Page 1

TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ.

Í n d ice de con t e n i do TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ........................................................1 1.Introducció.........................................................................................................2 2.Europa................................................................................................................2 2.1.Espanya.......................................................................................................2 2.1.1.Universitat Jaume I (UJI).......................................................................2 2.1.2.Universidad de Málaga..........................................................................3 2.2.França..........................................................................................................4 2.2.1.Université Paris Diderot.........................................................................4 2.2.2.Université Sorbonne Nouvelle...............................................................4 2.3.Anglaterra.....................................................................................................5 2.4.Alemanya.....................................................................................................7 2.4.1.TANDEM Hamburg International Language School..............................7 2.5.Itàlia..............................................................................................................8 2.5.1.Università degli Studi di Milano.............................................................8 2.5.2.Università degli Studi di Bergamo.........................................................8 3.Amèrica..............................................................................................................9 3.1.Estats Units..................................................................................................9 3.1.1.Gallaudet University..............................................................................9 3.1.2.University of Texas at Dallas.................................................................9 4.Bibliografia.........................................................................................................9


2

TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ.

1.

Introducció.

Es titula Traducció i Interpretació als estudis universitaris d'Espanya i altres països, la fi dels qual és formar traductors o intèrprets en diverses llengües principalment anglès, francès, espanyol i alemany. El Grau de traducció i Interpretació proporciona els coneixements, habilitats, destreses i actituds necessàries per a transmetre qualsevols text produït en una llengua amb els mitjans d'una altra.A més, s'ha de tenir en compte que el traductor i l'intèrpret realitzen aquest acte de comunicació en un context social i amb una finalitat molt determinada;la qual cosa implica que ha de saber reconèixer tots els elements que intervenen en aquest procès, i totes les característiques del text que tradueix perquè siga capaç de trobar-ne l'equivalent més idoni. Les eixides professionals més freqüents d'aquest tipus de grau són:traductor autònom, traductor en plantilla, traductor funcionari,docent de traducció,corrector, revisor,intèrpret dels serveis públics, intèrpret de conferències, mediador intercultural i terminòleg, entre altres. El perfil d'ingrés més adequat dels estudiants que vulguen fer aquest grau és de persones a qui els agrada llegir i aprendre llengues.

2.

Europa.

2.1. Espanya. 2.1.1.

Universitat Jaume I (UJI).

La Universitat Jaume I ofereix una sòlida introducció a la formació en traducció i interpretació la qual inclou les 5 intensificacions següents:interpretació i mediació intercultural;traducció audiovisul; traducció cintificotècnica; traducció jurídica; traducció literària. Les llengues emprades seran:anglès; alemany/francés;espanyol/català. 1r curs

2n curs

Formació Bàsica

42

18

Obligatòries

18

42

3r curs

4t curs

TOTAL 60

30

22

142

Optatives

19,5

19,5

Pràcticum

12,5

12,5

6

6

60

240

Treball Fi de Carrera TOTAL

60

60

60

Tabla 1: Distribució de crèdits a l'UJI.


3

INFORMÀTICA.

El graduat o graduada en Traducció i Interpretació adquirirà competències que el capacitaràn, amb el seu coneixement de diferents idiomes, per a complir de la manera més professional possible encàrrecs interlingüistics consistents en la traducció (en una altra llengua) d'allò que s'ha dit o escrit.

2.1.2.

Universidad de Málaga.

La Universidad de Málaga fou pionera en l'implantació del Pla d'Estudis en Licienciatura en Traducció i Interpretació, en el marc universitari espanyol, de fet, els primers licenciats en Traducció i Interpertació en universitat espanyola daten de 1994. En la UMA s'ofereixen les següents llengües dins del Grau de Traducció i Interpretació: Tabla 2: Llengues proposades per la UMA

Llengua A: Espanyol.

Obligatòria per a tots els alumnes

Llengua B: Francès o anglès.

Triar una d'elles com obligatòria.

Llengua C: Francès, anglès, alemany, àrab, grec.

Triar una d'elles com obligatòria sense que coincideisca amb la llengua B

Llengua C2: Francès, anglès, alemany, àrab, grec.

L'alumne pot triar al tercer itinerari de formació (Traducció generalista) una tercera llengua estrangera.

