Page 1

Uitgave 2011

D’N

Blaospieper

Nr. 47

e t s r U n u d o e i n r n n A a J s n s i r e s P n i r P en Heul Streejp en Lind gan hosse en zwiere, meej zun alle wir goe carnaval viere! krant2010 .indd 1

27-12-2010 11:55:06


Editie 47

Pagina 2

krant2010 .indd 2

27-12-2010 11:55:14


Editie 47

Blaosdonk ruim 2800 jaren oud. Terwijl ik achter mijn computer heb plaatsgenomen om aan het verzoek van het bestuur van de Lindse Blaos te voldoen om een artikel te schrijven voor d’n Blaos Pieper loopt onze gewaardeerde ambtenaar Wil van Ham bij me binnen met de mededeling dat er tijdens archeologische werkzaamheden in Leende restanten zijn aangetroffen van een boerderij uit de ijzertijd. We spreken dan over 800 jaren voor Christus dus dat is ruim 2800 jaren geleden. Ik mijmer wat voor me uit en vraag me af hoe ze in die tijd “carnaval” gevierd zouden hebben. Nee natuurlijk niet zoals wij dat tegenwoordig doen maar er moeten toen toch ook momenten zijn geweest waarop men relativeerde, of lol maakte en lachten om de eigenaardigheden van een ander.

Dag Blaozers en Blaozerinnen,

“Blaosdonk” 9 januari 2011

Het nieuwe carnavalsseizoen kan nu volop beginnen. In een overvolle zaal hebben we kennis kunnen maken met de nieuwe prins. Een nieuw gezicht, een nieuwe uitstraling, een nieuw begin. Het belooft beslist iets moois te worden, die carnavalsdagen in Blaosdonk.

Gisterenavond om 11 over 11 heeft “Blaosdonk”na het aanschouwen van een wervelende show van dans en muziek, kennis genomen van de lancering van ons nieuw prinsenpaar 2011. Prins Arno en Prinses Jannie mag ik daar zeker niet bij vergeten te noemen.

Hierbij denk ik terug aan vorig jaar. Op zondag 14 februari 2010 trok de grote carnavalsoptocht door Leende. Toen is me weer duidelijk geworden wat die onderlinge verbondenheid en saamhorigheid in ons dorp betekenen. Onder barre weersomstandigheden – het vroor lichtjes en het sneeuwde ook wat – stonden vele mensen langs de kant van de weg om de optocht te bewonderen. Springende en dansende groepen, schitterende praalwagens, individuele nummers, het trok allemaal aan onze ogen voorbij. En het mocht gezien en gewaardeerd worden! In die kou! Zoveel werk is achter de schermen verricht en nu werd het getoond. De moeite waard. Het publiek was aanwezig, in grote getale. En dat zegt alles!!

Er zullen toen ook ongetwijfeld gangmakers zijn geweest zoals Prins Jan en Prinses Elfrie dat afgelopen jaar waren, en waarvan de mede dorpsgenoten genoten hebben. Dat hebben wij en met ons vele Leendenaren in ieder geval wel. Complimenten zijn op zijn plaats. Ook voor het bestuur van de Linde Blaos en de vele, vele vrijwilligers die zich tomeloos inzetten om een medemens ontspanning te bieden en te laten genieten.

Die verbondenheid en gezelligheid zijn heel belangrijke waarden, niet alleen met carnaval, maar het hele leven door. Met elkaar kunnen we iets fijns tot stand brengen. Daarom heb ik alle waardering en bewondering voor de goed geoliede machine van de Lindse Blaos, die elk jaar opnieuw, alles zo goed en gestructureerd laat verlopen. De vele commissies, die er zijn én goed werk verrichten en ieder die hier zijn steentje toe bijdraagt. Het gaat immers om het gezamenlijk project : fijne carnavalsdagen beleven in Blaosdonk. Mensen laten lachen en laten genieten van het mooie in het leven.

Als blijk van waardering voor Jan en Elfrie schreef ik voor hen onderstaande limerick.

Het zal u niet verwonderen dat de Lindse Blaos én de kerk met elkaar verbonden zijn. Niet alleen wat de naam betreft, maar ook de goede samenwerking tussen beide verenigingen. Daarom willen wij, zoals in vele andere gemeenten, het grote feest van carnaval inzetten met een heilige mis in onze prachtige, middeleeuwse kerk, onze Lindse Blaos. Alle carnavalsvierders zijn van harte welkom in deze viering op zaterdag 5 maart 2011 om 19.30 uur. Het belooft een feest te worden van verbondenheid en saamhorigheid, van muziek en teksten, waarbij we Gods zegen willen vragen over de komende, dolle dagen. Het leven kent immers zijn vrolijke kanten: er is een tijd van plezier maken, van vrolijk en opgewekt zijn, van gek doen. Een tijd waarin je elkaar kunt ontmoeten in een gezellige sfeer en waarin je het goed hebt bij elkaar.

Er was na de Carnaval een prins Jan in Leende. Die bij zijn afscheid als prins onstuimig weende. Want toen hij afstand moest doen van zijn prinsensteek was hij met zijn prinses Elfrie behoorlijk van streek. Omdat zij de mensen in Blaosdonk zo graag entertainde. Ik wens u allen in het voorliggende jaar 2011 een heel plezierig carnavalsseizoen toe Geniet er van, en zorg ervoor dat we er opnieuw allemaal met plezier op terug kunnen kijken. Burgemeester Paul Verhoeven Gemeente Heeze-Leende

Maar er is natuurlijk ook die andere kant, die serieuze kant. Daarom nodig ik ook alle carnavalsvierders uit om op Aswoensdag, 9 maart 2011, naar de heilige mis van 19. 00 uur te komen. De dolle dagen zijn dan voorbij en dan is er weer plaats voor het gewone leven, nuchter en realistisch. Zo wens ik allen fijne en gezellige carnavalsdagen toe. Vooreerst de nieuwe prins met zijn prinses, de raad van Elf en het bestuur van de Lindse Blaos. Maar eveneens alle carnavalsvierders, van klein tot groot, van jong tot oud, van dichtbij en veraf. Aan allen hele fijne dagen toegewenst en maakt er iets gezelligs van. W. van Meijl, sds pastoor

Van harte gefeliciteerd met jullie uitverkiezing, ook feliciteer ik buurtschap Strijp met dit geweldige Prinsenpaar. Ik ben er van overtuigd dat heel Lind er weer in slaagt om ons nieuw Prinsenpaar een onvergetelijk jaar te bezorgen, daarom zou ik het zeer op prijs stellen als u ons kersvers Prinsenpaar de hand komt schudden tijdens de receptie op zondag 23 januari a.s. Maar voordat het zover is, is iedereen in “Blaospaleis de Meent” getuigen geweest hoe we afscheid genomen hebben van het Prinsenpaar van het afgelopen jaar, Prins Jan dun Vierde en Prinses Elfrie. Door hun grote inzet kunnen we als Carnavalsvereniging “de Lindse Blaos” terugkijken op een schitterend carnavalsseizoen 2010. Jan en Elfrie bedankt hiervoor. Dat het carnavalshart bij hen op de goede plaats zit doet mij goed en ik ben dan ook trots om u te kunnen mededelen dat vanaf vandaag Jan deelneemt in het bestuur van onze vereniging. Als deze carnavalskrant “Dun Blaospieper” op uw deurmat valt zijn de voorbereidingen voor het carnavalsseizoen 2011 al enkele maanden in volle gang. Voor IEDEREEN die hierin op welke manier dan ook zijn of haar steentje bijdraagt heb ik grote waardering. Ik realiseer me als geen ander, dat zonder de inzet van al die Blaosdonkers, wij als vereniging niet in staat zijn om zo’n mooi carnavalsseizoen te presenteren zoals we gewend zijn en daarbij mag ik zeker niet de talloze mensen vergeten te noemen die ergens in een garage of schuur bezig zijn aan hun voorbereidingen voor de grote optocht op zondagmiddag. Ik wens hen alle heel veel succes toe. Inmiddels hebben we onze cabaretavond, de jaarvergadering en het openingsbal met voor de derde keer het “Linds Kampioenschap” boomstamzagen achter de rug. Op zondag 19 december hebben we genoten van de lancering van het Jeugdprinsenpaar 2011.

Beste Blaozers en Blaozerinnekes van Lind, Voor velen is het Carnavalsseizoen in Blaosdonk reeds van start gegaan op zaterdag 13 november 2010 met het openingsbal van carnavalsvereniging ‘De Lindse Blaos’ in Blaospaleis “de Meent”. Voor mij start het nieuwe Carnavalsseizoen met het Prinsenbal op 8 januari 2011, waarbij de nieuwe Prins bekend wordt gemaakt. Traditioneel wordt Carnaval in Blaosdonk al jaren als een groot feest gevierd. Een feest waarbij de politie nauw samenwerkt met het bestuur van Carnavalsverening de Lindse Blaos. Tijdens alle festiviteiten waakt de politie over uw veiligheid. Dit is onze bijdrage om ervoor te zorgen dat u dit feest zonder problemen en in harmonie kunt blijven beleven. Ik wens Carnavalsverening de Lindse Blaos, de enthousiaste vrijwilligers en alle Blaozers en Blaozerinnekes dan ook weer veel succes en veel plezier tijdens het komend carnavalsfeest. Tijdens het carnaval, maar ook de rest van het jaar blijft de politie bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 09.00 – 17.00 uur op het afdelingsbureau Cranendonck- Heeze Leende, aan de Kijkakkers 37 te Maarheeze en middels telefoonnummer: 0495-590218, of via telefoonnummer 0900-8844. Voor spoedgevallen kunt u 112 bellen. Tevens kunt u op de site Politie.nl terecht voor het doen van aangifte. Alaaf, Peter Ariens, Inspecteur van politie Heeze-Leende.

Jeugdprins Kevin en Jeugdprinses Lisa Jeugdadjudant Bram en alle leden van de Jeugd Raad van Elf van Harte Gefeliciteerd. Ik wens jullie allen een geweldig carnavalsseizoen toe. Voor voetbalvereniging DOSL heb ik veel bewondering, dat zij als vereniging bereid zijn om dit jaar het jeugdcarnaval te organiseren. Het doet mij goed te zien hoe een grote groep enthousiaste mensen bezig zijn met de organisatie. Voor hen allen is een woordje van dank zeker op zijn plaats.

der Zanden. En zeker niet te vergeten hun partners Angeline en Robin wens ik een hele plezierige toekomst bij onze vereniging, want als je ergens plezier in hebt komt de rest vanzelf.

Ook wil ik even van de gelegenheid gebruik maken om de Koninklijke Fanfare “Philharmonie” te bedanken voor het organiseren van het jeugdcarnaval van afgelopen jaar. Onder leiding van het Jeugdprinsenpaar Maikel en Evi met hun Adjudant Wilco en de Jeugd Raad van Elf is de fanfare, mede dankzij de geweldige hulp van talloze vrijwilligers, erin geslaagd om voor de jeugd van “Blaosdonk”een onvergetelijk Jeugdcarnaval neer te zetten; petje af.

Carnavalsvereniging “de Lindse Blaos” wil een vereniging zijn die in het midden staat van onze oh zo belangrijke samenleving, vandaar dat het symbool van “ons Lind” de torenspits afgebeeld staat in ons logo. Ik wil dan ook iedereen die onze vereniging een warm hart toedraagt vragen om lid van onze vereniging te worden. Als lid geeft u onze vrijwilligers, die geheel belangenloos voor ons (de Lindse gemeenschap) klaar staan, net dat goede steuntje in de rug.

Tijdens onze jaarvergadering hebben we afscheid genomen van onze Raad van Elf leden Peer Engelen en Davy Bijnen met hun partners Melony en Marijke. Ik bedank hen voor de inzet van de afgelopen jaren. Ik ben blij dat zij actief bezig blijven binnen onze vereniging. De vrijgekomen plaatsen binnen de Raad van Elf zijn opgevuld door Joost Jutten, Jan-Willem Reiling en Dirk van

Rest mij verder niets dan u allen een heel fijn carnavalsseizoen toe te wensen en hoop u bij minstens bij een van onze activiteiten te kunnen begroeten. Ik eindig met de spreuk “een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd” Alaaf, Piet van Mierlo,

Vorst c.v. De Lindse Blaos

Pagina 3 krant2010 .indd 3

27-12-2010 11:55:25


Editie 47

Pagina 4 krant2010 .indd 4

27-12-2010 11:55:37


krant2010 .indd 5

27-12-2010 11:55:44


Editie 47

Pagina 6 krant2010 .indd 6

27-12-2010 11:55:56


krant2010 .indd 7

27-12-2010 11:56:09


Editie 47

Pagina 8 krant2010 .indd 8

27-12-2010 11:56:19


Editie 47

Carnavalsmis GOED GEMUTST Beste Blaozers en Blaozerinnekes, Wâ geej den tied tog vlug eujm, âs ge aauwer word. Vruuger in oewe jonge tied dòòchte “waar ut mar wir carnaval”; daor keejkte nar eujt. De vier gekste en schonste daog van ut jaor zin vur de miste Blaozers en Blaozerinnekes ôk de vier langste daog van ut jaor. Naauw heur ik jullie al denke, hoe haauw ik ut vol up munne aauwen dag. Dè zal ik us èfkes eujt legge, hieruvver heej de carnavalsvereniging goe nao gedòòcht. Ze beginne zô âs gewônlik meej un mis in de Lindse Blaos, um de jòòng en aauw Blaozers en Blaozerinnekes wir ‘s bij mekaar te brenge. Um meej mekaar stil te stao bij de schon dinge, mar ôk bij de minder schon dinge van ut lève. Meej deejs mis stan we ieder up ôs eijge menier stil bij nen dierbare Blaozer en/of Blaozerinneke. Bèènde immers geborre âs ‘ne Blaozer, dan bliede ne Blaozer. Tijdens deejs mis vraoge we ôk vergiffenis ân ozze Lieve Heer; um meej de carnavalsdaog ozze zurrig ân de kant te magge zette, um der nen onvergèètelijke tied van te magge maoke. We heujpe dè we jullie âs trouwe Blaozers en Blaozerinnekes dan ôk zien up carnavalszatterdig 5 maart 2011 om 19.30 uur in de carnavalsmis. Mèr mòòchte um wèlleke reeje dan ôk nie nèr de carnavalsmis kanne kumme, stem dan de radio aaf up Radio Blaosdonk 92.9: dan kaande de mis live meej maoke vaneujt oew eijge huuskammer, want alvast un klein tipke van de sluijer: deejs mis mààgde nie misse.

Het muziekgezelschap Goed Gemutst is alleen voor carnaval actief en bestaat voornamelijk uit leden van Sambuca en het Strijps Kapelleke. Onze eerste activiteit van het carnavalsseizoen is het opluisteren van de altijd gezellige prinsenreceptie van de Lindse Blaos. Hier spelen we dan voor de eerste keer de nieuwe nummers van ons repertoire. De volgende activiteit is het begeleiden van de prins van de Lindse Blaos naar de prinsenreceptie van een andere carnavalsvereniging in de buurt. Woensdags voor carnaval gaan we naar Den Donk in Soerendonk voor de prinsenreceptie van De Vriendschap. De Vriendschap is een ontspanningsclub voor mensen met een verstandelijke beperking. Tijdens het muziek maken worden we

Arno Verduijn, 32 jaar en geboren en getogen in Leenderstrijp. Al een heel aantal jaren samen met Jannie Lamers, 27 jaar. Sinds kort hebben we er een Verduijntje bij: onze zoon Stan. Sinds 2004 wonen we met veel plezier aan het Klooster in Leenderstrijp.

Dat beest werd in het hok langs ons huis gezet en daar slijte Gerda haar dagen. Nu gingen wij in die tijd met goed weer vaak zwemmen in het gat van Winters. Dat kon toen nog. Op de fiets door de veestraat, langs de stinkende kippenstallen naar het verkwikkende water. Brood en ranja mee en de hele dag onder de pannen! Gerda ook! Op de een of andere manier was ze losgebroken en had ze de tussendeur open gekregen. Eenmaal binnen in huis had ze heel de dag om de vloerbedekking op te vreten, het bankstel te slopen en

@ algemeen: secretariaat@delindseblaos.nl @ teksten: teksten@delindseblaos.nl @ advertenties: advertenties@delindseblaos.nl @ puzzelpagina: puzzel@delindseblaos.nl Internet: www.delindseblaos.nl

Het begon allemaal aan de Strijperstraat in 1978, daar werd Arno geboren. Samen met zijn ouders, broer en zus verhuisde we na een tijdje naar de Paaldijk. Om vervolgens in 2004 weer terug te gaan naar het “centrum” van Strijp.

carnavalswagen voor het buurtschap. Om het weekend goed te kunnen beginnen, ga ik elke vrijdag een pijltje gooien bij Café Tony’s. Het lezen van boeken en het echte sporten laat ik aan Jannie over.

Ik heb gestudeerd aan Basisschool St. Jan waarna ik naar de LTS in Valkenswaard ging om het vak metaal te leren. Hierna heb ik mijn studie verder gevolgd aan het Technisch Lyceum in Eindhoven. Na al deze scholen te hebben doorlopen, heb ik een aantal jaren in Valkenswaard gewerkt als metaalbewerker. Samen met ‘de Kuup’ ben ik 1999 een bedrijfje begonnen: ‘KuipersVerduijn’. We zijn begonnen met sierhekwerk en metaalbewerking. Dit doe doen we nu al een aantal jaren met liefde en plezier.

Op 17 november kregen we onverwachts bezoek van adjudant Piet(je) en vorst Piet. Jannie en ik keken elkaar al aan en knikten gelijk: ‘Nee’. Dit woord is die avond nog veel gevallen. We wisten toen nog niet dat deze mannen heel de avond én nacht de tijd hadden. Het werd later en later.. We wenden steeds meer aan de gedachte dat wij misschien het prinsenpaar van 2011 zouden worden (we vonden het eigenlijk ook wel een eer dat ze ons kwamen vragen). En daar kwam toen dan ook uiteindelijk een .. Ja!

Jannie komt oorspronkelijk uit Budel. Na een aantal jaren op een boerderij te hebben gewoond, zijn ze met het hele gezin naar Hamont verhuisd. Jannie werkt op een basisschool in Helmond, waar ze juf is van groep 4.

Als prinsenpaar van Blaosdonk willen we er samen met jeugdprins Kevin, jeugdprinses Lisa, jeugdadjudant Bram en hun Raad van 11 van DOSL een geweldig carnavalsjaar van maken.

In onze vrije tijd klussen we veel in en om het huis. Sinds 3 jaar zit ik in het bestuur van buurtschap Strijp. Samen met veel mensen uit Strijp bouw ik al een aantal jaren mee aan de

De kemissie carnavalsmis

Niet dat ik niks om beestjes geef, maar anders. Voor mij moeten dieren nuttig zijn. Zoals een hond voor te waken , kippen voor de eieren of een kat om te muizen. Wat moet je nou met een rat in een droog aquarium? In mijn jeugd hadden we thuis ook een kat of een hond en heel kort, een geit. Ja, heel kort. Dat kwam zo. Mijn vader vond een geit leuk. En omdat er in die tijd bij ons langs elk jaar een geite-bok-fok-vee-keuring was, kwam er bij ons, via Hein Rutjes, zo´n wit mekkerbeest over de vloer. Ons Gerda.

andere muziekgezelschappen uit Lind een muzikale bijdrage aan het openingsfeest van carnaval in het Blaospaleis De Meent. Tijdens de optocht op carnavalszondag zitten we weer tegenover de kerk op “de kar van de Peuk” om de toeschouwers te vermaken en warm te houden. Dweile onder d’n tôrre op dinsdag is onze laatste carnavalsactiviteit waar we dan ook met volle teugen van genieten!

Pieter Maas Fer Emmers Jan Rutten Jac Schepens Peter v. Lieshout Ronald Tax Erwin Geurts Mart van der Kruis Carlie van Dijk

Even voorstellen:

Dus tot zatterdig veejf mèrt…!

Ik heb het al een paar jaar over mijn familie gehad. Daarom ga ik het deze keer eens over de rest hebben. Of eigenlijk, de rest van mijn vrouw. Ons vee, of liever, haar vee.

Colofon Eindredactie: Redactie:

Vanaf oktober tot carnaval wordt er zondagsmorgens van half elf tot twaalf uur gerepeteerd bij Café Du Commerce. Iedereen die een muziekinstrument kan bespelen en graag aan bovenstaande activiteiten wil deelnemen is van harte welkom. Voor meer informatie kun je terecht bij Bart van den Broek (tel. 2062012).

Zurrig dè ge der bèènt of dè ge luustert en noteer dèrrum den dattum mar alvast up de neije kalender en vergèt nie um oew carnavalspak ân te doe, want nao de carnavalsmis is de eujpening van carnaval up ut bordes van ut aauw gemintehuus en nao de eujpening is ut Bènkske in Blaospaleis de Meent um in de stemmig te kanne kumme, um vervolges de 4 daog carnaval âs un onvergèètelijke tied te herbelèèjve vur de jong en de aauwere onder ôs.

VEE

volop ondersteund door muzikanten van deze club! Op zaterdagavond leveren we samen met

alle planten van de vensterbank te trekken! Van al dat vreten moet je ook keutelen, dus heel de kamer onder de keutels. Toen we terug kwamen van het gat van Winters was ons mam niet blij! Nog diezelfde dag ging Gerda retour Hein Rutjes. Maar ik zou het over het vee van mijn vrouw hebben, niet over dat van mijn vader. Dat begon al in de verkeringstijd. Die van ons had toen zo`n kruising tussen een Golden Retriever en een Kees. Wie nu op wat gekropen was is onbekend, maar het resultaat was een heel klein, lief uitziende Golden Retrievertje met het valse karakter van een Kees. Een echte rotzak! Je kon wel bij haar binnenkomen, maar niet meer buiten. Dan vloog die viespeuk onder het bijzettafeltje vandaan en beet je stilletjes in je kuiten! Maar alsof dat beestje een vooruitziende blik had en wist wat zijn toekomst was, na 4 weken kon ik alleen in en uit bij schoonmoeder. Die zei nog ,“de hond mag iedereen voorbij laten, maar die hij moest bijten liet hij door!” Schoonmoeders!! Na ons trouwen heeft die hond nog een paar jaar bij ons gewoond. In die tijd werkte die van ons bij een hondenkennel en hebben we een jonge Bouvier gekregen. Ter bewaking van onze eigendommen uiteraard. Dat boefje had een hangoor overgehouden en niemand wilde dat zwarte bolletje wol. De fokker wilde hem opruimen maar dat kreeg die van ons niet over haar hart. We hebben hem nog steeds en hij waakt nog steeds. Samen met nog 2 vlooienbuilen. Ik zei nog, zo hard als ik ben, “Geen haar op mijn blote kont die er aan denkt. We hebben aan een boef genoeg”. Maar

ja, wat troosteloze kindersnoetjes en vele beloftes aangaande uitlaten en zo, kwamen die 2 er toch bij! Je kan er wel leuk mee spelen trouwens. Zo hadden we een paar jaar geleden ook een stuk of wat kippen. Echte scharrelaars. Die aten brok en wat nu GFT heet. We kregen er lekkere eieren voor terug en waar de ren was hoefde je niet te schoffelen. Maar die ren moest vernieuwd worden.” Als je nu dat kippengaas een stuk in de grond spaadt, dan kan er misschien ooit een konijntje in”,zei ons vrouw. Euh, konijnen? Ech nie!! Dat fokt dat het barst en zie er dan nog maar eens van af te komen. Buiten de diepvries dan, maar dat mag ook weer niet. Afijn, na een week hadden we 4 konijntjes en 2 Vlaamse reuzen. Heel raar, allemaal gekregen en allemaal voedsters, Wijfjes dus. Tuurlijk! Iedereen wilde er vanaf! Zij ook, na 2 maanden. Een nest van 11 , een van 9 en een van 8 ! Allemaal voedsters, me hoela! Het leek die reclame van een rechtsbijstandsverzekering wel. Daarna waren de gewone bruine kippen te gewoon. Voor goed geld moesten er allerlei koppeltjes aparte kippen komen. Ze aten voor een goede maar geen eieren. En ook niet broeden. En toen kwam de vogelpest en hadden we weer plaats genoeg in de kippenren. Nu de middelste op de ponyclub zit wordt pa alvast warm gemaakt voor een edele viervoeter. Ik zal wel weer voor de bijl gaan. Maar ik doe er niks aan! Dat ze dat maar goed in hun oren knopen! Maar ook dat laatste heb ik al vaker gezegd. Ach, zolang het huisdier geen vogelspin, slang of baardagaam is gaat het nog wel. Gegroet, Cis van `t Zwaonegat

We hopen er met heel Lind en Streejp een schôn fistje van te kunnen maken! Alaaf, Prins Arno dun Urste en Prinses Jannie

Op zondag 23 januari 2011 zal zijne Dorstlustige Hoogheid

Prins Arno dun eerste en Prinses Jannie

met Raad van Elf van c.v. de Lindse Blaos recipiëren in gemeenschapshuis de Meent te Leende van 14.00 uur tot 17.00 uur. Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld.

