Page 1

CULTUUREDU C ATIE

PROGRAMMA 2018-2019 VOORTGEZET ONDERWIJS


-2-


CULTUUREDUCATIE IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS Na het eerste, succesvolle uitvoeringsjaar voor cultuureducatie voor het voortgezet onderwijs vanuit De Lawei, presenteren we in deze brochure het cultuureducatieprogramma voor het schooljaar 2018-2019.

Samen met deze cultuur- en educatiespecialisten maken en presenteren wij een kwalitatief en flexibel aanbod voor de scholen. Samen bouwen we aan structureel cultuuronderwijs voor ieder niveau.

Het aanbod is tot stand gekomen na gesprekken met docenten en zit boordevol projecten, workshops en voorstellingen in alle kunstdisciplines. Iedere school of klas kan hieruit een eigen programma samenstellen. Op pagina 7 wordt uitgelegd hoe dit werkt.

LEEUWARDEN-FRYSLÂN 2018 In 2018 is Leeuwarden culturele hoofdstad van Europa. In de hele provincie zijn dit jaar culturele programma’s bij te wonen in het kader van LF2018. De Lawei is producent van een aantal voorstellingen binnen het hoofdprogramma. Ook op het gebied van cultuureducatie werken we samen met provinciale instellingen om het programma op de scholen te krijgen. Via De Lawei is het mogelijk voor scholen in Smallingerland om deel te nemen aan projecten die horen bij LF2018.

WE DOEN HET SAMEN Op het cultuureducatieprogramma staan projecten, lessen en voorstellingen van professionals uit het culturele veld. We zoeken nadrukkelijk de samenwerking met vakdocenten en collega-instellingen uit Smallingerland en Noord-Nederland. Zo worden de muziek-, dans- en theaterlessen gegeven door gedreven docenten uit de regio en trekken we graag op met professionele gezelschappen uit het noorden. Daarnaast is het mogelijk om via dit educatieprogramma projecten af te nemen bij collega-instellingen, zoals Poppodium Iduna en Museum Dr8888. -3-


-4-


INHOUDSOPGAVE 07

HOE HET WERKT

07

AANMELDEN & OP MAAT

09

PROJECTEN

15

RONDLEIDINGEN

19

WORKSHOPS

25

SCHOOLFILMS

31

FILM IN DE LAWEI (REGULIERE PROGRAMMERING)

31

POPCONCERT

33

SCHOOLVOORSTELLINGEN

36

VOORSTELLINGEN IN DE LAWEI (REGULIERE PROGRAMMERING)

41

MEER MOGELIJKHEDEN

41

LF2018 PROJECTEN

42

OVERZICHTSPAGINA

45

STAGES EN MEER

46

DE LAWEI EN CULTUUREDUCATIE

-5-


-6-


HOE HET WERKT

De reguliere voorstellingen uit de programmering van De Lawei zijn te vinden in de lijst op pagina 36. De reguliere films worden tijdens het seizoen bekendgemaakt via lawei.nl/film.

In het educatieaanbod maken we onderscheid tussen de volgende onderdelen:

Uit het aanbod stel je per klas een pakket samen. Er kan gekozen worden uit vier verschillende pakketten:

Reguliere voorstellingen: uit de programmering van De Lawei

Pakket basis: 2 onderdelen Bijvoorbeeld: voorstelling + project

Schoolvoorstellingen: onder schooltijd en geprogrammeerd op type onderwijs

Pakket extra: 3 onderdelen Maximaal 1 project en ten minste 1 voorstelling/film

Reguliere films: uit de programmering van De Lawei

Pakket compleet: 5 onderdelen Maximaal 2 projecten en ten minste 1 voorstelling/film

Schoolfilms: onder schooltijd en geprogrammeerd op type onderwijs

Pakket flex: stel je eigen pakket samen met zoveel onderdelen als je wilt.

Workshops: kennismaking met verschillende kunstdisciplines

AANMELDEN & OP MAAT

Rondleidingen: in De Lawei, Museum Dr8888 of Poppodium Iduna Projecten: verdieping in ĂŠĂŠn of meerdere kunstdisciplines

Je kunt je aanmelden voor het cultuureducatieprogramma van De Lawei via onderstaande contactgegevens. Dat kan met een eigen selectie uit het aanbod, maar we helpen ook graag mee bij het maken van die keuze. Daarnaast kunnen we op maat van alles organiseren. Bijvoorbeeld voor een speciale gelegenheid, een schoolproject of een project ondersteunend aan een leerdoel van een ander vak dan CKV.

De brochure is ingedeeld op type onderdeel. Per onderdeel is aangegeven: - voor welk type onderwijs het geschikt is - voor welke klas het geschikt is - hoelang het onderdeel duurt - welke kunstdiscipline aan bod komt - in welke periode het plaatsvindt - of het op school, in De Lawei, Museum Dr8888 of Poppodium Iduna plaatsvindt

Contactpersoon cultuureducatie voortgezet onderwijs: Willemijn Bouma wbouma@lawei.nl T: 0512-335070 -7-


PROJECTEN

-8-


PROJECTEN JIJ IN DE LAWEI

MAAK KENNIS MET KUNST-DAG

PRO, VSO, ISK, VMBO, HAVO, VWO

PRO, VSO, ISK, VMBO, HAVO, VWO

Leerlingen zetten in één dag een voorstelling neer voor ouders en docenten. Onder leiding van workshopdocenten, muzikanten en een regisseur worden de leerlingen in een ochtend en een middag klaargestoomd voor hun optreden. In de ochtend volgen de scholieren workshops op het gebied van dans, zang, muziek, toneel, grime en decor. In de middag wordt alles uit de workshops samengevoegd en wordt er een fantastische show in elkaar gezet. Voor de voorstelling, die ’s avonds wordt opgevoerd in de grote zaal van De Lawei voor familie en vrienden, wordt een bewerking van een klassiek verhaal gebruikt. Leerlingen leren in dit project, door samen te werken én door zelf te doen, wat er nodig is om een voorstelling te maken.

De Maak Kennis met Kunst-dag is hét moment om verborgen talenten te ontdekken. Leerlingen kunnen verschillende introductieworkshops volgen, zoals grime, percussie, circus, toneel en dans, onder begeleiding van Elzer Educatie. Een unieke kans om in korte tijd kennis te maken met verschillende kunstdisciplines. Door dit project kunnen scholieren ontdekken welke disciplines hen aanspreken, en waar ze zich misschien verder in willen verdiepen. De keuzes voor de verschillende workshops komt in samenspraak met de school tot stand.

KLASSEN PERIODE DUUR LOCATIE DISCIPLINE

ONDER- EN MIDDENBOUW APRIL-JUNI HELE DAG DE LAWEI ALLE

KLASSEN PERIODE DUUR LOCATIE DISCIPLINE

ONDER- EN MIDDENBOUW IN OVERLEG DAGDEEL DE LAWEI OF OP SCHOOL MEERDERE

CULTUURDAG

DANSDAG

PRO, VSO, ISK, VMBO, HAVO, VWO

PRO, VSO, ISK, VMBO, HAVO, VWO

Schouwburg De Lawei, Museum Dr8888 en Poppodium Iduna slaan de handen ineen. Op de Cultuurdag bezoeken de leerlingen alle drie de kunstinstellingen. In De Lawei krijgen ze een rondleiding door het gebouw en een theaterworkshop, in het museum bezoeken ze de expositie met bijbehorende workshop en in Iduna is de afsluitende muziekworkshop. De Cultuurdag is een unieke kans om de verschillende culturele instellingen van Drachten te leren kennen. De stap om daarna zelf een voorstelling, expositie of popconcert te bezoeken, wordt voor leerlingen hierdoor kleiner. Aan de Cultuurdag kunnen meerdere klassen tegelijk deelnemen en kan gecombineerd worden met andere projecten, zoals de Dansdag en de Maak kennis met Kunst-dag. Op die manier is het mogelijk om er een groter project voor de hele school van te maken.

