Page 1

Kraainem • jaargang 13, nr 9 • NOVEMBER 2012 • maandelijks tijdschrift (niet in juli-augustus) Uitgave van gemeenschapscentrum de LIJSTERBES en vzw ‘de Rand’

België - Belgique P.B. - P.P. 1950 Kraainem I BC 3352

2-3 Kerk in volle glorie na restauratie 8-9 Dwars door Kraainem Juf Lydia Dierckx

10-11 10 jaar De Zonderlingen © TDW

afgiftekantoor Kraainem 1 P 005212

de lijsterbes


Architect de Ghellinck over de restauratie van de

Kerk hersteld in volle

2

Š Tine De Wilde

Wie vandaag in stijl wil trouwen, kan rustig onder de kerktoren blijven. De Kraainemse Sint-Pancratiuskerk is grondig gerestaureerd en ligt er stralend bij. Architect Guillaume de Ghellinck coĂśrdineerde het project en wijdt ons in in de schoonheid van een ramskop, de jurken van Maria en het charter van VenetiĂŤ.


Sint-Pancratiuskerk

glorie ‘De geschiedenis van de kerk is eigenlijk de geschiedenis van Kraainem en omgekeerd. Beide kenden hun ups en downs en hadden te lijden onder oorlogen en epidemieën. Tijdens de archeologische opgravingen stuitten we soms op raadsels. Was de kerktoren met zijn dikke muren oorspronkelijk een verdedigingstoren? Werd er een dorp gebouwd rondom de toren of bouwden de dorpelingen die pas achteraf? Ik vind het alleszins erg interessant om te onderzoeken waarom een historisch gebouw net op die ene plaats is neergezet.’ Kerk van eeuwen en stijlen De filosofie achter de restauratie was om de Sint-Pancratiuskerk in zijn laat achttiende-eeuwse staat te herstellen. ‘Pas toen kreeg de kerk zijn harmonieuze, symmetrische vorm’, verklaart de Ghellinck. ‘Voor die datum was het gebouw eeuwenlang een work in progress. De romaanse westertoren staat er immers al van in de twaalfde eeuw en hoorde oorspronkelijk bij een eenvoudig, eenschepig kerkje. De zijbeuk aan de noordkant kwam er pas later bij, net als het gotische koor. We vermoeden dat de kerk vlak voor de grote aanpassingen in 1770 een hele tijd gesloten was omdat ze in een slechte staat verkeerde. De grote ommekeer kwam er dus even later: door de toevoeging van de zuidelijke zijbeuk en een classicistisch interieur werden zowel binnen- als buitenkant een harmonieus geheel.’ Het heeft maar een haar gescheeld of van al dat moois was vandaag niet veel meer overgebleven. ‘In de negentiende eeuw lagen er grootse renovatieplannen op tafel. Geheel in de mode van die tijd wilde men de kerk ombouwen in neoromaanse stijl. Gelukkig bleef het uiteindelijk bij enkele kleinere interventies: de doopkapel en een berging tegen de noordgevel van het koor werden toegevoegd, en de ramen van het schip werden veranderd.’ Restaureren in Vlaanderen Dat de kerken in Vlaanderen er goed bij staan, danken we volgens de Ghellinck aan het charter van Venetië en aan de Vlaamse Monumentenwacht. ‘In 1964 legde men in Venetië internationale richtlijnen vast over het restaureren en bewaren van waardevolle gebouwen. In het charter onderstreept men de noodzaak om monumenten regelmatig te onderhouden. In Vlaanderen is het de vzw Monumentenwacht die hierop toeziet. Ze brengen regelmatig een bezoek aan elk beschermd bouwwerk en maken een verslag van de staat waarin het zich bevindt.’ Dat verslag komt dan weer de restaurateurs van pas. ‘Aan de restauratie van elk historisch gebouw, ook dat van Kraainem, gaat een grondig onderzoek vooraf. We bekijken uiteraard de analyse van Monumentenwacht. Daarnaast bestuderen we de archieven met historische informatie en gaan we ter plaatse om een materieelwetenschappelijke

studie uit te voeren: we schrapen bijvoorbeeld verflagen af en kijken welke kleuren eronder zitten. Ook uit de stenen kun je veel afleiden, bijvoorbeeld uit de manier waarop de stenen gehouwen zijn, hoe de randen zijn afgewerkt ... Vervolgens worden de plannen getekend: eerst van de bestaande toestand en vervolgens van het restauratieproject.’ De Ghellinck legt uit hoe het charter van Venetië in de Sint-Pancratiuskerk werd gevolgd. ‘Een eerste regel luidt: respecteer het monument. Om dat te kunnen, moet je het gebouw eerst goed bestuderen en begrijpen in samenwerking met experten. Uiteindelijk besloten we, samen met het Vlaams Agentschap voor Onroerend Erfgoed, om de kerk haar uitzicht van onmiddellijk na de verbouwing van 1770 terug te geven: dat was de meest respectvolle optie. Deze interventie is het meest zichtbaar in het gewitte koor.’ Een andere regel van het charter is volgens de Ghellinck minder evident: iedere tussenkomst moet omkeerbaar zijn. In Kraainem bleek dit niet altijd mogelijk. ‘De vloer van de kerk, die op een zandbed lag, was verzakt. We hebben hem bijgevolg moeten wegnemen tot op 50 centimeter diepte. Uiteraard gebeurde dit onder leiding van archeologen, die alles hebben opgemeten. Onder de vloer vonden we een aantal skeletten die ooit op die plek begraven werden, vergezeld van muntstukken of riemgespen. Dat leverde weer interessante geschiedkundige informatie op.’ Slanke Maria Architect de Ghellinck is tevreden over de samenwerking met de pastoor, de kerkfabriek en de gemeente. ‘De restauratie van de Sint-Pancratiuskerk werd in zijn geheel aangepakt, en dat is een zeer goede zaak. Niet alleen het gebouw, maar ook het historische meubilair, de schilderijen en de beelden werden onder handen genomen. Daardoor is het resultaat zo mooi.’ De beelden van Sint-Pancratius, Sint-Antonius en Maria werden in gespecialiseerde ateliers gerestaureerd. ‘Maria had nog een leuke verrassing voor ons in petto: onder de vele lagen kleren die ze processie na processie opstapelde, bleek ze een jurk te dragen uit Mechels goudleer. Omdat die jurk jarenlang bedekt bleef, is ze zeer goed bewaard. Vanaf nu zal Maria enkel nog dit mooie lederen kleed dragen, waardoor ze een beetje slanker is geworden,’ lacht de Ghellinck. En wie de schone heilige maagd mee naar huis wil nemen, is eraan voor de moeite. ‘Het beeld staat nu achter glas en de hele kerk is brand- en inbraakveilig gemaakt.’ Ramskop Een klein detail in de Kraainemse kerk draagt de sympathie weg van de Ghellinck. ‘Ik hou erg van de ramskop op het kapiteel aan de ingang van de kerk. Op de kop staan schorpioenachtige insecten afgebeeld. Het is een preromaans voorwerp zonder religieuze functie, af komstig van een ander bouwwerk. Hij staat nu op een lage kolom uit cement, maar zo’n halve meter onder de grond vonden we de oorspronkelijke stenen sokkel. Een fijn element in dit schattige kerkje. De Kraainemnaren mogen gerust trots zijn op hun patrimonium.’ Joke Bellen 3


