Page 1

M U LT I M O DA A L EN I N T ERN AT I O N A A L T R A NSP O RT N I EU W S

SINDS 1858

ELKE MAANDAG IN DE LLOYD VRIJDAG 30 april 2010

7601-7602

Prijs: 2,75 euro 5,68%

5%

INDEX EXPEDITIE

4% 3%

3,36%

3,29%

2% 2,00% 1%

1,06%

0% -0,50%

-1%

© BDI

okt 2007

Dieter Schweer, directielid van het BDI.

Nieuwe kritiek op lijnvaart Jean-Louis Vandevoorde De verladers lijken de kwaliteit van de diensten van de lijnvaartoperatoren almaar meer in vraag te stellen. Er werd op dit vlak opnieuw kritiek geleverd, in Duitsland deze keer. Dieter Schweer, directielid van het machtige Bundesverband der deutschen Industrie (BDI), heeft een brief geschreven aan de vereniging van Duitse reders waarin hij de ontevredenheid van de verladers over de maritieme operatoren verwoordt. Schweer zou deze brief op persoonlijke titel verstuurd hebben maar omwille van de functies die hij vervult binnen de BDI, die zo’n 100.000 Duitse ondernemingen vertegenwoordigt, komt dit over als een schot voor de boeg van de reders. In deze brief hekelt Schweer met name het groeiende gebrek aan stiptheid van de lijnvaartdiensten. Hij wijt dit aan de “super slow steaming” van de rederijen, die hiermee hun brandstoffactuur willen verlagen en een deel van hun overcapaciteit willen wegwerken. “Super slow steaming” zou aan de basis van de vertragingen liggen, die zich vertalen in “forse” nadelen voor de verladers. Bovendien zouden de reders de boekingen niet respecteren. In een recent rapport constateerde de Britse consultant Drewry reeds dat de vertragingen in de lijnvaart toenemen ondanks de grotere flexibiliteit die “super slow steaming” zou moeten garanderen. Als reactie zou de VDR verklaard hebben dat ze niet bij machte is om stelling te nemen op dit vlak. www.bdi.eu

17 9

771377 678543

april 2008

okt 2008

april 2009

okt 2009

april 2010

LOGISTICS Kosten expeditiesector stijgen lichtjes

BACKGROUND Luikse luchthaven neemt hoge vlucht

5

8

EP beknot arbeidstijd zelfstandige chauffeurs Zelfstandige chauffeurs blijven onder de richtlijn over arbeidstijden in het wegvervoer vallen. De commissie Werkgelegenheid van het Europees Parlement heeft een voorstel om de eigen rijders van die regels vrij te stellen met een ruime meerderheid verworpen. Ondanks ronkende verklaringen verandert in de praktijk voorlopig weinig.

nisch verandert de stemming weinig. Zelfstandige chauffeurs mogen volgens Europa nu al net als hun collega’s in loondienst maximaal tot gemiddeld 48 uur per week werken binnen een periode van vier maanden. Joris Delporte Dat is zo sinds 23 maart vorig jaar. De Europese Come commissie Werkgemaand. Daarna volgt overleg tuslegenheid en Sociale missie heeft evenwel sen het EP en de Zaken van het Eurovoorgesteld om de pees Parlement (EP) lidstaten. zelfstandige chauffeurs Louter heeft woensdag met een ruime meerniet langer onder die techderheid van dertig tegen negentien richtlijn te scharen. Bauer stemmen het rapport van Edit Bauer heeft datzelfde standpunt in verworpen. Het voorstel van die de commissie Sociale Zaken verdedigd, maar heeft haar politica om de zelfstandigen collega’s dus niet weten van de richtlijn uit te sluiten, is daarmee ook van tafel te overtuigen. Hierdoor blijven zelfstandigen geveegd. De plenaire zitting van het EP dient de in het toepassingsstemming in de comgebied van de missie nog te bekrachrichtlijn. Al is de tigen. Dat gebeurt naar Lode Verkinderen, secretaris-generaal van Transport discussie voorverwachting volgende en Logistiek Vlaanderen. lopig veeleer

D

theoretisch, omdat lidstaten geen controles uitvoeren op die werktijden bij eigen rijders. Transport en Logistiek Vlaanderen noemt het in een eerste reactie onaanvaardbaar dat de commissie Werkgelegenheid de arbeidstijd van zelfstandige chauffeurs beknot heeft. “Zelfstandige ondernemers zonder werknemers maken meer dan de helft van de transporteurs in België uit. Zij zien het resultaat van de stemming als pestgedrag vanuit Brussel. Straks eist Europa nog dat een zelfstandige vervoerder noteert wanneer hij in zijn bed aan het werk denkt”, aldus Lode Verkinderen, secretaris-generaal van de transportfederatie. Het rapport Bauer bevatte ook een voorstel om de rij- en rusttijden uit te breiden tot voertuigen onder de 3,5 ton. Dat idee ging eveneens in de ijskast, omdat de commissie Sociale Zaken de tekst volledig verwierp. europarl.europa.eu transportenlogistiekvlaanderen.be

Combinant vraagt aansluiting op Nederlands netwerk Antwerpen beschikt sinds kort over de nieuwe spoor/wegterminal Combinant. Die ligt in het noorden van de havenzone, op de terreinen van BASF, en is toegankelijk voor alle intermodale units van klanten en transportfirma’s uit alle sectoren. Er wordt ook geen onderscheid gemaakt tussen de spooroperatoren. Alain Leglay e terminal beslaat een oppervlakte van 12,5 ha, beschikt over vijf treinsporen van 680 meter, vijf rangeersporen en drie protaalkranen. Er kunnen 10 à 12 treinen per dag behandeld worden, waardoor tot 150.000 ITU’s van weg op spoor belanden, een reductie van maar liefst 30.000 ton CO2 en een besparing van 10 km file. Ter herinnering: Combinant is een joint venture van BASF (45%), de Zwitserse operator Hupac (35%) en de Belgische operator IFB (20%), dochter van de NMBS. Met de investering was 29 mln EUR gemoeid, waarvan 5 mln door Vlaanderen en

D

4,3 mln door Europa gesubsidieerd werden. Nu al rijden er meerdere treinen per week tussen de Combinant-terminal en de Franse steden Hendaye en Perpignan en het Luxemburgse Bettembourg. De komende maanden komen daar Verona, Novara, Duisburg, Ludwigshafen en Wenen bij. In de tweede jaarhelft breidt het netwerk nog verder uit naar Schwarzheide in Duitsland en Busto in Italië. Tijdens de officiële openingsceremonie pleitten Wouter De Geest, voorzitter van Combinant NV, en Ben Beirnaert, general manager, voor de aanleg van een missing

De Combinant terminal kan 10 tot 12 treinen per dag verwerken. link van 5 km om de havenspoorlijn (lijn 11) aan te sluiten op het Nederlandse netwerk ter hoogte van het voormalige station van Woensdrecht en zo toegang te krijgen tot de “Zeeuws-Brabantse lijn” en de stations van Bergen-op-Zoom en

Roosendaal. Daarmee kan lijn 12 Antwerpen-Rotterdam ontlast worden en krijgt Combinant een tweede, Nederlandse, toegang tot de haveninfrastructuur. www.combinant.be

Zelfstandige Chauffeurs (2010)  

Europees Parlement beknot arbeidstijd zelfstandige chauffeurs (De Lloyd)

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you