Page 1

de kring Magazine van Sociëteit De Kring nummer 5 september/oktober 2011

circulaire

Totaal nieuwe

Kring Website

‘De leden blijven de baas’

Van Sijl en Wijnen maken het Nieuwe Schutterstuk: ‘Maar nú komt het!’

Het snelle succes van

Tim Knol:

“Ik zocht een hangplek”


6

vragen over het Zwarte Gat festival...

Kirsten Zuiderveld

1. Kan de Kring als broedplaats voor kunstenaars functioneren? “Ja leuk!” 2. Wat vind je van het tentoonstellingsbeleid op De Kring? Heb je suggesties? “Ik ben niet op de hoogte van het huidige beleid, maar zou het leuk vinden om gezamenlijke tentoonstellingen te zien met een thema of zelfs maandelijkse prijsvragen/ opdrachten die inspelen op de actualiteit. Zodat de muren van De Kring interactiever worden en meer een reflectie zijn van haar leden.” 3. Wat of wie heeft je onlangs geïnspireerd? “Die ontroerende jaarboekfoto van Amy. “ 4. Welke jonge kunstenaar(s) vind je interessant? “Zo veel. Zo verschillend. Even snel een paar? Multitouch Barcelona, Henrique Oliviera, Rowena Dring, Maurice Scheltens, Hans Hemmert, Arie Versluis en Ellie Uyttenbroek.”

Maja Boot

(59), Beeldend Kunstenaar Dat raakt mij tot in mijn botten. De tentoonstelling was deze zomer te zien in Antwerpen.

1. Kan de Kring als broedplaats voor kunstenaars functioneren? Zo ja/nee, waarom? Zeker! De informele ambiance, open en ook kritisch, leidt soms tot nieuwe perspectieven! 2. Wat vind je van het tentoonstellingsbeleid op De Kring? Heb je suggesties? Bijna alle openingen van de tentoonstellingen van dit jaar heb ik meegemaakt. Ik vond ze goed georganiseerd. De eerste met alle foto’s van de medewerkers van De Kring vond ik mooi gedaan, de laatste opening was ik zeer verbaasd over wat Cralan Kelder vertelde over de winkel Boekie Woekie in de Wolvenstraat. Daar laten kunstenaars hun krabbels achter, waarvan later weer boeken worden gemaakt. Zelf heb ik een stichting Kinderkunstakademie, ik heb net zo gewerkt als bij Boekie Woekie, dat wist ik niet, bijzonder! 3. Wat of wie heeft je onlangs geïnspireerd? Anselm Kiefer, een schilder die indrukwekkende doeken van 5 meter bij 10 meter maakt met aangrijpende onderwerpen en aardse korrelige materie.

Tom

de

Mol

4. Welke jonge kunstenaar(s) vind je interessant? Mijn eigen dochter http:// www. Schradinova.com. Ze schildert portretten waarvan je steeds afvraagt: wat is er mee? Verder: Tjitske Mussaerts gedichten. Bijzonder vind ik ook Nikki Kroder, zij maakt toegepaste kunst. En Olaf Schouw, hij schildert met zo’n passie (realistisch). Ik heb hem geholpen uit zijn zwarte gat te komen. Dat ontstaat vaak door jaloezie van andere kunstenaars. 5. Ben je wel eens in een zwart gat terecht gekomen, na een grote artistieke en/of intellectuele prestatie? Juist het tegenovergestelde! Bij aanvang was ik wel onzeker, maar zodra ik was begonnen, merkte ik dat ik meer kan dan ik dacht. Het zwarte gat blijft dan ook uit bij mij. 6. Hoe kwam je er weer uit of zit je er nog in? Omdat je ervaringsjaren gaan meetellen, ga je meer op je eigen gevoel af. Bij grote artistieke en intellectuele prestaties die uit jezelf zijn ontstaan, merk je dat euforie en trots gaan meespelen, en daarvan word ik gelukkig! Het is wel belangrijk kritisch te blijven en te luisteren naar de mening van andere oprechte kunstenaars.

van

Otterloo

Een Stille Kracht

T

5. Ben je wel eens in een zwart gat terechtgekomen, na een grote artistieke en/ of intellectuele prestatie? “Wellicht zegt het iets over de grootte van mijn artistieke en/of intellectuele prestaties, maar tot op heden: neen.” 6. Hoe kwam je er weer uit of zit je er nog in? “Er moet altijd weer iets nieuws worden gemaakt.”

2 De kring circulaire SEPTEMBER / OKTOBER

om de Mol van Otterloo, “Leven”voor zijn geliefde en intimi, overleed na een ziekbed toch nog plotseling op 23 juni jl. Hij was econoom, econometrist, verwoed amateur kok, marathonloper, begenadigd bridger, voorlezer, humorist, en nog zoveel meer. Maar in de eerste plaats was hij de echtgenoot en steun en toeverlaat van zijn Anne. Samen konden zij de hele wereld aan. Hij laat een ontstellende leegte achter. “Moeder Anne” is al vanaf 1976 lid van de Kring en toen Tom in l984 in haar leven kwam was een van zijn eerste wapenfeiten kringlid worden. Het was dan ook niet verbazingwekkend dat hun huwelijksfeest in datzelfde jaar op de Kring plaatsvond. Kok Eli had een geweldige lunch verzorgd, die op het biljart geserveerd werd met muzikale begeleiding van o.a. Geert van Tijn op de cello. Tom was geen man van veel woorden maar wel van daden. Zo heeft hij nog in de oude keuken samen met Hein van

Maasdijk achter de potten en pannen gestaan en voor een groot aantal Kringleden een fantastische maaltijd bereid. Hij genoot van de spelletjesavonden die regelmatig werden gehouden en hield van de huiskamersfeer en het vrijblijvend binnenlopen als het hem uitkwam. Tom had nog wel eens moeite met het feit dat nieuwe leden zich niet voorstellen aan de oudere leden. Maar als hij dan weer oude vrienden als Mathijs Schrofer en Hendrik van de Roemer ontmoette smolt deze kleine ergernis weg als sneeuw voor de zon. We wensen Anne en zijn kinderen en kleinkinderen heel veel kracht om dit enorme verlies te boven te komen. Maar ook aan de bridgetafel zal het zonder hem nooit meer hetzelfde zijn. Helaas lieve Tom heb je ondanks je kracht en doorzettingsvermogen deze laatste slag niet mogen winnen. Thessa van der Voort


Inhoud 4 Het zwarte gat festival 8 De oktober Expositie 11 De Kring Website 14 Interview Tim Knol 16 De Kring Comissies 20 De september Expositie 22 Agenda 26 In Huiselijke Kring 28 De Opening Aatje Veldhoen 30 Tatsy Tom 31 Column Bestuur Wiebe de Vries

Zwarte Gat

D

e bezuinigingsmaatregelen zijn nog altijd onderwerp van gesprek in de kunstwereld. Zelfs de buitenlandse pers schrijft over onze strijd tegen de bezuinigingen. Een uitgelezen moment voor De Kring om zich nog sterker te profileren als de club voor kunstenaars. Met de eerste editie van het Zwarte Gat festival, dat op 24 oktober begint, probeert De Kring een brug te slaan tussen jonge startende kunstenaars en de gevestigde orde.

foto Clarels van Zwetselaar

Het festival wordt mede georganiseerd door drie jonge honden uit verschillende kunstdisciplines, die daarmee De Kring op de kaart willen zetten bij de jonge garde creatievelingen in de stad. Ruben Koops, ook al zo’n jonge hond en aspirant lid van de redactie, sprak met de organisatoren. Nog een jonge hond: Tim Knol. De succesvolle singer/songwriter, die bezig is met een verhuizing naar Amsterdam, was op zoek naar een ‘hangplek’ in de stad en is daarom lid geworden van De Kring. In een interview met Bregje lampe omschrijft Tim knol De Kring als ‘Lekker huiskamerig, maar ook exclusief’. Vanaf september draait hij iedere tweede woensdag van de maand een avond plaatjes in Clup Up. Verder natuurlijk veel aandacht voor de Kring exposities; Fabian Tax sprak met het kunstenaarsduo Wim van Sijl en Henk Wijnen over hun project ‘Het Nieuwe Schuttersstuk’. Hein van Maasdijk maakte een prachtige fotoreportage van de verschillende commissies binnen De Kring. Tenslotte: de nieuwe website gaat binnenkort online. Ik ben heel nieuwsgierig. In deze Circulaire krijgt u alvast een klein voorproefje.

OMSLAG: ANDY GROGAN

Eva Ruijter (@evaruijter)

Als u @ en daar achter een naam tegenkomt, dan kunt u deze mensen volgen via twitter.

De Kring Circulaire

is een tweemaandelijkse uitgave van Sociëteit De Kring. Hoofdredacteur Eva Ruijter Eindredactie Robin Uitham Ontwerp basisstramien Studio Pollmann vormgeving Andy Grogan Vaste medewerkers Erna van den Berg, Jan de Boer, Wim Bos, Gert Hage, Addy Kaiser, Tom Kellerhuis, Jeroen Koolbergen, Ruben Koops, Bregje Lampe, Marieke Nooren, Tonja van Rijthoven, Paul Pollmann, Fabian Takx en Clarels van Zwetselaar. Medewerkers aan dit nummer Joost Ramear en Hein van Maasdijk Advertenties Linda van Heelsbergen (06 55777213 of lyn@xs4all.nl) Druk Labor Grafimedia B.V. Deadline kopij voor het november -december nummer: 9 oktober. Nog leuke suggesties, vragen of opmerkingen? Stuur een e-mail naar redactie@kring.nl. De redactie behoudt zich het recht voor om aangeboden artikelen of ingezonden brieven te weigeren, te redigeren en/of in te korten.

SEPTEMBER/OKTOBER 2011 De kring circulaire

3


Het

e d n j i z j i ‘W onden’ h e g n o D j Tekst: Ruben Koops Foto’s: Wim Bos

rie jonge kunstenaars hebben de eerste editie van het Zwarte Gat Festival voorbereid, dat eind oktober op initiatief van De Kring wordt gehouden. Schrijver Maurice Seleky, filmmaker David-Jan Bronsgeest en beeldend kunstenaar Rik van Santen zijn geen Kring-lid. Toch willen ze een contactpunt creëren voor nieuwe gasten van buiten en oude rotten binnen De Kring.

De eerste plannen zijn veelbelovend. “Wij zijn de jonge honden, maar er zijn ook nog wat Kring-mensen bij betrokken”, zegt Seleky met een glimlach. “Het is 4 De kring circulaire SEPTEMBER/OKTOBER

de bedoeling dat er een week lang net zoveel leden als niet-leden rondlopen, zich verbazen en met elkaar in contact komen”, hoopt Rik van Santen. Hij komt al jaren over de vloer, binnengesmokkeld door zijn broer die vroeger bier tapte in de sociëteit. Met z’n studie is hij nog lang niet klaar, maar binnen De Kring hij ziet genoeg om zich druk over te maken. Glimlachend: “Het doel is dat instituut weer op de kaart te zetten bij jongeren, of bij minder ouderen.”