verenigingsnieuws Kraainem carnaval Weekendrestaurant zaterdag 24 en zondag 25 november zaal Cammeland Mogen we eens niet bescheiden zijn? Mogen we eens stoefen? De jaarlijkse carnavalsstoet, die de zaterdag na Aswoensdag door de straten trekt, is een van de activiteiten die het meeste volk lokt in Kraainem. Kleurrijke carnavalsgroepen en prachtige showbands animeren de toeschouwers. Door de jaren heen hebben we inspanningen gedaan om de carnavalsstoet uit te bouwen tot een evenement waarop de vele nationaliteiten die onze gemeente telt, samen kunnen genieten. De positieve reacties zijn voor ons een stimulans om verder te doen. We zijn met volle moed begonnen aan de voorbereiding van de 34e carnavalsstoet op zaterdag 16 februari. We rekenen op de financiële steun en medewerking van de gemeente, maar we hebben ook jouw steun nodig. Daarom nodigen we iedereen uit op ons jaarlijkse weekendrestaurant tijdens het laatste weekend van november. We rekenen op je aanwezigheid. Het weekendrestaurant vindt plaats op: zaterdag 24 november van 17 tot 22 uur zondag 25 november 2012 van 11.30 tot 15 uur

Ziekenzorg Kraainem Sinterklaasfeest zondag 2 december 14 uur – GC de Lijsterbes We starten ons jaarlijkse sinterklaasfeest met een aperitiefje om 14 uur, gevolgd door een optreden van het Violet & Bochabela String Orchestra. Dit gezelschap bestaat uit jeugdige muzikanten die muziek brengen voor jong en oud. Als afsluiter serveren we koffie en taart. Vrienden en sympathisanten van zieken en ziekenzorg zijn van harte welkom. Om de onkosten te helpen dekken, wordt een bijdrage van 6 euro gevraagd aan de deelnemers. Je kan tot 26 november inschrijven bij de ziekenbezoekers.

wekelijkse activiteitenkalender maandag 13.30 tot 16.30 Hobbyclub Kreativa Creatief handwerk Zaal Cammeland 20.00 tot 22.00 Koninklijke Fanfare Kunst & Vrijheid Repetitie Zaal Cammeland dinsdag 13.00 tot 17.00 kantatelier ‘de Lijsterbes’ (tweewekelijks) GC de Lijsterbes 14.00 OKRA Trefpunt 55+ Kraainem Wandeltocht (elke laatste dinsdag van de maand) Vertrek: parking Cammeland 18.30 tot 19.30 Turnkring KnA Funky Jazz Kids (8 tot 14 jaar) GC de Lijsterbes

4

19.30 tot 20.30 Turnkring KnA Zumba GC de Lijsterbes 20.30 tot 21.30 Turnkring KnA Funky Jazz (gemengd + 14 jaar) GC de Lijsterbes 20.45 tot 22.00 ZVC Mikra Competitie zaalvoetbal thuiswedstrijden Sporthal Kraainem woensdag 9.20 tot 11.30 Myriam Goetghebuer Stretchinglessen voor volwassenen en senioren (niet tijdens schoolvakanties) Sporthal Kraainem

14.00 tot 16.00 GC de Lijsterbes Creatieve kinderateliers voor kleuters van 3 tot 6 jaar (niet tijdens schoolvakanties) GC de Lijsterbes 14.00 tot 16.00 GC de Lijsterbes Creatieve kinderateliers voor kinderen van 6 tot 8 jaar (niet tijdens schoolvakanties) GC de Lijsterbes 14.00 tot 16.00 Magda Calleeuw Tekenlessen (12 tot 16 jaar) Zaal Cammeland 18.00 tot 21.30 Turnkring KnA Recreatieve gym (vanaf 3 jaar) Sporthal Kraainem 19.00 tot 22.00 Aquarelatelier ‘de Lijsterbes’ Cursus ‘aquarel en andere waterverftechnieken’ (niet tijdens schoolvakanties) GC de Lijsterbes

19.30 tot 20.30 Turnkring KnA Fitness – BBB GC de Lijsterbes 20.00 tot 21.30 Turnkring KnA-Venkra Vendelzwaaien - gevorderden Sporthal Kraainem 20.30 tot 21.30 Turnkring KnA Pilates GC de Lijsterbes donderdag 11.00 tot 14.00 OCMW-Kraainem Resto & Co Cammeland 13.00 tot 16.00 Aquarelatelier ‘de Lijsterbes’ Cursus ‘aquarel en andere waterverftechnieken’ (niet tijdens schoolvakanties) GC de Lijsterbes


Resto & Co Week van de Smaak donderdag 22 november 14 tot 15.30 uur - zaal Cammeland Van 15 tot 25 november is het opnieuw de Week van de Smaak. Resto & Co neemt voor de vierde maal deel aan dit initiatief. Op donderdag 22 november zorgen onze deelnemers en vrijwilligers voor een lekkere namiddag met ‘smaken van thuis’. Kom gerust eens proeven. Wie graag een handje helpt, kan contact opnemen met M. Verheyden via 02 719 20 76.

Resto & Co Verslag: bezoek aan de Druivenstreek Donderdag 6 september bracht Resto & Co een bezoek aan de Druivenstreek. Om 10 uur vertrokken we met een busje naar Jezus-Eik, waar we de druivenserre en de wijnkelder van het familiebedrijf Soniën konden bekijken met een woordje uitleg. Uiteraard hoorde er ook een kleine degustatie bij. Samen met de gids vervolgden we onze weg naar het nieuwe bezoekerscentrum Dru!f in het hartje van Overijse, waarna we proefden van een middagmaal op basis van streekproducten. Na de middag genoten we van een rondrit langs Maleizen en la Hulpe. Dankzij het fijne gezelschap en het zonnetje werd het een zeer geslaagde uitstap.

14.00 tot 18.00 OKRA Trefpunt 55+ Kraainem Kaartnamiddag Zaal PUK 19.00 tot 22.00 Aquarelatelier ‘de Lijsterbes’ Cursus ‘aquarel en andere waterverftechnieken’ (niet tijdens schoolvakanties) GC de Lijsterbes 19.00 tot 22.00 Filakra – O. Bonnevalle Ledenvergadering (eerste donderdag van elke maand) Zaal Cammeland

zaterdag 9.00 tot 10.30 Turnkring KnA Recrea ritmische gym (specialisatie, na test) Sporthal Kraainem 9.00 tot 10.30 Turnkring KnA Recrea jongeren jump team (specialisatie, na test) Sporthal Kraainem 9.00 tot 17.00 Tennisclub De Kamme Jeugdlessen (vanaf 6 jaar) Terreinen bij de sporthal

21.00 tot 22.00 Mikra Old Timers Vriendschappelijk zaalvoetbal 35+ Sporthal Kraainem

