Page 1

Elektri~na dup~alka BM 10-XE br. na art. 0702 325 1 Vo krut ORSY® kufer

br. na art. 0702 325 0 ▼

Vo posebna kartonska kutija

Silen, ra~en alat. Prednosti: ● Mo{ne dobar odnos na te`inata i silata za brza rabota so malku napor.

Sistem na promenliv kabel. Prednosti: ● Kabel od 4 m koj se ispora~uva so dup~alkata, mo`ete da go zamenite so kabel od 6 m. Golem prekinuva~ prekrien so guma.

Prednosti:

Se ispora~uva opis Dup~alka BM 10-XE Plasti~en vmetok za kufer Krut ORSY® kufer

br. na art. 0702 325 H 0955 030 325 0955 330 0

pak./par~. 1

Vrtewe levo/desno: Blagodarejœi mu na direktniot sistem za prilagoduvawe na ~etkicite, mo`e da se postigne ist moment vo dvata smera na vrtewe. Futer: Futer za dup~ewe so edno le`i{te za lesna i brza rabota

Kompletno metalen sistem na zap~anici: Za odli~en prenos na silata i dolgotrajna rabota.

Prekinuva~ot e sekoga{ pri raka i ovozmo`uva brzo podesuvawe na brzinata.

Ergonomska ra~ka: Ma{inata ubavo le`i vo va{ata raka i ovozmo`uva rabota bez napor.

Tehni~ki podatoci Napon Frekvencija Klasa na za{tita Potro{uva~ka Izlazna snaga Broj na vrtewa bez optovaruvawe Prifat na futetrot Mah. moment na zategawe* Te`ina pribli`no. Dol`ina na kabelot

230 V AC 50/60 Hz / II 650 W 345 W 0 –3.150 rpm 1–10 mm 10 Nm 1.5 kg 4m

Pre~nik na dup~eweto ^elik Aluminium Drvo Vre`uvawe na navoj

Konstrukcija na kuœi{teto “{kolkast” tip: Trodelno kuœi{te ì dava mnogu pogolema stabilnost na ma{inata vo odnos na klasi~ni kuœi{ta vo taa klasa ma{ini.

10 mm 13 mm* 30 mm* M6

*Maksimalniot pre~nik e mo`no da se bu{i samo so soodvetni alati za dup~ewe.

Sistem na promenliv kabel: Kabel od 4 m koj se ispora~uva standarno so alatot mo`e da se zameni so kabel od 6 m, br. na art. 0708 315 039

13 01


Elektri~na vibraciska dup~alka SB 13-XE Univerzalna 13 mm , 750 W vibraciona dup~alka karakteristi~na po svoeto brzo dup~ewe i dolgiot raboten vek. Poveœenamenska. br. na art. 0702 322 1 Komplet vo metalen kufer so 5 burgii za kamen.

br. na art. 0702 322 0 Samo dup~alka vo kartonska kutija.

Sodr`ina Opis Dup~alka odvrtuva~ SB 13-XE Pomo{na ra~ka so grani~nik za dup~ewe Metalen kufer Zebra DZ burgija za kamen Ø 4.0 h 75 mm Zebra DZ burgija za kamen Ø 5.0 h 85 mm Zebra DZ burgija za kamen Ø 6.0 h100 mm Zebra DZ burgija za kamen Ø 8.0 h 120 mm Zebra DZ burgija za kamen Ø 10.0 h 120 mm

br. na art. 0702 322 0 0708 224 720 0955 702 321 0637 40 0637 50 0637 60 0637 80 0637 100

Tehni~ki karakteristiki Napon Klasa na za{tita Broj na vrtewa bez optovaruvawe 1/2 brzina Broj na vrtewa pod optovaruvawe 1st/2nd gear Vlezna sila Izlezna sila Prifat na futerot Navoen prifat na futerot Dol`ina na kabelot Te`ina

pak./par~. 1

1

335 mm

230 V / II 207 mm

0–1200/0–3400 min-1

0–750 / 0–2100 min-1 750 W 375 W 1–13 mm 1/2” – 20 UNF 4m 2,2 kg

Pre~nik na dup~eweto ~elik Beton Tula / blok Meko drvo

Ø 13 mm Ø 20 mm Ø 22 mm Ø 35 mm

Zavrtki za drvo

6 mm

 Avtomatski samostega~ki futer ovozmo`uva zamena na alatot so edna raka. Brzostega~ki futer so ~elust od tvrd metal koj ovozmo`uva cvrst prifat na burgijata bez prolizguvawe vo tekot na rabotata, bez upotreba na klu~ za stegawe. Specijalen priklu~ok za napojuva~ki kabel na samata dup~alka koj ovozmo`uva brza i ednostavna zamena na o{teteniot ili monta`a na podolg napojuva~ki kabel. Zap~anicite na transmisija od poln metal ovozmo`uvaat siguren i optimalen prenos na silata i dolg raboten vek. Elektri~en prekinuva~ sa potenciometar za podesuvawe na konstantniot broj na vrtewa na dup~alkata. Dup~alkata ima dve brzini. Preklopen prekinuva~ za promena na brzina na strani~niot del od kuœi{teto so zaklu~uvawe, ovozmo`uva za{tita od nesakanata promena na brzinata vo tekot na rabotata. Preklopuva~ za promena na nasokata na vrteweto na gorniot del od kuœi{teto. Servisen kapak za brza promena na grafitnite elektro ~etki~ki. Rezervnite ~etki~ki se nao‡aat vo dr{kata na alatot. Ergonomski oblikuvana gumirana dr{ka na dup~alkata obezbeduva komforna i lesna rabota. Dopolnitelna gumirana rotira~ka dr{ka so distancer za ednakva dlabo~ina na dup~ewe, ovozmo`uva sigurna rabota i kaj zgolemenite otpori na dup~eweto. Kuœi{teto na dup~alkata e izraboteno od poliamid zasilen so stakleni vlakna. Kuœi{teto e cvrsto kompaktno i ergonomski oblikuvano. Kvalitet “made in Germany”.

Poedine~na isporaka

 Preklopen prekinuva~ za promena na nasokata na vrteweto na gorniot del od kuœi{teto obezbeduva maksimalen moment vo dvete nasoki blagodarejœi mu na optimalnoto pozicionirawe na elektro ~etki~kite so {to im se prodol`uva rabotniot vek.

Promenliviot napoen kabel: osiguruva~ki prsten na priklu~okot zavrtete go vo nasokata na skazalkata na ~asovnikot i isklu~ete go kabelot; kaj monta`ata na nov kabel prvo e potrebno da se priklu~i kabelot a potoa da se pricvrsti so zavrtuvawe na osiguruva~kiot prsten.

M 13 0050

13 02

Opis Komp. na grafitni ~etki~ki Brz futer, 13 mm, navoen prifat 1/2“”-20 UNF

br. na art. 0708 322 121

kol. 1

0692 612 132

1

Promenliv napojuv. kabel,10m 0702 690 003

1


Udarna dup~alka H 26-MLS

br. na art. 0702 227 1

H 26-MLE br. na art. 0702 226 1 Lesna vibraciska dup~alka nameneta za dup~ewe, udarno dup~ewe i lesno {temuvawe vo grade`ni{tvoto. Edna od najbrzite vibraciski dup~alki vo klasata od 2 kg. Prednost: Brzina na dup~ewe dupki vo razmak 4-14 mm pome‡u najbrzite vo klasata na vibraciski dup~alki od 2 kg.

H 26-MLS

 Lesna, kompaktna, i ergonomski oblikuvana ma{ina. Prednost: Ma{inata lesno se vodi i ne predizvikuva zamor pri podolgotrajno koristewe.

H 26-MLE

Se ispora~uva: Opis Udarna dup~alka H 26 Samostega~ki brz futer Spiralna burgija, SDS-Plus, Ø 6,0 h 160 mm Spiralna burgija, SDS-Plus, Ø 8,0 h 160 mm Spiralna burgija, SDS-Plus, Ø 10,0 h 160 mm Sprej za odr`uvawe, 100 ml Master kufer

Tehni~ki podatoci H 26-MLS/H 26-MLE Napon Klasa na za{tita Sila Broj na vrtewe (prazen od) Broj na udari (prazen od) Sila na poedine~niot udar Pre~nik na kuœi{teto na mestoto na monta`nata dopolnitelna ra~ka Vklu~uvawe na sigur. spojka Dol`ina na kabelot Masa, H 26-MLS Masa, H 26-MLE

H 26-MLS H 26-MLE br. na art. br. na art. 0702 226 H 0702 227 H 0702 226 001 – 0648 36 160 0648 38 160 0648 310 160 – 0955 702 224

pak/ par~.

1

Karakteristike bušewa u brojevima 230V / 50 Hz / II 800 W 0 - 1.300 o/min 0 - 4.000 u/min 0 - 3,0 J 50 mm na 28 Nm 4m 2,9 kg 2,7 kg

Burgii i dleta so SDS-Plus prifat br. na art. 0648 ...

Mah. Ø dup~ewe vo beton Mah. Ø dup~ewe vo ~elik Mah. Ø dup~ewe vo drvo Dup~ewe so kroner vo sid Najkvalitetno izbu{. dupki Karakteristiki na dup~eweto vo beton prose~ni cvrstini (so Ø 8 mm)

26 mm 13 mm 30 mm 68 mm 6 - 16 mm 40 cmł/min.

 Dup~ewe bez udar, udarno dup~ewe, mo`nost za {temuvawe i mo`nost za promena na nasokata na vrteweto. Prednost: Ma{ina so univerzalna upotreba ovozmo`uva dup~ewe vo metal i drvo, a isto taka i lesno {temuvawe vo grade`ni{tvoto. Mo`nost na zaklu~uvawe na dletoto vo 36 razli~ni polo`bi. Prednost: Ramno dleto mo`e da se zavrti vo soodvetna polo`ba vo zavisnost od potrebite na rabotata. Avtomatski prekin na kontaktot so grafitnite ~etki~ki. Prednost: O{tetuvawe na rotorot spre~eno zaradi potro{enite ~etki~ki.

Isklu~ivo H 26-MLS

Karakteristiki H 26-MLS H 26-MLE Vibraciona dup~alka Promenliv futer  [temuvawe  Podesuv. na polo`b. na dletoto  Promena na nasokata na vrt.  Bezudarno dup~ewe  Elektronska promena br. vrt.  Prekinuva~ za kontinuirana rab.  V{mukuva~ (pribor) 

M 13 0070 13 03

 Promenliva stega~ka glava (futer) (so ma{inata se ispora~uva i dopolnitelen futer so prifat za cilindri~ni burgii)

Prednost: Brza promena na futerot ovozmo`uva bezudarno dup~ewe vo metal bez specijalniot adapter i futer koj se vmetnuva vo postoe~kiot.


Udarna dup~alka H 26-ACM

br. na art. 0702 229 1 Dup~alka i udaren ~ekan za dup~ewe vo beton, cigla, drvo, ~elik i plastika. Dopolnitelno zapirawe na rotacijata za lesni raboti na {temuvawe vo cigla, kamen i beton. Se ispora~uva vo mal kufer.

Udarna dup~alka H 26-ACM So v{mukuvawe na pra{ina br. na art. 0702 229 2 Komplet koj se sostoi od Udarnata dup~alka H26 ACM so v{mukuva~ i pribor. Se ispora~uva vo golem kufer.

Br. na art. 0702 229 H 0705 542 001 0648 312 160 0648 314 210 0648 310 160 – 0955 702 229

Pak

1

Opis Udarna dup~alka H 26 ACM Stega~ka glava za brza izmena na alatot SDS Plus burgija, pre~nik 12,0 h 160 mm SDS Plus burgija, pre~nik 14,0 h 210 mm SDS Plus burgija, pre~nik 10,0 h 160 mm Sprej za odr`uvawe, 100 ml Master kufer, mal

Br. na art. 0702 229 H 0702 542 001 0648 312 160 0648 314 210 0648 310 160 – 0702 229 100 0955 702 100

Pak

Se ispora~uva: (br. na art. 0702 229 1)

Tehni~ki podatoci Napon Vlezna sila Broj na vrtewa bez optovaruvawe Ernergija udarot Udarno dup~ewe

Tehni~ki podatoci za v{mukalka 230 V/50 Hz 710 W 0-1.100 v/min 0-2,8 J

Napon Maksimalna dlabo~ina na dup~eweto Maksimalen pre~nik na dup~eweto Kapacitet na v{mukuvaweto Masa

0-3,1 J

Vo ~elik/drvo/beton Pozicii na {temuvawe Maks. pre~nik na dup~ewe vo beton

13/30/26 mm 51

Stega~ka glava za brza promena na alatot Funkcija na {temuvawe Podesuva~ka pozicija na re`a~ot

sa dodatok za dup~ewe Prepora~an pre~nik na dup~ewe vo beton Broj na udari

65 mm 6-16 mm 0-4.200 v/min

Vrtewe levo/desno

Dol`ina na kabel

5m

Masa

3,1 kg

Prekinuva~ so potenciometar V{mukuva~ za pra{ina (dodatok)

230 V 102 mm 16 mm 500 l/min 1,5 kg ▼

[temuvawe Maks. pre~nik na dup~eweto

Burgii za beton Re`a~

1

Opis Udarna dup~alka H 26 ACM Stega~ka glava za brza izmena na alatot SDS Plus burgija, pre~nik 12,0 h 160 mm SDS Plus burgija, pre~nik 14,0 h 210 mm SDS Plus burgija, pre~nik 10,0 h 160 mm Sprej za odr`uvawe, 100 ml V{mukuva~ za pra{ina za H26 ACM Master kufer, golem

Se ispora~uva: (br. na art. 0702 229 2)

Osobini

Zapirawe na udarot kaj obi~noto dup~ewe

br. na art. 0648 ... br. na art. 0648 ...

M 13 0080

13 04

   

Mo{ne kratka, so kompakten dizajn so motor koj se nao‡a od dolnata strana. Prednost: Ma{inata ubavo le`i vo rakata i ovozmo`uva rabota so malku zamoruvawe. Kompletno metalno sigurnosna spojnica (kva~ilo). Prednosti: Sigurna rabota za korisnikot. Zapirawe na udari, funkcija na {temuvawe, vrtewe vo dve nasoki i promena na brojot na vrtewa. Prednosti: [irok spektar na funkcii ovozmo`uva univerzalna upotreba. SDS plus i futer so brza promena na alatot se vklu~eni vo isporakata. Prednosti: Lesna i brza promena na funkciite, na pr. dup~ewe vo metal bez koristewe na adapter. Poseben sistem za odstranuvawe na pra{ina so sopstveniot motor. Prednosti: Bez pra{ina, zdravi uslovi na rabota, osobeno kaj vnatre{nite raboti. Bez namaluvawe na izleznata sila na udarnoto dup~ewe, so odli~en kapacitet na sobirawe na pra{inata. Se eliminira nosewe na drug v{mukuva~ i pomo{nik na gradili{teto.


Tehni~ki podatoci za udarnata dup~alka H26 ACM

Vklu~eno vo isporaka: SDS-Plus stega~ka glava i stega~ka glava za brza izmena na cilindri~nite burgii.

Prekinuva~ za promena: dup~ewe, udarno dup~ewe, {temuvawe i podesuvawe na polo`bata na re`a~ot. Dopolnitelna ra~ka so grani~nik na dlabo~inata na dup~eweto.

Prekinuva~ za promena na nasokata na vrteweto, lesno dostapen.

Ergonomska meka dr{ka.

Prekinuva~ so potenciometar.

Sovr{eno izbalansirana blagodarejœi mu na motorot koj se nao‡a vo dolniot del na alatot.

Visokokvaliteten gumiran kabel, so dol`ina 5 m.

Podesuvawe na dlabo~inata na dup~eweto i dol`inata na burgijata so dve sopira~ki polo`bi.

V{mukuva~ za pra{ina so sopstven motor: Se postignuva maksimalen kapacitet na dup~ewe. Maksimalni performansi na v{mukuvawe. Go eleminira “pomo{nikot” na gradili{teto.

Promenliv filter za pra{ina so golem kapacitet.

M 13 0081 13 05


Elektro pnevmatski ~ekan dup~alka BMH 32 – XE br. na art. 0702 542 1 Kruta dup~alka i pnevmatski ~ekan od najvisoka klasa za dup~ewe otvor vo beton do 32 mm. Golema udarna sila od 4,8 J ovozmo`uva brza rabota. ● Mo`nost za isklu~uvawe na rotira~kata rabota

● ●

Sodr`ina

Opis Elektro pnevmatski ~ekan dup~alka BMH 32-SE Grade`na burgija SDS plus 12.0 h 210 mm Grade`na burgija SDS plus 14.0 h 210 mm Grade`na burgija SDS plus 16.0 h 260 mm Sprej za podma~kuvawe na futerot, 150 ml Master plasti~en (ABS) kufer

Tehni~ki karakteristiki Napon na napojuvaweto Klasa na za{tita Vleguva~ka sila Izlazna snaga Broj na vrte`i bez optovaruvawe Broj na udari Sila na udari Te`ina Dol`ina na napojuva~. kabel

230 V / 50 Hz /II 900 W 550 W 0-730 v/min 0-4100 v/min 4,8 J 4,8 kg 4m

br. na art. 0702 542 1 0648 312 210 0648 314 210 0648 316 260 0893 051 0955 702 541

pak./par~. ● ●

1

za potrebte na sredno te{kite {temuvawa vo sid, kamen, beton itn. Mo`nost za pozicionirawe na alatot za {temuvawe vo 24 polo`bi. Grafitnite ~etki~ki gi spre~uvaat o{tetuvawata na elektromotorot. Servisniot kapak ovozmo`uva ednostavna zamena na grafitnite ~etki~ki. Elektronsko regulirawe na brojot na vrte`i. Pnevmatski udaren mehanizam so slabi vibracii za potrebite na preciznata rabota. Mo`nost za isklu~uvawe na udarnata rabota i zamena na SDS-plus futerot (prifatot za alat) so cilindri~niot futer {to na ednostaven na~in ovozmo`uva dup~ewe na metalot i drvoto.

Performansi na dup~eweto Dup~ewe vo beton Prepora~an obem na pre~nikot na dup~eweto vo beton Mah. pre~nik na dup~ewe vo ~elik (0702 542 001) Mah. pre~nik na dup~ewe vo drvo (0702 542 001) Dup~ewe so kroner vo sid Efekt na dup~eweto vo beton so sredna cvrstina fi=16mm Kapacitet na {temuvaweto

6-32 mm 12-24 mm 16 mm 40 mm 90 mm 68 cm3/min 105 kg/h

Ednostavna zamena na futer od SDS plus so brzostega~kiot futer. Brzostega~kiot futer br. na art. 0702 542 001

Silen motor ovozmo`uva brzo dup~ewe (probivawe) na otvor so golemi dimenzii.

13 06

Grade`ni burgii i {temajzi br. na art. 0648 ...


Elektro pnevmatski ~ekan dup~alka BMH 40-XE br. na art. 0702 552 1 Elektropnevmatski ~ekan dup~alka so sistem za amortizacija na vibraciite, so {to se namaluva optovaruvaweto na korisnikot.

Sodr`ina Opis Elektropnevmatski ~ekan dup~alka BMH 40-XE Sprej za odr`uvawe na futerot, 150 ml Dopolnitelna ra~ka Plasti~en kufer, ABS, MASTER

Tehni~ki karakteristiki Napon na napojuvaweto Klasa na za{tita Vlezna sila Izlezna sila Nominalen broj na vrtewa Nominalen broj na udari Sila na udarot Podesuvawe na agolot na {temuvaweto Dol`ina na napojaniot kabel Prifat na alatot Te`ina

230 V / 50 Hz /II 1100 W 650 W 170-340 v/min 1700-3300 v/min 2-8,5/2-10 J 12

br. na art. 0702 552 H 0893 051 0708 552 078 0955 702 552

pak./par~.

1 ●

Performansi Dup~ewe vo beton Prepora~an pre~nik na dup~eweto vo beton Dup~ewe so kroner vo beton

16-40 mm 24-34 mm

● ●

40-90 mm

Dup~ewe na {uplivite dupki 45-55 mm so kroner vo beton Kapacitet na {temuvaweto vo 145 kg/h beton so klasa MB 35

● ●

4m SDS max 6,2 kg

Dopolnitelna oprema Opis Burgiji za beton i {temajzi Adapter za kroneri Adapter za burgii i {temajzi so DSD plus prifat Komplet na grafi~ki ~etki~ki

br. na art. 0647 0... 0632 0... 0714 44 01 0708 555 078

pak./par~.

● ●

1

Vo re`imot na {temuvaweto silata na udarot se zgolemuva od 8,5 na 10 J. EP ~ekan dup~alka BMH 40-XE vo re`imot na {temuvaweto e efikasna skoro kako ~ist EP ~ekan. Podma~kuvawe so maslo, ovozmo`uva kavalitetna rabota i razvitok na polna rabotna sila i dodeka ma{inata ne e zagreana. Potenciometar za regulacija na brojot na vrtewata, udarot i silata. Podvi`na top~esta vrska na kabelot so ma{inata. onevozmo`uva prekin na struja poradi previtkuvaweto na kabelot. Mo`nost na podesuvawe na alatot za {temuvawe vo 12 pozicii ovozmo`uva {temuvawe pod sakaniot agol. Grafitnite ~etki~ki so prekinuvaweto na kontaktot go {titat elektromotorot i ovozmo`uvaat blagovremena zamena. Vo re`imot na {temuvaweto prekinuva~ot za vklu~uvawe/isklu~uvawe avtomatski se zaklu~uva. Ova ovozmo`uva polesna rabota pri {temuvaweto. Funkcija na zabrzuvaweto (zgolemuvawe na brojot na vrtewa) ovozmo`uva precizna geometrija na izbu{enata dupka. Dopolnitelnata ra~ka so obloga od penastiot o materijal mo`e da se vrti pod 360 . Sigurnosna spojka za za{tita na korisnikot pri zaglavuvawe na burgijata vo beton. Kvalitet: Made in Germany.

Sporedba so konkurencija

Motor so sila od 1.100 W

Golemi, lesno dostapen prekinuva~ - selektor za promena na re`imot na rabotata: udarno dup~ewe/~ekan.

M 13 0100 13 07


Elektri~na udarna dup~alka BMH 45-XE

br. na art. 0702 556 1

Isklu~itelno silen ~ekan za dup~ewe i {temuvawe od klasa 7 kg. Pri {temovaweto udarnata sila se zgolemuva se za okolu 15%. Prekinuva~ot se blokira avtomatski vo polo`ba za {temuvawe.

Prednost:

Obem na isporaka br. na art. 0702 556 H 0708 556 030 – 0955 702 555

pak./par~. ▼

ime udarna dup~alka i dleto BMH 45 - XE dopolnitelna ra~ka sprej za odr`uvawe, 100ml master kufer

Kaj raboti na {temuvawe koi traat podolgo, prekinuva~ot ne mora postojano da bide pritisnat.

1

Prednost: Sila na dup~eweto i udarot mo`e da se zgolemi ili namali so ednostavnno vrtewe na trkalceto za podesuvawe. ▼

Tehni~ki podatoci

12 polo`bi na podesuvawe na agolot na {temuvaweto

Prednost: Ovozmo`uva prilagoduvawe na razli~ni rabotini agli kaj raotite na {temovaweto, so {to se postignuva rabota so namalen zamor. ▼

230 V/50 Hz / II 1.350 W 730 W 145-280 min-1 1.350-2.700 min-1 2-13/15 J 4m 8,2 kg

napon klasa na za{tita vlezna sila korisna izlezna sila nominalen broj na vrtewa nominalen broj na udari poedine~na sila na udarot dup~ewe / {temuvawe dol`ina na kabelot te`ina

Trkalce za elektronsko podesuvawe.

Samoisklu~uva~ki ~etki~ki od jaglen za avtomatsko zapirawe.

Prednost: Se popre~uva o{tetuvawe na motorot poradi istro{enosta na ~etki~kite.Silata na dup~eweto vo brojki  

otvor ø vo betonot mo`en obem na otvorot prepora~an obem na otvorot {upliva kruna sila na dup~eweto vo betonot so sredna cvrstina, ø = 30 mm sila na {temuvaweto vo betonot so sredna cvrstina ({ilesto dleto)

Udarna burgija br. na art. 0647 0...

 Prekinuva~ za izbor na rabotnata opcija za promena me‡u dup~eweto i {temovaweto. Golem, pristapen prekinuva~, koj avtomatski se blokira vo pogonot na {temuvaweto. Meka ra~ka apsorbira eden del na nastanatite vibracii. Trkalce za elektronsko podesuvawe za prisposobeni sili na dup~eweto i {temovaweto na razli~nite osnovi. SDS-max-prifat so 12 polo`bi. Ergonomska dopolnitelna ra~ka, idealna za podolgi raboti. Sigurnosna spojka koja go {titi korisnikot pri blokiraweto na burgijata. 1350 W, silen motor ovozmo`uva golema sila na udarot i golem broj na vrtewa.

M 13 0110

13 08

12-45 mm 25-40 mm 40-125 mm 247 cm3 190 kg/h


Elektropnevmatski ~ekan MH 5-XE

br. na art. 0702 562 1 Udaren ~ekan so aktiven sistem na amortizacija, koj gi namaluva vibraciite vo tekot na rabotata, so {to se namaluva napregaweto na korisnikot. ●

Sodr`ina Opis Elektro-pnevmatski ~ekan MH 5-XE [pic re`a~, 280 mm Sprej za odr`uvawe 150 ml Kufer Dopolnitelna dr{ka

br. na art. 0702 562 H 0647 028 0 0893 051 0955 702 562 0708 552 078

pak./par~.

1

● ●

Tehni~ki podaci Napon Vlezna sila Izlezna sila Nominalen broj na udari Energija na udarite Kapacitet na ~ekanot Dol`ina na kabelot Prifat na alatot Te`ina bez dodatoci

230 V/50 Hz 1,100 Watt 650 W 1,300–3,000 vo minuta 2–12 J 180 kg/h 4m SDS-max 5.4 kg

● ● ●

Podma~kuvawe so maslo, {to ovozmo`uva odli~ni osobini na rabotata na studeno i potpolno iskoristuvawe na silata. Visoka energija na udarot od 12 J za brzo obavuvawe na rabotnata zada~a. Podesuvawe na 12 pozicii na re`a~ot, so {to e ovozmo`ena adaptacija na {irok spektar na rabotnite agli. Podvi`no pozicionirawe - priklu~ok na kabelot na alat so topka spre~uva prekin na napojuva~kiot kabel. Postepeno podesuvawe na frekvencijata i ja~inata na udarot so pomo{ na potenciometarot. Avtomatsko zapirawe na motorot poradi istro{enosta na ~etki~kite, spre~uva o{tetuvawe na motorot - indikacija za potrebna zamena na ~etki~kite. Dopolnitelna so pena pokriena vrte`na ra~ka - 360°. Lesen za rabota, duri i za levu~ari. Kvalitet: proizvedeno vo Germanija.

Dodatoci Opis Re`a~ Komplet na grafitni ~etki~ki

br. na art. 0647 0.. 0708 555 078

pak./par~. – 1 Sporedba so konkurentskite alati Kapacitet na ~ekanot vo kg/h (Materijal beton B35)

So energija na udar 12 J i te`ina od samo 5,4 kg, ~ekanot MH 5-XE e pome‡u najjakite alati vo klasata.

Podvi`noto pozicionirawe na kabelot go namaluva rizikot od kinewe.

M 13 0120 13 09


Elektro pnevmatski ~ekan MH 10-SE br. na art. 702 571 1 Silno udira~ki, dolgotraen 10 kilogramski elekto pnevmatski udaren ~ekan (25 Joule), za te{ki ru{ewa i probivawa. Se ispora~uva vo cvrst kufer so dopolnitelna ra~ka, sprej za odr`uvawe i re`a~i.

Sodr`ina br. na art. 0702 571 1 0893 051 0708 570 070 0955 702 571 0647 040 025

Opis Elektro pnevmatski ~ekan MH 10-SE Sprej za odr`uvawe na futerot, 150 ml Dopolnitelna ra~ka Master kufer, plasti~en (ABS) [temajz, ramen, {irok

pak./par~.

1

Pregled na {temajzite, SDS-max prifat Opis

Dol`ina mm

{temajz, {ilest

280 400

{temajz, ramen, tesen

mm -

0647 060 0

280

0647 028 025 25

0647 040 025 0647 060 025

600

{temajz, proboen

400

50

0647 060 050

300

80

0647 030 080

350

115

0647 035115

300

26

0647 030 026

{temajz, za kanali

300

32

0647 030 032

{temajz, za simnuvawe plo~ki

400

50

0647 050 400

{temajz, so krilca

380

35

0647 035 380

kg/h

220 V/50 Hz 1500 W 950 W 900-1890 v/min 6-26 J 490 kg/h 12 x 30° 4m 10,1 kg SDS-max

1

Sporedba so konkurencijata

Tehni~ki karekteristiki Napon Vlezna sila Izlezna sila Broj na udari Sila na udarite Kapacitet na demontirawe na betonot Mo`nost za podesuvawe na {temajz Dol`ina na kabelot Te`ina Prifat

pak./par~.

0647 040 0

600 400 {temajz, ramen, {irok

br. na art. 0647 028 0

 Dolgotraen, blagodarejœi mu na specijalno zasileniot prifat za alat, dobrata za{tita od pra{ina i silniot motor so golema rezerva na sila. Vrvna klasa na 10 kilogramskiot ~ekan: ru{i ssa. 490 kg beton za 60 min. Amortizacijata vibracijata i ergonomskata ne lizga~ka ra~ka gi {titat zglobovite od racete i ovozmo`uvaat bezbedna rabota bez zamoruvawe. Mo`no e elektronsko podesuvawe na brojot na udari poradi prilagoduvaweto na te`inata na ru{ewe i probivawe. Elektronskata regulacija ovozmo`uva nepromenljiv broj na udari i ja~ina na udar vo tekot na rabotata. Kontrolnata lampi~ka predupreduva ssa. 8 ~asa pred neophodnata zamena na grafitnite ~etki~ki. Samoprekinuva~kite grafitni ~etki~ki so prodol`en raboten vek obezbeduvaat za{tita na motorot. Mo`no e podesuvawe na 12 polo`bi na alatot zaradi prilagoduvaweto kon rabotniot agol odnosno spored potrebata. Debelata izolacija dava najgolema mo`na za{tita od elektro probivaweto. SDS-max avtomatski prifat: alatot samo postavete go vo prifatot i zavrtete go osiguruva~ot. Golem glaven prekinuva~ ovozmo`uva rabota i vo za{titnite rakavici. Kvalitet Made in Germany.

Idealan za ru{ewe i probivawe

M 13 0130

13 10

Materijal: beton MB45; vertikalna rabotna polo`ba; alat: udaren {pic.


Eletri~na dup~alka sistem za otvori vo beton DS 152

br. na art. 0651 152 1*

Unverzalna ma{ina za dup~ewe so vadewe na jadroto, zgodna za vla`no i suvo dup~ewe ra~no i so potpirka. Vla`no - i suvo dup~ewe (pribor).

Prednost: Fleksibilni mo`nosti na upotreba – gi {tedi nabavuva~kite tro{oci na nekoja drua ma{ina. 3 brzini.

Prednost: ▼

Optimalno podesuvawe na brojot na vrtewa za brzo i ekonomi~no uspe{no dup~ewe.

Obem na isporaka

vilu{kast klu~ – ednostran SW38 vilu{kast klu~ – ednostran SW38

pak./par~.

0651 152 H 0955 651 152 0708 152 063 0651 400 003 0651 400 004

1

Prednost: ▼

br. na art.

Vgradena sigurnost kaj vla`noto dup~ewe. Ne e potrebna dopolnitelna FID sklopka. Opti~ko poka`uvawe na preoptovaruvaweto.

Prednost:

Tehni~ki podatoci

Napreduvawe na dup~eweto mo`e optimalno da se podesi za brzo uspe{no dup~ewe i dolg `ivoten vek na krunata i ma{inata.

napon V/Hz klasa na za{tita broj na vrte`i 1./2./3. brzina min -1 sila na potro{uva~ka W maksimalen otvor – ø ra~no vodeno (vla`no)

230/50 / II 0–550/1.250/2.700

1.900 vo mm vo mm 6,5 53 5

maksimalen otvor – ø vodeno so potpirka (vla`no)

te`ina stega~ki vrat dol`ina na kabelot

Eednostavna monta`a na standardniot vodovoden priklu~ok. Integriran PRCD – prekinuva~.

Prednost: ▼

ime El.dup~alka sistem za otvori vo beton DS152 prazan kufer od metal bajonet priklu~ok za voda

Bajonet – priklu~ok za voda.

vo kg vo mm m

40 152 Kruna za suvo dup~ewe predbr. na art. 0668

Adapter za krunata za suvo dup~ewe br. na art. 0668 690 18

Pribor

Prsten za prisobirawe na voda za DS152 i NDS ● Se postavuva nasekade kade se bara v{mukuvawe na vodata (napr. stambeni zgradi) br. na art. 0651 400 001 za otvori – ø do mah. 40 mm br. na art. 0651 400 002 za otvori – ø 68 i 82mm (za vpu{teni dozni i razvodni dozni) Dvata vmetoci se opfateni so obemot na isporakata Priklu~ok za industriski v{mukuva~ br. na art. 0702 400 027

Vmetoci

[ipki za centrirawe

za prsten za prisobirawe voda

za DS152 ● Za isklu~itelno to~no zapo~nuvawe na dup~eweto kaj ra~noto dup~ewe. Se ispora~uva so burgija.

otvor – ø vo mm 20 25 28 30 35 40 68 82

br. na art. 0651 400 20 0651 400 25 0651 400 28 0651 400 30 0651 400 35 0651 400 40 0651 400 68 0651 400 82

pak./ par~.

br. na art.

1

0651 152 001 400 mm dol`ina 0651 152 002 300 mm dol`ina 0651 152 003 200 mm dol`ina

M 13 0140 13 11

Rezervoar za voda pod pritisok ● Za raboti na dup~ewe bez priklu~ok za

voda na gradili{teto.

● Volumen na polneweto10 l. ● Dol`ina na crevoto 2,5m. ● Sigurnosen ventil protiv nadpritiso-

kot, isto taka da bi se ispu{til preostanatiot pritisok. br. na art. 0651 150 206 Se ispora~uva so ra~na pumpa (br. na art. 0708 651 206)


Potpirka za dup~alka za DS 152

br. na art. 0651 152 100* Kruta potpirka za dup~alka za otvori od 20 do 152 mm.

* Ma{inata DS 152 ne e vo obemot na isporakata

Obem na isporaka ime potpirka za dup~alka za DS 152 {estoagolen klu~

br. na art. 0651 152 100 0715 31 40

Integriran ured za fiksirawe so vakuum i zacvrstuvawe so ankerisuvawe. Prednost: Dvata na~ini na zacvrstuvawe mo`at brzo i lesno da se koristat, vo zavisnost od vidot na podlogata. Precizno vodewe so vodilka vo forma na opa{ka od lastovi~ka. Prednost: Podolg raboten vek na krunata poradi maliot procep na vodilkata. Stabilen, rotacionen stolb.

Prednost: Potporkata mo`e da se koristi i za koso udarno dup~ewe do agol od 45°. Centrirawe na dupkata za dup~ewe. Prednost: So ednostavno podesuvawe na potpirkata se postignuva precizno dup~ewe. Trkalezna libela. Prednost: Mo`no e potpolno horizontalno postavuvawe za kontrolirano dup~ewe so kruna.

pak./par~.

770 mm

400 mm m 0m 19

1

Pribor

Prsten za prisobirawe na voda

Vakuumska pumpa

Monta`en komplet

za potpirkata za dup~alkata DS 152

br. na art. 0651 150 201

br. na art. 0651 150 217

br. na art. prsten za prisob.na voda mal,20–66 mm 0651 152 110 prsten za prisob. na voda golem,66–132 mm 0651 152 120 rezervna kapa za mal 0651 152 111 rezervna kapa za golem 0651 152 121

● Mo`nost za postavuvawe na mazni podlogi. ● Vakuum plo~ata ja eliminira potrebata

● Za ankerisuvawe na potpirkata za dup~alkata.

ime

za ankerisuvawe.

M 13 0145

13 12

Da se nara~a zaedno: Udaren anker br. na art. 0904 010 126 Alat za postavuvawe br. na art. 0904 020 12


Dijamantska kruna WDS – H

za ra~ni dup~alki so kruna

dimenzii vo mm ø h korisna dol`ina 10 h 150 12 h 150 14 h 200 15 h 200 16 h 200 18 h 200 20 h 300 24 h 300 25 h 300 28 h 300 30 h 300 35 h 300 40 h 300 41 h 400 68 h 90* 80 h 90*

br. na art.

pak./par~.