De Scapino Dansdag is al decennialang een begrip in Nederland. Uitgangspunt voor deze dag vormen de voorstellingen Kathleen+, Romeo & Julia en The Great Bean van het Scapino Ballet. Tijdens de dansdag studeren leerlingen ’s middags een dans in, onder begeleiding van dansdocenten van Projects Unlimited & Scapino Ballet. Het resultaat wordt ’s avonds in een voorstelling gepresenteerd, waarbij alle ouders mogen komen kijken. In dit project maken leerlingen op een creatieve en actieve manier kennis met dans. Daarnaast wordt gewerkt aan de motorische en sociale ontwikkeling en leren ze hoe het is om een voorstelling te maken. Per school wordt bekeken welk onderwerp het beste bij hen past.

KLASSEN PERIODE DUUR LOCATIE DISCIPLINE

ONDER- EN MIDDENBOUW IN OVERLEG HELE DAG DE LAWEI, POPPODIUM IDUNA EN MUSEUM DR8888 THEATER, MUZIEK, BEELDENDE KUNST

KLASSEN PERIODE DUUR LOCATIE DISCIPLINE

-9-

ALLE IN OVERLEG HELE DAG OP SCHOOL DANS


PROJECTEN

- 10 -


PROJECTEN EN… ACTIE!

DE POPBAND

PRO, VSO, ISK, VMBO, HAVO, VWO

PRO, VSO, ISK, VMBO, HAVO, VWO

Stop motion filmpjes maken met je smartphone: het kan! Met behulp van een speciale app maken de leerlingen frames (plaatjes eigenlijk). Door verschillende frames achter elkaar te zetten krijg je een stop motion filmpje, waarin het bijvoorbeeld lijkt alsof een voorwerp uit zichzelf beweegt. Leerlingen mogen hun creativiteit de vrije loop laten en verzinnen hun eigen verhaal. Aan het einde van het project worden de filmpjes aan elkaar gepresenteerd. Het project is uitermate geschikt om bepaalde thema’s te behandelen of onderwerpen bespreekbaar te maken. De keuze voor het onderwerp kan door de docent of in overleg met de klas bepaald worden. Dit project kan goed gecombineerd worden met de filmdag.

In vier lessen maken leerlingen met de hele klas een eigen lied dat ze mogen opnemen in een echte studio en waarmee ze mogen optreden in Poppodium Iduna. Er wordt aandacht besteed aan het ontwikkelen van de beats, het schrijven van teksten en het instuderen van de muziek en zang. Iedere leerling krijgt zijn eigen taak in dat proces. In de studio van Muziekschool Opmaat worden stem en instrumenten opgenomen. Het eindresultaat wordt, samen met de resultaten van andere klassen, gepresenteerd in Iduna voor ouders en vrienden. De leerlingen leren samenwerken, luisteren en samen muziek maken. De verhalen voor de liedjes kunnen door de leerlingen zelf bedacht worden, maar mogen ook aansluiten bij een bepaald thema. Muziekschool Opmaat is ook breder inzetbaar voor o.a. workshops en demonstraties.

KLASSEN PERIODE DUUR LOCATIE DISCIPLINE

KLASSEN PERIODE DUUR LOCATIE DISCIPLINE

ONDER- EN MIDDENBOUW IN OVERLEG 2 LESSEN OP SCHOOL FILM, BEELDENDE KUNST

ONDER- EN MIDDENBOUW IN OVERLEG 3 LESSEN OP SCHOOL, 1 STUDIO OPNAME EN 1 OPTREDEN IN IDUNA OP SCHOOL, STUDIO OPMAAT, POPPODIUM IDUNA MUZIEK, FILM

ONTWERP JE EIGEN DECOR

GALERIJ: DE EXPOSITIE

VMBO, HAVO, VWO

VMBO, HAVO, VWO

Een theaterdecor versterkt het verhaal van een voorstelling. Leerlingen gaan in dit project aan de slag met het vertalen van een verhaal naar een decorontwerp. Samen bedenken ze creatieve oplossingen voor vragen als: hoe laat je op het toneel zien waar het verhaal zich afspeelt? En op welke manier kun je een thema terug laten komen in het decor? Ook de geschiedenis en achtergrond van vormgeving in het theater komen aan bod en natuurlijk hoort er een bezoek aan de schouwburgzaal bij. Leerlingen bedenken hun eigen verhaal en tekenen op zes schoolbordplankjes hun ontwerp voor een decor. De ontwerpen en verhalen worden aan elkaar gepresenteerd. Dit project kan goed in combinatie met een rondleiding in De Lawei georganiseerd worden.

Leerlingen mogen hun examenwerk (waar ze op school aan hebben gewerkt) exposeren in expositieruimte De Galerij en andere plekken in De Lawei. De coördinator beeldende kunst van De Lawei vertelt in een gastles over het samenstellen van exposities en wat daar allemaal bij komt kijken. In voorbereiding op de eigen expositie, wordt een bestaande expositie in De Galerij bezocht. Scholieren kunnen in de expositieruimte zelf zien en ontdekken wat het effect is van belichting, titels en de plaatsing van de werken in de ruimte

KLASSEN PERIODE DUUR LOCATIE DISCIPLINE

KLASSEN PERIODE DUUR LOCATIE DISCIPLINE

MIDDEN- EN BOVENBOUW IN OVERLEG 4 LESSEN, WAARVAN 1 IN DE LAWEI OP SCHOOL EN IN DE LAWEI BEELDENDE KUNST, THEATER

- 11 -

EXAMENKLASSEN CKV JUNI 2 LESSEN OP SCHOOL EN INRICHTING EXPOSITIE IN DE LAWEI OP SCHOOL EN IN DE LAWEI BEELDENDE KUNST


PROJECTEN

- 12 -


PROJECTEN FILMDAG

CKV ONDERZOEK

VMBO, HAVO, VWO

VMBO, HAVO, VWO

Een volle dag die geheel in het teken staat van film. In samenspraak met de school wordt een geschikte film gekozen voor die dag. Voorafgaand aan de film wordt een inleiding verzorgd door een filmkenner. Verder gaan de leerlingen in workshops aan de slag met filmanalyse, tips voor het kijken naar films en het zelf maken van filmpjes. De filmdag gaat in op de CKV-terreinen ‘verkennen’ en ‘verbreden’. Leerlingen leren op een andere manier kijken naar film dan ze doorgaans gewend zijn.

Binnen het vak CKV is onderzoek belangrijk. Wat is er nu leuker dan binnen het CKV-onderzoek iemand te interviewen die werkzaam is in de kunstwereld? Denk aan een acteur, regisseur, popartiest, danser, kunstenaar, technicus, decorontwerper, et cetera. Misschien iemand van het Noord Nederlands Toneel of Tryater? Of juist een musicalster die in Amsterdam woont. Rondom voorstellingen, concerten en exposities kunnen leerlingen via De Lawei in contact komen met zo’n persoon. En als het niet lukt om dit live te doen, kan het altijd via skype!

KLASSEN PERIODE DUUR LOCATIE DISCIPLINE

MIDDEN- EN BOVENBOUW IN OVERLEG HELE DAG DE LAWEI FILM

KLASSEN PERIODE DUUR LOCATIE DISCIPLINE

- 13 -

MIDDEN- EN BOVENBOUW IN OVERLEG IN OVERLEG IN OVERLEG MEERDERE


RONDLEIDINGEN

- 14 -


RONDLEIDINGEN BACKSTAGE BIJ DE LAWEI

TREKKEWATTES

PRO, VSO, ISK, VMBO, HAVO, VWO

PRO, VSO, ISK, VMBO, HAVO, VWO

Altijd al willen weten wat er achter de coulissen gebeurt? In deze rondleiding krijgen leerlingen alle hoeken van het theater te zien. Ze leren wat een lijsttoneel is, waarom een vlakkevloerzaal zo geschikt is voor cabaretvoorstellingen en hoe een film opgestart wordt. Ook komt de geschiedenis van het theatergebouw aan bod en nemen we natuurlijk een kijkje op het toneel en in de kleedkamers. Een echte kennismaking met het theater en De Lawei. De rondleiding kan gecombineerd worden met een theater- of dansworkshop op het podium van de theaterzaal.