Pagina 9 krant2010 .indd 9

27-12-2010 11:56:32


Editie 47

www.delindseblaos.nl

Pagina 10 krant2010 .indd 10

27-12-2010 11:56:45


krant2010 .indd 11

27-12-2010 11:56:51


Editie 47

Pagina 12 krant2010 .indd 12

27-12-2010 11:57:01


Editie 47

Ôk wij vraauwe, haauwe van Oranje! We hebbe ut wir aachter de rug! En dan heb ik ut nie eujver de vakansie. Neeee……eujver waar heul Nederland vanaaf mei nie mèr ân vurbeij kôs kumme, uvveral kwaamde ut teejge. Ik heb ut eujver ut wirreldkampioenschap voetbal. Ge wit al van te vurre dè ut den hille tied eujver niks aanders kan gao dan beujtenspel, veurdeelregel, speule we nou wal of nie meej ut 4-3-3 systeem. Ieder naodeel heej zen veurdeel, zeej Cruijff us en dè heb ik goe onthaauwe! Ik kôs wal sjagrijnig up de bank gan zitte, mar môi nie! Ik ben meej unne kladblok en un pèèn der bij gan zitte. En nie um de upstelling te notere of ut gezannik van die specialiste up te schreejve. Ik heb in dien tied unne cursus gemakt: Meej veul plezier, up nar ut voetbalvertier!. Ik wil die gèèr ân de Lindse vraauwe gan gève en wel in ut gemintehuus in Heijs. Ik ben der namelek aachtergekumme dè daor iederen dag vur die ambtenare gekôkt wordt. Ga mar us ân de balie stao: de smeujïgste geure kumme vurbeij. En meej ut oog up de variasie van voetbalhapkes en de vetpaan moet ik wal un keujke hebbe. Ut hoeft nie veul te kòòste, de geminte rèkent natuurlek gin huur en un kopietje van ut lesmateriaal is ôk zô gemakt. We gève der niks um âs dè up den aachterkant van al die rapporte moet, die daor ligge te verstoffe. Um jullie al wâ enthousjast te maoke heb ik vast wâ eujtgewèrrekt. De cursus besteej eujt drie aovenden. • • •

De veurbereiding De wedstrijd Ut naospel

De veurbereiding • Zes wèèke vur den aaftrap beginde meej de veurbereiding. Âs ge ’s mèrreges up stat, kiekte in de spiegel en zeg teejge die knapperik: ut is mar ins in de twee jaor, inne keer diep zuchte en laacht mar us vriendelijk teejge oe eijge. Ut worrre wèèke van heul bleij zin, mar ôk van bokke en gromme! • Zurregt dè ge oewe diepvries leeg het. Ut is nouw echt nie den tied um der un hallef vèrreke in te douwe. Ge moet plats maoke vur bitterballe en frikandelle. Ge moet der up veurbereid zin dè ze van emosies ut kaauw kreegje dus de Jägermeister moet der ôk nog beij kanne. Alhoewal dè wal gevuulig kan ligge âs ze teejge die Duutsers moete speule. • Ut huus moet ângekleed worre. Al wèèke van tevurre worde in de winkels kepot gegôid meej oranje spul. Flikker de reclameblaejkes nie meej in de kliko. Ze wete van gekkigheid nie wâ ze allemal weg moete gève, dus kaande daor geld up verdiene. • Vlegskes kaande hendig zèllef maoke, unne woensdiggemiddig meej de kiendjes en klaor is kees! • Hedde nog unne oranje lap of un vlag èrreges

• •

ligge: ik heb un hendig patrôntje vur un vèsje en unne rok. Iedereen kèènt ut maoke en gij scoort in ieder geval punte! Kiekt up tied in oe carnavalsspulle vur oewe schmink, aanders moete nog langs de fistwinkel! Kratte bier haole. Die staopelde schon up in de schuur. Ginne schuur, dan liever aachter de conifere. Asteblief nie bij de veurdeur, want âs ge ze kwiet bèènt dan is ut trammelant, bij jou thuus wal te verstao! Makt ruumte in oe kast. Daor kaande dan vanalles vur te snubbe in upslao. Gin gebak, daor gève ze niks um, unne geveulde keujk meej zo’n tandpien oranje glazuur der up, pinda’s, chips daor kumde un hil end meej. Up ut lèste mement kôpte wâ blokke kèès, wórst en makte eijge gedreijde gehaktballe. Nie te vruug want aanders lope die vaneijges dè kèske eujt.

De wedstrijd • Up den dag van de wedstrijd moete zurrege dè ge nie teveul mèr hoeft te doe. Ut moet nie zô zin dè ge van de stress eujt oewe roojwit-blaauwe rok schiet! • Trekt ruum tied eujt veur ut sminkwèrrek. Dè ge dan âs unne aachterlijke bij de slagter binne vliegt um nog gaauw unne wórst te haole (klènnigheidje bliede haauwe) heurt daor bij. En denkt der ân: ge bèènt nie den innigste! • Nie te veul vraoge ân oewe mens, die vrèt van de zenuwe nie alleen zen naogels mar ôk zen vingers up. • Ut wedstrijdschema hedde al up de koelkast hange. Dus kiekt goe nar den tied van speule zô dè ge in opperste paraatheid bèènt. • Haauwt der rèkening meej dè den hille dag ut mar um één ding dreijt: voetbal! Dus begint nie te maauwe eujver dè ut graas veuls te lang is! • Heul belangriek: oew zitplats! Strategisch gân zitte, want: Nie vur ut bild hènne lope! • Bij ut veurgewaauwel up tillevisie is der koffie meej de irdergenuumde kuukskes. Umdè zen naogels al up zin zurregde ôk vur unne pot kluutjes en unne vliegemepper. Ja unne vliegemepper, um te zurrege dè nie de kiendjes dien hille pot leeg ète. • Âs de wedstrijd begonne is moete meej steune, kreune, haand veur oe oge en mekare in de èrrem valle âs der un doelpunt vaalt, ân ôzze kant wal te verstao. • In de urste hèlleft zette vast ut bier meej wâ chips en pinda’s up toffel. Niks vraoge, gewoon nèrzette, want ge zalt mèrreke dè ut binne de korste kirre nar binne is gewèrrekt. • Âs ut bekant rust is, dan gadde gij vast nar de wc, ôk âs ge nie moet. Meepesant kaande dan keejke of der zat pleepepier is want

“t Enigste wâ we nog uvver hebbe is BLAOSDONK…” “t Einde van m’n durpke is nabij. Hoe zou ut toch zo komen ? Of ligt ’t soms aan mij ? Ik mis veul mooie dingen om me heen. Zoals die schon cafeekes Urst twintig .....straks nog ...één.. ,n Gedilte van un Liedje eujt de periode dè we hier nog un Cabaretgroep De Brokmop haan... Lind besteej eigellek al laang nie mèr...zikker âs ge ’t ân de zogenaamde “overheid” vraogt....! Lind..??? Was dè vruuger nie “Leende” in ut dialect ???,Juist heel goed... zegt de Heezerse VVV- gids tegen een handjevol touristen die het Kasteel en Hans Wiegel wel eens willen zien....... . Vanaf ut moment dè un bezoldigd ambtenaar heeft uitgevonden dè gemeentelijke Herindeling best leuk klinkt in zijn omgeving, en in de zakenwereld “schaalvergroting”heet, heeft het satanische plan zijn werk gedaan .! Ja ik kan ’t nie laote um alles eujt de kast te haole um m,n neujtelekheid te uiten.....Soms schiet ik van ut dialect aaf umdè ik ut wâ duudeleker wil maoken. D’r zèn mense die zegge dè ze stukskes in d,n Blaospieper nie lèze âs ze in ut dialect geschreejve zen. Kiek, ....Hier begint ut...Hier begint de culturele verwoesting van iets dè vur Blaosdonk nog héél belangrijk is, mèr vur “Heeze-Leende” al lang nie mèr……

Heeze-Leende i.p.v. Lind ! Is ut gin schaaand ??? Ze hebbe pas unne gemintegids eujtgegève...ja.. ja...en daor stan foto’s in van “ons Heeze-Leende” Ik heb der vluchtig durhenne geblaord en d’r stan zo,n kleijn vuuftig foto,s in ,en zowaor nao laang zuujken vind ik 1.foto(zegge :E E N ) van Leende...van de Triangel...en ik denk nog dat dè un vergissing is...hadde ze Peggy Hurkmans nie beter in ’t “öorlogsgebied” bij de restanten van “De Schammert”kunnen fotograferen ??? Dè is ook realiteit !!!! Veurop dizze gemintegids steej : Gemeente Heeze-Leende Wij zijn U graag van dienst......en gij geleuft dè... meej EEN fotoke up bladzijde 58....zikker ??. Dus beste Blaozers en Blaozerinnekes bent blij dè we weer Carnaval hebben. De Lindse Blaos probeert krampachtig de restjes van de oude Lindse gebruiken te koesteren..ne neije Prins zuujke....de Tonpraotaovonden organiseren... Carnaval organiseren...de zieken bezoeken...den uptocht regelen... den Kinderuptocht…den Tour den Blaos... en Kindercarnaval alles ALLES doen ze eraan..Witte wat ze in feite aan ’t doen zen..... LIND REDDEN....VIA BLAOSDONK..... ALAAF Wim huppelepup de zoveulste...

owee âs ie up de pot zit en ut pepier is up. In de rust moete ze van de spanning daor èfkes bij kumme. Ze kreejge nie allenig natte haand mar ôk natte bille van dè spèlleke. Gij kaant dan vast de vetpaan ân gan zette. Umdè dè ding den tied moet hebbe wèrrem te worre snijde de kèès en worst. Meejpesant kaande dan wir wâ te drinke nèr zette. De twidde hèlleft is eigelek un herhaling van de urste hèlleft, alleen speule ze den aandere kant up. Dus zitte en ge jubelt (of jankt) mar wir meej. Nao twintig minuten kaande dan oe bitterballe en frikandelle up toffel zette. Wal belangriek: lat ze urst un bietje aafkoele. Ze stèke zonder te keejke heul dè ding in zunne mond en âs ze dan zen bakkus verbraande hèdde gij ut gevrète! Ge kaant nouw gerust èfkes de voetjes up toffel legge want nao de wedstrijd moete wir in de burries!

Ut naospel • Ut naospel is bekant nog belangrijker âs de wedstrijd. Want daor wordt in den treure eujtgeleejd wâ der goe ging of sjuust nie. Dè is vermoeiend, ik weet ut en ge kriet dur slaop van. • Umdè veur te bleevje gôide nog wâ drank en den eujverschot van de hapkes up toffel. Veur de aafwisseling gôide oe gehaktballe up un burdje, liefst meej wâ mosterd, kanne ze soppe. • En dan is ut veurbeij. Hebbe ze gewonne dan halde nog wâ bier. Hebbe ze verlorre dan un ijskaauw borreltje um wir beujve Jan (in dit geval beujve Harrie) te kumme. De volgende ure hedde daor dan gin kind ân, want gegarandeerd dettie slaopt. • Ge heuft nie veul up te ruume allenig de kruumels onder de toffel en up de bank up te zeujge, want eujver nen dag of drie begint alles wir upneij. Nou heb ik alles up pepier en verrèk, kum ik der aachter dè âs gullie dit lèèst, eijgelek alles al wit! Daor geej munne cursus nondepie! Mar dien aovend in de kantine van ut gemintehuusz kanne we zômèr nie veurbeij laote gao. Der moet geëvaluawieluwali……, naogeprat worre. Hoe is ut gegao, wâ moete we in 2012 allemal doe! Ik gao van de wèèk wal èfkes bij den burger langs umdè te regele. Die wit toch ôk wal dè cursussen heul belangriek zin. En dan vraog ik meepesant de chefkok van de geminte um veur ôs te keujke. Haauwt de Parel in de gaote, zôdè ge oe eijge up tied up kaant gève! Kaatje eujt Lind

Dames op stage Hedde gullie ut ôk gezie? De affiche van de Herremenie van Lind? “Ladys on stage” ston der up. Wan stom taalfoute zeg! ‘On’ in de plats van ‘op’. En dan dat Ladys! Wir un letter vergète. ‘Gladijs’ moest dat zijn in de plats van ‘Ladys’. Dieje mens die dette affiche gemakt heej hâ ut veuls te druk meej ut eujtzuuke van al die kleure. Veur de letters hattie ginnen tied mèr. Dus ‘Gladijs op stage’ hâ ut eijgelek moete zin. En wâ ze d’r meej bedoelde snap ik ôk nie krèk nie. Gladijs; ut zal wal wir zo’n meidje zin gewist meej zo’ne moeilijke Engelse naom. Âs ge tiggeworrig gin Engels kèènt dan ‘are you the peanut’. (of is ut nou: pieneut?) I dont knauw. Vruuger waar ‘uitverkoop’ nog eujtverkoop; tiggeworrig is dè: SALE. Ut zal wal deur de kredietcrisis kumme: hoe minder letters hoe goeiekopper de advertensie. Mar ik snap die herremenie nog steeds nie: Hoe kaande nou mensen nar un zaol trekke âs ge alleen mar zegt dè juffrouw Gladijs up stage moet. Mar ja, ze moete wâ doewe âs ge vort zô wennig subsidie van de Geminte kriet. Urst prebere ze de verhuurpreese van de Kloosterhof zo’n 10 kirre grotter te maoke. Ik heujp dè dè nie zal lukke. Dè kan toch gin een club upbrenge. Dan moete we âs KNAL vort èrreges in un kaauw schuur gan repeteren; up de Waogespelwaoge. En âs ge bij de schaakclub bèènt zalde vort in un café moete schake. En daor is ut gin stiltegebied en ge maagt der ôk nie roke. En de OJO, war moete de joong ouders vort hèn? Gewoon in ut bejaardenhuus in ut Grand Café gan zitte? Daor doede de aauw mense ôk nog un plezier meej; dan heure ze nog us andere praot dan praot uvver vruuger. Âs ut wal deur geej die huurverhoging, dan zal de donateursactie ôk gin succes mèr worre. “Sorry meneer, omdat jullie huur zo hoog is geworden, is het lidmaatschap van mijn club aanzienlijk verhoogd. Beschouw deze verhoging maar als mijn indirecte donatie. Goedenavond en succes”. De serenades zalle dan ôk wal duurder worre. Âs daor bevobbeld de vrijwillige bijdrage van de jubilaris ôk meej 10 wordt vermenigvuldigd, dan zieget der eujt veur de muzikanten. Dan magge ze noit mèr serenaderen. En ze kanne ut zô schon. Welke herremenie blaost der nou schonner âs die van Lind? Ik heb wal un ideetje veur de penningmister van de herremenie. War urst Hotel ‘De Schammert’ heej gestao, daor aachter die gruun vodde, daor kande hendig wâ graas inzeijen. En âs ge dan zo’n honderd geijte aachter die gruun vodde zet! Geijtekèès en geiteromme brengt veul geld up. Ze moete dan wal alle lede van de herremenie een veur een, veur herder laote speule. Âs de geijte weg lope bèènde nog wiejer van huus. Pennigmister, een veurdeel: ditte advies koost hillemal niks. Misschien kaande nog een van die meidjes een herders-stage anbieje. Succes der meej! JDW

Linds is nie altied hendig De afdeling Cultuur van onze gemeente heeft onlangs een proefexamen gehouden voor integrerende Leendenaren. Dit zijn dus mensen die in Lind wonen en die opgenomen willen worden in het Lindse leven. Die mensen krijgen van gemeentewegen eerst voorlichting over het dauwtrappen van de Philharmonie, de Tonpraotaovenden van De Lindse Blaos, het Concours Hippic van Rijvereniging Sint Petrus, het Koningsschieten van onze Gilden, de wellen en weeën van DOSL, het wagenspel van KNAL en het bepalen van de juiste datum van Lind Kermis en Lind Mert. Een belangrijk deel van het examen wordt ingeruild voor de Leendse Taal oftewel: ut Linds. Een van de vragen op dit examen met betrekking tot het Linds luidde: “Hoe zou U de volgende zin in de Lindse taal formuleren: Denk er aan Marie, zo gauw als Truida een baby heeft gekregen, moet je er met een cadeautje heen”. Voor degene onder U die het Linds nog niet zo goed beheersen volgt hier de Lindse zin: “Denkter ân Merie, zo gaauw âs Trui unne klenne heej upgezet, moete gij ur meej de krommen errem henne”. Maar ook het omgekeerde werd gevraagd; dus hoe vertaal je een zin in het Linds naar het ABN. Hier volgen een paar van die zinnetjes:

“Ik waar nie zô vreed meej die nuttigheid van munne vrijer, mâr nog vreed zat um munne kant nie ân te kèère”. Het zal U niet verwonderen dat er veel foutieve vertalingen verschenen. Zo was een van de foutieve vertalingen: “Ik was niet zo wreed om het nut van mijn vrijer aan de kant te vegen”. Helaas dus fout; het moest zijn: “Ik was niet zo blij met die vieze streken van mijn verloofde, maar nog blij genoeg om me niet te verzetten”. Nog een zin: “Ut is minne mens nie die gereejgeld kerèl heej meej Miene mens” Het moest dus niet zijn: “Je bent minder mens dan een eigengereide mijnwerker”. Maar: “Het is mijn man niet die regelmatig ruzie heeft met de man van Mien”. Beste mensen, ik begrijp wel dat het Linds voor velen van U maar moeilijk is. Ik raad U aan voortaan nog beter naar een autochtone Leendenaar te luisteren als hij in het vuur van het gesprek in het Linds vervalt en vergeten is dat U niet alles zult begrijpen. En maak vooral niet de fout die zo’n 15 jaar geleden bij het Linds Dictee gemaakt werd waar men “platte beujs” vertaalde als “flat screen”. JdW

Pagina 13 krant2010 .indd 13

27-12-2010 11:57:03


Editie 47

Pagina 14 krant2010 .indd 14

27-12-2010 11:57:11


Editie 47

SNELHEIDSOVERTREDING Heeft u er ook zo’n last van. De politie die bij het minste of geringste verdekt opgesteld staat om de snelheid te controleren. Ga toch boeven vangen denk ik dan. Vorige week was het weer zo ver. Reed ik voor mijn baas in een Audi A7 Sportback 3.0 TFSI S-Line over de A2 in de richting Amsterdam. Je kent het wel. Acht rijstroken en je mag er 100 km/uur. Wie dat ooit verzonnen heeft weet ik niet. Vanzelfsprekend had ik wat haast (een betere smoes kon ik niet verzinnen). Mijn snelheid bedroeg 155 km/uur. Niks te hard voor mijn auto en op die weg, vond ik zelf!

Helaas, ter hoogte van Breukelen werd ik aan de kant gezet door een nog snellere Volvo met van die blauw/rode en witte striping rondom en een blauw zwaailicht op het dak. Toen hij uitstapte en ik zijn bril zag, dacht ik meteen dat hij al terug was geweest bij die brillenzaak ( “prul”) voor zijn gezichtsgarantie. Hij droeg een bril met van die jampotglazen en dan moet je wel echt goeie ogen hebben als je daar door heen kunt kijken. Dus ja die strijd had ik al verloren. Hij liep naar het rechterportier en startte de conversatie: “Zo meneer waar gaan wij zo snel naar toe”? Nu weet ik dat je bij zo’n diender beter niet te ad rem kunt reageren, maar ik kon het natuurlijk niet laten om te antwoorden: “Waar jij naar toe gaat weet ik niet, maar ik ben onderweg naar Schiphol en als u niet snel aan de kant gaat kom ik te laat”. Aan zijn hele houding zag ik, dat dit antwoord niet echt goed uitgekozen was. Ik dacht vervolgens ik moet dit op een andere manier oplossen anders krijg ik hier een dikke prent. Maar ja slijmen is niet mijn sterkste kant. De agent vervolgde: “Meneer, ik hou u

TAAL WOORDSPELINGEN Ze heej dikke bille, mar ze zit der nie meej. Van mense die noit wâ gève, daor kreejg ik wâ van. De vrouwendokter gaf aan Drieka’s die up ’t lèste liejp, volledige persvrijheid. Toen ik de pries van de slaoj zag, kreejg ik unne krop in de kèèl. De cursus ‘Lassen veur beginners’ is aafgelast. Bij de slankheidsclub “De maogere Spiering”zin 3 nèèj leje angekumme. Mar der zin ur ôk 3 aafgevalle. Un par mand geleeje hebbe ze bij Pere un been aafgezet, en nou stèkt ie up eijge houtje alwir de straot uvver. De geminte vindt dè ut meej ozze dakloze analfabeten nie is um uvver nar huus te schreejve. Een van de twee drielinge vierde op de veufde van de zesde mand zin zeujvende verjaordig. Âs ge nie beujte roke kaant, dan gâde mar beujte roke, zeej de kastelein. Hij waacht up un lèvertransplantatie, mar de lèvertijd is onverwaacht laang. Janus wier de mantel euijtgevèègd deur de rechter, mar hij waar nie verlèège! “Edelachtbare”, zittie, “âs Gij wilt dè ik rechtstao, dan zal ik mij daorbeij nirlegge.” Sjefke, witte gij wâ weekdieren doen in ut weekend? Mister, bestan der wegwerpboemerangs? Ut grote antal werkongevalle in de houtzaogerij wordt veuls te hendig deur de vingers gezie. Bij de geboorte van hun urste kiendje worre man en vraauw op slag ouwer. Roken: ut blie un teer onderwerp. Beroepskeuzeadvies: Word bokser, meer kans up slagen. Jadèwel = JdW

aan wegens te hard rijden. Mag ik uw rijbewijs zien?” Ik antwoordde: “Ik heb geen rijbewijs agent.” De agent: “Geen rijbewijs? Mag ik dan de papieren van deze auto?” Ik vervolgde: “Nee, die heb ik niet want deze auto is niet van mij. Ik heb deze auto vanmorgen gestolen, maar ik geloof dat ik wel wat zag liggen toen ik mijn pistool in het handschoenenkastje legde.” De agent, verbijsterd: “u bent bewapend met een pistool in een gestolen auto?” Ik antwoordde zelfverzekerd: “Ja, die had ik nodig om die vrouw dood te schieten van wie ik deze auto heb gestolen. Haar lichaam ligt in de kofferbak. Ik doe wel vaker van die rare dingen als ik dronken ben.” Ik zag dat de agent alle kleuren van de regenboog kreeg. Ik hoorde dat hij via zijn politieradio om versterking riep. Binnen de kortste keren zag het blauw van de politie. De een keek nog strenger dan de andere. Als blikken konden doden was ik er niet meer geweest, zogezegd! Vervolgens kwam een politieman met “sterren en balken” op zijn schouder naar me toegelopen. Hij zei tegen mij: “Voordat we overgaan tot aanhouding

vraag ik u om uw rijbewijs af te geven”. Ik (terwijl ik mijn rijbewijs overhandigde): “Alstublieft agent”. De man vervolgde: ”Uw papieren”. Ik (terwijl ik mijn papieren overhandigde): “Alstublieft agent”. Vervolgens vroeg hij of hij in het handschoenenkastje mocht kijken. Ik stemde daar in toe en uiteraard was er nergens een pistool te bekennen. Tenslotte vroeg hij of hij in de kofferbak mocht kijken en vond daar alleen een laptop en een gevarendriehoek. De hoofdagent: “Ik heb van deze agent gehoord dat u gewapend met een pistool, zonder rijbewijs met een lijk in de kofferbak, dronken in een gestolen auto reed. Hoe kan dit?” Ik antwoordde: “Ja dat weet ik niet. Ik durf te wedden dat die fantast u ook nog vertelde dat ik te hard reed.” Gelukkig mocht ik verder rijden en kreeg ik geen bekeuring! De volgende keer zal ik mijn snelheid maar iets aan passen, want iets zegt mij dat ik deze agent beter niet meer kan tegen komen. Oh ja en mijn auto heb ik op de zaak maar omgeruild voor een Trabant de luxe met twee uitlaten en vier portieren of wat het andersom! Snelheidsduivel !!!