Protest

Een week lang zullen verschillende kunstzinnige disciplines in de schijnwerpers staan. Elke avond begint met een diner, waarvoor twintig belangstellenden zich van tevoren moeten aanmelden. Daarna wordt de avond ingevuld met een lezing, vertoning, voordracht of debat. Het voorlopige programma ademt de wat zakelijkere benadering van kunst en cultuur,

bijvoorbeeld door het onderdeel Artistieke Elevator Pitch. Helemaal bij de tijd dus, maar het Zwarte Gat Festival is nadrukkelijk niet bedoeld als netwerkbijeenkomst. “Met protest heeft het weinig te maken. Dat klinkt zo negatief, wat wij willen laten zien is dat je met weinig geld, maar met veel inzet en enthousiasme gewoon een festival kunt neerzetten!”, zegt Maurice Seleky, die in september 2010 zijn debuutroman afleverde. Ego Faber is een portret van hedendaagse twintigers in de hoofdstad, waarin seks, drugs en rock ’n roll een hoofdrol spelen. Het werkbudget om het Zwarte Gat Festival te produceren, is laag, maar Seleky maakt zich geen zorgen. “Juist omdat De Kring het instituut is van Harry Mulisch en Hugo Claus vinden jonge schrijvers het een grote eer hier te mogen voorlezen.” Bronsgeest, Seleky en Van Santen kijken uit naar de reacties van het Kring-publiek.


Festival

zet De Kring op de kaart voor jongeren

’ SEPTEMBER/OKTOBER 2011 De kring circulaire

5


Seleky: “Als je in een dorp voordraagt waar net vijf man en een halve paardenkop kunnen lezen, dan ben je al snel de grote schrijver. Maar op De Kring ben je omringd door types die in jouw eigen discipline werken. Die kritiek neem je natuurlijk serieuzer.” De leden kunnen ook hard zijn. “Als wie dan ook exposeert in de sociëteit, dan zal je bijna nooit horen hoe leuk men het vindt. Meestal is het ruk, lelijk en vindt men het helemaal niets”, zegt Van Santen. “Maar dat vind ik ook van 95 procent van de werken die ik bekijk, dus dat is logisch.”

Verjonging

Het festival kan alleen slagen als een deel van de bezoekers Kring-lid is. Het gaat immers om contact tussen niet-leden en leden. Maar wat hebben die te zoeken

Kringlid Kringlid Honnebier Voortdurende aanwas van nieuwe Kringleden is hard nodig. Wie zijn zij en wie zijn de leden die De Kring jaren door lief en leed hebben gesteund? Zonder deze volhouders was De Kring al lang ter ziele gegaan. Vandaar vragen aan een van de volhouders. Naam: ‘Willem Honnebier’ Beroep: ‘Gynaecoloog. In 1965 eerste ‘‘hoofd’’sectie Voortplantingsgeneeskunde Vrouwenkliniek Wilhelmina Gasthuis.  In 1977 hoofd en opleider afd. Verloskunde en Gynaecologie Lucas Ziekenhuis. Meer dan 50 jaar getrouwd met Joëtta Borggreve, van 1959 tot 1964 advocaat en van 1965 tot 1999 docent Privaatrecht UVA (bij de professoren P:itlo en Cahen). Samen hebben we zes kinderen.’ Hoe lang ben je al lid? ‘Precies weet ik het niet. Ik heb hierover 6 De kring circulaire SEPTEMBER/OKTOBER

op een festival dat bedacht wordt voor en door jonkies, vers van de academie? Bronsgeest: “Het is voor leden mooi te zien dat er verjonging aankomt, mensen uit een andere generatie.” Van Santen is harder, hij denkt dat betrokkenheid van Kring-leden noodzakelijk is. “Als er niets gebeurt, dan sterft De Kring toch langzaam uit.” Daar sluit Seleky zich bij aan. “Zo’n sociëteit moet blijven leven, er zijn nieuwe mensen nodig die iets kunnen en relevant zijn. De wisselwerking tussen de verschillende generaties zou een beetje kunnen lijken op de renaissance, waarin Leonardo da Vinci allerlei leerlingen opleidt die weer hun eigen ding gaan doen.” Het Zwarte Gat Festival moet volgens Bronsgeest ook een nieuw, underground podium worden, waar je nog gewoon

nog gebeld met de administratie van de Kring, maar die wisten het ook niet.Ik denk zo’n 45 jaar.’ Wie maakten je destijds lid van De Kring? ‘Liesbeth List en Cees Nooteboom.’ Vind je de Kring erg veranderd? ‘Enorm.In een interview met Reinbert de Leeuw las ik dat de Herenclub van Mulisch en Van Mierlo inmiddels 35  jaar  bestaat. Deze heren waren in mijn tijd – evenals vrouwen als Ank van der Moer – gezichtsbepalend voor De Kring. Elitair maar met niveau. Nu is De Kring meer een gezelligheidsvereniging.’ Heb je nog goede ideeën voor De Kring? ‘Alles op zijn tijd. Ik denk niet dat men op ideeën van mij zit te wachten.’ Kom je er nog vaak? ‘Nee. Maar ook tijdens jarenlang verblijf in het buitenland ben ik altijd lid gebleven. Begin jaren 70 kwam ik vrijwel dagelijks. Ik deed naast het klinische werk gedurende 2 jaar samen met Dick Swaab wetenschappelijk onderzoek op het toenmalige Herseninstituut.  Tot diep in de nacht bij

een mening kunt hebben. “Ik mis dat in Amsterdam, bijvoorbeeld in m’n eigen discipline. Ik wil bijeenkomsten organiseren waar jonge filmmakers gewoon keihard kunnen zijn over elkaars werk, zonder de angst voor een verstopte producent in de zaal.” De eerste editie van het Zwarte Gat Festival, dat een jaarlijks terugkerend fenomeen moet worden, start op 24 oktober met de opening van een ruilexpositie. Houd de Circulaire in de gaten voor het definitieve programma en de sprekers. Of kijk op de Facebook pagina van het festival.

infrarood licht zaten we naar de geboorte van ratjes te staren. Na de laatste bevalling zo snel mogelijk naar De Kring om bij te drinken en om vervolgens op een bank in slaap te vallen. Er werd mij wel eens gevraagd of ik soms werkloos was.’ Voel je je er nog thuis? ‘Jawel, maar ik ben geen gezelligheidsmens. Seks daargelaten ben ik eerder autistisch.’ Zijn je kinderen lid? ‘Ik geloof dat drie dochters lid zijn. Onder welke naam weet ik niet.’ Welke tentoonstelling bezocht je onlangs en welke boeken liggen op het nachtkastje? ‘De tentoonstelling van Blommestein en de andere Bob op De Kring. En zojuist in Parijs: Manet in Musée d’Orsay, Anish Kapoor in Grand Palais, en Van Dongen in Musée d’Art Moderne. Ons huis ligt vol boeken van allerhande schrijvers. Maar nooit één op de nachtkastjes. Wij hebben geen tijd om te lezen in bed.’


de Kunstkring

Het nieuwe

I

edereen kent die stijve harken op zeventiende-eeuwse genrestukken: leden van het schuttersgilde, met dodelijke ernst poserend voor de schilder. Het kunstenaarsduo Wim van Sijl en Henk Wijnen maken er een veel spontanere ‘foto-performance’ van met hun project ‘Het Nieuwe Schutterstuk’. Kringleden kunnen vanaf nu een telefoontje verwachten, maar ze mogen zich ook zelf melden.

8 De kring circulaire SEPTEMBER/OKTOBER


Henk Wijnen en Wim van Sijl vereeuwigen leden van De Kring

schutterstuk Door Fabian Takx Een sketch voor drie heren op het balkon van De Kring. De een probeert te interviewen, de twee anderen gaan jolig met zijn vragen aan de haal. ‘Mijn leeftijd? Hoezo?’ ‘Hij bedoelt je bouwjaar, Henk.’ ‘O, mijn bouwjaar, zég dat dan.’ En zo voorts. Misschien vanwege het mooie weer of omdat Wim

van Sijl en Henk Wijnen in zomerse stemming zijn na een ‘Tripeltje’ om in de stemming te komen. Maar hun markante koppen verstrakken als ze uitleggen wat hun project ‘Het nieuwe schutterstuk’ behelst, vaak voorafgegaan door een donderend: ‘Maar nú komt het!’ van Henk. Welnu, eind oktober gaan Henk (1950) en Wim (1955) een groot fotowerk exposeren boven de lange bank in de ‘gelagzaal’ van De Kring. Daarop zullen Kringleden worden geportretteerd in de traditie van het zeventiende-eeuwse schutterstuk. Misschien het bestuur en wat prominente leden, maar ook een hoop voetvolk, al zullen Henk en Wim ze nooit zo noemen. En als het kan, willen ze het restaurant ook nog verrijken met reeds bestaande ‘Nieuwe schutterstukken’.

een beetje plechtig en argwanend de camera in. Wie er heeft afgedrukt? ‘Ach, daar gaat het niet om. Dat doet een bevriende kunstenaar of we doen het met de zelfontspanner. Maar de compositie en de camera-instelling bepalen we zelf.’ Het was omslag van de uitnodiging voor de expositie ‘Fijne configuraties’. In het binnenwerk van het drukwerkje bestuderen de drie aandachtig een erwt, die als enige in kleur is afgebeeld. Dat was nog een heel werk, verzucht Wim. Het drukwerk dan. ‘We wilden iets performen, of nee, eigenlijk een niet-iets, maar dan wel een niet-iets dat ooit iets moest worden’, legt Henk tastend uit. Wat het dan wel moest worden, bleek pas vele jaren later, toen ze hun term Het Nieuwe Schutterstuk lanceerden.

Compositie

Performen

Met veel sjeu en prettig chaotisch vertellen ze hoe ze elkaar eind jaren zeventig ontmoetten op de Jan van Eijkacademie in Maastricht, een tweedefaseopleiding als de Rijksacademie of Ateliers’63, waar ze werden geschoold in het experimentele, conceptuele denken. Daarna gingen ze hun eigen weg, maar ze bleven al die jaren ook samenwerken. Vaak haakten daarbij andere kunstenaars in, zoals hun Utrechtse vakbroeder Willem G. Wevers. Met zijn drieën stonden ze op een fish-eyeportret in het achttiendeeeuwse theehuisje van IJsselstein, het geboortedorp van Wim waar hij al snel na zijn studie was teruggekeerd om daar in vier historische gebouwen te wonen, te werken en tegenwoordig ook een B&B te beheren – ‘maar dat is een ander verhaal’. Op die historische foto van rond de eeuwwisseling staan ook drie grote glazen potten doperwten, de ene gestapeld op de andere twee. De heren kijken net als de schutters van weleer

Helaas overleed Wevers in 2005 - ‘Willem ging slapen’, zegt Henk melancholiek - maar ze vonden nieuwe kunstenaars om mee te ‘performen’ op hun foto’s, zoals Hugo Boxhoorn en Nico Scholten. Toen ze drie jaar geleden de gelijkenis met het oude genre van het schutterstuk formeel hadden vastgesteld, togen ze naar het Amsterdams Historisch Museum om de galerij van schutterstukken te bestuderen. Vooral de handen en de ogen zijn kenmerkend, stelden ze vast. Vandaar dat ze ook een schutterstuk maakten met (bijna) alleen de handen van de vier deelnemende kunstenaars erop, en een tafel met etens- en drankresten. ‘Na het feest’ is de titel. Onder de nieuwe naam wijnen.vansijl nodigden zij daarna gezelschappen uit, zoals het college van B&W van IJsselstein, om met hen beiden te poseren. Maar ze geven ook lezingen waarna het publiek mag ‘performen’ met de kunstenaars. ‘Die lezingen van

SEPTEMBER/OKTOBER 2011 De kring circulaire

9


ons zijn heel bijzonder’, stelt Henk glunderend vast. ‘Eerst leggen we uit wat ons samenwerkingsverband behelst aan de hand van 25 jaar werk. Daarna laten we zien hoe we met geld omgaan, door een compleet financieel overzicht te geven met onze beelden en de bedragen die we ervoor hebben gekregen. Dat is uniek, dat doet niemand, laten zien wat hij verdient als kunstenaar. Dat is de emotionele ervaring die de mensen klaarmaakt voor het derde deel, namelijk de deelname aan het nieuwe schutterstuk. Dan vertellen we ze dat ze in de unieke gelegenheid zijn een kunstwerk te kopen voor een bescheiden prijs, een foto op A3-formaat in een zelfgemaakte lijst waar ze zelf op staan. Ze mogen zelf bepalen hoe en waar ze gaan staan of zitten, ze performen gewoon mee.’ Wim vult aan: ‘Vanuit hun eigen identiteit, vanuit wie ze zijn.’ Ze mogen natuurlijk ook een grotere bestellen ‘op museale maat’, maar die kost meer.

