Page 1

Wijkkrant voor en door Liendert en Rustenburg  •  april 2011  •  jaargang 1, nummer 1  •  deze krant verschijnt vier keer per jaar en wordt huis-aan-huis verspreid  •  oplage 5000

De

2

krant

Deze krant is met zorg samengesteld door de wijkredactie. Heeft u opmerkingen, vragen of nieuws? Laat het ons weten. Mail naar redactie@liendertrustenburg.nl of kom langs in De Groene Stee, Wiekslag 92.

die iedereen leest!

Meer herrie door de vernieuwde A28?

2

Voortburgeren doe je samen.

3

De buurtsoap ‘Ben Bezig’ is een groot succes geworden.

Actueler nieuws kunt u lezen op de wijkwebsite: www.liendertrustenburg.nl

5

7

Samen eindeloos spelletjes doen… in het Spelatelier.

Het Waterwingebied kent u. Maar bent u al vriend? Eerlijk zeggen!

8

De Hogewegzone, nog niet zo simpel allemaal!

Een nieuwe lente… een nieuwe krant!

W

ij zijn de kersverse redactie van de nieuwe wijkkrant van en voor Liendert en Rustenburg. We stellen ons op deze eerste pagina graag aan u voor. Elk kwartaal zullen we ons best doen om u een leuke selectie van informatie en wetenswaardigheden over uw wijk te bieden. Zo wordt het een krant die iedereen leest!

Er is in onze wijken ontzettend veel te zien en te beleven. We hopen u met deze krant dichter bij uw buurt te brengen. Deze eerste editie bevat ook nog een belangrijke bijlage waarin alles staat over de aangevraagde buurtbudgetten voor bewonersinitiatieven bij u in de buurt, en hoe u hierop kunt stemmen.

Michelle Mellas heeft al een boek gepubliceerd en schrijft nu voor de wijkkrant. Ze woont sinds kort in de Arendshorst in Gemma Emons Liendert. is muziektherapeute en woont in Rustenburg. Ze houdt van schrijven en geeft haar wijk graag iets terug.

Malka de Lange, heeft Nederlands gestudeerd en is eindredacteur van onze krant. Deze nieuwe Rustenburgse zit zelden om tekst verlegen.

Ook zo’n zin in taart?

Zoals u ziet heeft de krant nog geen ‘echte’ naam. Denk eens mee over een toepasselijke naam voor uw eigen wijkkrant. Onder de inzendingen verloten we twee taarten en de winnaar krijgt een unieke prijs. Stuur uw idee naar: redactie@liendertrustenburg.nl of kom langs bij De Groene Stee.

Marieke van Krugten is met hart en ziel opbouwwerker in onze wijken. Ze is vaak te vinden in wijkcentrum De Groene Stee. Jaap Wolters is al 20 jaar Rustenburger. Als grafisch professional zorgde hij voor de opmaak. Hij staat open voor grafische opdrachten…

Foto: René Lelieveld

Mevrouw Nebbeling woont sinds 40 jaar in Liendert en schrijft al die tijd al graag over haar wijk. Foto: Moniek Morelisse

De krant die iedereen leest.indd 1

Matthijs van Suchtelen was er niet bij. Matthijs verzorgt onze website. Kijk ook eens op www. matthijsvansuchtelen.nl

14-04-11 17:01


Geluidsoverlast door aanpassing A28 Vanuit de werkgroep A28 Rustenburg Het zal weinigen ontgaan zijn, dat er van alles gebeurt met en rond de A28. Om het fileprobleem aan te pakken heeft voormalig minister Eurlings besloten om versneld een aantal verkeersknelpunten in Nederland op te lossen. Hiervoor is een Spoedwet gemaakt om een lange voorbereidingstermijn te kunnen bekorten. De A28 tussen Utrecht en Hoevelaken is een van die verkeersknelpunten. Op dit moment ligt van 18 maart t/m 28 april de verbreding van de A28 ter inzage (Ontwerp Wegaanpassingsbesluit). Deze verbreding moet het fileprobleem verminderen. Om welke wegaanpassingen gaat het?

• Tussen knooppunt Rijnsweerd (Utrecht) en Leusden-Zuid wordt de weg verbreed van 2 × 2, naar 2 × 3 rijstroken. • De huidige spitsstrook tussen Den Dolder en De Uithof wordt vervangen door een reguliere derde rijstrook. • Tussen Leusden-Zuid en Knooppunt Hoevelaken legt Rijkswaterstaat in beide richtingen een spitsstrook aan. • Tussen Leusden-Zuid en Hoevelaken komen weefstroken.

• Tijdens de werkzaamheden aan de A28 wordt/zijn ook een aantal viaducten bij Amersfoort verbreed. Meer asfalt + meer verkeer = meer geluid.

Voor het deel A28 naast Rustenburg ligt al een geluidwal. Rijkswaterstaat denkt daarom met het opbrengen van 2 laags ZOAB (zeer open asfaltbeton), dat zij de geluidtoename voldoende vermindert, (binnen de mogelijkheden die de Wet Geluidhinder biedt). Voor de meeste woningen in Rustenburg blijft het geluidniveau hetzelfde als nu. Helaas krijgt 12,5% te maken met een hoger geluidniveau. Voor deze woningen wil Rijkswaterstaat een hogere geluidwaarde vaststellen en dus geen extra maatregelen treffen. De bewoners van deze woningen hebben inmiddels een dik informatiepakket gekregen, waarin zij alles kunnen nalezen. Opvallend is dat de woningen met een hoger geluidniveau heel verspreid over de wijk liggen. Het is vreemd dat niet bekeken is in hoeverre het ophogen van de geluidwal voor deze woningen (en dus mensen) een betere geluidafscherming had kunnen betekenen. Het zou het leefklimaat van de hele wijk ten goede komen. Tegen de vaststelling van een hoger toege-

stane geluidwaarde kan bezwaar gemaakt worden. Bewoners van deze woningen, maar ook anderen, kunnen aankondigen dat zij als deze plannen definitief worden een verzoek tot schadevergoeding zullen indienen. De werkgroep heeft intussen een avond belegd voor wijkbewoners uit Rustenburg en heeft hiervoor Rijkswaterstaat uitgenodigd. Voor (heel veel) meer informatie kunt u terecht in de Observant of op internet: Centrum Publieksparticipatie (www.centrumpp.nl) dan aanklikken: ‘A28 UtrechtAmersfoort’.  Verdere verkeersstudies Hoevelaken-A28

Naast de verbreding A28 bekijkt Rijkswaterstaat hoe Knooppunt Hoevelaken beter ingericht kan worden. Ook dit zal gevolgen hebben voor de wijk Rustenburg. Een werkgroep A28 (in oprichting) volgt de verbreding van de A28 en de toekomstige ontwikkelingen planstudie Knooppunt Hoevelaken (inclusief een stuk A28) op de voet en tracht zo mogelijk nog invloed uit te oefenen op de ontwikkelingen. Wilt U zich hierbij aansluiten, bel dan met Marieke van Krugten, opbouwwerkster (Groene Stee) tel. 4752270,. Zij kan u verder verwijzen.

2

Samen Voortburgeren Samen Voortburgeren is een groep voor vrouwen die taallessen of een inburgeringstraject hebben gehad maar verder willen oefenen met de Nederlandse taal.

Als u meer in contact wilt komen met andere vrouwen of meer wilt weten over je eigen wijk kun je hier ook terecht. Je gaat dan met een van de wegwijzer-vrouwen, dat is een andere vrouw bij jou uit de buurt, op pad. Je kan dan praten over onderwerpen als opvoeden, gezondheidszorg, sport, de wijk Liendert Rustenburg, contacten met je buren enz. Zo raakt u meer betrokken bij de samenleving en beter bekend bij de eigen wijk. U oefent ook in het spreken van de Nederlandse taal.

