Page 1

A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.A-PDF.com to remove the watermark

 

Taon 16 Blg. 1

Opisyal na Pahayagan ng Fr. Horacio De La Costa III Homeowners Association, Inc.

Abril 2009

☺Maligayang Kapistahan Sa Inyong Lahat! Lahat! – Pres. Baby Malana ☺

PA-BINGO BUONG LINGGO SA DLC3 KAPISTAHAN NI NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ Y BUEN VIAJE (OUR LADY OF PEACE AND GOOD VOYAGE) Para sa kaalaman ng lahat, ang ating mahal na patron, "Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje" [Our Lady of Peace and Good Voyage] ay siya ding patron ng Lungsod ng Antipolo. Ang imahen ay dala ni Governor Generaldesignate Don Juan Nino de Tabora mula pa sa Acapulco papuntang Maynila, na may 378 taon na ang nakaraan. Bilang paggunita sa kabanalan ng ating Mahal na Patron, ang pamunuan ni Pangulong Baby Malana ay naghanda ng iba’t ibang aktibidad bilang pasasalamat sa Mahal na Patron at para ihandog na din sa buong kasapian ng De la Costa III Homeowners Association sa araw ng kapistahan. Ang mga sumusunod na aktibidad ng kapistahan ay ang: • TIANGGEHAN TUWING SABADO SA DE LA COSTA, Phase 1 Acacia Park nagsimula noong Marso 21, 2009; • PA-BINGO BUONG LINGGO SA DLC3, Phase 1 Acacia Park, na sisimulan pagkatapos ng mahal na araw; • OPENING NG DLC3 2009 SUMMER BASKETBALL GAMES, Abril 19, 2009; Phase 1 Basketball Court; • KASALANG BAYAN SA DE LA COSTA, Mayo 9, 2009 ng hapon. Tumawag para magpalista sa 09293162414; • HALA BIRA! DE LA COSTA! PALIGSAHAN FESTIVAL (ATIATIHAN D ANCE CONTEST), Mayo 10, 2009; • SING GALING SA DE LA COSTA, Mayo 10, 2009; • MISS GAY 2009 CORONATION NIGHT, Mayo 10, 2009. Para sa paligsahan, tumawag para magpalista sa 09219023808.

Nasaan na ang Sunken Garden?

Pormal na uumpisahan ang paghahanda ng Fiesta sa darating na Mayo 10 ng 2009 Board of Directors sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Baby Malana sa pamamagitan ng pagbubukas ng proyektong: “PA-BINGO BUONG LINGGO SA DLC3” na sisimulan pagkatapos ng mahal na araw hanggang fiesta tuwing alas-4 ng hapon. Ang pa-bingo ay gaganapin sa De la Costa III Phase 1 Acacia Park katabi ng Phase 1 Basketball Court. Ang malilikom na pondo mula sa pa-bingo ay gagamiting karagdagan sa mga proyekto para sa ating pamayanan. Kaya inaanyayahan ni Pangulong Malana ang lahat ng myembro ng asosasyon na maglaro at manalo sa napakasayang pa-bingong ito para naman makapag-relax sa ilalim ng puno ng Acacia. Iniinganyo din ng pamunuan ang mga kasapi na maghikayat ng mga kaibigan upang lubos na mas masaya ang paglalaro habang nanalo. Kaya wag na kayong mainip kasi ilang tulog nalang at magkita-kita tayo buong lingo sa pa-bingo ng DLC3. Pinapasalamatan ng pamunuan ng DLC3HOA si Mayor Eduardo V. Roquero sa suportang kanyang ipinagkaloob para sa tagumpay ng ating fiesta. Ang komite sa kapistahan ay binubuo ni Lilian Avenir, Espie Tanghal, Shirley Alamo, Lucila Bantilan, Evangeline Dioso at Boy De La Cruz. Para sa mga detalye, tumawag sa 09184742368.

Usapang Streetlights Lingid sa kaalam ng nakakarami na ang problema sa bayarin sa ating Streetlights ay umabot na sa halagang humigitkumulang PhP 104,000.00 sa pagkawakas ng taong 2008 na naging dahilan ng pagkawalan ng ilaw sa mga unang buwan ng taong kasalukuyan. Ang ating streetlights ay isa sa pinakamahalagang elemento sa pangangalaga sa ating pamayanan laban sa kriminalidad. Kung ating gugunitain noong madilim ang ating kapaligiran sanhi sa napakalaking bayarin sa Meralco sa taong 2008, naghasik ito ng laganap na nakawan, katakot-takot na holdapan at snatching. Kaya naman ito ay dagliang tinugunan ni Pangulong Baby Malana para mabawasan man lang ang katakot-takot na holdapan at snatching. Sa ngayon, ang ating bayarin sa Meralco ay bumaba na sa halagang PhP 57,000.00. Salamat sa mga kasapi ng HOA na nagbabayad ng kanilang Monthly Dues at sumusuporta sa mga magandang layunin at hangarin ng Asosasyon.