Haas

Ja, het is geënsceneerde fotografie, besluiten we, een beetje zoals Gilbert & George of Cindy Sherman of het fotografische werk van Hannes Wallrafen, maar dan toch anders, uniek. Een onderzoek, een proces, vanuit een concept, jawel. Samenwerking is een meerkoppige draak, filosofeert Henk, een entiteit die meer doet dan je alleen zou kunnen. Maar wel onder randvoorwaarden. Ten eerste: er moet altijd een kunstwerk op de foto. Bijvoorbeeld de grote wandschildering van George Korsmit in W139, waarvoor vier heren leunend op hun fietsstuur poseerden als kwajongens uit de Dik-Tromreeks. Ten tweede: zijzelf staan er altijd op. Ten derde: het zijn altijd bestaande gezelschappen, samenwerkingsverbanden, waarin de kunstenaars hun plaats

vinden. ‘We verbinden ons met de nieuwe situatie’, zegt Wim. Neem het groepsportret ‘Rizoom’ uit oktober 2010, waarin een gezelschap vrienden van een filosoof René Sanders die zijn zelfgeschreven boek aan de toeschouwer laat zien, wijn drinken en haas eten. ‘Een rizoom is een term uit de fiolosofie’, leggen ze uit. ‘Een ondergronds netwerk. Nou, een haas wroet in de grond en wijnstruiken zoeken hun voedsel in de grond’, luidt de associatieve uitleg. Van maart tot mei exposeerden ze de eerste negen schutterstukken in het Stadsmuseum in IJsselstein. Er zullen er nog 141 volgen, want aangezien er maar 125 schutterstukken uit de zeventiende eeuw bekend zijn, willen Wijnen en Van Sijl daar ‘overheen’ met in totaal 150 groepsportretten. Een businessplan is in de maak. Waarschijnlijk zullen ze hun project financieren met aandelen, mijmert Henk. De aandeelhouders worden slapend rijk, en ieder jaar wordt de aandeelhoudersvergadering een groot feest. Het project moet tien jaar in beslag nemen en niet alleen beperkt blijven tot Nederland, nee, het is een mondiaal project. ‘Maar nu komt het!’, roept Henk, als Wim nog een witbier heeft gehaald. ‘Waarin onderscheiden wij ons?’ Hij geeft zelf het antwoord: ‘Samenwerking. Samenwerking is de sleutel van het menszijn. En dat belichten wij.’ Een zeldzaam kernachtige afsluiting. ‘En ga nou de piepers maar opzetten’, zegt Wijnen grootmoedig. WijnenvanSijl, ‘Het nieuwe schutterstuk’, vanaf 29 oktober in De Kring. www.wimvansijl.eu, www.henkwijnen.nl

AMBITION &FASHION

persoonlijk en zakelijk kledingadvies v/m

Wat je hier ziet is de allereerste foto die op lichtgevoelig materiaal werd gemaakt door Joseph Nicéphore Niepce in 1822. Ik ben een ervaren docent en heb een eigen visie op wat je met fotografie kan doen en hoe je je eigen creativiteit kan ontwikkelen door de mogelijkheden en dingen anders te gaan zien. Eerder heb ik deze cursus ‘Kijken kun je leren’ genoemd en daarmee succes weten te boeken. In twaalf lessen kan ik dat overbrengen. Iedere les gaat gepaard aan een opdracht, waarvan de resultaten in de volgende les worden besproken. Daarbij denk ik dat iedereen digitaal werkt en er geen probleem mee heeft dat ook op die manier aan te leveren. Dus de donkere kamer hoeft niet meer. De cursus start op donderdag 29 september om 20:00 uur en gaat € 250,- kosten, wat een vriendenprijs is, elders betaal je meer en krijg je minder. Matthijs Schrofer 06 255 25 228

10 De kring circulaire SEPTEMBER/OKTOBER

Renée van den Berg Tap www.ambitionandfashion.nl 06 215 359 50


De Kring krijgt nieuwe website

”In feite moesten wij een mini-Facebook bouwen”

e Kringwebsite is verouderd, dus komt er een totaal vernieuwde site. Net zo mooi vormgegeven als de oude, maar veel functioneler. Een echt communicatieplatform. door Joost Ramaer

“Ook hier weer reacties die wel vier jaar (sic!) teruggaan, dat is toch echt te gek voor woorden! Het is duidelijk dat er vanuit De Kring geen enkele aandacht is voor deze website. Laten we hopen dat dat aardige meisje die ons iets over de plannen vertelde er iets aan gaat doen. En mogen wij misschien via de site ook weten wie er in de verschillende commissies zit? Zou leuk zijn en de communicatie verbeteren.” Deze hartekreet van Hein van Maasdijk op De Kringwebsite dateert van 1 november vorig jaar. Alle meest ‘recente’ berichten zijn van 2010, maar er staan er ook op van zes of zeven jaar geleden. Het was al jaren duidelijk: De Kring-site zag er mooi uit, maar als communicatieplatform functioneerde hij nauwelijks. Gelukkig komt daarin verandering. De Kring krijgt een totaal vernieuwde website; uiterlijk eind oktober zal hij operationeel zijn. Hij is net zo mooi vormgegeven als de oude, maar bevat veel meer functionaliteit. Wees gerust, Hein: al jouw wensen gaan in vervulling. En dat voor veel minder geld dan wij aanvankelijk inschatten. ‘Wij’ zijn de leden

van de commissie Nieuwe Media, onder wie ook de auteur van dit stuk. Die commissie werd een klein jaar geleden geformeerd, op instigatie van directeur Jeron Halewijn en programmeur Marieke Nooren. Voorzitter werd Nathalie Korsman, vermoedelijk “dat aardige meisje” op wie Van Maasdijk doelde. Klus Aanvankelijk was het idee te onderzoeken wat De Kring kan en moet met social media als Twitter en Facebook. Maar al gauw ging alle aandacht naar de site. Betere communicatie – dat werd het hoofddoel. Tussen de leden onderling, tussen de leden en het management, en zelfs met niet-leden. Eerst

kwam er een programma van eisen. Behalve bestuur en directie mochten ook de leden daarover meepraten. Toen het programma klaar was, werden er offertes aangevraagd bij enkele webbouwers en ICT-bedrijven. “Die bewogen zich tussen de 24.500 en 36.000 euro”, herinnert Jeron zich. “En dat was exclusief het ontwerp.” In overleg met penningmeester Roel van den Ende laste Jeron begin maart even een denkpauze in. Het moest en zou aanzienlijk goedkoper kunnen. Via via vond De Kring een paar maanden later een ontwerper – Thijs Kelder – en een bouwer – Dries Arnolds – die de klus konden klaren voor minder dan tien mille. “Er is iets aan het veranderen in

SEPTEMBER/OKTOBER 2011 De kring circulaire

11


de wereld”, gelooft Jeron. “Zakelijke dienstverleners hebben de laatste twintig jaar heel veel geld verdiend zonder dat daarvoor echt een grondslag was.” Bedrijven konden de kosten van fraaie kantoren en managementlagen ongestraft doorberekenen. Jeron: “Steeds meer klanten vragen zich af: waarom zou ik meer dan 60 euro per uur betalen?” Van Thijs Kelder (30) hoeft dat niet. Hij studeerde Interaction Design aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, locatie Hilversum. Hij woont en werkt in Rotterdam. Web design is zijn voornaamste broodwinning, maar daarnaast is hij actief als kunstenaar en in de Rotterdamse muziekscene, als recensieblogger, cduitgever en organisator van feesten en festivals. Hij kende De Kring niet, en liet dat zo toen hij begon te ontwerpen. “Ik had een fantasie over een club van intellectuelen, die

hoogstaande discussies met elkaar voerden.” Tijdens het ontwerpproces bezocht hij slechts één keer de sociëteit, en dan nog overdag, toen al die intellectuelen nog gewoon aan het werk waren, of thuis. Voor hem was dat genoeg. “De oude site draait op Flash”, legt Kelder uit. “Ooit was dat een populair programma, omdat je er animaties mee kunt maken.” Vandaar dat bewegende Kring-logo, wanneer je de huidige site opent. “Maar het is allang verouderd. Google negeert Flash-sites, waardoor je onvindbaar blijft.” En Flash doet niets voor de functionaliteit. “Tegenwoordig zoek je op een site vooral informatie. Heb je die gevonden, dan surf je weer verder. Mensen zitten nog maar heel kort op websites.” Kelder legde bestuur en directie drie ontwerpen voor. “Eén was een beetje retro, jaren zeventig-achtig. Jeron vond dat niks. Hij wilde juist een moderne uitstraling.” De Kring koos dan ook de versie waarvan de screenshots bij dit artikel staan afgedrukt: donker en kleurrijk tegelijk, net als de vernieuwde sociëteitsruimte. De fraaie achtergrondfoto’s, gemaakt door Jeron, zullen regelmatig wisselen. “Die zal ik blijven selecteren”, zegt Kelder. “Ik behoud graag een zekere controle over mijn ontwerpen.” Hij is vol lof over de begeleider van zijn Kring-opdracht, Nathalie Korsman. “Zij wist precies wat De Kring wilde, en kon dat ook goed overbrengen. Vaak komen klanten niet verder dan: ‘Doe mij maar zo’n logo als je al vaker hebt gemaakt’.” Gemakkelijker werd het daarmee niet: “Wat De Kring wil, is technisch ingewikkeld.” Profiel Over dan naar de bouwer, Dries Arnolds (34). “Websites werken volgens een rechtensysteem,” legt hij uit. “De meeste rechten heeft de beheerder van de site. Dan volgt de gebruiker. Die heeft weer meer rechten dan een bezoeker. Alleen beheerders en gebruikers kunnen veranderin-