Je krijgt als wegwijzer begeleiding op maat met daarbij elke 6 weken een bijeenkomst voor alle wegwijzers. De training is gratis!

Als je meedoet met het samen voortburgeren krijg je een training waarin je gesprekstechnieken, begeleiding- en organisatie vaardigheden, tips voor het bereiken van vrouwen en presentatietechnieken leert. Door de training en werkervaring die je opdoet wordt het makkelijker om een baan te vinden. Een training bestaat uit 3 dagdelen. Je doet minstens een jaar mee aan dit project, tenzij je eerder een baan vindt. In dit jaar moet je minimaal een dag per week beschikbaar zijn. Meld u aan als veiligheidsambassadeur op www.amersfoort.nl/veilig­heidsambassadeurs. Algemene info: www.amersfoort.nl/veilig.

Glasvezel. In Liendert en Rustenburg wordt binnenkort glasvezel aangelegd. Meer weten? www.amersfoortopglasvezel.nl

De krant die iedereen leest.indd 2

Celiaa van Hunnik uit Liendert-Noord (Stagaire De Groene Stee)

Hoe heb ik het beleefd?

Ik heb pas een keer meegelopen met de groep Samen voortburgeren. Het was wel spannend want ik had zoiets nog nooit gezien en wist ook niet zo goed wat ik er van moest verwachten. De vrouwen waren allemaal heel lief en ontvingen mij open. Ze hebben zich aan mij voorgesteld en wat over zichzelf verteld waarna ik mijzelf heb voorgesteld. We hebben het over hun weekend gehad en deden erg goed hun best om zich zo goed mogelijk verstaanbaar te maken! Je zag dat ze het er soms wel moeilijk mee hadden maar met een steuntje in de rug kwamen ze er wel uit. Ik denk dat veel meer vrouwen hieraan mee moeten doen want het is goed voor de ontwikkeling van de Nederlandse taal, je leert meer andere mensen kennen wat goed is voor de sociale ontwikkeling en je leert ook veel meer kennen van Nederland zelf en natuurlijk je eigen wijk. Ik kijk uit

Meedoen als wegwijzervrouw

naar de volgende keren zodat ik ze misschien ook wat persoonlijker kan leren kennen.

De ABC-school in Rustenburg (combinatie De Kinderhof en De Windroos, BSO de Domino, Humpie Dumpie en SWA)is op 12 april feestelijk geopend!

14-04-11 17:01


Olievlek?  

D

e buurtsoap “Ben Bezig” kan een succes worden genoemd. Is het doel bereikt? Kan deze pilot van Amersfoort Vernieuwt een positieve bijdrage leveren aan een gevoel van leefbaarheid en saamhorigheid? Kan hierdoor een gevoel van verbinding ontstaan tussen de bewoners van de wijk Liendert-Rustenburg?

Enkele ‘soapies’ zijn met mij in de Groene Stee bij elkaar gekomen om hierover te discussiëren. Zij vertellen wat het effect op hun persoonlijke leven is geweest. Dat varieert van “herkend worden door de caissières in de supermarkt”, volgens Jeroen Harmeijer, tot de reactie van de Turkse buurvrouwen van Menekse Avan. Die het volgens haar wel hartstikke leuk en grappig vonden. “Om die buurtsoap te zien, hoe leuk die is geworden. Ik had ook nooit kunnen vermoeden dat het zo’n mooie soap zou zijn”, zegt zij. Mehmed Inan is dan wel, volgens hem, niet echt beroemd geworden, maar hij zegt: “Ik vond de première voor mezelf echt leuk. Zo’n dag heb ik nog nooit meegemaakt”.

“Wat ikzelf ook heel mooi vond aan de première: daar zat gewoon de vertegenwoordiging van Liendert. Marokkaanse, Turkse mensen, en van Nederlandse komaf. Om allemaal naar hetzelfde te kijken, om hetzelfde te lachen”, vervolgt hij. Daar breng ik tegenin dat ik op de avond zelf echter ook mensen sprak die zeiden: “De zaal is toch voornamelijk ’wit’. De spelers hebben wel hun eigen familie en vrienden meegenomen, maar van de mensen die uit eigen beweging naar de Flint zijn gekomen, zijn de meeste toch autochtoon”. Wij komen tot de vaststelling dat sommige mensen scherp naar de afspiegeling van de wijk kijken.

Van ons allemaal

Uit het leven gegrepen

Wij hebben het over de meerwaarde die de soap heeft op de wijk Liendert. Ik zeg dat ik na de première de sfeer zinderend vond. De film die voor de cast en de medewerkers al ‘onze soap’ was, werd dat spontaan bij het aanwezige publiek. Ik vraag de acteurs of zij het idee hebben dat deze beweging zich doorzet naar alle wijkbewoners nu zij de buurtsoap op tv hebben kunnen zien. Als een soort olievlek. “Ik kom in gesprek met mensen die ik niet ken of die ik vaag van gezicht ken. Die mensen zou ik anders niet spreken. Je praat met mensen en zo raak je ook in gesprek over hun achtergrond. In die zin vind ik een olievlek duidelijk merkbaar”, reageert Jeroen.

De spelers kijken er alle drie naar uit dat de buurtsoap nog wordt voortgezet. Mehmet vertelt dat zijn buurvrouw aan de deur kwam en vroeg: “Komt er nog een vervolg. En toen stond haar vriendin ernaast en zij was ook heel nieuwsgierig om te weten of er nog meer komt”. Jeroen: “Als je dit wat meer gestructureerd een vervolg geeft dan denk ik echt dat het van de wijk Liendert kan worden. Dan kun je veel meer items , onderwerpen uit Liendert gaan gebruiken in de soap en ook op meer locaties”. Ik vraag hun of het ook een soort docusoap zou kunnen zijn. Dat in een bepaalde aflevering mensen eenmalig meedoen en een voorval uit hun eigen leven spelen.

Jeroen antwoordt: “Dat kan ik me heel goed voorstellen. Er zijn nu enkele personages neergezet en de verhaallijn is in principe nog heel dun. Die kan zich nog gaan ontspinnen en er zullen zeker nog thema’s bijkomen, juist vanuit Liendert. Bijvoorbeeld als er iets unieks is gebeurd, hup, maak er gebruik van. Want dan wordt het nog meer echt van Liendert. Volgens mij is dat wel de bedoeling van de regisseur en van dit stuk”. De anderen zijn het hiermee eens. In de herhaling?

Vinden jullie het een goed idee als de soap nog eens zou worden vertoond, misschien op een inspraakbijeenkomst of iets dergelijks? Mehmet en Menekse denken beiden dat het misschien voor de mensen wel aantrekkelijk zou zijn, bijvoorbeeld als ze de buurtsoap nog niet hebben gezien. Jeroen: “Dat is een uitstekend idee en zeker als je hier in de wijk bijeenkomsten hebt. Dan wordt de herkenbaarheid versterkt. Want je komt elkaar dan toch weer in de supermarkt tegen. Ik denk toch dat je met de mensen die hebben meegedaan, allemaal met hun eigen sociale netwerk binnen de wijk Liendert-Rustenburg, een behoorlijk aantal buitenstaanders hebt die je eigenlijk alleen van gezicht kent. En dat je zo heel veel mensen benadert”. Gemma Emons

3

De Buurtwerkplaats

Vind je het leuk om zelf iets op te knappen, of ben je op zoek naar hulp of een ruimte waar je kan werken? Kom dan eens langs bij De Buurtwerkplaats van praktijkschool Accent waar onder deskundige begeleiding samen met leerlingen kan worden gewerkt. Het eerste project is het maken van drie speeltafels waarvan er twee voor Wijkcentrum De Groene Stee zijn. Wat we ook gaan doen is het maken van een serie kunstzinnige standaards voor de wijkkrant Liendert-Rustenburg.*) Naast lekker klussen een ideale manier om met een kop koffie en wat lekkers kennis te maken met buurtgenoten. uu Wat: zelf klussen of samen klussen

Waar: praktijkschool Accent, Wiekslag 50 Wanneer: elke vrijdagochtend 9.00-12.00 Meer informatie en opgeven: info@doorgeven.nl, AV-werkpunt Rietzangerstraat 12 of telefonisch bij Ben Huppelschoten op 033-4700426.