10.00 tot 12.00 Turnkring KnA Recrea art-gym dames (specialisatie, na test) Sporthal Kraainem

vrijdag 18.00 tot 20.00 OKRA Trefpunt 55+ Kraainem Gemeenschapsdansen Zaal PUK

10.30 tot 12.00 Turnkring KnA Demo gym team (selectie) Sporthal Kraainem

Vriendinnen-KAV en Parochie Kraainem Dvd-voorstelling: A glimpse of eternity dinsdag 13 november 14 uur - zaal PUK Wat gebeurt er als wij sterven? Niemand weet het. Toch zijn er mensen die op de rand van de dood ‘iets gezien’ hebben, ‘iets ervaren’ hebben. Een van die mensen is Ian McCormack. Zijn waargebeurde verhaal krijg je te zien in de dvd A glimpse of eternity/Een blik in de eeuwigheid. Het eerste deel geeft zijn ervaring weer, het tweede deel is zijn eigen christelijke reflectie op heel het gebeuren. Vooral het eerste deel kan een basis zijn van gesprek en uitwisseling, over wat je zelf denkt of ervaart over het leven na de dood of over de ervaringen van nabijheid met geliefde overledenen. Ian snorkelde aan de kust van het eiland Mauritius, toen hij werd gebeten door een dodelijke kubuskwal. Nadat hij aankwam in het ziekenhuis is hij even echt ‘dood’ geweest. Zijn dood werd de deur tot het ware leven. Zijn verhaal verbaast mensen over de hele wereld. Ian woont nu samen met zijn vrouw en drie kinderen in Groot-Brittannië. Hij reist over de hele wereld om te vertellen over de persoon die het licht aan het einde van de tunnel zag. Prijs: 2,50 euro (voorstelling en gezellig samenzijn inbegrepen) Na de vertoning volgt een fotovoorstelling van de restauratiewerken van de kerk. De foto’s werden genomen door Z.E.H. Van Zulpele.

10.00 tot 11.00 Turnkring KnA-Venkra Vendelzwaaien (beginners vanaf 8 jaar) Sporthal Kraainem 11.00 tot 12.00 Turnkring KnA-Venkra Vendelzwaaien (gevorderden) Sporthal Kraainem 12.00 tot 13.00 Mikra Badminton voor jongeren vanaf 6 jaar (3 x per maand) Sporthal Kraainem 13.00 tot 14.30 ZVC Mikra Zaalvoetbal voor jongeren vanaf 6 jaar (3 x per maand) Sporthal Kraainem zondag 9.00 tot 12.00 Filakra – O. Bonnevalle Ledenvergadering (elke derde zondag van de maand) Zaal Cammeland

14.00 tot 17.00 Chiro BAM (van 6 tot 12 jaar) Chirolokalen, Zaventemseweg 6 18.00 tot 19.00 ZVC Mikra Competitie zaalvoetbal Thuiswedstrijden Sporthal Kraainem 19.00 tot 21.00 Mikra Badminton recreatief voor volwassenen (3 x per maand) Sporthal Kraainem Websites verenigingen www.mikra.be www.kna-kraainem.be www.sportraad-kraainem.be www.delijsterbes.be/nl/ verenigingen

5


TERUGBLIK

Uit het Kraainemse verleden (97) Toen men nog wist wie begraven werd ... Wat oude bidprentjes ons leren

Toen we de vorige bijdragen over sterven en begraven voorbereidden, schoot ons plots het idee te binnen om onze verzameling Kraainemse bidprentjes eens boven te halen, in de hoop er iets interessants in te ontdekken. En inderdaad. Na wat zoek- en snuffelwerk stelden we vast dat de bidprentjes eigenlijk heel veel te vertellen hebben. We willen ons echter beperken tot de periode 1870-1900. naderen, stellen we echter vast dat het gebruik om zo vroeg te begraven niet verdwijnt, maar dat de begrafenis en de lijkdienst meer en meer op dezelfde dag plaatsvinden. Dan wordt de formule ‘de plechtige lijkdienst gevolgd door de begrafenis’ toegepast. In het algemeen startte de uitvaartdienst om 9 uur, hoewel het niet uitzonderlijk was dat er ook om 8 uur een plechtigheid plaatsvond. De diensten om 10 en 11 uur getuigden van een belangrijke status van de overledene. Daarbij was de prijs natuurlijk een doorslaggevend element. De uitvaartplechtigheid werd voorafgegaan door de vigilie, die een half uur voor de dodenmis begon. Dit was een kort officie met gebeden en psalmen voor de overledene. Petronella Victoria Bienie stierf in Kraainem op 19 februari 1871. ‘Hare begrafenis heeft plaats gehad den 22 Februarij 1871 ten 9 ure, en hare uitvaart zal aldaar geschieden den 16 Meert, ten 9 ure.’ Petrus Judocus Verhoogen overleed – eveneens in Kraainem – op 7 september 1878 ‘in den ouderdom van 73 jaren 5 maanden en 9 dagen. De lijkdienst voorafgegaan van de vigilie gevolgd van de begrafenis, zal plaats hebben op maandag 9 September 1878, om 9 ure ’s morgens.’ Wat opvalt, is dat de begrafenis snel na het overlijden volgt; in deze gevallen al op de tweede of de derde dag na het heengaan. Dit lijkt ook de algemene regel. Een informant verklaarde dat een overledene binnen de 72 uur begraven moest worden.

6

Een uitzondering is het overlijden van Guillielmus Vanhoudenhoven uit Sint-Stevens-Woluwe. De man overleed op 3 september 1895. Op het bidprentje lezen we onder meer dat ‘de lijkoverlezing zal plaats hebben in de parochie van Sint-Servaas op Woensdag 4 September, om 5 ure.’ Guillielmus werd dus wel heel snel begraven, namelijk de volgende dag. Bij zijn begrafenis werden de kerkelijke plechtigheden tot een minimum herleid: een lijkoverlezing of de absoute volstonden. Een ander opvallend gebruik is dat de begrafenis en de uitvaart of lijkdienst in de kerk niet noodzakelijk samen vielen. De begrafenis volgde heel vlug op het overlijden. Wellicht was dit om hygiënische redenen. De huizen waren immers meestal klein en dichtbevolkt. Naarmate we de eeuwwisseling

Na de uitvaart en de begrafenis volgden soms nadiensten en missen voor de zielzaligheid van de overledene. Deze missen werden aangevraagd door de familie, vrienden of broederschappen en startten soms zeer vroeg in de ochtend. Zo lezen we op het bidprentje van P.J. Verhoogen: ‘Een tweede dienst van wegens het broederschap van den H. Pancratius zal plaats hebben op dijnsdag 10 September om 6 ure, in dezelfde kerk. De achtervolgende dagen zal er eene mis geschieden ten 6 ure ’s morgens in de kerk van Kraainem tot lafenis zijner ziel.’ Dat deze missen zo vroeg geprogrammeerd stonden, was niet abnormaal. De mensen gingen toen ook vroeg aan het werk. Als iemand van een broederschap overleed, liet iemand van deze kerkelijke vereniging een mis opdragen.