Ang Sunken Garden na matagal ng binabalak gawing badminton/volleyball court ng Asosasyon ay inuumpisaha ng tuparin sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Baby Malana. Sa tulong ni Mayor Ed Roquero, ang dating halamanan na naging tapunan ng mababahong basura, pugad ng lamok at langaw, at sa maniwala kayo’t hindi, tinayuan na ng kubo ay ngayon natambakan na natin ng lupa. Malinis at maaliwalas na ng lugar na dati ay problema at pangit sa paningin. Upang maisagawa na natin sa lalong madaling panahon ang ating pinapangarap na badminton/volleyball court at matamasa na natin ang ating paboritong laro, kinakailangan natin ng pondo para ipambili ng semento, buhangin at ipambayad sa gagawa. Makakamit lang natin ang ating mga mithiin kung ang buong kasapian ay magtulungan sa pamamagitan ng tuloy tuloy na pagbayad ng ating Monthly Dues at buong suporta sa mga aktibidad ng Asosasyon katulad ng ating “Pa-Bingo Buong Linggo” na sisimulan natin pagkatapos ng mahal na araw hanggang fiesta upang makapaglikom ng pondo. “Truth is generally the best vindication against slander” – Abraham Lincoln


O p isy al na Pa hay ag an ng F r . H or a ci o De La C os ta I I I H om eo wner s A sso c ia t ion

  Taon 16 Blg. 2

BARANGAY GRACEVILLE, LUNGSOD NG SAN JOSE DEL MONTE, BULACAN, PHILIPPINES

Mga Aktibidad ng ating Pamayanan • COMMUNITY CLINIC Tuwing Huwebes. • JOB RECRUITMENT ACTIVITY, Hunyo 13, 2009 (Sabado); 8:00AM. • ACTING WORKSHOP c/o Mr. Bobby Tamayo. • TESDA TRAINING. • COOKING SEMINAR.

"Nothing can stop the man with the right mental

attitude

from

achieving his goal; nothing on earth can help the man with the wrong mental attitude." - Thomas Jefferson

Mga Artikulo Sa Kabilang Pahina •

Kilala mo ba si Fr. Horacio de la Costa S.J.?

Santan sa Bangketa, Pugad ng Dengue

Basketball at Volleyball Awards

Layout & Design by:

Arif & Cedric

May 2009

PAGLALAYAG FESTIVAL 2009 S

a kaunaunahang pagkakataon, pormal na nilusad ni Pangulong Baby Malana ang makasaysayang kapistahan na kilalanin bilang “Paglalayag Festival” ng Lungsod ng San Jose Del Monte noong pista desperas (Mayo 9) sa Phase 1 Basketball Court. Sa kanyang talumpati pinaalala niya ang diwa ng kapistahan, ang “Mahal na Birhen ng Mapayapa at Malugod na Paglalayag.” “Maswerte tayo,” sabi ni Pangulong Malana, “dahil ang ating Patron ay isang mapagmahal na Ina. Tulad ng isang ina sa kanyang sanggol, ang pagmamahal ng Mahal na Ina sa atin ay tunay at wagas. Kaya ang Paglalayag Festival ay alay ng pasasalamat sa Mahal na Ina na gumabagay sa ating mapayapang paglalayag tungo sa kaunlaran at maginhawang buhay.”

Nataon naman na ang pista desperas ay kaarawan ni Fr. Horacio De La Costa S.J. at ang araw ng kapistahan ay Araw ng mga Ina, kaya binati ni Pangulong Malana ang mga nanay ng “Happy Mother’s Day.” Kasunod ang pagpakilala ng mga Pormal na nilunsad ni Pangulong Baby Malana ang kalahok ng Festival Paglalayag Festival 2009; Ang kampyon ng Festival ShowShowdown — ang down: Ang Pangkat Ng De La Costa 3; Pastoral Council sa kanilang “Sayaw Ng Papuri Sa Mahal Na Ina.” pangkat ng De La Costa 3, Barangay Garcia, ang Barangay Tungkong Mangga, Luna Council, Festival Director Distri ct , Ba ra n ga y Sa n Boyet Yasay, OLPGV PasManuel, at Quezon District. toral Council, TV Ad Model Pinapasalamatan din ang Bobby Tamayo, Treasurer mga taong naging bahagi sa Espie Tanghal, Secretary tagumpay ng kapistahan; Lilian Avenir, BODs Lucila Mayor Eduardo V. Roquero, Bantilan, Evangeline Dioso, Congressman Arthur B. Shirley Alamo, Boy De La Robes, Vice Mayor Rey San Cruz, Advisers Rey Pedro, ang City Council, Mercado & Emmie PimenBarangay Captain Melencio tel.