*) De wijkkrantredactie vindt dit:

U kent De Waterlijn toch wel? Ze verzorgen rondvaarten door de binnenstad van Amersfoort.

De krant die iedereen leest.indd 3

Leuk! De Waterlijn biedt een gratis rondvaart aan aan alle indieners van burtbudget-initiatieven!

C

Vergeet niet je op te geven. Op 28 april gaan de trossen los.

14-04-11 17:01


Proeftuingroep Vogelnest gestart  

Met veel enthousiaste bewoners zijn we de afgelopen maanden bezig geweest met het inrichten van de bewonerstuin Liendert.

Er zijn indelingen gemaakt om beplanting mogelijk te maken. In de tuin komen groenten, fruit en bloemen. Het is de bedoeling dat de bewoners van Liendert deze tuinen dagelijks gaan onderhouden en de Buurtvaders gaan toezicht houden op deze tuinen. De kinderen van de Windroos en de Wiekslag, de BSO en de Peuterspeelzaal De Hobbit krijgen ook een deel in de vorm van schooltuintjes waarin ze kunnen leren hoe de natuur zich ontwikkeld. Het Turks Islamitisch Centrum Sicaf doet mee met tuinieren en wil graag een gezellige zitplek voor ontmoetingen met buurtbewoners. Op woensdag 20 april van 11.30 tot 12.30 uur is de feestelijke opening door wethouder Boeve en Gert van Dijk. De Wethou-

der zal op deze dag het start sein geven voor de beplanting en verdere inrichting. Binnen het programma voor 20 april is ook ruimte gemaakt voor het helpen met klussen in de tuin, een workshop tuinieren en natuurlijk veel gezelligheid. Oproep:

De Proeftuingroep Vogelnest is op zoek naar bessenstruiken, stekken en zaden die u ter beschikking wilt stellen aan onze bewonerstuin. Daarnaast heeft de Proeftuingroep - de tuingroep en schooltuingroep - behoefte aan een leider met groene vingers en een groene visie. Denkt u als bewoner van Amersfoort een ‘groen steentje’ bij te kunnen dragen, neem dan contact met ons op. Dus tot de volgende woensdagmorgen van 10.30 – 12 uur in Wijkcentrum De Groene Stee, Wiekslag 92, tel. 4752270.

Jong en ondernemend Zeven startende ondernemingen hebben onderdak gevonden in de garageboxen onder de Havikshorstflat aan de Trekvogelweg. Deze ruimtes zijn voor twee jaar beschikbaar gesteld door Amersfoort Vernieuwt.  Een van de bedrijfjes, kapsalon Beautiful & Lovely, wordt gerund door mevrouw D. ­Caffee. Iedereen met stijl/krullend/kroes en mixed haar kan zich laten knippen. Voor meer informatie kunt u kijken op: www. beautiful-lovely.nl

Koffiepresentatie Babel

4

Theatergroep Babel presenteert drie keer per seizoen een of meer scènes uit een stuk in wording. Het publiek wordt uitgenodigd op de repetitieplek te komen kijken en feedback te geven onder het genot van een kop koffie of thee. De spelers doen zo podiumervaring op, het publiek heeft een leuke ochtend, kan discussiëren over theater-maken en leert Babel kennen. Locatie: van Assenraadstraat 2 in Amersfoort (de repetitieruimte van Babel) Datum: 29 april; tijd: 10.30/11.00

Aanpak flats Liendertseweg – Wiekslag

B

egin december 2010 heeft de Alliantie en herbouwd worden” van belang maar een brief gestuurd aan de bewoners “wat krijg ik er voor terug”. Als ik anderen van de flats Liendertseweg - Wiekslag. hierover spreek dan hoor ik reacties uiteenlopend van “we zien wel” tot “ik heb veel Het ging over de verbeteringsplannen van de wijk ofwel de sloopplannen van de flats waarin vragen waar ik geen antwoord op krijg”. Dat wij wonen, omdat deze niet voldoen aan de laatste is wel zorgwekkend. Blijkbaar zijn er mensen die inmiddels ruim 3 maanden in hedendaagse kwaliteitsnormen.

Daar ben ik het zeker mee eens: de flats zijn zeer gehorig (gelukkig heb ik rustige buren) en zijn amper behaaglijk te stoken in de winter. Vaak voel je de koude wind langs de kozijnen mét dubbelglas door de woonkamer gaan… Niet fijn! Voor mij is niet de vraag “moet er gesloopt De Rotaryclub Amersfoort West gaat een spreekuur voor ondernemers houden. Info: AV Werkt.

De krant die iedereen leest.indd 4

onzekerheid leven over hun toekomstige woonomgeving. In de brief gaf de Alliantie aan om begin 2011 meer te kunnen vertellen aan de betreffende bewoners. Begin 2011, dat is natuurlijk een relatief begrip. Wat mij betreft mag de Alliantie op zeer korte termijn starten met het inhoudelijk informeren van de betreffende bewoners. Kent u Vera uit Rustenburg? Ze brengt kunst dichterbij in de Groene Stee.

Zelf ben ik een groot voorstander van verbetering van de woon- en leefomgeving, er valt nog genoeg te doen in onze wijk! De Alliantie biedt bewoners de mogelijkheid om mee te denken over de invulling, dat is zeer positief. Medebewoners: maak gebruik van deze kans! Uiteindelijk dienen wij zelf ons eigen stukje van de maatschappij in te vullen en moeten dat niet overlaten aan, overigens goedbedoelende, instanties. Die wonen hier niet, wij wel. Erik (uit Liendert III) Voor meer informatie kunt u terecht op www.de-alliantie.nl of bel Deo Wijnands: 033 476 53 73. … zoals de terracotta beelden van Klaas op ’t Land en de schilderijen van Henk Binnekamp.

14-04-11 17:01


Het Spelatelier  (Een gerealiseerd buurtbudget van 2010)  

I

n OBS De Wiekslag bevindt zich het Spelatelier, dat iedere woensdag van 12-13.30 uur zijn deuren opent voor kinderen van 6 t/m 12 jaar.

Op 2 maart ontmoet ik daar Zundus Mahamuud, 10 jaar. Zij is een van de kinderen die vorig jaar het initiatief namen voor het Spelatelier. Onder begeleiding van Marinda Pieron, kinderwerker SWA, bedachten deze kinderen dat zij graag in de wijk Liendert een plek wilden waar ze samen gezelschapsspelletjes konden spelen. Maar ook om te schilderen, kleien en elkaar te ontmoeten. Zundus: “Wij vonden dat er niet veel spelletjes te doen waren in de wijk en wij vonden het leuk om andere kinderen te leren kennen”.