12 De kring circulaire SEPTEMBER/OKTOBER


gen aanbrengen in de inhoud van de site.” Het onderscheid in rechten is niet moeilijk aan te brengen: als straks een beheerder inlogt op de nieuwe site, ziet die meer knoppen dan een gebruiker, laat staan een bezoeker. De complexiteit zit elders. De meeste sites hebben een paar beheerders en gebruikers en honderden of duizenden bezoekers. “Bij De Kring ligt dat precies andersom,” zegt Arnolds. “Alle leden zijn gebruikers, want zij moeten hun eigen profiel kunnen aanpassen. In feite ben je een miniFacebook aan het bouwen.” Dat profiel biedt straks veel meer mogelijkheden dan de simpele NAW-data van nu. Daarnaast kunnen de leden ook in de agenda aangeven welke activiteiten zij denken bij te wonen, zodat de organisatoren een beter idee krijgen van de opkomst die zij mogen verwachten. Want de nieuwe site biedt ook betere communicatie voor het management. “Onze club draait op ledencommissies,” zegt Jeron Halewijn. “Maar wij weten nu vaak niet wanneer die commissies vergaderen en hoe het staat met hun werkzaamheden. Stel dat de commissie Kunst een expositie organiseert. Dan kan ik straks op de nieuwe site zien wanneer de kunstwerken hier binnenkomen en wanneer ze weer terugmoeten naar de makers.” De nieuwe site draait op Drupal, een content management system dat veel ruimte biedt voor maatwerk. Toch werden niet alle ideeën van de commissie en de leden uitgevoerd, hoe leuk ze vaak ook waren. Zoals de Secret Love Shack. “Zo heette een gedeelte waar leden anoniem met elkaar zouden kunnen daten”, vertelt Nathalie Korsman. “Je weet alleen dat je door een Kring-lid wordt benaderd, niet hoe hij of zij heet. Daar kom je pas achter als je op de uitnodiging ingaat.” De Love Shack kwam er niet. Wat de leden straks wel kunnen, is de naam van een ander lid aanklikken om hem of haar een bericht te sturen, zonder dat de nieuwe site het emailadres van de ontvanger onthult. Die moet zelf bepalen of hij dat wil tonen of wil geheimhouden. Over de grenzen tussen openbaar en niet-openbaar is bij de voorbereiding en bouw van de nieuwe site goed nagedacht. “De leden blijven de baas”, zegt Jeron. “Zij bepalen wat zij van zichzelf willen laten zien aan de andere leden.” Kringetjes De voor iedereen toegankelijke informatie wordt sterk uitgebreid. Zo kunnen we straks van alle Kring-commissies zien wie erin zitten. Welke tekst je ook aanklikt, hij opent in een

eigen venster, niet langer in zo’n klein kijkgaatje waarin je naar boven en beneden moet scrollen om alles te kunnen lezen. De Shoutbox, waarop Hein van Maasdijk zijn hartekreet plaatste, wordt vervangen door Kringetjes. Ieder lid kan zo’n Kringetje aanmaken, over willekeurig welk onderwerp, van ‘vakantiehuis te huur’ via ‘heeft iemand mijn horloge gevonden?’ tot ‘wie gaat er mee het Wad op?’ Berichten van vijf jaar oud zijn verleden tijd: een Kringetje blijft maximaal een maand staan. Het spreekt vanzelf dat de nieuwe site ook op de smartphone te gebruiken is. Daarnaast krijgt hij ook een echt openbaar gedeelte. Voor niet-leden, die via de site wat meer over De Kring te weten willen komen. En nu maar afwachten of de nieuwe site de strijd aan kan met email, Twitter en Facebook. De strijd om de tijd en aandacht, die de leden maximaal aan het web willen spenderen.

SEPTEMBER/OKTOBER 2011 De kring circulaire

13


nieuw Kringlid Tim Knol is aan het verhuizen naar Amsterdam. Hij is nieuw op De Kring. De jonge singersongwriter maakte een bliksemcarrière in de popmuziek maar houdt zijn wereld graag klein. door Bregje Lampe

‘Muzieksnob’ Tim Knol over het snelle succes:

“Ik hou mijn wereld liever klein” 14 De kring circulaire SEPTEMBER/OKTOBER

H

et is dat De Kring nog niet open is. We eten een broodje aan de overkant, bij De Balie. Een paar uur eerder zat Tim Knol (21) nog in de studio bij Radio 538. Straks gaat hij verder met klussen aan de woonboot waar hij en zijn vriendin binnenkort hun intrek in nemen. Niet dat hij het niet naar zijn zin had in Hoorn, maar Amsterdam bleef lonken. “Amsterdam is zo’n bruisende stad. In Hoorn is op dinsdag en woensdag niets te doen. Hier kan ik ook op doordeweekse dagen naar een club om een bandje te checken.” De Kring ligt halverwege zijn nieuwe huis en dat van toetsenman Matthijs van Duijvenbode. Drummer Kees Schaper woont ook in de buurt. Een ideale afspreekplek. “Ik zocht een hangplek in de stad. De eerste keer dat ik op De Kring kwam, was ik meteen verkocht. Lekker huiskamerig, maar ook exclusief. Ik heb meteen mensen gevraagd om me voor te dragen.” En nee, hij komt niet wekelijks spelen. “Ik was juist op zoek naar een plek waar ik een keertje niet hoef te spelen”, zegt Knol, die de laatste tijd gemiddeld zo’n twee keer per week optreed en onlangs onder meer op Pinkpop, Oerol, Parkpop en het Zwarte Cross festival stond.

Americana Knol gaat wel plaatjes draaien in Club Up. Eerder had hij een vaste stek in een café in Hoorn, waarhij samen met Schaper vinylsingles draaiden. Veel sixties, oude rhytm and blues en jarenzeventigmuziek. Hij weet veel van muziek. Noemt zichzelf een muzieksnob. Jarenlang werkte Knol, die een mbo-opleiding detailhandel volgde, in het filiaal van Fame in de Kalverstraat. Eerst op de afdeling roots en wereldmuziek, waar hij de kans kreeg om de

countrymuziek te verkennen, later op de afdeling pop. Vorig jaar is hij gestopt, omdat het werken in de winkel niet meer viel te combineren met zijn werk als muzikant. Hij kon nog net een paar van zijn eigen debuutalbums verkopen. Zijn titelloze debuutalbum verscheen in 2010, bij platenlabel Excelsior. Met succes. Popminnend Nederland liep direct weg met Tim Knol. De Volkskrant gaf een vijfsterrenrecensie. Knol werd gevraagd voor optredens in de Wereld Draait Door en bij Giel Belen. Inmiddels zijn er al meer dan twintigduizend exemplaren van zijn eerste album verkocht. En begin mei, een jaar na zijn debuut, leverde hij een tweede plaat af, dit keer met de titel ‘Days’; daarvan zijn er ook al tienduizend verkocht. Wederom waren de recensies lovend. Knol maakt liedjes in wat muziekrecensenten


“Ik zocht een hangplek in de stad.” een ‘volgroeide Americanastijl’ noemen. Denk aan Gram Parsons en Neil Young. Zelf zou hij zo’n vergelijking niet snel trekken. Te bescheiden. Matthijs van Nieuwkerk was de eerste die hem met Neil Young vergeleek. En sindsdien heeft hij dat vaker gehoord. Knol schrijft zijn eigen teksten. Vaak een tikje melancholisch, met songtitels als ‘Do you leave the light on’ en ‘A first’. Zijn stemgeluid is ijl, gevoelig. Als het over Tim Knol gaat, gaat het over een bliksemcarrière, de stroomversnelling waar hij in zou zitten, het snelle succes. “Maar ik ben daar niet zo mee bezig. Natuurlijk vind ik het te gek als mensen reageren op mijn werk en vanzelfsprekend ben ik blij met een goede recensie. Maar ik ben nauwelijks bezig met wat in de media over mij wordt geschreven. Ik hou mijn wereld liever klein. Ik trek me graag terug op het Friese platteland, om liedjes te maken.”

Foto: Wim Bos

Huismus Tim Knol is geen rockster. Hij is een gewone jongen uit Hoorn, in spijkerbroek en T-shirt met grafische print. Niet intimiderend knap, wel heel charmant. Nuchter. Zonder sterallures. Beleefd. Vol zelfspot. Een – hij zegt het zelf – huismus. Recensenten merkten het direct op: Knol heeft een grote gunfactor. Hij hield er de bijnaam ‘troetelkind van de Nederlandse popmuziek’ aan over. Tim Knol is een tastbare held, uit Hoorn. “Ik denk dat mensen mij zien als een heel normale jongen. En dat ben ik ook. Ik kan niet een karakter opzetten. Ik ben altijd en overal dezelfde Tim.” Hij heeft het imago van een braverik. Onzin, vindt Knol. Hij is gewoon een aardige jongen, die al drie jaar vaste verkering heeft. Maar hij is ook weleens dronken. Als puber was hij vaak van huis, weigerde hij

zijn kamer op te ruimen. Zijn opleiding detailhandel heeft hij niet afgemaakt. School, zegt Knol, interesseert hem niet. Zijn wereld is die van muziek. Hij kreeg zijn eerste gitaarlessen van zijn vader, toen hij een jaar of twaalf was. Op zijn vijftiende speelde hij in coverbands. En hij had een eigen pagina op Myspace, met één liedje. Op basis van dat ene liedje, en een optreden in het voorprogramma van de groep Johan, bood Ferry Roseboom, de man achter Excelsior, hem een platencontract aan. Sindsdien verdiept Knol zich in composities en melodielijnen. “Als ik iets maak, wil ik weten dat het muzikaal klopt. Vervolgens kan iedereen zeggen wat-ie wil, maar als het voor mijn gevoel klopt, is het goed. Ik wil trouw blijven aan mijn muziek en mezelf.”

SEPTEMBER/OKTOBER 2011 De kring circulaire

15


de Commisies

Foto's Hein van Maasdijk

De Kring Commissies..

DeKring Bestuur 2011

v.l.n.r.: Jarti Notohadinegoro, Wiebe de Vries, Roel van den Ende, (penningmeester) Wally van Middendorp (voorzitter) en Jeannette Smit.

16 De kring circulaire SEPTEMBER/OKTOBER


.. DeKring Nieuwe Media 2011

V.l.n.r.: Nathalie Korsman, Joost Ramear, Remko Spaan en Paulus Veltman.

1ste rij v.l.n.r.: Jannette de Boer , Roy Gelders en Wilma Bertheux. 2de rij v.l.n.r.: Nico Knapper, Hendrik vd Roemer, Marianne Le Poole, Andor Kircz en Kristel Nijssen DeKring Ballotage 2011

SEPTEMBER/OKTOBER 2011 De kring circulaire

17


de Commisies V.l.n.r.: Jeanett Gerritsma, Remko Spaan, Eva Ruijter, Ad Poppelaars, Marjet Vos, Dolf Mol, Marieke Nooren en Annabel van Ditmar. n.a.: Manuela Campert

DeKring Evenement 2011

Leden van de media mix en nieuwe media v.l.n.r. Joost Ramear,Nathalie Korsman,Pieter Valk, Marij Sloothaak, Remko Spaan, Marieke Nooren, Paulus Veltman, Jeanett Gerritsma.

DeKring Media mix 2011

18 De kring circulaire april/mei SEPTEMBER/OKTOBER 2011


DeKring Kunst 2011

v.l.n.r.: Martyn Last, Hans Brinkman en Marijke Michel.

v.l.n.r.: Gert Hage, Tonja van Rijthoven, Robin Uitham, Erna van den Berg, Bregje Lampe, Paul Pollmann, Eva Ruijter, Wim Bos, Jan de Boer, Clarels van Zwetselaar, Jeroen Koolbergen, Linda Van Heelsbergen en Thessa van der Voort.