PAGTATANGHAL NG PANGKABUHAYAN, IDARAOS

M

agdaraos ng isang araw ng pagtatanghal ng pangkabuhayan o job recruitment activity sa noong Hunyo 27, 2009 (Sabado); mula alas-8 ng umaga hanggang hapon sa De La Costa III Community Center.

Ito ay sama-samang proyekto ni Mayor Eduardo V. Roquero, Tanggapan ng Public Employment Service Office (PESO) at ni Pangulong Baby Malana upang matulungan ang mga residenteng walang trabaho na magkaroon ng

hanap-buhay para sa kanilang pamilya. Sa kasalukuyang krisis na ating nararanas ngayon, kinakailangan magkapit-bisig para harapin ang problema ng kawalan ng trabaho. Walang bayad na sisingilin sa mga applikante. Kaya, apply na agad!

Entrada Ng Pangunahing Kalsada, Pinalakihan

A

ng pagpapalaki at paglilinis sa entrada ng pangunahing kalsada ng ating pamayanan ay isa sa mga proyekto ni Pangulong Baby Malana upang maaliwalas tignan ang pasukan ng ating komunidad. Subalit pahinto-hinto ang pagpapagawa

ng ating proyekto sa kadahilanna ng kakulangan ng pondo sa kasalukuyan. Kaya nakikiusap si Pangulong Malana na suportahan natin ang mga proyekto ng ating asosasyon sa pamamagitan ng pagbayad sa ating monthly dues sa takdang panahon. Subalit pinapaalalahanan ang lahat ng kasapi na magbayad lamang sa ating Treasurer, Espie Tanghal at Kolektor,

Milet Vergara. Kung sakaling may ibang taong kumukolekta ng inyong monthly dues maliban sa ating treasurer at kolektor, makipagugnayan agad sa 09182878854 upang ito ay agarang maaksyonan. Mag-ingat lang po tayo sa pagbabayad ng ating monthly dues dahil ang kalinisan at kaayusan ng ating kapaligiran ang nakasalalay dito.


PAHINA 2

O P I S Y A L NA P A HA Y A G A N NG F R . HO R A C I O D E LA C O S T A I I I HO ME O W NE R S

T A O N 1 6 B LG . 2

Kilala mo ba si Father Horacio de la Costa S.J.? S

i Rev. Fr. Horacio de la Costa, S.J. ay and Other Essays”; at “Asia and the Philippinanganak sa Mauban, Quezon noong pines.” May 9, 1916. Ang kanyang mga magulang Ang talumpati ni Fr. De La Costa na ay sina Judge Sixto de la Costa and Emiln a g m u m u ng k a h i n g m a k ah u l u g a n g iana Villamayor. Inakda siya bilang pari pagserbisyo sa kapwa sa pagtitipon ng sa edad na 30, at nagiging kaunaunahang "The Filipino and the Challenge to DevelFilipino Provincial General ng Society of opment" noong 2 Septiyembre 1970: "But Jesus sa Pilipinas sa edad na 55. what is success, for the college graduate Ang kilalang paring manunulat, eskolar, and the professional. Surely it is not simply at mananalaysay ay ikinulong ng mga getting rich; xxx, surely it is service. In a Hapon sa panahon ng digmaan sa Fort country, like ours, an underdeveloped counSantiago dahil sa pagtulong sa mga sugatry -- xxx service is quite specific and very tang Filipinong sibilyan at Amerikanong demanding forms: doctors and nurses for sundalo na nakatakas sa rural areas, teachers for rural kulungan ng mga malulupit schools, engineer for indusna Hapon. tries that will provide employment, and lawyers who will Hinahangaan siya sa kansee to it that, in the words of a yang mga artikulo at aklat. great president, "Those who Ilan sa kanyang mga kilalang have less in life will have aklat ay “The Jesuits in the more in law," and of course Philippines,” 1581-1768; “The social workers, social workers Trial of Dr. Rizal,” an edited everywhere." translation of W.E. Retana’s transcription of the official At a n g , “ T h e T w o S t an Spanish documents; “Recent dards”, “xxx the Standard of Oriental History”; “Readings Christ and the Standard of in Philippines History”; “The Satan. xxx Satan desires all Background of Nationalism The late Rev. Fr. Horacio de la Costa, S.J. men to come under his StanMay 9, 1916 - March 20, 1977

