Page 1

ENERGIA VIVA Proposta per a treballar a l’aula TALENTLAB Co-crear recursos educatius en línia


Energia Viva és un recurs educatiu produït a partir de les idees que sorgiren en el taller “Experiments vius” de TalentLab (novembre 2011).

TALENTLAB Co-crear recursos educatius en línia www.talentalb.csic.es

Ja coneixem algunes línies de recerca sobre l’ús dels organismes vius (fotosintètics) per a l’obtenció d’energia. La seva implantació en la societat depèn de nombrosos factors: científics i tecnològics, econòmics, socials i culturals. Per això, us proposem que exploreu aquesta temàtica des de diferents perspectives. La idea és que, per grups, escolliu algun aspecte relacionat amb aquest camp de recerca i que l’abordeu des del punt de vista (científic, empresarial, periodístic, i artístic) que més interés us susciti.


Aproximació científica Al presentar la recerca en bioenergies, s’ha parlat de plantes, algues i cianobacteris; també de fotosíntesi, d’emissions de CO2, de la paret cel·lular i de la deforestació. Però la recerca diària dels investigadors sol ser molt especialitzada. Sovint es centra en un o alguns aspectes concrets d’una temàtica com pot ser l’estudi del procés de la fotosíntesi d’una espècie de cianobacteris o bé el metabolisme de formació de la lignocel·lulosa en el blat de moro. Us proposem que us endinseu en el món de la recerca científica actual, tot estudiant amb detall una de les línies de recerca. Per a fer-ho, us suggerim una sèrie de temes però també podeu escollir un tema de la vostra pròpia elecció.

- La fotosíntesi en cianobacteris Al CSIC diversos centres de recerca investiguen les possiblitats dels organismes fotosintètics per a produir energia. Als seus llocs web també trobareu informació sobre aquestes recerques: Centre de Recerca en Agrigenòmica: www.cargenomica.es Instituto de Bioquímica Vegetal y Fotosíntesis: www.ibvf.csic.es

- La biomassa lignocel·lulòsica del blat de moro - Sistemes de producció energètica amb l’ús de microalgues

A l’apartat “Documentació científica” trobareu informació sobre aquestes línies de recerca i podeu veure quin tema us interessa més aprofundir.


Aproximació científica Es tracta de fer una lectura de la bibliografia científica sobre el tema que escolliu. Els investigadors del CSIC us podran proporcionar articles científics i també podeu cercar material addicional a través de Digital.CSIC o d’altres cercadors. Per aprofundir en el tema us proposem que feu una entrevista amb un investigador per conèixer més d’aprop els reptes que es plantegen des de l’àmbit científic o una visita al centre de recerca per conèixer les instal·lacions de suport a la recerca. La idea és que amb els nous coneixements pugueu fer una presentació o article de revisió que exposi els aspectes més rellevants sobre el tema escollit i que us formeu una opinió l’ínterés que pot tenir aquesta línia de recerca en el futur.

Consulteu l’apartat de “Documentació científica” i escolliu el vostre tema: www.talentlab.csic.es/recursos


Aproximació empresarial Amb la idea d’iniciar un negoci en el camp bioenergètic a Espanya, us proposem diverses situacions, per tal que analitzeu la seva viabilitat. Caldrà que trieu una de les situacions i aconselleu l’opció més viable. Per a fer-ho, haureu de realitzar un estudi de prospecció i de documentació sobre les possibilitats de mercat, i aconsellar el sector més ben situat per a desenvolupar la activitat.

Us suggerim algunes qüestions a tenir en compte: -conèixer la producció de bioetanol a nivell mundial i nacional, i les principals empreses -establir els avantatges i inconvenients d’utilitzar el gra o la biomassa lignocel·lulòsica -conèixer l’estat actual de la recerca en l’aprofitament de la biomassa lignocel•lulòsica per saber si existeix la tecnologia per a la producció industrial -investigar si existeixen models d’empresa d’acció local - definir el model d’empresa i les necessitats per implementar-ho

CAS 1. Producció de bioetanol: blat de moro Un grup de joves emprenedors està pensant a iniciar un projecte en l’àmbit dels biocombustibles. Es plantegen la reconversió dels camps de cultiu de blat moro per a produir i subministrar bioetanol a nivell regional. La primera idea que tenien era produir etanol a partir del midó emmagatzemat als grans de blat de moro; però, ara també pensen que potser podrien aprofitar tota la biomassa de la planta (biomassa lignocel· Què hauria de saber i quins aspectes caldria que tingués en compte el grup d’emprenedors? Els podeu ajudar i aconsellar en alguna part de l’estudi de prospecció?