Weleens gehoord van een trekkenwand? Of een manteau? Wat denk je dat een hondje is? Hint: in het theater is dat niet een dier op vier poten. In dit kijkje achter de schermen krijg je onder andere antwoord op deze vragen. Bij deze rondleiding zoomen we in op theatertechniek. De leerlingen zien bijvoorbeeld een trekkenwandpresentatie en ontdekken hoe het is om licht te mengen. Ze ervaren de techniek achter de magie van het theater. Deze rondleiding sluit goed aan op het project Ontwerp je eigen decor.

KLASSEN PERIODE DUUR LOCATIE DISCIPLINE

ALLE IN OVERLEG 1 UUR DE LAWEI THEATER

KLASSEN PERIODE DUUR LOCATIE DISCIPLINE

ALLE JUNI 1 UUR DE LAWEI THEATER, TECHNIEK

BACKSTAGE BIJ IDUNA

KUNST IN MUSEUM DR8888

PRO, VSO, ISK, VMBO, HAVO, VWO

PRO, VSO, ISK, VMBO, HAVO, VWO

Heb je weleens een concert bezocht en je afgevraagd wat zich achter het podium afspeelt? In de rondleiding door Poppodium Iduna mogen leerlingen rondkijken achter de schermen. Best bijzonder, want als concertganger krijg je deze kant van Iduna nooit te zien. Bijvoorbeeld het uitzicht vanaf het podium en de backstage (inclusief kleedkamers). Leerlingen mogen al hun vragen stellen aan de medewerkers van Iduna. Extra leuk: de technische crew geeft een demo van licht en geluid.

Bezoek de expositie en maak kennis met een kunststroming. Per expositie ontwikkelt Museum Dr8888 een rondleiding en een workshop, passend bij verschillende doelgroepen. In de rondleiding wordt ingegaan op het werk, de achtergrond van de kunstenaar(s) en de filosofie achter het werk. In de aansluitende workshop gaan leerlingen zelf aan de slag met een eigen kunstwerk, waarbij ze werken met verschillende materialen en stijlen die passen bij de expositie van dat moment.

KLASSEN PERIODE DUUR LOCATIE DISCIPLINE

ALLE IN OVERLEG 1 UUR POPPODIUM IDUNA MUZIEK, TECHNIEK

KLASSEN PERIODE DUUR LOCATIE DISCIPLINE

- 15 -

ALLE IN OVERLEG 2 UUR (RONDLEIDING + WORKSHOP) MUSEUM DR8888 BEELDENDE KUNST


RONDLEIDINGEN

- 16 -


RONDLEIDINGEN BEZOEK HET VAN DOESBURG-RINSEMAHUIS

BEROEPENORIËNTATIE LAWEI

PRO, VSO, ISK, VMBO, HAVO, VWO

VMBO, HAVO, VWO

Begin jaren twintig van de twintigste eeuw speelt Drachten een belangrijke rol in de geschiedenis van de Stijlbeweging. Grondlegger van deze beweging, Theo van Doesburg, realiseerde in Drachten zijn eerste grote opdracht: het kleurontwerp voor 16 middenstandswoningen in 1921. De woningen deden in Drachten zoveel stof opwaaien, dat ze al in 1922 werden overgeschilderd. De scheldnaam ‘papegaaienbuurt’ bleef in gebruik. Een van deze woningen is tegenwoordig weer opnieuw geschilderd volgens het originele ontwerp van Van Doesburg. Bij een bezoek aan het Van Doesburg-Rinsemahuis wordt aaneengesloten een workshop gegeven waarin onder andere De Stijl aan bod komt.

In een theater werken heel veel mensen. Sommigen kom je direct tegen als je De Lawei binnenloopt. Denk maar aan de mensen achter de balie, de mensen achter de bar en de technici in de theaterzaal. Maar wie zorgt ervoor dat die ene cabaretier naar het theater komt? En wie regelt eigenlijk alle financiële zaken? Bij deze rondleiding in De Lawei komen alle verschillende beroepen in het theater aan bod. De rondleiding kan ook in een interview-format georganiseerd worden. De leerlingen kiezen een beroep uit waar ze meer over willen weten en interviewen de medewerker die bij dat beroep hoort. Heel geschikt voor leerlingen in examenklassen die zich oriënteren op een vervolgopleiding.

KLASSEN PERIODE DUUR LOCATIE DISCIPLINE

ALLE IN OVERLEG 2 UUR (RONDLEIDING + WORKSHOP) VAN DOESBURG-RINSEMAHUIS BEELDENDE KUNST

KLASSEN PERIODE DUUR LOCATIE DISCIPLINE

KUNST IN DE GALERIJ VMBO, HAVO, VWO

Leerlingen krijgen een rondleiding door de expositie in De Galerij (onderdeel van De Lawei), waarbij verteld wordt over de stijl van het werk en de achtergrond van de kunstenaar. Het kan best lastig zijn een kunstwerk te interpreteren. Bij deze rondleiding leren scholieren naar kunst te kijken. Er is volop ruimte om vragen te stellen en kunstwerken van dichtbij te bestuderen. Jaarlijks zijn er vier tentoonstellingen te zien in Expositieruimte De Galerij. Nieuws over exposities wordt gedeeld op lawei.nl/kunst.

KLASSEN PERIODE DUUR LOCATIE DISCIPLINE

MIDDEN- EN BOVENBOUW IN OVERLEG 1 UUR DE LAWEI BEELDENDE KUNST

- 17 -

BOVENBOUW IN OVERLEG 1 UUR DE LAWEI THEATER EN MEER


WORKSHOPS

- 18 -


WORKSHOPS TONEELSPEL: IMPROVISEREN

VOORBEREIDING (SCHOOL) VOORSTELLINGSBEZOEK

PRO, VSO, VMBO, HAVO, VWO

PRO, VSO, VMBO, HAVO, VWO

Improviseer erop los in deze theaterworkshop! Leerlingen maken op een actieve manier kennis met de basisaspecten van toneelspelen. Aan bod komen onder meer elementen als emoties, actie-reactie, beweging en typetjes. Aan het einde van de workshop mogen de leerlingen in een korte presentatie laten zien wat ze hebben geleerd. De workshop draagt bij aan de zelfverzekerdheid van leerlingen, het jezelf presenteren en lichaamshouding.

Deze workshop is speciaal voor leerlingen die voor het eerst in hun voortgezet onderwijscarrière naar een theatervoorstelling gaan. Bij deze workshop gaan we door middel van spelopdrachten aan de slag met de basisprincipes van theater en stellen we vragen als: wat maakt het bezoeken van een theatervoorstelling zo anders dan het bezoeken van een film in de bioscoop? Hoe is het om acteurs live op een podium te zien? En hoe is het om met elkaar in de zaal te zitten? De voorstelling wordt inhoudelijk toegelicht zodat de leerlingen voorbereid de zaal ingaan. Dit onderdeel is alleen af te nemen in combinatie met een voorstelling (los onderdeel).

KLASSEN PERIODE DUUR LOCATIE DISCIPLINE

KLASSEN PERIODE DUUR LOCATIE DISCIPLINE

ALLE VOORAFGAAND AAN VOORSTELLINGSBEZOEK 1 UUR OP SCHOOL OF IN DE LAWEI THEATER

ALLE IN OVERLEG 1 UUR OP SCHOOL OF IN DE LAWEI THEATER

THEATERGRIME

DANS

PRO, VSO, VMBO, HAVO, VWO

PRO, VSO, VMBO, HAVO, VWO

In deze workshop mogen leerlingen experimenteren met theatergrime. In de spotlights vervagen de gezichtsuitdrukkingen van acteurs, met schmink worden deze gelaatstrekken daarom extra benadrukt. Er wordt uitgelegd wat basisgrime is en hoe je een gezicht theatraler kunt maken. Daarna mogen de leerlingen zelf aan de slag. De workshop boort de creativiteit van leerlingen aan. Door goed te kijken en secuur te werken, ervaren de leerlingen wat er met verschillende kleuren grime mogelijk is.