DeKring Redactie 2011

SEPTEMBER/OKTOBER 2011 De kring circulaire

19


6

vragen... Reiner schat

(60), Planoloog Kan de Kring als broedplaats voor kunstenaars functioneren? Zo ja/nee, waarom? Liever niet, je gaat niet naar de Kring om er te werken, dat geldt ook voor de kunstenaars onder ons. Wel is de Kring een geweldige plek om je door anderen te laten inspireren.

2. Wat vindt je van het huidige tentoonstellingsbeleid op de Kring? Laat het zwakbelichte vilt in de kroeg maar liever met rust. Kunst in het restaurant leidt wel eens tot komische confrontaties tussen nieuwsgierige bekijkers van de meestal nogal kleine werkjes en de etende gasten die daar niet altijd begrip voor hebben. Die kunst schuurt dan een beetje, hoe dan ook. Zag overigens dit voorjaar zowel in de National Arts Club in New York als in de Groucho (Londen) goede voorbeelden hoe je als kunstenaarsclub respectvol en effectief met werk van leden om kunt gaan. Heb je suggesties? Het zou leuk zijn als we de Club-Up gaan gebruiken voor multimedia presentaties van het werk van Kringleden. MyTube/YourTube, met eten, drinken en dansen erbij. Iets voor de winterse zondagmiddag? En anders lekker samen met andere leden naar tentoonstellingen elders toe, zoals we met Art Amsterdam mochten meemaken, dat was nog eens leuk! 3. Wat of wie heeft je onlangs geïnspireerd? Eindelijk weer eens een eigentijds en toch interessant Holland festival dit jaar, toneel (de Russen) en (pop-)muziek (Laurie Anderson, Gary Lucas, Fela) en gisteren Gijs Scholten in Richard III. Opvallend: Het nieuwe werk dat Kringlid Meinbert Gozewijn van Soest dit voorjaar kort exposeerde. Daar wil ik graag veel meer van zien, maar dan in het Stedelijk, of beter nog; het MoMa. Meinbert is er klaar voor, let maar op! Begin augustus: een geweldig concert van Daniel Lanois’ Black Dub in het Jazz Cafe in Camden Town. (Zie mijn Youtube filmpjes) Mooie nieuwe muziek van een favoriete producer. 4. Welke jonge kunstenaar(s) vind je interessant? David Hockney (die zichzelf voortdurend vernieuwt), Barbara Visser (in Venetie weer prachtig werk) en Gijs Frieling (ga zelf maar ergens kijken). Van de recente jonge afstudeerders van Rietveld, Sandberg en elders (Engeland, BiennaleVenezia) zag ik dit jaar veel zeer divers werk, dat mij meestal nog te vers was,te onaf om daar iets zinnigs te kunnen zeggen. Sara Bouman (in Watou 2011) misschien, haar werk deed me denken aan Sophie Calle en Tracey Emin en je kon er ook om lachen. 5. Bent je wel is in een zwart gat terecht gekomen, na een grote artistieke en/of intellectuele prestatie? Voor mij zijn zwarte gaten vooral een nieuwe plek om vooruit te kunnen kijken, een verbreding van je horizon. Nooit het romantische genoegen gekend van de desorientatie van het grote Niets, eerder een gewaarwording van groei. 6. Hoe kwam je er weer uit of zit je er nog in? Soms besef je pas achteraf hoe zwart een gat geweest is, maar hoe dan ook; de fase van het zwarte gat is misschien wel de meest noodzakelijke en creatieve in ieders ontwikkeling. Het zwarte gat is een bron van energie

September Expositie Op 10 september opent in de sociëteit de expositie van Erik de Jong, met schilderijen, te omschrijven als lugubere portretten die bij nader aanschouwen iets heel aandoenlijks hebben. Boven in het restaurant komt het werk van William Lindhout te hangen, te typeren als “figuratief met een poëtische twist”. De twee kunstenaars die artistiek veel gemeenschappelijk hebben, leerden elkaar grappig genoeg pas kennen bij het uitlaten van hun hond in de Weteringbuurt. ERIK DE JONG oor de open voordeur val ik meteen binnen bij de Jong (Giethoorn, 1958) in zijn atelier, waar hij al 20 jaar woont. Een beeldige plek met vrij uitzicht, recht op het noorderlicht, de plek die ook te zien is op een filmpje op zijn website (www.edejong. com) waarin de kunstenaar heen en weer fietst voor zijn huis, langs een metershoog schilderij. Nu staat hij voor het grote raam bij zijn ezel, waaraan nog een laatste hand wordt gelegd. Intussen wacht ik in de overige ruimte, waar gigantische mannenhoofden me intrigerend aanstaren. De Jong licht toe dat hij uitgaat van “archetypische beelden die macht suggereren, zoals een politieagent of een piloot”. De gezichten van zijn modellen worden van onderaf benaderd en een hoofddeksel, imponeert dan al meteen. Zo is ook een buurman van de Jong gewapend met een revolver een heerser geworden. Als je goed kijkt zie je bij de piloot een flets afwijkend oog, wat de stoere uitstraling danig teniet doet.

D

Sinds hij de Groningse Academie voor Beeldende Kunst verliet, schildert de Jong zijn leven lang al mensen met olieverf, maar sinds ruim een jaar heeft hij een nieuwe techniek en visie ontwikkeld. “Ik zat te lang in één wereld” zegt de Jong die ook veel in het buitenland woonde en een van de weinige beeldend kunstenaars in Nederland die kan leven van zijn werk. De economische crisis en de internationalisering droegen ertoe bij dat hij het roer artistiek en zakelijk wilde omgooien. Nu probeert hij met potlood en olieverf een spanning te creëren tussen de materialen en met verschillende vormen meer diepte en inhoud te geven aan zijn personages. Zo appelleert hij aan wat een toeschouwer verwacht bij het zien van een afbeelding. De Jong vertelt bevlogen over zijn intenties en nieuwe techniek en expliciteert absurde details, zoals de spiegeling in een zonnebril die een heel ander universum laat zien. “ Ik ben pas tevreden als het beeld tegen me gaat praten” zo besluit hij zijn gesprek met mij. Wanneer een lange rij kleuters van de school om de hoek luid kwetterend langs marcheert worden we overstemd. “De klasjes lopen al jaren een paar keer per dag langs”, zo reageert de Jong “de kinderen worden gegrepen door mijn beelden en lopen soms binnen. Laatst stonden ze met zijn allen te applaudisseren. Een beter publiek kan ik me niet wensen, behalve op De Kring misschien?”


WILLIAM LINDHOUT Aan de Prinsengracht, hoogte Amstelveld, woont en werkt William Lindhout (Amsterdam 1941) met een groots uitzicht op pittoresk Amsterdam. Meer ambiance heeft de schilder niet nodig, want hij laat zich door alles inspireren, door oude meesters, maar ook door communistische pragrammabladen, grammofoonplaathoezen, exotische muziekinstrumenten of reclamefolders. ijn huis en atelier staan vol materialen Naast een zorgvuldig door hemzelf gerangschikte schelpencollectie staan driedimensionale bouwsels van karton die moeten leiden tot een “beeldhouwwerk op papier”. Met zo’n ruimtelijke papierinstallatie toverde hij met zijn studenten in 1991 de tuinzaal van Museum Fodor om in een levensgrote kijkdoos

Z

Zijn schilderijen zijn vaak lang in opbouw en de kunstenaar is niet gauw tevreden. De stapel aquarellen op zijn werktafel, daterend van 2004 tot 2011

is nog niet af en wordt steeds stuk voor stuk bekeken. Met potlood, olie of acryl worden nieuwe invallen en beelden, als ornamenten toegevoegd totdat er één geheel ontstaat, zoals bijvoorbeeld de prachtige serie van personen in pasteltinten, allen vanaf de rug geportretteerd. De kunstenaar, die doceerde aan de Rietveld Academie en aan De Rijks Academie waar hij zelf ook werd opgeleid kan boeiend uitleggen, hoe hij zijn plaats ziet in de kunstgeschiedenis. Tijdens de eeuwwisseling gaf hij ook een aantal semesters les in China, waar hij gelijktijdig met nieuwe economische ontwikkelingen de overgang van klassieke naar moderne kunst meemaakte. Lindhout komt uit de hoek van de avantgarde en liet zich leiden door het filosofisch expressionisme. Hij voelt zich nog steeds aangetrokken door absurdisme, maar zoals de kunstwereld steeds in golfbewegingen verandert, zo is ook hij veranderd qua stijl en uitgangspunten. Heldendom is onder andere een thema dat hem bezighoudt. “Zonder Freud, was het Dadaïsme niet ontstaan” , betoogt hij en ook hij is gefascineerd door het surrealisme,

het onbewuste, de realiteit achter de realiteit. Tegelijkertijd relativeert hij zijn werkwijze voortdurend ”ik droom overdag in plaats van ‘s nachts “ Zelf gaat hij niet graag naar exposities “dan raak ik van mijn apropos af”. Het liefst verkeert hij in zijn eigen huis en eigen binnenwereld. Schilderles geven vond hij leuk “ik had talentvolle leerlingen” maar “het haalt je uit je werk”. Als hij om drie uur moest lesgeven, zat hij soms tot zijn schrik nog tot vijf voor drie nog verdiept achter zijn werktafel. Ook exposeren en de rompslomp eromheen vindt hij vervelend. Zijn schilderijen zijn opgenomen in particuliere verzamelingen en in diverse collecties van de overheid en onlangs schonk het Utrechts Museum wegens reorganisatie, een aantal werken gratis terug. Leuk toch? “Nee, daar ben ik niet blij mee, nu moet ik ze zelf wéér gaan verkopen” OPENING van de exposities op 10 september om 18.00 uur door Harry de Winter. In de sociëteit Erik de Jong en in het restaurant van William Lindhout.

SEPTEMBER/OKTOBER 2011 De kring circulaire

21


sEPTEMBER

Kring kalender vrijdag 23 september: groot kringverjaardagsfeest (in twee zalen)

Voor de 89-jarige verjaardag van De Kring gaan op vrijdagavond zowel de deuren van De Kring als Club Up, de eigentijdse nachtclub, wagenwijd open. In beide zalen is er een gevarieerd programma van bands, acts en DJ’s. We houden u nog in spanning maar kunnen alvast wel loslaten dat DJ Harry de Winter, Daan Modern en DJ Lars Vegas voor u gaan draaien. De Kring blijft graag jong en viert haar 89-jarige verjaardag dan ook het liefst met nieuwe/jonge, kunstzinnige, creatieve, intellectuele, muzikale, theatrale, ondernemende, eigenwijze, enz. enz. mensen. Een groot feest voor leden en nietleden (alleen op uitnodiging of als introducé).

1 t/m 11 september:

amsterdam fringe festival Na het succes van afgelopen jaar is De Kring weer dé afterparty locatie van het Amsterdam Fringe Festival: tien dagen lang performance, live art, (muziek)theater, dans en ongeremde energie. Artiesten en medewerkers komen na hun optreden van hun welverdiende biertje genieten in De Kring, die tot in de kleine uurtjes open blijft. Ook zijn er op enkele dagen speciale acts en DJ’s. Houd hiervoor onze nieuwsbrief en www.amsterdamfringefestival. nl in de gaten! Hier kun je ook de Fringeprogrammering in Club Up terug vinden. zaterdag 3 september:

finissage expositie en prijsuitreiking placematwedstrijd De Kring zomerexpositie van bierviltjes en placemats wordt met een feestelijke finissage afgesloten. Hier wordt de prijswinnaar van de beste Kringplacemat bekendgemaakt.

