Page 1

www.deleeuwvanzanten.nl

>uitbreiding Unive, Dwingeloo >Enter

Citroenvlinder 163, 7943 RG, Meppel, The Netherlands T> +31(0)522 243750 F> +31(0)522 243751 E> mail@deleeuwvanzanten.nl


Schetsontwerp Univé is één van de grootste verzekeraars van Nederland. Univé is een coöperatieve vereniging die zonder winstoogmerk werkt. Naast vier centrale vestigingen (Assen, Alkmaar, Heerlen en Zwolle) kent Univé een netwerk van 33 zelfstandige Onderlingen met in totaal circa 133 vestigingen waarvan Dwingeloo er een is. Deze vestiging heeft een groot ruimte tekort. Dit is een studie naar uitbreiding van het kantoor op de huidige locatie. Het huidige pand voldoet niet meer aan de eisen van een modern kantoor. Het karakteristieke pand wordt behouden maar zal intern verbouwd moeten worden. Met de mogelijke aanbouw zal de verwachte groei van het personeel opgevangen kunnen moeten worden.

A

B

Het globale programma is: >3 balie werkplekken + 1 werkplek >directiekamer >2 spreekkamers >3 werkplekken, bedrijven >2 werkplekken, buitendienst >3 werkplekken, administratie >voorraadruimte >kantine, 10 personen >rookkamer >vergaderuimte, 20 personen >verzekerdenarchief >patchkast >toiletten >werkkast

De situatie, de plek is op verschillende manieren leesbaar. Het pand ligt aan de brink van Dwingeloo en aan de achterzijde aan het landschap Het nieuw te bouwen pand zou een intermediair kunnen zijn tussen landschap en brink. Hiervoor komen o.i. twee plannen voor in aanmerking. Daarnaast denken we dat architectuur een uiting kan zijn van een bedrijfsfilosofie. Zo zouden, voor Unive in Dwingelo, duurzaamheid, respect voor mens en omgeving belangrijke ontwerpthema’s kunnen zijn.


kantoor unive  
kantoor unive  

verbouw en aanbouw

Advertisement