0651 40 0651 40 0651 40 0651 40 0651 40 0651 40 0651 40 0651 40 0651 40 0651 40 0651 40 0651 40 0651 40 0651 40 0651 40 0651 40

1

10 12 14 15 16 18 20 24 25 28 30 35 40 41 68 80

● ^etvorostruk segmentiran prsten na burgijata za lesno,postavuvawe na burgijata na mestoto na dup~eweto, bez pomo{ na racete. ● Pogolema brzina na se~eweto. ● Krunata postavete ja pod mal agol na mesto na dup~eweto. [tom se pomine vodilkata, vnimatelno namestete ja burgijata vo ispravena polo`ba vo odnos na povr{inata koja se bu{i i otvorete go odvodot na vodata. Osnovnite predpostavki za ekonomi~no koristewe se slednite: ● Ispraven pogonski alat. ● Neo{teten navoen priklu~ok. ● Adekvatno snabduvawe so voda. ● Izbegnuvajte ja neramnomernata rabota („tropawe“).

* Podra~je na upotreba: za priklu~nite i razvodnite dozni vo sidot i kre~niot peso~en kamen.

Adapter za WDS – kruni za bu[ewe

1 navoj na vretenoto za dup~alkata (Ma{inata) R 1/2” vnatre{en 1 1/4” UNC nadvore{en Hilti DD-BI Hilti DD-BU

2 navoj na krunata Würth

3

4*

slika

br. na art.

1 2 3 4

0651 150 301 0651 150 302 0651 150 303 0651 150 304

M 13 0200 13 13

pak./par~.

1

● Priklu~ni adapteri za dup~alki na drugite proizveduva~i na WDS dijamantskata kruna. Skoro site dup~alki so kruna (osven Hilti i Würth) imaat prifat od 1/2” ili 1 1/4”. Kaj najgolemiot broj dup~alki postojat dvata prifati (za kruni so golem i mal pre~nik). Vo toj slu~aj, koristete 1 1/4” adapter zatoa {to toj mo`e univerzalno da se koristi za site WDS kruni od 10 – 350 mm. Ve molime obvrnete vnimanie, deka krunite na drugite proizvoditeli ne odgovaraat za na{ite WDS - / NDS uredi.


Dijamantska kruna WDS-M segmentirana Osnovnite predpostavki za ekonomi~no koristewe se slednite: ● Precizna i stabilna monta`a na potpirkata. ● Ispraven pogonski alat. ● Neo{teten navoen priklu~ok. ● Adekvatno snabduvawe so voda. ● Da se izbegnuva neramnomerna rabota

(„tropawe“). Dimenzii ø h korisna dol`ina mm 41 h 400 51 h 400 56 h 400 66 h 400 76 h 400 86 h 400 101 h 400 112 h 400 122 h 400 132 h 400 152 h 400 164 h 400 181 h 400 218 h 400 230 h 400 270 h 400 300 h 400 350 h 400

br. na art.

pak./par~.

0651 150 41 0651 150 51 0651 150 56 0651 150 66 0651 150 76 0651 150 86 0651 150 101 0651 150 112 0651 150 122 0651 150 132 0651 150 152 0651 350 164 0651 350 181 0651 350 218 0651 350 230 0651 350 270 0651 350 300 0651 350 350

1

13 14


Elektri~na dup~alka sistem za otvori vo beton NDS 250

br. na art. 0651 250 Silen, kompakten sistem za vla`no dup~ewe so dijamantska kruna vo armiran beton, ve{ta~ki i priroden kamen, so pre~nik na otvorot do 250 mm. ● Ne se razviva pra{ina, bu~avata e zna~itelno pomala otkolku koga se raboti so udarna burgija t.e. {temajz. ● Rabota bez vibracii sprotivno od udarnata dup~alka. ● Avtomatsko isklu~uvawe na jaglenite ~etki~ki. ● Za{tita na motorot so elektronsko ograni~uvawe na strujata na startot. ● Dup~ewe bez napor i niz armatura so formirawe na trkalezna dupka. ● PRCD prekinuva~ e integriran na priklu~niot kabel; napojuvaweto e direktno prekopriklu~uvawe na doznata so zazemquvaweto, bez FID za{titnata sklopka. ● 3 – stepen prenosnik za optimalna brzina na dup~eweto. ● Kontrolnata lamba poka`uva optimalna brzina na prodiraweto na krunata. ● Krutiot prenosnik i lizga~kata spojnica za podolg raboten vek. ● Direkten priklu~ok za voda za crevo so spojnica. ● Polesna monta`a na potpirkata za koja e potrebno edno lice, blagodarejœi ì na mo`nosta za demonta`a na lizga~kiot nosa~ vklu~uvajœi i motor. ● Ra~nata kurbla lesno mo`e da se prekop~a (npr. za levaci i na te{ko dostapnite mesta). ● Precizno vodewe so vodilka vo forma na opa{ka od lastovi~ka doprinesuva kon podolgiot raboten vek na krunata. ● Potpirkata za dup~ewe mo`e da se pricvrsti so vakuumsko dr`ewe so pomo{ na vakuumskata pumpa (pribor) ili so ankerisawe so pomo{ na delovite za monta`a (pribor). ● Osnovata na potpirkata mo`e da se podesuva poradi za{tita na gumata za vakuumsko pricvrstuvawe i svoe optimalno osiguruvawe. ● Brz premin od vakuumskoto zacvrstuvawe na zacvrstuvawe so ankerisawe. ● Stolbovi {to se vitkaat za precizni nakoseni otvori do 450S. ● Lesno, precizno prepodesuvawe na lizga~kiot nosa~.

Upotreba ● Ise~uvawe na otvor na sidovite, podovite i tavanicite. ● Otvori za ventilaciski kanali i napojni vodovi. ● Otvori za kuœni priklu~oci i odvodni cevki.

Obem na isporaka ime El. dup~alka NDS 250 vilu{kast klu~ , 19 mm vilu{kast klu~ , 13 mm vilu{kast klu~ , 38 mm vilu{kast klu~ , 46 mm

br. na art. – – – 0651 400 003 0651 400 004

pak./par~.

1

Tehni~ki podatoci

/I

broj na vrtewa 1st/2nd/3rd stepen min-1 0-410 / 0-830 / 0-1540

sila na potro{uva~ka Watt 2400

obem na te`ina otvorot – ø kg mm Motor so lizga~ki 25-250 nosa~ 17 potpirka 14

Integriran manometar vo vakuumskiot blok za nadgleduvawe na pritisokot na vakumot

Pomo{ za centrirawe za to~no pozicionirawe na krunata.

Direkten priklu~ok za voda za crevo so spojnica. Spojnica br. na art. 0708 651 705 1/4” priklu~ok br. na art. 0708 651 706

Vodena libela za podesuvawe na potpirkata

275 mm

77 8m m

190 mm

52 5m m

230 V/ 50 Hz

Klasa na za{tita

405 mm

Volta`a

M 13 0220 13 15


Mo`nosti za zacvrstuvawe za NDS 250 (pribor) Vakuumsko zacvrstuvawe

Ankerisawe Vakuumska pumpa

Set za monta`a

br. na art. 0651 150 201

br. na art. 0651 150 17 ● za ankerisawe NDS 250 so anker za zakovuvawe W – ED, br. na art. 0904 010 126 alat za postavuvawe br. na art. 0904 020 12.

● Mo`e da se postavi na

mazni povr{ini. ● Blagodarejœi ì na plo~ata

za vakuumsko zacvrstuvawe ne e potrebno ankerisawe.

Tehni~ki podatoci napon mah. pritisok na vakuumot

230 V 1.000 m bar

Ostanati delovi na priborot

Prsteni za prisobirawe na voda za NDS 250

Prsten za prisobirawe voda za NDS 100/WDS 150

Se primenuvaat nasekade kade se bara v{mukuvawe na voda, napr. vo stambenite zgradi. br. na art. 0651 250 001 Soodveten rezerven kapak za otvori so pre~nik 25 – 122 mm br. na art. 0651 250 003 br. na art. 0651 250 002 za otvori so pre~nik 127 – 218 mm soodveten rezerven kapak br. na art. 0651 250 004

● za otvori so pre~nik 10 – 132 mm

Prodol`ena {ipka ● Sekoj pat ja prodol`uva dlabo~inata na dup~eweto za 300 mm. ● Za kruni nad ø 50 mm.

br. na art. 0651 150 215

br. na art. 0651 150 220

Soodvetni vmetoci za prsten za prisobirawe voda NDS 100 / WDS 200

3.

1.

2.

4.-6.

slika 1 2 3 4 5 6

ime ~etkast vmetok so toa e potreben:adapterski prsten ~etkast vmetok dihtuva~ki prsten dihtuva~ki prsten dihtuva~ki prsten

za kruni ø mm 10-40 40-101 112 122 132

br. na art. 0651 40 240 0651 150 221 0651 150 223 0651 150 224 0651 150 225 0651 150 226

pak./par~. 2 1 2

Rezervoar za voda pod pritisok ● Za raboti na dup~ewe bez priklu~ok za voda na mestoto na

izvedba na rabotite. ● Manometar za sad pod pritisok (mah. 6 bar). ● Volumen na polneweto 10 l. ● Dol`ina na crevoto 2,5 m. ● Sigurnosen ventil za nadpritisok,isto taka za

ispu{tawe na zaostanatiot pritisok. ● Golema inka za polnewe.

br. na art. 0651 150 206 vklu~uva i ra~na pumpa (br. na art. 0708 651 206)

Pribor ime kruna za dup~ewe WDS – M industriski vsisuva~ ISS 55-S

M 13 0221

13 16

br. na art. 0651 150 ... 0701 155

pak./par~. 1


Elektri~en udaren odvrtuva~ ESS 1/2”

br. na art. 0702 317 0* Silen elektro odvrtuva~ za zavrtki od M6 do M18. So pomo{ na ra~kata vo sredina i dobrata polo`ba na te`i{teto mo`na e rabota bez napor so edna raka. ● Golem udaren moment pri namalena te`ina. ● Ra~ka vo sredina za dobra vramnote`enost. ● Udaren mehanizam so mal povraten moment na vrtewe za rabota bez napor. ● Prekinuva~ so regulator za podesuvawe na udarniot moment. ● Pristapen preklopuva~ desno-/levo. ● Dr{ka za obesuvawe za stacionarna rabota (povlekuvawe so sila na pru`ina). ● Ekstra dolg kabel (4m). ● Kompakten na~in na izrabotka ovozmo`uva isto taka dobra upotreba za levaci. ● Kvalitet made in Germany.

Obem na isporaka ime ESS 1/2”

br. na art. 0702 317 0

pak./par~. 1

Tehni~ki podatoci napon sila na potro{uva~ka klasa na za{tita izlezna korisna sila broj na vrtewa pri nominalnata sila prifat na alatot zavrtki konstanten moment na vrtewe dol`ina na kabelot te`ina

230 V / 50 Hz 500 W /II 270 W 500–1300 min-1 1/2” nadvore{ni ~etvrtasti M6–18 70–250 Nm 4m okolu 3,3 kg

Primeri na upotreba ● Zavrtuvawe na visoki i visokoopteretivi polici. ● Zavrtuvawe na ~eli~ni nosa~i. ● Silno zavrtuvawe na cevnite vodovi. ● Zavtuvawe na fasadnite zavrtki. ● Zavrtuvawe na zavrtki-ankero/betonski zavrtki. ● Zamena na trkala na vozilata. ● Brzo opremuvawe i izgradba na bini. ● Nadgradba na prikolki kaj kamionite i patni~kite vozila ● Rastavuvawe na korodiranite spojuvawa i u{te mnogu drugi raboti...

320 mm

Cev~esti klu~evi br. na art. 0714 13 …

190 mm

Standardni vrednosti za maksimalen vrte`en moment na zategaweto vo (Nm) kaj zavrtkite Würth Smetano po presekot na zategaweto; iskoristuvawe na granicata na rasteglivost 90% (pri koeficijent na triewe μ = 0,12) Klasa na cvrstina spored DIN M6 M8 M 10 M 12 M 14 M 16 M 18

3.6 2.71 6.57 13 22.6 36 55 75

4.6 3.61 8.7 17.5 30 48 73 101

5.6 4.52 11 22 37.6 60 92 126

4.8 4.8 11.6 23 40 65 98 135

5.8 6.02 14.6 29 50 79 122 168

M 13 0250 13 17

6.6 5.42 13.1 26 45 72 110 151

6.8 7.22 17.5 35 60 95 147 202

6.9 8.13 19.7 39 67 107 165 227

8.8 9.7 23 47 80 130 196 270

10.9 13.6 33 65 113 180 275 380

12.9 16.2 39 78 135 215 330 450

14.9 18.9 46 92 158 251 386 530


Elektro - re`a~ za lim EK 16

br. na art. 0702 716 1* So pomo{ na prodol`etok (pribor) prisposobliv kon ramni i dlaboki profili (trapezovidni limovi). Osven toa, so ekstremno mal radius na krivina. So toa se dava golem broj mo`nosti za upotreba pri obrabotka na lim. ● So pomo{ na brz sistem na zamena isklu~itelno lesno se preminuva na

obrabotka na dlabokite profili. ● Najmal radius na krivina vo svojata klasa za tesni i precizni

Obem na isporaka ime elektro glodalka za lim EK 16 prazen kufer od polipopilen vmetok od polistirol raboten alat matrica

zare`uvawa na krivinite. slika – – – 6 7

br. na art. 0702 716 H 0955 702 1 0955 030 8 0702 715 001 0702 715 002

● Glodalka so mo{ne golema rezerva na sila za poln razvoj na silata pri pak./par~.

maksimalnoto optovaruvawe. ● Nosa~ na matricata se podesuva bez alat vo ~ekori od 45°, so toa prila-

goduvaweto e optimalno za rabotnite uslovi i za korisnikot.

1

● Golema brzina na re`ewe za brzi raboti. ● Dolg raboten vek na matricata za poniski tro{oci na upotreba. ● Kvalitet: made in Germany 1

Tehni~ki podatoci V/ Hz

napon vid za{tita nominalna sila izlezna korisna sila brzina na re`ewe broj na ~ekori kabel te`ina

W W m/min 1/min m kg

230 / 50 / II 350 210 1,9 1 500 5 1,8

Ostanati karakteristiki

Tesni radiusi na krivinata ovozmo`uvaat poveœenamenska upotreba.

3

4

6

7

5

8

Pribor/Abe~ki delovi bez so prodol`etok prodol`etok

^elik do 400 N/mm2 do 600 N/mm2 do 800 N/mm2 plemenit ~elik aluminium do 250 N/mm2 {irina na tragi na se~ewe nurnuvawe-ø so matrica dlabo~ina od ma{inata do zasekot (pogledni go crte`ot desno) mah. radius najmala kriva vnatre{na nadvore{na

2

mm mm mm mm mm mm mm

1,6 1 0,7 0,8 2,5 5 22

1,6 1 0,7 0,8 2,5 5 24

mm

85

160

mm mm

30 35

55 60

ime prodol`etok (dol`ina = 160 mm) vklu~uvajœi go stolbot, matricata i nosa~ot do 1,3 mm

stolb za prodol`uvawe abe~ka plo~a za prodol`etok matrica za prodol`etok komplet za prodol`etok (se sostoi od stolb, matrica i abe~ka plo~a)* stolb matrica rezerven stolb i matrica* maslo za dup~ewe i se~ewe

br. na art. 0702 716 100

slika p./p. 1

0702 716 101 0702 716 103 0702 716 102 0702 716 104

2 3 4 5

0702 716 001 0702 716 002 0702 716 003 0893 050

6 7 8 –

1

* Za optimalni rezultati na se~ewe sekoga{ prepora~uvame zamena na site delovi.

So prodol`etokot mo`at da se prese~at limovi vo vdlabnuvawe do 160 mm.

M 13 0260

13 18


Gips - odvrtuva~ S50 TB

br. na art. 0702 050 0

pak/par~.

br. na art. 0702 050 H 0708 050 002 0614 176 754 0708 315 032

Opis Gips odvrtuva~ Rezervna stega~ka glava Vmetok Brzo-promenliv kabel

Brzo-promenliv kabel. Prednost: z Podolg kabel, po potreba, mo`e da se montira za par sekundi.

Se ispora~uva:

Osobeno zgodna za zavrtki do 5 mm. Prednost: z [tedi vreme, brojot na vrtewata e optimalno podesen za zavr{ni monta`ni raboti vo grade`ni{tvoto.

Lesen i ergonomi~en. Prednost: z Za dolgotrajna rabota so malku zamor.

Elektri~en odvrtuva~ za monta`ni raboti vo grade`ni{tvoto.

Mo`nost za podesuvawe na dlabo~inata na vleguvaweto na zavrtkata. Prednost: z Lesno podesuva~kiot grani~nik so zapirawe ja regulira dlabo~inata na vleguvaweto na zavrtkata.

1

Tehni~ki podaci Napon Te`ina Vlezna sila Izlezna sila Broj na vrtewa Prifat na alatot Dol`ina na kabelot

230 V 1,12 kg 500 W 255 W 0 - 4.650 min-1 1/4” E 6,3 4m

Pribor Opis Brzo-promenliv kabel, 6 m

br. na art. 0708 315 039

Magneten dr`a~ za vmetoci

br. na art. 0614 176 702

M 13 0270 13 19


Uvodnik za zavrtki na redenik S 50 TB-M Za S 50-TB br. na art. 0702 050 100 Primenliv za site raboti kaj koi na zavrtkite nani`ani na redenik mo`at da donesat za{teda vo pogled na pokratko traewe na izvedba na rabotite. Osobeno zgoden za raboti na monta`a na gips-kartonskite plo~i so zavrtki. Zasebno e pakuvan, vo kartonska kutija, zaedno sa dva PH 2 vmetoci i soodveten adapter za prikllu~ok na S 50-TB. ▼

Elektri~na odvrtka S 50-TB se pora~uva zasebno.

br. na art. – 0614 100 212

pak./par~. 1 2

Opis Uvodnik za zavrtki na redenik 1/4”-PH 2 vmetok, dol`ina 176.5 mm

Sodr`ina na isporakata

Za zavrtkite na redenikot. Prednosti: Seriski povrzanite zavrtki nosat ogromna za{teda vo vreme, pa zatoa i nivnata cena mo{ne brzo se amortizira. Upotrebliv za zavrtki so dimenzii od 3.5h25 do 4.2h55 mm. Prednosti: Isklu~itelno e fleksibilen vo rabotata. Neobi~no e lesen i ednostaven za upotreba. Prednosti: Za dolgotrajna rabota so malku zamor.

Lista na zavrtki na redenikot Dimenzii vo mm 3.9 h 25 3.9 h 35 3.9 h 45 4.0 h 25 4.0 h 30 4.0 h 35 4.0 h 40 4.0 h 45

Dodatoci

br. na art.

br. na art.

br. na art.

so dvoen navoj

so grub navoj

zavrtki za beton. plo~i~ki

0179 339 25 0179 339 35 0179 339 45 – – – – –

0179 839 25 0179 839 35 0179 839 45 – – – – –

– – – – 0179 64 30 – – 0179 64 45

13 20

Opis 1/4”-PH 2 vmetok, dol`ina 176,5 mm 1/4”-AW20 vmetok, dol`ina 176,5 mm Elektri~na odvrtka S50-TB Soodveten kufer, prazen

br. na art. 0614 100 212 0614 100 420 0702 050 0 0955 250 400

pak./par~. 3 3 1 1


Elektri~ni no`i~ki za lim EB 13 br. na art. 0702 710 Lesen elektri~en alat, zgoden za rakuvawe 3

2

● Zgoden za profilisani materijali. ● Brzo, to~no, se~ewe bez rabni ostatoci. ● Se~ewe nad vnatre{niot radius od 140

1

mm, spored debelinata na limot.

● Nadvore{niot radius e neograni~en. ● Se~e ~eli~en lim, lim od plemenit ~elik i

Tehni~ki podatoci napon sila broj na udari najmal radius {irina na zasekot te`ina sila na se~ewe ~eli~en lim 400 N/mm2 plemenit ~elik 800 N/mm2 oboeni metali 250 N/mm2

230 V/50 Hz 200 W 3000/min. 140 mm 4 mm 1.6 kg 1.3 mm mah. 1.0 mm mah. 2.0 mm mah.

oboeni metali.

● Nadvore{nite povr{ini na ~elusta od

glavata na no`i~kite se zgodni za zategawe vo stegata za stacionarna upotreba. ● Se~eweto izveduvajte go vo nasoka obratna od dvi`eweto na skazalkite na ~asovnikot. ● Kvalitet: made in Germany

Poedine~na isporaka ime rezerven no` rezervna ~elust (1par) komplet od sigurnosni no`evi

poz. * 1 2 3

br. na art. 0708 710 009 0708 710 008 0708 710 255

* ne e sodr`ano vo obemot na isporakata

Primeri na se~ewe (kroewe)

13 21

pak./par~.

1


Aksijalna brusilica (Elektro-biax) GS 600-E br. na art. 0702 500 Silna aksijalna brusilica zgodna za rakuvawe. ● Za brusewe,obrabotka na rabovi, polirawe i gruba obrabotka so to~ilo. ● Regulatornata elektronika ovozmo`uva podesuvawe na brojot na vrtewa vo prazen od od 12000 – 27000 vrt./min. ● Konstant elektronika za odr`uvawe na brojot na vrtewa go dr`i brojot na vrtewa pribli`no konstantnten i pri optovaruvaweto. ● Pokrieniot prekinuva~ go spre~uva slu~ajnoto vklu~uvawe. ● Odli~no rakuvawe i za levoraki. ● Stega~ki vrat so pre~nik 43 mm za prifat na dopolnitelnata ra~ka (pribor). ● Isporaka vo kartonska kutija so vilu{kast klu~ SW 17, klin za blokada i stega~ki kle{ti 6mm.

Tehni~ki podatoci sila na potro{uva~ka broj na vrtewa vo prazen od stega~ki vrat te`ina

600 W 12 000 - 27 000 vrt./min 43 mm 1,4 kg

Mo`nost za dopolnitelna isporaka ime stega~ki kle{ti Ø 3 mm stega~ki kle{ti Ø 6 mm stega~ki kle{ti Ø 8 mm stega~ki kle{ti Ø 1/4” stega~ka navrtka dopolnitelna ra~ka

Glodala od tvrd metal

br. na art. 0616 …

br. na art. 0702 500 001 0702 500 002 0702 500 003 0702 500 004 0708 500 002 0708 224 720

pak./par~.

1

Lepezasti brusevi i alati za matirawe

br. na art. 0672 …

13 22


Glodalka za spoevi vo drvo (kekserica) HVF 710-S br. na art. 0702 907 1 Silna, kruta 710 W ma{ina za stabilni i precizni spoevi vo tvrdo i meko drvo, iverica i plastika so vrzuva~ki plo~i~ki od drvo. Isto taka zgodna za reparacija na gre{ki vo materijalot so pomo{ na drvenite vmetoci.

Sodr`ina na isporakata br. na art. 0702 907 H 0955 702 907 0611 100 061 0708 907 702 0708 907 404 0702 907 003 0708 907 807 0708 907 405

ime glodalka za spoevi vo drvo HVF 710-S metalen kufer so pregrada za sitni par~iwa glodalka ø 100 mm, 6 zabi klu~ so ~elen otvor adapter za v{mukuvawe vreœa od platno adapter za isfrluvawe na ostatocite za{titna plo~a, plastika

pak./par~.

1

Tehni~ki podatoci napon 230 V / 50 Hz

klasa br.na vrt. na za{tita pr. odot min –1 / II

10 000

br. na vrt. potro{uv. pod optov. min –1 W

izllezna sila W

osnovna plo~a mm

obem na navoj na dlabo~ina na {irina priklu~en dol`ina te`ina vitkaweto vretenoto glodaweto na `lebot vod mah. mm mm m mm kg

6 000

390

130x130

0 - 90°

Dlabo~ina na glodaweto se podesuva na trkaloto za podesuvawe na golemini 0,10,20, Simplex, Duplex i Mah.

710

M 10

Grani~nik za svitkuvawe za kontinuirano podesuvawe na agolot na glodaweto. Glavnite agli 22,5°, 45° i 67,5° brzo se podesuvaaat.

Glodalka za povrzuvawe na drvoto

19

4

3

360

2,6

Razli~nite debelini na plo~ite precizno se poka`uvaat na skalata. Tri predpodesuvawa so pomo{ na revolver-grani~nikot.

Glodalka za drvenite vmetoci

● Svitkuva~ka ~elna plo~a so skala za iskoseni spoevi kontinuirano od 0-90°, so raster za 22,5° 45° i 67,5°. ● Visoko podesuva~ka ~elna plo~a za razli~ni debelini na materijal so skala od 0-26 mm (0-1 Zoll) i 3 brzi podedesuvawa na revolver-grani~nikot na dlabo~ina. ● Prethodno podesena dlabo~ina na glodawe za spojuvawe na drvenite plo~i~ki so golemina 0, 10 i 20, kako i Duplex (D), Simplex (S) i Mah so fino podesuvawe. ● Lizga~ki vodilki, kuœi{te na glodalkata, stubno vodewe, grani~nik za svitkuvawe i visina od aluminiumskiot odlivok. ● Vodewe so dva stolba za precizni raboti. ● Metalna kutija na prenosnikot za visoka stabilnost. ● Integrirano v{mkuvawe na pra{inata gi izduvuva odrezocite na strana podaleku od rabotnoto mesto, mo`nost za priklu~uvawe na vreœa za pra{ina. ● Za efikasno v{mukuvawe prepora~uvame master industriski v{mukuva~ ISS 45-M. ● Nasadnata plasti~na plo~a gi {titi racete pred glodalkata. ● Gumeni prsteni na ~elnata plo~a protiv iskliznuvaweto na rabotnata povr{ina. ● Dobro vidlivo obele`uvawe vo sredina i nadvor na podnata i ~elnata plo~a. ● Ergonomsko poliamidno kuœi{te, golema ra~ka vo forma na lak i pristapen prekinuva~ za vklu~uvawe i isklju~uvawe so mo`nost za blokada za postojan pogon. ● Blokada na vretenoto. ● Samoisklu~uva~ki jagleni ~etki~ki. ● Kvalitet made in Germany.

Pribor br. na art. 0702 907 003

ime vreœa od platno

pak./par~. 1

Drveni plo~ki za povrzuvawe golemina 0 10 20

dimenzii d h { h v mm 45 h 15 h 4 55 h 19 h 4 63 h 23 h 4

br. na art. 0907 250 0 0907 250 10 0907 250 20

pak./par~.

1000

Drveni vmetoci golemina dimenzii broj na zapci 6

glodalka Ø mm 100

otvor mm 22

br. na art. 0611 100 061

broj na zapci 4

glodalo Ø mm 100

otvor mm 22

M 13 0310 13 23

br. na art. 0611 100 072

2

68.5 h 8 h 13

materijal smreka bor ari{ hrast

br. na art. pak./par~. 0907 502 0907 512 400 0907 522 0907 532


Ubodni pili so kru`no dvi`ewe STP 135-B exact br. na art. 0702 646 1

STP 135-S exact br. na art. 0702 645 1

STP 120-S

br. na art. 0702 643 1

br. na art.

Ubodna pila - svitkana ra~ka Ubodna pila - obla ra~ka Ubodna pila - obla ra~ka Za{tita od ostatoci Prodol`etok za odstranuvawe pra{ina Plasti~na podloga Ubodna pila za drvo Ubodna pila za metal Ubodna pila, univerzalna Prazen kufer, polistiren, ORSY 200 Vmetok za kufer, polistiren

0702 646 H 0702 645 H 0702 643 H 0708 643 031 0708 643 0331 0708 643 032 0608 116 234 0608 116 123 0608 116 345 0955 702 1 0955 030 9

STP 135-B exact 702 646 1

STP 135-S exact 702 645 1

STP 120-S 702 463 1

1 -

1 -

1

1

1

1

STP 135-B/-S exact STP 120

Sila 720 W 650 W

Postepeno startuvawe na ma{inata Prednosti: ● Postepenoto startuvawe na ma{inata obezbeduva prodol`en raboten vek na motorot. Dopolnitelna ~elust za vodewe na pilata Prednosti: ● Dopolnitelna ~elust za vodewe obezbeduva potpolno vertikalna polo`ba na pilata vo tekot na rabotata kako i precizen zasek.

Debelini na se~ewe za

Tehni~ki podatoci Opis

Opis

Rabota bez vibracii Prednosti: ● Spre~eno {tetno vlijanie na vibraciite vrz zglobot na rakata na korisnikot.

Se ispora~uva

Podesuvawe na rabotnata stopa bez alat Prednosti: ● Rabotnata stopa mo`e da se podesuva za se~ewe pod agol do 45°.

Drvo mm

Broj na vrtewa Te`ina 2,7 kg 500 - 2,800 2,6 kg

Dol`ina na kabelot agol na se~ewe 4m 0-45° 4m 0-45°

Sistem za brza zamena na pilata: pilata avtomatski se zacvrstuva i isfrla so pritiskaweto na lostot za osiguruvawe.

~elik, nelegiran mm ~elik, legiran mm Aluminium mm

STP 125-B/-S exact

135 10 3 20

STP 120-S

120 10 3 20

Meka dr{ka: za sigurno i bezbedno rakuvawe so alatot.

Podesuva~ko trkalce: za podesuvawe na brzinata na re`ewe vo zavisnost od vidot na materijal. Dopolnitelna ~elust za vodewe na pilata (samo exact): spre~uva vitkawe na pilata vo tekot na rabotata.

Prekinuva~ za duvalkata: ovozmo`uva dobra vidlivost na linijata na re`ewe vo tekot na rabotata.

Prekinuva~ za oscilira~ko dvi`ewe: 4 stepeni na podesuvawe: od sporo re`ewe (za metal) do brzo re`ewe (za drvo).

13 24


Elektri~na ubodna pila (sabjarka) SBS 1000-VES br. na art. 0702 690 1 Elektri~na ubodna pila od vrvna klasa. So brzo promenliv priklu~ok, promenliv priklu~en kabel, nenadminata vo pogled na rabotata, so nezna~itelni vibracii. Vo cvrst plasti~en kufer so 5 lista pili. Isto taka se koristi kako pila za cevki.

Se ispora~uva

● 1000 W i od od 32 mm za specijalno brzo postepeno se~ewe

Ime Ubodna pila SBS 1000-VES Promenliv priklu~en kabel l = 4 m Brzo podesuva~ka vodilka za pilata List pila za oboeni metali l = 150mm,Z= 1,8-2,6 Plasti~en kufer, prazen

br. na art. 0702 690 H 0702 690 002 0708 690 021 0615 915 030

Pak./par~. 1 5 1

● Elektronski prekinuva~ za zabrzuvawe so kontinuirana ● ● ●

Tehni~ki karakteristiki Priklu~na sila Broj na odovi bez optovaruvawe Dol`ina na odot Napon Dol`ina na kabelot Te`ina Klasa na za{tita

1000 W 0-2800 min-1 32 mm 230 V 4m 3,9 kg

Mah. golemini na se~ewe Drvo ^elik Aluminium Oboen metal Metalna cevka Profili

300 mm 20 mm 25 mm 25 mm 100 mm / 4” 200 mm

● ● ● ●

/II ● ● ● ● ●

regulacija na brojot na odot. Regulaciskoto trkalo za prethodno birawe na optimalniot od vo sklad so materijalot. Blagodarejœi ì na elektronikata se odr`uva re~isi konstantna za~estenost na odot i pod optovaruvawe. Priklu~ok za brza i ednostavna zamena na listovite na pilata bez alat. Patentiran antivibraciski sistem so edinstvena prenosna konstrukcija go ~uva liceto koe go koristi. Kompletno izolirana metalna prenosna kutija so gumena mana`etna za za{tita od elektri~en udar. Specijalen dihtung za za{tita od pra{ina i ostatok na voda od cevkata i vodovite. Dolg vek na traewe. Vgradena udarna spojnica obezbeduva dolg vek na traewe na ma{inata vo najte{kite uslovi na rabota, bidejœi apsorbira golemi optovaruvawa. Kapak za brza izmena na jaglenite ~etki~ki. Specijalen uti~en sistem za promena na o{tetenite kabli za nekolku sekundi. Za rabota nad glavata listot na pilata mo`e da se izvrtuva za 180º. Vodilka za pilata so tri regulaciski pozicii garantira najdolg vek na traewe za celosna dol`ina na zasekot na listot na pilata. Ergonomska dr{ka kako kaj lopata za optimalno rakuvawe.

Pribor za SBS 1000-VES Promenliv priklu~en kabel: kabelskiot utika~ zavrtete go na levo i simnete go kabelot. Ufrlete nov kabel i blokirajte go so vrtewe na desno.

Brzo promenliv priklu~ok za list na pilata: zategnuva~ki prsten na priklu~okot vrtete go vo nasoka na srelkata. Listot na pilata ufrlete go do grani~nikot, otpu{tete go zategnuva~kiot prsten. Soodvetni listovi na pilata za drvo br. na art. 0608 030... Ofarban metal za drvo br. na art. 06158... Ofarban metal za metal br. na art. 0615 9 ...

Stega~ki ured za cevka do 100 mm / 4” Promenliv priklu~en vod I = 10 m

br. na art. 0702 690 001

br. na art. 0702 690 003

Priklu~ok za list na pilata

1/2” univerzalna osovina

Upotrebi (isto taka vidi gi ubodnite pili SBS 600-E)

Pilewe drvo so klamfi, na pr. paleti

Pilewe metalni profili vrzani za sid so vitka~kite listovi na pili za oboen metal

M 13 0330 13 25

Se~ewe na metalnite cevki do Ø od mah. 100 mm / 4” so ured.


Pila sabjarka SBS 900-E br. na art. 0702 693 1

900 W silna, precizna pila vo forma na sabja, izrabotena specijalno za pilewe na metali i cvrsti materijali.

Potenciometar. Prednost: Za ~ustvitelno pilewe i rabota so materijali.

Mo`nost za brza monta`a na se~ivoto. Prednost: Za brzi promeni na se~ivoto bez dopolnitelen alat.

Obem na isporaka br. na art.

p/par~

0702 693 H

1

Se~ivo 150 h (1.8-2.6)

0615 915 026

5

Plasti~en kufer za nosewe (prazen)

0955 702 693

1

Opis Pila sabjarka SBS 900-E

Udarna {ipka so specijalen mehanizam za zatvorawe. Prednost: Ja za{tituva menuva~kata kutija protiv pra{ina i go zgolemuva rabotniot vek na pilata.

Precizna monta`a na udarnata {ipka so mali potezi Prednost: Pilata ima malo oscilirawe i ovozmo`uva precizni se~ewa. Tri godi{na garancija. Prednost: Za vreme na ovoj period, site nepravilnosti vo rabotata na pilata ili vo nejzinite delovi mo`at da bidat otstraneti besplatno.

Pila sabjarka SBS 850-E br. na art. 0702 694 1

850 W silna, precizna pila vo forma na sabja, izrabotena specijalno za pilewe na drvo i meki materijali.

Potenciometar. Prednost: Za ~ustvitelno pilewe i rabota so materijali.

Obem na isporaka br. na art.

p/par~

Pila sabjarka SBS 850-E

0702 694 H

1

Poveœenamenski se~iva 150 h (1.75-3.0)

0615 915 030

5

Plasti~en kufer za nosewe (prazen)

0955 702 694

1

Dr`e~ki prsten. Prednost: Pilata mo`e da se zaka~i na drugi objekti.

Tehni~ki podatoci SBS 900-E Napon

28 milimetarski udar na pilata. Prednost: Za brzo pilewe, osobeno vo drvoto.

Opis

Mo`nost za brza monta`a na se~ivoto. Prednost: Za brzi promeni na se~ivoto bez dopolnitelen alat.

V/Hz

SBS 850-E 230/50

!!!!!!!!!!!!!!!!!0JJ

Klasa na za{tita Moœnost

W

900

850

Nominalna brzina

y/m

0-2,800

0-2,700

Udarna sila

mm

19

Dol`ina na kabelot

mm

Te`ina

kg

28 4

2,9

3,3

13 26

Tri godi{na garancija. Prednost: Za vreme na ovoj period, site nepravilnosti vo rabotata na pilata ili vo nejzinite delovi mo`at da bidat otstraneti besplatno.


Ra~na trkalezna pila HKS 165 br. na art. 0702 165 

 Obem na isporakata Ime Ra~na trkalezna pila HKS 165 HM-List na ra~nata trkalezna pila otvor broj na zapci {irina na presekot

Ø 190 mm Ø 30 mm 40 mm 2,9 mm

Paralelen grani~nik Vsisuva~ki prodol`etoci so svitkuva~ki adapter

br. na art. -

Pak./par~.

0610 190 403

1

0702 165 003 0702 165 004

Tehni~ki podatoci Napon Vlezna sila Izlezna sila Broj na vrtewa vo prazen od Te`ina Dlabo~ina na se~eweto pri 900 Dlabo~ina na se~eweto pri 450 List na pilata Otvor na listot na pilata Napre~no podesuvaweParalelno vodewe na papu~ata na pilata ovozmo`uva precizno podesuvawe na dlabo~inata na se~eweto. Egzaktno podesuvawe na agolot garantira precizni preseci 45 - 90°. Preciznost vo kuœi{teto lieno pod pritisok: - Zap~anicite se smesteni vo aluminiumsko kuœi{te lieno pod pritisok garantira golema stabilnost vo tekot na rabotata. - Kuœi{teto na pilata, stolot na pilata i svitkanite segmenti od aluminiumskata odlivka pod pritisok obezbeduvaat preciznost i to~nost na agolot pri pileweto i nakosenite preseci do 45°. So podesuvawe na paralelnoto se~ewe se postugnuva ~ista slika na presekot. Visoka sigurnost blagodarejœi mu na sigurnosniot prekinuva~ so vklu~ena blokada i vsisuva~kite prodol`etoci so svitkuva~ki adapter.