Hoe kun je je lichaam gebruiken om je uit drukken? Je hoeft geen danser te zijn om te kunnen dansen. Als je maar kunt bewegen. Deze workshop verbindt alledaagse beweging met dans. Leerlingen gaan aan de slag met betekenis, gevoel en samen bewegen. Aan het einde van de workshop hebben alle leerlingen in groepjes een eigen choreografie gemaakt.

KLASSEN PERIODE DUUR LOCATIE DISCIPLINE

ALLE IN OVERLEG 1 UUR OP SCHOOL OF IN DE LAWEI THEATER

KLASSEN PERIODE DUUR LOCATIE DISCIPLINE

- 19 -

ALLE IN OVERLEG 1 UUR OP SCHOOL OF IN DE LAWEI DANS


WORKSHOPS

- 20 -


WORKSHOPS PERCUSSIE

FOTOGRAFIE

PRO, VSO, VMBO, HAVO, VWO

PRO, VSO, VMBO, HAVO, VWO

Eigenlijk komt iedereen dagelijks wel in aanraking met percussie, bijvoorbeeld door simpelweg met je vingers op de tafel te trommelen. In deze workshop mogen leerlingen helemaal losgaan met drums en ritme. In de percussieworkshop draait het om samen muziek maken. Samenwerken en naar elkaar luisteren staan centraal. De leerlingen gaan onder leiding van een drumdocent aan het werk met verschillende slagwerkinstrumenten, basisritmes, solospel en samenspel.

Foto’s maken met je telefoon: iedereen doet het. Van selfies tot vakantiefoto’s. Zonder erbij na te denken, schieten we de ene foto na de andere. In deze workshop ervaren leerlingen dat bewust aandacht besteden aan compositie, belichting en onderwerp, andere beelden oplevert dan een snelle klik op de knop. Hierbij wordt gewerkt met de eigen mobiele telefoon. De leerlingen reflecteren in de workshop op het eigen werk en op het werk van anderen.

KLASSEN PERIODE DUUR LOCATIE DISCIPLINE

KLASSEN PERIODE DUUR LOCATIE DISCIPLINE

ALLE IN OVERLEG 1 UUR OP SCHOOL OF IN DE LAWEI MUZIEK

ALLE IN OVERLEG 1 UUR OP SCHOOL OF IN DE LAWEI BEELDENDE KUNST

GRAFFITI

CIRCUS

PRO, VSO, VMBO, HAVO, VWO

PRO, VSO, VMBO, HAVO, VWO

Graffiti klinkt als iets illegaals, maar als je het goed doet, is het een ware kunstvorm. De graffitikunstenaars van Stichting Aerosol Drachten nemen de leerlingen mee in de ins en outs van graffitikunst. Daarna gaat iedereen zelf aan de slag met spuitbussen. Graffiti is een zeer geschikte kunstvorm om in een groter project toe te passen. Bijvoorbeeld in het toewerken naar een kunstwerk op school of in de openbare ruimte.

De circusworkshop is een actieve, uitdagende les waarbij leerlingen binnen een uur een aantal circustechnieken leren. Ze gaan aan de slag met draaidoeken, jongleerballetjes, Chinese draaibordjes en diabolo’s. Natuurlijk komt er ook wat acrobatiek aan bod. En geen zorgen: je hoeft er niet sterk of lenig voor te zijn. De workshop draagt bij aan vaardigheden als samenwerking, balans en vertrouwen.

KLAS SEN PERIODE DUUR LOCATIE DISCIPLINE

ALLE IN OVERLEG 1 UUR OP SCHOOL OF IN DE LAWEI BEELDENDE KUNST

KLASSEN PERIODE DUUR LOCATIE DISCIPLINE

- 21 -

ALLE IN OVERLEG 1 UUR OP SCHOOL OF IN DE LAWEI CIRCUS


WORKSHOPS - 22 -


WORKSHOPS MEET EN GREET MET EEN POPARTIEST

KUNSTENAAR IN DE KLAS

VMBO, HAVO, VWO

VMBO, HAVO, VWO

Hoe is het om een popartiest te zijn? In Poppodium Iduna ontmoeten leerlingen een professionele popartiest en mogen hem/haar het hemd van het lijf vragen. Wie weet krijgen ze zelfs een akoestisch voorproefje te horen! De klas ontvangt van tevoren informatie, zodat de leerlingen alvast kunnen nadenken over de vragen die ze willen stellen. Het is mogelijk om diezelfde avond het concert van de desbetreffende artiest te bezoeken (zie pagina 31). Deze workshop past goed binnen het onderzoek van het vernieuwde CKV.

Hoe word je kunstenaar van beroep? Hoe ziet het leven van een kunstenaar eruit? Een beeldend kunstenaar komt in de klas vertellen over zijn beroep en laat daarbij ook eigen werk zien. De perfecte gelegenheid om vragen te stellen, zeker voor leerlingen die zelf kunstenaar willen worden. Deze workshop past goed binnen het vak CKV.

KLASSEN PERIODE DUUR LOCATIE DISCIPLINE

KLASSEN PERIODE DUUR LOCATIE DISCIPLINE

MIDDEN- EN BOVENBOUW IN OVERLEG 1 UUR POPPODIUM IDUNA MUZIEK

- 23 -

MIDDEN- EN BOVENBOUW IN OVERLEG 1 UUR OP SCHOOL BEELDENDE KUNST


SCHOOLFILM

- 24 -


SCHOOLFILM SCHOOLFILM OP AANVRAAG

SCHOOLFILM MISFIT

PRO, VSO, VMBO, HAVO, VWO, ISK

PRO, VMBO, HAVO, VWO

Film is een toegankelijke manier om jongeren met cultuur in aanraking te laten komen. De klas bezoekt onder schooltijd een bijzondere film in de filmzaal van De Lawei. In overleg wordt er een film geselecteerd uit het reguliere filmaanbod van De Lawei, of er wordt een film geprogrammeerd passend bij de keuze van de school. Het reguliere filmaanbod wordt in het lopende seizoen bekend gemaakt via lawei. nl/film. Voor dit onderdeel organiseren we een besloten filmvertoning met een capaciteit voor drie tot vier klassen. Bij alle schoolfilms is lesmateriaal beschikbaar. Ook is het bij alle films mogelijk om een inleiding, nagesprek of passende workshop te organiseren.

Misfit is een high school komedie en gaat over Julia, een meisje dat in Amerika woont en na jaren weer terugkeert naar Nederland. In Amerika had ze een perfect leventje: ze was populair, had een goed bekeken vlog en veel vriendinnen. Haar leven staat op zijn kop als ze in Nederland door de VIP squad, de drie populairste meisjes van de school, als ‘misfit’, een buitenbeentje, wordt bestempeld. Als de kans zich voordoet om naar Amerika terug te keren pakt ze die dan ook met beide handen aan, ook al moet ze daarvoor op school een ingewikkeld dubbelleven leiden. Dan wordt ze ook nog eens verliefd op Nick en gaat ze zich steeds meer afvragen: wil ze echt terug of wil ze toch blijven?

KLASSEN PERIODE DUUR LOCATIE DISCIPLINE

KLASSEN PERIODE DUUR LOCATIE DISCIPLINE

ALLE IN OVERLEG, DI T/M VR OVERDAG NNB DE LAWEI FILM

ALLE IN OVERLEG, DI T/M VR OVERDAG 86 MINUTEN DE LAWEI FILM

SCHOOLFILM PATSER

SCHOOLFILM STORM: LETTERS VAN VUUR

PRO, VMBO, HAVO, VWO

PRO, VMBO, HAVO, VWO

Patser gaat over de waanzinnige trip van vier vrienden die ervan dromen om te leven als echte maffioso. ‘Living the good life’ met snelle patserbakken, dikke villa’s, het snelle geld en... respect. Als het viertal de kans krijgt om een grote coke deal te sluiten gaat het totaal mis en ontstaat er een bendeoorlog die in Amsterdam, Antwerpen en Marokko wordt uitgevochten. De brute Hassan Kamikaze kent geen grenzen om deze oorlog te winnen, maar ook de maffioso Julmar en zijn handlangers zijn niet van plan de strijd te verliezen.

