Page 1

29-03-12

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

19:30 - 20:00

labo

20:00 - 21:00

labo

21:00 - 22:00

labo

Pitta / falafel

11°C

De Pijl-Staart-KOE-Le-Slotshow

COcteau

22:00

Jokerfeestje Cocteau, Jan Palfijnstraat 17

De laatste Uier, de laatste werkdag. Morgen worden de maquettes, tekeningen en teksten afgewerkt en worden de resultaten van een week noest denkwerk zichtbaar. Den Uier volgde de laatste tussentijdse bespreking en vroeg Christophe Van Gerrewey, Maarten Liefooghe en Stefaan Vervoort om een inzicht.

Elk jaar is de verhouding ontspanning - opdracht een gevoelig punt. De lezingen mogen niet concurreren met het randprogramma en omgekeerd. Dat is sowieso een moeilijke evenwichtsoefening. Gelukkig heeft Maarten het gevoel dat het dit jaar globaal goed zit. Wat misschien wel jammer is, is dat het vijfde jaar niet

12:00 - 13:00

labo

13:00 - 14:00

labo

opruimen ateliers

tentoonstelling maquettes + insturen foto maquette + 80 woorden naar maarten.liefooghe@ugent.be

13:00 - 14:00

labo

14:30 - 16:00

AUD quetelet

16:00 - 16:30

aud quetelet

16:30 - 17:30

aud quetelet

Lunchbreak

presentatie geselecteerde projecten & externe labs

Maar ook belangrijk is of ze het nu zelf tof vonden. Christophe heeft er duidelijk van genoten. “Het was leuk omdat je toch het gevoel hebt dat je verantwoordelijk bent voor het geluk van iedereen.” Het hoogtepunt voor Stefaan was de nabespreking bij BAVO, waar de inzet van de jokerweek op een gegeven moment verdedigd werd door de studenten. Op zo’n moment wordt het belang van de oefening wel duidelijk. Maarten, die elke avond de bar kwam sluiten, vond het wel grappig hoe zijn woorden letterlijk nagevolgd werden. Toen hij in een poging om iedereen buiten te krijgen, tegen Ruth zei “iedereen met de koe naar de Marimain” en zij dat letterlijk in de megafoon herhaalde, greep een groep volgzame eerstejaars de poten van de koe, waarna hij met al zijn kracht ons dierbare beest moest beschermen.

Slotdebat met Isabelle Doucet, curatoren en schepen Slotreceptie

28/01

03

02

04

29

30

27

12

11

05

18

10

17

19

06 20 26

07 08

09 21

25 22

24 23 2 3

1

6 58

10

4 7 11

9 13 12/14 15

16 18

19

22

21

25

28

27 29 17 20 23 24 26 30 31

32 33 42 46 49 51/53 57 59 61 65 67 69 75 74 36 37 56 73 70 62 66 54 39 4144 45 50 77 63 72 76 71 38/40 48 47 55 64 52 35 58 43 34 60 68

13

14 15 16

point à point

Als Den Uier door de ateliers loopt, ziet ze dat er weinig op computer gewerkt wordt en dat het lijkt alsof er een bom ontplofte, wat haar tevreden stemt. Absolute chaos is een parameter voor zwaar werk. Toch merkt Johan Lagae op dat er vooral veel gepraat wordt en naar een maquette gestaard wordt, wat niet meteen de meest efficiënte methode is voor resultaat. Gastbegeleider Isabelle Doucet was aangenaam verrast dat de maquette zo’n sleutelrol zou krijgen, maar vindt het bij haar aankomst teleurstellend dat ze zo weinig als ontwerpinstrument gebruikt wordt. Ze vindt het frappant dat er weinig materiaal geproduceerd wordt. Haar twee praktische tips voor alle studenten zijn dan ook: 1. probeer heel veel te maken: werkmaquettes, schema’s,... 2. ga terug naar het begin: waarom koos je dit project? Door het blijven sleutelen verlies je misschien