De een helpt de ander

Marinda vertelt dat sommige kinderen ouder dan 10 jaar wat vaker wegblijven. Maar zij heeft ook een voorbeeld van de manier waarop een groter kind een extra taak kan vervullen binnen het spelatelier. “Fatima is een meisje van 10 jaar dat heel goed kan schaken. Zij legt aan de jongere kinderen de regels van het schaken uit”. Zo kunnen ook oudere kinderen betrokken blijven bij het spelatelier. Over het algemeen zijn er leerlingen van OBS De Wiekslag aanwezig. Dat ligt natuurlijk voor de hand als een dergelijke activiteit

in hun eigen school plaatsvindt. Maar ook leerlingen van PCB De Windroos vinden hun weg naar het spelatelier. Het valt mij op dat er geen leerlingen uit het Speciaal Onderwijs, die in Liendert wonen, het spelatelier bezoeken. Door de andere schooltijden van deze scholen is dat moeilijk te realiseren. Daar komt bij dat de ruimte, één klaslokaal, beperkt is. Gemiddeld zijn er maar liefst 30 kinderen aanwezig. Marinda zoekt nog naar mogelijkheden om dit capaciteitprobleem binnen de school op te lossen. Gemma Emons

Foto: Moniek Morelisse

Alle soorten spellen

Tijdens het interview zijn er in het Spelatelier 28 kinderen aanwezig, die in leeftijd variëren van 7 tot 10 jaar. Het zijn voornamelijk meisjes. Marinda vertelt echter dat het soms ook precies andersom is. Zij laat wat van de prachtige spellen zien, zo nieuw dat ze soms nog niet eens in de winkel liggen. Behalve de bekende gezelschapsspelletjes zijn er spellen die bedoeld zijn om te leren samenwerken, taal- en rekenspelletjes en denkspelletjes. Er hangt een gezellige sfeer. Aan verschillende tafels zitten kinderen te spelen en ondertussen wordt er limonade en een plak koek rondgedeeld door een paar kinderen. Zundus vindt het best leuk dat het Spelatelier nu echt bestaat. “Ik kom zelf niet meer zo vaak, omdat ik iets drukker ben met huiswerk. Als ik wel ga, vraag ik soms andere kinderen mee en soms ga ik gewoon alleen”.

5

Ga de uitdaging aan! Teams van 3 personen - bestaande uit een kind, een volwassene en een oudere – strijden in een spannende puzzelwedstrijd om de Groene Stee Trofee. Jan Bunnik zoekt mensen die dit met hem willen realiseren.

Jan Bunnik (75 jaar) woont in Liendert. Je zou hem uitvinder kunnen noemen. Jan bedenkt spelmateriaal, zoals een ruimtelijke puzzelkubus, spelletjes met woorden of cijfers en dominoachtige spelletjes met net iets andere spelregels. Als Jan doosjes, blokjes of letterkaartjes ziet dan krijgt hij meteen weer nieuwe ideeën voor een spel. Je zou het kunnen beschouwen als een tic, een prettige eigenaardigheid. Maar voor Jan is het ook een missie. De spellen die Jan maakt worden nu ook al in het Spelatelier gebruikt. Jan is zelf aanwezig en laat de kinderen enthousiast kennismaken met de materialen. “Aanvankelijk

Pakt u de uitdaging op? Stuur een e-mail naar Jan Bunnik: jan.gemma@casema.nl

De krant die iedereen leest.indd 5

was het voor de kinderen onwennig, maar nu zijn zij wel nieuwsgierig. De competitie die er in de spelletjes zit willen zij graag”, zegt hij. Maar Jan heeft grotere plannen met zijn spelmateriaal. In het kader van het buurtbudget kwam hij op het idee om spelletjesdagen te organiseren voor volwassenen en kinderen met als doel integratie van de gemengde bevolking van Liendert en Rustenburg. Jan ziet het zo voor zich: uuIn teams worden spelletjes gespeeld en raadsels opgelost in wedstrijdverband. uuDe teams bestaan uit 3 personen, namelijk tenminste een 55+-er, een persoon uit

De kinderen in Liendert Zuid hebben iets bedacht: ze gaan in mei klusjes doen voor ouderen.

de leeftijdsgroep 15-55 jaar en een kind vanaf 8/9 jaar. uuTeamgenoten mogen niet tot hetzelfde gezin of leefgemeenschap horen. uuVoor tenminste één teamlid moeten de ‘roots’ buiten Nederland liggen. Met behulp van het buurtbudget 2010 en 2011 (reeds toegekend) zou dit plan mogelijk kunnen worden gemaakt, hij wil graag met mensen in contact komen die dit samen met hem kunnen uitvoeren. E-mail: jan.gemma@casema.nl G.E.

… en ze hebben buurtbudget aangevraagd om voor die ouderen een echte bingo te organiseren.

14-04-11 17:01


Jong en ondernemend

Sinds anderhalf jaar staat aan de Zwaluwenstraat Hirundo, het hostel voor dakloze mensen die harddrugs verslaafd zijn.

Dit is Liesbeth van Tongeren bij de opening van haar nieuwe bedrijf ZO! Zij is een van de zeven startende ondernemers in de garageboxen onder de Havikshorstflat. Deze ruimtes zijn voor twee jaar beschikbaar gesteld door Amersfoort Vernieuwt!   Wat heeft Liesbeth te bieden? “ZO! is het buro voor training, coaching en advies gericht op de ontwikkeling van mens en organisatie, op een manier die doortastend, activerend en meelevend is.” Meer op: www.hetzoburo.nl

Introductie nieuwe ambulant jongerenwerker   Beste bewoners van Liendert-Rustenburg, via deze weg wil ik me kort aan jullie voorstellen. Mijn naam is HansWouter Edewaard en per 1 februari ben ik als ambulant jongerenwerker verbonden aan deze wijk. In het verleden ben ik onder andere werkzaam geweest als jongerenwerker en trajectbegeleider bij het Mentoraat voor Jongeren in Rotterdam. De stad waar ik momenteel ook nog steeds woon, maar wie weet hoe goed Amersfoort me gaat bevallen. Als ambulant werker zal ik regelmatig op straat te vinden zijn, maar in het kader van zien en gezien worden zal ik net zo makkelijk een bezoek brengen aan andere faciliteiten in de wijk. Bijvoorbeeld jongerencentrum The Game, wijkcentrum de Groene Stee, de nieuwe ABC-school op het Füglerplein, het Vakcol-

6

Bericht vanuit Hostel Hirundo

lege of sporthal Midland. Niet echt een vaste plek dus, wel vaste werkdagen. Op woensdag, donderdag en vrijdag kan er aan mijn jasje getrokken worden. Jongeren kunnen bij mij terecht met vragen, voor informatie, praktisch advies of gewoon een bakkie thee. Zeg me wat je mist in de wijk. Of wat juist goed is. De oudere bewoners zie ik als een schat van informatie. Wat ziet u in de wijk? Hoe kunnen jong en oud nog beter met elkaar om gaan? Wat weten we eigenlijk van elkaar? Wees vrij het mij, of een van mijn collega’s, te vertellen.

Intussen hebben hostelbewoners en buurtbewoners af en toe contacten gelegd, op de Burendagen, via ‘Gluren bij de buren’ en de ‘Dag van de Dialoog’. Ook zijn de kinderen van de Buitenkast een middagje op bezoek geweest. Zij vonden dat top! Al met al melden veel buurtbewoners dat de komst van een hostel in hun wijk hen meevalt. Toch zijn we er nog niet. Aan weerskanten kijken we tegen een grijs traliehek aan. Dat hek mag er wel blijven, maar het zou prettig zijn als wij – bewoners van Liendert-Zuid en hostelbewoners (voor en achter het hek) elkaar wat beter leerden kennen, wat meer open durfden zijn naar elkaar. Dat is de wens van de buurtbeheergroep Hirundo. De bewoners van Hirundo willen zich inzetten voor de wijk. Zij gaan onder toezicht van het Klussenbureau vanaf eind maart aan de slag om het zwerfvuil langs de Hogeweg en de Zwaluwenstraat op te ruimen. Dit doen ze op regelmatige basis, een of twee keer per week. Ze zijn herkenbaar aan hun felgekleurde bodywarmers. Zo helpen ook zij mee aan een veilig en schoon Liendert. Mede namens de buurtbeheergroep Hirundo: Getje Huis, Locatiemanager Hirundo

Kijk ook eens op www.jongerenamersfoort.nl en ontdek wat en wanneer er iets te doen is. Tot ziens in de wijk, Hans-Wouter Edewaard, h.edewaard@welzijnamersfoort.nl, 06-427 808 99

Het team

Miloud Badouri Ondersteuning Initiatieven, Talentontwikkeling Juselle Valks Ondersteuning Initiatieven, Antilliaans project Hans-Wouter Edewaard Ambulant jongerenwerk Mourad Akachar Ondersteuning Initiatieven Ferry de Smalen Tienerwerk

Op de koffie Toen de onvolprezen naailerares Bep ­Benne plotseling overleed, bleef het groepje vrouwen van de naailes in de Groene Stee ‘verweesd’ achter. De lust om met lapjes en naaimachine aan de gang te gaan ging meteen verloren, maar het gezellige contact in het groepje wilden de vrouwen toch niet missen. Er werd dan ook afgesproken elke woensdagmorgen van half elf tot twaalf uur bij elkaar te komen en samen koffie te drinken.