Wat als je er opeens alleen voor staat en iedereen je vijand kan zijn? De 12-jarige Storm raakt in een spannend avontuur verzeild als zijn vader Klaas een nieuwe klus aanneemt. Hij drukt in het geheim verboden teksten in zijn drukkerij. Storms moeder vindt dit maar niks, omdat het gevaarlijk is om een andere mening te hebben. Het veilige leventje van Storm komt op zijn kop te staan als Klaas op heterdaad wordt betrapt. Storm vlucht net op tijd weg met de originele drukletters en wordt het middelpunt van een klopjacht. Hij krijgt hulp uit onverwachte hoek als hij Marieke ontmoet, een meisje dat in de ondergrondse tunnels van de stad woont. In een race tegen de klok probeert Storm zijn vader te redden van de brandstapel. Maar wie kan hij nog vertrouwen? Wat begint als een angstige vlucht, wordt een dappere strijd voor vrijheid.

KLASSEN PERIODE DUUR LOCATIE DISCIPLINE

BOVENBOUW IN OVERLEG, DI T/M VR OVERDAG 125 MINUTEN DE LAWEI FILM

KLASSEN PERIODE DUUR LOCATIE DISCIPLINE

- 25 -

ALLE IN OVERLEG, DI T/M VR OVERDAG 105 MINUTEN DE LAWEI FILM


SCHOOLFILM

- 26 -


SCHOOLFILM SCHOOLFILM YOUR NAME

SCHOOLFILM DEMAIN TOUT COMMENCE

VMBO, HAVO, VWO

VMBO, HAVO, VWO

Your Name is een animatiefilm over het dorpsmeisje Mitsuha en stadsjongen Taki. Na een meteorietenregen veranderen hun levens drastisch. Vanaf dan worden ze regelmatig wakker in elkaars lichaam. Een meeslepend, magisch en hartveroverend verhaal over dat er ergens in de wereld iemand is met wie jij onlosmakelijk verbonden bent. Zonder dat ze er controle over hebben switchen Mitsuha en Taki van lichaam en leven. Als ze ook nog een manier vinden om berichten uit te wisselen, leren ze elkaar steeds beter kennen. Maar dan verschijnt er een gigantische meteoriet aan de hemel en neemt de spanning toe. Ze willen elkaar ontmoeten. Maar is hun connectie sterk genoeg om dit te overleven?

Samuel leidt een zorgeloos leven aan de zonnige zuidkust van Frankrijk met veel feesten en weinig verantwoordelijkheden. Tot Kristin, één van zijn vroegere veroveringen, langskomt en vertelt dat hij de vader is van haar paar maanden oude baby Gloria. Als Kristin ervandoor gaat en de baby bij Samuel achterlaat, vertrekt hij halsoverkop naar Londen om Gloria terug te brengen naar haar moeder, maar zonder succes. Vader en dochter vestigen zich in Londen waar Samuel als stuntman gaat werken en zich ontpopt tot een liefdevolle, onconventionele vader. Hij en Gloria worden een onafscheidelijk duo. Maar dan, acht jaar later, duikt Kristin opnieuw op en wil ze haar dochter terug…

KLASSEN PERIODE DUUR LOCATIE DISCIPLINE

ONDERBOUW IN OVERLEG 106 MINUTEN DE LAWEI FILM

KLASSEN PERIODE DUUR LOCATIE DISCIPLINE

ONDERBOUW IN OVERLEG 117 MINUTEN DE LAWEI FILM

SCHOOLFILM BRIGSBY BEAR

SCHOOLFILM WONDER

VMBO, HAVO, VWO

VMBO, HAVO, VWO

James groeit op in een schijnbaar veilige omgeving, afgesloten van de buitenwereld. Zijn ouders beschermen hem voor gevaren van buitenaf, zoals de buitenlucht die je niet zou kunnen inademen zonder gasmasker. James vermaakt zich dagelijks met de tv-show Brigsby Bear Adventures, een low-budget tv-show voor kinderen. Wat James niet weet is dat de show door zijn ouders geproduceerd wordt voor slechts één persoon: James. Als zijn ouders ontmaskerd worden als zijn ontvoerders en niet zijn echte ouders blijken te zijn, wordt de Brigsby Bear show abrupt stilgelegd. James komt er achter dat alles in zijn leven een leugen is. Hij zal moeten leren omgaan met de realiteit van een nieuwe wereld waar hij niets van weet. Om enig houvast te hebben, besluit James om de Brigsby Show nieuw leven in te blazen.

August Pullman is geboren met afwijkingen aan zijn gezicht. Bang om niet geaccepteerd te worden, hebben zijn ouders hem nooit naar een reguliere school gestuurd. Tot nu toe. Wanneer hij voor het eerst voet zet in groep 7 verandert hij in een onwaarschijnlijke held. Waar zijn familie en nieuwe klasgenoten worstelen met gevoelens van medeleven en acceptatie, zal de buitengewone reis van Auggie bewijzen dat je niet onopgemerkt kunt blijven als je bent geboren om op te vallen.

KLASSEN PERIODE DUUR LOCATIE DISCIPLINE

MIDDEN- EN BOVENBOUW IN OVERLEG 97 MINUTEN DE LAWEI FILM

KLASSEN PERIODE DUUR LOCATIE DISCIPLINE

- 27 -

MIDDEN- EN BOVENBOUW IN OVERLEG 113 MINUTEN DE LAWEI FILM


SCHOOLFILM

- 28 -


SCHOOLFILM SCHOOLFILM LAYLA M

SCHOOLFILM HEARTSTONE

VMBO, HAVO, VWO

HAVO, VWO

De 18-jarige Layla is een jonge vrouw van Marokkaanse afkomst. Ze doet eindexamen op het VWO en is een fanatiek voetbalster. Met haar ouders, oma en broer woont ze in Amsterdam-West. Layla is niet op haar mondje gevallen en durft voor haar mening uit te komen. Ze stoort zich aan het negatieve beeld dat er is over Marokkanen en het Islamitische geloof. Tegen de wil van haar liberale ouders sluit ze zich aan bij een groep jonge Moslims die strijden voor acceptatie en het uitoefenen van hun geloof. Ze wordt verliefd op Abdel die haar begrijpt en haar verhalen over de ruzies thuis aanhoort. In het geheim trouwen ze en samen reizen ze naar het Midden-Oosten. Al snel blijkt dat Abdel steeds meer zijn eigen weg volgt. Langzaamaan en tot haar afgrijzen, realiseert Layla zich wat de echte reden is van hun reis.

Twee IJslandse jongens, Thor en Kristjan, zijn hun hele leven al dikke vrienden. Thuis hebben ze het geen van beiden leuk, waardoor ze altijd met elkaar optrekken. Maar dit jaar zijn de lange zomermaanden anders dan vorige jaren. Thor wil per se een meisje uit hun vissersdorpje versieren. Met tegenzin volgt Kristjan zijn voorbeeld, maar uit veel dingen blijkt dat zijn affectieve gevoelens vooral voor Thor zijn. Een schokkende gebeurtenis zet hun trouwe vriendschap zwaar onder druk.

KLASSEN PERIODE DUUR LOCATIE DISCIPLINE

MIDDEN- EN BOVENBOUW IN OVERLEG 98 MINUTEN DE LAWEI FILM

KLASSEN PERIODE DUUR LOCATIE DISCIPLINE

BOVENBOUW IN OVERLEG 126 MINUTEN DE LAWEI FILM

SCHOOLFILM LOVING VINCENT

SCHOOLFILM DRONE

HAVO, VWO

HAVO, VWO

65.000 frames, 125 kunstenaars en 7 jaar: dat heeft het gekost om de eerste geschilderde animatiefilm neer te zetten. In de film wordt het verhaal verteld van de laatste jaren en de mysterieuze dood van Vincent van Gogh. Net wanneer Vincent succesvol begint te worden, pleegt hij zelfmoord. Was het vanwege zijn geestelijke gezondheid, of de problemen met zijn broer? Was het een wanhoopsdaad om meer erkenning te krijgen voor zijn werk? Of was het helemaal geen zelfmoord? Armand Roulin, de zoon van Van Goghs postbode, gaat naar Auvers om daar het mysterie rond Vincents dood te ontrafelen. De verschillende mensen die hij tijdens zijn reis ontmoet, hebben elk hun eigen verhaal. Het blijkt moeilijk de waarheid over de getroebleerde Vincent te achterhalen.

