Page 1

El mar a l’aula Conferències i tallers per apropar el mar i la recerca marina a les aules. És una ocasió per conèixer de primera mà l’ampli ventall de línies de recerca al voltant

d’aquestes ciències com també els investigador(e)s que s’hi dediquen: per què el

mar és salat? Com s’estudia el fons del mar? Quins organismes viuen en el mar? Segons el nivell de l’alumnat es tractaran temes relacionats amb l’oceanografia, la biodiversitat, els perills del canvi climàtic, i les noves eines tecnològiques que tenen els científics per estudiar el mar. Durant la xerrada es mostraran imatges de

les expedicions a bord dels vaixells oceanogràfics en les que participen els científics de l’ICM.

Imatge: El vaixell oceanogràfic del CSIC “García del Cid” recollint una xarxa durant una campanya. Foto: projecte COMSOM

Organitza

Institut de Ciències del Mar (CSIC)

Cicles educatius

Educació primària i secundària obligatòria i Batxillerat

Lloc

Als centres educatius de Barcelona que ho sol·licitin

1


Continugts Objectius didàctics • • •

Conèixer què estudien les ciències del mar i algunes de les línies de recerca. Conèixer de primera mà de la feina diària al laboratori i en campanyes. Afavorir l’interès per la recerca científica

Tipus d'activitat

Conferència, taller i debat. Metodologia

L’activitat s’inicia amb una conferència sobre un tema de la recerca al qual està vinculat l’investigador visitant, tot estimulant un format obert i participatiu. Es

complementa amb la presentació de material audiovisual i també de materials de laboratori. Durada

1h aproximadament

Suport per preparar l'activitat Contacte previ amb el personal investigador de l’ICM (CSIC)

Insformació i inscripcions Inscripcions: csic.aula@dicat.csic.es

Responsable: Elisabetta Broglio. Institut de Ciències del Mar. Horari: a convenir

Observacions : l’activitat intentarà cobrir la demanda de les escoles en funció del personal investigador disponible.

2

El mar a l'aula (ICM, CSIC) cat  

Activitat per apropar la recerca en ciències del mar als centres educatius de Barcelona

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you