Hanengevecht Er was eens een oude haan. Hij was de baas in het hennenhok. Hij was een goede baas, alle hennen waren erg tevreden. Hij kraaide op tijd, hij kraaide hard genoeg en deed zeer regelmatig zijn hanige plichten. Kortom: iedereen tevreden.

jongeling,”wat had je in gedachten”. “Ik stel voor dat we een hardloopwedstrijd houden”, sprak de ouwe slimmerik. “Vijf rondjes rond het hennenhok zullen voldoende zijn om mij als overwinnaar uit de strijd te laten komen”.

Totdat de boer, die op zijn beurt weer de baas van den haan en het hele hennenhok was, vond dat hij weer eens een jonge haan moest gunnen aan zijn hennen. Hij kocht dus een kersverse, hagelnieuwe jonge haan en liet hem los in het hennenhok. Maar ja, dat gaf natuurlijk de nodige problemen. Er ontstond een tweespalt in het hennenhok. De jongere hennen voelden meer voor contacten met de jonge haan. Ze vonden het kraaien van de oude haan nog wel leuk, hij kraaide nog net hard genoeg naar hun zin, maar ja over de rest waren ze minder te spreken.

De jonge haan barstte in lachen uit; zijn jonge hanenlach wekte alle kippen, jong en oud. “Ik wist niet dat een oude haan nog zo’n kapsones kon hebben. Vooruit, ik zal je 20 seconden voorsprong geven”. De jonge hennen juichten en de oude aanstaande soepkippen keken teleurgesteld en bezorgd. “OK,” zei de oude,”ik had dit zelf ook voor willen stellen”.

Het felle was er een beetje af zullen we maar zeggen. De oudere hennen daarentegen, de hennen die nog net niet van de leg waren, vonden de jonge haan maar niks. Hij was naar hun smaak wat te groots. Zo als hij door de ren stapte, met de borst vooruit .. nee dat beviel ze niet. En de manier waarop hij naar de jongere hennen keek, zo begerig en zo hebberig. Nee, voor de oudere hennen was het erg vernederend om zo genegeerd te worden. De oude haan had het wel in de gaten dat hij de greep op de macht begon te verliezen. Maar, zoals het een goede oude haan past, was hij ook een wijze en een slimme haan. De intervallen tussen zijn hanige activiteiten werden inderdaad wat groter. Maar hij besteedde nu de vrijgekomen tijd voortaan met denken over zijn verloren dreigen te gane machtspositie. En na een dag en nacht zijn hanenhersens ingespannen te hebben, dacht hij de oplossing te hebben gevonden. ’s Morgens, na de ochtendmais, sprak hij zijn jonge concurrent eens aan. “Jongeman”, zo sprak de wijze haan,”jongeman; ik voel aan mijn hanenwater dat die concurrentiestrijd tussen ons niets oplost. Ik stel voor dat we een wedstrijdje houden en dat de winnaar van deze wedkamp voortaan de enige en ware baas wordt van het hele hennenspul”. “Accoord, ouwe”, sprak de

Mupke Tips vur ut zuujke van un goei vraauw: Ge bent joong en zuukt nèr de juiste vraauw Tip 1 Zuukt der een die goe kan poetse en keujke Tip 2 Zuukt ôk goe eujt of ze veul geld heej, of in ieder geval verdiend Tip 3 Ze moet netuurlek ôk nog gèèr ân sex doe Tip 4 is ôk wal de belangrijkste Zurregt dè die drie elkaar nooit teejge kumme

Altied oe kupke der beij haauwe

De hanen stelden zich op aan de startstreep. Alle hennen stonden luid kakelend terzijde en moedigden hun favorieten aan. De oude haan startte, twintig seconden later ging de jongeling vol jeugdige overmoed van start. Na twee rondjes om het hennenhok was de voorsprong van de oude haan tot tien seconden geslonken. Het zag er slecht uit voor de oude! Maar de grote baas, de boer zelf, was op de herrie af gekomen. Toen hij zag wat er gebeurde haalde hij zijn snel dubbelloops jachtgeweer. Bij de volgende doortocht, de jongeling had de seniorhaan bijna ingehaald, legde de boer aan en schoot de jonge haan morsdood. In een wolk van opstuivende veren legde hij het loodje. “Ik heb ook altijd pech”, zei de boer,”waarom moest ik nou net een homoseksuele haan kopen”. JdW

Up nen dag reej ik uvver de Hans v Breukelen weg nar Heijs Bij de bèl klapte der ne waoge up de minne, nen herrie van jewelste Allebeij de waoges toto los, mèr wonder beuve wonder mankeerde we allebeij niks We kropen eujt ozze waoge, en keejke mekaar ân. Ik zeej teejge dieje mens, dit is toch ôs lot , die neij auto’s hillemal in de kreukels, en wij kumme der zô van aaf. Dit moet vur ôs toch wal nen lèveslange vrienschap uplevere. Die mens ut heijs war ut hillemal meej mij ins. Toen ik zô us nèr minne waoge keejk, zag ik dè die fles wien, die ik krek beij d’n Aldie hâ gekoocht nog wal heel waar. Ik zeej teejge dieje mens, dè is toch wal hil stèrrek, den auto hillemal in de prak, en die fles wien is nog heel. Dè is ôs lot en ozze vriendschap moete netuurlek meej dizze fles beklinken. Dieje mens eujtt Heijs, halde de keurek van de fles, en dronk um meteen hallef leejg. Toen kreejg ik de fles, en deej de keurek der mar wir up. Mèr vraauwke zeej ie, warrum drinkte gij nie up ozze vriendschap. Ik zeej teejge die mens eujt Heijs, dè doe ik wal âs de politie is gewèèst.

Pagina 15 krant2010 .indd 15

27-12-2010 11:57:16


Editie 47

Pagina 16 krant2010 .indd 16

27-12-2010 11:57:36


Jan en Jan. Carnavalsvereniging de Lindse Blaos heeft mij verzocht om iets te vertellen over het carnaval in Leende en vooral natuurlijk over de optocht. Ze zeiden: daar moet jij alles over weten met jouw staat van dienst in de optocht. Je doet al mee vanaf de eerste tot de laatste optocht. Was het niet op de wagen van de Naoblaozers, dan alleen of met een andere bekende Jan die ook al vanaf de eerste optocht mee doet. Die begon bij Boschhoven op een wagen en

Editie 47 v L als passagier in een kar achter de fiets met de tekst: geen bloedproef, mijn vrouw rijdt.

omdat wij neven van elkaar zijn kenden en spraken wij elkaar regelmatig over de optocht. Maar door een vreemd voorval in België waar wij mee deden op een wagen van de Naoblaozers om de kas te spekken, zeiden wij tegen elkaar: nooit meer op een wagen. We doen voortaan individueel mee. Zo gezegd zo gedaan en we begonnen met de creatie van het toenmalige glaasje op laat je rijden. Jan J op de fiets als vrouw gekleed en Jan

DROMEN

“Dromen zijn bedrog” en “daar kun je alleen maar van dromen”, zijn enkele alledaagse opmerkingen van mensen zoals jij en ik. Maar zeg nou eerlijk, is het niet fantastisch om te dromen? Lekker weggedoken voor de open haard (een gaskacheltje dat stinkt), met een lekker glas Buena Tiera Chardonnay 2010 (iets nats wat nog in een fles zat uit het Kerstpakket uit 1939) in een achterover geleunde Lazyboy (een bureaustoel uit het jaar stillekes) en glazig de voorbij fietsende buurvrouw (ook uit 1939) aanzien voor Michele Pfeifer in d’r hoogtijdagen. Ja dat mag ik graag doen.

Kijk, ik durf er best voor uit te komen dat ik een wereldlichaam heb, nog maar niet te spreken over de looks, los staand van mijn opleidingen en sociale netwerken. Maar wanneer ik er eens goed voor ga liggen en me verplaats in het Parijs van Victor Hugo, rond 1831, dan zie ik me zo, als Quasimodo, Mens erger je niet spelen met Esmiralda; Jeminee, wat een onwerkelijk mooi wezen was dat; Quasimodo dan, bedoel ik.

Nou wil ik hier, op deze plaats, met jullie het hebben over dromen. In deze krant? Jazeker, is Carnaval geen droom, dan? Denk er maar eens over na en ik zal een steuntje in de rug geven: Een droom is de verzameling van beelden, geluiden, gedachten en gevoelens die iemand ervaart, als hij of zij slaapt. Dromen komen vooral voor tijdens de remslaap. Tijdens een lucide droom is de dromer zich bewust van het feit dat hij droomt. Jawel, lucide. Zoek het maar eens op, een mooi verhaaltje, lees betekenis, valt te lezen achter dit woord.

Zo kan ik me ook neervlijen, mijn ogen sluiten en me wanen in de Vaillant van Steve Warson tijdens de 24-uurs race van Le Mans. Voor de jeugdige lezers; als Fernando Alonso tijdens de Grote Prijs van Singapore. Tijdens mijn droom, ruik ik dan de odeur van de pitspoezen, de geur van verbrand rubber en voel ik het nat van de spanning over mijn rug lopen. Met nog drie ronden te gaan lig ik twee bochten voor. Wanneer je dan losgerukt wordt uit die droom door een thuiskomende zoon of dochter (“Hoi, ik ben er weer……”) en weer terug wilt naar je droom, blijkt een herstart niet mogelijk. Ergo, je hebt een vervelende smaak in je mond, je vrouw ligt aan het dekbed te trekken en het geluid dat je hoort is zo’n knetterscooter die langs komt gescheurd, midden in de nacht. Dju toch.

Laatst las ik in één of ander Glossy-blad, waarvan men ook denkt dat het aan de droom van menig tobber tegemoet komt, dat je dromen kunt oproepen. Nee, niet in de spirituele zin van het woord waarbij ik alsnog verantwoording aan mijn overleden vader moet afleggen over zijn te vaak verdwenen sigaretten, nee gewoon; naar bed gaan, welterusten zeggen tegen je vrouw en beginnen. Beginnen met datgene dat je mooi vindt, wat jij ook wel eens zou willen zijn of doen. Tsjonge jonge, ik zeg je dat het lukt.

Wat voor mij heel moeilijk te vatten, te begrijpen is, is wanneer mijn vrouw of één van mijn (onze) vriendinnen begint over hún dromen. Mijn vrouw wordt nogal eens achterna gezeten (en dan niet door Leonardo DICaprio) en kan dan precies beschrijven of ze in een dennenbos was of in een tomatenkas. Boeken, en dan vooral gelezen boeken, hebben ook zo’n invloed op de dromen van die meiden. Wanneer ze mij dan vragen kom ik niet heel veel verder dan de VI, de Voetbal International en van onze nationale hangsnor,

Verkes op Strijp Strijp en varkens horen bij elkaar. Sinds mensenheugenis zitten er op Strijp varkens. Je ruikt ze als je Strijp binnenkomt en je ruikt ze als je er uit rijdt. Dus je weet dat ze er zitten ook al zie je ze nooit. Want er zijn er zat op Strijp geboren en getogen die nog nooit van ze leven een levend varken gezien hebben. Wel geroken en gegeten natuurlijk. Maar dat is nou voorbij. Want sinds een paar jaar zie je ze weer: Varkens, echte wilde varkens. Het verschil met de andere tamme varkens: je ziet ze wel maar je ruikt ze niet. En nou is er iets vreemds aan de hand. Want altijd klagen de burgers over de varkens; dat er te veel zijn, dat ze stinken en zo. En de boeren vinden dit flauwe kul en zeggen dat die burgers niet moeten zeuren. Want ze eten er toch ook van. Maar nou zitten er wilde varkens en nu is het

precies, andersom: de boeren klagen dat er te veel zitten en de burgers zeggen dat de boeren niet moeten zeuren. De jagers zijn van twee kanten de kwade, ze werken zich dood om al die varkens te schieten en krijgen daarbij commentaar van twee kanten. Van de boeren omdat ze er niet genoeg schieten (ze mogen niet ophouden tot hun diepvries vol zit). En van de burgers omdat ze er te veel schieten.

Na jaren als duo mee gedaan te hebben werd Jan J toch weer overgehaald om bij de Naoblaozers mee te doen op een wagen en toen ben ik, Jan v L weer alleen verder gegaan. Ook ging ik verder als duo met een collega fietsenmaker. Daarna werd ik weer duo met Jan J toen mijn collega door een blessure moest afhaken. Met Jan J in de optocht als vrouw en ik als man. Het leuke aan zo’n optocht is het spel en spelen met het publiek. Een voorbeeld: onze creatie van Schot. Jan J als mijn vrouw met een verrijdbare spiegel en ik, Jan v L met een brede schotse rok aan. Die verrijdbare

krijg ik geen onderbuikgevoelens noch heb ik de ultieme wens om met hem op één en hetzelfde voetbalveld te staan. Na een goede film, een goede film in mijn ogen dan zoals The Deerhunter, kan ik me zó maar verplaatsen in Robert De Niro, John Savage of zelfs in Meryl Streep. Hoewel ik bij die laatste me dan in sommige scènes plotseling in Kramer vs Kramer bevind. Ook leuk, bij dromen, tóch? Je springt zo maar van de ene naar de andere set. Wat me ook regelmatig opvalt is dat er veel mensen spreken over “je droomt nog maar lekker even verder”. Op zich een waarheid als een koe anderzijds lijkt het wel of ze denken dat je jouw (of misschien wel hún) droom niet kunt verwezenlijken. Het dromen van een mooi huis (nog mooier), een schitterende vriendin (geintje, daar praat je alleen maar over als je uitsluitend met vrienden bent), een wereldjob of fancy auto; geweldig om na te streven en aan te schaffen of te realiseren als de tijd er rijp voor is.

spiegel kon Jan J zo onder mijn rok rijden en met een zeer bekend handgebaar het publiek zeer nieuwsgierig maken. En wel zo nieuwsgierig dat het publiek ook regelmatig een kijkje kwam nemen onder mijn rok. Bij De Scheuter stond een gezelschap dat op een gegeven moment op de grond lag van het lachen en daar doe je het ook allemaal voor. Maar wat er te zien was onder mijn rok blijft voor iedereen nog altijd een raadsel. Net zoals een echte goede schot het ook een raadsel laat blijven. Even genoeg gelachen en gepraat, wellicht in de volgende krant meer over onze creaties in de optocht. De Jannemannen, Alaaf

Dankbetuiging Het bestuur, Prins en Raad van Elf dankt langs deze weg alle kasteleins, die ook dit jaar onze vereniging zo royaal hebben gesteund. Tevens danken wij onze hoffotograaf Eugène Simkens voor de foto’s die hij voor dit blad beschikbaar stelde. Ook onze adverteerders hartelijk dank voor hun advertentieopgaaf. Zonder hen was het onmogelijk geweest om dit mooie propagandamiddel en nieuwsblad GEHEEL GRATIS onder de Blaozers en Blaozerinnekes te verspreiden. CV De Lindse Blaos Wenst u unne goeie Carnaval!

Een vriend van me zei eens “als je geen dromen –meer- hebt kun je net zo goed tussen 6 planken liggen”. Kijk en dan kom je toch weer uit bij “Dromen zijn bedrog” of “daar kun je alleen maar van dromen” ……. hoewel. In deze context houd ik het dan toch weer liever bij de Carnaval. Eén grote droom.

schuim! Het wordt al sterk afgeraden om nog alleen het bos in te gaan. De kans is namelijk groot dat je het niet overleefd. Als je wordt aangevallen door een wild varken of je wordt aangezien voor een wild varken en dat vervolgens wordt afgeschoten. Niet gek dus dat de onrust onder de, doorgaans toch nuchtere, Strijpse bevolking

Ondertussen worden de verhalen op Strijp steeds smeuïger, sterker en spannender. Het aantal varkens wordt met de dag groter (er zijn al meer varkens dan boeren) en ze worden ook steeds groter. De boeren zouden willen dat de varkens op stal net zo hard groeiden als in het wild. Volgens een van de jagers loopt er op Strijp een varkensbeer rond waar heel Strijp een jaar van kan barbecueën. Met slagtanden zo groot als een bierpul met twee vingers

met de dag toeneemt. Het is duidelijk, hier moet snel iets gebeuren want we staan aan de vooravond van een niet te overziende ramp! Gisterenavond bij Benny’s aan de bar ging het er weer over. “D’r zitten er nou zo’n 50, als er niks gebeurd zitten er volgend jaar 500! Binnen ’n jaar staan ze bij jou op de stoep!” hoorde ik Piet zeggen. “Ja en zo’n verken laat z’n eigen niet tegen houwe, als ie honger hee, en hij ruikt dat er eten is, breekt ie gewoon de deur open. Da is de natuur!” “Ge moet er toch niet aan denken wat er dan gebeurt!” “Och wa, mij maakte nie bang, zee Mien, ik word ’s mergens al jaren wakker neffe ’n verken.” En Mien heeft gelijk want de grootste varkens zitten nog altijd onder de mensen. En niet alleen in Strijp.

Pagina 17 krant2010 .indd 17

27-12-2010 11:57:42


Editie 47

Pagina 18 krant2010 .indd 18

27-12-2010 11:57:51


Editie 47

Tinus Knipscheer Vurrige wèèk woensdig hebbe we ôs eijge zôwâ kepot gelache. Ik hâ Tinus Knipscheer toch wir es flink vur de gek gehaauwe. Tinus mèènt altiet dèttie iedereen zô mèr iets up zunne mouw kan spelle, mèr dan hattie mar kleermaoker moete worre en ginne kapper. Knippe kannie wal, diejen Tinus, mèr normaal gesproke kumde’r nie weg vurdè hij un par grappige upmerkinge gemakt heej. Zô vertelde’nie al ne keer of drie ut zèllefde verhaol over unnen cowboy die bij hum kwam um alleen zunne pony wâ te laote knipape. “Oewe pony?” Hâ Tinus gezeejd, “dè kòòst oe dan honderd euro en onder zunnen stert knipte mèr mooi zèllef!” En dan buldertie van ut lache hè, die Tinus. Ik waar un par wèèke nèr pizzaland up vakantie gewèèst en men haor hing al langs m’n orre aaf. Ik zaot nog mèr amper bij Knipscheer in de stoel of hij begos alwir te dolle. “Un bietje beijknippe kan ik nie hè, ik kan der alleen mèr wâ aaf knippe, haahahaha!! Hoe was oewe vakansie?” Hij begint een bietje meej zen scheer rond munne kop te zwiepere en nao un par knipkes in de lucht begint ie dan toch echt. “Heul fijn” zeej ik “helu fijn. We zen nèr Italië gewèèst; ge wit wal, war de pizza’s vanaaf kumme. Schon weer hebbe we gehad, echt heul schon. En we hebbe den torre van Pisa gezie, mèr ozze blaos is schonder, denkter goe um! Drie daog hebbe we dur Rome gekuierd en we zin nog èfkes bij de Paus gewist.” Ut knippe stopte èfkes. “Bij de Paus?” vroeg Knipscheer? “Bij de Paus, ja!” zeej ik. “Ge wit toch wal dè de Paus èllek jaor un par daog zunne tent eujpegôit um wâ vakansietoeriste te kanne bekére en um hun wèèke vol Sodom en Gomorra weg te vège meej zunne zegen?” Tinus mompelt alleen mar wâ ja ja’s en knikt een bietje meej zunne rooie kop. Hij geleujft m’n verhaol en ik gao weijer: “Bij ôs in ut hotel zaoge we un kartje vur un excursie nèr ut Vaticaan. Ik daocht

nog wâ Vaticaneese euromuntjes te kanne score, want die zen veul geld werd, dus wij der hènne. Toen we bij den ingang stonne kwam der unne gekappelaonde mens ân en die vroeg of we binne waauwe kumme keejke. Naauw, ge snapt wal Tinus dè we dè nie aaf konne slao.” Tinus zeej:”Ja, dè doen ze wal dikkelder; ôs vraauw is der ôk bekant is beij gewist” Hij loog netuurlek dè ut barste, want ik verzon ut heule verhaol ter plekke, mèr ik daocht: lat mèr gan, naauw heb ik um! Ik gao weijer meej men verhaol: “Urst moese we gecontroleerd worre um te kanne zie of we gin wapes bij ôs hadde, mèr dè waar netuurlek zô gebeurd; ik hâ alleen mèr men korte box en un hemd zonder maauwe ân en ôs Jeanet hâ nog minder ân âs ikke, dus war moese we die wapes dan verstoppe? Toen moesse we ôs eijge legimitere en alles van ôs wier upgeschreejve: naom, adres, dè we van Lind kwame, hoe aauwd we zen, alles!” Tinus was al gestopt meej knippe. In de spiegel ston ie meej eujpe mond te keejke en z’n haand leejke wal bevrorre, zô stil hield ie ze. “toen moesse we un schon wit kleejd ân, umdè we nie zô heul vroom ângekleejd waare en umdè ge der bij de Paus netuurlek un bietje netjes eujt moet zie.” Tinus knikte âs of ie ut begreejp, mèr van knippe kwam netuurlek niks mèr. “Daornao moesse we in un sort wijwatterbèkske ôs haor waase, want de Paus leej zen haand nie gère up unne vuule kop.” “Ziede wal” riejp Tinus, “dèrrem zeg ik altiet teejge de mense: wààst oe haor vurdè ge nèr Knipscheer kumt; der is niks zo smèrrig âs ongewaase haor! Mèr vertelt us gaauw verder!” Ik hâ al schik dèttie der vol in trapte en ik vertelde dè de Paus ôs eindelek waauw ontvange en dè unne hoffunctionaris ôs ân de Paus veurstelde. “Ik knielde vur de Paus en hij leej zun haand up minne kop. De Paus vuulde zô es wâ ân m’n haor en vroeg toen iets ân diejen hofpantoffel die bij

Al wâ aauwer of nog kind, vier samme en eensgezind mee ôs carnaval in Lind. Carnaval 2010 zal de geschiedenis in gaan als koud maar gezellig. In de Lindse kroegen en in de Meent was het lekker warm en volop feest. Het was er lekker druk en alles verliep in een fijne sfeer. Gezellige muziek van de vele blaaskapellen en (mooie) klanken van de Blaozers, Blaozerinnekes die de muziek probeerde mee te zingen. Geweldig was ook het jeugdcarnaval van de Koninklijke Fanfare Philharmonie, in een prachtig omgebouwde Meent, goed georganiseerd en kei gezellig. Met Jeugdprins Maikel, Jeugdprinses Evi, adjudant Wilco en hun Raad van 11. hebben wij een geweldig seizoen beleefd. Tijdens de tonpraotersavonden hebben we de bezoekers van onze receptie al bedankt voor hun aanwezigheid en voor de cadeaus. Gelukkig zijn de teksten van de vele voordrachten op die middag niet al te veel blijven hangen, anders hadden jullie nu het juiste beeld van ons gehad.Naast de dames van de RV11, willen we ook de witte mutsen en de leden van de RV 11 bedanken, we zijn ontzettend blij dat we lid mogen blijven van de RV 11 en kijken uit naar het nieuwe seizoen. Enkele hoogte punten: 09 november 2009 (9/11 - nine eleven) Een spreekwoord zegt: De nacht is voor het ongedierte, ik was dan ook niet blij toen ik iets meer als een jaar geleden s,nacht iets zag binnen sluipen: Piet en Pietje ze kwamen wat vragen. Hoeft niet zei ons Elfrie het antwoord is NEE. Wij, na Lars d’’n 1ste dan zullen de blaozer en blaozerinnekes diep teleurgesteld worden. Het duurde echter niet lang of ons Elfrie ging akkoordNu terug kijkend is dit de start geweest van een grandioos mooi jaar. Receptie van prinsenparen We hebben het afgelopen seizoen vele plekken bezocht, maar het gezelligste was het toch als we

ons eigen Lindse kapel bij hadden. Ze maken niet alleen de beste muziek het zijn ook de gezelligste carnavalsvierders.