*Dlabo~ina na se~eweto so {ina za vodewe. 230 V 1350 W 800 W 3800 min-1 4,5 kg okolu 65 mm (60 mm*) okolu 45 mm (40 mm*) 0 - 190 mm 0 - 30 mm okolu 45°

Pribor Ime

br. na art.

Pak./par~.

Vode~ka {ina,eloksirana so aluminium,1400 mm dol`ina otporna na deformacii, vklu~uvajœi 1 par na stega~i so zavrtka

0702 165 001

1

M 13 0350 13 27


Trkalezna pila so metalna za[tita MKS 2200 Inox

br. na art. 0702 195 0*

Pilata so metalna za{tita za se~ewe na ~elik, plastika, aluminium, bakar, odlivki, SML a isto taka i za plemenit ~elik. Bez ladewe, zna~i ekolo{ki podesena. So ra~ka za nosewe, lesna i nasekade primennliva. ● Visok sigurnosen standard blagodarejœi na: – Sigurnosniot prekinuva~, koj za{tituva od nesakano vklu~uvawe. – Sigurnosnata blokada vo sostojba na miruvawe. – Sigurnosniot {tit od pleksiglas za za{tita od otpadocite sozdadeni so se~ewe. – Sigurnosnata blokada, koja popre~uva nesakano pritiskawe nadolu i odstranuvawe na {titnikot na plo~ata za se~ewe na pilata. ● Zacvrstuvawe na rabotniot predmet preku lostot za brzo zategnuvawe. ● Nakoseni zaseci se mo`ni do 45° vo ~ekori od 15°. ● Se~e bez ladewe, i pokraj toa malku iskri. ● Za odlivka, ~elik, aluminium, SML, cevki za voda i gas, cevki oblo`eni so plastika i lesen plemenit ~elik. ● So dr{ka za nosewe za mobilno koristewe, napr. na gradili{tata. ● So rezervar za faœawe na ostatocite od se~ewa, koj zadr`uva pribli`no 80% od ostatocite.

Upotreblivi plo~i za se~ewe

(pora~ajte gi istovremeno so ma{inata)

Plo~ata za se~ewe ne e vo obemot na isporakata

Obem na isporaka ime

br. na art. 0702 195 H 0708 195 132 0715 31 43

pila so metalna za{tita MKS 2200 Inox

agolna plo~a vnatre{en {estostran klu~ SW 8 mm

pak./par~. 1

naziv plo~a za se~. Z 90 plo~a za se~. Z 72 plo~a za se~. Z 60 plo~a za se~. Z 60

upotreblivi materijali tenkosiden ~elik/ plemenit ~elik i drugi materijali do 2 mm debelosiden ~elik/ plemenit

~elik i materijali od 2- 5 mm debelosiden ~elik/ plemenit ~elik i materijali od 4- 6 mm odlivka i SML do 5,3 mm

br. na art. 0604 135 590

pak./par~.

0604 135 572 0604 135 561

1

0604 135 560

Predupreduvawe: Rabotniot vek na plo~ata za se~ewe zavisi od povr{inata na presekot na zarezot.

Tehni~ki podatoci napon klasa na za{tita sila na potro{uva~ka plo~a za se~ewe ø plo~a za se~ewe – prifat broj na vrtewa na prazniot od periferna brzina vo prazniot od nakosen zasek osnova te`ina sa. nivo na ja~ina na bu~avata vibracii dlanki – race

230 V/50 Hz /I 2 200 W 355 mm 25,4 mm 1 300 min-1 1 450 m/min 0°, 15°, 30°, 45° 470 h 290 mm 24,4 kg 113 dB 1,19 m/s2

Pribor koj se ispora~uva ime komplet na jagleni ~etki~ki za{titni o~ila {titnik od bu~ava zatki za u{i rabotna keceqa pleteni rakavici 1 par

br. na art. 0708 195 015 0899 1… 0899 300 230 0899 300 10. 0984 31. 0899 400 0..

Maksimalni dimenzii na rabotniot predmet mah. Ø U mm mah. a h b mm

90° ~elik i drugi materijali

d a b

a b

b

45° plemenit ~elik

~elik i drugi materijali

plemeniti ~elik

Del za stegawe

● Za idealno zacvrstuvawe na U i S

140

125

102

90

120h120 105h155

108h108 95h140

85h85 75h100

76h76 67h90

Rabotna masa

● Za raboti na ergonomski ispravna rabotna visina. br. na art. 0702 195 001

M 13 0360

13 28

profili bez upotreba na potro{noto formirano par~e. br. na art. 0702 195 002


Elektri~no rende EH 4 br. na art. 0702 816 1 Rende so visoka sila so isklu~itelno golemi kanali i vreœa za sobirawe na pilevina ovozmo`uva ~ista rabota.

Motor so golema sila od 1050 W. Prednost: Ednostavno renawe bez tro{ewe na golema sila i kaj tvrdoto drvo.

Golem osovinski pre~nik na no`ot. Prednost: Perfektni rezultati na obrabotka na gornata povr{ina so upotreba na golem raspon na brzina.

Vreœa za pilevina so golem volumen so opti~ka kontrola na popolnetost. Prednost: Ednostavno odr`uvawe na ~istotija na rabotniot prostor. Podesuva~ko isfrluvawe na pilevinata levo ili desno. Prednost: Najgolema mo`na prilagodlivost vo tekot na rabotata.

Obem na isporaka

Tehni~ki podatoci

ime elektri~no rende EH 4

br. na art. 0702 816 H

vreœa za pilevina

0708 816 025

dr`a~ na vreœata za pilevina (plastika)

0708 816 026

me‡uadapter

0708 816 027

broj na vrtewa na prazniot od

plasti~en kufer

0955 702 815

dol`ina na stapkata {irina na rendeto dlabina na `lebot (mah.)

Pribor ime HM-rotira~ki no` priklu~ok za ISS v{mukuva~

pak./par~.

1

napon klasa na za{tita sila na potro{uva~ka izlezna korisna sila

dlabina na rendaweto (mah.)

za EH 4 modeli br. na art. 0713 64 23 0702 400 027

prethodni modeli EH 80/850 br. na art. 0713 64 21 –

13 29

dol`ina na kabelot te`ina dimenzii D h [ h V

230 V / II 1.050 W 620 W 13.500 v/min 320 mm 82 mm 25 mm 4 mm 4m 4 kg 320 h 180 h 180 mm


Elektri~na glodalka za yidni `lebovi ([licerica) MSF 130 br. na art. 0702 413 0 Gi vre`uva `lebovite vo sid za polo`uvawe kabli i cevki so silen motor - 1400 W

Obem na isporaka ime glodalka za sidni `lebovi MSF 130 2 Zebra dijamantski plo~i za se~ewe sivi spleskano dleto agolna odvrtka OK 4 klu~ OK 17

br. na art. – 0666 115 130 0714 63 01 0715 31 39 0713 301 14

pak./par~.

1

Tehni~ki podatoci sila na potro{uva~ka izlezna korisna sila napon disk – ø mah. broj na vrtewa dlabo~ina na zasekot prifat na alatot te`ina

1400 W 840 W 230 V 130 mm 10.000 v/min 0 – 29 mm M 14 3.7 kg

● So pomo{ na dve paralelni dijamantski plo~i za se~ewe se vre`uvaat kanali na rastojanie od 10, 16, ili 21 mm i dlabo~ina od 29 mm. ● So pomo{ na spleskano dleto ednostavno se odstranuva sredniot del. ● 1400 W – ten motor so Tacho generator (poka`uva~ na podatoci za brzinata na vrtewe) i soodvetnata regulaciska elektronika, go zadr`uva konstantniot broj na vrtewa i pri zgolemuvawe na optovaruvaweto. ● So za{tita od preoptovaruvawe i mek start. ● Efektno v{mukuvawe na pra{ina so pomo{ na cevkata za v{mukuvawe ø 27 mm, osobeno vo sprega so master industriskiot v{mukuva~ ISS 35 – S. ● Kaj raboti na skeli i skali, potiskuva~kiot zarez od strana MSF 130 e od posebna prednost. ● Kvalitet: made in Germany.

Pribor ime jagleni ~etki~ki, edna: za 1200 – Watt - tip za 1400 – Watt - tip ra~ka stega~ka prirabnica stega~ka navrtka

br. na art. 0708 413 032 0708 413 062 0708 413 042 0708 413 059 0708 413 060

Zebra® dijamantski plo~i za se~ewe

Spleskan se~a~ bez {titnik na rakata br. na art. 0714 63 01 pak./par~.: 1 Siva za beton, tvrd pe{~ar, i prepe~ena tula. br. na art. 0666 705 130 pak./par~.: 1

Crvena za mek pe{~ar, sid od tula, {upliva cigla i malter. br. na art. 0666 715 130 pak./par~.: 1

M 13 0380

13 30

Spleskan se~a~ so {titnik na rakata br. na art. 0714 63 35 pak./par~.: 1


Elektri~na agolna brusalka EWS 115 i 125 mm Silni, kompaktni agolni brusalki, idealni za brusewe i se~ewe na pomali par~iwa materijal.

Specifi~ni prednosti:

EWS 125-S Fixtec

br. na art. 0702 471 0 Idealno za lesni se~ewa, brusewa i ~etkawa.

br. na art. 0702 472 2* Silna agolna brusalka so konstantna elektronska kontrola na brojot na vrtewa. FIXTEC navrtka za brza i lesna monta`a na alatot. Mek start: Elektronski kontroliran napon na startuvawe ovozmo`uva namaluvawe na naglo optovaruvawe na elektro motorot i lesno i ramnomerno postignuvawe na rabotnata brzina. Za{tita na elektro-motorot od preoptovaruvawe.

EWS 125-ES Fixtec br. na art. 0702 473 2 Gi poseduva site prednosti na agolnata brusalka EWS 125 FIXTEC. Mo`nost za elektronska regulacija na brojot na vrtewa spored barawata na rabotnite uslovi.

EWS 115

Dopolnitelna ra~ka so amortizer na vibracii Prednost: Eventualno sozdadenite vibracii pri obrabotka na materijalot se namaleni duri do 70%, {to go {titi zglobot na rakata i ovozmo`uva dolgotrajna rabota bez zamor. Za{titen motor Prednost: V{mukanata pra{ina pri bruseweto niz otvorite za ladewe ne go o{tetuva rotorot i statorot na ma{inata. Rotacionen {titnik Prednost: Rotacionen {titnik na novata generacija ovozmo`uva precizno zaklu~uvawe vo rabotnata polo`ba i dopolnitelna bezbednost za korisnikot.

Tehni~ki podaci Opis Napon Klasa na za{tita Vlezna sila Izlezna sila Broj na vrtewa Mah. prifat na alatot Navoj na osovinata Dol`ina na napojniot kabel Masa

Dijamantski plo~i za se~ewe Plo~i za se~ewe i brusewe Lamelarni brusni diskovi Vulkan fiber {ajbni

EWS 115

EWS 125-S 230 V / 50 Hz / II

800 W 500 W

EWS 125-ES

1.100 W 660 W 2.800 - 11.000 v/min 125 mm

11.000 v/min 115 mm

Blagodarejœi ì na elektronikata ma{inata vedna{ se isklu~uva pri zaglavuvaweto na alatot (npr. pri re`eweto na tenkite limovi koga limot œe ja “fati” plo~ata za re`ewe). Ova ja spre~uva mo`nosta od elektri~en probiv vo ma{inata.

M 14 4m 1,9 kg

2,0 kg

br. na art. 0666 ... / 0668 ... br. na art. 0664 0 ... / 0669 0 ... br. na art. 0578 ... / 0579 ... br. na art. 0580 125 ... / 0580 512 5 ..

M 13 0400 13 31

Ma{inata poseduva za{tita od termi~ko preoptovaruvawe.


Pribor za elekri~ni agolni brusalki 1. br. na art. 0955 702 492

Prazen kufer za agolna brusalka 1

● Za agolna brusalka do mah. pre~nik na

plo~ata od 125 mm.

● Ma{inata mo`e da se smesti so plo~a i dr{ka. ● Dr`a~ za upatstvo za rabota i klu~evi za stegawe.

2

2. br. na art. 0955 702 496 ● Za agolna brusalka so pre~nik na plo~ata od

180 mm i 230 mm.

● Ma{inata mo`e da se smesti so plo~a i dr{ka. ● Dr`a~ za upatstvo za rabota i klu~evi za stegawe i

plo~i za brusewe.

Vsisuva~ki kapak za EWS 230(-S) br. na art. 0702 489 902 ●

Mah. dlabo~ina na se~ewa 42 mm za ø 180 mm, 68 mm za ø 230 mm. ● Kruta izvedba od ~eli~en lim. ● Lakirano. ● Za site raboti na vre`uvawe i se~ewa vo kamen, sid i beton. ● Brzo podesuvawe na dlabo~ina so pomo{ na peperutka - zavrtkata. ● Prepora~uvame master industriski v{mukuva~ i univerzalen priklu~ok br. na art. 0702 400 247.

Klu~ za dostegawe na stega~kata navrtka prav, za agolna brusalka 180 i 230 mm br. na art. 0702 489 904 ● Za zategawe na stega~kata navrtka kaj pravite plo~i za se~ewe i

grubi raboti.

svitkan, za agolna brusalka 180 i 230 mm br. na art. 0702 489 905 ● Za zategawe na stega~kata navrtka kaj svitkanite plo~i , npr. lamelar-

nite brusni diskovi.

[titnik za raka br. na art. 0702 489 906 ● Gi {titi racete na korisnikot pri raboteweto so ~etki od site vidovi,

npr. grn~esti i trkalezni.

● Mo`e da se namontira levo, desno ili gore so rakofatot.

Dijamantska plo~a za se~ewe

br. na art. 0666 1… / 0668 1…

Plo~i za se~ewe i gruba obrabotka br. na art. 0669 0… / 0670 0…

13 32

Lamlarni brusni diskovi

br. na art. 0578 … / 0579 …

Plo~i od vulkanizirani vlakna

br. na art. 0580 180 …

Gumen nosa~ za brusen disk

br. na art. 0586 580 180

Grn~esti i cirkularni ~etki

br. na art. 0714 69…


Brzostega~ka navrtka za mali agolni brusalki “Fixtec” Promena na plo~ite za brusewe i se~ewe bez upotreba na klu~. Se odvrtuva i se navrtuva ra~no. Nema gubewe vreme pri baraweto alat!

br. na art. 0702 480 900 

 min. 3 mm Ø 49 mm / visina 9 mm

1

Za agolni brusalki so pre~nik do maks. Ø150 mm. So standarden navoj M14. Podignete go preklopnikot i nataknete ja maticata na osovina vo nasoka na skazalkata na ~asovnikot. Za odvrtuvawe povtorete ja postapkata i maticata otp{tete ja obratno od nasokata na skazalkata na ~asovnikot. Preklopnikot vratete go nazad vo spu{tena polo`ba. Dokolku e potrebno, podignete go lostot i odvrtete ja maticata so pomo{ na standarden klu~ za simnuvawe na matici br. na art. 0702 440 01. Dupkite za klu~ se nao‡aat pod lostot.

Vnimanie! Po monta`ata na plo~ata za brusewe ili re`ewe, slobodnata viso~ina na navojot na osovinata mora da bide min. 3 mm.

2

Visina na brzostega~kata matica ”FIXTEC” 1. e nezna~itelno pogolema od standardnata matica za zategawe 2. Poradi toa mo`e da se upotrebi za site raboti.

Brzostega~ka navrtka “Jakobs” Zamena na plo~ata za brusewe bez alat. Se zavrtuva i se otpu{ta ra~no. Nikoga{ poveœe nema da barate klu~! br. na art. 0702 489 900 

min. 10 mm Ø 47 mm / visina 12.5 mm

Za agolna brusalka od ø 180 mm – 230 mm so voobi~aen navoj na vretenoto M14. Blagodarejœi ì na patentiranata izvedba na stega~kiot sistem, re~isi e isklu~eno spojuvawe (zaribuvawe) i pri te{kite raboti.

Vnimanie! Po monta`ata na stega~kite prirabnici i grubite plo~i ili plo~ite za se~ewe, slobodniot del na vretenoto na brusalkata mora da iznesuva najmalku 10 mm.

M 13 0440 13 33


Elektri~na ma[ina za polirawe PM 200-E br. na art. 702 451 0 Silna elektri~na polir ma{ina so mala kompaktna forma so elektronsko regulirawe na brojot na vrtewa.

Se ispora~uva bez potpornata plo~a i diskot za polirawe.

Se ispora~uva so oznaka el. ma{ina za polirawe PM 200-E dopolnitelna ra~ka

br. na art. 0702 451 H 0708 492 050

pak./par~. 1

Tehni~ki podatoci vlezna sila izlezna sila broj na vrtewa bez optovaruvawe napon mah. pre~nik na alatot navoen prifat te`ina okolu dol`ina na kabelot stepen na za{tita

1.200 W 750 W 900 – 2700 min–1 230 V 150 – 200 mm M 14 2,3 kg 4m / II

● Motor so mo{ne kvalitetni sastavni delovi so ekstremno visok u~inok i dolg `ivoten vek. ● Elektronski potenciometar za kontinualna regulacija na brojot na vrtewa spored vidot na materijalot i vidot na obrabotka. ● Golem prekinuva~ so funkcija na postojan od, ovozmo`uva rabota so ma{inata i vo za{titnite rakavici. ● Vretenesto aretirawe za brza promena na alatot bez upotreba na klu~ot. ● Ergonomska forma i dobro izbalansirana te`ina za rabota koja ne zamoruva. ● Dopolnitelnata ra~ka mo`e da bide pricvrstena od leva ili od desna strana. ● Mek start: Elektronski regulator na postepenoto startovawe na elektro motorot spre~uva naglo optovaruvawe na motorot pri startuvaweto na ma{inata. Mek start go namaluva po~etnoto optovaruvawe. ● Za{tita od nesakan start po prekinot na strujata. ● Grafitnite ~etki~ki go prekinuvaat dovodot na elektri~nata struja na rotor od elektro motorot pred potpolnoto tro{ewe na ~etki~kite vo cel spre~uvawe na o{tetuvaweto na rotorot. ● Izdadenostite na gornata strana od kuœi{teto ovozmo`uvaat sigurno odlo`uvawe na ma{inata bez valkaweto na rabotniot alat i sklopkata. ● Za{titniot kapak mo`e da se simne pri rabota na nepristapnite mesta. ● 4 metri kabel za napojuvawe. ● Kvalitet made in Germany.

Podatoci za brojot na vrtewa brzina

okolu min–1

1 2 3 4 5 6

900 1.500 2.000 2.200 2.500 2.700

Obrabotka na metalot so brusewe

Obrabotka na metal so polirawe

Lesni raboti na brusewe so pomo{ na brusnoto vlakno i dr{ka (pribor).

Raboti na predpolirawe/polirawe i polirawe do visok sjaj.

13 34


Pribor za polirawe so ma{ina za polirawe PM 200-E / metalna povr{ina

Lesni raboti na brusewe

Plo~a za brusewe od filc Upotreba: Lesni raboti na brusewe, ~istewe, satinirawe. Materijali za obrabotka: ^elik, ~elik {to ne 'r‡osuva, oboeni metali, visokolegiran ~elik, plastika, drvo, keramika i staklo.Lamelast otvoren poveœesloen brusen filc.

Prednost: ● Odli~na prisposoblivost kon postoe~kite

konturi.

● Brusewe na povr{inite i profilite re~isi

bez nikakvi naslagi.

● Visoka fleksibilnost ovozmo`uva obrabotka

na golemi povr{ini. 1

3

st.st.

ozna ozka naka

br.br. nana art. art. ØØ 150 mmmm 150

br. br.nanaart. art. ØØ200 200mm mm

11

plo~a fil brusza nabrusewe plo~a ododfil cac granulacija 100, 2 slo jnajna granulacija 100, 2 slo plo~a fil brusza nabrusewe plo~a ododfil cac granulacija 180, 4 slojna granulacija 180, 4 slojna plo~a fil brusza nabrusewe plo~a ododfil cac granulacija 280, 4 slojna granulacija 280, 4 slojna

0673 673011 011510 5101)1)*

0673 012010 010 673 012

0673 673011 011518 518*

0673 012018 018 673 012

673011 011528 528* 0673

673 012 0673 012028 028

22 33 1)

2

pak./ par~.

2

prohrom

~elik

oboeni metali

+

+

+

+

+

+

+

+

+

pak./par~.:3

Predpolirawe

Sisal / plo~a od platno Upotreba: Pretpolirawe na ~elik i prohrom so pasta za polirawe. Materijali za obrabotka: ^elik, prohrom i tvrdi leguri na lesnite metali (potrebna e prethodna proba).Nitkite na osnovata i jatokot stojat pod agol od ssa 45° na tangentata (linija na rabot).

Prednost: ● Zna~itelno pomalku sitni otpadni ~esti~ki. ● Podolg vek na tra-

ewe otkolku kaj platnenite plo~i od otpadocite. 4

5

st.

oznaka

4

sisal/plo~a od platno, 4-slojna plo~a za polirawe, tvrda, 10 slojna pasta za polirawe, bela,

5 7

160 h 70 h 70 mm 8

pasta za polirawe, kafeava,

160 h 70 h 70 mm

7

8

br. na art. Ø 150 mm

br. na art. Ø 200 mm

0673 02 150

0673 02 200

pak./ par~.

prohrom

~elik

oboeni metali

+

+

+

+

+

+

3 0673 03 150

0673 03 200

0673 05 1 1 0673 05 2

13 35

Granulacija 100 (grubo): ➔ Alumium oksid za rapavost na povr{inata Hp od 3,3 – 3,9 μm. Granulacija 180 (fino):

➔ Aluminium oksid, za rapavost na povr{inata Hp od 2,9 – 3,6 μm. Granulacija 280 (Mo{ne fino): ➔ Silicium karbid, za rapavost na povr{inata Hp od 1,1 – do 1,8 μm. Ostanati faktori koi vlijaat vrz mo`nata rapavost na povr{inata se pre~nik, sila na pritisok, vid na materijal, brzina na se~ewe itn.


PolirawePlo~a za polirawe, tvrda Upotreba Pretpolirawe na oboenite metali, osobeno mekite leguri laesnite metali, polirawe na ~elik i prohrom so soodvetna pasta za polirawe, odn. pasta za visok sjaj.

Plo~ite za polirawe se od specijalen, visok sjaj za politura razvien, nov, fleksibilen filc od spleteni, mehani~ki spoeni vlakna.

Prednosti: Do 3 pati pogolema sila na simnuvawe na mate-

rijalot za pokratko vreme na obrabotka.

Materijali za obrabotka:

 Pomalata te`ina go olesnuva rakuvaweto.

^elik, prohrom i oboeni metali.

Potrebno e pomalku sila za pritiskawe {to ovozmo`uva polesna rabota. Za{teda na tro{oci poradi zna~itelno pomalata potro{uva~ka na pastata vo odnos na dosega{nite plo~i od platno. Rabota bez tragi poradi postojano promenlivata povr{inska struktura odnosno lamela.

Plo~a za polirawe, meka Upotreba Polirawe do visok sjaj, odn. dobivawe na sjajnost od skoro site materijali koi mo`at da se poliraat so pastata za za visok sjaj.

Materijali za obrabotka: 5

7

st.

oznaka

5

disk za polirawe, tvrd, 10 sloevi pasta za polirawe, bela,

7

^elik, prohrom, oboeni metali kako i plasti~ni i plastificirani par~iwa.

9

Ø 150 mm

br. na art.

br. na art. Ø 200 mm

0673 03 150

0673 03 200

3

0673 05 1

160 h 70 h 70 mm 9

pak./ par~.

prohrom

~elik

oboeni metali

+

+

+

+

+

+

1

pasta za visok sjaj, sina,

0673 05 3

160 h 70 h 70 mm

Sjaj

Ostanat pribor 10 11

st.

oznaka

br. na art.

10 11 12

za{tita za race ra~ka trn za stegawe M14, podra~je na stegaweto 15 - 50 mm

0702 489 906 0702 451 015

13

13

12

14 14

15

15

6

0702 451 010 1 0702 489 904 0713 304 189 0585 210

9

st.

oznaka

br. na art. Ø 150 mm

br. na art. Ø 200 mm

pak./ par~.

prohrom

~elik

oboeni metali

6

disk za polirawe, mek 10 sloevi pasta za sjaj, sina

0673 04 150

0673 04 200

4

+

+

+

1

+

+

+

9

klu~ za ~elen provrt za monta`a na priborot vilu{kast klu~ za monta`a na pribor (otv. na klu~ot 19) za{tita za kabel so dol`ina 1,5 m

pak. par~.

160 h 70 h 70 mm

0673 05 3

Op{ti upatstva za rabota 

Kolku predbruseweto e podobro, tolku poliraweto e poednostavno i pokratko. Metalite bi trebalo da bidat predbruseni so brusno platno od zrno 280 ili zrno 320. Sekoj sleden raboten ~ekor bi trebalo da bide napre~en ili iskosen vo odnos na prethodniot. Va`no: Ako poedine~nite rabotni ~ekori ne se izvedat vnimatelno, gre{kite na povr{inata pri davaweto sjaj œe bidat poizrazeni.Za sekoja pasta bi trebalo da se koristi poseben komplet od diskovi za polirawe. Toa go spre~uva me{aweto na razli~itite pasti i negativno vlijanie na krajniot rezultat. Upotrebenite plo~i za polirawe ~istete gi lesno so `i~ena ~etka. Ostatocite od pastata na povr{inata odstranete gi so sredstvo za ~istewe na prohrom br. na art. 0893 121 2. Preporakite za upotreba se od op{t karakter, vo sklad so sosotojbata na po~etnata povr{ina, t.e. spored kvalitetot na finalnata povr{ina.

M 13 0480

13 36Prepora~ana rabotna brzina: ssa 25 m/sek. (ì odgovara na brzinata 4-6 kaj PM 200-E). Ispravna postapka i broj na vrtewa se odreduvaat individualno, od slu~aj do slu~aj. Izvr{ete prethodna proba!

Pastata nanesuvajte ja pri vklu~ena ma{ina i brzina 1!


Elektri~en alat za polirawe PM 250-E

br. na art. 0702 452 0

Mo{ne silna ma{ina za polirawe so nova regulacija na brojot na vrtewa i visokomomenten prenos.

Isporaka bez nose~kiot disk i padovite za polirawe

Obem na isporaka pak./par~. ▼

br. na art. 0702 452 H 0708 452 001 0708 492 050

1

ime el. alat za polirawe PM 250 – E kapak na ra~kata dopolnitelna ra~ka

Tehni~ki podatoci 230 V / 50 Hz /II 1.200 W 750 W 200 – 1 500 min-1 125 – 250 mm M14 2,4 kg 4m

napon klasa na za{tita sila na potro{uva~ka izlezna korisna sila broj vrtewa na prazniot od pre~nik na alatnite vmetoci navoj na vratiloto te`ina dol`ina na kabelot

Upravuvawe so brojot na vrtewa so pomo{ na prekinuva~ot na dopir. Prednost: Brojot na vrtewa mo`e da se podesi bez prekin na poliraweto. Ma{inata sekoga{ startuva so najnizok broj na vrtewa. Prednost: Brojot na vrtewa mo`e da se podesi poleka i individualno, bez prskawe na sredstvoto za polirawe. Dvojna redukcija na prenosnikot. Prednost: Ovozmo`uva mo{ne nizok broj na vrtewa za sigurno i naso~eno polirawe. Mek start i za{tita od restartuvawe (po prekinot na struja). Prednost: Zgolemena sigurnost za korisnikot.

Pribor

LED – indikator na brojot na vrtewa 200 min-1 Pad za polirawe i nose~ki disk br. na art. 0585/0586 ...

Sredstvo za polirawe br. na art. 0893 154

13 37

350/ 500 min-1

650/ 900 min-1

1 000/ 1 200 min-1

1,500 min-1


Pad za polirawe so ~i~ka so sun‡er za ~istewe i polirawe na lakot Otvorena, penesta struktura Prednosti: ● Slabo razvivawe na toplina pri rabotata, so {to e obezbedena ladna obrabotka. Patentirana blago zaoblena povr{ina Prednosti: ● Go spre~uva prskaweto na politurata i ja olesnuva rabotata na vertikalnite povr{ini. Nova formula za penesta struktura Prednosti: ● Pocvrsta od dosega{nite sli~ni padovi za polirawe. ● Prodol`en vek na traewe. Bel pomek i pogust penest materijal. boja bela bela `olta `olta

pad Ø mm 160 200 160 200

nosa~ na padot Ø mm 125 150 125 150

br. na art. 0585 24 0585 24 0585 25 0585 25

Pak./ par~.

160 200 160 200

Upotreba: Za polirawe i prema~kuvawe so vosok. @olt potvrd i pogust penest materijal.

1

Upotreba: Za fino brusewe i ~istewe.

Super pad za polirawe so ~i~ka

so specijalen sun‡er za ~istewe i polirawe na avtolakovite

 Nova struktura, otporna na abewe, so resi~ki Prednosti: ● 9 pati pogolema dopirna povr{ina vo odnos na klasi~ni sun‡eri za polirawe. ● Pobrzi rezultati na rabota. ● Podolg raboten vek. ● Poretko ~istewe na padite.

boja `olta

pad Ø mm 200

nosa~ na padot Ø mm 150

br. na art.

pak./ par~. 1

0585 30 200

Nosa~i na padovite Ime Mal nosa~ Golem nosa~

Ø mm 125 150

br. na art. 0586 01 125 0586 01 150

pak./par~. 1

13 38


Ma[ina za satinirawe SM 100 br. na art. 0702 460 Se koristi za stinirawe, polirawe, glancawe, matirawe, strukturirawe, oboruvawe na rabovi i lupewe na povr{ini. ● ●

● ●

Sodr`ina Opis

br. na art.

Ma{ina za satinirawe SM 100

-

Vaqak za matirawe 100 h 100 mm

0672 918 150

pak./par~.

● ●

1

Ma{inata za satinirawe SM 100 se koristi za obrabotka na ramnite povr{ini i cevki. Zgodna e za obrabotka na povr{ini kaj drvoto, metalot, ~elikot {to ne 'r‡osuva, i plastikata. Elektronska regulacija na brojot na vrtewa spored potrebite na obrabotka na soodvetnata povr{ina. Ma{inata ima ne`en od i za{tita od preoptovaruvawe. Podesuva~kite vaqci po visina ovozmo`uvaat ravmomerna obrabotka bez pormena na pritisok na povr{inata koja se obrabotuva. So priklu~ok za crevo za industriski v{mukuva~ Fi=27 mm. Mah. pre~nik na vaqakot za brusewe za obrabotka na povr{inite iznesuva 100 mm. Kvalitet proizvedeno vo Germanija.

Dopolnitelen pribor

Tehni~ki karakteristiki

Distancer ● Potreben e kaj koristeweto na vaqakot za brusewe so {irina 50 mm. br. na art. 0702 460 001

Vlezna sila

1200 W

Izlezna sila

700 W

Napon

230 V/50 Hz

Prifat

osovinka Ø 19 mm so klin 6 mm

Mah dimenzii na vaqakot za brusewe

100 x 100 mm

Broj na vrtewa

1200 - 3700 v/min

Te`ina

3,6 kg

Pogonski vaqak ● Na ma{inata mo`e da se montira plasti~en pogonski vaqak i zaedno so lentata za brusewe da se koristi za obrabotka na cevki i gelender. br. na art. 0702 460 003 Metalen kufer br. na art. 0955 702 460

Mesta na upotreba ●

Ma{inata za satinirawe se koristi za obrabotka na ramnite povr{ini i cevki. ● ^istewe i maznewe na gelenderot. ● Simnuvawe na 'r‡ata, brusewe, maznewe i polirawe.

13 39


Elektro - multi re`a~ EMS 2.0

br. na art. 0702 698 1* Univerzalna ma{ina lesna za upotreba so oscilira~ki pogon. Brza rabota i to~nost pri se~eweto, bruseweto i pileweto.

Obem na isporaka pak./par~. ▼

br. na art. 0702 698 H 0955 030 8 0696 511 0955 702 1

1

ime multi re`a~ EMS 2.0 kalapna podloga za smestuvawe kamen za ostrewe za dopolnitelno brusewe na no`ot ORSY 200 prazen kufer

Tehni~ki podatoci napon klasa na za{tita sila na potro{uva~ka korisna izlezna sila nominalen broj na oscilacii od na oscilacijata te`ina prifat na alatot dol`ina na kabelot

230 V/50 Hz / II 400 w 220 w 11 000-18 500 min-1 4,0 mm 1,25 kg 12-stran 5m

Poveœenamenska Prednost: Ma{ina za najrazli~ni upotrebi, napr. presekuvawe, pilewe, brusewe, itn. Re{enie za mnogubrojni problemi Mnogubrojnite raboti koi se izveduvaat ra~no i koi odzemaat polno vreme, mo`at da se zabrzaat i olesnat so upotreba na multi re`a~ot, duri i vo slu~aj na izveduvawa na te{ko dostupnite mesta. Zgoden za rakuvawe, lesen i ergonomski. Prednost: Pomal zamor pri dolgotrajnata rabota. Potenciometar za elektronska regulacija. Prednost: Optimalno prilagoduvawe na brojot na oscilacii kaj razli~nite upotrebi ovozmo`uva rabota so pomalku vibracii i pogolema efikasnost.

Prepora~an pribor Komplet za rabota so staklo br. na art. 0696 608

pak./par~.1

Komplet za rabota so drvo br. na art. 0696 609

pak./par~.1

Komplet za rabota so plo~i~ki br. na art. 0696 610

Komplet za univerzalni staklarski raboti i za prozorskite konstrukcii

So pomo{ na ovoj komplet mo`at da se izvedat golem broj zanaet~iski raboti na obrabotka na drvoto.

Specijalno podesen za kerami~ar.

Sodr`ina:

Sodr`ina:

Sodr`ina:

ime E – Cut list na pila univerzalen (Bi – metal) E – Cut list na pila univerzalen (Bi – metal) E – Cut list na pila, dolg (ednostrano nazaben) grani~nik na dlabo~ina za E – Cut (za EMS 2.0) adapter za prifat vo forma na svezda (za EMS 2.0) triagolna - ~i~ka ~inija (potreben e adapter ) hartija za brusewe P80, P120, P180 no` za se~ewe (vo vid na pe~urka) segmenten – list na pila svitkan list na pila ø 100 mm

br. na art. 0696 503 1 0696 503 2 0696 500 6 0696 500 12 0696 500 10 0586 703 860 0572 75. … 0696 512 8 0696 516 6 0696 511 00

ime E-Cut list na pila ednostrano nazaben E-Cut list na pila ednostrano nazaben E-Cut list na pila univerzalen (Bi – metal) E-Cut list na pila univerzalen (Bi – metal) E-Cut list na pila dolg, (ednostrano nazaben) E-Cut list na pila dolg, (ednostrano nazaben) E-Cut list na pila (dvojno nazaben) E-Cut list na pila (dvojno nazaben) E-Cut list na pila (dvojno nazaben) E-Cut list na pila (dvojno nazaben) grani~nik za dlabo~ina za E-Cut (za EMS 2.0) adapter za prifat vo vid na svezda (za EMS 2.0) triagolna - ~i~ka ~inija (potreben e adapter) brusna hartija P80, P120, P180

M 13 0510

13 40

br. na art. 0696 500 13 0696 500 14 0696 503 1 0696 503 2 0696 500 5 0696 500 6 0696 500 7 0696 500 9 0696 501 0 0696 501 1 0696 500 12 0696 500 10 0586 703 860 0572 75. …

ime E-Cut list na pila univerzalen (Bi – metal) E-Cut list na pila univerzalen (Bi – metal) no` za se~ewe (vo vid na pe~urka) segmenten - list na pila, (oblo`en so dijamanti) lopatka (gletarica) ra{pa od tvrd metal so triaoglna forma adapter za prifat vo forma na svezda (za EMS 2.0)

pak./par~.1

br. na art. 0696 503 1 0696 503 2 0696 512 8 0696 516 2 0696 520 6 0696 500 1 0696 500 10

Predupreduvawe: Za adaptacija na plo~ata za brusewe, ra{pata i gletaricata na prethodniot model EMS 400, mora isto taka da se nara~a i adapter br. na art. 0696 500 3 !


