Page 1

Energia viva. TalentLab. CSIC Enllaços per a treballar la proposta a l’aula Us proposem una sèrie d’enllaços per a treballar en les vostres propostes que hem classificat en les diferents aproximació. Però, evidentment, hi pot haver enllaços d’una aproximació que no sigui la vostra i que us resulti útil.

Aproximació científica Taula 1. Documentació: enllaços Institucions

Línies de recerca

Centre de Recerca en Agrigenòmica. CSIC-IRTA-UAB:

Biomassa lignocel·lulòsica de blat de moro

Digital.CSIC:

La fotosíntesi en cianobacteris

ScienceDirect:

www.cragenomica.es Instituto de Bioquímica Vegetal y Fotosíntesis (CSIC):

http://digital.csic.es/

http://www.sciencedirect.com

http://www.ibvf.csic.es/ Consell Superior d’Investigacions Científiques:

Enllaços d’interès

Sistemes de producció energètica amb ús de microalgues

www.csic.es

Any internacional de l’Energia (CSIC): www.energia2012.es

Aproximació empresarial Taula 2. Documentació: enllaços Empreses i institucions

Estudis

Experiències

Digital.CSIC:

Biocarburantes en España (Estudio):

Clayuca

http://digital.csic.es/

http://age.ieg.csic.es/boletin/50/04% 20ESPEJO.pdf

http://www.clayuca.org/clayucanet/edic ion13/birus_poster.pdf

Instituto de Bioquímica Vegetal y Fotosíntesis (CSIC):

NotiEtanol (Instituto Cubano de Investigaciones de los derivados de Caña de Azúcar):

Sweet ethanol (microdestilaries)

http://www.icidca.cu/Publicaciones/ Boletines/NOTIETANOL%2004-11.pdf

http://essecommunity.eu/es/articles/in-ethiopia-anew-ethanol-microdistillery-for-fuelproduction/

FAO. Perspectives bioenergia:

Biocombustibles a debat:

www.cragenomica.es

http://www.fao.org/bioenergy/4728 0/es/

http://www.sostenible.cat/sostenible/w eb/noticies/sos_noticies_web.php?cod_i dioma=1&seccio=11&num_noticia=4

Institut Català de l’Energia. Generalitat de Catalunya:

Producció local bioetanol per al transport (en anglès):

Projecte Bio-Nett:

http://www20.gencat.cat/port al/site/icaen

http://www.ep.liu.se/ecp/057/vol13/ 021/ecp57vol13_021.pdf

Abengoa:

ESADE. Biocombustibles:

Cassava project:

www.abengoa.com

http://deswww.esade.edu/guiame/c omun/file_view.php?MTg2MzQz

http://www.cassavabiz.org/postharvest/ ethanol01.htm

http://www.ibvf.csic.es/

Centre de Recerca en Agrigenòmica. CSIC-IRTA-UAB:

http://www.argem.es/archivos/boletin/ boletin_35r3.pdf


Repsol: www.repsol.com

NotiEtanol (Instituto Cubano de Investigaciones de los derivados de Caña de Azúcar)

Bioenergia-Agricola: http://www.bioenergia-agricola.es

http://www.icidca.cu/Publicaciones/ Boletines/NOTIETANOL%2011-12.pdf Gas Natural Fenosa:

Biodièsel a partir microalgues:

Biodièsel a partir microalgues. Galícia:

http://www.gasnaturalfenosa. com

http://www.smbb.com.mx/revista/R evista_2009_3/Biodiesel.pdf

http://biodiesel.com.ar/5786/espanabiodiesel-a-partir-de-microalgas

Algaenergy:

Estudi cicle de vida producció biodièsel a partir d’algues:

SafeOil. Pôle de mer (França):

http://www.algaenergy.es/

http://www.sciencedirect.com/scien ce/article/pii/S0960852410010291

http://www.pole-merbretagne.com/safeoil.php

Estudi econòmic biodièsel a partir d’algues (treball universitari): http://www.iit.upcomillas.es/pfc/res umenes/4c2200f964f8e.pdf

Producció energètica amb algues i aigües depuradora: http://dugidoc.udg.edu/bitstream/handle/10256/1 734/1%20Memoria.pdf?sequence=1

Barcelona Activa. Ajuntament de Barcelona:

Programa INICIA. Generalitat de Catalunya:

Pla d’empresa. ESADE:

http://www.barcelonanetactiv a.com

http://inicia.gencat.cat/inicia/cat/pla Empresa.do

Xarxa municipis cap a la sostenibilitat: www.sostenible.cat

http://es.scribd.com/doc/49104854/Pla n-Empresa-Esade

Aproximació ètica i social Taula 3. Documentació: enllaços Entitats i institucions Instituto de Bioquímica Vegetal y Fotosíntesis (CSIC): http://www.ibvf.csic.es/

Centre de Recerca en Agrigenòmica. CSIC-IRTA-UAB:

Manuals de periodisme Gènere periodístic: http://ca.wikipedia.org/wiki/G%C3% A8nere_period%C3%ADstic

La notícia periodística:

www.cragenomica.es

http://www.xtec.cat/formaciotic/dvd formacio/materials/td206/practica_4 -4.html

Unió Europea. Energia:

El reportatge:

http://ec.europa.eu/energy/rene wables/index_en.htm

http://kioskjove.wikispaces.com/El+r eportatge http://periodismobienhecho.blogspo t.com.es/2011/01/las-fases-deelaboracion-de-un.html

Nuffield Council on Bioethics:

Entrevista periodística:

http://www.nuffieldbioethics.or g/biofuels-0

http://www.edu365.cat/aulanet/com soc/treballsrecerca/recursos/entrevis ta.htm

Posició de GreenPeace sobre Bioenergía:

Espai video i foto a edu365.cat:

http://www.greenpeace.org/esp

http://www.edu365.cat/videofoto/in dex.htm

Exemples Los biocombustibles no alimentan (Presseurop. 2012): http://www.presseurop.eu/es/content /article/1633731-los-biocombustiblesno-alimentan Algas + porquería = ¿biocombustible? (El País. 2012): http://sociedad.elpais.com/sociedad/2 012/03/13/actualidad/1331642599_73 5363.html El lado oscuro de los biocombustibles (Cuartopoder. 2011): http://www.cuartopoder.es/mecanica mente/el-lado-oscuro-de-losbiocombustibles/207

Vigo ya cultiva oro verde (Faro de Vigo.2011): http://www.farodevigo.es/granvigo/2011/06/26/vigo-cultiva-oroverde-obtener-biodiesel/557748.html Los biocombustibles serán la solución a nuestros problemas energéticos (El Cultural. 2010):


ana/Global/espana/report/other /criterios-de-greenpeacesobre.pdf Normativa energètica a l’Estat espanyol: http://ca.wikipedia.org/wiki/Nor mativa_a_nivell_espanyol Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible: http://www15.gencat.cat/cads/A ppPHP/index.php Bioenergia i medi ambient. Agència Europea Medi Ambient: http://www.magrama.gob.es/es /calidad-y-evaluacionambiental/publicaciones/Bioener gia_tcm7-1872.pdf

Mèdia.cat (Observatori dels mitjans):

crític

http://www.media.cat

http://www.elcultural.es/version_pap el/CIENCIA/26977/Jose_Pio_Beltran Periodisme juvenil (bloc): http://periodismejuvenil.blogspot.co m.es/

Periodisme mòbil (ESCACC): http://www.escacc.cat/ca/contingut/ els-avantatges-del-periodisme-mobil2132.html Projecte Vídeo a les aules: http://www.slideshare.net/vanerale/ projecte-vdeo-a-les-aules

Sense bon periodisme no hi ha democràcia (Ara.cat. 2012): http://www.ara.cat/premium/opinio /bon-periodisme-no-hademocracia_0_721127881.html

Is algae worse than corn ethanol? (Scientific American. 2010): http://www.scientificamerican.com/ar ticle.cfm?id=algae-biofuel-growthenvironmental-impact El titubeig dels biocombustibles (GlobalTalent. 2009): http://www.ca.globaltalentnews.com/ actualitat/reportatges/1376/Eltitubeig-dels-biocombustibles.html El coste de los biocombustibles (El Periódico. 2007):

http://www.almendron.com/tribu na/el-coste-de-losbiocombustibles/

Alumnes de tot el país fan de periodistes (Vilaweb. 2011):

http://www.vilaweb.cat/noticia/3845054/2 0110208/alumnes-pais-participen-activitatperiodisme-digital-escoles-xarxa-impulsadaomnium-cultural-vilaweb.html

Aproximació artístico-cultural Taula 4. Documentació: enllaços Institucions Instituto de Bioquímica Vegetal y Fotosíntesis (CSIC):

Art, bio i energia Petroli i art: “Rio negro” de Mery Godigna:

Recursos Cultiu d’algues casolà http://www.algaelab.org/

http://www.ibvf.csic.es/

http://lt.wikipedia.org/wiki/Vaizdas:Ri o_Negro_1998.jpg

Centre de Recerca en Agrigenòmica. CSIC-IRTA-UAB:

Fotosíntesi i art: “Pharmacy herbs” de Luzinterruptus:

Bioreactor d¡algues ampolles reciclades:

www.cragenomica.es

http://www.luzinterruptus.com

http://www.instructables.com/id/ An-Algae-Bioreactor-fromRecycled-Water-Bottles/

Consell Superior d’Investigacions Científiques: www.csic.es

Fotosíntesi i art: “Pintar amb llum” Heather Ackroyd y Dan Harvey:

Novos rurais. Farming culture:

Artnodes:

Plant Orquestra de Luke Jerram:

http://artnodes.uoc.edu/ojs/index. php/artnodes/

http://www.lukejerram.com/projects/ plant_orchestra

Algae art en Hybrids of art and science:

Bioart: “Alba” de Eduardo Kac:

The ornamism project:

http://www.ekac.org/

http://ornamism.com/

http://hybridsofartandscience.blog spot.com.es/2011/08/algaeart.html

http://www.ackroydandharvey.com

amb

http://www.facebook.com/novosr urais.farmingculture Solar Forests: http://inhabitat.com/solar-forestcharging-system-for-parking-lots/

Energia viva. Enllaços  
Energia viva. Enllaços  

Energia viva. Enllaços

Advertisement