Ontbijt

〰〰〰〰〰〰〰

Volgens Christophe Van Gerrewey is de kracht van de opdracht van deze jokerweek dat ze op veel verschillende manieren ingevuld kan worden. Andere jokerweken zijn soms ofwel voor bouwers ofwel voor denkers, en nu is er voor ieder wat wils. Dit geldt zowel voor vakgroepleden als voor studenten.

de basis van het oorspronkelijk idee. Johan Lagae uit zijn kritiek over het feit dat sommige groepen zich opsplitsen in denkers en werkslaven. Dit ondermijnt het verticaal werken, een centraal punt van de hele inzet van de jokerweek. “Iedereen is equal”. Maarten gaat akkoord dat er te weinig geprobeerd wordt, maar dit geldt volgens hem niet enkel voor de jokerweek.. Christophe daarentegen stelt dat het soms geen probleem is als een groep één maquette maakt en daar dan een week over praat, het hangt gewoon van het ontwerp af. Ze hebben ook het gevoel dat sommige projecten pas na een paar weken hun uitwerking zullen krijgen. Christophe: “De belangrijkste resultaten van een jokerweek zijn niet direct uit te drukken. Het gaat om een soort bewustwording van wat Gent zou kunnen zijn en wat er in de stad kan gebeuren. Als er bijvoorbeeld een aantal groepen zijn die maandag dachten dat er in een bepaalde wijk weinig gebeurt en dat die saai is, beseffen die misschien op het einde van de week, of een aantal weken later, dat het ook wel goed is dat er buurten zijn waar niks gebeurt. Dat soort dingen zijn ook van waarde.”

vrijdag 30/03

gewijzigde planning!

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

de jokerkalender

opdracht

lezingen

de laatste rechte lijn

het weer morgen

DONDERDAG 29/03

60 minuten fuif

de koe

om u intellectueel te voeden

labo = oude fysicazaal auditorium = aud G Rozier, rechtover labo

DEN UIER N°4

meer deelneemt aan de opdracht. De jokerweek die Stefaan meemaakte in zijn eerste jaar bijvoorbeeld, was er één waar de vijfdejaars wel nog deelnamen. Het aandeel masterstudenten in de groepen was toen groter. “Het verschil is dan zo groot, dat er echt een wereld voor mij is opengegaan toen.” Het is natuurlijk belangrijk dat het vijfde een deel van de organisatie op zijn schouders neemt, zoals dat nu gebeurt, dat maakt ook veel mogelijk. Vroeger was er wel een bar, maar die deed niet zoveel. Nu kan je leven op de plateau tijdens de jokerweek. Als er al iets moet veranderen, moet er misschien over nagedacht worden of de vijfdejaars niet terug betrokken moeten worden bij de oefening.


Elke dag presenteert Den Uier de visie van een vakgroeplid op Gent. We gingen met hen op stap naar een - volgens hen - interessante plaats en vroegen enerzijds wat ze zouden veranderen in Gent en anderzijds wat ze zouden behouden indien alles zou veranderen.

culturele of symbolische dimensie zijn. Door de tijd heen kunnen die van gebruik wisselen, maar ze zullen wel in het register van ruimtes met een culturele betekenis blijven. Het is bijzonder dat er ruimtes zijn die

Plekken als De Site zijn aan de ene kant de incubatiezones van de stad, ze opereren vanuit een culturele werking, het gaat niet in de eerste plaats over economische ontwikkeling. Aan de andere kant zijn het ook de ankerpunten waar een stad op terugvalt. In een stad als Karachi (Pakistan) heb je dat eigenlijk ook, het is een stad met heel weinig structuur. Wat daar dan wel structuur brengt, zijn de culturele ankerpunten. Het zijn punten die in de structuur van de stad op het tweede plan lijken te staan, maar op het moment dat er aan een stad gesleuteld wordt, zijn het wel de plaatsen die behouden blijven. Dat geldt ook voor plaatsen en gebouwen die als