Vindt u dit een goede krant? Schrijf mee of lever een onderwerp aan voor de zomereditie.

De krant die iedereen leest.indd 6

Alleen maar zitten en praten beviel op den duur toch niet en toen één van de groepsleden bijzonder handig bleek in het maken van ansichtkaarten ging de groep onder haar leiding aan de gang. Eén van de vrouwen bracht een breiwerkje mee en zo werd het nuttige met het aangename verenigd. Hebt u zin eens te komen kijken en kennis te maken met de kring? U bent van harte welkom. uu Woensdag 10.30–12.00 in De Groene Stee  L.L.M. Foto: Moniek Morelisse

Theaterfestival. 8 Amersfoortse amateurgezelschappen organiseren een eenakterfestival. In 25 minuten elk laten ze hun veelzijdigheid zien.

Waar? In het ICOONtheater, Leeghwater 1, Amersfoort. Kost? 12,50 €. Info? cultuurutrecht.nl/event/6000675

14-04-11 17:01


10 jaar Vrienden van het Waterwingebied

Bent u al Vriend?

V

indt u het belangrijk dicht bij huis te kunnen genieten van een stukje natuur: word dan lid van de Vereniging ‘Vrienden van het Waterwingebied’.   

De Vereniging ‘Vrienden van het waterwingebied’ bestaat al 10 jaar, zoals u heeft kunnen zien op de fototentoonstelling , onlangs in de Groene Stee. Als er iets spreekt uit deze expositie over het waterwingebied dan is het wel de enorme betrokkenheid van de Vrienden van het eerste uur. In vogelvlucht worden de historische feiten op een rijtje gezet. Van het weidegebied van vroeger tot het beschermde stukje stadspark van nu. Indrukwekkend zijn de foto’s van Riekje Hofman van zowel bloemen, vogels, een laantje, als van de mensen uit de wijk. Verijdeld

groenstrook een groot scholencomplex te gaan bouwen. De gemeente wilde al jaren eerder een recreatie- en groenbeheerplan voor dit gebied maken. Hiermee wilde zij het gebied aantrekkelijker maken. Maar de recreatieve functie, die de gemeente voor ogen had was niet in het belang van de natuur in het waterwingebied. En dus niet acceptabel voor de vereniging. Beheerplan van de gemeente

De gemeente heeft nu in het Groenbeheerplan Waterwingebied haar plannen in een nota uiteengezet. De wijkbewoners kunnen het in de Groene Stee bekijken. De gemeente heeft met het Landschapsbureau Eelerwoude zorgvuldig alle aspecten van het gebied bekeken en naar mogelijkheden gezocht om het te verbeteren. Een aantal bewoners heeft een participatiegroep gevormd. Ook enkele bestuursleden van de vereniging Vrienden van het Waterwingebied maken deel uit van deze participatiegroep. De gemeente heeft de uiteindelijke

keuzes gemaakt, maar de participatiegroep heeft ruimschoots de gelegenheid gekregen haar mening te geven. Veel van de inbreng van de participatiegroep is in het beheerplan terug te vinden. uuHet gebied blijft groen en de ecologie wordt versterkt. uuDe recreatieve voorzieningen zijn beperkt en zijn vooral gericht op ‘prettig verblijf en genieten’. uuDe cultuurhistorische elementen blijven behouden en geven het gebied hiermee een meerwaarde. Om de belangen van het Waterwingebied zo goed mogelijk te dienen heeft de vereniging meer leden nodig, zowel ondersteunende als actieve leden. Wilt u lid worden? De contributie is minimaal € 5,- per jaar. Kijk op de website www.waterwingebied.nl . U vindt er veel extra informatie over de activiteiten en natuurlijk de prachtige foto’s. Gemma Emons en Roelie Norp Foto’s: Riekje Hofman

Het bestuur van de vereniging strijdt al jaren voor het behoud van dit gebied. Zo heeft het bestuur zich ingezet om de plannen van de gemeente te verijdelen om in deze

7

Natuurspeelplaats waterwingebied Bericht van de Gemeente Amersfoort. Denkt u mee over de inrichting van de natuurspeelplaats in het Waterwingebied? Uitnodiging voor ouders en kinderen.  In het Waterwingebied komt een natuurspeelplaats. Het wordt een beschutte speelplek met een natuurlijke inrichting die kinderen uitnodigt zelf hun eigen spel te bedenken. Het is voor kinderen heerlijk om buiten te spelen, te ravotten, hutten te bouwen en zo de natuur te leren kennen. Er zijn steeds minder plekken in woonbuurten waar dat ‘van nature’ kan. Daarom zijn er in Amersfoort natuurspeelplaatsen. Het ontwerpen van de natuurspeelplaats in het Waterwingebied wil de gemeente graag samen met kinderen (6-12 jaar) en ouders uit de buurt doen. Wilt u meedenken? Mailt u dan uw naam, adres en e-mailadres aan: abt.wopereis@amersfoort.nl. Wilt u bij de naam of namen aangeven of het om een kind of een ouder gaat? Meer informatie over natuurspeelplaatsen vindt u op www.amersfoort.nl/natuurspeelplaatsen. Het mozaïektegelpad op het voetpad langs de Van Randwijklaan wordt opgeknapt.

De krant die iedereen leest.indd 7

Er komen nieuwe mozaïeken en ook tegels met gedichten.

Die hebben de kinderen van De Albatros in december gemaakt, samen met ouderen.

14-04-11 17:01


De Hogewegzone

Duurzame bouw

D

e Hogewegzone is een project dat onderdeel uitmaakt van het programma Amersfoort Vernieuwt. Het programma heeft als doel de wijken in Amersfoort te vernieuwen en te verbeteren. Met het project de Hogewegzone word de Hogeweg en het gebied rondom flink verbeterd door 870 nieuwe woningen en een zwembad te realiseren. Initiatiefnemers

Op initiatief van de gemeente Amersfoort, de Alliantie en Portaal is in 2006 het programma Amersfoort Vernieuwt opgezet. Vanaf het begin 2006 heeft Amersfoort Vernieuwt al plannen voor de Hogeweg en het gebied rondom. Reden hiervoor is om nieuwe woningen, een zwem- en sportcentrum en betere doorstroming vanaf de A28 te realiseren. Voor de realisatie hiervan is samengewerkt met stedenbouwkundig bureau KCAP en advies- en ingenieursbureau DHV. Vanuit deze samenwerking is het model de Groene Poort gemaakt en in 2008 gekozen door de gemeente. Model de Groene Poort

8

Het model de Groene Poort biedt de ruimte voor 870 nieuwe woningen waaronder 609 koopwoningen. Om de 870 nieuwe woningen te kunnen realiseren worden de 165 bestaande woningen gesloopt. De verschillende prijsklassen van de nieuwe woningen heeft als doel verschillende mensen samen te laten wonen, als senioren, gezinnen, alleenstaanden en studenten. De bouw van de woningen start eind 2011 en de laatste woning zal opgeleverd worden in 2020.