dard, and to this end lures them with riches, honors, power, all that ministers to the lust and pride of man. Christ on the contrary, invites all to fight under His Standard. But He offers no worldly allurement; only Himself. Only Jesus; only the Son of Man; born an outcast, raised in poverty, rejected as a teacher, betrayed by His friend, crucified as a criminal. And therefore His followers shall not be confounded forever; they are certain of ultimate victory; against them, the gates of Hell cannot prevail. The powers of darkness shall splinter before their splendid battalions. Battle-scarred but resplendent, they shall enter into glory with Christ, their King. xxx Choose! Christ or Satan? xxx the choice he makes, is summed up the life of every man.” Pumanaw siya sa edad na 60 dahil sa cancer noong Marso 20, 1977. Inilibing ang kanyang mga labi sa Jesuit Novitiate Compound in Novaliches, Quezon City. Ipinapangalan ng Freedom to Build ang kanilang proyektong pabahay kay Fr. Horacio De La Costa S.J. bilang pagkilala sa kanyang kadakilaan at pagmamahal sa bayan.

Santan sa Bangketa, Pugad ng Dengue P

anahon na naman ng tag-ulan, panahon na naman ng Dengue. Ang Dengue ay virus na nakukuha sa kagat ng lamok. Dito sa Pilipinas may dalawang (2) uri ng lamok na nagdadala ng dengue. Ito ay ang yellow fever mosquito (Aedes Aegypti) na makikita sa loob ng bahay at ang asian tiger mosquito or forest day mosquito (Aedes Albopictus) na makikita naman sa labas ng bahay lalo na sa mga halamanan katulad ng Santan. Alam nyo bang walang gamot sa dengue? Wala pang anti-virus o lunas dito. Ang tanging paraan malaman na may

dengue ka na ay ang pag monitor ng blood platelet count. May apat na yugto ng dengue at ang unang signos ng dengue ay paulit ulit kang lalagnatin. Ang dengue ay isang life threatening virus kaya dapat mag ingat tayo, linisin at alisin ang “stagnant” water sa paligid, i -trim ang mga halamanan o Santan na pinag pupugaran ng mga lamok, sabi nga “an ounce of prevention is better than a pound of cure”. Kaya naman nagkaisa ng layunin sina Pangulong Baby Malana at ang Freedom To Build na tanggalin

ang mga Santan sa kahabaan ng ating pangunahing kalye at panatilihing malinis na walang makikita basura sa bangketa na maging pugad ng Dengue. Inumpisan ang pagtatanggal ang mga Santa sa Phase 1. Upang maisagawa na natin ng tuloy tuloy ang ating pinapangarap na kalinisan, kinakailangan ito ng pondo para pambayad sa mga gagawa. Kaya nakikiusap si Pangulong Malana na suportahan natin ang mga proyekto ng ating asosasyon sa pamamagitan ng pagbayad sa ating monthly dues sa takdang panahon.

asayang binuksan ni Pangulong Baby Malana ang programang paran gal pa ra sa Rowena Agustin, Sportsmanship katatapos lang na DLC3 Summer Trophy—Green District. Sports Fest. Pinuri ni Pangulong MaBasketball Event: lana si Sports Chairman Boy De La •Kids Division: Champion—Ruby Cruz sa pagtatapos ng Sports Fest. District; 1st Runner Up—Yellow DisIkinatuwa ng mga residente na binutrict; 2nd Runner Up—Blue District; hay muli ni Pangulong Malana ang Mythical Five—Adrian Oriana, Jefferpaliga dahil ang huling maayos na son Bernal, John Rey Barraca, J.R. paliga ay noong taong 2004 pa. Magudang, Mico Rivera; MVP—John Katuwan g sa pa g-gawa d ng mga Rey Barraca; Sportsmanship Medmedalyon at tropeyo sina Kapitan als—Yao Ming, Mark Paler; SportsMelencio Garcia, Treasurer Espie manship Trophy—Orange District; Tanghal, Secretary Lilian AveBest in Uniform—Ruby nir at BOD Lucila Bantilan. District; Best Muse— “You can discover more Ang mga nagwagi sa DLC3 about a person in an hour Joanna Marie Sumbillo; Summer Sports Fest ay ang of play than in a year of •Midget Division: Chammga sumusunod: conversation.” pion—Bonifacio District; Volleyball Event: Cham- Plato 1st Runner Up—Rizal Dispion—Rosal District; 1st Runtrict; 2nd Runner Up— ner Up—Yellow District; 2nd Runner Orange District; Mythical Five—Carlo Up—Gree n District; Magic Six— Tuazon, Jake Bagacay, Kevin Rivera, Krizzia Suson, Delyn Demaala, Jhem A n d r e w S a n t o s , A l d w in C a c h o ; Amarante, Gzhel Gonzalez, Maricar MVP—Kevin Rivera; Sportsmanship Armas, Crezyl Jubilo; MVP—Krizzia Medal—Raprap Derecho; SportsmanSuson; Sportsmanship Medal—