Zo was er het broederschap van de H. Pancratius, van O.L.V. onbevlekt ontvangen, van O.L.V. van Scherpenheuvel, enzovoort. Dit zijn slechts enkele informatieve gegevens uit de bidprentjes. Over de bijkomende tekst en de af beelding zelf, hadden wij het niet. We zien wel een evolutie. De vraag is of we de naam bidprentje vandaag niet moeten vervangen door herinneringsfoto. Vanwaar komen de bidprentjes? We steken ons licht eerst op bij Guido Gezelle (1830-1899). In het werk dat in 1999 door Lannoo werd uitgegeven naar aanleiding van honderd jaar Guido Gezelle, vind je een summiere geschiedenis van de bidprentjes, gebaseerd op het verhaal van L. Slosse, pastoor in Kooigem (Kortrijk). Deze priester bezat een verzameling van meer dan 100.000 bidprentjes. De oudste bidprentjes komen uit Nederland. Een dame uit Brugge bezit er ook eentje op perkament geschilderd, van ‘zaliger Mijn Hoogweerdigsten Heer Humbert-Wilhem a Precipiano, Aartsbischop van Mechelen, overleden op 10 juni 1711’. Tot 1830 kregen alleen de priester, de aanzienlijke geslachten of familie bidprentjes. Er werden er hoogstens een vijftigtal verdeeld. De naaste en de beste vrienden kregen perkamenten, de anderen papieren ‘doodsantjes’. In Brabant werd op het ‘rouwzantje’ de begrafenisdag vermeld, de datum van

de zielsmissen en nog meer andere inlichtingen. Tot hier Gezelle. Ook Jan Bleyen schrijft in zijn boek De Dood in Vlaanderen dat de oudste bidprentjes tijdens de zeventiende eeuw in Nederland, meer bepaald in de Haarlemse ‘klopjesmilieus’ ontstonden. Klopjes waren ongehuwde vrouwen die in een semireligieuze gemeenschap leefden en die zich vooral met ziel- en ziekenzorg bezighielden. Bij de Amsterdamse begijnen verschenen in het begin van de achttiende eeuw de eerste gedrukte prentjes, die pas in de loop van de negentiende eeuw verspreid werden onder een ruimer publiek. Vanaf 1850 ontstond de massaproductie en kon iedere katholiek rekenen op een prentje. Verder schrijft Bleyen ook nog dat de bidprentjes wereldwijd voorkomen, maar dan enkel in de katholieke kringen. Aries vertelt in Het uur van onze dood, dat het in het Frankrijk van het begin van de twintigste eeuw gebruikelijk was om onder familieleden en vrienden bidprentjes uit te delen. Een woordje meer over de aflaten Volgens de rooms-katholieken gaat de ziel van een mens na de dood naar de hemel, de hel of het vagevuur. De hemel is de bestemming voor wie sterft in staat van genade, en dus vrij is van zonden. De hel is voor de verdoemden. In het vagevuur komen de zielen terecht die nog enige tijd moeten

boeten vooraleer ze naar de hemel gaan. Zij lijden dezelfde pijnen als de ‘zielen der verdoemden’, maar er is een einde in zicht. De ‘hellepijnen’ daarentegen duren eeuwig verder. De levenden kunnen de tijd die de zieltjes in het vagevuur doorbrengen, beïnvloeden. Ze kunnen de duur verkorten door bijvoorbeeld goede werken te verrichten, bepaalde religieuze daden te stellen of te bidden. Als je bijvoorbeeld op een bidprentje een schietgebedje of een ander gebed ziet, gevolgd door ‘300d aflaat’ tussen haakjes, betekent dit dat – als de gelovige die dagen bidt – de persoon van het bidprentje na die gebeden onmiddellijk uit het vagevuur is verlost. Hij of zij kan dan ‘naar de hemelse glorie’. Er was een periode dat men handel dreef in aflaten. Ze waren echt koopwaar. Luther (1483-1546) heeft zich daar fel tegen verzet. De functie van ‘aflaatkramer’ werd trouwens door het concilie van Trente (1563) afgeschaft. Georges Bulteel

Info bij het middelste bidprentje Josephus Vandendriesch was de grootvader van juffrouw Jeanne Vandendriesch, onderwijzeres van de gemeenteschool in Kraainem van 1927 tot 1957.

7


dwars door kraainem

Juf Lydia Dierckx

C Tine De Wilde

‘Ik mis de klas nog altijd’

Lydia met kleinzoon Maurice

Een kaart van Kraainem en een lat. Meer heb je niet nodig voor een artikelreeks die het leven in Kraainem schetst. Soms kom je terecht bij inwijkelingen, maar soms leidt het lot ons naar rasechte Kraainemnaars – zoals nu. In deze aflevering snijdt onze rechte ‘dwars door Kraainem’ de Portaardestraat. We bellen aan bij Lydia Dierckx, bij heel wat Kraainemnaars beter bekend als ‘juf Lydia’. Bijna vier decennia stond Lydia Dierckx (71) in het onderwijs, waarvan twee in Kraainem. Voor veel Kraainemnaars is ze nog altijd ‘juf Lydia’. Tijdens het gesprek blijkt dan ook snel dat kinderen – of het nu de leerlingen of haar eigen kleinkinderen zijn – altijd een prominente plaats in haar leven hebben ingenomen, ook al heeft ze het onderwijs zo’n vijftien jaar geleden vaarwel gezegd. Waar het hart van vol is, loopt de mond van over. En dat is bij Lydia Dierckx niet anders. ‘Voor de klas staan, dat was mijn leven’, vertelt ze. ‘Van jongs af wilde ik in het 8

onderwijs gaan. Ik ben geboren om met kinderen om te gaan. Ook met mijn kleinkinderen heb ik een goede band. De oudste is twaalf, de jongste is vijf maanden. Ze betekenen alles voor mij. Ik voel me nooit zenuwachtig bij kinderen, en dat voelen ze.’ Paard en ploeg Naast kinderen is er nog een andere constante in het leven van Lydia Dierckx: Kraainem. Ze werd als derde in een gezin met vier dochters en een zoon in de Potaardestraat geboren, een tiental meters verder dan waar ze nu

woont. Ook haar man, Jan Devleminck, werd in Kraainem geboren. ‘Het was niet zo dat we alleen maar in Kraainem wilden wonen. Dit appartement is mijn vierde woonplaats in Kraainem. Die honkvastheid was niet eens een bewuste keuze, maar door omstandigheden kwam het goed uit om hier te wonen’, zegt Lydia. ‘Mijn man was gemeenteontvanger in Kraainem, dus was het handig dat hij dicht bij zijn werk woonde. Ook ik heb altijd in de omgeving gewerkt.’


verenigingsnieuws Iemand die zeventig jaar in Kraainem woont, kent de gemeente en zijn inwoners door en door. Zo ook Lydia. ‘In al die jaren is Kraainem natuurlijk erg veranderd. Vroeger was Kraainem een klein landelijk dorpje. De metro was er nog niet, er waren enkel twee trams. Er waren nog overal grote velden, waar we speelden in het zand tussen de struiken. Kraainem was zo mooi. In 1965 zijn mijn man en ik getrouwd. Na een viertal jaren zijn we in de Kievitenlaan gaan wonen. Daar had je een prachtig uitzicht over de velden. Er was een aardeweg die je kon volgen tot de kerk van Wezembeek – het Vossenhol – en de ring was er nog niet. In het jachtseizoen liepen de jagers op een rij met hun geweren in de lucht om het wild – fazanten, konijnen, hazen – op te jagen. De velden werden geploegd door paarden. Mijn oudste zoon heeft uren aan de draad gestaan om dat te aanschouwen. Dat was nog de tijd waarin iedereen iedereen kende. Dat is nu wel anders.’