Pribor za EMS 2.0

upotreba za zasekuvawe vo drvo za zasekuvawe vo drvo brzo i fino se~ewe na drvoto brzo i fino se~ewe na drvoto brzo i fino se~ewe na drvoto brzo i fino se~ewe na drvoto grubo se~ewe na drvoto grubo se~ewe na drvoto za podesuvawe na dlabo~inata na zasekot

br. na art. 0696 500 5 0696 500 6 0696 500 7 0696 500 9 0696 501 0 0696 501 1 0696 500 13 0696 500 14 0696 500 12

pak./par~.

upotreba se~e drvo, gipskarton,plastika,bakar, aluminium i ~eli~en lim (mah 2 mm) se~e drvo, gipskarton,plastika,bakar, aluminium i ~eli~en lim (mah 2 mm)

br. na art. 0696 503 1

pak./par~.

ime triagolna - ~i~ka ~inija (potreben e adapter) suva hartija za brusewe so ~i~ka lenta 80 mm h 80 mm

upotreba brusi drvo brusi drvo

br. na art. 0586 703 860 0572 75. …

poz. br. 7 8 9

ime ra{pa od tvrd metal triagolna forma (potreben e adapter) ra{pa od tvrd metal triagolna forma (potreben e adapter) adapter za prifat vo forma na svezda (EMS 2.0 i EMS 1.6)

upotreba odstranuva napr. ostatoci od gips odstranuva napr. ostatoci od gips za zacvrstuvawe na ra{pata i plo~ata za brusewe

br. na art. 0696 500 1 0696 500 2 0696 500 10

poz. br. 10

ime dijamantski list na pila – ø 80mm

br. na art. 0696 510 40

pak./par~.

11

dijamantski segmenten list na pila

0696 516 2

1

12

Rhombo blok za ~istewe

upotreba razdeluvawe na golemi povr{ini na silikonskite ili cementnite fugi razdeluvawe na silikonskite ili cementnite fugi vo blizina na rabovite, isto taka podesena za radiusi za ~istewe na dijamantskite listovi

poz. br. 1 1 2 2 2 2 3 3 4

ime

poz. br. 5

ime E – Cut list na pila univerzalen (Bi – metal) L=60, W=28 mm

5

E – Cut list na pila univerzalen L=60, W=44 mm

poz. br. 6 –

E – Cut list na pila, dolg ednostrano nazaben L=78 mm W=32 mm E – Cut list na pila dolg ednostrano nazaben L=78 mm W=42 mm E – Cut list na pila dvojno nazaben L=50 mm W=35 mm E – Cut list na pila dvojno nazaben L=50 mm W=45 mm E – Cut list na pila dvojno nazaben L=50 mm W=55 mm E – Cut list na pila dvojno nazaben L=50 mm W=65 mm E – Cut list na pila ednostrano nazaben L=50 mm W=35 mm E – Cut list na pila ednostrano nazaben L=50 mm W=65 mm

grani~nik na dlabo~ina za E - Cut

M 13 0515 13 41

0696 503 2

0696 007

1/5/25

1/5/25

pak./par~. 1

pak./par~. 1


poz. br. 13 14 15

ime segmenten – list na pila segmenten – no` za se~ewe no` za se~ewe (vo vid na pe~urka)

upotreba odstranuva kit za prozorci napr. kaj vadeweto staklo odstranuva silikon napr. kaj vadweto staklo za odstranuvawe na silikonskite fugi

br. na art. 0696 516 6 0696 513 2 0696 512 8

pak./par~.

poz. br.

br. na art.

pak./par~.

0696 511 00

1

0696 631 0696 681 0696 630 0696 680

2

2 5

16

ime svitkan list na pila ø 100 mm

17 17 17 17

list na pila za karoserii 12 – strani~en - prifat ø 63 mm list na pila za karoserii 12 – strani~en - prifat ø 80 mm list na pila za karoserii prifat vo forma na svezda ø 63 mm list na pila za karoserii prifat vo forma na svezda ø 80 mm

upotreba za univerzalni raboti na se~ewe, napr. za odvrtuvawe na zavrtkite, tenkite limovi itn. za se~ewe na delovi od lim za se~ewe na delovi od lim za se~ewe na delovi od lim za se~ewe na delovi od lim

poz. br. 18

ime lopatka (gletarica)

upotreba za odstranuvawe na ostatoci od lepak od site vidovi

br. na art. 0696 520 6

pak./par~ 2

poz. br. 19 20 21 22

ime dijamantski list za ~istewe no` za se~ewe (prav) no` za se~ewe (prav dolg) dofatna ra~ka

upotreba ~istewe vo zonata na rabovite razdeluvawe na materijalot na fugata razdeluvawe na materijalot na fugata za podobro rakuvawe so EMS 2.0

br. na art. 0696 516 1 0696 511 7 0696 511 6 0696 500 11

pak./par~. 1

13 42

5 1


6 2

1

3

11

10

12

17

16

13

18

7

8

9

5

4

19

14

Idealna forma za raboti na zasekuvawe, zapcite na pilata se kruti i nezna~itelno abe~ki.

15

20 21 22

poz. br.

ime

br. na art.

1 1 2 2 2 2 3 3 4 – 5 5 6 7 8 – 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 17 17 18 19 20 21 22

E – Cut list na pila dolg ednostrano nazaben

L=78 mm W=32 mm E – Cut list na pila dolg ednostrano nazaben L=78 mm W=42 mm E – Cut list na pila dvojno nazaben L=50 mm W=35 mm E – Cut list na pila dvojno nazaben L=50 mm W=45 mm E – Cut list na pila dvojno nazaben L=50 mm W=55 mm E – Cut list na pila dvojno nazaben L=50 mm W=65 mm E – Cut list na pila ednostrano nazaben L=50 mm W=35 mm E – Cut list na pila ednostrano nazaben L=50 mm W=65 mm grani~nik na dlabo~ina za E – Cut za EMS 2.0 i EMS 1.6 grani~nik na dlabo~ina star za EMS 400 E – Cut list na pila univerzalen (Bi – metal) L=60 mm W=28 mm E – Cut list na pila univerzalen (Bi – metal) L=60 mm W=44 mm triagolna - ~i~ka ~inija ra{pa od tvrd metal (triagolna forma) ra{pa od tvrd metal (forma na prst) adapter za trkalezen prifat (EMS 400) adapter za prifat vo vid na svezda (EMS 2.0 i EMS 1.6) list na pilata, ø 80 mm (oblo`en so dijamanti) segmenten - list na pila, (oblo`en so dijamanti) Rhombo blok za ~istewe segmenten - list na pila segmenten – no` za se~ewe no` za se~ewe (vo vid na pe~urka) svitkan list na pila ø 100 mm list na pila za karoserii 12 – strani~en - prifat ø 63 mm list na pila za karoserii 12 – strani~en - prifat ø 80mm list na pila za karoserii so prifat vo forma na svezda ø 63mm list na pila za karoserii so prifat vo forma na svezda ø 80mm lopatka (gletarica) dijamantska plo~a za ~istewe no` za se~ewe (prav) no` za se~ewe (prav, dolg) dofatna ra~ka

0696 500 5 0696 500 6 0696 500 7 0696 500 9 0696 501 0 0696 501 1 0696 500 13 0696 500 14 0696 500 12 0696 500 8 0696 503 1 0696 503 2 0586 703 860 0696 500 1 0696 500 2 0696 500 3 0696 500 10 0696 510 40 0696 516 2 0696 007 0696 516 6 0696 513 2 0696 512 8 0696 511 00 0696 631 0696 681 0696 630 0696 680 0696 520 6 0696 516 1 0696 511 7 0696 511 6 0696 500 11

1/5/25

So pomo{ na ostroto dvoredno nazabuvawe mo`ni se mo{ne to~ni i ~isti zase~oci.

1 1/5/25

1

Za ednostavni raboti na se~ewe vo drvo i GFK (vitroplast – 2

plastika zasilena so stakleni vlakna).

5 1

2

1 5 1

Bimetalen list na pilata so agresivno nazabuvawe, {to ovozmo`uva preskuvawe na napr. bakarni cevki (mah. 2 mm debelina na sidot).

^i~ka - hartija za brusewe Korund, povrzan so sinteti~ka smola. Zgoden za drvo, metal, lemni mesta, GFK (vitroplast), plastika, lak, {pahtli, ko`a.

Granulacija: 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180 mm.

izrabotka

pak./par~.

br. na art.

pak./par~.

0572 75 …

50

Priborot isto taka odgovara za Pnevmatski – multi re`a~

M 13 0525 13 43


Ra~na brusalka HBS 533 br. na art. 0702 588 1 Brusalka so dolg vek na traewe i mala te`ina, zgodna za raboti vo vertikalna polo`ba i raboti nad glava. 

Za hartija za brusewe so dimenzii 533 h 75 mm. Dopolnitelna ra~ka koja se simnuva ovozmo`uva brusewe vo blizina na rabot. Brzozategnuva~ki lost ednostaven za rakuvawe koj slu`i za lesna promena na lentata za brusewe. Regulacisko trkalo na prekinuva~ot za vklu~uvawe i isklu~uvawe, za podesuvawe na brzinata na lentata spored materijalot koj se obrabotuva. Kruti zap~esti kai{i i metalni trkala za dolg vek na traewe i nezna~itelno abewe. Prekinuva~ za vklu~uvawe i isklu~uvawe so kop~e za pricvrstuvawe, ednostavno opslu`uvawe i so rakavici. Ednostavno regulirawe na dvi`eweto na lentata so podesuvawe na leptir-zavrtkata. Mo`nost za v{mukuvawe blagodarejœi ì na dopolnitelnata vreœa za pra{ina. Za efikasno v{mukuvawe prepora~uvame industriski v{mukuva~ ISS 45-M vo sklop so adapterot za v{mukuvawe za elektri~ni alati. 

Obem na isporaka br. na art. 0702 588 H 0702 588 010 0702 588 014 0702 588 012 0702 588 013 0675 080 533 0955 702 588

Ime Ra~na brusalka HBS 533 Tekstilna vreœa Stacionaren ured Paralelen agolen grani~nik Grafitna plo~a Lenta za brusewe za tekstil P 80, 533 x 75 mm Metalen kufer

par~./pak.

1

Tehni~ki podatoci Napon

Klasa na

Brzina na lenta

za{tita V/Hz 230/50

Izlezna

Golemina na Povr{ina na Priklu~en

W

sila

hartijata

W

d x l mm

mm

m

kg

750

410

533x75

130x75

4

3,4

m/min /11

200-330

Te`ina

Vlezna sila

brseweto

vod

Soodvetni lenti za brusewe na tkaenina 533 h 75 mm br. na art. 0675 040 533 0675 060 533 0675 080 533 0675 100 533 0675 120 533 0675 150 533

Korund P 40 P 60 P 80 P 100 P 120 P 150

Pak./p.

20

Ednostavna prepravka za stacionaren pogon so pomo{ na ispora~eniot stacionaren ured i grani~nikot po dol`ina

Pribor Ime

br. poz.

Tekstilna vreœa Stacionaren ured Paralelen / agolen grani~nik Grafitna plo~a Ramka za ~etka za brusewe

1 2

Vsisuva~ki adapter

3 4 -

HBS 533

prethoden model HBS 533-E

br. na art. 0702 588 010 0702 588 014 0702 588 012 0702 588 013

br. na art.

-

0702 588 001 0702 588 003 0702 588 005 0702 588 004

pak./par~.

1 1/2 1

0702 400 247

Kvalitetna obrabotka pri bruseweto na golemi povr{ini.

M 13 0530

13 44


Elektri~na ekscentri~na brusalka ETS 150 twin br. na art. 0702 126 Dva alati vo eden blagodarejœi mu na podesuva~koto oscilatorno kolo: 6 mm za {iroko simnuvawe ili 3 mm za isklu~itelno fino brusewe na plastika i drvo.

Obem na isporaka br. na art.

Ime Ekscentri~en disk za brusewe ETS 150 twin

Par~.

-

Disk za brusewe Ø 150 mm ~i~ka, tvrd

0586 600 110

Zavrtka za zacvrstuvawe M8 za disk za brusewe

0708 126 045

Dopolnitelna ra~ka

0708 126 008

[estostran klu~ SW 5 za promena na diskovite

071531 40

1

Tehni~ki podatoci Napon

230 V/ 50 Hz

Kla sa na za{t

Broj vrtew.na prazno min. -

Broj vrtew. pod optovar. min. -1

Vtro{. silaWatt

Izlezna sila Watt

Diskovi Ø mm

Brusen od* mm

Oscilacisko kolo*

Priklu~en vod m

Dol`ina mm

Visina mm

Te`ina kg

/ II

4.000 10.000

8.000

400

200

150

1,5 ili 3

3 ili 6

4

290

195

2,7

*Zna~ewe: oscilatoren krug + 2 h brusen od. Upotrebata na poimi kaj konkurentnite proizvodi ne e edinstvena.

Soodvetno sredstvo za brusewe Dimenzija / otvor

boja / izrabotka

6 vnatre (Hutchins)

~i~ka

samoleplivo

`olto / drvo

0581 011 ...

-

braon / drvo ZEBRA

0583 552 ...

-

sivo / drvo, lak ZEBRA

0582 552 ...

-

SAHARA / plastika

0577 11 ...

0576 31 ...

Materijal za brusewe

0585 42 ...

-

Useit vlo{ki za polirawe

0581 023 / 0587 023

-

Upotreba Brusewe na drvo, plastika, oboeni metali ~eli~en lim, ....

Pribor

Soodvetni diskovi za brusewe br. na art.

Ime

 Samo eden aparat za kompletna rabota ednostavno prefrluvawe. Vrtewe i oscilacija istovremeno za izvonredno brusewe. Za hartija za brusewe so 1 50 mm so 8-struko Hutchins-dup~ewe. Integrirano v{mukuvawe po pat na disk za brusewe za da bi mo`ela dobro da se vidi povr{inata koja se brusi. Motor od 400 vati so visoka rezerva na sila. Elektronika so polni osovini za kru`en od i so pogolema vle~na sila. Elektronski regulaciski zap~anik za podesuvawe na brojot na vrtewa spored materijalot. Nema brazdi od bruseweto pri postavuvaweto na ma{inata blagodarejœi ì na vgradenata sopira~ka za potpira~ki disk. Golem prekinuva~ za vklu~uvawe-isklu~uvawe so kop~e za fiksirawe. Lesno se opslu`uva i so rakavici. V{mukuva~ki prodol`etok so bajonet-zatvora~ za rezervoar za pra{ina (pribor) ili glaven industriski v{mukuva~. Ergonomski konstruirana forma i optimalna raspredelba na te`inata. Vlo{ki od meka guma gi namaluvaat vibraciite i opasnost od prplizguvawe. Kruto le`i{no kuœi{te od aluminiumska odlivka. Dopolnitelna ra~ka mo`e da se za{trafi na dve razli~ni visini a isto taka mo`e da se simne na te{ko dostapnite mesta. Kvalitet: made in Germany.

Par~.

Ime

Sl.

Disk za brusewe ~i~ka, mek

0586 600 010

Dr`a~ na hart. kesi

Disk za brusewe ~i~ka, tvrd

0586 600 110

Hartiena kesa

0586 601 110

Tekstilna vreœa

Disk za brusewe ~i~ka

1

samolepliv, tvrd Disk za brusewe ~i~ka, tvrd za 8-delno Festo dup~ewe

0586 600 111

Priklu~en element koj mu odgovara na lakot na cevkata ISS

br. art

Par~

0702 126 001 2 0702 126 002 3 0702 126 003 1

1 5

1 -

0702 400 028

Sl. 3 Sl. 2

Sl. 1 Brusewe na lak so industriskiot v{mukuva~ ISS 45-M so dozvolena klasa na za{tita M.

Brusewe na drvo sa industriskiot v{mukuva~ ISS 45-M so dozvolena klasa na za{tita M.

M 13 0540 13 45


Elektri~na vibrira~ka brusalka ESS 115 Za zategnuvawe na hartijata za brusewe bez sistem za pricvrstuvawe, dimenzija 280 h 115 mm, so 10 otvori.

br. na art. 0702 116 1

ESS 115 Nosa~ na hartijata za brusewe so ~i~ka prifat, so dimenzii 230 h 115 mm, so 10 otvori. Isto taka zgoden za zategnuvawe na hartijata za brusewe bez sistem za zacvrstuvawe.

br. na art. 0702 116 2 Izvonreden kvalitet na brusewe blagodarejœi mu na maliot od

i kvalitetnata poliuretanska plo~a za brusewe.

 Motor od 350 vati so golema rezerva na sila. Elektronika za kru`en od i pogolema vle~na sila. Regulacisko trkalo za elektronsko podesuvawe na brojot na

Se ispora~uva

vrtewa spored materijalot.

 Golem prekinuva~ za vklu~uvawe i isklu~uvawe so kop~e za fiksira-

we, so mo`nost na ednostavno koristewe i so rakavici.

Ime

br. na art. 0702 116 1

br. na art. 0702 116 2

Vibrira~ka brusilka ESS 115 Plo~a za brusewe bez sistem za pricvrstuvawe Plo~a za brusewe so ~i~ka prifat

0702 116H 0708116 050 -

0702 116H 0708 116 053

Dopolnitelna ra~ka

0708 126 008

0708 126 008

Pak./par~.

 Top~esti le`i{ta za{titeni od pra{ina i visoko kvaliteten

ekscentri~en odbojnik za dolg vek na traewe.

 Jamki so gumeni stega~i za silno zategawe na

hartijata za brusewe.

 Integriran v{mukuva~ za pra{ina preku plo~ata za brusewe za

1

dobra vidlivost na povr{inata koja se brusi.

 Vsisuva~kite prodol`etoci so bajonet priklu~ok za sad za

pra{ina (pribor) ili master -industriski v{mukuva~.

 Ergonomski konstrukciska forma i optimalna raspredelba

Tehni~ki podatoci Napon

230 V/ 50 Hz

Kl. na za{tita

/ II

Br. na vibr. vo prazen od min-1

12.00022.000

na te`inata.

 Vlo{ki od meka guma vo kuœi{teto gi namaluvaat vibraciite i

Br. na vibr. Potro{uva~ka Izlezna pod optov. sila min-1

vati

vati

Hartija za brusewe 10 otvori mm

15.000

350

190

280h115 230h115

Bursen od*

Brusen krug* DhV

Te`ina

 blagodarejœi mu na najfinoto uramnote`uvawe, vibraciite se

mm

m

ca. kg

 Kruto kuœi{te na le`i{teto od aluminiumskka odlivka. Dopolnitelna ra~ka mo`e da se za{rafi na dve razli~ni visini,

4

280h190

2,8

m mm 1,25

2,5

opasnost od prolizguvawe.

Priklu~. vod

(~i~ka)

minimalni.

kako i da se simne na te{ko dostapnite mesta.

 Kvalitet: Made in Germany.

Soodvetni hartii za brusewe Boja / izrabotka `olta / drvo braon / drvo ZEBRA siva / drvo, lak ZEBRA SAHARA / plastika

Hartija so ~i~ka prifat

bez sistem na zacvrstuvawe

230h115 mm

280h115 mm

0581 485... 0583 585... 0582 585...

0581 490 ...(bez otvor) 0583 590 ...(bez otvor) 0582 590 ...(bez otvor)

0577 62 ...

0575 71 ...(bez otvor)

Pribor za ESS 115, br. na art. 0702 116 H

Upotreba Brusewe na drvo, plastika, oboeni metali, ~eli~en lim .... Prema~kani i lakirani povr{ini, ramni i ispap~eni povr{ini.

Ime

Slika

Dr`a~ na hartienata kesa Hartiena kesa Tekstilna vreœa

1 2 3 -

Priklu~en element koj odgovara na 702 400 420

br. na art. 702 126 001 702 126 002 702 126 003 702 400 028

Pak./p.

br. na art. 708 115 024 708 115 059 708 115 057 708 115 058

Pak./p.

1

5 1

Pribor za SSE 115, br. na art. 0702 115 Ime Plo~a za brusewe bez sistem za pricvrstuvawe Plo~a za brusewe sa ~i~ka prifat Tekstilna vreœa Vsisuva~ki adapter Brusewe na lakot sa industriskiot v{mukuva~ ISS 45-M so odobruvawe na klasa na za{tita od pra{ina M.

Brusewe na drvo so industriskiot v{mukuva~ ISS 45-M so odobruvawe na klasa na za{tita od pra{ina M.

Perforator za hartija za ESS 115 i SSE 115, br. na art. 0708 115 056 Par~. 1

M 13 0550

13 46

1


Elektri~na lentesta brusalka (turpija) ESF 500-E br. na art. 0702 470 Lesna elekri~na lentesta bruse~ka turpija so nezna~itelen {um vo prisposoben ra~en kufer. Za brusewe, polirawe, simnuvawe na rabovi i maznewe. ●

● ●

Tehni~ki podatoci

● ●

230 V/50 Hz 500 W 6,5 - 15,5 m/s max. 9600 min’1 520 mm max. 90 N 2,1 kg

Napon Potro{uva~ka Brzina na lentata Broj na vrtewa vo prazen od Obem na brusnata lenta Zategnuva~ka sila na lentata Te`ina

Kontaktni ra~ki

Neophodna za bravari, konstruktori na alat, kalapi, kujni i karoserii, kako i za PVC prerabotuva~i i za rabotilnici za motorni vozila. Elektronsko regulirawe na brojot na vrtewa. Elektronskata regulacija ovozmo`uva podesuvawe na brzinata na lentata od 6,5 m/sec do 15,5 m/sec. Mek od. Brusna ra~ka koja se vrti za 3600C sekoga{ garantira optimalna polo`ba na ma{inata i pozicija vo tekot na rabotata. Sodr`ina na kuferot: elektri~na lentesta brusalka, brusna ra~ka (br. na art. 0702 470 002), imbus klu~ (OK 4).

Rezervni delovi

Pak./par~. = 1

Ime

KA16/4

KA 25/9 poviena

KA 19/12

[irina na vaqakot h pre~nik na vaqakot

4 mm x 16 mm

9 mm x 25 mm

12 mm x 19 mm

br. na art.

0702 470 001

0702 470 002

0702 470 003

Brusni lenti ST = Aluminiumoksid za ~elik VA=cirkonium za ~elik ne 'r‡osuva~ki

Tekstilni lenti

br. na art. / {irina

br. na art. / {irina

br. na art. / {irina

0672 985... b = mm

0672 985 ... b = 6 mm 0672 986 ... b = 12 mm

0672 986 ... b = 12 mm 0672 987 ... b = 16 mm

0672 988... b = 6mm

0672 988 ... b = 6 mm 0672 989 ... b = 12 mm

0672 989 ... b = 12 mm 0672 990 ... b = 16 mm

br. na .art. / {irina

grubi

0672 991 80 b = 6 mm

sredni

0672 991 100 b = 6 mm

fini

0672 991 180 b = 6 mm

br. na .art. / {irina

br. na .art. / {irina

0672 991 80 b = 6 mm 0672 992 80 b = 12 mm 0672 991 100 b = 6 mm

0672 992 80 b= 12 mm

0585 701 180 b = 12 mm 0672 991 180 b = 6 mm

0672 993 100 b = 16 mm 0585 701 280 b= 12 mm

0585 701 280 b = 12 mm

0672 993 180 b = 16 mm

0585 702 100 b = 16 mm 0585 701 180 b= 12 mm

13 47

Ime Jaglena ~etki~ka Brusno perni~e za KA 25/9

br. na art. 0708 470 461

Pak./p.

0708 470 999

1

2


Elektri~en fen HLG-2300 LCD

br. na art. 0702 203 0 Lesen ra~en fen so bezstepeno podesuvawe na temperaturata i intenzitetot na duvaweto/protokot na vozduh. Dopolnitelen LCD displej so memoriska funkcija.

HLG-1800 br. na art. 0702 201 0 Lesen ra~en fen so odnapred (fabri~ki) podeseni temperaturi na greewe i protekuvawa na vozduhot. ▼

Obem na isporaka

Tehni~ki podatoci Opis Napon Klasa na za{tita Sila Temperatura Protok na vozduhot Dol`ina na kabelot Masa

HLG 1800

HLG 2300-LCD 230 V / 50 Hz /II 1.800 W 2.300 W 50/400/6000 C 50 - 6500C 200/300/500 l/min 150 - 500 l/min 4m 0,78 kg 0,95 kg

HLG 2300-LCD 1 1

Lesen, so ergonomska izrabotka za polesna rabota na korisnikot. Prednosti: ● Mo{ne mal zamor, duri i pri podolga rabota.

Isklu~itelno HLG 2300-LCD LCD displej Prednosti: ● Ovozmo`uva memorirawe na naj~esto upotrebuvanite podesuvawa. ● Ednostavna kontrola na temperaturata i protokot na vozduhot.

HLG 1800 1 1

Opis Elektri~en fen HLG 1800 Elektri~en fen HLG 2300-LCD Reducir dizna 20 mm

Silen kerami~ki greja~. Prednosti: ● Dolg raboten vek, mo{ne precizno izduvuvawe.

LCD displejot ovozmo`uva precizno podesuvawe na temperaturata i protokot na vozduhot. Zadenite temperaturi i protekuvawa na vozduh se menuvaat so pomo{ na glavniot prekinuva~.

Programirani funkcii: Programa 1 2 3 4

Temperatura 2500C 3500C 4500C 5500C

13 48

Protok na vozduhot 350 l/min 400 l/min 500 l/min 400 l/min

Upotreba Oblikuvawe na plasti~ni cevki Zavaruvawe na plastika Simnuvawe na boja Meko lemewe


Pribor za industriski fen Mlaznica za se~ewe, l = 100 mm

Primer na upotreba Se~ewe ili odvojuvawe na stiroporot

br. na art. 0702 200 014 Mlaznica so presek Zavaruvawe na ciradi i folii so pritiskuva~ki vaqak br. na art. 0880 96

Reducirna mlaznica 9 mm

br. na art. 0702 200 016 Zavariva~ka mlaznica Obrabotka so plasti~na `ica za zavaruvawe do 4mm*

br. na art. 0702 200 002 Vrel vozduh vo snop za lemewe i zavaruvawe

br. na art. 0702 200 017 Zavaruva~ka kondura Obrabotka so plasti~na `ica za varewe do 6mm* * Soodvetna plasti~na `ica za zavaruvawe poglednete ja poslednata strana br. na art. 0702 200 015

HLG 2000-E/-LE br. na art. 0702 200 0 HLG 2300-LCD br. na art. 0702 203 0 HLG 2000 br. na art. 0702 202 0

Zavaruva~ko ogledalo Zagrejte gi i povrzete gi cevkite

Reducirna mlaznica 14 mm

br. na art. 0702 200 013 Mlaznica so {irok presek Zavaruvawe na ciradi i folii so pritiskuva~ki vaqak br. na art. 0880 96.

br. na art. 0702 200 009 Vrel vozduh vo snop za zavaruvawe na plastika

br. na art. 0702 200 007

Reducirna mlaznica 20 mm Toploten snop za lepewe na rabovi i odstranuvawe na boja

br. na art. 0702 200 001

M 13 0585 13 49


Pribor za industriski fen Profi – mlaznica za zavaruvawe na ciradi

Primer na upotreba Zavaruvawe na ciradi za tovarni vozila so pritskuva~ki vaqak br. na art. 0880 96

br. na art. 0702 200 008 [iroko vozdu{na mlaznica 50mm Ja zagreva i ja preoblikuva plastikata, zavaruva bitumen

br. na art. 0702 200 005 [iroko vozdu{na mlaznica 75mm Odstranuvawe na boja od golemi povr{ini, zavaruva bitumen

br. na art. 0702 200 012 Vozdu{na mlaznica 50 mm Odstranuvawe na boja od ramkite na prozorcite bez zagrevawe na stakloto.

HLG 2000-E/-LE

br. na art. 0702 200 003 Vozdu{na mlaznica 75 mm Odstranuvawe na boja od golemi povr{ini od ramki za prozorci br. na art. 0702 200 0 br. na art. 0702 200 011 Reflektorska mlaznica Preoblikuvawe na plasti~nite cevki i greewe na kabelskite termosobira~ki cevki

br. na art. 0702 200 004 [iroka reflektorska mlaznica Preoblikuvawe na plasti~nite cevki, izolacija na vodovite so termosobira~kite cev~iwa (bu`iri)

br. na art. 0702 200 010 Reflektorska mlaznica za lemewe Izolacija na vodovi so termosobira~kite bu`iri

Dopolnitelni proizvodi br. na art. 0702 200 006

M 13 0590

13 50

Termosobira~ki bu`iri br. na art. 0771 ‌


Ostanat pribor za industriski fen Plasti~ni `ici za zavaruvawe Ă˜ 4 mm

ABS plasti~na `ica za zavaruvawe Dihtuvawe na plasti~nite tela 100g, 22 cm, crna br. na art. 0702 200 105

HDPE plasti~na `ica za zavaruvawe Povrzuvawe na cevki sigurno zavaruvawe 100g, 22 cm, crna br. na art. 0702 200 106

Materijalot na `icata za zavaruvawe mora da mu odgovara na materijalot koj se obrabotuva !

!

LDPE plasti~na `ica za zavaruvawe Povrzuvawe na cevki sigurno zavaruvawe 100g, 22 cm, bela br. na art. 0702 200 107

RR plasti~na `ica za zavaruvawe Povrzuvawe na cevki sigurno zavaruvawe 100g, 22 cm, siva br. na art. 0702 200 108

Molerska lopatka (gletarica)

20 mm br. na art. 0695 940 902

50 mm br. na art. 0695 940 905

80 mm br. na art. 0695 940 908

PVC plasti~na `ica za zavaruvawe meka Postavuvawe na PVC - podovi 100g rolna, prosirna br. na art. 0702 200 110

[irok vaqak

Vaqak za vtuskuvawe na `icata za zavaruvawe

Za pritiskawe na ciradi {irina 45 mm br. na art. 0880 160 033

Za strugawe na golemi ofarbani povr{ini so pomo{ na industriskiot fen

Struga~ so no`

â—? â—?

PVC plasti~na `ica za zavaruvawe tvrda Dihtuvawe na rabovite 100g, 22 cm, prosirna br. na art. 0702 200 109

No` za strugawe podesen za rakuvawe so promenlivo se~ivo. Optimalno za odstranuvawe na ostatoci od lepak kaj staklenite okna.

br. na art. 0714 663 31 pak./par~. 1

Rezerven no` br. na art. 0714 663 311 pak./par~. 5

13 51

Za vodewe i pritiskawe na mekite PVC - plasti~nite `ici za zavaruvawe. br. na art. 0702 200 020


Elektri~en pi[tol za topen lepak HPK 350 br. na art. 0702 621 1 Visoko efikasen pi{tol za lepewe so kratko vreme na zagrevawe i golema sila na topewe. Zgoden e za industriska upotreba. 

Se ispora~uvabr. na art. 0702 621 H 0708 621 104 0708 621 103 0708 621 112 0890 100 052 0955 702 1 0955 030 6

Opis El. pi{tol za topliv lepak HKP 350 [iroka dizna Trkalezna dizna Temperaturski ~ip 185°S Topliv lepak vo stik so dol`ina 180 mm Kufer od polipropilen Plasti~en vmetok

pak./par~.1 121

Tehni~ki karakteristiki

 230 V/50 Hz 500 Watt 350 Watt 2 min Elektronsko max. 2200 g 4 metri 0,77 kg

Napon Sila Izlezna sila Vreme na zagrevawe Podesuvawe na temperaturata Koli~estvo na naneseniot lepak po ~as Dol`ina na napojuva~kiot kabel Te`ina

 

Sila od 500 W obezbeduva brzo vreme na zagrevawe i postignuvawe na rabotnata temperatura. Mo`nost za podesuvawe na temperaturata obezbeduva upotreba na razli~ni vidovi na topliv lepak vo stik. Sovremeno dizajniran greja~ obezbeduva stabilna vrednost na temperaturata, duri i kaj nanesuvaweto na pogolemi koli~estva od lepakot. Podgotven za upotreba vo rok od dve minuti, {to zna~i za{teda na vreme i namaluvawe na tro{ocite. Cvrsto, kompaktno ergonomsko poliestersko zajaknato kuœi{te. Potpirkata za demonta`a ovozmo`uva ednostavno odlo`uvawe na alatot. Ergonomska dr{ka so gumena navlaka ovozmo`uva ednostavna rabota bez zamor.

Topliv lepak vo stik Opis Topliv lepak Topliv lepak Topliv lepak

Dol`ina mm univrzalen univrzalen so visoka cvrst.

180 180 195

Ø mm 11,5

Pakouvawe ca. 26 par~. ca 280 par~. l0 par~.

br. na art. 0890100 052 0890100 054 0890 100 050

Pak./par~. 1= 500 g 5= 5000 g 1= 180 g

* Optimalna rabotna temperarura zavisi od vidot na materijalot koj se lepi i iznesuva 180 do 200°S. Site toplivi lepaci se otporni na UV zraci i voda.

Tehni~ki na topliviot lepak Tehni~kekarakteristiki karakteristike Vid

Univerzalen topliv lepak (pribli`na specifikacija)

Topliv lepak so visoka cvrstina (pribli`na specifikacija)

Hemiska osnova Boja Gustina Temperatura na topewe Rabotna temperatura Vreme za nanesuvawe Vreme na oblikuvawe Cvrstina spored Shore Cvrstina na lepeweto Otpornost na kinewe Zategnuva~ka cvrstina Viskozitet Otpornost na toplina Otpornost na stud Rok na traewe

Etilen kopolimer mle~no-prosirna 0,99g/cm3 kaj+23°C + 86°C + 180°C-200°C 20-40 Sek. 30-50 Sek. 65-69 2,6 N/mmJ 1-1,5 N/mm2 31-44kg/cm2 kaj+20°C 5000-8500 nPas + 68°C -5°C 24 meseci

Termoplasti~en poliamid svetlo braon-prosirna 0,89 g/cm3 kaj+20°C +135°C + 180°C-200°C 20 Sek. 30 Sek. 77 do 6,5 N/mm2 do 3,5 N/mm2 do 140 kg/cm2 10000-18000nPas +125°C -20°C 24 meseci

M 13 0600

13 52

Temperaturski ~ipovi** Opis Temperaturski ~ip 150°S Temperaturski ~ip 185°S Temperaturski ~ip 200°S

br. na art. 0708 621 111 0708 621 112 0708 621 113

Pak./p.

1

** ~ipot ovozmo`uva temperaturite na zagrevawe na topeniot lepak i materijalot koj se lepi da bidat isti.

Univerzalen topliv lepak

Topliv lepak so visoka cvrstina


Rotacionen laser RL 04 Samonivelira~ki rotacionen laser za vnatre{na i nadvore{na upotreba. Samonivelira~ki vo vertikalna i horizontalna polo`ba. ➔ Ne bara komplicirano mestewe. Integrirana kontrola na proekciite. ➔ Ne postoi gre{ka pri mereweto na pravecot na veter, mekata povr{ina ili pri pritisokot na stativot. Uredot sodr`i infracrven dale~inski upravuva~. ➔ Rezultatite na mereweto mo`at da se kontroliraat od rabotnoto podra~je. Isproban vo stambeni prostori kade ima prskawe so voda i pra{ina. ➔ Artiklot mo`e da se koristi po do`d i vo prostorii so pra{ina. To~ni funkcii. ➔ Merenite to~ki se prenesuvaat bez bilo kakvi problemi. Intervalot na rabotata e do maksimalno 300 m so priemnikot. ➔ Dozvoleno e merewe na otvoreno. [uplinata za polnewe e smestena od strana. ➔ Polneweto e mo`no vo tekot na upotreba dodeka uredot e na statvot. Sodr`i 4 Nikel-Kadmiumski (Ni-Cd) baterii. ➔ Isklu~itelno dolg interval na rbota, pribli`no 30 ~asa.

br. na art. 0714 640 220 Se ispora~uva vo kufer: Opis Rotacionen laser RL 04 Dale~inski upravuva~ Kabel za polnewe O~ila Meta Upatstvo za upotreba

Pak.

1

Tehni~ki podatoci Klasa na laserot Izlezen laser Tip na laser diodata Obem Pre~nik na zracite Gre{ka na merewe Domet na mereweto Vreme na rabota Vreme na mereweto Klasa na za{tita Prifat za stativot Baterii Te`ina Rotaciona brzina

3R 2,5 - 2,6 mW 635 nm 150 m 5 mm 0,1 mm/m 5ş/10% pribli`no 30 ~asa pribli`no 30 sekundi IP 54 5/8” 4x1,2V/5000 mAh Ni-Ca 2,7 kg 20, 80, 200, 600 v/min

Laserski priemnik za vnatre{na upotreba.

Laserski priemnik LE 5 za nadvore{na upotreba.

br. na art. 0714 640 222

br. na art. 0714 640 223

Daska za merewe br. na art. 0714 64 425 Upotreba so siden nosa~ br. na art. 0714 64 437

13 53

Dale~inski upravuva~ br. na art. 0714 640 221

Stativ br. na art. 0714 649 13


Upotreba na rotacioniot laser RL 04

Poramnuvawe na pregradnite sidovi

Prenos na mereweto

Vise~ki plafoni

Postavuvawe na pravi agli

Opis Aluminiumski stativ Siden nosa~ Kabel za polnewe Poden adapter Nagiben klin Dale~inski upravuva~ Disk na stativot 1/4”

Upotreba so poden adapter

Merewe na plafonite i podovite

br. na art. 0714 649 13 0714 64 437 0714 640 225 0714 640 127 0714 649 128 0714 640 221 0714 649 126

pak.