Een vakjury, bestaande uit Hans Brinkman en Marijke Michel van de Kunstcommissie, Tonja van Rijthoven van de circulaireredactie en een bestuurslid van De Kring heeft zich over alle ontwerpen gebogen en zal haar deskundig oordeel uitspreken. Ook is er een publieksprijs. De placemats hebben immers de zomermaanden genummerd in het restaurant gehangen en alle Kringleden kunnen nu hun favoriet kiezen: degene met de meeste stemmen wint. De winnaar van de eerste Kringplacemat-voor-in-het-restaurantexpositie krijgt een diner-voor-twee in het restaurant. aanvang 18.00 uur dinsdag 13 september:

splendorconcert: vaas- de operette (europese première) Componist en multi-instrumentalist Maarten Ornstein en operazangeres Helena Rasker gaven eerder al een spetterend optreden in De Kring. Nu laten zij u de première zien van een bijzondere samenwerking met beeldend kunstenaar en Kringlid Marieke van Diemen: de operette Vase, een gloednieuwe sountrack voor het beroemde werk van Van Diemen. Vase is een bijzondere videoanimatie van maar liefst 520 vazen. In samenwerking

22 De kring circulaire SEPTEMBER/OKTOBER

met Splendor Amsterdam: www. splendoramsterdam.com aanvang 20.30 uur club up woensdag 14 september:

op knolle toeren (club up) Er moet meer gedanst worden. Op goede plaatjes. En met de juiste mensen. Daarom iedere tweede woensdag van de maand in Club Up: Op Knolle Toeren. Tot diep in de nacht draait DJ Tim Knol zijn favoriete oude en nieuwe liedjes en nodigt hij iedere maand muzikale gasten uit. do 15:

de gitaarserie: smooth jazz* maandag 19 t/m vrijdag 23 september: feestweek De een-na-laatste week van september staat helemaal in het teken van de 89-jarige verjaardag van De Kring. Het is ook tegelijkertijd ons laatste grote feest, want, zoals je waarschijnlijk weet bevestigen zeer (on)betrouwbare bronnen dat een maand later, op 21 oktober, de wereld dan toch eindelijk vergaat. Dus nog net op tijd om een groot feest te vieren, allemaal leuke mensen uit te nodigen, al je geld uit te geven, te doen wat je altijd al hebt willen doen….De week op een rijtje:

maandag 19 september:

diner ciné: 2012 Diner-Ciné: film, eten en een goed gesprek. Het diner begint om 18.45 uur in het restaurant. De film begint in de Club Up om 20.00 uur na de inleiding. Na afloop is er alle tijd de film te bespreken. De kosten voor het voor- en hoofdgerecht bedragen €16,-. Maximaal aantal deelnemers: 41. Haal a.u.b een kwartier voor aanvang de bestelde kaarten op.

2012 (Roland Emmerich, 158 min, 2009) ,, Alle genreclichés passeren de revue. Maar dankzij het juiste tempo en de bij vlagen hilarische camp-dialogen tussen de personages komt Emmerich overal mee weg.” Deze keer niet een verantwoorde filmhuisfilm maar een lekkere Hollywood B-film met special effects die alleen al 20 miljoen kostten. 21 december 2012 is natuurlijk de datum die voor een grote groep doemdenkers met hoofdletters in de agenda genoteerd staat. Op die datum eindigt namelijk de kalender van de Maya’s en dat zal, volgens de volgelingen van deze theorie, het einde van de wereld inluiden. Hoe overtref je een monster dat de nodige schade aanricht


agenda september dinsdag 27 september:

over die plaat gesproken Elke laatste dinsdag van de maand spreekt muzikant en schrijver Meindert Talma een vakgenoot over een voor hem bepalende plaat. Wat maakt een goede plaat? En wat doet het opnemen met een muzikant? Waar ligt de grens tussen perfectie en waanzin? Een vraaggesprek over de zoektocht naar de perfecte plaat. Met in de tweede editie Roosbeef. Haar nieuwe plaat ‘Omdat ik dat wil’ verschijnt begin september. Het album is opgenomen in de La Chapelle Studio in de Belgische Ardennen, geproduceerd door Tom Pintens. Een gesprek over dit proces, en waarom die rode haren blond zijn geworden. Over Die Plaat Gesproken wordt gemaakt in samenwerking met Excelsior Recordings. aanvang 21.00 uur

(Godzilla), een buitenaardse invasie (Independence Day) en de wereld die een nieuwe ijstijd tegemoet gaat (The Day After Tomorrow)? Door heel de aarde te vernietigen, moet Roland Emmerich, regisseur van bovenstaande films, gedacht hebben. Zijn nieuwste film, 2012, heeft de torenhoge ambitie om alle andere rampenfilms overbodig te maken en, eerlijk is eerlijk, de vernietiging van de aarde heeft er nog nooit zo indrukwekkend uitgezien. aanvang diner 18.45 uur (restaurant) aanvang film 20.00 uur (club up) woensdag 21 september:

nieuwe oogst (speciale editie) Deze september zijn de aanslagen in New York, 9/11, precies 10 jaar geleden. Harm Ede Botje nodigt in deze nieuwe oogst verschillende gasten uit voor een terugblik. Maar misschien hebben we al genoeg terugblikken en analyses gezien en krijgt deze avond wel een heel ander, Arabisch tintje. Houd voor programma en precieze aanvangstijd nieuwsbrief en website in de gaten! donderdag 22 september:

films en plaatjes

aanvang film: 19.30 uur (club up) aanvang plaatjes: 22.00 uur (kring) woensdag 28 september:

chansonsalon- het nederlandse lied Met grootheden als Wende Snijders en Maarten van Roozendaal is het Nederlandse lied weer helemaal opgebloeid. Kringlid Nico Knapper is helemaal verknocht aan deze muziek en vraagt in zijn chansonsalon met enige (on)regelmatigheid bekende en minder bekende gasten. Grijp uw kans en ontdek de nieuwe Barbara, de nieuwe Ramses! deze maand: dorine wiersma Dorine Wiersma won enkele jaren geleden de Annie M.G. Schmidtprijs met een satirisch lied over Heleen van Rooyen, getiteld “Stoute Heleen!”. In haar nieuwe programma Goed zo Dorine…beschrijft ze hoe haar leven er nu uitziet, van wilde, vrijgezelle zwervende antikraakwacht tot keurig in Zeist wonende moeder... Wederom bijzonder grappige teksten maar ook veel gevoelig materiaal, alles subliem op rijm gezet. Bovendien speelt ze uitstekend gitaar zodat haar liedjes het cabaret ontstijgen en echte chansons worden. aanvang 20.30 uur

1 t/m 11 amsterdam fringe festival* do 1 jonge ledenborrel 17.00 elke iedere 1e donderdag van de maand de borrel en daarna een hapje in het restaurant dansen vr 2 22.00 de grooveservice finissage expositie za 3 18.00 met prijsuitreiking placemat

wedstrijd*

jazz di 6 21.30 dansen vr 9 22.00 dj el salvo opening en koorrepetitie za 10 16.00 koorrepetitie 18.00 opening expositie eric de jong: openingsspeech door harry de winter splendor concert (club up)* di 13 20.30 première vaas, operette van marieke van diemen/ maarten ornstein/helena rasker op knolle toeren (club up)* wo 14 22.00 op knolle toeren met tim knol cs. de gitaarserie: smooth jazz do 15 20.30 ed verhoeff en band dansen vr 16 22.00 dj clyde feestweek: diner ciné: 2012* ma 19 18.45 feestweek: jazz di 20 21.30 feestweek: nieuwe oogst wo 21

20.30 do 22 19.30 brief 22.00 vr 23

(speciale editie)*

houd de website en nieuwsbrief in de gaten voor programma en actuele tijd!

feestweek: films en plaatjes

film in club up: houd website en nieuwsin de gaten!

plaatjes in de kring feestweek: kring verjaardagsfeest (in kring en club up)*

za 24 16.00 di 27

21.00 wo 28

houd website en nieuwsbrief in de gaten voor het programma!

koorrepetitie

over die plaat gesproken*

over die plaat gesproken met roosbeef

chansonsalon met dorine wiersma*

20.30 vr 30 22.00

dansen dj sva

Deze editie van films en plaatjes, een lekkere film in club up en daarna dito plaatjes in de kring, staat ook in het teken van ‘het einde der tijden’. Houd nieuwsbrief en website in de gaten! SEPTEMBER/OKTOBER De kring circulaire

23


Kring kalender OKTOBER agenda uitgelicht woensdag 5 oktober:

avond kring en bno Een speciale avond in samenwerking met BNO: de branchevereniging van ontwerpers en ontwerpbureaus in Nederland. Deze avond worden belangrijke vertegenwoordigers van internationale reclame- en ontwerpbureaus, gevestigd in Amsterdam, aan de tand gevoeld. Wat maakt Amsterdam tot een creatieve stad om er een bureau van naam te vestigen? Houd voor het volledige programma website en nieuwsbrief in de gaten. Voor mensen werkzaam in de creatieve sector in ieder geval een avond om niet te missen. aanvang 20.30 uur (club up) woensdag 12 oktober:

splendorconcert gerard bouwhuis en heleen hulst Na hun spetterende concert in De Kring afgelopen jaar, treden zij in oktober weer samen in De Kring op: Gerard Bouwhuis, dé Nederlandse specialist in eigentijds repertoire op pianogebied en topviolist Heleen Hulst. Ditmaal een programma met muziek van componisten als Louis Andriessen, Igor Stravinsky, John Cage en Martijn Padding. In samenwerking met Splendor Amsterdam: www.splendoramsterdam.com aanvang 20.30 uur de kring

woensdag 19 oktober :

gitaarserie: michael fix*

Vanavond een topgitarist uit Australië in De Gitaarserie! Speciaal vanwege zijn drukke agenda is de serie nu een keer op woensdag, in plaats van donderdag. aanvang 20.30 uur donderdag 20 oktober t/m zaterdag 22 oktober :

amsterdam dance event

Het Amsterdam Dance Event (ADE) werd in 1996 opgezet als een bijeenkomst van een paar honderd beroepsmusici: een programma met 30 DJ’s in drie Amsterdamse clubs. Het is uitgegroeid tot Europa’s belangrijkste muziekconferentie voor elektronische muziek en het grootste clubfestival ter wereld. Dit jaar doen voor de derde keer de ClubUp en De Kring ook mee aan het ADE. Donderdag, vrijdag èn zaterdag drie avonden feest in twee zalen, voor Kringleden en ook voor bezoekers van het ADE. Bekijk de club up agenda. De toegang voor kringleden is vanzelfsprekend gratis, de andere bezoekers kunnen aan de deur een kaartje kopen.

maandag 24 oktober:

kunstpitch

Ken je het programma Dragons’ Den waar ondernemers hun goede ideeën en plannen presenteren aan een groep uitgesproken potentiële investeerders? De Kring presenteert deze avond de kunstpitch a la Dragons’Den. Van theaterstuk, kunstwerk tot …., de nieuwste ideeën. dinsdag 25 oktober:

film

De jonge filmmaker Davidjan Bronsgeest selecteert pareltjes van afstudeerfilms en vraagt de nieuwe lichting filmmakers in een Q&A het hemd van het lijf. Met ondermeer de film Geen weg terug. aanvang 20.30 uur (club up) woensdag 26 oktober:

maandag 24 t/m zondag 30 oktober:

zwarte gatfestival

chansonsalon

Vanaf 2011 heeft De Kring haar eigen

Op 26 oktober komt wegens groot succes

Bob Bunck • Painted Photographs

24 De kring circulaire SEPTEMBER/OKTOBER

festival voor/met/door jonge kunstenaars van verschillende disciplines: het zwarte gatfestival. Een festival met speciale diners, optredens, programma’s, ontmoetingen. Het festival wordt geprogrammeerd i.s.m Davidjan Bronsgeest (film), Rik van Santen (beeldende kunst) en Maurice Seleky (literatuur). Houd voor het volledige programma website/nieuwsbrief/facebook in de gaten.