D'altra banda, en La Universidad de Málaga, es proposen tres perfils d'especialització per al futurs graduats: •

Traductor profesional “generalista”: amb tres llengues estrangeres a més de la llengua materna. Es a dir,en el cas de la UMA, espanyol com a llengua A, triar una llengua B y dos llengues C.

Traductor profesional especialitzat : amb dues llengues estrangeres, en el cas d'aquesta universitat, espanyol com a llengua A, triar una llengua B i una llengua C.

Intèrpret de conferències : amb dues llengues estrangeres, es a dir, en el cas de la UMA, espanyol com a llengua A, triar una llengua B i una llengua C.


4

TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ.

(Veure Tabla 2 per a saber quines llengues són B i C). D'aquesta manera, podem trobar tres tipues diferents d'objectius aconseguits segons l'itinerari triat: OBJECTIUS ITINERARI 1 (Traducció especialitzada): Els objectius d'aquest itinerari són aconseguir que l'alumne siga capaç de traduir textos especialitzats dins de tres àmbits específics: cientificotècnic, jurídic-econòmic i humanístic i audiovisual. OBJECTIUS ITINERARI 2 (Interpretació de conferències): Amb aquest itinerari es pretén que el graduat siga capaç de realitzar l'interpretació simultànea de o cap a la seua llengua materna desde o cap a la seua primera llengua estrangera. OBJECTIUS ITINERARI 3 (Traducció generalista): Amb aquest itinerari es pretén que l'alumne siga capaç de realitzar un ús professional d'una tercera combiació lingüística.

2.2. França. 2.2.1.

Université Paris Diderot.

En la Univesité Paris Diderot no s'ofereix el grau en Traducció i Interpretació,sino una especialització en Traducció Literària per a estudiants que realitzen el Grau en Estudis Anglesos. D'aquesta manera la univesitat informa que el perfil d'accés per als estudiants que desitjen realitzar aquesta especialització, són aquells al que els agrade llegir, jugar amb les paraules, saber i traduir textos d'autors estrangers, llegir i escriure. La Université Paris Diderot ofereix l'especialització a diferents nivells: -Tallers pràctics, amb assignatures com traducció, francès, anglés i lingüística contrastiva. -Cicles de conferències, amb l'ajuda de professional en la traducció com ara agents literearis, editors, traductors,etc. - Traducció de 20 fulls d'una obra original. 2.2.2.

Université Sorbonne Nouvelle.

La Université Sorbonne Nouvelle ofereix tres tipues de màsters relacionats amb la traducció. •

Interpretació de conferències:

Els objectius d'aquest màster són formar intèrprets d'alt nivell, capaços


5

INFORMÀTICA.

d'assegurar una comunicació precisa, fidel i fluïda entre els participants dels grans col·loquis científics o conferències internacionals. Aquest màster consta de dos anys, en el primer del quals es pretén aconseguir el mètode i en l'últim la professionalització de l'intèrpret. L'aprenentatge s'organitza en cursos magistrals i tallers pràctics. Aquests últims, estan relacionats amb l'aprenentatge gradual dels diferents mètodes d'interpretació. Realitzatsa sempre amb grups d'alumnes reduïts,els taller posen l'estudiant en situació i els permeten practicar amb els mètodes de l'interpretació consecutiva o simultanea. Any 1: Adquisició del mètode. Cursos magistrals: • Teoria de la interpretació • Economia • Dret • Sociolingüística

Any 2: Professionalització de l'intèrpret.

Cursos magistrals: •

Tallers: • • • • •

L'interpretació professional (preparació de les conferencies, vida internacional, interpretació diplomàtica) Espai europeu.

Tallers:

Interpretació científica Metodologia de la interpretació Perfeccionament lingüístic Pràctica de la traducció consecutiva Traducció a la vista

• • •

Pràctica de la consecutiva Pràctica de la simultànea. Taller sobre la veu.

interpretació interpretació

Tabla 3: Assignatures del màster.

Llenguatge de signes – francès:

Esl objectius d'aquest màster són formar persones que siguen capaçes d'utilitzar l'idoma dels signes francès i que puguen mantenir i traduir una comunicació fluïda, constant i precisa amb interlocutors sordo-muts. •

Traducció editorial, econòmica i tècnica:

Els objectius d'aquest màster són formar especialistes en la traducció, capaços d'adaptar-se a tots els contexts i de garantir la fiabilitat i la qualitat de la informació escrita, amb el fi d'aportar buna valor efectiu afegit a les empreses i organitzacions dins dels seus intercanivis internacionals.

