Page 1

Delano Limoen 2011 1


Inhoud 5. Voorwoord 7. Concept 9.

ABOVO Media

11.

Gemaakt werk

25. PAP 31. Evaluatie 33.

Handtekening & dankwoord

3


t Young Man s e W o G Go West

Voorwoord Howdy y’all! Mijn naam is Delano Limoen, geboren op 4 mei 1990 te Enkhuizen. Ik volg de opleiding Grafisch vormgeven op het Media College te Amsterdam.

ook wat meegekregen op het gebied van concept, wat erg intressant is en ik een van de moeilijkste dingen in het vak vind. Druk op zoek naar mijn eigen identiteit in vormgeving, heb ik me in dit jaar flink ontwikkeld en begin ik langzaam maar zeker een weg te banen naar

De tijd vliegt, ik ben inmiddels toe aan het tweede stageverslag en

mijn doel. Ik voel me op dit moment heel erg aangetrokken tot de

de reis gaat maar door. Dit schooljaar kregen we de eer om de

wereld van illustreren en typografie en ik ben mezelf hier volop in aan

grafische wereld écht te ontdekken, een jaar lang stage lopen bij 2

het verdiepen. Door veel boeken te bekijken,verschillende artiesten

verschillende bedrijven. Het eerste bedrijf waar ik stage gelopen heb

te volgen en collega’s om advies te vragen heb ik heel veel geleerd.

was een drukkerij wat totaal verschillend is dan mijn tweede stage.

Door veel werk te bestuderen. te schetsen en te tekenen begin ik langzaam mijn eigen stijl en vormgeving te ontdekken. Al met al wens

Mijn tweede stage is een geweldig leerplatform voor mij geweest.

ik u plezier bij het lezen van mijn verslag!

Doordat er op 1 afdeling vormgevers, dtp’ers, webdesigners door

So Long and Go West!

elkaar zitten krijg je al gauw uiteenlopende ideeën omdat iedereen met een andere blik op verschillende media-uitingen kijkt. Zo heb ik

5


Concept

When in doubt, Horse do the thinkin r u o y g let

Voor dit stageverslag wilde ik de donkere kant van de grafische wereld laten zien in een ‘Wild West’ thema. •

Saloongevecht

Ik heb een 3-delige serie van posters geïllustreerd met mijn visie op

De drukte in het mediabureau wordt teveel,

de donkere kant grafische wereld. Doordat het er vrij hectisch en

chaos en stress is het gevolg.

wordt is het vrij herkenbaar. Ieder persoon heeft deze sfeer wel eens

Duel tussen twee cowboys

geproefd: deadlines, chaos, haast, en soms voel je je totaal ver-

Het duel tussen klant en vormgever,

dwaald in een project en lijken dagen eindeloos te duren.

het gevecht om de deadlines.

Toen ik aan deze situaties dacht kwam ik op vergelijkbare situaties

Verdwaald in de woestijn

met betrekking tot het wilde westen wat op een leuke manier gecom-

Eindeloze dagen werken tegen je,

bineerd kan worden met de grafische wereld.

vermoeidheid breekt je op.

stressvol aan toe kan gaan en je er elke dag mee geconfronteerd

7


t

Abovo Media

Don’t stop kickin’, clock stops tickin e h t l l i ’

Abovo Media, gevestigd in Hoorn, bestaat sinds 1999 en is opgericht door Kees Verbeek en Marinus Zoutendijk.

ABOVO Media telt een aantal verschillende afdelingen: • Traffic

Hier wordt het dagelijkse verkeer tussen

ABOVO en klant geregeld.

van reclame en vormgeving. Personeelsadvertenties, woningadver-

• Studio

Alle advertenties, magazines en campagnes

tenties voor makelaars of complete mediacampagnes worden voor

worden hier ontworpen en geproduceerd.