Neil is een radartje in het wiel van de Amerikaanse oorlog tegen terrorisme. Hij is een zelfstandige drone operator die zijn werkdagen besteedt met het uitvoeren van geheime opdrachten voor de CIA en vervolgens terugkeert naar zijn gezinsleventje. Zijn privéleven komt echter op het spel te staan wanneer op een website van klokkenluiders wordt onthuld dat hij een aantal dodelijke drone missies heeft uitgevoerd. Een Pakistaanse zakenman is van mening dat Neil verantwoordelijk is voor de dood van zijn vrouw en kind en besluit hem op te sporen.

KLASSEN PERIODE DUUR LOCATIE DISCIPLINE

BOVENBOUW IN OVERLEG 95 MINUTEN DE LAWEI FILM

KLASSEN PERIODE DUUR LOCATIE DISCIPLINE

- 29 -

BOVENBOUW IN OVERLEG 91 MINUTEN DE LAWEI FILM


FILM IN DE LAWEI

POPCONCERT - 30 -


FILM IN DE LAWEI FILM IN DE LAWEI HAVO, VWO

Bezoek een arthouse film in onze Rutger Hauerzaal. Scholieren mogen aanschuiven bij een film uit de reguliere programmering; van woensdagavond tot en met zaterdagavond. Het gaat om diverse, verrassende en inspirerende films, vaak met een artistiek karakter. Elke donderdag is er speciale programmering, bijvoorbeeld een boekverfilming, een film over kunst of een documentaire. Op aanvraag is er bij veel films lesmateriaal beschikbaar. De filmprogrammering wordt in het lopende seizoen bekendgemaakt en is te vinden op: lawei.nl/film.

KLASSEN PERIODE DUUR LOCATIE DISCIPLINE

IN OVERLEG PER FILM HELE JAAR, AFHANKELIJK VAN PROGRAMMERING NNB DE LAWEI FILM

POPCONCERT POPCONCERT VMBO, HAVO, VWO

Iduna is hét poppodium van Drachten en omstreken met een gevarieerde popprogrammering. Leerlingen kunnen via De Lawei voordelig naar popconcerten in Iduna. Zo kunnen zij proeven van de popscene in Drachten. Het bezoeken van een concert kan goed in combinatie met een Meet en greet met een popartiest georganiseerd worden. De programmering van Iduna wordt gedurende het seizoen bekend gemaakt op iduna.nl.

KLASSEN PERIODE DUUR LOCATIE DISCIPLINE

MIDDEN-EN BOVENBOUW IN OVERLEG NNB POPPODIUM IDUNA MUZIEK

- 31 -


SCHOOLVOORSTELLINGEN VOORSTELLINGEN

- 32 -


SCHOOLVOORSTELLINGEN SCHOOLVOORSTELLING MUZIEK VAN BENEDEN - HET HOUTEN HUIS

SCHOOLVOORSTELLING ID ID THEATRE COMPANY

ISK, VSO

VSO, PRO, VMBO

In een straat ver weg van de natuur wonen mensen en andere dieren dicht op elkaar. Ze kennen elkaar en toch ook niet. Ze leven langs elkaar heen én zijn samen. De buurman beneden broedt op een reusachtig ei. De buurman rechts is alle dagen ziek, maar heeft niemand nodig. ’s Nachts sluipt er een tijgermeisje door de straat. De pianoleraar op de hoek heeft geen werk en speelt alleen voor zichzelf. Over een straat vol dichte deuren, overlopende harten en muziek die door alle muren dringt...

Wat is identiteit eigenlijk? Je paspoort? Je achtergrond? Hoe andere mensen naar je kijken? Iets waar je je achter kunt verschuilen? Zes jonge mensen krijgen de kans om een nieuwe identiteit voor zichzelf te creëren, maar daarvoor moeten ze eerst uitzoeken wat hun identiteit nu is. Een onzichtbare spelleider daagt de groep via opdrachten uit om hun angsten, geheimen en gedachten over elkaar prijs te geven. Hoe ver gaat iedereen voor die nieuwe identiteit? Of blijven de jogneren uiteindelijk toch liever wie ze waren? In rap tempo worden persoonlijke verhalen afgewisseld met dans en performances.

Een bezoek aan de voorstelling gaat alleen in combinatie met de workshop Voorbereiding (school)voorstellingsbezoek.

KLASSEN PERIODE DUUR LOCATIE DISCIPLINE

Een bezoek aan de voorstelling gaat alleen in combinatie met de workshop Voorbereiding (school)voorstellingsbezoek.

ISK: ALLE / VSO: BASIS, STRUCTUUR, ONDERBOUW OKTOBER 1 UUR DE LAWEI THEATER

KLASSEN PERIODE DUUR LOCATIE DISCIPLINE

SCHOOLVOORSTELLING BYTE ME - MAAS THEATER EN DANS & WAT WE DOEN PRO, VMBO, HAVO, VWO

Heb jij geheimen? Geheimen die zo gevaarlijk of schandalig zijn dat niemand ze mag weten? Grote kans van niet. En als je niets te verbergen hebt, dan is het toch helemaal niet erg dat al jouw gegevens toegankelijk zijn? Voor de overheid, voor bedrijven, voor je klasgenoten, familie of vreemden. Of toch wel? Byte Me! gaat over privacy online. Over wat onze gegevens ons en anderen waard zijn. Een week lang komt het gezelschap op school en speelt de voorstelling in alle klassen, met aansluitend een workshop. Zo kan de school de voorstelling als projectweek neerzetten en koppelen aan thema’s als mediawijsheid en privacy. Een bezoek aan de voorstelling gaat alleen in combinatie met de workshop Voorbereiding (school)voorstellingsbezoek. KLASSEN PERIODE DUUR LOCATIE DISCIPLINE

VANAF DE 2E KLAS IN OVERLEG, HALF FEBRUARI T/M APRIL 100 MINUTEN (VOORSTELLING EN WORKSHOP) OP SCHOOL THEATER

- 33 -

PRO EN MBO: ALLE / VSO: ZML, BOVENBOUW 5 EN 6 NOVEMBER 1,5 UUR (INCL. NAGESPREK) DE LAWEI THEATER EN DANS


SCHOOLVOORSTELLINGEN

- 34 -


SCHOOLVOORSTELLINGEN SCHOOLVOORSTELLING EEN BEETJE DUIZELIG EN BEHOORLIJK IN DE WAR MEEUW JTS

REGULIERE VOORSTELLINGEN VMBO, HAVO, VWO

Speciaal voor klassen van het voortgezet onderwijs is er een selectie gemaakt met geschikte voorstellingen uit het reguliere aanbod van De Lawei. Per voorstelling is aangegeven voor welke klas en type onderwijs de voorstelling geschikt is. We helpen graag bij het maken van een keuze. Het bezoeken van een reguliere voorstelling is bijzonder, omdat het ’s avonds is en in een echt theater. Wanneer een klas voor het eerst naar een voorstelling gaat, wordt aangeraden om de workshop Voorbereiding (school)voorstellingsbezoek af te nemen. Bij veel voorstellingen is lesmateriaal beschikbaar. Ook is het bij alle voorstellingen mogelijk om een inleiding, nagesprek of passende workshop te organiseren.

