Page 1

DE TOEZEGGINGEN VAN DÉLIFRANCE


ONZE TOEZEGGINGEN DOOR JEAN-MANUEL LÉVÊQUE

WIJ ZORGEN VOOR OPTIMALE PRODUCTKWALITEIT WIJ GARANDEREN KWALITEIT EN TRACEERBAARHEID VAN ONZE INGREDIËNTEN WIJ STELLEN ALLES IN HET WERK OM DE GEZONDHEID EN VEILIGHEID VAN ONZE MEDEWERKERS TE BESCHERMEN WIJ STELLEN ALLES IN HET WERK OM ENERGIEVERBRUIK, EMISSIE EN AFVAL TE BEHEERSEN


ONZE TOEZEGGINGEN DOOR JEAN-MANUEL LÉVÊQUE

,,

Sinds 2011 hebben we onszelf een aantal verplichtingen opgelegd, welke we hebben vertaald naar toezeggingen richting onze medewerkers, toeleveranciers en klanten.

In 2015 hernieuwen we deze toezeggingen. Ze geven onze koers aan om de kwaliteit van onze producten continu te verbeteren, voedingsaspecten systematisch te integreren in onze ontwikkelingen en een duurzame groei van onze activiteiten te waarborgen. Ik voeg daaraan nog een laatste persoonlijke toezegging toe: ervoor zorgen dat dit handboek wordt verspreid, door eenieder wordt begrepen en binnen de daarvoor gestelde termijn wordt toegepast.

Jean-Manuel Lévêque

General Manager Délifrance Internationaal

,,

3/


WIJ ZORGEN VOOR OPTIMALE produCtkwaliteit #1 Onze klanten duidelijke en betrouwbare informatie verstrekken De voedingswaarden van onze producten beschikbaar stellen, ook al is dat niet wettelijk verplicht. Onze voedsel-etiketten per land aanpassen. De mogelijke voedingsclaims benutten. Alle teams van Délifrance bewust laten worden van voeding.

#2 Het zoutgehalte verminderen Ervoor zorgen dat het merendeel van onze broden niet meer dan 1,4g zout per 100g geconsumeerd brood bevatten. Producten met minder zout aanbieden met een maximaal zoutgehalte van 1,0g zout per 100g geconsumeerd product.

#3 Producten aanbieden die bijdragen aan verantwoorde voeding Producten ontwikkelen die bijdragen aan verantwoorde voeding, zoals vezelrijk brood en brood met omega 3-vetzuren. Ervoor zorgen dat de voedingskwaliteit van een product hand in hand gaat met de smaak.

#4 Minder gehydrogeneerde vetstoffen gebruiken

nns é teé g oete

hyrdde gseha rv esre

te

g e ha r d e v

aM sa Snti

d

er

et

èr

n

Zon

es gZroansd

Plantaardige, gedeeltelijk gehydrogeneerde vetstoffen uit de meeste recepten schrappen om het gehalte plantaardige transvetzuren in onze producten te beperken. Margarinesoorten gebruiken met maximaal 2% transvetzuren.

4/


WIJ GARANDEREN DE KWALITEIT EN TRACEERBAARHEID VAN ONZE INGREDIËNTEN #1 Aan alle kwaliteitseisen voldoen Onze producten tijdens de productie 70 tot 100 controlepunten laten passeren in onze productielocaties. Aan de eisen van onze klanten voldoen op het gebied van voedselveiligheid door te zorgen voor gecertificeerde managementsystemen bij onze productielocaties. Wij hebben als eerste Frans bedrijf de ISO 22000-certificering van LRQA Lloyds register behaald voor meerdere locaties. Wij werken met kwaliteitsnormen die door onze Engelse en Europese klanten en distributeurs worden verlangd, zoals BRC (British Retail Consortium Global Standards) of IFS (International Food Standard). De kwaliteit van al onze producten nauwkeurig controleren voor transport richting de afnemers.