• Projecten

Campagnes en langlopende creatieve zaken

worden hier begeleid.

zitten niet langer meer op gescheiden ruimtes maar gezamenlijk op

• Sales

Accountmanagers en hun medewerkers maken

één afdeling. Dit was een grote stap en ik vond dit zeker een goede

mediaplannen.

• Internet

Websites, banners, promovideos en apps worden

hier ontworpen, gebouwd en onderhouden.

‘Ab ovo’ is Latijn voor ‘uit het ei’ oftewel ‘vanaf het begin’. Ze bieden een uitgebreid pakket van producten en diensten aan op het gebied

verschillende branches opgezet en gemaakt. Tijdens mijn stageperiode heeft er een verandering plaatsgevonden, vormgevers, dtp’ers en webdesigners zijn door elkaar gehusseld en

zet van het bedrijf, zo kunnen collega’s veel van elkaar leren op verschillende gebieden van media.

9


k Meter n a b o Rab Voor deze opdracht moest ik een meter ontwerpen die het restant van bijvoorbeeld te identificeren klanten, restgroep en beoordeling herkomst vermogen aantoonde. Bij het ontwerp ben ik uitgegaan van een vaste ronde vorm als een drukmeter met midden in een taartdiagram, en de datum erin verwerkt met het huidige aantal, plus het restant wat nog behaald moest worden. Uiteindelijk werd het goedgekeurd en het wordt nu wekelijks gebruikt en aangepast.

Werkprocessen: A B

10

11

1.1, 1.4, 2.1, 2.3, 2.5 4.1, 4.2, 4.3


Ho o t r e c Con

rn

Ik kreeg de oprdacht om een t-shirtontwerp te maken voor de crewmedewerkers voor op het concert dat in Hoorn gehouden werd met Jan Smit, 3J’s, Ben & Dean Saunders. Na veel schetsen en ideeën, kwam ik op het idee om portretten te maken van de zangers en het een Hollands thema te geven, in mijn eigen stijl. De portretten laten lijken op de artiesten was het moeilijkste in het gehele design. Ik heb het eerst met markers getekend en later kleur toegevoegd aangezien ik niet wist niet of het in full colour of één kleur zou gedrukt worden.

Werkprocessen: A B

12

13

1.1, 1.3, 1.4, 2.1, 2.3, 2.5 4.1, 4.2, 4.3


er Z Van d

a nd e n

Dit was een interne opdracht, ik moest een gehele huisstijl creëren voor een relatiegeschenken & promotioneel textielbedrijf. Het was geheel vrij dus ik kon doen wat ik maar wilde. Jammer genoeg heb ik het niet geheel kunnen afronden; ik miste alleen nog een template voor een advertentie. Ik wilde een uitstraling dat uitnodigde & stijlvol was. Dit probeerde ik dus ook in het logo te verwerken. Na eindeloos schetsen kwam ik eindelijk tot een sterk beeldmerk door een lint te gebruiken en twee handen te laten schudden en dat samen te combineren in de vorm van de letter ‘Z’. Uiteindelijk vind ik dat het al aardig een geheel geworden is en de reacties van collega’s waren ook erg positief!

Werkprocessen: A B

14

15

1.1, 1.2,1.3, 1.4, 1.5, 2.1, 2.3, 2.5 4.1, 4.2, 4.3


Jessica k r o Artw Jessica (collega ‘Projecten’) zag me vaak tekenen en illustraties doen voor verschillende projecten. Ze is naar me toegekomen om een ontwerp te maken voor haarzelf en haar vrienden, om truien te laten drukken. Jessica had zelf al een voorbeeld in elkaar geknutseld met haar idee wat ze ongeveer wilden hebben en bijpassende tekst om het af te maken. Dit keer moest het in één kleur opgemaakt worden. Ik heb eerst de artwork geschets en later met markers opgeschoond, ingescand en uitgewerkt in Illustrator.