sh ip T ro p h y — Luna District; Best in Uniform—Ruby District; Best Muse—Elaine Lamanilao; •Junior Division: Champion—Ruby District; 1st Runner Up—Diamond District; 2nd Runner Up—Bonifacio District; Mythical Five—Enzo Oleta, Rex Melgar, Bong Evardone, Ambo Alquizar, Andeng Oleta; MVP—Enzo Oleta; Sportsmanship Medal—Jomel Carpio; Sportsmanship Trophy—Rizal District. •Senior Division: Champion—Ruby District; 1st Runner Up—Green District; 2nd Runner Up—DLC3 TODA; Mythical Five—Clifford Dulin, Ely Villa, Charlie Villanueva, Jojo Oleta, Ariel Inocencio; MVP—Jojo Oleta. Pagtapos ang programa, isang paligsahan ng All-Stars sa Volleyball at Basketball Events ang ginanap. Sa Volleyball Event—San Jose Del Monte vs. Santa Maria. Ang nanalo ay ang Santa Maria. Sa Basketball Event—West Team vs. East Team. Ang nanalo ay ang East Team.

M


O p isy al na Pa hay ag an ng F r . H or a ci o De La C os ta I I I H om eo wner s A sso c ia t ion

  Taon 16 Blg. 3

BARANGAY GRACEVILLE, LUNGSOD NG SAN JOSE DEL MONTE, BULACAN, PHILIPPINES

The President In Action

ANG BUHAY NG ASOSASYON N

ais ipabatid ni Pangulong Baby Malana sa buong kasapian na nakasalalay ang buhay ng Asosasyon sa obligasyon ng bawat kasapi. Ang buwanang obligasyon ay ginagamit upang masakop ang mga gastusin ng buong komunidad. Ano ba ang obligasyon ng isang kasapi at saan ito ginagamit? Ang obligasyon ng isang kasapi ay ang pagbayad ng buwanang butaw o monthly dues sa halagang singkwenta pesos (P50.00) sa Asosasyon at gamitin ito sa mga proyekto ng ating pamayanan. Ilan sa mga proyektong “Linis Bayan” sa ilalim ng pamunuan ni Pangulong Malana ay ang sumusunod: 1. Ang pagtambak ng Sunken Garden na dati ay tapunan ng mababahong basura at pugad ng langaw at lamok. Ngayon ay napakalinis at maaliwalas na ang lugar. Hindi na pangit sa paningin ng tao. 2. Ang pagtanggal ng mga Santan at paglilinis sa kahabaan ng ating pangunahing kalye na naging pugad ng Dengue at tambakan ng basura .

Mga Aktibidad ng ating Pamayanan • JOB RECRUITMENT ACTIVITY, August 2009. • TESDA HRS Training, July 2009. • COMMUNITY CLINIC Tuwing Huwebes.

Layout & Design by:

Arif & Cedric

June 2009

3. Ang paglilinis at pagpapalaki ng pangunahing entrada ng ating pamayanan upang maaliwalas tignan ang pasukan ng ating komunidad. 4. Ang paglagay sa kaunaunahang pagkakataon ng Concrete DLC3 Community Entry Signage para sa ikagaganda ng ating pamayanan. 5. Ang planong pagpapapintura ng Community Center. Para sa ating kaalaman, kakaturn-over lamang ang Community Center ng Freedom To Built kay Pangulong Malana nitong mga nakaraang linggo. Pero sa kabila ng lahat ng ating tagumpay, mabagal pa din ang pagpapagawa ng ating proyekto sa kadahilanan ng kakulangan ng pondo sa kasalukuyan. Gustuhin man ni Pangulong Malana na pabilisin ang mga proyekto, wala syang magagawa. Kung gaano kahina ang koleksyon, natural na ganoon din ang pag-usad ng ating mga proyekto. Alam natin hindi biro ang magbayad ng ating obligasyon, subalit mas gugustuhin ba natin magiging madumi, dugyot,

mabaho at puno ng Dengue ang ating pangunahing lansangan? Kaya ang pakiusap ni Pangulong Malana na huwag tayong pumayag na magiging madumi, dugyot at mabaho ang ating pamayanan. Ipagpatuloy natin ang pagbayad ng ating obligasyon sa tak dang panahon par a sa kaayusan at kalinisan ng ating pamayanan. PAALALA LAMANG Pinapaalalahanan ang lahat ng kasapi na magbayad lamang tayo sa ating Treasurer, Espie Tanghal, Kolektor, Milet Vergara at kay Pangulong Malana dahil silang lang ang awtorisadong mangulekta ng monthly dues. Kung sakaling may ibang taong kumukolekta ng inyong monthly dues maliban sa mga naunang nabanggit, makipagugnayan agad sa 0918-287-8854 upang ito ay agarang maaksyonan. Mag-ingat lang po tayo sa pagbabayad ng ating monthly dues dahil ang kalinisan at kaayusan ng ating kapaligiran ang nakasalalay dito.

Santan sa Bangketa, Pugad ng Dengue P

anahon na naman ng tag-ulan, panahon na naman ng Dengue. Ang Dengue ay virus na nakukuha sa kagat ng lamok. Dito sa Pilipinas may dalawang (2) uri ng lamok na nagdadala ng Dengue. Ito ay ang Aedes Aegypt na makikita sa loob ng bahay at ang Aedes Albopictus na makikita naman sa labas ng bahay lalo na sa mga halamanan katulad ng Santan. Alam nyo bang mas delikado pa ang Dengue kaysa A(H1N1)? Wala

pang lunas dito. Ang tanging paraan malaman na may Dengue ka na ay ang pag monitor ng blood platelet count. Ang signos ng Dengue ay paulit ulit kang lalagnatin. Ang Dengue ay isang life threatening virus kaya dapat mag ingat tayo, linisin at alisin ang “stagnant” water sa paligid, i-trim ang mga halamanan o Santan na pinag pupugaran ng mga lamok, sabi nga “an ounce of prevention is better than a pound of cure”.

Inumpisan ang pagtatanggal ang mga Santa sa Phase 1 at Phase 2. Upang maisagawa na natin ng tuloy tuloy ang ating pinapangarap na kalinisan, kinakailangan ito ng pondo para pambayad sa mga gagawa. Kaya nakikiusap si Pangulong Malana na suportahan natin ang mga proyekto ng ating asosasyon sa pamamagitan ng pagbayad sa ating monthly dues sa takdang panahon.

SA WAKAS! MAY COMMUNITY ENTRY SIGNAGE NA TAYO.

M

ula sa puno-pagpaplano, si Pangulong Baby Malana ay nakatingin ng abot-tanaw na darating ang araw na magkaroon tayo ng isang Community Entry Signage ng ating pamayanan na ating maipagmamalaki. Sa wakas! maisakatuparan na din ang pinapangarap na proyekto na ating minimithi, ang Community Entry Signage. Ito ay kasalukuyang ginagawa at ito ay sagisag ng ating tagumpay. Salamat sa

tulong ng Freedom To Built at ng MWSS. Maraming proyektong pinaplano si Pangulong Malana para sa kaayusan ng ating asosasyon, katulad na lang ng Community Center na ngayon ay na turn-over na. Planong ipapapintura niya ito para gumanda at magmukhang malinis naman ito. Subalit ang katotohanan ng kakulangan ng pondo para sa pagpapagawa ang siyang dahilan sa pagbagal ng proyekto.

Kaya ganoon nalang ang pakiusap ni Pangulong Malana na magbayad tayo ng ating monthly dues dahil kung ating susuriin, ang buhay ng ating asosasyon ay nakasalalay sa kooperasyon at kontribusyon ng mga kasapi. Tungkulin natin na pangalagaan at suportahan ang magagandang gawain ni Pangulong Malana para sa ating pamayanan dahil ito ang ating tahanan at dito nakatira ang ating mga mahal sa buhay.

DLC III Newsletter 2009  

Newsletter

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you