KLASSEN PERIODE DUUR LOCATIE DISCIPLINE

HAVO, VWO

Je beste vriend zoent met een meisje en heeft ineens geen tijd meer voor je. Om je heen weet iedereen wat ie wil worden, maar jij hebt geen idee. Je plan om iemand de liefde te verklaren mislukt, je poging ergens bij te horen faalt jammerlijk en in je schoolboeken staat heel veel, behalve de antwoorden waar jij naar op zoek bent. Je wilt van alles, maar wat precies eigenlijk? Een beetje duizelig en behoorlijk in de war is de ultieme voorstelling over de middelbareschooltijd: de meest verwarrende tijd van je leven. Een theaterproductie met en voor jongeren die in schoolgebouwen gespeeld wordt. Een bezoek aan de voorstelling gaat alleen in combinatie met één, of beide, van onderstaande educatieprojecten. KLASSEN PERIODE AANVANG LOCATIE DISCIPLINE

IN OVERLEG PER VOORSTELLING AFHANKELIJK VAN PROGRAMMA NNB DE LAWEI DIVERS

MIDDEN- EN BOVENBOUW 27 EN 28 NOVEMBER 19:30 UUR CSG LIUDGER RAAI THEATER

RUN JE EIGEN THEATER

SCHOOLFEESTEN VOOR BEGINNERS

HAVO, VWO

HAVO, VWO

Leerlingen helpen mee met de horeca, ontvangst en kaartcontrole rondom de voorstelling Een beetje duizelig en behoorlijk in de war. Van tevoren komen de leerlingen in De Lawei voor een snuffelstage en leren ze wat er allemaal bij de ontvangst van gasten komt kijken. Op de avonden van de voorstellingen, die op locatie gespeeld worden, zijn de leerlingen zelf gastheer en gastvrouw, alsof ze medewerkers van De Lawei zijn.

Deze starterskit biedt leerlingen op een actieve manier een voorbereiding op de voorstelling. Er wordt ingespeeld op vragen waar de personages in de voorstelling mee worstelen. Op die manier wordt Een beetje duizelig en behoorlijk in de war een gebeurtenis waarbij ze zich betrokken voelen; waarbij ze iets leren over zichzelf, over anderen en over de wereld van het theater.

KLASSEN PERIODE DUUR LOCATIE DISCIPLINE

MIDDEN- EN BOVENBOUW NOVEMBER SNUFFELDAG IN DE LAWEI EN 2 VOORSTELLINGEN DE LAWEI EN CSG LIUDGER RAAI THEATER

KLASSEN PERIODE DUUR LOCATIE DISCIPLINE

- 35 -

MIDDEN- EN BOVENBOUW NOVEMBER 1 LES OP SCHOOL THEATER


VOORSTELLINGEN

datum genre gezelschap titel onderwijs klas Scholieren prijzen ** 29-09-2018 cabaret Martijn Kardol Bang 11-10-2018 dans Meyer-Chaffaud SOUL# Performers 11 en 12-10-2018 toneel Tryater Dorp Europa (try-out) 12-10-2018 visueel Blind Summit Meet Fred 13-10-2018 circus Gravity & Other Myths Backbone 13-10-2018 muziektheater Lars Doberman / Orkater De Vrouw 13-10-2018 cabaret Anne Neuteboom Kijk haar gaan 18-10-2018 toneel De Theatertroep Vaudeville III 19-10-2018 toneel Toneelgroep Maastricht King Lear 26-10-2018 circus Flip Fabrique Transit 2-11-2018 opera Staatsopera van Tatarstan Tosca van Puccini 3-11-2018 toneel o.a. Dennis Rudge en Joy Wielkens The Mountaintop 8-11-2018 toneel Noord Nederlands Toneel Dorian 8-11-2018 klassiek Nederlands Blazers Ensemble Bach of Soefie 15-11-2018 dans Korzo Producties DansClick 20 15-11-2018 pop Noordpool Orkest ode aan Joni Mitchell 16-11-2018 toneel Theater Rotterdam & Davy Pieters Serendipity 21-11-2018 muziektheater Beer Muziektheater Mijn zus woont op de schoorsteenmantel 21-11-2018 toneel HZT & Nicole Beutler Liefdesverklaring 23-11-2018 cabaret Yora Rienstra Eerlijk gezegd 1-12-2018 visueel Hotel Modern De grote oorlog 8-12-2018 cabaret Oldenhermanns Unsexed 13-12-2018 dans Scapino Ballet Rotterdam Twools 13-12-2018 pop Rockacademie Forever 27 15-12-2018 toneel Toneelschuur Producties Kras van Judith Herzberg 16-12-2018 dans Introdans Gekkigheid 20-12-2018 toneel met o.a. Tijn Docter Van de koele meren des doods 10-1-2019 dans Another Kind of Blue Flirt with reality

havo/vwo havo, vwo havo, vwo Alle Alle havo, vwo havo, vwo havo, vwo havo, vwo vmbo, havo, vwo havo, vwo havo, vwo havo, vwo havo, vwo havo, vwo havo, vwo havo, vwo vmbo, havo, vwo

v.a. 3 v.a. 4 v.a. 4 v.a. 4 Alle v.a. 4 v.a. 3 v.a. 4 v.a. 4 v.a. 3 v.a. 3 v.a. 4 v.a. 4 v.a. 4 v.a. 4 v.a. 4 v.a. 4 v.a. 1

i.o. € 10,00 € 10,00 i.o. € 10,00 € 10,00 € 10,00 € 10,00 € 10,00 € 10,00 i.o. i.o. € 10,00 € 10,00 € 10,00 € 10,00 € 10,00 € 10,00

havo, vwo havo, vwo vmbo, havo, vwo havo, vwo havo, vwo vmbo, havo, vwo havo, vwo vmbo havo, vwo vmbo, havo, vwo

v.a. 4 v.a. 3 v.a. 3 v.a. 3 v.a. 3 v.a. 3 v.a. 4 v.a. 1 v.a. 4 v.a. 2

€ 10,00 i.o. € 10,00 € 10,00 € 10,00 i.o. € 10,00 € 10,00 i.o. € 10,00

10-1-2019 12-1-2019 18-1-2019 24-1-2019 25-1-2019 25-1-2019

havo, vwo havo, vwo havo, vwo havo, vwo havo, vwo vmbo, havo, vwo

v.a. 4 v.a. 3 v.a. 4 v.a. 3 v.a. 4 v.a. 3

€ 10,00 € 10,00 € 10,00 i.o. € 10,00 € 10,00

toneel cabaret dans cabaret muziektheater show

La Isla Bonita Elke Vierveijzer Kalpana Yentl en de Boer Blinddate Blinddate

Atlantis Zonder Genade Superhuman Magie Muziektheater Illussie - 36 -


VOORSTELLINGEN datum genre gezelschap titel onderwijs klas

Scholieren prijzen **

6-2-2019 6-2-2019 7-2-2019 14-2-2019 15-2-2019 22-2-2019 23-2-2019 23-2-2019 10-3-2019 13-3-2019 14-3-2019 22-3-2019 26-3-2019 27-3-2019 27-3-2019 29-3-2019 30-3-2019 10-4-2019 11-4-2019 11-4-2019 16-4-2019

€ 10,00 i.o. € 10,00 i.o. € 10,00 € 10,00 € 10,00 i.o. € 10,00 i.o. € 10,00 € 10,00 i.o. € 10,00 € 10,00 i.o. i.o. i.o. i.o. € 10,00 € 10,00

toneel musical toneel show mime dans toneel pop circus toneel toneel toneel opera dans cabaret toneel toneel cabaret cabaret toneel toneel

Toneelschuur Producties naar Mel Wallis de Vries Alink en Plukaard van de makers van Watskebeurt Bambie Introdans Theater Rotterdam Anneke van Giersbergen Barely Methodical Troupe met o.a. Jelka van Houten Maas TD Het Nationale Theater Tania Kross Scapino Ballet & Wereldband Emilio Guzman Berg & Bos Nasrdin Dchar Pip Pellens Patrick Laureij Likeminds - Saman Amini Toneelgroep Oostpool