Werkprocessen: A B

16

17

1.1,1.4, 2.1, 2.3, 2.5 4.1, 4.2, 4.3


aartje k e t r o Gebo Jeffrey (collega ‘Traffic’) vroeg mij om het geboortekaartje van zijn broer te maken. Zijn broer woont in Amsterdam, en z’n vrouw kwam met huisje, -boompje, -beestjethema. Hij vroeg of ik met deze twee uitgangen een ontwerp kon maken en dit was het resultaat.

Werkprocessen: A B

18

19

1.1, 1.3, 1.4, 2.1, 2.3, 2.5 4.1, 4.2, 4.3


Artw r e v o C

ork

Dit keer kreeg ik de opdracht om voor drie HAVO 4-studenten een cover voor hun boek/verslag over de moord op John F. Kennedy te maken. De briefing was duidelijk: het moest met de moord te maken hebben en een oude uitstraling hebben. John moest herkenbaar op de voorkant terugkomen. Ik ben voor een collage van zwart-witfoto’s en kranten koppen gegaan. En heel herkenbaar de amerikaanse vlag in de typografie laten terug komen. Ik heb veel foto’s en beelden gezocht wat echt typerend en kenmerkend was van John, zowel jeugd foto’s en foto’s met zijn gezin zijn als een tijdslijn op de cover her en der terug te vinden.Dit heb ik express gedaan omdat de moordzaak nog steeds een groot vraagteken is voor veel mensen en er veel uiteenlopende speculaties over de daadwerkelijke gebeurtenis zijn.

Werkprocessen: A B

20

21

1.1,1.4, 2.3, 2.5 4.1, 4.2, 4.3


a rk t m l e m Rom Hier kreeg ik de opdracht een poster voor een rommelmarkt, georganiseerd door een handbalvereniging, te illustreren. De opdracht was geheel vrij, het enige wat echt op de poster moest komen was het logo van de vereniging. Ik heb verschillende schetsen gemaakt van karakters en omgeving en daarna uitgewerkt. Ik ben uitgegaan van een Amsterdamse marktsfeer, met speelse karakters als speelgoed en huishoudproducten. De typografie heb ik eerst met de handgemaakt daarna ingescand en weer uitgewerkt in Illustrator.

Werkprocessen: A B

22

23

1.1, 1.3, 1.4, 2.1, 2.3, 2.5 4.1, 4.2, 4.3


udgment comes from j d o o G ce, & a lot of that n e i r e p ex from bad judgment. s e m o c

PAP A Verplichte vakinhoudelijke werkprocessen A 1.4 Ontwerpen

A 2.3

Media-uiting maken

Ik beoordeel inhoud briefing/ interpreteer concept en

Ik maak en bewerk tekst- en beeldelementen en stem

kies geschikte (vormgevings-) elementen, maak ontwer-

vorm en inhoud op elkaar af, pas gekozen (vormge-

pen en verantwoord de gemaakte keuzes.Ik maak de

vings)elementen toe en breng specificaties aan. Ik werk

presentatie en overleg indien nodig met de opdrachtge-

de structuur verder uit en plaats hierin de elementenpas

ver, collega’s en derden, werk volgens de gestelde

waar nodig de juiste functionaliteit toe, test de werking

kwaliteits- en productiviteits-niveaus.

en/of controleer de specificaties voor aanlevering, en

lever het bestand aan volgens de technische vereisten.

A 2.1 Realisatie voorbereiden

Ik verzamel en inventariseer de benodigde materialen

A 2.4 Hard- en software

en bestanden voor de realisatie beoordeel of ze tech-

Ik installeer, onderhoud en beveilig bij bovengenoemde

nisch bruikbaar zijn en bewerk ze waar nodig.

werkzaamheden mijn hard- en software, beoordeel

Ik beoordeel elementen op geschiktheid en pas deze

wanneer ik zelf taken kan uitvoeren of wanneer ik

zonodig aan de specifieke media-uiting, en zorg ervoor

iemand anders moet inschakelen. Leg vast wat ik aan

dat derden bestanden juist aangeleverd worden.

installatie, onderhoud en beveiliging heb gedaan.