Kreativa Kerstmarkt zaterdag 24 en zondag 25 november GC de Lijsterbes Naar jaarlijkse traditie organiseert hobbyclub Kreativa een kerstmarkt in de grote zaal van de Lijsterbes. Kandidaatstandhouders kunnen één of meerdere tafels reserveren door contact op te nemen met Céline Heurckmans via 02 720 44 75 of 0495 617 219. Openingsuren kerstmarkt: zaterdag 24 november van 14 tot 19 uur zondag 25 november van 10 tot 18 uur Prijs per tafel: 12,50 euro (leden), 15 euro (niet-leden)

Toch klaagt Lydia niet. Door haar vroegere job als leerkracht kent ze nog veel mensen, en velen kennen haar. ‘Regelmatig roepen mensen nog ‘Dag juf Lydia’ als ik op straat loop. Dat zijn dan oud-leerlingen, of zelfs de ouders van kinderen aan wie ik ook les heb gegeven. Na een loopbaan in Koekelberg, Nossegem en Wezembeek-Oppen, waar ik ook schoolhoofd was, heb ik twintig jaar gewerkt in de gemeentelijke basisschool in de Bricoutlaan. Ik heb er absoluut geen idee van aan hoeveel kinderen ik in totaal heb lesgegeven, maar dat moeten er een pak zijn. En ik heb nooit met iemand veel miserie gehad. Natuurlijk is niet ieder kind even slim, en elk karakter is anders, maar mijn uitgangspunt is dat ieder kind op zijn manier begaafd is. Ieder kind blinkt uit in iets. Het is dan aan de leerkracht – aan mij dus – om de sterkte van elk kind te ontdekken. Door elk kind in de klas een verantwoordelijkheid te geven, kan je ervoor zorgen dat iedereen zich goed voelt. Zo kan iemand die misschien minder sterk is in rekenen, wel heel handig zijn, en voor anderen een grote hulp betekenen tijdens het knutselen.’ Zelfde keuzes Voor de klas staan was voor Lydia duidelijk een passie. ‘Ik ben gestopt met lesgeven toen mijn man ziek werd. Een zestal jaren later is hij overleden. Ik ben er nu zo’n vijftien jaar uit, en toch mis ik de klas nog altijd. De feestdagen vond ik altijd heel gezellige periodes in de klas. Ook aan de schoolfeesten bewaar ik fijne herinneringen, net zoals aan de zee- en Ardennenklassen. Van kleins af wilde ik in het onderwijs staan. Ik heb dat echt doodgraag gedaan. Als ik alles opnieuw zou moeten doen, zou ik net dezelfde keuzes maken.’ Over de mooiste herinneringen aan Kraainem hoeft Lydia dan ook niet lang na te denken. ‘De mooiste momenten heb ik op de school beleefd’, klinkt het resoluut. ‘Nog altijd krijg ik veel vriendschap van mijn oud-leerlingen en vroegere collega’s. Als mensen na al die jaren nog altijd ‘dag’ tegen je zeggen, betekent dat toch dat ze goede herinneringen aan je bewaren. Anders zouden ze wel doen alsof ze je niet herkennen.’ Wim Troch

9


C Tine De Wilde

10 jaar De Zonderlingen

Creëren met weinig pretentie, maar met veel goesting

Spelersgroep De Zonderlingen bestaat tien jaar. Om dat te vieren lanceert het huisgezelschap van de Lijsterbes dit theaterseizoen uitzonderlijk twee producties, Tenderness en KIND!. Onder leiding van oprichter en regisseur Hendrik Van Eycken (52) brengt het alternatief op zijn eigengereide manier een ode aan de liefde, maar ook aan het verdriet. Teksttheater met een lach en een traan, of hoe een komedie pure kommer en kwel kan zijn. Zonderling: een buitenbeentje, rare kwast, bizar en buitenissig. Grootste zonderling en drijvende kracht Hendrik Van Eycken neemt al meer dan tien jaar zijn bende kwibussen onder de vleugels. ‘Bij mij staan de spelers centraal, in alle soberheid. We noemen onszelf dan ook liever een spelersgroep dan een toneelkring waarbij je meer een uitvoerende kracht bent. Als regisseur bepaal ik dan wel de grote lijnen en heb ik het laatste woord, maar uiteindelijk zijn het de spelers die het stuk vertolken, en die dus zelf bepalen hoe ze hun rol invullen. Het decor is ondergeschikt. 10

We steken onze energie in de mensen, niet in de trappen waar je alleen maar van afdondert.’ Anglofilie Hoewel ze graag hun eigen goesting doen, vertrekken De Zonderlingen telkens vanuit een bestaand toneelstuk. ‘We grijpen graag terug naar Brits eigentijds werk waar we onze zonderlinge draai aan geven. Heel wat Britse schrijvers hebben het talent om net op het juiste moment een comic relief in te bouwen, hoe ernstig en zwaarwichtig de productie ook is. Het dagelijkse leven is nu eenmaal niet altijd plezant, maar zeker ook niet altijd dramatisch.

Een theaterstuk is dan ook pas interessant als we een mooie balans vinden tussen een lach en een traan, zonder in onderbroekenlol te vervallen.’ De lachende traan Naar aanleiding van hun tienjarig bestaan voeren De Zonderlingen uitzonderlijk twee producties op. Ondanks hun brede repertoire was de keuze vrij snel gemaakt. ‘Tenderness was een van onze allereerste opvoeringen’, vertelt acteur Dieter Theunckens. ‘Omdat we toen nog een vrij klein publiek hadden, zijn we na tien jaar benieuwd wat het stuk deze keer zal uitlokken.’ Hendrik Van Eycken gaat


verder: ‘Het gaat over de schoonheid van de liefde, maar ook de lelijke kant ervan. We hebben dit stuk op Valentijnsdag opgevoerd als alternatief voor alle mensen die toen geen lief hadden en met ons mee wilden fulmineren.’ ‘Deze keer proberen we het wel iets vrolijker te herschrijven,’ pikt Dieter in, ‘maar zonder dat scherpe kantje te verliezen.’ Hendrik: ‘KIND! is dan weer een gloednieuwe productie en gaat over een vechtscheiding waarbij het kind als een pion tegen de biologische vader wordt ingezet. We grijpen graag terug naar actuele thema’s met een bittere nasmaak, ook bedoeld als tegenhanger van het feestelijke gebeuren.’ Eigen weg De Zonderlingen zijn in de Rand dan wel een vaste waarde, toch kwam de vereniging pas laat van de grond. Medeoprichter en bestuurslid Erik Boersma (33) licht toe. ‘Officieel bestaat vzw De Zonderlingen al twintig jaar op papier. Het is pas de laatste tien jaar dat we actief op zoek zijn gegaan naar spelers en dat we de organisatie nieuw leven hebben ingeblazen. Hendrik en ik hebben elkaar toevallig ontmoet op een theatervoorstelling, waarin ik zelf ook meespeelde. We hadden toen allebei de ambitie om meer ons eigen ding te doen. In heel wat traditionele amateurgezelschappen ben je gebonden aan bepaalde regels. Meestal brengen ze ook komedies die niet zo gevarieerd of inhoudelijk sterk zijn.’ Hendrik: ‘Na ellenlange gesprekken op café, is de bal aan het rollen gegaan. De Zonderlingen zijn feestelijk van start gegaan met The Cocktail Party, een gedramatiseerde komedie zonder de nodige middelen en met amper repetitietijd. Op het podium maakten we de geluiden dan ook zelf, zoals het ontkurken van een fles champagne. Later hebben we daar nog veel mee gelachen.’ Erik vertelt verder: ‘Ook al speelden we voor maar zeventien mensen, we konden ons eigen ding doen op het podium en dat is wat telde. Absurd theater ligt ons na aan het hart. Shopping and Fucking, een schrijnende opvoering over het dealen van drugs, is daar ook een mooi voorbeeld van.’

