Page 1

6

VRIJDAG 30 oktober 2009

■ “Wegvervoer in

Europa leeft volgend jaar op” “Het wegvervoer in de EU vertoont de eerste tekens van herstel. De kracht van die heropleving blijft onduidelijk, maar vanaf 2010 veert de sector vast op.” Dat is de conclusie van een ad hoc commissie met experts die de Europese Commissie onlangs heeft opgetrommeld. De dertig kenners, waaronder academici en wegvervoerders, hebben bevestigd dat de crisis harder heeft toegeslagen in het wegvervoer dan in de meeste andere sectoren. Toch verwachten de tijdelijke raadgevers van de Commissie een herstel in 2010. “Al lijkt een traag herstel het meest waarschijnlijk.” “De structuur van de sector blijft waarschijnlijk ongewijzigd na de crisis”, meent de club van experts. “Toch zien we aandachtspunten voor de Europese overheden, met op kop de kredietverlening. Een intelligente investeringspolitiek in milieuvriendelijke voertuigen is onontbeerlijk op korte termijn.” ec.europa.eu/transport

■ Wincanton

herstructureert Duits stukgoednet Wincanton gaat in Duitsland zijn eigen groepagenetwerk grondig herschikken. Bovendien treedt Wincanton Deutschland toe tot het Europese groepagenetwerk International Logistic Network (ILN), dat in België vertegenwoordigd is door Routex uit Herbesthal. ILN is een samenwerkingsverband van 150 kleine en middelgrote transporten logistiekbedrijven uit 21 Europese landen. De alliantie verzorgt in Europa een 24-, 48- en 72-uren distributie. Daarvoor wordt er gewerkt met 14 overslagpunten. Twee vestigingen van Wincanton in Duitsland (Braunschweig en Mannheim) zullen voortaan fungeren als zo’n overslagpunt, terwijl tien locaties een depotfunctie krijgen. Verder zullen drie verliesmakende groepagedepots worden gesloten, terwijl in vier andere depots de groepageactiviteiten worden stopgezet, zodat die sites zich kunnen toeleggen op warehousing en transport management. De reorganisatie kost 13 miljoen GBP. www.wincanton.co.uk

■ Burgemeesters

verzetten zich tegen Franse stadstol In Frankrijk verzetten de lokale verkozenen zich tegen de door de ‘Grenelle de l’Environnement’ voorziene mogelijkheid om in steden van meer dan 300.000 inwoners een stadstol in te voeren, “bij wijze van experiment en op vrijwillige basis”. De burgemeesters verwijzen naar het fiasco van de Congestion Charge in Londen. Zes jaar na de invoering is de balans daar niet onverdeeld positief. De trafiek daalde er aanvankelijk met 30%, alvorens snel opnieuw op te veren. De opstoppingen verplaatsten zich bovendien naar de rand van de stad. In Frankrijk zouden slechts enkele steden betrokken zijn: Parijs, Marseille, Lyon, Toulouse en Nice. Het amendement werd reeds goedgekeurd door de Senaat en moet nog door de Assemblée raken. Het verzet van de burgemeesters zou daar wel eens een stokje voor kunnen steken. www.legrenelle-environnement.fr

Europa zet in 2016 rem op CO2-uitstoot bestelwagens De Europese Commissie heeft zopas een plan voorgesteld om de CO2-uitstoot van nieuwe bestelwagens vanaf 2016 te beteugelen. Deze strengere limiet geldt wel al gedeeltelijk tijdens een inloopfase die start in 2014. De constructeurs en de milieuorganisaties reageren lauwtjes. Joris Delporte

 H  

et finale voorstel van de Eurocommissaris voorziet een uitstootlimiet van 175 gram CO2 per kilometer. Wel treedt die pas vanaf 2014 in voege. Dan begint een inloopfase waarbij 75% van de nieuwe bestelwagens aan de strenger norm dienen te voldoen. Een jaar later geldt de regel voor 80% van het wagenpark dat dan van de band rolt. Pas in 2016 krijgt het voorstel zijn volle uitwerking. Eurcommissaris voor Milieu Stavros Dimas hoopte aanvankelijk al in juli 2013 de uitstoot van nieuwe bestelwagens te beperken. Hij dacht daarbij al aan een bovengrens van 175 gram CO2 per kilometer. Zo bleek tenminste uit ontwerpteksten die de jongste maanden waren uitgelekt en meteen op hevige kritiek stootten vanuit de constructeurslobby. Die druk miste haar doel niet, want Dimas stelde zijn plannen bij. Daarmee verwaterden de groene ambities niet voor het eerst. In 2007 zei de Commissie nog dat ze de norm in 2012 wou invoeren. Constructeurs die de limiet niet halen, riskeren een boete. Die zou