25


A Aanvullende (niet verplichte) vakinhoudelijke werkprocessen A 2.5 Database (bestanden-archief) beheren

A 1.1 Opdracht beoordelen

A 1.3 Concept maken

A 2.2 Uitbestedingen begeleiden

Ik controleer bestanden en bestandsformatenvoor archivering.

Ik verzamel informatie over de behoeften en wensen van

Ik verzamel informatie over markt/doelgroep, product/dienst,

Ik geef aan derden opdracht en selecteer een opdrachtne-

Zorg ervoor dat aangeleverd basismateriaal, tussen- en

de opdrachtgever. Beoordeel de opdracht, overleg met de

organisatie, concurrentie, onderwerp, thema en boodschap,

mer. Formuleer de opdracht en bewaak de planning en begro-

eindproducten worden opgeslagen conform geldende afspra-

opdrachtgever en leg dit vast. Analyseer de informatie en

vorm mij een beeld op basis van de verzamelde informatie en

ting tijdens de uitbesteding. Stel criteria op voor het proces en

ken (trefwoorden: server, mappenstructuur, backup). Kom met

trek op basis hiervan conclusies en geef opdrachtgever

leg dit vast. Ontwikkel het concept en bedenk het communica-

resultaat van uitbesteding en beoordeel het resultaat van de

voorstellen om gegevens- en bestandenopslag aan te passen

passend advies.

tie-idee, kies voor een creatieve invulling en gebruik hierbij

uitbesteding.

en werk mee aan het actueel houden hiervan. Tijdens de

geschikte hulpmiddelen om ideeĂŤn te vormen. Leg het concept

vakinhoudelijke werkprocessen houd ik rekening met wet- en

A 1.2 Plan van aanpak maken

vast en verantwoord hierbij de gemaakte keuzes.

regelgeving en respecteer rechten en regel toestemming. Voor

Ik overleg en stem af met collega’s, de opdrachtgever en der-

gebruik maak ik gebruik van relevante software zoals: Adobe

den over het plan van aanpak. Formuleer de inhoud van het

A 1.5

Mastercollection CS5. Projecten waar ik aan ga werken en

plan van aanpak, vertaal het plan van aanpak in uit te voeren

waarin ik vakinhoudelijke processen kan aantonen zijn: Het

stappen, de benodigde tijd en de benodigde inzet van men-

informatie en gebruik geschikte presentatiemiddelen. Reageer

stage verslag, interne opdrachten.

sen en middelen.

adequaat op reacties van de opdrachtgever.

26

A 3.2 Promoot het bedrijf

Ik werk aan het uitbouwen van de commerciĂŤle positie van het

Media-uiting presenteren

bedrijf bouw en onderhoud relaties. Communiceer op kernach-

Ik verantwoord gemaakte keuzes in het ontwerp presenteer de

tige wijze de kwaliteiten van het bedrijf.

27


B Verplichte persoonlijke werkprocessen

B 1.1 In deze stageperiode zijn mijn persoonlijke leerdoelen:

onderzoeken en passend werk te vinden om mijn doelen te bereiken:

B 4.2 Ik maak gebruik van (toepasselijke) werknemersrechten.

Werken aan een net en georganiseerde werkomgeving,

Ik wil veel gebruik gaan maken van tijdschriften en

Ik neem kennis van normale werknemersrechten en

werk ik aan mijn persoonlijke vaardigheden en mijn

boeken om kennis op te doen om mijn creatieve

bescherming zoals vastgelegd in CAO’s en wetten

positie als ‘team member’.

vaardugheden op te schroeven naar een hoger niveau.

onderzoek welke rechten, plichten en regels hierbij

In deze stageperiode functioneer ik als (beginnend)

van toepassing zijn op stagiairs en pas deze toe en

werknemer in een arbeidsorganisatie.

maakt hiervan gebruik

B 1.2, 1.3, 1.5

IN deze stageperiode ga ik de hieronder genoemde leermethoden

toepassen en de evaluatie hiervan komt in mijn stageverslag:

Veel notities maken om gestructureerder te werk te gaan

B4.1 Ik gedraag mij als werknemer bij het uitvoeren van het werk.

