunch) en cursusmateriaal zijn inbegrepen in de prijs.

Taal Afhankelijk van de deelnemers wordt deze cursus in het Engels of Nederlands gegeven. Het cursusmateriaal is in het Engels. Aanmelden U kunt zich voor deze cursus inschrijven via www.deloitte.nl/academy. Annuleringsvoorwaarden Voor onze algemene voorwaarden en annuleringsvoorwaarden verwijzen wij u naar onze website.

Tijden cursus 09.00 - 18.00 uur, inclusief lunch.

Deloitte Academy behoudt zich het recht om de cursus te annuleren bij onvoldoende inschrijvingen. U wordt hiervan tijdig op de hoogte gesteld.

Permanente Educatie Deloitte Academy is een door de NBA erkende onderwijsinstelling. U kunt in aanmerking komen voor PE-punten.

Meer informatie Voor meer informatie over deze cursus verwijzen wij u naar onze website, www.deloitte.nl/academy.

Contact us Deloitte Academy Wilhelminakade 1 3072 AP Rotterdam Postbus 2031 3000 CA Rotterdam Tel 088 288 9333 Fax 088 288 9844 nlacademy@deloitte.nl www.deloitte.nl/academy

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee, and its network of member firms, each of which is a legally separate and independent entity. Please see www.deloitte.com/about for a detailed description of the legal structure of Deloitte Touche Tohmatsu Limited and its member firms. Deloitte provides audit, tax, consulting, and financial advisory services to public and private clients spanning multiple industries. With a globally connected network of member firms in more than 150 countries, Deloitte brings world-class capabilities and high-quality service to clients, delivering the insights they need to address their most complex business challenges. Deloitte's approximately 182,000 professionals are committed to becoming the standard of excellence. Š 2013 Deloitte The Netherlands

Certified Information Security Manager  

cursus CISM

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you