2.3. Anglaterra. Les habilitats principals que els intèrprets i traductors han de tenir és un coneixement excepcionalment bo de la seva llengua mare i excel·lent coneixement


6

TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ.

d'un o més altres idiomes. Per treballar com a intèrpret, cal tenir reaccions instantànies, una bona memòria i la resistència així com l'experiència en idiomes, i també es necessiten bones habilitats de parlar en públic. L'ampli coneixement general, el domini de la terminologia política i la confiança són vitals. La Xarxa Nacional d'Interpretació ha produït un mapa de competències en línia, que és útil per identificar si vostè té les habilitats d'aquesta àrea de treball.

Il·lustració 1: Universitat Westminster (Londres)

Il·lustració 2: Univesritat de Leeds.

En Anglaterra hi ha un nombre raonable d'institucions que ofereixen cursos de traducció i interpretació per als parlants nadius d'anglès, i per a estudiants que la seua llengua materna no és l'anglès. Alguns cursos es centren exclusivament en la traducció; altres, en la interpretació i alguns graduats es preparen per a realitzar treballs en qualsevol de les dues. El potencial de l'alumne és probable que sigui evaluat en l'entrevista, en particular per a l'ingrés a un curs d'interpretació. Els cursos de traducció poden tenir elements especialitzats, com ara economia, dret, relacions internacionals i la tecnologia. Cada institució ofereix una gamma d'idiomes, i hi ha cursos disponibles en les principals llengües europees francès, alemany, italià, rus, espanyol - i menys comunament holandès, grec, noruec i suec. Altres cursos ofereixen àrab, xinès i japonès. Alguns cursos són de traducció i interpretació conjunta, incloent les ofertes a les universitats de Bath, Leeds i Westminster. També hi ha cursos de postgrau en el Regne Unit que es concentren en la interpretació de conferències - per exemple, la Universitat de Westminster (Veure Il·lustració 1) ofereix un Màster en Interpretació de Conferències Tècniques, i hi ha altres cursos a les Universitats de Leeds (Veure Il·lustració 2), Banyera, Bradford, Heriot Watt-i Salford. També és possible dur a terme un curs en un país on es parle un dels idiomes estrangers que es donen durant les classes. A l'Imperial College funciona un curs de Mestratge en Comunicació Científica, Mèdica i Traducció Tècnica, Dins de les institucions que ofereixen un diploma en el Servei Públic d'interpretació es troba l'Institut Chartered Institute of Linguists’ website . A la Universitat d'East Anglia, s'executa també un Màster en Traducció Literària en estreta cooperació amb el Centre de Traducció Literària.


7

INFORMÀTICA.

El Chartered Institute of Linguists (Veure Il·lustració 3 ) examina un Diploma in

Translation. L'Institut no es preparar els candidats per a les proves, però publica una llista de cursos disponibles, incloent alguns a l'estranger. S'afirma, amb raó que les persones amb un grau de llenguatge, però poca experiència professional de la traducció en general, requereixen una formació extra o treballar en el camp abans de ser candidats reals - els detalls d'un seminari de preparació estan disponibles a la seva pàgina web. L'Institut també ofereix altres títols, incloent un Diplomat en Administració Pública Interpretació.

Il·lustració 3: Chartered Institute of Linguistics.

2.4. Alemanya. 2.4.1.

TANDEM Hamburg International Language School.

TANDEM és una escola internacional on es realitzen cursos per a estranger i per a nadius. Aquestos cursos consisteixen en l'intercanvi d'alumnes per a que aquestos aconsegueixen incrementar el seu nivell de l'idioma. Tot i que en aquest cas no es tracta d'estudis de traducció, aquesta escola pot ajudar a formar als futurs traductors ja que els estudiants poden ampliar els seus coneixements, no tan sols de la llengua sinó també de la cultura i les tradicions alemanyes. Taula 4: Informació de TANDEM Hamburg International Language School.

