Page 1

Personalitza’t!

Nom: Data: Centre: Notes:

Partida #1:

Xarxes socials

Capacitat de cerca a internet

Capacitat de cerca presencial

Empatia

Partida #2:

Xarxes socials

Capacitat de cerca a internet

Capacitat de cerca presencial

Empatia

Coneixement

Partida #3:

Xarxes socials

Capacitat de cerca a internet

Capacitat de cerca presencial

Empatia

Coneixement

Diploma #1

Diploma #2

Diploma #3

Fitxa personal ArgumentaTIC

Diploma #4

2

Coneixement

Diploma #5

ArgumentaTIC. Fitxa personal  

Fitxa personal per al joc ArgumentaTIC.

ArgumentaTIC. Fitxa personal  

Fitxa personal per al joc ArgumentaTIC.