Nieuw sportcomplex

Het zwembad/ sportcomplex is een compensatie voor de sluiting van de sporthal Schuilenburg. Het sportcomplex krijgt meerdere functies, naast het zwembad is er ruimte voor vergaderzalen, een sauna, fitnessruimte, fysiotherapie, een kapsalon en een kinderdagverblijf. De sporthal Schuilenburg wordt gesloopt zodra het nieuwe sportcomplex wordt opgeleverd. De bouw start medio 2011 en de oplevering is begin 2013. Aansluiting A28

De Hogeweg is een belangrijke ontsluitingsweg die aansluit op de A28. Het verkeer naar en van de A28 rijdt over de Hogeweg en de verkeersdrukte neemt toe. De Hogeweg wordt aangepakt om de lange wachttijden tegen te gaan. De oplossing hiervoor is dat de Hogeweg verbreed en aangesloten op de Energieweg wordt. De Energieweg is de weg richting bedrijventerrein WiekenVinkenhoef, de aansluiting op de Hogeweg heeft als doel het werkverkeer van de A28 sneller te laten afslaan. De aanpassingen van de Hogeweg start medio 2011 en wordt opgeleverd eind 2012.

Het wijkbewonerplatform Liendert /Rustenburg

N

aar aanleiding van plannen in het kader van ‘Amersfoort Vernieuwt’, wilde de toenmalige wijkwethouder Jelle Hekman, graag een klankbord groep van bewoners uit de beide wijken. Niet als vervanging van inspraak, maar om een eerste reactie op plannen te horen, of om te horen hoe de gemeente inspraak of overleg het best kon aanpakken, enz.  Deze klankbordgroep wordt als Wijkbewonersplatform L-R, kortweg Platform als wijkorgaan door de gemeente erkend. Wie zitten er in het Platform?

In het platform zitten bewoners uit de wijken Liendert en Rustenburg. Sommige leden

De zomereditie! Wat komt erin?

Drukkerij Stampij heeft deze krant gedrukt… en dat niet voor de eerste keer! Op FSC-gecertificeerd papier, milieuvriendelijk dus.

De krant die iedereen leest.indd 8

zitten in werkgroepen die actief zijn in de wijk. Denk aan de speeltuin Het Vogelnest, de Vrienden van het Waterwingebied, huurderscommissie, enz. Wat doet het wijkbewonersplatform?

Het grootschalig project De Hogewegzone zal in 2020 volledig afgerond zijn. Tijdens de bouw wordt er ruim aandacht besteed aan duurzaamheid en groenvoorzieningen . Hierbij is gedacht aan duurzame materialen, de aanleg van parkjes, hofjes en de aansluiting op het waterwingebied. Bezwaarschriften

Toch is niet iedereen blij met het project, omwoners maken zich zorgen over de definitieve locatie voor het hostel voor drugsverslaafde. Deze staat nu tijdelijk aan de Zwaluwenstraat en destijds zijn hier 108 bezwaarschriften voor aangetekend. De gemeente heeft nog geen definitieve locatie aangewezen voor het hostel en heeft de bewoners gevraagd mee te denken. De omwoners zouden graag zien dat het hostel aan de Hogeweg gaat grenzen. Zo is het hostel via de Hogeweg bereikbaar en loopt de route niet via de woonwijk. Ook het betaald parkeren tegenover het sportcomplex baart de omwonende grote zorgen. De omwonende zijn bang dat bezoekers voor het sportcomplex de auto verder in de woonwijk parkeren omdat hier geen betaald parkeren is. Op deze manier zullen de parkeerplaatsen beschikbaar voor de bewoners bezet zijn. Er zijn verschillende belangengroepen die hun zorgen uiten bij de gemeente en zoeken naar geschikte oplossingen. De gemeente staat open voor de mogelijke oplossingen en neemt de zorgen serieus. Meer info: www.amersfoortvernieuwt.nl M.M.

initiatief nemen, zo nodig kunnen zij ondersteund worden door het Platform. Zo is er een Belangengroep in oprichting die de ontwikkelingen van de A28 gaat volgen, een initiatief vanuit het Platform. Maar het Platform volgt ook de ontwikkelingen van de ABC-school in Liendert, waar straks ook de Groene Stee naar toe gaat verhuizen, sloop- en bouwplannen, enz.

Het bewonersplatform laat zich informeren over zaken die voor de wijk van belang zijn. Het bewonersplatform brengt, gevraagd en ongevraagd, advies uit aan de gemeente of zo nodig aan andere instanties die werkzaam zijn in de wijken Liendert en Rustenburg. Ook kijken wij of processen lopen zoals van te voren is vastgelegd. Het Platform is geen actiegroep. Bewoners die iets willen (of niet willen) moeten zelf

Gerard Kraan, voorzitter.

Liendert en Rustenburg zijn culinaire wijken. Daarom komt uw recept misschien de volgende keer in de krant. Stuur het in!

In de zomereditie schrijven de kinderen mee. Er zijn op de scholen twee kinderredacties gevormd. Laat maar komen die bijdragen!

Het Platform

Het Platform bestaat uit 10 bewoners en een wisselend aantal ‘professionals’. Er wordt gemiddeld 1 x per 5 - 6 weken vergaderd. Heeft u interesse, dan kunt u contact opnemen met Marieke van Krugten, opbouwwerkster in de Groene Stee (tel. 4752270). Namens het Platform,

Studio Jaap Wolters zorgde voor het ontwerp en de opmaak. Cert no. SGS-COC-005217BR

14-04-11 17:01


De

BUURt wordt beter! Stem op uw favoriete buurtinitiatief

W

ilt u de kinderen in uw buurt dichter bij elkaar brengen door een buurtspeeldag te organiseren? Of vindt u dat het plein in uw buurt wel een opknapbeurt kan gebruiken? Wilt u samen met uw buren wat doen aan het zwerfafval in de wijk? Dan kunt u een aanvraag doen voor het buurtbudget 2011. 76 groepjes bewoners in Liendert en Rustenburg hebben dat vóór 15 februari gedaan. Goed nieuws - want het buurtbudget is er om de leefbaarheid van Liendert Rustenburg te vergroten - en dat vanuit de bewoners van deze wijk zelf.

Het buurtbudget kent een aantal spelregels: uu Een idee moet de buurt iets opleveren. uu Bewoners moeten in de realisering ook zelf een actieve rol vervullen.  uu Een idee mag niet in strijd zijn met het beleid van de gemeente Amersfoort.  uu Het buurtbudget is niet bedoeld voor het vergoeden van eten en drinken:.  uu Alle aanvragen die de openbare ruimte (straat, plein, plantsoen of groenstrook) moeten worden getoetst door de gemeente, ook als ze minder dan € 1.000,– bedragen.

De buurtbudgetcommissie van Liendert Rustenburg bekijkt samen met de gemeente of de aanvragen aan deze criteria voldoen. Aanvragen boven de 1000 euro moeten worden verkozen in de wijkraadpleging. Deze organiseren we via deze krant. U kunt stemmen op uw favoriete aanvraag en de stemformulieren bij de Groene Stee (Wiekslag 92) inleveren. In totaal zijn er in 2011 negen aanvragen boven de 1000€. In deze krant presenteren de aanvragers zich aan u.

Wip-wap voor speeltuin Het Vogelnest 2000� Dit jaar vragen wij een buurtbudget aan voor een wip-wap in speeltuin Het Vogelnest. Die staat er namelijk niet en zeg nu zelf: wat is een speeltuin zonder wip-wap? Dat kan toch niet? Toen we in 2009 een buurtbudget aanvroegen voor de glijbaan/klimtoestel, hoorden we bij veel kinderen ook de wens voor een wip-wap. Die wens zijn wij niet vergeten! In 2010 zijn we druk bezig geweest met de voorbereidingen voor de proeftuin. Nu in 2011 gaan we verder met waar we in 2009 aan zijn begonnen: het verder opknappen en aankleden van de speeltuin.