mensen er zijn gebleven en zelfs zijn teruggekomen’, aldus logistieke medewerkster An Vanderauwera. ‘Het mooie aan De Zonderlingen is dat het een open groep spelers is’, gaat acteur Maxime Beullens verder. ‘Elke productie is een verrassing. Je weet nooit op voorhand wie er zal meespelen. Je bent dan ook vrij om te komen en te gaan wanneer je wil. Dat trekt heel wat vrijwilligers aan uit alle hoeken van Vlaanderen.’ Hendrik: ‘De Zonderlingen bieden ook altijd een uitdaging aan. We leggen de lat bij de spelers steeds hoger. Psychose 4.48, een beklijvend verhaal over een aanstaande zelfmoord, is daar een krachtig voorbeeld van.’ Speler Koen Defrancq: ‘Oorspronkelijk is het een monoloog die we in vier stukken hebben opgedeeld. Een persoon wordt dus versneden in vier verschillende types, waardoor er interessante dialogen ontstaan. Voor mij was dat dé uitdaging van de voorbije tien jaar.’

Spelersgroep De Zonderlingen Tenderness can be just as abstract as insanity zaterdag 8 december te gast

Deurenkomedie zonder deuren Hoewel De Zonderlingen niets uit de weg gaan, koestert de groep geen torenhoge ambities. ‘We willen altijd iets creëren met weinig pretentie maar met veel goesting’, vertelt Hendrik. ‘Mijn doel is zeker niet om zelf een theaterstuk te schrijven. Er bestaan veel mooie teksten die zeker gedeeld mogen worden met een publiek, aangepast aan de Vlaamse situatie. Samenwerken met andere regisseurs of toneelkringen is ook vrij moeilijk door mijn unieke aanpak. Vaak komt mijn manier van werken bedreigend en verwarrend over, net omdat de spelers weinig houvast krijgen.’ Ook België en ver daarbuiten veroveren, staat niet meteen op hun lijstje. ‘We worden in de Lijsterbes zeer goed omkaderd en zijn ook opgenomen in het abonnement. Elk jaar wordt er vanuit het centrum reikhalzend uitgekeken naar ons programma. We dromen er wel van om ooit eens een deurenkomedie zonder deuren te spelen en toevallig eens een mooi toneelstuk te ontdekken waar we geen deuren hebben, maar wel deuren spelen. Die uitdaging willen we zeker nog aangaan.’ Of hoe een zonderling bijzonder zonderling kan zijn …

Vergeet je Pla-du-Zjoerr niet te bestellen. Spelersgroep De Zonderlingen koos voor een wok met scampi’s.

Je hebt een lief, je hebt er geen, misschien wil je er één. Een last of een zegen? Trekken we de romantische kaart, klampen we ons vast aan de clichés of wordt het klef ? De Zonderlingen brengen het op hun eigengereide manier. Met de feestelijke herneming van deze productie uit 2004 zetten De Zonderlingen in de verf dat ze tien jaar aanwezig zijn in de Vlaamse Rand. 20.30 uur – GC de Lijsterbes Tickets: 9 euro (kassa), 8 euro (vvk), 7 euro (abo)

Spelersgroep De Zonderlingen KIND! 27 en 28 april 2013 GC de Lijsterbes In KIND! is niemand onschuldig. Zelfs het kind niet. Wordt een kind de speelbal in een pervers machtsspel als ouders het met elkaar niet meer kunnen vinden? Willen ze nog altijd het beste voor hun kind als ieder zo overtuigd is van zijn groot gelijk? KIND! is een scherpe maar eerlijke blik op wat het betekent om een goede ouder te zijn. zaterdag 27 april om 20.30 uur, zondag 28 april om 16 en 19 uur Tickets: 9 euro (kassa), 8 euro (vvk), 7 euro (abo) Meer info: www.delijsterbes.be, 02 721 28 06

Julie Desmet Evolutie en revolutie ‘Als ik op die tien jaar terugblik, doet het me vooral deugd om te zien welke

Website: www.dezonderlingen.be 11


nieuws uit de LIJSTERBES

De foyer van de Lijsterbes werd stevig onder handen genomen. Een nieuw en modern interieur vervangt de oude tafels en stoelen. De muren kregen een likje verf. En ook de muziekinstallatie is gloednieuw. Het is er met andere woorden nog gezelliger dan vroeger.

Kom snel langs om alles met je eigen ogen te zien. En blijf gerust een hapje eten, want ook dit seizoen blijven Christine en haar keukenteam je zeven dagen op zeven verwennen met lekkers op de menukaart. Op de dag van een voorstelling is het de artiest die beslist wat de pot schaft. Hij/zij kiest dan zijn/haar favoriete Pla-du-Zjoerr uit de suggesties van de chef. De culinaire keuze van onze artiesten ontdek je elke maand op de website van de Lijsterbes.

Creatieve kinderateliers de Lijsterbes Thema: speelgoed woensdag 14, 21 en 28 november Juf Helga van de creatieve kinderateliers begeleidt wekelijks de kleuters van

3 tot 6 jaar en de kinderen van het eerste, tweede en derde leerjaar.   We knutselen een leuk speelgoedje, we sorteren speelgoed van groot naar klein, maken een puzzel en maken de zak van Zwarte Piet klaar.   14 tot 16 uur – GC de Lijsterbes 18 euro voor 3 woensdagen Het aantal plaatsen is beperkt tot 15 kinderen. Inschrijven kan tot maandag 12 november. NIEUW. Je kan nu ook online inschrijven via www.delijsterbes.be.

Kunst in de Foyer An Candaele november-december expo Na Willem Pirquin exposeert nu ook illustrator An Candaele in de Foyer van de Lijsterbes.

© Filip Claessens

Foyer in het nieuw

Ze begon haar carrière in de jaren 80 als inkleurster voor de Nero-stripverhalen en verzorgde daarna illustraties bij allerlei schoolboeken en werkschriftjes. In 1999 verscheen haar eerste eigen prentenboek Pardoes en evolueerde haar werk van klassieke en waarheidsgetrouwe figuren naar gestileerde en eenvoudige vormen, van potlood en aquarel naar acryl, gouache en olieverf. Internationaal succes kwam er in 2003 met het prentenboek Slaap lekker, Rosalie van Brigitte Minne. Dat boekje werd vertaald in het Frans, Duits, Portugees en Koreaans.  Momenteel werkt An als freelanceillustrator voor M museum in Leuven. Daarnaast geeft ze les aan de kunstacademie van Overijse en ze woont in Tervuren.

nieuws uit de kam in Wezembeek-Oppem

Meer info: GC de Kam, 02 731 43 31, info@dekam.be, www.dekam.be

De Maan (3+) Peter en de Wolf zaterdag 10 november jeugd

Philippe De Maertelaere Caveman dinsdag 13 november humor

Peter en de Wolf is een herkenbaar verhaal met eenvoudige personages op toegankelijke en sprekende muziek. Wie zijn hart aan het stuk verliest, krijgt het nooit meer helemaal terug. En zo weet Peter en de Wolf niet alleen kinderen, maar ook (groot)ouders telkens weer tot op het puntje van hun stoel te drijven.

