Page 5

Praat mee online Hoe KiJKt u tegen de ontwiKKelingen voor 2014 aan? ga naar www.served.nl en praat Mee in onze blog.

‘onzE cLiËntEn

HEbbEn

bEHoEFtE

aan EEn

omGEVinG DiE VErtrouWD is’

omgeving. Wij zorgen ervoor dat ze thuis niets tekort komen. Dan gaat het dus om zorg op afstand; van verpleging tot eten en drinken en wat mij betreft straks ook om het uitlaten van de hond. Dit sluit goed aan bij de wens van het kabinet om scheiding van wonen en zorg te stimuleren.” Zo ziet, wat u betreft, ook de toekomst van de zorg eruit? “In zekere zin wel ja. In plaats van dat we de cliënten voor zorg naar ons toe halen, zullen we steeds meer zorg en dienstverlening naar de cliënten toebrengen. Dat betekent dat we op het gebied van Facilitair Management een soort van intermediair-functie gaan vervullen, waarbij we de diensten en expertise van commerciële partijen inhuren om in de zorg en dienstverlening aan huis te voorzien. Het zolang mogelijk thuis wonen heeft de toekomst. De cliënten hebben behoefte aan een omgeving die vertrouwd is en willen pas naar een zorginstelling als het echt niet anders kan. En dan nóg willen ze onder geestverwanten zijn en zelf kunnen beslissen van welke diensten ze gebruikmaken. Vandaar dat we in onze vier verpleeghuizen die regiefunctie zoveel mogelijk bij de woongroepen leggen.”

Maar dit heeft toch ook financiële consequenties? “Zeker, daar ontkom je niet aan. De AWBZ, die ooit ontstaan is vanuit het solidariteitsbeginsel dat je elke zorgvraag voor iedereen moet vergoeden, is niet langer houdbaar. Dat is niet meer van deze tijd. Thuis hebben de cliënten altijd voor hun eigen eten, drinken, schoonmaken en wat al niet meer betaald. Straks zullen de cliënten dat, naar draagkracht, blijven doen, waarbij zorginstellingen een soort loketfunctie krijgen waar zorg- en dienstverlening wordt aangeboden.” Maar hoe onmisbaar zijn jullie dan zelf nog? “Beweging 3.0 voorziet dan in een beheer- en regiefunctie, dus zéér onmisbaar. Daarbij bieden we natuurlijk nog steeds op locaties en in woongroepen zorg- en dienstverlening aan voor cliënten die niet thuis kunnen wonen.” Welke rol voorziet u dan voor Zorgboodschap? “De rol die ze nu al spelen, door onze verpleeghuizen te voorzien van boodschappen tegen concurrerende retailprijzen. Waarbij ze een totaalpakket bieden van food- en non-foodproducten, afgeleverd op gebruikersniveau. Die rol kunnen ze straks natuurlijk ook spelen in de extramurale markt, voor cliënten die nog thuis wonen en online hun boodschappen bestellen. Wij kunnen daar, als zorg- en dienstverlener, met SmaakPurePassie zelfs ons eigen label aan hangen, zodat Beweging 3.0 de diensten van Zorgboodschap in feite gebruikt als marketingtool. Zorgboodschap is het schoolvoorbeeld van zo’n betrouwbare commerciële partner die een deel van de zorgketen op zich neemt. Voor onze cliënten en dus ook voor ons en de gemeenten.”

Hoofdgerecht.

5

Served Magazine nr.2 | 2013  

Van gezond tot lekker voor de zorg. Het foodmagazine voor de zorg dat informeert en inspireert.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you