Direcció: Schmarjestr. 33, Hamburg, 22767, Alemanya

URL: http://www.tandem-hamburg.de

Telèfon i fax: +49-(0)40-38 19 59 Fax.: +49-(0)40-389 26 24

Idiomes d'aprenentatge:

Tipus de centre:

Anglès, francès, alemany, italià, espanyol

Acadèmia o escola d'idiomes

Acreditació: TestDaF, TELC, FaDaF, TANDEM International, Paritaetisches Bildungswerk


8

TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ.

2.5. Itàlia. 2.5.1.

Università degli Studi di Milano.

La licenciatura en Mediació lingüística i cultural té com objectiu crear un professional amb una experiència qualificada interlingüística del context econòmic, jurídic, sociològic i cultural de les institucions públiques i privades d'educació i formació, empreses i altres entorns on les habilitats són necessàries per ala mediació lingüística i cultural. Hi ha tres plans d'estudis. El tronc comú general s'orienta a al formació i consolidació de les competències lingüístiques relacionades amb la cultura de les llengues estudiades i per tant les activitats com a curs de formació per conèixer i perfeccionar les habilitats de comunicació oral i escrita de l'italià i de les altres llengues d'estudi. Juntament amb aquestes habilitats també es promou una adquisició d'habilitats bàsiques necessàries per a la mediació interlingüística i intercultural. En aquest context, també s'inclou la traducció amb fins de capacitació i en els àmbits de la mediació intercultural, i una introducció a la interpretació de la negociació. El curs de formació proporciona formació pràctica i pràctiques en empreses, escoles, estructures editorials i contextos on es requerixen habilitats en la mediació lingüística i cultural. L'alumne triarà el primer any, les dues llengues i les seues cultures que es realitzaran durant el tres any que dura la licenciatura. L'elecció es realitzarà entre els següents idiomes: àrab, xinès, francès, japonès, hindi, anglès, rus, espanyol i alemany. Cal tenir en compte que als estudiants estrangers se'ls requereix un conèixement previ de la llengua i la cultura italianes.

2.5.2.

Università degli Studi di Bergamo.

La comunicació, quan es fa un exercisi impresindible en la cooperació, requereix professionals específics, amb eines i capacitats per a contextos internacionals. De fet, cooperació implíca múltiples persones i interesos diversos, requereix habilitats lingüístiques, la comprensió d eles cultures, el coneixement local, les estratègies de racionalitat operativa i de negocis, a més a més de capacitat d'intervenir en els procesos complexos amb le spolítiques i mètodes apropitas de comunicació. En la Univesitat degli Studi di Bergamos s'ofereix la licenciatura de Ciències de la Comunicació Intercultural per a la Cooperació i Negocis. Aquest pla d'estudis té com


9

INFORMÀTICA.

a objectiu transmetre la capacitat d'exercir un paper de lideratge en el disseny, gestió, avaluació crítica i la coordinació d'iniciatives i activitats amb les organitzacions internacional que participen en la cooperacióa l desenvolupament, protecció del medi ambient, ajuda a tercers països, ambaixades a les institucions humanitàries nacionals i internacionals i els empresaris que operen en diverses capacitats en projectes de desenvolupament privat i la cooperació.

Informàtica i Comunicacions Llengua i Cultura Estrangera Jurídic-econòmica Sociologia Desenvolupament i Medi Ambient Socio-històrica A més: tallers, cursos de capacitació

Arees d'ensenyament

Socio-comunicativa

Tabla 5: Arees d'ensenyament

3.

Amèrica.

3.1. Estats Units. 3.1.1.

Gallaudet University.

La Gallaudet University és la única en tot el món que ofereix una licenciatura i un post grau en interpretació del llenguatge de signes americà-anglès. Gallaudet ofereix una oportunitat única per a estudiants d'interpretació per viure, estudiar i interactuar amb les persones sordes dels Estats Units i arreus del món. El programa d'estudis en la interpertació està dissenyat per preparar i educar els sords, persones amnb problemes d'audició o que treballen com aintèrprets en les comunitats de sord i oients. El programa ofereix un enfocament multidiciplinari i interdisciplinari a la interpretació, centrada en el laboratori del departament de la interpretació interactiva.


10

TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ.