Tonpraotersavonden Het heeft ons verbaasd hoe professioneel dit gebeurt, niet alleen de regie, het licht en geluid, maar ook de artiesten. Zoals body bulders eerst hun spieren trainen om optimaal voor de dag te komen, zag ik de ballet danseressen van de ouw prinsen hun buikje nog even vol eten met eieren, gehaktballen, kaas en dergelijke zodat hun lichaamscontouren optimaal zichtbaar waren voor hun optreden. Over de totale avond zei mijn Mierlo Houtse schoonfamilie: “Wat een geweldige avond, Joop van de Ende producties zou hier jaloers op zijn”. Bezoek aan de Wagenbouwers Groepen waar Leende trots op mag zijn. In totaal hebben we de bouwlocaties 4 maal bezocht waaronder 1 keer met de burgemeester, wethouder en hun aanhang. We kwamen nooit met lege handen en we waren dan ook altijd zeer welkom. Met veel passie werd verteld over de creatie welke de optocht moest gaan versieren en met veel energie werd gewerkt, om de wagens zo mooi mogelijk te maken. Als de nieuwe regering iets van de subsidie voor kunst handhaaft, zou hier dat geld naar toe moeten, want dit is echte kunst.. Gehandicapten bal Op de woensdag avond voor de carnaval bezochten we het gehandicaptenbal in Soerik. Op deze avond ben ik 5x ten huwelijk gevraagd, toen voelde ik me echt een PRINS. Bezoek basis scholen Geen sigaretten en geen alcohol, wel muziek en lol. Laat de jeugd maar de toekomst hebben, wat kunnen die mannekes feesten. Lindse zieken / nieuwe geboorte Het bezoeken van zieken en zieken en oudere is

Carnaval in Lind

um stond. Ik verstao hillemal gin Italies, dus vroeg den pauselijke assistent wie mèn haor hâ geknipt. Tinus Knipscheer eujt Lind, zeej ik en de Paus keejk heul tevreje.”

7 febr 1913

Tinus waar derbij gan zitte ennie glommerde van trots en spanning. “Echt waor?” riejp ie. “En toen? En toen en toen?” Toen de Paus vroeg of gij ôk z’n pauselijke kupke wilde knippe want hunnen kèrrekkapper bakte der nie veul van. Toen ie zunne mijter aafzette zaag ik ut meej. Wa’nen verschrikkeleke dreujgen bos haor, Tinus. Ge had dè moete zien!” Tinus knipte zôwâ un stuk eujt zunne eijge jas en ie zaot zôwâ up schôt. “Ik denk wal dè Tinus dè zou wille doe, zeej ik, mèr dan moette wal rèkening haauwe meej flink wâ onkòòstevergoeding. Reiskòòste, un hotelleke, Tinus is al zeujvenenzèstig en un kaoi pensjoen, wittewal?” Heulemal wit weggetrokke zaot Tinus me ân te keejke. “Dè mèènde nie! Hedde dè gezeejd?

De carnavalsvereniging in Lind bestaat officieel 46 jaar?, maar dat wil niet zeggen dat er voor die tijd geen carnaval werd gevierd. Ons Opoe die geboren is op 28 januari 1890, heeft voor haar nageslacht en zo dus ook voor heel Lind een stukje overgeschreven uit de krant van 7 februari 1913- 2de jaargang nummer 33.

Hoe zô onkòòstevergoeding? Netuurlek wil ik de Paus knippe! Dè waar un grote eer vur mèn gewist! Moete oew eijge toch es veurstelle dè ik bij de Paus... ’t is toch nie te geleujve!” Meej zun haand in z’n haor liejp Tinus dur zunne kapselon te banjere. “Ge heuft ut ôk nie te geleuve Tinus.” laachte ik, “’t is ôk heulemal nie waor! Haaahahaha! Kum! Knipt mèr gaauw wir verder, want ik moet m’n graasmesjien nog uphaole.” Ik denk dè ik niemes hoef eujt te legge hoe vlug Tinus Knipscheer diejen dag meej men haor klaor waar. Oké, ut zit nie zô heul schon, mar ach, ut is carnaval dus niemes zal der iets van zegge. Tinus zal ut vurlopig wal eujt zunne kop laote um mèèn nog es iets wies te maoke! Henk van Theo’s

Dankwoord Jan en Elfie Als eerste zijn we blij dat jullie massaal gehoor hebben gegeven aan onze oproep:

Âs ge wâ bewaord dan hedde ôk wâ

zeker 1 van de hoogste punten van het afgelopen jaar. Helaas zijn er in de loop van het jaar verschillende namen gepasseerd van bezochte mensen die ons ontvallen zijn, waaronder mijn moeder. We hebben ook een bezoek gebracht aan de familie Geerings, daar was een zoontje geboren. Het netwerk van de DLB bleek zo snel te werken dat we bijna op tijd waren om de baby op te vangen. Ik heb nog geprobeerd de ouders over te halen om de zoon Jan de 4de te noemen maar ze hebben toch gekozen voor de naam Joep. Carnavals mis De Eikenlaan is 11 cm verzakt door het vele volk wat zich voor onze voordeur had verzameld. Na de uitnodiging om mee te gaan, zijn we op de motor met zijspan vertrokken naar de kerk via een door Oostrik prachtig versierde route. De mis was mooi, in stijl van de carnaval en volgens ons de beste manier om carnaval mee te beginnen.

Het was druk, met carnaval bij den heer Ant. Smets alhier. Een dertigtal burgers hadden wat bij elkaar gelegd, om een teerpotje te maken. Besloten werd om een haan te klippelen en deze dan te verorberen. Toen begon de pret, de vele misslagen en ook de rake slagen, deden allen gieren van het lachen. Eindelijk velde een ferme slag het beest, en nam het feest een aanvang. Menig potje bier werd verschalkt, en lustig werd er gezongen en voorgedragen. Daarna diende de waardige hospita de gerechten op. Maar welke verrassing werd aan het gezelschap bereidt, de goede huisvrouw had behalve de haan ook nog drie hele fijne gerechten gereed gemaakt. Met een luid hoera schaarden zich allen aan tafel, en deden zich te goed aan de heerlijk gerechten. De Burgemeester was zo royaal geweest een uur verlenging toe te staan. Zo dat om elf uur ook ieder hoogst voldaan huiswaarts keerde. Zô ziede mar wir, Carnaval is ôs allemal dur ozze vurouders ingegève. Sommige dinge zin in dizze tiet nie mèr toegestao, mar um de grotste flaauwekul lol hebbe is in ieder geval nie veraandert het was dus niet zo moeilijk om deze gevechten te winnen. Helaas ontdekte Martien Beemer deze fraude, de balk werd omhoog gezet maar toen ging het fluitje van Quint (leider van de RV 11) en kon ik met opgeheven hoofd het strijdveld verlaten. 12 juni Op 12 juni hebben Elfrie en ik een feest gegeven, als dank voor het geweldige seizoen. Het was een druk bezochte en gezellige avond, nacht en ochtend (vooral Quint Schellekens wist wel de weg naar de tap en de WC te vinden maar niet de weg naar huis. Om 03.30 uur kregen we bezoek van de politie, ik dacht eerst dat William Pompen vermomt als politieman nog een voordracht kwam doen, maar het waren echte. Of het iets zachter kan, vroegen ze vriendelijk. Hiermee is ook weer aangetoond in wat voor geweldige buurt we wonen op de rand van Oostrik / Obelisk.

Optocht Het prachtige eindresultaat van de wagenbouwers, groepen en individuele hebben we allemaal kunnen zien. Het beetje sneeuw wat er viel voelde als confetti. Zeer welkom was het kopje kruidenthee wat we kregen net voor de optocht bij het Brouwershuis. (Was wel een klein glaasje).Trouwens die thee tijdens de optocht van Willy Verhoeven smaakte ongeveer hetzelfde. Onze familie had het al druk met de oppassen e.d. voor ons, maar het is ze toch gelukt ook in de optocht zeer mooi voor de dag te komen.

Als je tot 03.30 uur zoveel lawaai mag maken en pas vroeg in de ochtend de vraag krijgt of het iets rustiger kan. We hebben vanaf het prinsenbal tot nu aan toe ontzettend veel plezier gehad en ontzettend genoten. Alle mensen die -op welke manier dan ook, ervoor gezorgd hebben dat het zo’n geweldig feest is geworden, willen wij dan ook van harte bedanken voor deze onvergetelijke tijd!

(Ex) Prinsen ontbijt Leuk, gezellig en voor herhaling vatbaar. (besloten bijeenkomst, ik weet niet of ik hier iets over mag schrijven).

Prins Jan Prinses Elfrie Koen Janneke Dirk

Wij wensen de nieuwe prinsen paren (jeugd en wâ aauwer) een grandioze mooie carnaval toe.

Maandag jeugd optocht Het was koud tijdens de jeugd optocht, via een veilige route hadden we toch een mooie optocht. Daarna de prijsuitreiking in een volle gezellige Meent. Ik was onverslaanbaar tijdens het kussen gevecht op de balk. De balk waar we opzaten stond niet hoog genoeg voor mijn lange benen, waardoor ik met mijn voeten de grond raakte,

Pagina 19 krant2010 .indd 19

27-12-2010 11:57:55


Editie 47

Pagina 20 krant2010 .indd 20

27-12-2010 11:58:04


Editie 47

Verhaal

Mense vraoge mij hoe ik in himmelsnaom up ut onzalige idee ben gekummme um lid te worre van de virreclub. Nou dè zal ik dan us vertelle. Ik zaot up nen gewone durdewèèkse woensdagaovend lekker un pilske te drinke in de dosl kantine, toen Dirk mij un SMS stuurde: ik moes snel nar huus kumme, want der waar hog bezoek. Der zaot vur mij dus niks aanders up dan die goudgele rakker in inne keer in minne giel te giete en zô snel mogelek huuswaarts te kere. En âs ge dan up oew fietske dur lind hènne crost dan gadde netuurlek ân ut prakkezere. Want wie kan dè hog bezoek nou zèn? Toen ik bij Dosl de port eujt spurte, kwam de urste naom bij mij up. Het waar netuurlek, ozze mediterrane buurman van Beneeje, Mister Bamjan. Mar toen bedaocht ik me, dè dè nie èrreg waarschijnlek waar. Want âs ut den buurman van beneeje waar, dan zou ut gin hog bezoek, mar laag bezoek zin, anders waar ie wal ozze bovvebuurman geworre.

Daar stonden ze dan voor de deur, op een doordeweekse dinsdag avond. Twee man sterk. In eerste instantie dacht ik dat ze zich vergist hadden, of iemand anders nodig hadden, maar ze kwamen toch echt voor mij, Dirk van der Zanden. Ik heb de vraag een aantal dagen laten bezinken, maar nog voor het weekend toch toegezegd! Ondertussen ben ik al weer 27 lentes jong, of oud, net hoe je het wilt bekijken. Een echte Lindse, alleen net over de grens geboren in het ziekenhuis van Geldrop. Natuurlijk zijn we wel een stukje omgereden (over Eindhoven) zodat we die ene plaats over konden slaan. Daar ben ik mijn ouders, Henk en Henja, nog steeds erg dankbaar voor! Na dit korte uitstapje ben ik Leende niet meer uitgeweest. Ik was thuis niet de enige die om aandacht vroeg in mijn jongere jaren. Mijn zus, Sanne, kon er ook wat van! Ik heb een viertal jaren geleden mijn opleiding Communication & Multimedia Design aan de Hogeschool Avans in Breda afgerond. Het lijkt heel wat, maar dat is het ook. Ondertussen ben ik al ruim 3 jaar werkzaam bij een reclamebureau in Deurne. Daar maak ik alles op het gebied van reclame & communicatie. Ik ben voornamelijk bezig op het gebied van de Multimedia, dat wil zeggen het ontwerpen en bouwen van websites, digitale nieuwsbrieven, webapplicaties, video en animatie.

Hallo Blaozers en Blaozerinnekes, Mijn naam is Joost Jutten, een geboren en getogen leendenaar. Ik ben getrouwd met Angelien Ras uit Soerendonk en we hebben samen 3 kinderen: Denise (9 jaar), Joep (7 jaar) en Yvonne (5 jaar). In het dagelijks leven ben ik Slager en werkzaam bij slager Jan en Marleen v. Meijl in Soerendonk. Maar misschien beter bekend als DJ Joost. Komende carnaval zul je ons zien als leden van de raad van elf. Samen hebben we er veel zin in en we hopen er een leuke tijd van te maken. Alaaf Groetjes Joost & Angelien Jutten

Naast het werken voor een baas zit ik ook regelmatig thuis nog achter de computer om mijn ‘eigen bedrijfje’ te runnen; Dizign | Webontwerp & Realisatie. Naast werken is er ook nog tijd voor andere bezigheden zoals sporten (voetbal, wielrennen en fitness), motorrijden (lid van MTC d’n Blaospijp), trainer / leider jeugdelftal D1 bij DOSL en daarnaast nu dus ook actief in het carnavalsleven bij de Lindse Blaos. Genoeg te doen dus.. Carnaval breng (bracht) ik ieder jaar in en rondom Leende door (met uitvliegers naar Eindhoven en Helmond). Zondags is het natuurlijk vaste prik, Leende tijdens de optocht. We hebben zelfs een jaar meegedaan toen Lars prins was. Ook dit jaar hoop ik er, samen met jullie en DLB, weer een onvergetelijk carnaval van te kunnen maken! Alaaf!

Âs ge bij de raod van èllef kumt is ut blijkbaar ôk de bedoeling dè ge oew eijge veurstelt in den Blaospieper. Daor hâ ik eijgelek wènnig prebleme meej. Slap ouwehoere doe ik toch al gèr. Zô âs ge meschien al oit het gezie up ut podium bij ut tonpraote. Dus vol vertraauwe heb ik de digitale pèn ter haand genomme en me us flink eujtgelèèft. Hetgeen tot flinke paniek leide bij de redactie van dizze krant. Ik hâ namelek zôveul gezeverd dè ze ut meej goej fetsoen nie mèr up een blaadje kreejge. Dèrrum zal ik nu âs nog gewoon èfkes veurstelle zonder te veul slappe zever: Ik ben Jan-Willem Reiling. En zô âs ge ân minne aachternaom wal kaant zie, ben ik geborre in Sterksel. Mar sinds min twidde jaor won ik al in Lind. urst zo’n jaor of 23 up Ôstrik en nou al wir langer âs un hallef jaor beuve ozze platseleke pizzaria. Daor woon ik nie meej méén vriendin Robyn trouwes, want die hâ ut onzalige idee gekreejge um in Limburg te gan studere. Daor ben ik eujteraard nie meej nèr toe verheusd. Um toch wâ anspraok te hebbe âs ge up de bank meej nen buul Chips tillevisie ligt te bliejke, won ik samme meej unne maot van meij: Dirk. Hij stèlt zen eijge geleujf ik ôk èrreges veur hier. Âs ge van mij nog wâ meer wilt weejte, dan moete me mèr ne keer ânprebere te sprèèke in de kroeg, of ge moet mèr zuujke of ge èrreges anders in deejze blaospieper nog un stukske van mij kaant vinde.

ATTENTIE… ATTENTIE… Âs ge ’t lèste hallef jaor ginne Parel mèr gehad hèd of ge lèèst um nie mèr um detter te veul uvver Heijs in steej… En lôpte dèrrem aachter up ut aauw neijs… Kum dan up zaoterig vééjf mèrt nèr Blaospaleis De Meent vur “Ut Bènkske”. Un Linds Kwartierke aauw koeje eujt de sloot haole van ut aafgelope jaor of jòòng koeje die nog gedumpt moete worre. Hoe dan ôk, ut is altied de moeite werd um te kumme keejke (ut geej nie veul uvver Heijs, tenminste niks positiefs).

Ut Bènkske

Âs ge binnekumt kriede un gratis cesumsiebon en ge bèènt ôk impesant geteujge van wie der de Orde van Verdienste en de Orde van ut Gemene Lève (daor heujfde hier nie gemeen vur te zin) eujm gehange kreejge. Dus um hallef aacht urst nèr de kèrrek en dan nao de eujpening, de sleujtel uvverdracht en de vlag hijsse nèr De Meent um un pilske te hijse bij “Ut Bènkske”. Tot dan! Alaaf!!!

Toen de keije van Bosheuven onder mun fietsband dur schote, schoot der ôk un neij idee in minne kop. Ut waar netuurlek den pestoor! En dè verveulde me toch wal meej un bietje angst. Want meschien hattie in de gaote gekreejge dè ik nie mèr zô veul in de banke van de Sint Petrus Banden te vinde waar, terwijl ozze vadder en ôs moeder nog wal zô verrrèkkes hard hebbe geprebreerd um ne goeie katholiek van mij te maoke. Meschien hâ meneer pestoor der vur gekoojze um den hostie vort bij mij thuus te kumme bezurrege. Mèr ôk dizze opsie leek bij nader inzien, toch nie zô geleufwaardig. Up de urste plats heb ik de lèste jaore zô wennig tied in ozze prachtige kèrrek durgebraocht, dè ik nie zou weejte warrum de pestoor mij nou uppins zou gan misse. En âs ie me dan al toch al zou misse, dan kon ie netuurlek hillemal nie weejte war ik zou wone. Of ut zou moete zin, dè ozze mediterane onderbuurman um hâ getipt. Mar âs ik zô ut nieuws een bietje volleg, hebbe de hostibezurregers en de swarmabezurregers nou nie echt nen goeie band. Dus ôk meneer pestoor leek mij bij nader inzien nie hil warschijnlek. Pas toen ik minne fiets up durrepstraot honderd en achtien bee onder den kaarpoort parkeerde begreep ik ut. Ut waar netuurlek ozze konnegin, Bea! Hogger bezoek is der in Nederland naauwleks veur te stelle. ( de innige die ik eijgenlek zô nog kan bedenke, zin Bassie en Adriaan. Mèr dè die up bezoek kumme is netuurlek wal heul èrreg onwarschijnlek). Dè de konnegin ôs meej un bezoek zou verére leek mij eijgelek nog hillemal nie zo’n gek idee. Want ik kon eijgelek gin reej bedenke warrum ze nie up bezoek zou wille kummme. Ik vier tenslotte èllek jaor konneginnedag, ben hard beejzig um carriere te maoke âs ambtenaar en ik begreejp best warrum prins Alex en maxima in ut huwleksbotje is gestapt. Beujvendien kan ik verrèkkes goe unne stèrreke bak koffie zette. Kortum reeje genog vur de konnegin um te besleujten um up nen durdewèèkse woensdigaovend in lind beuven de Bamjan up bezoek te gao. Vur dè ik den trap up liejp, tufte ik dan ôk nog us inne kir goe in mun haand en halde die vervolleges der méén haor. Ge wilt ter tenslotte toch goe eujt zie âs de konnegin up bezoek kumt. Nao dè ik nog inne fishermensfrend in minne kwèèk hâ gestoke um de alcoholleucht wâ te verdoezele, stapte ik meej goeie moed de kammer in…………. Hoe groot waar dan ôk méén teleurstelling, toen ik nie konnegin Bea up de bank ântrof, mar vorst Piet vergezeld der zen onafscheideleke adjudant Pietje. En innins zag ik war dit allemal up eujt ging dreijje: Piet en Pietje haan netuurlek bedaocht dè ut un goe idee zou zin, wanneer ik samme meej Dirk Blaosdonks urste homoprinspaar zou worre. Ze wilde de roze maandag in Gaastel netuurlek un schon Linds vervolleg gève. Nou heb ik wennig bezwaor teejge un goei fiske up nen durdewèèkse mandag. Mar ut idee dè ik dan den urste homoprins zou moete worre sprak mij nie zô ân. In blinde paniek, prebeerde ik dit misverstand vur ins en altied Blaosdonk eujt te hèllepe. Dus ik riejp ut urste wâ in me up kwam: “Dit is n’vergissing: Dirk en ik wone dan wal samme, mar we hebbe wal allebei un eijge slaopkammer”. Mar toen Piet begon de praote wiere méén bange vermoedes bevestigd: “Ôk goeienaovend”, zit ie, “we zin hier um dè we Dirk en jou wâ wille vraoge.” In gedaachte zag ik mezèllef al meej unne roze stèèk veurup gan in de pollenaise. ‘’ge begriept ut nie!’’ Riejp ik dan ôk. Ik heb al un relatie meej Robyn! Mar terwijl ik dè riejp begreep ik dè ut noeme van de naom Robyn bij de Pietjes wal us ut idee zou kanne verstèrreke dè ik unne geweldige homoprins zou zin. “Dè makt toch nie eujt”, zeej Piet, “die kan toch ôk gewoon meejdoe”. En toen snapte ik der ginne biet mèr van. Want bij un homoprinsenpaar kon ik me nog wal ut een en aander veur stelle, mar van un prinselek trio hâ ik toch ôk nog nôit geheurd. Vol verwoondering vroeg ik dan ôk: “zeg Piet en pietje wâ wilde gullie eijgenlek vraoge?” “nou” zeej piet, “ut leek ôs un goei idee âs Dirk en gij lid zouwe worre van de raod van èllef”. “Ow is dè alles?” riejp ik eujt. “mèr dè is dan nog nie zô èrreg!”. “Goh”, zeeje Piet en Pietje, “ dè beschouwe we dan mar âs un ja. Zô hendig hebbe we nog nooit iemes weejte te strikke. We zalle zurrege dè ge vur ut eupeningsbal uvver un smoking en een stèèk beschikt, en dan kaande der teejgenan.” En dè is dus de reeje dè ik nou meej unne stèèk op munne kwèèk loop meej de carnavalsdaog.