1

Upotreba so poden adapter

Ra~en priemnik za rotacioniot laser Priemnik na laserot LE2

Tehni~ki podatoci

Visokokvaliteten priemnik za vnatre{na i nadvore{na upotreba

Interval na rabotata Ekran Pole na priem Baterii Vreme na rabota Te`ina

 Kuœi{te od magnezium Isklu~itelno lesen i otporen na udari. Otporen na voda i pra{ina (IP 54) Mo`e da se koristi po do`d i vo podra~ja so pra{ina.

≈ 100 m 3 LED 1200 2 x AA-Mignon ≈ 75 ~asa 245 g

br. na art. 0714 640 222

 3 LED ekran. ^itok.

Priemnik na laserot LE5

Tehni~ki podatoci

Visokokvaliteten priemnik za vnatre{na i nadvore{na upotreba

Interval na rabotata Ekran Pole na priem Baterii Vreme na rabota Te`ina

 Kuœi{te od magnezium Isklu~itelno lesen i otporen na udari. Otporen na voda i pra{ina (IP 54) Mo`e da se koristi po do`d i vo podra~ja so pra{ina.

br. na art. 0714 640 223

 LCD i LED ekran. Mo{ne dobra ~itlivost, i pri pogolemi rastojanija.

M 13 0655

13 54

≈ 200 m 9 LCD, 5 LED 1350 2 x AA-Mignon ≈ 100 ~asa 270 g


Detektor za instalacii MD 10

br. na art. 0 714 641 300 Digitalen detektor za otkrivawe na metal, drvo i elektro-vodovi. Avtomatska kalibracija. â—? Lesna upotreba. Golema preciznost za sigurna detekcija. â—? Zoom funkcija za to~na lokacija vo materijalot. Metalite i kablite mo`at preku Zoom funkcijata poto~no da se odredat i na toj na~in mo`at da se izbegnat gre{kite kaj dup~eweto. Pregleden prikaz na podatocite. Prednosti: â—? Materijalite se prika`uvaat na ekranot od uredot mo{ne precizno.

Sodr`ina:

 Jasnata preporaka za dup~ewe ja ovozmo`uvaat crveno/zelenata LED lampi~ka i zvu~en signal.

Opis Za{titna torbi~ka Moliv za markirawe Baterija Upatstvo za upotreba

pak./par~. 1 2 1 1

Upotreba:

Podra~je na upotreba: Gi detektira site vidovi metal (armatura, ~elik, oboeni metali, klin) drvo i `ici (naponski i ne naponski).

Dlabo~ini na detekcijata: Metal Bakar Bakarni `ici Naponski Nenaponski Drveni elementi Vodovodni instalacii Bakar

10 cm 8 cm 4 cm 3 cm 2 cm 8 cm

Detekcija na vodovodnite instalacii (Bakar).

Poka`uva~i na displejot:

Tehni~ki podatoci: Avtomatsko isklu~uvawe Golemina Baterija

5 min 204 / 83 / 30 mm 1 x 9V-Block 6LR61

Barawe na naponskite i nenaponskite vodovi (naponskite vodovi mo`at da se baraat i vo podesuvaweto za Drvo i Metal, dodeka nenaponskite vodovi mo`at da se baraat samo vo podesuvaweto za Metal )

13 55

Detekcija na armatura vo betonot


Elektrohidrauli~en alat za se~ewe na armatura CME 16 br. na art. 0701 998200 Vo cvrst i prakti~en metalen kufer. 

 

Tehni~ki podatoci Napon Vlezna sila Izlezna sila na klipot Broj na vrtewa Mah. Ø na se~ewe Kol. i vid na hidrauli~noto maslo Dimenzii Dol`ina na napojuva~kiot kabel Klasa na za{tita Masa

230V/50Hz 1100W 10 toni 10.000 v/min 16 mm 0,6 l, Wurth HLP 46, br. na art. 0897 646 002 525 x 140 x 130 mm 2,70 m /II 9,3 kg

Rezervni delovi: Opis Goren rezerven no` Dolen rezerven no`

br. na art. 0701 998201 0701 998202

Primeri na upotreba:

M 13 0680

13 56

Za se~ewe na trkalezni ~eli~ni profili ili razli~nite leguri na metal do cvrstina od mah. R=75 kg/mm˛ do Ømah. 16 mm. Otvoraweto na glavata za se~ewe se vr{i avtomatski ili ra~no. Ergonomska dr{ka od ABS. Mo`nost za koristewe na no`ot 3 pati (koga no`ot œe se istapi, so rotirawe na glavata koristete se so ist takov, a koga i toj œe se istapi koristete go tretiot no`).


Elektrohidrauli~en alat za se~ewe i svitkuvawe na armaturata CME 22 br. na art. 0701 998100 Vo cvrst i prakti~en metalen kufer. ●

Tehni~ki podatoci Napon Vlezna sila Izlezna sila na klipot Broj na vrtewa Mah. Ø na se~ewe/svitkuvawe Kol. i vid na hidrauli~noto maslo Dimenzii Dol`ina na napojniot kabel Klasa na za{tita Masa

230V/50Hz 1150W 30 toni 14.000 v/min 22/20 mm 0,6 l, Wurth HLP 46, br. na art. 0897 646 002 385 x 240 x 180 mm 2,70 m /II 13,7 kg

● ● ●

Kuœi{teto na alatot e izraboteno od specijalen ~elik vo koj se vmetnuvaat promenlivi glavi nameneti za se~ewe ili svitkuvawe. Za se~ewe na trkaleznite ~eli~nii profili i razli~nite leguri na metalot do cvrstina mah. R=75 kg/mm˛ do Ø mah. 22 mm i za svitkuvawe do Ø mah. 20 mm. Vraœaweto na hidrauli~niot klip se vr{i avtomatski ili ra~no po pat na lost. Ergonomska dr{ka izrabotena od ABS. Alatot se ispora~uva bez promenlivite glavi.

Promenliva glava za se~ewe ● ● ● ●

Mah. Ø na se~ewe 22 mm. Dimenzii: 145 h 110 h 120 mm. Masa 3,5 kg. Se ispora~uva zaedno so fiksen i podvi`en no`.

br. na art. 0701 998101

Promenliva glava za svitkuvawe ● ● ● ● ● ●

Rezervni delovi: Opis 1 Nepodvi`en no` 2 Podvi`en no` 3 Nepodi`en oblikuva~ (za Ø na trkaleznite profili do 14 mm) 4 Nepodvi`en oblikuva~ (za Ø na trkaleznite profili od 14 do mah. 20 mm) 5 Lizga~no le`i{te

br. na art. 0701 998103 0701 998104 0701 998106 0701 998105 0701 998109

13 57

Mah. Ø na svitkuvawe 20 mm. Agolot na svitkuvawe: 180º÷80º. Minimalen vnatre{en polupre~nik na svitkuvaweto 35 mm. Dimenzii: 190 h 125 h 90 mm. Masa 4,8 kg. Se ispora~uva zaedno so lizga~koto le`i{te i 2 nepodvi`ni oblikuva~i (za Ø na trkaleznite profili do 14 mm i za Ø na trkaleznite profili pogolemi od 14 mm do mah. 20 mm).

br. na art. 0701 998102


ISS 35

ISS 35-S

ISS 45-M

ISS 55-S

automatic

automatic

automatic

br. na art. 0701 137 0 br. na art. 0701 138 0 br. na art. 0701 146 0 br. na art. 0701 156 0

Industriski pravosmukalki za suvo i vla`no v[mukuvawe

Pravosmukalka za sekoja upotreba. Glavna karakteristka na uredot e avtomatski sistem na ~istewe na filterot (osven ISS 35).

Aparatot e zgoden za v{mukuvawe na suva, nezapaliva, {tetna po zdravjeto pra{ina na ma{ini i uredi, klasa na pra{ina M prema EN 60335-2-69. Ograni~uvawe: ne smeat da se v{mukuvaat kancerogeni materii, osven drvenata pra{ina.

Ovoj aparat sodr`i pra{ina {tetna po zdravjeto. Prazneweto i odr`uvaweto vklu~uvajœi go i odstranuvaweto na kesata za pra{ina, smeat da go vr{at samo stru~ni lica, koi nosat soodvetna za{titna obleka. Ne vklu~uvajte dodeka ne se instalira kompletniot sistem za filtrirawe i dodeka ne se ispita funkcijata na kontrolata na strueweto na vozduhot.

Klasa na pra{ina M

Avtomatski sistem na ~istewe na filterot (site automatic – verzii). Prednosti: Konstantno visoka v{mukuva~ka sila, ne e potrebno ra~no pridvi`uvawe preku pritiska~ot. Kontinuirana regulacija na brojot na vrtewa (osven ISS 35). Prednosti: Individualno prilagodeni vsisuva~ki sili za sekoe podra~je na upotreba. Spleskan filter so nabori ne {tr~i od kuœi{teto. Prednosti: Optimalno iskoristuvawe na goleminata na kuœi{teto. Pribor so prakti~na spojnica. Prednosti: Brzo i sigurno povrzuvawe bez napornoto zavrtuvawe.

Sistem za povrzuvawe Avtomatski sistem za ~istewe na filtri (osven ISS 35)

Povrzuvawe na nataknuva~kiot pribor (kompatabilno so postoe~koto podesuvawe.)

Clip-sistem za ednostavna i brza zamena na delovi od priborot, kako i sigurno dr`ewe na komponentite

Povrzuvawe na priborot so clip spojnicata

Pribor Antistati~na oprema – go trga stati~koto naelektrizirawe, koe npr. se sozdava kaj bruseweto na plastika, ponastrana od korisnikot.

+ Ptavosmukalka so antistati~ka podgotovka. ISS 45-M automatic.

+ Antistati~no crevo. br. na art. 0702 400 275

+ Priklu~en del na brusalkata, elektro provoden. br. na art. 0702 400 042

Brusalka

M 13 0700

13 58

Spleskan filter so nabori avtomatski se ~isti so pomo{ na vozdu{niot udar okolu sekoi 15 sekundi (pulsira~ki {um). Ova garantira: Efikasno ~istewe na filterot za konstantno visoka sila na v{mukuvawe. Dolg raboten vek bez promena na filterot. Mali tro{oci za odr`uvawe.


Tehni~ki podatoci ISS 35

ISS 35 – S automatic

ISS 45 – M automatic

ISS 55 – S automatic

br. na art. 0701 137 0

br. na art. 0701 138 0

br. na art. 0701 146 0

br. na art. 0701 156 0

upotreba

Univerzalna pravosmukalka za v{mukuvawe i od{mukuvawe. Zgodna za vla`na i suva postapka.

Univerzalna pravosmukalka so visoka sila. Osobeno zgodna za priklu~uvawe na elektro alati.

Specijalna pravosmukalka za materii opasni po zdravje so MAK vredn., kancerogeni materii (§ 35 , germanski propisi za opasnite mat.) i drvena pra{ina. Ne e za azbest!

Pravosmukalka za grad. i metalna ind.(so dopolnitelen pribor). Za koristewe so dup~alka so kruna, kako i za op{ti raboti na ~istewe vo grade`ni{tvoto i prerabotkata na metal.

sertifikacija

-

-

klasa na pra{ina M

-

direkten priklu~ok za elektro alati

-

Mre`niot priklu~ok direktno na pravosmukalkata za rabota so elektro alati od 100 – 2200W sa avtoimatski prekinuva~ za vklu~uvawe i isklu~uvawe.

Mre`niot priklu~ok direktno na pravosmukalkata za rabota so elektro alati od 100 – 2200W sa avtoimatski prekinuva~ za vklu~uvawe i isklu~uvawe. Zvu~en signal pri volumanskoto struewe* na vozduhot pod najmaliot.

Mre`niot priklu~ok direktno na pravosmukalkata za rabota so elektro alati od 100 – 2200W sa avtoimatski prekinuva~ za vklu~uvawe i isklu~uvawe.

antistati~no podgotvena

-

-

-

elektronski

elektronski

elektronski

elektronski

sredna sila na motorot

1.200 W

1.200 W

1.200 W

1.200 W

mah sila na motorot

1.380 W

1.380 W

1.380 W

1.380 W

napon

220–240 V, 50/60 Hz

220–240 V, 50/60 Hz

220–240 V, 50/60 Hz

220–240 V, 50/60 Hz

bruto

34 L

34 L

43 L

54 L

vla`no

19 L

19 L

30 L

40 L

struja na vozduhot

61 L/sec. **

61 L/sec. **

135 m3/h ***

61 L/sec. **

podpritisok

230 mbar

230 mbar

220 mbar

230 mbar

spleskan filter so nabori

0.62 m2

0.62 m2

0.6 m2

0.62 m2

materijal na rezervoarot

PP

PP

PP

PP

za{tita od mlazna voda

IPX4

IPX4

IPX4

IPX4

dimenzii d h { h v

520 x 380 x 580 mm

520 x 380 x 580 mm

520 x 380 x 695 mm

580 x 380 x 870 mm

prikl. kabel / vid kabel

7,5 m / plastika

7,5 m/ guma (H07 RN – F)

7,5 m/ guma (H07 RN – F)

7,5 m/ guma (H07 RN – F)

nivo na bu~ava

67 dB (A)

67 dB (A)

67 dB (A)

67 dB (A)

te`ina

okolu 11 kg

okolu 12.5 kg

okolu 13.7 kg

okolu 17 kg

/I

/I

ime

nadsor na nivoto na popoln. kaj vla`noto v{mukuvawe.

volumen na rezervoarot

klasa na za{tita

/II

/I

Dokolku strueweto na vozduhot niz v{mukuva~koto crevo e pomalo od 20 m/s, se javuva signal, po {to pra{inata opasna po zdravje poveœe ne se v{mukuva vo merka nad dozvolenata. Obvrnete vnimanie na upatstvo za upotreba! ** Vrednost na streweto na vozduhot e ~ista turbinska vrednost. *** Mernata vrednost na sertifikacionata to~ka, vklu~uvajœi go i priborot.

*

M 13 0705 13 59


Pregled na upotrebata i na priborot na industriskite pravosmukalki za suvo i vla`no v{mukuvawe

ISS 35

ISS 35-S automatic

Obem na isporaka Pribor 35

Pribor 35

Slika

Ime

br. na art.

Sodr`ina p./par~.

Slika

Ime

br. na art.

sodr`ina p/.par~.

1 5 7 11 12 13 23 24

3m v{mukuva~ko crevo, „clip“ priklu~uvawe metalna cevka, priklu~na* vla`no-/ suvo – vsisuva~ za pod, priklu~en* vsisuva~ so `leben otvor, priklu~en* vsisuva~ za tapacirung, priklu~en* zakriven del, „clip“ priklu~uvawe spleskan filter so nabori hartiena filter kesa

0702 400 320 0702 400 514 0702 400 284 0702 400 385 0702 400 233 0702 400 718 0702 400 205 0702 400 209

1 2 1 1 1 1 1 1

1 11 13 23 24 2 15 16 17

3m v{mukuva~ko crevo, „clip“ priklu~uvawe vsisuva~ so `leben otvor, priklu~en* zakriven del, „clip“ priklu~uvawe spleskan filter so nabori hartiena filter kesa

0702 400 320 0702 400 385 0702 400 718 0702 400 367 0702 400 209 0702 400 213 0702 400 192 0702 400 247 0702 400 096

1 1 1 1 1 1 5 1 1

So delovi na priborot vo obemot na isporakata

Podra~je na upotreba

1 2 1 1 1 1 1 5

crevo za povrzuvawe, 0,45m za par~iwa sl. 16 i 17

kabelski „clip“ za art. br. 0702 400 213 univerzalen priklu~ok za elektro alati* priklu~en muf ø 28mm (npr. Festo)*

1 1 1 1 5 1 5 1 1

So delovi na priborot vo obemot na isporakata (osven 15-17).

Idealno za op{ti raboti na ~istewa, kako npr. v{mukuvawe vo avtomobilot, ~istewe na podot,rabotnata masa itn.

Ostanat pribor Pribor 35

Pribor 35

Slika

Ime

br. na art.

p./p.

26 27 3 4 – 19 6 8 9 10 21 22

filter kesa za cement, za golemo koli~estvo fina pra{ina filter od tkaenina za ISS 35 (- S automatik) v{mukuva~ko crevo,4m, elektro provodno prodol`etok za v{muk. crevo, 2,5m „clip“ priklu~ok modul za ~istewe na filterot, „clip“ priklu~ok

0702 400 259 0702 400 189 0702 400 275 0702 400 237 0702 400 420 0702 400 042 0702 400 224 0702 400 425 0702 400 387 0702 400 037 0702 400 909 0702 400 690

5 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1

univerzalen priklu~en muf, „clip“ priklu~ok ,elektro provoden

plasti~na cevka, priklu~na* ~etka za op{ta namena, priklu~na* kombiniran vsisuva~ b= 27cm plastika, priklu~en* poden vsisuva~ b= 37cm metalen, priklu~en* vsisuva~ za avtomobil, plasti~en, priklu~en* reparaturen komplet creva, nom. {irina 35, „clip“ priklu~ok

5 6

2 1

3

4

* Isto taka i za prethodnite modeli ISS32, 54, 54H, 54 HO, 54 AS,60.

10

9

7

8

13

Samo za prethodni modeli

16

11

Naziv

br. na art.

filter od tkaenina za ISS 54.../60 adapterski pribor so nom. {irina 35 na crevo so nom. {irina 50 spleskan filter so nabori za ISS 54 AS / HO / H priklu~en muf za elektro alati hartiena filterska vlo{ka za ISS 60 vreœa za vla`en filter za ISS 60 filter od tkaenina za ISS 32 spleskan filter so nabori za ISS 32 hartiena filter kesa za ISS 32 hartiena filter kesa za ISS 32, zajaknata vsisuva~ko crevo so nom. {irina 35 3m vsisuva~ko crevo so nom. {irina 35 5m zakriven del so nom. {irina 35, metalen

0702 400 015 0702 400 016 0702 400 023 0702 400 027 0702 400 007 0702 400 067 0702 400 082 0702 400 095 0702 400 098 0702 400 099 0702 400 299 0702 400 301 0702 400 519

12

p./p.

1 1 1 1 1 10 1 1 5 10 1 1 1

13 60

17 15 21

23

19 22

24

25

26

27


ISS 45-M automatic

ISS 55-S automatic

Obem na isporaka Pribor 35 slika 1 11 13 23 25 2 15 16 17

Pribor 35

ime 3 m v{mukuva~ko crevo, „clip“ priklu~uvawe v{mukuva~ so `leben otvor, priklu~en* zakriven del, „clip“ priklu~uvawe spleskan filter so nabori hartiena filter kesa crevo za povrzuvawe, 0,45m za par~iwa sl. 16 i 17

kabelski „clip“ za br. na art. 0702 400 213 univerzalen priklu~ok za elektro alati* priklu~en muf ø 28 mm (napr.Festo)*

br. na art. 0702 400 320 0702 400 385 0702 400 718 0702 400 367 0702 400 207 0702 400 213 0702 400 192 0702 400 247 0702 400 096

sodr`ina 1 1 1 1 1 1 5 1 1

pak.par~

1 1 1 1 5 1 5 1 1

slika 28 31 32 35 16 37 40 41

br. na art. 0702 400 321 0702 400 276 vsisuva~ za pod so podesuvawe po visina, priklu~en 0702 400 052 zakriven del, „clip“ priklu~uvawe 0702 400 905 univerzalen priklu~ok za elektro alati* 0702 400 247 reducira~ko „clip“ priklu~uvawe 40/35 za delovi na sl. 16 i17 0702 400 108 oblo`en spleskan filter so nabori 0702 400 190 vla`no - / suva filter kesa 0702 400 188

ime 4 m v{mukuva~ko crevo, „clip“ priklu~uvawe metalna cevka, priklu~na

So delovi na So delovi na

priborot vo obem

na isporakata.

So delovi na

priborot 15 – 17.

priborot vo obemot na isporakata.

1 2 1 1 1 1 1 5

So delovi na priborot 39, 42, 30 (ne e vo obemot na isporakata) ▼

Za koristewe so dup~alka so kruna, kako i za op{ti raboti na ~istewe vo podra~jeto na grade`ni{tvoto i obrabotkata na metal. Pravosmukalka so sertifikat za opasna pra{ina, npr. drvena pra{ina, lak i plastika. Ne e za azbest!

sodr`ina pak.par~

1 2 1 1 1 1 1 1

Idealno za v{mukuvawe na maslo, sredstava za podma~kuvawe i ostatoci (napr. strugotini)

Isto taka opremena za rabota so elektro alatite ( napr. glodawe na `lebovite vo sidot).

Ostanat pribor Pribor za rabota so metal slika 39 42 30 Reduciraniot del za upotreba na crevoto so nom. {irina 35 – priklu~no,na crevo so nom. {irina 40 so „clip“ priklu~uvawe br. na art. 0702 400 107

ime gumen vsisuva~, priklu~liv korpa za metalni ostatoci 4 m vsisuva~ko crevo, postojano na maslo, priklu~livo

br. na art. 0702 400 105 0702 400 008 0702 400 305

pak.par~

br. na art. 0702 400 033 0702 400 018 0702 400 344 0702 400 873

pak.par~

1 1 1

Pribor 40 slika 33 34 29 38

ime `leben vsisuva~ b= 29sm plasti~en, priklu~en* poden vsisuva~ b= 37sm metalen, priklu~en* prodol`no crevo 2,5m, „clip“ priklu~uvawe reparaciski komplet na creva, so nom.{irina 40, „clip“ - sistem

1 1 1 1

Nominalna {irina 40 35

37

31 38 28

29

30

33 32

39 34

40 42 41

M 13 0715 13 61


Bateriska dup~alkaodvrtka BS 96-A Solid br. na art. 0700 182 2

BS 96-A solid 200 W 1,3 Ah

Br. na vrtewa bez optovaruvawe 1/2 brzina

0-300/1.000 v/min

Obem na podesuvaweto na momentot Maksimalen moment

0,5 - 6 Nm 27 Nm 10 mm 10 mm 20 mm 6,5 mm 8 mm 16 mm 6 mm 5 mm 1-10 mm 3/8” - 24 UNF 1,2 kg 0,4 kg

Metal Maksimalen pre~nik na Aluminium dup~eweto Drvo Metal Prepora~an pre~nik na Aluminium dup~eweto Drvo Maksimalni pre~nik na zavrtkata Prepora~an pre~nik na zavrtkata Otvor na stega~kata glava Prifat na stega~kata glava Masa na alatot bez baterija, pribli`no Masa na baterijata, pribli`no

Zabravuvawe na vretenoto, i stega~kata glava za brza promena na alatot, obezbeduvaat promeni na alatot so edna raka .

Tip/model Bateriska dup~alka-odvrtka

Baterija SD 1.3 Ak NiCd Polna~ na baterii AL-60 SD

Prazen kufer

br. na art. 0700 182 H 0700 980 213 0700 880 0955 700 182

p. par~. 1 2 1 ▼

Tip/model Izlezna sila Kapacitet na baterijata

Se ispora~uva:

Tehni~ki podatoci:

Silna, mo{ne kompaktna 9,6 V bateriska dup~alka-odvrtka za lesni i sredni optovaruvawa pri dup~eweto i zavrtuvaweto. Se ispora~uva vo kufer so polna~ AL 60-SD ( vreme na polnewe na baterijata 1 ~as) i so rezervna baterija.

Baterijata mo`e da se simne od lizga~kiot prifat bez napor.

13 62

Mo{ne kvaliteten metalen, dvostepen planetaren prenesuva~. Prednost: ● Dolg vek na traewe i optimalen prenos na silata. 23 stepeni na podesuvawe na momentot na zategaweto na zavrtkata i edna polo`ba za dup~ewe. Prednosti: ● Mo{ne precizno podesuvawe ovozmo`uva poveœenamenska primena na rabotite na vrteweto na zavrtkite i dup~eweto. Ergonomski dizajn so meka dr{ka. Prednosti: ● Prijatna rabota, bez zamoruvawe. Baterija so lizga~ki prifat Prednosti: ● Optimalen prifat i dobar prenos na strujata za maksimalen u~inok.


Bateriska dup~alkaodvrtka BS 12-A Solid br. na art. 0700 1833 Silna akumulatorska dup~alkaodvrtka so dolg vek na traewe predvidena za “heavy duty” optovaruvawa, 12V. Se ispora~uva vo kufer so brz stolen polna~ AL 30-SD, rezervna baterija i kutija so bitevi.

Tehni~ki podatoci Napon Izlezna sila Kapacitet na baterijata Brzina na vrtewata pri prezen od Podra~je na podesuvaweto na momentot na zategaweto Maksimalen moment na zategaweto ~elik Maks pre~nik na aluminium dup~eweto drvo ~elik Prepora~an aluminium pre~nik na dup~eweto drvo Maksimalen pre~nik na zavrtkata Prepora~an pre~nik na zavrtkata Prifat na futerot za burgii Navoen prifat na futerot Te`ina bez baterijata Te`ina na baterijata

 Visokokvaliteten planetaren prenos so 2 brzini, proizveden od metal. Prednosti: Dolg `ivoten vek i optimalen prenos na silata.

Obem na isporakata 12 V 300 W 2,0 Ah 0-400/ 1.350 min-1 0,5-10,0 Nm 45 Nm 13 mm 16 mm 38 mm 10 mm 13 mm 32 mm 8 mm 6 mm 1,5-13 mm 1/2” - 20 UNF 1,7 kg 0,7 kg

Opis Akumulatorska dup~alka odvrtka BS 12-A Solid Baterija SD 12V/2,0 Ah NiCD Polna~ za baterii AL 30-SD Prazna kutija za 8 bitevi Nosa~ na bievi so futer za brza promena 2 x AW20 Vmetok - bit 1 x AW30 1 x AW40 1/4”, dol`ina 2 x PZ2 25 mm 1 x PZ3 1 x PH2 Kufer od polipropilen Vmetok za kufer

br. na art.

pak./ par~.

0700 183 H

1

0700 980 320

2

0700 885 0614 250 110 0614 176 711 0614 512 0 0614 513 0 0614 514 0 0614 176 652 0614 176 653 0614 176 461 0955 330 0 0955 030 183

1

 Ergonomski dizajnirana so meki delovi. Prednosti: Mal zamor pri rabotata. Sistem na kontakti na baterijata so lizga~ka {ina. Prednosti: Odli~no zacvrstuvawe na baterijata i optimalen struen kontakt za maksimalno kvalitetna rabota.

Raboten vek vo odnos na konkurencijata broj broj naciklusa* ciklusi*

Optimalno ladewe na motorot blagodarejœi im na golemite otvori za vantilacija. * upotreba na ASSY zavrtkata 8 h 200 mm vo drvo (breza)

Lizga~ki sistem ovozmo`uva optimalno dr`ewe na baterijata.

M 13 0810 13 63


Bateriska dup~alkaodvrtka BS 14-A Solid br. na art. 0700 1842*

BS 18-A Solid br. na art. 0700 1952

Pak 1 2

1 x PH 2 176 461

Tehni~ki podatoci BS 14-A Solid 14,4 V 2,0 Ah 360 W 1,3-4,8 Nm 0-400/1.600 min-1 58 Nm

Tip/izrabotka Napon Izlezna sila Kapacitet na baterijata Brzina na vrtewa pri prazen od Podra~je na podesuvawe na momentot na zategaweto Mah. moment na zategaweto Mah pre~nik na dup~eweto

BS 18-A Solid 18 V 2,0 Ah 450 W 1,3-4,8 Nm 0-400/1.600 min-1 69 Nm

~elik 13 mm aluminium 16 mm drvo 38 mm

13 mm 18 mm 38 mm

~elik 10 mm aluminium 12 mm drvo 32 mm 8 mm 1,5-13 mm 1/2”-20 UNF 2,3 kg 0,9 kg

10 mm 14 mm 32 mm 10 mm 1,5-13 mm 1/2”-20 UNF 2,35 kg 1,1 kg

Prepora~an pre~nik na dup~eweto

Prepora~an pre~nik na zavrtkata Prifat na futerot za burgii Navoen prifat na futerot Te`ina bez baterijata Te`ina na baterijata

1

Visokokvaliteten planetaren prenos so 2 brzini, sostaven potpolno od metal. Prednosti: ● Dolg `ivoten vek na ma{inata i optimalen prenos na silata.

BS 18-A Solid 0700 185 H 0700 980 520 0700 885 0614 250 110 0614 176 711 2 x PZ 2 1 x PZ 3 176 652 176 653 0955 700 185

Isklu~itelno golemi ventilacioni otvori. Prednosti: ● Optimalno ladewe na motorot ovozmo`uva dolg `ivoten vek duri i pod golemo optovaruvawe.

BS 14-A Solid 0700 184 H 0700 980 420 0700 885 0614 250 110 0614 176 711 2 x AW 20 2 x AW 30 512 0 513 0

Cvrsta dopolnitelna ra~ka. Prednosti: ● Ovozmo`eno sigurno le`ewe na ma{inata vo racete, i pri golemite momenti na zategaweto.

Tip/izrabotka Bateriska dup~alka-odvrtka Baterija SD 2,0 Ah NiCD Brz polna~ AL 30-SD Kutija za vmetoci, 8 par~iwa Dr`a~ na vmetocite Vmetoci 1/4”, dol`ina 25 mm br. na art. 0614 . . . Kufer od polipropilen

Sistem na kontakti na baterijata so lizga~ka {ina. Prednosti: ● Odli~no zacvrstuvawe na baterijata i optimalen struen kontakt za maksimalno kvalitetna rabota.

broj ciklusi*

Obem na isporaka

Silna i izdr`liva akumulatorska dup~alka-odvrtka za najte{ki uslovi na rabota blagodarejœi mu na motor prenosot i stega~kata glava specijalno razviena za najte{ki uslovi na upotreba. Se ispora~uva vo kutija so brz polna~ Al 30-SD (30 minuti) i dopolnitelna baterija.

* upotreba na ASSY zavrtkata 10 h 300 mm vo drvo (bor)

Lizga~kiot sistem ovozmo`uva optimalno Optimalno ladewe na motorot dr`ewe na baterijata. blagodarejœi im na golemite otvori za ventilacija.

13 64


Bateriska udarna dup~alka - odvrtka BS 28-A Combi br. na art. 0700 617 2*

Bateriska ASSY ® - odvrtka

Silna bateriska udarna dup~alka – odvrtka so 28 V litium–jonska baterija. So udaren mehanizam za dup~ewe vo sid i kamen. Se ispora~uva vo kofer so 60 – min. polna~, rezervna baterija i kutija bicevi.

Obem na isporaka pak./par~. 1 1 1 2 1 1 1 1x AW30 513 0 1x PZ3 176 653

br. na art. 0700 617 H 0706 617 023 0955 700 617 0700 956 730 0700 856 0614 250 110 0614 176 711 2x AW20 512 0 2x PZ2 176 652

1x AW40 514 0 1x PH2 176 461

Tehni~ki podatoci napon kapacitet na baterijata broj na vrtewa na prazen od 1. / 2. brzina obem na podesuvaweto na momentot na vrtewe mah. moment na vrtewe mah. sila na metalot dup~eweto vo aluminiumot drvoto sidot mah. pre~nik na zavrtkata {irina na stegaweto na futerot prifat na futerot te`ina na ma{inata bez akumulator sa. te`ina so 3,0 – Ah – Akku

V Ah v/min Nm Nm mm mm mm mm mm mm

28,0 3,0 0–480 /1.600 2–10 70 16 20 50 20 10 1,5–13 1/2”- 20 UNF

ime bateriska udarna dup~alka - odvrtka dopolnitelna ra~ka prazen kufer, plastika baterija LI 28 V / 3,0 Ah polna~ AL 60 – LI prazna kutija za 8 bicevi dr`a~ na bicot so brzopromenliv futer bicevi so 1/4” prifat, dol`ina 25 mm 0614 …

1

Litium–jonska tehnologija. Prednost: Mala te`ina , golema sila i skoro da nema samopraznewe. Bez efekt na memorija. Visokokvaliteten 2 – stepen planeten prenosnik od poln metal. Prednost: Dolg raboten vek i optimalen prenos na silata. Baterija so kapacitet 3,0 Ah so indikator na napolnetost. Prednost: Dolgo vreme na rabota po polneweto na baterijata. Pribli`no dvojno podolgo vreme za rabota vo odnos na alati so baterii od18 V i 2,0 Ah.

270 mm

kg 2,1 kg 3,1

290 mm

13 65


Bateriski odvrtuva~ S 10-A Power Kompakten bateriski odvrtuva~ so vrvni karakteristiki so 10,8 V litium-jonska baterija, idealen za zategawe i odvrtuvawe na zavrtki do mah. Ă˜ 6 mm. br. na art. 0700 662 2 Komplet vo plasti~en kufer so brz polna~ (30 min polnewe) i dopolnitelna baterija.

Se ispora~uva:

 Litium-jonska baterija

Opis

br. na art.

Bateriska odvrtka S 10-A Power Li-Ion baterija 10,8 V / 1,0 Ah Polna~ na baterii 30-LI Plasti~en kufer Plasti~en vdlabnat del

0700 662 2 0700 996 210 0700 896 0955 700 652 0955 030 662

pak./ par~. 1 2 1 1 1

Tehni~ki podatoci Napon Br. na v. na prazen od Kapacitet na baterijata Mah. podesuva~ki moment na zategaweto Max. moment na vrtewe (polo`ba za dup~ewe) Broj na podes. momenti Prifat za vmetokot Masa so baterija Dol`ina h visina

10,8 V 0-400 v/min 1,0 Ah 7 Nm176 mm

18 Nm 

10+1 1/4� 0,8 kg 176x167

167 mm 49 mmPrednost: Baterija bez memoriski efekt, so mala masa so zanemarlivo samopraznewe. Lesen, kompakten, so ergonomska izrabotka Prednost: Odvrtuva~ot ubavo le`i vo dlankata i ne zamoruva pri dolgotrajna rabota. Magnetski dr`a~ za bitovi so brzo izmenliv futer i stop na vretenoto Prednost: Bitot cvrsto se dr`i vo futerot i ne se zaglavuva vo glavata od {trafot Elektronska za{tita od preoptovaruvawe i pregrevawe Prednost: Adekvatna za{tita na odvrtuva~ot i baterijata za dolgotrajna sigurna rabota. Lamba so LED dioda. Prednost: Rabotniot prostor sekoga{ e dobro osvetlen. Trigodi{na garancija. Prednost:

Za vreme na ovoj period, dobivate besplaten servis.

Polesen i poednostaven za upotreba od standardnite bateriski odvrtuva~i Dr`a~ na vmetokot so silen magnet Krut prenosen mehanizam so zabravuvawe na osovinata

BS 96-A Compact br. na art. 0700 152 H

1600 g

800 g

A 10-A Power br. na art. 0700 662 2

Spojnica za 10 razli~ni momenti na zategawe i 1 moment za dup~ewe Raboten prostor sekoga{ osvetlen so LED diodata Eletkronski prekinuva~ so funkcija na postepena promena na brojot na vrtewa

M 13 0840

13 66

Ergonomski dizajn so meka plastika za polesna rabota


Bateriska agolna dup~alka WB 12-A br. na art. 0700 133 1* Silna 2-brzinska bateriska agolna dup~alka so brzostega~ki futer za zavitkuvawe i dup~ewe vo drvo, metal i plastika vo tesnite prostori. Isporaka vo kufer so edno~asoven polna~ AL 60-SP i baterija od 2,0 Ah. ●

Obem na isporaka br. na art. 0700 133 H 0700 900 320 0700 800 0955 700 133

ime bateriska agolna dup~alka WB 12-A Slim-Pack baterija12,0 V/2,0 Ah NiCd edno~asoven polna~ AL 60-SP prazen kufer od polipropilen

pak./par~.

● ●

1 ● ●

Tehni~ki podatoci napon kapacitet na baterijata izlezna korisna sila broj na vrtewa na prezen od 1./2. brzina maksimalen moment na vrtewe mah. kapac. na dup~eweto vo ~elik aluminium drvo mah. pre~nik na zavrtkata {irina na futerot za burgijata prifat na futerot za burgijata agolna merka visina na glavata te`ina na ma{inata bez baterija okolu te`ina na baterijata poedine~no okolu

12,0 V 2,0 Ah 190 W 0 – 400 / 1.200 min-1 20 Nm 10 mm 13 mm 25 mm 6 mm 1.0 – 10 mm 1/2” x 20 UNF 25 mm 112 mm 1,3 kg 0,7 kg

● ● ● ● ● ●

Dvobrzinski planetaren prenosnik so 5 metalni zap~anici (sateliti) za visok moment na vrtewe i optimalen prenos na silata. Brzozatega~ki futer za brza promena na alatot bez klu~. Cvrst spoj so zavrtki pome‡u motorot i prenosnikot za siguren prenos i visok moment na vrtewe. Prekinuva~ so golema sila so posrebreni kontakti i golem ladilnik, za dolg raboten vek. Gumiran elektronski prekinuva~ so regulator na brojot na vrtewa, dobro pristapa~en preklopnik levo/desno i blokada na vklu~enata sostojba. Dolgiot prekinuva~ ovozmo`uva razli~ni pozicii na dr`ewe za ~ustvitelno zavrtuvawe i sigurno dr`ewe. Mali merki na agolot od 25 mm i na glavata od 112 mm za te{ko dostapni mesta. Ergonomski optimalen dizajn i izvonredna polo`ba na te`i{teto, za rabota skoro bez napor. Slim-Pack priklu~ok na baterijata ovozmo`uva ergonomski tesna dr{ka. Baterija so osiguruva~ot na zatvoraweto za cvrsto dr`awe vo alatot. Edno~asoven polna~ za NiCd i NiMH baterii so kontrola na vremeto i naponot na polneweto, za najkratko mo`no vreme na polnewe i za spre~uvawe na prepolnetost.