1

Mijn waardering:

Alle nieuwe toestellen zijn verplaatsbaar naar de nieuwe ABC school, ooit… Wij hopen dat er voldoende mensen op onze buurtbudgetaanvraag zullen stemmen, zodat we weer een grote groep kinderen blij kunnen maken! Tevens zijn wij in 2011 gestart met activiteiten voor kinderen van 6 t/m 12 jaar. Bezoek onze website voor meer info: www. speeltuin-vogelnest.nl Dus… stem op onze aanvraag, veel kinderen zullen u dankbaar zijn! Werkgroep ABC spelen

Werkgroep Rustenburg 5000�

Mijn waardering:

Als werkgroep Rustenburg organiseren wij elk jaar leuke activiteiten in de herfstvakantie. Onze lampionnenoptocht op dinsdagavond, compleet met dweilorkest, is altijd erg gezellig. Zowel voor de ‘meelopers’ als voor de kijkers langs de route. Op de woensdag hebben we een dag in de sporthal met workshops voor verschillende leeftijdsgroepen. Hierbij kunt u denken aan muziek,

2

theater, circus, dansen en djembee. Voor de kleinsten is er een gratis voorstelling. Deze activiteiten konden steeds plaatsvinden dankzij het buurtbudget. Wij hopen dat u op ons stemt, zodat wij er weer een leuke avond en dag van kunnen maken. Alvast bedankt namens de kinderen in de wijk en de werkgroep.

de verkiezing van de beste wijkverbeteringsinitiatieven in Liendert-Rustenburg. Stemformulier voor Per adres kan één stem worden uitgebracht. Inleveren bij De Groene Stee, Wiekslag 9, vóór 9 mei 2011. Welk initiatief komt het meest in aanmerking om betaald te worden uit het buurtbudget? Vul hier het nummer in: Uw naam: Adres: Wilt u op de hogte worden gehouden van: RRDe uitslag van de buurtbudgetverkiezing? RRActueel wijknieuws? Vul dan hier uw e-mailadres in:

Buurtbudgetten.indd 1

14-04-11 17:08


Faunapassage en paddentunnel max 2000�

Mijn waardering:

De paddenwerkgroep Amersfoort, locatie Liendert/ Rustenburg, doet een beroep op jullie om het buurtbudget toe te kennen aan de faunapassage, tevens fungerend als paddentunnel. Waarom willen wij dit? De werkgroep zet jaarlijks soms honderden padden en kikkers over die, tijdens de trektocht tussen winterverblijf, zomerverblijf en broedplaats, anders doodgereden zouden worden door fietsers, bromfietsers en ander ‘snelverkeer’. Padden en kikkers zijn nuttige diertjes, ze voeden zich met insecten en zijn zelf weer voedsel voor grotere dieren. Bovendien wordt het aantal padden en kikkers steeds kleiner. Sommige soorten komen hier al (bijna) niet meer voor. Hierdoor wordt het natuurlijk evenwicht verstoord. Jam-

3

mer toch? In dit stukje Amersfoortse natuur willen wij wat betekenen voor onze medewijkbewoners. Als op deze plek een faunapassage komt, kunnen de vrijwilligers zich storten op andere plekken in de wijk waar ook padden en kikkers worden geholpen om hun broedkamertje weer te bereiken. Na jaren van toekenning van buurtbudgetten voor de mensen, zijn nu de dieren eens aan de beurt! Laat je hart spreken en kies voor de natuur, kies voor het leven van honderden dieren want naast de padden zullen er door de faunapassage ook vele andere kleine dieren lopen. Namens alle dieren: BEDANKT voor jullie STEM! Paddenwerkgroep Amersfoort afd. Liendert/­ Rustenburg

Ondergrond buitenkast 9600� Bij ons aan de Zwaluwenstraat bij de buitenkast is een mooi speelveldje. We hebben een prachtig klimrek hier staan. Alleen hij staat in een grote zandbak. Vooral de kleintjes steken heel vaak het zand in hun mond. Op onze mooie speelplek ligt overal zand en daar willen we graag wat aan doen - zodat alle kinderen uit de buurt - en dat zijn er heel veel, hier voortaan fijn kunnen spelen. Er zijn al 158 kinderen lid

4

Mijn waardering:

van de buitenkast bij ons in de buurt. We hopen dus op een fijne ondergrond die wel veilig is om te spelen - maar die tegelijkertijd voor zoveel rotzooi zorgt. Dus stem op ons! U bent natuurlijk allemaal uitgenodigd om bij ons te komen glijden, klimmen, voetballen, fietsen, en gezellig te kletsen. Groetjes, Alle kinderen van de buitenkast en hun moeders!

Tafeltennissen geeft een vakantiegevoel 4675�

Mijn waardering:

We kennen dat toch allemaal, de camping in Frankrijk en een potje tafeltennissen, of moet ik zeggen ‘pingpongen’. Veel mensen hebben vast nog de tafeltennisbatjes op zolder liggen. Van jong tot oud, dikke pret! Hoe leuk zou het zijn als je dat thuis ook kan hebben? In onze wijk in Rustenburg zijn al veel speelvoorzieningen. Bij de Dr. Rijperstraat hebben we een basketbalveld. Daar willen we ook graag een tafeltennistafel bij

5

hebben. Eentje van beton met een vast netje, waar je het hele jaar gebruik van kan maken. Op het gras, zodat de bal niet ver weg kan rollen. Ideaal voor een momentje vakantiegevoel. Daarom hebben we bij het buurtbudget de aanvraag ingediend voor het plaatsen van een tafel. Alle bewoners in de straat hebben enthousiasme getoond voor het plan. We hopen dat we het krijgen toegekend!

Zaalvoetbalteam Wadani 6500� Wij, de jongeren van zaalvoetbalteam Wadani, vragen dit jaar weer buurtbudget aan. Wij wllen dat geld gebruiken om een stuk dichter bij ons doel te komen. Voor de jongeren van Wadani betekent het zaalvoetbal heel veel. Het draagt bij aan de verbroedering van de jongeren in Rustenburg en Liendert. Het houdt daarnaast de jongeren van de straat. Het krijgen van een buurtbudget heeft de jongeren

6

Mijn waardering:

verleden jaar het gevoel gegeven deel uit te maken van deze maatschappij. We zien dit komend jaar graag versterkt worden. De jongeren willen, mede als blijk van dank, deelnemen aan vele toernooien en prijzen behalen om zo, als jongeren in deze wijken, het ‘wij-gevoel’ te creëren door samen successen te behalen. Het buurtbudget zal ons noodzakelijke duw in de goede richting geven.

  reilumrofmetS

.grubnetsuR-tredneiL ni neveitaitinisgniretebrevkjiw etseb ed nav gnizeikrev ed roov .thcarbegtiu nedrow mets néé nak serda reP

:ni remmun teh reih luV ?tegdubtruub teh tiu nedrow et dlaateb mo gnikremnaa ni tseem teh tmok feitaitini kleW :maan wU :serdA :nav neduoheg nedrow etgoh ed po u tliW ?gnizeikrevtegdubtruub ed nav galstiu eDRR ?swueinkjiw leeutcARR :ni serdaliam-e wu reih nad luV

Buurtbudgetten.indd 2

14-04-11 17:08


Speeltuin Geallieerdenstraat 6480�

Mijn waardering:

Hiermee willen wij, de bewoners van de Geallieerdenstraat in Rustenburg, laten weten wat wij graag voor de speeltuin willen realiseren. Wij willen graag een speeltuin met wat meer speeltoestellen voor de kinderen in de leeftijd van 0 t/m 10 jaar. Graag vullen we deze met een wip-wap, een klimrek, een speelhutje van hout of ander onderhoudsvriendelijk materiaal, boomstammen op verschillende hoogtes om te klimmen en spelen, paddenstoelen van boomstammen en een houten paal met een net of een boog die ze kunnen gebruiken met balspellen. Daarnaast willen we een picknicktafel voor de ouders en kinderen en zitgelegenheid bij de zandbak voor de ouders waar ze hun peuters goed in de gaten kunnen houden.

