Page 1

STEENGOED SEPTEMBER2011

DOOR PASTORS EDGAR & IRMA HOLDER

Wat niemand heeft gehoord, gezien of bedacht!


Wat niemand heeft gehoord, gezien of bedacht!

Echt christen zijn is binnengaan in een gebied dat voorheen TOTAAL onbekend was op alle fronten. Er staat een mooie en krachtige tekst in de eerste brief van de apostel Paulus aan de Korintiërs: “Wat niemand heeft gezien, niemand heeft gehoord en wat niemand ooit heeft bedacht, dat heeft God allemaal klaar voor hen die Hem liefhebben”. Het is opmerkelijk dat Paulus dit schrijft als christen. Voorheen was hij een religieus mens, die goed op de hoogte was met religieuze regels. Hij was zelfs een van de grootste religieuze leiders in zijn tijd.


Echter, op een bepaald moment in zijn leven komt er een ommekeer, doordat hij Jezus Christus accepteert als zijn Verlosser en Redder. Paulus geeft heel bewust zijn leven aan Jezus en besluit voortaan om ook met Hem te leven en te wandelen. De bijbel noemt dat wedergeboorte. Door deze ervaring komt hij in een leven terecht, dat hem als religieus mens totaal onbekend was. Hij komt in een levende relatie met Jezus Christus, met de Heilige Geest en met God de Vader. Dit leven is zo rijk aan liefde, blijdschap, kracht, overwinning, voorziening, gezondheid, rust, vrede en inzicht in het Koninkrijk van God dat het Paulus tot boven genoemde uitspraak brengt. God heeft iets unieks te bieden aan iedereen die wil. God is daarvan zo overtuigd dat Hij zegt, dit vindt je nergens anders en bij niemand anders in dit leven. God biedt echt Leven, Zijn leven aan een ieder die wil door Zijn Zoon Jezus Christus. De Bijbel zegt, wie de Zoon van God, Jezus Christus heeft aangenomen bezit metterdaad Gods leven, waauw! Dit moet je gewoon zelf ervaren. Dit kan je niet eens, alleen met woorden, goed duidelijk maken aan een ander. Iemand gaat het pas ervaren als hij/zij zelf ook de keus maakt om Jezus bewust toe te laten in zijn/haar hart, door Hem welkom te heten. Wat een voorrecht om hier op aarde rond te lopen met God en Zijn leven in je systeem, je geest, ziel en lichaam. En het is voor een IEDER die wil. God is ZEER goed! Pastors Edgar & Irma Holder

Wat niemand heeft gehoord, gezien of bedacht!  

Artikel geschreven door pastor Edgar en Irma Holder voor de website van De Levende Steen Gemeente

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you