Pagina 21 krant2010 .indd 21

27-12-2010 11:59:49


Editie 47

Word lid van “de Lindse Blaos”

Pagina 22 krant2010 .indd 22

27-12-2010 11:59:58


Editie 47

De Mafketels

De Lolmakers

Nu ik vendaog meej ne kaoter up de bank lig (gister openingsbal) daocht ik bij men eijge ik kan wal us èfkes gaauw un stukske schreejve vur in de carnavalskrant. Lat dè èfkes der mèr van aaf want daor geej toch meer tied in zitte dan dè ik van tevurre ingeschat hâ, zeker vur mij umdè ik di jaor vur ut urst un stukske moet schreejve, normaal doe ozze Wouter dè. Mèr die hâ wennig tiet dus ik daocht dan zal ik dè wal èfkes in mekaar zette. Dè vaalt toch teejge um un stukske te maoke, dus wouter vollegend jaor maade gij dè wir doe.

Hallo Blaozers en Blaozerinnekes, In 2010 hebben we alles van stal gehaald om met een mooie wagen voor de dag te komen op carnavalszondag en ook dit jaar zullen we weer ons best doen om met hoge nood door de straten te rijden tijdens de optocht van Lind. Maar voordat het zover is gaat er nog wat heel wat werk aan vooraf.

Mèr goe, we hebbe aafgelope vrijdig ozze jarlijkse ledevergadering gehad, en daor is eujtgekumme dè wij di jaor âs loopgroep meej wille gan doe. We hebbe naauw al un par jaor meej de zèllefde waoge meejgedao en we wille naauw wal us keejke wâ ozze kanse zin âs we meej de groepe meej doe. Wâ we gan maoke bliet netuurlek nog un verrassing. Maar dè ut sgon word, kan ik oe verzékere. Ôk di jaor wille we ut wir gezellig maoke vur den uptocht, meej ne bbq en ne vuurkurf, en netuurlek un pilske (nie vur de chauf). Dè is de aafgelope jaore goe bevalle dus dè doen we di jaor zikker wir. Netuurlek gan wij de lindse groepe ôk wir aanmoedige in marres en buul. Gullie zalt ôs meej ozze superdeluxe mafketelmobiel wir heure en zien stao.

LIND Ik denk dè we di jaor wir ne sgonne carnaval tegemoet gan, ik heb in de wandelgange geheurd detter wir ne neije waogebaauwersgroep ân de gang is vur den uptocht in lind. KEI SGON. Ik wil dizzze manne en netuurlek alle waogebaauwers en uptochtdeelnemers heul veul succes wense meej ut baauwe en we zalle wal us ne keer kumme keejke of ut wâ word. Allemal ne sgonne carnaval toegewenst, Alaaf. Cv de mafketels

De Plekzakken Het jaarlijks terugkerende probleem (!?!)… Ieder jaar hebben we van C.G. De Plekzakken, zodra de magische datum 11-11 in zicht komt, onze democratische loting. Geen loting zoals in de voetbalwereld voor de groepsindeling, maar een loting over het schrijven van een stukje voor in D’n Blaospieper. Nadat onze secretaris een vergadering heeft uitgeschreven, blijkt wederom nagenoeg iedereen verhinderd op de bewuste datum dat het werk verdeeld moet worden. Dus neem ik de pen voor de verandering maar weer over van mezelf om dit jaar weer iets te schrijven over ons. Maar ja, waar zal ik het dit jaar eens over hebben? Over het weer? Maar zonder de Vorst te kort te doen, wil ik het daar niet over hebben. Over de nieuwe Meent dan? Terwijl ik hierover nadenk, klinkt op Radio Blaosdonk een compilatie van hits van Marco Borsato: “Dromen zijn bedrog” – “Waarheid”. Kortom: verspilde moeite!? Dan maar uitwijden over onze ‘groene’ gemeente… Maar, hoe kan ik dit dan weer rijmen met de snoeidrift, waarvoor de media volop aandacht heeft? Ten einde raad, na talloze telefoontjes met andere Plekzakken en hun raadgevers (“Friends” genaamd), besluit ik het dan maar eens over een andere boeg te gooien. We hebben de afgelopen

Het idee voor 2011 was zo klaar, maar we hadden eerst nog een ander “probleempje” om op te lossen, namelijk het regelen van de nieuwe bouwlocatie. We hebben jarenlang bij de familie Bax mogen bouwen (Jac en Gerrie ontzettend bedankt daarvoor!!), maar er is een tijd van komen en een tijd van gaan. En voor ons was het tijd om naar een nieuwe bouwlocatie te gaan, zodat Jac eindelijk eens ruimte had voor zijn vrachtwagen

imperium aan de Paaldijk. Jeetje, wat zullen wij onze tweede papa en mama (en Max en Mike) gaan missen. Maar op zoek naar iets nieuws hadden wij ons oog laten vallen op de achtertuin van de familie vd Palen. En tot onze verbazing wilden zij ons graag hebben. Oeioei, wat zullen zij daar nog spijt van krijgen ;-) Afgelopen november zijn we ingetrokken bij Wim en Marij aan de Hoogeindseweg en wij voelen ons daar al best wel thuis, omdat we er heel wat uurtjes doorbrengen. Waarschijnlijk ook nu jullie dit lezen zijn we druk aan de gang met de wagen en ploeteren we vrolijk nog een paar weken door. Stiekem zijn wij best wel een beetje blij dat carnaval pas in maart valt dit jaar, want er is nog werk zat. En ook al hebben we tijd (genoeg) om te bouwen, we krijgen die wagen niet de straat op zonder de hulp van alle sponsoren die zorgen voor een financiële of materiële bijdrage. En hierbij willen we hen en alle anderen die ons links en rechts uit de brand helpen alvast hartelijk bedanken!

Hoi Blaozers en Blaozerinnekes,

Beste blaozers en blaozerinnekes Ut is wir begonne; Ut carnavals sezoen! Ôk dit jaor zin we netuurlek wir van de parteij. We zin ôk al wir un par wèèke beejzig beij Wimke, m wir nen sgonne waoge nèr te zette. Um up zondig 6 mèrt wir sgon vur den dag te kumme hebbe we ôk di jaor ne sgonne baauwschuur ( dus wimke alwir vast bedankt ).Di word ôs 3e jaor en nao un par aovende flink buurte, zin we der tog wir eujtgekumme wâ ut geej worre di jaor. Er is wir un neij groepke beij! CV Nie Te Houwe, ze zin naauw ôk stillekes wâ ân ut bakke bij ôs in de schuur dus dè geej zikker goe kumme! En die wille we ôk veul succes wense netuurlek, en die aandere groepe netuurlek ôk... Dus we maoke der wir ne sgonne uptocht van, allaaaf en tot zondig 6 mèrt! Groete Cv Goed Gek

C.V. Nie te houwe herfst dan wel veel water gehad, maar ik zie op de Aa nu geen enkele boot. En de enige boot, die er jaarlijks eind november aanmeert, is al weer vertrokken naar warmere oorden… Dan maar eens ergens een balletje opgooien, misschien dat daardoor iets met enige nieuwswaarde naar boven komt. Ik tref het. DOSL, LIDO en TCL zijn net met hun winterstop begonnen. Ik beland op mijn zoektocht uiteindelijk bij het Polderke, maar heb nog steeds niet beet. “Driemaal is scheepsrecht” luidt een bekend gezegde. Vastberaden, vol goede moed en met een dikke knipbeurs op zak, ga ik mijn oor te luister leggen in één van de Leendse kroegen die door de week wel open zijn. Een uur later moest ik al meteen terugdenken aan mijn jeugd (hééééél lang geleden). Regelmatig kreeg ik van ons moeder de vraag gesteld “Of ik mijn oren was verloren?”. Toen niet, … maar nu wel! Aangifte doen op het politiebureau in Leende gaat ook niet meer. Dan maar onverrichter zake naar huis.

Komend jaar gaan we dan ook rigoreus reorganiseren en een efficiënte carnaval invoeren. Met andere woorden: net zo goed en gezellig, maar met nét wat minder voorbereiding.

C.V. De Lolmakers

Goed Gek

Alaaf,

Beste Blaozers en Blaozerinnekes, Iedereen kan zich natuurlijk ons feest van vorig jaar nog wel herinneren... Zo niet, de meesten van ons wel! Na 11 jaar bouwen, stukjes schrijven, de hele carnaval vroeg uit bed en zenuwslopende prijsuitreikingen, gooien we “dat bijltje” erbij neer. Wie nu denkt van ons af te zijn, komt van een kouwe carnaval thuis. Want een carnaval zonder optocht, voelt voor ons als een fiets zonder zadel!

Ben je nieuwsgierig geworden naar ons nieuwe onderkomen of de wagen dan kun je altijd onder het genot van een pilsje of bak koffie een kijkje komen nemen. Of als je liever in je luie stoel blijft zitten hebben we onze site www.lolmakersleende.tk nog. En als laatste willen wij natuurlijk ook de andere groepen uit Lind veel succes wensen. Dat we er samen maar weer een mooie optocht van mogen maken dit jaar.

Nie te houwe Wij wille ôs eijge èfkes veurstelle. Wij zin C.V. Nie te houwe. We vonde dè ut wir tied waar vur nen neije carnavalsgroep, um dètter veul weg zin gegao. Di jaor doen we vur ut urst meej, meej den grote uptocht hier in Lind. Ozze baauwschuur is beij femilie van Dijk in Lind. We gan der di jaor flink teejgenân en laote zie dè we der veul zin in hebbe. We hebbe un groep die bestat eujt 25 man meej un gemiddelde lèèftied van 14 jaor.

De Fistbisten

november 2010. Fijn, maar wat kan ik ermee? Nadat ik het artikel gelezen heb, kom ik tot de conclusie dat ik er inderdaad niets mee kan. Een huisschilder, annex frietbakker en plastisch chirurg uit een naburig gelegen gemeente stelt dat de inwoners van zowel Leende-Noord als LindCity grote voorstanders zijn van het meerdaags cultuurhistorisch festival eind augustus, waar zo’n 45.000 belangstellenden naar toe komen en ruim 2.000 kraaien bij betrokken zijn. Ik heb eens ooit gehoord dat als men de helft geloofd van het geen de bewoners van dit oord verkondigen, dat dit al veel is… En dan hebben we het nog niet gehad over de plannen, die in dit bewuste dorp de ronde doen, van een paar uitgewassen stoeptegels, een waterbak en een toonzaal. Als men het over een nieuw dorpshuis nog niet eens kan worden…???

Na drie weken slecht slapen, wachten tot ik een ons weeg (was het maar waar) en puzzels uit oude Blaospiepers maken (én de hopelijk goede uitslagen alsnog inleveren bij de genoemde contactadressen), is er nog niets aan het papier toevertrouwd. Terwijl de deadline al aardig in zicht komt (lees: ruimschoots overschreden is). Ten einde raad, besluit ik het Eindhovens Dagblad eens te raadplegen. Maar inderdaad: de krant brengt de leugens in het land! De tussenstand in de finale voor de Brabantse Dorpenderby blijkt belangrijk nieuws te zijn op zaterdag 27

We richten ons vanaf nu op een andere markt. Dus individuelen, loopgroepen, muziekgezelschappen, dansmariekes (!) de raad van 11 en zeker de prins: pas maar op! Wat het gaat worden?! Daarover zijn de meningen nog enigszins verdeeld... Want met ons ritmegevoel kun je vanalles verwachten. We hebben in ieder geval “de huur” van de schuur van familie Hulsen weer met een jaar verlengd: bedankt daarvoor! T ijdens de optocht op 6 maart mag iedereen zelf komen beoordelen of we voor de goede marktstrategie gekozen hebben. We gaan er in ieder geval weer een goeie carnaval van maken. Alaaf! Cv de Fistbisten En dan ontwaak ik uit mijn nachtmerrie. Hoezo problemen? Carnaval is toch het feest dat je alle zorgen aan de kant mag zetten. Zo ook bij C.G. De Plekzakken. We hebben goede herinneringen aan carnaval 2010. We slepen de messen nog eens en haalden alles uit de kast met ons “S(ch) lagerfestival”: van Heintje Davits tot Heino en Marianne Rozenberg. Met deze hits uit vervlogen tijden beleefden wij een mooie optocht met gelukkig veel publiek dat de winterse omstandigheden wist te trotseren. En ook dit jaar zijn we weer van de partij. Al zitten de ideeën nu nog in een sudderpan. Zodra het carnavaleske jaar 2011 is geopend, gieten we de inhoud van de sudderpan over in een snelkookpan en halen we wederom alle kwaliteiten uit de kast om samen iets wat creatief, ludiek en eenvoudig is in elkaar te braaien. Gezelligheid is én blijft voor ons de belangrijkste drijfveer. Daarom willen we bij voorbaat iedereen bedanken die hier ook komend carnavalsseizoen een steentje aan wil bijdragen! En zoals je ziet, het is niet moeilijk om iets te schrijven wat ook nog iedereen leest. De beschikbare tijd is hierbij een veel belangrijkere factor. Maar we hebben nu geen tijd meer om na te denken over problemen. We gaan ons voorbereiden op weer een sgôn carnaval. En ook dit jaar hopen we jullie allemaal weer tegen te komen in de optocht, langs de kant of in één van de gezellige kroegen! (p)

Pagina 23 krant2010 .indd 23

27-12-2010 12:00:00


Wij, Prins Arno dun Urste meej de grasie van Prinses Jannie, meej de Raod van Elf, meej Jeugdprins Kevin, Jeugdprinses Lisa en Jeugdadjudant Bram, meej alle Blaozers en Blaozerinnekes en alle Carnavalsvierders van heul Blaosdonk; Prins Carnaval 2011 en heerser uvver de schônste plâts gedurende de vier schônste daog van ut jaor; Vorst van Streejp en heul Blaosdonk; Baron van de Paoldiek; Heerser in ’t Klôôster; Expert in ut maoke van hekwerke en pôrte; Gazant van alle carnavalswaogebaauwers; Oppermister in de dartssport; Beschermheer en fan van alle kleijn Blaozers en Blaozerinnekes; proklameren èllef carnavalsgedààchte war ge wâ an hèt, um goe carnaval te kanne viere:

Art. 1 Dè alle Blaozers en Blaozerinnekes di jaor meej carnaval zikker nie up wintersport magge gao; Art. 2 Dè we dur samme meej ôs Jeugdprinsenpaar, hun gevolg en alle voetballers van DOSL één geweldig fist van gân maoke; Art. 3 Dè alle Blaozers en Blaozerinnekes nar ut tonpraote moete kumme. Ut is te schôn um te misse!; Art. 4 Dè we alledaog goe dur magge zakke, mar dè we dur ôk vur zurrege dè we de volgende dag ôk wir van de partij zin; Art. 5 Dè de kasteleins dur zurreg vur draoge dè niemes ginne dòòrst heujft te leije;

Heul Streejp en Lind g meej zun alle wir go krant2010 .indd 24

27-12-2010 12:00:26


Art. 6 Dè we de jeugd altied veurup laote gan en dè wij ze ut goeie vurbild gèève, want zij zin de toekomst van Blaosdonk; Art. 7 Dè alle Blaozers en Blaozerinnekes ôk di jaor wir nar de eupeningsmis moete kumme en nadderhand meej ôs meej moete gao nar de sleuteluvverdracht bij het aauw gemintehuus en nar de eupening van Carnaval 2011 in Blaospaleis De Meent; Art. 8 Dè we up zondig un hille schônne uptocht magge kreejge, meej veul pebliek en schôn weer;

Art. 9 Dè we up Meujge Mandig ôzze jeugdige waogebaauwers kumme anmoedige en dè we dan ôk allemal nar De Meent kumme, want DOSL heej beleuft alles eujt de kast te haole um un schôn bal te haauwe; Art. 10 Dè iedereen van ut jaor up Dolle Dinsdig vanaf 11.00 uur nar ut Mèrtveld kumt um samme gezellig en muzikaal te dweile onder dun tôrre; Art. 11 Dè we dinsdignaacht meej mekaar bij de sleujting trug kanne keejke up un geweldig carnaval in Blaosdonk zonder trammelant.

d gan hosse en zwiere, goe carnaval viere! krant2010 .indd 25

27-12-2010 12:21:27


Editie 47

Pagina 26 krant2010 .indd 26

27-12-2010 12:21:36


De Smeerkezen Piep.. piep.. Daar gaat de wekker, extra vroeg eruit omdat die verrekte autoruit weer bevroren is. Moet ik weer gaan krassen en ik kan er nog niet eens iets mee verdienen. Tja.. dan weet je het wel, het is weer winter. Maar gelukkig is dat ook onlosmakelijk verbonden met het begin van het carnavalsseizoen. En dat betekent voor ons wagenbouwers weer een paar maanden van werken, frikadellen eten, verwondingen en vooral veel plezier natuurlijk. Na een heel jaar ideeën gespuid te hebben in de Lindse kroegen, hebben we ook dit jaar weer een geweldig thema op tafel weten krijgen. Maar aangezien deze tekst al vroegtijdig af moet zijn voor in de krant. Kan ik jullie beter iets vertellen over de wagen van vorig jaar. En daar hebben we een hoop plezier van gehad. Want natuurlijk worden we steeds ouder en ervarener en worden de wagens ook steeds van hogere kwaliteit. En daarom mogen we met trots zeggen dat we vorig jaar tweede zijn geworden in de Lindse optocht en dat we ook nog eens terug op het podium mochten komen voor het beste spel en de

Editie 47 publieksprijs. En daarvoor willen we jullie publiek natuurlijk hartelijk danken. En ik kan jullie wel vertellen dat we dat uitbundig gevierd hebben, het was voor ons elke keer weer een raadsel hoe iedereen ‘s morgens toch nog zo vroeg en fit bij de wagen kon komen. Maar goed, we hebben alweer genoeg geluld. We wensen jullie allemaal alvast een hele goede carnaval , en we hopen dat jullie ook dit jaar weer langs de kant zullen staan om onze wagen te bezichtigen. Alaaf C.G De Smeerkezen

PS: Iedereen die van plan was op vakantie te gaan met carnaval, moet even zijn reisbureau bellen om de vakantie te verzetten want carnaval in Lind is iets wat je niet mag missen.

‘T Bultje De dagen beginnen weer korter te worden dus dat betekend tijd voor carnaval. Dus tijd om de koppen bij elkaar te steken om te bespreken wat we gaan doen met de carnavalswagen. Althans zo ging het jaren achter elkaar, zelfs 28 jaar lang. Inmiddels 29 jaar geleden, begonnen we met een wagen; Liever een pens van t zuipen dan een bult van t werken. Nu is echter het punt gekomen dat we helaas afscheid moeten nemen. Inderdaad wagenbouwers `t bultje hebben afgelopen jaar de laatste carnavalswagen gebouwd. Nu lijkt het mij dus wel gepast om een aantal mensen te bedanken, want zonder al deze mensen was het nooit gelukt om 28 carnavalswagens op de straat te zetten. Hier hebben toch een aantal mensen een groot deel van uitgemaakt. Dus via deze weg bedanken wij alle wagenbouwers die ooit bij ‘t Bultje mee gebouwd

Tonpraoten 2010 Tonpraoten is een woord dat officieel niet bestaat. Het staat in ieder geval niet in de Dikke van Dale (DvD). Evenals de synoniemen tonpraoten, buutreeden of buuttereednen en sauwelen. Kletsen staat er wel in en hiervan vinden we in de DvD een uitleg die goed van toepassing is op het tonpraten: ´klet·sen onzinnig praten => bazelen, zwammen, apekool verkopen, in het luchtledige praten, uit zijn nek lullen, uit zijn nekharen lullen, onzin verkopen. Een omschrijving die de deelnemers aan onze “tonpraotersavonden” tekort doet. Ik zou bijna zeggen, laat ze het niet horen !! Tonpraoten in Blaosdonk is gelukkig heel iets anders dan de uitleg die de DvD geeft. Niks geen onzinnige praat of onzin verkopen. Nee onze tonpraotersaovonden gevuld met humor en muziek staan wijd en zijd bekend als kwalitatief hoogstaand! Het “ED” schreef begin dit jaar: “De serie Tonpraotersaovonden van carnavalsvereniging De Lindse Blaos in Leende startte dit weekeinde met een hoog gemiddeld niveau, maar ook enkele uitschieters”. Hoog niveau en uitschieters daar kunnen we het met z’n allen wel mee eens zijn. Het is een strakke samenwerking tussen de deelnemers en tonpraotcommissie. Het afgelopen seizoen werd zijn het regisseursstokje overgenomen door Peter Lammers. Een moeilijke klus die hij op prima wijze volbracht heeft. “Aangenomen” voor een jaar heeft hij te kennen gegeven ook dit seizoen weer als regisseur op te treden. Terugkijkend op het seizoen 2009-2010 kunnen we zeer tevreden zijn. Een bonte mengeling van dans, muziek en tonpraoten. Een format die al jaren staat

en nog steeds voldoet. Toch proberen binnen dit format te zoeken naar nieuwe optredens. Zo begonnen we met de groep Brasil. Een groep danseressen die samen met trommelaars van de “jong schut” uit Lind voor een fleurige opening zorgde. Na dit optreden verschenen twee debutanten (groot en klein) op het podium. De grote debutant was de nieuwe veldwachter als vervanger van Janus van Ansem. Janus trad vanaf 1991 onafgebroken (m.u.v. zijn prinsenjaar) op als veldwachter. Janus vond dat we maar eens moesten verjongen. De zoektocht heeft geleid naar een man, die weliswaar niet zo’n mooie grote snor heeft maar wel weet hoe hij beginnende brandjes moet blussen, de nieuwe veldwachter Willie de Beer. De tweede debutant betrof de 13 jarige Stefan Cardinaal. Ontdekt tijdens het jeugdcarnaval op Strijp stond hij als Stefke in de ton. Hierna gingen de microfoons weer op de ministand. Tijd voor onze allerjongste deelnemers, Het Petruskoortje. Zij zongen vol overgave liedjes uit de musical Ja Zuster Nee Zuster. Nadat het podium weer leeg gemaakt was door de altijd bezige Inspiciënten konden we kijken en genieten van een optreden van de Dansgarde. Zij dansten op het nummer Think van Aretha Franklin. Hierna was het weer tijd voor de volgende debutant. Twintig jaar geleden stond hij al eens in een muzikale act op het podium. Nu stond hij echter voor het eerst alleen in de ton. Frank de Win vertelde als Harrie van Oefelen zijn belevenissen op de golfbaan. Ook was er een optreden van drie veelbelovende muzikanten. Voor het eerst samen in deze samenstelling. Onder de naam de Praatgroep, zongen zij over hun verslaving: de chick met alleen maar oog voor dames: Tijl Beelen, de man die maar

hebben en ook alle mensen die het ons mogelijk gemaakt hebben om dat ooit te doen, zoals bv de sponsoren. We kijken terug op 28 jaar super leuke en gezellige carnaval, wat het nog moeilijker maakt deze beslissing te moeten nemen. Maar wat wel rest zijn erg mooie herinneringen aan 28 jaar carnaval!