〰〰〰〰〰〰〰

De Site is in eerste instantie een heel

Wat fascinerend is aan heel het Gents gebied, is dat het in stukken en brokken aan elkaar hangt en daardoor ook in stukken en brokken beweegt. Eigenlijk is dat ook een interessante manier van werken, omdat onderdelen stuk per stuk gemaakt worden zonder dat het op een overspannen manier allemaal bij elkaar moet passen. Gent is ook geen stad die het nodig heeft om grote delen in één keer te ontwikkelen. Dit is geen booming vastgoedgebied, maar er gebeurt hier wel heel veel. Er moet dus een juiste dosis gevonden worden in de hoeveelheid ontwikkelingsdruk. Daar mag ook niet te ver boven gegaan worden, want dat gaat ten koste van wat hier al aanwezig is. Wanneer je met de nodige traagheid stukjes ontwikkelt die heel kwalitatief zijn, zullen die kansrijker zijn dan moest je nu een heel hoop ontwikkeling in één keer naar hier halen.

Dat is dan ook spannend aan zo’n tussentijds scenario zoals bij De Site, in de zin dat het tijdelijk bedoeld is, maar hoe beter het functioneert, hoe steviger het verankerd zal raken in de buurt. Wat hier nu is, zal waarschijnlijk niet op deze plek blijven, maar het heeft er wel al voor gezorgd dat een aantal programma’s zullen doorschuiven naar naburige terreinen. Als hier een permanente claim op de ruimte kan komen, blijven er misschien ook wel dingen behouden en dat zullen dan ook eerder de zaken met een

DAVID PELEMAN Azealia Banks – 212 Sonic Youth – Kill your idols LCD Sound system – I can change (Tiga remix)

De reden voor professor Dehaene om ons mee te nemen naar ‘De Site’ is volgens hem níet omdat het een zogenaamd terrain vague is. Het is niet zo dat de plek waar het minst aanwezig is het meest interessant zou kunnen zijn, evenmin gaat het om het informele karakter. De Site is interessant omdat het een ruimte is die los van een programma of een gebruik kan bestaan en daardoor net ruimte biedt voor andere mogelijkheden van gebruik. Het is een plek die heel sterk geassocieerd wordt met Gent. Deze scene van sociaal artistiek werk is heel actief in Gent en het is eigenlijk ook vrij uitzonderlijk voor een stad om dit zo te koesteren. Zeker als je het bijvoorbeeld met de Nederlandse context vergelijkt, is er een actieve inspanning - ook van het stadsbestuur – om dit soort condities mee te helpen creëren. Het terrein wordt tijdelijk gebruikt, maar er zijn mogelijkheden voorzien om door te schuiven naar andere locaties. Naar het noorden toe heeft men de UCO-site aangekocht, wat een enorm gebied is en ook typisch niet het soort terrein dat je aankoopt om er geld mee te verdienen. Het kan op een andere manier bijdragen aan de wijze waarop dit gebied ontwikkeld wordt.

Gent is een stad die zich ertoe leent om projecten als ‘De Site’ op te starten, omdat het een redelijk groot gebied heeft dat meebeweegt met de kern van de stad. De Site bevindt zich bijvoorbeeld al op de rand van het centrum, maar aan de andere kant is dit nog steeds een deel van de stad, of je kan je tenminste inbeelden dat het dat ooit zal zijn.

cultureel of religieus erfgoed behandeld worden. Op zich is dat vreemd, omdat er een voorafname gedaan wordt op wat er moet blijven staan en deze gebouwen de normaliteit voor de rest van de stad instellen. Een straat verleg je zo, een bouwblok kan volledig afgebroken worden om er iets anders in de plaats te bouwen, maar die culturele plekken en parken zijn plaatsen waar een heel sterke binding met de buurt op zit en die blijven meestal over.

INGE “PLOTKOT” ELEWAUT Fisherspooner – 15th Alicia Keys – New York Little dragon – Shuffle a dream

Den Uier’s fashion editor spotte op de afgelopen modeweken in New York, Milaan, Londen en Parijs een opvallende trend: Koningsblauw wordt hét modekleur deze zomer, zowel in de dames- als herenmode. Gedurfd in blauw van kop tot teen, of een felblauwe t-shirt voor een leuk accent, het kan allemaal. Ook prints van tweehoevige dieren - een koe in het bijaonsze - doen het enorm goed. Wil je helemaal hip en happening zijn, dan kan je aan de bar voor een luttele vijf euro een koeshirt verkrijgen, zolang de voorraad strekt!