BOB² # 2 • Bob van Blommestein en Bob Bunck exposeren in Galerie Casa Luna • Leliegracht 14 • Amsterdam van 24 september t/m 9 oktober 2011 Opening: zaterdag 24 september vanaf 16.00 uur De galerie is geopend op vrijdag, zaterdag en zondag van 15.00-19.00 uur en op afspraak www.bobvanblommestein.nl • www.bobbunck.nl


agenda OKTOBER

opnieuw de groep van Het Nieuwe Lied. Misschien in een iets andere samenstelling en in ieder geval met een hele collectie nieuwe liedjes. Ontdek de nieuwe Barbara, de nieuwe Ramses! aanvang 20.30 uur donderdag 27 oktober:

muziek

Een bijzondere gelegenheidsmuzieksessie. Houd website en nieuwsbrief in de gaten! vrijdag 28 oktober:

dansen met literatuur Maurice Seleky (presentator en zelf ook schrijver) nodigt vier jonge schrijvers uit om uit eigen werk voor te lezen en vraagt ze het hemd van het lijf in een Q&A.. Seleky debuteerde onlangs zelf met Ego Faber bij uitgeverij Ambo-Anthos. Over de gasten: Sterre van Rossem debuteerde onlangs bij Uitgeverij Prometheus met Een smaak van Liefde: Zoals

de Grieken door middel van mythes de klassieke wereld aan zichzelf uitlegden, zo begrijpt Sterre van Rossem de moderne wereld door middel van haar korte verhalen. Martijn Simons debuteerde met Zomerslaap bij De Bezige Bij: Simons beschrijft in een prachtige stijl een melancholische puber die nog niet weet hoe hij het leven in eigen handen moet nemen en bewijst een fijnzinnig observator te zijn. Ook aanstormende talenten Pepijn Vloemans en Lotte Hoogzand lezen voor uit eigen werk. Daarna dansen met Erik de Loor. Hij is iniatiefnemer van Booktunes: de best passende muziek bij je boek. aanvang 20.30 uur zondag 30 oktober:

grande finale

Speciale activiteiten van het zwarte gatfestival en tevens weer de eerste kring op zondag.

di 4 wo 5 vr 7 za 8 di 11 wo 12

jazz 21.30 avond kring en bno* 20.30 club up dansen 22.00 dj el salvo kringkoorrepetitie 16.00 dichters dinsdag 20.30 splendor (kring)*/ op knolle toeren (club up)

20.30 22.00 vr 14 di 18 wo 19 do 20

splendorconcert: gerard bouwhuis en heleen hulst op knolle toeren: tim knol cs. draaien lekkere plaatjes dansen met dj clyde 22.00 dj clyde jazz 21.30 gitaarserie: michael fix* 20.30

amsterdam dance event: kring en club up* ade: kring en club up* vr 21 za 22 koorrepetitie/ ade: club en kring*koorrepetitie ma 24 t/m zo 30:

zwarte gatfestival zwarte gatfestival: pitch* 20.15 zwarte gatfestival: de nieuwste films* 20.30 club up wo 26 zwarte gatfestival: chansonsalon* 20.30 zwarte gatfestival: do 27 muzieksessie* vr 28 zwarte gatfestival: literatuur en dansen* ma 24 di 25

20.30 schrijvers 22.00 band en dansen met booktunes: erik de loor opening expositie henk wijnen za 29 zwarte gatfestival: zo 30

eerste kring op zondag

Bob van Blommestein • Aquarellen

BOB² # 2 • Bob Bunck en Bob van Blommestein exposeren in Galerie Casa Luna • Leliegracht 14 • Amsterdam van 24 september t/m 9 oktober 2011 Opening: zaterdag 24 september vanaf 16.00 uur De galerie is geopend op vrijdag, zaterdag en zondag van 15.00-19.00 uur en op afspraak www.bobbunck.nl • www.bobvanblommestein.nl

april/mei 2011 De kring circulaire

25


In huiselijke Kring PASPOORT Naam: Rien Bazen Leeftijd: 69 Beroep: fotograaf Kringlid: sinds 1971 Burgerlijke staat: gescheiden Favoriete plek: achter de computer (met zicht op de tv en op de tuin).

Zon en druiven in de Museumbuurt 26 De kring circulaire SEPTEMBER/OKTOBER


Tekst Tonja van Rijthoven Foto’s Wim Bos

Regelmatig nodigen wij onszelf uit bij een Kringlid thuis. Deze keer bezoeken we Rien Bazen in de Vossiusstraat op een steenworp afstand van het Leidseplein.

O

p de stoep van zijn huis zien we Rien al ingespannen zitten achter de vleugel voor het grote raam met uitzicht op het Vondelpark. Hij speelt een koraal van Bach, maar zegt even later dat hij niet tevreden is over zijn niveau, hoewel pianist Ronald Brautigam, die in het bovenhuis woont hem weleens complimenteert met zijn muzikale vorderingen. Te laat begonnen met piano, maar niet met de fotografie, het vak dat hij sinds de Rietveldacademie zelfstandig uitoefent. Bazen was in 1977 even in vaste dienst bij Polaroid en een van de eersten die met “Instant Photography” internationaal beroemd werd. Als freelancer werkte hij voor bedrijven als Heineken en maakte promotiemateriaal. In zijn huis is een verdieping als fotoatelier ingericht, compleet met technische camera, generatoren en koffers vol lenzen. Momenteel doet hij nog wat kleine opdrachten. Hij maakt nu voor een familiefeest een levensgroot portret van een oude foto van zijn oma, toen nog een bevallig jong meisje. “Modern retoucheren”, noemt hij dit gefotoshop.

Borreltijd In de Museumbuurt heeft Rien Bazen op meerder plekken gewoond en gewerkt. In dit huis woont hij nu een jaar of tien en sinds twee jaar weer alleen. Het is gedeeltelijk gerenoveerd, maar er moet nog veel gebeuren, qua schilder- en stucwerk, vooral aan de tuinkant waar de zon op staat en waar de druiven groeien op het terras. Bazen is een trouwe gast op de sociëteit, hij deed bijna 20 jaar bestuurswerk en zag De Kring groeien van vierhonderd naar bijna tweeduizend leden. Weer of geen weer, dagelijks komt hij rond borreltijd om Het Parool te lezen, “mij hoeven ze geen goedkoop abonnement aan te smeren”. Hij hoeft hij er maar een paar honderd meter voor te lopen. Rond een uur of tien komt hij nog weleens terug om aan de bar bij te kletsen en wekelijks heeft hij een eetclub. Hij betreurt het dat in de nieuwe Kring de avond pas laat op gang komt. “Vroeger was het vanaf 4 uur al gezellig, nu zit je vaak alleen met een paar biljarters.”

SEPTEMBER/OKTOBER De kring circulaire

27


Wat : Waa r Wan : neer :

o de pen ing Atel ie Brou r Marlin e w 4 jun ersgrac Fritzius ht 22 i 0

‘Afasje en Aatje’ Ets Bootvluchtelingen

Tekst en foto’s: Thessa van der Voort

T

oen Veldhoen 7 jaar geleden werd getroffen door een beroerte, “een tsunami in mijn kop” om in het Veldhoeneriaans te spreken , zat hij al na enkele weken in de Revalidatiekliniek op de Overtoom met zijn linkerhand zijn lotgenoten te schetsen. Daar is overigens nog niet zo lang geleden door schoonzoon Hayo een prachtig boekje van uitgegeven. Niet alleen had Aatje een verlamde rechterhand maar ook zijn beroemde spraakvermogen was aangetast. Toen dan ook de stichting Marline Fritzius bij Aatje aanklopte met het eervolle verzoek haar kersverse galerie te openen, hoefde hij geen seconde na te denken.

‘een

tsunami in mijn kop’ 28 De kring circulaire circulaire SEPTEMBER/OKTOBER april 2011

Atelier Marline Fritzius op de Brouwersgracht bestond al langere tijd als creatieve werkplaats voor mensen met afasie. Het belendende pandje leende zich uitstekend voor een galerie, die dan ook op 4 juni met verve door Hedy d’Ancona werd geopend. Helaas had cineast Philo Bregstein voor het voorwoord wegens ziekte 1 en zijn vergevorderde leeftijd verstek moeten laten gaan. Hij was als levenspartner van de overleden Marline en initiatiefnemer van de stichting de aangewezen persoon geweest voor deze inleiding. Maar onze Hedy sprak voor twee. We kwamen heel wat te weten, onder andere dat kunstenares Marline Fritzius op 40 jarige leeftiijd afatisch werd. Na een moeilijke periode ging zij opnieuw schilderen om zo haar leven weer betekenis te geven. Vlak voor de opening van het door haar opgezette atelier overleed zij helaas.

Ruigoord Wij spraken na afloop met voorzitter Dirk Epke en penningmeester Otto Beelaerts die vertelden dat zij nog geen andere tentoonstellingen in de agenda hadden staan maar het volste vertrouwen hadden dat deze zich van zelf zouden gaan invullen. Vol trots toonde docent Janko Berman het ontroerende werk van de cursisten in het voorpand van de galerie.