A l’apartat “Propostes” trobareu enllaços per a documentar-vos (taula 2), però a internet en trobareu molts altres perfectament vàlids.


Aproximació empresarial CAS 2. Producció de biocombustible: microalgues Un grup de joves emprenedors està pensant a iniciar un projecte en l’àmbit dels biocombustibles de nova generació, amb l’ús de microalgues o cianobacteris. Pensen que és una opció de futur però no tenen clar quina tecnologia seria més eficient i més apropiada si es volguessin instal·lar a Espanya. Tampoc tenen clar si seria més oportú produir biodièsel, bioetanol o bé desenvolupar activitat en les dues línies per diversificar mercats. Us suggerim algunes qüestions a tenir en compte: - conèixer l’estat actual de la recerca en biocombustibles amb l’ús de microalgues - estudiar experiències similars que s’hagin portat a terme en el context europeu - valorar els requeriments tècnics i els costos de diferents sistemes de cultiu - analitzar el mercat espanyol de producció de biocombustibles amb l’ús de microalgues - definir el model d’empresa i les necessitats per implementar-ho.

Podeu ajudar a aquest grup d’emprenedors a elaborar el seu pla de viabilitat i a calcular la inversió que haurien de fer? Els caldria informació o consells sobre diferents aspectes. CAS 3. Creació del propi cas d’estudi o de creació d’empresa Us hem plantejat dues propostes per a aproximar-vos als biocombustibles des del vessant empresarial. Però podeu dissenyar el cas d’estudi a mida, en funció dels vostres interessos. Compartiu amb nosaltres les vostres propostes!

Com abans, us suggerim que consulteu els enllaços (taula 2) per a documentar-vos.


Aproximació ètica i social

Alguns dilemes socials i ambientals... Així, d’un costat, trobem els biocombustibles que s’obtenen a partir de cultius tradicionals com la canya de sucre i el blat de moro -anomenats biocombustibles de primera generació-, es consideren energies renovables perquè l’equilibri final de les emissions de CO2 és negatiu. No obstant, a l’entrar aquests cultius en el sector energètic poden fer augmentar el preu dels aliments i la pressió per desforestar les regions selvàtiques. D’altra banda, hi ha els biocombustibles de nova generació, és a dir, aquells que bé aprofiten la biomassa de tota la planta o espècies que no tenen interès alimentari o que són produïts a partir de microalgues o cianobacteris. En aquest camp, es requereix modificar genèticament i biotecnològica les espècies per augmentar l’eficiència dels cultius. Això pot qüestionar els aspectes ambientals de la seva producció a gran escala i requerir regulacions de tipus legal per l’ús d’organismes genèticament modificats.

La implantació de les bioenergies com a font d’energia no només depèn dels coneixements científics i les millores tecnològiques. També hi ha aspectes ètics, legals i social que cal tenir en compte. Per aportar aquesta mirada social, us proposem que feu un treball periodístic que analitzi de manera profunda i crítica alguns dels aspectes social i legals de la implantació de les fonts d’energia que utilitzen organismes vius. Bioenergies sota l’ull periodístic Els biocombustibles es presenten com una alternativa a l’abastiment energètic en un món de recursos limitats. A priori són menys contaminants que els combustibles tradicionals. Ara bé, la seva producció també planteja aspectes legals i dilemes socials que en qüestionen la sostenibilitat. Es tracta que el treball se centri en una temàtica concreta i analitzi aquestes i altres qüestions. El format també el decidiu vosaltres: article, reportatge, entrevista, etc.

A l’apartat “Propostes” trobareu enllaços (taula 3) relacionats amb els biocombustibles i el periodisme. Al bloc trobareu documentació científica i altres enllaços d’interès.