moeilijk stil kon staan Martijn Verhoeven en de dronken broeder Nico Janssen. De 3e tonpraoter vertelt al een paar jaar over zijn belevenissen tijdens zijn vakantie’s. Dit jaar was hij naar de camping geweest. John Galama als Johnny Holiday. De Ex Prinsen waren ook weer van de partij. Als groep muzikanten waren ze met hun busje gestrand in Blaosdonk. Het werd een muzikaal / ritmisch optreden, waarbij het zwanenmeer veel lachwekkende situatie’s opleverde. De dansers hadden voor hun dans vele weken intensief geoefend olv Rachelle van Veldhoven. Hierna was het genieten met Frotkees. Na een aarzelend begin verliet hij tot verrassing van het publiek het podium om helemaal opnieuw te beginnen. Het hoorde allemaal bij het optreden van Peer Engelen. Zoals hij zelf zei moest het niks voorstellen en wij denken dat hij daar helemaal in geslaagd is. Het Showballet van gymvereniging Olympia was dit jaar afgestapt van de traditionele invulling met twee dansen gedurende de avond. Er was nu gekozen voor een idee afkomstig uit de musical We Will Rock You. Door Henja Verhoeven en Debbie Kluitmans werd het bewerkt tot deze uitvoering. Dat ze fantastisch dansen was al langer bekend, maar nu bleek dat ze ook goed kunnen zingen. Een optreden wat bijzonderder in de smaak viel bij de aanwezigen. Frans van Mierlo verscheen als Fransje de Koster in de ton. Hij vertelde zijn belevenissen als koster. In opdracht van de pastoor was hij op zoek gegaan naar vier nieuwe kosters en was uitgekomen bij Piet d’n Bakker; Janus van Ansem, Nico Maas en als laatste een vrouw die met iedereen kon opschieten: Nel van Asten! De slagwerkgroep van de jubilerende Koninklijke Fanfare Philharmonie

Maar ondanks deze beslissing zien we jullie graag met carnaval in de mooie kroegen van Lind, om er ook dit jaar weer een mooi feestje van te maken! Met vriendelijke carnavals groet, Wagenbouwers `t Bultje.

trad met een muzikaal/komisch act op als Leder und Hose aus Tirol. Jan Groenen kroop in de huid van De buschauffeur van de bedreigde buslijn 173. Tijdens een van de avonden zat Helen Vereijken in de zaal die een applaus kreeg voor haar (politieke) inspanningen om de buslijn te behouden, waarmee onze chauffeur niet zonder werk zou komen te zitten! De finale was in handen van de groep muzikanten, die onder de naam Kloons zorgde voor een muzikaal slot van een prachtige tonpraotavond. Zoals alle jaren was de begeleiding weer in handen de Bakband bestaande uit leden van de Koninklijke Fanfare Philharmonie. Een muzikaal gezelschap die al vele jaren onder leiding staat van Johan van Kuijk. Om het plaatje helemaal compleet te maken, de presentatie was weer in handen van de CM Ger Geurts en Tiny Smulders trad weer op als hofober. Met daarnaast de hulp en inzet van de tonpraotcommissie, de opbouwploeg, commissie techniek, de schilders en de commissie kaartverkoop kunnen we terugkijken op weer een geweldig seizoen. En terwijl u dit leest zijn wij al weer volop doende met de komende tonpraotersaovonden, die gehouden worden op 28-29 januari, 4 en 5 februari en 11 en 12 februari. Op vrijdagavond 14 januari start de kaartverkoop. Ook is er weer een avond voor de senioren. Alle bijzonderheden hierover worden nog bekend gemaakt. Dus “Dikke van Dale” in Blaosdonk betekent tonpraoten niet: uit zijn nek lullen, uit zijn nekharen lullen of onzin verkopen. Nee niks van dat, juist geweldige artiesten die door er maximaal veel eigen tijd in te steken ruim 2500 toeschouwers een gezellige avond hebben gezorgd. En naast zes uitverkochte tonpraotaovonden ook nog één avond voor onze senioren. Chapeau! TP Commissie Ger

Pagina 27 krant2010 .indd 27

27-12-2010 12:21:39


Editie 47

Pagina 28 krant2010 .indd 28

27-12-2010 12:21:44


krant2010 .indd 29

27-12-2010 12:21:51


Editie 47

Pagina 30 krant2010 .indd 30

27-12-2010 12:22:00


Editie 47

Lind in het nieuws 2010

Een woord van dank !

Elf jaar was Piet Willems de schrijver van het vaste onderdeel “Jaaroverzicht” in de Blaospieper. Afgelopen jaar liet hij weten dat hij hiermee wilde stoppen. Zo kwam aan een jarenlange traditie een einde. De redactie van de Blaospieper dankt Piet Willems voor zijn jarenlange bijdrage. Ook is de redactie op zoek gegaan naar een vervanger om ook in deze aflevering van d’n Blaospieper weer een “Jaaroverzicht” te kunnen publiceren. Een dorpsgenoot (GG) heeft zich hiertoe bereid verklaard. Het jaaroverzicht heeft als nieuwe titel “Blaosdonk in het nieuws” gekregen. Voor de berichten is gebruik gemaakt van publicaties in de regionale kranten en nieuwszenders. De “schrijverdezes” pretendeert geenszins volledig te zijn. Teneinde op de hoogte te blijven van alle nieuwsfeiten wordt verzocht om persberichten of andere wetenswaardighedenook te versturen t.a.v. jaaroverzicht@delindseblaos.nl Nogmaals een woord van dank aan Piet Willems en u allen veel leesplezier bij Blaosdonk in het nieuws.

OVERVALLERS GESTRAFT Justitie in Den Bosch heeft acht jaar cel geëist tegen een 26-jarige overvaller uit Eindhoven. De man maakte deel uit van een bende overvallers die tussen februari 2008 en juni 2010 van toesloeg. Tegen een 19-jarige man uit Valkenswaard en een 29-jarige man uit Eindhoven werd 15 maanden cel geëist. De bende had het gemunt op cafetaria’s, supermarkten en tankstations in onder meer Bergeijk, Deurne, Diessen, Geldrop, Leende en Mill.

Strijper gilde viert kermis Vandaag, maandag 21 juni 2010, heeft het Gilde St.-Jan Baptista Leenderstrijp op traditionele wijze kermismaandag gevierd. Nadat de gildebroeders en gildezusters vanmorgen met vliegend vaandel en slaande trom te voet van Strijp naar Leende waren gegaan, werd in de parochiekerk een inspirerende eucharistieviering bijgewoond. Deze eucharistieviering, waarin Pastoor Van Meijl het gilde voorging, stond in het teken van “Dankbaarheid”, verwijzend naar de succesvolle 68e Kringgildedag van de Bond van Schuttersgilden Kring Kempenland, die op 4, 5 en 6 juni 2010 in Leenderstrijp werd gehouden. Na de H. Mis werd op het Meentplein een vendelhulde gebracht aan de Kerkelijke en Wereldlijke Overheid, vertegenwoordigd door de pastoors Van Meijl en Van Loon en wethouder Van Bree. In de gebruikelijke toespraken die plaatsvonden tijdens de ontvangst door het College van Burgemeester en Wethouders werd eveneens met dankbaarheid teruggekeken op de voorbije Kringgildedag.

Buslijn 173 nog een keer per uur vrijdag 18 juni 2010 Sinds de opening van het nieuwe station Maarheeze rijdt buslijn 173 buiten de spits nog maar één keer per uur rechtstreeks tussen Budel en Eindhoven. De route tussen Eindhoven en Leende en tussen Budel en Weert is niet veranderd. De bus tussen Leende en station Maarheeze rijdt buiten de spits slechts één keer per uur. Daardoor moeten de reizigers die geen directe verbinding hebben in Leende overstappen en pakweg een half uur wachten voordat ze de reis kunnen hervatten.

Aangepaste strooiroute wegen Door het aanhoudende winterweer ontstond een tekort aan strooizout. In Heeze-Leende werd daarom een verkorte strooiroute worden toegepast. Dit betekent dat alleen op de doorgaande wegen in de gemeente gestrooid wordt. Totdat er weer levering van zout mogelijk is, zal er op de binnenwegen

Profile Holland Ladies Tour

Burgemeester wordt CEO Vrijdag 15 oktober: Burgemeester Verhoeven wordt CEO van gemeente Heeze-Leende: Burgemeester Paul Verhoeven krijgt de functie van CEO = Chief Executive Officer. (Engelse term voor algemeen

Lintjesregen in Leende 30 april 2010

directeur van een bedrijf.) Burgemeester neemt de grote lijnen en lobbywerk voor zijn rekening. Het politieke werk wordt gedaan door wethouders. Dit staat o.a. te lezen in het collegeprogramma “Alles draait om mensen”. De burgemeester krijgt een rol als ambassadeur.

onderscheiding versierselen.

en

en fietspaden voorlopig niet gestrooid worden. Op de volgende wegen wordt wel gestrooid: Leende: Biesven, Dorpstraat, Zevenhuizen, Strijperstraat van Dorpstraat tot Strijperdijk, Strijperdijk, Jansborg, Oostrikkerdijk, Fietspad langs A2, Fazantlaan en Nachtegaallaan.

de

Woensdag 1 september De tweede etappe van de Profile Holland Ladies Tour werd op 1 september jl in Leende verreden. Om 13.33u werd het startsein gegeven aan de Dorpstraat om vervolgens rond 16.13 uur ook daar weer te finishen. Wielrenster Martine Bras haalde als eerste de finish. Door deze overwinning ontving zij vier van de vijf klassementstruien, waaronder de oranje trui voor de leider.

bijbehorende

Tijdens de Koninginnedag viering werden de volgende dorpsbewoners onderscheiden uit naam van Hare Majesteit: Jan (76) en Mien de Waal-Dijkhoff (72) Aloys Wolters (82) Christje Kersten (64), Sina Jackson-Danissen (74) en Frans Rutten (66). Piet Willems (79) was ook voorgedragen, maar weigerde de

Uitreiking geboortepresentje Woensdag 28 juli jl. werd in het gemeentehuis het eerste nieuwe geboortepresentje uitgereikt aan Esmée van Ooijen. Samen met haar moeder Kim v.d. Broek nam zij een kikker met slab met daarop het gemeentelogo en de tekst ‘Welkom in Heeze-Leende’ in ontvangst van burgemeester Paul Verhoeven. Dit geboortepresentje wordt aangeboden namens het college van burgemeester en wethouders en is de opvolger van de geboortekoffer. Jonge ouders die de afgelopen maanden met gezinsuitbreiding zijn verblijd, hebben inmiddels een brief ontvangen waarmee zij dit geboortepresentje ook kunnen ophalen bij de Servicebalie in het gemeentehuis.

Alcoholverbod in Leende Wie binnen de bebouwde kom van Leende op straat een pilsje drinkt of een joint rookt, loopt voortaan kans direct beboet te worden. De gemeente heeft in overleg met de politie regio Cranendonck en het jongerenwerk besloten een zogeheten ‘gebiedsaanwijzing voor hinderlijk drank- en drugsgebruik’ in te stellen. De maatregel is met name bedoeld om hangjongeren aan te pakken. De maatregel is ingegaan per 4 augustus. Ze geldt niet voor terrassen van horecagelegenheden of tijdens evenementen op straat.

Kleine bosbrand in Leende dinsdag 13 april LEENDE De regionale brandweer is dinsdagmiddag rond 13.30 uur met zes wagens uitgerukt naar een melding over een bosbrand in het Leenderbos in Leende. Nadat de eerste twee wagens arriveerden, bleek dat er sprake was van een kleine brand. Die ging wel met veel rook gepaard, waardoor passerende automobilisten op de A2 bij Leende massaal de brandweer belden. Omdat de brandweer op hetzelfde moment ook een melding over een treinongeval bij Heeze kreeg, moesten direct na elkaar elf brandweerwagens op pad.

Verkeersdiploma ‘cum laude’ Donderdagmiddag 29 april jl. was Isabelle Smeijers op bezoek in het gemeentehuis bij burgemeester Paul Verhoeven. Isabelle is leerling van basisschool st. Jan uit Leenderstrijp en als enige ‘cum laude’ geslaagd voor het verkeersexamen waaraan dit jaar maar liefst 166 leerlingen van de basisscholen uit Heeze, Leende en Sterksel en het speciale onderwijs van de Berkenschutse deelnamen. Uit handen van de burgemeester kreeg zij het diploma uitgereikt.

Martien Jaspers 25 jaar lid & scheidsrechter vrijdag, 29 januari 2010 Op de extra ledenvergadering van handbalvereniging LIDO is Martien Jaspers in het zonnetje gezet vanwege het behalen van zijn 25 jarig lidmaatschap. Tijdens deze 25 jaar is Martien zes jaar voorzitter geweest van LIDO. Daarnaast heeft hij mede aan de wieg gestaan van het jaarlijkse handbaltoernooi en de technische commissie. Door de jaren heen heeft hij ook diverse andere taken op zich genomen. Martien is echt verenigingsmens waar LIDO al 25 jaar ontzettend blij mee is. Daarom is hij door de vereniging in 2006 benoemd tot vrijwilliger van het jaar en in 2007 tot lid van verdienste. Van de handbalbond (NHV) heeft Martien voor zijn scheidsrechterswerk een Zilveren fluit in ontvangst mogen nemen tijdens de vergadering. Het NKS (Nederlandse Katholieke Sportfederatie) heeft hem ter gelegenheid van dit jubileum tot erelid benoemd.

Pastoor De Vries-wisselschild voor Gert-Jan van der Palen Twintig jeugdleden van het Gilde St.-Jan Baptista Leenderstrijp hebben afgelopen vrijdag 9 juli als afsluiting van het oefenseizoen geschoten om het Pastoor De Vries-wisselschild. Met het 45e schot wist Gert-Jan van der Palen de laatste resten van de schitterende houten vogel naar beneden te halen. Hij wordt daarmee de zevende drager van dit wisselschild, wat in 2003 door Pastoor De Vries, bij zijn afscheid van de Leendse parochie, aan het Strijper gilde werd geschonken.

Pagina 31 krant2010 .indd 31

27-12-2010 12:22:04


Editie 47

Pagina 32 krant2010 .indd 32

27-12-2010 12:22:11


Editie 47

Lind in het nieuws 2010 Boek Leendse Toren Dagcentrum Leende Nationaal Schoolontbijt Op 2 november, dinsdag na de herfstvakantie, Zondag 7 maart naar Molenschut doet basisschool De Triangel Leende weer mee Zondag 7 maart wordt een boek over de toren van Leende gepresenteerd in het gemeenschapshuis De Meent in Leende. Dit gaat gepaard met een expositie van originele schaaltekeningen en aquarellen. Het boek in atlasformaat bevat 272 pagina’s in full colour. Tientallen schaaltekeningen onthullen de 15e eeuwse toren van Leende van top tot teen. De begeleidende tekst is in hoofdzaak beschrijvend en verklarend van aard, maar grijpt ook elke gelegenheid aan om het menselijk element te belichten en een anekdote op te dissen. Het boek onthult talloze geheimen en geheimpjes. Bijvoorbeeld dat de spits vroeger twee bollen had, dat de toren vroeger een nacht als gevangenis heeft gediend, dat de toren een beetje scheef staat, dat de klokken vroeger gesmeerd werden met olijfolie en de toren voorheen een wijzerplaat had met slechts één wijzer. Op elke bladzijde staat wel iets dat de lezer zal vermaken en verbazen! Tevens zijn in het boek ook afbeeldingen van de toren van verre opgenomen, deels geschilderd door de auteur zelf, deels door kunstenaars uit alle tijden. De presentatie is van 15.00 uur tot 17.00 uur

Qnot in finale Clash 24-11-2010 De Leendse popcoverband QNOT staat op zondag 19 december in Tilburg in de Brabantse finale van de landelijke wedstrijd The Clash. De winnaar van de jury en/of publieksprijs in Poppodium 013 gaat naar halve finale. Qnot kan als het de landelijke finale wint een cd-contract verdienen.

Evi en Iris Snoeijen winnen derde prijs!! LEENDE- In het weekend van 16 en 17 oktober zijn diverse ponyruiters van rijvereniging St. Petrus uit Leende naar een wedstrijd geweest in Geldrop. Voor Evi Snoeijen was er een 3e plaats in de C-L klasse met haar pony Rody. Iris Snoeijen behaalde eveneens een 3e plaats samen met haar pony Woman.

maandag 05 juli 2010 Zorginstelling Valkenhof heeft het dagcentrum Leende voor ouderen naar zorgboerderij De Molenschut in die plaats verplaatst. Zorgboerin Thea van Mierlo-van Tulden is blij met de deal. “Valkenhof heeft eigen personeel. De samenwerking heeft als voordeel dat ik een zieke of vakantie bij hun kan opvangen, en zij mij kunnen vervangen in een vergelijkbare situatie.” De zorginstelling krijgt dagelijks vijf tot negen cliënten over de vloer. Van Mierlo vangt zelf gemiddeld vijf mensen met een beperking (met een persoons gebonden budget) op.

met het Nationaal Schoolontbijt! Het doel is om extra aandacht te vestigen op het belang van gezond ontbijten. Tevens worden er een aantal goede doelen gesteund. Dit jaar is wederom gekozen voor Right To Play èn Bake for Life. Beide organisaties zijn in ontwikkelingslanden actief. Op dinsdag 2 november is de bedoeling dat de kinderen `s ochtends voor school thuis niet ontbijten. Met behulp van aangeboden lesmateriaal zal in elke groep in de week voor de herfstvakantie extra aandacht worden besteed aan dit onderwerp. Info: www. nationaalschoolontbijt.nl

Ereplaats Lieke Liebregts 24-11-2010 Lieke Liebregts van rijvereniging St. Petrus uit Leende is afgelopen zondag 21 november bij een concours in Veldhoven eerste en tweede geworden in de B-klasse paarden.

Philharmonie in de prijzen

Kinderen Leende lopen voor kankerbestrijding vrijdag 26 maart 2010 Alle 320 kinderen van basisschool De Triangel in Leende hebben vrijdag met de sponsorloop ‘No Worries Mate’ geld ingezameld voor de kankerbestrijding. De actie bracht 15.000 euro op. De school nam het initiatief voor de sponsorloop omdat afgelopen zomer bij oud-directeur Hans Terpstra kanker is vastgesteld. Hij moest zijn functie begin dit jaar neerleggen. De naam van de sponsorloop verwijst naar het persoonlijke levensmotto van Hans Terpstra, die ondanks zijn ziekte positief in het leven staat.

Jagershorst overvallen zondag 19 september Hotel-restaurant Jagershorst in Leende is in de nacht van zaterdag op zondag door vier mannen overvallen. Er zijn geen wapens gebruikt, niemand is gewond geraakt en uiteindelijk is er ook geen buit gemaakt. Net na 1.00 uur – de bar was net gesloten- kwamen vier mannen de receptie van het Golden Tulip hotel aan de Valkenswaardseweg/A2 binnengelopen. Ze maakten veel misbaar, verdeelden zich en bedreigden de nachtportier.

donderdag 22 juli 2010 Een boekje beschrijft karakteristieke woningen in Heeze, Leende, Sterksel en Leenderstrijp Natuurlijk heeft Heeze karakteristieke panden. “Maar Leende is mooier. Er is in de loop der jaren minder verdwenen”, zegt Hans Henkes uit Heeze. In Leende zijn wat hem betreft (deels herbouwde) panden aan de Dorpstraat (onder meer de Vier Linden), de Oostrikkerstraat (Oostrikse Boerderij) en het Zwaanegat (boerderij Staals) aanraders.

Ger Geurts beklimt 5x Alpe d’Huez Op donderdag 3 juni 2010 heeft Ger Geurts 5 x de alpenreus Alpe D’Huez beklommen. Ook hij deed dit ter sponsoring van het KWF kankerfonds. ’s Morgens om 5 uur begonnen bereikte hij rond 18.00 uur voor de 5e keer de top. Met deze actie waarbij veel inwoners een sponsorbijdrage leverde, bracht uiteindelijk ruim 5000,-- euro op! Ger fietste deze toch samen met zijn broer William uit Maarheeze.

7 november 2010 Op zondag 7 november heeft de Koninklijke Fanfare Philharmonie tijdens het Everard Winters Wisselbeker Festival in de Borgh in Budel de eerste prijs behaald in de categorie “vrije keuze”. Tijdens het festival werd afscheid genomen van oud-voorzitter Joop Kummeling, die gedurende een periode van 17 jaar de kartrekker is geweest van het regionale festival. Kummeling ontving als dank een beeld voor zijn inzet gedurende de afgelopen jaren.

Dorpsraad Leende pakt draad weer op donderdag 04 november De dorpsraad in Leende gaat met de buurtverenigingen praten over hervatting van haar activiteiten. “We zijn weer on speaking terms met de gemeente. Het is tijd om het dorp wakker te maken”, zegt voorzitter Paul Martens. De verhouding tussen de Leendse dorpsraad en Heeze-Leende raakte medio vorig jaar verstoord, nadat de dorpsraad zich nadrukkelijk

Kringgildedag Kempenland in Leenderstrijp woensdag 02 juni De 68e Kringgildedag Kempenland wordt komend weekeinde waarschijnlijk het grootste evenement dat ooit in Leenderstrijp is gehouden. Een groot deel van het vierhonderd inwoners tellende dorpje is bij de activiteiten betrokken.Het organiserende gilde Sint Jan Baptista is met ruim honderd leden een van de grootste gilden in Brabant. “Opgericht in 1645 zijn we de oudste vereniging in het dorp. In elk

‘Leende is mooier dan Heeze’

huishouden op Strijp hebben we wel een lid”, legt gildesecretaris Johan Bax (30) uit. “Het dorp kijkt naar komend weekeinde uit.” De organisatie van de Kringgildedag kan een beroep doen op 250 vrijwilligers uit Leenderstrijp en Leende. Deze mensen zijn hard nodig, want bij bij goed weer worden veel belangstellenden verwacht. “We rekenen naast de deelnemers op duizenden bezoekers”, aldus een woordvoerder.