Prachtige beeldjes en schilderijtjes zijn er te koop voor weinig geld. Een aanrader. Nu is een kleine galerie gauw vol en zijn Aatje en Hedy natuurlijk bijzonder populair. Dus al gauw stond er dankzij het mooie weer een bont volkje op de stoep . Wij zagen er natuurlijke de nodige Ruigoorders, waaronder Hans Plomp en Yvonne Misset, de weduwe van Johnny van Doorn, die vol trots vertelde dat zij dit weekend de Ruigoord trofee kreeg uitgereikt. Ook hadden wij een geanimeerd gesprek met Hedy’s zoon Hayo de Boer en zijn ega Kabulaatje Veldhoen, die met de hele familie op de fiets waren gekomen. Schoonzoon Henny Vrienten, in gesprek met Hans Dagelet, zei nog even dat hij diep onder de indruk was van de kwaliteit van Aatjes met de linkerhand gemaakte etsen. Wij konden ons daarbij volmondig aansluiten. Interessant om te zien is het verloop in de laatste jaren van een wat bibberige, zoekende lijn naar de trefzekerheid waar Aatje met zijn rechterhand natuurlijk al bekend en ook wel berucht om was. Atelier Marline Fritzius, Brouwersgracht 222 te Amsterdam. Informatie Hanna Veldhoen mob. 06-16772396. Thessa van der Voort


Arthur Belmon en Hadassah de Boer

René Mendel en Hedy d’Ancona

Muze Mechteld met partner

Hans Dagelet, Arthur Belmon, Carel Alphenaar

Aatje en Hedy

Dirk Epke en Otto Beelaerts

Hans Plomp en Yvonne v. Doorn

Kabul Veldhoen en Hayo de Boer met kroost SEPTEMBER/OKTOBER De kring circulaire

29


tasty

tom

Chili con carne (6-8 personen) Chili con carne (voor 6-8 personen) Olijfolie 1 grote ui 2 eetlepels fijngehakte knoflook 900 g rundergehakt 450 g chorizo 1 kleine venkel, kleingesneden 2 el tomatenpuree 1,5 tl cacaopoeder 3 el chilipoeder 1 el paprikapoeder 2 el gemalen komijn 1 kaneelstokje 2 tl gedroogde oregano 1,6 kg bliktomaten, pomodori, uitgelekt plus sap 1,25 dl rode wijn 0,3 dl bourbon (whisky) 800 g kidneybonen (uit blik, uitgelekt) 30 gram gehakte platte peterselie halfvolle yoghurt ter garnering 200 g geraspte oude kaas zout, versgemalen zwarte peper Knapperig stokbrood

met Quacamole 2 avocado’s (rijp) 1 limoen 1/5 ui, fijngesnipperd 1 spaanse peper, ontdaan van zaad, zeer fijn gesneden 2 tomaten, ontveld, ontzaad en in blokjes zout en peper 30 g verse gehakte koriander 100 g zure room 1 teentje knoflook, fijngehakt

n r. 2 2

H

et was het absolute lievelings-gerecht van inspecteur Columbo, jarenlang gespeeld door de grote acteur Peter Valk, helaas onlangs overleden. En het is het favoriete eten van de grote Nederlandse auteur Thomas Rosenboom, voor wie ik dit recept (mijn eigen variant) onlangs bereidde. Een goeie chili hoort natuurlijk pittig te zijn, maar ook qua zoet, bitter en zuurheid in balans. De yoghurt zorgt evenals de huisgemaakte quacamole voor de nodige frisheid in dit recept. Het beste kun je hem een dag van te voren maken, zodat alle smaken goed intrekken, maar eenmaal af is hij onweerstaanbaar.

uurtje trekken. Het vet van het gehakt en de worst komt bovendrijven, ontvet de chili enigszins met een soeplepel. Voeg ongeveer een kwartier voor serveren de uitgelekte kidneybonen toe en de gehakte peterselie. Breng op smaak met peper en zout. Doe wat van de chili in een diep bord, geef een flinke scheut yoghurt erbij en wat geraspte (oude) kaas. Hieronder het recept voor de quacamole.

Quacamole:

Zet een pan met kokend water op, kruis de tomaten met een mesje in, en leg ze tien seconden in het kokende water. Spoel ze daarna direct koud onder de koude kraan. Het vel gaat er nu makkelijk af. Snij ze in vieren en ontdoe ze van het zaad. Snij in kleine stukjes. Snipper een uitje heel fijn, en een teentje knoflook. Snipper ten slotte een pepertje zonder zaad heel fijn. Doe alles in een kom. Snij de avocado’s overdwars doormidden, verwijder de pit en haal ze leeg. Prak door het pepermengsel en besprenkel met limoensap naar smaak. Dit voorkomt ook verkleuring. Voeg dan een beetje gehakte koriander toe en de zure room. Breng op smaak met peper en zout.

Chili con carne met quacamole

Chili con carne:

Zet de gesnipperde uien aan in wat olie, tot ze glazig zijn. (Ongeveer 5 minuten). Voeg dan de fijngehakte knoflook toe, en laat op zacht vuur nog even garen. Voeg de klein gesneden chorizo toe en bak even aan, doe dan het gehakt erbij en bak rul (ongeveer 10 minuten). Voeg de tomatenpuree toe en alle kruiden en specerijen (op de peterselie na) en bak alles onder voortdurend roeren nog zo’n drie minuten. Voeg dan de uitgelekte bliktomaten toe en 2,5 dl van het sap. Proef of de chili de gewenste smaak (pittigheid en zoetheid) heeft. Je kunt nu ook al wat zout toevoegen, dan komen alle smaken nog beter uit. Voeg de rode wijn en de whisky toe en laat het geheel op heel zacht vuur een

30 De kring circulaire SEPTEMBER/OKTOBER

Tom Kellerhuis (@roerom)


column

Sociëteit De Kring

“Zomer” (of wat er van over is)

Kleine Gartmanplantsoen 7-9, 1017 RP Amsterdam Telefoon (020) 6236985 Openingstijden Ma tm wo 16.00 - 01.00 Uur Do 16.00 - 02.00 Uur Vrij en za 16.00 - 04.00 Uur Secretariaat & reserveringen Werkdagen vanaf 12.00 Uur Zaterdag vanaf 16.00 Uur (020) 6236985

Bestuur Wally van Middendorp, voorzitter Roel van den Ende, penningmeester Jeanette Smit Wiebe de Vries Jarti Notohadinegoro bestuur@kring.nl Dagelijkse leiding

Jeron Halewijn, directeur Sies Joosten, bedrijfsleider Marieke Nooren, leuke dingen Lidewij van den Eerenbeemt, secretariaat Diederik Kloosterman, chef-kok Jan Brugman, Club up

“N

Lidmaatschap De Kring kent verschillende vormen van lidmaatschap, waarvoor in 2011 de volgende jaarcontributies gelden: Standaard lidmaatschap vanaf 35 jaar € 350,-

Standaard lidmaatschap tot 35 jaar € 100,Studentenlidmaatschap € 60,Buitenlidmaatschap € 175,Lid voor het leven € 3500,PI (permanent introducé)

€ 175,Half geld: € 175,- (indien uw belastbaar inkomen minder dan € 18.000 is) Genoemde prijzen zijn incl. 19% btw

Restaurant U kunt via de receptie een tafel reserveren in het Kringrestaurant: 020-6236985. Een gereserveerde tafel wordt een half uur na de besproken tijd voor u vastgehouden, daarna wordt deze vrijgegeven. Bent u verlaat, belt u dan even naar de receptie dan houden wij de tafel voor u vrij.

Zusterclubs Kringleden kunnen een bezoek brengen aan onze zusterclubs, ‘de Reciprocal Relations’ in binnen- en buitenland. Als u een van onze zusterclubs in het buitenland wilt bezoeken, is het wel nodig dat uw komst via De Kring bevestigd wordt. Deze service bieden wij u graag. Voor de clubs binnen Nederland is het tonen van uw ledenpas voldoende.

Internationaal Perscentrum Nieuwspoort Lange Poten 10, 2511 CL Den Haag tel. 070-346 94 90 secretariaat@nieuwspoort. nl www.nieuwspoort.nl Pulchri Studio Lange Voorhout 15, 2514 EA Den Haag tel. 070-346 17 35 info@pulchri.nl www.pulchri.nl The Scottish Arts Club 24 Rutland Square, Edinburgh EH1 2BW tel. +44 (0)131 229 8157 www.scottishartsclub.co.uk (introductie vereist!)

The Groucho Club 45 Dean Street, London W1V 5AP tel. +44 (0)20 7439 4685 www.thegrouchoclub.com (introductie vereist!) Penzance Arts Club Chapel House, Chapel Street, Penzance TR18 4AQ tel/fax +44(0)1736 363761 www.penzanceartsclub. co.uk The United Arts Club 3 Upper Fitzwilliam Street, Dublin 2, Ierland tel. +353(0)1 6762965 fax (01) 6617292 www.dublinarts.com office@dublinarts.com

The Odessa Club 13 Dame Court, Dublin 2, Ierland tel. + 353 (0)1 6707634 / 6703080 info@odessaclub.iel www.odessaclub.ie (Introductie vereist) Melbourne Savage Club 12 Bank Place, Melbourne 3000, Australië tel. +61(0)3 9600644 fax +61(0)3 96001176 melbournesavageclub.com

ee, en dan als je met je rug naar de zee staat heb je links dat weggetje, langs die kerk. Maar achter de fontein op dat pleintje gaat rechts ook nog een pad, en als je dat helemaal uitrijdt kom je op een T-splitsing waar wij dan rechts moeten, langs een stenen poort. Dus dat is inderdaad een andere berg op, maar het is er echt het paradijs op aarde, de hele dag olijven plukken en ‘s avonds lekker met zijn allen eten wat de pot schaft. Maar goed, jij hebt het ook leuk gehad? Ah, ja inderdaad, jij moest dus bij die kerk rechts, nee daar komen wij nooit.” En dat soort gesprekken. Inmiddels is de zomer regenachtig aan ons voorbijgegleden en weten we ook weer precies waar de thuisblijvers hun vakantie niet hebben gevierd. We maken ons op voor een nieuw seizoen vol mooie programmeringen en hier en daar ook eens een avond met géén programmering. Het eerste wapenfeit van het nieuwe seizoen is inmiddels daar: er is een winnaar van de placematcompetitie! De “Vak” jury bestaande uit twee leden van de Kunstcommissie, te weten Marijke Michel, Hans Brinkman, Tonja van Rijthoven namens de redactie en ikzelf namens het bestuur hebben de placemat gekozen welke ons het meest in de smaak viel. Vanwege de hoge kwaliteit van inzendingen is er ook tot een tweede en derde prijs besloten, welke op 3 september worden uitgereikt, natuurlijk naast de publieksprijs, waarvoor ook veel stemmen zijn uitgebracht. Volgende Circulaire meer hierover. Het bestuur is inmiddels druk doende om alle commentaren en suggesties van de jaarplanavond van 7 juni te verwerken in een meerjarenplan en zullen daar in het najaar de hoofdpunten van met jullie delen. Als laatste dan toch een actiepunt waar we als bestuur aandacht voor willen vragen. Ons is de afgelopen jaren het draaideurlid opgevallen. Mensen worden vol enthousiasme voorgedragen en komen door de ballotage, en vervolgens slagen zij er niet in om aansluiting te vinden bij de andere leden met als gevolg dat ze binnen één tot twee jaar het lidmaatschap weer opzeggen. Dat is zonde. Om nieuwe leden sneller vertrouwd te maken met de Kring doen wij graag een beroep op de voordragers van het nieuwe lid. Als je iemand voordraagt, en je vriend(in) komt door de ballotage, neem hem/haar dan ook een paar keer op sleeptouw mee, eet een paar keer aan de ledentafel, zodat hij / zij zich snel thuisvoelt, en je niet meer hoeft af te spreken om elkaar op de Kring te treffen. Tot snel weer op de Kring! Wiebe de Vries Secretaris

SEPTEMBER/OKTOBER De kring circulaire

31


gnirk ed 1 1 0 2 r e b o t k o/r e b m e t p e s 5 r e m m u n g n i r K e D t i e t ë i c o S n a v e n i z a g a M

erialucric

nav seccus ellens teH

: l o n K m iT

nee thcoz kI“ ”kelpgnah

nenjiW ne ljiS naV ewueiN teh nekam :kutsrettuhcS ’!teh tmok ún raaM‘

ewuein laatoT

etisbeW gnirK

’saab ed nevjilb nedel eD‘

Kring Circulaire 2011 sept.okt_._0  

Tim Knol: Van Sijl en Wijnen maken het Nieuwe Schutterstuk: ‘Maar nú komt het!’ Totaal nieuwe “Ik zocht een hangplek” Het snelle succes van...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you