in een eerste fase 5 euro bedragen per voertuig voor de eerste gram CO2 boven de norm. De tweede gram kost 15 euro, de derde al 25

euro. Daarboven staat tegenover elke gram te veel een sanctie van 120 euro. Het boeteregime verstrengt nog vanaf 2019. Dan kost elke gram boven de grens meteen 120 euro. Dimas heeft ondanks alle tegenkantingen zijn plannen met een uitgestreken gezicht verdedigd als “een belangrijke stap vooruit in de strijd tegen de klimaatverandering”. Milieuorganisaties waaronder Greenpeace noemen zich evenwel teleurgesteld. Ook de Europese con-

structeurskoepel Acea rageert lauwtjes. “Strengere normen instellen tijdens een mondiale crisis lijkt ons onverstandig. Waarom konden deze plannen niet worden ingevoerd door de volgende Europese Commissie?“ De plannen van Dimas wachten nog op goedkeuring van de lidstaten en het Europees Parlement. Die dubbele stap lijkt evenwel een formaliteit. ec.europa.eu/transport

De nieuwe emissienorm heeft veel tegenwind gekregen van de constructeurs.

“Slimme stadsdistributie beloont duurzame oplossing” De beste concepten om stadsdistributie vlot te trekken, werken vraaggestuurd en belonen de gebruiker. Voor levering ‘s nachts zijn de geesten nog niet rijp. Dat zijn twee conclusies van de “Inspiratiedag Stedelijke Distributie” die het Vlaams Instituut voor Mobiliteit (VIM) in Antwerpen heeft gehouden.

werkt om een distributieconcept zomaar van hogerhand op te leggen. Daarmee doelt hij onder meer op de stedelijke distributiecentra die de voorbije decennia in veel steden zijn uitgetest, zonder veel succes. “Nederland en Vlaanderen Joris Delporte hebben daarom nood aan innovatieve concepten die via een beloet VIM heeft op binnen- en buitenland na te gaan ning vraaggestuurd werken. Een zijn “Inspiratiewat het succes of de mislukking voorbeeld van zo’n “klantgestuurdag” een dozijn van die initiatieven bepaalt. de” aanpak is een webwinkel die sprekers uitgeVolgens Jo van Nunen (Eraslevering financieel aantrekkelijker nodigd om concepten en ‘best mus Universiteit Rotterdam) zijn maakt op momenten die ook voor practices’ rond slimme stedelijke de stromen en processen van de distributeur het best passen. stedelijke distributie intussen Duurzame vervoerders toelaten distributie uit te wisselen. Dit om zo complex dat het niet langer op de busbanen past ook in die na een hele reeks experimenten in filosofie. De aanpak die Van Nunen voorstaat, werkt bottom-up. Het VIM past deze visie toe in de praktijk, door bij de lopende pilootprojecten voor stedelijke distributie in Hasselt en in Gent uit te gaan van de winkeliers en hun wensen. Ook de Nederlandse dienst “Binnenstadservice.nl” vertrekt vanuit de markt, door als neutrale partij collectieve De meeste experts geven de voorkeur aan een bottom-up aanpak voor ontvangstlocastadsdistributie.

H   

ties op te zetten, onder meer in Nijmegen. Daarbij nemen ze de volledige verantwoordelijkheid over de lading die ze bundelen en met schone vrachtwagens naar de winkelstraat of de klant vervoeren. Het succes van de binnenstadservice is volgens drijvende kracht Birgit Hendriks onder meer te danken aan de bestuursvorm. “Als stichting zonder winstoogmerk genieten we het vertrouwen van alle partijen, wat bij een collectief dc van private vervoerders niet altijd het geval is.” Andere conclusie van de dag: nachtdistributie is nog niet voor morgen. Recent onderzoek van de Vlaamse professoren Frank Witlox (UGent) en Cathy Macharis (VUB) wijst uit dat het bedrijfsleven wel toekomst ziet in nachtelijke belevering, maar dat het draagvlak bij de werknemers ontbreekt. Los van de visies en de theorie, beweegt ook het een en ander in de Vlaamse praktijk. Zo komt het palletvervoer via de binnenvaart stilaan op gang. Die eerste, bescheiden diensten dienen op termijn uit te monden in een netwerk van watergebonden distributiecentra bij grote steden. De stad Antwerpen staat hierbij het verst, met concrete plannen voor een binnenvaart-dc op de site Petroleum-Zuid. De pilootprojecten van het VIM verlopen naar verluidt positief. www.vim.be

Inspiratiedag Stedelijke Distributie  

De beste concepten om stadsdistributie vlot te trekken, werken vraaggestuurd en belonen de gebruiker.

Inspiratiedag Stedelijke Distributie  

De beste concepten om stadsdistributie vlot te trekken, werken vraaggestuurd en belonen de gebruiker.

Advertisement