Er bestaat geen onderwerp waar meer over te discussiëren valt dan over het verschil tussen mannen en vrouwen. Er zijn duizenden boeken over geschreven, maar er is slechts één voorstelling die dit eeuwige discussiepunt zo humoristisch en herkenbaar neerzet als de hilarische relatiekomedie Caveman.

15 uur - GC de Kam Tickets: 8 euro (kassa), 6 euro (vvk), 5 euro (abo)

20 uur - GC de Kam Tickets: 12 euro (kassa), 10 euro (vvk), 8 euro (abo)


Vergeet je Pla-du-Zjoerr niet te bestellen. Adriaan Van Den Hoof koos voor balletjes in tomatensaus.

De Sinterklaasbende De grote sinterklaasshow woensdag 5 december familie De Sint en zijn Pieten komen naar de Lijsterbes. De hoofdpiet heeft ons al verklapt dat ze een gevaarlijke stunt zullen uithalen. Als dat maar allemaal goed afloopt. Na de show maken ze tijd voor alle kindjes en ze verwennen hen met lekkers. Wie tekeningen of knutselwerkjes aan de heilige man wil geven, kan dat zeker doen. De Sinterklaasbende schenkt de opbrengst van deze sinterklaasshow integraal aan een goed doel en zorgt ervoor dat ook minderbedeelde kinderen een sinterklaascadeautje krijgen.

Mijn Huis ‘intiem’ is veel Eva: nummers uit haar laatste album, maar ook de songs uit De Jager en Over & Weer komen aan bod. Voor de gelegenheid kregen ze een nieuw jasje aangemeten. Samen met haar twee muzikanten laat ze jou binnenkijken: in gedachten, in teksten, in liedjes, in haar muziek. Welkom.

© Charlie De Keersmaecker

uitverkocht

Eva De Roovere Trio Mijn Huis ‘intiem’ vrijdag 14 december muziek

© Koen Bauters

Adriaan Van Den Hoof Hoogspanning vrijdag 30 november humor

20.30 uur – GC de Lijsterbes Tickets: 18 euro (kassa), 16 euro (vvk), 14 euro (abo) Vergeet je Pla-du-Zjoerr niet te bestellen. Eva De Roovere koos voor kip tandoori. Meer info: www.delijsterbes.be, 02 721 28 06

Voor kinderen vanaf 2 jaar en hun (groot)ouders. Vergeet je Pla-du-Zjoerr niet te bestellen. Sinterklaas en zijn zwarte pieten kozen voor kip met appelmoes en frietjes. 14.15 uur – GC de Lijsterbes Tickets: 10 euro (kassa), 8 euro (vvk), 6 euro (abo) Meer info: www.delijsterbes.be of 02 721 28 06

The Angels’ Share donderdag 15 november film Bij de geboorte van zijn zoon Luke zweert kersverse vader en jeugddelinquent Robbie dat zijn zoon nooit het tragische leven zal kennen dat hij heeft geleid. Maar met de vader van zijn vriendin en de lokale gangster Clancy op de hielen, kan hij geen kant meer op. 15 en 20 uur - GC de Kam Tickets: 4 euro (kassa), 15 euro (filmpas voor 5 films)

The Holmes Brothers Back to the roots zaterdag 17 november muziek Het unieke geluid van The Holmes Brothers en de heerlijke zangpartijen worden al bijna 40 jaar lang gemaakt door Sherman Holmes (bas), Wendell Holmes (gitaar/piano) en Popsy Dixon (drums). Zij staan garant voor een kruidige mix van gospel, blues, soul en country, voorzien van harmonieuze vocalen. Ze maken een beperkte tournee van een drietal weken in Europa en komen voor een eenmalig optreden naar ons land. Mis dit enige optreden in GC de Kam dus niet. 20 uur - GC de Kam Tickets: 22 euro (kassa), 20 euro (vvk), 17 euro (abo)

13


Reuze*Randplan 2013

(Her)ontdek je streek Dit najaar brengt vzw ‘de Rand’ in samenwerking met het Davidsfonds een nieuwe publicatie op de markt: het Reuze*Randplan, een grote en handige jaarkalender vol informatie over wat er allemaal te zien en te doen is in de Vlaamse Rand en de Groene Gordel. Met het Reuze*Randplan wil vzw ‘de Rand’ iedereen motiveren om, dankzij een goede planning, tijd te maken om deze regio te (her)ontdekken. ‘Met een goede planning win je tijd. Meer tijd betekent meer vrije tijd. Meer vrije tijd betekent meer gelegenheid om de regio te verkennen. En als je je niet ver moet verplaatsen, win je opnieuw tijd. Bovendien is de kans groter dat je tijdens je uitstapjes mensen uit de buurt kunt ontmoeten’, zegt Eddy Frans, algemeen directeur van vzw ‘de Rand’. Een planner van formaat Een huishouden organiseren vraagt een goede planning. Vaak heeft elk gezinslid zijn eigen agenda. Laat staan dat we de sociale en culturele agenda van de streek nog in het oog moeten houden. Het Reuze*Randplan brengt dit allemaal samen in één kleurrijke familieplanner, tegelijk heel praktisch en met informatie over de streek. De kalender bevat informatie over grote en kleine, maar vooral laagdrempelige evenementen in 2013, evenals tips voor dagtrips in de buurt, informatie over jaarmarkten, kermissen en lokale activiteiten. Met meer dan 500 kleurrijke stickers kunnen de gezinsleden hun eigen activiteiten aanduiden. In de kalender zitten bovendien ook enkele vrijkaarten en bonnen (voor het Kasteel van Gaasbeek, de Plantentuin in Meise, kinderhoogdagen en een gratis consumptie in GC de Kam) ter waarde van het dubbele van de aankoopprijs van de kalender. Zo geeft het Reuze*Randplan de gebruikers

ook een duwtje om effectief op stap te gaan. Nederlands oefenen door erop uit te trekken De kalender is – uitgezonderd een inleidend woordje in vier talen – volledig in het Nederlands. Door het gebruik van veel fotomateriaal en toegankelijke taal is hij bruikbaar voor iedereen met een minimale kennis van het Nederlands. Op die manier wil vzw ‘de Rand’ ook anderstalige doelgroepen, vaak nieuwkomers, warm maken om hun vrije tijd dicht bij huis te beleven en kennis te maken met de lokale inwoners. De kalender wil anderstaligen motiveren om hun Nederlands te verbeteren waardoor ze hun lokale, sociale netwerk kunnen versterken. Hij bevat ook informatie over het leren en oefenen van het Nederlands in de streek. De kalender zal, in samenwerking met het Huis van het Nederlands VlaamsBrabant, aangeboden worden aan de cursisten Nederlands. Vzw ‘de Rand’ bezorgt ook een inkijkexemplaar aan

de consultatiebureaus van Kind en Gezin in de regio. De kalender is bovendien een ideaal welkomstgeschenk van de Vlaamse gemeenten in de Vlaamse Rand aan hun nieuwe, anderstalige inwoners.

