Page 1

DIGALKA ZA MENUVA^ No`na pumpa Hromirana osovina So mo`nost za podesuvawe po visina Digalaka za menuva~ 300 kg br. na art. 999 160 3

Dimenzii mm

br. na art. Nosivost kg 999 160 3

HIRDAULI^EN KRAN NA SKLOPUVAWE

br. na art.

Dimenzii mm

Te`ina kg

999 158 9V

Nosivost br. na art.

11 01

Te`ina kg


PNEVMATSKA PUMPA ZA MASLO SO DIGITALIEN MERA^ NA PROTOK ZA BURE 200 L br. na art. 999 174 0 (so koli~ka 999 176 2) Pnevmatska pumpa za maslo M=3:1 Podgotvitelna grupa so manometar. Crevo za istekuvawe na masloto, 1/2’’ so sol`ina 4 m. Brzina na preto~uvaweto - 16 L/min Maksimalna viskoznost na masloto - SAE 90. Potreben raboten pritisok na instalacijata 5-8 bari

RA^NA TELESKOPSKA PUMPA ZA MASLO br. na art. 999 179 2 Ra~na pumpa za maslo 0,5 L po ciklus Teleskopska cevka za buriwa od 50 - 200 Kg

Ra~na

PUMPI ZA DOTURAWE NA MASLO SO REZERVOAR

Pnevmatska

Pumpa za maslo so rezervoar 16 kg Crevo za istekuvawe 1,5 m so metalen zavr{etok. Maksimalna viskoznost na masloto - SAE 90. Pnevmatska pumpa poseduva pi{tol na krajot od crevoto za regulacija na protokot.

br. na art.

br. na art. 999 179 6

11 02


REKUPERATOR ZA MASLO SO SAD Rekuperator na trkala so sad (12L) za prifat na maslo, so mo`nost za podesuvawe po visina. Opremen e so specialni vaakumski sisalki za naso~uvawe na masloto. Pnevmatsko praznewe na rezervoarot.

br. na art.

999 983 290

REKUPERATOR ZA MASLO Rekuperator na trkala. Opremen e so specialni vaakumski sisalki za naso~uvawe na masloto. Pnevmatsko praznewe na rezervoarot.

br. na art.

Kapacitet L

Dimenzii mm

Te`ina kg

999 183 0

REKUPERATOR ZA MASLO SO MENZURA br. na art. 999 183 7

11 03

Kapacitet L

Dimenzii mm

Te`ina kg


PNEVMATSKA PUMPA ZA MAST Br. na Art.

Tehni~ki podatoci

Br. na Art.

Br. na Art.

Odnos na kompresijata Raboten pritisok min/maks. Maksimalen pritisok na potisokot Koli~estvo na istisnatata mast NLG L/2 Vlezen priklu~ok Vlezen priklu~ok Dol`ina na osovinata Pre~nik na osovinata Maksimalna viskoznost Za metalni buriwa so te`ina Potreben protok na prevmatskata instalacija Ja~ina na bu~avata

Pi{tol PiĹĄtoljso samazalka mazalicom

Br. na art.

Crevo44m Crevo m

Br. na art.

RA^NA PNEVMATSKA PUMPA ZA MAST

RA^NA PUMPA ZA MAST Br. na art. 999 178 60

Br. na art. 999 178 62 Mazalkata se sostoi od telo, kruto crevo i dve mazivni glavi M10h1 Se koristi za istiskuvawe na masta od kartu{ata ili od pogolemite pakuvawa. Koli~ina na istisnatata mast vo taktot 0,8 sm3 Raboten pritisok min. 2, maks. 8 bari. Pritisok na potisokot 400 bari.

Mazalkata se sostoi od telo, kruto crevo i dve mazivni glavi M10h1 Pritisok na potisokot 400 bari. Se koristi za istiskuvawe na masta od kartu{ata ili od pogolemite pakuvawa. Koli~ina na istisnatata mast vo taktot 1,2 sm3

11 04


RA^NA MAZALKA 13 KG Br. na art. 1 715 993012N

Maksimalen pritisok na istiskuvaweto: 400 bari. Te`ina: 10,4 kg. Crevo za mast: 1,5 m. Poseduva kruta ra~ka so maziva glava.

NO@NA MAZALKA 13 KG Br. na art. 1 715 993113F

Maksimalen pritisok na istiskuvaweto: 400 bari. Te`ina: 14 kg. Crevo za mast: 1,5 m. Poseduva kruta ra~ka so maziva glava.

PNEVMATSKA MAZALKA 13 KG Br. na art. 1 715 993213R

Raboten pritisok na instalacijata: 6-8 bari. Maksimalen pritisok na instalacijata: 8 bari. Maksimalen pritisok na istiskuvaweto: 400 bari. Masa na istiskuvaweto: 1.500,00 g/min. Potro{uva~ka na vozduhot: 130 l/min. Te`ina: 16,70 kg Crevo za mast: 4 m. Poseduva kruta ra~ka so maziva glava.

11 05


HIRDAULI^NI PRESI ZA VO RABOTILNICA

Dvojna hirdauli~na pumpa. So sigurnosen ventil za preopteretuvawe. Avtomatsko vraœawe na rakata. Hromiran klip. So vgraden manometar.