#2 Kwaliteitsingrediënten gebruiken Toeleveranciers selecteren die zich verplichten tot levering van regelmatige productkwaliteit en dat deze aan onze eisen voldoen. Alle leveranciers moeten HACCP-gecertificeerd zijn, de bestaande productie- en hygiëne regels naleven en volledige traceerbaarheid garanderen. Ingrediënten gebruiken die niet genetisch gemanipuleerd zijn. In staat zijn om te allen tijde de herkomst van onze producten te bepalen. Onderscheidende ingrediënten gebruiken, zoals op molensteen gemalen bloem, vrije uitloopeieren of biologische ingrediënten.

5/


WIJ ZORGEN VOOR EEN OPTIMALE KWALITEIT VAN ONZE PRODUCTEN EN INGREDIËNTEN #3 Onze expertise op het gebied van graan en meel benutten Gebruik maken van de expertise van het Vivescia-concern, één van de toonaangevende graanconcerns in Europa waarvan wij onderdeel uitmaken. Met onze zusteronderneming Grands Moulins de Paris, dat ook is opgegaan in Vivescia, hebben wij een enorme expertise op het gebied van meel voorhanden. Een hoogwaardige graankwaliteit garanderen, dankzij die twee expertises én onze nauwe samenwerking met coöperaties bij het selecteren van hoogwaardige graansoorten (zowel technologisch als qua smaak). Die samenwerking geeft ons ook de mogelijkheid om RESPECT’IN-granen te gebruiken, 100% Frans, milieuvriendelijk geteeld en met een lagere Carbon Footprint. De meerderheid van onze producten vervaardigen met Frans tarwemeel en op basis van Franse know-how gebaseerde productietechnieken. Van het begin tot het einde van de productieketen de natuurlijke rijkdommen benutten, van de graanteelt tot het afbakken van de producten bij het verkooppunt.

#4 Kunstmatige kleur- en smaakstoffen beperken Geen kunstmatige kleur- en smaakstoffen gebruiken in brood, overeenkomstig de wetgeving. Kunstmatige kleur- en smaakstoffen in de meeste bladerdeegproducten zoveel mogelijk beperken. Zoveel mogelijk natuurlijke kleur- en smaakstoffen gebruiken in patisserie en hartige producten.

6/


WIJ ZORGEN VOOR EEN OPTIMALE KWALITEIT VAN ONZE PRODUCTEN EN INGREDIテ起TEN #5 Minder palmolie gebruiken Aansluiten bij de RSPO (Round Table on Sustainable Palm Oil) met als doel het gebruik van duurzame palmolie te stimuleren, met oog op het milieu en de lokale bevolking. Het gebruik van palmolie zoveel mogelijk beperken en palmolie bevattende grondstoffen identificeren. Palmolie vervangen als dat vanuit technologisch oogpunt mogelijk is. Geleidelijk aan ingrediテォnten gebruiken met gecertificeerde palmolie (mass balance in eerste instantie, afzonderlijk indien beschikbaar).

#6 Duurzaamheidsprojecten actief ondersteunen met kennis en grondstoffen

Verantwoorde en concrete acties inzetten om twee belangrijke pijlers van onze identiteit tot uitvoering te brengen: beheersing van grondstoffen en kennisoverdracht op het gebied van brood en patisserie. Steunen van bijvoorbeeld een project om de teelt en verwerking van fonio, een traditionele graansoort in Burkina Faso, te bevorderen. Dit project komt ten goede aan 2.700 personen die bij de productie en verwerking van het graan betrokken zijn.

7/


WIJ STELLEN ALLES IN HET WERK OM DE GEZONDHEID EN VEILIGHEID VAN ONZE MEDEWERKERS TE BESCHERMEN #1 Een betrokken sociaal beleid nastreven Gelijke kansen en behandeling garanderen op het vlak van arbeidsverhoudingen en -voorwaarden voor alle medewerkers binnen het NutriXo-concern, waar wij onderdeel van uitmaken. Een betrokken sociaal beleid ontwikkelen dat verder gaat dan regelgeving en zich concreet vertaalt in feiten, neergelegd in een sociaal jaarverslag.