Ergens in de Rabotwijk ligt een betonnen vloer van ongeveer anderhalve hectare, die de footprint van de voormalige Alcatel fabriek afbakent. Wegens de erg vervuilde bodem werd besloten de fabrieksvloer intact te houden, tot het terrein gesaneerd en vervolgens ontwikkeld zal worden. In de tussentijd biedt deze plek, ‘De Site’, binnen het stadsvernieuwingsproject ‘Bruggen naar Rabot’ letterlijk een plateau aan de buurt waar via inspraak, medebeheer en sociaal-artistieke expressie onder andere al 160 volkstuintjes, een voetbalveld met kunstgras, een barbecue, een strand en kinderboerderij op gerealiseerd zijn, en op de dag dat we dit gesprek voerden werd daar ook nog een akker aan toegevoegd.

afgesloten plek, ondanks de openingen die op sommige plaatsen in de ommuring gemaakt zijn. Het is tegelijk ook een totaal onbestemde plek door zijn verleden als fabrieksterrein. Wat nu op dat overblijvende plateau ontstaat, is iets dat je niet typisch in het publiek domein vindt, het is een vrijplaats voor verschillende organisaties. Daar moet ook niet té romantisch over gedaan worden, het is een plaats waar geëxperimenteerd kan worden en dat wil zeggen dat hier, naast de projecten die heel goed blijken te werken, ook projecten uitgevoerd zijn die totaal mislukt zijn.

TIJL VANMEIRHAEGHE Felix Da Housecat - Plastik Fantastik: He Was King Mark Lanegan - When Your Number Isn’t Up Massive Attack – Girl I love You feat Horace Andy

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

0-1 1-0 1-0 0-1 0-1

trendspotting

Gisterenavond was er Schalkse Ruiters, een primeur in de jokerweekgeschiedenis! Straffe streken zijn uitgehaald en mythes werden opgehelderd. Afwezigen hadden ongelijk en hebben geluk dat de reportages nog te herbekijken zijn op het internet. We zouden Den Uier niet zijn als we niet nog een aantal anekdotes achter de hand hadden. De reportage over Tijl Vanmeirhaeghe ging

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

oorspronkelijk ‘niet waar’ geweest zijn. Tijl denkt (misschien nog steeds) dat hij, schalks als hij is, meegewerkt heeft en dat het verhaal niet verder ging dan dat zijn gestolen fiets. Toen onze Schalkse Ruiters Tijl gingen ophalen voor het ‘gestolen fiets’-complot, werden ze wat uitgelachen door de ploeg van Atelier 2, die dit verhaal te flauw vond. De ruiters beslisten daarop Tijl toch echt beet te nemen. Zonder zijn medeweten gingen Elien en Sara op fietstocht met de kleine Vanmeirhaeghes, speelden in het park en dronken ‘s avonds wijntjes met zijn vrouw. Ook het verhaal van Bart Verschaffel was oorspronkelijk anders. Toen onze reporters hem om een straffe anekdote vroegen, vertelde hij volgend straf verhaal: toen Wim Cuyvers nog als assistent bij Paul Robbrecht werkte, zaten ze eens in een hevige discussie verwikkeld, tot Hilde Daem binnenkwam en vroeg: “wanneer gaan we nu pannekoeken eten?” De teleurgestelde blik op het gezicht van onze Ruiters is hem niet ontgaan, want enkele uren later stond hij opnieuw aan hun deur “Ik heb nog een ander verhaal van vroeger”. En wat een verhaal! Slechts twee mensen hadden alle antwoorden juist, verder waren de meningen zeer verdeeld. Anne en Ana woonden weldegelijk een week op de plateau. “Duiven zijn ratten met vleugels en ziektes met pluimen” is hun wijze conclusie. De Bronstige Stier blijft onbekend, omdat hij nooit op een (incognito) mailtje van onze ruiters antwoordde. En tenslotte kwam gisteren een drie jaar durend onderzoek naar de eightiesgroep Expo 58 abrupt tot een eind, de teleurstelling in de zaal was groot. Maar toch, beste Dirk De Meyer, Den Uier gelooft er niets van. Wij bijven fan.