Het Reuze*Randplan kost 12,95 euro. Je kan hem kopen: > aan het onthaal van de gemeenschapscentra van vzw ‘de Rand’ > bij toeristische diensten in de regio Groene Gordel > bij Standaard Boekhandel > rechtstreeks bij Uitgeverij Davidsfonds: verkoop@davidsfonds.be


Rand-Nieuws

Vertaalwoordenboekje Hoe moet ik het zeggen aan een loket? Vzw ‘de Rand’ heeft een vertaalwoordenboekje uitgegeven voor anderstalige nieuwkomers. Ze kunnen het boekje gebruiken bij hun eerste gesprekken aan een loket van hun gemeente. Ook voor de loketbedienden is het vertaalwoordenboekje een handig hulpmiddel in hun contact met anderstaligen. ‘Dit boekje is er gekomen op vraag van heel wat gemeenten in de Vlaamse Rand’, vertelt Karen Stals, stafmedewerker van vzw ‘de Rand’. ‘Voor nieuwkomers, die vaak nog geen Nederlands kennen, is het allesbehalve eenvoudig om te communiceren aan het gemeenteloket, bijvoorbeeld als ze zich komen inschrijven. Op vraag van de loketbedienden hebben we het boekje thematisch opgesteld. Zo komen bijvoorbeeld de thema’s rijbewijs, identiteitskaart en geboorteaangifte aan bod. De termen worden vertaald in het Frans, het Duits en het Engels. Op die manier moet het boekje bijdragen tot de klantvriendelijkheid aan het loket, met respect voor het Nederlands.’ Vzw ‘de Rand’ biedt het vertaalwoordenboekje gratis aan aan de gemeenten in de Rand.

RandKrant op het net Hoewel we graag de geur van drukinkt opsnuiven, kan je sinds 1 september ook op het wereldwijde web meer vernemen over RandKrant, het maandblad voor alle inwoners van de Vlaamse Rand. Op www.randkrant.be vind je voortaan niet alleen de digitale versie van het tijdschrift, maar ook een heleboel extra informatie. ‘RandKrant bestaat vijftien jaar en was sinds tien jaar te lezen via de website van vzw ‘de Rand’; nu hebben we eindelijk onze eigen webstek’, vertelt Geert Selleslach, hoofdredacteur van RandKrant. ‘Op www.randkrant.be kan je alle nummers van RandKrant sinds de start in 1997 bekijken. Via een eenvoudige zoekfunctie kan je heel makkelijk op trefwoorden zoeken en zo in ons archief snuisteren. Naast aankondigingen van een aantal artikels die in de volgende editie van RandKrant verschijnen, vind je op de website ook een aantal extra rubrieken die je niet in de gedrukte versie vindt. Zo kan je in The making of bijvoorbeeld lezen hoe bepaalde artikels of foto’s tot stand kwamen. In de rubriek Over de grens komen in blogstijl korte stukjes die over de taalgrens, de landsgrens of de mentale grens reiken. In De keuze laten we programmatoren van cultuur- en gemeenschapscentra uit de Rand aan het woord. In De foto’s vind je de prachtige fotoreeksen terug die een aantal fotografen in opdracht van RandKrant heeft gemaakt. Kortom, dankzij de nieuwe website wordt RandKrant zichtbaarder en krijgt ons tijdschrift een extra dimensie. Met de tijd zal het een prima aanvulling vormen op het gedrukte tijdschrift dat in alle bussen van de Rand valt.’ Geert Selleslach

de lijsterbes is een uitgave van het gemeenschapscentrum de Lijsterbes en vzw ‘de Rand’. De lijsterbes komt tot stand met de steun van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en de provincie Vlaams-Brabant. Redactie Magda Calleeuw, Sam Custers, Ann Lemmens, Linda Teirlinck, Luc Timmermans, Annick Tordeur Eindredactie Veerle Weeck, Kaasmarkt 75, 1780 Wemmel, veerle.weeck@derand.be Hoofdredactie Geert Selleslach, 02 456 97 98, geert.selleslach@derand.be Redactieadres GC de Lijsterbes, Lijsterbessenbomenlaan 6, 1950 Kraainem, tel. 02 721 28 06, info@delijsterbes.be, www.delijsterbes.be Verantwoordelijke uitgever Eddy Frans, Kaasmarkt 75, 1780 Wemmel Onthaal gc de lijsterbes An Bohets (onthaalmedewerker), Sam Custers (centrumverantwoordelijke), GC de Lijsterbes, Lijsterbessenbomenlaan 6, 1950 Kraainem, tel. 02 721 28 06, fax 02 725 92 11, info@delijsterbes.be, www.delijsterbes.be openingsuren Ma van 13.00 tot 17.00 uur en van 17.30 tot 20.00 uur (niet tijdens schoolvakanties), di tot vr van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 17.00 uur. Het onthaal zal gesloten zijn van donderdag 1 november tot en met maandag 5 november. foyer de lijsterbes Open van maandag tot en met zaterdag van 10.30 tot 24.00 uur en op zondag van 10.30 tot 21.00 uur. 15


activiteitenkalender Wanneer

Wie / Wat

Waar

NOVEMBER 13 14.00

Vriendinnen-KAV en parochie Kraainem / Film A Glimpse of Eternity Zaal PUK

22 14.00

Resto & Co / Week van de Smaak

Zaal Cammeland

24 14.00

Kreativa / Kerstmarkt

GC de Lijsterbes

25 10.00

Kreativa / Kerstmarkt

GC de Lijsterbes

24 17.00

Carnafolk / Weekendrestaurant

Zaal Cammeland

24 18.00

Ouderraad GBS Bricout / Eetfestijn

GBS Bricout

25 11.30

Carnafolk / Weekendrestaurant

Zaal Cammeland

29 14.30

Resto & Co / Een uurtje sport: tai chi met Bernadette (i.s.m. de sportraad)

Zaal Cammeland

30 20.30 Adriaan Van den Hoof Hoogspanning (UITVERKOCHT)

GC de Lijsterbes

Kraainemse verenigingen, groepen en organisaties die hun activiteiten voor december bekend willen maken, kunnen voor 31 oktober een beknopte omschrijving van de activiteit bezorgen aan het onthaal van GC de Lijsterbes.

Griezels en vuurspuwers in de Lijsterbes De kans is groot dat je vorige maand een mummie, vampier of een andere griezelige figuur tegen het lijf liep in Kraainem. Want op 20 oktober organiseerde de Lijsterbes voor het eerst een ‘Griezelbal’ voor kinderen. De grote zaal werd omgetoverd tot één groot spookhuis met doodskisten, vleermuizen en spinnen. Aan het begin van de avond stond een team grimeurs klaar om kleine en grote griezels onder handen te nemen. Aan de bar serveerden twee akelige barmannen bloederige kindercocktails. Terwijl er een heks door de lucht vloog en een waarzegster in een hoekje van de zaal haar zegje deed, draaide dj Beetlejuice de hele avond lang leuke dansplaatjes. Helemaal spannend werd het toen straattheatergroep JONNA een vuurspuwact bracht in de tuin. Het enige minpuntje volgens de kinderen: ze moesten vergezeld worden door een volwassene. Gelukkig kon dat de pret niet bederven. Ma en pa werden al snel gedropt in de speciaal voor hen ingerichte loungebar, maar werden naar verluidt na afloop ook netjes terug opgepikt.

GK de Lijsterbes  

GK de Lijsterbes, editie november 2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you