7

Waarom willen wij dit graag? Omdat wij vinden dat de kinderen buiten moeten kunnen spelen en niet de hele dag voor de tv of de pc zitten. Buitenspelen is gezond en ook goed voor de beweging en de sociale contacten met de buurtbewoners. Ondanks de bezuinigingen zouden wij toch het een en ander willen realiseren, daarbij denken wij aan de mogelijkheden voor wat onderhoudsvriendelijke speeltoestellen zodat het een en ander niet te duur uitpakt. Als de natuurspelelementen in plaats van andere dure speeltoestellen aangeboden worden, zijn wij als bewoners van de Geallieerdenstraat bereid om te helpen met knutselen en het bouwen van de speelgelegenheid.

Kleurige panelen voor elk seizoen 1600� Aanvraag door en voor school De Windroos en bewonerscommissie De Viking in Liendert. Kleinkunst… Geen kunst… Of juist kunstig om zoiets te creéren. In ieder geval is het een gunst om je wijk op te fleuren en nog grotere gunst als daarvoor wat poen uit de pot “buurtbudget” beschikbaar is. Waarom?   Liendert moet … … gewoon leefbaar blijven. … een stukje uitstraling geven. … blij aanvoelen. … weer kleur krijgen en weer lachen. … voor jong en oud weer fijn worden. Daarom !!! Daarom… … moet Liendert ongekunstelde kunst hebben. … pleiten wij voor de panelen op de woningen. … gaan kinderen uit Liendert de tekeningen maken. Mijn waardering:

8

Mijn waardering:

… wordt het ook hun wijk. … mogen de scholen niet leeglopen. … moeten bewoners meer betrokken raken. … moet er voor iedereen iets te genieten zijn … moet in de kunstroute ook dit 4-jaargetijdenwerk opgenomen.  Hoe werkt dat? Kinderen van De Windroos tekenen/schilderen hun eigen beleving. Fotografisch gaat dit op panelen 120cm x 120cm. Dat kost geld!! Bewonerscommissie De Viking doneert 100 euro. De Alliantie hangt ze feestelijk op 4 hoekwoningen. Daarom vragen wij voor dit kleurige plan een bijdrage uit het buurtbudget.   Stem daarom op ons met velen, gevraagd... 1600 € (anders moeten we het stelen…)

Lekker spelen en elkaar ontmoeten 6900� De groenstrook achter de huizen aan de Spreeuwenstraat, de Kramsvogelstraat en de Lageweg, is voor de bewoners al jaren een doorn in het oog. ’s Zomers staat het onkruid tot twee meter hoog en wordt er regelmatig huis- en tuinafval gedumpt met als gevolg overlast van muizen en ratten. De bewoners zouden graag zien dat deze strook omgetoverd wordt tot een veilige en prettige speelplek voor de kinderen en een gezellige ontmoetingsplek voor de volwassen bewoners . De eigenaar van deze grond, Dhr. Schoonderbeek, heeft inmiddels de grond ter beschikking gesteld en de gemeente neemt de aanleg en het onderhoud van

9

het grasveld voor haar rekening, dus de basis is gelegd. Wat betreft de inrichting zou het fijn zijn als een deel van de groenstrook, bijvoorbeeld vier meter aan het begin en vier meter aan het eind bestraat wordt, zodat er twee picknicktafels geplaatst kunnen worden en twee vaste vuilnisbakken (die ik wel persoonlijk wekelijks wil legen). Wij willen dit alles betalen vanuit het buurtbudget en vragen alle medebuurtbewoners ons te steunen door hierop te stemmen. Wij rekenen op jullie!!!!! Met vriendelijke groet, Ayscha Hofman en Gea Hofman

Onze buurt fleurop 1400� Graag zouden wij onze saaie buurt de Jonkmandreef, Huiszoonstraat Kroesstraat kindvriendelijk willen maken, want hoe fijn is het om de kinderen een eigen plek in de buurt te geven zodat ze heerlijk in hun vertrouwde omgeving kunnen spelen. Na veel overleggen en een bijeenkomst gehouden te hebben liggen er ontzettend leuke ideeën klaar om onze buurt om te toveren in een veilige kindvriendelijk straat. Helaas

Mijn waardering:

is het budget wat wij hebben gekregen in 2009 niet genoeg om onze plannen te realiseren. Wij zouden graag diverse plantsoenen willen aanpassen zodat de kinderen er heerlijk in kunnen spelen, tevens zouden wij graag onze straat op willen fleuren met diverse bloemen zoals sneeuwklokjes en narcissen. Jullie steun en stem hebben wij dus hard nodig. Marloes Chantal en alle buurtkinderen.

10

Buurtbudgetten.indd 3

14-04-11 17:08


Welke buurtbudgetaanvraag wordt gekozen?

Vakcollege Tanja Engelberts

De gele bolletjes geven het buurtbudgetinitiatief aan waar u op kunt stemmen. 1 Wip-wap speeltuin Het Vogelnest – 2000 € 2 Herfstactiviteiten Rustenburg – 5000 € 3 Aanleg paddentunneltje – max 2000 € 4 Ondergrond Buitenkast – 9600 € 5 Tennistafel tieners – 4675 € 6 Wandi Voetbalteam – 6500 € 7 Speeltoestellen – 6480 8 4 Seizoenen op mooie doeken – 1600 € 9 Ontmoetingsplek – 6900 € 10 Kindvriendelijk & opfrissen Jonkmandreef – 1400 €

Bijzondere Portretten in de wijk Liendert

7

3

6

1 8

8

5

6

’t Vogelnest Hagar Moussa

MAVO Muurhuizen Van Weeren/Van Haaften

De Baander Jolijn de Wolf

Ieder mens of groep mensen heeft zijn eigen verhaal. En de verhalen van alle mensen samen geven de stad een interessante mix en diversiteit. Welk verhalen schuilen achter welke gezichten? Welke onverwachte talenten heeft onze stad? De kunstmanifestatie Bijzondere Portretten wil dit zichtbaar maken. Onderdelen zijn onder andere de KunstVaarRoute, een KunstWijkRoute in de wijk Liendert) en een Bijzondere Portretten Galerij voor amateurs. De manifestatie duurt t/m 30 oktober. Meer informatie over het gehele programma: www.bijzondereportretten.nl De KunstWijkRoute vindt plaats in de openbare ruimte, op en rond scholen van de wijk Liendert.  Acht jonge kunstenaars hebben samen met leerlingen kunstobjecten gemaakt met als uitgangspunt een ‘portret van een rolmodel’. Leerlingen komen met ideeën over het rolmodel en zijn betrokken bij de uitvoering. Voor de leerlingen betekent de deelname ook een kennismaking met het beroep kunstenaar. Kennismaking met iets uit een andere wereld. Hiernaast wordt de route met de blauwe bolletjes aangegeven.

4

1

4

7

Praktijkschool Borgwal Margje Heintze

9

Praktijkschool Accent - Amine

Start KunstWijkRoute

2 3

OB De Albatros Ruveanne Gerrissen

2

10

5

Cert no. SGS-COC-005217BR

14-04-11 17:08

Buurtbudgetten.indd 4

De krant die iedereen leest, nummer 1, voorjaar 2011  

Wijkkrant van de Amersfoortse wijken Liendert en Rustenburg

De krant die iedereen leest, nummer 1, voorjaar 2011  

Wijkkrant van de Amersfoortse wijken Liendert en Rustenburg

Advertisement