Page 1

Coure Compareu la forma, la mida i el volum d’aquest objecte amb el que heu creat vosaltres per a coure. Quines diferències hi trobeu?

3. Nanses: per a què servien?

2. Materials: 1. Forma: estètica o utilitària?

4. Esquerdes: es

va trencar per l’ús o per abandonament?

Dades Alçada màxima: 160 mm Diàmetre boca: 93 mm Diámetre máximo: 166 mm Jacimento: Camí de Can Grau Dipòsit: Museu de Granollers

amb quin material s’ha restaurat?


Objecte Gerra de ceràmica trobada en un dels enterraments de la necròpolis al jaciment del Camí de Can Grau (Granollers). Està amb dues nanses està feta a mà i brunyida, i tant la forma com la coloració indiquen que podia haver servir per a coure els aliments.

1. Forma

La gerra presenta la part superior més estreta que la base la qual cosa permetria assolir de manera més ràpida una temperatura a l’interior que es mantindria estable, afavorint la cocció dels aliments i reduint el vessament del contingut líquid. La base és còncava la qual cosa fa que el recipient no sigui gaire estable damunt de qualsevol suport i, per això, els recipients no es posaven directament al foc sinó que utilitzaven altres sistemes de subjecció.

2. Materials

L’objecte està força sencer, s’han perdut part de les nanses i de la vora de la boca. Les llacunes de material s’han reconstruït volumètricament amb escaiola (guix) per després reintegrar-les cromàticament amb pintura acrílica i vernissar-les. Els fragments estarien enganxats amb cola nitrocel·lulòsica (utilitzat habitualment en la restauració pel fet de ser reversible amb acetona o altres dissolvents).

3. Nanses

Les nanses s’utilitzaven quan es volia penjar l’objecte quan es volia mantenir el contingut fora de l’abast del terra i per a processar l’aliment amb l’acció del foc. L’objecte es situava a una distancia prudencial del foc (el contacte directe podria escalfar massa la ceràmica i provocar el trencament), s’hi lligaven unes cordes fetes de pell o de tendons. Una altra opció era col·locar pedres damunt les brases i ‘fixar’ l’atuell en els espais creats. Aquests sistemes permeten explicar el fet que la base sigui rodona i que no podia situar-se damunt d’un suport pla.

4. Esquerdes

Les peces de ceràmica solen aparèixer trencades en el moment de l’excavació. Es difícil de precisar si la ruptura es va produir durant el seu ús o durant l’abandó de l’objecte. En els jaciments funeraris, les peces solen arribar en més bon estat, com és aquest cas, i la fragmentació sol ser deguda al soterrament del jaciment i l’abandó de l’objecte. En contextos domèstics, l’aparició d’esquerdes hauria fet que els objectes deixessin de ser útils i que ens arribin només alguns fragments.

5. Curiositat

Aquest vas presenta un perfil característic que fa una carena que, a priori, no sembla que tingui cap justificació funcional. Aquest tipus d’atuells encara que no són molt habituals del neolític del nordest peninsular, s‘han documentat en alguns enterraments de diferents jaciments i en contextos arqueològics de França. Per això, constitueix un model de referència que parla de les tradicions tècniques que es trasmeten entre comunitats assentades en zones molt allunyades entre sí.

Estris de ceràmica (TalentLab, CSIC). Fitxa3  
Estris de ceràmica (TalentLab, CSIC). Fitxa3  

Fitxa3. Coure

Advertisement