Aquest curs consiteix en una sèries de cursos i experiències que teneen per objecte proporcionar als estudiants el domini necessari de coneixements, tècniques i hablilitats requerides per a l'entrada al treball professional en el camp de la interpretació o d'estudis de postgrau. En aquest universitat hi ha una estreta interacció entre els estudiants, tutors i professors que es proporciona en un entorn on s'ofereix una amplia varietat d'experiències acadèmiques. Pel que fa a la distribució dels crèdits i les vacances, aquest grau està estructurat sobre un programa de dos anys, que consta de quatre semestres i vacances d'estiu. D'altra banda, el programa requereix la realització de 59 hores de crèdit dels cursos. També hi podem trobar altres formats com un programa de tres anys per a aquells estudiants que necessiten un any adicional de classes d'anglès avançat o un programa d'estudi a temps parcial. 3.1.2.

University of Texas at Dallas.

Des de 1980, el Centre d'Estudis de Traducció de la Universitat de Texas en Dallas ha rebut un ampli reconeixement nacional i internacional pel seu paper pioner en l'enriquiment i la promoció de l'estidi i de la pràctica de la traducció literària. Dirigit pel professor Rainer Schulte, el Centre té una gran missió:

4.

Donar suport a l'anàlisi acadèmica i a la creació de la traducció literària.

Col·laborar amb escriptors, acadèmics i editors de tot el món.

Millorar la visibilitat del traductor com a mediador entre les cultures.

Desenvolupar una pedagogia innovadora en els tallers de traducció.

La publicació del “International Journal Translation Review.

Bibliografia.

● http://www.gradschools.com/search-programs/translation-interpretation ● http://www.spainexchange.com/study_abroad/subjects-es-33.htm

En aquestes dues pàgines he buscat les diferents univesritats on


INFORMÀTICA.

11

s'oferta el títol de Traducció i Interpretació en diverses capitals d'Europa i en general, del món. Són unes direccions prou fiables ja que donen una gran informació sobre les universitats i fins i tot informen de com es pot contactar amb aquetes.

● http://www.uma.es/ Aquesta és la pàgina oficial de la Universidad de Málaga.He escollit aquesta universitat espanyola ja que és una de les que té més prestigi internacional pel que fa al grau de Traducció i Interpretació.Com és la pàgina oficial d'una universitat té un grau de fiabilitat molt alt.

● http://www.univ-paris-diderot.fr ● http://www.univ-paris3.fr Aquestes són les adresses web de l'Université Paris Diderot i de l'Université Sorbonne Nouvelle (Paris 3),respectivament. He escollit aquestes universitats perque oferten Traduccio i Interpretació en anglés i així hi ha una característica semblant al grau que ofereix la Uji en aquesta titulació. Com són les pàgines oficials d'universitats tenen un grau de fiabilitat molt alt.

● http://www.careers.ox.ac.uk Aquesta és la pàgina web de la University of Oxford.En aquesta ocasió he triat aquesta universitat a causa del seu prestigi general i a que és coneguda per gran part del estudiantat. Com és la pàgina oficial d'Oxford té un grau de fiabilitat molt alt. ● http://www.cosp.unimi.it ● http://www.unibg.it Aquestes són les pàgines de la Università delgi Studi di Milano i de la Università degli studi di Bergamo. He escollit aquestes universitats perque són unes de les poques en tota Itàlia que tenen el grau en Traducció i Interpretació. Així com les adresses anteriors el seu grau de fiabilitat és molt elevat perque es tracta d'una pàgina oficial d'una universitat.

● http://www.spainexchange.com/study_abroad/subjects2-es-33- DE.htm


12

TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ.

En aquesta pàgina web trobem informació de les diferents opcions que hi ha a Alemanya per a estudiar Traducció, tot i que de vegades no és en una universitat.

● http://interpretation.gallaudet.edu/Interpretation/MA_Program.html ● http://www.utdallas.edu/ Aquestes són les pàgines de la Gallaudet University i la University of Texas at Dallas.En aquest cas hem va costar prou trobar centres que tingueren el grau de Traducció o estudis relacionats.Finalment vaig trobar aquestes dues universitats.

Traducció i interpretació  

El treball d'informatica on es parla de la carrera de traducció en diferents parts del món.

Traducció i interpretació  

El treball d'informatica on es parla de la carrera de traducció en diferents parts del món.

Advertisement