Edno~asoven polna~ AL60-SP br. na art. 0700 800 ● Za Slim-Pack baterii od

Pribor

Brzostega~ki futer za burgii ime 1.0 – 10 mm 1/2” - 20 UNF

7,2 do 18,0 V so NiCd ili NiMH œelii. ● So 3 stepeni na polnewe za optimalno iskoristuvawe na kapacitetot.

Nikel-metalhidridAkku

br. na art.

pak./par~

0706 133 014

1

Soodveten brz polna~ ML 18 br. na art. 0702 304

● Okolu 50% pogolem kapacitet otkol-

ku kaj NiCd baterii sa ista te`ina, so {to se postignuva pogolem komfor na upotreba. ● Ekolo{ki povolen, po{to go nema otrovnoiot kadmium. ime 12.0 V / 3.0 Ah NiMH

br. na art.

p./par~

0700 905 330

1

stepen 1 2 3 1 2

traewe 1 ~as1 1–3 ~asa2 postojano

postapka voobi~aeno brzo polnewe izedna~eno polnewe za sekoja œelija poedine~no

odr`uva~ko polnewe ja dr`i baterijata napolneta

kaj baterijata od 2,0 Ah raboten vek na baterijata, me‡utoa baterijata sepak mo`e da se simne veœe po zavr{uvaweto na stepenot 1, kako i kaj drugite polna~i. 112 mm 25 mm

Dup~ewe do najodale~enite agli so pomo{ na malata merka na agolot od 25 mm

Zavrtuvawe vo tesnite razvodni ormani blagodarejœi ì na visinata na glavata od samo 112 mm.

Dolg prekinuva~ ovozmo`uva mnogu pozicii na dr`ewe. Na toj na~in zgodna za ~ustvitelno zavrtuvawe i sigurno dr`ewe.

13 67

313 mm


Bateriski udaren odvrtuva~ ASS 1/2”

Golema udarna sila i mala te`ina. Prednost: Idealna za mobilno koristewe.

Ergonomski dizajn so meki komponenti. Prednost: Lesno rabotewe bez mnogu zamor.

br. na art. 0700 125 2* Silen bateriski udaren odvrtuva~ za zavrtki do M 14. Isporaka vo kufer so edno~asoven polna~ AL 60 - CL i rezervna baterija.

Priklu~ok za baterija: {iinska vodilka. Prednost: Optimalno dr`ewe i dobar prenos na struja za maksimalna sila.

Obem na isporaka ime bateriski udaren odvrtuva~ ASS 1/2” baterija CL 19,2 V / 2,0 Ah NiCd edno~asoven polna~ AL 60 – CL prazan kufer od polipropilen

br. na art. 0700 125 H 0700 970 520 0700 871 0955 700 125

pak./par~. 1 2 1

Tehni~ki podatoci

Primeri na upotreba

19,2 V 2,0 Ah 300 Nm 2.000 min–1 2.600 min–1 1/2” nadvore{en ~etriagolen 2,0 kg 1,0 kg

240 mm

● Zavrtuvawe na visoki i visokoopteretivi

regali.

● Zavrtuvawe na `elezni nosa~i. ● Silno zavrtuvawe na cevnite vodovi. ● Monta`a na fasadi. ● Uvrtuvawe na ankeri / betonski zavrtki. ● Brzo postavuvawe na platformi i tribini. ● Nadogradba na prikolki za patni~ki i

tovarni vozila.

napon kapacitet na baterijata mah. moment na vrtewe broj na vrtewa vo prazen od broj na udari prifat na alatot te`ina na ma{inata bez baterija okolu te`ina na baterijata okolu

69 mm

● Otpu{tawe na korodiranite spoevi, itn.

255 mm

Nasaden klu~ br. na art. 0714 13... Bateriska {inska vodilka za priklu~uvawe obezbeduva optimalno dr`ewe.

M 13 0860

13 68


Bateriska ra~na lamba HL12-A

1. br. na art. 0700 403 1*

HL18-A 2. br. na art. 0700 405 1* Bateriska lamba so visok intezitet i trajnost na osvetluvaweto. So fleksibilen vrat za postavuvawe na ramni povr{ini ili za zaka~uvawe.

2.

● Zna~itelno iskoristuvawe na svetlosta

1.

Obem na isporaka HL12-A 0700 403 H 0700 900 320 –

tip / izrabotka bateriska ra~na lamba Slim–pak. baterija 12,0V/2,0Ah NiCd Slim–pak. baterija 18,0V/2,0Ah NiCd

HL18-A 0700 405 H – 0700 900 520

pak./par~.

1

Tehni~ki podatoci HL12-A 12,0 V 2,0 Ah Xenon 0,45 kg 0,7 kg

tip / izrabotka napon kapacitet na baterijata tip na sijalicata te`ina bez baterijata okolu te`ina na baterijata okolu

HL18-A 18,0 V 2,0 Ah Xenon 0,45 kg 10,0 kg

so pomo{ na specijalnoto reflektira~no ogledalo. ● Isklu~itelno sjajna Xenon sijali~ka za visok intezitet na svetloto. ● Dolga trajnost na osvetluvaweto do 3 ~asa. ● Fleksibilniot, dolg vrat na lambata ovozmo`uva naso~uvawe na snopot svetlina vo site nasoki. ● Rezervna sijalica vo kuœi{teto na reflektorot. ● Bateriite se kompatibilni so Würth baterijskite alati so ista volta`a (br. na art. 0700 ...). ● Bateriite se pakuvani so siguren mehanizam na zatvorawe za cvrsto dr`ewe vo kuœi{teto na svetilkata NAPOMENA: Polna~ot se nara~uva posebno!

Pribor NiMH - baterija

Rezervni sijali~ki ime Xenon 12 V Xenon 18 V

br. na art. 0706 403 001 0706 405 001

pak./par~. 1

● Okolu 50% pogolem kapacitet otkolku kaj

NiCd baterii so ista te`ina, blagodarejœi mu na toa, {to trajnosta na svetloto e podolga. ● Ekolo{ki, bez otrovniot kadmium. ime 12,0 V / 3,0 Ah NiMH

br. na art. 0700 905 330

pak./par~.

1

Edno~asoven polna~ AL 60 - SP br. na art. 0700 800 ● Za Slim-Pack baterii od 7,2 do 18,0 V so NiCd ili

NiMH œelii.

● So 3 stepeni na polnewe za optimalno

iskoristuvawe na kapacitetot. stepen trajnost sa. 1 1 ~as1 2 1–3 ~asa2 3

Osvetluvawe na tesnite prostori, npr. kaj izrabotka na regali.

Postavuvawe na lambata vo prostor na motorot na avtomobilot.

13 69

postojano

proces voobi~aeno brzo polnewe izedna~uva~no polnewe za sekoja œelija poedine~no soodvetno polnewe ja dr`i baterijata napolneta

1 Kaj bateriite od 2,0 Ah 2 Go zgolemuva `ivotniot vek na baterijata. Kako i kaj drugite polna~i, baterijata mo`e da se simne na krajot od 1. stepen na polneweto.


Bateriska udarna dup~alka ABH 20-SLS br. na art. 0702 323 2* Kompaktna 24 V bateriska udarna dup~alka za udarno dup~ewe i dup~ewe vo razli~ni materijali, osobeno vo beton. So indikator na raspolo`liviot kapacitet na baterijata i 15 – minuten polna~.

Prepora~ani pre~nici na dup~eweto

24 V 0-1.200 min-1 0-1.000 min-1

otvor ø vo betonot

0-4.400 min-1 0-1.3 J 350 W 270 W SDS-plus 43 mm EU standard 365 mm 233 mm 2,3 kg 4,2 kg

br. na art.

udarna burgija SDS – plus agolna – glava za dup~ewe SDS – plus ured za v{mukuvawe sad za pra{ina za bu{ewa na tavanici ø 5 – 10mm

0648 … 0702 220 100 0702 220 200 0702 540 001

adapter za 1/2” / 20 UNF futer za dup~ewe

0692 210 120 0692 212 132 0692 312 130 0692 210 133 0614 176 701

futer za dup~ewe so venec od zapci,1,5–13 mm

brzostega~ki futer za dup~ewe, 1,5 – 13 mm futer za udarno dup~ewe, 2,5 – 13 mm dr`a~ na bitot na SDS–plus so brzopromenliv futer za 1/4” bit, L= 80 mm

dr`a~ na bitot SDS–plus so prsten za osiguruvawe za 1/4” bit, L= 74 mm adapter SDS-plus za 1/2” vmetoci na cev~estite klu~evi, L= 74 mm

0614 176 728

prepora~an obem na otvorot za optimalna sila sila na dup~eweto vo betonot sredna cvrstina (ø = 8 mm)

4-14 mm 22 sm3/min 440 mm/min

Primer na kapacitetot na dup~eweto so poln akumulator (pribli`en broj na dupki)

Pribor ime

otvor ø vo ~elikot (so futer za dup~ewe) otvor ø vo drvoto (so futer za dup~ewe)

4-20 mm mah. do 10 mm do 20 mm

pak./ par~.

3,0 Ah 150 75 35 25

beton so sredna cvrstina ø 6 mm, dlabo~ina 40 mm ø 8 mm, dlabo~ina 55 mm ø 12 mm, dlabo~ina 80 mm ø 14 mm, dlabo~ina 90 mm

ABH 20-SLS

1

Ednostavna i brza zamena na SDS – plus futerot na brzozatega~kiot futer br. na art. 0702 225 001

0614 176 782

M 13 0880

13 70

napon broj na vrtewa na prazen od broj na vrtewa pod optovaruvawe broj na udari pri brojot na vrtewa na prazniot od sila na poedina~niot udar sila na potro{uva~ka korisna izlezna sila prifat na alatot vrat na vretenoto dol`ina visina so 3,0 – Ah – Akku te`ina bez Akku te`ina so 3,0 – Ah - Akku

Tehni~ki podatoci

pak./par~. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

br. na art. 0702 323 H 0708 320 720 0702 225 001 0708 320 652 0955 702 320 0702 300 924 0702 344 0648 36 160 0648 38 160 0648 310 160 –

ime Bateriska udarna dup~alka ABH 20 – SLS dopolnitelna ra~ka brzostega~ki futer grani~nik na dlabo~ina na dup~eweto od metal kufer za smestuvawe od plastika baterija WA 24 V / 3,0 Ah polna~ AL15 – EMC, 8,5 A Udarna burgija SDS – plus, 6,0 x 160 mm Udarna burgija SDS – plus, 8,0 x 160 mm Udarna burgija SDS – plus, 10,0 x 160 mm sprej za odr`uvawe, 100 ml

Obem na isporaka

Ma{ina so brzopromenliv futer i dopolnitelna ra~ka vo kufer so baterija od 3,0 Ah, 15 – minuten polna~, 3 SDS – plus burgii i sprej za odr`uvawe. Lesna, kompaktna i so egronomska forma. Prednost: Ma{inata le`i dobro vo rakata i ovozmo`uva rabota bez mnogu napor. So blokada na udarot, odot desno – levo i prekinuva~ot za regulacija na brojot na vrtewa. Prednost: Poveœekratno primenliva, npr. za normalno dup~ewe vo drvoto i metalot. Burgii so SDS – plus prifat i brzopromenliv se ispora~uvaat so alatot. Prednost: Brzo opremuvawe npr. za dup~ewe na metal, bez upotreba na adapterot. Dopolnitelna ra~ka za vrtewe 360° so podesuva~ki grani~nik na dlabo~inata na dup~eweto. Prednost: Lesna rabota vo skoro sekoja pozicija i za konstantna dlabo~ina na dup~eweto. Golem kapacitet na baterijata so indikator na napolnetost. Prednost: Dolgo vreme na rabota so optimalno iskoristuvawe na kapacitetot na baterijata.


Bateriska udarna dup~alka H 28-MA Kompaktna udarna dup~alka so 28 V – litium-jonska baterija za udarno dup~ewe vo beton i kamen i za normalno dup~ewe. Blagodarejœi ì na sopira~kata na vrtewa isto taka zgodna za lesni {temuvawa. br. na art. 0700 677 2*

br. na art. 0700 677 H 0706 677 070 0706 677 069 0955 700 677 0700 956 730 0700 856 0648 36 160 0648 38 160 0648 310 160 –

pak./par~. 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1

Litium – jonska tehnologija. Prednost: Mala te`ina i golema sila. Bez efekti na memorija.

ime Bateriska udarna dup~alka H 28-MA dopolnitelna ra~ka grani~nik na dlabo~ina prazen kufer, plasti~en baterija LI 28 V / 3,0 Ah polna~ AL 60 – LI Udarna burgija SDS – plus, 6,0x160 mm Udarna burgija SDS – plus, 8,0x160 mm Udarna burgija SDS – plus, 10,0x160 mm sprej za odr`uvawe, 100ml

Obem na isporaka

Ma{ina so dopolnitelna ra~ka, 2 baterii, 60-minuten polna~, 3 SDS-plus burgii i sprej za odr`uvawe.

28 V 0–1400 min-1 0–10000min-1 0–4700 min-1 3,2 J 700 W 440 W SDS-plus 36x 54 mm 3,2 kg 4,2 kg

otvor ø vo beton

4 – 26 mm do 13 mm do 30 mm

otvor ø vo ~elik (so futer za dup~ewe) otvor ø vo drvo (so futer za dup~ewe)

prepora~an obem na otvorot za optimalna sila sila na dup~eweto vo betonot so sredna cvrstina (ø=8mm)

4 – 14 mm 28 sm3/min.

Poveœe sila pri pomala te`ina!

Pribor br. na art.

p./p.

0648 …

1

sad za pra{ina za bu{ewa

adapter za 1/2”/20 UNF futer za dup~ewe 0692 210 120 futer za dup~ewe so venec na zapci, 1,5 – 13mm 0692 212 132 brzostega~ki futer za dup~ewe, 1,5 – 13mm 0692 312 130

1

futer za udarno dup~ewe so SDS – prifat, 2,5 – 13 mm

0692 210 133

1

Lesna, kompaktna i ergonomska forma. Prednost: Ma{inata dobro le`i vo rakata i ovozmo`uva rabota bez zamor. Golem kapacitet na baterijata so indikator na napolnetost. Prednost: Dolg raboten vek blagodarejœi mu na optimalnoto iskoristuvawe na kapacitetot na baterijata.

Osobini

1 1

Zapira~ na udari, funkcija na {temuvawe, desen / lev od i regulator na brzina. Prednost: Univerzalno upotrebliv, npr. za normalno dup~ewe vo metal i drvo ili isto taka za lesni {temuvawa vo sidot.

WA 24 V / 3,0 Ah br. na art. 0702 300 924

0702 540 001 1 LI 28 V / 3,0 Ah br. na art. 0700 956 730

1 kg

na tavanot ø 5 – 10mm

2 kg

ime udarna burgija SDS – plus

napon broj na vrt. na prazniot od broj na vrt. pod optovaruvawe broj na udari pri brojot na vrtewa na prazniot od poedine~na sila na udarot sila na potro{uva~kata korisna izlezna sila prifat na alatot podesuva~ka pozicija na dletoto vrat na vretenoto – ø te`ina bez baterija te`ina so baterija 3,0 Ah

Prepora~ani pre~nici na dup~eweto

Tehni~ki podatoci

Elektropnevmatski udaren alat. Prednost: Ista sila na dup~ewe kako i ra~nite elektri~ni alati.

13 71

funkcija na {temuvawe podesuva~ka pozicija na dletoto desen / lev od sopira~ka na udarot za normalno dup~ewe regulator na brzina

✔ ✔ ✔ ✔ ✔


Pove]enamenski

1.

polna~ na baterii 1. ML 15 br. na art. 0702 303*

2.

Zgodno za brzo polnewe na skoro site Wurth NiCd baterii kako i baterii na drugite proizveduva~i od 2,4 do 12 V.

2. ML 18 br. na art. 0702 304* Zgodno za brzo polnewe na skoro site Wurth NiCd i NiMH baterii kako i baterii na drugite proizveduva~i od 2,4 do 12 V. ● Inteligentna tehnika na polnewe ovozmo`uva polnewe na akku bateriite zavisno od temperaturata i naponot sekoga{ so optimalna struja na brzoto polnewe,so {to se postignuva najkratko vreme na polnewe i maksimalen raboten vek na akku bateriite. ● Nadsor na temperaturata - protiv pregrevaweto, spre~uva o{tetuvawe na akku bateriite. ● Isklu~uvawe so detekcija na prirastot na naponot ∆U, protiv efektot na memorija, {to isto taka ovozmo`uva polnewe delumno praznewe na akku baterijata bez prepolnuvawe. ● Skratuvawe na vremeto za polnewe kaj delumno ispraznetite akku baterii. Primer: Ako baterijata e samo do 1/2 isprazneta, vremeto na polnewe iznesuva samo okolu 7 odnosno 10 minuti. ● Avtomatsko prefrluvawe na polnewe na odr`uvawe, {tom baterijata e potpolno napolneta. ● Akku baterijata mo`e postojano da stoi vo polna~ot. Polneweto na odr`uvaweto spre~uva samopraznewe, i na toj na~in baterijata sekoga{ e polna. ● Dve poveœenamenski LED diodi vo razli~ni boi za prika`uvawe na sostojbata na polneweto, odvoeno za dvata oddelci. ● Dvata mehanizmi za zacvrstuvawe na zadnata strana na kuœi{teto, ovozmo`uvaat pricvrstuvawe na sid. ● Ra~ka za nosewe za udoben transport. ● Priklu~en kabel pri o{tetuvawe mo`e brzo da se zameni. ● Kvalitet: made in Germany.

Obem na isporaka br. na art. – 0702 303 001

ime poveœenamenski polna~ ML 15 odnosno ML 18 priklu~en kabel 1,4 m

pak./par~. 1

Tehni~ki podatoci ML 15 230 V / 50 Hz / II 2,4-12 V max. 120 W max. 8 A 35 mA 15 min. 220 x 150 x 78 mm 720 g 1,4 m

tip napon klasa na za{tita izlezen napon izlezna sila struja na polneweto - brzo polnewe struja na polneweto - polnewe na odr`uvaweto vreme na polnewe okolu dimenzii (Dh[hV) te`ina bez kabelot dol`ina na kabelot

ML 18 230 V / 50 Hz / II 2.4-18 V max. 125 W max. 6 A 40 mA 20 min. 220 x 150 x 78 mm 720 g 1,4 m

Displej na sostojbata na polneweto Temperaturna gre{ka Defekt na baterijata ili lo{ kontakt

Soodvetni Würth - akku baterii

Spremen za upotreba Polnewe na odr`uvaweto (akku baterijata e napolneta)

ime

polna~ ML 15

br. na art.

B 2, 7,2 V WA 7,2 V WA 9,6 V WA 12,0 V ASA 2,4 V (zelena) Akku 2,4 V za AS 3/AKP 310-E (crvena) WAB 7,2 V WAB 9,6 V WAB 12,0 V EB 7 EB 9 EB 12 G 12 WAMA 7,2 V WAM 9,6 V WAM/CL 9,6 V WAM/CL 12 V WAA 9,6 V WAM slim 9,6 V WAM slim 12.0 V SP 9,6 V/2,0 Ah NiCd SP 12,0 V/2,0 Ah NiCd SP 14,4 V/2,0 Ah NiCd SP 18,0 V/2,0 Ah NiCd SP 12,0 V/3,0 Ah NiMH SP 14,4 V/3,0 Ah NiMH SP 18,0 V/3,0 Ah NiMH WAB/OP 12,0 V/2,4 Ah NiCd WAB/OP 14,4 V/2,4 Ah NiCd

H

Brzo polnewe vo tek

ML 18

-

H

Soodvetni akku baterii na drugite proizvoditeli

0696 114 06 0702 300 472 0702 300 572 0702 300 796 0702 300 412 0702 300 512 0702 300 712 0702 611 0702 300 324 0702 300 172 0702 300 196 0702 300 112 0702 110 072 0706 330 01 0706 330 012 0702 915 10 0702 300 272 0702 300 296 0700 960 220 0700 960 320 0702 300 396 0702 301 296 0702 301 212 0700 900 220 0700 900 320 0700 900 420 0700 900 520 0700 905 330 0700 905 430 0700 905 530 0700 910 324 0700 910 424

proizvoditel

ime

Hitachi

B2 EB7, EB7 G, EB9, EB9 G, EB9 GY, EB9 B, EB9 M, EB12, EB12 G, EB12 GY, EB12 B, EB12 M, FE B9 P 7,2; P 9,6 SDF-AK2, SDF-AK 210 EY 9021 B komplet od 7,2 – 12, 0 Volt NiCd dopolnitelno 14,4 Volt i NiMH 7000, 7001, 7002, 9000, 9001, 9002, 9100, 9101, 9102, 9122, 1200, 1202, 1222 dopolnitelno 9101A, 9102 A, 1201 A, 1202 A, 1422 EZWA 40, EZWA 60, EZWA 80, EZWA 90 EZWA 19, EZWA 29, EZWA 49, EZWA PF A 6, A 132 BBS 9,6 V, BBS 12,0 V, BBS 14,4 V GBS-M 9,6 V, GBS-M 12,0 V

Atlas Copco /AEG ABB Panasonic Bosch Makita

Elu Kress Berner BTI

Akku baterii na ovie i mnogu drugi alati mo`at da se polnat vo ML 15 odn. ML 18.

samo ML 18

M 13 0900

13 72

polna~ ML 15

ML 18

X

X X


Rezervni baterii za WÜRTH bateriski alati

Ednostaven izbor na polna~i za baterii so pomo{ na sistemot na obele`uvawe so boja. So pomo{ na simbolikata na boite na etiketite olesneto e baraweto na soodvetniot polna~. Dokolku se sovpa‡aat bojata na akumulatorot so bojata na polna~ot, toga{ akumulatorot mo`e da se polni. slika

Tip na baterija soodveten polna~ soodveten alat

SP 12,0 V; 2,0 Ah, br. na art. 0700 900 320 SP 12,0 V; 3,0 Ah, br. na art. 0700 905 330 NiMH

SP 14,4 V; 2,0 Ah, br. na art. 0700 900, 420 SP 14,4 V; 3,0 Ah, br. na art. 0700 905, 430 NiMH

ML 18, br. na art.. 0702 304 AL 60-SP, br. na art. 0700 800 odgovara za: Würth: BS 12-A Power, br. na art. 0700 900 320 HL 12, br. na art. 0700 403 1 WB 12-A, br. na art. 0700 133 1

ML 18, br. na art. 0702 304 AL 60-SP, br. na art. 0700 800 odgovara za: Würth: BS 14-A Combi, br. na art. 0700 114 0 BS 14-A Power, br. na art. 0700 103 0

DeWALT: DW 980 K2, DW 977 K2 DW 927 K2, DW 981 K2, DW915 DW965K, DW904, DW 979 K2

DeWALT: DW985K2, DW984K2, DW941K DW906, DW918, DW,937K, DW935K2, DW966K, DW928K2

Baterija (zelena) 2,4V, br. na art. 0702 611 ML 15, br. na art. 0702 303 ML 18, br. na art. 0702 304 Polna~, br. na art. 0702 611 1 odgovara za: Würth: AS 3, br. na art. 0702 103 AKP 310-E, br. na art. 0702 611 1 Panasonic: EY 3652 DA, EY 6220 DR

Baterija (crvena) 2,4V, br. na art. 0702 300 324 ML 15, br. na art. 0702 303 ML 18, br. na art. 0702 304 Polna~, br. na art. 0702 324 3 odgovara za: Würth: AS 3, br. na art. 0702 324 1(0) AKP 310-E, br. na art. 0702 324 2 Panasonic: EY 3652 DA, EY 6220 DR

WA 24 V; 1,7 Ah, br. na art. 0702 300 824 WA 24 V; 3,0 Ah, br. na art. 0702 300 924 AL 15-EMC, br. na art. 0702 344

B 2 7.2 V; 1,4 Ah, br. na art. 0696 114 06 ML 15, br. na art. 0702 303

EB9 9,6 V: 1,4 Ah, br. na art. 0706 330 01 ML 15, br. na art. 0702 303 ML 18, br. na art. 0702 304

EB12 12 V; 1,4 Ah, br. na art. 0706 330 012 ML 15, br. na art. 0702 303 ML 18, br. na art. 0702 304

odgovara za: Würth: ABS 10, br. na art. 0702 10 ABS 10-E, br. na art. 0702 21

odgovara za: Würth: ABS 96, br. na art. 0702 30 ABS 96-E, br. na art. 0702 32 ABS 96 STOP, br. na art. 0702 34 Hitachi: D10 DD; D10 DG D10 DH, D10 DF2, DS10 DV, DS10 DV2, D10 DJ, DS10 DT, D10 DG, WH8 DC 9.6V, WH8 DC2 9.6V, WH8 DYA 9.6V, DN10 DY 9,6V; CL10 D

odgovara za: Würth: ABS 12-E, br. na art. 0702 36

WA 9,6 V; 2,0 Ah, br. na art. 0702 300 796 ML 15, br. na art. 0702 303 ML 18, br. na art.0702 304 AL 60-U, br. na art. 0702 343 odgovara za: Würth: ABS 96-M2, br. na art.0702 396 1(0); 0702 396 150; 0702 396 5(0) ASS 96-M, br. na art. 0702 396 2; 0702 396 6 ABM 96-P3, br. na art. 0702 396 3 ASB 96-P2, br. na art. 0702 396 4; 0702 396 7 Bosch: GSR 9,6 VES-2; GBB 9,6 VES-1 GBM 9,6 VES-2; GBM 9,6 VES-3 GBM 9,6 VSP-3; GSB 9,6 VES-2; GDR 90 Flex: BBM 596B; BBS 596 B

WA 12,0 V; 1,7 Ah, br. na art. 0702 300 512 WA 12,0 V; 2,0 Ah, br. na art. 0702 300 712 ML 15, br. na art. 0702 303 ML 18, br. na art. 0702 304 AL 60-U, br. na art. 0702 343 odgovara za: Würth: ABS 12-M2, br. na art. 0702 312 1(0); 0702 312 5(0) ATS 12-P, br. na art. 0702 312 6 ABS 12-M2 Power, br. na art. 0702 312 7 Bosch: GSR 12 VES-2; GSR 12 VET GBM 12 VES-2; GBM 12 VES-3 GSB 12 VSP-2

SP 9.6 V; 2.0 Ah, br. na art. 0700 900 220 ML 18, br. na art. 0702 304 AL 60-SP, br. na art. 0700 800 odgovara za: DeWALT: DW955K DW926K2 DW913 DW967K2 DW902

SP 18,0 V; 2,0 Ah, br. na art. 0700 900 520 ML 18, br. na art. 0702 304 AL 60-SP, br. na art. 0700 800 odgovara za: Würth: BS 18-A Combi, br. na art. 0700 115 0 BS 18-A Power, br. na art. 0700 105 0 HL 18, br. na art. 0700 405 1 STB 18-A, br. na art. 0700 215 1; SBS 18-A, br. na art. 0700 205 1 DeWALT: DW989K2, DW988K2, DW987K2, DW929K2, DW933K, DW999K2, DW919, DW073K, DW932K, DW938K, DW936K2

slika

Tip na baterija soodveten polna~ soodveten alat

odgovara za: Würth: ABH 20-SLE, br. na art. 0702 320 1 ABH 20-SLE, br. na art. 0702 320 2 Bosch: GBH 24 VRE, GBH 24 VFR

G12, br. na art. 0702 915 10 ML 15, br. na art. 0702 303 ML 18, br. na art. 0702 304 LG 12, br. na art. 0702 915 20 odgovara za: Würth: ANG 12, br. na art. 0702 915 Gesipa: AccuBird, PowerBird, and FireBird

slika

Tip na baterija soodveten polna~ soodveten alat

Hitachi: D10 DB, DRC10 D10 DC 7.2 V

Hitachi:

DS10 DTA; DS10 DVA DV10 DA, DV10 DV DS13 DV2, DH15 D2 DH15 DV, WH12 DC WF4 DY, WP12 DA

EB12 12 V; 1,4 Ah, br. na art. 0702 300 472 ML 15, br. na art. 0702 303 ML 18, br. na art. 0702 304 AL 60-U, br. na art. 0702 343 odgovara za: Würth: ABS 72-M2, br. na art. 0702 372 1 Bosch:

GBM 7.2 VES-2; GDR 50; GSR 7.2 VES-2 GBM 7.2 VE-1

slika

Tip na baterija soodveten polna~ soodveten alat

WA 7,2 V; 1,7 Ah, br. na art. 0702 300 572 ML 15, br. na art. 0702 303 ML 18, br. na art. 0702 304 AL 60-U, br. na art. 0702 343 odgovara za: Würth: AWB 72, br. na art. 0702 372 2; 0702 372 3 Bosch: GWB 7.2VE

M 13 0910 13 73

Baterija 24,0 V, br. na art. 0702 114 1 Polna~ 24,0 V, br. na art. 0702 114 2

odgovara za: Würth: ABH 14-RLE Bosch: GBH 24VR/VRE


Rezervni baterii za bateriski alati na drugite proizveduva~i slika

Tip na baterija soodveten polna~ soodveten alat

WAMA 7,2 V; 1,4 Ah, br. na art. 0702 300 272 ML 15, br. na art. 0702 303 ML 18, br. na art. 0702 304 odgovara za: AEG: ABE 10, ABS 10 ABSE 10, AL Makita: 6010 DWK, 6015 DW 6172 DW, 6071 DWK 6072 DWK, 6075 DW DA 301 DW, DA 3000 DW 3700 DW, 4307 DW 4770 D, ML 700 9500 DW, 9035 DW 6010 DWK, 6073 DW 6710 DW, 6912 DW

WAM 9,6 V; 1,4 Ah, br. na art. 0702 300 296 ML 15, br. na art. 0702 303 ML 18, br. na art. 0702 304 odgovara za: Makita: 6012 HDW, 6092 DW 6093 DW, 6012 HDL 6891 DW, 8400 VDW DA 391, 6900 DW 4390 DW, 4300 DW 4190 DW, 902 DW ML 900, 6094 DW 8400 DW, DA 390 DW

WAM/CL 9,6 V; 2,0 Ah, br. na art. 0700 960,220 ML 15, br. na art. 0702 303 ML 18, br. na art. 0702 304 odgovara za: Makita: 6204DWDE, 6207DWDE, 6226DWE, 6222DWE 6204DWAL, 6990DWD, 6992DWD, 6908DWA 6503DWD, ML903, ML122, 6908DWB,SA392DWD

WAB 9,6 V; 1,4 Ah, br. na art. 0702 300 196 ML 15, br. na art. 0702 303 ML 18, br. na art. 0702 304 AL 60-U, br. na art. 0702 343 odgovara za: Bosch: PSB 9.6 VE, GBM 9.6 VE GBM 9.6 V, GSB 9.6 VES GSR 9.6 VES, GSR 9.6 VET GBM 9.6 VES, GSB 9.6 VE GBM 9.6 VESP, GSB 9.6 VESP GSR 9.6 V, GSR 9.6 VE PEX 9.6 VA, GSG 9.6 V GSC 9.6 V, GSS 9.6 V PSB 9.6 V, PSB 9.6 VE PSB 9.6 VESP

WAB/OP 12 V; 2,4 Ah, br. na art. 0700 910 324 ML 18, br. na art. 0702 304 AL 15-EMC, br. na art. 0702 344

WAB/OP 14,4 V; 2,4 Ah, br. na art. 0700 910 424 ML 18, br. na art. 0702 304 AL 15-EMC, br. na art. 0702 344

odgovara za: Bosch: GSR 12 VE-2, GSB 12 VE-2 PSR 12 VE-2, PSB 12 VE-2 PAG 12 V GLI 12 V, PLI 12 V

odgovara za: Bosch: GSR 14.4 V, GSR 14.4 VE-2 GDR 14.4 V, GSB 14.4 VE-2 GWS 14.4 V, GLI 14.4 V GSB 14.4 VE-2, GHO 14.4 V GST 14.4 V

WAH/L 12,0 V; 2,0 Ah, br. na art. 0700 920 320

WAH/L 15,6 V; 2,0 Ah, br. na art. 0700 920 420

odgovara za: Hilti: SF 121-A SFL 12/15

odgovara za: Hilti: SF 150-A SFL 12/15

slika

Tip na baterija soodveten polna~ soodveten alat

slika

Tip na baterija soodveten polna~ soodveten alat

13 74

WAM/CL 12 V; 2,0 Ah, br. na art. 0700 960 320 ML 15, br. na art. 0702 303 ML 18, br. na art. 0702 304 odgovara za: Makita: 6222DWE, 6223DWE, 6227DWE, 6314DWDE, 6216DWFE, 6316DWFE, 6214DWDE, 6214DWAE 6835DWB, 8413DWD, 6915DWB, 6916DWD, 6915DWB, 6916DWD, 6918DWD 6960DWA, 1050DWB UC 120DWAE 4191DWA UB120DWB ML121, ML120


Polna~i za baterii slika

polna~ soodvetna baterija

multi - polna~ ML15 br. na art. 0702 303* soodvet. baterija vidi pr. inf. za ML15 + ML18

multi - polna~ ML18 br. na art. 0702 304* soodvet. baterija vidi pr. inf. za ML15 + ML18

polna~ AL60-SP br. na art. 0700 800 soodvet. polna~ za site SP baterii 7,2 – 18,0 V

polna~ AL60-SL br. na art. 0700 850 soodvet. polna~ za SL 9,6 V baterii

polna~ br. na art. 0702 324 3* soodvet. polna~ za baterii 2,4 V (crven)

polna~ br. na art. 0702 611 1* soodvet. polna~ za baterii 2,4 V (zelen)

polna~ LG 12, br. na art. 0702 915 20* soodvet. polna~ za G 12 baterii

polna~ AL15-EMC, br. na art. 0702 344 soodvet. polna~ za site WA i WAB/OP baterii od 7,2 – 24 V

polna~ 24V, br. na art. 0702 114 2* soodvet. polna~ za baterii 24 V br. na art. 0702 114 1

polna~ AL60-U, br. na art. 0702 343* soodvet. polna~ za site WA baterii (do 12V)

polna~ AL 4,8V, br. na art. 0700 851* soodvet. polna~ za baterii 4,8 V

polna~ AL60-S2, br. na art. 0700 870* soodvet. polna~ za baterii 2,4 V (za S2-A)

slika

polna~ soodvetna baterija slika

polna~ soodvetna baterija slika

polna~ soodvetna baterija

13 75


Bateriska dup~alka - odvrtka S 2-A

br. na art. 0700 100 2*

Zgodna za rakuvawe, kompaktna bateriska alatka so dve brzini za dup~ewe i odvrtuvawe. Se ispora~uva vo kufer so polna~ot AL60 – S2 so vreme na polnewe od 1 ~as i rezervna baterija.

obem na isporaka 1 2 1

br. na art. 0700 100 H 0700 970 013 0700 870

pak.par~. ▼

ime Bateriska odvrtka S 2-A Baterija 2,4 V Polna~ AL60-S2

Obem na isporaka

1

Tehni~ki podatoci tip napon kapacitet na baterijata prifat broj na vrtewa na prazniot od 1./2. brzina te`ina (so baterija) dol`ina – ispru`ena (bez bit) pre~nik mah. moment na vrtewe

S 2-A 2.4 V 1.3 Ah 1/4” C 6.3/E6.3 170/350 v/min 0,48 kg 260 mm 39 mm 2,7 Nm

Odvrtkata mo`e da se postavi taka da ima ispru`ena ili agolna forma. Prednost: Alatot e zgoden za upotreba vo tesni i te{ko dostapni prostori. 15 stepeni na momentot na dup~ewe i eden stepen za dup~ewe. Prednost: Ovozmo`uva soodvetno podesuvawe za bilo koja upotreba kaj odvrtuvaweto i dup~eweto. Blokada na vklu~uvawe. Prednost: Go spre~uva nenamernoto vklu~uvawe na odvrtkata. Direkten prifat na bicot. Prednost: Kratka forma na izrabotka. Dr`a~ot na bicot ili dolgi bicevi mo`at direktno da se postavat vo alat.