IJzertijdsporen in Breedvennen

donderdag 11 november 2010 Archeologische opgravingen tonen aan dat er zeker al vanaf 800 tot 1000 vóór Christus gewoond werd aan de Breedvennen. Archeologen ontdekten sporen van boerderijen uit de ijzertijd die op een hoge dekzandrug stonden. Er woonden ongeveer vijftien mensen in twee tot drie boerderijen, samen met hun vee. Het gaat om ‘zwervende erven’, nederzettingen met akkers, waarvan de bewoners na enkele generaties weer wat verder trokken als de grond uitgeput raakte.

had uitgesproken tegen het permanente eenrichtingsverkeer. Wethouder Wilma van der Rijt (CDA, dorpsraden) bevestigt dat er weer gesproken wordt. Ze vertelt dat er gewerkt wordt aan een convenant, voor de dorpsraden in Sterksel en Leende plús de kernraad in Leenderstrijp. “We leggen daar onder meer een jaaragenda, financiële aspecten en elkaars verantwoordelijkheden vast”, zegt de wethouder.

Gildebroeder krijgt onderscheiding zaterdag 05 juni Gildebroeder Tinus van den Berg heeft zaterdag 5 juni tijdens het vrijwilligersfeest van gilde St. Jan Baptista in Leenderstrijp een koninklijke onderscheiding gekregen. Hij kreeg de versierselen behorende bij het lidmaatschap van de Orde van Oranje Nassau uit handen van burgemeester Paul Verhoeven. In Leenderstrijp wordt dit weekeinde het kringgildefeest gehouden. Sinds 1986 heeft Van den Berg een reeks functies bekleed bij het gilde. Sinds 2002 is hij regerend deken, sinds enkele jaren is hij ook betrokken bij twee stichtingen die de historie van het gilde in kaart brengen en activiteiten organiseren. Sinds tien jaar is hij beheerder van de St. Janskapel op Strijp. Verder zet hij zich ook op andere terreinen voor de gemeenschap in. Onder meer bij de onderhoudsploeg van de begraafplaats in Leende, de Vogelwacht Paaldijk en buurtvoetbalcompetitie.

Pagina 33 krant2010 .indd 33

27-12-2010 12:22:16


Editie 47

Pagina 34 krant2010 .indd 34

27-12-2010 12:22:26


Editie 47 Orde van Verdienste Burgemeester en Wethouders van de gemeente Heeze-Leende hebben besloten om de

“Orde van het Gemene Leve” uit te moeten reiken aan een dorpsgenoot. Deze Orde wordt verleend omdat deze dorpsgenoot: -

Carnaval in Lind al jarenlang een warm hart toedraagt; Jarenlang een actief wagenbouwer is; Jarenlang lid is geweest van de Raad van Elf; Zich mede inzet om de zaal voor het tonpraoten wekelijks opnieuw in te richten; Er jaarlijks zorg voor draagt dat de Prinsenwagen er piekfijn uit ziet; Zitting heeft gehad in de commissies Optocht, Prinsenbal, Receptie, Opbouwen en Techniek; Als inspiciënt al jaren actief is tijdens de tonpraoters-aovonden.

De hierboven opgesomde eigenschappen, zijn voor ons aanleiding om de “Orde van het Gemene Leve”, uit te reiken aan:

1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1993 1994

Noud van Weert Harrie v.d. Broek Thieu Kluskens Koos Smulders van Hunsel Thieu v.d. Kerkhof M. Bruurmijn Jan de Waal Mw. Rooymans van Asten Toon Roothans Tinus Verhoeven Pastoor van Loon Ber Baudoin Jo Versteijnen Jan Louwers Hennie van Weert Riek van Engelen Toon Maas Aldi van Kuijk-v. Eert Wim Baudoin Piet Willems

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Anneke Volgels Frans van Asten Sjaak van Kuijk Cor Heuijerjans Antje Maria Hurkens Bieshaar Janus de Vocht Sjef de Vocht Joop Kummeling Wim Pompen Jan de Zwart Pastoor M.J. de Vries Frits van Lieshout Jac Staals Jan Bekkers Jan van Laarhoven Tinus van den Berg Piet Kuppens Christ Kersten

Ad Kees

Wij, Prins Jan dun Vierde en Prinses Elfrie, Prinsenpaar van Blaosdonk in 2010 en het bestuur van Carnavalsvereniging “De Lindse Blaos” hebben gemeend de speciale

“Orde van Verdiensten” uit te moeten reiken aan een dorpsgenoot.

Blaosdonk, 13 februari 2010 Burgemeester en Wethouders van de gemeente Heeze-Leende

Deze Orde wordt verleend omdat deze dorpsgenoot: -

Altijd aanwezig is bij dorpse activiteiten Jarenlang een postzitter is bij de Tour d’n Blaos Jarenlang de corvee- en bardiensten heeft verzorgd bij jongerensoos Ploebotski; Ruim 15 jaar oud papier heeft opgehaald ten gunste van zijn vereniging; Als zilverdrager jarenlang actief is voor het Gilde St.-Catharina en St.-Barbara en voor dit gilde ook de bardiensten verzorgd; Jarenlang actief is voor handboogvereniging Willem Tell en hier eveneens wekelijks hand- en spandiensten verricht voor en achter de bar;

-

Orde van het Gemene Leve 74/75 Jan en Jo Maas Thieu van de Kerkhof Toon Roothans Cor Heuijerjans Dorus van de Palen Tinus Verhoeven Sjef Vromans Jan de Waal Wim Baudoin 1976 Janus Snoeijen Frans Bax Cor Sweegers 1977 Willem Janssen 1978 Jo Versteijnen 1979 Jac van Baar 1980 Harry Nijpels 1981 Piet van Weert 1982 Henk van der Heijden 1983 Jan van de Kerkhof 1984 Hugh Fraser Annemarie van de Graaf 1985 Tieleman Adams 1986 René Hurkens 1987 Koos Smulders 1988 Harrie Beliën

1989 1990 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Peter van Elderen Mien de Waal Noud Fransen Mia en Frans Rutten Jan Bakker (Pico Bello) Cor Kwappenberg Wim Adams Eric Kerkhofs Peter de Werdt Peter Lammers Cor Hendriks Bert van Doorn Wim Hurkmans Hans van der Kruis Peter Liebregts Marc Peeters Wienand van der Laak Thea Janssen Nelly van Asten Huub van Weert Peter van Dijk Marga van Dijk Peer van Lieshout Ad Kees

-

De hierboven opgesomde eigenschappen, zijn voor ons aanleiding om de “Orde van Verdiensten”, uit te reiken aan:

Christ Kersten

Blaosdonk, 13 februari 2010 Prins Jan dun Vierde en Prinses Elfrie Vorst Piet van Mierlo

Pagina 35 krant2010 .indd 35

27-12-2010 12:22:39


Editie 47

www.delindseblaos.nl

Pagina 36 krant2010 .indd 36

27-12-2010 12:22:49


Editie 47

Blaozers en Blaozerinnekes Carnaval 2009-2010 was voor ons jeugdprinsenpaar een super ervaring.

als

We hebben kennis mogen maken met de raad van elf, een echt leuke en gezellige groep met dit jaar een fantastisch prinsenpaar (Jan & Elfrie) waarmee wij een kei gave carnaval hebben gehad. Ook met adjudant Wilco en de jeugdraad van 16 hebben we veel lol gehad en veel beleefd. Alle activiteiten waren super vanaf het jeugdprinsenbal met een geweldig muziekspektakel en de mooie Decors. De eigen carnavalshit en de jeugdreceptie in

het Kloosterhof. Ook de bezoeken aan de scholen in Strijp en Leende, de recepties en in het bijzonder het feest bij stichting “de vriendschap” met prins Hennie (Bax). De carnavalsdagen zelf waren ook een groot hoogtepunt. Een tijd om nooit meer te vergeten. Wij willen alle vrijwilligers bedanken voor dit geweldige feest!!! “Want met of zonder trommel of trompet, carnavallen met heel lind was hartstikke vet!” Houdoe en bedankt, jeugdprins Maikel & jeugdprinses Evi

Optocht 2010 waren daarom erg verheugd dat ondanks de kou, er zeer veel toeschouwers langs de kant van de route stonden en dat alle extra inzet niet voor niets was geweest. Dit alles werd nog extra bekroond bij de prijsuitreiking in de Meent welke overvol Sommige motoren hadden moeite met de was en waar het feest nog is door gegaan stroperige olie en de zwakke accu’s maar tot in de kleine uurtjes. dit alles is toch weer op tijd goed gekomen. Diverse bewoners aan de Oostrikkerstraat Nu zijn de voorbereidingen voor 2011 en de Langstraat hadden op de kou al weer volop aan de gang. Zeker de ingespeeld en gezorgd voor vuurkorven wagenbouwers staan al weer vele en versterking voor de inwendige mens. avonden in hun schuren te werken. Er Dit alles zorgde voor een bijzondere sfeer is zelfs een groep, die eerst een schuur hebben moeten bouwen om een wagen wat ten goede kwam aan de optocht. te kunnen bouwen. Maar er was één grote afwezige, sinds vele jaren moest het muziekkorps Ook is er in 2011 een nieuwe groep “Kempenbloei” uit Hamont-Achel zich op opgericht van ruim 20 Lindse tieners die het laatste moment afmelden dit door de onder de naam `Nie te Houwe` de optocht gladheid en het mogelijk vastvriezen van in gaan. Kortom het beloofd weer een de ventielen. BORL het dweilorkest uit mooie en kwalitatieve optocht te worden Leende is meer dan bereidwillig geweest maar daar willen jullie allemaal voor en heeft de optocht op bijzondere wijzen uitnodigen op zondag 6 maart 2011 om muzikaal geopend. Wij als vereniging elf over twee. Carnavals zondag 2010 een ijskoude dag, de dag van de optocht in Lind. Veel deelnemers moesten ’s morgens al zeer vroeg uit de veren om alles voor te bereiden.

HANEMEPPERS

Waar zal ik ’t deze keer ’s over hebben? Da’s de vraag waar ik al weer een paar weken mee rond loop sinds ik Jac van de commissie krant toevallig op een donderdagavond tegen ’t lijf liep. Ge maakt er maar weer iets van, zei ie, dat lukt jou wel weer. Maar ja, die hersens van mij worden er net als de rest van mijn lijf ook niet soepeler op. Bovendien, wat maak ik op mijne leeftijd nog mee? En om als ieder jaar weer van alles en iedereen af te katten, daar heb ik nou ’s een keer geen zin in. En een bietje muziek maken, wat aan de conditie werken… zijn nou eenmaal niet zo’n bezigheden waar andere mensen van wakker gaan liggen. Ik zou er eigenlijk ’s op uit moeten gaan om wat schrijfstof te vergaren. Maar zie, als de nood ’t hoogst is, dan is Ronald Tax nabij. Ja die Ronald, ons onvermoeibaar Raad van Elf lid. Of ie familie is van Wally (Wladimir) Tax (de jongeren onder ons zullen de vermaarde popzanger uit Amsterdam uit de jaren 60 en 70 nog wel kennen , ’n jaar of 5 geleden gestorven toen ie iets verkeerds genuttigd had) is dat weet ik niet maar hij zal er in ieder geval niks van gëërfd hebben want een jaar na zijn dood hebben ze maar een benefietconcert in ‘t Paradiso georganiseerd om nog een steen op zijn graf te kunnen plaatsen. Maar Ronald kwam als R.v.E. lid bij mij langs om een advertentie in de Carnavalskrant en

na die perikelen afgewerkt te hebben lieten we onze gezamenlijke gedachten eens gaan over o.a. ja, je gelooft ’t niet, vroeger….En zo kwamen we aan het onderwerp Carnaval in de eerste helft van de vorige eeuw, wat hier bij ons toen eigenlijk Vastenaovend heette. We hebben allemaal wel eens gehoord of gelezen hoe Carnaval ontstaan is. De verhalen over de winter- en lentefeesten bij de Batavieren en de Romeinen en hoe de R.K. Kerk die uitspattingen aan banden probeerde te leggen door er maar een christelijk feest van te maken. Er zijn dus verschillende theorieën over.

Maar hoe ging ’t er nou eigenlijk vroeger, zeg maar vòòr den oorlog, hier in Lind aan toe? Want het heette toen nog geen Blaosdonk. Die naam kreeg Lind pas bij de oprichting van De Lindse Blaos in 1962. Er is weinig of geen lectuur over te vinden, zelfs het internet liet me in de steek. Dus de stoute schoenen aan en me maar begeven onder de supersenioren van Lind, de 80 en zelfs 90 plussers. Toen werd ’t me al heel gauw duidelijk. Er werd in die tijd volop carnaval gevierd. In Weert, Den Bosch, Bergen op Zoom en in wel 100 ander plaatsen. Maar niet in Lind…Een enkele zeer ondernemende Leendenaar toog wel eens (met de fiets!) naar Den Bosch of naar Weert waar je dan op een dag blijkbaar toch wel iets meer kon beleven dan met 7 jaar verkering in Lint bij elkaar.

’t Café bezoek in Lint liep wèl wat op met Vastenaovend, dinsdag vòòr Aswoensdag. Sommigen gingen een “boomke katten”, maar dat was ’t dan wel zo’n beetje in ons dorp. Hoewel, wat langer geleden blijken er in Lind met Vastenaovend hanengevechten te zijn geweest in de cafés. Nou ja, gevechten. Men moest dan in ’t café geblinddoekt met een stok achter een haan aan en wie ‘m ’t eerst plat had was dan de winnaar…’t Lijkt me een goed idee ter vervanging van het boomstamzagen op het Openingsbal…..Probleempje is misschien dat we tegenwoordig wèl een partij voor de dieren hebben! En ja, de wat jongere jeugd ging verkleed met de foekepot langs de deuren. Om zo al zingend en foekend wat snoep , en geld voor de Missie, bij elkaar te schrapen. Maar… ook toen al bleef er bij het inzamelen voor de Derde wereld al ’t nodige aan de strijkstok hangen. Hoezo jeugd van tegenwoordig ? Ze zongen daarbij dit lied en ’t zou wel leuk zijn om te weten door wie en wanneer ’t gecomponeerd is, ik vind dat ’t zeker niet verloren mag gaan. Vrouwke, ‘t is Vastenaovend ‘k Kum nie thuus veur taovend Taovend in de manneschien As vadder en moeder nar bed toe zin Ik heb gezonge en niks gehad Snij un stuk van ‘t vèrreke z’n gat ‘t Vèrreke z’n gat is toegevrore Mieke heej deur mes verlore Kinnebakkerij, kinnebakkerij

Mijn Boerendorp Tegenover mijn vrienden uit Eindhoven heb ik altijd geprobeerd te ontkennen dat Leende een boerendorp is. Dat wilden ze weleens zien. Dus fietsen we op een mooie dag Leende in. Terwijl ik net begin over een nieuw stedelijk centrumplan, rijdt een van hen een kip aan. Dan laat ik ze de kerk zien, waar ze wel van onder de indruk zijn. Dan de hangjongeren. Dat is pas stedelijk. Die zitten altijd bij de Meent. Dat dacht ik althans, ze zijn er niet. Beetje jammer. Dan maar naar het winkelcentrum. Bij de Plus zijn mijn vrienden verbaasd dat hier winkelwagens zijn. “Wat is dat een uitvinding geweest!” zegt een van hen. “Dat weet ik zo net niet,” zegt een vrouw die net langs komt lopen. “Vroeger hadden we gewoon van die mandjes, die we dan op ons hoofd droegen. Zo’n winkelwagen is toch een stuk zwaarder.” Dan toon ik ze ons stoplicht. Want we hebben gewoon een stoplicht hier! Waar ik wel vaker uren doorbreng, maar dan gewoon voor het idee. Gelukkig zijn net nu de Limburgers het dorp weer ingeslopen, waardoor we er toch wel even staan. Even lijken ze overtuigd.

Het heeft wel iets stedelijks. Over het zwarte pad fietsen we terug naar Boschhoven. En dan staan we daar tien minuten te wachten, omdat de koeien van de plaatselijke boer even naar een ander weiland over moeten steken. Ik twijfel of ik moet gaan lachen of huilen. Maar dan besluit ik maar te lachen. Dit is gewoon mijn boerendorp. Ontkennen heeft geen enkele zin.

De Jongste

Gef me unne cent en ik gao veurbij Of unnen appel of un peer Dan kum ik ut hille jaor nie mir .. Ook de Kerk besteedde blijkbaar wat aandacht aan het Carnavals feest. Zo werden volgens de overleveringen de gelovigen met Vastenaovend in de gelegenheid gesteld om z.g. n. aflaten te verdienen. Men moest dan in de kerk een handvol Onze Vaders en Weesgegroeten bidden met daarop volgend, Ere Vader, Zoon en H.Geest en nog wat en dan moest men de kerk uitlopen om vervolgens weer naar binnen te gaan en weer opnieuw te beginnen. Tot men dacht genoeg krediet opgebouwd te hebben bij Onze Lieve Heer en weer met een gerust gemoed naar huis kon. Anderen beweren dat deze “minibedevaartjes” plaats vonden met Allerzielen en weer anderen dat ’t zelfs op beide dagen gebeurde maar waarschijnlijk speelt bij al deze informatiebronnen hier ’t zelfde probleem als dat van welke kant in 1940 de Duitsers Lind wel of niet binnengevallen zijn…….. . Maar nu dit aflaatgebeuren, op welke dag dan ook, toch niet meer plaats vindt is ’t misschien een goed idee om ’t weer nieuw leven in te blaozen en er de carnavalsdagen mee af te sluiten. Kunnen we de Kerk ook nog eens een plezier doen. ‘t Is weer eens wat anders en een stuk milieuvriendelijker dan ’t popverbranden en de braafsten onder ons kunnen dan ’s morgens meteen een askruisje gaan halen…. En dan die hanengevechten….tja. Voor ’t zelfde geld hadden wij hier in Lind niet Blaozers maar Hanemeppers geheten! Rommie Tas

Pagina 37 krant2010 .indd 37

27-12-2010 12:23:03


Editie 47

Noteer alvast in je agenda

Pagina 38 krant2010 .indd 38

27-12-2010 12:23:21


Editie 47

Het 3e Linds Kampioenschap Boomstamzagen Op zaterdag 13 november is voor de derde en laatste keer het Linds Kampioenschap Boomstamzagen gehouden. Hiermee is het carnavalsseizoen 2010-2011 weer geopend. Het was dit jaar een wedstrijd van nu of nooit. Voor de laatste keer kon worden gestreden om de titel boomstamzager(ster) van het jaar. Ruim 50 teams uit het Leendse verenigings-, bedrijfs- en uitgaansleven hadden zich opgegeven, om in een zo kort mogelijke tijd een schijf van de stam te zagen. Inmiddels was wel duidelijk dat met een goede samenwerking de meeste tijd te winnen is. Maar in het vuur van de strijd viel het in praktijk brengen hiervan niet altijd mee. Ook dit jaar zaten diverse zagen vast in het hout of werd de af te zagen schijf iets breder dan de bedoeling. Uiteraard werd deze driftige strijd fanatiek weergegeven door onze ceremoniemeester William Pompen en assistent Niels van Lieshout. Zij hielden met hun verslagen de gehele zaal op de hoogte van de gemaakte vorderingen en dreven zo de spanning naar ongekende hoogte.

Na een eerste ronde werden dan ook de nodige nieuwe tactieken besproken, om in de laatste voorronde een recordtijd neer te zetten. Uiteindelijk konden na 2 voorrondes, 8 heren teams en 4 damesteams rond middernacht het podium op voor de finale. Via een afvalrace met zagen van wel 1,5 meter werden

de winnaars bepaald. Bij de dames gingen Marianne Vlassak en Mieke van Hastenberg er met het goud vandoor. De tweede prijs ging naar het duo Inge van Mierlo en Sanne van de Sande, gevolgd door Mireille Looijmans en Nikki Verhees (3e plaats). Bij de heren was de gouden boomstam voor Jan Bertens en Leo van Velthoven. Het zilver was voor Willy de Beer en Jan van Meijl en het brons ging naar Hans van der Kruijs en Noud Bierings. Na de prijsuitreiking van deze winnende duo’s werd het eerste bal van dit carnavalsjaar tot in de kleine uurtjes voorgezet. Dit natuurlijk weer onder muzikale begeleiding van dj Frank Groenen. Natuurlijk werd ook dit jaar de nodige aandacht aan de nieuwe prins besteed door middel van het traditionele ‘Prinsraoje’. Er zijn weer vele mogelijke nieuwe prinsen de revue gepasseerd en genoteerd als grote kanshebber. Wie het bij het juiste eind heeft, zal worden bekend gemaakt tijdens het Prinsenbal 2011 op 8 januari.

Dit was het laatste verslag van de kampioenschappen Linds Boomstamzagen. Volgens traditie zal er voor de komende drie jaar weer een ludieke nieuwe opening van het carnavalsseizoen worden bedacht. Gelukkig is het nog lang niet zover en gaan we eerst eens genieten van dit prachtige carnavalsjaar. PROOST!

MOPJE

Een man staat voor de rechter omdat hij zijn vrouw heeft doodgeslagen. Rechter: ‘Dat is een zwaar misdrijf, als u verzachtende omstandigheden kunt aantonen wordt de straf niet zo hoog’. De man: ‘Ze was dom, ik móést haar gewoon doodslaan’. De Rechter: ‘Dat is niet echt een verzachtende verklaring van u, als u niet levenslang achter de tralies wilt zult u met iets beters moeten komen. Waarop de man verklaart: We woonden in een flat. Op de 2e verdieping woonde een gezin met 2 kinderen, het was gewoon zielig. Ze waren heel klein. De zoon van 12 was maar 90 cm en die van 19 was maar 85 cm . Op een dag zei ik tegen mijn vrouw ‘dat is toch zielig hè, die kinderen van het tweede.’ Ja’, zegt mijn vrouw, ‘dat zijn pyrineën ‘. Ik zeg: ‘je bedoelt pygmeeën’. ‘Nee’, zegt ze, ‘pygmeeën dat is wat onder de huid zit waar je sproeten van krijgt’. Ik zeg: ‘dat is pigment’. ‘Nee’, zegt ze, ‘pigment dat is waar de oude romeinen op schreven’. Ik zeg: ‘dat is perkament’. ‘Nee’, zegt ze, ‘perkament is een stukje van iets. ‘Edelachtbare U kunt zich voorstellen dat ik niet van plan was te zeggen dat het fragment is. Ik ging dus in de zetel zitten en las mijn krantje. Plotseling komt mijn vrouw met het volgende, en ik denk: ze is rijp voor het gesticht...’ ‘Schat kijk eens’, ze laat een

Tour d’n Blaos 2010 ’s Morgens vroeg op Dolle Dinsdag waren vrijwilligers en de leden van de Raad van 11 al vroeg paraat met veegmachines en strooizout om de straten van Blaosdonk ijsvrij te krijgen en het marktplein voor de kerk in het bijzonder.