Dopolnitelna oprema br. na art. br. na art. br. na art. br. na art.

br. na art. 999 165 3

Presa za vo rabotilnica 15t Presa za vo rabotilnica 20t Presa za vo rabotilnica 25t Presa za vo rabotilnica 30t Presa za vo rabotilnica 50t

11 06


Koli~ka za vo rabotilnica Novo: strani~ni fioki.

Golemi, podvi`ni rabotni povr{ini na vodilki so trkalezni le`i{ta. Nepre~en pristap kon centralniot del za odlo`uvawe so podesuva~kite dolni delovi. Podvi`na pregrada so top~esti le`i{ta. ^etiri lesno rotacioni trkala so pedal za sopirawe. Mo`nost za rotirawe. Stabilna konstrukcija od ~eli~en lim, lakirana. Rabotnite povr{ini potpolno oblo`eni so guma postojana na maslo Zaobleni ra~ki. So mo`nost na fiksirawe na rotacioniot vakumski podignuva~ za pozicionirawe na avtomobilskite vetrobranski stakla.

Rezervni delovi

dol`ina vo mm 800

{irina vo mm 500

visina vo mm 880

masa na prez. kg

60

Vlo{ka od fina plastika za strani~nite fioki

br. na art. 0715 93 26 0955 715 931

pak./par~. 1

ime ra~ka za rabotna povr{ina trkala so sopira~ka trkala bez sopira~ka 1 par {ini za rabotna povr{ina 1 par {ini za fioki brava za rabotna plo~a brava za fioki

br. na art. 0715 93 110 0715 93 111 0715 93 112 0715 93 113 0715 93 114 0715 93 115 0715 93 116

pak./par~

1

Vakuumski podiga~ Im odgovara na rabotilni~kite koli~ki br. na art. 0715 93 26

Novo, inovativno i apsolutno prakti~no. dol`ina vo mm

{irina vo mm

masa vo kg

br. na art.

pak./par~.

460

10

1,2

0715 93 27

1

•Zgodno za te{ki i ispap~eni vetrobrani. •Rotac. vakuum {oqi, pre~nik 120 mm. •So vakuumski avtomatik. • Vakuumskiot podiga~ mo`e da se podesuva po dol`ina blagorarejœi ima na podvi`nite rabotni {ini na koli~kata za rabotilnici.

Koli~ka za vo rabot. Fiokite koi se izvlekuvaat na dve strani. Vodilki na fioki so top~esti le`i{ta. Nosivost 20 kg. Individualno podesuvawe na fiokite so pomo{ na razdvojnite elementi. Po 2 razdelni limovi se integrirani po fioka.

Rezervni delovi ime rezervna brava 1 par rezervni {ini gumena podloga fioka so 3 razdelni limovi rotac. trkalo bez sopira~ka rotac. trkalo so sopira~ka 1 par rezervni trkala

Se ispora~uva i vo sina boja. RAL 3020 RAL 5002 Br. na art. Br. na art. 0715 93 08 0715 93 091 D vo mm 670

B vo mm 385

H vo mm 990

masa vo kg 37,5

Br. na art. 0715 93 08

11 07

pak./par~. 1

Br. na art. 0715 93 081 0715 93 082 0715 93 083 0715 93 084 0715 93 085 0715 93 086 0715 93 087

P./par~.

1

Dopolnitelna oprema ime

Br. na art.

razdvojni limovi za podesuvawe na fioki 4 par~.

0715 93 088

dr`a~ za razdelni limovi 2 par~.

0715 93 089

P./

par~.

1


Profi kutija za alat

Cvrsta izrabotka. Vnatre{nosta i nadvore{nosta lakirani vo crveno (RAL 3020). Preklopnite delovi povrzani so pomo{ na nitki {arki. Otvor za zaklu~uvawe so katanec.

Opis 3-delna 5-delna 5-delna

Dol`ina mm 430 430 530

[irina mm 200 200 200

Visina mm 150 200 200

Te`ina kg 4,6 6,0 7,0

Dol`ina mm 430 540

[irina mm 200 200

Visina mm 200 200

Te`ina kg 3,3 4,9

br. na art. 0715 93 22 0715 93 23 0715 93 24

1

Standardna kutija za alat Ednostavna izrabotka. Lakirana odnadvor i odvnatre so lak otporen na o{tetuvawa. Mo`nost za premestuvawe na dr{kata za nosewe. Otvor za zkalu~uvawe so katanec.

Opis 5-delna 5-delna

br. na art. 0715 93 20 0715 93 21

1

Koli~ka za mehani~ari, le`e~ka Od plastika otporna na kr{ewe i udari zasilena so stakleni vlakna.

Otporna na maslo i benzin, stud, toplina i vlaga. Povr{inata za le`ewe e anatomski oblikuvana i ima zgolemen potpira~ za vrat, za rasteretuvawe na vratnite muskuli. Golemi trkala. So povr{ini za odlo`uvawe na alatot.

Dol`ina mm [irina mm 1100 540 Rezrvni trkalca za koli~kata

11 08

Visina mm 200

Te`ina kg 3,2

br. na art.

0715 93 03 0715 93 031

p/p 1

Oprema za Rabotilnici  
Oprema za Rabotilnici  
Advertisement