Aproximació ètica i social Activitat periodística A partir d’aquí, ja podeu començar a exercitar el vostre ull periodístic amb un tema relacionat amb la recerca en bioenergies.

Activitat prèvia

Abans d’iniciar la vostra activitat periodística, us suggerim de fer una activitat prèvia o introductòria del gènere periodístic. Es tractarà de treballar amb material ja fet (de diaris o altres materials a l’abast) i d’analitzar-lo amb ulls crítics per extreure’n les característiques més rellevants de cada format: noticia, entrevista, reportatge, etc.

Recordeu, unes premises bàsiques: - Tenir clar el que es vol dir - Fer un ús correcte de la llengua - Les fonts d’informació han d’estar contrastades i cal citar correctament - Representació d’una pluralitat d’opinions i punts de vista

Després, haureu de seleccionar aquell format que més suggerent us resulti per al tema que desitgeu tractar i que comenceu a pensar possibles fonts d’informació.

A l’apartat “Propostes” trobareu enllaços (taula 3) relacionats amb els biocombustibles i el periodisme. Al bloc trobareu documentació científica i altres enllaços d’interès.


Aproximació artístico-cultural L’art i la cultura ofereixen, a través de les diverses manifestacions, noves vies per a la reflexió al voltant de la ciència i, en aquest cas, de la recerca en bioenergies. Sigui perquè han utilitzat els seus mitjans, perquè han abordat els seus temes o perquè han contradit les seves lleis, els artistes i els intel•lectuals s’han ocupat -i continuen fent-ho- dels avenços científics de la societat en què els ha tocat viure. Us proposem que us acosteu a la recerca bioenergètica a través de l’expressió artística, com a via de reflexió o simplement per al gaudi estètic. Esquerra.: On the Field. Artistes: Ackroyd y Harvey (2010) Dreta: Rio Negro. Artista: Mery Godigna (1998)

Es tracta que exploreu algun aspecte relacionat amb les bioenergies que us susciti interès -o al qual hagueu arribat després de donar algunes voltes- a través de l’expressió artística: pictòrics, visual, literària, etc.

Bioenergies a través de l’art Natura i cultura es tornen a posar en joc amb les bioenergies. Aquestes fonts d’energia aprofiten organismes vius fotosintètics que transformen la llum solar en energia química per créixer i, al seu torn, aprofitem els humans per obtenir combustibles. El coneixement científic del segle XXI es manifesta a través de cultius bioenergètics a gran escala que dibuixen nous paisatges tecnològics sobre la superfície terrestre. Això sense oblidar els aspectes socials, ambientals i econòmics.

A l’apartat “Propostes” trobareu enllaços (taula 4) de projectes artístics relacionats amb la ciència com a font d’inspiració i també hi trobareu altres enllaços d’interès.


Fem emergir l’energia viva? Tan important és el treball de documentació i elaboració de les vostres propostes com el de mostrar-les i saber-les explicar. Un dels principals interessos d’aquest recurs educatiu és que compartiu els resultats de les vostres aproximacions amb els vostres companys d’aula o del centre educatiu. Tothom està a favor de les bioenergies? Quins reptes i problemes planteja? Com a grup-aula hi apostaríeu com a energies de futur? Esquerra: imatge d’un congrés científic. Dreta: imatge de la plataforma VoiceThread.

Compartiu la recerca! Publiqueu els resultats de les vostres aproximacions al bloc de TalentLab:

http://www.talentlab.csic.es/recursos/category/energia-viva-2/

Al bloc de TalentLab podeu publicar els resultats de les vostres aproximacions a les bioenergies sigui individualment o en grup. i compartir-los amb altres alumnes i centres educatius. Desplegueu les vostres arts comunicatives Per presentar els vostres resultats podeu utilitzar els formats tradicionals que s’utilitzen a l’àmbit científic (artícle, presentació pwp, congrés) o bé utilitzar formats innovadors que promouen el treball de

A l’apartat “Propostes” trobareu enllaços (taula 4) de projectes artístics relacionats amb la ciència com a font d’inspiració i també hi trobareu altres enllaços d’interès.

Energia viva. Proposta per a treballar a l'aula  
Energia viva. Proposta per a treballar a l'aula  

Energia viva. Proposta per a treballar a l'aula

Advertisement