B 4.3 Ik stel mij collegiaal op.

en veel boeken lezen en research doen om kennis te

Ik houd mij aan algemeen aanvaarde en gebruikelijke

Ik werk coöperatief samen met collega’s. Stel mij

regels in de branche en het individuele bedrijf geef

pro--actief op aangaande het bieden van hulp en onder-

hierbij blijk van zelfkennis stel mij coöperatief en flexibel

steuning draag bij aan een positieve werksfeer. Houd

B 2.1,2.3 In deze stageperiode wil ik mijn eigen (stage-)loopbaan sturen Door

op geef grenzen aan als ik geen verantwoordelijkheid

met inachtneming van de eigen verantwoordelijkheid en

regelmatig te reflecteren op mijn eigen kennis, vaardigheden en

kan dragen voor bepaald werk handel vanuit eigen

rekening met de bedrijfscultuur. Voer naast vaktaken ook

gedrag; acties te ondernemen die daarbij nodig zijn. Deze acties ga

normen en waarden op een esthetische en integere manier

voorkomende algemene taken binnen de organisatie uit

ik ondernemen om regelmatig mijn eigen kwaliteiten en motieven te

zoals een werknemer dat doet.

vervaardigen.

28

29


Evaluatie Tijdens mijn tweede stage heb ik meer ervaring opgedaan op de

Ik wilde dan ook weer te snel. Hierdoor heb ik geleerd om sekuur te

technische kant van vormgeving, met betrekking tot Indesign.

werk te gaan en niet te snel alles te willen afronden, want anders ga je fouten maken. Het controleren van je werk voordat je het weg-

Bij Abovo heb ik ook vooral goed geleerd te communcieren.

stuurde was dan ook cruciaal. De interne opdrachten hebben mij ook

Doordat je veel in contact ben met mensen op de werkvloer en er

geholpen op creatief gebied, en welke stappen ik moest zetten om

heel veel klanten zijn moet je veel vragen stellen om het werk correct

een goed resultaat neer te zetten. Door dit gehele stagejaar heb ik

af te kunnen ronden. In het begin van mijn periode moest ik vooral

ook een duidelijker beeld wat ik later wil gaan doen en waar ik in

wennen aan de werkprocedure, mede doordat mijn eerste stage en

wil doorstuderen. Ik weet dat ik veel plezier in de grafische wereld heb.

tweede stage elkaars tegenpolen zijn en ik hier echt 100% moest focussen om het bij te houden. Maar na enige tijd viel dit mee en be-

In het persoonlijk actieplan dat ik aan het begin van mijn stage heb

gon ik al aardig een weg te vinden in deze werkwijze, ook omdat

ingevuld staan onder andere ook de verplichte persoonlijke werk-

mijn praktijkbegeleider en collega’s me goed op weghielpen en altijd

processen die ik moet behalen. Eerder in dit verslag heb ik deze

wel een antwoord op mijn vragen hadden.

werkprocessen ook weer even op een rijtje gezet om het nader te verklaren. Ik hoop dat u veel lees -en vooral kijkplezier had!

Doordat ik veel advertenties, flyers, posters etc elke dag moest opmaken en controleren heb ik veel tips & tricks meegekregen, en ben ik persoonlijk op opmaakgebied snel een stuk vooruitgegaan. Ik heb snel leren werken, maar dat werkte soms ook in mijn nadeel.

31


H&D Special thanks to:

Handtekeningen:

Abovo Media Robert Kamer Marinus Zoutendijk Kees Verbeek Aryen Meijer

33


34

The Wild Wild West  

Internship report ABOVO Media

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you