#2 De gezondheid en veiligheid van onze medewerkers waarborgen Een groot project starten om onze resultaten op dit vlak aanzienlijk te verbeteren. Dit project draagt de naam CARE: “Zorg voor jezelf, zorg voor anderen�.

8/


WIJ STELLEN ALLES IN HET WERK OM ENERGIEVERBRUIK, emissie EN AFVAL TE BEHEERSEN #1 Ons water- en energieverbruik verminderen Een concreet plan uitvoeren om ons energie- en waterverbruik te verminderen. Sinds 2008 heeft dit al geleid tot een vermindering van: ons energieverbruik met meer dan 5% (kWh/ton eindproduct) ons waterverbruik met meer dan 20% (m3/ton eindproduct) Doorgaan met onze projecten om door middel van diagnostiek en energie- en watermanagement de ISO 50 001-certificering te verkrijgen.

#2 Onze directe CO2-emissie verminderen De Carbon Footprint van al onze afzonderlijke producten meten met een interne berekening. Deze berekening is al bij 60% van onze productielocaties uitgevoerd. Toewerken naar een vermindering van onze directe CO2-emissie. Maatregelen om ons water- en energieverbruik en onze koelinstallaties beter te beheersen. Concrete acties door een herbebossingsproject in Madagaskar. Dankzij ons partnership met WeForest, een non-profitorganisatie, zijn er de afgelopen jaren al twee miljoen bomen geplant. Dit project is uitgevoerd in het kader van compensatie van de CO2-emissie van de productie van ons Zuurstof Arm Verpakt brood. Sinds 2014 wordt dit project voortgezet in India met de DĂŠlifrance HĂŠritage-range.

9/


WIJ STELLEN ALLES IN HET WERK OM ENERGIEVERBRUIK, emissie EN AFVAL TE BEHEERSEN #3 Afval en afvalwater verwerken Nieuwe oplossingen ontwikkelen om ons plastic te recyclen. Al het afval van de Délifrance-productielocaties wordt gescheiden en vervolgens gerecycled of gebruikt om energie op te wekken. Optimaliseren van de verwerking van verontreinigende effecten van afwalwater door verwerkingsinstallaties op basis van rietfiltering. Zo’n installatie is sinds 2008 in gebruik in Landévant.

10/


ONZE TOEZEGGINGEN Gezonde en gecertificeerde producten garanderen bij klanten/consumenten via ISO 22 000-certificering

De CO2 emissie van de Délifrance Héritage-range compenseren via een herbebossingproject

De landbouwketen ondersteunen bij milieuvriendelijke graanteelt dankzij Blés Respect’In van het Vivescia-concern

Als onderdeel van het NutriXo-concern bevoorrecht gebruik van hoogwaardige Franse meelsoorten Onze stromen optimaliseren om afval en emissie van CO2 te verminderen

Geleidelijk aan RSPO MBgecertificeerde palmolie gebruiken in onze producten

Onze verantwoordelijkheid voor de gehele productieketen

OPSLAG

Gebruik van kunstmatige kleur- en smaakstoffen en gehydrogeneerde vetstoffen beperken

Het water- en energieverbruik verminderen via de ISO 50 001-certificering (Energiemanagement) ISO 50 001 bij drie pilotlocaties (Management de l’énergie) De veiligheidscultuur versterken om onze medewerkers te beschermen Project CARE

Een betrokken sociaal beleid voeren; 6% gehandicapte werknemers in dienst

11/


DĂŠlifrance Nederland B.V. Keurmeesterstraat 19 - 2984 BA Ridderkerk Postbus 4020 - 2980 GA Ridderkerk Tel. 0180-485111 - Fax 0180-485192 E-mail: sales@delifrance.nl Website: www.delifrance.nl @DelifranceFS simpleicon.com Collection Of Flat Icon, Symbols And Glyph Icons

Lid van:

Profile for Délifrance BeNeLux

De toezeggingen van délifrance 2015  

De toezeggingen van délifrance 2015