Om 11 uur zou opnieuw de steppenrace voor de kinderen van de basisscholen plaats vinden en dan moet het parcours wel veilig zijn voor de 60 deelnemende kinderen. Precies op tijd stond de gele Pipo wagen gereed voor de muziek en voor de verslaggevers van deze spannende wedstrijd. Het parcours was veilig en er waren zelfs enkele hindernissen ingebouwd. We zagen spannende wedstrijden in verschillende leeftijdscategorieën waar gestreden werd of hun leven er vanaf hing. Ook zagen we prins Jan verliezen van de jeugd prins Maikel en jeugd prinses Evi winnen van prinses Elfrie. Op carnavalsdinsdagmiddag vond traditiegetrouw de Tour d’n Blaos plaats. De tweede editie van “Dweile onder d’n Tôrre”. De deelnemende Blaozers en Blaozerinnekes en andere carnavalsvierders gingen met een winters zonnetje, verspreid over groepen onder leiding van één of meerdere leden van de RV11 en vergezeld van de muziekgroepen Goed Gemutst, BORL, BBC (Eindhoven), Sizamo of Dubbel Trubbel dweilend langs de horecagelegenheden van Blaosdonk. De SOM (Ex-prinsen) vergezelde Prins Jan de 4de en enkele bestuursleden van De Lindse Blaos bij het bezoek aan de Lindse kroegen en aan het verzorgingstehuis `Leenderhof`. Naast de traditionele spellen in iedere horecagelegenheid was er ook in iedere kroeg entertainment. Afsluitend werd op het marktterrein onder De Lindse Blaos onder leiding van ex-Prins Frans Simkens een ‘grande finale’ gehouden met een gezamenlijk optreden van alle deelnemende muziekgroepen, gevolgd door de prijsuitreiking in Blaospaleis De Meent. Ook in 2011 blijft de formule nagenoeg ongewijzigd. De deelnemers worden ingedeeld in groepen met ieder een

eigen kleur en vlag om gezamenlijk, onder begeleiding van een of meerdere blaaskapellen, een eigen route af te leggen langs de deelnemende kroegen van Blaosdonk. Ook dit jaar zijn er prijzen te winnen voor de mooiste individueel of groep, het beste idee, in de categorieën jeugd en volwassenen en de kaartprijs. Het lijkt erop dat de carnaval dinsdag met Dweile onder d’n Torre steeds meer bekendheid krijgt onder de muziek kapellen uit de omgeving. Vorige jaren waren de kapellen Sizamo (Zesgehuchten), Bourgondisch Bras(s) comfort uit Eindhoven, Dubbel Trubbel uit Eindhoven, De Kwelpiepers uit Eindhoven al te gast in Blaosdonk. Voor 2011 hebben we de spontane aanmelding van nog 2 nieuwe buitendorpse kapellen te weten: De Brouwersgatse hofkapel uit Dommelen en Blusswerruk uit Eindhoven. Samen met onze Lindse kapellen (BORL, de SOM, Goed Gemutst en eventuele andere) staan we garant voor weer volop muziek om de deelnemers te vergezellen in een goede gezellige sfeer. Graag zouden we de jeugd (RV 11 2010) van de Koninklijke Fanfare Philharmonie willen vragen om met trommel en trompet mee te doen met ons das hartstikke vet! Hopelijk kan dat door ouders en organisatie mogelijk gemaakt worden, maar zonder instrument meedoen kan natuurlijk ook. We gaan ervan uit dat ook deze nieuwe kapellen een grote en gezellige groep (fans) meenemen om onze Lindse straten en kroegen te vullen tijdens het `Dweile onder d´n Torre`. Carnaval is feest en bij feest hoort (live) muziek we zijn dus blij dat het Lindse carnaval ook weer op dinsdag buitendorps volluk trekt om carnaval te vieren met onze Blaozers en Blaozerinnekes. we zullen er met z´n allen weer een mooi `Dweile onder d´n Torre`van gaan maken, op de oude vertrouwde Tour d´n Blaos carnavals dolle dinsdag. We nodigen dan ook iedereen van harte uit voor het `Dweile onder d´n Torre” op carnavals dinsdag 08 maart 2011. Commissie: Tour d’n Blaos

Vanaf half december tot aan de Carnaval, iedere week:

vertaling van een tekst zien, ze volgt avondschool Frans. ‘Het zonnedak van de handtas was de lerares van pooier 15.’ Ik neem haar oefenboek en zeg: ‘Maar schat, daar staat: ‘La Marquise de Pompadour est la maitresse de Louis XV.’ Dat betekent: De Markiezin van Pompadour was de minnares van Lodewijk de 15e’. ‘Nee’ zegt mijn vrouw, ‘La marquise: het zonnedak, Pompadour: de handtas, la maitresse: de lerares, Louis XV: de pooier.’ Ik zal dat toch weten, ik heb vroeger voor mijn Franse bijlessen een legionair gehad. Ik zeg: ‘je bedoelt een lector’. ‘Nee’, zegt ze, ‘Lector is een griekse held’. Ik zeg: ‘dat was Hector en dat was een Trojaan’. ‘Nee’, zegt ze, ‘Hector is een vlaktemaat’. Ik zeg: ‘dat is een hectare’. ‘Nee’, zegt ze, ‘hectare is een godendrank’. Ik zeg: ‘Dat is nektar’. ‘Nee’, zegt ze, ‘dat is een rivier in zuid-Duitsland’. Ik zeg: ‘dat is de Neckar’. Mijn vrouw: ‘Ken jij dat lied niet ‘Gauw graas ik aan de Nektar, gauw graas ik aan de Rijn’, dat heb ik pas nog met mijn vriendin in de auto in duo gezongen’. Ik zeg: ‘in duet’. ‘Nee’, zegt ze, ‘duet is als twee mannen met een sabel vechten’. Ik zeg: ‘dat is een duel’. ‘Nee’, zegt ze, ‘duel is als een trein een donker gat inrijdt . ‘Edelachtbare...toen heb ik die kandelaar gepakt en...’ Even stilte... Dan zegt de rechter: ‘Vrijspraak! Ik had ze bij Hector al doodgeslagen!’

Radio Blaosdonk Met interviews, Toon aan de telefoon, de carnavalsagenda en de spelshow: “Ik hou van Blaosdonk” Stem af op Radio Horizon 92.9 Mhz en luister op zaterdag tussen 18 en 19 uur. Op de kabel ontvangt u Radio Horizon op 94.4 Mhz en wereldwijd via www. radiohorizon.nl Radio Blaosdonk wordt gemaakt door: Ronald Tax, Erwin Geurts en Niels van Lieshout

Pagina 39 krant2010 .indd 39

27-12-2010 12:23:32


Editie 47 Bruinen zonder zon of zonnebank Dat kan nu veilig en snel! In slechts 10 minuten heeft u een mooie natuurlijke kleur door middel van Spray Bruining. Spray Bruining

e

li e g

An

St. Eloystraat 20, 6024 BS Budel-Dorplein. 0495 491866 06 24511157.

Pagina 40 krant2010 .indd 40

27-12-2010 12:23:41


Editie 47

De Brabantsedag Hè…hè… Eindelijk staat er een stukje over de Brabantsedag in de Lindse Blaospieper. Want het moet maar eens afgelopen zijn met het eeuwig commentaar naar onze vrienden uit Heeze. Al vanaf 1958 trekt de Brabantsedag, of zoals ze dat hier noemen, de Kafdag door de straten van Heeze. En ik denk dat wij te makkelijk commentaar leveren op deze mooie dag, maar misschien komt dat wel omdat wij als Leendenaren er te weinig van af weten. Daarom hieronder een toelichting en een stukje historie over de Brabantsedag.

3 Jaar later, in 1961, besloten hun ouders om te stoppen met hun Oude Ambachten en Gebruiken als strodekker, mutsenwasser en mutsenmaaksters en lieten ze al het oude verroeste gereedschap over aan hun zonen die inmiddels verhuisd waren. Eigenlijk konden de jongens niets met deze oude troep beginnen maar toch zijn ze met de platte kar weer door Heeze getrokken om deze roestige staalhoop op te halen. Heel Heeze had hier natuurlijk over gehoord en was langs de kant gaan staan om dit schouwspel te komen bekijken.

In 1958 is het allemaal begonnen met een Boerenovertrek. Een boerenovertrek is het overtrekken van het ouderlijk huis naar een nieuwe woning. Er waren drie vrienden uit Heeze die gingen verhuizen van de ene kant van Heeze naar de andere kant van Heeze en heel hun spullen en ‘rotzooi’ van thuis mee wilden nemen. Om niet te vaak op en neer te moeten rijden besloten ze heel de zooi die ze bezaten op een grote platte kar te gooien. De Brabantsedag was geboren.

In 1967 kwam het Circus Jeroen Bosch naar Heeze. Omdat er natuurlijk dieren bij dit circus zaten, maar de mensen van het circus zelf niet genoeg stro bij hadden waar de dieren op konden liggen en de drie vrienden uit Heeze toevallig net het Kaf van het Koren hadden gescheiden, werden zij weer opgeroepen. Zij laaide het afvalproduct ‘kaf’ op de platte kar en trokken weer van de ene naar de andere kant van Heeze om het kaf af te leveren bij het circus. Omdat er een circus in het dorp was,

stond er ook veel volk van buiten Heeze langs de kant van de weg. Ze zeggen dat in dit jaar ook de benaming ‘Kafdag’ is ontstaan.

kant van het dorp naar de andere kant en laden ze al het oud papier op hun platte kar waarvoor ze riant werden beloond door de gemeente.

Een paar jaar later kregen de vrienden verkering met plaatselijke dames en in 1977 ging het van “Houen en trouwen”. Voordat er getouwd kon worden moesten de mannen natuurlijk meegenomen worden voor een heuse vrijgezellenfeest. Weer werd de platte kar tevoorschijn gehaald, werden de mannen heel lelijk geschminkt, kregen ze de meest gekke kleren aan (waar ze normaal gesproken niet mee over de straat zouden durven) en werden zo op de platte kar door het dorp gereden. Omdat iedereen de drie vrienden voort wel kende was er veel volk naar buiten gekomen om de mannen uit te lachen.

1994 was Te gek voor Woorden, dus… *geen woorden*

In 1981 werd de wereld allemaal wat luxer en ook Heeze ontging dit niet. Waar mensen vroeger veel boeken lazen, werd er nu veel tv gekeken. Daardoor kwamen een hoop Boeken op Straat te liggen. De gemeente betaalde de drie vrienden met hun platte kar veel geld om deze boeken weer allemaal van de straat af te halen. En zo reden de mannen dus van het ene

De laatste paar jaren zijn de platte wagens nog steeds te zien tijdens dit jaarlijks terugkerend evenement. Maar i.v.m. de hoge kosten omtrent dit gebeuren moest er een sponsor gezocht worden. En Heeze mag zich gelukkig prijzen met één hele grote materiaal sponsor waar iedere bouwgroep terecht kan voor de materialen die gebruikt worden voor het bouwen van hun wagens. Het gaat hier om het bedrijf met die rode containers, gevestigd op het industrieterrein in Heeze. Zo. Ik hoop, nu jullie wat meer weten over de achtergrond en historie van de Brabantsedag, dat er ook wat meer respect uitgaat naar dit grote en dure evenement. Tenslotte betalen we hier allemaal aan mee, dus wat meer eerbied mag ook wel… Een Dorpsgenoot

Jeugdcarnaval

2009 - 2010 Afgelopen Carnaval hebben we weer eens ervaren dat de fanfare niet alleen muzikaal iets in de mars heeft, maar ook een spetterend jeugdcarnaval kan organiseren. Vooral het jeugd prinsenbal was muzikaal een hoogstandje. Mede dankzij de toomloze inzet van de ouders van de jeugdraad de diverse commissies en de geweldige muzikale act van het jeugdorkest. Verder willen we alle leden bedanken die ondanks een erg druk programma toch hun steentje hebben bijgedragen om van dit jeugdcarnaval een geweldig feest te maken. Bedankt c.v. De Lindse Blaos voor de prettige samenwerking en de geboden gelegenheid om dit feest te mogen organiseren. Bedankt medewerkers van de Meent voor de prettige samenwerking. Tot slot bedanken wij prins Maikel prinses Evi adjudant Wilco en de gehele jeugdraad van Elf. Namens organisatie Jeugdcarnaval van de Fanfare.

Dames RV 11 Mogen wij ons even voorstellen, wij zijn de dames van de Rv11. Zoals je ziet zijn we met z’n veertienen, dus er zijn ook enkele vrijgezellen bij de Rv11. We hebben met de jaarvergadering afscheid genomen van Melony en Marijke, die we bij deze nogmaals bedanken voor hun inzet en gezelligheid. Er zijn twee nieuwe dames bijgekomen nl. Robbin en Angelien, die wij bij deze hartelijk welkom heten. Binnen de vereniging heeft iedereen zijn taak. Enkele dames zitten in de commissie jeugdcarnaval. Deze hebben vorig jaar nieuwe capes gemaakt voor de jeugd Rv11 en dit jaar zijn er nieuwe capes gemaakt voor de jeugdprins, jeugdprinses en jeugdadjudant. Ook in de commissie prinsenbal, receptie,

versiering en begeleiding dansgarde zijn we vertegenwoordigd. Tevens jureren wij de jeugdoptocht, zorgen voor koffie en broodjes na het prinsenbal bij de prins of het prinsenpaar, plakken de buttons voor de Tour d’n Blaos en helpen De Meent mee opruimen na iedere activiteit. Zo zie je maar, er komt meer bij kijken dan alleen feesten, maar we doen het met veel plezier want het is altijd erg gezellig. De voorbereidingen voor carnaval 2011 zijn al in volle gang en wat ons betreft gaat het weer een grandioos feest worden. Namens ons allen wensen wij iedereen een gezellige carnaval. De Dames van de Raad van Elf

Pagina 41 krant2010 .indd 41

27-12-2010 12:23:52


Editie 47

Pagina 42 krant2010 .indd 42

27-12-2010 12:24:07


krant2010 .indd 43

27-12-2010 12:24:15


Editie 47

DE REDACTIE VAN DEZE BLAOSPIEPER WENST IEDEREEN EEN FLITSEND EN GEZOND 2011

Pagina 44 krant2010 .indd 44

27-12-2010 12:24:22


Editie 47

De Blaospuzzel Beste Blaozers en Blaozerinnekes, Dit jaar weer een hele andere puzzel dan voorgaande jaren. Dit jaar doen we een beroep op jouw kennis van de Lindse taal. Geef de juiste (Nederlandse) omschrijving van de volgende Lindse woorden:

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

laeie mens zô mêr hortje reujpe dikstentied litse gallege tèès besniete licheluk

E-mail de oplossing naar puzzel@delindseblaos.nl . Je kunt de oplossing ook “analoog” (op papier) inleveren op het adres: Breedvennen 56 Blaosdonk. Als meerdere deelnemers alle antwoorden goed hebben wordt via loting de winnaar bepaald.

Deze vindt plaats tijdens de opening van het Carnaval in Blaospaleis De Meent. De prijs is € 11,00 +€ 11,00 +€ 11,00 +€ 11,00 +€ 6,00

Commissies 2010-2011 Versiering Kaartverkoop Krant Openingsbal Prinsenbal Jeugd Techniek Optocht Heilige Mis Tour d’n Blaos Tonpraot Receptie Opening Radio Blaosdonk Podium Prinsenwagen Fotograaf Folders Website

Inge van Mierlo Peter van Dijk Pieter Maas Maurice vd Sande Robert Verbeek Piet Looijmans Quint Schellekens Hans Hulsen Pieter Maas Robert Verbeek Peter Liebregts Ad Kees Piet van Mierlo Ronald Tax Ad Kees Ad Kees Ronald Tax Johan Bax Ronald Tax

Den Bleije Mens en den Zwartkeker T’ lève kan zô schon zin, âs ge âs unne bleije mens dur ut lève kaant gao. Ge stat smèrreges up , en de zón scheent. Bleij dè ge kaant gan wèrreke stapte up oewe fiets. De veugelkes fleujten , dè oew orre der van toete. De collega’s zin bleij dè ze oe wir zieje, en ge hed der zin in wir ân de slag te gao. Up ’t wèrrek lopt alles âs nen trein, en oewe bas is ôk heel tevreeje .

Carnavalsbaby Joep Joep Geerings is geboren op zaterdag 13 februari om 11:52 uur. Het prinsenpaar stond om 14:00 uur al op de stoep.

Ge hed tuus unne hille goeie mens , en de kientjes paase goe up. Âs unne bleije mens kaande bleij zin meej van die heel kleijn dinge. Bij nen bleije mens is ut glaas altied hallef vol in de plats van hallef leejg. Um de batterij

aaf en toe us up te laoje gôide aaf en toe alle remme los en gèèfde um es goe van ketoen. Ge kaant der dan wir un tietje teejge, en hed nog wâ naopret van dieje gezellige naovend. Toch kumde ôk nog wal us unne zwartkeker teejge. Zonne mens die maauwt dèttie te veul alleen is, niemes um hèllept of dèttie zôveul moet wèrreke, en te wènnig beurt. Den bas deugt ôk nie , die makt alleen mèr misbreujk van um. Zonne mens die dan ôk nog altied pech heej. Zunne fiets steej slap âs ie net weg wil reije, en âs ie dan gemakt is règent ut netuurlek ôk wir. De koffiebus is leejg âs ie koffie wil gan zette, en ut pepier is up âs ie nèr de wc wil gao. Ge zotter zôwâ meejeleije meej kreejge meej zonne mens. Toch inne keer per jaor is ut anders, meej de carnaval. De zwartkeker kiekt ut meschien net wâ langer ân, âs dieje bleije mens, maar up zonne dag zin ze allebeij ut zèllefde. Meej de carnaval praote we meej iedereen, lache we meej iedereen en drinke we der inne meej mekaar. We kanne meej die daog krèk wâ meer van mekaar verdraoge. Dan zin we wir allemal geliek. De moraal van dit verhaal: WAAR UT MAR ALTIED CARNAVAL

Pagina 45 krant2010 .indd 45

27-12-2010 12:25:08


Editie 47

UITSLAGEN 2010

Optocht 2010 WAGENS 1e prijs Alles van stal voor carnaval 2e prijs Gestrand in sprookjesland 3e prijs Fistbisten: 11 jaar als een trein 4e prijs We richten op carnaval 5e prijs New kids on the partyboot 6e prijs S(ch)lager-Festival 7e prijs Bananenbar

STEPPENRACE

CV de Lolmakers C.G. Smeerkezen C.V. De Fistbisten C.V. Goed Gek Wagenbouwers `t Bultje C.G de Plekzakken C.V. De Mafketels

GROTE GROEPEN 1e prijs Crisis ten top, meej carnaval dur wir bovenop 2e prijs ER ZIT GEEN SCHOT IN ! 3e prijs Wij houden de spanning erin 4e prijs De prinsen familie

Buurtschap Strijp Buurtschap Oostrik OBELISK Familie van de prins

KLEINE GROEPEN 1e prijs Rijdende Rechter in Lind 2e prijs Ook al vangen we bot, we bouwen toch os eigen v(f)isje 3e prijs Hermenieke van niks 4e prijs Toppers

Peer, Jan & Marga C.V. Ninix Breedvennen Toppers

INDIVIDUELEN 1e prijs Schots en Schif 2e prijs Prins op het witte paard 3e prijs Wân Circus 4e prijs Wij poeieren iedereen af. 5e prijs Paniek-zaaiers

Twee schotse blaozers Ingrid van Breugel Clowntje teckel-temmer Inge en Chantal Jan en Sjan

BESTE SPELER C.V. De Smeerkezen met “Gestrand in sprookjesland” (startnummer 22).

Steppenrace – Groep 1 en 2 1e prijs Dirk Bekkers 2e prijs Elle Bijnen 3e prijs Fleur Valent Steppenrace – Groep 3 en 4 1e prijs Chiel Galama 2e prijs Dito van Alphen 3e prijs Tom Beemer Steppenrace – Groep 5 en 6 1e prijs Jules Nijpels 2e prijs Joost van Eert 3e prijs Thomas Schutte Steppenrace – Groep 7 en 8 1e prijs Koen Bekkers 2e prijs Jeugdprinses Evi 3e prijs Kevin Dierking

TOUR D’N BLAOS DWEILE ONDER D’N TÔRRE Mooiste groep Volwassenen 1e prijs Computertekens ‘Imoticons’ 2e prijs Weer van Weert Mooiste groep Jeugd 1e prijs Karnaval aan de rol 2e prijs Tony van de Win-ers

PUBLIEKSPRIJS C.V. De Smeerkezen met “Gestrand in sprookjesland” (startnummer 22). IK HOU VAN BLAOSDONK-WISSELBEKER C.G. De Plekzakken

Mooiste Jeugd Individueel 1e prijs Voor het lapje houden 2e prijs Ik ben me er eentje

Jeugdoptocht

Beste Idee Volwassenen 1e prijs De cowboys 2e prijs BlaosVaria Blaosdonk

WAGENS

Beste Idee Jeugd 1e prijs

De kleine trommelaar van BORL

Kaartprijzen 1e prijs

Drie Musketiers

1e prijs 2e prijs

Buurtschap Obelisk Buurtschap Strijp

Wij houden de spanning erin Crisis ten top, meej carnaval dur wir bovenop

JEUGD 1e prijs 2e prijs 3e prijs 4e prijs 5e prijs 6e prijs 7e prijs 8e prijs 9e prijs 10e prijs 11e prijs 12e prijs 13e prijs 14e prijs 15e prijs 16e prijs 17e prijs 18e prijs 19e prijs 20e prijs 21e prijs 21e prijs

The Trendy Girls. Prinses Elfrie zet de bloemetjes buiten met carnaval 2010 This is it. Op zoek naar Prins Maikel Gijs, Britt, Roel en Maikel. Boekenwormen Maud en Puck. De zoutstrooiers K2. We doen een gooi naar de prijzen C.V. Ninix Ook al vangen we bot, we bouwen ons eigen v(f)isje De clownen. Met carnaval gaan we uit ons dak De strooimennekes. Meej carnaval kunde hosse en lalle, zonder te valle Maud en Ellen Bijnen. Snoepie en lekker ding Anne, Lisa en Amber. Al wâ aauwer of nog kind, vier samme en eensgezind carnaval in Lind

Jules en Thomas. Alle lekkers komt van Bekkers Rens en Douwe. Ook Lind heej het voor elkaar. Zo komt het plastic bij mekaar Chantal. Ik laat me nie voor het lapke houden. Ik vier carnaval gewoon in Lind Kees de Buschauffeur. In Lind geen busstop, dan laai ik ze wel op Bertine. Ik loop voor paal Krek ja, eten wat de pot schaft. Wij krijgen tegenwoordig heel wat op ons bord Gert-Jan en Giel. Iets lekkers van Bekkers De commandanten. Na carnaval zijn wij helemaal uitgeblust SMS-meiden. Wij gaan dur het Lind Vriendengroep 3b Wij blaozen de gogo nieuw leven in Opa en Oma Van Lieshout en kleinkinderen. Als de ouders zitten aan de bar, trekken opa en oma de kar De Kozakken Overwinteren in Lind

Inschrijven grote- of kleine optocht via de website: www.delindseblaos.nl. Onder het kopje “Aankondigingen”.

De Wagen-bouwers bedanken alle sponsoren die de Carnavals-optocht in Lind mogelijk maken!

Pagina 46 krant2010 .indd 46

27-12-2010 12:25:29


krant2010 .indd 47

27-12-2010 12:25:37


krant2010 .indd 48

27-12-2010 12:25:44

47e%20blaospieper%202011  
47e%20blaospieper%202011  

http://historie.delindseblaos.nl/images/Documenten/Blaospieper/47e%20Blaospieper%202011.pdf

Advertisement