De Koning Sterft van Ionesco Schuld - Musicalthriller Happily Ever After Marvellous Bambie Nul Leve Larbi Heisenberg Inchecken KIN Turks Fruit van Jan Wolkers Bye Bye Baby Onze Straat Carmen van Bizet All hands on deck Kom Dan! In vrede Waar is de lof Pip goes offline Nederlands Hoop A seat at the table Bambi

havo, vwo vmbo, havo, vwo havo, vwo vmbo, havo, vwo havo, vwo havo, vwo havo, vwo havo, vwo vmbo, havo, vwo havo, vwo vmbo, havo, vwo havo, vwo havo, vwo havo, vwo havo, vwo havo, vwo havo, vwo havo, vwo havo, vwo havo, vwo havo, vwo

v.a. 4 v.a. 1 v.a. 4 v.a. 2 v.a. 4 v.a. 4 v.a. 4 v.a. 3 v.a. 2 v.a. 4 v.a. 1 v.a. 4 v.a. 4 v.a. 4 v.a. 3 v.a. 4 v.a. 4 v.a. 2 v.a. 3 v.a. 4 v.a. 4

- Het programma is onder voorbehoud van wijzigingen. - Dit is een selectie van de reguliere programmering van De Lawei. Wanneer er een voorkeur is voor een andere voorstelling uit de programmering, neem dan contact op voor de mogelijkheden. - De scholierenprijzen gelden alleen als er geen pakket wordt afgenomen. De pakketprijzen staan op het losse blad achterin het boekje. - Voor de voorstellingen waarbij geen prijs vermeld staat, is misschien in overleg een (groeps)korting mogelijk.

- 37 -


- 38 -


- 39 -


MEER MOGELIJKHEDEN Naast alle mooie projecten en workshops die we aanbieden in dit boekje, is er nog veel meer mogelijk. Een greep uit de mogelijkheden: • • • • • • • • • • • •

LF2018 PROJECTEN In het kader van culturele hoofdstad staan er in 2018 in heel Friesland mooie projecten voor het onderwijs op de planning. Via De Lawei is het voor scholen mogelijk om deze projecten af te nemen. Organisaties en projecten die de komende tijd programma’s voor het voortgezet onderwijs zullen aanbieden in het kader van LF2018, zijn onder andere:

Recensie schrijven bij een voorstelling Inleidingen op een bepaalde kunstdiscipline (theater, dans, film, et cetera) Rap & Produceer: maak je eigen nummer Zingen in de klas Klassiek voor hits: kennismaking met klassieke muziek Voorbereiding op de Kunstbende Theater Na De Dam (in het kader van WOII) Een project met het Noord Nederlands Toneel Bezoek een repetitie van het Noord Nederlands Orkest Een operaproject Improvisatie-comedy workshops Circusproject met Jeugdcircus Santelli

• • • • • • •

Het Fries Museum Lân fan Taal Never Ending Orchestra Karavaan 8ste dag Elfwegentocht Zee van Terpen

Zodra er meer bekend is over de programma’s, brengen we de scholen daarvan op de hoogte.

Graag kijken we met de school of klas wat de wensen zijn en hoe we daar een passend programma bij kunnen maken.

- 41 -


OVERZICHTSPAGINA THEATER Schoolvoorstellingen Reguliere voorstellingen BeroepenoriĂŤntatie De Lawei Backstage bij De Lawei Trekkewattes Voorbereiding op (school)voorstelling Toneelspel: improviseren Theatergrime

voorstelling voorstelling rondleiding rondleiding rondleiding workshop workshop workshop

alle alle alle alle alle

p. 33 p. 36-37 p. 17 p. 15 p. 15 p. 19 p. 19 p. 19

project workshop

alle alle

p. 9 p. 19

concert project workshop workshop workshop

vmbo bovenbouw & havo/vwo alle, onderbouw vmbo bovenbouw, havo/vwo onderbouw alle alle

p. 31 p. 11 p. 23 p. 21 p. 15

workshop

alle

p. 21

DANS Dansdag Dans

MUZIEK Popconcert in Iduna De Popband Meet en greet met een popartiest Percussie Backstage bij Iduna

CIRCUS Circus

- 42 -


OVERZICHTSPAGINA BEELDENDE KUNST Ontwerp je eigen decor Galerij: de expositie Kunst in De Galerij Kunst in Museum Dr8888 Bezoek het Van Doesburg-Rinsemahuis Kunstenaar in de klas Fotografie Graffiti

project project rondleiding rondleiding rondleiding workshop workshop workshop

p. 11 p. 11 p. 17 p. 15 p. 17 p. 23 p. 21 p. 21

FILM En‌ actie! Filmdag Film in De Lawei (reguliere programmering) Schoolfilm

project project film film

vmbo bovenbouw & havo/vwo vmbo bovenbouw & havo/vwo per film aangegeven

p. 11 p. 13 p. 31 p. 25-29

project project project project

alle, onderbouw alle, onderbouw alle vmbo & havo/vwo, bovenbouw

p. 9 p. 9 p. 9 p. 13

DIVERS Jij in De Lawei Maak kennis met kunst-dag Cultuurdag CKV onderzoek

- 43 -


- 44 -


STAGES EN MEER STAGES De Lawei biedt aan gemiddeld 25-30 leerlingen per jaar (van alle typen onderwijs) een plek in de organisatie om werkervaring op te doen. Op bijna alle afdelingen is er een plek voor een stagiair, bijvoorbeeld bij de theatertechniek, horeca, evenementen, marketing en educatie. Er is ruimte voor lange stages van een aantal maanden en korte stages van een aantal weken of dagen. Voor meer informatie over de mogelijkheden kun je contact opnemen met personeelszaken@lawei.nl.

CULTUURCLUB OP SCHOOL Veel leerlingen en studenten vinden het leuk om mee te denken, beslissen en organiseren als het gaat om kunst en cultuur. Als school kun je ervoor kiezen om hier vorm aan te geven in een speciale cultuurclub op school. Leerlingen onderhouden zelf contact met De Lawei en promoten de projecten en voorstellingen die de school afneemt bij De Lawei onder hun medeleerlingen. De Lawei kan ondersteunen bij het opzetten van een cultuurclub, door mee te denken en exclusieve activiteiten voor de cultuurclub te organiseren zoals een rondleiding en voorstellingsbezoek.

CJP CULTUURKAART Leerlingen kunnen met hun CJP kaart op individuele basis korting krijgen op de voorstellingen in De Lawei.

- 45 -


DE LAWEI EN CULTUUREDUCATIE In opdracht van Gemeente Smallingerland ontwikkelt en organiseert De Lawei het cultuureducatieprogramma voor kinderen en jongeren in het onderwijs. Het programma voor het onderwijs is gekoppeld aan buitenschoolse cultuureducatie, zoals muzieklessen, theaterlessen, workshops en beeldende kunst. Maar ook met een bezoek aan de podiumkunsten. Zo komen jongeren niet alleen in aanraking met kunst en cultuur, maar worden ze ook gestimuleerd om hun talenten te ontwikkelen en hun eigen smaak te verkennen. Door cultuureducatie in het onderwijs, in de vrije tijd en het bezoek aan (podium)kunsten te verbinden, bieden we alle facetten van cultuurbeleving. De Lawei heeft de ambitie om in de komende jaren het cultuureducatieprogramma verder te ontwikkelen en zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de wensen van de scholen. Met als doel om samen met de scholen alle leerlingen in het voorgezet onderwijs in Smallingerland in aanraking te laten komen met kunst en cultuur.

Het cultuureducatieprogramma is mede tot stand gekomen door samenwerking met: Popodium Iduna, Museum Dr8888, LF2018, Muziekschool Opmaat, Aerosol, Scapino Ballet, Projects Unlimited.

- 46 -


Foto’s met dank aan: Jilmer Postma, Sieta Stel, ID Company KAMERICH & BUDWILOWITZ en Meeuw JTS - Tryntsje Nauta. Vormgeving: www.estherontwerp.nl

- 47 -


CULTUUREDU C ATIE

CONTACT e-mail: educatie@lawei.nl telefoon: 0512-335 070

Aanbod 2018/2019 - Voortgezet onderwijs  
Aanbod 2018/2019 - Voortgezet onderwijs  
Advertisement