uitslag schaken

vakgroep - student Christophe Van Gerrewey - Tim Blommaert: Jeroen Maes - Hendrik Roels: Arthur Hugaert - Charles Kint: Christof De Prest - Sam Bouten: Inge Elewaut - Samuel Cuvelier:

Stop ermee! (minstens 20 keer aangeraden) Geef nooit op! Eerstejaars die twijfelen, ga naar de les beroepsdeontologie. Aan de anderen, ga niet naar de les deontologie, je wordt er niet vrolijk van. Kies op tijd een duidelijk thesisonderwerp. Gebruik zoveel mogelijk moeilijke woorden; epibreren is doen alsof je hard werkt, procrastineren is uitstellen. Blijf eens slapen op de plateau, de dingen zijn niet zo spannend als ze lijken. Leer toch maar tekenen, op computers kan je echt niet rekenen. Ctrl + S, de toetsen die op je computer versleten zouden moeten zijn. Zelfvertrouwen is de helft van de punten, korte rokjes zijn altijd het proberen waard. Gras is niet groen, water is niet blauw, en bomen meten niet perse een bruine stam hebben. Doe nooit precies wat er gevraagd wordt in de opdracht. Experimenteer in het tweede jaar, wees realistisch in het derde. Eens goed wenen is niet zo erg (doe dit wel niet bij een Prof. ) Er zit meer inspiratie in alcohol dan je denkt. Een nacht niet slapen voelt bij iedereen bijzonder. Na een goede jury bleek alles altijd de moeite waard Een week procrastineren is niet erg, onder druk werk je beter. Water op een maquette loopt zelden goed af. Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder. Doe nooit twee nachten na elkaar door, je moet altijd een beetje slapen. Cornflakesdozen zijn goedkoop maar leveren nooit mooie maquettes op, grijs karton daarentegen...

schalkse ruiters

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

uitslag basketbal

De finale van ons prachtig basketbal-toernooi werd gewonnen door de 2e masters! 1e Bach’s, met onder meer de All Stars Nathan, Jeff en Jan, legden een prachtig parcours af, maar vandaag stonden zij met kleine oogjes op het veld. Een frisse Tom Defruyt en draaischijf Peter Hendrickx hielden de ploeg van de 2e master draaiende. Het ging gelijk op tot 33-33 toen de zeer efficiënte Kevin D’hondt twee vrijworpen kreeg. Het was een high scoring game, bij 37-35 toonde de klok 10 minuten en werd de buzzer beater van de 1e Bachs jammer genoeg afgefloten. Proficiat aan het Joker All Star Team!

Superglue lijmt ook lichaamsdelen. Wees niet bang van Guy Châtel, het is een lieve man. Juryweekend aan zee, is een goed idee. Drink eens geen koffie maar eet een boterham met oude kaas, liefst Père Josephe, met banaan en tomatenketchup. (Nooit overdrijven met ketchup, wel met bananen.) Een te kleine patio is altijd een moshol. Douchen voor de jury is belangrijker dan bomen op je maquette. Bison hobbylijm is de beste! Het duurt even voor het vastplakt, je kan je nog bedenken, maar eenmaal vast is vast. Kadapak is nooit ok. Slaan op je computer werkt (meestal) niet, aaien (meestal) wel. Morgen zal alles er beter uitzien. Het beste is voor ‘t laatste.

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

‘De site’ michiel dehaene

heel sterk toegeëigend zijn, waar mensen veel betekenis aan toekennen, maar dat de relatie tussen het gebruik en hoe ze ingericht zijn heel los is.

Wat het vijde jaar jullie nog wil meegeven.

DEN UIER N°4  

Den Uier, om u intellectueel te voeden. Uitgave van De Loeiende Koe tijdens de Jokerweek 2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you