Pribor 1/4” – bit PH 1 – 2, E 6,3, dol`ina 73 mm br. na art. 0614 176 774 – 775 1/4” – bit PZ 1 – 2, E 6,3, dol`ina 73 mm br. na art. 0614 176 774-777 1/4” – bit {lic E 6,3, dol`ina 73 mm br. na art. 0614 175 660-663

180 141

1/4” – dr`a~ na bicot magneten, E 6,3, dol`ina 74 mm br. na art. 0614 176 702

mini futer 1/4” br. na art. 0713 92 04

160

1/4” – dr`a~ na bicot nemagneten, E 6,3, dol`ina 74 mm br. na art. 0614 176 729

Ednostavna promena na nasokata

Pribor za AS3 - uredi ime polna~ za 0702 324 1/10 baterija (crvena) 2,4 V polna~ za 0702 102/103 baterija (zelena) 2,4 V

M 13 0940

13 76

br. na art. 0702 324 3 0702 300 324 0702 611 1 0702 611


Bateriski alat za istisnuvawe na kartu[i AKP 310-E br. na art. 0702 324 2* Silen bateriski alat so kontinualna regulacija na brzina za istisnuvawe na kartu{ite od 310 ml i vreœestite pakuvawa 300 ml. ●

Obem na isporaka br. na art. – 0955 702 301 0702 324 3 0702 300 324

ime Bateriski ured za istiskuvawe AKP 310 - E

kufer za smestuvawe polna~ baterija (crvena) 2,4 V

pak./par~. 1

● ●

Tehni~ki podatoci 2,4 V 435 h 100 h 216 mm 1,7 kg 180 kg 10,2 – 27,6 cm/min

napon dimenzii (d h { h v) te`ina so baterija silata na istiskuvaweto mah. brzina na istiskuvaweto kontinuirana

Prosirniot prozor go poka`uva ostatokot na sodr`inata na patronot.

Kontinuirana elektronska regulacija od 10,2 – 27,6 sm/min. ovozmo`uva prilagoduvawe za razli~ni {irini na fugite i pre~nici na vbrizgalkata. Otvor za praznewe na sodr`inata na pakuvaweto i avtomatsko zavr{no isklu~uvawe pri potpolnoto praznewe na pakuvaweto. Sigurnosnata spojnica go spre~uva blokiraweto na motorot kaj stvrdnatite materijali koi se istiskuvaat. Blokada protiv nenamernoto vklu~uvawe. Avtomatsko otpu{tawe go spre~uva povtornoto pritiskawe i so toa se izbegnuva valkawe na rabotnata povr{ina. Optimalna raspredelba na te`inata za lesna rabota.

Predupreduvawe! Ne go me{ajte stariot i noviot pribor!

Plasti~en patron br. na art. 0891 190 i mlaznica za istiskuvawe br. na art. 0891 653 za upotreba na vreœastite pakuvawa 300 ml.

Oprema za vreœesti pakuvawa 360 ml+400 ml

Za bateriski ured za istiskivawe na patronot br. na art. 0702 610 mora da se koristi sledniot pribor: Polna~ br. na art. 0702 611 1, Rezervna baterija (zelena) br. na art. 0702 611

Podra~je na upotreba: ● ● ●

1

pozicija 1, 2, 4 3

2

ime adapter za materijal vo vreœici metalna cevka za 360 ml + 400 ml

3

4

br. na art. 0702 324 201 0702 324 202

M 13 0960 13 77

pak./par~. 1

Monta`a na prozorci. Fugovawe - dihtuvawe vo oblasta na sanitarii. Monta`a na {ofer{ajbni na voziliata.


Bateriski pi[tol za pop nitni ANG 12

br. na art. 0702 915 Pak/par~: 1 Zaedno so kufer. Za baterisko postavuvawe na pop nitnite so pre~nik 2,4 mm do 5,0 mm. Zna~itelno ja zabrzuva monta`ata na pop nitnite. ● ●

● ●

Se ispora~uva: Opis Bateriski pi{tol za pop nitni ANG 12 Baterija G12, 12V, 1,4 Ah Polna~ LG 12 Vovednik 2,4 Al / 3,2 Al, Cu Vovednik 3,0 / 3,2 Al, Cu, ~elik, prohr./ 4,0 Al, Cu Vovednik 4,0 ~elik Vovednik 4,0 prohrom / 4,8 / 5,0 Al, Cu Klu~ za vovednik A/F 12 Kutija za sobirawe otpad

br. na art. 0702 915 10 0702 915 20 0949 20 11 0949 20 3 0949 20 4 0949 20 5 0949 20 9 0 949 20 8

pak./par~.

Posebni dodatoci:

1

Tehni~ki podatoci:

2,4 mm 3,0 i 3,2 mm 3,0 i 3,2 mm 3,0 i 3,2 mm 4,0 mm 4,0 mm 4,0 mm 4,8 i 5,0 mm 4,8 i 5,0 mm 4,8 i 5,0 mm

Aluminium Aluminium ^elik Prohrom Aluminium ^elik Prohrom Aluminium ^elik Prohrom

br. na art. 0949 20 10 0949 20 6

pak./par~.

1

0949 20 7

Broj na par~iwa / za edno polnewe na baterijata 1900 1300 1100 1000 1000 900 800 700 500 400

Za Ø nitni

materijal na nitnata

br. na art.

2,4

Al

0 949 20 12

3,2 3/3,2/4

Al, Cu Al, Cu

0 949 20 13

3/3,2 4 4

Al, prohrom ~elik prohrom

0 949 20 14 0 949 20 15

4,8/5 4,5/5 5

Al, Cu ~elik prohrom

0 949 20 16 0 949 20 17

pak./ par~.

Tehni~ki podatoci: Pre~nik na pop nitnata Materijal

Opis Rezervna ~ellust 3 par~. Vovednik 4,8 i 5,0 ~elik Vovednik 5,0 prohrom i 6,0 Al

Vovednici: Ni-Cd 12 V 2,2 kg Pribli`no 1 ~as/ 20 0S 12 V 20 mm 8.500 N

Baterija Te`ina Vreme na polneweto Napon na polneweto Vkupen od Sila na povlekuvaweto

Ergonomska ra~ka i izbalansirano te`i{te ovozmo`uva rabota bez zamoruvawe. Vedna{ po dejstvoto, pi{tolot se vraœa vo po~etnata pozicija, so {to se {tedi baterijata i se zgolemuva brzinata na rabotata. Otkinatite par~iwa na pop nitnite mo`at da se sobiraat vo kutijata za otpad. Dimenzija na vovednikot: l=55 mm, d=25 mm

Vovednik br. na art. 0 949 20 11 0 949 20 3 0 949 20 3 0 949 20 3 0 949 20 3 0 949 20 4 0 949 20 4 0 949 20 5 0 949 20 6 0 949 20 7

13 78

Dimenzii na vovednikot vo mm

1


Pnevmatski alat za nituvawe Master kvalitet, se ispora~uva vo kufer, zgoden za rakuvawe. Kompletno so priklu~ocite, rezervnite stega~ki ~elusti, priklu~okot za pnevmatska instalacija (1/8”) i hidrauli~no maslo. ● ●

1.

2.

● ●

3.

● ●

Obem za isporaka ime priklu~ok za 2,4 mm priklu~ok za 3,0 mm i 3,2 mm priklu~ok za 4,0 mm priklu~ok za 4,8 mm i 5,0 mm priklu~ok za 6,0 mm priklu~ok za 6,4 mm i 8,0 mm rezervni stega~ki ~elusti 3-delni

PNG 90 0946 56 24 0946 56 32 0946 56 40 0946 56 50 – – 0946 703 0

PNG 101 0946 56 24 0946 56 32 0946 56 40 0946 56 50 – – 0946 703 0

PNG 121 – – 0946 840 0946 850 0946 860 0946 880 0946 80

pak./par~

1. PNG 90 br. na art. 0703 937 4 ●

1

te`ina (kg) dol`ina (mm) visina (mm) raboten pritisok (bar) vle~na sila pri 7 bari (N) raboten od (mm) potro{uva~ka na vazduhot po nitna (l) priklu~ok za crevo (mm)

PNG 90 1,6 185 240 5–7 6.500 15 0,9 6 ili 9

PNG 101 1,8 310 310 5–7 11.000 17 2,2 6 ili 9

PNG 121 2,4 310 340 5–7 18.000 21 3,5 6 ili 9

Za pop nitni so pre~nik na osovinata - klinovi 2,4 - 4,0 mm (site standardni materijali) i aluminium do 5,0 mm.

2. PNG 101 br. na art. 0703 937 2 ● ● ●

Tehni~ki podatoci

Ergonomska forma. Vitka glava na alatot za nitouvawe na te{ko dostapnite mesta. Hidrauli~ki pogon. Ne e potrebno da se menuvaat stega~kite ~elusti kaj razli~nite pre~nici na nitnite. Sistem na dihtuvawe so dolgo vreme na odr`uvawe na dihtungot. Kvalitet: made in Germany.

Za pop nitni so pre~nik na osovinata - klinovi 2,4 - 5,0 mm (site standradni materijali). Golema brzina na monta`ata. Avtomatsko v{mukuvawe na klinot vo rezrevoar koj se ispora~uva.

3. PNG 121 br. na art. 0703 937 3 ● ● ●

Za pop nitni so pre~nik na osovinata - klinovi 4,0 - 8,0 mm (site standardni materijali). Golema brzina na monta`a. Avtomatsko v{mukuvawe na klinot vo rezervoar koji se ispora~uva.

Dimenzii na vovednicite vo mm:

PNG 90

PNG 101

PNG 121

ime

golemina

br. na art.

pak./par~.

Monobolt – priklu~ok za PNG 121

4,8 6,4

0946 820 0946 830

1

M 13 1000 13 79


Pnevmatski krckalki

1.

DRS 1/4” 1. br. na art. 0703 814 0

DRS 3/8”

2.

2. br. na art. 0703 838 0

DRS 1/2” 3. br. na art. 0703 812 0

3.

Kvalitetna pnevmatska krckalka so podesuvawe na brzinata i specijalnata obloga na ra~kata koja {titi od vibracii i ladni race. Tehni~ki karakteristiki tip

prifat

• br. na art.

l/min

min. pre~nik na dovod. crevo mm

170

90

6

0703 814 0

0,53

170

90

6

0703 838 0

1,16

270

110

9

0703 812 0

moment na zategawe

raboten pritisok

te`ina

dol`ina

potro{uva~ka na vozduh

Nm

bar

kg

mm

0,53

DRS 1/4"

1/4"

40

DRS 3/8"

3/8"

40

DRS 1/2"

1/2"

70

6,3

navoen priklu~ok

R 1/4"

pak./ par~.

• • •

1

• •

Integriran regulator na brzinata

Dimezii na alatot od 1/4” i 3/8”.

Precizno izrabotenite zap~anici obezbeduvaat odli~na transmisija i dolg raboten vek. Kratkite kuœi{ta (1/4” i 3/8”) se idealni za rabota vo mali prostori. Odnesuvawe na upotrebeniot vozduh e na zadniot del od alatot, oddale~eno od zonata na rabotata. Podesuvawe na brzinata se raboti preku integriraniot regulator. Vovle~en prekinuva~ za promena na nasokata napred / nazad ja spre~uva slu~ajnata promena na nasokata vo tekot na rabotata. Vrte`niot priklu~ok za komprimiran vozduh go spre~uva vitkaweto na crevoto vo tekot na rabotata. Gumen dihtung na glavata na krckalkata go spre~uva prodiraweto na pra{inata i ne~istotijata.

Dimenzii na alatot od 1/2”.

Pnevmatska udarna krckalka DRS 1/2” br. na art. 0703 111 • •

Tehni~ki karakteristiki tip

prifat

DSR 1/2"

1/2"

moment na zategawe

raboten pritisok

Nm

bar

br. na vrtewa na 6,3 bar v/min

70

6,3

300

te`ina

dol`ina

potro{uva~ka na vozduh

kg

mm

l/min

1,15

250

112

navoen priklu~ok

min. pre~nik na dovod. crevo mm

br. na art.

R 1/4"

9

0703 111

M 13 1050

13 80

• •

Prekinuva~ napred / nazad. Odnesuvawe na upotrebeniot vozduh e na zadniot del od alatot. Kaleno, podobreno le`i{te. Mo`nost za fino podesuavawe na brzinata so mo{ne ~ustvitelno ~krapalo.


Pnevmatski odvrtuva~ DPS 1/4�

br. na art. 0703 412 Poln moment na zategawe (bez regulacija). br. na art. 0703 439 So regulacija na momentot na zategawe. z z z

Sodr`ina Opis

br. na art.

Pnevmatski pi{tol odvrtuva~ DPS 1/4"

-

Dvoen vilu{kast klu~ OK 17 x 11

0709 413 059(1

Agolen imbus klu~ 1/4"

0715 311 34(1

pak./par~.

1/4� bit - brzozatega~ki futer. So mo`nost za promena na nasokata na vrteweto levo/desno. Odvod na vozduhot niz dr{kata na dup~alkata daleku od rabotniot prostor. Priklu~ok za sistem na nosewe na pra{inata br. na art. 0709 838 053.

1

Tehni~ki karakteristiki tip

6-agolen prifat za alatot

moment na zategaweto

broj na vrtewa

raboten pritisok

Nm

v/min

bar

DPS 1/4"

1/4"

10

1800

DPS 1/4"

1/4"

2,2-10

1800

6,3

te`ina

dol`ina

prifat za vmetoci 6-agolen

potro{uva~ka na vozduh

kg

mm

1,5

184

1/4" E 6,3

85

1,6

216

1/4" E 6,3

112

navoen priklu~ok

min. pre~nik na dovod. na crevoto mm

R 1/4"

9

l/min

br. na art.

0703 412 0703 439

Pribor

Sistem za odvod na vozduhot br. na art. 0709 838 053

M 13 1070 13 81

pak./ par~.

1


Pnevmatski udaren odvrtuva~ DSS 1/2” H br. na art. 0703 735

tip

DSS 1/2“ H

4- ag. raboten mah. mah. raboten te`ina dol`ina potroprifat moment na moment moment na pritisok {uva~ka za zatega- na zateg- otpuna vozalat weto aweto {taweto duhot Nm Nm Nm bar kg mm l/min. 1/2“

420

470

565

6,3

2,3

187

102

navoen priklu~ok R 1/4“

min. br. na art. pak. pre~nik / na dov. par~. crevo mm 9

0703 735

1

* Rabotniot moment na zategaweto se postignuva vo normalnite rabotni uslovi. To~en podatok za podeseniot raboten moment za sekoj stepen posebno ne e mo`no da se utvrdi poradi razli~nite rabotni uslovi: pritisok na vazduhot na vlezot vo alatot, pre~nik na dovodnoto crevo, valkanost na vozduhot...

● Silna odvrtka so mah. moment na otpu{tawe na zavrtkata do 565 NM. ● ^etiri stepeni na momentot na zategaweto na zavrtkata. Nezavisno od stepenot na zategaweto, momentot na otpu{taweto e maksimalen. ● Odvod na vozduhot e niz ra~kata so mo`nost na priklu~oci na sistem za odvod na vozduhot, br. na art. 0703 735 001. ● Klip za prefrluvawe na nasokata na vrtewata - promena na nasokata so edna raka. ● Udaren mehanizam brzo go postignuva potrebniot moment i pod polnoto optovaruvawe raboti skoro bez vibracii. ● Udaren mehanizam potopen vo maslena kupka = prodol`en vek na traewe poradi postojanoto podma~kuvawe. ● Ergonomska ra~ka, izbalansirano te`i{te i opslu`uvawe. Stepen

Moment na zategawe Nm

Moment na otpu{tawe Nm

1 2 3 4

approx. 70 120 280 420

mah. 565

Kovani nasadni klu~evi br. na art. 0714 13 ...

4 stepeni na momentot na zategaweto spored barawata na rabotata.

Priklu~ok za odvod na vazduh, br. na art. 0703 0735 001 go odvodi vozduhot podaleku od potro{uva~ot i rabotniot prostor. Dol`ina 45 sm.

M 13 1090

13 82


Pnevmatski udaren odvrtuva~ DSS 3/4� H

br. na art. 0703 772 z z

z

Visokokvalitetna odvrtka so golema sila, so golem moment na vrtewe. ^etiri stepeni na momentot na zategaweto na zavrtkata. Nezavisno od stepenot na zategawe momentot na otpu{taweto e maksimalen. Odvod na vozduhot e niz ra~kata so mo`nost za priklu~ok na sistem za odvod na vozduhot, br. na art. 0703 735 001.

z

z

Tehni~ki karakteristiki tip

DSS 1/4" H

z

4-ag. prifat za alat

rab. moment na zategaweto * Nm

mah. moment na zategaweto

raboten pritisok

te`ina

dol`ina potro{uva~ka na vozduhot

Nm

bar

kg

mm

l/min

3/4"

950

1360

6,3

4,8

244

216

navoen priklu~ok

min. pre~nik na dovod. crevo mm

br. na art.

R 3/8"

13

0703 772

z

* Rabotniot moment na zategaweto se postignuva vo normalnite rabotni uslovi. To~en podatok za podeseniot raboten moment za sekoj stepen posebno ne e mo`no da se utvrdi poradi razli~nite rabotni uslovi: pritisok na vazduhot na vlezot vo alatot, pre~nik na dovodnoto crevo, valkanost na vozduhot...

z

Udarnot mehanizam brzo go postignuva potrebniot moment i pod polnoto opotovaruvawe raboti skoro bez vibracii. Kompaktna i lesna, ednostaven pristap kon tesnite mesta. Ergonomska ra~ka, izbalansirano te`i{te i opslu`uvawe. Udarniot mehanizam e potopen vo maslena kupka = prodol`en vek na traewe poradi postojanoto podma~kuvawe. Vgradena regulacija na sila so cel na podesuvawe na brojot na vrtewa i silata spored potrebite. stepen 1 2 3 4

moment na zategawe Nm cca. 320 650 1200 1300

Kompleti na nasadnite klu~evi

br. na art. 0714 14 ...

Kardanski adapteri 3/8� 4 stepeni na momentot na zategaweto spored barawata na rabotata.

Priklu~ok za odvod na vazduh, br. na art. 0703 0735 001 go odvodi vozduhot podaleku od potro{uva~ot i rabotniot prostor. Dol`ina 45 sm.

br. na art. 0699 2 .. Pnevmatski fitinzi

br. na art. 0699 1 .. Pnevmatski priklu~oci

br. na art. 0699 2 ..

Creva za komprimiran vozduh, Ă˜ 13 mm

br. na art. 0699 913 ‌

Mal rasprskuva~ na maslo

br. na art. 0699 070 338

M 13 1100 13 83


Pnevmatska udarna odvrtka DSS 1� P br. na art. 0703 000 893*    

tip

DSS 1" P

mah. rab. 4-ag. prifat moment na moment na zategaweto zategaweto za * alat Nm Nm 1"

1500

2312

raboten pritisok

te`ina

dol`ina potro{uva~ka na vozduhot

bar

kg

mm

l/min

6,3

10,2

295

283

navoen priklu~ok

min. pre~nik na dovod. crevo mm

br. na art.

pak/par~

R 1/2"

13

0703 000 893*

1

Ednostavno regulirawe na momentot na zategnuvawe. Visok komfor na rabota so pomo{ na strani~nata ra~ka. Fino dozira~ki udar za to~na kontrola na udarniot moment. Visoko izdr`liv motor za jaki udarni momenti. Visoko efektivna rabota so udar. Promenliv pravec na vrtewe. Tri godini garancija.

DSS 1� br. na art. 0703 008 986    

Robusen, opremen so vibracii i udar so visok zavrten moment. So dolg raboten del (6�/150mm) specijalen za servis na trkala kaj tovarnite vozila. Dolgotrajnost, blagodarenie na silniot i izdr`liv motor. Strani~na ra~ka, 3600 {teluva~ka. Prekinuva~ za promena na pravecot desno levo. Fino dozira~ki udar za to~na kontrola na udarniot moment. Tri godini garancija. Set nasadni klu~evi br. na art. 714 15...

tip

DSS 1"

mah. rab. 4-ag. prifat moment na moment na zategaweto zategaweto za * alat Nm Nm 1"

1200

1900

raboten pritisok

te`ina

dol`ina potro{uva~ka na vozduhot

bar

kg

mm

l/min

6,3

9,5

495

342

navoen priklu~ok

min. pre~nik na dovod. crevo mm

br. na art.

pak/par~

R 1/2"

13

703 008 986

1

1) Raboten zavrten moment e zavrtniot moment koj obi~no se posignuva vo uslovi na rabota koi se pod prose~nite. Predavawe za poedine~nite stepeni na regulacija na zavrtniot moment ne e mo`no zaradi golemite kolebawa na okolnite uslovi (pritisok na vozduhot, {irina na cevkata, ne~istotii ...).

M 13 0030 13 84


Pnevmatski dup~alki DBM 10 plus br. na art. 0703 795 0

DBM 10 RL plus br. na art. 0703 796 0

DBM 13 RL plus br. na art. 0703 797 0

Lesni ra~ni dup~alki so samozatega~ki futer i transmisija, planetarni zap~anici - prenos na golemi sili i dolg raboten vek.

Tehni~ki karakteristiki za burgii

navoen prifat na futerot

Ø mm

btoj na vrtewa

te`ina

dimenzii lxbxh

v/min

kg

mm

DBM 10 plus

1-10

3/8"24UNF

2000

1,0

180x170x50

DBM 10 RL plus

1-10

3/8"24UNF

1700

1,0

180x170x50

DBM 13 plus

1,5-13

3/8"24UNF

700

1,5

205x170x50

Visokokvaliteten samozategnuva~ki futer

Prekinuva~ za regulacija na brojot na vrtewa.

navoen priklu~ok

min. pre~nik na dovod. crevo mm

0703 795 0 R 1/4"

9

0703 796 0 0703 797 0

Precizna planetarna transmisija za optimalno iskoristuvawe na silata na motorot.

Ergonomski dizajn za rabota bez zamoruvawe

Plasti~na dr{ka Pridu{uva~ za redukcija na nivoto na bu~ava

M 13 1110 13 85

Lesna i kompaktna konstrukcija Prednosti: Rabota bez zamoruvawe.

br. na art. ▼

tip

Levo/desno dvi`ewe za RL modelite Prednosti: Brzo i lesno prefrluvawe na nasokata na dvi`ewe.

Vgraden pridu{uva~ Prednosti: Nisko nivo na bu~ava.


Pnevmatska agolna brusalka DWS 115 plus br. na art. 0703 855 0

DWS 125 plus br. na art. 0703 856 0

Silen alat zgoden za rakuvawe, brusewe, se~ewe i grubi raboti

Tip

plo~a - Ø mm

te`ina kg

dol`ina mm

DWS 115 plus DWS 125 plus

115 125

1,6 1,6

255 255

potro{uva~ka na vozduh l/min 113 113

priklu~en navoj R 1/4” R 1/4”

minimalen pre~nik na crevoto mm 9 9

br. na art.

pak./ par~.

0703 855 0 0703 856 0

1 1

Tehni~ki podatoci

Plasti~no kuœi{te. Prednost: Ne gi razladuva racete. Kompaktna forma na izrabotka, namaleni vibracii. Prednost: Bez napor, prijatna rabota. Blokada na vretenoto. Prednost: Brza promena na rabotnata plo~a.

Odvod na vozduhot nanazad

Blokada na vretenoto

Plasti~no kuœi{te za spre~uvawe na ladeweto na racete i vibraciite.

Plo~i za re`ewe i za brusewe.

br. na art. 0664/0669/0670 ...

Lamelarn brusen disk

br. na art. 0578/0579 ...

Plo~i od vulkan fiber Dijamantska plo~a za se~ewe

Podesuvawe na za{titnot kapak bez klu~.

13 86

br. na art. 0580 115 … br. na art. 0666/0668 ...


Pnevmatski brusalki DSG 22 Power

2.

1. br. na art. 0703 234 0 aksijalna Aksijalna brusalka specijalno razviena za osobeno te{ki barawa (npr. raboti na soboruvawe na rabovi) so visoka rezerva na sila.

DSG 25

1. 3.

2. br. na art. 0703 230 0 aksijalna

DSW 22 3. br. na art. 0703 231 0 agolna

Obem na isporaka obem na isporaka

br. na art.

1

0703 234 H 0709 234 027 0709 234 028

pnevmatska prava brusalka DSG 22 Power

kombi vilu{kast klu~ OK 14 / 19 kombi vilu{kast klu~ OK 14 / 19 Ime

obem na isp.

br. na art.

pak./par~.

1

Dolgotrajna brusalka, zgodna za rakuvawe, so regulacija na brojot na vrtewa bez upotreba na alatot i gumirano telo za rabota bez vibracii i razladuvawe na racete. Gumirano telo – ra~ka. ▼

Ime

Prednost:

pak./par~.

1

0703 230 H/0703 231 H

1

0709 230 027

2

Ne gi razladuva racete.

pnevmatska prava brusalka DSG 25 / agolna DSW 22 kombi vilu{kast klu~ OK 11 / 17

Lesna kompaktna forma na izrabotka.

Prednost: Rabota bez napor i namaleni vibracii. ▼

Tehni~ki podatoci tip

futer ø mm

br. na vrt. te`ina min-1 kg

Dimenzii (d h { h v) mm

prose~na priklu~en potro{uva~ka navoj l/min.

min. pre~nik na br. na art. crevoto vo mm

DSG 22 Power DSG 25 DSW 22

6

22.000

0.7

180 x 45 x 65

113

R 1/4”

9

0703 234 0

6 6

25.000 22.000

0.4 0.5

158 x 38 x 60 158 x 38 x 75

113 113

R 1/4” R 1/4”

9 9

0703 230 0 0703 231 0

Rotacionen priklu~ok za komprimiran vozduh.

Prednost: Nema zapletkuvawe na priklu~noto crevo.

Dopolnitelni proizvodi

komplet diskovi mini/flexi 12 – delni br. na art. 0578 01

mini – vlaknesti diskovi br. na art. 0580 005.../ 0580 007...

mini – volneni diskovi br. na art. 0673 205.../ 0673 207...

mini - kompaktno volneni br. na art. 0673 215 040/ 0673 217 540

mini – najlon diskovi br. na art. 0673 22 50 0673 22 75

rotaciona najlonska ~etka br. na art. 0673 000 50 0673 000 75

nosa~ na brusniot disk - pad br. na art. 0586 578 01 0586 578 02

glodalka od tvrd metal art. predbr. 0616

mini – plo~i za se~ewe i brusewe br. na art. 0664 100.. 0664 130.. 0664 160 606

nosa~ na plo~i za se~ewe i brusewe br. na art. 0669 976 0669 978

M 13 1130 13 87


Ekscentri~na pnevmatska rotira~ka brusalka DTS 151 Compact {irina 2.5 mm br. na art. 0703 751 0

DTS 152 Compact {irina 5 mm br. na art. 0703 752 0

DTS 153

DTS 153

{irina 5 mm br. na art. 0703 753 0 Ekstremno silna, ekscentri~na brusalka za fino brusewe bez maslo ili za grubo brusewe. Zaedni~ki prednosti: Moœen pnevmatski motor bez maslo. Prednost: Nema talog od maslo vrz povr{inata koja se obrabotuva, efektiven progres vo rabotata.

DTS 151 C 0703 751 0

DTS 152 C 0703 752 0

DTS 153 C 0703 753 0

Hartija za brusewe 21-dupka

0586 600 013

1

1

1

Vsisuva~ko crevo

0709 751 040

1

1

1

Adapter za crevo

0709 751 039

1

1

1

Ra~vast klu~ 27 mm

0709 751 035

1

1

1

Pak/ Par~.

Br. na art.

Rotira~kata osnova ima tri to~ki na balansirawe. Prednost: Minimalni vibracii, {to zna~i najdobri mo`ni rezultati pri brusewe i rabota bez zamor.

Opis

Postojana kontrola na brzinata so pomo{ na bezbednosniot prekinuva~. Prednost: Optimalna adaptacija na momentot na brusewe i promena na hartijata za brusewe bez razdeluvawe na komprimiraniot vozduh.

Obem na isporaka

Golemo le`i{te so {titnik od pra{ina. Prednost: Silno i dolgotrajno.

DTS 151 C; DTS 152 C

Efektiven rotira~ki pridu{uva~. Prednost: Minimalni zvu~ni emisii i zaedni~ki izduven izlez za maksimalen komfort pri rabota.

1

Tehni~ki karakteriskiti DTS 151 C

DTS 152 C

DTS 153 C

150

150

Ekscentar vo mm

2.5

5

5

5

10

10 12,000

Orbitalen krug vo mm

150

12,000

12,000

Maks. operativen pritisok vo bari

6.3

6.3

6.3

Celosna dol`ina vo mm

167

167

289

Visina vo celost vo mm

83

83

83

Te`ina vo kg.

0.68

0.68

0.9

Prose~na potro{uva~ka na vozduh vo L/min.

297

297

297

Brzina vo prazen od vo vrte`i vo min.

225

225

225

Navoj za konekcija

R1/4’’

R1/4’’

R1/4’’

Minim. pre~nik na crevoto vo mm

dia.10

dia.10

dia.10

Moœnost vo W

Opis Pre~nik na diskot za brusewe vo mm

Br. na art.

Velcro

Useit Superpad Wood

0581 203...

H

Useit Superpad Vehicle

0581 303...

H

SAHARA

0577 10...

H

SAHARA

0577 12...

H

Suva, abrazivna harija za drvo

0581 452...

H

Suva, abrazivna harija za drvo

0581 453...

H

Suva, abrazivna harija za drvo

0583 552...

H

Suva, abrazivna harija za drvo

0583 553...

H

Suva, abrazivna harija za SPS

0582 552...

H

Suva, abrazivna harija za SPS

0582 553...

H

13 88

Verzija

Sodejstvuva so slednive suvi hartii za brusewe

Za nadvore{no otstranuvawe na pra{inata. Prednost: Minimalno sobirawe na pra{ina blagodarejœi im na optimalnite opcii za odstranuvawe so vakuumski ~ista~i ili stacionarni sistemi za odstranuvawe. Mo{ne kompakten prakti~en dizajn. Prednost: Egronomska forma, sovr{eno prilega na rakata. Tri godi{na garancija. Prednost: Za vreme na ovoj period site defekti vo funkcioniraweto ili materijalni defekti œe bidat sanirani besplatno. Pnevmatski priklu~ok br. na art. 0699 2...

Pnevmatski spojki br. na art. 0699 1...


Podgotvitelna grupa za pnevmatski alat Obezbeduva napojuvawe na pnevmatskite instalacii so ~ist, podesen i zamaslen vozduh za normalno funkcionirawe na pnevmatskite alati. Modularen sistem. Prednosti: ● Mo`no kombinirawe na komponentite na podgotvitelnata grupa vo zavisnost od baraweto na pnevmatskata instalacija. Ne se potrebni dupli nipli za spojuvawe. Prednosti: ● Nema namaluvawe na protokot i problemi so dihtuvaweto. Komplet za monta`a na sid sodr`i i br. na art. 0699 002 14 i 0699 002 12. Prednosti: ● Ednostavna instalacija. Modularen dizajn. Prednosti: ● Ne bara mnogu prostor za monta`a. Filterski element - 5 μm. Prednosti: ● Pogolem stepen na pre~istuvawe na komprimiran vozduh.

Podgotvitelnata grupa se sostoi od 3 delovi: ● ●

Filter za odstranuvawe na vlagata i ~esti~kite na pra{ina od komprimiraniot vozduh. Regulator na pritisokot, koj ovozmo`uva optimalno podesuvawe na pritisokot na komprimiraniot vozduh spored vidot na pnevmatskiot alat. Zamasluva~ so podesuvawe na zamasluvaweto za optimalna rabota na pnevmatskiot alat.

Preporaka za profesionalcite! Podgotvitelnata grupa za pnevmatski alat bi trebalo da bide postavlena {to poblisku do rabotnoto mesto. Zamasleniot vozduh e optimalno da se koristi do 5 metri zad podgotvitelnata grupa. Rabotniot pritisok na vozduhot opa‡a po dol`ina na instalacijata.

Tehni~ki podatoci Priklu~ok

1/4” 1/2”

Protok na vozduhot l/min 1.220 3.200

Raboten pritisok bar 0,5 - 8 0,5 - 16

Golemina

br. na art.

pak/ par~

1 2

0699 002 14 0699 002 12

1

* br. na art. 0699 838 12 (2 par~) ovozmo`uva redukcija na priklu~okot od 1/2” na 3/8”.

13 89


Ispora~livo poedine~no 1

2

3

4

5

6 ime

sl.

sidno zacvrstuvawe (1/2”) filterski element, 5 μm (1/2”)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

manometar (16 bar) trkalezen, neutralen (1/2”)

rezervoar za filter, metalen (1/2”) rezervoar za maslo, metalen (1/2”) spoen element (1/2”) sidno zacvrstuvawe (1/4”) filterski element, 5 μm (1/4”) manometar (10 bar) trkalezen, neutralen (1/4”)

7

8

9

10

11

rezervoar za filter, plasti~en (1/4”) rezervoar za maslo, plast. (1/4”) spoen element (1/4”)

12

Golemina 2

Golemina 1 (1/4”) protok na vozduhot obem na l/min. regulacija, bar

br. na art.

pak./ par~.

1620

0699 002 141

1

protok na vozduhot obem na l/min. regulacija, bar

br. na art.

pak./ par~.

3300

0699 002 121

1

0,5–8

Golemina 2 (1/2”)

Golemina 1

Golemina 2

0,5–16

Golemina 1 (1/4”)

Golemina 2

1

1

br. na art.

pak./ par~.

1850

0699 002 142

1

protok na vozduhot l/min.

br. na art.

pak./ par~.

5850

0699 002 122

1

Podeseniot raboten pritisak go odr`uva konstanten. ● Poluavtomatika. Pri padot na pritisokot pod 0,3 bari avtomatski istekuva kondezirana voda.

so pomo{ na zavrtkata za podesuvawe. pogonot.

Regulator so manometar br. na art.

pak./ par~.

1950

0699 002 143

1

Golemina 2 (1/2”) protok na vozduhot obem na l/min. regulacija, bar

br. na art.

pak./ par~.

3460

0699 002 123

1

13 90

rabotniot pritisok.

● Podesuva~ki regulator na pritisokot.

● Dopolnitelno polnewe bez prekinuvawe na

protok na vozduhot obem na l/min. regulacija, bar

0,5–16

● So filterskiot element, 5μm. ● Mo`nost za precizno podesuvawe na

● To~no dozirawe na dopolnuvawe na masloto

Golemina 1 (1/4”) 0,5–8

Filter / regulator so manometar

Zamasluva~

protok na vozduhot l/min.

Golemina 2 (1/2”)

Golemina 1

2

0699 002 124 0699 002 125 0699 002 126 0699 002 127 0699 002 129 0699 002 128 0699 002 144 0699 002 145 0699 002 146 0699 002 147 0699 002 149 0699 002 148

pak. par~

Pregled na poedine~nite komponenti

Tehni~ki podatoci Golemina 1

golemina br. na art.

● Mo`nost za precizno podesuvawe. ● Podesuva~ki regulator na pritisokot.

Podeseniot raboten pritisok go odr`uva konstanten.


Rotacioni priklu~oci za pnevmatskite alati

Golema podvi`nost direktno na pnevmatskite uredi go olesnuva rakuvaweto.

Tehni~ki podatoci Priklu~ok 2 IT 1/4” IT 3/8”

br. na art.

protok vo l/min. 750 1.350

0699 261 4 0699 263 8

pak./ par~.

1

Sposobnost za rotirawe 360°. Prednost: Go namaluva svitkuvaweto na pnevmatskite creva. Manometar so mo`nost za priklu~uvawe na rotacioniot zglob (pribor). Prednost: Rabotniot pritisok direktno se o~ituva na priklu~okot od pnevmatskiot alat.

Pribor Manometar za priklu~uvawe na rotacioniot priklu~ok.

Profi – sovet! Sekoe spojuvawe vodi kon gubitok na pritisokot. Zatoa za spojuvawe na pnevmatskata instalacija treba da se koristi samo onolku priklu~oci kolku e neophodno. Pomal raboten pritisok vodi kon namaluvaweto na silata. Zatoa e potrebno da se meri postoe~kiot raboten pritisok (da se proveri) direktno na pnevmatskiot alat.

Priklu~ok 1 OT 1/4” OT 3/8”

Sposobnost za rotirawe najmalku 180°. Prednost: Nema previtkuvawe na priklu~nite creva.

br. na art. 0699 261 401

Mal zamasluva~ (so maslena magla) ● Za pnevmatski alati za direktna monta`a na nestacionarni alati

so optimalno dozirawe. ● Raboten pritisok okolu 6 bari. ● Rabotna temperatura od +5°S do +50°S. ● Pravecot na protokot proizvolen.

priklu~ok

1/4” 3/8”

kapacitet na te`ina rezervarot vo sm3 vo g 12

85

br. na art. 0699 070 314 0699 070 338

pak./ par~. 1

Specijalno maslo za pnevmatski alati ● Odli~na za{tita od korozija i abewe vo mazalici so maslena

magla edinica za odr`uvawe. ● Isto taka efikasno i pri poniski temperaturi. ● Bez kiselini i smoli. ● Bez silikon.

sodr`ina l 1

br. na art. 0893 050 5

Maslen sprej br. na art. 0709 938 100

M 13 1210 13 91

pak./par~.

1


Brz priklu~ok za pnevmatska instalacija

● Procesot na razdeluvawe se odviva vo dva ~ekori: 1. ^aurata za zatvorawe se povlekuva nanazad, spojnicata ispu{ta vozduh. 2. Pri drugoto povlekuvawe se otpu{ta crevoto vo sostojba bez pritisok. ● Visok stepen na prokot (1800 l/min.). ● Se prepora~uva koristewe vo sprega so ~eli~na cevna spojnica. ● Ne postoi opasnost od povreduvawe od okolnite creva so komprimiraniot vozduh. ● Pri monta`ata nad glavata pogolema sigurnost e dokolku raspojuvawe na spojnicata se vr{i so edna raka. Drugata raka e slobodna za obezbeduvawe. ● Mah. raboten pritisok 8 bari. ● Spored Euro – normata EN 983

Brz priklu~ok za pnevmatska instalacija NW 7.8 Vnatre{en navoj A (priklu~ok) G 1/4” G 3/8” G 1/2”

Ø vo mm 24

L vo mm 58 56 61

Ø vo mm 30

br. na art. 0699 150 14 0699 150 38 0699 150 12

pak./par~.

3

Nadvore{en navoj

A (priklu~ok) R 1/4” R 3/8” R 1/2”

Ø vo mm

L vo mm

Ø vo mm

24

62

30

67

br. na art. 0699 151 14 0699 151 38 0699 151 12

pak./par~.

3

Priklu~ok za crevo

A (priklu~ok) 6 mm 9 mm 13 mm

13 92

Ø vo mm

L vo mm

Ø vo mm

24

77

30

br. na art. 0699 152 6 0699 152 9 0699 152 13

pak./par~.

3


^eli~ni priklu~oci za komprimiran vozduh ● ● ● ●

Dolg raboten vek. Od nikluvan ~elik. Visok stepen na protok (1.800 l/min.) Podobro snabduvawe na pnevmatskite alati so vozduh, so toa se postignuvaat pogolema produktivnost i pomali tro{oci. ● Raboten pritisok 0 – 70 bari.

performansite na alatot

performansite na alatot

Mesinganata spojnica go namaluva raspolo`iviot pritisok za pnevmatskite alati ramkovno za 1 bar, sprotivno od izrabotkata od ~elik so podobar protok na vozduhot, samo za 0,1 bar.

Brz spoen element NW 7.8 Vnatre{en navoj A (priklu~ok) G 1/4” G 3/8” G 1/2”

A/F mm

L mm

Ø mm

19

55

23

24

57

br. na art. 0699 101 41 0699 103 81 0699 101 21

Uti~na cev~esta spojnica / uti~en prikl. NW 7.8 Vnatre{en navoj

pak./par~.

3

A (priklu~ok) G 1/4” G 3/8” G 1/2”

A/F mm 17 19 24

L mm 33 36

Nadvore{en navoj

A (priklu~ok) R 1/4” R 3/8” R 1/2”

A/F mm

L mm

Ø mm

19

60

23

22

br. na art. 0699 111 41 0699 113 81 0699 111 21

pak./par~.

3

A/F mm

L mm

Ø mm

19

73

23

br. na art. 0699 126 1 0699 129 1 0699 121 31

pak./par~.

3

A (priklu~ok) R 1/4” R 3/8” R 1/2”

A/F mm 14 17 22

L mm 37 36

A/F mm 19

L mm 140 165

Ø mm 23

br. na art. 0699 16 81 0699 19 121

3

br. na art. 0699 211 41 0699 213 81 0699 211 21

pak./par~.

3

Priklu~ok za crevo

L mm

A (priklu~ok) 6 mm 9 mm 13 mm

br. na art. 0699 361 0699 391 0699 313 1

48

Spiralen priklu~ok

A (priklu~ok) 6 h 8 mm 9 h 12 mm

pak./par~.

Nadvore{en navoj

Priklu~ok za crevo

A (priklu~ok) 06 mm 09 mm 13 mm

br. na art. 0699 201 41 0699 203 81 0699 201 21

pak./par~.

3

Spiralen priklu~ok

pak./par~.

3

A (priklu~ok) 6 h 8 mm 9 h 12 mm

13 93

A/F mm 14 17

L mm 34 42

br. na art. 0699 368 1 0699 391 21

pak./par~.

3


Priklu~oci za pnevmatski instalacii ● ● ●

Mo{ne brzo spojuvawe. Univerzalni. Zatvoreni spoevi, ne~istotijata ne vleguva vo sistemot.

● ● ●

Otporni na abewe Mo`at da se primenat vo kombinacija sa spojnicite na limenite ~eli~ni cevki. Nema korozija.

Nadvore{nite elementi se od sjaen mesing. Pru`inite i pru`inskite prsteni se od ~elik {to ne 'r‡osuva. Rabotniot pritisok e 0-70 bari. Otpornost na temperatura: -20 °S do +100 °S.

Brzospojni elementi Nare~en pre~nik 7,2=40 mm2 so zaklu~uvawe od edna strana A (priklu~ok) SW mm L mm R 1/4 " 22 43 R 3/8 " R 1/2 " 24 46

So vnatre{en navoj br. art. pak./par~. D mm br.naart. pak./k. 27

0699 101 4 0699 103 8 0699 101 2

1

Spiralen priklu~ok za crevo A (priklu~ok) SW mm L mm 6 x 8 mm 135 21 9 x 12mm 156

D mm 27

br.na art. br. art. 0699 16 8 0699 19 12

pak./k. pak./par~. 1

Dvoen razvodnik

A (priklu~ok) SW mm L mm R 1/4 " R 3/8 " 22 43 R 1/2 "

So nadvore{en navoj br. art. pak./par~. br.na art. pak./k.

D mm 27

0699 111 4 0699 113 8 0699 111 2

1

So nadvore{en navoj art. pak./par~. (priklu~ok) A SW mm B mm L mm D mm br. br.na art. pak./k. R 3/8 " R 1/2 "

22

90,5 95,0

68 73

25

0699 133 8 0699 131 2

1

Troen razvodnik

Priklu~ok za crevo A (priklu~ok) SW mm L mm 6 mm 9 mm 21 60 13mm

D mm 27

br.br.naart. art. 0699 126 0699 129 0699 121 3

pak./k. pak./par~. 1

So nadvore{en navoj art. pak./par~. A (priklu~ok) SW mm B mm L mm D mm br. br.na art. pak./k. R 3/8 " 119 91 0699 143 8 1 22 25 124 100 0699 141 2 R 1/2 "

M 13 1300

13 94


Priklu~na spojka Spiralen priklu~ok za crevo so sprotivna pru`ina

vnatre{en navoj SW mm 17 19 24

A (priklu~ok) R 1/4” R 3/8” R 1/2”

L mm

br. na art. 0699 201 4 0699 203 8 0699 201 2

33 35

pak./par~.

5

A (priklu~ok) R 1/4” R 3/8”

SW mm 14 19

A1 (prikl.) 6 x 18 9 x 12

L mm 96

br. na art. 0699 414 68 0699 438 912

pak./par~.

1

Priklu~ok za crevo nadvore{en navoj SW mm 17 19 24

A (priklu~ok) R 1/4” R 3/8” R 1/2”

L mm

br. na art. 0699 211 4 0699 213 8 0699 211 2

32 36

pak./par~.

5

Uti~en priklu~ok

A (priklu~ok) R 1/4” R 3/8” R 1/2” R 1/4” R 3/8”

SW mm

A (priklu~ok) 6 mm 9 mm 13 mm

br. na art. 0699 36 0699 39 0699 313

48 49

SW mm 17 19

L mm 33 47

br. na art. 0699 368 0699 391 2

9 13

pak./par~.

br. na art. 0699 561 4 0699 563 8 0699 561 2 0699 591 4 0699 593 8 0699 591 2 0699 513 12

pak./par~.

5

6- strana spojna navrtka

5

desen navoj

Spiralen priklu~ok za crevo A (priklu~ok) 6 h 8 mm 9 h 12 mm

6

R 1/2”

priklu~ok za crevo

L mm 47 47.5 38 35.5 36 46 44

A1 (prikl.) mm

A (priklu~ok) R 1/4” f. 6 mm R 1/4” f. 9 mm R 3/8” R 1/2”

pak./par~.

3

SW mm

L mm

17

15

19 24

16 20

br. na art. 0699 516 14 0699 519 14 0699 516 38 0699 516 12

pak./par.

5

Dupla spojka so konus

T-~atal vnatre{en navoj SW mm 35 43 50

A (priklu~ok) R 1/4” R 3/8” R 1/2”

br. na art. 0699 641 4 0699 643 8 0699 641 2

pak./par~.

3

A (priklu~ok) R 1/4” R 1/8” x R 1/4” R 3/8” R 1/4” x R 3/8” R 1/2”

SW mm

L mm

17

23 19 24

SW mm 41 48

br. na art. 0699 651 4 0699 653 8

A1 (prikl.) 6

9

13

SW mm 13 17 19 13 17 19 27 19 27

L mm 39

36 44 39 48

5

pak./par~.

3 A (priklu~ok) 6 mm 9 mm 13 mm

Priklu~ok so navoj A (prikl.) R 1/8” R 1/4” R 3/8” R 1/8” R 1/4” R 3/8” R 1/2” R 3/8” R 1/2”

pak./par.

Brza spojka za komprimiran vozduh

nadvore{en navoj A (priklu~ok) R 1/4” R 3/8”

br. na art. 0699 614 14 0699 614 141 0699 638 38 0699 638 381 300699 612 12

SW mm

br. na art. 0699 76 0699 79 0699 713

72 74

pak./par~.

5

Reducir spojka br. na art. 0699 461 8 0699 461 4 0699 463 8 0699 491 8 0699 491 4 0699 493 8 0699 491 2 0699 413 38 0699 413 12

pak./par~.

nadvore{en-vnatre{en 5

A (prikl.) R 1/4” R 3/8” R 1/2”

13 95

A1 (prikl.) R 3/8” R 1/4” R 3/8”

SW mm 17 19 24

L mm 11 14 18

br. na art. 0699 818 14 0699 814 38 0699 838 12

pak./par~.

5


{ema na povrzuvaweto Armirano PVC crevo

Spiralno crevo

priklu~ok

br. na art

pak.

1

6 mm 9 mm

0699 906 1 0699 909 1

1

1

13 mm

0699 901 31

br. na art.

pak.

6 h 8 mm

0699 916 8

9 h 12 mm

0699 919 12

priklu~ok

[elna za crevo priklu~ok 8 h12 mm 10 h 6 mm

priklu~ok

br. na art.

pak.

0699 414 68 0699 438 912

1 1

priklu~ok

Navoen priklu~ok za crevo priklu~ok 1/4 - 6 mm 3/8 - 6 mm 1/4 - 9 mm 3/8 - 9 mm!! 1/2 - 9 mm 3/8 - 13 mm! 1/2 - 13 mm!

Brza spojka

Vnatre{en navoj

a) mesing a)!

priklu~ok

br. na art.

R 1/4” R 3/8”

0699 101 4 0699 101 81

R1/2”

0699 101 2

b)

v)

pak.

b) ~elik br. na art.

pak.

G 1/4” G 3/8”

0699 101 41 0699 103 81

1

G 1/2”

0699 101 21

pak.

br. na art.

pak.

G 1/4” G 3/8”

0699 150 14 0699 150 38

1

G 1/2”

0699 150 12

priklu~ok

Brz spoen element nadvore{en navoj

priklu~ok R 1/4” R 3/8” R 1/2” priklu~ok

b) ~elik

v) sigurnosna spojka

G 1/4” G 3/8” G 1/2” priklu~ok G 1/4” G 3/8” G 1/2”

Uti~en spoen element a) mesing

priklu~ok

br. na art.

pak.

R 1/4” R 3/8”

0699 201 4 0699 203 8

1

R 1/2”

0699 201 2

priklu~ok

priklu~ok

br. na art.

pak.

R 1/4” R 3/8” R 1/2”

R 1/4” R 3/8”

0699 201 41 0699 203 81

1

R 1/2”

0699 201 21

a)

priklu~ok

br. na art.

pak.

8 h12 mm 10 h 6 mm

0539 58 12 0539 510 16

1

Armirano PVC crevo priklu~ok

br. na art.

pak.

6 mm 9 mm

0699 906 1 0699 909 1

1

13 mm

0699 901 31

priklu~ok 205!.!7!nn! 409!.!7!nn! 205!.!:!nn! 409!.!:!nn!! 203!.!:!nn! 409!.!24!nn! 203!.!24!nn!

br. na art 0699 461 4 0699 463 8 0699 491 4 0699 493 8 0699 491 2 0699 413 38 0699 413 12

pak.

2

0699 516 14 0699 519 14 0699 516 38 0699 838 12

br. na art 0699 111 4 0699 113 8 0699 111 2

pak.

br. na art 0699 111 41 0699 113 81 0699 111 21

pak.

br. na art 0699 151 14 0699 151 38 0699 151 12

pak.

21

1y

21

21

br. na art 0699 211 4 0699 213 8 0699 211 2

priklu~ok

br. na art

pak.

0699 818 14 0699 814 38

2

Dupla nipa

S!203!.!409

0699 838 12

13 96

pak. 1y!

br. na art 0699 211 41 0699 213 81 0699 211 21

pak. 1

Priklu~ok za crevo

S!205!.!209 S!409!.!205

br. na art. 985 030 165

pak. 1! 1 1 1!

R 1/4” R 3/8” R 1/2”

priklu~ok

Reducir za dupla nipla R 1/4 za 6mm R 1/4 za 9mm R 3/8” R 1/2”

pak.

b) ~elik priklu~ok

1/4 - 6 mm 3/8 - 6 mm 1/2 - 6 mm 1/4 - 9 mm 3/8 - 9 mm 1/2 - 9 mm 1/2 - 13 mm

Za dihtuvawe na navoj koristete teflonska lenta

Navrtka

pak. 1 1 1 1!

br. na art 0699 561 4 0699 563 8 0699 561 2 0699 591 4 0699 593 8 0699 591 2 0699 513 12

Navoen priklu~ok za crevo

[elna za crevo

br. na art.

br. na art 0699 516 14 0699 519 14 0699 516 38 0699 838 12

Uti~en priklu~ok so navoj Nadvore{en navoj a) mesing

b)

b) ~elik

priklu~ok

1

Priklu~ok za crevo 21

a) mesing

priklu~ok

R 1/4 za 6mm R 1/4 za 9mm! R 3/8” R 1/2”

1/4 - 6 mm 3/8 - 6 mm! 1/2 - 6 mm! 1/4 - 9 mm 3/8 - 9 mm! 1/2 - 9 mm 1/2 - 13 mm!

v) sigurnosna spojka

 vnatre{en navoj

br. na art 0699 461 4 0699 463 8 0699 491 4 0699 493 8 0699 491 2 0699 413 38 0699 413 12

1

priklu~ok

pak.

Navrtka

Navoen priklu~ok so za{tita od svitkuvawe R 1/4” - 6h8 R 1/4” - 9h12

br. na art 0539 58 12 0539 510 16

br. na art 0699 561 4 0699 563 8 0699 561 2 0699 591 4 0699 593 8 0699 591 2 0699 513 12

pak.

21

priklu~ok

br. na art

pak.

205! 409!

0699 614 4 0699 638 38

2

!203

0699 612 12


Pnevmatski instalacii Armirano PVC crevo

Sporedbena tabela

priklu~ok

br. na art

pak.

6 mm 9 mm

0699 906 1 0699 909 1

Vrednost vo! (±)

1

13 mm

0699 901 31

R 1/8” R 1/4” R 3/8” R 1/2”

Pre~nik vo mm Nadvore{en navoj Vnatre{en navoj 9,73 8,57 13,16 11,45 16,66 14,95 20,96 16,63

[elna za crevo priklu~ok 8 h12 mm 10 h 6 mm

br. na art 0539 58 12 0539 510 16

pak.

Spiralno crevo

1

priklu~ok

br. na art

pak.

6 h 8 mm

0699 916 8

1

9 h 12 mm

0699 919 12

1

Brz spoen element priklu~ok za crevo

a) mesing

priklu~ok 6 mm 9 mm

br. na art 0699 126 0699 129

13 mm

0699 121 3

priklu~ok

br. na art

pak.

6 mm 9 mm

0699 126 1 0699 129 1

1

13 mm

0699 121 31

a)

v)

b)

pak. 1

a)

b) ~elik

Brz spoen element priklu~ok za spiralno crevo

a) mesing

v) sigurnosen spojuva~ki element

a)

b)

v)

priklu~ok

br. na art

6 mm 9 mm

0699 152 6 0699 152 9

13 mm

0699 152 13

b)

pak.

1

priklu~ok

br. na art

pak.

6 h 8 mm

0699 16 8

1

9 h 12 mm

0699 19 12

1

priklu~ok

br. na art

pak.

6 h 8 mm

0699 16 81

1

9 h 12 mm

0699 19 121

1

b) ~elik

Uti~en spoen element

Brz spoen element

priklu~ok za spiralno crevo so za{tita od priklu~ok za crevo

a)

b)

priklu~ok 6 mm 9 mm

br. na art 0699 36 0699 39

13 mm

0699 313

a) mesing

vitkawe

a) mesing

pak.

a)!

b)!

1

priklu~ok

br. na art

pak.

6 h 8 mm

0699 368 1

1

9 h 12 mm

0699 391 2

1

priklu~ok

br. na art

pak.

6 h 8 mm

0699 368 1

1

9 h 12 mm

0699 39121

1

b) ~elik priklu~ok

br. na art

6 mm 9 mm

0699 361 0699 391

13 mm

0699 313 1

b) ~elik

pak. 1

[elna za crevo priklu~ok 8 h12 mm 10 h 6 mm

br. na art 0539 58 12 0539 510 16

Spiralno crevo

pak. 1

Armirano PVC crevo priklu~ok

br. na art

pak.

6 mm 9 mm

0699 906 1 0699 909 1

1

13 mm

0699 901 31

priklu~ok

br. na art

pak.

6 h 8 mm

0699 916 8

1

9 h 12 mm

0699 919 12

1

Armirano PVC crevo

Dvojna spojka za crevo

priklu~ok

br. na art

pak.

priklu~ok

br. na art

pak.

6 mm 9 mm

0699 76 0699 79

6 mm 9 mm

0699 906 1 0699 909 1

1

1

13 mm

0699 901 31

13 mm

0699 713

M 13 1311 13 97

a)

b)


Creva za pnevmatski instalacii

Elasti~ni PVC creva armirani so poliesterska tkaenina. Elasti~no vnatre{no jadro vo soft-tehnologija, elasti~no do –20°S, otporna na maslo i benzin.

Armatura od poliester tkaeweto dava visoka otpornost na pritisok i vitkawe. Nadvore{niot omot na crevoto e so visoka mehani~ka cvrstina. Otporen na UV-zraci, gazewe i abewe, so dolg vek na traewe.

● ● ● ● ● ● ● ●

So mala te`ina i golema elasti~nost. So visoka mehani~ka cvrstina. So dolg vek na trajnost. Otporna na UV-zra~ewe, mo`at da se koristat i vo nadvore{ni uslovi. Otporna na udari i gazewe. Otporna na maslo i benzin. Mah. raboten pritisok 16 bari. Temperatursko podra~je na upotreba od –15 S do +60 S.

Upotreba

Crevo za pnevmatski instalacii komplet so priklu~ok i brza spojka vnatre{en Ø mm 6 9 13

nadvore{en dol`ina Ø mm m 11 14,5 10 19

priklu~ok ~elik br. na art. 0699 361 0699 391 0699 3131

brza spojka, ~elik br. na art. 0699 126 1 0699 129 1 0699 121 31

● Snabduvawe na alatot so vozduh vo pnevmatskite

instalacii.

pak. br. na art. 0699 906 0699 909 0699 901 3

● Pnevmatsko upravuvawe so ma{ini. ● Idealno za rabotilnica i gradili{te.

m 10

Pnevmatsko crevo l=10m br. na art

vnatre{en Ø mm

nadvore{en Ø mm

6

11

0699 906 1

9

14,5

0699 909 1

13

19

0699 601 31

pak. /m

l=50 m br. na art

pak. /m

0699 906 5 10

0699 909 5

50

0699 901 35

Soodvetni priklu~oci za pneumatski creva vnatre{en soodvetniot Ø na crevoto priklu~ok e

spoj so

mm

br. na art.

6

9

13

slika

soodvetna {elna

soodveten priklu~ok

crevo

br. na art.

brza spojka uti~en priklu~ok vnatre{en navoj 1/4”

0699 36 ..

1

0699 126 ..

2

0699 461 4

3

nadvore{en navoj 1/4”

0699 561 4 + 0699 516 14

4

slika 1

0539 58 12

slika 2

brza spojka uti~en priklu~ok

0699 39 ..

1

0699 129 ..

2

vnatre{en navoj 3/8”

0699 493 8

3

nadvore{en navoj 3/8”

0699 593 8 + 0699 519 38

4

brza spojka uti~en priklu~ok

0699 313 ..

1

0699 121 3 ..

2

vnatre{en navoj 1/2”

0699 413 12

3

nadvore{en navoj 1/2”

0699 513 12 + 0699 511 312

4

13 98

0539 510 16 slika 3

slika 4

0539 512 20


Creva za farbari DIN 8541 Antistati~ko i bez silikon. Maksimalen raboten pritisok 20 bari. Priklu~ok

L

Brz priklu~ok

br. na art.

pak./m

A mm

A1 mm

12

6

9

10 m

0699 966 1

10/10

Crevo za farbari, kompletno so priklu~oci

15

9

9

10 m

0699 996 1

10/10Priklu~ok A mm

Priklu~ok A1 mm

L

br. na art.

pak./m

12

6

10

0699 961

10/10

15

9

10

0699 991

10/10

Priklu~ok A mm

Priklu~ok A1 mm

L

br. na art.

pak./m

12

6

50

0699 965 1

50/50

15

9

50

0699 995 1

50/50

Kompletno crevo so priklu~ni elementi (brzi spojki).

Crevo za farbari bez priklu~oci

Spiralni creva za pnevmatski instalacii Materijal: najlon 

priklu~ok A mm A1 mm

8 12

maks. rabotna dol`ina

6 9

5,0 m 7,5 m

Priklu~oci

maks. rabotna dol`ina

0699 16 8/0699 368 0699 19 12/0699 391 2

5,0 m 7,5 m

boja

D mm

plava

80 140

boja plava

br. na art.

pak./ par~.

0699 916 8 0699 919 12

D mm 80 140

br. na art.

Mah. raboten pritisok 15 bari.

1 pak./ par~.

0699 916 81 0699 919 121

1

Spiralni creva za pnevmatski instalacii Materijal: najlon 

Mah. raboten pritisok 15 bari. kompletno so priklu~oci (brim spojki).

PU spiralni creva Materijal: najlon 

Pre~nik na crevotoMah. dol`ina

D mm

Priklu~ok

br. na art.

A mm

A1 mm

Mah. rab. dol`ina

9,5

6,3

4,8 m

6m

60

1/4�

0699 963 95

12

8,5

6m

7,5 m

80

3/8�

0699 980 12

15

9,5

6m

7,5 m

100

3/8�

0699 995 15

M 13 1355 13 99

pak./par~.

1

 

Mah. raboten pritisok 8 bari na maksimalno 50OS. Kompletno so priklu~oci i lenta so osiguruvawe. Mek elati~en poliuretanski materijal ne sozdava grebnatinki. Ramni kraevi na crevoto ja olesnuvaat rabotata. Crevoto e otporno na: - glicerin, - petrolej, - mineralno maslo, - masla za manuva~i, itn.


Baraban motalka za pnevmatski creva ● ● ● ● ● ●

crevo vnatre{en Ø mm

crevo nadvore{en Ø mm

crevo - dol`ina m

mah. pogonski pritisok - bar

br. na art.

pak./ par~.

9

15

20

do 17

0699 011 001

1

13 100

Baraban od plastika otporna na kr{ewe, stalak od pocinkuvana ~elina cevka. Armiranoto crevo e postojano na maslo. Komplet so brza spojnica. Kuki za zacvrstuvawe na sid se prilo`eni. Te`ina sa. 3,5 kg. Aksialno vodewe na vozduhot ovozmo`uva namotuvawe – odmotuvawe za vreme na upotrebata.


Motalka za creva so komprimiran vozduh (pnevmatski creva)

POBRZO PO^ISTO POSIGURNO

Creva i kabli koi le`at na podot predstavuvaat opasnost od povredi. Godi{no golem broj na lu‡e se povreduvaat poradi crevata i kablite koi le`at vo ramakite na rabotniot prostor. Odstranete gi ovie pre~ki vo va{ata rabotilnica! Osven toa, crevata koi le`at nasekade po podot i rabotnata masa mo{ne brzo se o{tetuvaat i moraat da se zamenat. Motalkata za crevo pomaga za da se izbegnat takvite o{tetuvawa, bidejœi crevoto e odmotano samo za vreme na rabotniot proces. Spored toa, motalkata doprinesuva kon redot i sigurnosta na rabotnoto mesto kako i kon namaluvaweto na tro{ocite.

br. na art. 0699 010

br. na art. 0699 011

br. na art. 0699 011 0

Tehni~ki podatoci br. na art. mah. raboten pritisok crevo ø dol`ina na crevoto obem na temperatura dimenzii (Dh[hV) te`ina

0699 010 10 bar 1/4” (6 mm) 6m 0°S do +60°S 338 x 162 x 248 mm 3,7 kg ▼

0699 011 15 bar 3/8” (10 mm) 15 m 0°S do +65°S 490 x 120 x 470 mm 18 kg

0699 011 0 15 bar 3/8” (10 mm) 10 m 0°S do +65°S 480 x 200 x 90 mm 18 kg ▼

Sodr`ina na isporakata ime motalka, 6m

br. na art. 0699 010

ime motalka, 15 m brzopriklu~na spojnica 9 mm, mesing prikl. so navoj 3/8”, OK 19 prikl. so navoj 1/2”, OK 27 {elna za crevo,10 – 16 mm ▼

br. na art. – 0699 129*

ime motalka, 10 m brzopriklu~na spojnica 9 mm, mesing

br. na art. – 0699 129*

0699 413 38* 0699 413 12* 0539 510 16*

prikl. so navoj 3/8”, OK 19 prikl. sa navoj 1/2”, OK 27 {elna za crevo, 10–16 mm

0699 413 38* 0699 413 12* 0539 510 16*

Delovi od priborot ime rezervno crevo brzopriklu~na spojnica uti~en priklu~ok {elna za crevo crevo za vozduh

izrabotka 6 mm, l = 6 m 6 mm, sigurn.spojnica 6 mm, mesing/ ~elik 6 mm, mesing/ ~elik 10–16 mm 6 mm, l = 10 m ▼

br. na art. 0699 010 001 0699 152 6* 0699 126/126 1* 0699 36/361* 0539 510 16* 0699 906 1

● Ne samo za vnatre{na tuku i za nadvore{na monta`a. ● Kvalitetno plasti~no kuœi{te od polioksimetilen (POM) ja spre~uva

korozijata na motalkata za pnevmatski creva.

● Za monta`a na tavanot, sidot ili podot. ● Motalkata mo`e da rotira za 270°. ● So podesuva~ko zapirawe na crevoto i 17–delen razdelnik za polno

vrtewe na barabanot (ì odgovara pribli`no na dol`inata na crevoto od 0,5 m). ● Podesuva~ka pru`ina koja ne bara odr`uvawe dozvoluva podesuvawe od nadvore{nata strana. ● TÜV / GS ispitano. Za upotreba na pnevmatskite pi{toli i malite alati na komprimiran vozduh. Obvrnete vnimanie na navedenite minimalni pre~nici na crevata.

br. na art. 0699 011 100 0699 152 9* 0699 129 / 129 1* 0699 39 / 391* 0539 510 16* 0699 909 1

izrabotka 3/8”, l = 15 m 9 mm, sigurn. spojnica 9 mm, mesing / ~elik 9 mm, mesing / ~elik 10–16 mm 9 mm, l = 10 m ▼

● Za monta`a na tavanot, sidot ili podot. ● So troen zapor po polnoto vrtewe na barabanot, koe mo`e da se isklu~i. ● Podesuva~ka pru`ina koja ne bara odr`uvawe dozvoluva podesuvawe od

nadvore{nata strana. ● So ~eli~no kuœi{te od `e{ko pocinkuvaniot lim. ● Ednostavna zamena na crevoto preku kapakot za monta`a. ● Odot na crevoto preku 6 vaqci za vodewe ovozmo`uva

svitkuvawe na crevoto do 90° vo site nasoki. ● Podesuva~ki zapira~ na crevoto. ● TÜV / GS ispitano. Za upotreba so sredni alati na komprimiran vozduh. Zaradi zatvorenata izrabotka, osobeno zgoden za valkani rabotni podra~ja.

br. na art. 0699 011 101 0699 152 9* 0699 129 / 129 1* 0699 39 / 391* 0539 510 16* 0699 909 1

izrabotka 3/8”, l = 10 m 9 mm, sigurn. spojnica 9 mm, mesing / ~elik 9 mm, mesing / ~elik 10–16 mm 9 mm, l = 10 m ▼

● Za monta`a na tavanot, sidot ili podot. ● 10 – struki zapori na barabanot. ● Podesuva~ka pru`ina ne bara odr`uvawe. ● So ~eli~no kuœi{te od `e{ko pocinkuvaniot lim. ● Odot na crevoto preku 6 vaqci za vodewe ovozmo`uva

svitkuvawe na crevoto do 90° vo site nasoki. ● Podesuva~ki zapira~ na crevoto.

Za upotreba so sredni alati na komprimiran vozduh.

*

M 13 1370

13 101


Pnevmatski pi[tol duvalka ● ● ●

Dol`ina mm

Te`ina g

100

37

150

47

250

37

Golemina na navojot mm

Pre~nik na diznata mm

br. na art.

Eloksiran aluminium. So prodol`ena mlaznica. So priklu~ok 1/4”.

Te`ina g Pre~nik na diznata mm

br. na art.

pak./ par~.

245

0714 92 13

1

1,5

pak./par~.

0714 92 14 M 12 h 1,25

0714 92 15

2

1

0714 92 16

Duvalka ● ● ●

Kontinuirana regulacija. Izolirana ergonomska dr{ka. Lesna, kruta konstrukcija.

Forma/dol`ina svitkana/90 mm ramna/ 320 mm ramna/ 490 mm

br. art 0714 92 20 0714 92 21 0714 92 22

pak. /par~. 1

Tehni~ki podatoci

Promenlivi vrvovi

mah. raboten pritisok potro{uva~ka na vozduh pri p=6 bar obem na temperatura

A

C

Te`ina

mm

mm

g

br. na art.

16 bari 370 l/min -20°S do +80°S

pak./ par~.

Priklu~oci br. na art.

36,5

100

32

Navoen priklu~ok za crevo 1/4” - 6 mm Navoen priklu~ok za crevo 1/4” - 9 mm Uti~en spoen element so nadvore{en navoj 1/4”

0714 92 23

Plasti~na hauba so by-pass

0699 461 4 0699 491 4 0699 211 4

1 46,5

14

9

0714 92 24

Gumen vrv

54,0

14

11

0714 92 25

Vrv so by-pass

13 102

NAPOMENA: By-pass funkcija: Koga vrvot na duvalkata premnogu œe se dobli`i kon povr{inata, vozduhot zapo~nuva da izleguva niz strani~nite otvori na vrvot i pritisokot na vozduhot se namaluva na maksimalno 1,6 bari.


01/S

Gasen ured za zakovuvawe na [ajki DIVA® 1 Premium

so potpolno avtomatska regulacija na silata

Sodr`ina na kuferot br. na art. 0893 62 0864 011 0707 864 319 0899 102 230 –

ime sprej so komprimiran vozduh trkalezna ~etki~ka ø 9 mm trkalezna ~etki~ka ø 25 mm za{titni o~ila krpa za ~istewe

pak./par~.

1

Rezervni delovi Samo slednite originalni rezervni delovi na Würth mo`at da se zamenat od strana na korisnikot spored upatstvoto za upotreba DIVA® 1:

br. na art. 0707 864 352 0707 864 353 0707 864 350 0707 864 355 0707 864 357 0707 864 359 0707 864 360 0707 864 358 0707 864 356 0707 864 309

ime spojna navrtka vodilka na klinot nasaduva~ka ~aura amortizer na udarot klip amortizer na klipot sopira~ki prsten pru`ina za vraœawe na klipot vo zadna polo`ba.

potpira~ki prsten kapa 

pak./par~.● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Mo{ne malo trgawe. Mo`ni se 12 spojuvawa bez dopolnitelno polnewe. Mo`at da se koristat site dol`ini na {ajkite. Siguren, stabilen, doverliv. Ednostavno rakuvawe. Ekonomi~en. Ergonomski oblikuvan. Osiguruvawe na ~krapaloto. Osiguruvawe od samo~krapaweto. Princip na potiskuvawe so klip.

Delovi na priborot 1komplet vo kuferot br. na art. 0864 500

za zacvrstuvawe na izolacionite materijali W – DSH S3A: Klip br. na art. 0864 050 001, pak./par~. 1 ^aura za postavuvawe br. na art. 0864 050 002, pak./par~. 1 Vodilka br. na art. 0864 050 003, pak./par~. 1 za zacvrstuvawe na tesnite profili S4: ^aura za postavuvawe br. na art. 0864 050 004, pak./par~. 1 Vodilka br. na art. 0864 050 005, pak./par~. 1

Tehni~ki podatoci sila vodilka na klinot dol`ina na alatot te`ina golemina potiskuva~ko polnewe dol`ina na cevkata

za sredno te{ki zacvrstuvawa 9 mm, princip na potiskuvawe so klip 440 mm 3 kg 6,8/11mm vo lentest magacin so 12 edinici zeleno, `olto, crveno 50 mm, Ø 22 mm

M 13 1450

13 103

Homologizirano i sertificirano


02 Ured za zakovuvawe na [ajki (kapisli) BST 2 so ra~na regulacija na silata Kompleten vo kuferot br. na art. 0864 20

Sodr`ina na kuferot ime sprej za odr`uvawe trkalezna ~etki~ka ø 9 mm trkalezna ~etki~ka ø 22 mm krpa za ~istewe za{titni o~ila spleskana ~etki~ka lost za demonta`a na klipot

br. na art. 0893 051 0864 011 0864 012 – 0899 100 0 0715 55 26 0864 010

pak./par~.

1

● ●

Korisnikot ima pravo, da gi vgradi ovie delovi spored upatstvoto za upotreba. ime br. na art. za{titnik od otpadoci 0864 000 predna ~aura 0707 864 201 potpira~ka pru`ina 0707 864 202 vode~ki klin 0707 864 203 vodilka na klinot 0707 864 269 klip 0707 864 205 ~aura na klipot 0707 864 208 zavr{na pru`ina 0707 864 141 O – prsten 0707 864 142

Tehni~ki podatoci za sredno te{ki optovaruvawa 9 mm, princip na potiskuvawe so klip 390 mm 2.5 kg 6,8 / 11 mm, vo redenikot zeleno, `olto, crveno

13 104

BS 4078: DEO 2

Alatot e testiran i odobren. ● ●

Rezervni delovi

sila vodewe na klinot dol`ina na alatot te`ina golemina potiskuva~ko polnewe

BH-NR 12 Birmingham Homologation Certificate – Gun Barrel Proof House –

pak./par~.

1 2

1

● ●

Vitka forma. Poluavtomatski ured za zakovuvawe {ajki so regulacija na silata. Stabilen i ekonomi~en za rakuvawe. Ekonomi~no koristewe blagodarejœi mu na redenikot. Osiguruvawe na isfrluvaweto. Princip na potiskuvawe so klip.


G1

Gasen ured za zakovuvawe na [ajki So visoki performansi

DIGA CS-1 So torba za nosewe br. na art. 0864 90 ● ●

Rabota bez trgawe. Mo{ne brzo zacvrstuvawe na U-profilite na site podkonstrukcii. ● Zacvrstuvaweto e mo`no na ~elik, beton, tula i giter blokot. ● Ednostavno za rakuvawe. ● 42 {ajki vo polneweto.

Soodvetni {ajki so gasno polnewe,

br art. 0864 900 …

Sodr`ina na kuferot Ime

br. na art.

Polna~

0864 902

1

Baterija

0864 903

2

Za{titni o~ila

0899 102 0

Upatstvo za upotreba

-

Zatki za u{i

0899 300 100

pak./par~.

1

Tehni~ki podatoci Dimenzii (D h [ h V) Te`ina Kapacitet na magacinot Kapacitet na baterijata za okolu 3.000 zakovuvawa Vreme na polneweto (na prazna baterija) !Va`no! vreme na formiraweto na baterijata

44,0 x 10,6 x 38,9 cm 3,59 kg 42 {ajki 6 V 1,5 Ah 2 ~asa najmalku 24 ~asa

M 13 1490

13 105

Proizvod G1/A

Master Alati  
Master Alati  
Advertisement